Rygeregler på efterskoler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rygeregler på efterskoler"

Transkript

1 Børn, Unge & Rygning Kræftens Bekæmpelse 2010 Rygeregler på efterskoler Skoleåret

2 Formål Denne rapport ser på om processen med øgede rygerestriktioner på efterskoler er fortsat og hvordan efterskolerne i skoleåret 2009/2010 har håndteret rygning. Rapporten viser udvalgte nøgletal. Baggrund Hvert år starter tusindvis af børn og unge i Danmark med at ryge. Især efterskoler har i den sammenhæng været meget udskældte, fordi de af sundhedsorganisationer og politikere er blevet beskyldt for at udklække nye rygere på grund af en udbredt rygekultur på skolerne. En undersøgelse fra skoleåret 2004/2005 viste således, at 11 % af eleverne blev regelmæssige rygere i løbet af et skoleår og at de primære årsager var rygesamværet på efterskolerne understøttet af institutionernes liberale rygeregler 1. Siden er Loven om røgfrie miljøer blevet revideret (august 2007) med den konsekvens, at rygning på efterskoler i dag kun må foregå i aflukkede rygerum eller på elevernes værelser. Opstramningen har, sammen med andre initiativer, medført en sundhedsfremmende proces på landets godt 260 efterskoler, hvor flere og flere nu vælger at gå længere end lovgivningen ved at indføre rygeforbud på efterskolen især for eleverne. Senest viste en undersøgelse fra skoleåret 2008/2009, at 49 % af alle efterskoler forbyder elever at ryge på og udenfor skolens område så længe de laver aktiviteter relateret til efterskolen 2. Spørgsmålet er om denne udvikling er fortsat? Metode Der blev anvendt en adresseliste over samtlige 264 efterskoler i Danmark udarbejdet af Efterskoleforeningen. Et elektronisk spørgeskema blev herefter sendt ud til alle efterskole forstandere i maj 2010 og fulgt op med et telefoninterview i juni 2010 med de efterskoler, der ikke havde svaret. I alt modtog Kræftens Bekæmpelse svar fra 239 efterskoler (90 % af alle efterskoler) og ud af dem svarede primært forstanderne på spørgsmålene (87 %). De øvrige svar kom fra viceforstandere/afdelingsledere. 1 Risiko for rygestart blandt efterskoleelever En forløbsundersøgelse på 40 efterskoler, Kræftens Bekæmpelse Upubliceret undersøgelse om rygepolitikker på efterskoler, Kræftens Bekæmpelse

3 Undersøgelsens 8 kernespørgsmål: Rygeregler for lærere og elever Årsager til efterskolernes rygeregler Hvem mener skolerne har ansvaret for elevers rygestart Holdninger til rygeforbud for lærere og elever Repressalier ved brud på rygereglerne Bortvisninger pga. rygning Rygestoptilbud til lærere og elever Krav om rygetilladelse fra forældre. Konklusion Størstedelen af de danske efterskoler praktiserer i dag en rygeregel, der forbyder alle elever at ryge, så længe de laver aktiviteter relateret til efterskolen. Ses alene på andelen af efterskoler med et totalt rygeforbud for både lærere og elever gælder det på næsten hver fjerde efterskole. Der er dog fortsat en relativ stor gruppe af efterskoler, der tillader både lærere og elever at ryge i skoletiden. Det drejer sig især om efterskoler for elever med særlige behov og efterskoler for ordblinde. Det er ikke mindst frygten for, at eleverne starter med at ryge mens de går på skolen, der har haft indflydelse på hvilken rygeregel efterskolerne i dag praktiserer uanset om det er et rygeforbud eller det er tilladt for eleverne at ryge i et rygeskur. Lærernes og bestyrelsens holdninger betyder ligeledes en del i den sammenhæng mens forhold som skolens økonomi og forældrepres betyder langt mindre. Skulle en elev starte med at ryge mens han/hun går på skolen, betragter de fleste efterskoler det primært som elevens og forældrenes eget ansvar. Skolens følelse af medansvar fylder langt mindre. De fleste efterskoler er enige om et behov for nye rygeregler, der ved lov gør efterskoler røgfri for lærere og elever. Skeptikerne til et sådan forslag ses ikke overraskende - især blandt de efterskoler, der i dag ikke praktiserer rygeforbud. Stort set alle efterskoler har repressalier overfor eleverne, hvis rygereglerne bliver brudt. Den typiske straf er en samtale med ledelsen med mulighed for bortvisning, hvis forseelsen gentager sig flere gange. Kun ganske få efterskoler bortviser elever efter 1. forseelse. Det gælder også på efterskoler, der er helt røgfri. I alt er der i skoleåret 2009/2010 blevet bortvist under ½ procent af eleverne permanent på grund af rygning. Det svarer til cirka 125 efterskoleelever på et skoleår, hvilket er meget minimalt i forhold til hvordan det tidligere er blevet fremlagt. Næsten hver anden efterskole tilbyder i stedet hjælp til rygestop for eleverne, hvor man går i dialog med rygerne 2

4 og giver dem mulighed for at stoppe i løbet af skoleåret med vejledning fra en fagperson. Især efterskoler der tillader eleverne at ryge praktiserer denne ordning. Oftest er det personalet typisk en lærer der er uddannet til at løfte opgaven. Endnu mere udbredt på disse skoler er anvendelsen af rygetilladelser fra forældre. Hvis eleverne har en tilladelse med hjemmefra, må de gerne ryge mens de opholder sig på skolen. Dermed ses en bred vifte af tobaksforebyggende initiativer på de danske efterskoler, hvilket vidner om en radikal ændring i den tidligere skitserede rygerkultur fra skoleåret 2004/2005 (se Risiko for rygestart blandt efterskoleelever En forløbsundersøgelse på 40 efterskoler ). På den måde prioriteres rygning langt højere i dag, hvor majoriteten af de danske efterskoler sætter sunde initiativer i gang for at begrænse rygning blandt eleverne. Nye studier må vise, hvilke initiativer, der har størst effekt. 3

5 Rygeregler for lærere og elever Mere end hver anden af efterskolerne forbyder i dag eleverne at ryge så længe de laver aktiviteter relateret til skolen (60 %) Især almene efterskoler (64 %), efterskoler med mere end 100 elever (67 %) og efterskoler i Sydjylland praktiserer denne rygeregel (75 %) Næsten hver fjerde efterskole er totalt røgfri dvs. de forbyder både lærere og elever at ryge så længe de laver aktiviteter relateret til skolen (22 %) Mere end hver tredje efterskole tillader både lærere og elever at ryge i skoletiden (38 %) Især efterskoler for elever med særlige behov (67 %), mindre efterskoler med under 50 elever (75 %) og efterskoler i Nordjylland praktiserer denne rygeregel (47 %). 4

6 5

7 6

8 Årsager til efterskolernes rygeregler Frygt for elevers rygestart er den hyppigste årsag til hvilken rygeregel efterskoler vælger at praktisere (77 % stor/meget stor indflydelse) Lærernes og bestyrelsens holdninger til rygeregler vægtes også højt (hhv. 71 % og 61 % stor/meget stor indflydelse) Det er især de røgfrie efterskoler der vægter frygten for elevernes rygestart meget højt (54 % meget stor indflydelse) Frygten for elevernes rygestart er dog også den enkeltårsag, der har størst indflydelse på rygereglerne på efterskoler, der tillader eleverne at ryge (76 % stor/meget stor indflydelse) Hver tredje efterskole som tillader rygning for lærere og elever nævner, at elever med særlige behov har haft indflydelse på rygereglerne (33 % stor/meget stor indflydelse). 7

9 Medansvar for elevers rygestart Næsten alle efterskoler vurderer, at det er en elevs eget ansvar, hvis han/hun begynder at ryge under sit efterskoleophold (96 % meget høj grad/høj grad) Forældre vurderes også at bære et væsentligt medansvar for en elevs rygestart (62 % meget høj grad/højt) Derimod er det de færreste efterskoler, der vurderer, at efterskoler bærer et væsentligt medansvar, hvis en elev begynder at ryge under sit efterskoleophold (58 % mindre grad/slet ikke) Denne holdning er udbredt både blandt efterskoler der tillader elever og lærere at ryge (59 %) og efterskoler der forbyder det (50 %). 8

10 Holdninger til rygeforbud Et flertal af efterskolerne ønsker et generelt rygeforbud overfor eleverne dvs. at eleverne slet ikke må ryge, mens de laver aktiviteter relateret til skolen (64 %) Et flertal af efterskolerne ønsker et generelt rygeforbud både overfor lærere og elever dvs. at ingen må ryge mens de laver aktiviteter relateret til skolen (55 %) En relativ stor andel af efterskoler uden rygeforbud overfor eleverne er imod et rygeforbud (42 %). Dog er mere end hver tredje grundlæggende for (38 %). 9

11 Repressalier ved brud på rygereglerne Stort set alle efterskoler har repressalier, hvis rygereglerne bliver brudt af eleverne (99 %) Den hyppigste straf er personlig samtale med mulighed for permanent bortvisning, hvis overtrædelsen har foregået flere gange (33 %) Kun ganske få efterskoler bortviser elever efter 1. forseelse (3 %). Det gælder også på efterskoler der er helt røgfri (6 %) Efterskoler med et rygeforbud for både lærere og elever bruger hyppigst permanent bortvisning som sanktionsmulighed (48 %) oftest sker bortvisning dog først efter flere forseelser samt personlig samtale med eleverne På efterskoler hvor det er tilladt både lærere og elever at ryge er permanent bortvisning pga. brud på rygereglerne en mulighed på omkring hver femte efterskole (19 %). 10

12 Bortvisning pga. rygning Kun de færreste efterskoler har i skoleåret 2009/2010 bortvist en eller flere elever permanent alene på grund af rygning (17 %). På disse skoler gjaldt det i gennemsnit for 2,5 % af eleverne I gennemsnit blev der på alle efterskoler bortvist 0,44 % af alle indskrevne elever alene på grund af rygning. Det svarer til omkring 125 elever ud af efterskoleelever I gennemsnit bortviser efterskoler, hvor elever og lærere ikke må ryge 0,86 % af deres elever alene pga. brud på rygereglerne. På efterskoler hvor elever og lærere gerne må ryge gælder det for 0,27 %. 11

13 Rygestoptilbud for elever og ansatte Næsten hver anden efterskole tilbyder elever hjælp til rygestop (47 %) mens hver tredje efterskole tilbyder det til lærerne (34 %) Ofte er det personalet på efterskolerne, der er uddannet til at løfte opgaven (65 %). Det svarer til, at næsten hver tredje efterskole har en lærer el.lign. til at varetage rygestop for eleverne (31 %) Det er især de efterskoler der tillader både lærere og elever at ryge, der udbyder et rygestopkursus for eleverne (55 %). For efterskoler med rygeforbud for både lærere og elever drejer det sig om lidt færre - knap halvdelen af skolerne (46 %) På næsten hver fjerde af alle efterskoler er det et krav for de rygende elever at tage imod et rygestoptilbud, hvis de vil gå på skolen (23 %) Det gælder især på efterskoler, der forbyder elever at ryge men hvor lærerne gerne må ryge (28 %). 12

14 13

15 Krav om rygetilladelse fra forældrene På langt de fleste efterskoler, hvor elever må ryge i skoletiden, kræves en rygetilladelse fra forældrene (93 %) Det svarer til, at mere end hver tredje af alle efterskoler praktiserer brugen af rygetilladelse fra forældrene (36 %). 14

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner.

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner. Ungeprofil En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner Oktober 2010 SYDØSTJYLLANDS KREDS Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76%

Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76% Notat Rygning i erhvervslivet Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Rygning bliver stadig mindre udbredt blandt danskerne, og mange steder er det ikke længere tilladt at ryge. Dansk Erhverv har i juni 2014 undersøgt,

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner. September 2002

Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner. September 2002 Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner September 2002 Organiseringen af LO s regionale og lokale niveau set fra lokalafdelingernes perspektiv September 2002 Indhold Side 1. Indledning...1 2.

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014.

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. SOLRØD KOMMUNE SSP, SUNDHEDSTJENESTEN OG FOREBYGGELSEN Ungeprofil 2014 Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

E-mail og internet. En undersøgelse af hvordan danske virksomheder takler medarbejderes brug af e-mail og internet

E-mail og internet. En undersøgelse af hvordan danske virksomheder takler medarbejderes brug af e-mail og internet E-mail og internet En undersøgelse af hvordan danske virksomheder takler medarbejderes brug af e-mail og internet Ledernes Hovedorganisation August 2002 Indhold Indhold...2 Indledning...2 Sammenfatning...3

Læs mere

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Notat Erhvervslivets samarbejde med jobcentrene Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TILBUD OM RYGE- AFVÆNNING TIL GRAVIDE PÅ DANSKE JORDEMODERCENTRE/FØDESTEDER

UNDERSØGELSE AF TILBUD OM RYGE- AFVÆNNING TIL GRAVIDE PÅ DANSKE JORDEMODERCENTRE/FØDESTEDER UNDERSØGELSE AF TILBUD OM RYGE- AFVÆNNING TIL GRAVIDE PÅ DANSKE JORDEMODERCENTRE/FØDESTEDER 2 Undersøgelse af tilbud om rygeafvænning til gravide på danske jordemodercentre/fødesteder Center for Forebyggelse

Læs mere

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger RAPPORT PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger Projektperiode: April-august 2005 Projektnr.: 52475 Kunde: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Rapporteringsmåned:

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

FÆLLES RUSMIDDELSTRATEGI. i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner

FÆLLES RUSMIDDELSTRATEGI. i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner FÆLLES RUSMIDDELSTRATEGI i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner INDHOLD Indledning...s. 03 Mission/Formål/Målgruppe...s. 04 Fælles ramme for forebyggelse af rusmidler...s. 06 Hjælpende/rådgivende indsats...s.

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2011-2014 www.skive.dk Forord Skive Byråd besluttede i 2009, at sundhed skal være et af to prioriterede fokusområder, der skal tænkes ind i alle grene af kommunens virke.

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008 Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER 1) Indledning: Præcisering af problemet En stadig større

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE. Kendskab og holdning

FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE. Kendskab og holdning FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE Kendskab og holdning En undersøgelse foretaget af Frivilligrådet på Frivillig Fredag 2012 Copyright Frivilligrådet Udarbejdet af Sofie Billekop, udviklingskonsulent

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Ergoterapeutforeningen Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

Bosætningsanalyse. Esbjerg Kommune. Rapport. Juni 2014

Bosætningsanalyse. Esbjerg Kommune. Rapport. Juni 2014 Bosætningsanalyse Esbjerg Kommune Rapport Juni 2014 Indledning Introduktion til rapporten Esbjerg Kommune ønsker viden om, hvordan forskellige målgrupper opfatter kommunen. Det skal styrke Esbjerg Kommune

Læs mere