Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant."

Transkript

1 Referat fra FTF Region Sjælland Nykobbelvej Slagelse Bestyrelsesmøde d. 11. oktober 2013 Nykobbelvej 1, Slagelse Kl Punkt t Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant. Bilag 1.1 Valg af ordstyrer: Bertha Valg af referent: Lisbeth 1.2 Godkendelse af referat fra september 2013 OK Godkendelse af dagsorden OK med tilføjelse af økonomi og ny dato 17. januar OBS Jeanne skal deltage, som sekretær, idet Lisbeth er forhindret Efter årsmødet doodler Lisbeth til bestyrelsen for Kommende bestyrelsesmøder i 2013 OBS der er et kort konstituerende møde i den nyvalgte regionsbestyrelse efter årsmødet. Det er det sidste bestyrelsesmøde i denne omgang. 1.4 Nyt fra VVB v. Per Referat fra det seneste møde i VVB er lagt på hjemmesiden. OBS på den nye struktur på LBR. Husk at alle der er i LBR fra 2014 SKAL deltage i det regionale beskæftigelsespolitiske netværk. Tidligere tæt samarbejde med Hovedstaden hvad med det fremad rettede? Bestyrelsen skal, efter årsmødet, diskutere, hvordan opgaven bedst muligt kan løses i region Sjælland, herunder hvor mange sekretær timer, der skal anvendes, og eventuel økonomi aftale med region Hovedstaden i forhold til udarbejdelse af gennemgang af RBR dagsordenen. 1

2 Overvejelser drøftes på bestyrelses mødet i januar. Lisbeth laver oplæg til drøftelsen. Vækstforum udvider, så vi kan få to repræsentanter med frem over. Pladserne deles med AC. I dag sidder Laila Busted i Vækstforum og Per i forberedelsesudvalget. Arbejder på at sammenkoble de forskellige instanser 1.5 Nyt fra Arbejdsliv v. Niels Fyraftensmøde er skubbet foreløbig. Kolliderede med andre højt prioriterede møder. Møderne giver ikke mening med mindre der er solid deltagelse. Udvalget holder møde den 25/10 Forhandlingerne om ny MED aftaler i region Sjælland er brudt sammen. Efter 17 møder over et helt år var der fortsat ingen enighed om indholdet i MED arbejdet. Alt hvad der har med regionens drift skal MED, set med arbejdsgiverens øjne, holde sig langt fra. Umuligt at rykke på ledelsen. Arbejdstagersiden ønskede hjælp ind udefra, men det ønskede regionen ikke, så der køres videre efter gammel MED aftale. Medlemmerne er både vrede og skuffede. Nils har skrevet et indlæg til sjællandske medier for at afværge, at der ikke går for meget hurlumhej i sagen. En lødig tone er centralt, ellers ødelægges de sidste dele af samarbejdet. Lønmodtagersidens oplevelse var, at Arbejdsgiversiden startede forhandlingerne med at stille ultimative krav 1.6 Nyt fra arbejdsmiljø-gruppen v. René Gert gør opmærksom på at der er nye navne på udvalgene, men der anvendes fortsat gamle navne på regninger. Det skal revideres. Der skal laves en oversigt, som kan rundsendes. Der skal også anvendes nye afregningsbilag. Lisbeth laver udkast til januar mødet til retningslinjer. Bertha foreslår at der samtidig er tidsfrister for indsendelse. Der er afholdt tre fyraftensmøde med lidt færre deltagere end forventet. Vordingborg tilmeldt 70 men der kom kun 50. Så bliver det alt for dyrt pr. person. Mange holder fyraftensmøder for tiden. Deltagerne har været meget tilfredse. Deltagerantal skal fremgå. Drøftelser om NO SHOW FEE. Også vigtigt at sende reminder på mail. Vinter konferencen er tæt på at være virkelighed. Det ligger på hjemmesiden. Sendes videre til kontaktpersoner af Lisbeth, når materialet modtages fra Ib Rene. 1.7 Nyt fra uddannelsesområdet v. Åse PT bokses der centralt mellem repræsentation i akademi mellem FTF og LO. LO/FTF centralt er blevet enige om en fordeling, men indstil- 2

3 lingsretten ligger regionalt. Forsigtigt bud er 1/3 til FTF og 2/3 til LO. FTF skal presse på for at få repræsentationer i de enkelte uddannelsesudvalg. Der er ønsker om fusionerede udvalg, men det fungerer ikke særlig godt. Alt for høj grad af manglende viden i de brede udvalg. Organisationerne skal under alle omstændigheder kontaktes når der skal oprettes nye udvalg/genbesættes pladser 1.9 Repræsentation i Hoved MED Ringsted Sagen blev, på baggrund af en henvendelse fra BUPL Sydøst, behandlet på det sidste bestyrelsesmøde. Efterfølgende har Per, som næstformand, svaret på henvendelsen. Det har medført endnu en henvendelse fra BUPL Sydøst, samt et svar fra Per som næstformand. Ringsted kommune har skrevet til Hovedorganisationerne, herunder FTF centralt, med en opfordring til at fastholde den eksisterende bemanding i Hoved MED mhp. at understøtte implementering af organisationsændring. Brevet er videresendt fra FTF c. til FTF region Sjælland. Siden seneste bestyrelsesmøde har Nils Håkansson, Per Struwe og Bertha Langhoff været inddraget i sagen. De gav bestyrelsen en status på forløbet. Bestyrelsen drøftede henvendelsen fra Ringsted kommune, hvor et samlet MED udvalg ønskede at forlænge valgperioden med to år. Bestyrelsen fandt det vigtigt, at der er enighed hovedorg imellem ift denne henvendelse Beslutning: indkaldes Møde/dialog med såvel A som B side før beslutning træffes om perioden kan forlænges. Der skal laves skriftlig henvendelse til LO og AC Der skal laves en skriftlig henvendelse til både A og B siden. Lisbeth laver udkast til skriftlige henvendelser. Bestyrelsen understreger, at det er vigtigt, at det fastholdes, at FTF s HMU repræsentanter IKKE er organisationens men hovedorganisationernes. Ligeledes vigtigt at fastslå, at organisationerne ikke har en RET til en bestemt plads den kan lige så godt gå til andre (evt. mindre) organisationer. Henvendelse fra BUPL 1 Svar fra bestyrelsen 1 Henvendelse fra BUPL 2 Svar fra bestyrelsen 2 Brev fra Ringsted Årsmøde 2013 Beretning - godkendelse Mundtlig beretning form og indhold Første indkaldelse udsendt den Gennemgang af dagsorden Gennemgang af vedtægter Opgaver til Jeanne & Lisbeth 3

4 Opgavefordeling i øvrigt Andet? Beretning og invitation er udsendt og ligger på hjemmesiden. Sektionsmøder Meget kort spisepause efter indledningerne. Karl Siggård som dirigent, OK. Lisbeth udstyrer ham med en dirigent mappe Mundtlig beretning: Udvalgsformænd siger noget om eget område - fremadrettet, hvor lang tid skal afsættes? Enighed om ca. 5 min. Bertha vil berøre de aktiviteter der skal iværksættes i 2014, så der bruges af overskuddet. Bestyrelsen signalerer undervejs til Bertha hvis der er elementer, de gerne vil uddybe. Enighed om at den mundtlige beretning er fremadrettet. Indkomne forslag frist til 1/11 Ad pkt. 7 på Årsmødet Ib Rene har skrevet rundt til sektion P med anmodning om indstilling. Bestyrelsen genopstiller. Lisbeth skriver til kontaktpersonerne i K Lisbeth udsender regneark med oversigt over kontaktpersoner. Gert tager regnskab og budget Der skal findes en ny revisor. Forslag Frank. Ib Rene tager hånd om det. Torben (revisor) skal have en flaske vin med tak for arbejdsindsatsen Der er referent opgave, og der skal tages billeder til hjemmesiden begge dele håndteres af Lisbeth og Jeanne Bestyrelsen mødes kl. 16 Vin til Bente og Karl Siggård penge til Flemming Ibsen Beretning Mail af Invitation Folder 1.11 Ansøgning om støtte, bog om den danske model Der er ingen politik på området. Hvis FTF centralt støtter skal regionsbestyrelsen ikke. Vi skal skrive og anbefale kontakt til hovedorganisationerne. Lisbeth kontakter og afviser ansøgningen 1.12 Kommunalvalg aktiviteter? Hvis noget skal understøttes bliver det regionalvalget. Der er dog 4

5 givet støtte til valgaktivitet i Roskilde 1.13 Frivilligt arbejde. Dialogmøder +Frivillighedsrådets møder skal der reklameres for. 28/10 i Haslev Turbo på tillidsreformen Nedenstående mail er sendt til organisationsformændene og regionsformændene. Der skal tages stilling til hvem region Sjælland vil sende. Emne: Vær med til at sætte turbo på Tillidsreformen Til Formændene for FTF's medlemsorganisationer Det er med aftalen om de 7 principper for samarbejde om udvikling af den offentlige sektor lykkedes for FTF at sætte tillidsreformen på dagsordenen. Vi har i de faglige organisationer længe efterspurgt initiativer, der lægger op til, at medarbejdere og ledere kan blive aktive parter i udviklingen af den offentlige sektor. De 7 principper er en platform for at komme videre af det spor. Men principperne gør det jo ikke alene. FTF og medlemsorganisationerne har en unik mulighed for at påvirke og kvalificere det videre arbejde med de 7 principper. En central og vigtig opgave bliver at omsætte principperne til konkrete anbefalinger og initiativer, der kan bringes i spil på de offentlige arbejdspladser. Derfor har FTF's forretningsudvalg besluttet at nedsætte en ad hoc arbejdsgruppe, der skal medvirke til udvikling af initiativer, der kan understøtte arbejdet med fokus på tillidsrepræsentanter og MED- /samarbejdssystemet, herunder afholdelse af en FTF-konference i januar Arbejdsgruppen skal med udgangspunkt i erfaringerne og de faktiske forhold på de offentlige arbejdspladser udvikle redskaber og anbefalinger til, hvordan de lokale parter i MED- og samarbejdsudvalgene vil kunne iværksætte udviklingsarbejder inden for rammerne af Tillidsreformen. Samtidig skal arbejdsgruppen være med til at identificere, indhente og videreformidle eksempler på initiativer, der kan tjene til inspiration for arbejdet med at konkretisere Tillidsreformen på andre offentlige arbejdspladser, bla. i form af et "tillidskatalog". På den baggrund opfordres medlemsorganisationerne til at udpege 1-2 deltagere til arbejdsgruppen. Besked om deltagelse med navne og kontaktinformationer bedes sendt til sekretær Mette Terp på senest den 11. oktober Gruppen indkaldes samtidig til de to første møder: den 31. oktober 2013 og den 21. november 2013, begge dage kl Venlig hilsen Bente Sorgenfrey Formand 5

6 Bestyrelsen blev enig om at det var en invitation rettet til organisationerne og ikke regionerne. Nyt om området sendes til bestyrelsen løbende Evt. Der var intet under eventuelt. 6

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning Årsmøde 2013 Skriftlig beretning 1 2 Kære FTF-medlem Det er en fornøjelse hermed at præsentere dig for den skriftlige beretning 2013 fra FTF Region Sjælland. Beretningen forsøger i korte træk at beskrive

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

FTF Region Syddanmark Årsmøde d 20/11-2013 ***

FTF Region Syddanmark Årsmøde d 20/11-2013 *** Region Syddanmark Årsmøde i FTF Region Syddanmark: Som meddelt organisationer og kontaktadresser afholdes Årsmødet: Onsdag d. 20. november 2013 kl. 16 30 20 00 Hotel Scandic Kolding, Kokholm 2, Kolding

Læs mere

Deltagere: Henrik, Ida, Gertrud, Majid, Stefan, Agnes, Ditte, Kirsten Æ (går tidligere), Tina og Nina.

Deltagere: Henrik, Ida, Gertrud, Majid, Stefan, Agnes, Ditte, Kirsten Æ (går tidligere), Tina og Nina. Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 31. marts 2011 For referat: Dorthe Deltagere: Henrik, Ida, Gertrud, Majid, Stefan, Agnes, Ditte, Kirsten Æ (går tidligere), Tina og Nina. Afbud:

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 5. januar 2012 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Generalforsamling i PROSA /ØST

Generalforsamling i PROSA /ØST Generalforsamling i PROSA /ØST Bliv delegeret til PROSAs delegeretforsamling Lørdag 25. oktober 2014 For privatansatte, selvstændige og ledige it-professionelle øst for Storebælt Indhold www.prosa.dk Hovedkontor

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Kalender... 1. Fra bestyrelsen... 2. Dagsorden til Generalforsamling 23. marts 2014... 3. Beretning fra bestyrelsen... 4

Kalender... 1. Fra bestyrelsen... 2. Dagsorden til Generalforsamling 23. marts 2014... 3. Beretning fra bestyrelsen... 4 Marts 2014 Nyhedsbrev for SF Albertslund Nyhedsbrevet sendes via mail til SF ere i Albertslund og kan ses på hjemmesiden www.sf.dk/albertslund. Hvis det er afgørende for dig at få nyhedsbrevet med almindelig

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning.

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 29. august 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 29. august 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

Tema: Bente Sorgenfrey (formand FTF) om dansk arbejdsmarkedspolitik afbud

Tema: Bente Sorgenfrey (formand FTF) om dansk arbejdsmarkedspolitik afbud Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 10. 11. december 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 10.12.2014 kl. 13.00 til 18.19 Slut: 11.12.2014 kl. 9.00 til kl. 14.05 URO/HWI/KDJ

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

Referat fra kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17.12.2013 kl. 08.30 15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg

Referat fra kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17.12.2013 kl. 08.30 15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg Referat fra kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17.12.2013 kl. 08.30 15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg referat nr.2/2013 Udarb.EW/KES Mødeleder: Anja Laursen Ordstyrer: Susanne Kjærsgaard

Læs mere

Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion

Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion Hæfte 1 Skolebestyrelsens arbejde Introduktion Indhold Velkommen du har fået en vigtig opgave 3 Skolebestyrelsens plads i det demokratiske hierarki 4 Interaktiv indholdsfortegnelse - klik på afsnittet

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Region Syd HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT UDSATTE?

GENERALFORSAMLING. Region Syd HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT UDSATTE? Region Syd GENERALFORSAMLING Fredag 3. oktober 2014 kl. 15.30-ca. 22.00 Indskrivning og kaffe fra kl. 15.00 Fagforeningshuset, Vesterballevej 3A, Snoghøj, Fredericia HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Forældrerepræsentantskabet på Sankt Annæ Skole Mandag den 27. februar 2012 i skolens aula

Referat fra Generalforsamling i Forældrerepræsentantskabet på Sankt Annæ Skole Mandag den 27. februar 2012 i skolens aula Referat fra Generalforsamling i Forældrerepræsentantskabet på Sankt Annæ Skole Mandag den 27. februar 2012 i skolens aula Klasser repræsenteret: 0A, 0B, 1A, 1B, 2B, 3A, 3B, 4A, 5A, 5B, 6A, 6B, 7A, 8A,

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen.

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen 19.06.2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 28.06.2013 Deltagere: Tine Nielsen, Regitze Visby, Tilde Randsborg, Nanja H.

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

2. Kommentarer til og opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet den 12. december 2007.

2. Kommentarer til og opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet den 12. december 2007. Godkendt referat Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Onsdag d. 16. januar kl. 15 18.00 Til stede: Isak næstformand Cathrine Kristina Lars Fra sekretariatet: Steffen (ordstyrer), Miriam og Ditte (referent) Afbud:

Læs mere