- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN"

Transkript

1 - og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN Årgang 62 - Nr September 2013

2 Elevforeningen TMR og Sejergaardsskolens Elevforening Elevforeningens hjemmeside Skolens hjemmeside Elevforeningens adresse v/formand Peter Tretow-Loof Hvidegaardsparken Kgs. Lyngby Telefon Bank Dansk Bank, konto Swift adresse: DABADKKK Iban nr.: DK KONTAKTEN Blad nr. 121, september 2013 Årgang 62 Oplag 300 Herudover distribueres ca. 600 elektroniske eksemplarer direkte til elevernes forældre Redaktion og layout Troels Hallig (ansv. red.) Jane Jensen (grafi ker) Tryk Nordvestgrafi k Næste nr. udkommer december 2013 Forsidefoto Lisbeth Ringsted, ca Se artikel Idrætsstævnerne, side 7. INDMELDELSE Elevforeningen TMR og Sejergaardsskolens Elevforening blev stiftet 4. juli 1943 med det formål, at styrke og videreføre fællesskabet fra skoletiden. Elevforeningen optager gerne nye medlemmer. Indmeldelse til Elevforeningen via

3 Indhold ELEVFORENINGENS BESTYRELSE 4 KLUMMEN 5 ARTIKLER Idrætsstævnerne på Holbæk Stadion 7 Hr. Pedersen års jubilæum for årgang R53 17 Farvel til en forretningsæra 19 NYT FRA BESTYRELSEN Elevforeningens generalforsamling 26. maj 2013 Bestyrelsens beretning 22 Elevforeningens ordinære generalforsamling 26. maj 2013 Referat 26 NYT FRA SKOLEN Sejergaardsskolen Generalforsamling 17. april KOMMENDE ARRANGEMENT Gravmødet 24. november PERSONALIA Mindeord 34

4 Elevforeningens bestyrelse Formand Peter Tretow-Loof, R67 Hvidegaardsparken Kgs. Lyngby Telefon Næstformand og redaktør Troels Hallig, R67 Høgevej Hørsholm Telefon Bestyrelsesmedlem Kirsten Sørensen, R67 Kvarmløsevej Tølløse Telefon Bestyrelsesmedlem Klaus Lunøe, R64 Allégade 22 F 2000 Frederiksberg Telefon Kasserer Steen Johansen, R64 Budager Ll. Skensved Telefon Sekretær Anne Voigt, R67 Ndr. Strandvej Ålsgårde Telefon Suppleant Finn Helmer, R67 Ruchlistrasse 25B 6312 Steinhausen, Switzerland Telefon fi Suppleant Lone Jensen, R66 Ejbybrovej Kirke Hyllinge Telefon Bestyrelsesmedlem Allan S. Augsburg, R52 Ejby Havnevej Kirke Hyllinge Telefon Suppleant Tom Esmark, R67 Dalgas Boulevard 2, lejl Frederiksberg C Telefon Revisor og Elevforeningens repræsentant i skolens bestyrelse Bendt Ole Løike, R66 Norddalen Roskilde Telefon

5 Klummen AF FORMAND PETER TRETOW-LOOF Dette nummer af KONTAKTEN er først udkommet i september måned og ikke i slutningen af juni, som det plejer. Årsagen er, at bestyrelsen, med redaktionen i spidsen, fi nder det mere praktisk og mindre arbejdsbelastende i travle perioder, at udsende KONTAKTEN i marts og september måneder. I år vil næste nummer dog stadig udkomme i december, så vi får to blade på gaden, som vi plejer. Jeg håber, vore læsere og annoncører vil acceptere denne lille ændring i udgivelses tidspunkterne. Generalforsamlingen fandt i år sted den 26. maj på den charmerende kro Kudskehuset ved Skjoldenæsholm syd for Tølløse. Også i år var det dejligt at byde velkommen til fl ere, der aldrig før havde deltaget i Elevforeningens generalforsamling, eller hvor det var rigtig mange år siden. Læs mere herom i referatet. Som det sikkert er fl ere bekendt, er Solbjerg Kirkegård, hvor frk. Høyer og frk. Hesseldahl ligger begravet, under nedlæggelse. Det betyder, at vi ikke længere kan forny gravfæstebrevet. Som konsekvens heraf, har bestyrelsen haft fl ere gode samtaler med skolens formand Steen Bjerregaard Christiansen og skoleleder Flemming Ellingsen om muligheden for at fl ytte den store smukke gravsten med TMR logoet ned på skolen. Begge synes de, at det er en god og smuk idé, og tanken er, indtil videre, at stenen bliver sat ved siden af mindestenen foran skolen. Begge sten vil i givet fald komme til at stå op ad sidefl øjen under det gamle TMR logo. Vi vil forsøge om afsløringen kan fi nde sted i forbindelse med næste års generalforsamling og vil løbende holde medlemmerne orienterede. 5

6 Skolen er nu ved at være helt færdig med den store ombygning og istandsættelse. Hovedbygningen fremtræder fl ottere end nogen sinde, og så er der bygget en masse dejlige og absolut tidssvarende klasseværelser med alle tænkelige faciliteter og meget mere på skolearealerne bag ved, ligesom der arbejdes på at få færdiggjort et helt nyt udendørs sportsanlæg. Man må sige, at det er blevet en helt anden skole, end dengang vi gik der. Den 25. maj var der åbent hus, hvor både Troels og jeg deltog, for at se og opleve alle herlighederne. Et stort tillykke til Sejergårdsskolen. Elevforeningens medlemstal er nogenlunde stabilt, og vi har stadigvæk en god og sund økonomi, så der er råderum for endnu fl ere nye medlemmer. Jeg vil derfor som sædvanligt opfordre alle til at kigge lidt efter i krogene i jeres bekendtskabskreds og se, om der ikke skulle være en enkelt eller to gamle skolekammerater, der endnu ikke er medlemmer af vores hyggelige forening. Jeg ønsker alle et rigtig godt efterår. Peter Tretow-Loof 6

7 TMR-deltagerne fl ot opmarcherede på Holbæk Stadion i deres hvide idrætstøj. Idrætsstævnerne på Holbæk Stadion Af Klaus Lunøe, R64 DET VAR SVÆRT FOR KOSTELEVERNE AT KOMME I GANG PÅ KOSTSKOLEN IGEN EFTER EN DEJLIG LANG SOMMERFERIE, SOM DENGANG VAR PÅ CA. 6-7 UGER. Skolestarten efter sommerferien lå ca. i midten af august måned. Det var selvfølgeligt spændende at se, hvilket værelse man skulle bo på og hvor ens seng stod, hvem man skulle gå i klasse med og hvem, der skulle være ens lærere. 7

8 Duften af nylakerede senge, pulte og borde og oliemættede gulve hang i alle klasseværelser og stuer på kostskolen. Frk. Høyer og frk. Hesseldahl stod der for at sige velkommen med deres uransagelige smil, men det var jo ikke ligefrem dem, man havde lyst til at give et knus. I gang kom vi selvfølgelig, og efter nogle uger blev det meddelt, hvornår Idrætsdagen skulle afholdes, normalt hen mod slutningen af hvert års september måned. Det var til gengæld en stor dag at se frem til. Det samlede hele skolen i et fællesmål, både kostelever og byelever. Nu skulle de have idrætsbank, de andre skoler, som vi dystede med på Holbæk Stadion. TMR havde stolte traditoner fra idrætstævnerne, og vandt ofte pokalen, nogle gange endda fl ere år i træk. Lisbeth 8 Ringsted med pokalen og Bodil Birket-Smith med den lille pokal.

9 År for år blev det på pokalen ciseleret ind, hvem der havde vundet den. Den store fl otte pokal var en vandrepokal, som stod på den skole, som havde vundet idrætstævnet det år, og indtil næste års idrætsstævne. Havde vi tabt pokalen et år, skulle den i sagens natur vindes tilbage næste år. På TMR stod pokalen i dagligstuen med det sort/hvide fjernsyn af mærket LL (Linnet og Laursen), samme mærke, som den store radio med det grønt lysende fokusøje. Det var den radio, som frk. Høyer ved en anden lejlighed under et raserianfald smadrede med en hammer. Læs om den hændelse og mange andre hændelser i kosteleven Kasper Rostrups nylig udgivne og velskrevne bog: Sølvfl oden, som indeholder så mange genkendelige hændelser på en af Danmarks mest besynderligt drevne kostskoler. Pokalen stod og pralede af store sportslige bedrifter til højre for fjernsynet, oven på endevæggens store bogreol med blandt andet Salmonsens Leksikon, et vældigt værk på en snes bind eller mere, men desværre i sluthalvtredsener, var stærk bedaget med fl ere årtier på bagen. I den måneds tid, hvor elever blev udvalgt til at deltage og træne op til idrætsstævnet, var skolens idrætslærere, Herman Korshøj, som var idrætslærer for drengene og Lykke Krarup, som var idrætslærerinde for pigerne, i deres fulde årlige blomstring. De sled dagligt, også i fritiden for at få de udvalgte sportselever og holdene til at yde det ypperste, når dagen kom. Heldigvis var der mange, som deltog i stævnet. Først og fremmest fordi, der også var holdkonkurrence. Men til enkeltmandskonkurrencerne skulle de bedste til sporten udvælges. Der skulle vælges. Hr. Korshøj og frk. Krarup gik med energi i gang med udvælgelsen. Der blev løbet på 60 og 100 meters distancen, der blev sprunget højdespring og længdespring. Der blev øvet stafetløb, der var fodboldskonkurrencer og langboldskonkurrencer. Og konkurrencer blev fordelt på de små og de store. 9

10 En af de elever, som jeg omkring 1960 husker udskilte sig som en dygtig sportsmand, var Jan Engholm. Han var skolens hurtigste løber, kunne løbe 60 meter på ca. 10 sekunder og 100 meter på ca , Vi andre skulle være glade, hvis vi kunne nå de 60 meter på omkring 12 sekunder og 100 m på sekunder. Højdespring og længdespring var han også mester i. 1 meter og 40 centimeter skulle man gerne kunne springe i højdespring og længdespring, over de 4 meter. Dengang Jan Engholms lillebror, Peter Engholm, sprængte sin hånd i luften med en jernstang fyldt med hjemmelavet krudt, fi k Jan Engholm efter sigende vinger på sine ankler. Han spurtede op til dr. Petersen på olympisk rekordtid, rev dr. Petersen ud af konsultationlokalet, fi k ham i rekordfart ned på skolen, hvor dr. Petersen fi k lagt en effektiv slynge om håndstumpen, som var tilbage, så blodtabet blev standset. Uden den indsats havde Peter sikkert ikke overlevet. Også Steen Linnet var en super hurtig løber, og dygtig til længdespring og højdespring. På pigesiden var der Bodil Birket- Smidt. Den fødte sportspige, bedste til løb, længdespring, højdespring og langbold. Sød og graciøs og med et smil, der, som det hedder afslørede en perlerække af sunde tænder. Også Lisbeth Johansen og Marchen Jansen, som gik en klasse under mig, var supergode sportspiger, simpelthen gode til al sport, og de gik op i konkurrencerne med liv og sjæl. Der var mange andre dygtige sportselever på skolen, ingen glemt, selvom de ikke er nævnt her. Efter ugers udvælgelse og træning oprandt idrætsdagen. De skoler, som vi kæmpede mod var skoler i Jyderup, Høng, Haslev og Samsø. Måske der var en skole mere? Særlig dem fra Jyderup, var vores værste konkurrenter i nogle år. Idrætstævnet blev afviklet på Holbæk Stadion. Vi blev sat ind i busser om morgenen og afsted gik det i højt humør. Som indledning til idrætsdagen var der indmarch på Stadion, og hvilken indmarch! 10

11 Os deltagende sportselever fra TMR var altid klædt i hvidt. De andre skolers sportselever var som et kludetæppe at se på. TMR-eleverne udskilte sig derfor markant ved indmarchen med en af de store drenge som fanebærer af Dannebrog, i spidsen for de hvidklædte elever. Et prægtigt og imponerede syn. Husker jeg ikke galt, gjaldede melodien til I alle de riger og lande, ud af højttalerne ved indmarchen. Smukt var det at se TMR s hold stille sig op ved siden af de andre hold på Stadions store fodboldbane. Se foto side 7. Efter velkomsttaler vandrede holdene ud, konkurrencerne gik i gang, og en stram timeplan gik i gang. Selv var jeg en god løber og deltog i de forskellige løbekonkurrencer og i stafetløbet. Også på fodboldholdet for min årgang spillede jeg med på. Efter nogle timers dyster alle vegne rundt om på det store stadion, begyndte rygterne at svirre om hvem, der havde vundet af skolerne i de forskellige discipliner. Man forsøgte at følge med i, hvor ens skole samlet lå i feltet, men det var en umulig opgave. Man fi k blot en fornemmelse af, om det gik den rigtige eller den forkerte vej. Når man ikke deltog i konkurrencer, gik man rundt og hyggede sig, så de andres konkurrencer, hang ud med kammerater og de sødt klædte piger i hvidt. På en aller anden måde fl øj dagen. Et af højdepunkterne var de stores stafetløb. TMR havde i 1962, et af de bedste stafetløberhold, De stores stafetløb, 4 x 100 meter, lå altid til sidst på idrætsdagen. Det trak alle tilskuere og sportsdeltagere til sig, når det blev afviklet. I 1962 bestod de stores stafethold, se foto side 12, blandt andet af Peter Bertram (yderst til venstre på foto) og Steen Linnet (i midten af foto). Det var et sejt hold, der vandt stafetkonkurrencen det år, og det med mange længder. I det hele taget gik det TMR så godt det år, at vi vandt pokalen med Lisbeth Ringsted, som pokalmodtager, se forsidefoto. Se, hvor hun stråler og med hende strålede alle TMRelever og lærere i mange uger det år. Sødt er sejrens palmer. På forsidefoto er også en af tvillingebrød- 11

12 rene Steuffert og min bror, Mikael Lunøe samt hr. Korshøj. Men der var også en lille pokal, den, som Bodil Birket-Smith holder i hånden, se foto side 8. Var det fordi hun havde gjort sig særligt bemærket, som den, der det år havde vundet flest konkurrencer i den årgang hun hørte til? Eller var der en regel om, at den skole, som vandt årets konkurrence fik en lille pokal til evigt eje og minde. Jeg husker det ikke, men måske en, som læser denne artikel har et bud? Bag Lisbeth Ringsted ses Lotte Henkel, som dengang boede på Gl.Tølløse Slot. Mange år er der gået siden de herlige idrætsstævne dage. Lidt vemodig kan man spørge, hvad er der sket med indmarchfanen? Hvad er der sket med vandrepokalen? Og hvis der var en lille pokal til evigt eje for en vindende skole, hvor er så de små pokaler, som TMR vandt i årenes løb? Det kunne være noget af en klenodie, hvis vores gamle kostskoleforening fi k indmarchfanen til opbevaring. Måske en læser har et bud på, om fanen stadig eksisterer og i så fald, hvor den i dag opbevares. Måske også læsere af denne artikel har spændende fotos fra idrætsdagene liggende? Det kunne være spændende, hvis de kommer frem. Klaus Lunøe Stafetholdet 12 med reserve.

13 Hr. William Pedersen på trappen med sine elever. Hr. Pedersen Af Klaus Lunøe, R64 HVEM HUSKER IKKE HR. PEDERSEN. LÆRER PÅ TMR I 1950 ERNE OG LIDT IND I 60 ERNE. En speciel lærer var hr. Pedersen, men hvem af lærerne på kostskolen var nu ikke specielle på en anden måde. Hr. Pedersen husker jeg bedst som vore sanglærer. Det sjove ved det var, at han ikke kunne synge og derfor aldrig sang med, når vi små poder satte gang i vores struber og stemmebånd. 13

14 Men på violin kunne han spille, ja på violinen var han en dygtig spillemand i hvert fald i forhold til vores niveau, og det var det vigtigste. Hans sorte violinkasse fulgte ham rundt, når han gik fra klasse til klasse, og indeni den lå hans elskede violin. Hvem husker ikke, når skoleklokken ringede ind fra frikvarter med 2 lange og 3 korte slag af gangen, som kunne høres længst væk nede i dalen. Hvem husker ikke, når vi traskede ind i en af de små gule træbarakker, som vi kaldte for grønlænderhusene, fordi hvert af husene var opkaldt efter en grønlandsk by. Dengang med danske navne Godthåb, Holsteinborg, Egedesminde, Sdr. Strømfjord og Thule. Det kunne være i træbarakken Godthåb, vi skulle have en sangtime med hr. Pedersen. Han var ikke den mest præcise lærer, men ind kom han med violinkassen under armen, og vi havde medbragt sangbogen De små synger. Hr. Pedersen lærte os uden at synge kun violinen sang sangene Mæ, sier det lille Lam, Se en lærkerede, Ole sad på en knold og sang, I skoven skulle være gilde, Tornerose var et vakkert barn og mange mange fl ere børnesange. Havde nogen fødselsdag, sang vi I dag er det Peters fødselsdag, og fødselaren fi k lov til at vælge den næste sang. Hr. Pedersen bestemte normalt, hvilke sange, der skulle synges, men var også lydhør overfor hvem, der råbte højt om den næste sang. Snakken kunne nemt gå i hr. Pedersens sangtimer, for han orkede ikke at spille på violinen en hel klassetime. Han kunne godt lide at fortælle småhistorier og lade os elever stille spørgsmål. Der skete også ofte det besynderlige i hr. Pedersens sangtimer, at han efter en halv time lagde violinen, fordi der skulle viskes. Resten af timen gik så med, at en elev kom op til katederet, hvor hr. Pedersen havde taget de hvide og gule afl ange lister med kostelevernes navne frem sammen med et udvalg af hvidt og rødt viskelæder. Det hvide viskelæder var det bløde, det røde var 14

15 hårdt og stift. Det røde var godt til at viske blæk ud, men havde også den egenskab, at det simpelthen viskede hul i papirer. I listerne var der sat krydser, for det meste med blyant, men undertiden også med blæk. De gule lister var med de små kostelevers navn, De hvide med de store kostskoleelevers navne. Nedad stod navnene i lange rækker, dog med passende mellemrum og linieinddeling. Listerne blev brugt til hver dag at råbe alle kostelevernes navne op, dels inden der blev spist morgenmad og dels til læsetimen. Opgaven oppe hos hr. Pedersen var at udviske krydserne og de små bemærkninger. Med andre ord, det var lister, der blev genbrugt af den sparsommelige skole. Det var lidt af en ære, at få lov til at komme op til hr. Pedersen for at viske ud. Man kom tæt på ham, og han opmuntrede til at være dygtig med at viske ud, kunne også være hjælpsom med at holde papiret stramt, hvis noget var svært at viske ud. Små ordvekslinger blev det til. Den heldige blev udskiftet efter 5-7 minutter, så var der ikke fl ere kræfter i de små fi ngre. Mens der blev visket, hyggede resten af klassen sig med at tegne og småsnakke. I det store og hele var hr. Pedersen en godmodig lærer. Når noget blev ham for meget blev man afstraffet på den specielle måde, at han hev op i ens små hår ved tindingerne, og det gjorde så nas, at man fulgte med op på den yderste tå, og nærmest så ud til at hænge i tindingehårene. Tit var det til stor moro for de klassekammerater, der stod og så på. Gik det meget højt, kunne hr. Pedersen afslutte med, hvad man må kalde en blød lussing. Derefter var straffen udstået, og det gode forhold til hr. Pedersen genoprettet. Klaus Lunøe 15

16 16 Gør som Tine. Betal dit kontingent via PBS. Det er billigere og nemmere.

17 Årgang R53 samlet i Hansens Gamle Familiehave. 60 års jubilæum for årgang R53 Af Ernst Theill (R53) ÅRGANG R53 HOLDT 60 ÅRS JUBILÆUM DEN 1. JUNI 2013 I HANSENS GAMLE FAMILIEHAVE PÅ PILEALLÉ, FREDERIKSBERG. DET VAR EN RIGTIG DEJLIG SOM- MERDAG. Vi var i alt 24 elever i klassen, der i 1953 afsluttede med realeksamen fra Tølløse Mellem- og Realskole. 17

18 Da vi i 2008 holdt vores 55 års jubilæum var der på det tidspunkt 7 klassekammerater, der var afgået ved døden. Siden da har der ikke været fl ere dødsfald i klassen. Af de tilbageværende 17 klassekammerater deltog de 13 i 60 års jubilæet. Der var tillige indbudt ledsagere, og der mødte 8 op, så vi i alt var 21 samlet til en dejlig frokost i den gamle familiehave. Det blev en meget hyggelig eftermiddag med megen snak, opfriskning af minder og udveksling af de enkeltes levnedsforløb. Casper Rostrups bog Sølvfl oden blev til en vis grad til et gennemgående emne ved bordene, og den beskrevne pædagogiske substans udsat for såvel spejling som analyse. Ernst Theill Vestergade Tølløse Tlf

19 En af de ting, Lisa og Jan Frost ikke kommer til at savne, er at blive vækket af alarmen midt om natten. Omkring 30 gange har der været indbrud i forretningen. Lige fra knivog rambukrøveri til rudeknusning. Foto: Peter Andersen... Farvel til en forretningsæra AFSKED MED FROST 113 ÅR HAR DER VÆRET URMAGER PÅ JERNBANEVEJ I TØLLØSE. DE SIDSTE 85 ÅR HAR JAN FROSTS FAMILIE EJET BUTIKKEN. NU ER DET DEFINITIVT SLUT. TØLLØSE Det er meget mærkeligt. Jeg ryster lidt indvendigt. Vi sover ikke helt så godt, som vi plejer. Men det er det, vi skal, siger Lisa Frost. Det er beslutningen om at lukke Jan Frost Tølløse, der sætter sit præg på parrets nattesøvn. For det er på en gang både vemodigt og spændende at sige farvel til 41 år med ure, guld og sølv og starte på et nyt kapitel. 19

20 Egentlig ville vi have lukket butikken for fem-seks år siden. Men skæbnen ville det anderledes, fortæller Jan Frost, der rundede de 70 sidste år. Parret har altid betragtet deres ansatte som deres familie og fulgt med i deres gøren og laden. - Vi har kun haft tre ansatte gennem alle årene, fortæller Lisa Frost. De to, der er her nu, har været her i henholdsvis 20 og 10 år. Begge ansatte har været så heldige at få nyt job allerede pr. 1. juli Så beslutningen om at dreje nøglen om den 30. september 2013 er blevet omgjort. Det er lykken for dem. Det er gået så stærkt, så vi har besluttet at starte ophørsudsalget i næste uge. Jeg håber, der ryger en masse inden månedens udgang, siger hun. Jan Frost var kun 15 år gammel, da hans far døde. Moderen, der ikke var branchekendt, kørte forretningen på Tølløsevej videre og sendte sønnen i urmagerlære. Det var ikke min tanke at overtage den, fortæller Jan Frost. Jeg havde job i København, men hjalp af og til min mor med reparationer. Alligevel endte det med, at Jan og Lisa Frost overtog butikken der trængte til en kærlig og professionel hånd. Et par år senere overtog de hele ejendommen og udvidede forretningen til det dobbelte. De første par år levede vi af min gode sekretærløn, fortæller Lisa Frost. Så trådte hun også ind i forretningen. Siden da har parret bogstaveligt talt været sammen 24 timer i døgnet. Hvis vi havde haft børn, havde meget nok været anderledes. Vi har levet hernede og arbejdet 70 timer om ugen. Det har været rigtig godt og hyggeligt. Vi kender næsten alle vores kunder. Lisa blander sig ikke i urene. Jeg blander mig ikke i regnskab og indkøb, siger Jan Frost. Vi har altid haft hvert vores område. 20

21 Antikke ure 113 år med ure og smykker. Det er mange år byens størrelse taget i betragtning, siger Jan Frost. Jeg laver stort set ikke andet hele dagen end at reparere ure, især antikke. Jeg var jo i lære dengang, der udelukkende var mekaniske ure. Jeg har nogle gamle MG-sportsvogne. Dem skal jeg til at skrue lidt mere på. Og så skal Lisa og jeg ud at køre noget mere i dem. Artikel har været bragt i Nordvestnyt, Sjællandske Medier Han vil ikke udelukke, at han fortsætter med reparationerne. Men så bliver det efter aftale. Det var absolut sidste chance for at gøre et godt køb hos urmager Jan Frost. 21

22 Stemningsbillede fra generalforsamlingen. Elevforeningens generalforsamling 26. maj 2013 BESTYRELSENS BERETNING v/formand Peter Tretow-Loof, R67 Det er med stor glæde, bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling, hvor vi i år har fl yttet residensen til det hyggelige Kudskehuset her ved Skjoldenæsholm. Det er dejligt at se både nye ansigter og gamle kendinge. Men alle sammen har vi jo et til fælles, nemlig TMR Sejergårdsskolen hvad enten vi har været byelever eller kostelever. 22

23 En speciel velkomst skal lyde til skolens formand Steen Bjerregard Christiansen, der igen i år deltager med sin søde hustru, samt til skolens leder Flemming Ellingsen. Velkommen alle sammen har været et roligt og forholdsvis stabilt år. De største begivenheder er sket på skolen, der har gennemgået et større byggeri og renoveringsarbejde som blev markeret med et festligt åbent hus arrangement i går. Skolens formand Steen Bjerregaard Christiansen vil efter min beretning give en kort orientering om alt det spændende, der er sket i den forbindelse. Hvis I i øvrigt ikke fi nder vejen for lang, opfordres I til, når vi afslutter denne generalforsamling sidst på eftermiddagen, at lægge vejen forbi Sejergaardsvej, og gå en tur rundt på skolen og se på alle herlighederne udefra. Efter rigtig mange år, med en mindre pause, har Tom Esmark besluttet at forlade skolens bestyrelse, og denne gang er det endeligt, har Tom betroet mig. Vi i bestyrelsen ja, jeg tror jeg kan sige hele Elevforeningen vil gerne takke dig for din store indsats, specielt i alle årene med hele ombygningen. Tom, vi er dig meget taknemmelige, og jeg tror, at skolen også har været meget glade for din store indsats og dit engagement. Jeg vil derfor bede dig modtage denne lille erkendtlighed fra Elevforeningen. Som nyt elevforeningsmedlem i skolens bestyrelse, har vi i vores bestyrelse peget på Bendt Ole Løike, R66 som vores repræsentant. Vi er meget glade for, at du sagde ja til udfordringen, og for at du vil tage den seriøst op og bidrage med ad det, vi ved, du kan. Med den fi nansøkonomiske baggrund du besidder, tror jeg, at skolen med dig får et nyt bestyrelsesmedlem både forældrekreds, skolebestyrelse og ledelse vil blive særdeles glade for. Tak Bendt Ole og held og lykke med udfordringen. Ved årets udgang var vi 137 medlemmer, hvilket er et par stykker 23

24 mindre en året før. I mellemtiden har vi så fået et par nye medlemmer, så det samlede medlemstal er nogenlunde stabilt. Som det vil kunne ses af regnskabet, når det bliver fremlagt, kommer vi i år, for første gang i meget lang tid, ud med et mindre underskud. Dette skyldes først og fremmest lidt større omkostninger på enkelte poster, end budgetteret. Dette vil blive uddybet under fremlæggelse af regnskabet. Traditionen tro mødte 17 gamle elever op til kransenedlæggelsen på frøknernes grav på Solbjerg Kirkegård i København søndag den 25. november. I 2012 var det 50 år siden, at frk. Hesseldahl døde blot 2 dage før skolen skulle åbne efter sommerferien. Det var meget hårdt for frk. Høyer. Som formand holdt jeg en lille mindetale ved graven. Efter den højtidelige ceremoni gik vi alle over til Café K i Zoologisk Have og nød en let frokostanretning. Jeg kan kun anbefale, at I tilmelder jer i år. Det er en rigtig hyggelig måde at tage fat på julemåneden. Solbjerg Kirkegård er, som I måske ved, under nedlæggelse. Det betyder, at vi ikke længere kan forlænge gravfæstebrevet, når det udløber næste gang. Men for at mindet om de to damer, der jo i bund og grund lagde fundamentet til den skole, vi kender i dag, ikke skal forsvinde, har skolen tilbudt, at den smukke gravsten, med det fl otte TMR mærke, kan blive opsat foran skolen ved siden af mindestenen fra krigen. Det synes vi er en både rigtig og god idé, og vi vil fra bestyrelsens side sige en stor tak til både Steen Bjerregaard Christiansen og Flemming Ellingsen. Jeg er ikke helt klar over hvornår det vil ske, men tror, det bliver indenfor en kortere tidshorisont. En af Elevforeningens måske mest trofaste medlemmer gennem årene, Preben Holst R48, afgik desværre med døden den 6. juni sidste sommer. Preben døde efter længere tids sygdom i Spanien, hvor han boede. Jeg vil ikke sige så meget mere, da der stod et omfattende minde- 24

25 ord i sidste nummer af KONTAK- TEN. På forsiden af KONTAKTEN nr. 113 fra juni 2009 er et dejligt foto af Preben og hans tvillingebror Knut foran skolen ved mindestenen fra et par år før, de forlod skolen. Jeg vil bede generalforsamlingen rejse sig, og sammen med mig mindes Preben. Tak. Også i år vil jeg opfordre de tilstedeværende til at se, om I ikke kender nogle gamle skolekammerater, der ikke er medlem af Elevforeningen. I givet fald, så prøv at opfordre dem til at blive det. Vi har det jo hyggeligt, og jo fl ere medlemmer vi er, jo fl ere og bedre arrangementer kan vi afholde. Jeg vil nu give ordet til Steen Bjerregaard Christiansen, der som skolens formand, vil give os en kort orientering om alt det spændende, der er sket på Sejergaardsskolen i det forløbne år. Tak Steen. På bestyrelsens vegne Peter Tretow-Loof Lunøe Advokatfirma Østergade København K Tlf Klaus Lunøe Advokat (H) Medlem af Advokatsamfundet og Danske Advokater 25

26 Stemningsbillede fra generalforsamlingen med skoleleder Flemming Ellingsen i front. Elevforeningens ordinære generalforsamling 26. maj 2013 REFERAT Formand Peter Tretow-Loof indledte generalforsamlingen med at byde velkommen, og foreslå Klaus Lunøe som dirigent. Forslaget til dirigent blev vedtaget ved applaus. Klaus takkede for valget, og kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt varslet i henhold til foreningens vedtægter, og dermed beslutningsdygtig. 26

27 Klaus gav herefter ordet til formanden for elevforeningen, Peter Tretow-Loof. Formanden startede med at byde alle velkommen og rettede en speciel velkomst til skolens formand, Steen Bjerregaard Christiansen med hustru samt skoleleder Flemming Ellingsen. Peter fortalte i bestyrelsens beretning om året, der var gået, (beretning kan ses andet steds i bladet). Beretningen blev enstemmigt vedtaget Peter opfordrede alle til at købe TMR mærker. Peter opfordrede derudover medlemmerne til at donere et beløb, efter ønske, til skolens planlagte multiidrætsanlæg. Skolen skulle meget gerne opnå minimum 300 donorer, for derved at opnå momsfrihed for projektet. Efter fremlæggelse af bestyrelsesberetningen opfordrede Peter formanden for skolen Steen Bjerregaard Christiansen til at orientere generalforsamlingen om skolen og de nye byggerier. Steen Bjerregaard Christiansen fortalte om alle de nye faciliteter skolen har fået, og at skolens ombygning nu var færdiggjort, og at der havde været åbent hus på den nye skole dagen før vores generalforsamling. Klaus Lunøe takkede for Peters og Steen Bjerregaard Christiansens indlæg, og bragte et stort suk videre over de nu manglende Grønlænderhuse, og konstaterede at skolen jo ikke var helt den samme, efter at disse var forsvundet. Revisor Steen Johansen gennemgik det fremlagte regnskab, som viste et lille underskud. Regnskabet blev vedtaget ved applaus. Der blev ligeledes vedtaget budget for næste regnskabsår. Under eventuelt var der ikke kommet forslag til behandling. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der var på valg, genopstillede alle. Alle blev genvalgt med applaus. 27

28 Revisor og revisorsuppleant modtog genvalg også ved applaus. Bestyrelsen opfordrede til at kontingentet blev fastholdt på kr. 200,00 pr. år. Forslaget blev vedtaget ved applaus. Klaus Lunøe afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Referent Anne Voigt Efter den formelle del af generalforsamlingen berettede Flemming Ellingsen på humoristisk vis lidt mere om skolen og dagligdagen samt det nye idrætsanlæg, hvor der søgtes 300 donorer for at kunne opnå momsfrihed. Alle fulgte opfordringen. Der kom fl ere medlemmer, der ikke har været med før, og det blev en rigtig hyggelig dag med god mad og godt selskab for de ca. 30 fremmødte

- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN

- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN - og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN Årgang 62 - Nr. 122 - December 2013 Elevforeningen TMR og Sejergaardsskolens Elevforening E-mail: info@tmr-elevforeningen.dk

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN

- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN - og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN Årgang 60 - Nr. 118 - December 2011 Elevforeningen TMR og Sejergaardsskolens Elevforening E-mail: info@tmr-elevforeningen.dk

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN

- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN - og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN Årgang 61 - Nr. 119 - Juni 2012 Elevforeningen TMR og Sejergaardsskolens Elevforening E-mail: info@tmr-elevforeningen.dk

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013 Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde nr. 50 torsdag den 10. oktober 2013 kl. 19.00 i 10. klasses fællesrum.

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Vedlagt: Bilag 1: Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2007 Bilag 2: Regnskab for perioden 01.09.2007

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub 1 Klubbens Navn og hjemsted: Klubben er stiftet den 16. oktober 1935 under navnet Industriforeningens Billard Klub Klubben har den 10. juni 1988 skiftet navn

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN

- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN - og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN Årgang 57 - Nr. 111 - Juni 2008 Elevforeningen for TMR og Sejergaardsskolen Skolens hjemmeside www.sejergaardsskolen.dk

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014

Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014 Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Tine Christiansen. 4. Fastsættelse af kontingent.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere