Nyhedsblad Nr. 1/2012 Godt nytår til alle læsere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsblad Nr. 1/2012 Godt nytår til alle læsere"

Transkript

1 Nyhedsblad Nr. 1/2012 Godt nytår til alle læsere Bemærk: Girokortet udgår se mere i bladet. Godt nytår: Alle ønskes en god bag(h)jul, samt et godt nytår. Kontingent for 2012 Girokortet udgår: Så er det igen blevet tid for betaling af dit kontingent for året Vi har i bestyrelsen besluttet, at girokortet udgår, da det nu koster 30 kr., at indbetale sådan et. Du kan indbetale kontingentet på vores konto i Nordea Regnr.: 0678 Kontonr.: (husk navn, medlemsnr. m.v.) eller du/i kan indbetale beløbet kontant til enten vores kasserer eller redaktør. Du kan også indbetale kontingentet senest på vores generalforsamling den 28/ (inden den går i gang). Se priserne for dit medlemskab herunder. Det vil lette kassereren og redaktøren meget, hvis du indbetaler senest en uge inden generalforsamlingen. Ønsker du evt. en ændring af dit medlemskab, så kontakt allerede nu René Petersen (se bagsiden). Du kan også tilmelde din kontingent betaling til Betali ngs service, så går det hele meget lettere. Sidste år var der nogle der først fik betalt kontingent i august, dette gav meget svære arbejdsbetingelser for både Banken, kassereren og mig, så vi håber, at du vil hjælpe os, og være mere opmærksom på indbetalingen af kontingentet i år. Priser på medlemskab i 2012: Alm. medlemskab 150 kr. Familie medlemskab (2 personer i husstanden) 200 kr. Klub & Forenings medlemskab 250 kr. Få dine venner, familie & arbejdskollegaer m.v. til at støtte MC & Radiomuseet med et medlemskab af Venneforeningen. Når man melder sig ind efter 1/10, så betaler man kun for det kommende år. Gratis indgang på museet: Ud over at du kommer gratis ind på museet ved åbningen og lukningen, så kommer du også som medlem af venneforeningen gratis ind, når det er åbent. Triumph BD250 Foto: Vagn Wiberg Side 1 Hjemmesiden: Vores hjemmeside adr. er: & Det er kun den første, som der bliver opdateret. Billeder og tekst af gl. radioer og motorcykler m.v. modtages meget gerne på: adr.: Side 2

2 Venne Nyt og elektronisk blad: Få jævnligt nyheder fra Venneforeningen Send mig din , og jeg vil sende dig nyheder løbende. Send til Åbning af museet Skærtorsdag den 5/4-2012: Torsdag den 5/ skal vi åbne museet igen. Vi håber, at vejret bliver bedre til MC kørsel i denne sæson. Vi mødes som sædvanligt på P-pladsen (Cementen) ved Nykøbing F. Hallen. Vi kører præcis kl. 10 med ekskorte fra Hjemmeværns Politiet. De vil denne gang også tage hånd om bilerne. Skal du nå, at sparke dæk, så kom i god tid. OK Tanken sælger igen kaffe og brød til 15 kr., men de har bedt os sige, at I meget gerne må medbringe penge, så der ikke skal betales med Dankort denne dag, da det forsinker hele ekspeditionen af alle deltagerne. Jeg har købt en stor kaffemaskine, som jeg låner ud til tanken ved museets åbning og lukning. Vi vil i år bede bilerne om, at parkere ved Tyreholmen, hvor der også holdes åbent. Efter den officielle åbning af Museet, så er det planen, at alle de deltagende veteran motorcykler starter op, og kører til Tyreholmen også. Har du en veteran motorcykel, så er det vigtigt, at du parkerer således, at du let kan komme fra Museet igen. Mvh René Billede fra lukningen i 2011 Foto: Vagn Olsen Side 3 Indkaldelse til generalforsamlingen 2012: Du indkaldes hermed til den årlige generalforsamling for Stubbekøbing MC- & Radiomuseums Venner. Den finder sted på Tyreholmen tirsdag den 28. februar 2012 kl. 19. Vel mødt. Dagsordenen for generalforsamling 2011: 1. Velkomst ved formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning ved formanden 5. Fremlæggelse af de reviderede regnskab til godkendelse 6. Indkomne forslag: Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar a. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer i 4 og 5, samt ændringer i Dagsordenen: Valg af Næstformand, Sekretær & Revisor suppleant udgår. Næstformand & Sekretær konstitueres af bestyrelsen. 7. Valg til bestyrelsen: 7a. Valg af formand (lige år) Benny modtager ikke genvalg. 7b. Valg af kasserer (ulige år) 7c. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (lige år) Jørgen modtager ikke genvalg. René modtager genvalg. Søren modtager genvalg. 7e. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år) 7f. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen (ulige år) 8. Valg af 2 revisorer hertil for 2 år ad gangen (lige år) Erik modtager genvalg. Mogens modtager genvalg. 9. Fastsættelse af kontingent. - Kontingent for 2012: 150 kr. 200 kr. 250 kr. 10. Eventuelt. Husk at tage dit blad med til generalforsamlingen. Side 4

3 Regnskab for 2011: Regnskab for Stubbekøbing Motorcykel- & Radiomuseums Venneforening 1. januar december 2011 Indtægter Udgifter Medlemskontingent 7950,00 Kontorartikler incl. gaver, porto 4665,80 Bankabonnement bankgebyrer 106,00 Bestyrelsesmøder 1641,10 Hostmaster 90,00 Domæne 345,00 Kontingent bgs fik ka ,00 Webmaster Internet forbindelse 2500,00 Talk Active 100,00 Kaffemaskine og termokander 1649,90 Køb af T-shirt 3687,50 Bygningsregler 449,95 Nyt fra Formanden: Der har nu været stille fra min side et stykke tid, men der er foregået en del som har taget opmærksomheden. Sammen med fire gode radiovenner har vi foretaget en sortering af effekter som enten ikke fandtes bevaringsværdige eller som vi havde flere eksemplarer af og dem vi vil bevare er nu anbragt i det opvarmede rum og skal så flyttes endnu engang når første sals magasinet er klar. Indretningen skrider godt frem omend der nok kunne bruges flere hænder hvis vi skal være færdige inden for en overskuelig tid. Det grove hold under ledelse af Jan har udført et stort arbejde med lukning af huller og opsætning af skillevæg samt etablering af hejs og opsætning af affugter. Næste etape bliver opsætning af det omfattende reolmateriale som vi har fået dels fra Disa og også fra fa. Melgaard. På magasinet i det gamle elværk har vi desværre haft indbrud og nogen er løbet med vores Co 2 svejser, så også dette magasin skal ryddes så snart der er tid og mandskab dertil. Tilgået radiosamlingen er det første produktions fjernsyn fra B & O årgang 1952 den såkaldte trillebør model, vi har erhvervet den fra vore gode venner i Ringsted ved en byttehandel og den er nu klar til udstilling i fungerende stand. Martin har lavet et fint stykke arbejde med kabinettet så den fremtræder vældig flot. Også de to fjernsyn som vi har lånt hos DTM er nu køreklar, de er begge fra ca Jeg tænker at temaet i radiomuseet det kommende år bliver beskrivelse af den første tid med dansk fjernsyn. Ialt 8050, ,25 Resultatopgørelse pr Overført saldo pr Bank 19402,59 Overført saldo pr kasse 2129,15 Resultat -7385,25 Ialt 14146,49 Status pr Indestående i Bank 13977,34 Kontant 169,15 Ialt 14146,49 Stubbekøbing 2011 Preben Andreasen Mogens Nymand Erik Pedersen Kasserer Revisor Revisor Mvh Kasserer Preben Andreasen Side 5 Foto: Trillebøren i aktion Den 29.november var jeg med ledsager inviteret til 100års jubilæum på DTM og Erland og jeg kørte derop, et par spændende oplevelser blev der ud af det. Man startede den gamle Delainye som var kongehusets første automobil, den gik faktisk rigtig godt trods lavspændings afrivnings tændingen. Endnu mere interessant var opstarten af en atmosfærisk Otto motor på ca. 6 hk. Det er en gasmotor og den kørte stille og roligt i et par timer, jeg har læst at disse maskiner var meget støjende, den opfattelse må jeg revurdere denne var forbavsende stille i sin opførsel. Der er kun bevaret fem eksemplarer og DTM har to af denne utrolige konstruktion fra 1880 ca. Benny ønsker alle et rigtig godt nytår Side 6

4 Historien om Erik Nielsen 4. Del: Jeg har modtaget et håndskrevet dokument skrevet af Erik Nielsen den 10/ Jeg har valgt, at skrive det af, så alle har mulighed for, at læse hvad han skrev dengang. Denne forøgelse af udstillingen, syntes jeg at det er udmærket og det er med til, at bryde det ensformige i udstillingen. Det er godt, for det er jo ikke alle besøgende, der er lige interesseret i motorcykler. Men nu skal vi til, at åbne døren for den tyvende sæson, og da vi åbnede i 1977 var der 80 motorcykler udstillet, i dag er der 142 motorcykler og 12 knallerter, og en masse radioer og nogle fjernsynsmodtagere. Så der er ikke meget plads mere. Jeg mindes, at vi havde 12 stole, som var stillet op i grupper på 3 eller 4. I dag har vi, hvis vi regner kontoret med vel 6 sidepladser, det er ikke meget, og det gør udstillingen upopulær hos ældre mennesker. Det er et problem, som jeg kommer til, at gøre noget ved inden længe. Der er et initiativ råd i Stubbekøbing, dette råd var med til, at oprette det nye Vandrehjem. Dette udvalg har nu begyndt, at arbejde med bygning af et nyt tidssvarende Motorcykelmuseum. Jeg har selv været med til et møde i Men der skal jo skaffes mange penge, så der går sikkert nogle år endnu, inden vi har det nye Motorcykelmuseum. Under Eriks skrift er der tilføjet med en anden skrift Herefter er der gået 14 år Side 7 Medlemsliste : Nr Efternavn Fornavn Adresse Post Tlf. 1 Ahlburg Benny Engmosevej 14, Nagelsti Æ Buus Connie Teliavej Andersen Eilif Gammel Landevej a Ingemansson Bernth Nr. Ørslev Bygade b Ingemansson Vibeke Nr. Ørslev Bygade Christiansen Franz Egebjerghaven Andreasen Hans Jørgen Orevej 79, Postbox a Nielsen John Eriksdalsvej 5, Falkerslev b Marker Bodil Eriksdalsvej 5, Falkerslev Ernst Torben Skovalléen 8, Gaard Erik Vibevej Hansen Hans Ole Kretavej a Øgendahl Lis Sdr. Kirkebyvej 5, Nørre Ørslev b Pedersen Flemming Friis Sdr. Kirkebyvej 5, Nørre Ørslev Andreasen Preben Følfodvej Olsen Vagn Tommy Rosenvænget Jensen Jens Erik Eskilstrup Nygade Andersen Freddy Voigt Kretavej Jensen Mogens Slotsgade Andreasen Torben Eskilstrup Birkevej Jørgensen Annelise Vesterbrogade 129, 3. th Andersen Søren Virketvej 17-19, Virket Engel Jens Virketvej Madsen Ole Stubbekøbingvej Nielsen Jørgen Obelitzvej a Petersen René Richard Stubbekøbingvej b Petersen Ellis Stubbekøbingvej Nymand Mogens Nielstrupvej Palle Willy Erik Hans Egedesvej Jensen John Adamsen Cedervej 15, Strøby Egede Pedersen Ove Havrevej Petersen Vagn Lynæsbakken Rasmussen Svend Erik Tunderup Strandvej Bertelsen Werner Hvidtjørnen Jensen Kaj Lerås Jensen Erik B. Møllersvej

5 Nr Efternavn Fornavn Adresse Post Tlf. 52 Ploug Keld Stok-Holmsvej Eilertsen Jørgen Salling Skelstien Lund-Jørgensen Jan Klodskov Strandvej Richard James Langåsen Christiansen Jørn Uffe Hvidovre Strandvej Sørensen Jens Ole Bronne Grønsundsvej 297 b Jensen Michael Gedservej 172, 3. th Hansen Poul Erik Møllegårdsvej 18 a Meyer Jørgen Godthåbsvænget 3,Marielyst Juhl Ejner Møller Ved Grotten Meyer-Lassen Karsten Engkær Adelholm Torben Nykøbingvej a Nørgaard Claus Høeghsmindevej b Nørgaard Birgitte Høeghsmindevej a Rasmussen Børge Maglemosen b Rasmussen Lilli Maglemosen Bennike Jørgen Vadebrovej 19, Nagelsti Haas Michael Hammerlodden tv Haas Tina Hammerlodden tv Pedersen Henning Grønvej Jensen Otto Holm Orebygaard Nielsen Hans Eilif Sillestrup Øvej Andersen Martin Kolkevej Petersen Jan Kettingevej Hansen Hans Ove Engvejen Jensen Poul Tjørnemarksvej Ahlburg Erland Sakskøbingvej Karlsen Jan Kraghave Gaabensevej Karlsen Mikkel Teglværksgade 9, 2. tv Petersen Poul Torvegade Strømsted Frank Sundvej Kamper Ole Fyrrevænget Side 9 Klub & Forenings medlemskaber i Venneforeningen 2012 Nr. Navn Adresse Postnr. Tlf. Danmarks Nimbus Touring V/P.M.Herskind Morsøvej 16A Danmarks Veteran Motorcykelklub Eget Bo OK Plus Benzin Nykøbingvej Brdr. Kyhn Nordre Fasanvej Lolland Falsters Veteran Klub Strandvej M. C. Touring Club Markvangen P. W Wulff A/S Vestergade Stubbekøbing Radio 1010 v/erik Petersen Vestergade MC & Radiomuseet Nykøbingvej Historien om Erik Nielsen 4. Del forsat: ERIK NIELSENS ERINDRINGER OM INTERESSEN FOR MOTORCYKLER - Skrevet januar 1997 Se jeg kunne godt tænke mig at fortælle lidt om hvordan det med veteranmotorcyklerne og mit arbejde med gamle motorcykler begyndte. Se i Nykøbing Motorsports Klub som jeg var medlem af og deltog som motorsportsmand i orienteringsløb, pålidelighedsløb, terrænløb og rodeoer. Der var der vel cirka andre motorcykelkørere der også var deltagere i disse løb, men sidst i 50-erne der blev mange af disse mænd bilejere og biler og motorcykler de kunne ikke arbejde sammen, så motorklubben den døde lige så stille. Men så var det at jeg traf Roar Madsen og Dyval Restrup og foreslog at vi skulle anskaffe os hver en gammel motorcykel og se at få fat i nogle af de gamle motorsportsfolk og køre nogle kammeratskabs løb og så slutte på en kro hvor vi kunne få en bid brød og en kop øl og snakke lidt om den svundne tid. Det syntes de at det var en god ide, men da vi så talte sammen godt ½ års tid efter jeg havde fået købt de første 8 motorcykler. Roar Madsen og Dyval Restrup de havde godt nok fået talt med nogle af de gamle medlemmer af motorklubben men der var ingen som der havde fået købt sig en gammel motorcykel. Så min plan om at få genoplivning af den gamle motorklub. Den blev ikke til noget, men se nu havde jeg begyndt at samle gamle motorcykler. Og jeg fik den tanke at kunne Baronen på Ålholm tillade sig at samle på gamle biler så kunne jeg vel nok tillade mig at samle på gamle motorcykler og fra 1960 der kom der gang i samleriet hjulpet af nogle artikler i Berlingske Tidende, som der også blev trykt i Jyllands-Posten, blev jeg kendt over hele Danmark og jeg fik mange henvendelser fra folk som der havde en gammel motorcykel og stod. Jeg har prøvet at få 7 breve på en dag om motorcykler der stod på Fyn og Jylland så jeg måtte af sted med min Morris og fik de 4 med hjem, det var en 2 Side 10

6 dags tur og da jeg kom hjem lå der 3 breve. 1 fra Skanderborg 1 fra Randers og 1 fra Hjørring. Nå de måtte vente lidt for jeg skulle jo også tjene nogle penge blev det helt store år, da købte jeg 43 motorcykler og min samling var efterhånden blevet ret betydelig. Så i 1964 der hjalp min broder Ib mig med at konstruere og beregne en udstillingshal som der skulle ligge i min ret store have, men materialeprisen beløb sig til over ,- kr. og det var mere end jeg kunne klare. Dertil kom at jeg bor på en blind vej så parkerings mulighederne var helt umulige. Nå der er et gammelt et gammelt ord der siger kommer tid kommer råd -. Det slog til denne gang for kun 1 år efter blev jeg ringet op fra Egeskov Slot på Fyn, det var Greve Claus Ahlefeldt som der var ved at tænke på at sætte sin besætning ud fordi at selv en stor og højt ydende kvægbesætning ikke mere kunne svare regnskab. Det var så hans tanke at leje den store lade ud, men han kunne ikke opnå en rimelig leje. Så nu ville han lave et kombineret veteranmuseum med biler, motorcykler, gamle hestekøretøjer, cykler og flyvemaskiner. Om jeg kunne tænke mig at være med? - Ja hvorfor ikke! Det blev til nogle lange telefonsamtaler men så sagde Grev Claus. Nej, Erik jeg bliver nød til at komme og besøge dig, for hvis det passer hvad du fortæller så må du da have over 100 gamle motorcykler. Jeg mente selv at der var ca. 110 og nogle ukomplette. Så jeg fik besøg af Greven fra Egeskov. Han kørte i en 2 personers Jaguar sportsvogn. Det var en herlig bil, jeg har selv prøvet den på de fynske landeveje, det var en oplevelse, såvel køreegenskaber, bremser og den store 6 cylindrede motor. Var noget helt andet en at køre Morris Nå vi fik da set 40 motorcykler ud af min samling og på et stykke papir lavet et udkast til en lejekontrakt på 10 år. Ja selve åbningsdatoen på Egeskov kan jeg ikke huske, men jeg har i min scrapbog en del avisudklip fra den tid. Jeg fik senere at vide af Grev Claus han havde fået mig anbefalet fordi jeg i 1966 var statist og udlånte 2 motorcykler til Flamingo Film da de optog en film om Danmarks første flyver, som der også var motorcykelkonstruktør, og byggede Ellehammer motorcykler. Denne film blev optaget i 1966 og Egeskov Veteranmuseum det åbnede i Det var en større fest med flyvemaskine opvisning, faldskærmsudspring og stor middag på slottet om aftenen. Vi var 85 indbudte. Det var en god dag med mange oplevelser og jeg kan huske at jeg gik en tur ud og så hvordan Egeskov så ud med lys i de mange vinduer, som der spejlede sig i slotsgraven. For Egeskov er jo en gammel vandborg. Den aften traf jeg selvfølgelig mange interessante mennesker, men mange af den var jo allerede i 1964 ældre folk og da vi i dag skal lægge 30 år til, ja så er der ikke mange tilbage fra dengang. Ja der kan selvfølgelig skrives meget om alle de år jeg har kørt rundt og købt gamle motorcykler men der er da somme tider blevet tid til at se lidt andet. På Fyn den gamle by og Møntergården, der ligger den største møntsamling uden for København. Der var en meget fin samling gammel dansk sølv men det blev stjålet. Det var synd. Valdemars Slot på Tåsinge som nærmest er museum for Niels Juel har jeg besøgt flere gange. Og har selvfølgelig besøgt kirken hvor Elvira Madigan og Sixtin Sparre ligger begravet. I Jylland Koldinghus flere gange, det er stort interessant. Brunkulslejerne i Søby, Randers museum, Ars museum i Himmerland. Jeg havde lånt dem en motorcykel som har tilhørt Christian Andersen og den blev brugt til en mindeudstilling om hans meget forskellige arbejder. Side 11 Han var uddannet som maskinsmed men var en meget alsidig kunsthåndværker og en meget interessant mand. Jeg har heldigvis kendt ham godt og har i mit hus en kopi af den store Gundestrupkedel som blev fundet i en mose oppe ved Års Jeg har selvfølgelig besøgt alle de større byer i Jylland og 2 gange set den gamle by i Århus. Se den gamle by det er en meget stor oplevelse og ikke mindst de gamle værksteder og forretninger. Man kan da ikke være bekendt at sige at man har været i Jylland, hvis man ikke har set Den Gamle By i Århus. Ja nu er vi kommet til Det er det år hvor Stubbekøbing Motorcykelmuseum bliver åbnet. Den 4/6 kl lukkedes døren op for Motorcykelmuseet. Der var mange forskellige indbudte, Amtmand Lundsten, Borgmester Hauschildt, Kulturudvalgs-formand, Skoleinspektør Niels Kock, Sparekassedirektør Jørgen Jacobsen, Stadsingeniør N. Hagbart og mange andre. Jeg havde lavet et veteranløb for motorcykler hvor der var godt 20 deltagere. Det var min tanke at det skulle være en årlig begivenhed men vores parkeringsplads var alt for lille, så det blev ved det ene løb. Nu bagefter kan jeg se hvad jeg skulle have gjort. Deltager antallet skulle have været begrænset til 24 deltagere og der skulle være nedlagt forbud mod ledsagerbiler. Det skulle holdes indenfor meget faste rammer men det skulle være en god oplevelse for deltagerne således at de kunne sige- jeg var med i Stubbekøbing løbet -. Det kunne være gjort men bagefter, ja så er der mange kloge. I 1977 da havde Lolland-Falster officielt Dronning besøg i 2 dage. De kongelige kom sejlende til Nykøbing med Kongeskibet og kørte rundt på besøg på Lolland en dag og på Falster en dag. Jeg blev spurgt om det var muligt for mig at komme til Stubbekøbing og forevise motor-cykelsamlingen for de kongelige. Det sagde jeg ja til. Det næste der skete det var at jeg fik en indbydelse til frokost hos Stiftamtmand Lundsten den 21/6 kl Det var en stor oplevelse, vi var i alt 24 personer. Vi fik rejer med franskbrødssnitter og citronbåde, derefter sprængte duebryster, med grønsager og smeltet smør og til sidst oste anretning. Dertil blev der serveret rødvin. Jeg havde Fru Lundsten til bords og man samtalede som ved almindelige selskaber. De kongeliges nærværelse virkede ikke trykkende på selskabet. Til sidst fik vi Mokka med kransekage, småkager, likør eller cognac. Kl. 16 tror jeg det var, kom de kongelige på besøg på motorcykelmuseet. Vi lukkede døren 1 time før de kom således, at Dronningen, Prins Henrik, Prinserne og de medfølgende hoffolk havde museet for sig selv. Kulturudvalgsformand Niels Kock tog imod på museets vegne og borgmesteren bød velkommen da de kongelige ankom i biler. Derefter blev ordet givet til mig og jeg gik en omgang rundt og fortalte om de forskellige motorcykler. Dronning Margrethe var en interesseret tilhører og da jeg undskyldte at ikke alle maskinerne var istandsat, svarede hun, at det ser jeg, men jeg har forstået at det er noget De har arbejdet med i Deres fritid. Så det forbavsede hende ikke og som hun selv sagde, så vidste hun en del om samlinger og museumsvirksomhed og så godt som alle museer de har depoter med ting der skal sættes i stand når tid penge de tillader det. Så hun anbefalede mig, at samle mens det endnu kunne gøres, så var der noget at arbejde med senere. Og selv om man ikke fandt alt lige aktuelt i øjeblikket, så skulle man huske at tiden den arbejder jo for al museumsvirksomhed. Side 12

7 Det er fuldstændigt rigtigt og hvor jeg dog tit har ønsket at jeg i de 19 år som motorcykelmuseet har været en realitet. Der skulle man have købt for ,- kr. hvert år. Fortrinsvis af nyere motorcykler. For det er jo blevet sådan, at en motorcykel der er blevet 15 år, ja den har udviklingen gjort til en gammel motorcykel. Det har jeg ikke kunnet magte økonomisk, men samlingen er dog i dag på cirka 165 enheder og samlingen den vokser da stadig dels ved køb, men jeg har da fået nogle få motorcykler forærende af deres tidligere ejere, fordi at de gerne så deres motorcykel blev bevaret. Denne beskrivelse af motorcykelsamlingens historie vil jeg vedlægge i min scrapbog på Stubbekøbing Lokalhistoriske arkiv, således at man her kan følge motorcykel-museets tilblivelse. Skrevet i januar 1997 af Erik Nielsen Præsentation af Triumph BD250 fra Museet af Vagn Wiberg: Triumph-Werke Deutschland blev grundlagt i 1896 i Nürnberg af tyskerne Siegfried Bettmann og Carl Swemmer. Det blev oprettet som et søsterselskab til det engelske Triumph Cycle Company, som de to tyskere havde grundlagt i Coventry 7 år tidligere. Begge fabrikker producerede cykler, som i 1890erne havde deres store guldalder. I 1902 præsenterede tysk Triumph deres første motorcykel, der var udstyret med en 1 ½ HK Minerva motor. Frem til fabrikken i 1957 blev overtaget af Grundig, producerede tysk Triumph mange forskellige og succesrige modeller både med engelske Triumph motorer og med schweiziske MAG motorer, men også med egenkonstruktioner af meget høj kvalitet. Én af de mest fremragende og epokegørende var Triumph BD 250, som må betragtes som en milepæl i tysk motorcykelhistorie. Den var konstrueret af Chefingeniør Otto Reitz i 1937 og adskilte sig på flere punkter fra de hidtil fremstillede Triumph 2-takt motorer. Først og fremmest var motoren dobbeltstemplet. En konstruktion som indtil da kun var benyttet - med stor succes - af den østrigske motorcykelproducent Puch. Men i modsætning til Puch, der benyttede sig af én, gaffelformet plejlstang, havde BD 250 to uafhængige plejlstænger, altså en tvillingekrumtap. Det resulterede i en bedre adskillelse af indsugnings- og udstødningsgasserne og dermed færre uforbrændte gasser, mindre luftforurening og bedre motorgang. Og sidst, men ikke mindst, en væsentlig højere motorydelse. Motoren ydede 12 hestekræfter, hvad der på det tidspunkt var sensationelt højt for en 250 ccm motor. Den høje motorydelse skyldtes ikke alene dobbeltstempel konstruktionen, men også en meget avanceret tandhjulsdrevet valsedrejeventil, der styrede motorens indsugning. Både drejeventilen og karburatoren var integreret i motorhuset og ikke synlige udefra. I forhold til konkurrenterne havde BD 250 med sine 12 HK klart den højeste ydelse. Den dobbeltstemplede Puch 250 S4 ydede 10,5 HK og de én stemplede Zündapp 250 DKB og Victoria KR 25 S ydede begge 9 hestekræfter. Den høje ydelse betød større varmeud-vikling og motoren blev derfor forsynet med ekstra store og gennembrudte køleribber. Det gav motoren et meget specielt udseende og hurtigt fik BD 250 øgenavnet Pindsvinet. Kalender for 2012: Erik Nielsen på en af sine motorcykler To Kl Arbejds-torsdag På Tyreholmen Lø Kl. 9 Arbejds-lørdag På Tyreholmen To Kl Arbejds-torsdag På Tyreholmen Ti Kl.19 Generalforsamling På Tyreholmen To Kl.9.30 Åbning af museet Start fra Cementen i Nyk F. Sø Grøn MC Tur Side 13 Før BD 250 blev introduceret på markedet gennemgik modellen en selv efter tyske forhold usædvanlig grundig og omfangsrig testfase. Det startede allerede i oktober 1937 med deltagelse i motorløbet Durch Bayerns Berge, hvor motorcyklen vandt Guldmedalje. Sådan gik det slag i slag med deltagelse i adskillige motorløb med flotte resultater til følge igennem hvilke Triumph BD 250 blev mere og mere perfektioneret. Da den teknisk avancerede BD 250 kom på markedet i foråret 1939 var den helt uden børnesygdomme. Med den meget høje motorydelse og den allerede gennemprøvede teknik vandt modellen i 1939 flere udholdenheds- og motorløb. Ved udbruddet af Anden Verdenskrig stoppede produktionen brat. På det tidspunkt var der fremstillet og solgt under 1000 eksemplarer af Pindsvinet. Motorcykelmuseets BD 250, som er i meget flot stand med den originale dybrøde lakering, er et af de få eksemplarer af denne avancerede motorcykel, der er tilbage i verden i dag. Se billedet på forsiden af dette blad. Side 14

8 Indmeldelses blanket: Kopier eller klip denne side ud & meld din ven, nabo eller en fra din familie ind i vores Venneforening. Jeg vil gerne indmeldes i MC- & Radiomuseums Venner: Navn: Adresse: Postnr. & By: Telefonnr.: adr.: Medlemstype Vælg (sæt kryds): Mobilnr.: Alm. medlem Familiemedlem Klub/Forening Jeg indbetaler beløbet på jeres kontonr.: Jeg har interesse for: MC Radio Begge dele Send denne blanket i udfyldt stand til: René Petersen Stubbekøbingvej 141, 4850 Stubbekøning Tlf.: / Arbejdsdage på Tyreholmen: Vi har snart haft en del arbejdsdage på Tyreholmen, og vi er nået langt. Vi har dog haft håndværkere med til noget af det, ellers ha vde vi ikke magtet opgaven. Hvis du ønsker, at deltage i disse arbejdsdage, så send os din adr., og du vil få besked hver gang vi arbejder på Tyreholmen. Lørdag den 7/ mødte der ikke så mange op, men vi nåede en del alli - gevel. Vi fik isoleret næsten hele loftet, hængt lamper op på loftet, understøt - tet loftet, påbegyndt montering af rør til affugteren og lavet skillevæggen ud til den store hal, samt vi fik isoleret den. Tak til dem der har lagt deres arbejde på Tyreholmen m.v. indtil nu, men i 2012, kan vi godt bruge lidt flere hænder. Det hele bliver jo nok meget sjovere, når vi får det færdigt, så vi kan lave MC- og Radioaftner, hvor vi kan begynde og istandsætte noget. Planen er også, at vi vil lave nogle faste hyggeaftner, evt. med foredr ag m.v. Side 15 Kontakt bestyrelsen: Formand Næstformand Kasserer Benny Ahlburg Engmosevej Nykøbing F. Tlf.: / Jan Lund-Jørgensen Klodskov Standvej Nykøbing F. Tlf.: / Retur adresse: René R. Petersen Stubbekøbingvej Stubbekøbing Preben Andreasen Følfodvej Nørre Alslev Tlf.: Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Jørgen Nielsen Obelitzvej Væggerløse Tlf.: / Bestyrelsesmedlem René R. Petersen Stubbekøbingvej Stubbekøbing Tlf.: / Poul Jensen Tjørnemarksvej Stege Tlf.: / Søren Andersen Virketvej Eskilstrup Tlf.: / Suppleant for bestyrelsen Redaktør/Webmaster Erland Ahlburg Sakskøbingvej Nysted Tlf.: René R. Petersen Stubbekøbingvej Stubbekøbing Tlf.: / Åbningstiderne på MC- & Radiomuseet: Åbning for min. 10 personer Kontakt: (MC) Vagn W. Sørensen på tlf / (Radio) Benny Ahlburg på tlf / Se museets hjemmeside: Skærtorsdag Åbning af museet Kl Helligdage & Weekends Kl Tirsdag til søndag Kl Oktoberferien (uge 42) Dagligt Kl Husk: Som medlem af vores Venneforening, så har du gratis indgang. Se vores hjemmesider: &

Nyhedsblad. Fra. Nr. 1/2011

Nyhedsblad. Fra. Nr. 1/2011 Nyhedsblad Nr. 1/2011 Fra Velkommen til det nye år: Så har vi igen taget hul på et nyt år. Jeg håber, at I alle er kommet godt gennem både julen og nytåret. I ønskes alle et godt nytår. Året 2011 bliver

Læs mere

Nyhedsblad Nr. 1/2014 Godt nytår til alle læsere

Nyhedsblad Nr. 1/2014 Godt nytår til alle læsere Nyhedsblad Nr. 1/2014 Godt nytår til alle læsere Godt nytår: Alle medlemmer og læsere ønskes et rigtigt godt nytår. Kontingent for 2014: Så er det blevet tid for indbetaling af kontingent for 2014, girokort

Læs mere

Nyhedsblad Nr. 3/2012

Nyhedsblad Nr. 3/2012 Nyhedsblad Nr. 3/2012 Kontingent for 2012 Slettede medlemmer: Der er desværre en del, som der har undladt at betale deres kon - tingent for 2012, og de er nu blevet slettet efter udsendelsen af blad 2,

Læs mere

Nyhedsblad Nr. 2/2013

Nyhedsblad Nr. 2/2013 Nyhedsblad Nr. 2/2013 Forside billedet En Standard kører ikke langt på literen. (se dåseholder) Indmeldelse/Kontingent for 2013: Der er desværre nogle af vores medlemmer, der ikke har betalt deres kontingent

Læs mere

Nr. 96-2014. Klubblad for Lolland-Falsters Veteran Klub

Nr. 96-2014. Klubblad for Lolland-Falsters Veteran Klub VeteranNyt Nr. 96-2014 Klubblad for Lolland-Falsters Veteran Klub Henrik Eg, Errindlev. Mens vi venter på foråret 2 Hurtigt i gang af: Carsten Andersen Vi skal have fundet arbejdstøjet frem allesammen.

Læs mere

Dansk Triumph Automobil Klub Grundlagt 1983

Dansk Triumph Automobil Klub Grundlagt 1983 Dansk Triumph Automobil Klub Grundlagt 1983 Formand: Claus Ebberfeld Christiansgade 24, 2. th. 8000 Århus C Tel: 86199059 claus@dtak.dk Bestyrelsesmedlem: Gustav Engel Pravato Skovbrogade 5, 1. tv. 4000

Læs mere

Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang. Danmarks Veteran Motorcykleklub

Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang. Danmarks Veteran Motorcykleklub VETER ANEN Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang Danmarks Veteran Motorcykleklub 3-2010 1 Officielt organ for Danmarks Veteran Motorcykleklub (medlem af Danmarks Motor Union) 45. årgang - 3. nummer - ISSN 0105-9025

Læs mere

nr. 4 februar 2008-2. årgang journalen

nr. 4 februar 2008-2. årgang journalen nr. 4 februar 2008-2. årgang VESPA KLUB DANMARK journalen Præsident Flemming Olsen Smedebakken 67 8600 Silkeborg tlf. 8685 3500 / 4026 5255 flemmingo@privat.dk Vicepræsident/Webmaster Peer Fløjstrup Tanggaard

Læs mere

O M K L. Nr. 270, 35. årg. juni 2012. Ford A Coupé

O M K L. Nr. 270, 35. årg. juni 2012. Ford A Coupé VESTJYSK O M TORVETERAN K L UB 1934 Nr. 270, 35. årg. juni 2012 Ford A Coupé INFO - SIDEN BESTYRELSEN: Formand: Næstformand: Løbs- og turudvalg Bladudvalg Ansvarshavende redaktør Kasserer: Regnskab Medlems-

Læs mere

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011 Aarhuus Februar 2011 Klub 16 årgang nr. 62 Side 2 Blad 62 Februar 2011 Aarhuus Nimbus Klub Klublokaler: True Byvej 7 - True - 8381 Tilst Klubaftener: Onsdage fra kl. 19:00 Hjemmeside: http://aarhuusnimbusklub.dk

Læs mere

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk 15. årg. Nummer 8 Taksvej 8-7400 Herning - Tlf: 9712 89 11 Medlem af DGI og Landsforening Danske Folkedansere tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! www.herningfolkedans.dk

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 1 (30) Marts 2008

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 1 (30) Marts 2008 R O A D S T A R Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 1 (30) Marts 2008 Redaktør: S. Jacobsen, wsj@mx5club.dk Velkommen til ROADSTAR et nyhedsbrev primært beregnet på udsendelse via e-mail til medlemmerne

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

10 år. Aarhuus Nimbus Klub. i år! Kom til fødelsesdagsfest i festligt selskab med samtlige klubmedlemmer. Maj 2006 11. årgang nr.

10 år. Aarhuus Nimbus Klub. i år! Kom til fødelsesdagsfest i festligt selskab med samtlige klubmedlemmer. Maj 2006 11. årgang nr. Aarhuus Nimbus Klub Maj 2006 11. årgang nr. 43 Kom til fødelsesdagsfest i festligt selskab med samtlige klubmedlemmer 10 år. i år! Lørdag d 17-6-06 i True! Side 2 Blad 43 Maj 2006 Informationer om Aarhuus

Læs mere

VMK BLADET KLUBBLAD FOR VALLENSBÆK MODELSKIBS KLUB NR. 1 13. ÅRGANG FEBRUAR 2001

VMK BLADET KLUBBLAD FOR VALLENSBÆK MODELSKIBS KLUB NR. 1 13. ÅRGANG FEBRUAR 2001 VMK BLADET KLUBBLAD FOR VALLENSBÆK MODELSKIBS KLUB NR. 1 13. ÅRGANG FEBRUAR 2001 VMK s bestyrelse Formand : Claus Ryeskov Kærsangervej 10 2400 Kbh. NV Tlf: 38347204 E-mail: cry@vip.cybercity.dk Kasserer:

Læs mere

Åbent hus i anledning af vores Guldbryllup

Åbent hus i anledning af vores Guldbryllup NR. 08 AUGUST 2014 ÅRG. 112 Reception i Silkeborg I anledning af at Peter Ederkop Poulsen lørdag den 2. august kan fejre 40 års jubilæum,som naver, holder vi på dagen en reception kl. 13, i hulen i Silkeborg,

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

Læs om det hele inde i bladet

Læs om det hele inde i bladet vognen havde tilhørt hendes for nyligt afdøde mor, og nu skulle den sælges. Jeg var selvfølgelig meget yngre dengang, men åbenbart ikke klogere, for det der med, at man helst selv skal have lidt, eller

Læs mere

nr. 3 november 2007-1. årgang journalen

nr. 3 november 2007-1. årgang journalen nr. 3 november 2007-1. årgang VESPA KLUB DANMARK journalen Præsident Flemming Olsen Smedebakken 67 8600 Silkeborg tlf. 8685 3500 / 4026 5255 flemmingo@privat.dk Vicepræsident/Webmaster Peer Fløjstrup Tanggaard

Læs mere

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Program Stiftet 10. december 1958 Forårsopvisning Lørdag d. 15. marts kl. 14.00 i Langesøhallen i Morud kl.14.00 Indmarch kl.14.15 Drenge 0.+1.kl. Chris, Nicholaj, Mads,

Læs mere

VMK BLADET KLUBBLAD FOR VALLENSBÆK MODELSKIBS KLUB NR. 4 17. ÅRGANG NOVEMBER 2005

VMK BLADET KLUBBLAD FOR VALLENSBÆK MODELSKIBS KLUB NR. 4 17. ÅRGANG NOVEMBER 2005 VMK BLADET KLUBBLAD FOR VALLENSBÆK MODELSKIBS KLUB NR. 4 17. ÅRGANG NOVEMBER 2005 VMK s bestyrelse Formand: Thomas Reichert Pilehavevænge 8 2625 Vallensbæk Tlf: 43625143 E-mail: reichert@post12.tele.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG

40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG ny stemme 40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG »ny stemme«nr. 3 2003 41. Årgang Dansk Landsforening for Laryngectomerede (DLFL) Strandboulevarden 49, bygn. 1, st., DK-2100 København Ø Tlf.: 3525 7424, fax:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (35) Maj-Juni 2009

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (35) Maj-Juni 2009 R O A D S T A R Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (35) Maj-Juni 2009 Velkommen til ROADSTAR et nyhedsbrev primært beregnet på udsendelse via e-mail til medlemmerne af MX-5 Club Denmark. Indhold: I

Læs mere

Hammer. Tysklandstur med forhindringer

Hammer. Tysklandstur med forhindringer Hammer NytUdgiver: Borgerforeningen Menighedsrådet for Grindsted, Uggerhalne & Omegn Inde i bladet: Nyt fra Borgerforeningen side 3 og 4 Ny havetraktor side 5 Fra det gamle arkiv side 9 Modetøj... side

Læs mere