Model Jernbane Klub. Nyhedsbladet. Nr. 2 april 2013 ISSN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Model Jernbane Klub. Nyhedsbladet. Nr. 2 april 2013 ISSN 1601-9229"

Transkript

1 Dansk Model Jernbane Klub Nyhedsbladet Nr. 2 april 2013 ISSN

2 2 DMJK - Nyhedsbladet Dansk Model Jernbane Klub Stiftet 25. marts 1938 DMJK har til formål at udbrede kendskabet til og interessen for jernbaner og sporveje samt modeller heraf. Dette formål søges fremmet blandt andet ved: o Oprettelse og drift af modeljernbaneanlæg. o Afholdelse af møder, foredrag og udflugter. o Opretholdelse af et bibliotek, et tegningsarkiv og et fotoarkiv. o Indsamling af oplysninger og effekter med tilknytning til formålet o Samarbejde med tilsvarende organisationer i ind- og udland. Postadresse: Dansk Model - Jernbane Klub, Roskildevej 16A, 2620 Albertslund Website: Girokonto: , reg.nr.: Overførsel fra udlandet: SWIFT-BIC: DABADKKK, IBAN: DK Modelbaneanlæg i størrelse 0 ( nul 1:45): Albertslund, Rørvang 2: Tirsdag fra kl skinnedrift med dcc, under bygning. Nørrebro Station: Torsdag fra kl skinnedrift, analog. Kontingenter fra 1. juli 2013: Indskud ved optagelse: Kr. 25,00. Alle medlemmer betaler grundkontingent: Kr. 140,00 halvårligt. Desuden betaler de, der benytter modelbaneanlæggene, byggekontingent: Kr. 310,00 halvårligt. Fg. formand: Jan Bertelsen, Åstoftevej 63, 4550 Asnæs Tlf.: Fg. næstformand: Andreas Rasmussen, Drejøgade 27, 3.th, 2100 København Ø Tlf.: Bestyrelsesmedlem: Bo Lilliedal, Næsbyholmvej 14C, 3., 2700 Brønshøj Tlf.: Fg. kasserer: Poul Lindbjerg, Møllebovej 5, 2640 Hedehusene Tlf.: Suppleant: Christian Wiinholt, Plantagevej 14, 2640 Hedehusene Tlf.: Bibliotek: Poul Lindbjerg, Møllebovej 5, 2640 Hedehusene Tlf.: Fotoarkiv: Søren Monies, Pile Allé 29, 2000 Frederiksberg Tlf.: Tegningsarkiv: Preben Pedersen, Farendløsevej 118, 4100 Ringsted Tlf.: Nyhedsbladet: Jens H. Bondesen, Brydes Allé 70, 1.tv., 2300 København S Tlf.: Redaktionen af dette nummer er afsluttet den 9. april 2013 Nyhedsbladet er trykt af Poul Lindbjerg Deadline for Nyhedsbladet nr : Tirsdag den 11. juni 2013 Forsidebilledet: Indvielses- og jubilæumstoget er netop ankommet til Østerport fra Køge den 9. marts 2013.

3 Nr. 2 april Redaktørens pift Velkommen til forårsnummeret, der er kommet til efter en meget aktiv og travl vintersæson i Dansk Model Jernbane Klub. Der er bygget modelbaneanlæg med borde, spor, sporskiftedrev og computerstyring af i første omgang sporskifterne. Der er ryddet op og rengjort. Der er skrevet og leveret billeder til såvel ordinære Nyhedsblade som Festskriftet i anledning af klubbens 75 års jubilæum. Der har været afholdt jubilæumsfest med indvielse af den første egentlige strækning i Albertslund, om end i første omgang kun enkeltsporet. Der har været generalforsamling og senest har modulanlægget været på udstilling i Køge. Jeg bliver helt forpustet af den oplistning. Selvfølgelig er der også noget, der ikke lige glider som det skal, når så mange jern er i ilden. Formanden skriver om nogle af tingene her i bladet, men også ombygning af rullende materiel til to-skinnedrift går fortsat trægt. I denne omgang er det vist kun blevet til nogle enkelte vogne som Søren Kronholt lod sig overtale til at ombygge til jubilæums- og indvielsestoget. Hvis der er en ny modelbygger, der gerne vil forsøge sig med at ombygge et køretøj til to-skinnedrift, er jeg sikker på at der vil være støtte og gode råd at hente hos modelbyggerne, der jo mødes i Albertslund den anden tirsdag i ulige måneder. Det er jo også en måde at komme forsigtigt i gang med at bygge selv. Computerstyring eller digitalstyring af de faste anlæg har vi hidtil kun haft af sporskifterne på modulanlægget. Til jubilæet/indvielsen fik et hold med Klaus Kongsted i spidsen etableret tilsvarende styring af sporskifterne på Køge og Østerport, samt ikke mindst etableret betjening fra en pc. Til pc en er også forbundet sporisolationer, så man på sportavlen kan se, hvor der er besat hvis vognene har den foreskrevne modstand forbundet over hjulene. Den 14. maj er der introduktionsaften til teknikken. Tilbage til indvielsestoget, der bestod af Ljungbergs model af P 923, to af hans Avvogne samt Klaus Kongsteds model af CIWL spisevogn WR 2419, våbenstilstandsvognen fra Paris 1918 og P 923 og de to Av-vogne udgjorde sammen med Poppels model af den gamle kongevogn S8 indvielsestoget på den første strækning på Godsbanegården, Køge - Sdr. Bjærge. Da jeg for lidt siden så efter i Nyhedsblad nr viste det sig, at der også datomæssigt var sammenfald. I 1975 fandt indvielsen nemlig også sted den 9. marts. Må det varsle lige så mange gode oplevelser i Albertslund som vi havde på Godsbanegården! Jens H. B. Nye medlemmer Vi har fået to nye medlemmer, der bydes hjertelig velkommen i DMJK: Poul Erik Pedersen og Jørgen Holm Poul Lindbjerg

4 4 DMJK - Nyhedsbladet Formandens klumme Så er det overstået og det gik jo heldigvis rigtig godt. Det er selvfølgelig klubbens 75-års jubilæum, der tænkes på her. Det var en stor dag, vi havde over 100 gæster og de gæster (og medlemmer) jeg talte med udtrykte stor tilfredshed med arrangementet. Der var også ydet en stor indsats og der skal lyde en varm tak til alle de medlemmer, der med deres indsats bidrog til at vi havde en god dag og selvfølgelig også for, at vi nåede at få hovedstrækningen færdig til at kunne køre indvielsestoget. Det var lige til øllet, at vi blev klar og de sidste prøvekørsler før indvielsen afslørede desværre også nogle steder, hvor sporet ikke lå godt nok og som vi efterfølgende skal have rettet op på for at sikre en stabil drift i årene fremover. Vi har alle lært meget af det anlægsarbejde, der har fundet sted de sidste 1-2 år og der er helt klart ting vi kan blive bedre til det står der mere om i et andet indlæg i bladet. Også klubbens 75. ordinære generalforsamling er blevet afholdt, som vanligt i god ro og orden. Bo Lilliedal blev nyvalgt til bestyrelsen i stedet for Flemming, der havde valgt at trække sig, og jeg vil gerne ønske Bo tillykke med valget. Mens dette skrives er vi ved at gøre klar til unionens udstilling i Køge. Det er som sædvanligt et hestearbejde at gøre modulanlægget klart til udstilling. Benkonstruktionen er besværlig at have med at gøre, når vi skal flytte anlægget og vi har siden DTM sidste efterår talt om at lave en anden konstruktion, men prioritering af det faste anlæg har bevirket at dette ikke er nået endnu, men måske skulle vi tage os sammen og få det gjort inden vi næste gang skal på langfart med modulerne. På Albertslundmødet den 26. marts blev der lavet en liste over de arbejder, som vi i første omgang skal prioritere for at få lavet mange af de ting, der er påbegyndt, færdige. Listen kan ses i referatet fra mødet, som kan findes på klubbens hjemmeside og i klubben. Efter disse arbejder er der en række projekter til videre udbygning af Østerport (personvognsdepot, godsside og frihavn) og først derefter kaster vi os over yderligere udbygning af det faste anlæg. Bestyrelsens konstituering Jan Bertelsen På grund af ferie har bestyrelsen desværre ikke haft mulighed for at konstituere sig efter generalforsamlingen selv om det ifølge vedtægterne skulle være sket inden en uge efter generalforsamlingen. Formand, næstformand og kasserer fungerer imidlertid videre på posterne indtil den nye bestyrelse konstituerer sig. Jan Bertelsen

5 Nr. 2 april Digitalintroduktionsaften Tirsdag den 14. maj kl. 20 i Albertslund DMJK har i snart mange år anvendt digitalstyring til kørslen med vores tog. Men på Albertslund-anlægget er det også meningen at benytte dele af digitalteknikken til at konstruere sikringsanlæg i modsætning til de relæanlæg vi kender fra Nørrebro- og Gb-anlæggene. For nogle kan det virke som rent trylleri hvad der foregår men det er det ikke helt! Derfor har vi besluttet at holde et lille kursus i Albertslund tirsdag den 14. maj kl Niveauet vil være så de fleste, der blot har en smule grundlæggende kendskab til el samt lidt logisk sans kan være med. Kurset vil være delt op i to dele af hver ca. ½ times varighed med en pause imellem. Første del vil primært gå på den teoretiske baggrund for digitalsystemerne, og den måde de taler sammen med hinanden, med lokomotiver, sporskifter, signaler, pulte mm., mens anden del vil være mere konkret fokuseret på de dimser vi har valgt at benytte på Albertslund-anlægget. Vi vil ikke komme ret meget ind på lokomotivdekodere, programmering af disse eller betjening af disse. Kurset går mest på de dele, der skal bruges til at få sikringsanlæggene til at virke og snakke sammen, dvs. eksempelvis sporskifte- og signaldekodere, sporbesættelsesmeldere, tilbagemeldingsenheder og tilslutningsmoduler til PC ere. Hvis alt dette lyder som sort snak, så fortvivl ikke formålet med kurset er netop at få en grundlæggende forståelse for hvad de forskellige dimser er, og hvad de bruges til. Formen bliver Powerpoint-understøttet præsentation, især til første del, og lidt mere pille-rode-rage med dimserne og dialog i anden del. Da tiden er stærkt begrænset er det naturligvis også begrænset hvor dybt vi kan komme med emnerne, ligesom der næppe er tid til mange sidespring om f.eks. andre komponenter/systemer end de vi har valgt at bruge, eller baggrunden for vi har valgt netop disse. Men efter kurset vil man forhåbentlig have en base for at søge yderligere information eller måske få lyst til at deltage i arbejdet med konstruktionen af sikringsanlæggene eller bare have aflivet ideen om trylleri! Og skulle der være stemning for endnu et kursus med fokus på andre ting inden for digitalteknik, er dette heller ikke umuligt. For at få en idé om hvor mange vi bliver, vil jeg sætte pris på en tilkendegivelse om deltagelse enten på eller direkte i klubben. Og da vi holder kurset ved kaffebordene i Albertslund, er disse denne aften reserveret til dette formål. Klaus Kongsted

6 6 DMJK - Nyhedsbladet Tak for gaverne! Ved klubbens 75-års jubilæum, var der rigtig mange, der betænkte klubben med en gave. Der var rigtig mange fine og brugbare ting iblandt disse. Jeg vil gerne på klubbens vegne sige rigtig mange tak for de fine gaver. Her er hvad vi fik foræret: KMJK: En check på 250 kr. Kaj Juul-Pedersen: En buket blomster. JMJK: Gavekort til Togcenter Gentofte, 300kr. Togdillen Vanløse: 2 fl. Rødvin. GMJS: En bog med X-2000 og en fl. Likør. Havemøbelcentret: 1 fl. Gl. Dansk. H0 Ålborg: Armsignal i samlesæt. SMJK: Åben godsvogn fra Lenz. Bo Dyja: 2 model skure. OMJK: Værktøjssæt. Frisporet ved Flemming Søborg: Politibil Vagn Holstein: 4 puffer og en strømaftager, lavet af Viggo Holstein. Jan Bertelsen

7 Nr. 2 april Kvalitet Efter at vi har fået taget hovedstrækningen (delvist) i brug og kørt på meget af det nye anlæg har der vist sig forskellige fejl og mangler ved det anlagte. Anlægget er blevet bygget af en kreds af ivrige og ihærdige mennesker, og vi har helt klart gjort vores bedste, så ingen skal klandres for sin indsats. Men få af os har megen erfaring med at anlægge et anlæg af disse dimensioner og der er rig mulighed for at blive bedre til det vi gør. Der har vist sig en del områder, hvor vi med en relativt beskeden indsats kan løfte kvaliteten af det udførte arbejde, så vi får et bedre og mere driftsikkert anlæg: Overholdelse af klubbens standarder: Det burde være unødvendigt at pointere at disse skal overholdes, men det har vist sig at vi (uforvarende) ikke har gjort dette konsekvent nok: Det drejer sig især om standarderne i gruppe B, der alle omhandler det faste anlæg. B01 Fritrumsprofil: Denne skal overholdes vi har ikke gjort dette bl.a. ved perronanlæg på Køge. Det koster så lidt at checke standarden før der laves noget nyt i forhold til det besvær det er at rette det efterfølgende. B03 Overgangskurver: Denne standard er en anbefaling og der var i anlægstegningerne ikke afsat plads til sådanne og de blev følgelig udeladt. Det kan i sig selv være rimeligt nok, men fremover skal det tænkes ind planlægningen. Det er også en forudsætning for overhøjde, som vi anvender, så selv om det er en anbefaling, endte det med at være et krav! B04: - Overhøjde: Denne er også en anbefaling, men da det står helt klart og tydeligt i B04, at overgangskurver er en forudsætning for overhøjde, så har vi ikke overholdt klubbens standarder her. Selve overgangen fra vandret spor til spor med overhøjde skal i henhold til standarden fordeles over overgangskurvens(!) længde. Også her har vi et problem, idet det nogle steder er sket lige lovligt brat. B06: - Sporskifter og sporkrydsninger: De sporskifter (og englændere) der er blevet anvendt er stort set alle genbrugskomponenter. De er blevet lagt og brugt på Gb, afmonteret fra Gb anlægget mere eller mindre hårdhændet, fået fjernet 3-skinne mm., gemt i en stak af andre skifter i en flyttekasse eller på en reol, afrenset for ballast med forskellige mere eller mindre blide metoder, og til sidst monteret på anlægget. Jeg ved ikke, hvordan vi har kunnet være så dumme, at vi uden videre har antaget, at disse ville være i orden efter den behandling. Da vi i sin tid byggede skifter og englændere til Nø s reetablering, var det et krav, at alle skifter skulle gennemgås og eftermåles for overholdelse af klubbens standarder inden de blev lagt på anlægget. Denne procedure skal vi genindføre fra nu af. Dvs. alle skifter skal inden de monteres på anlægget kontrolleres for overholdelse af mål (som angivet i B06), de skal kontrolleres for at alle skinnesøm sidder fast og at sporet er ordentligt fastgjort og har et jævnt forløb samt lodninger er i orden. Denne kontrol skal udføres omhyggeligt af en kompetent person og godkendelse sker ved

8 8 DMJK - Nyhedsbladet mærkning med dato og initialer på undersiden. Bestyrelsen kan bistå ved udpegelse af kompetent person/oplæring til dette. Sporlægning, sveller og underlag: Historisk set har vi lagt sporet på et underlag af sveller og kork. Kork er et relativt blødt organisk materiale og har ikke nødvendigvis den samme tæthed overalt. Når korken limes fast til underlagt kan den derfor suge forskellige mængder lim. Det er derfor nødvendigt at bruge rigeligt med lim (og af en ordentlig kvalitet). Vi har i Albertslund ikke altid smurt tykt nok på og noget af den lim vi har anvendt har ikke været egnet til formålet (de to ting kan hænge sammen), så visse steder er korken ikke ordentligt fastlimet. Det må det være ret nemt at rette op på! Når svellerne skal limes fast til korken gælder det samme mht. til mængden af lim. Når vi fikserer svellerne ved at skrue træklodserne fast ovenpå, så er det vigtigt, at alle træklodserne bliver skruet præcist så meget i, at de trykker svellen fast til korken, men ikke ned i denne, idet dette giver et ujævnt spor. Hvis der anvendes en skruemaskine til dette kan man nemt miste følingen med, hvor hårdt træklodsen spændes til og det vil nok fremover være en bedre praksis kun at bruge håndværktøjer til den sidste fastspænding, dvs. kun skruning med skruemaskine til skruen har fat og med skruemaskinen sat til lavest brugelige moment. Den sidste fastspænding sker så med håndværktøj. Det er nok lidt mere besværligt, men til gengæld giver det er mere jævnt spor. Sporlægning, selve sporet: Det er en kendt sag, at alle metaller trækker sig sammen, henholdsvis udvider sig ved temperaturændringer. DMJK spor er lavet af nysølv, som har en varmeudvidelseskoefficient på 18,0*10-6 (mm/mm*k), hvilket på almindelig dansk vil sige, at i det temperaturinterval, der er i vore lokaler (fra C) vil et stykke på en meter variere 0,18 mm i længden og en skinnestreng på 3 meter 0,54 mm. Derfor skal der være et mellemrum i denne størrelsesorden for hver 3-meters skinnestreng for at tage højde for dette (problemstillingen er mere kompleks end som så, idet det strengt taget skal justeres i forhold til temperaturen på det tidspunkt sporet lægges, men de 0,54 mm sikrer os mod problemer). Efter at vi nu er gået over til at lægge hele skinnestrenge i knap 3 meters længde, er dette blevet endnu mere vigtigt, idet f.eks. 3 hele længder, der er lagt uden mellemrum potentielt kan variere 1,6 mm i længden. Derudover tjener mellemrummet også til at udligne evt. sammentrækninger/udvidelser i bordpladen, noget som vi dog håber at have minimeret ved at bruge møbelplade, som skulle være relativt stabilt i den henseende. Der er også en anden faktor der påvirker mellemrummene. Når vi i forbindelse med sporlægningen slår skinnesømmene helt i og som hidtil har gjort dette efter at mange meter spor er lagt, så bevirker dette, at vi ved hvert slag strækker skinnefoden en lille bitte smule, så lidt at det næppe kan måles, men med tilstrækkelig mange slag (og søm), så summer det sig og det æder så ovennævnte mellemrum, der egentlig er der for at tage højde for temperaturvariationer. Og så har vi en risiko for solkurver på anlægget og ligesom for 1:1 anlæg skal dette undgås. Dette gøres nemmest ved at slå skinnesømmene i successivt per

9 Nr. 2 april skinnelængde i takt med, at de lægges, således at denne udvidelse har fundet sted inden skinnemellemrummet laves. Hidtil har vi gjort det efterfølgende for flere skinnelængder ad gangen, men det skal altså gøres for hver skinnelængde, inden den tilstødende lægges (hvor det er praktisk muligt ellers må der tages højde for ovennævnte udvidelse i forbindelse med sporlægningen). Elektriske installationer: Den helt klassiske fejl er kolde lodninger, specielt ved pålodning af ledning på skinner. Dette kan efterfølgende give fejl, som det kan være meget tidsrøvende at finde, specielt når der senere bliver lagt ballast. Vi har allerede nu fundet nogle få på det anlagte og her er der ikke andet at gøre end at loddekarlene må være ekstremt omhyggelige og lodninger udført af novicer på området bør kontrolleres. Der har været enkelte fejltræk af kabler, dette er nok svært at undgå helt, men stor omhyggelighed og kontrol (hvis der er frivillige der vil påtage sig dette hverv; to par øjne ser bedre end et) kan minimere evt. problemer. Kabler under anlægget skal opbindes, løse kabler bliver nemmere revet over/beskadiget ved arbejder eller færdsel under anlægget. Såfremt der er nogle af de byggeaktive medlemmer, der opfatter dette som en kritik, så er det ikke tilfældet og jeg skal gerne vedstå, at jeg som formand og aktiv bygger, selv har været medvirkende til at lave en del af de fejl, der er begået i byggeperioden, så det er blot en opfordring til, at vi stadig bliver bedre og udnytter vore erfaringer. Jan Bertelsen Arbejdsmiljø tak! I disse moderne tider med alskens indbygget elektronik, føler klubbens miljødepartement, at man nu må træde til, og begrænse larmen på mødeaftenerne, så medlemmerne kan tage et fortjent pusterum fri for støjhelvedet. Et af de mest succesfyldte tiltage opstod spontant under en prøvekørsel, og resultatet kan ses på nærværende foto. Med venlig hilsen Vøgg Parsig

10 10 DMJK - Nyhedsbladet DMJU udstillingen i Køge Søren Kronholt var i lørdags med på modelbaneudstillingen i Køge og har leveret disse to billeder fra Spor0.dk standen. MT lokomotivet herunder er bygget af en fra OMJK og er noget af det nyeste indenfor modelbygning, idet det er fremstillet i 3D print.

11 Nr. 2 april Også Niklas Havresøe harleveret en serie billeder fra udstillingen:

12 12 DMJK - Nyhedsbladet På spor i Lissabon. Sidste efterår var vi for første gang i Lissabon, men desværre fandt jeg ikke modeljernbane eller klubber. Deres forstadstog og lokomotiver var lidt for moderne efter min smag, men heldigvis har de deres sporvogne. Byen har i dag 5 linjer tilbage, hvoraf de 2 er nedlægningstruet. På et linjekort fra 1981 kan ses at nettet har været mindst 4 gange så stort. Linjen langs floden ud forbi Belèm køres med 10 nyere ledvogne fra 1995, suppleret af den meget korte 2- akslede vogntype, der kører på de øvrige linjer. Her kan der ikke køres med ledvogne da det går op og ned gennem smalle passager. Alle de 2- akslede har pantograf og stang. Sidstnævnte må benyttes på de linjer

13 Nr. 2 april der kører gennem smalle gader så vasketøj m.m. ikke rives ned. Denne vogntype, som de har omkring 45 af, stammer fra 1930erne. De mest spændende linjer er 12 og 28. Tager man med dem, kommer man igennem det meste af byen. De røde sporvogne er turistvogne der krydser rundt mellem linjerne. På vej til Belèm ligger deres trafikmuseum hvor et besøg kan anbefales. Det ligger sammen med depotet under opkørslen til den store bro over floden. En rejse til Lissabon kan anbefales, da det er en smuk by og et meget venligt folkefærd.

14 14 DMJK - Nyhedsbladet

15 Nr. 2 april DMJKs 75 års fødselsdag Olaf Hermansen Lørdag den 9.marts fejredes klubbens 75 års fødselsdag på både Nørrebro og i Albertslund, hvor der kørtes kombineret jubilæums- og indvielsestog fra Køge til Østerport og retur. Efterfølgende var der fri kørsel fra Østerport via Køge og Gislinge til Nærum, hvor der var omstigning til sporvogn. Eftermiddagen igennem var der hyggeligt samvær med de mange gæster, og om aftenen en lækker buffet. Desværre er der ikke kommet nogen billeder fra dagen på Nørrebro. Til gengæld er her en række stemningsbilleder fra Albertslund. Billederne er blandt andet taget af Andreas, Søren K og Jens H B.

16 16 DMJK - Nyhedsbladet På klubbens hjemmeside er der oprettet et område med billeder i større opløsning end sædvanligt fra dagen: Ligeledes er der billeder fra dagen på

17 Nr. 2 april

18 18 DMJK - Nyhedsbladet På hjemmesiden kan du se mange flere billeder fra DMJKs 75 års dag. Søren Kronholt, Spor0.dk

19 Nr. 2 april DMJKs ordinære generalforsamling Valg af dirigent: Morten blev valgt som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i vores klubblad fra januar Jan ønskede at punkt 7, Indkomne forslag, skulle flyttes frem til punkt 4. Dette blev herefter vedtaget. 2. Formanden aflægger beretning: Se bilag 1 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab, samt bestyrelsens forslag til budget 2013: Poul fremlagde regnskabet. På arrangementer og repræsentation var en mindre overskridelse, grundet udstilling på Teknisk museum og efterfølgende åbent hus. Model Alb havde brugt mange penge på store investeringer i møbelplader, skinnesøm og elektronik. Kontor havde ekstraordinært brugt ekstra penge på nyt stempel. Husleje Alb var blevet genforhandlet og medført en huslejestigning på ca kr. årligt. På indtægtssiden var der blevet solgt en del skrot samt bøger på auktion, som havde givet 3400 kr. Køleskab og kassen på døren gav tilsammen 3100 kr. Så alt i alt blev resultatet et lidt mindre underskud end budgetteret. Vi er 78 medlemmer, hvor 39 betaler byggekontingent. Poul fremlagde herefter regnskaber for arkiverne. Fotoarkiv har været næsten uden aktiviteter, idet at der kun var salg for 70 kr. Tegningsarkivet havde en indtægt på godt 3000 kr. Det samlede resultat for klubben endte med at blive et underskud på 5813,50 kr.. Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. Derefter fremlagde Poul budget for Richard mente at 27 kr. pr. medlem for Nyhedsbladet var muligt at nedbringe, hvis flere modtog det på , men Poul mente at det ikke var muligt, idet mange medlemmer netop ønsker et trykt Nyhedsblad. Jens var bekymret for det store underskud, der var budgetteret med igen, men Jan var rolig for dette, da det var udtryk for en stor aktivitet på anlægget. Hvis det kom dertil, at indtægterne ikke kunne finansiere et underskud om nogle år, måtte den til den tid siddende bestyrelse tage stilling til finansieringen af aktiviteterne. 4. Indkomne forslag: Søren og Morten havde et forslag der skulle sikre at modulanlægget skulle bruges, indtil det nuværende byggeri var helt færdigt med ballast, landskab og el-arbejde. Dette forslag var stillet, idet Jan havde skrevet i Nyhedsbladet, at det skulle overvejes om det skulle sættes op igen efter udstillingen i Køge, her i foråret, da pladsen skulle bruges til videreførelse af det faste anlæg. Jan havde dog ikke noget imod at genopsætte modulanlægget, idet der nemt kunne gå 1 til 2 år før det ville være i vejen for udbygningen. Han mente derimod ikke, at det vat et spørgsmål for generalforsamlingen at beslutte hvornår modulanlægget skulle tages ned, men at det derimod var noget der ville blive besluttet på Alb. møderne, i takt med byggeriet skrider frem. Richard mente at Søren i sin tid selv var startet i lokale 5 på GB, inden at de andre lokaler var færdige, og var enig i at det var et spørgsmål som skulle afgøres på Alb. møderne. Jens mente, at alle først og fremmest skulle være enige om tidspunktet for nedtagning af modulanlægget. Søren mente ikke at Alb møderne var troværdige men det behøvedes ikke at være en generalforsamlingsbeslutning. Han ønskede

20 20 DMJK - Nyhedsbladet bare at bevare modulanlægget så længe som muligt. Jan var enig i, at Alb møderne skulle refereres bedre og benyttes til styring af arbejdsgangen. Morten sagde at årsagen til forslaget var, at teksten i bladet skulle afklares hurtigt, da det ikke var sikkert man lige var til stede på det afgørende Alb møde. Vøgg mente at hvis man ryddede midten af lokalet, ville der være nok plads til både modulerne og byggeriet. Morten ønskede heller ingen afstemning om forslaget, men tog sagen til efterretning. 5. Valg af bestyrelsen: Den siddende bestyrelse var parat til genvalg, med undtagelse af Flemming. Bestyrelsen havde foreslået Bo Lilliedal som gerne ville stille op (var dog ikke til stede). Bestyrelsen blev genvalgt, med Bo som nyt medlem. Derefter består bestyrelsen af følgende, Jan, Poul, Andreas, Bo og med Christian som suppleant 6. Jens blev genvalgt som revisor, og revisorsuppleant Asger blev også genvalgt. 7. Fastsættelse af indskud og kontingent: Indskud bibeholdes på 25 kr. men bestyrelsen foreslår grundkontingent hævet til 140 kr. og byggekontingent hævet til 310. Dette blev enstemmigt vedtaget. 8. Eventuelt: Jens spurgte om det var en ide at holde nogle større Alb. møder en gang i kvartalet, så man fik styr på de større beslutninger. Jan mente at en ny struktur måske var påkrævet, men det måtte den ny bestyrelse beslutte, om Jenses forslag var en mulig løsning. Stig efterlyste en liste med arbejdsopgaver, så man kunne se hvilke aktiviteter man skulle prioritere. Søren efterlyste køreplanskørsel med lidt mere faste rammer for kørslen. Andreas sagde, at der faktisk findes en køreplan nu. Jan, selvfølgelig skal der være køreaftener også med køreplan. Morten foreslår at man i Nyhedsbladet annoncerer at det er køreplanskørsel. Det vil Jan sørge for. Jens fik en stor tak for sit arbejde med Nyhedsbladet, som nu er på 24 sider. Jan orienterede om udstillingen i Køge, Poul laver tilmeldingslister. Jan opfordrede til, at så mange som muligt får Nyhedsbladet på . Morten, tak til Flemming for arbejdet i bestyrelsen. Hermed sluttede generalforsamlingen. Generalforsamlingsreferat af Flemming Jeppesen, Bilag 1 til referat af generalforsamling Formandsberetning 2013 Velkomment til den 75. ordinære generalforsamling i DMJK. For knap 2 uger siden fejrede vi klubbens 75-års fødselsdag med stor maner og med over 80 besøgende i Alb. De gæster jeg talte med udtrykte stor tilfredshed med arrangementet og jeg har hørt det samme fra medlemmerne. Vi fik også produceret et festskrift i anledning af jubilæet, hvor klubbens historie siden 40-års jubilæet i 1978 er beskrevet. Så den fejring kan vi være stolte over.

21 Nr. 2 april Vi kan også være stolte over, at vi nåede at få gjort hovedstrækningen Kj-Kk færdig så vi kunne køre indvielsestoget på 75-års dagen og det var rigtig mange medlemmer, der havde medbragt materiel til den store dag. Det er lagt en kolossal arbejdsindsats i at bygge det som vi har nået siden sidste GF. Ikke alene er der blevet arbejdet hårdt hver tirsdag, men siden nytår har der stort set hver lørdag været arbejdsdag i Albertslund med pænt fremmøde. Som formand kan jeg ikke være andet end taknemmelig over den store opbakning, der har været til dette projekt fra medlemmernes side. Kolonnen har fejret sit 1-års jubilæum og selv om vi ikke altid har været så mange i klubben om eftermiddagen har dette også givet et godt løft i aktivitetsniveauet. Og nok så væsentlig, vi har det sjovt i klubben og der er en god stemning. Bestyrelsesarbejdet i det forgangne år er forløbet ligeså godt som de forrige og det er med stor beklagelse, at Flemming nu har valgt at træde ud af bestyrelsen, men jeg håber at vi kan finde en værdig afløser. Arkiverne fungerer som de skal og i det hele taget er det svært at få armene ned. Klubbens økonomier velfunderet og ikke mindst den årlige bogauktion giver et pænt tilskud. Tilsammen danner dette grundlag for, at vi kan opretholde det store aktivitetsniveau vi har opnået. Anlægget på Nø lever som vanligt sit stille liv. Der er en trofast skare af faste der møder op om torsdagen og der er i årets løbe sket en del byggeaktivitet på Hyllested station., hvor landskab og bygninger er ved at tage form og næsten være færdigt. Vi har stadig et udestående med at få fornyet 3-skinne i ring 3 & 4 i det ene hjørne, men det skal nok komme og så kan vi få pillet de sidste efterladenskaber efter håndværkerne ned. I årets løb har vi fået et par nye medlemmer, som ser ud til at være faldet godt til og være glade for at komme i klubben. Desværre haft vi også haft en trist afgang af medlemmer idet både et af vore ældste medlemmer, Terry Rasmussen, er afgået ved døden. Vi bør mindes ham med et øjebliks stilhed. DMJK har ved flere anledninger vist flaget i det forgangne år. Vi deltog i unionens årlige udstilling, denne gang i Bramdrupdam, hvor det var OMJK der trak det store læs med anlæg og koordinering. Som noget nyt deltog vi med modulanlægget modeljernbanetræffet på DTM i efteråret, hvor vi delte brochurer ud til et åbent hus arrangement en tirsdag nogle uger senere. Det gav et pænt besøg, men desværre ikke nogle nye medlemmer, som vi måske havde håbet på. På den sociale side har der været et antal sociale arrangementer, besøg på Cvk og DSB museumstog, sommertur til Odsherred og enkelte klubbesøg, alle med varierende deltagerantal, ligesom der var et pænt fremmøde ved Spor0 træffet i OMJK. Som nogle sikkert husker, udstak jeg på sidste generalforsamling nogle mål for det kommende år: Få bygget hovedstrækningen frem til Kk færdig, have gjort Kk klar til at tage et tog ind og omløbe det, planlagt og gerne påbegyndt et sikringsanlæg til Kj samt planlagt af resten af anlægget (det inde i midten af lokalet). Det var måske en større mundfuld end godt var, men det meste af det er nået takket være de

22 22 DMJK - Nyhedsbladet aktive medlemmers store flid. Strækning og Kk station er opfyldt, sikringsanlægget er mere end påbegyndt og her har den digitale teknologi vist sig den traditionelle relæ-teknologi langt overlegen, specielt i relation til hvor hurtigt det går og hvor langt vi er kommet. Kun på planlægningen af resten af anlægget er der ikke sket noget, til gengæld er der så sket rigtig meget på Kj, landskabsmæssigt set, hvor det jo nu begynder at ligne noget. Hvis vi kigger fremad og sætter nogle mål op for det næste år, så må det være at få gjort noget af alt det vi er i gang med færdigt. Dvs. få bygget Kk færdig (personvognsdepot, maskindepot og div. udtræksspor), at få lagt spor på Kk godssiden samt Frihavn. Derudover må det også være overkommeligt at få idriftsat Hgl, at få sikringsanlægget på Kj færdigt, at få startet på ditto til Kk og få påbegyndt landskabsbygningen langs hovedstrækningen og på Kk i takt med at sporlægningen færdiggøres. Derudover vil det også give god mening at få bygget S-togsstrækningen færdig, i hvert fald hen over den store cirkel nede i hjørnet ved værkstedet, så der kan laves landskab på dette relativt store område. Hvordan dette i detaljer skal se ud skal også afklares. Alt dette er formentlig mere end rigeligt til at holde alle hænder beskæftiget det næste års tid der skal jo også være tid til en kop kaffe og en sludder ind i mellem. Med dette vil jeg slutte året beretning og sige tak til medlemmerne, fordi de er med til at gøre DMJK til den gode modeljernbaneklub vi alle er medlemmer af. Jan Bertelsen DANMARKS STØRSTE SAMLERTRÆF FOR GAMMELT LEGETØJ TOG, BILER, FLY, DUKKER, BAMSER, SPIL, FIGURER M.M. FREDERIKSBERGHALLEN i den nye hal 4, JENS JESSENSVEJ 16, KØBENHAVN F SØNDAGENE 1. SEPTEMBER & 1. DECEMBER 2013 kl. 11,00 15,00 GRATIS ADGANG Arrangør tlf.: , postboks 83, DK-2640 Hedehusene

23 Nr. 2 april

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Model Jernbane Klub. Nyhedsbladet. Nr. 2 April 2015 ISSN 1601-9229

Model Jernbane Klub. Nyhedsbladet. Nr. 2 April 2015 ISSN 1601-9229 Dansk Model Jernbane Klub Nyhedsbladet Nr. 2 April 2015 ISSN 1601-9229 2 DMJK - Nyhedsbladet Dansk Model Jernbane Klub Stiftet 25. marts 1938 DMJK har til formål at udbrede kendskabet til og interessen

Læs mere

Model Jernbane Klub. Nyhedsbladet. Nr. 2 april 2014 ISSN 1601-9229

Model Jernbane Klub. Nyhedsbladet. Nr. 2 april 2014 ISSN 1601-9229 Dansk Model Jernbane Klub Nyhedsbladet Nr. 2 april 2014 ISSN 1601-9229 2 DMJK - Nyhedsbladet Dansk Model Jernbane Klub Stiftet 25. marts 1938 DMJK har til formål at udbrede kendskabet til og interessen

Læs mere

Model Jernbane Klub. Nyhedsbladet. Nr. 3 Juni 2015 ISSN 1601-9229

Model Jernbane Klub. Nyhedsbladet. Nr. 3 Juni 2015 ISSN 1601-9229 Dansk Model Jernbane Klub Nyhedsbladet Nr. 3 Juni 2015 ISSN 1601-9229 2 DMJK - Nyhedsbladet Dansk Model Jernbane Klub Stiftet 25. marts 1938 DMJK har til formål at udbrede kendskabet til og interessen

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Dansk Model Jernbane Klub. 75 års festskrift. Nyhedsbladet ISSN 1601-9229

Dansk Model Jernbane Klub. 75 års festskrift. Nyhedsbladet ISSN 1601-9229 1938 2013 Dansk Model Jernbane Klub 75 års festskrift Nyhedsbladet ISSN 1601-9229 2 Dansk Model - Jernbane Klub Dansk Model Jernbane Klub Stiftet 25. marts 1938 DMJK har til formål at udbrede kendskabet

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Dansk Model Jernbane Klub Stiftet 25. marts 1938

Dansk Model Jernbane Klub Stiftet 25. marts 1938 Dansk Model Jernbane Klub Nyhedsbladet En Morris lastvogn, fra Corgi, ser meget nyvasket ud. Burde "tilsvines". Foto: Olaf Hermansen Nr. 2 April 2012 ISSN 1601-9229 DMJK - Nyhedsbladet Dansk Model Jernbane

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Torsdag d. 5. marts 2015 kl. 19.00 Holbæk Slot, Slotsvolden 2 1. Valg af dirigent og referent. Kredsformand Conni Jensen blev valgt som dirigent.

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Nyhedsbrev december 2011

Nyhedsbrev december 2011 Nyhedsbrev december 2011 Hej alle gode MJ ere! Dødsfald Vi har desværre modtaget meddelelse om, at vores tidligere medlem, Martin Kilt er afgået ved døden den 30. oktober efter kort tids sygdom. Martin

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Formanden bød velkommen til de 26 fremmødte og pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen som

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det.

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det. ntenneforeningen orup Møde: Ordinær generalforsamling 2007 Dato: 11.4.2007 Kl.: 19.00 Sted: Landbo Centrum, Møllevej 15 Deltagere: 42 medlemmer fremmødt. Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Henning Simoni

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.4/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. april 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Generalforsamling og loppetorv NB.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere