Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* Komiteens sekretær: Ekspeditionssekretær i Handelsministeriet. Personale:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* Komiteens sekretær: Ekspeditionssekretær i Handelsministeriet. Personale:"

Transkript

1 MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, R 1., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM., næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Professor, dr. phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør, dr. techn. H. P. CHRISTENSEN, S. K., DM. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* Orlogskaptajn P. HOLCK, R., DM. Kontorchef, cand. jur. H. E. HOLTEN, R 1. Skibsreder E. B. KROMANN, R. Skibsreder MÆRSK MCKINNEY MØLLER, R. Direktør, cand. jur. K. H. OLDENDOW, K., DM. Kaptajn J. KASTRUP OLSEN, R., DM. Borgmester SIGURD SCHYTZ* Grosserer, generalkonsul VICTOR B. STRAND*, R 1. Komiteens sekretær: Ekspeditionssekretær i Handelsministeriet E. ASSENS De med * betegnede er tillige medlemmer af forretningsudvalget. Personale: Museets leder : Museumsdirektør, cand. mag. KNUD KLEM Museumsinspektør: dr. phil. HENNING HENNINGSEN Museumsassistent: SVEND JØRGENSEN Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE CRUMLIN- PEDERSEN Sekretær: Fru JOHNNA HENDRIKSEN Kustoder: H. ECKHAUSEN og JØRN DAHLSTRØM-NIELSEN Konservator: CHR. NIELSEN

2 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG BERETNING for REGNSKABSÅRET DEN gamle danske ostindiehandel har alle dage stået med en særlig eventyrlig glans indenfor dansk søfarts historie. Derfor har erhvervelser til den ostindiske afdeling altid været velkomne. Indeværende år byder på en meget værdifuld nyerhvervelse: et miniaturechatol af en indisk træsort beklædt med elfenben og prydet med indridsede tegninger i sort forestillende prospekter og blomsterornamenter på front, sider og topstykke. Chatollet, der betegnes det Lykkeske Chatol", blev udført i 1700-tallets sidste halvdel på bestilling af faktor Lykke som morgengave til dennes hustru, tidligere gift med pastor Møller i Trankebar og nedarvet i slægterne Hornbech, Meyer og Lund. Det har været udstillet i Kunstindustrimuseet 1894 og er omtalt og afbildet i Tidsskrift for Kunstindustri Chatollet er skænket museet af Konsul George Jorcks og Hustru Emma Jorcks Fond og Venneselskabet. Til skibsbygningsafdelingen har museet fra fru Laura Kofoed, Odense, modtaget en meget stor gave, der stammer fra fruens fader, den velkendte skibsbygmester N. F. Hansen, Odense, der bl. a. er kendt for nybygninger til krydstoldvæsenet. Gaven omfatter tegnebord, tegnerekvisitter, bl. a. et sæt skabeloner, mærket NFH 1869, en større samling konstruktionstegninger, nogle skibsbygningskontrakter, 24 kasse- og andre regnskabsbøger, kopipresse og kopibøger, pengekasse, 39 bind skibstekniske lærebøger, beregningsbøger, tabeller, kataloger, skibstømrerkiste og værktøj, værftets klokke der har kaldt skibsværftets arbejdere til og fra arbejde. Hertil spyttebakke, askebægre, spritlampe m. m. Det er museets håb inden altfor længe at kunne op-

3 i go stille dette samlet, således at man kan få et indtryk af en skibsbygmesters daglige arbejdsplads. Konstruktionstegninger er endvidere skænket af Faaborg Baade- og Skibsbyggeri, Falck-redder Arne Petersen, Store Heddinge, og Dampskibsselskabet Hetland", København. Til denne kategori slutter sig også en skibstømrerkiste skænket af museets tidligere arkivmedarbejder Sophus Hansen, Sletten, et læderbetrukket bestik samt en vinkel af messing, der har tilhørt flådens fabrikmester E. W. Stibolt og er foræret af frk. Thyra de Stibolt, Ålsgårde, en toskivet blok, fundet i søen to mil syd for Dueodde, givet af ingeniør Henning Larsen, Nexø, samt en samling blokkedrejersager, omfattende modeller, værktøj og blokke, hidrørende fra den o afdøde blokkedrejermester Jens Jørgen Jensen, Mosestræde, Thurø, skænket af viceskoleinspektør E. Gøbel Poulsen og frue, Helsingør. En svær søfunden bronzekæde fra et større sejlskibs ror er erhvervet ved køb. En interessant samling skibmandsarbejde er skænket af kaptajn J. B. Jørgensen, Svendborg, omfattende en rebskinkel og et stykke af en fodpert monteret med fastsiddende 3-løbet tyrkerknob, en fender med græstovsfletning og -line, et stjerneknob, et par plattingsko samt en værktøjspose indeholdende stålpren, træpren, stålmerlespir, klædekølle, sejlmagerhandske, sejlkrog med line og et fedthorn. Af kaptajn F. Kaadtmann, Randers, er foræret en sejlpose med indhold, bestående af 5 stkr. fid af træ og stål, en klædekølle, to skedeknive, en hammer, en sejlmagerhandske og en sejlmagerkrog; hertil en hjemmelavet kasket til brug under arbejdet. Museets venneselskab har skænket et værdifuldt nautisk værk, Det lykkeske chatol, et miniaturechatol, 93 cm højt, fremstillet i Ostindien i tallet på bestilling af faktor Lykke i Trankebar som morgengave til hans hustru. Chatollet, hvis træ er beklædt med elfenben med indridsede og udfyldte ornamenter og prospekter, ses her i oplukket tilstand. Det er en gave fra Konsul George Jorcks og Hustru Emma Jorcks Fond og Selskabet Handelsog Søfartsmuseets Venner. - Fot. Arne Magnussen, Helsingør. Miniature ivory bureau, made in the East Indies, end of i8th century.

4

5 192 Jørgen Rasch: Den Møenske Styrmands-Bog, udgivet i Det ei et meget smukt eksemplar, dertil et meget sjældent eksempel på navigationslærebøger, benyttet på en af de små navigationsskoler, der tidligere fandtes rundt omkring i landet. Den møenske skole fik ikke nogen lang varighed. Til samme kategori hører også en håndskreven opgavebog, zifferbog", signeret G.W.Rasmussen af Faøe (Fejø), 1846, skænket af fhv. typograf Emil Linde Sømberg, København. En logbog fra skonnertbriggen Dana" er givet af fhv. skibsfører F. C. Bønnelycke, Frederiksværk. Fra fhv. lærer H. V. Bohn Christiansen, Virum, er som gave modtaget en logbog fra skonnerten Rolf" af København, kaptajn H. E. Lyster, benyttet marts 1869 til oktober 1870, en ankerlanterne af kobber med oliebrænder samt en Walker's Patent Harpoon Ship-Log. Pens. statslods P. A. Gruelund, Aarhus, har skænket 4 engelske søkort fra Østersøen, Nordsøen og Middelhavet, og en meget værdifuld gave er modtaget fra kaptajn Einar F. Pasbjerg, København, omfattende en serie søkort over Beringstrædet med tilstødende farvande. I kortene har kaptajnen, der er en ivrig Vitus Bering forsker, indlagt alle den berømte søfarers rejser. Søkort er endvidere skænket af skibstømrer Hans J. Hansen, København, samt fru fhv. statsminister Viggo Kampmann, ligesom dr. A.W. Lang, Nordseebad Juist, har overgivet museet gengivelser af Waghenaers kort over Helgolandsbugten fra 1580'erne samt Zimmermann og Hasenbancks kort over samme farvand fra Fem kobberstukne søkort fra 1700-tallet, fremstillet af det hollandske søkortfirma van Keulen, er skænket af fhv. søfartschef Carl Neergaard, København. Til afdelingen livet om bord" må følgende sager nærmest henregnes: to tinkrus med låg og med krog til ophængning, benyttet under skafning, er skænket af direktør C. J. Brandt, Ålsgårde, en samling minder fra skoleskibet Viking", bestående af en liniedåbsattest, en skibsavis, huebånd m. m., er givet af Gunnar Hansen, København, nogle sange fra skoleskibet Viking" er skænket af kaptajn P. Jacobsen, København; en syklemme" af træ formet som en fugl og benyttet om bord er overladt museet af grosserer V. Bolinder, København, en spyttebakke fra et ukendt skib o er foræret af frk.

6 *93 Agnete Jørgensen, København, en leret bliktallerken fra Nansens ekspeditionsskib Fram" med påmalet tekst er modtaget som gave fra fru Mary Schmidt, Hellerup, en fajancetallerken mærket S/S Harald" er modtaget fra fru Mulle Wagn, Trørød; to par søstøvler er skænket af fisker Ejler Kulle, Fejø; en køjesæk af skibstømrer Hans J. Hansen, København. Endvidere er som gave fra fhv. tatovør N. C. Fischer, København, modtaget fem tatoverings-mønsterbøger samt en scrapbog med fotos og avisudklip 1 vedrørende tatovering. Museets samling af skibstegninger er suppleret med følgende: en farvelagt tegning af Aage Jensen, 1888: fuldskibet Cambrian Princess", skænket af fru Mulle Wagn; som testamentarisk gave er fra frk. A. L. J. Ægidiussen, København, modtaget en farvelagt tegning af Vilh. Arnesen, 1879: 3-m. bramsejlskonnert Caroline Smith" af Aalborg; et maleri af S/S Stensnæs" er foræret af grosserer V. Bolinder, en farvelagt tegning af 3-m. skonnert Karen" af Svendborg af postmester Aage Ringborg Larsen, en akvarel af briggen Thyra" af Nyborg, bygget 1863 i Kiel, af kontorchef Knud Hjersing, København. En farvelagt tegning af Jacob Petersen: briggen Fisherames", capt. Greenland, taget 11. juli 1810 af kaperen Maria", kapt. S. Petersen, er skænket af automekaniker Vagn B. E. Jensen, Saunte; et kinesermaleri af skonnertbriggen Dana" er foræret af skibsfører F. C. Bønnelycke. Endelig er fra Mitsui Shipbuilding & Engineering Co., Tokyo, gennem mr. S. Matsumoto, modtaget en farvelagt tegning af en gammel japansk fartøjstype Sengoku Bune". Endelig er modtaget en række nyerhvervelser indenfor mange forskellige interesseområder. Den kgl. grønlandske Handel har skænket en samling grønlandske pakkeportomærker fra perioden Fru Mulle Wagn har skænket en større samling genstande vedrørende kaptajnerne E. H. Mathiesen og J. L. Ginge samt fru Marie Ginge, hertil også en sortkridtstegning med portræt af kaptajn J. G. Mathiesen. Fru Aase Teilmann, Nykøbing F., har foræret J. H. Mansas kort over Danmark 1898 samt sammes jernbanekort over Danmark fra En kanonkugle, der er fundet på grunden Disken sydøst for Helsingør og mulig stammer fra slaget ud for Kronborg d. 29. okt. 13 Årbog 1965

7 i , er givet af fyrbøder E. Wagner, København. Fra billedhugger Bertel Børge, Vejenbrød, er modtaget en interessant blyantstegning fra 1800-tallets begyndelse med portrætter af forskellige folketyper, bl. a. en sømand. Reproduktioner af en serie tegninger af gallionsfigurer er skænket af firmaet Dansk Esso A/S. Frk. Thyra de Stibolt har skænket en vindmåler fra o og afd. kunstmaler Poul Sæbye to signeter med initialer RMB, skibsbilleder samt inskriptioner: Søen ernerer mig" og Gud os bevarer som paa Søen farer". Initialerne kan desværre ikke identificeres, men de har utvivlsomt tilhørt en søens mand. Endelig må nævnes en såkaldt Riga-ske", der er skænket af museumsleder Povl Fredholm, Bregninge på Tåsinge, og har tilhørt dennes oldefader, skipper Niels Eriksen, Troense, som har fået den af mæglerfirmaet Fenger & Co. i Riga. Firmaets navn er indpunslet i skeen. En sølvske med indgraveret skibsbillede er skænket af museumsinspektør, dr. phil. Sigurd Schoubye, Tønder. Skeen er udført af sølvsmed Michael Mogensen Foght, København, Den har tilhørt købmand Andreas Espersen, København, der i årene var reder for briggen Anna Carina", og skibsbilledet skal muligvis forestille dette skib. Arkivalier er modtaget fra følgende givere: K. B. Bjering, Halmstad, fuldmægtig Willie Bodenhoff, Snekkersten, lærer H. V. Bohn Christiansen, Virum, skibsfører F. C. Bønnelycke, Frederiksværk, købmand Peer Christiansen, Kastrup, Dansk Esso A/S, København, museumsinspektør, cand. mag. Povl Eller, Frederiksborg, kaptajn C. G. Eriksen, Gentofte, maskinmester Erik Fencker, København, købmand Jens Hansen, Marstal, Marius J. Hollender, Vanløse, kaptajn F. W. Jacobsen, København, kaptajn Poul Jacobsen, Valby, kaptajn B. M. Jensen, Hunderupgård, Lønstrup, fhv. museumsleder D. A. Jensen, Glud, kaptajn F. Kaadtman, Randers, stud. polyt. Jørgen Kjems, Løgumkloster, kaptajn Niels Knudsen, Sønderborg, Anker Krarup, Odense, typograf Ove Kristensen, Virum, Gunnar Kvorning, Nykøbing M., B. Helmø Larsen, Kastrup, afd. fyrforvalter N. Larsen, København, styrmand C. M. Lund, København, overbibliotekar A. Nielsen, Søfartens Bibliotek, kapt. C. M. Nielsen, Kgs. Lyngby, overlærer

8 r 95 Syklemme" i form af en fugl, foræret af en sømand til sin forlovede som kærestegave ca Sådanne syklemmer" eller -skruer" i forskellige udformninger brugtes til at fastholde tøjet under syning og reparation. Wooden "mending-" or "sewing-bird", a sailor's gift to his sweetheart ab Heinrich Nielsen, Vanløse, fru Vibeke Otterstrøm, København, grosserer Alfred Raffel, København, typograf Emil Linde Sømberg, ^København, styrmand Ernst Sørensen, Virum, fru Mulle Wagn, Trørød, og Rolf Joachim Wiswe, Diisseldorf-Kaiserswerth, Vesttyskland. Til biblioteket er indgået gaver fra K. B. Bjering, Halmstad, lærer H.V. Bohn Christiansen, Virum, Borch-Nielsen, København, fuldmægtig A.Bruhn, Charlottenlund, lektor G. Brøndsted, Bagsværd, A/S Burmeister & Wain, civilingeniør O. Crumlin-Pedersen, Roskilde,' Dansk Esso A/S, pastor Fr. Vilh. Eilschou-Holm, København, maskinmester Erik Fencker, overskibsinspektør P. Fischer, København, dr. Siegfried Fliedner, Bremen, Det Forenede Dampskibs Selskab, P. Fribert, London, pens. statslods P. A. Gruelund, Aarhus, Handelsmini-

9 ig6 steriet, Sophus Hansen, Sletten, skoleinspektør Valdemar Hansen, København, fhv. fyrmester E. Haubirk, København, Dampskibsselskabet Hetland", København, direktør Asger M. Hirschsprung, Charlottenlund, Historisk-arkæologisk Forsøgscenter, Lejre, A/S Jakob Holm & Sønner, København, fuldmægtig G.Honnens de Lichtenberg, København, generalsekretær pastor S. Ingstrup Mikkelsen, Holte, Institut fiir Volkerkunde, Gottingen, ved professor dr. G. Spannaus, museumsdir. Robert Bruce Inverarity, New York, arkivar Peder Jensen, Aarhus, Reimund Kvideland, Universitetet i Oslo, Gunnar Kvorning, Nykøbing M., Rederiet J.Lauritzen, forfatteren Mogens Lebech, København, The London Port Authority, styrmand OM.Lund, København, kontorchef Kaj Lund, København, skoleinspektør Vald. Madsen, Hellerup, Marinens Bibliotek, København, Marstal Museum, The Institution of Mechanical Engineers, London, Mr. Jerzy Micinski, Gdynia, Rederiet A. P. Møller, H. T. Møller, København, ordbogsredaktør, dr. phil. Kristen Moller, København, A/S Nakskov Skibsværft, fhv. sognepræst Kristian Nissen, Lysaker, Norge, Norske Veritas, Oslo, direktør K. Oldendow, København, forlagsdirektør Jørgen W. Schmidt, København, kontorchef E. Spang-Hansen, Charlottenlund, Mr. Edouard A. Stackpole, Marine Historical Association, Mystic, Conn., U.S.A., Statens sjohistoriska Museum, Stockholm, dr. R. E. J. Weber, 's-gravenhage, antikvarie, fil. lie. Per-Uno Ågren, Umeå. Hertil kommer foruden køb tilgangen fra museets bytteforbindelser. Fotosamlingen har modtaget gaver fra arkitekt Abrahamsen, Dragør, fuldmægtig Willie Bodenhoff, Snekkersten, kaptajn H.C.Bollerup, Sønderborg, boghandler Brinch-Fischer, Esbjerg, Mr. Alexander Crosby Brown, Warwick, U.S.A., Mr. Robert H. Burgess, Newport News, U.S.A., A/S Burmeister & Wain, dr. phil. F. Børgesen, Ålsgårde, kaptajn A. T. Dambmann, København, kaptajn C. G. Eriksen, Gentofte, styrmand A.S.Frederiksen, Sønderborg, Focke-Museum, Bremen, Foreningen til Søfartens Fremme, København, Fåborg Både- og Skibsbyggeri ved skibsbygmester Johansen, Handelsministeriet, fhv. fyrmester E. Haubirk, København, Mr. Robert Bruce Inverarity, New York, kaptajn B. M. Jensen, Hunderupgård, Lønstrup, fhv. museums-

10 197 leder D. A. Jensen, Glud, skibsinspektør Erling Jensen, Snekkersten, Friedrich Jorberg, Hiddesen, Vesttyskland, kaptajn Chr. Jordt, Sønderborg, kaptajn F. Kaadtmann, Randers, pastor T.V.Kristensen, Hersom, afd. fyrforvalter N. Larsen, København, rederiet J. Lauritzen, fisker Robert Martens, Karrebæksminde, korrespondent Viggo Meilvang, København, A/S Nakskov Skibsværft, Nationalmuseets III. afd., fotograf Ulf Nielsen, København, Odense Stålskibsværft og Lindø Værft, Falckredder Arne Petersen, Store Heddinge, grosserer Alfred Raffel, København, dr. Ernst Schmidt, Reinbek b. Hamburg, professor, dr. G. Spannaus, Gdttingen, H. C. Strand, København, cand. pharm. Carl Søgaard, Helsingør, styrmand Ernst Sørensen, Virum, fru Mulle Wagn, Trørød, driftsleder B. C. Winther-Frandsen, Søborg, Rolf Joachim Wiswe, Dusseldorf-Kaiserswerth, Vesttyskland, og Ålborg Værft A/S. Museet takker alle der har bidraget til på forskellig vis at forøge museets samlinger, ligesom det også retter en tak til selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner" såvel som til de firmaer og privatpersoner, fonds m. m., der har støttet museet med kontante pengebeløb. En liste over disse bidrag er aftrykt ved museets regnskab. Den i sidste årsberetning omtalte spørgeliste, som museet har udsendt med det formål at modtage oplysninger fra søens folk om søfartens traditioner og sømandslivet til søs og til lands er i stor udstrækning besvaret og der modtages stadig meddelelser. I nogle tilfælde er besvarelserne særdeles omfattende. Foruden fra flere af de i sidste årbog nævnte meddelere er der modtaget stof fra maskinmester Knud Christensen, Ålborg, Dansk Esso (afdøde overskibsinspektør J. Ingerslev-Nielsens erindringer), fhv. tatovør N. C. Fischer, København, skibsfører F. M. Frandsen, Odense, John Hansen, København, H. Hemmingsen, Vanløse, kaptajn C. M. Nielsen, Lyngby, og orlogskaptajn E. Wulff, København. Museet takker for disse besvarelser og gentager sin opfordring til søens folk om at sende os oplysninger. Selvom man ingenlunde føler sig som skribent kan man yde museet en stor tjeneste ved at være meddeler. I øvrigt stiller spørgeskemaet konkrete spørgsmål, som det

11 i 9 8 er nemmere at svare på end at forsøge sig med et selvstændigt forfatterskab. Med støtte af Tuborgfondet påbegyndte museet i sommeren 1964 en etnologisk undersøgelse vedrørende bådebyggeriets og træskibsfartens traditioner og arbejdsformer. Undersøgelsen skete i samarbejde med Statens sjohistoriska Museum i Stockholm. Fra museets side deltog den skibstekniske konsulent, civilingeniør O. Crumlin- Pedersen, museets konservator Chr. Nielsen samt museumsinspektør, dr. phil. Henning Henningsen, fra svensk side docent, fil. dr. Olof Hassiof samt amanuensis Nils Nilsson fra Kulturen i Lund, sidstnævnte fordi denne er specielt interesseret og kyndig i emnet. Undersøgelsen fandt sted på værfter i Skåne og på Sjælland og Fyn og har været meget givende. Det er museets håb at kunne fortsætte undersøgelsen og da gerne med deltagere også fra norsk side. Det gamle bådebyggeris traditioner går langt tilbage i tiden, men under de store ændringer, der finder sted som følge af rationalisering og udviklet teknik, må man se i øjnene, at de gamle traditioner helt forlades. Der ligger derfor megen vægt på at gennemføre disse undersøgelser, mens der endnu lever gamle folk, som har deltaget i det gamle håndværk. I årets løb har museets konservator foretaget opmåling af en limfjordskåg fra Attrup, Torslev sogn, Øster Han herred, & samt af en bergensjolle i Gilleleje Museums eje. Der er sket udlån fra museets bibliotek dels gennem Statens bibliotekstilsyn dels direkte til museet bekendte lånere. Museet har udsendt en engelsk oversættelse af sin vejleder igennem samlingerne, udført af fru Maureen Neiiendam. Museet har som i tidligere år stået i faglig forbindelse med tilsvarende institutioner i andre lande. Det har vejledet adskillige studerende, som har henvendt sig i studieøjemed, fremskaffet konstruktionstegninger til hobby-modelbyggere og vejledet ved bygning af og ophængning af kirkeskibsmodeller i Danmark og også i udlandet, for så vidt som det amerikanske religiøse samfund The Saxon Fathers of the Missouri Synod", der kom til Amerika i 1838 med et emigrantskib, nu har ønsket at ophænge en kirkeskibsmodel af dette skib. Her-

12 199 Titelbladet til Den Møenske Styrmands- Bog", trykt i København 1702 og skrevet af Jørgen Rasch til brug for undervisningen i navigationsskolen i Stege, hvor forfatteren var Navigations Informator", som han kalder sig selv. Handelsog Søfartsmuseets eksemplar af den sjældne bog er et ualmindeligt fint mæcenatseksemplar på svært papir med kobberstukne figurer i teksten. Title page of a navigation manual, written in 1702 by the director of the Navigation school at Stege, Jørgen Rasch. Sufeliiiti Uitcøøiiititctf 16f tjiiimii&t\f iiii>fint ut paa &aun ffaf opland amt W%kMttmttnm ti øm MJe øg 9føoi>, jftjéetfatm/ til har museet fremskaffet tegninger og bragt de amerikanske kirkefædre i forbindelse med en dansk modelbygger, som har lovet at løse denne opgave. Af museets besøgsprotokol anføres følgende navne: handelsminister H. Baunsgaard, konservator W. J. Petrejus med frue, Prins Hendrikmuseet i Rotterdam, Schiffbauingenieur Gerh. Timmermann og frue, Altonaer Museum, den danske ambassadør i Ghana H. Biering, Mr. A. W. Brewington og frue, The Peabody Museum, Salem, Mass., U.S.A., museumsdir. G. A. Cox, Nederlandsch Scheepvaartmuseum i Amsterdam, dr. F. Carstens, Brake Museum, Mr. Matsumoto, Tokio, guvernøren over St. Helena, Sir John Field, den franske fyrdirektør Petry i selskab med fyrdirektør Legind og fyringeniør Skov Knudsen, kaptajn David B. McMichael, atomskibet Savannah",

13 200 hvalfangsthistorikeren Emil G. Bai, Hamburg, Mr. Francois Cordeau, Quebec, der især studerede 1500-tallets skibstyper, samt fil. dr. Albert Sandklef, Varberg. 15. maj 1964 besøgtes museet af The Fourth United Nations Port and Shipping Training Centre", 25. juni af et selskab af engelske sejlsportsfolk. I marts-april 1965 besøgtes museet af en tysk studerende Helge Gerndt fra universitetet i Kiel, der arbejder på en disputats med maritimt-folkloristisk emne. Hr. Gerndt opholdt sig her en ugestid og udskrev oplysninger om emnet fra museets arkiv. Ved velvillig imødekommenhed fra lejrchef Funder, Gribskovlejren, og fra indenrigsministeriet har museet haft udstationeret et vekslende antal civile værnepligtige fra lejren; en af disse medarbejdere har udført almindeligt kontorarbejde, andre har været beskæftigede med udskrivning af folkloristisk materiale eller med historisk stof fra arkiverne, og en har virket som fotograf. Samarbejdet har været værdifuldt for museet og tilsyneladende også for de pågældende civile værnepligtige. Også med revalideringscentret i Glostrup har museet haft samarbejde og har beskæftiget et mindre antal revalidenter. I sommeren 1964 deltog museet i udstillingen Trafik i 100 år" i Helsingør, i anledning af nordbanens 100 års jubilæum. Museets forretningsudvalg har afholdt møde 2. juni 1964 og 17. februar 1965, komitemøde afholdtes 15 juni. Kronborgudvalget og bestyrelsen for Vikingemuseet i Roskilde, i hvilke museet er repræsenteret, har afholdt møde henholdsvis 26. og 30. juni Dansk kulturhistorisk Museumsforening afholdt studiemøde i Kolding og Fredericia 9. og 10. maj, og årsmøde - sammen med Dansk historisk Fællesforening - i Goteborg august. Museet var ved disse lejligheder repræsenteret ved museumsdirektør Klem, der ligeledes var tilstede ved 75-års jubilæum i Museet på Koldinghus d. 19. febr Direktør Klem deltog som repræsentant for danske kolleger i Svenska Museimannaforeningens årsmøde i Stockholm d sept. Museumsinspektør Henningsen er tiltrådt som medarbejder ved en på initiativ af Commission d'histoire Maritime planlagt nyudgave af A.Jal: Glossaire Nautique. Ved skrivelse af 14. okt er mu-

14 201 seumsdirektør Klem af Ministeriet for kulturelle anliggender beskikket til medlem af Statens lokalmuseumstilsyn. Der er i årets løb i museets protokoller indført 371 museumsgenstande og 1078 fotografier. Museets bibliotek er vokset med 364 numre. Museumsbesøget omfattede i personer, det hidtil største i museets historie, uagtet tilgangen til Kronborg i de sidste fem-seks måneder har været hæmmet stærkt på grund af reparation af broerne over voldgraven. Et brud på slottets varmeanlæg bevirkede, at varmetilførslen var standset i flere måneder i slutningen af vinteren. Fornøden reparation er foretaget og varmen påny tilsluttet ved regnskabsårets slutning. Endnu er ingen skader konstateret på museets genstande under lokalernes opvarmning.

15 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET DRIFTSREGNSKAB i. APRIL i i. MARTS 1965 Udgifter Administration og drift: Lønninger, honorarer m. m ,22 Rengøring ,73 Opvarmning 1.500,00 Kontorhold og diverse udgifter ,23 Assurancer 5-095,65 Kørsel og transport 3-5 2I, ,76 Museets samlinger: Museumsgenstande 2.329,32 Biblioteket 2-979J63 Fotografisamlingen 3-73A7 Opstillinger m. v , ,00 Kr ,76 Indtægt ved forevisning Statens tilskud Private bidrag ifølge specifikation Renter Indtægter I A5 iyi.468, Q,oo 537,15 Salg af søhistoriske skrifter m. v ,36 Underskud overført til kapitalkonto ,78 Kr ,76

16 203 Specifikation af private bidrag i ^64/65: Anonym giver 5.000,00 Danmarks Rederiforening 5.000,00 A/S Det danske Kulkompagni 300,00 Dansk Esso A/S 1.000,00 A/S Dampskibsselskabet D.F.K A/S De danske Sukkerfabrikker Helsingør Kommune 4.500,00 J.C.Hempels Legatfond 1.000,00 Holm & Wonsild 500' 00 Rhederi M. Jebsen A/S I00[ 00 Foreningen af Jernskibs- og Maskinbyggerier 2.500,00 Otto Mønsteds Fond 5.000^00 Dampskibsselskabet Norden A/S Dampskibsselskabet Orient A/S Det store Nordiske Telegraf-Selskab A/S soo^oo Dampskibsselskabet Progress Skibsreder Hans Svenningsen Tuborgfondet c ^_ to 0.000,00 Kryolitselskabet Øresund A/S 1.500,00 A/S Det Østasiatiske Kompagni 2.ooo,'oo Kr ,00 Udover ovennævnte bidrag er der i indeværende regnskabsår indgået og anvendt kr ,00 fra Konsul George Jorck og hustru Emma Jorck's fond til køb af Det Lykkeske Chatol". De efter 1. april 1965 indgåede bidrag vil blive optaget i næste års regnskab.

17 204 STATUS PR. i. APRIL 1965 Aktiver Samlingen: Saldo 1. april ,02 Indkøbte genstande m.m. 1964/ ,00 Modtagne genstande m. m. 1964/ , ,02 Likvide midler: Kassebeholdning 654,97 Landmandsbanken, checkkonto ^ 945 ' 8 Diverse tilgodehavender A 2 Beholdning af kataloger 7.200,00 Inventar og indretning af lokaler: Anskaffelsessum ,16 Tilgang i 1964/ , ,16 Afskrivninger pr. 31. marts 1965 I A ,02 Kr ,86 Passiver Diverse kreditorer ,00 Kapitalkonto: Saldo 1. april ,64 Indkøbte genstande m.m. 1964/ ,00 Modtagne genstande m. m. 1964/ , ,64 Underskud ifølge driftsregnskab , ,86 Kr ,86 Foranstående regnskab er i overensstemmelse med museets bøger, som vi har revideret. - København, den 4. maj A. ENGELL-NIELSEN EIGIL BRUHN statsaut. revisor statsaut. revisor

18 SELSKABET,HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1964 H fl ANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER afholdt sin ordinære generalforsamling tirsdag d. 18. aug kl. 16 i Kongens Kammer" på Kronborg slot. Ca. 50 medlemmer var mødt. Formanden, afdelingschef J. Worm, Handelsministeriet, bød velkommen til de fremmødte, hvorefter direktør H. Westergaard, København, valgtes til dirigent. Direktør Westergaard konstaterede, at o-eneralforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med lovene. Formanden aflagde følgende beretning: Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner"s formål er at være til støtte for museets virksomhed især ved indkøb af gaver men også på anden måde. En meget væsentlig støtte årene igennem har været udsendelsen af museets årbog. Sidste efterår udsendte vi den 22. i rækken og den kommende årgang bliver altså nr. 23. Den foreligger i korrektur og vil udkomme om en god månedstid. Denne årbog fremtræder som en ydelse til medlemmerne og er vel det væsentligste bindeled mellem disse og selskabet. Selskabets bestyrelse og ikke mindst naturligvis årbogens redaktion har altid bestræbt sig på at gøre denne årbog interessant og give den en tiltalende typografi, og vi er så fri at tro, at resultatet har været ganske tilfredsstillende. Årbogen lader til at interessere medlemmerne, og den har altid mødt megen velvilje fra offentlighedens side, og her tænker jeg naturligvis først og fremmest på pressen. Vi takker medlemmerne for, at de ved deres medlemsskab har muliggjort årbogens udsendelse og pressen for venlig omtale, og

19 206 det er mig en glæde samtidig at takke de annoncører og bidragydere, som har ydet bidrag til årbogen og derved dækket en meget væsentlig del af udgivelsesomkostningerne. Alle parter har også herved ydet museet en stor støtte; årbogen er museets ansigt udadtil. Den markerer det faglige og videnskabelige arbejde, der udføres på museet, og den er indirekte medvirkende dels til museets kontakter med andre kulturelle institutioner, herunder ikke mindst de udenlandske, dels til forøgelse af museets bibliotek, idet den benyttes som bytteobjekt overfor museets mange bytteforbindelser. Det er ikke mindst af hensyn hertil, at redaktionen i de senere år har indført fremmedsprogede resuméer af de forskellige afhandlinger. To gange i tidens løb, i 10. og 20. årgang, har der været trykt et register til årbogen, men redaktionen har tænkt sig, at det fremtidig bør ske hvert 5. år for at gøre brugen af årbogen lettere. Af museumsgenstande, der i løbet af det sidste år er skænket museet, skal jeg nævne et smukt bogværk Jørgen Rasch Den Møenske Styrmands-Bog" udsendt i Den har været anvendt på den lille navigationsskole, som i sin tid fandtes på Møen. Disse små navaationsskoler er jo forlængst borte, men det er interessant at have bevaret en lærebog herfra. Det er tilmed et overmåde smukt eksemplar, og det er bemærkelsesværdigt at se, at sådanne smukke bogtrykarbejder kunne udsendes til brug på disse små skoler. Bogen er tillige overmåde sjælden. Den er vistnok ikke forekommet i handelen i det sidste halve århundrede elier mere. Jeg har bogen liggende her og interesserede vil bagefter kunne gøre sig bekendt med den. De vil ligeledes her i salen se en anden interessant genstand, et elfenbens-chatol, der stammer fra Trankebar. Det er det såkaldte Lykkeske chatol, udført på bestilling af faktor Lykke i 1700-tallet og skænket af denne som morgengave til hans hustru, tidligere gift med pastor Møller i Trankebar. Minder fra Trankebar er overmåde sjældne, og der er derfor grund til at glæde sig over, at museet har erhvervet dette sjældne stykke. Det var indsat på auktion hos Bruun Rasmussen først på sommeren men blev på ejerens ønske trukket tilbage fra auktionen. Siden hen blev det af ejeren tilbudt museet.

20 207 Det har været en temmelig kostbar ting, og museet var derfor taknemlig for, at det fra konsul Jorcks fond fik en betydelig bevilling til erhvervelsen. Da beløbet imidlertid ikke strakte til, har selskabet sikret museets køb ved en bevilling på 5000 kr. Chatollet er udført i en teknik, der er karakteristisk for Ostindien i sidste halvdel af 1700-tallet. Det mest fremtrædende træk er de sorte indridsede ornamenter forestillende prospekter og blomsterornamenter, der i rigt mål ses på chatollets front og sider og på topstykket. Museet har i mange år ejet et bøffelhorns skrin fra Trankebar indeholdende to tedåser, hvis låg har en tilsvarende ornamentik. De ser det her anbragt til sammenligning med chatollet, der er et prægtigt stykke, en virkelig værdifuld erhvervelse til museets afdeling for Asiatisk Kompagni. Rækken af genstande skænket til museet eller erhvervet ved selskabets hjælp er, som De ser, ikke stor, men derfor ikke mindre værdifuld. Jeg ønsker dog gerne at tilføje, at bestyrelsen har vedtaget at skænke museet en model af et 1700-tals skib. Det drejer sa om en såkaldt fløjte, en skibstype, der anvendtes i koffardifarten, og som var fremtrædende især i perioden 1650 til Som bekendt har museet i sit arkiv en stor samling fotografiske gengivelser af originale konstruktionstegninger til 1700-tals skibe. Af disse er allerede udført modeller af en fiskejagt, en fiskehukkert, en snau og en tremastet galiot, skænket dels af venneselskabet dels af Tuborgfondet. For tiden er en model af en vestindiefarer i arbejde. Tegningen af fløjten er fra 1707 og bærer Judichærs signatur. Denne fløjte var især beregnet til tømmertransport og havde særlige anordninger til en sådan transport. Det vil være værdifuldt for museet at erhverve en model af denne skibstype, og det er i højeste grad af interesse, at tegningen bærer Judichærs navn. Ole Judichær var som bekendt den første videnskabeligt uddannede fabrikmester i den danske marine og beklædte fabrikmesterembedet fra 1692 til han trådte tilbage i 1727 efter 35 års virksomhed. Jeg plejer at lade en bemærkning falde om medlemstallet. Pr. 15. august havde selskabet 140 livsvarige og 1161 arsbetalende medlem-

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10 Navn/Turnering Fra Klub Holbæk Løvfald 11/9-13/9 Greve EMT 7/9-28/9 Næstved Høst 24/8-5/10 Dianalund Open 11/9-9/10 Xtracon GM 2015 12-18/10 Nordfalster opstart 15/9-20/10 Maribo By 9/9-21/10 Faxe efterm.

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Georg Metz Danske billeder fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Illustrationsliste 6 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk Arkiv for 9 Roskilde Lokalhistoriske Arkiv 11 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen HFJ d Gustav Lagertbon HFJ j Jakob Iversen Lund j Arne

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar Bilag 28. 24. november Tabel 28. Udnævnelser til bestyrelser, fonde, udvalg, nævn, kommissioner, institutter, centre m.v. på Trafikministeriets område Danmarks TransportForskning Nina Smith Professor -2007

Læs mere

Hans Majestæt Kong Frederik IX, Handels- og Søfartsmuseets protektor.

Hans Majestæt Kong Frederik IX, Handels- og Søfartsmuseets protektor. *vl^ tåspid Fot. Elfelt Hans Majestæt Kong Frederik IX, Handels- og Søfartsmuseets protektor. o 1966 Udgivet af SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER",^OEL5-0 '^va^' HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ

Læs mere

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER 1. DIVISION 1 594,30 Frederiksborg Amts Garderforening - 1 2 588,19 Garderforeningen i København - 1 3 577,18 Garderforeningen i København

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

RESULTATLISTE DGI Nordsjællandsmesterskab pistol 15m 2017

RESULTATLISTE DGI Nordsjællandsmesterskab pistol 15m 2017 10-03-2017 13:26:24 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE DGI Nordsjællandsmesterskab pistol 15m 2017 Standardpistol, 15m. - Klasse Børn 1 123576 Julius Trap 18-045 Frederiksværk Skytteforening 256/91 2 123588

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE GRUMLIN-PEDERSEN

Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE GRUMLIN-PEDERSEN MUSEETS Hans Majestæt PROTEKTOR Kong Frederik IX MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, R 1., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM., næstformand Skibsreder O. AMSINGK, R 1. Professor,

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1961 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot, mandag d. 21.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Texel Får (fortsat) Jørgen Christian Andersen

Texel Får (fortsat) Jørgen Christian Andersen Texel Får 16145-00897 12.03.02 85393-00543 125 107 104 112 118 105 110 123 101 30 Dorthe & Ole Selmer 54866001 16145-00521 13.03.99 85393-00543 124 109 104 116 119 106 105 120 101 40 K Dorthe & Ole Selmer

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Danske Havnes generalforsamling tirsdag den 19. april 2016. Deltagere fra medlemshavne og antal stemmer

Danske Havnes generalforsamling tirsdag den 19. april 2016. Deltagere fra medlemshavne og antal stemmer , Bredgade 23, 2. tv 1260 København K Telefon +45 7211 8100 Birthe Iwasiow bgi@danskehavne.dk Dir +45 72118101 G ENERALFORSAMLING 20 16 www.danskehavne.dk Danske Havnes generalforsamling tirsdag den 19.

Læs mere

Texel Får 81607-00080 11.03.93 39908-00529 127 119 109 107 120 104 94 113 106 50 K Flemming Ulrich 98838020 85393-00810 17.03.98 85393-00543 126 115 104 110 127 103 104 112 101 40 Mogens Ladefoged 75299192

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub Turnering : Hold 2hk 2008/9 d.20.03.2009 Hovedkreds: 2 Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT Resultat.: 2HK_HOLD.TXT ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO Klub: Skovbo Skakklub Hans E. Andersen 1447 1 Julius Mølvig 1 1190

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Lodtrækning Lørdag den 5 juli ved DM

Lodtrækning Lørdag den 5 juli ved DM Lodtrækning Lørdag den 5 juli ved DM kl.9:00 1 Christian M Kruse KFK s 2 Jacob Eriksen Strandager s 3 Rasmus Trærup Sevel s 4 Jerry Gordon KFK s 5 Lasse Sommer Gilleleje o 6 Henrik Løcke Hjallerup o 7

Læs mere

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område.

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. PostnummeBy Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. 1000 København K Porcani leverer dagligt i dit

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

RESULTATLISTE Holmegaard Cup

RESULTATLISTE Holmegaard Cup 14-06-2012 21:46:58 - DDS SP v.3.12.6.1 RESULTATLISTE Holmegaard Cup Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 55104 Tobias Garn Hansen 14-035 Stege Ndr. Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2 87091 Tanja R. Wriedt

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 2014

RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 2014 8-05-04 4:57:49 - DDS SP v.3.4.4. RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 04 Holdkonkurrence: Foreningshold bk Kongsted Skytteforening runde 08973 Tobias Ellehøj Klasse: MB 97/06 99/ 396/8 08974 Kamilla

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer Antal deltagere: 4 Klasse: Damer Gennemsnit for vinder: 35,3 km/h Antal præmier: 4 Plac. Ryg nr. UCI kode Navn 1 DENOOOOOOOO Bettina Romer 2 2 DENOOOOOOOO Helle Sørensen 3 3 DENOOOOOOOO Rikke Guldbæk 4

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

PRINS AXEL AFGÅET VED DØDEN

PRINS AXEL AFGÅET VED DØDEN PRINS AXEL AFGÅET VED DØDEN Museet har haft den sorg at miste sin høje protektor Hans kongelige Højhed prins Axel, der afgik ved døden den 14. juli 1964 på Bispebjerg hospital efter nogen tids sygdom.

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager NR. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 4 Søren Astrup Senior Sevel 40 40 39 40 79 80 40 40

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 30-08-2014 Total 1. Div. Damer Christina Farum D S B 1.058 2. Div. Damer Dorthe Bernhardt D S B 1.154 3. Div. Damer Pernille R. Jørgensen H I 978

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Senior Damer - Åben klasse Opdateret 19. december 2015

Senior Damer - Åben klasse Opdateret 19. december 2015 Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Pernille Juel (1994) Gladsaxe 14-11-2013 00:25.78 Maria Madsen (1995) Odense 01-07-2014 00:27.16 100m Fri Pernille Juel (1994) Ringsted 05-04-2014 00:56.31 Anette Poulsen

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Resultatliste 2010 inkl. udenlandske breveter - foreløbig

Resultatliste 2010 inkl. udenlandske breveter - foreløbig Abels Meno 600 km 28-08-2010 ARD Sjælland (Hovedstaden) 58.598 Aerts Peter 1600 km 16-08-2010 Audax Randonneur Italia 4.386 Aerts Peter 200 km 20-03-2010 ARD Sjælland (Hovedstaden) 295.468 Aerts Peter

Læs mere

R E S U L T A T L I S T E

R E S U L T A T L I S T E F.A.S. Geværterrænskydning Søndag den 24. marts 2002 (revideret maj 2002) RIF & Hillerød s skytteforeninger siger tak for det pæne fremmøde Patronpræmie 500 stk. Norma Diamond Line Fält Den heldige vinder

Læs mere

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton Deltagerliste, badminton Henning Simonsen Odense X Uffe Larsen Otto Hansen Karen Sørensen Jan Hansen Finn Schmidt Holger Jensen Preben Løvholm Christensen Morsø Slagelse Aarhus Idræt & Motion I alt 8 deltagere

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Krydsning Får SNEHVIDE HV 33711-00011 20.03.94 85319-00771 125 126 115 107 112 108 97 94 99 46 A. & C. Geisler Elmgreen 98375323 56050-00424 06.03.98 87891-00103 124 110 102 113 121 107 100 104 108 40

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 2 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening 36 42 3 9 Conni Elmholt 1051p Sogns Jagtforening 34 41 4 173 Inge-Lise Jensen 1052 Sevel

Læs mere

Skydetid06. Forening Snit Klasse 3 Morten M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 191,36 BB 4 Tore M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 189,55 BB

Skydetid06. Forening Snit Klasse 3 Morten M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 191,36 BB 4 Tore M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 189,55 BB Novemberstævne Humlehøjhallen den 30-10-2006 klokken 19:00:00 1 Leif Sørensen Micro Matic sport Klubbernes Sammensl 156,94 PC 2 Leif Sørensen Micro Matic sport Klubbernes Sammensl 197,50 VA Humlehøjhallen

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere