Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015"

Transkript

1 Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den Valg af dirigent Otto Hansen blev valgt. 2. Beretning for 2014 Beretning ved Erik Larsen Beretning 2014 Sneslev Vandværk har gennem 2014 leveret godt, billigt og tilstrækkeligt vand. Året 2014 blev ikke et stille år - Udskiftning af filtermasse og kontrol af vandbehandlingsprocesser - Udskiftning af samtlige forbrugermålere - Opsat markeringer ved stophaner Tiltag - Vandværket har indgået aftale med Silhorko-Eurowater A/S om periodisk kontrol og forebyggende vedligeholdelse af filteranlæg. Der udarbejdes en årlig rapport. - Der er indgået IT aftale med Kamstrup angående måleraflæsning Målerudskiftning I september måned blev målerudskiftningen gennemført. Der resterede dog udskiftning hos 18 forbrugere den 15. september svarende til ca. 10% af de i alt 181 målere. I løbet af september måned var de 18 reduceret til 7 forbrugere, hvoraf der blev gennemført tekniske installationsændringer hos 3 forbrugere. Disse ændringer har Vandværket betalt. Øvrige udfordringer var manglende stophane, tilgængelighed til måler og aftalemisforståelser. Alle målere var skiftet 1. november. BROEN-EL har håndteret 5 reklamationer uden beregning. Fordele med de nye målere er hurtig og præcis målerstandsaflæsning ved årsskiftet og dermed ingen rykkergebyrer. Udfordringerne i fremtiden er vedligeholdelse/brud, da Vandværket ejerandel er frem til stophane.

2 Der er en del ledningsført drikkevand i jernrør både på vandværksdelen og på forbrugerdelen. 64 år gamle jernrør kan give brud. Nye forbrugere tilsluttes primært med plastledning, målerbrønd og stophane 1 meter inde på egen grund. Forbrug Der er i året forbrugt ca m3, hvilket er uændret gennem flere år. Info og hjemmeside Relevante oplysninger er her tilgængelige. Bestyrelsen sikre opdatering af takstblad, vedtægter, ledningsplacering, vandanalyser, mv. Endvidere uddeles en gang pr. år til alle brugere papirudgaver af takstblad og analyseresultater samt generel information. Myndigheder og lovgivning Vandværket følger 100% retningslinierne fra myndigheder og lovgivning. Vandværket sidestilles med anden fødevarevirksomhed og er dermed under skarp kontrol af kommunen. Ringsted kommune havde bebudet teknisk gennemgang af drift og installationer i 2014, men dette er udsat. Priser og afgifter Vandværket har valgt, at fastholde prisen på vand på kr ekskl. moms i Hertil kommer moms, statsafgifter samt kommunal afgift. Statsafgiften er øget med kr. 0,40 til kr Endvidere betales afledningsafgift for kloak til Ringsted Forsyning A/S. Vandværket oplever et stigende antal udlejningsejendomme. Vandværket har valgt, at fremadrettet er det ejeren, som skal afregne vandforbruget i udlejningsejendomme. Dette forenkler administrationen. Samarbejde med øvrige private vandværker Sneslev Vandværk har et uformelt samarbejde med vandværkerne i Præstbro, Nordrup og Ørslev. Vi har en fælles holdning om, at de private vandværker har en positiv fremtid med hensyn til nærhed, frivillighed og rationel drift. Ringsted kommunes restriktive retningslinjer i drikkevandsplanen forsøges imødegået ved et fremadrettet samarbejde. Sneslev Vandværk er ligesom andre privatejede vandværker under pres fra Kommunens Vandforsyning samt Forvaltningen. Politikkerne bør fokusere mere på frihed for de lokale selvforsyninger, idet det både er nærværende og billigere. Såfremt Ringsted Forsyning skal levere vand i stedet for Sneslev Vandværk, vil dette betyde ca. 800 kr. ekstra i årlig udgift for en gennemsnitsfamilie.

3 Fremtid Vandværket, der har et fuldt moderne behandlingsanlæg med megen overvågnings- og styringselektronik bliver løbende udbygget med mere relevant serviceorienteret elektronik. Miljømyndighedernes øgede krav til kvalitet, vandanalyser og uddannelse af vandværkspassere bliver imødegået. Imidlertid koster de øgede ressourcer og vandprisen vil fremadrettet stige. Der skal udarbejdes kvalitetssikring- og ledelsessystem, da Vandværket udpumper mere end m3 drikkevand. Gamle boringer og brønde Ringsted Vandsamarbejde I/S har leveret et kort- og registreringsmateriale, der kan hjælpe os med at udpege ubenyttede lukkede boringer og brønde i den nordøstlige del af Sneslev. Det er herfra Vandværket modtager drikkevand. Det tager årtier med nedsivning til drikkevandsdepoterne, Bestyrelsen Vi har delt opgaverne mellem os. - Søren har opsynet med driften af vandværket, filteranlæg og renvandsbeholder samt deltager årlig målerstandsaflæsning - Eva følger op på vandkvalitet, analyser, forbruger information og beredskabsplan - Svend tager sig af ledningsnettet, stophaner og registreringer hos LER, mv. - Leo følger udviklingen af Ringsted Vandsamarbejde I/S med lukning af ubenyttede boringer og brønde. Deltager i årlig målerstandsaflæsning - Formanden sikre aftaler, kontrakter og er bindeled til myndigheder Jeg vil afslutningsvis takke bestyrelsen og revisorer for et godt samarbejde og en stor indsats i Også stor tak til vandværkets regnskabsfører Bente Johansen, der sikre administration og regnskab. Administration og regnskab er mange opgaver jeg skal nævne nogle få - Ind- og udbetalinger - Økonomirapportering til bestyrelsen - Flytteopgørelser - Brugerkartotek - Regnskab drift og balance - Takstblad - Forbrugsopgørelse til Ringsted Forsyning - Daglig kontrol af vandforbrug

4 - Forvaltning af Vandværkets værdipapirer - Sikring af likviditet - Moms og afgiftsafregning - Indberetninger moms, skat, vandforbrug, boringsdata, etc. - Opdatering af EDB - Kontakt til Foreningen af Vandværker i Danmark, FVD Bente kan lide sit job og har taget hul på de næste 40 år. Vandværkets bestyrelse udtrykker meget stor anerkendelse for dit store engagement og ønsker tillykke med jubilæet med en beskeden erkendtlighed. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for Bente Johansen fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 4. Fremlæggelse af budget for 2015 til godkendelse. Budgettet blev gennemgået af Bente Johansen. Budgettet blev godkendt ag generalforsamlingen. 5. Behandling af indkomne forslag. Der var ikke indkommet nogen forslag. 6. Valg af bestyrelse Leo Hansen og Sved Rasmussen blev genvalgt. 7. Valg af bestyrelsessuppleant Lisbeth Nielsen blev genvalgt 8. Valg af revisorer. På valg var: Liss Hansen, Mette Jensen og Erik Mortensen (suppleant). Alle blev genvalgt. 9. Evt. Der udestår færdiggørelse af hegn omkring vandtank på den gamle idrætsplads. Der tages kontakt til grundejer for indgåelse af aftale Eva Møllekær Godkendt af: Dirigent: Otto Hansen Formand: Erik Larsen

5

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292 Referat fra den ordinære generalforsamling 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden Granly Vandværk a.m.b.a. Mødereferat fra ordinær generalforsamling Dato/tid: 15. april 2013 kl. 18.00 Sted: Vejgaardhallen, Aalborg Deltagere: Palle Frank (PF) John Olesen (JO) Thomas Puggaard (TP) Niels

Læs mere

Padborg Vandværk A.m.b.a.

Padborg Vandværk A.m.b.a. Referat fra Ordinær generalforsamling i Padborg Vandværk A.m.b.a. Tirsdag den 12. april 2011 kl. 19.30 på Frøslev Kro Fremmødte: 30 stemmeberettigede + revisor. Formanden Jeppe B. Jørgensen bød velkommen

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Tirsdag den 25. marts 2014 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Referat af repræsentantskabsmødet 16. april 2013 Deltagere fra vandrådet i Herning Kommune: Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Torben Jensen

Læs mere

I bilag 2 er tabel med produktions- og forbrugsdata for 2013 og 2014.

I bilag 2 er tabel med produktions- og forbrugsdata for 2013 og 2014. BLOVSTRØD VANDVÆRK I/S Blovstrød Allé 13, 3450 Allerød Telefoner: Vandværk 4817 0136, Formand 4814 1260, Kasserer 4817 1419 e-post: bvv@mail.dk, hjemmeside: www.blvv.dk Bestyrelsens beretning for året

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Årsberetning 2014/2015

Årsberetning 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Tilsluttede ejendomme... 1 2. Bestyrelsesarbejde... 1 3. Vandværkerne og boringer... 3 3.1. Udpumpet mængde... 3 3.2. Anlægs- og vedligeholdelsesarbejde... 3 4. Vandindvinding...

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 1. Valg af dirigent Formanden Jens Sørensen (JS) bød velkommen. Herefter ifølge vedtægterne, valg af dirigent: Jørgen Herholdt

Læs mere

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012.

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Der var 30 fremmødte heraf 22 stemmeberettigede. Den udsendte dagsorden blev fulgt. Punkt 1. Valg af dirigent. Kurt Christiansen

Læs mere

Klarup Vandværk a.m.b.a.

Klarup Vandværk a.m.b.a. Klarup Vandværk a.m.b.a. Referat af generalforsamling på Klarup Kro Torsdag den 28. februar 2013 kl. 19:30 1. Valg af dirigent a. Per Vagn Nielsen blev valgt b. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling. Region Øst. Hotel Comwell, Køge Torsdag den 9. april 2015 Strandvejen 111, 4600 Køge

Generalforsamling. Region Øst. Hotel Comwell, Køge Torsdag den 9. april 2015 Strandvejen 111, 4600 Køge Generalforsamling Region Øst 2015 Hotel Comwell, Køge Torsdag den 9. april 2015 Strandvejen 111, 4600 Køge Tilmelding til arrangementet Kl. 17.00 senest torsdag d. 26. marts på www.fvd.dk Side 2 Aftenens

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup.

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Dato: 13-11-2014 Ref.: BHJ Kopi: 1. Velkomst ved vandrådets formand Arne Welcher Christensen og valg af dirigent.

Læs mere

3. Forretningsfører aflægger regnskabet

3. Forretningsfører aflægger regnskabet HØVE STRANDS VANDVÆRK 4550 ASNÆS. Der var mødet 39 personer/andelshavere. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Forretningsfører aflægger regnskabet 4. Indkomne forslag 5. Valg

Læs mere

Padborg Vandværk A.m.b.a.

Padborg Vandværk A.m.b.a. Referat fra Ordinær generalforsamling i Padborg Vandværk A.m.b.a. Onsdag den 10. april 2013 kl. 19.30 på Frøslev Kro Fremmødte: 22 stemmeberettigede, 1 ægtefælle og revisor. Formanden Jeppe B. Jørgensen

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse www.gnv.dk Referat af ordinær generalforsamling den 31. Marts 2014 Mødested: Rytterskolen, Østergade, Ganløse Deltagere ved Generalforsamlingen:

Læs mere

Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Notat Vand J.nr. bls-415-00119 Ref. Den 22. november 2010 Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Læs mere

Martofte Vandværk Martofte den 5. april, 2013 v. Jørgen Braad Jørgensen, Søvej 17, 5390 Martofte Tlf: 2652 7112, email: joergenbraad@gmail.dk Vandværkets hjemmeside: www. MartofteVand.dk Indkaldelse til

Læs mere

Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014

Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014 Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014 Præsentation af bestyrelsen. Bestyrelsen består af: John Lindgreen formand Nicolai Carneiro sekretær Jørgen Døssing bestyrelsesmedlem

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker.

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker. Bestyrelsens beretning 2012. Velkommen til generalforsamling i Vandråd Randers. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Jens Erik Thomsen, Kristrup Vandværk. Aktivitetsplan

Læs mere

Agtrup Sdr. Bjert Vandværk

Agtrup Sdr. Bjert Vandværk Andelsselskabet Agtrup Sdr. Bjert Vandværk Generalforsamling Tirsdag den 20. april 2010, kl. 19.30 Sdr. Bjert Kro Dagsorden: 1: Valg af dirigent. 2: Beretning for det forløbne regnskabsår - 2009. 3: Fremlæggelse

Læs mere

Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer.

Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer. Søbjerg Vandværk generalforsamling 24. april 2014. Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer. Jeg vil gerne

Læs mere