Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er."

Transkript

1 Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening om dig selv og de ting, du gør... om du føler dig god nok! Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Din mening om dig selv kan være positiv eller negativ og kan variere fra situation til situation. Det er derfor, jeg skelner mellem positivt og negativt selvværd. Det kan meget vel være, at du har positivt selvværd i forhold til din rolle i dit arbejde og negativt selvværd i forhold til dit spejlbillede. Eller du har måske positivt selvværd, når du kommer til at brænde maden på og negativt, når du skal møde nye mennesker. Det er altså ikke enten-eller, det er situationsbestemt. Dit selvværd bliver påvirket positivt eller negativt hele livet. Du får hele tiden påvirkninger udefra (i opvæksten, i skolen, på arbejdet, i relationer osv.), og det er dine tanker om det, du oplever, der påvirker dit selvværd. Når du oplever noget, tænker du en tanke, der giver dig en følelse, som får dig til at reagere på en bestemt måde. Når dine tanker er positive og støttende, er dine reaktioner positive. Når dine tanker er negative og hæmmende, er dine reaktioner negative. Det hele starter med en tanke! Tanke Følelse Reaktion 8 9

2 Der findes mange undersøgelser, bøger og eksperter, der beskriver, hvordan tanke og følelse er uløseligt forbundet. Størstedelen mener, at tanken kommer først, men der er også dem, der mener, at følelsen kommer først. I sidste ende kan vi ikke vide, hvad der kommer først med sikkerhed. Baseret på mine erfaringer og det, jeg har læst, mener jeg, at tanken kommer først. Det er derfor det udgangspunkt, jeg tager i denne bog. Et eksempel kan være, at du skal mødes med to veninder på en cafe, og i det øjeblik du træder ind på cafeen, kan du se, at dine veninder stopper deres samtale. Du kan opfatte situationen på to måder: negativt eller positivt. Negativ opfattelse af situation: Du tænker: Måske taler de om mig eller holder noget hemmeligt for mig. Det bevirker, at du føler dig udenfor, og din reaktion er, at du bliver ked af det og indelukket. Fremover undlader du måske at tage initiativ til nye aftaler, fordi du føler dig utilpas i deres selskab. Positiv opfattelse af situation: Du tænker: De er glade for at se mig og vil ikke bare snakke videre, når nu jeg er kommet. Det får dig til at føle dig vellidt og din reaktion er, at du er glad og nyder mødet med veninderne. Du tager initiativ til næste gang, I skal ses, fordi du har det godt sammen med dem. Dette er bare ét eksempel. For nogle vil det lyde overdrevet at reagere med den negative opfattelse af situationen, og for andre vil det være en helt almindelig måde at reagere på i sådanne situationer. Det er meget individuelt, hvilke situationer, der påvirker vores selvværd negativt. Det er ofte bare gamle vaner og uhensigtsmæssige mønstre, der styrer vores negative tanker, uden at vi sætter spørgsmålstegn ved dem. Princippet er, at når du tænker negative tanker, vil det påvirke dit selvværd negativt. Den gode nyhed er, at du selv er herre over dine tanker og dermed dit selvværd. Det er aldrig for sent at styrke dit selvværd, og selv en lille indsats vil gøre en positiv forskel. Forskellen på selvværd og selvtillid De to begreber selvværd og selvtillid bliver ofte forvekslet eller opfattet som én og samme ting. Der er imidlertid stor forskel på dem. Grundlæggende kan man sige, at: * Selvværd handler om, hvordan man opfatter sit VÆRD. At man føler sig lige så meget værd som enhver anden, udelukkende i kraft af at man er til, uden at man hverken skal gøre noget eller have noget for at få det. * Selvtillid handler om, hvor meget TILLID man har til sig selv og ens kompetencer. At man tror på sine evner på at kunne tilegne sig viden, blive dygtig til sport, holde en tale foran en forsamling osv. Selvom det er fint både at have selvværd og selvtillid, så kan man sagtens have det ene uden det andet. Hvis du har positivt selvværd, vil du føle dig god nok, selvom du ikke kan løse en opgave eller fejler i noget. Det kan være, at du tvivler på egne evner inden for kogekunsten og ikke har tillid til dine evner til at lave en soufflé. Men det vil ikke påvirke dig, hvis du har positivt selvværd, du vil føle dig god nok alligevel, uanset om du kan lave soufflé eller ej. Hvis du har selvtillid og tror på dine egne evner inden for kogekunsten, vil du føle dig sikker på, at du kan finde ud af at lave en god soufflé. Men hvis du så har negativt selvværd, vil du føle dig mindre værd, hvis du ikke får lavet en god soufflé

3 På et tidspunkt coachede jeg en kvinde. Hun havde meldt sig til et aftenskolekursus for at lære spansk. Hun sagde, at hun havde haft svært ved at lære sprog i gymnasiet og nu ville bevise over for sine tidligere klassekammerater, at hun sagtens kunne lære det nu. Hun havde altså selvtillid i forhold til at kunne lære spansk. Men hendes måde at fortælle det på, viser at hun havde negativt selvværd. For hun følte, at hun skulle bevise over for andre, at hun var god nok ved, at hun kunne lære spansk. Havde hun haft positivt selvværd, ville hun ikke have haft behov for at bevise noget over for klassekammeraterne. Hun ville føle sig god nok, selvom hun ikke kunne sproget. Dermed ikke sagt, at hun ikke skulle melde sig på holdet for at lære spansk, hvis det var det, hun havde lyst til. Enten for at give sig selv udfordringen, eller fordi hun synes, det ville være sjovt at lære et nyt sprog. Men det burde være for sin egen fornøjelse og ikke for at bevise noget over for andre. Øvelse Hvad vil det betyde for dig at have positivt selvværd? Der kan være mange grunde til at arbejde med sit selvværd. Herunder er en række udsagn, sæt kryds ud for dem, der er vigtige for dig og tilføj evt. flere på næste side. Hvorfor arbejde med sit selvværd? I 2008 var der et program på tv, Comedy-Kuren, hvor man i 12 afsnit fulgte komikeren Henrik Bruhn i hans rejse mod at tabe sig 100 kg. Jeg så et klip med ham, hvor han siger, at han troede, at han skulle tabe sig, og så ville han få et bedre selvværd, men halvvejs i forløbet gik det op for ham, at først efter han havde fået positivt selvværd, kunne han tabe sig. Og det lykkedes ham derefter at tabe de 100 kg. Det er lige hovedet på sømmet. Mange af vores problemer er direkte affødt af negativt selvværd. Negativt selvværd er ofte årsag til overdreven selvkritik, depression, tristhed, misbrug, stress, aggressioner, spiseforstyrrelser og mange andre ting. Så hvis du arbejder med dit selvværd, vil der automatisk være en masse, der falder på plads. Ved at arbejde med dit selvværd, kan du lære at give slip på de negative tanker, der dræner og forhindrer dig i at udrette de ting, du gerne vil. Med positivt selvværd vil du føle dig fri til at være dig selv. Med positivt selvværd vil jeg: forbedre min livskvalitet være en god rollemodel opnå indre ro og balance undgå psykiske sygdomme som stress, depression osv. prioritere mig selv og turde sige fra føle mig lige så meget værd som andre kunne tilgive mig selv ikke trøstespise/-shoppe være glad for at være mig respektere mig selv føle mig fri til at være mig selv turde mere bekymre mig mindre blive bedre til at omgås andre 12 13

4 Flere årsager, der er vigtige for dig: Noter Brug lidt tid på at mærke efter, hvad det vil betyde for dig at have positivt selvværd. Hvad vil positivt selvværd betyde for dig? Jeg vil få ro indeni til at nyde det, der sker i mit liv. Give mig selv lov til at opleve stort og småt, hvis jeg ikke hele tiden skal være bange for, hvad andre tænker og tror om mig. Jeg vil få større fred i mit sind. Jeg vil acceptere egne handlinger. Møde andre uden uro og vaklen og dermed fremstå som mere troværdig og handlekraftig. Jeg vil være ligeglad med, hvad andre tænker om mig eller rettere, hvad jeg bilder mig ind, de tænker. Det ville give en større frihed til at være mig. En lettelse i relation til andre og i sociale sammenhænge. Jeg ville slippe kontrollen og hvile i mig selv og i livet. Andre ville ikke kunne overskride mine grænser

5 Drop offerrollen Når du giver slip på offerrollen, bliver du fri. I mange år gik jeg rundt og gav alt og alle skylden for mange ting: Hvis bare jeg havde flere penge, så kunne jeg forfølge mine drømme. Jeg bliver i dårligt humør, når min kollega fortæller om sine oplevelser. Hvis jeg havde været kønnere, så ville jeg have flere venner. Jeg kunne blive ved! Det var nemt og bekvemt at kunne skyde skylden på andre. Så længe det var alle andres skyld, så behøvede jeg ikke at gøre en indsats. Jeg behøvede ikke at risikere at blive afvist eller få et nederlag ved at stikke næsen frem. Jeg befandt mig mange gange i en klassisk offerrolle, en påtaget rolle, hvor jeg sagde til mig selv, at jeg ikke kunne ændre på situationen. Det var de andres skyld, årstidens skyld, regeringens skyld, trafikkens skyld osv. Men det var ikke sandheden. Jeg kunne lige præcis selv bestemme, hvordan jeg ville reagere på de oplevelser, jeg havde. Hvis jeg valgte at lade mit humør påvirke, fordi en person sagde eller gjorde noget, så var det mit valg. Jeg ved, at det kan være et provokerende udsagn, for der kan være mange situationer og oplevelser, der ikke føles retfærdige. Jeg ved det, for jeg har selv været der, og jeg har hørt det igen og igen fra mine klienter og kursister. Men faktum er, at den eneste, der kan sætte dig i en offerrolle, er dig selv. På et tidspunkt havde jeg en kvinde i et personligt forløb, fordi hun var frustreret og ked af sin jobsituation. Hun havde haft sit job i flere år og havde altid været glad for det. Nu var der så kommet en ny chef, og det medførte en del ændringer på arbejdspladsen, og der var en voksende utilfredshed i medarbejdergruppen. Det påvirkede min klient så meget, at hun havde svært ved at se noget positivt i sit job længere. Hun havde lyst til at søge nyt arbejde på trods af, at hun havde frihed under ansvar, gode kolleger, en god løn og spændende opgaver. Hun følte, at det var hendes nye chefs skyld, at hun havde det sådan. Det påvirkede hende ikke kun, mens hun var på arbejdet, det fyldte lige så meget i hendes fritid. Hun så sig selv som offeret, og chefen var skurken. Jeg spurgte hende, hvad der egentlig skulle til, for at hun kunne være glad i et job. Hvad var vigtigt for hende, hvilke arbejdsopgaver, sociale aktiviteter osv. var afgørende? Hun fik klarlagt, hvad hun ønskede af et job og fandt frem til, at hun faktisk havde rigtig gode muligheder for at få det hele opfyldt i sit nuværende job. Så i stedet for at gå og fokusere på den nye chef og hans tiltag, og i stedet for at lade sig påvirke af de andre medarbejderes brok, så kunne hun faktisk begynde at handle bevidst på det, hun gerne ville have i sit job. Det gav hende ikke alene en langt større motivation og gejst i sit job, hun blev også glad og positiv både på jobbet og i sin fritid. Det skyldtes, at hun droppede offerrollen og tog ansvar for sig selv og sin situation og begyndte at handle på det, hun gerne ville have. Det er afgørende, at du selv tager ansvar for dit liv. Der er nemlig ikke nogen, der kommer og gør det for dig. Jeg vil ikke negligere meningsløse ting, som sker hver dag, der i den værste ende er incest, voldtægt, overfald og lignende. Det er på ingen måde ok. Problemet er bare, at tiden går, og det er ikke muligt at ændre på det, der allerede er sket

6 Så længe du holder dig selv følelsesmæssigt fast i det, der allerede er sket, så længe lader du også andre have kontrollen over dit liv. Tag for eksempel det at få stjålet sin cykel. Der er absolut intet at gøre ved det, andet end at melde det til politiet og håbe på, at den dukker op. Men hvis du tager det personligt og lader dig slå ud af det i dagevis eller ugevis, så har tyven stjålet langt mere end blot din cykel. Tyven har også stjålet en stor del af din følelsesmæssige frihed og glæde. Den eneste, du straffer, er dig selv. Det er ikke fordi du ikke kan være sur, vred, skuffet, irriteret og alle de andre nuancer af følelser der kommer, når du oplever noget negativt. Nogle oplevelser vil også tage længere tid end andre at bearbejde. Men lad det ikke dræne dig for energi og livsmod. Det eneste, der er muligt, er at give slip på de negative følelser, der holder dig fast i fortiden og i stedet tilgive og give slip for at skabe nye rammer for dig selv ved at handle på det, du ønsker i dit liv. Hvordan du gør, vil jeg komme nærmere ind på gennem bogen. I det øjeblik du beslutter dig for at tage ansvaret for din egen lykke, vil du få din fulde styrke tilbage. Kunsten at tilgive Der kan være mange grunde til, at det kan være svært at tilgive og give slip på fortiden. Det kan måske føles, som om man ved at tilgive accepterer det, der er sket. Men det handler ikke om, at du skal acceptere det, der er sket. Det handler om, at du skal tilgive for din egen skyld. For at du kan blive følelsesmæssigt fri. Når du giver slip på fortiden, kan du være fri til nutiden. Når du tilgiver, sætter du fri og opdager, at fangen var dig selv. For at tilgive er det nok, at du beslutter dig for at tilgive og siger det højt. Du skal ikke have fat i modparten og sige, du tilgiver dem. Denne proces er for din egen skyld. Sig: Jeg tilgiver (person) for (begivenhed), og Her er et par eksempler: * Jeg tilgiver tyven for at have smadret mit bilvindue og stjålet min computer, og * Jeg tilgiver min eksmand for at have været utro og forladt mig, og * Jeg tilgiver mine klassekammerater i folkeskolen for at have mobbet mig, og * Jeg tilgiver mig selv for, at have såret min veninde, og jeg giver slip på det. * Jeg tilgiver mig selv for, at have mishandlet min krop med spiseforstyrrelser, og Når det er sagt højt, så har du startet processen for heling af dine følelser

7 Øvelse Tilgivelsesliste Tænk på alle de personer, inklusiv dig selv, som du bærer nag til, som påvirker dig følelsesmæssigt den dag i dag. Det kan være både store og små ting. Udfyld en sætning for hver person og oplevelse og sig sætningen højt. Fortsæt listen, indtil du ikke kan komme i tanke om flere. Der vil nok være noget, du har lettere ved at tilgive end andet. Du kan have modstand mod at skulle tilgive nogen for noget, eller du føler måske ikke, at du kan tilgive. Det er ok. Giv dig selv anerkendelse for at have startet processen og måske tilgivet noget. Giv det noget tid og vend tilbage til øvelsen engang imellem og se, om du er klar til at give slip på noget mere. Du kan gøre forskellige handlinger for at markere, at du nu giver slip og sætter fri. Du kan f.eks. skrive din tilgivelsesliste på et stykke papir og bagefter rive den i stykker og smide den i skraldespanden. Du kan også tegne en streg på jorden og tage et skridt over stregen, som symbol på, at du går videre nu. Du kan også selv finde på en handling, der føles rigtig for dig. Bliv bevidst om dit selvværd Mange mennesker siger, at de ikke har problemer med deres selvværd. I hvert fald ikke i en sådan grad, at de føler behov for at arbejde med det. Mange har det egentlig fint nok. Men jeg oplever alligevel, at de fleste af os har mere eller mindre negativt selvværd på forskellige områder i vores liv. Det har nogle konsekvenser. Måske undlader man at sige sin mening i større forsamlinger, eller man slår sig selv i hovedet længe efter, man har begået en fejl. Det kommer til udtryk på flere forskellige måder. Ved at blive bevidst om de konsekvenser (følelsesmæssige, psykiske og sociale), der er ved dit selvværd, kan du blive motiveret til at prioritere dig selv og din personlige udvikling

8 Øvelse Negative konsekvenser ved negativt selvværd Negativt selvværd betyder nogle gange, at jeg: bliver usikker på mig selv bruger energi på at tænke over andres mening ikke siger min mening har svært ved at sige til og fra ikke føler mig god nok bliver trist og deprimeret kan føle angst i nye situationer ikke gør noget ved mine drømme finder mig i for meget drikker, spiser eller shopper for meget sammenligner mig med andre og bliver misundelig holder mig tilbage og dermed går glip af meget ikke stoler nok på mig selv er mistroisk over for andres gode intentioner Flere konsekvenser: Brug lidt tid på at mærke efter, hvad negativt selvværd betyder for dig. Hvilke konsekvenser har negativt selvværd for dig? Jeg bruger alt for meget negativ energi. Det er spild af energi, som jeg kunne bruge til noget bedre. Det gør mig alt for sårbar, jeg bliver deprimeret og får ingenting ud af mit liv. Selvom jeg har mange dejlige ting i mit liv og burde være glad, går jeg og spekulerer over alt og forventer det værste og er faktisk meget ulykkelig. Jeg får ikke sagt, hvad jeg mener. Jeg får en indre uro ved andres kommentarer. Jeg bliver ubeslutsom og har tankemylder: Skal skal ikke, og overvejer konsekvenser af handlinger i sagte og usagte ting. Jeg bliver indelukket og lægger afstand til andre mennesker. Jeg bliver selvdestruktiv. Jeg føler, ingenting er godt nok. Bruger mange kræfter på at være god nok. Følelsen af manglende accept. Ydre ting kan bestemme mit selvværd. Selvom der er negative konsekvenser ved negativt selvværd, så er der faktisk også fordele, eller snarere forsvarsmekanismer, der gør, at du kan have svært ved at give slip på det. For det første er det en vane og dermed trygt, hvilket kan være en stor motivation for mange for at holde fast i noget, selvom det ikke er godt. Det giver også opmærksomhed og medlidenhed eller fripas til at undlade at tage ansvar

9 Øvelse På hvilke måder kan negativt selvværd være en fordel for dig? Jeg behøver ikke tage ansvar Jeg kan give andre skylden Jeg får opmærksomhed Det er en vane og trygt Jeg har ikke nogen forventninger til mig selv og bliver derfor ikke skuffet Andre har ikke nogen forventninger til mig og bliver derfor ikke skuffet Det ligger til familien, og når jeg følger mønsteret, føler jeg, at jeg hører til Jeg er sikker på ikke at skille mig ud På hvilke måder kan negativt selvværd være en fordel for dig? Der er ikke så meget at leve op til, man kan jo ikke alligevel. Så bliver jeg ikke skuffet. Det er trygt. Man ved, hvad man har og ikke, hvad man får. Ens omgangskreds kan heller ikke lide forandringer alle kan jo lide dig, som du er! Trygheden, det velkendte. Ingen overanstrengelse. Ikke at sætte mål, jeg alligevel ikke vil nå. Jeg undgår at blive afvist, hvis jeg ikke forsøger. Det at forblive i det, man kender, skaber tryghed. Måske får man opmærksomhed på det, medlidenhed, og bekræftes i, at det er synd for mig. Det er de andres skyld. Flere fordele: 24 25

10 Tag ansvar for din udvikling Noter Du kan starte på en frisk i dette øjeblik. Din fortid er fortid, og fra nu af er hvert øjeblik et nyt tidspunkt, hvor du kan tage styrken til dig og ændre dit liv. Du har fået indblik i de negative konsekvenser, der er ved negativt selvværd. Ved at blive bevidst om dine tanker og arbejde med din personlige udvikling kan du opnå frihed og glæde ved at være dig selv uden at føle, at du skal være anderledes på nogen måder. Skift dine tanker, hold op med at gøre andre ansvarlige for dit liv. Du er ikke offer for omstændighederne, du er ansvarlig for dine egne tanker, følelser og handlinger. Du er ansvarlig for den måde, du reagerer på omgivelser, mennesker og situationer og for konsekvenserne som følge heraf. Du kan gøre det lige nu, og jeg støtter dig i den videre proces

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

De seks frygte mennesker hader forandring

De seks frygte mennesker hader forandring Af Soulaima Gourani #SoulaimaGourani www.soulaima.com De seks frygte mennesker hader forandring Du er lige blevet bedt af mig på dagens foredrag om at være mere nytænkende, kreativ og modig. Meget tyder

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Af Byron Katie med Stephen Mitchell

Af Byron Katie med Stephen Mitchell Et ekstrakt fra Elsk det som er Fire spørgsmål der kan ændre dit liv Af Byron Katie med Stephen Mitchell Ingen andre end dig selv kan give dig frihed. Denne lille bog vil vise dig hvordan. Byron Katie

Læs mere

En guide for transkønnede

En guide for transkønnede En guide for transkønnede Indholdsfortegnelse OM EN GUIDE FOR TRANSKØNNEDE... 3 FORORD... 4 AFSNIT 1. TRANSKØNNET HVAD BETYDER DET?... 7 AFSNIT 2. SPRING UD FOR FAMILIE & VENNER?... 13 AFSNIT 3. HORMONBEHANDLING

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Når uenigheden gør ondt

Når uenigheden gør ondt Når uenigheden gør ondt Morten Hinz er DOKS-organist og desuden uddannet konfliktmægler på Center for Konfliktløsning. Her beskæftiger han sig med samarbejdets svære kunst og forskellige måder at tackle

Læs mere

Kom videre efter skilsmissen

Kom videre efter skilsmissen Kom videre efter skilsmissen Tidspunktet, hvor t0 personer indser, at de ikke kan få det til at fungere sammen, kan være sønderknusende for alle involverede parter og kan kaste folk ud i dyb krise, sågar

Læs mere

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen & kvinder i to kulturer Mødre Døtre Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job Rollemodel på fuldtid Det er vigtigt at tale sammen Vejen til viden Biblioteket blev

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere