Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* Komiteens sekretær: Ekspeditionssekretær i Handelsministeriet. Personale:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* Komiteens sekretær: Ekspeditionssekretær i Handelsministeriet. Personale:"

Transkript

1 MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, R 1., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM., næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Professor, dr. phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør, dr. techn. H. P. CHRISTENSEN, S. K., DM. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* Orlogskaptajn P. HOLCK, R., DM. Kontorchef, cand. jur. H. E. HOLTEN, R 1. Skibsreder E. B. KROMANN, R. Skibsreder MÆRSK MCKINNEY MØLLER, R. Direktør, cand. jur. K. H. OLDENDOW, K., DM. Kaptajn J. KASTRUP OLSEN, R., DM. Borgmester SIGURD SCHYTZ* Grosserer, generalkonsul VICTOR B. STRAND*, R 1. Komiteens sekretær: Ekspeditionssekretær i Handelsministeriet E. ASSENS De med * betegnede er tillige medlemmer af forretningsudvalget. Personale: Museets leder : Museumsdirektør, cand. mag. KNUD KLEM Museumsinspektør: dr. phil. HENNING HENNINGSEN Museumsassistent: SVEND JØRGENSEN Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE CRUMLIN- PEDERSEN Sekretær: Fru JOHNNA HENDRIKSEN Kustoder: H. ECKHAUSEN og JØRN DAHLSTRØM-NIELSEN Konservator: CHR. NIELSEN

2 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG BERETNING for REGNSKABSÅRET DEN gamle danske ostindiehandel har alle dage stået med en særlig eventyrlig glans indenfor dansk søfarts historie. Derfor har erhvervelser til den ostindiske afdeling altid været velkomne. Indeværende år byder på en meget værdifuld nyerhvervelse: et miniaturechatol af en indisk træsort beklædt med elfenben og prydet med indridsede tegninger i sort forestillende prospekter og blomsterornamenter på front, sider og topstykke. Chatollet, der betegnes det Lykkeske Chatol", blev udført i 1700-tallets sidste halvdel på bestilling af faktor Lykke som morgengave til dennes hustru, tidligere gift med pastor Møller i Trankebar og nedarvet i slægterne Hornbech, Meyer og Lund. Det har været udstillet i Kunstindustrimuseet 1894 og er omtalt og afbildet i Tidsskrift for Kunstindustri Chatollet er skænket museet af Konsul George Jorcks og Hustru Emma Jorcks Fond og Venneselskabet. Til skibsbygningsafdelingen har museet fra fru Laura Kofoed, Odense, modtaget en meget stor gave, der stammer fra fruens fader, den velkendte skibsbygmester N. F. Hansen, Odense, der bl. a. er kendt for nybygninger til krydstoldvæsenet. Gaven omfatter tegnebord, tegnerekvisitter, bl. a. et sæt skabeloner, mærket NFH 1869, en større samling konstruktionstegninger, nogle skibsbygningskontrakter, 24 kasse- og andre regnskabsbøger, kopipresse og kopibøger, pengekasse, 39 bind skibstekniske lærebøger, beregningsbøger, tabeller, kataloger, skibstømrerkiste og værktøj, værftets klokke der har kaldt skibsværftets arbejdere til og fra arbejde. Hertil spyttebakke, askebægre, spritlampe m. m. Det er museets håb inden altfor længe at kunne op-

3 i go stille dette samlet, således at man kan få et indtryk af en skibsbygmesters daglige arbejdsplads. Konstruktionstegninger er endvidere skænket af Faaborg Baade- og Skibsbyggeri, Falck-redder Arne Petersen, Store Heddinge, og Dampskibsselskabet Hetland", København. Til denne kategori slutter sig også en skibstømrerkiste skænket af museets tidligere arkivmedarbejder Sophus Hansen, Sletten, et læderbetrukket bestik samt en vinkel af messing, der har tilhørt flådens fabrikmester E. W. Stibolt og er foræret af frk. Thyra de Stibolt, Ålsgårde, en toskivet blok, fundet i søen to mil syd for Dueodde, givet af ingeniør Henning Larsen, Nexø, samt en samling blokkedrejersager, omfattende modeller, værktøj og blokke, hidrørende fra den o afdøde blokkedrejermester Jens Jørgen Jensen, Mosestræde, Thurø, skænket af viceskoleinspektør E. Gøbel Poulsen og frue, Helsingør. En svær søfunden bronzekæde fra et større sejlskibs ror er erhvervet ved køb. En interessant samling skibmandsarbejde er skænket af kaptajn J. B. Jørgensen, Svendborg, omfattende en rebskinkel og et stykke af en fodpert monteret med fastsiddende 3-løbet tyrkerknob, en fender med græstovsfletning og -line, et stjerneknob, et par plattingsko samt en værktøjspose indeholdende stålpren, træpren, stålmerlespir, klædekølle, sejlmagerhandske, sejlkrog med line og et fedthorn. Af kaptajn F. Kaadtmann, Randers, er foræret en sejlpose med indhold, bestående af 5 stkr. fid af træ og stål, en klædekølle, to skedeknive, en hammer, en sejlmagerhandske og en sejlmagerkrog; hertil en hjemmelavet kasket til brug under arbejdet. Museets venneselskab har skænket et værdifuldt nautisk værk, Det lykkeske chatol, et miniaturechatol, 93 cm højt, fremstillet i Ostindien i tallet på bestilling af faktor Lykke i Trankebar som morgengave til hans hustru. Chatollet, hvis træ er beklædt med elfenben med indridsede og udfyldte ornamenter og prospekter, ses her i oplukket tilstand. Det er en gave fra Konsul George Jorcks og Hustru Emma Jorcks Fond og Selskabet Handelsog Søfartsmuseets Venner. - Fot. Arne Magnussen, Helsingør. Miniature ivory bureau, made in the East Indies, end of i8th century.

4

5 192 Jørgen Rasch: Den Møenske Styrmands-Bog, udgivet i Det ei et meget smukt eksemplar, dertil et meget sjældent eksempel på navigationslærebøger, benyttet på en af de små navigationsskoler, der tidligere fandtes rundt omkring i landet. Den møenske skole fik ikke nogen lang varighed. Til samme kategori hører også en håndskreven opgavebog, zifferbog", signeret G.W.Rasmussen af Faøe (Fejø), 1846, skænket af fhv. typograf Emil Linde Sømberg, København. En logbog fra skonnertbriggen Dana" er givet af fhv. skibsfører F. C. Bønnelycke, Frederiksværk. Fra fhv. lærer H. V. Bohn Christiansen, Virum, er som gave modtaget en logbog fra skonnerten Rolf" af København, kaptajn H. E. Lyster, benyttet marts 1869 til oktober 1870, en ankerlanterne af kobber med oliebrænder samt en Walker's Patent Harpoon Ship-Log. Pens. statslods P. A. Gruelund, Aarhus, har skænket 4 engelske søkort fra Østersøen, Nordsøen og Middelhavet, og en meget værdifuld gave er modtaget fra kaptajn Einar F. Pasbjerg, København, omfattende en serie søkort over Beringstrædet med tilstødende farvande. I kortene har kaptajnen, der er en ivrig Vitus Bering forsker, indlagt alle den berømte søfarers rejser. Søkort er endvidere skænket af skibstømrer Hans J. Hansen, København, samt fru fhv. statsminister Viggo Kampmann, ligesom dr. A.W. Lang, Nordseebad Juist, har overgivet museet gengivelser af Waghenaers kort over Helgolandsbugten fra 1580'erne samt Zimmermann og Hasenbancks kort over samme farvand fra Fem kobberstukne søkort fra 1700-tallet, fremstillet af det hollandske søkortfirma van Keulen, er skænket af fhv. søfartschef Carl Neergaard, København. Til afdelingen livet om bord" må følgende sager nærmest henregnes: to tinkrus med låg og med krog til ophængning, benyttet under skafning, er skænket af direktør C. J. Brandt, Ålsgårde, en samling minder fra skoleskibet Viking", bestående af en liniedåbsattest, en skibsavis, huebånd m. m., er givet af Gunnar Hansen, København, nogle sange fra skoleskibet Viking" er skænket af kaptajn P. Jacobsen, København; en syklemme" af træ formet som en fugl og benyttet om bord er overladt museet af grosserer V. Bolinder, København, en spyttebakke fra et ukendt skib o er foræret af frk.

6 *93 Agnete Jørgensen, København, en leret bliktallerken fra Nansens ekspeditionsskib Fram" med påmalet tekst er modtaget som gave fra fru Mary Schmidt, Hellerup, en fajancetallerken mærket S/S Harald" er modtaget fra fru Mulle Wagn, Trørød; to par søstøvler er skænket af fisker Ejler Kulle, Fejø; en køjesæk af skibstømrer Hans J. Hansen, København. Endvidere er som gave fra fhv. tatovør N. C. Fischer, København, modtaget fem tatoverings-mønsterbøger samt en scrapbog med fotos og avisudklip 1 vedrørende tatovering. Museets samling af skibstegninger er suppleret med følgende: en farvelagt tegning af Aage Jensen, 1888: fuldskibet Cambrian Princess", skænket af fru Mulle Wagn; som testamentarisk gave er fra frk. A. L. J. Ægidiussen, København, modtaget en farvelagt tegning af Vilh. Arnesen, 1879: 3-m. bramsejlskonnert Caroline Smith" af Aalborg; et maleri af S/S Stensnæs" er foræret af grosserer V. Bolinder, en farvelagt tegning af 3-m. skonnert Karen" af Svendborg af postmester Aage Ringborg Larsen, en akvarel af briggen Thyra" af Nyborg, bygget 1863 i Kiel, af kontorchef Knud Hjersing, København. En farvelagt tegning af Jacob Petersen: briggen Fisherames", capt. Greenland, taget 11. juli 1810 af kaperen Maria", kapt. S. Petersen, er skænket af automekaniker Vagn B. E. Jensen, Saunte; et kinesermaleri af skonnertbriggen Dana" er foræret af skibsfører F. C. Bønnelycke. Endelig er fra Mitsui Shipbuilding & Engineering Co., Tokyo, gennem mr. S. Matsumoto, modtaget en farvelagt tegning af en gammel japansk fartøjstype Sengoku Bune". Endelig er modtaget en række nyerhvervelser indenfor mange forskellige interesseområder. Den kgl. grønlandske Handel har skænket en samling grønlandske pakkeportomærker fra perioden Fru Mulle Wagn har skænket en større samling genstande vedrørende kaptajnerne E. H. Mathiesen og J. L. Ginge samt fru Marie Ginge, hertil også en sortkridtstegning med portræt af kaptajn J. G. Mathiesen. Fru Aase Teilmann, Nykøbing F., har foræret J. H. Mansas kort over Danmark 1898 samt sammes jernbanekort over Danmark fra En kanonkugle, der er fundet på grunden Disken sydøst for Helsingør og mulig stammer fra slaget ud for Kronborg d. 29. okt. 13 Årbog 1965

7 i , er givet af fyrbøder E. Wagner, København. Fra billedhugger Bertel Børge, Vejenbrød, er modtaget en interessant blyantstegning fra 1800-tallets begyndelse med portrætter af forskellige folketyper, bl. a. en sømand. Reproduktioner af en serie tegninger af gallionsfigurer er skænket af firmaet Dansk Esso A/S. Frk. Thyra de Stibolt har skænket en vindmåler fra o og afd. kunstmaler Poul Sæbye to signeter med initialer RMB, skibsbilleder samt inskriptioner: Søen ernerer mig" og Gud os bevarer som paa Søen farer". Initialerne kan desværre ikke identificeres, men de har utvivlsomt tilhørt en søens mand. Endelig må nævnes en såkaldt Riga-ske", der er skænket af museumsleder Povl Fredholm, Bregninge på Tåsinge, og har tilhørt dennes oldefader, skipper Niels Eriksen, Troense, som har fået den af mæglerfirmaet Fenger & Co. i Riga. Firmaets navn er indpunslet i skeen. En sølvske med indgraveret skibsbillede er skænket af museumsinspektør, dr. phil. Sigurd Schoubye, Tønder. Skeen er udført af sølvsmed Michael Mogensen Foght, København, Den har tilhørt købmand Andreas Espersen, København, der i årene var reder for briggen Anna Carina", og skibsbilledet skal muligvis forestille dette skib. Arkivalier er modtaget fra følgende givere: K. B. Bjering, Halmstad, fuldmægtig Willie Bodenhoff, Snekkersten, lærer H. V. Bohn Christiansen, Virum, skibsfører F. C. Bønnelycke, Frederiksværk, købmand Peer Christiansen, Kastrup, Dansk Esso A/S, København, museumsinspektør, cand. mag. Povl Eller, Frederiksborg, kaptajn C. G. Eriksen, Gentofte, maskinmester Erik Fencker, København, købmand Jens Hansen, Marstal, Marius J. Hollender, Vanløse, kaptajn F. W. Jacobsen, København, kaptajn Poul Jacobsen, Valby, kaptajn B. M. Jensen, Hunderupgård, Lønstrup, fhv. museumsleder D. A. Jensen, Glud, kaptajn F. Kaadtman, Randers, stud. polyt. Jørgen Kjems, Løgumkloster, kaptajn Niels Knudsen, Sønderborg, Anker Krarup, Odense, typograf Ove Kristensen, Virum, Gunnar Kvorning, Nykøbing M., B. Helmø Larsen, Kastrup, afd. fyrforvalter N. Larsen, København, styrmand C. M. Lund, København, overbibliotekar A. Nielsen, Søfartens Bibliotek, kapt. C. M. Nielsen, Kgs. Lyngby, overlærer

8 r 95 Syklemme" i form af en fugl, foræret af en sømand til sin forlovede som kærestegave ca Sådanne syklemmer" eller -skruer" i forskellige udformninger brugtes til at fastholde tøjet under syning og reparation. Wooden "mending-" or "sewing-bird", a sailor's gift to his sweetheart ab Heinrich Nielsen, Vanløse, fru Vibeke Otterstrøm, København, grosserer Alfred Raffel, København, typograf Emil Linde Sømberg, ^København, styrmand Ernst Sørensen, Virum, fru Mulle Wagn, Trørød, og Rolf Joachim Wiswe, Diisseldorf-Kaiserswerth, Vesttyskland. Til biblioteket er indgået gaver fra K. B. Bjering, Halmstad, lærer H.V. Bohn Christiansen, Virum, Borch-Nielsen, København, fuldmægtig A.Bruhn, Charlottenlund, lektor G. Brøndsted, Bagsværd, A/S Burmeister & Wain, civilingeniør O. Crumlin-Pedersen, Roskilde,' Dansk Esso A/S, pastor Fr. Vilh. Eilschou-Holm, København, maskinmester Erik Fencker, overskibsinspektør P. Fischer, København, dr. Siegfried Fliedner, Bremen, Det Forenede Dampskibs Selskab, P. Fribert, London, pens. statslods P. A. Gruelund, Aarhus, Handelsmini-

9 ig6 steriet, Sophus Hansen, Sletten, skoleinspektør Valdemar Hansen, København, fhv. fyrmester E. Haubirk, København, Dampskibsselskabet Hetland", København, direktør Asger M. Hirschsprung, Charlottenlund, Historisk-arkæologisk Forsøgscenter, Lejre, A/S Jakob Holm & Sønner, København, fuldmægtig G.Honnens de Lichtenberg, København, generalsekretær pastor S. Ingstrup Mikkelsen, Holte, Institut fiir Volkerkunde, Gottingen, ved professor dr. G. Spannaus, museumsdir. Robert Bruce Inverarity, New York, arkivar Peder Jensen, Aarhus, Reimund Kvideland, Universitetet i Oslo, Gunnar Kvorning, Nykøbing M., Rederiet J.Lauritzen, forfatteren Mogens Lebech, København, The London Port Authority, styrmand OM.Lund, København, kontorchef Kaj Lund, København, skoleinspektør Vald. Madsen, Hellerup, Marinens Bibliotek, København, Marstal Museum, The Institution of Mechanical Engineers, London, Mr. Jerzy Micinski, Gdynia, Rederiet A. P. Møller, H. T. Møller, København, ordbogsredaktør, dr. phil. Kristen Moller, København, A/S Nakskov Skibsværft, fhv. sognepræst Kristian Nissen, Lysaker, Norge, Norske Veritas, Oslo, direktør K. Oldendow, København, forlagsdirektør Jørgen W. Schmidt, København, kontorchef E. Spang-Hansen, Charlottenlund, Mr. Edouard A. Stackpole, Marine Historical Association, Mystic, Conn., U.S.A., Statens sjohistoriska Museum, Stockholm, dr. R. E. J. Weber, 's-gravenhage, antikvarie, fil. lie. Per-Uno Ågren, Umeå. Hertil kommer foruden køb tilgangen fra museets bytteforbindelser. Fotosamlingen har modtaget gaver fra arkitekt Abrahamsen, Dragør, fuldmægtig Willie Bodenhoff, Snekkersten, kaptajn H.C.Bollerup, Sønderborg, boghandler Brinch-Fischer, Esbjerg, Mr. Alexander Crosby Brown, Warwick, U.S.A., Mr. Robert H. Burgess, Newport News, U.S.A., A/S Burmeister & Wain, dr. phil. F. Børgesen, Ålsgårde, kaptajn A. T. Dambmann, København, kaptajn C. G. Eriksen, Gentofte, styrmand A.S.Frederiksen, Sønderborg, Focke-Museum, Bremen, Foreningen til Søfartens Fremme, København, Fåborg Både- og Skibsbyggeri ved skibsbygmester Johansen, Handelsministeriet, fhv. fyrmester E. Haubirk, København, Mr. Robert Bruce Inverarity, New York, kaptajn B. M. Jensen, Hunderupgård, Lønstrup, fhv. museums-

10 197 leder D. A. Jensen, Glud, skibsinspektør Erling Jensen, Snekkersten, Friedrich Jorberg, Hiddesen, Vesttyskland, kaptajn Chr. Jordt, Sønderborg, kaptajn F. Kaadtmann, Randers, pastor T.V.Kristensen, Hersom, afd. fyrforvalter N. Larsen, København, rederiet J. Lauritzen, fisker Robert Martens, Karrebæksminde, korrespondent Viggo Meilvang, København, A/S Nakskov Skibsværft, Nationalmuseets III. afd., fotograf Ulf Nielsen, København, Odense Stålskibsværft og Lindø Værft, Falckredder Arne Petersen, Store Heddinge, grosserer Alfred Raffel, København, dr. Ernst Schmidt, Reinbek b. Hamburg, professor, dr. G. Spannaus, Gdttingen, H. C. Strand, København, cand. pharm. Carl Søgaard, Helsingør, styrmand Ernst Sørensen, Virum, fru Mulle Wagn, Trørød, driftsleder B. C. Winther-Frandsen, Søborg, Rolf Joachim Wiswe, Dusseldorf-Kaiserswerth, Vesttyskland, og Ålborg Værft A/S. Museet takker alle der har bidraget til på forskellig vis at forøge museets samlinger, ligesom det også retter en tak til selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner" såvel som til de firmaer og privatpersoner, fonds m. m., der har støttet museet med kontante pengebeløb. En liste over disse bidrag er aftrykt ved museets regnskab. Den i sidste årsberetning omtalte spørgeliste, som museet har udsendt med det formål at modtage oplysninger fra søens folk om søfartens traditioner og sømandslivet til søs og til lands er i stor udstrækning besvaret og der modtages stadig meddelelser. I nogle tilfælde er besvarelserne særdeles omfattende. Foruden fra flere af de i sidste årbog nævnte meddelere er der modtaget stof fra maskinmester Knud Christensen, Ålborg, Dansk Esso (afdøde overskibsinspektør J. Ingerslev-Nielsens erindringer), fhv. tatovør N. C. Fischer, København, skibsfører F. M. Frandsen, Odense, John Hansen, København, H. Hemmingsen, Vanløse, kaptajn C. M. Nielsen, Lyngby, og orlogskaptajn E. Wulff, København. Museet takker for disse besvarelser og gentager sin opfordring til søens folk om at sende os oplysninger. Selvom man ingenlunde føler sig som skribent kan man yde museet en stor tjeneste ved at være meddeler. I øvrigt stiller spørgeskemaet konkrete spørgsmål, som det

11 i 9 8 er nemmere at svare på end at forsøge sig med et selvstændigt forfatterskab. Med støtte af Tuborgfondet påbegyndte museet i sommeren 1964 en etnologisk undersøgelse vedrørende bådebyggeriets og træskibsfartens traditioner og arbejdsformer. Undersøgelsen skete i samarbejde med Statens sjohistoriska Museum i Stockholm. Fra museets side deltog den skibstekniske konsulent, civilingeniør O. Crumlin- Pedersen, museets konservator Chr. Nielsen samt museumsinspektør, dr. phil. Henning Henningsen, fra svensk side docent, fil. dr. Olof Hassiof samt amanuensis Nils Nilsson fra Kulturen i Lund, sidstnævnte fordi denne er specielt interesseret og kyndig i emnet. Undersøgelsen fandt sted på værfter i Skåne og på Sjælland og Fyn og har været meget givende. Det er museets håb at kunne fortsætte undersøgelsen og da gerne med deltagere også fra norsk side. Det gamle bådebyggeris traditioner går langt tilbage i tiden, men under de store ændringer, der finder sted som følge af rationalisering og udviklet teknik, må man se i øjnene, at de gamle traditioner helt forlades. Der ligger derfor megen vægt på at gennemføre disse undersøgelser, mens der endnu lever gamle folk, som har deltaget i det gamle håndværk. I årets løb har museets konservator foretaget opmåling af en limfjordskåg fra Attrup, Torslev sogn, Øster Han herred, & samt af en bergensjolle i Gilleleje Museums eje. Der er sket udlån fra museets bibliotek dels gennem Statens bibliotekstilsyn dels direkte til museet bekendte lånere. Museet har udsendt en engelsk oversættelse af sin vejleder igennem samlingerne, udført af fru Maureen Neiiendam. Museet har som i tidligere år stået i faglig forbindelse med tilsvarende institutioner i andre lande. Det har vejledet adskillige studerende, som har henvendt sig i studieøjemed, fremskaffet konstruktionstegninger til hobby-modelbyggere og vejledet ved bygning af og ophængning af kirkeskibsmodeller i Danmark og også i udlandet, for så vidt som det amerikanske religiøse samfund The Saxon Fathers of the Missouri Synod", der kom til Amerika i 1838 med et emigrantskib, nu har ønsket at ophænge en kirkeskibsmodel af dette skib. Her-

12 199 Titelbladet til Den Møenske Styrmands- Bog", trykt i København 1702 og skrevet af Jørgen Rasch til brug for undervisningen i navigationsskolen i Stege, hvor forfatteren var Navigations Informator", som han kalder sig selv. Handelsog Søfartsmuseets eksemplar af den sjældne bog er et ualmindeligt fint mæcenatseksemplar på svært papir med kobberstukne figurer i teksten. Title page of a navigation manual, written in 1702 by the director of the Navigation school at Stege, Jørgen Rasch. Sufeliiiti Uitcøøiiititctf 16f tjiiimii&t\f iiii>fint ut paa &aun ffaf opland amt W%kMttmttnm ti øm MJe øg 9føoi>, jftjéetfatm/ til har museet fremskaffet tegninger og bragt de amerikanske kirkefædre i forbindelse med en dansk modelbygger, som har lovet at løse denne opgave. Af museets besøgsprotokol anføres følgende navne: handelsminister H. Baunsgaard, konservator W. J. Petrejus med frue, Prins Hendrikmuseet i Rotterdam, Schiffbauingenieur Gerh. Timmermann og frue, Altonaer Museum, den danske ambassadør i Ghana H. Biering, Mr. A. W. Brewington og frue, The Peabody Museum, Salem, Mass., U.S.A., museumsdir. G. A. Cox, Nederlandsch Scheepvaartmuseum i Amsterdam, dr. F. Carstens, Brake Museum, Mr. Matsumoto, Tokio, guvernøren over St. Helena, Sir John Field, den franske fyrdirektør Petry i selskab med fyrdirektør Legind og fyringeniør Skov Knudsen, kaptajn David B. McMichael, atomskibet Savannah",

13 200 hvalfangsthistorikeren Emil G. Bai, Hamburg, Mr. Francois Cordeau, Quebec, der især studerede 1500-tallets skibstyper, samt fil. dr. Albert Sandklef, Varberg. 15. maj 1964 besøgtes museet af The Fourth United Nations Port and Shipping Training Centre", 25. juni af et selskab af engelske sejlsportsfolk. I marts-april 1965 besøgtes museet af en tysk studerende Helge Gerndt fra universitetet i Kiel, der arbejder på en disputats med maritimt-folkloristisk emne. Hr. Gerndt opholdt sig her en ugestid og udskrev oplysninger om emnet fra museets arkiv. Ved velvillig imødekommenhed fra lejrchef Funder, Gribskovlejren, og fra indenrigsministeriet har museet haft udstationeret et vekslende antal civile værnepligtige fra lejren; en af disse medarbejdere har udført almindeligt kontorarbejde, andre har været beskæftigede med udskrivning af folkloristisk materiale eller med historisk stof fra arkiverne, og en har virket som fotograf. Samarbejdet har været værdifuldt for museet og tilsyneladende også for de pågældende civile værnepligtige. Også med revalideringscentret i Glostrup har museet haft samarbejde og har beskæftiget et mindre antal revalidenter. I sommeren 1964 deltog museet i udstillingen Trafik i 100 år" i Helsingør, i anledning af nordbanens 100 års jubilæum. Museets forretningsudvalg har afholdt møde 2. juni 1964 og 17. februar 1965, komitemøde afholdtes 15 juni. Kronborgudvalget og bestyrelsen for Vikingemuseet i Roskilde, i hvilke museet er repræsenteret, har afholdt møde henholdsvis 26. og 30. juni Dansk kulturhistorisk Museumsforening afholdt studiemøde i Kolding og Fredericia 9. og 10. maj, og årsmøde - sammen med Dansk historisk Fællesforening - i Goteborg august. Museet var ved disse lejligheder repræsenteret ved museumsdirektør Klem, der ligeledes var tilstede ved 75-års jubilæum i Museet på Koldinghus d. 19. febr Direktør Klem deltog som repræsentant for danske kolleger i Svenska Museimannaforeningens årsmøde i Stockholm d sept. Museumsinspektør Henningsen er tiltrådt som medarbejder ved en på initiativ af Commission d'histoire Maritime planlagt nyudgave af A.Jal: Glossaire Nautique. Ved skrivelse af 14. okt er mu-

14 201 seumsdirektør Klem af Ministeriet for kulturelle anliggender beskikket til medlem af Statens lokalmuseumstilsyn. Der er i årets løb i museets protokoller indført 371 museumsgenstande og 1078 fotografier. Museets bibliotek er vokset med 364 numre. Museumsbesøget omfattede i personer, det hidtil største i museets historie, uagtet tilgangen til Kronborg i de sidste fem-seks måneder har været hæmmet stærkt på grund af reparation af broerne over voldgraven. Et brud på slottets varmeanlæg bevirkede, at varmetilførslen var standset i flere måneder i slutningen af vinteren. Fornøden reparation er foretaget og varmen påny tilsluttet ved regnskabsårets slutning. Endnu er ingen skader konstateret på museets genstande under lokalernes opvarmning.

15 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET DRIFTSREGNSKAB i. APRIL i i. MARTS 1965 Udgifter Administration og drift: Lønninger, honorarer m. m ,22 Rengøring ,73 Opvarmning 1.500,00 Kontorhold og diverse udgifter ,23 Assurancer 5-095,65 Kørsel og transport 3-5 2I, ,76 Museets samlinger: Museumsgenstande 2.329,32 Biblioteket 2-979J63 Fotografisamlingen 3-73A7 Opstillinger m. v , ,00 Kr ,76 Indtægt ved forevisning Statens tilskud Private bidrag ifølge specifikation Renter Indtægter I A5 iyi.468, Q,oo 537,15 Salg af søhistoriske skrifter m. v ,36 Underskud overført til kapitalkonto ,78 Kr ,76

16 203 Specifikation af private bidrag i ^64/65: Anonym giver 5.000,00 Danmarks Rederiforening 5.000,00 A/S Det danske Kulkompagni 300,00 Dansk Esso A/S 1.000,00 A/S Dampskibsselskabet D.F.K A/S De danske Sukkerfabrikker Helsingør Kommune 4.500,00 J.C.Hempels Legatfond 1.000,00 Holm & Wonsild 500' 00 Rhederi M. Jebsen A/S I00[ 00 Foreningen af Jernskibs- og Maskinbyggerier 2.500,00 Otto Mønsteds Fond 5.000^00 Dampskibsselskabet Norden A/S Dampskibsselskabet Orient A/S Det store Nordiske Telegraf-Selskab A/S soo^oo Dampskibsselskabet Progress Skibsreder Hans Svenningsen Tuborgfondet c ^_ to 0.000,00 Kryolitselskabet Øresund A/S 1.500,00 A/S Det Østasiatiske Kompagni 2.ooo,'oo Kr ,00 Udover ovennævnte bidrag er der i indeværende regnskabsår indgået og anvendt kr ,00 fra Konsul George Jorck og hustru Emma Jorck's fond til køb af Det Lykkeske Chatol". De efter 1. april 1965 indgåede bidrag vil blive optaget i næste års regnskab.

17 204 STATUS PR. i. APRIL 1965 Aktiver Samlingen: Saldo 1. april ,02 Indkøbte genstande m.m. 1964/ ,00 Modtagne genstande m. m. 1964/ , ,02 Likvide midler: Kassebeholdning 654,97 Landmandsbanken, checkkonto ^ 945 ' 8 Diverse tilgodehavender A 2 Beholdning af kataloger 7.200,00 Inventar og indretning af lokaler: Anskaffelsessum ,16 Tilgang i 1964/ , ,16 Afskrivninger pr. 31. marts 1965 I A ,02 Kr ,86 Passiver Diverse kreditorer ,00 Kapitalkonto: Saldo 1. april ,64 Indkøbte genstande m.m. 1964/ ,00 Modtagne genstande m. m. 1964/ , ,64 Underskud ifølge driftsregnskab , ,86 Kr ,86 Foranstående regnskab er i overensstemmelse med museets bøger, som vi har revideret. - København, den 4. maj A. ENGELL-NIELSEN EIGIL BRUHN statsaut. revisor statsaut. revisor

18 SELSKABET,HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1964 H fl ANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER afholdt sin ordinære generalforsamling tirsdag d. 18. aug kl. 16 i Kongens Kammer" på Kronborg slot. Ca. 50 medlemmer var mødt. Formanden, afdelingschef J. Worm, Handelsministeriet, bød velkommen til de fremmødte, hvorefter direktør H. Westergaard, København, valgtes til dirigent. Direktør Westergaard konstaterede, at o-eneralforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med lovene. Formanden aflagde følgende beretning: Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner"s formål er at være til støtte for museets virksomhed især ved indkøb af gaver men også på anden måde. En meget væsentlig støtte årene igennem har været udsendelsen af museets årbog. Sidste efterår udsendte vi den 22. i rækken og den kommende årgang bliver altså nr. 23. Den foreligger i korrektur og vil udkomme om en god månedstid. Denne årbog fremtræder som en ydelse til medlemmerne og er vel det væsentligste bindeled mellem disse og selskabet. Selskabets bestyrelse og ikke mindst naturligvis årbogens redaktion har altid bestræbt sig på at gøre denne årbog interessant og give den en tiltalende typografi, og vi er så fri at tro, at resultatet har været ganske tilfredsstillende. Årbogen lader til at interessere medlemmerne, og den har altid mødt megen velvilje fra offentlighedens side, og her tænker jeg naturligvis først og fremmest på pressen. Vi takker medlemmerne for, at de ved deres medlemsskab har muliggjort årbogens udsendelse og pressen for venlig omtale, og

19 206 det er mig en glæde samtidig at takke de annoncører og bidragydere, som har ydet bidrag til årbogen og derved dækket en meget væsentlig del af udgivelsesomkostningerne. Alle parter har også herved ydet museet en stor støtte; årbogen er museets ansigt udadtil. Den markerer det faglige og videnskabelige arbejde, der udføres på museet, og den er indirekte medvirkende dels til museets kontakter med andre kulturelle institutioner, herunder ikke mindst de udenlandske, dels til forøgelse af museets bibliotek, idet den benyttes som bytteobjekt overfor museets mange bytteforbindelser. Det er ikke mindst af hensyn hertil, at redaktionen i de senere år har indført fremmedsprogede resuméer af de forskellige afhandlinger. To gange i tidens løb, i 10. og 20. årgang, har der været trykt et register til årbogen, men redaktionen har tænkt sig, at det fremtidig bør ske hvert 5. år for at gøre brugen af årbogen lettere. Af museumsgenstande, der i løbet af det sidste år er skænket museet, skal jeg nævne et smukt bogværk Jørgen Rasch Den Møenske Styrmands-Bog" udsendt i Den har været anvendt på den lille navigationsskole, som i sin tid fandtes på Møen. Disse små navaationsskoler er jo forlængst borte, men det er interessant at have bevaret en lærebog herfra. Det er tilmed et overmåde smukt eksemplar, og det er bemærkelsesværdigt at se, at sådanne smukke bogtrykarbejder kunne udsendes til brug på disse små skoler. Bogen er tillige overmåde sjælden. Den er vistnok ikke forekommet i handelen i det sidste halve århundrede elier mere. Jeg har bogen liggende her og interesserede vil bagefter kunne gøre sig bekendt med den. De vil ligeledes her i salen se en anden interessant genstand, et elfenbens-chatol, der stammer fra Trankebar. Det er det såkaldte Lykkeske chatol, udført på bestilling af faktor Lykke i 1700-tallet og skænket af denne som morgengave til hans hustru, tidligere gift med pastor Møller i Trankebar. Minder fra Trankebar er overmåde sjældne, og der er derfor grund til at glæde sig over, at museet har erhvervet dette sjældne stykke. Det var indsat på auktion hos Bruun Rasmussen først på sommeren men blev på ejerens ønske trukket tilbage fra auktionen. Siden hen blev det af ejeren tilbudt museet.

20 207 Det har været en temmelig kostbar ting, og museet var derfor taknemlig for, at det fra konsul Jorcks fond fik en betydelig bevilling til erhvervelsen. Da beløbet imidlertid ikke strakte til, har selskabet sikret museets køb ved en bevilling på 5000 kr. Chatollet er udført i en teknik, der er karakteristisk for Ostindien i sidste halvdel af 1700-tallet. Det mest fremtrædende træk er de sorte indridsede ornamenter forestillende prospekter og blomsterornamenter, der i rigt mål ses på chatollets front og sider og på topstykket. Museet har i mange år ejet et bøffelhorns skrin fra Trankebar indeholdende to tedåser, hvis låg har en tilsvarende ornamentik. De ser det her anbragt til sammenligning med chatollet, der er et prægtigt stykke, en virkelig værdifuld erhvervelse til museets afdeling for Asiatisk Kompagni. Rækken af genstande skænket til museet eller erhvervet ved selskabets hjælp er, som De ser, ikke stor, men derfor ikke mindre værdifuld. Jeg ønsker dog gerne at tilføje, at bestyrelsen har vedtaget at skænke museet en model af et 1700-tals skib. Det drejer sa om en såkaldt fløjte, en skibstype, der anvendtes i koffardifarten, og som var fremtrædende især i perioden 1650 til Som bekendt har museet i sit arkiv en stor samling fotografiske gengivelser af originale konstruktionstegninger til 1700-tals skibe. Af disse er allerede udført modeller af en fiskejagt, en fiskehukkert, en snau og en tremastet galiot, skænket dels af venneselskabet dels af Tuborgfondet. For tiden er en model af en vestindiefarer i arbejde. Tegningen af fløjten er fra 1707 og bærer Judichærs signatur. Denne fløjte var især beregnet til tømmertransport og havde særlige anordninger til en sådan transport. Det vil være værdifuldt for museet at erhverve en model af denne skibstype, og det er i højeste grad af interesse, at tegningen bærer Judichærs navn. Ole Judichær var som bekendt den første videnskabeligt uddannede fabrikmester i den danske marine og beklædte fabrikmesterembedet fra 1692 til han trådte tilbage i 1727 efter 35 års virksomhed. Jeg plejer at lade en bemærkning falde om medlemstallet. Pr. 15. august havde selskabet 140 livsvarige og 1161 arsbetalende medlem-

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1961 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot, mandag d. 21.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE GRUMLIN-PEDERSEN

Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE GRUMLIN-PEDERSEN MUSEETS Hans Majestæt PROTEKTOR Kong Frederik IX MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, R 1., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM., næstformand Skibsreder O. AMSINGK, R 1. Professor,

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

PRINS AXEL AFGÅET VED DØDEN

PRINS AXEL AFGÅET VED DØDEN PRINS AXEL AFGÅET VED DØDEN Museet har haft den sorg at miste sin høje protektor Hans kongelige Højhed prins Axel, der afgik ved døden den 14. juli 1964 på Bispebjerg hospital efter nogen tids sygdom.

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1959 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg Slot torsdag d. 9.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1962 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Gyldenstiernes Kammer" på Kronborg slot tirsdag

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Tegn venligst nye medlemmer -

Tegn venligst nye medlemmer - Tegn venligst nye medlemmer - derved støtter De selskabets formål at virke for forøgelse og forbedringer af Handels- og Søfartsmuseets samlinger. Indmeldelse modtages på museet. Medlemmernes rettigheder:

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE CRUMLIN-PEDERSEN

Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE CRUMLIN-PEDERSEN MUSEETS Hans Majestæt PROTEKTOR Kong Frederik IX MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. Y/ORM*, R 1., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM., næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Kommandørkaptajn

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Grundejerforeningen Spodsbjerg-Longelse. Regnskab for 2010

Grundejerforeningen Spodsbjerg-Longelse. Regnskab for 2010 Grundejerforeningen Spodsbjerg-Longelse Regnskab for 2010 Indholdsfortegnelse: Foreningsoplysninger Side 3 Regnskabets godkendelse Side 4 Resultat Side 5 Balance Side 6 Ejerfortegnelse Side 7 Side 2 Foreningsoplysninger:

Læs mere

Information. Manuskripter

Information. Manuskripter Information Ved Selskabets ordinære ordinrere generalforsamling d. 25. marts 1992 genvalgtes Niels Martin Jensen og Claus Røllum-Larsen R011um-Larsen til bestyrelsen. Peter Woetmann Christoffersen 0nskede

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1958 Handels og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot mandag d. 28. juli

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Fuldstændig rapport for DK HOSTMASTER A/S

Fuldstændig rapport for DK HOSTMASTER A/S CVR-nr.: 24210375 Fuldstændig rapport for DK HOSTMASTER A/S Navn: DK HOSTMASTER A/S Hoved P-nr.: 1006410698 Hoved P-enhed: DK HOSTMASTER A/S Stiftelsesdato: 01.07.1999 Adresse: Kalvebod Brygge 45 3 1560

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1956 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg tirsdag den 21. august

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dansk Træs ekstraordinære generalforsamling den 30. oktober 2009 kl. 15.30 på Entreprenørskolen, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft Dagsorden Punkt 1. Punkt 2. Valg af dirigent Vedtægtsændringer

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1955 H ANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg torsdag d. 30. juni

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Fuldstændig rapport for AKTIESELSKABET AF 7. DECEMBER 1999 i likvidation (opløst)

Fuldstændig rapport for AKTIESELSKABET AF 7. DECEMBER 1999 i likvidation (opløst) Fuldstændig rapport for AKTIESELSKABET AF 7. i likvidation (opløst) CVR-nr.: 18013746 Navn: AKTIESELSKABET AF 7. i likvidation (opløst) Stiftelsesdato: 30.06.1994 Ophørsdato: 09.03.2007 Adresse: Kommune:

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 Medlemsfortegnelse Dansk Træ 4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 A/S Botica Entreprise en@botica.dk Erik Nimb Brydehusvej

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Afvigelsen skyldes væsentligst periodeforskydninger på drifts og administrationsomkostninger.

Afvigelsen skyldes væsentligst periodeforskydninger på drifts og administrationsomkostninger. Til kommanditisterne i K/S Difko LVII (57) Difko Administration A/S Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro Tlf. +45 70 11 75 00 Fax +45 70 11 75 25 difko@difko.dk www.difko.dk CVR-nr. 84012416 Ref. HEF/SUJ

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Erhvervsskoler: AMU Syd Vognmand Jørgen Egeskov Jensen Vamdrup Special Transport Vamdrup E-mail: je@vst.dk Business College Syd Jan

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Tele-Veteranernes billedbog

Tele-Veteranernes billedbog Jørgen Busch Stejlepladsen 41 59 44 56 90 4300 Holbæk j.busch@privat.dk THU 49-51, NNSQ 58-59, KTO 59-62, NSSQ 62-65 Lizzi Busch Stejlepladsen 41 4300 Holbæk KTO, NSSQ, 59 44 56 90 Ulla Christensen Brøndby

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Omslagsbilledet: Pengebøsse i form af et skibsskrog, oprindelig tilhørende Københavns Skipperlav og beregnet til indsamling af bidrag til fattige

Omslagsbilledet: Pengebøsse i form af et skibsskrog, oprindelig tilhørende Københavns Skipperlav og beregnet til indsamling af bidrag til fattige O oo Omslagsbilledet: Pengebøsse i form af et skibsskrog, oprindelig tilhørende Københavns Skipperlav og beregnet til indsamling af bidrag til fattige sømænd og deres efterladte. - Handels- og Søfartsmuseet.

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Annette Hansen, 84 0.25.08 26-10-2006 Århus 50m Fri Annette Hansen, 84 0.26.23 07-07-2007 Århus 100m Fri Nathalie

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Til: DAO s medlemsorkestre www.daonet.dk mail@daonet.dk D. 04. marts 2007 Side 1 af 6 Repræsentantskabsmøde 2007 Mødetype: Repræsentantskabsmøde Tid: Lørdag d. 4. marts kl. 10:30 Sted: Mødecenter Odense,

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere