NR. 191 SEPTEMBER - OKTOBER 2012 SOMMERSTÆVNE I BIRKENDE. Ingen kan hjælpe alle - alle kan hjælpe én

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 191 SEPTEMBER - OKTOBER 2012 SOMMERSTÆVNE I BIRKENDE. Ingen kan hjælpe alle - alle kan hjælpe én"

Transkript

1 NR. 191 SEPTEMBER - OKTOBER 2012 SOMMERSTÆVNE I BIRKENDE Ingen kan hjælpe alle - alle kan hjælpe én

2 - direkte hjælp til Østeuropa og Afrika Projekt ØST begyndte i 1993 som et hjælpearbejde for gadebørn og ældre i Skt. Petersborg, men nu er vi mest koncentreret om landkommunerne i det nordlige Polen. Økonomi / medlemsregistrering Elvin Hougaard, Ringsted Tlf Holmehave 12, 4100 Ringsted Giro Reg.nr konto CVR Formand Ingo Larsen, Chr. Lehns Vænge Odense N, tlf Næstformand Bitten Hemmingsen Roskildevej 130, 4100 Ringsted Tlf Kasserer Steffen Hemmingsen Roskildevej 130, 4100 Ringsted Tlf Eilif Christensen Tjærebyvej 76, 4220 Korsør Tlf Linda Pedersen, Engvej 2, 5550 Langeskov, tlf Suppleanter Inger Clausager Nielsen Rasmus Pedersen Lager Fyn: Randi og Carl Jørgen Præstebuen 14, Sdr. Aaby 5592 Ejby Randi tlf Jørgen tlf Tlf. fastnet Sjælland: Bitten og Steffen Revision DM Revision Ulstrupvej 10, 4682 Tureby Hvem er vi? Vi er en humanitær forening, hvis hovedformål er på forskellig måde at hjælpe børn, gadebørn og ældre i Østeuropa og Afrika. Vort økonomiske grundlag er kontingentet og gaver fra private, skoler, kirker, institutioner, virksomheder og fonde. Desuden modtager vi fødevarer og vitaminer og transporterer dem til Polen og andre østeuropæiske lande. Vi har et tæt samarbejde med modtagerne: Børnehjem, hospitaler, skoler, kirkeligt socialt arbejde og sociale myndigheder, og vi sikrer os at hjælpen når helt frem - det er nødhjælp på græsrodsplan fra hånd til hånd. Vort oprindelige arbejdsområde var millionbyen Skt. Petersborg i Rusland, men da reglerne for udenlandsk nødhjælp blev strammet, fandt vi et nyt arbejdsfelt i det nordlige Polen og vor første tur derned var i juli I 2011 har vi sendt 8 transporter til Polen. Vi har ingen lønudgifter og holder administrationen nede på et absolut minimum. Artikler og annoncer til bladet Uffe Nissen, Chr. Lehns Vænge Odense N, tlf Deadline den 10. i måneden før udgivelsen. Tryk: one2one, Odense. Hjemmeside på Internet: Eftertryk af artikler tilladt med kildeangivelse. NB! Alle spørgsmål om levering af bladet skal rettes til Bitten Hemmingsen, Ringsted. Se tlf. nr. i spalten til venstre. 2

3 Hvad sker der? Sidste nyt fra Projekt ØST Så blev det efterår... Sommeren er forbi - og hvilken sommer! Vi fik hele skalaen fra bagende sol over kolde dage til regnskyl af næsten tropisk omfang, som betød vandskader for rigtig mange mennesker. Nu håber vi på et godt efterår, hvor vi kan samle kræfter til en mild vinter. Nu er der aldrig vinter i Projekt ØST, vi arbejder ufortrødent videre på at gøre hverdagen lidt lettere for børnene og de gamle i Polen - ikke mindst om vinteren, hvor kuldegraderne kommer betydeligt længere ned end her. Vi har haft et vellykket sommerstævne i Birkende, læs om det på de følgende sider. Her fik vi bekræftet det gode sammenhold i vor lille forening, som meget gerne skulle blive større inden næste stævne. Vi har ikke penge til store reklamefremstød, men må bruge mund-til-mundmetoden ved at give familie og venner vort blad og opfordre dem til at læse det. Derfor får vi trykt ekstra eksemplarer, som du kan rekvirere ved at ringe eller maile til lageret i Ringsted. I alle årene har vi haft et korps af dygtige strikke- og hækledamer ud over hele landet, som har produceret imponerende mængder af varmt strik til vore små venner i Polen. En af dem er lederen af Sønderup Strikkeklub, som i år var med på sommerstævnet for første gang. Det er rart at få ansigter på navne vi kender, og vi sender en stor tak til de flittige damer i Sønderup, som i år ikke har undt sig selv lidt ferie, men hele sommeren er mødtes privat udenfor deres strikkestue i sognegården. Til næste år markerer vi 10 års arbejde i Polen med en speciel jubilæumstur i maj måned, nærmere program følger. Har du ikke været med før på vore ture, skulle du unde dig selv at møde vore samarbejdspartnere i de små landkommuner - og børnene i skoler og børnehaver. Venlig hilsen, Ingo Efterår i Polen 3

4 Sommerstævnet i Birkende Lørdag den 25. august løb vort traditionelle sommerstævne af stabelen på Hans Tausen Centeret i Birkende. Vejret var overskyet og der kom en smule regn i løbet af formiddagen. I løbet af dagen klarede det dog op og vi kunne køre hjem i dejligt solskin. Mødetiden var kl , men allerede en time før mødte de første deltagere op, flere kom fra Sjælland. Flere havde poser, kasser og kurve med, som indeholdt ting til transporter. Rita Gøbel kom med Bamse og Dukke Lise, der var klar til at udvandre til Polen. 4

5 Vi begyndte med et besøg i Birkende kirke Rasmus Pedersen havde givet mulighed for et besøg i Birkende kirke og det var de fleste interesseret i. Turen gik over den smukke gamle kirkegård og få minutter efter var vi ved kirken. Den blev bygget i midten af tallet og er ombygget flere gange, den ældste del er koret og 2/3 af skibet. Biskop Jacob Madsen nævner i 1589 i sin visitatsbog, at kirken er tornet dvs. har fået tårn. Efter adskillige ejere overgik kirken i 1912 til selveje. 5

6 Rasmus fortalte om kirken gennem tiderne og om dens inventar. Altertavlen er et smukt billedskærerarbejde med originale figurer fra , motivet er korsfæstelsen fik den ny ramme. 6 Mindetavlen om Hans Tausen fortæller: Fra Plov til Bispestol ham kaldte Herrens Aand. Sit Fædreland han løste af Pavekirkens Baand. Opsat af kirkens ejer, præst og sognet i Prædikestolen er fra 1579 og blev i 1925 restaureret af Nationalmuseet, hvor flere lag maling blev fjernet, så den fremtræder tættest muligt på sin oprindelige skikkelse. Om klokkerne skriver biskop Jakob Madsen 1589 i visitatsbogen: Der er 2 Clocker, 1 liden, den store Synder. I 1813 mistede klokken sin stemme og blev sendt til København, men forsvandt derovre. En ny blev ophængt i 1845, men revnede året efter og måtte omstøbes, den blev ophængt i Døbefonten i tilhugget granit blev i 1643 udskiftet med en drejet sandstensfont, der var i brug indtil sidst i 1930 erne. Da fandt man den gamle granitfont som vandtrug på Kragsbjerggaard ved Odense! Den er nu igen kommet til ære og værdighed i kirken.

7 Og så var der SOMMERSTÆVNE Da vi kom tilbage kl , var der kommet flere deltagere, og vi hilste på hinanden og hyggesnakkede. Nu bød Ingo Larsen velkommen og traditionen tro sang vi fra Højskolesangbogen sangen om Hans Tausen. På Tave Bondes ager i Birkende by der gik en lille plovdreng og sang under sky. Han messed som klerken og drev på treven hest: Gud give, Hans Plovkøring kunne blive præst! 7

8 Ingo orienterede om dagens program, hvor frokosten var det næste punkt. Den var tilrettelagt af Linda og Rasmus, som bød på et velforsynet bord med alt til en god dansk frokost. Der var drikkevarer i flere udgaver og god afsætning på alt. Frokosten Tak til Linda og Rasmus for dejlig mad! 8

9 Generalforsamlingen Kl var det blevet tid for generalforsamlingen med den dagsorden, der blev bragt i forrige nr: 1. Valg af dirigent og referent. Her foreslog bestyrelsen Rasmus Pedersen som dirigent og Uffe Nissen som referent - det blev vedtaget. 2. Godkendelse af dagsorden. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og ingen havde kommentarer til dens dagsorden. 3. Bestyrelsens beretning. Her fik Ingo ordet og aflagde beretning om, hvad der er sket siden sidste sommerstævne: Endnu et år er gået siden sidste generalforsamling - et spændende år, Rasmus ledte som dirigent slagets gang på udmærket vis. hvor vi blev færdige med at rette Projekt ØST op. Men vi må erkende, at eftersom vi ikke arbejder i katastrofeområder eller i lignende forhold, er der ikke megen hjælp at hente i fondene for humanitært arbejde. Med de nye tiltag fra regeringen begrænses vore muligheder også meget i Danida og Mellemfolkeligt Samvirke. Men vi har dog i det forløbne år fået støtte fra Tips & Lotto og fra Legofonden og så har vi fra en privat giver modtaget en stor gave, som vi siger hjertelig tak for. Vort medlemstal er stabilt og ligger på ca. 350 som sidste år, det vil vi gerne øge. Det går fint med vore centraler for hjælpemidler i Barwice og Manowa, det er godt se de mange hjælpemidler blive brugt af både læger og klienter. Vi måtte holde en ekstraordinær generalforsamling i oktober med det ene formål at vælge ny formand, idet Annemarie Nielsen havde trukket sig efter sin meget store indsats gennem 2 år. Her blev Ingo Larsen genvalgt som formand. Vi har også fået et nyt lager i Ringsted, et hjørne af en meget stor hal, hvor de polske vogne kan køre ind og 9

10 laste uden hensyn til vejrliget. Det er en meget stor lettelse at have god plads til tingene. Der er sendt 8 transporter til Polen i det forløbne år, målet var 15. De fordeler sig på Barwice, Karlino og Koszalin. Alle steder er tingene blevet modtaget med stor taknemlighed. Jeg er blevet ringet op af en journalist fra ugebladet Ude og Hjemme, der i øjeblikket bringer en serie med omtaler af humanitære foreninger i Danmark. De vil gerne med os en tur til Polen og besøge vore samarbejdere dér for at lave en reportage i tekst og fotos i ugebladet! Samtidig med, at denne reportage bringes, vil bladet lave en indsamling til os blandt læserne - det kan betyde mange nye medlemmer og et økonomisk løft, der kan mærkes, så denne henvendelse er vi meget glade for. I 2013 arrangerer vi en stor jubilæumstur til Polen, hvor vi nu har arbejdet i 10 år. Det bliver i maj måned, hvor børnene er på skolerne før ferien. Det er altid meget fornøjeligt at møde de glade og høflige polske skolebørn. Prisen for denne tur er ikke fastsat, men den bliver naturligvis betydeligt billigere end med et rejsebureau. Til slut skal der lyde en stor tak til vore mange medarbejdere og trofaste støtter, som hele tiden hjælper os til at holde hjulene i gang. Dirigenten spurgte, om nogen havde spørgsmål til beretningen? Ellen Frederiksen, der i forrige nr. fortalte om Sønderup Strikkeklub, var med for første gang og ytrede ønske om at få bestyrelsen præsenteret. Dette skete og herefter blev beretningen eenstemmigt godkendt med akklamation Regnskab for 2011 Vor kasserer Steffen Hemmingsen omdelte en fyldig årsrapport fra revisoren, som blev studeret af forsamlingen. Der var ingen spørgsmål til den og regnskabet blev godkendt. 5. Fastsættelse af kontingent. Satserne forbliver uændret. 6. Valg af formand. Ingo var villig til genvalg, det blev han med akklamation. 7. Indkomne forslag. Der var ikke indsendt skriftlige forslag til formand eller bestyrelsen inden fristens udløb. 8. Valg af bestyrelse. Alle var villige til genvalg, men bestyrelsen foreslog Rasmus Pedersen som 2. suppleant, da Viggo Duer har trukket sig. Han blev valgt og bestyrelsen genvalgt. 9. Valg af revisor. Bestyrelsen har fundet det nødvendigt at skifte til et andet revisorfirma, som kan gøre arbejdet for det halve. Ændringen blev vedtaget. 10. Eventuelt. Her var der et spørgsmål om, hvordan tingene fordeles i Polen? Ingo fortalte om vort samarbejde med de respektive kommuners socialforvaltninger, der kender behovene, men vi kører også selv ud til børnehjem og private hjem, som vi véd har brug for materiel hjælp. Vort største scoop var leveringen af 300 tons køkkener fra KVIK køkkener, som kom bl.a. SOS Børneby i Karlino til gode. Et medlem motiverede et bifald til Bitten og Steffen Hemmingsen for deres store arbejde med transporterne. Herefter kunne dirigenten takke for god ro og orden og afslutte årets ordinære generalforsamling.

11 Lotteriet Herefter løb det store traditionelle lotteri af stabelen, hvortil mange forskellige medlemmer hvert år leverer de flotte gevinster. Hvert lod kostede 10 kr. Der blev hurtigt udsolgt med et flot overskud på 1000 kr. Denne unge mand var med for første gang, men hjemførte hele 3 gevinster. 11

12 Her ses nogle af de mange, som gjorde en ganske god handel for deres penge. 12 Eva Denning fra Glostrup havde en stor pose i hånden, da hun kom til stævnet, som indeholdt en stor portion fint brodéregarn fra Kirkens Genbrug i Glostrup. Kan nogle af vore flittige damer ude i landet bruge det, bedes I henvende jer til Ingo Larsen, se adresse og telefonnr. på side 2. Ellen og Arne Frederiksen fra Sønderup ville gerne se billeder fra turene til Polen, det sørgede Rasmus for. Herefter skiltes vi efter en rigtig god og positiv dag om vort gode formål.

13 Nye sjove og bløde krammedyr til børnene i Polen Fra Rita Gøbel har vi modtaget disse opskrifter på krammedyr af garnrester til brug for vore flittige strikkedamer. 13

14 Pippi Langstrømpe og hendes venner er også populære i Polen, så her er opskrifterne på hende og hendes sjove dyr. Materialer: Garn, der i kvalitet svarer til p nr gr. hudfarvet, 50 gr. rødt, 50 gr. off-white, 50 gr. brunt, rester i gult, hvidt, turkis samt Iidt rødbrunt til hår og diverse farver til strømper. Endvidere skal der bruges 3 små knapper, Iidt bukseelastik, smalt bånd til hat, 2 små perler, hudfarvet filt, 1 nipsenål til hatten, DMC Amagergarn-rester i farverne gul, rosa, hvid, rød, brun, sort, syntetisk pladevat samt en ca. 3 cm tyk skumgummiplade til fyld i arme og ben Pippi Hun måler ca. 35 cm i højden. Pinde: Strømpepinde nr. 3 og hæklenål nr. 3. Krop og hoved strikkes for sig. Slå 45 m op med hudfarvet garn. Fordel m på strømpepindene og strik rundt i glat 16 cm. Strik 2 m sm, strik 2. Gentag dette omg ud. Strik 2 omg uden indt. Strik 2 m sm, strik 1. Gentag dette omg ud. Strik 1 omg uden indt. Strik 2 m sm 2 og 2. Træk tråden gennem de resterende m. Ben: Slå 15 m op med hudfarvet garn. Fordel m pa strømpepindene og strik rundt i glat 11 cm. Luk af. Fødder: Slå op som til ben og strik 5 cm. Strik 2 m sm, strik 1. Gentag dette omg ud. Strik 1 omg uden indt. Strik m sm 2 og 2. Træk tråden gennem de resterende m. Arme: Slå op som til ben og strik 12 cm. Luk af som til fod. Næse: Slå 5 m op med hudfarvet garn og strik 5 p glat. Luk af. Montering: Stop krop og hoved godt og fast med pladevat. Der beregnes ca. 10,5 cm til krop, resten bliver hoved. Vikl garn stramt om til hals og sy til forneden. Arme, ben og fødder stoppes med strimler klippet af skumgummipladen. Vikl om til håndled og sy fødder og ben sammen. Sy til kroppen. Den lille næse rynkes sammen omkring en tot pladevat og sys fast midt i ansigtet. Det rødbrune hår, som flettes i to strittende fletninger, er en tyk frynse, som er vundet op over en bog. Sy en midterskilning med kædesting, inden frynsen klippes op og sys fast oven på hovedet. Flet fletningerne stramt (evt. med et stykke ståltråd i). Brodér øjne, mund og fregner. Mal kinder og næse med en rød farveblyant. Kjole: Slå 35 m op med rødt garn og strik 9 cm retstrikning. Tag jævnt ind til 25 m, strik 4 cm. Luk af. Strik ryg på samme måde, blot deles m 14 og de sidste 2 cm strikkes hver for sig, så der dannes en lille slids midt bag. Slidsen Iukkes med knap og trense. Ærmer: Slå 20 m op og strik ret 3 cm. Luk af. Sy evt. en lap på kjolen. Sy kjolen sammen, sy ærmer i. Bukser: Slå 50 m op med hvidt garn. Fordel m på strømpepindene og strik 2 omg 1 r, 1 vr. Skift til glat og strik rundt 6 cm. Del m og strik buksebenene færdige hver for sig. Strik 3 om glat og slut med 1 omg 1 r, 1 vr. Luk af i rib. Strømper: Slå 20 m op (farve efter ønske). Fordel m på strømpepindene og strik 2 omg 1 r, 1 vr. Skift til glat og strik rundt 13 cm. Luk af som til fod. Den ene strømpe er stribet. Strømperne holdes oppe med en elastik, som sys fast til buksebenene og knappes på strømperne med en lille knap. Hat: Hækles i gult. Slå 5 lm op, luk tii en ring med 1 km. Hækl 8 fm om ringen. På næste omg hækles 2 fm i hver m til 16 m. Derpå hækles der 2 fm i hveranden m til 24 m, derpå i hver 3 m til 32 m. Hækl 5 omg uden udtagn. Hækl 2 fm i hver m og slut med 3 omg uden udtagn. Pynt hatten med et smalt band og en hattenål. Hr. Nilsson Han måler ca. 15 cm i højden. Slå 25 m op med brunt garn. Fordel m på strømpepindene og, strik glat rundt 8 cm. Luk af som til dukkens fod. Stop med pladevat og vikl om til hals. Det Iyserøde ansigt klippes i filt og sys pa. Brodér øjne, næse og mund. Ører: Slå 8 m op og strik 4 p ret. Luk 1 m af i beg af hver p, til der er 4 m tilbage. Luk af. Sy ørerne på og brodér med gult pa indersiden. Arme: Slå 6 m op. Fordel m pa strømpepinde og strik rundt i glat 6 cm. Træk tråden gennem m. Ben: Slå 8 m op og strik som til arme i alt 7 cm. Træk tråden gennem m. Arme og ben stoppes

15 med en strimmel skumgummi og Iidt pladevat. Sy arme og ben fast til kroppen, vikl om til håndled og bøj et passende stykke om til fødder. Hæft med et par sting. Slå 4 m op til hale og strik glat på 2 pinde i alt 12 cm. Sy halen sammen. Bukser: Slå 30 m op med grønt. Fordel m på strømpepindene og strik 2 omg 1 r, 1 vr. Skift til glat og strik 2 cm. Luk 2 m af midt bag. På næste omg slås 2 nye m op over de aflukkede. Strik yderligere 1 cm. Del m og strik ben. Hvert ben måler 1 cm. Slut med 1 omg 1 r, 1 vr. Luk af i rib. Slå 2 m op til seler. Strik ret på 2 pinde til selen er lang nok. Der strikkes 2 seler, som krydses bag pa ryggen. Pynt med 2 små perler foran. Krop: Slå 35 m op med off-white garn og strik 8 cm retstrikning. Luk 10 m af til halshul. På næste p slås 10 nye m op, strik igen 8 cm ret. Luk af. Den prikkede hest Den måler ca. 28 cm. Hoved: Slå 12 m op med off-white og strik 4 cm ret. Slå 10 m op og strik 10 cm ret. Luk 10 m af og strik 4 cm ret. Luk af. Ører: Slå 8 m op med off-white og strik 8 p ret. Strik 2 m sm i beg af hver p, til alle m er lukket af. Ben: Slå 12 m op med brunt og strik 4 p ret. Skift til off-white og strik 8 cm ret. Luk af. Seletøj: Slå 2 m op med turkis og strik ret. Strik til længden passer. Strik også en tøjle. Sy seletøjet fast på hesten. Montering: Sy de forskellige dele sammen og stop godt med pladevat. Hovedet sys på plads i halshullet og ørerne sys fast. Brodér et par Iyserøde sting inde i ørerne. Brodér øjne, mund og næsebor. Pandehår og manke er en tyk brun Her har en heldig lille pige fået Pippi og hendes sjove dyr foræret. garnfrynse. De brune pletter broderes. Lav en lang frynse til hale. Stop benene og sy dem fast. Modeller: Hanne Galst En hel zoologisk have med blandt andet løve og zebra har vi også fået fra Rita Gøbel, den bringer vi i et kommende nr. Vi tror, at mange har lignende opskrifter liggende, som andre strikkedamer kan bruge. Send udklip eller hefte til vor bladmand Uffe Nissen i Odense, se adresse side 2. 15

16 Gaver og kontingenter 29. JUNI AUGUST 2012 US,Tønder 200,00. J.K.L.B., Århus V. 242,00. BC, Kjellerup 1000,00. BA, Frederiksberg 100,00. IH, Odense M. 200,00. C-E.D.Glostrup 210,00. G.&H.C., Nr. Åby 200,00. K.S., Middelfart 150,00. K.M.O., Års 500,00. E.F. Ruds Vedby 150,00. C.L., Åbybro 100,00. A.E., Samsø 200,00. J.L.Snekkersted 200,00. C.J.Næstved 100,00. A.C.A., Skærbæk 100,00.J.B., Galten 100,00. M.K., Roskilde 100,00. V.H. Brøndby Strand 200,00. K.M., Egå 100,00. G.S., Roskilde 100,00. G.K., Ringsted 150,00. B.J., Århus C. 150,00. J.S., Herning 200,00. O.O.O., Vejle 100,00. S.P.C., Svendborg 200,00. Å.J.V., Rødekro 500,00. R.J., Århus C. 200,00. J.F., Kolding 100,00. C.P., Odense C. 500,00. C.L., Espergærde 300,00. F.A., Charlottenlund 50,00. B.T., Frederikshavn 100,00. G.og J.S., Århus C. 150,00. L.L.M., Ølsted 200,00. B.S.K.-S. Løgumkloster 100,00. L.P. Langeskov 2.034,50. C.N., Agerskov 100,00. E.P., Højbjerg 100,00. G.D., Vanløse 50,00. B.H., Nyborg 150,00. B. og M. J., Odense SV. 500,00. L. H., Ålborg SØ. 500,00. V.K., Bjert 250,00. K.V.N., Kbh. N. 200,00. S.B.E., Tilst 100,00. I.C.W., Brøndby Strand 150,00. T.F., Samsø 100,00. G.S., Aarup 100,00. B.og H.W., Middelfart 351,00. I.C.N., Odense N. 150,00. TAK til alle giverne! Har du spørgsmål til bidragslisten eller regnskabet, er du velkommen til at ringe til Pia eller Elvin på tlf eller at sende en mail: mail.dk Har du husket at opgive dit CPR-nr. på giroblanketten? Det er nødvendigt for at få fradrag på selvangivelsen. Strikkepindene gløder udover landet... Vore mange strikkedamer er flittige, men de kan hele tiden bruge mere garn! Har du garnrester liggende, så send dem til os - alt har interesse. Send garnet til Ingo Larsen, Chr. Lehns Vænge 7, 5270 Odense N. TAK for din hjælp! 16

17 Projekt ØST er fradragsberettiget! Frem over kan selv en 5-krone anvendes til fradrag, fordi der ikke er noget mindstebeløb mere. De 500 kr. du ikke kan få fradrag for, tages nu i toppen, så maksimumsfradraget er nedsat til kr. Dette maksimumsbeløb reguleres hvert år. Ønsker du skattefradrag, skal du oplyse dit CPR-nr. til os. Efter nytår indsender vi dit samlede gavebeløb til SKAT, som lægger det sammen med, hvad du har givet til andre foreninger med fradragsret. Ved at tegne et gavebrev over mindst 10 år får du fuld fradragsret for alle gaver til os. meteeeeeet Overførsel fra kontonummer KVITTERING GIROINDBETALING Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse 8 7 Indbetaler Projekt ØST Chr. Lehns Vænge Odense N Projekt ØST Chr. Lehns Vænge Odense N Underskrift ved overførsel fra egen konto Post Danmarks kvittering Meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt. Kontingent: Gave Enkeltperson Par Firmaer, foreninger Gebyr for indbetaling betales kontant Betalingsdato eller Betales nu Kroner Øre Kroner Øre..,.., Checks og lignende accepteres under forbehold af at BG Bank modtager betalingen. Ved kontant betaling på posthus med terminal er det udelukkende posthusets kvitteringstryk, der er bevis for, hvilket beløb der er indbetalt. Dag Måned År Sæt X 4030S (12.98) BG Til maskinel aflæsning Undgå venligst at skrive i nedenstående felt 13

18 Hvordan bliver du medlem? Du bliver registreret som medlem ved simpelthen at krydse af på girokortet ved årskontingent også hvis der er tale om fornyelse af et allerede tegnet medlemskab, idet dette skal fornyes hvert år for at være gyldigt efter ligningsloven. Har du tænkt på at blive medlem? Mange af vore faste bidragsydere har allerede benyttet sig af muligheden for at give os en fast grundkapital at arbejde med ved at tegne sig som medlemmer af Projekt ØST. Det er ikke spor dyrere og helt uden forpligtelser udover kontingentet så hvis du som enkeltperson alligevel vil give os 100 kr. om året, kan du lige så godt lade det være dit kontingent. Dermed er du også med til at sikre fradragsretten for dig selv og andre, idet ligningsloven kræver et medlemstal på mindst 500, for at en forening kan få fradragsret. Som medlem er du med til sikre en stabil hjælp fremover gør du det muligt for os at hjælpe flere og bedre får du indflydelse og stemmeret på generalforsamlingen modtager du vort medlemsblad gratis hele året Kontingent: Enkeltperson Ægtepar Firmaer, foreninger Ingen kan hjælpe alle men alle kan hjælpe én!

19 Klummen Det øjeblik, vi lever i, er ikke kun et nu. Det er et led i kæden hvor stærkt, bestemmer du! De mange led i sammenhæng forbinder tid med tid, hvert lille led må vogtes og agtes på med flid. Det er så let at give op og lade alt stå til. Men det er ikke livet og ikke hvad vi vil. Vi har en styrke i os selv en kraft at tære på: Vi tror, at det kan nytte og livet skal bestå. Dette digt af Knud Holst fascinerede mig, da jeg var til en fest, hvor værten havde printet nogle sange, som vi sang. Digtet har 7 vers, men pladsen tillader ikke, at de alle bliver citeret. Knud Holst siger noget om livet og tiden i dette digt. Når vi tænker over tiden vi har levet, er det måske mange år, men hvor blev de af? Var de kun et nu? Fik de betydning? Sådanne spørgsmål kan vi jo sidde og fundere på, når vi tænker over tiden, der gik. Digtet fortæller os, at dette nu er et led i kæden, som forbinder tid med tid. Det enkelte menneskes liv er et led og hvert led må vogtes og agtes med flid. Her peger digtet ud mod verden, vi skal ikke blive selvcentrerede, som ellers er en holdning, der præger vor tid. Vi oplever på mange leder, at det hele drejer sig om mig, mit og mine. Nej, der skal ses ud til alle de andre led. Det begrunder digtet med en linie i næste vers, hvor der siges: Det er det store perspektiv i alt, hvad der er til. Senere i samme vers læser vi: Det mindste er det største mangfoldighed gør stærk. Vi placeres i det store univers, hvor vi kun er en prik. På trods af denne lidenhed i forhold til helheden banker livet sin egen livsrytmik. Det gør livet i ethvert menneske, hvilket betyder at mennesket er helt, skønt verden er delt. I et senere vers taler digtet om, at det land, du lever i, lyser af en fordring, at handling følger ord. Denne fordring på vort liv er med til at løfte sjæl og legeme op af dorskheds lave slum, et nordisk lys i Norden. Og så bredes billedet ud, når det bliver til et livsens verdensrum. Det nordiske lys og livsens verdensrum følges af det andet citerede vers, hvor vi ser, at den holdning, der blot lader stå til, ikke er livet og ikke hvad vi vil. Ud af de sidste linier lyser håbet: Vi tror, at det kan nytte og livet skal bestå. I sidste vers konstateres, hvor lidt et øjeblik og et sekund er, men deraf fødes tiden. Så kommer håbets dimension igen: Det splittede skal blive helt og ikke Ragnarok. På den baggrund rejses så spørgsmålet, om vi når at give det mening, dér kan vi jo fortsætte vor fundering. Bent Et øjeblik er ingenting sekunder er kun kort, men af det fødes tiden så sløs det ikke bort. Det splittede skal blive helt og ikke Ragnarok. Når vi at gi det mening, så har vi nået nok. 19

20 ISSN Vi vil gerne have flere læsere... Vi har et medlemsblad med et indhold, der i ord og billeder fortæller noget om vor forening - vil du være med til at udbrede det meget mere? Ring, skriv eller mail en besked til kontoret om, at du vil have tilsendt nogle flere eksemplarer til uddeling eller til at lægge på dit bibliotek, i din kirke eller hobbyklub. På forhånd tak for hjælpen!

NR. 189 APRIL-MAJ 2012. Forår i Polen. Ingen kan hjælpe alle - alle kan hjælpe én

NR. 189 APRIL-MAJ 2012. Forår i Polen. Ingen kan hjælpe alle - alle kan hjælpe én NR. 189 APRIL-MAJ 2012 Forår i Polen Ingen kan hjælpe alle - alle kan hjælpe én - direkte hjælp til Østeuropa og Afrika Projekt ØST begyndte i 1993 som et hjælpearbejde for gadebørn og ældre i Skt. Petersborg,

Læs mere

UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV!

UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV! UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV! OPSKRIFTER PÅ LIDT AF HVERT TIL DEN NYFØDTE. Jeg håber at du må få glæde af dette udpluk af OPSKRIFTSBOGen og ønsker dig god fornøjelse. Med venlig hilsen JETTE STEEN

Læs mere

Ingen kan hjælpe alle - alle kan hjælpe én

Ingen kan hjælpe alle - alle kan hjælpe én NR. 178 JULI-AUGUST 2010 Studietur til Polen Tre fra bestyrelsen har været på studietur til Polen og har hjembragt et væld af informationer om situationen. Her ses en flok dejlige unger fra børnehaven

Læs mere

Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere. Spastikerforeningen - en forening i bevægelse

Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere. Spastikerforeningen - en forening i bevægelse Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere Spastikerforeningen - en forening i bevægelse Vi sætter vores fingeraftryk Spastikerforeningen er en huma nitær medlems organisation, som arbejder

Læs mere

NR. 193 JANUAR - FEBRUAR 2013 OBS! I dette nr. program for FORÅRSTUREN. Vinter i Polen. Ingen kan hjælpe alle - alle kan hjælpe én

NR. 193 JANUAR - FEBRUAR 2013 OBS! I dette nr. program for FORÅRSTUREN. Vinter i Polen. Ingen kan hjælpe alle - alle kan hjælpe én NR. 193 JANUAR - FEBRUAR 2013 OBS! I dette nr. program for FORÅRSTUREN Vinter i Polen Ingen kan hjælpe alle - alle kan hjælpe én - direkte hjælp til Østeuropa og Afrika Projekt ØST begyndte i 1993 som

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

COATS inviterer til fest!

COATS inviterer til fest! COATS inviterer til fest! Coats inviterer til fest! Vi i designafdelingen vil gerne inspirere alle vores kunder med lækre kager og godter og ønske jer alle et skønt og kreativt efterår! /Designafdelingen

Læs mere

Teddy Rattle Is it a toy isitatoy.blogspot.dk

Teddy Rattle Is it a toy isitatoy.blogspot.dk Teddy Rattle Is it a toy isitatoy.blogspot.dk Aishakenza fortæller: Mange tak for jeres interesse i min lille Bamse Rangle. Her er endelig opskriften. Som sædvanlig må du ikke sælge dette mønster. Du må

Læs mere

Forår 2013 53. årgang nr. 195

Forår 2013 53. årgang nr. 195 Forår 2013 53. årgang nr. 195 Redaktør: Knud Kluge Oplag 1000 Pjecen udgives fire gange om året og sendes gratis til alle der ønsker at modtage den. Sankt Vincent Gruppernes formål: At støtte udvalgte

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

119/3 Sømandsbluse Hue, Vanter

119/3 Sømandsbluse Hue, Vanter 119/3 Sømandsbluse Hue, Vanter Bluse str. : 3 mdr. (6 mdr) 12 mdr. (2 år) 4 år. Overvidde ca. : 47 cm (54 cm) 61 cm. (65 cm) 74 cm. Hel længde : 24 cm (28 cm) 33 cm (37 cm) 42 cm. Garnforbrug : 150 (200)

Læs mere

Hermed et forslag til gaven fra bedstemor/ farmor/ mormor/?

Hermed et forslag til gaven fra bedstemor/ farmor/ mormor/? Hermed et forslag til gaven fra bedstemor/ farmor/ mormor/? Da JEG FØRSTE GANG BLEV FARMOR, købte jeg en vaskekurv i plastik og fyldte den med lidt købt og en masse hjemmelavet. Det hjemmelavede blev forsynet

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2014 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

ideer Bolden Strik & hækl! 49,95 cool piger Indret med kufferter Tryl med broderi brug Strik til Intropri med Leila Hafzi ubd

ideer Bolden Strik & hækl! 49,95 cool piger Indret med kufferter Tryl med broderi brug Strik til Intropri med Leila Hafzi ubd s Intropri Håndarbejde Strik Sy Hækl Bolig Inspiration 49,95 Nr. 2 April - Juli 2014 Kr. 64,95 Strik til store piger ideer Tryl med broderi Strik & hækl! Cirkeltæppe Løbemaske strik Sommerstrik fra pickles

Læs mere

NR. 157 SEPTEMBER 2007

NR. 157 SEPTEMBER 2007 NR. 157 SEPTEMBER 2007 Ved sommerstævnet underholdt Ruth Askegaard os med gamle varietésange. PROJEKT ØST Mogensensvej 24 5000 Odense C Tlf. 6613 5377 Fax 6613 5367 Giro 008-6010 HJEMMESIDE PÅ INTERNET:

Læs mere

Sommer 2009 50. årgang nr. 180 SANKT VINCENTGRUPPERNE

Sommer 2009 50. årgang nr. 180 SANKT VINCENTGRUPPERNE Sommer 2009 50. årgang nr. 180 SANKT VINCENTGRUPPERNE Kære bidragsyder, Ny fra bestyrelsen Tak til alle, der deltog i vores jubilæumsreception på Nordvanggård og for de gaver vi modtog. Det blev en festlig

Læs mere

Besøg fra Skt. Petersborg NR. 156 AUGUST 2007

Besøg fra Skt. Petersborg NR. 156 AUGUST 2007 NR. 156 AUGUST 2007 Besøg fra Skt. Petersborg En dag i juni kom Maria og Natalia fra Skt. Petersborg forbi - de havde som små været på Børnehjem nr. 53 og kunne fortælle nyt fra millionbyen derovre. PROJEKT

Læs mere

GØR DIG FRI AF ANDRES OPSKRIFTER

GØR DIG FRI AF ANDRES OPSKRIFTER GØR DIG FRI AF ANDRES OPSKRIFTER Træt af at høre at opskriften sælges kun sammen med garnet Træt af at opskrifterne aldrig helt ligner den trøje du går rundt og forestiller dig? Træt af at lede og lede

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

NR. 176 MARTS-APRIL 2010. En politibetjent bringer nødhjælp fra Danmark til en hjemløs i Barwice. Ingen kan hjælpe alle - alle kan hjælpe én

NR. 176 MARTS-APRIL 2010. En politibetjent bringer nødhjælp fra Danmark til en hjemløs i Barwice. Ingen kan hjælpe alle - alle kan hjælpe én NR. 176 MARTS-APRIL 2010 En politibetjent bringer nødhjælp fra Danmark til en hjemløs i Barwice. Ingen kan hjælpe alle - alle kan hjælpe én - direkte hjælp til Østeuropa og Afrika Projekt ØST begyndte

Læs mere

Sankt Hans fest på plejehjemmet i Cetun Ingen kan hjælpe alle - alle kan hjælpe én

Sankt Hans fest på plejehjemmet i Cetun Ingen kan hjælpe alle - alle kan hjælpe én NR. 173 SEPTEMBER-OKTOBER 2009 Sankt Hans fest på plejehjemmet i Cetun Ingen kan hjælpe alle - alle kan hjælpe én - direkte hjælp til Østeuropa og Afrika Projekt ØST Lupinvænget 2 A, 5700 Svendborg Tlf.

Læs mere

Grundopskrift på. - strikket oppefra og ned og nedfældet af Liselotte Weller på to kopper kaffe og en lækker, hjemmebagt bolle.

Grundopskrift på. - strikket oppefra og ned og nedfældet af Liselotte Weller på to kopper kaffe og en lækker, hjemmebagt bolle. Disclaimer: Opskriften er til fri afbenyttelse i nonkommercielle sammenhænge. Det betyder, at du ikke må videresælge opskriften hverken som din egen eller som min. Du må heller ikke regne med nogen former

Læs mere

Produktionsskole i Karlino

Produktionsskole i Karlino Produktionsskole i Karlino Lederen af produktionshøjskolen Elsesminde i Odense har besøgt Karlino med henblik på at oprette en lignende skole her. Tolken Emilio står her med en elev. NR. 155 JULI 2007

Læs mere

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92 000 Returadresse: TDC, Sletvej 30, 0-84, Forfaldsdato: 2.0.202 Kundenummer: 57482 CVR-nr.: DK263670 Betalingsbet. : Inv. month + 2 Ved for sen betaling opkræves et gebyr på 00 Side af 5 MT Transaction

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

OPSKRIFTER PÅ DANSK INSPIRE YOUR CREATION

OPSKRIFTER PÅ DANSK INSPIRE YOUR CREATION INSPIRE YOUR CREATION 100% ren ny uld Navia blev stiftet i januar 2004 med det formål at fremstille færøsk plukket uld, som er slidstærk dog uden at nopre betydeligt. Navia har fremstillet en speciel blanding

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Årgang 50 nr. 3 Sept./okt./nov. 2012

Årgang 50 nr. 3 Sept./okt./nov. 2012 Mission Årgang 50 nr. 3 Sept./okt./nov. 2012 palma h j e m m e o g u d e For 50 år siden så vi sådan ud! Det var en stor glædesdag, da vi her var begyndt på Bibelskolen i Oslo for senere at rejse ud i

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013.

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Sted: Sortemosevej 39, 5892 Gudbjerg Dato: 3. Marts 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christina Arslan (CA), Fleur Trubka (FT),

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt.

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt. Referat: Sportsafdelingen i Dansk Svømmeunion, 2014 Dato: 27. april 2014 Tidspunkt: 9.00 12.00 Mødested: Hotel Scandic, Kolding Referent: Margit Beckmann Nr. Punkt 1. Valg af dirigent Referat Mikkel von

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Efterår 2014 29. årg. nr. 2

Efterår 2014 29. årg. nr. 2 Efterår 2014 29. årg. nr. 2 Uldkredsen Vestfyn Styregruppen Kasserer Connie Søgaard Basselundvej 9 5620 Glamsbjerg Tlf.: 6445 1815/20448015 Mail: connie.soegaard@mail.dk Gunhild Berg Bodebjergvej 37, Køng

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune CVR. nr. 17 70 94 37 Odense Kommune Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 2009... 6 Balance

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Formanden bød velkommen til de 26 fremmødte og pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen som

Læs mere

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. 1. Navn og tilslutning: Love Foreningens navn er Gentofte hospitals sportsforening Foreningen er stiftet den 13. august 1946. På ny igen ved generalforsamling

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.4/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. april 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Generalforsamling og loppetorv NB.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Navn, hjemsted og formål:

Navn, hjemsted og formål: Vedtægter for Ejerlauget Vildholm Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er " Ejerlauget Vildholm". 2. Ejerlaugets hjemsted er Tranum i Jammerbugt Kommune under Hjørring der er laugets værneting.

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011. Stor uddeling i Estland Side 4. Slut med fugtige værelser Side 5. Krisen påvirkede ikke. Nødhjælp bringer håb.

Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011. Stor uddeling i Estland Side 4. Slut med fugtige værelser Side 5. Krisen påvirkede ikke. Nødhjælp bringer håb. Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011 Stor uddeling i Estland Side 4 Slut med fugtige værelser Side 5 Krisen påvirkede ikke nødhjælpen Side 3 Nødhjælp bringer håb Side 6 Mennesker i NØD har brug for din hånd Vi

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere