NYT EDTA. 14. årgang. Nr. 2 - Juni Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT EDTA. 14. årgang. Nr. 2 - Juni 2008. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA"

Transkript

1 EDTA 14. årgang NYT Nr. 2 - Juni 2008 Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA 1

2 Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA Årsberetning for 2007 Ved formanden Willy Odgaard. I 2007 mistede vi vort medlem og regionsrepræsentant Jens Karl Jensen, Gilleleje. Jens Karl Jensen var sammen med sin kone på en uges laksefiskeri i Alaska hvor han pludselig faldt om, kom på hospitalet, men døde indenfor et døgn. Jens Karl Jensen havde oplevet en god effekt af EDTA behandlingerne. Han blev 69 år. I årets løb blev der afholdt 8 offentlige informationsmøder. Den 14. april på Park Hotel i Esbjerg. Den 24. april på Nordsjællands Hospital, Frederikssund. Den 27. april på Aalborg Sygehus Syd. Den 30. april på Gentofte Hospital. Den 11. oktober i Hvidbjerg, på Thyholm. Den 30. oktober på Ringsted Sygehus. Den 9. november på Regionshospitalet i Randers. Den 23. november på Aktivitetscentret i Skive. Der var god tilslutning til møderne og de fremmødte udviste stor spørgelyst. På alle mødesteder blev vi vel modtaget, og følte os velkomne, dog undtaget på Aalborg Sygehus Syd og på Gentofte Hospital. På Aalborg Sygehus Syd var der en af sygehusets overlæger, der under mødet rejste sig og noget ophidset argumenterede mod EDTA behandlingens positive effekt. På Gentofte Hospital mødte vi et opslag fra Hospitalsdirektionen, hvor afdelingerne fra Hjertemedicin, Hjertekirurgi, og Karkirurgi ikke kunne anbefale anvendelsen af EDTA ved åreforkalkning. En sådan udmelding fra de to hospitaler må siges at være beklagelig for patienter. Der har været afholdt 2 bestyrelsesmøder. Vi har holdt 2 møder med EDTA lægerne. Fra Saltbækvig-Fonden opnåede vi ikke økonomisk støtte i Fra Tips- og lottopuljen har vi modtaget ,07 kr. Fra Bladpuljen har vi modtaget portostøtte på 7.240,61 kr., som er et tilskud til udsendelse af vort medlemsbladet EDTA-nyt. For udbredelsen af kendskabet til EDTA har vi også i 2007 annonceret i Ældresagens blad og Pensionisten samt i bladet Krop og Sjæl. Disse annonceringer har givet en række henvendelser fra patienter med kredsløbsproblemer, flere af disse patienter har været opgivet af det etablerede sundhedsvæsen. Diabetesforeningen og Hjerteforeningen har nægtet os annoncering i deres blade. Vi har igen i år haft en stand på Helse- og Sundhedsmessen i Herning. De to dage messen varede havde vi kontakt med mange der var interesseret i at høre om EDTA behandling, og der blev udleveret en del materiale. Ved sygeforsikring Danmarks medlemsmøder i 2007 sendte vi også forslag ind med anmodning om tilskud til EDTA behandlingen. Der var enkelte kredse hvor det ikke lykkedes at få forslaget tilmeldt. Desværre oplevede vi, at forslaget fik en helt anden negativ modtagelse end sidste år. Vi oplevede bl.a., at hvor forslaget sidste år blev vedtaget med akklamation, blev det i år nedstemt, i andre kredse hvor der var stemmeafgivning blev resultatet ringere end sidste år. Ved de fleste møder fik vi lov til at fremlægge vores bog med patientberetninger, men af en eller anden Fortsættes nederst på side 3 2 EDTA-NYT Udgiver: Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA. Ansvarshavende: Willy Odgaard Forsidefoto: Resterne fra vandmøllen Skvæt Mølle ved Skanderborg. Foto: Willy Odgaard. Oplag: eksemplarer - Tryk: Gefion Tryk, Næstved - Næste nr. udkommer september ISSN:

3 Præsentation Birgit Aalborg Funch Homøopatisk læge Åløkken 36, 5250 Odense SV Tlf (tlf.-tid: 8,30-9,00) Jeg er uddannet læge fra Københavns Universitet, og jeg har arbejdet på hospitaler i København og omegn. Tidligt fik jeg interesse for at studere andre behandlingsformer f.eks. ernæring i form af Julia Vøldan, vegetarkost og makrobiotik, senere blodtypediæt. Jeg snusede lidt til akupunktur og kinesiologi, men det var det homøopatiske, der løb af med sejren i form af antroposofi og homotoxikologi. Dette resulterede i, at jeg startede Homøopatisk Lægeklinik i Odense for 16 år siden. Indenfor homotoxikologien anvendes højdosis C-vitamin behandling i drop kombineret med homøopatisk behandling. Dette førte til, at jeg et par år senere kom i gang med højdosis C-vitaminbehandling til kræftpatienter. I dag arbejder jeg både med homøopati i form af antroposofi, homotoxikologi og sanumterapi samt orthomolekulær medicin. Jeg har kræftpatienter, der kommer til højdosis C- vitaminbehandlinger, patienter, der får tungmetalafgiftninger, og nu også patienter, der får EDTA behandlinger. Sidstnævnte er jeg startet med januar 2008 under supervision af læge Claus Hancke. grund blev det nægtet flere steder. Efter den erfaring og viden vi høstede ved foreningens indsats overfor Sygeforsikringen Danmark i 2007, fandt vi det formålsløst at fortsætte indsatsen. Vi må vente og se hvad resultatet af den store amerikanske undersøgelse om EDTA s værdi bliver. På patientforeningens anmodning blev der lørdag den 8. december i Vejle afholdt møde med EDTA lægerne. Fra patientforeningen deltog Elsebeth Kaae, Kenneth Svendsen, Erik Højstrup Christensen og undertegnede. Ved mødet tilkendegav EDTA lægerne bred tilfredshed med det arbejde patientforeningen udfører. En af lægerne foreslog at patientforeningen ændrer sin strategi gående ud på at bruge resurserne på at påvirke folketingets politikere og regionernes sundhedsudvalg og bruge mindre resurser dels på vor annoncering og dels på de offentlige informationsmøder. Der blev også foreslået, at der ved de offentlige informationsmøder er en patient der vil fortælle sit eget sygdomsforløb. Erik Højstrup meldte sig frivillig til at fortælle sin sygdomsberetning. Under en længere drøftelse af forskellige forslag samt argumenter for og imod blev konklusionen: At patientforeningen ændrer på teksten i annonceringen til de offentlige informationsmøder og i velkomsten der gives ved åbningen af møderne, så det tydeligt fremgår at patientforeningen er arrangør af mødet og har foranlediget lægen som foredragsholder. Det blev også anbefalet, at patientforeningen forsøger at påvirke de lokale politikere i Vejle og Tønder, som har vist interesse for alternative behandlinger. En af lægerne gav tilsagn om at være med ved et eventuelt møde med disse politikere. De forskellige forslag, der blev drøftet, forsøger patientforeningen at tage med i det videre arbejde. Så har der været den positive oplevelse, at en praktiserende læge har bedt om at få tilsendt en del eksemplarer af Bogen EDTA mod åreforkalkning. Patientforeningens medlemstal ligger nogenlunde stabilt, ved årsskiftet var vi 583 medlemmer. Heraf er 38 livstidsmedlemmer og 77 familiemedlemmer. Til slut vil jeg sige tak til alle bestyrelseskolleger for et rigtig godt og konstruktivt samarbejde. Endvidere en stor tak til vores kasserer Kenneth Svendsen, for det utrolige store arbejde du udfører for foreningen helt uden beregning, det er rigtig flot, det er vi i bestyrelsen meget taknemmelige for. Også en tak til vort medlem Erik Højstrup Christensen, for det konsulentarbejde du udfører for foreningen. Der skal også lyde en tak til alle de medlemmer der har hjulpet bestyrelsen med afholdelse af de offentlige informationsmøder, uddelt materiale om EDTA mv. På bestyrelsens vegne Willy Odgaard 3

4 En varieret kost er slet ikke nok - og en almindelig vitaminpille er heller ikke nok I de seneste år er vi ofte blevet advaret mod at tage kosttilskud, vitaminer, mineraler osv. Den sædvanlige besked har været, at vi får tilstrækkeligt med disse ting i en varieret kost. Heldigvis er befolkningen efterhånden blevet tonedøv over for disse udsagn, og noget tyder på at befolkningens sunde fornuft har ret. Det lader til, at der er en særdeles stor sundhedsgevinst ved at tage et bredt spektrum af vitaminer, mineraler og mange andre tilskud. I en artikel i Time Magazine i 1992 var der et interview med en senere navnkundig vitaminmodstander Victor Herbert, professor ved Mount Sinai Medical School. Vi får al den næring, vi behøver, fra den mad vi spiser, ekstra tilskud giver bare en dyr urin. Dette letkøbte ordspil skulle i de næste 15 år blive et mantra for de mere fundamentalistiske vitaminmodstandere i den medicinske verden. Imidlertid er det efterhånden umuligt at lukke øjnene for den tiltagende mængde videnskab, der næsten dagligt viser en eller anden sundhedsgevinst ved at supplere sin kost med diverse tilskud. Et interessant studie blev for et par måneder siden publiceret i Nutritional Journal af en række forskere fra Berkeley University i Californien. Studiet er det første af sin art, hvor man på en gruppe mennesker med et meget stort vitamin-forbrug har målt sundhedsparametre, som er almindeligt anerkendt som risikofaktorer. Samtlige parametre viste værdier, som enhver læge må tolke som lavere risiko for sygdom i den gruppe, der havde det største vitaminforbrug. I studiet var der tre hovedgrupper. Den første gruppe fik ingen tilskud til kosten, den anden fik en enkelt vitaminpille hver dag og den tredje var storkonsumenter i mindst 20 år af en lang række tilskud. Det hurtige budskab fra denne undersøgelse er, at den gruppe, som fik en lang række forskellige kosttilskud hver dag, var langt den sundeste gruppe, målt ved en række biomarkører for livsstilssygdomme som f.eks. homocystein, CRP, HDL-kolesterol, triglycerider, LDL-kolesterol, ferritin, blodsukker og blodtryk, lige som storforbrugerne subjektivt vurderede deres generelle helbredstilstand klart bedre end de to andre grupper. I undersøgelsen var der 278 storforbrugere af kosttilskud, 176 som fik en enkelt multivitamin dagligt, og 602, som ikke fik andet end en varieret kost. Over 50% af storforbrugerne indtog bl.a. et multivitamin-mineral, vitaminerne. B, C, D, E og betacaroten samt EPA, lechitin, coenzym Q10, flavenoider og meget andet. Mange kvinder tog ekstra GLA og probiotika og mange mænd tog zink, hvidløg, savpalme og sojaprotein. Som det sig hør og bør i en ordentlig undersøgelse, blev der også taget blodprøver, som målte, om de indtagne kosttilskud nu også blev optaget i kroppen, og der blev justeret for forskelle på alder, køn, socioøkonomisk status, uddannelse, BMI og lignende. Resultaterne var slående Til trods for at man har målt en rabiat gruppe storforbrugere, som har taget virkelig mange kosttilskud igennem 20 år, og sammenlignet med de, som blot tager en enkelt multivitamin eller intet andet end en varieret kost, så var der ingen bivirkninger af dette meget store forbrug af kosttilskud. Og her skal vi endda huske på, at i USA er doseringen af vitaminer og mineraler mangefold større end 4

5 i Danmark, hvorfor mange af disse vitamin-doser faktisk ikke var i kosttilskudsdoser, men i lægemiddeldoser. Alligevel var der ikke rapporteret bivirkninger. Derimod var der en slående forskel i de parametre, som sædvanligvis anvendes af lægevidenskaben til at estimere en risikoprofil. Der var et fald i CRP (en inflammations-parameter, som forbindes med risiko for bl.a. blodprop i hjertet), bedring i forholdet mellem total-kolesterol og HDL-kolesterol, fald i homocystein, triglycerider, blodsukker, blodtryk og ferritin. Da vitamin-c ofte skældes ud for at øge optagelsen af jern, er det interessant, at jerndepoterne, målt ved ferritin, var lavere i den gruppe, der tog mest vitamin-c. For specielt danske læsere vil det også være interessant at bemærke, at i gruppen af storforbrugere var vitamin-e koncentrationen dobbelt så høj og betacaroten-koncentrationen tre gange så høj som hos ikke-brugere. Her i Danmark er dette tidligere blevet betragtet som risikofaktorer, men det er der altså ikke belæg for mere, snarere tværtimod. Det er ligeledes ganske pudsigt, at det var storforbrugerne af kosttilskud, som subjektivt bedømte deres helbred bedst, til trods for at denne gruppe var ældre end ikke-brugerne. Oftest er det jo vitamin-nihilisterne, som ikke kunne drømme om at tage vitaminer, som siger, at de har det aldeles fremragende. Men sådan er det reelle billede altså ikke, når man undersøger det seriøst på en større gruppe. Ikke blot har dette studie dokumenteret nytteværdien på helbredet ved at tage et bredt spektrum af tilskud til kosten, men har også dokumenteret, at det er ganske sikkert at indtage et så stort tilskud igennem 20 år, -ja ligefrem overordentlig gavnligt. Den gruppe, som i gennemsnit havde taget 17 (sytten!) forskellige kosttilskud igennem 20 år, havde en betydeligt bedre sundhedstilstand og risikoprofil, end den gruppe der blot havde taget en enkelt multivitaminpille og endnu bedre end den gruppe, som slet ikke havde taget noget tilskud til kosten. Studiet siger ikke hermed, at det er nødvendigt at tage 17 forskellige kosttilskud, for at bevare et godt helbred, men det rammer en solid pæl igennem de fundamentalistiske dommedagsprofetier som forgæves har advaret befolkningen om faren ved langtidsindtagelse af store mængder kosttilskud, vitaminer og mineraler. Og endnu en gang demonstreres det, at myndighederne direkte kunne gavne den danske befolknings sundhedstilstand ved en mindre restriktiv administration af EU s kosttilskudsdirektiv og lægemiddeldirektiv. Claus Hancke Litteratur: Usage patterns, health, and nutritional status of long-term multiple dietary supplement users: a cross-sectional study. Block G et al. Nutrition Journal 2007, 6:30 doi: / (Link: ) Interessekonflikter: Forfatteren har ingen økonomiske interesser i kosttilskudsindustrien. Vitalrådets nyhedstjeneste 15. januar 2008 Yderligere oplysninger: Speciallæge Claus Hancke Speciallæge Niels Hertz Vitalrådet - (Link: ) Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby - Tlf.: OBS! Iflg. Ligningslovens 30A skulle selvstændige og erhvervsdrivende kunne fratrække deres udgifter til EDTA-behandling. I bør selv undersøge det hos jeres revisor 5

6 VITAMIN E - DYRENES VIGTIGSTE VITAMIN Vitamin E - dyrenes vigtigste medicin af speciallæge i Alm. Medicin Knut Flytlie, Vejle Fejl! Henvisningskilde ikke fundet Er det også vigtigt for mennesker? Vitamin E indtager en historisk særstilling. Det er det første vitamin der er blevet opdaget, uden at der inden var fundet en mangelsygdom hos mennesker. Forskerne havde store forventninger til dette vitamin på baggrund af meget lovende dyreforsøg. Ved forsøg på mennesker kneb det imidlertid med at kopiere den gode effekt, og i en årrække troede man at vitamin E ikke var nød-vendigt for mennesker. I dag ved vi, at årsagen til den manglende effekt var at forskerne anvendte for små doser og at behandlingstiden var for kort. Den vigtigste fejl i forsøgene var måske en helt anden. C-vitamin forhindrer vitamin E i at blive en skadelig forharsker når det har udført sin opgave i kroppen. Dyrene producerer det selv, medens mennesket lever i en konstant mangel. Vi mistede evnen til selv at producere vitamin C af kulhydrater et sted i vor udviklingshistorie. Det samme gælder aber og marsvin. Vitamin E består af en hel familie på 8 fedt-opløselige substanser kaldet tokoferoler. Alfa-tokoferol er den mest aktive form, og udgør den største del i kosten. Det blev i 20 erne kendt som vitaminet der hos rotter sikrede handyrene en normal befrugtningsevne og hundyrene en normal graviditet. De største koncentrationer ses i binyrer, testikler, livmoder og fedtvæv. Vitamin E beskytter vitamin A mod nedbrydning og bliver selv beskyttet af vitamin C. I industrien anvendes det som konserveringsmiddel. Hos mennesker er vitamin E mest kendt som et biologisk konserveringsmiddel, en såkaldt antioxidant. Som sådan har det en forebyggende effekt mod kræft, forkalkning og for tidlig ældning. Det beskytter cellerne mod skadelig iltning af frie radikaler (aggressive iltatomer), der forharsker cellevæggens flerumættede fedtsyrer. Ca. 40 % af vitaminet bliver optaget fra tarmens fedtindhold. I dyreforsøg forbedrer vitamin E iltforsyningen i cellerne, hvilket kan være af betydning for elitesportsudøvere. Det øger koncentrationen af det gode kolesterol HDL, der forebygger forkalkning. Flere af de tidligere forsøg på mennesker blev udført på prøvemateriale der var dybfrosset. I dag ved vi, at vitamin E er varme-, men ikke kuldestabilt. Det vil også sige, at det taber sin effekt i dybfrosne madvarer. For tidligt fødte børn har en tilbøjelighed til blodmangel. De røde blodlegemer går let i stykker. E- vitamin beskytter dem, formentlig på grund af den antioxidative effekt (25 mg/kg kropsvægt vitamin E på dag 1, 2, 7 og 8 efter fødslen). Da forharskningsprocesser og for tidlig ældning er snigende forandringer, der forløber over mange år, troede man længe, at mangel på vitamin E, ikke forårsagede nogen sygdom. I dag sættes denne mangel i forbindelse med skader på muskler, nerver, fordøjelse og immunsystem (allergier). Nitrosamin er et kræftfremkaldende giftstof, der dannes i tarmen af nitrat og nitrit når vi mangler vitamin E. Måleenhed Milligram (Mg) eller internationale enheder (IE). 1 mg l-alfa-tokoferol=1,49 IE, 1 mg d-alfa-tokoferol acetat=1,36 IE. Dagsdosis: (se skema nederst på siden) Hvem tilrådes tilskud af Vitamin E? Der er uenighed om behovet for tilskud af vitamin E. Det er forståeligt, da det er meget individuelt. Det afhænger af psykisk og fysisk stress, kostens indhold af flerumættede fedtsyrer, mangler på andre antioxidanter, alkoholforbrug og rygning. Da det er fedtopløseligt, kan det gives 1 gang dagligt (i modsætning E-Vitamin Forebygge mangler Langtidsprofy-lakse Støttebehandling Som medicin 10 mg 300 mg 500 mg mg Børn: 3 mg 5 mg 10 mg 30 mg 6

7 til vitamin C) ved hjerte- og kredsløbslidelser, Parkinson syge, udøvere af elitesport, ved dagligt forbrug af alkohol og tobak og mod ømme muskler. Der er målt lave værdier hos vuggedøde børn. Vitamin E som medicin * For tidligt fødte børn kan tage skade af for meget ilt i varmekassen. Det kan føre til blindhed (retrolental fibroplasi). E-vitamin beskytter mod iltens skadelige virkning. * Kvinder med førmenstruelle gener (præmenstruelt syndrom, PMS) og gener i overgangsalderen. * Sammen med vitamin B6 lindrer det menstruationsbesvær og lægkramper. * Ved Hjerte/kredsløbsforstyrrelser, hvor 600 mg/ dag kan forebygge blodpropper efter anvendelse i mindst 200 dage. * Tilrådes 3 måneder før og efter operationer i hjertet (by-pass, ballon-dilatation). Det modvirker store ardannelser, som kan ødelægge resultatet. * Ved sygdomme i lever, galde og bugspytkirtel. * Det bremser produktionen af dårlige vævshormoner (skadelige prostaglandiner). * Som forebyggende medicin mod blodpropper.er tilsyneladende mere effektivt end hjertemagnyl. * Forebyggende ved arvelig disposition til tidlig forkalkningssygdom. * Stimulerer et sløvt immunsystem og lindrer reumatisme og slidgigt. Fra forskningen Det ser ud til at vitamin E reducerer skaderne efter iltmangel ved fx. blodprop i hjertet og kan beskytte mod tidlig forkalkning. En kombination af E- og C- vitamin forebygger grå stær, medens en kombination af vitamin E, beta-caroten og selen hæmmer udviklingen af kræft. Et vandopløseligt E-vitamin kunne i dyreforsøg forhindre lammelser efter en hjerneblødning, givet indenfor en time efter skaden. Denne spændende forskning er kun i sin spæde begyndelse, og vil nok bringe mange gode nyheder de kommende år. Er vitamin E farligt? Der er ingen kendte bivirkninger af høje doser E- vitamin. Doser over 1000 mg kan måske hos følsomme personer give kvalme og diaré i begyndelsen. Start derfor med små doser og stig gradvist. En fordobling af blodkoncentrationen kræver en 10- dobling af dosis. I ny og næ kommer der i pressen skrækhistorier om hvor farlige vitaminer er, og vitamin E er ikke gået fri. Det kan være svært for forbrugerne at forstå disse røgsignaler og undgå bekymring, men kender man lidt til konkurrencen om markedsandele på sundhedsområdet, kan man lettere tolke disse informationer og undgå unødvendig bekymring. Lige siden vitaminernes opdagelse og dermed de alternative terapeuters frie adgang til disse sundhedsfremmende naturprodukter, lige så længe har grupperinger indenfor den etablerede lægeverden haft svært ved at skjule sin frustration. Vigtigt Når vitamin E har udført sin beskyttende opgave, skal det gendannes til effektivt vitamin. Denne opgave udføres af vitamin C, coenzym Q10 og selenafhængige enzymer (glutathionperoxidase). Det er vigtigt at tilføre disse antioxidanter samlet. Rent vitamin E forharsker let, hvis det udsættes for lys og luft. Det skal opbevares mørkt og køligt, men ikke dybfrossent og lufttæt. Vi har ikke det endelige, videnskabelige bevis for en kræftforebyggende effekt, men ved samtidig mangel på vitamin E og selen, ses en ti gange større risiko for brystkræft og enkelte andre kræftformer. Da vitaminet er uskadeligt, kan det allerede nu anbefales som fornuftig kræftforebyggende foranstaltning hos mennesker. Personer med lav blodkoncentration af vitamin E har større risiko for forkalkning i hjertekranspulsårerne. Sammenhængen er dobbelt så sikker som for kolesterol og hjertesygdom. Leverpletter på hænderne er forharsket fedt (lipofuscin), der aflejres i huden, men også i hjerne, lunge, nyre og muskler. E-vitamin bremser dannelsen, p.g.a. sin antioxidative effekt. Minimum 2 måneder før en operation bør der fyldes op med E-vitamin i doser på 500 mg dagligt. Ved mangel dannes der brede, tykke ar. Patienter på anden blodfortyndende medicin skal rådføre sig med en ekspert. Vitamin E findes i Hvedekim, hvedeklid, hvedekærner, broccoli, rosenkål, grønsager, havregryn, flerumættede vegetabilske olier (hvedekim-, soja-, solsikke-), mandler, nødder, visse fede fisk, æg, skaldyr. Dybfrysning svækker vitamineffekten. Syntetisk vitamin E (dl-alfa-) er kun halvt så aktivt som det naturlige vitamin (d-alfa-). Det lille l efter d -et afslører den syntetiske form. 2/3 af det aktive vitamin går som regel tabt, ved fremstilling af almindelig vegetabilsk olie. Med undtagelse af lever, er animalsk føde fattigt på vitamine. EDTA-Patientforeningen Herman Bangs Vej 3, 8660 Skanderborg Tlf Mobil: Hjemmeside: 7

8 Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA Referat fra den ordinære generalforsamling Lørdag den 5. april 2008 kl , i Borgerhuset Stationen, lokale 4, 1. sal, Lille Sanct Hans Gade 7-9, 8800 Viborg Formand Willy Odgaard bød velkommen til foreningens ordinære generalforsamling 2008, og konstaterede, at fremmødet var lidt større end ved sidste års generalforsamling. Gik herefter over til dagsordenen. Pkt.1 Valg af dirigent. Erik Højstrup Christensen, Skive, blev valgt uden modkandidat Erik Højstrup takkede for valget og startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Derefter oplæste Erik Højstrup Christensen dagsordenens enkelte punkter hvorved han bemærkede, at der ikke findes noget punkt 8, men herefter konstateredes, at dagsordenen kunne godkendes. Pkt.2 Formandens beretning for det forløbne år: Willy Odgaard oplyste, at vi for andet år i træk ikke har trykt årsberetningen i EDTA-nyt inden generalforsamlingen. Ikke at indsætte årsberetningen i EDTAnyt inden generalforsamlingen er besluttet i håb om at flere vil møde op til generalforsamlingen. Herefter oplæste Willy Odgaard årsberetningen i dens fulde ordlyd, der blev givet mulighed for, at der under oplæsningen kunne stilles uddybende spørgsmål. Efter oplæsningen efterlyste dirigenten spørgsmål og kommentarer fra forsamlingen. Elsebeth Lundstrøm, Viborg, ville gerne vide hvilke EDTA læger patientforeningen havde afholdt 2 møder med i Formanden oplyste, at det var de EDTA læger der står anført i lægelisten der er trykt i EDTAnyt. Årsberetningen godkendtes uden yderligere spørgsmål og kommentarer. Pkt. 3 Aflæggelse af regnskab Kasserer Kenneth Svendsen henviste til, at uddrag af årsrapporten samt budget for 2008 er indsat i EDTAnyt nr.1, Herefter gennemgik kassereren regnskabet og budgettet for Kenneth Svendsen oplyste, at han gerne ville svare på uddybende spørgsmål. Regnskab og budget blev godkendt uden spørgsmål og kommentarer. Pkt. 4 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: Bent Jørgensen og Willy Odgaard blev genvalgt uden modkandidater. Nyvalgt blev suppleant Inger Jørgensen uden modkadidater.. Pkt. 5 Valg af 2 suppleanter for 1 år: Henning Grube Andersen blev genvalgt uden modkandidater. Nyvalgt blev Johanne Wentzel, Viborg uden modkandidater. Pkt. 6. Valg af intern revisor for et år: Arne Enghøj blev genvalgt uden modkandidat. Pkt.7 Fastsættelse af kontingent: Uændret kontingent godkendtes. Pkt. 9 Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag modtaget. PKT. 10 Evt. Johanne Wentzel stillede spørgsmål om hvor patientforeningen får sin økonomi/indtægter fra udover den indbetalte kontingent. Hertil oplyste kassereren at, patientforeningens væsentligste indtægter udover medlemskontingenter er det tilskud der gives fra Tips- og lottopuljen. Henning Grube Andersen gjorde opmærksom på, at der i foreningens vedtægter dels er noget der skal ændres dels noget der skal tilføjes og det er som følger. I vedtægternes 3 stk. 3.2 står: For hvert amt udpeger bestyrelsen efter den årlige generalforsamling en repræsentant, som varetager det lokale arbejde i amtet. Amterne kan oprette sin egen lokalforening. Der søges årligt afholdt et møde i amtet. Da amterne er nedlagt er denne tekst ikke relevant: I 6 stk. 6.2 pkt. 4 står der: Valg til den øvrige bestyrelse. Bør rettes til: Valg til bestyrelsen Efter punkt 4 indsættes et nyt pkt.: Valg af 2 suppleanter for 1 år. Bestyrelsen vil til den næste ordinære generalforsamling foretage ændringer og tilføjelser til vedtægterne i overensstemmelse med de forhold Henning Grube Andersen har påpeget. Tak til dirigenten for en god og kyndig afvikling af generalforsamlingen. Referent Willy Odgaard 8

9 Lovende behandling af aldersblindhed Ny orthomolekylær behandling nævnes som first choice til AMD, den aldersbetingede blindhed. I nyhedsbrevet fra 28.november 2006 fortalte vi om forsøg, som tyder på gavnlig virkning på AMD af at spise æg, som indeholder antioxidanterne lutein og zeaxanthin. For snart to år siden beskrev vi et måske vigtigere forsøg fra Rom s universitet, der viste, at almindeligt anbefalede doser af simple koststilskud forebygger den hyppigste af alle former for blindhed - den alders-betingede degeneration af nethinden, som fejlagtigt kaldes forkalkning af nethinden, men som fagfolk omtaler med forkortelsen AMD. Næsten ældre danskere er enten stærkt svagsynede eller reelt blinde som følge af AMD. Efter at sidstnævnte forsøg for nylig er blevet publiceret igen kan der være grund til at omtale AMD lidt nøjere. Man bliver ikke fuldkommen blind af AMD. Man kan stadig se, hvad der befinder sig i periferien af synsfeltet - og dermed orientere sig i rummet, gå en tur etc. Alligevel er man i høj grad handicappet. Man mangler det centrale syn, dvs. evnen til at se skarpt. Derfor kan man ikke læse, ikke se TV, ikke lave mad, betjene instrumenter, bruge computer eller genkende venner og familie. Midt i synsfeltet er der en grå plet i stedet for det ansigt, man kigger på. Det centrale syn opfattes via den gule plet i øjets nethinde, hvor også de farveregistrerende tappe befinder sig. Noget af det første, man mister, er derfor farvesynet. Forandringerne ved AMD kan direkte iagttages på nethinden, når man kigger ind i øjet. De viser sig i tidlige stadier ved de såkaldte druser, som er små eller større aflejringer af gullige affaldsstoffer. Ud for hver druse er der et tilsvarende hul i synsfeltet. Det bemærkes ikke, hullerne er få og små. Næsten alle, der er over 50 år, har enkelte druser, men er der mange, og er de mellemstore eller store, er risikoen for blindhed stor. Fremskredne tilfælde af AMD kan vise sig alene ved sådan en ophobning af mellemstore eller store druser. Det kalder man tør AMD. En anden, og farligere, form er den såkaldte våde AMD. Her er der vokset utætte blodkar ind under nethinden, måske i forsøg på at tilføre nethinden energi. Resultatet bliver imidlertid udsivning af væske og total ødelæggelse af den gule plet og dermed det centrale syn. Det kan ske på kort tid, men ved hurtig indgriben (øjenlæge) kan blodkarrene dog blokeres med laserbehandling og synstabet undgås i en del tilfælde. Druserne og de nye blodkar medfører buler i nethinden. I svære tilfælde kommer der ar, som trækker i nethinden. Det svarer til, at rette linjer ses buede eller på anden måde forvredne. Tit, men ikke altid, kan man selv opdage en begyndende AMD, hvis man med ét øje af gangen, i almindelig læseafstand, iagttager et kvadreret stykke papir. Er der buede linjer, må man snarest til øjenlæge. 9

10 Ny metodefilosofi Det forsøg, som nu er publiceret påny, er et dobbeltblindt forsøg, som viste statistisk sikker synsforbedring hos patienter med begyndende AMD, når de fik n-3 fedtsyrer, Q10 og L-Carnitin i kombination. Bedringen af synet, som var beskeden, viste sig i løbet af 3-6 måneder, hvorpå synsfunktionen holdt sig uændret til forsøgets slutning efter et år - og endnu længere i et opfølgende forsøg. Samtidig kunne man iagttage, at antallet af druser aftog (!). Det er vigtigt og meget lovende. Bedringen indfandt sig navnlig i de lette tilfælde, men undertiden også ved sværere angreb. Tidlig opdagelse er afgørende. Filosofien er, at AMD er en sygdom i mitokondrierne, altså en sygdom, som rammer den energiproducerende enhed i cellen. Det underbygges af, at man i elektronmikroskop kan se, at celler fra AMD-nethinder har klart flere skader i mitokondrierne end normalt. Logikken bag behandlingen er derfor følgende: Det vitamin-lignende carnitin er både nødvendigt for at mitokondrierne kan optage og forbrænde fedt. Fedtet tilføres som n-3 fedtsyrer, der jo findes i fiskeolie. N-3-fedt udgør ikke mindre end 30% af tørstoffet i nethinden! Q10 kan man kalde tændrøret i motoren. Det optimerer forbrændingen så energiproduktionen går i gang. Kroppens egen Q10-produktion falder med alderen, så der - både af den grund og på grund af mangel på carnitin - bliver mindre energi til rådighed. Det er næppe tilfældigt, at patienter med våd AMD har mindre Q10 i blodet end andre. Dette vigtige forsøg tyder kraftigt på, at handler man hurtigt, kan man stoppe en nyopdaget AMD. Forfatterne appellerer stærkt til, at man lader denne behandling være førstevalg ved nyopdaget AMD. Referencer: Feher et al. Metabolic therapy for early treatment of age-related macula degeneration. Orv Hetil 2007;148: Feher et al. Improvement of visual functions and fundus alterations in early agerelated macular degeneration treated with a combination of acetyl-l-carnitine and coenzyme Q10. Ophtalmologica 2005;219:154-66Feher et al. Mitotropic compounds for the treatment of agerelated macular degeneration. The metabolic approach and a pilot study. Ophtalmologica 2003;217:351-7Blasi et al. Does coenzyme Q10 play a role in opposing oxidative stress in patients with age-related macular degeneration? Ophtalmologica 2001;215:51-54.Feher J et al. Mitochondrial alterations of retinal pigment epithelium in age-related macular degeneration. Neurobiol Aging 2005;June 22: Yderligere oplysninger: Speciallæge Claus Hancke Speciallæge Niels Hertz Vitalrådet - (Link: ) Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby - Tlf.: Jørn S. Rasmussen, Lystrup, ønskede til dette års generalforsamling at træde ud af Patientforeningens bestyrelse. Jørn S. Rasmusen har været med i bestyrelsesarbejdet siden 2002, hvor han bl.a. tog sig af foreningens patienttelefon samt udsendelse af materialer. Bestyrelsen vil gerne herved takke Jørn for den indsats og det arbejde han har udført gennem årene. 10

NYT EDTA. 16. årgang. Nr. 2 - Juni 2010. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA

NYT EDTA. 16. årgang. Nr. 2 - Juni 2010. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA EDTA 16. årgang NYT Nr. 2 - Juni 2010 Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA 1 Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA Årsberetning for

Læs mere

NYT Nr. 1 - Marts 2013. EDTA 19. årgang. Se også side 6, 7, 8 og 9. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA

NYT Nr. 1 - Marts 2013. EDTA 19. årgang. Se også side 6, 7, 8 og 9. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA EDTA 19. årgang NYT Nr. 1 - Marts 2013 Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA Se også side 6, 7, 8 og 9 1 Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning

Læs mere

skuffer forventningerne

skuffer forventningerne Nyt fra forskningsfronten Storstilet forsøg på at nedbringe risikoen hos AMDpatienter for at få Erik Lohmann Sekretariatschef cand.merc. Våd AMD skuffer forventningerne 16 AMD-patienter med Tør AMD har

Læs mere

NYT EDTA. 15. årgang. Nr. 1 - Marts 2009. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA

NYT EDTA. 15. årgang. Nr. 1 - Marts 2009. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA EDTA 15. årgang NYT Nr. 1 - Marts 2009 Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA 1 Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA indkalder herved

Læs mere

EDTA 18. årgang. NYT Nr. 2 - Juni 2012. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA

EDTA 18. årgang. NYT Nr. 2 - Juni 2012. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA EDTA 18. årgang NYT Nr. 2 - Juni 2012 Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA 1 Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA Referat Af den

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Vitaminer og mineraler mod AMD. (Alderspletter på nethinden)

Vitaminer og mineraler mod AMD. (Alderspletter på nethinden) Vitaminer og mineraler mod AMD (Alderspletter på nethinden) Indhold 3 5 6 6 Hvordan forløber AMD? Hvilken vitamin- og mineralbehandling har vist sig effektiv? Kan anden medicin indtages sammen med vitamin-

Læs mere

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Hvad er forhøjet kolesterolindhold i blodet? Det er ikke en sygdom i sig selv at have forhøjet kolesterolindhold i blodet. Kolesterol er et livsnødvendigt

Læs mere

AMD. Vitaminer og mineraler mod. (Alderspletter på nethinden)

AMD. Vitaminer og mineraler mod. (Alderspletter på nethinden) AMD Vitaminer og mineraler mod (Alderspletter på nethinden) Indhold 3 5 6 6 7 Hvordan forløber AMD? Hvilken vitamin- og mineral-behandling har vist sig effektiv? Kan anden medicin indtages sammen med vitamin-

Læs mere

guide øjensygdomme Sådan forebygger du Test dig selv 2sid0er 10 gode råd til at bevare et skarpt syn

guide øjensygdomme Sådan forebygger du Test dig selv 2sid0er 10 gode råd til at bevare et skarpt syn Foto: Iris guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2sid0er Sådan forebygger du øjensygdomme 10 gode råd til at bevare et skarpt syn Test dig selv De skjulte øjensygdomme INDHOLD I

Læs mere

EDTA NYT. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA

EDTA NYT. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA EDTA 12. årgang NYT Nr. 1 - Marts 2006 Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA indkalder herved

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Fiskeolie: Er dine penge spildt?

Fiskeolie: Er dine penge spildt? Fiskeolie: Er dine penge spildt? Omega3-tilskud siges at hjælpe på alt muligt - fra hjerte til hjerne. Men ny forskning rejser tvivl om effekten på hjertet. Se her hvilke. Af Torben Bagge og Trine Steengaard

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

NYT EDTA. 15. årgang. Nr. 2 - Juni 2009. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA

NYT EDTA. 15. årgang. Nr. 2 - Juni 2009. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA EDTA 15. årgang NYT Nr. 2 - Juni 2009 Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA 1 BLIV VEN MED SOLEN Uddrag fra Irene Hages bog Kvinde, Krop og sundhed Solens lys er

Læs mere

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne Amager Generalforsamling Onsdag den 22. april kl. 18.00 Postkassen Amager Landevej 71 2770 Kastrup Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf.

Læs mere

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen til verden - til forældre med for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære forældre Hjertelig tillykke med jeres lille for tidligt fødte barn.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

DIABETES OG HJERTESYGDOM

DIABETES OG HJERTESYGDOM DIABETES OG HJERTESYGDOM Diabetes og hjertesygdom Hjertesygdom kan ramme alle mennesker, men når du har diabetes forøges din risiko. Det at have diabetes får dig til at tænke mere på din sundhed, således

Læs mere

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil NYT NYT NYT Kom og få lavet en Sundhedsprofil - en udvidet bodyage Tilmelding på kontoret eller ring på tlf. 86 34 38 88 Testning foregår på hold med max. 20 personer pr. gang; det varer ca. tre timer.

Læs mere

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus SUNDHED V/BENTE GRØNLUND Livet er summen af dine valg Albert Camus Sund livsstil Vær proaktiv når det gælder dit helbred Dyrk motion, og pas på vægten Spis rigtigt Udarbejd strategier for livslang læring

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme 1. En redegørelse for udviklingen af hjertesygdomme og hvad begrebet hjertekarsygdomme dækker over. 2. En forklaring af begreber som blodtryk (og hvordan man

Læs mere

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen?

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Nationalt Videnscenter for Demens Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Steen G. Hasselbalch, professor, overlæge, dr.med. Nationalt Videnscenter for Demens, Neurologisk

Læs mere

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier Hurtig Diabetesmad Hurtig Diabetesmad Velsmagende retter på højst 30 minutter Louise Blair & Norma McGough Atelier First published in Great Britain in 2002 by Hamlyn a division of Octopus Publishing Group

Læs mere

8 basisvarer en genvej til vitaminer og mineraler

8 basisvarer en genvej til vitaminer og mineraler 8 basisvarer en genvej til vitaminer og mineraler Af Fitnews.dk - fredag 28. september, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/8-basisvarer-en-genvej-til-vitaminer-og-mineraler-2/ Kodeordet i en sund kost

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Årehindelækage (stressøje) Værd at vide om

Årehindelækage (stressøje) Værd at vide om (den gule plet) Af Sara Brandi Bloch læge Øjenafdelingen Glostrup Hospital FIGUR 1 Det retinale pigmentepitel Værd at vide om Af Michael Larsen professor, overlæge, dr.med. Øjenafdelingen Glostrup Hospital

Læs mere

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne Omega balls Sundt slik for slikmunde Snack med omega-3 indhold, antioxidanter, kostfibre og proteiner. Uden sukker Let at lave Både børn og voksne elsker dem God energi før og efter træning Ingredienser:

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

AMD. Alderspletter på nethinden

AMD. Alderspletter på nethinden AMD Alderspletter på nethinden Indhold 4 6 7 8 9 10 Hvad er AMD? Symptomer ved AMD Undersøgelse hos øjenlægen Forebyggelse og behandling af AMD Der er anden hjælp at hente Hvad skal jeg gøre, hvis mit

Læs mere

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske www.æblebørn.dk ved Anette Opstrup, sundhedsplejerske og behandler Side 1 Med denne guide vil jeg give dig et bud på, hvilke kosttilskud, som du kan styrke dig

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Vind over gigten med naturmedicin

Vind over gigten med naturmedicin Vind over gigten med naturmedicin 96 procent af landets gigtramte bruger naturmidler - knap halvdelen oplever er tydeligt positiv effekt Af Torben Bagge, 17. september 2012 03 Guide: Vind over gigten med

Læs mere

15 år F O R E T R U K N E. GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET. Til dig der er gravid eller ammer

15 år F O R E T R U K N E. GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET. Til dig der er gravid eller ammer GRAVIDES 15 år F O R E T R U K N E GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET Til dig der er gravid eller ammer På vej til at blive mor Et nyt, lille menneske er ved at blive skabt. Du er gravid, din krop ændrer sig,

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet

Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet og forbedre synet hos patienter med AMD Et nyt mini-teleskop kan nu indopereres i øjet som ved en grå stær operation og forstørre nethindebilledet på et område

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

HJERTESYGDOM FAKTA OG FOREBYGGELSE

HJERTESYGDOM FAKTA OG FOREBYGGELSE HJERTESYGDOM FAKTA OG FOREBYGGELSE Iskæmisk hjertesygdom - en folkesygdom Iskæmisk hjertesygdom er en fælles betegnelse for sygdomme i hjertet, der skyldes forsnævring af de årer, der forsyner hjertet

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00 Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 19. februar 2007 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Kosttilskud og naturlægemidler. Hjulkrone: Benyttes bl.a. mod kronisk ledegigt og børneeksem.

Kosttilskud og naturlægemidler. Hjulkrone: Benyttes bl.a. mod kronisk ledegigt og børneeksem. Hjulkrone: Benyttes bl.a. mod kronisk ledegigt og børneeksem. Kosttilskud og naturlægemidler AF JERK W. LANGER FOTOS: COPYRIGHT JERK W. LANGER Umiddelbart er det nærliggende at opfatte kosttilskud, naturlægemidler,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

SYMPTOMER OG BEHANDLING

SYMPTOMER OG BEHANDLING Blodtryk BLODTRYK Blodtryk er et udtryk for blodets tryk på blodårernes vægge. Blodtrykket afhænger af, hvor stor en kraft hjertet pumper blodet rundt med, og hvor stor modstand blodet møder ved kontakt

Læs mere

Vitaminer og mineraler

Vitaminer og mineraler Vitaminer og mineraler VITAMINER OG MINERALER Vitaminer og mineraler er nødvendige for at holde alle kroppens funktioner i gang. Mangel på blot et enkelt vitamin eller mineral kan bringe kroppen ud af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

EDTA NYT. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA

EDTA NYT. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA EDTA 12. årgang NYT Nr. 3 - september 2006 Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA At springe ud v/ læge Per Andersen, Institut for Orthomolekylær Medicin, Lyngby

Læs mere

Fit living en vejledning til træning og kost

Fit living en vejledning til træning og kost Produkt Før træning (senest 2 timer før) Umiddelbart før træning Under træning Efter træning (restitution) Sund livsstil i hverdagen Inden 30 min. Op til 3 timer efter Økologisk kokosfibermel x x En kilde

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Tid %l sundhed sundhed %l %den. Senium, Thisted Tirsdag den 26.august 2014 02/09/14

Tid %l sundhed sundhed %l %den. Senium, Thisted Tirsdag den 26.august 2014 02/09/14 Senium, Thisted Tirsdag den 26.august 2014 Tid %l sundhed sundhed %l %den Kostvejleder og zoneterapeut Bente Brudsgård, Jelling www.brudsgaard.dk Tlf. 4098 3882 1 Vand Drik rigeligt med vand 2-3 liter

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut.

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde n Da kvinder ikke kun føder om dagen, tvinges de fleste jordemødre til at arbejde om natten.

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient ALTERNATIV BEHANDLING 775 Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen I den forrige artikel i denne serie blev de nyeste Cochrane-oversigter om effekten

Læs mere

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Patienthistorie Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Har meget lidt syn på højre øje (ca. 10%), hvilket skyldes en medfødt synsfejl. Min mor, som i dag er 87

Læs mere

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol Anbefalinger om kost mm Juli 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og

Læs mere

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil Et spil om liv og død Spilmateriale spørgeark 1: Hvilke 3 af de 6 behandlinger prioriterer I i jeres gruppe højst? 2: Hvis der alligevel kun er råd til 2 af behandlingerne, hvilke 2 bliver det så? 3: Hvordan

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Rådgivning Region syd

Rådgivning Region syd Rådgivning Region syd Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Odense 11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

EDTA 19. årgang. NYT Nr. 2 - Juni 2013. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA

EDTA 19. årgang. NYT Nr. 2 - Juni 2013. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA EDTA 19. årgang NYT Nr. 2 - Juni 2013 Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA 1 Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA Årsberetning for

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere