Nyhedsblad Nr. 1/2012 Godt nytår til alle læsere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsblad Nr. 1/2012 Godt nytår til alle læsere"

Transkript

1 Nyhedsblad Nr. 1/2012 Godt nytår til alle læsere Bemærk: Girokortet udgår se mere i bladet. Godt nytår: Alle ønskes en god bag(h)jul, samt et godt nytår. Kontingent for 2012 Girokortet udgår: Så er det igen blevet tid for betaling af dit kontingent for året Vi har i bestyrelsen besluttet, at girokortet udgår, da det nu koster 30 kr., at indbetale sådan et. Du kan indbetale kontingentet på vores konto i Nordea Regnr.: 0678 Kontonr.: (husk navn, medlemsnr. m.v.) eller du/i kan indbetale beløbet kontant til enten vores kasserer eller redaktør. Du kan også indbetale kontingentet senest på vores generalforsamling den 28/ (inden den går i gang). Se priserne for dit medlemskab herunder. Det vil lette kassereren og redaktøren meget, hvis du indbetaler senest en uge inden generalforsamlingen. Ønsker du evt. en ændring af dit medlemskab, så kontakt allerede nu René Petersen (se bagsiden). Du kan også tilmelde din kontingent betaling til Betali ngs service, så går det hele meget lettere. Sidste år var der nogle der først fik betalt kontingent i august, dette gav meget svære arbejdsbetingelser for både Banken, kassereren og mig, så vi håber, at du vil hjælpe os, og være mere opmærksom på indbetalingen af kontingentet i år. Priser på medlemskab i 2012: Alm. medlemskab 150 kr. Familie medlemskab (2 personer i husstanden) 200 kr. Klub & Forenings medlemskab 250 kr. Få dine venner, familie & arbejdskollegaer m.v. til at støtte MC & Radiomuseet med et medlemskab af Venneforeningen. Når man melder sig ind efter 1/10, så betaler man kun for det kommende år. Gratis indgang på museet: Ud over at du kommer gratis ind på museet ved åbningen og lukningen, så kommer du også som medlem af venneforeningen gratis ind, når det er åbent. Triumph BD250 Foto: Vagn Wiberg Side 1 Hjemmesiden: Vores hjemmeside adr. er: & Det er kun den første, som der bliver opdateret. Billeder og tekst af gl. radioer og motorcykler m.v. modtages meget gerne på: adr.: Side 2

2 Venne Nyt og elektronisk blad: Få jævnligt nyheder fra Venneforeningen Send mig din , og jeg vil sende dig nyheder løbende. Send til Åbning af museet Skærtorsdag den 5/4-2012: Torsdag den 5/ skal vi åbne museet igen. Vi håber, at vejret bliver bedre til MC kørsel i denne sæson. Vi mødes som sædvanligt på P-pladsen (Cementen) ved Nykøbing F. Hallen. Vi kører præcis kl. 10 med ekskorte fra Hjemmeværns Politiet. De vil denne gang også tage hånd om bilerne. Skal du nå, at sparke dæk, så kom i god tid. OK Tanken sælger igen kaffe og brød til 15 kr., men de har bedt os sige, at I meget gerne må medbringe penge, så der ikke skal betales med Dankort denne dag, da det forsinker hele ekspeditionen af alle deltagerne. Jeg har købt en stor kaffemaskine, som jeg låner ud til tanken ved museets åbning og lukning. Vi vil i år bede bilerne om, at parkere ved Tyreholmen, hvor der også holdes åbent. Efter den officielle åbning af Museet, så er det planen, at alle de deltagende veteran motorcykler starter op, og kører til Tyreholmen også. Har du en veteran motorcykel, så er det vigtigt, at du parkerer således, at du let kan komme fra Museet igen. Mvh René Billede fra lukningen i 2011 Foto: Vagn Olsen Side 3 Indkaldelse til generalforsamlingen 2012: Du indkaldes hermed til den årlige generalforsamling for Stubbekøbing MC- & Radiomuseums Venner. Den finder sted på Tyreholmen tirsdag den 28. februar 2012 kl. 19. Vel mødt. Dagsordenen for generalforsamling 2011: 1. Velkomst ved formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning ved formanden 5. Fremlæggelse af de reviderede regnskab til godkendelse 6. Indkomne forslag: Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar a. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer i 4 og 5, samt ændringer i Dagsordenen: Valg af Næstformand, Sekretær & Revisor suppleant udgår. Næstformand & Sekretær konstitueres af bestyrelsen. 7. Valg til bestyrelsen: 7a. Valg af formand (lige år) Benny modtager ikke genvalg. 7b. Valg af kasserer (ulige år) 7c. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (lige år) Jørgen modtager ikke genvalg. René modtager genvalg. Søren modtager genvalg. 7e. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år) 7f. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen (ulige år) 8. Valg af 2 revisorer hertil for 2 år ad gangen (lige år) Erik modtager genvalg. Mogens modtager genvalg. 9. Fastsættelse af kontingent. - Kontingent for 2012: 150 kr. 200 kr. 250 kr. 10. Eventuelt. Husk at tage dit blad med til generalforsamlingen. Side 4

3 Regnskab for 2011: Regnskab for Stubbekøbing Motorcykel- & Radiomuseums Venneforening 1. januar december 2011 Indtægter Udgifter Medlemskontingent 7950,00 Kontorartikler incl. gaver, porto 4665,80 Bankabonnement bankgebyrer 106,00 Bestyrelsesmøder 1641,10 Hostmaster 90,00 Domæne 345,00 Kontingent bgs fik ka ,00 Webmaster Internet forbindelse 2500,00 Talk Active 100,00 Kaffemaskine og termokander 1649,90 Køb af T-shirt 3687,50 Bygningsregler 449,95 Nyt fra Formanden: Der har nu været stille fra min side et stykke tid, men der er foregået en del som har taget opmærksomheden. Sammen med fire gode radiovenner har vi foretaget en sortering af effekter som enten ikke fandtes bevaringsværdige eller som vi havde flere eksemplarer af og dem vi vil bevare er nu anbragt i det opvarmede rum og skal så flyttes endnu engang når første sals magasinet er klar. Indretningen skrider godt frem omend der nok kunne bruges flere hænder hvis vi skal være færdige inden for en overskuelig tid. Det grove hold under ledelse af Jan har udført et stort arbejde med lukning af huller og opsætning af skillevæg samt etablering af hejs og opsætning af affugter. Næste etape bliver opsætning af det omfattende reolmateriale som vi har fået dels fra Disa og også fra fa. Melgaard. På magasinet i det gamle elværk har vi desværre haft indbrud og nogen er løbet med vores Co 2 svejser, så også dette magasin skal ryddes så snart der er tid og mandskab dertil. Tilgået radiosamlingen er det første produktions fjernsyn fra B & O årgang 1952 den såkaldte trillebør model, vi har erhvervet den fra vore gode venner i Ringsted ved en byttehandel og den er nu klar til udstilling i fungerende stand. Martin har lavet et fint stykke arbejde med kabinettet så den fremtræder vældig flot. Også de to fjernsyn som vi har lånt hos DTM er nu køreklar, de er begge fra ca Jeg tænker at temaet i radiomuseet det kommende år bliver beskrivelse af den første tid med dansk fjernsyn. Ialt 8050, ,25 Resultatopgørelse pr Overført saldo pr Bank 19402,59 Overført saldo pr kasse 2129,15 Resultat -7385,25 Ialt 14146,49 Status pr Indestående i Bank 13977,34 Kontant 169,15 Ialt 14146,49 Stubbekøbing 2011 Preben Andreasen Mogens Nymand Erik Pedersen Kasserer Revisor Revisor Mvh Kasserer Preben Andreasen Side 5 Foto: Trillebøren i aktion Den 29.november var jeg med ledsager inviteret til 100års jubilæum på DTM og Erland og jeg kørte derop, et par spændende oplevelser blev der ud af det. Man startede den gamle Delainye som var kongehusets første automobil, den gik faktisk rigtig godt trods lavspændings afrivnings tændingen. Endnu mere interessant var opstarten af en atmosfærisk Otto motor på ca. 6 hk. Det er en gasmotor og den kørte stille og roligt i et par timer, jeg har læst at disse maskiner var meget støjende, den opfattelse må jeg revurdere denne var forbavsende stille i sin opførsel. Der er kun bevaret fem eksemplarer og DTM har to af denne utrolige konstruktion fra 1880 ca. Benny ønsker alle et rigtig godt nytår Side 6

4 Historien om Erik Nielsen 4. Del: Jeg har modtaget et håndskrevet dokument skrevet af Erik Nielsen den 10/ Jeg har valgt, at skrive det af, så alle har mulighed for, at læse hvad han skrev dengang. Denne forøgelse af udstillingen, syntes jeg at det er udmærket og det er med til, at bryde det ensformige i udstillingen. Det er godt, for det er jo ikke alle besøgende, der er lige interesseret i motorcykler. Men nu skal vi til, at åbne døren for den tyvende sæson, og da vi åbnede i 1977 var der 80 motorcykler udstillet, i dag er der 142 motorcykler og 12 knallerter, og en masse radioer og nogle fjernsynsmodtagere. Så der er ikke meget plads mere. Jeg mindes, at vi havde 12 stole, som var stillet op i grupper på 3 eller 4. I dag har vi, hvis vi regner kontoret med vel 6 sidepladser, det er ikke meget, og det gør udstillingen upopulær hos ældre mennesker. Det er et problem, som jeg kommer til, at gøre noget ved inden længe. Der er et initiativ råd i Stubbekøbing, dette råd var med til, at oprette det nye Vandrehjem. Dette udvalg har nu begyndt, at arbejde med bygning af et nyt tidssvarende Motorcykelmuseum. Jeg har selv været med til et møde i Men der skal jo skaffes mange penge, så der går sikkert nogle år endnu, inden vi har det nye Motorcykelmuseum. Under Eriks skrift er der tilføjet med en anden skrift Herefter er der gået 14 år Side 7 Medlemsliste : Nr Efternavn Fornavn Adresse Post Tlf. 1 Ahlburg Benny Engmosevej 14, Nagelsti Æ Buus Connie Teliavej Andersen Eilif Gammel Landevej a Ingemansson Bernth Nr. Ørslev Bygade b Ingemansson Vibeke Nr. Ørslev Bygade Christiansen Franz Egebjerghaven Andreasen Hans Jørgen Orevej 79, Postbox a Nielsen John Eriksdalsvej 5, Falkerslev b Marker Bodil Eriksdalsvej 5, Falkerslev Ernst Torben Skovalléen 8, Gaard Erik Vibevej Hansen Hans Ole Kretavej a Øgendahl Lis Sdr. Kirkebyvej 5, Nørre Ørslev b Pedersen Flemming Friis Sdr. Kirkebyvej 5, Nørre Ørslev Andreasen Preben Følfodvej Olsen Vagn Tommy Rosenvænget Jensen Jens Erik Eskilstrup Nygade Andersen Freddy Voigt Kretavej Jensen Mogens Slotsgade Andreasen Torben Eskilstrup Birkevej Jørgensen Annelise Vesterbrogade 129, 3. th Andersen Søren Virketvej 17-19, Virket Engel Jens Virketvej Madsen Ole Stubbekøbingvej Nielsen Jørgen Obelitzvej a Petersen René Richard Stubbekøbingvej b Petersen Ellis Stubbekøbingvej Nymand Mogens Nielstrupvej Palle Willy Erik Hans Egedesvej Jensen John Adamsen Cedervej 15, Strøby Egede Pedersen Ove Havrevej Petersen Vagn Lynæsbakken Rasmussen Svend Erik Tunderup Strandvej Bertelsen Werner Hvidtjørnen Jensen Kaj Lerås Jensen Erik B. Møllersvej

5 Nr Efternavn Fornavn Adresse Post Tlf. 52 Ploug Keld Stok-Holmsvej Eilertsen Jørgen Salling Skelstien Lund-Jørgensen Jan Klodskov Strandvej Richard James Langåsen Christiansen Jørn Uffe Hvidovre Strandvej Sørensen Jens Ole Bronne Grønsundsvej 297 b Jensen Michael Gedservej 172, 3. th Hansen Poul Erik Møllegårdsvej 18 a Meyer Jørgen Godthåbsvænget 3,Marielyst Juhl Ejner Møller Ved Grotten Meyer-Lassen Karsten Engkær Adelholm Torben Nykøbingvej a Nørgaard Claus Høeghsmindevej b Nørgaard Birgitte Høeghsmindevej a Rasmussen Børge Maglemosen b Rasmussen Lilli Maglemosen Bennike Jørgen Vadebrovej 19, Nagelsti Haas Michael Hammerlodden tv Haas Tina Hammerlodden tv Pedersen Henning Grønvej Jensen Otto Holm Orebygaard Nielsen Hans Eilif Sillestrup Øvej Andersen Martin Kolkevej Petersen Jan Kettingevej Hansen Hans Ove Engvejen Jensen Poul Tjørnemarksvej Ahlburg Erland Sakskøbingvej Karlsen Jan Kraghave Gaabensevej Karlsen Mikkel Teglværksgade 9, 2. tv Petersen Poul Torvegade Strømsted Frank Sundvej Kamper Ole Fyrrevænget Side 9 Klub & Forenings medlemskaber i Venneforeningen 2012 Nr. Navn Adresse Postnr. Tlf. Danmarks Nimbus Touring V/P.M.Herskind Morsøvej 16A Danmarks Veteran Motorcykelklub Eget Bo OK Plus Benzin Nykøbingvej Brdr. Kyhn Nordre Fasanvej Lolland Falsters Veteran Klub Strandvej M. C. Touring Club Markvangen P. W Wulff A/S Vestergade Stubbekøbing Radio 1010 v/erik Petersen Vestergade MC & Radiomuseet Nykøbingvej Historien om Erik Nielsen 4. Del forsat: ERIK NIELSENS ERINDRINGER OM INTERESSEN FOR MOTORCYKLER - Skrevet januar 1997 Se jeg kunne godt tænke mig at fortælle lidt om hvordan det med veteranmotorcyklerne og mit arbejde med gamle motorcykler begyndte. Se i Nykøbing Motorsports Klub som jeg var medlem af og deltog som motorsportsmand i orienteringsløb, pålidelighedsløb, terrænløb og rodeoer. Der var der vel cirka andre motorcykelkørere der også var deltagere i disse løb, men sidst i 50-erne der blev mange af disse mænd bilejere og biler og motorcykler de kunne ikke arbejde sammen, så motorklubben den døde lige så stille. Men så var det at jeg traf Roar Madsen og Dyval Restrup og foreslog at vi skulle anskaffe os hver en gammel motorcykel og se at få fat i nogle af de gamle motorsportsfolk og køre nogle kammeratskabs løb og så slutte på en kro hvor vi kunne få en bid brød og en kop øl og snakke lidt om den svundne tid. Det syntes de at det var en god ide, men da vi så talte sammen godt ½ års tid efter jeg havde fået købt de første 8 motorcykler. Roar Madsen og Dyval Restrup de havde godt nok fået talt med nogle af de gamle medlemmer af motorklubben men der var ingen som der havde fået købt sig en gammel motorcykel. Så min plan om at få genoplivning af den gamle motorklub. Den blev ikke til noget, men se nu havde jeg begyndt at samle gamle motorcykler. Og jeg fik den tanke at kunne Baronen på Ålholm tillade sig at samle på gamle biler så kunne jeg vel nok tillade mig at samle på gamle motorcykler og fra 1960 der kom der gang i samleriet hjulpet af nogle artikler i Berlingske Tidende, som der også blev trykt i Jyllands-Posten, blev jeg kendt over hele Danmark og jeg fik mange henvendelser fra folk som der havde en gammel motorcykel og stod. Jeg har prøvet at få 7 breve på en dag om motorcykler der stod på Fyn og Jylland så jeg måtte af sted med min Morris og fik de 4 med hjem, det var en 2 Side 10

6 dags tur og da jeg kom hjem lå der 3 breve. 1 fra Skanderborg 1 fra Randers og 1 fra Hjørring. Nå de måtte vente lidt for jeg skulle jo også tjene nogle penge blev det helt store år, da købte jeg 43 motorcykler og min samling var efterhånden blevet ret betydelig. Så i 1964 der hjalp min broder Ib mig med at konstruere og beregne en udstillingshal som der skulle ligge i min ret store have, men materialeprisen beløb sig til over ,- kr. og det var mere end jeg kunne klare. Dertil kom at jeg bor på en blind vej så parkerings mulighederne var helt umulige. Nå der er et gammelt et gammelt ord der siger kommer tid kommer råd -. Det slog til denne gang for kun 1 år efter blev jeg ringet op fra Egeskov Slot på Fyn, det var Greve Claus Ahlefeldt som der var ved at tænke på at sætte sin besætning ud fordi at selv en stor og højt ydende kvægbesætning ikke mere kunne svare regnskab. Det var så hans tanke at leje den store lade ud, men han kunne ikke opnå en rimelig leje. Så nu ville han lave et kombineret veteranmuseum med biler, motorcykler, gamle hestekøretøjer, cykler og flyvemaskiner. Om jeg kunne tænke mig at være med? - Ja hvorfor ikke! Det blev til nogle lange telefonsamtaler men så sagde Grev Claus. Nej, Erik jeg bliver nød til at komme og besøge dig, for hvis det passer hvad du fortæller så må du da have over 100 gamle motorcykler. Jeg mente selv at der var ca. 110 og nogle ukomplette. Så jeg fik besøg af Greven fra Egeskov. Han kørte i en 2 personers Jaguar sportsvogn. Det var en herlig bil, jeg har selv prøvet den på de fynske landeveje, det var en oplevelse, såvel køreegenskaber, bremser og den store 6 cylindrede motor. Var noget helt andet en at køre Morris Nå vi fik da set 40 motorcykler ud af min samling og på et stykke papir lavet et udkast til en lejekontrakt på 10 år. Ja selve åbningsdatoen på Egeskov kan jeg ikke huske, men jeg har i min scrapbog en del avisudklip fra den tid. Jeg fik senere at vide af Grev Claus han havde fået mig anbefalet fordi jeg i 1966 var statist og udlånte 2 motorcykler til Flamingo Film da de optog en film om Danmarks første flyver, som der også var motorcykelkonstruktør, og byggede Ellehammer motorcykler. Denne film blev optaget i 1966 og Egeskov Veteranmuseum det åbnede i Det var en større fest med flyvemaskine opvisning, faldskærmsudspring og stor middag på slottet om aftenen. Vi var 85 indbudte. Det var en god dag med mange oplevelser og jeg kan huske at jeg gik en tur ud og så hvordan Egeskov så ud med lys i de mange vinduer, som der spejlede sig i slotsgraven. For Egeskov er jo en gammel vandborg. Den aften traf jeg selvfølgelig mange interessante mennesker, men mange af den var jo allerede i 1964 ældre folk og da vi i dag skal lægge 30 år til, ja så er der ikke mange tilbage fra dengang. Ja der kan selvfølgelig skrives meget om alle de år jeg har kørt rundt og købt gamle motorcykler men der er da somme tider blevet tid til at se lidt andet. På Fyn den gamle by og Møntergården, der ligger den største møntsamling uden for København. Der var en meget fin samling gammel dansk sølv men det blev stjålet. Det var synd. Valdemars Slot på Tåsinge som nærmest er museum for Niels Juel har jeg besøgt flere gange. Og har selvfølgelig besøgt kirken hvor Elvira Madigan og Sixtin Sparre ligger begravet. I Jylland Koldinghus flere gange, det er stort interessant. Brunkulslejerne i Søby, Randers museum, Ars museum i Himmerland. Jeg havde lånt dem en motorcykel som har tilhørt Christian Andersen og den blev brugt til en mindeudstilling om hans meget forskellige arbejder. Side 11 Han var uddannet som maskinsmed men var en meget alsidig kunsthåndværker og en meget interessant mand. Jeg har heldigvis kendt ham godt og har i mit hus en kopi af den store Gundestrupkedel som blev fundet i en mose oppe ved Års Jeg har selvfølgelig besøgt alle de større byer i Jylland og 2 gange set den gamle by i Århus. Se den gamle by det er en meget stor oplevelse og ikke mindst de gamle værksteder og forretninger. Man kan da ikke være bekendt at sige at man har været i Jylland, hvis man ikke har set Den Gamle By i Århus. Ja nu er vi kommet til Det er det år hvor Stubbekøbing Motorcykelmuseum bliver åbnet. Den 4/6 kl lukkedes døren op for Motorcykelmuseet. Der var mange forskellige indbudte, Amtmand Lundsten, Borgmester Hauschildt, Kulturudvalgs-formand, Skoleinspektør Niels Kock, Sparekassedirektør Jørgen Jacobsen, Stadsingeniør N. Hagbart og mange andre. Jeg havde lavet et veteranløb for motorcykler hvor der var godt 20 deltagere. Det var min tanke at det skulle være en årlig begivenhed men vores parkeringsplads var alt for lille, så det blev ved det ene løb. Nu bagefter kan jeg se hvad jeg skulle have gjort. Deltager antallet skulle have været begrænset til 24 deltagere og der skulle være nedlagt forbud mod ledsagerbiler. Det skulle holdes indenfor meget faste rammer men det skulle være en god oplevelse for deltagerne således at de kunne sige- jeg var med i Stubbekøbing løbet -. Det kunne være gjort men bagefter, ja så er der mange kloge. I 1977 da havde Lolland-Falster officielt Dronning besøg i 2 dage. De kongelige kom sejlende til Nykøbing med Kongeskibet og kørte rundt på besøg på Lolland en dag og på Falster en dag. Jeg blev spurgt om det var muligt for mig at komme til Stubbekøbing og forevise motor-cykelsamlingen for de kongelige. Det sagde jeg ja til. Det næste der skete det var at jeg fik en indbydelse til frokost hos Stiftamtmand Lundsten den 21/6 kl Det var en stor oplevelse, vi var i alt 24 personer. Vi fik rejer med franskbrødssnitter og citronbåde, derefter sprængte duebryster, med grønsager og smeltet smør og til sidst oste anretning. Dertil blev der serveret rødvin. Jeg havde Fru Lundsten til bords og man samtalede som ved almindelige selskaber. De kongeliges nærværelse virkede ikke trykkende på selskabet. Til sidst fik vi Mokka med kransekage, småkager, likør eller cognac. Kl. 16 tror jeg det var, kom de kongelige på besøg på motorcykelmuseet. Vi lukkede døren 1 time før de kom således, at Dronningen, Prins Henrik, Prinserne og de medfølgende hoffolk havde museet for sig selv. Kulturudvalgsformand Niels Kock tog imod på museets vegne og borgmesteren bød velkommen da de kongelige ankom i biler. Derefter blev ordet givet til mig og jeg gik en omgang rundt og fortalte om de forskellige motorcykler. Dronning Margrethe var en interesseret tilhører og da jeg undskyldte at ikke alle maskinerne var istandsat, svarede hun, at det ser jeg, men jeg har forstået at det er noget De har arbejdet med i Deres fritid. Så det forbavsede hende ikke og som hun selv sagde, så vidste hun en del om samlinger og museumsvirksomhed og så godt som alle museer de har depoter med ting der skal sættes i stand når tid penge de tillader det. Så hun anbefalede mig, at samle mens det endnu kunne gøres, så var der noget at arbejde med senere. Og selv om man ikke fandt alt lige aktuelt i øjeblikket, så skulle man huske at tiden den arbejder jo for al museumsvirksomhed. Side 12

7 Det er fuldstændigt rigtigt og hvor jeg dog tit har ønsket at jeg i de 19 år som motorcykelmuseet har været en realitet. Der skulle man have købt for ,- kr. hvert år. Fortrinsvis af nyere motorcykler. For det er jo blevet sådan, at en motorcykel der er blevet 15 år, ja den har udviklingen gjort til en gammel motorcykel. Det har jeg ikke kunnet magte økonomisk, men samlingen er dog i dag på cirka 165 enheder og samlingen den vokser da stadig dels ved køb, men jeg har da fået nogle få motorcykler forærende af deres tidligere ejere, fordi at de gerne så deres motorcykel blev bevaret. Denne beskrivelse af motorcykelsamlingens historie vil jeg vedlægge i min scrapbog på Stubbekøbing Lokalhistoriske arkiv, således at man her kan følge motorcykel-museets tilblivelse. Skrevet i januar 1997 af Erik Nielsen Præsentation af Triumph BD250 fra Museet af Vagn Wiberg: Triumph-Werke Deutschland blev grundlagt i 1896 i Nürnberg af tyskerne Siegfried Bettmann og Carl Swemmer. Det blev oprettet som et søsterselskab til det engelske Triumph Cycle Company, som de to tyskere havde grundlagt i Coventry 7 år tidligere. Begge fabrikker producerede cykler, som i 1890erne havde deres store guldalder. I 1902 præsenterede tysk Triumph deres første motorcykel, der var udstyret med en 1 ½ HK Minerva motor. Frem til fabrikken i 1957 blev overtaget af Grundig, producerede tysk Triumph mange forskellige og succesrige modeller både med engelske Triumph motorer og med schweiziske MAG motorer, men også med egenkonstruktioner af meget høj kvalitet. Én af de mest fremragende og epokegørende var Triumph BD 250, som må betragtes som en milepæl i tysk motorcykelhistorie. Den var konstrueret af Chefingeniør Otto Reitz i 1937 og adskilte sig på flere punkter fra de hidtil fremstillede Triumph 2-takt motorer. Først og fremmest var motoren dobbeltstemplet. En konstruktion som indtil da kun var benyttet - med stor succes - af den østrigske motorcykelproducent Puch. Men i modsætning til Puch, der benyttede sig af én, gaffelformet plejlstang, havde BD 250 to uafhængige plejlstænger, altså en tvillingekrumtap. Det resulterede i en bedre adskillelse af indsugnings- og udstødningsgasserne og dermed færre uforbrændte gasser, mindre luftforurening og bedre motorgang. Og sidst, men ikke mindst, en væsentlig højere motorydelse. Motoren ydede 12 hestekræfter, hvad der på det tidspunkt var sensationelt højt for en 250 ccm motor. Den høje motorydelse skyldtes ikke alene dobbeltstempel konstruktionen, men også en meget avanceret tandhjulsdrevet valsedrejeventil, der styrede motorens indsugning. Både drejeventilen og karburatoren var integreret i motorhuset og ikke synlige udefra. I forhold til konkurrenterne havde BD 250 med sine 12 HK klart den højeste ydelse. Den dobbeltstemplede Puch 250 S4 ydede 10,5 HK og de én stemplede Zündapp 250 DKB og Victoria KR 25 S ydede begge 9 hestekræfter. Den høje ydelse betød større varmeud-vikling og motoren blev derfor forsynet med ekstra store og gennembrudte køleribber. Det gav motoren et meget specielt udseende og hurtigt fik BD 250 øgenavnet Pindsvinet. Kalender for 2012: Erik Nielsen på en af sine motorcykler To Kl Arbejds-torsdag På Tyreholmen Lø Kl. 9 Arbejds-lørdag På Tyreholmen To Kl Arbejds-torsdag På Tyreholmen Ti Kl.19 Generalforsamling På Tyreholmen To Kl.9.30 Åbning af museet Start fra Cementen i Nyk F. Sø Grøn MC Tur Side 13 Før BD 250 blev introduceret på markedet gennemgik modellen en selv efter tyske forhold usædvanlig grundig og omfangsrig testfase. Det startede allerede i oktober 1937 med deltagelse i motorløbet Durch Bayerns Berge, hvor motorcyklen vandt Guldmedalje. Sådan gik det slag i slag med deltagelse i adskillige motorløb med flotte resultater til følge igennem hvilke Triumph BD 250 blev mere og mere perfektioneret. Da den teknisk avancerede BD 250 kom på markedet i foråret 1939 var den helt uden børnesygdomme. Med den meget høje motorydelse og den allerede gennemprøvede teknik vandt modellen i 1939 flere udholdenheds- og motorløb. Ved udbruddet af Anden Verdenskrig stoppede produktionen brat. På det tidspunkt var der fremstillet og solgt under 1000 eksemplarer af Pindsvinet. Motorcykelmuseets BD 250, som er i meget flot stand med den originale dybrøde lakering, er et af de få eksemplarer af denne avancerede motorcykel, der er tilbage i verden i dag. Se billedet på forsiden af dette blad. Side 14

8 Indmeldelses blanket: Kopier eller klip denne side ud & meld din ven, nabo eller en fra din familie ind i vores Venneforening. Jeg vil gerne indmeldes i MC- & Radiomuseums Venner: Navn: Adresse: Postnr. & By: Telefonnr.: adr.: Medlemstype Vælg (sæt kryds): Mobilnr.: Alm. medlem Familiemedlem Klub/Forening Jeg indbetaler beløbet på jeres kontonr.: Jeg har interesse for: MC Radio Begge dele Send denne blanket i udfyldt stand til: René Petersen Stubbekøbingvej 141, 4850 Stubbekøning Tlf.: / Arbejdsdage på Tyreholmen: Vi har snart haft en del arbejdsdage på Tyreholmen, og vi er nået langt. Vi har dog haft håndværkere med til noget af det, ellers ha vde vi ikke magtet opgaven. Hvis du ønsker, at deltage i disse arbejdsdage, så send os din adr., og du vil få besked hver gang vi arbejder på Tyreholmen. Lørdag den 7/ mødte der ikke så mange op, men vi nåede en del alli - gevel. Vi fik isoleret næsten hele loftet, hængt lamper op på loftet, understøt - tet loftet, påbegyndt montering af rør til affugteren og lavet skillevæggen ud til den store hal, samt vi fik isoleret den. Tak til dem der har lagt deres arbejde på Tyreholmen m.v. indtil nu, men i 2012, kan vi godt bruge lidt flere hænder. Det hele bliver jo nok meget sjovere, når vi får det færdigt, så vi kan lave MC- og Radioaftner, hvor vi kan begynde og istandsætte noget. Planen er også, at vi vil lave nogle faste hyggeaftner, evt. med foredr ag m.v. Side 15 Kontakt bestyrelsen: Formand Næstformand Kasserer Benny Ahlburg Engmosevej Nykøbing F. Tlf.: / Jan Lund-Jørgensen Klodskov Standvej Nykøbing F. Tlf.: / Retur adresse: René R. Petersen Stubbekøbingvej Stubbekøbing Preben Andreasen Følfodvej Nørre Alslev Tlf.: Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Jørgen Nielsen Obelitzvej Væggerløse Tlf.: / Bestyrelsesmedlem René R. Petersen Stubbekøbingvej Stubbekøbing Tlf.: / Poul Jensen Tjørnemarksvej Stege Tlf.: / Søren Andersen Virketvej Eskilstrup Tlf.: / Suppleant for bestyrelsen Redaktør/Webmaster Erland Ahlburg Sakskøbingvej Nysted Tlf.: René R. Petersen Stubbekøbingvej Stubbekøbing Tlf.: / Åbningstiderne på MC- & Radiomuseet: Åbning for min. 10 personer Kontakt: (MC) Vagn W. Sørensen på tlf / (Radio) Benny Ahlburg på tlf / Se museets hjemmeside: Skærtorsdag Åbning af museet Kl Helligdage & Weekends Kl Tirsdag til søndag Kl Oktoberferien (uge 42) Dagligt Kl Husk: Som medlem af vores Venneforening, så har du gratis indgang. Se vores hjemmesider: &

Nyhedsblad. Fra. Nr. 1/2011

Nyhedsblad. Fra. Nr. 1/2011 Nyhedsblad Nr. 1/2011 Fra Velkommen til det nye år: Så har vi igen taget hul på et nyt år. Jeg håber, at I alle er kommet godt gennem både julen og nytåret. I ønskes alle et godt nytår. Året 2011 bliver

Læs mere

Nyhedsblad Nr. 1/2014 Godt nytår til alle læsere

Nyhedsblad Nr. 1/2014 Godt nytår til alle læsere Nyhedsblad Nr. 1/2014 Godt nytår til alle læsere Godt nytår: Alle medlemmer og læsere ønskes et rigtigt godt nytår. Kontingent for 2014: Så er det blevet tid for indbetaling af kontingent for 2014, girokort

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.4/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. april 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Generalforsamling og loppetorv NB.

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012 17 Årgang Nummer 3 Februar 2012 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Tilmelding til Generalforsamlingen til: John Hermansen, Fuglesangs Alle

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget Alle tilmeldinger sendes til Bodil Kjestrup niels.kjestrup@gmail.com Tilmeldingen er bindende, og er kun gældende ved samtidig indbetaling

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com Formand: Kjeld Larsen Lolle Alle 25, 4891 Toreby L. Tlf. 5168 5830 - email: jkl.lolla@post.tele.dk Næstformand og sekretær: Karin Rasmussen, Grænge Skovvej 108, 4891 Toreby L. Tlf. 6139 1959 - email: karst1010@gmail.com

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Valg af dirigent: Christian Gravesen Valg af referent: Frank Nielsen Ingen indsigelser. Lovlig varslet Bestyrelsens Beretning for 2014 Viborg Flyveklub Lør.

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Nyhedsblad Nr. 2/2013

Nyhedsblad Nr. 2/2013 Nyhedsblad Nr. 2/2013 Forside billedet En Standard kører ikke langt på literen. (se dåseholder) Indmeldelse/Kontingent for 2013: Der er desværre nogle af vores medlemmer, der ikke har betalt deres kontingent

Læs mere