Sl\lpså\^t p^is ift the n't«kt.., CHRISTIAN SOMMERSCHIU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sl\lpså\^t p^is ift the n't«kt.., CHRISTIAN SOMMERSCHIU)"

Transkript

1

2 H Sl\lpså\^t p^is ift the n't«kt.., CHRISTIAN SOMMERSCHIU)

3 Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto Iittp://www.arcliive.org/details/samlededramatisk04lieib

4

5

6

7 SAMLEDE DRAMATISKE VERKER

8

9 GUNNAR HEIBERG ;amlede dramatiske VERKER FJERDE BIND c/covj Kristiania 1917 FORLAGT AV H. ASCHEHOUG & CO. (W. NYGAARD)

10 -PT DET MALLINGSKF. BOGTRYKKER

11 I N D H O L D Kjærlighetens tragedie Jeg vil værge mit land Parade-sengen Side

12

13 KJÆRLIGHETENS TRAGEDIE FIRE AKTER FØRSTE OPLAG TRYKT IV.

14 KJÆRLIGHETENS TR A G E D 1 E PERSONERNE Kruse, forstmand. Hartvig

15 KJÆRLIGHETENS TRAGEDIE FØRSTE AKT Otuen i en sæter. Et vindu paa bakvæggen. Til iiøire for dette døren. Under vinduet fast bænk. Det brænder' paa peisen, som er i forgrunden til venstre. Ved og huggestabbe ved peisen. Længer tilbake paa samme side sengested. Bord og stoler ved peisen. Hylder med spilkummer, fat og kobberkjeler. Træskeer i sprækkerne. Det blaaser og regner utenfor. Vinden øker paa i løpet av akten. Et enkelt lys paa bordet. Mørk høstaften. En liten bjerk utenfor vinduet slaar av og til mot ruten. En gammel kone gaar og steller og ordner. Kruse, som har begyndt at pakke ut av en rypesæk, kaster hurtig en vaat regnkappe om sig. Jeg hørte nogen. Farer ut. Konen væggen. Det var bare bjerken mot ruten. Hun sætter tyristikker i kommer. Det er da fælt til veir ogsaa. Konen Ja det er veir som trollene er ute i.

16 KJÆRLIGHETENS TRAGEDIE Svart paa himlen og svart paa jorden. Konen Idagmorges laa der sne over hele verden. Det er slemt for skogen ogsaa. Konen Nu har jeg gjort istand. Jeg ligger i fjøset, om det var noget Tak, Gro. Godnat. Konen gaar. slænger regnkappen hen i en krok. Betænker sig. Hænger den pent op til tørring. Sætter frem en flaske rhinskvin og nogen matvarer. Plusselig slaar han hænderne sammen over hodet. med et straalende smil. Nu skal hun komme. Døren aapnes., indhyllet fra isse til fot i et stort tørklæ, træder ind. stormer mot hende. Hun undviker litt. Jeg fryser. Her skal fyres. Lægger meget ved paa peisen. blir staaende paa gulvet.. vender sig mot hende, glad. Jeg visste De vilde komme. Saa? 4 Jeg følte det.

17 KJÆRLIGHETENS TRAGEDIE Hvorledes kunde De vite det? De er kommet. næsten litt heftig. Jamen ikke slik som De mener. Jeg er kommet fordi De er glad i mig. Ikke fordi jeg er glad i Dem. Gaar det ikke an det kanske? Kan De ikke tænke De er Dem det. kommet. Jeg synes jeg maatte holde vor avtale. Og den gik altsaa ut paa at jeg skulde komme her om et aar paa aarsdagen hvis der ikke ikke var indtraadt nogen forandring. Hvis De likte mig likesaagodt idag som for et aar siden det var ordene. Har D e længtes forfærdelig? Jeg længtes mindre og mindre for hver dag som gik. Indtil den dagen De reiste. det undslipper hende. Ja, da reiste jeg plusselig. Litt efter. Det er da ikke noget at smile av. Jeg smilte ikke. Jeg bare lo. Kom nu og sæt Dem ved peisen. i blir staaende. Aa den turen opover fjeldet. Hvor lang tid har De brukt fra den siste gaarden nede bygden?

18 KJÆRLIGHETENS TRAGEDIE Hvad er klokken nu? Ni. Da har jeg brukt fem timer. Fem timer paa hesteryggen og i dette veiret nei men De graater. Jeg var saa bange opover. Det var saa koldt og mørkt. Ifjor var det pent veir, og vi var mange mennesker. laar er det stygt veir, og vi er bare to. Verdens to eneste mennesker. Vil lægge armen om hendes liv. stille. Ikke gjør det. Ser paa ham. Og det er jo mot avtalen. saa leende. Saa? Ja det maa da De vite som ellers har holdt avtalen godt. Ikke skrevet et eneste ord paa et helt aar, mener De? Ja. Er De sint for det? Jeg skrev jo heller ikke. Skyssgutten viser sig i døren. 6 Nu kommer jeg. Til. Jeg sier han kan ride nedover. Gaar.

19 KJÆRLIGHETENS TRAGEDIE <AREN Gjør et skridt efter ham, som for at hindre ham. Tar sig i det. Men er i <AREN stive. uro. kommer. Nei hvor lyst det er her. Har De tændt? smilende. Nei. Jeg kunde ikke engang. Fingrene er irling Nu faar De ikke lov at fryse længer. Tar tørklæet av hende. Solen svøper sig ut av taaken! sætter sig ved peisen. Det er nemlig ikke saa liketil for en ung dame av de høiere samfundsklasser slik at begi sig alene op til en fremmed herre midt om natten. irling rækker hende et glas vin som hun drikker. Især naar man bor sammen med sine to søstre og en bror som er kongelig fuldmægtig ja! irling gjentagende. Ja! / Og de to søstrene og den kongelige fuldmægtigen skal man lyve proppende fuld for at kunne komme avgaarde. Hit op paa nakne fjeldet. Ler plusselig op. Men dette er jo igrunden forfærdelig. irling smilende. Ja. Og især da den unge damen paa femogtyve aar hadde tænkt at bli i kakkelovnskroken resten av sit liv for der hadde hun begyndt at finde fred og ro.

20 KJÆRLIGHETENS TRAGEDIE Efter et stormfuldt liv. Nei, for at undgaa et stormfuldt liv. leende og hjertelig. Med mig? vendt mot ham. Ikke for det. Jeg er ikke bange for Dem. Og jeg er ikke bange for at gaa nedover til bygden, om det er nødvendig. Og jeg er ikke bange for at sende Dem nedover til Nei! Modig nok! bygden heller, om det skulde bli nødvendig nei! Nei. Ikke modig nok. Jeg var litt bange. Var. Da jeg plusselig stod her i stuen. For det var det eneste jeg hadde foresat mig, at jeg ikke vilde la mig overrumple. Og da er det vel ikke saa rart at jeg var i litt oprør straks jeg kom. Jeg har ikke mærket det gran til noget oprør, jeg. Men hvorfor er De da saa forfærdelig sikker. Aa, saa sikker. De er meget sikrere end ifjor. stille og inderlig. Jeg er tusen ganger mere glad i Dem iaar. Nu er solen sulten. peker paa bordet. Vil solen ha ansjos. De ler begge. Sætter sig til bordet og spiser litt uten at tale sammen. 8 Naturligvis har jeg mange ganger tænkt paa at det

21 KJÆRLIGHETENS TRAGEDIE kunde være ganske morsomt, naar man var rigtig nydelig klædt, at komme ind i en konsertsal med en pen distingvert herre det kan De jo vite. Eller i teatret midt under ouverturen, saa hele bænken maatte reise sig. Ja. Skaal. Skaal. De sitter igjen litt uten at tale. Men tænk, jeg synes at alle som elsker eller som man sier elsker de har det ondt. Mens de andre ser ut som de greier sig svært fint. det Det var da et sørgelig indtryk av livet. Hvor har De fra? Hvor jeg har det fra? Vi gaar jo løse omkring, og saa ser vi litt og saa hører vi litt og saa foler vi litt og plusselig er det for eksempel noget vi er bange for, vi vet ikke selv hvad det er engang. Jeg for eksempel har den fikse idé at jeg har en fiks idé, men jeg vet bare ikke hvad det er for en h:'ha gud hvor dypsindig De ser paa mig. De sitter litt igjen. Jeg eynes aldrig jeg har hat det saa deilig som i dette aaret. Hvad har De gjort hele tiden da? Jeg har længtes. Men var ikke det frygtelig?

22 KJÆRLIGHETENS TRAGEDIE Nei det var deilig. Synes De det er deilig at længes da? Ja efter Dem,. Jeg synes det er det værste i verden. Jeg kan simpelthen ikke længes. Jeg blir sint, jeg. Men gudvelsigne Dem, hvad har De tat Dem til da? Jeg har gaat og været lykkelig. Ikke noget andet? Jeg har arbeidet. Reiser sig. Jeg syntes alt mit arbeide blev hævet høit, høit op. Jeg syntes det blev saa stort og vakkert, fordi jeg gik og tænkte paa Dem. Jeg saa jo bare Deres ansigt. Jeg gik og hugget i ansigter. Jeg gik og saadde og plantet i ansigter. Hele skogen var fuld av Deres deilige ansigt med de blanke barneøinene. Han tar hendes haand og trækker hende op av stolen. Han trykker hende teet ind til sig. staar viljeløs et oieblik, gaar saa hen og sætter sig paa den andre siden av stuen. stiller sig bak hendes stol, kan ikke finde ord, sier endelig sagte ned til hende. Jeg elsker de to søstrene Deres og den kongelige fuldmægtigen ogsaa. rækker haanden op til ham. Hvor pent De taler til mig. Reiser sig saa plusselig, gaar litt bortover, vender sig mot ham. Bønlig. Aa, la mig faa gaa. Eller gaa De. 10

23 K JÆRLIGHETENS TRAGEDIE da, venter litt, derpaa stille og inderlig. Er De ikke glad i mig. likesom beroliget av hans stemme, sætter sig. Men men Hvad Jeg trodde det hadde været saa ganske anderledes. De trodde De skulde følt Dem saa meget gladere. Ikke gladere. Saa meget høitideligere kanske. Mere overvældet. smiler litt, nølende. Jeg trodde det hele skulde været mere forgyldt likesom. smiler ogsaa litt. De føler Dem skuffet. muntrere og fortere. Først hadde jeg nu været saa sikker paa at naar jeg kom ind her fra det forfærdelige mørke derute, saa skulde De ha ligget paa knærne og ventet paa mig. Gjorde jeg ikke det? dristigere. Og var vi glad i hverandre, saa kunde vi da ikke rummes i samme stue. Væggene maatte sprænges. D e t trodde jeg da ialfald maatte være som at sætte stuen paa taket. tæt hen til hende, begeistret. Aa, hvor vakkert! De gjør 11

24 K J Æ R L I GHETENS TRAGEDIE alt større for mig. Jeg føler for et ansvar jeg har. Jeg visste ikke jeg visste ikke hvor jeg elsket dig. Og jeg visste ikke nu for et vidunderlig menneske du er, saa tryg, saa stolt, saa høit med panden. Henrevet. Nu elsker jeg, nu elsker jeg for første gang, nu igjen elsker jeg for første gang. som har lukket einene, sagte og langsomt. Men saa deilig det er ogsaa Høiere Saa berusende deilig det er at bli bedt. tar hendes haand. Skal vi begynde imorgen? Imorgen? Ja, imorgen. Med hvad? Med at gjøre os jorden underdanig. Med skogarbeidet. Vi skal gjøre ny skog her i landet. Nyttetrær og lyse løvtrær, og deilige allétrær med skygge op til lykkelige huser, og saa frugttrær og skjønhetstrær, og midt i altsammen vort hjem vort skoghjem,. stille. Først maatte vi da ut i den store verden. Skulde vi reise? Ja naturligvis. Først en lang, lang tur, Alt hvad du vil kan du faa mig tij. Kunde jeg? 12

25 KJÆR LIGHETENS TRAGEDIE Alt. Om det saa var skogen og jagten altsammen skulde jeg opgi, hvis du vilde. Vilde De? Det banker paa døren. Døren aapnes. Man hører at vinden og uveiret har tat stærkt til. Ind kommer Hartvig. Han har et dvælende, tungt, men klokt blik. Stille røst og stille bevægelser. Som oftest litt duknakket. Klædt i en tynd frakke, som er opbrettet. En bløt, liten hat, som han ikke tar av sig straks. En liten vadsæk. Han er gjennemvaat. blir staaende ved døren. Skygger med haanden for øinene. Aa hvor det var lyst her! Litt efter. Jeg har gaat mig vild paa fjeldet. Sæt Dem ved ilden og faa tørket Dem litt. ser sig om. Men det maa være Gudbrand Kvænnes hjemmesæter. Ja det er det. Men saa lyst og festlig! Hans ansigt er blit oplivet. Og saanne lyse og glade mennesker! Litt forlegen da der ikke svares. Det var saa svart ute. Men sæt Dem ved ilden og drik et glas vin. Skjænker i et glas. der hele tiden stirrer paa. Hvis De tillater. høflig, men kort. Værsgod. 13

26 KJÆRLIGHETENS TRAGEDIE ' blir staaende. Jeg har gaat mig saa rent i tul paa fjeldet og jeg har da saa ofte været paa disse kanter. Jeg gaar næsten hele aaret. Sætter sig paa bænken. Nei, sæt Dem til Ilden. De er jo gjennemvaat. gaar over til, tar hans arm. Litet ophold. Det er likesom ikke saa farlig at gaa vild her hjemme, hvor man kan sproget. ler uvilkaarlig. Det var da komisk. Det er kanske bare det at vi egoister har saa vanskelig for at lære fremmede sprog. Litt efter. Men jeg ser der er optat her paa sæteren. Liten pause. Der er jo bare denne ene stuen. Men kanske over i fjøset Hun avbryter og vender sig fra de andre. der ser hendes forvirring. Elskede! Vender sig mot. Her har jeg skjænket til Dem. reiser sig plusselig, tar hatten. Mit navn er Hartvig. uvilkaarlig. Han som stille og alvorlig. Han som skriver saanne rare digte ja gir ham glasset. Mit navn er forstkandidat Kruse 14

27 KJÆRLIGHETENS TRAGEDIE Fruen? Ja vi er nygifte. Hun lægger armen om s hals. Han tar hende ind til stirrer paa dem. sig. De staar et øieblik sammen. Et smertelig., næsten haardt iittryk fæstner sig i hans ansigt. med glasset i haanden. Stille. Paa et lykkelig utfald av kjærlighetskampen. vender hodet. Kjærlighetskampen? Kampen om hvem der skal vinde overtaket. endnu med den ene arm om s hals. Der er da ingen kamp naar man elsker hverandre. Altid. Og den som elsker mest, han taper altid, for han taper den han elsker. ser spørgende, halvt smilende. ogsaa smilende. Det maa De da vite, at jo mere den ene elsker, des mere svinder den andens kjærlighet. Men forsvar mig da. som hele tiden bare har set paa, uten at høre videre efter. Undskyld, hr., jeg hørte ikke rigtig. litt kort. Jeg sa bare at den som føler sig lykkelig i kjærlighet, han elsker ikke. Han bare dormer. 15

28 KJÆRLIGHETENS TRAGEDIE Man kan altsaa ikke bli lykkelig i kjærlighet da? smilende. Kjærligheten spør vist ikke efter lykken. Er lykken der, er det godt. Er den der ikke, saa er det ogsaa godt. Men den har ikke egentlig noget der at gjøre. ivrigere. Men naar to elsker hverandre, saa er de jo lykkelige. Men to elsker ikke hverandre. og ler. Aldrig samtidig. slaat. Aldrig samtidig. hurtig, idet han stirrer paa hende. Det maa da De vite. ser paa ham, halvt forskrækket. Saa ser hun paa. Lægger armen om hans hals, sier fort og ivrig. Men det kommer. Det kommer. Ikke straks kanske. Men det øieblik kommer da begge elsker hverandre like høit. stærkt. Aldrig. Ikke et sekund. Naar det ser slik ut, da staar bare vegten og dirrer. Slaar saa om til spøk igjen^ Den eneste trøst vi mennesker har, er at den selv ikke har længe igjen. leende. Kjærligheten? Skal kjærligheten dø da, stakkar? Ja den nuværende kjærligheten maa nok snart dø. 16

29 KJÆRLIGHETENS TRAGEDIE Hvilken dag om jeg tør spørre? Den dag vi blir sandfærdige mot vore barn. Den dag vi lærer dem at synes det samme som vi selv synes. Paa vore fang og paa skolebænken. Hvad skal vi lære dem. Bare den ene lille ting at det er naturlig at vore legemer nærmer sig hverandre. Ja den slags kjærlighet! til. Hys fremdeles smilende, nærmest henvendt til. Sjælen er et senere paafund det, frue! Av legemets delirier kommer skamfølelsen. Av skamfølelsen kommer hemmeligheten. Og av hemmeligheten kommer det som vi kalder sjælen i kjærligheten. Men naar vi røber hemmeligheten, blir det kleint med sjælen. Og saaledes døde kjærligheten, stakkar den hellige kjærlighet, menneskenes skjønneste drøm, det store digt over livet, den sublime dumhet, den guddommelige galskap. Psst væk var den, da hemmeligheten gik fløiten. ivrig. Aa der er altid nogen man foretrækker, nogen man elsker. Man holder aldrig op at v æ 1 g e. bestemt. Da begynder man at vælge. Slaar ut med haanden. Nu er alting blindt og tilfældig. litt irritert. Det var da svært saa overlegent Gunnar Heiberg. IV. 17

30 KJÆRLIGHETENS TRAGEDIE HADELN igjen ganske stille og smilende. Skulde ikke j e g være overlegen da jeg som har skrevet til keiseren av Tyskland. Og git ham gode raad. De stirrer paa ham. Ja, jeg som staar her med denne vaate hatten. Egenhændig. Og jeg venter paa svar. Ler litt klukkende. Men jeg har ikke set nogen resultater av min henvendelse. Og svar har jeg ikke faat, kanske fordi jeg ikke har nogen fast adresse. Jeg er nemlig paa vandringsfot nat og dag hele aaret gjennem. Nu ganske alvorlig. Godnat og tak for her. Men i dette forfærdelige veiret? der har staat og grundet. Nei, er det saan at digte. For det var da vel bare digt alt det De sa. Ja. litt nølende. De har ikke selv prøvet det? smiler litt. Nei. Da kunde jeg da ikke uttale mig med slik sikkerhet. ler litt. Bare ord altsaa? Bare ord ja. 'Men fra begyndelsen var ordet og ordet var hos gud, vet De. Og ordet var gud. Staar litt. Og ord kan ogsaa dræpe. Ogsaa 18 Ja, kjærligheten jeg mener det hænder jo ogsaa

31 KJÆRLIGHETENS TRAGEDIE. lægger at kjærligheten dræper hvis den er av ekstra kvautet da. Men jeg faar se at komme avgaarde. Med et halvt smil. Jeg skulde jo gjerne ha ordnet menneskelivet og verdensforholdene litt, før jeg la mig til ro. Og jeg greier det altsammen bedre ute i mørket end inde i lyset blandt virkelige mennesker. Godaften. Gaar stille sin vei. Uveiret raser utenfor. gaar hurtig hen til døren, forsøker at laase den. Hun kan ikke, Skal jeg hjælpe. Gaar op til hende, laaser døren, idet han venstre arm om hendes liv. gaar sagte hen og sætter sig ved peisen med føtterne op mot ilden. kommer sagte hen til hende. Ler. ser paa ham. Lakerte sko. Du er kommet ridende opover fjeldet i lakerte sko. I dette veiret. rækker haanden til ham. Jeg var jo ræd for ikke at komme tidsnok med toget. tar hende ind til sig. Aa. stille. Der var jo intet jeg heller vilde, jeg, end at bli glad i dig, kan du vite. beruset. Du lukker øinene! Slipper hende et øieblik. Slaar hænderne sammen. Med stærkt utbrud. Aa jeg synes vi maa bringe glæde hvor vi viser os i hele verden vi to. ind til ham. Du og jeg,! Bare vi to. 19

32 KJÆRLIGHETENS TRAGEDIE ANDEN AKT x\.aret efter om vaaren. Venteværelse paa en liten jernbanestation i Sydtyskland. Det er oppe i en fjeldbygd. Stationen tænkes at ligge mellem to jernbanelinjer. Dør paa begge sider. Vinduer i bakgrunden. Paa en bænk staar en hel del bagage. og kommer ilende. Idet de kommer, piper toget. Der gik toget. samtidig. Der gik toget. De kaster sig leende paa hver sin bænk. Det var din skyld som vilde vi skulde gaa. Nei det var din skyld som ikke vilde gaa i tide. 20 alle Det var du som skulde ta avsked med hver enkelt av bikjerne.

33 KJÆRLIGHETENS TRAGEDIE Nei det var du som aldrig kunne bestemme dig til hvilken hat du vilde reise med. De ler begge. Ja saa maa vi vente i akkurat en time og syv og tredve minutter. Haha naar du kan hele togplanen utenad, hvorfor behøver du da at læse i den hele dagen. Om vi kom ut for et sammenstøt, tror jeg du sørget for at redde den først. Nei, først herbariet, saa dig og saa reiselisten. Ser ut av vinduet. Nei hvor vakkert det er med alle bækkene nedover fjeldet. Det er akkurat som i Norge. Om otte dage staar jeg midt i skogen hjemme hurra! Ja, det skal bli moro, det ogsaa Stakkars Henriksen han vilde gjerne vi skulde b 1 i t ute, saa han kunde beholdt konstitutionen sommeren over. Det kan der nok ikke bli noget av, hr. Henriksen. Saa du det tversnittet her skal du se. Tar frem et brev. Henriksen har tegnet op tversnittet av en furu i Hjellemyren, som jeg tappet ifjor. Se her. Viser med en blyant. I de første tyve aarene blev ikke den indre marv tykkere end saa. Men saa i det aaret vi har været ute, efterat våndet kom ut av myren, har træet vokset i et aar altsaa, likesaa meget som i alle de tyve første aarene tilsammen hvad. Men det er endnu rarere med mig. I det ene aaret jeg har været sammen med dig, har min indre marv vokset 21

34 KJÆRLIGHETENS TRAGEDIE likesaa meget som i de fem og tyve aarene før jeg kom under rationel behandling. Rationel behandling er godt. Ja der kan du se. Og du er et lystræ likesom furuen. Den trives naa? Den trives ikke paa sandjord. Aa den trives netop paa sandjord og i sol. Men jeg er et skyggetræ som granen der kræver fugtig dyp jord. Vi forlanger hver vor jord altsaa. Med andre ord, vi passer ikke sammen. om halsen paa ham. Aa du da! Stille. Jeg blir aldeles høitidelig naar jeg tænker paa hvad du er for et menneske. med et blink i øiet. Ikke bare høitidelig vel? munter igjen. Nei det vet gud. For jeg er vel ikke bare et grantræ. danser litt bortover. Da han forfølger hende med sit smil, stanser hun og ser usikkert smilende paa ham. gaar sagte mot hende. Hvad? hermende. Hvad? nikker bestemt. Ja. Jeg tror du er gal jeg, som du snakker. Midt paa lyse dagen. 22

35 KJÆRLIGHETENS TRAGEDIE tar hende ind til sig. Derpaa. Men nu blir det nok bedre, naar jeg kommer i arbeide igjen. smilende, sagte. Bedre? I slik rus kan vi da ikke gaa heie vort liv. Hvorfor det? Alvorlig talt jeg længes forfærdelig efter at komme op i skogen igjen og ta fat. Forstaar du ikke det? Jo, jo. Og jeg skal hjælpe dig kan du tro. Jeg er ikke ræd for at si det, jeg, at hele verden ligger lys og lykkelig for os to. inderlig. Skinnende deilig. Hele denne turen har været som en pragtfuld ouverture til hele vor fremtid. stille. Det var jo det jeg mente, men saa avbrøt du mig. For jeg blir høitidelig naar jeg begynder at tænke. For jeg tænker paa dig. Hvad du har været for mig. Og saa taknemlig. For et dumt litet fæ jeg var som trodde det gik an at la være at elske dig. Du har gjort mig til et voksent menneske jeg som var saa støvet og kroket og indviklet. Det er deilig at puste kan du tro. Og det er deilig at bli ung igjen. Før var det som alt hvad der skedde i verden, og menneskene selv ogsaa, bare var som skygger der drev likegyldig forbi og som jeg ikke hadde noget med. Og nu nu Hun finder ikke uttryk. Endelig. 23

36 K JÆRLIGHETENS TRAGE D I_E Nu er det som jeg mange ganger forstaar baade ting og mennesker bedre end du. For du staar ofte som en tosk og forstaar ingenting, du, Tror du ikke jeg mærker det? Det er saa ofte jeg forstaar først bakefter. Ja det gjør du. Gud hvor vigtig du er,. Men det er din skyld. Alt er din skyld. At jeg straaler av lykke og glæde og godhet og solskin og ynde og henrivende deilighet og evig beruselse. Se for en figur! Se for et dypt blik i mund se øinene se for et smil om min plusselig. Jeg har glemt kikkerten. Har du pakket den ned. Nei. Vi flyr hjem paa hotellet og henter den. Nei, sit her du og peker se efter bagagen, saa løper jeg alene. Vi har god tid. Hurtig ut. Et tog ventes. Nogen faa reisende kommer. En bondekone., med en liten gut som grauter, kommer ind paa perrongen. Hun ryster gutten og skjænder paa ham. gaar op og snakker med konen, som sees at gi hende forklaringer. Hun sætter sig sammen med konen og gutten. Litt efter kommer Hartvig Ha de ln. Han har en liten vadsæk og en kjæp. Han er støvet og treet av at gaa, ser det ut til. Da han fdar øie paa, stanser han plusselig, tvilraadig, vil derpaa gaa forbi, ut paa perrongen, som han ikke hadde set hende- drar kjendsel paa ham. Betænker sig litt, gaar saa efter ham. 24

37 KJÆRLIGHETENS TRAGEDIE Goddag, hr.. vender sig braat. Jeg kommer fra Galizien. Gaaende? Ja. Men nu reiser jeg over fjeldet her med jernbanen. Undertiden er det billigere at reise med jernbanen end atgaa. Det var likesom De ikke vilde kjendes ved mig. det undslipper ham. Ja. litt ubestemt. Saa De staar et litet øieblik uten at tale sammen. Jeg maa le. Jeg sat netop og talte med den konen der borte paa bænken. Hun var saa glad i gutten sin at hun prylte ham. Staar og ser ned uten at gi tegn paa interesse. De vet at hvo som elsker sin søn som før. Men det kom av at gutten vilde gaa nede paa de blanke skinnerne. Hvergang moren vendte sig, hoppet han nedpaa. Hun hadde tat ham op tre ganger, sa hun. Hun ser sig om som hun ønsket at skulde komme. Ja. Ser op til konen. Men nu later det som sinnet er gaat over. Se. Man ser konen sitte og leke med gutten som hun kysser. 25

38 KJÆR LIGH ETENS TRA G E D I E HADELN isamme stille tone som altid. Den natten oppe paa sæteren, da jeg kom ut fra mørket, da var det som en lys blaa himmel av lykke og ungdom hvælvet sig over Dem og ham Deres mand. Ja. Og jeg satte en svart sky paa himlen. Nei neida. En svart sky. Vi mærket ingenting. Vi syntes bare det var saa morsomt at høre paa Dem. Jeg kunde ikke la være. Hvor kan De si slikt. Vi mærket ingenting. Det var bare saa saa urimelig at De skulde gaa ut i det fæle vaate veiret. Jeg hadde lovt mig selv at jeg skulde prøve at forklare mig litt, hvis jeg engang traf Dem. smilende. Og da De saa traf mig, saa vilde De ikke kjendes ved mig. Jeg syntes det var saa vanskelig da det kom til stykket. De er nok ikke nogen handlingens mand. Nei. De som skriver saa stolt for nu har jeg læst Deres digte, kan De tro. 26 Det er nok bare i mine digte at jeg er saa stolt og herlig.

39 KJÆRLIGHETENS TRAGEDIE Gaar De altid slik alene omkring. Si mig, hvorfor gjør De det? Og saa visste jeg jo heller ikke om det var umaken værdt. Jeg visste jo slet ikke hvem De var. Om jeg fortjente saa meget, mener De. Ja. Eller om jeg ikke bare vilde nyde det at staa og ydmyge mig for Dem. Og da jeg allerede engang før idag har bedækket mig med skoggerlatter, saa synes jeg det kunde være nok. ser paa ham uten at forståa. Ja. For en times tid siden stod jeg oppe i aaskanten her. Saa hørte jeg at det lo. Hvem lo? Jeg- bløtt, næsten ræd. Men hvorfor lo De da? Man maa jo le naar man staar i solopgangen og ikke vet hvilket plagg man skal ta paa sig for dagen hvilken av sjælene. Litt efter. Jeg visste ikke om jeg skulde bestemme mig til at kysse menneskene under fotsaalerne, eller om jeg saavidt skulde beære jorden med min ensomme interessante majestæt. Veiret var jo saa pent, og solen skinte saa net, og fjeldene stod der saa venlige saa der var noget som talte for begge livsførelser. Og da jeg hadde staat en stund og talt med mig selv om dette saa lo det. 27

40 KJÆRLIGHETENS TRAGEDIE litt efter. Plusselig. De skulde forelske Dem. ser hurtig paa hende derpaa. I en dame? Ja i hvem ellers? Hvorfor ikke likesaagodt i en stor mand eller i et gammelt skap eller i hele den samlede menneske- og dyrehet, eller bare i et litet hvitt lam som bærer al verdens skyld. Resultatet blir jo det samme som med damen. Enten knæler man i skyggen eller man boltrer sit blanke jeg i solen. tænker litt, derpaa. Ja ja. Men det maatte jo være deilig for Dem. Men det er det jeg ikke kan. Hvorfor kan De ikke? / stærk indre bevægelse. Fordi jeg synes ingenting. Synes De ingenting? Nei, jeg synes ikke noget. Litt efter. Det vil si, jeg synes ikke noget mere end noget andet. Og da synes man alting blir like fett. Litt efter. Men den aftnen oppe paa sæteren livlig. Min bryllupsaften ja. 28 ser lynsnart bort paa hende derpaa. Jeg kom fra mørket, og saa stod De der. Saa seiersblændende, saa stolt, saa

41 KJÆRLIGHETENS TRAGEDIE fast av ungdom, saa jublende av liv aa saa lysende sikker. Sikker. smiler. Da syntes De altsaa noget? Ja. At jeg var saa sikker? Ja. Men da blev De vel glad da? Nei. Jeg blev ond. faar som et støt. Ond? Men hvorfor. Fordi jeg ikke kunde naa Dem. Men De gjorde mig jo ikke noget ondt. Jeg forsøkte. Hvorledes? mattere. Med mit eneste vaaben. Mit eneste, stakkars forgiftede vaaben. Med mine ord. Jeg prøvet at gjøre Dem utryg i Deres sikkerhet. med undertrykt glæde. Og, jeg var saa sikker, synes De. haardt. Ja De tindret mig like i øinene. som før. Jeg var ikke sikker. Det var De som gjorde mig sikker. 29

42 KJÆRLIGHETENS TRAGEDI E Jeg? Vet De naar og jeg blev enig om at gifte os? samme aften. Kanske Jamen naar mere og mere interessert. Like før jeg kom i øieblik jeg kom ind av døren kanske Efter at De kom. samme Efter at jeg kom. Mens De var der ja. Det var Deres nærværelse, Deres ord kanske at De vilde gjøre mig utryg, som jeg jo ikke visste noget om det, det krystalliserte mig. Det gjorde mig tryg. Det fik mig til at bestemme mig, til at vælge vælge min lykke. Min vidunderlige lykke. Det var Deres skyld næsten,, at jeg nu føler en lykke som jeg ikke tror der findes make til i hele verden. Ja De kan rigtignok være glad. De. gaar op mot bakgrunden efter sin vadsæk. likesom hun plusselig aner noget, dæmpet og for sig selv, langt. Aa aa kommer nedover igjen. Mildt i tonen. Jeg naar nok ikke menneskene med det onde engang, jeg inderlig. Men idag har De naadd mig,. Jeg synes De har været saa fin og nydelig mot mig. Jeg er saa stolt 30

43 KJÆRLIGHETENS TRAGEDI_E fordi De har betrodd Dem til mig, ømt aa vær litt glad, De skal være glad fordi De har bidrat til to menneskers lykke. Gid, gid jeg kunde være snil mot Dem, jeg ogsaa. De har saanne bedrøvede øine. Og jeg føler mig saa uendelig, saa uendelig rik., skulde jeg ikke si det, naar det er saa? bevæget og stille. Jo. Jo. langsomt, næsten for sig selv. Ja jeg er lykkelig. Plusselig. For n u er det samtidig kan De tro. ser paa hende. Den samtidigheten som De benegtet. litt brydd. Man blir saa unaturlig naar man vanker slik alene omkring. i uten at høre paa ham. Men er den største mand verden. ser paa hende, smiler Hit. Ja. For den man elsker er den største. Plusselig, likesom i skræk. Slåp han mig, saa tror jeg at jeg faldt like i avgrunden. Litt efter. Han er stærk og ubøielig. En rank gran i solen et lystræ som vi forstmennesker sier. Tar i hans vadsæk, da han atter gjør tegn til at ville gaa. Nei nu maa de vente til kommer. Han vil ogsaa gjerne hilse paa Dem. Han likte Dem saa godt. Plusselig. De skulde bare hørt som han ropte paa Dem. Ropte paa mig? 31

44 KJÆRLIGHETENS TRAGEDIE ivrig. Jo da. Ikke før var De gaat, saa skyndte vi os ut, utenfor døren, og ropte efter Dem.,, ropte vi. Det var formelig uhyggelig saan at rope ut i svarte natten. Men da var det altsaa for sent. De var alt for langt borte. Eller var det vinden kanske som tok røsten? Med glad utrop. Der er! kommer fort med kikkerten. tar ham under armen, fører ham frem til Kjender du ikke hr..., som har sittet med bortvendt ansigt, ser op. Aa jovisst. Jeg saa ikke ansigtet. Nei er De paa disse kanter. Det var da morsomt at træffe en landsmand igjen. Og jeg har gjort hr. alle vore beste undskyldninger fordi vi var saa ugjæstfri oppe paa fjeldet. Jeg har fortalt at vi stod og ropte efter ham, da han var gaat. Hvad? leende. Husker du ikke det. At vi stod og ropte efter ham alt det vi orket. Nei til. Men jeg har rent glemt at spørre om De skal hjemover til Norge nu. Ikke før ut paa høsten engang. Nu skal det bli godt at komme hjem. Og ta fat. Man 32 blir fuldstændig sløv av dette livet.

45 K J Æ RLIGHETENS TRAGED I E Saa? Man er da menneske ogsaa. Saa? Man har da noget andet at gjøre her i verden. med et slags smil. Og vel især De. De ser begge paa ham. De er jo den største mand i verden. leende. Aa fy. Han røber hemmehgheter. Fy. leende. Hvad? Hvad? Deres frue sier at De er den største mand i verden. Aa for noget Den som man elsker er den største, sa jeg. De faar da ialfald citere rigtig. Aa det er bare saant elskovssnak. litt forbauset over s staar og ler litt klukkende. tone. Nei se paa. Hvad er det De staar og ler av. leende, jeg hørte engang om en dame som hvergang hun elsket paany, saa trodde hun at hun hadde fundet 3 Gunnar Heiberg. IV. OO

46 K JÆRLIGHETEN S TRAGEDIE den klokeste mand i verden. Hun formelig samlet paa kloke mænd. Og den siste var altid den klokeste. Og saa engang var det en fysiker hæhæ hæ saa gik hun omkring og sa at det var ham som hadde fundet paa tyngdeloven hehehe hun trodde det. De andre ler ogsaa, tildels smittet av s rare latter. Hehe men det ogsaa beste var at tilsist trodde han det Fysikeren? De ler alle tre. truer med fingren. Manglet De en sort sky paa den lyse himlen nu? Hvad? Hvad? Aa, det er en hemmelighet som og jeg har sammen., som er blit stille og alvorlig igjen, tar sin vadscek. endnu i fald munterhet. Men j e g har ikke fundet op nogen tyngdelov jeg. Det vil jeg bare si dig. leende. Det er der ingen som mistænker dig for heller. Til. Men skal De gaa alt. Skal De ikke med samme tog som vi? Nei, jeg skal sydover. Til 34 Ja.. Glatz?

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

er er i en stor by dunkle kroge, afsides gader med

er er i en stor by dunkle kroge, afsides gader med Liv er er i en stor by dunkle kroge, afsides gader med D forunderlige navne, navne, som vækker anelser om et livets tusmørke, hvor mangt foregår, som ikke engang bøger kjender. Jeg bor for tiden i en sådan

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Dikt til Severin Fra Marine.

Dikt til Severin Fra Marine. Dikt til Severin Fra Marine. Jeg synge vil til deg min Ven Jeg ved du svare vil igjen Thi Kjærlighedens sterke Magt I vore Hjerter fuldt er lagt. Vi skilte er en liden Tid men snart er lykkens time blid

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg)

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg) TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Sancthansnatten TarkUiB NT872r (rollehefte, ) 1852 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Karl Johan Sæth 1 TarkUiB NT872r (rollehefte,

Læs mere

Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra. Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet

Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra. Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet bokselskap.no 2012 Ragnhild Jølsen: Rikka Gan Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet fra: Samlede Skrifter. Aschehoug, Oslo,

Læs mere

De gamle havde ret når de sagde at kjærligheden var en lue thi den efterlader jo som luen blot en askehob

De gamle havde ret når de sagde at kjærligheden var en lue thi den efterlader jo som luen blot en askehob [Bl. 55v] De gamle havde ret når de sagde at kjærligheden var en lue thi den efterlader jo som luen blot en askehob Nizza 14/1 92 Han Du skal gjøre store værker udødelige mesterværker skal falde som gå

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

ROBERT Må Sally godt lege? MOREN Ikke lige nu Robert. Gå ud og leg med dine venner. Moren kigger på Sally, som smiler til hende og sukker.

ROBERT Må Sally godt lege? MOREN Ikke lige nu Robert. Gå ud og leg med dine venner. Moren kigger på Sally, som smiler til hende og sukker. 1 SC. 1. EXT. KALKBRUDDET - FORÅR - DAG står ved kalkbruddet og flyver med sin drage. Dragen flager i vinden. I baggrunden spiller tre DRENGE på Roberts alder fodbold og råber til hinanden. Roberts drage

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Borghilds Strøms poesiebok

Borghilds Strøms poesiebok 1 Borghilds Strøms poesiebok Faadt av tante Anna juleaften 1903 Kjære Borghild Naar midt øie er lukt og min sjel er paa flugt og mit legeme er lagt paa en baare vil du mindes mig da vil du huske saa at

Læs mere

Stjernerne. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Stjernerne. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var

er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var Askeladden som kapaad med Troldet. er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var D i smaa Kaar og gammel og svag, og Sønnerne vilde ikke tage sig noget til. Til Gaarden hørte en stor god Skog,

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

[Bl. 23r] Vi sad i kupeen jeg Horneman og Dansken Vi skulde[?]... Rivieraen Vi for forbi landskaber fremmed for os skjønne underlige som i eventyrerne Et feland fra tusind og en nat Blændende hvide villaer

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Nu er det blevet eftermiddag. Solen er ved at gemme sig. Fra vinduerne skinner der gult lys. Snart er det aften.

Nu er det blevet eftermiddag. Solen er ved at gemme sig. Fra vinduerne skinner der gult lys. Snart er det aften. Vilja, mor og morfar bor på en gård, der ligger øverst oppe på en bakke. Herfra løber Vilja ned ad stien, når hun skal i skole. Når skolen er slut, maser hun igen op ad bakken, træt og sulten. Om vinteren

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855]

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855] Gildet paa Solhoug [1855] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Helene Grønlien, Stine Brenna Taugbøl 1 3 Ark. Bengt Gautesøn, Herre til Solhoug, i «Gildet paa Solhoug.»

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Wallflower. By station next. manus kortfilm. Vigga Nymann 2015

Wallflower. By station next. manus kortfilm. Vigga Nymann 2015 Wallflower 1. By station next. manus kortfilm Vigga Nymann 2015 SCENE 1.INT. PÅ S VÆRELSE. DAG. 2. Freja (16) sidder med sin mobil, og er inde på en fyr ved navn Mads (17) Facebook-profil. Freja sidder

Læs mere

Den sterkere. Dagny Juel. Drama. Personerne:

Den sterkere. Dagny Juel. Drama. Personerne: bokselskap.no, Oslo 2017 Dagny Juel: Den sterkere Teksten i bokselskap.no følger teksten i Samtiden, 1896, Vol. 7 (Oslo/Aschehoug). Digitaliseringen er basert på fil hentet fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson To af samme køn By Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson SCENE 1 EXT UDENFOR SKOLEN DAG Anna er i gang med at parkere sin cykel. Hun hører musik. Laura kommer trækkende med sin cykel,

Læs mere

2. scene. og jeg kommer tilbage. Dig og mig. Et nyt fantastisk rige. Jeg lover det. ORESTES - Hvor fanden er de henne?! ELEKTRA - Hvad?

2. scene. og jeg kommer tilbage. Dig og mig. Et nyt fantastisk rige. Jeg lover det. ORESTES - Hvor fanden er de henne?! ELEKTRA - Hvad? 2. scene Elektra og Orestes. Orestes pakker, leder efter noget. Rasende. Elektra stirrer på ham, mens han brøler og smider med tingene. Hun er fjern i blikket, ryster. ORESTES - Hvor fanden er de henne?!

Læs mere

Første Søndag efter Paaske

Første Søndag efter Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17:

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17: Apetizer: Jeg kan blive så træt af at vi efterhånden kun tænker vores liv i længden i stedet for i højden. Hvad er der ved et langt liv hvis det har været fladt som en pandekage? Prædiken til søndag den

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sommersange for guitar. Mogens Sørensen

Sommersange for guitar. Mogens Sørensen Sommersange for guitar Mogens Sørensen 1 Se, det summer af sol over engen...3 Det var en skærsommerdag...4 En yndig og frydefuld sommertid...5 Se dig ud en sommerdag...6 Jeg er Havren...7 2 Se, det summer

Læs mere

Vore døde. En prædiken af. Kaj Munk

Vore døde. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den liden graa Høne. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den liden graa Høne. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

Aabent Brev til Mussolini

Aabent Brev til Mussolini Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Side 1. Lys i håret. historien om santa lucia.

Side 1. Lys i håret. historien om santa lucia. Side 1 Lys i håret historien om santa lucia Side 2 Personer: Lucia Lucias mor Paulo Side 3 Lys i håret historien om santa lucia 1 Mor er syg 4 2 Agates grav 6 3 Et smukt lys 8 4 Paulo 10 5 Lucias øjne

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Jens Bjelke, svensk Befalingsmand i «Fru Inger

Læs mere

Prædiken til 8. S.e.T. I

Prædiken til 8. S.e.T. I En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Så er I her, og i dag er I midtpunkt som I aldrig før har været det, jo måske da I blev født og dagene, der fulgte. Men det kan I jo ikke huske.

Så er I her, og i dag er I midtpunkt som I aldrig før har været det, jo måske da I blev født og dagene, der fulgte. Men det kan I jo ikke huske. 1 Prædiken til konfirmation 4. maj kl. 9.45 & 11.00 751 Gud ske tak og lov 557 Her vil ties udvalgte vers 17 Altmægtige og kære Gud udvalgte vers 439 O, du Gud lam 70 Du kom til vor runde jord 4. maj 11.00

Læs mere

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT 1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1 Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) De laver fakler og leger at de er i krig. BOOM POW! Albert kaster sig ned til jorden og tager en dyb indånding. Han tager

Læs mere

Barndommens Gade. Så råbte vi op - cigaretternes glød brændte røde huller i tågen, og det blev sent i den mørke port, men gaden var altid vågen.

Barndommens Gade. Så råbte vi op - cigaretternes glød brændte røde huller i tågen, og det blev sent i den mørke port, men gaden var altid vågen. Barndommens Gade Skrevet af Tove Ditlevsen I Det stormer derude - far hen, far hen, lad faldne de visnede blade, det stemmer så godt med mit sind i dag så længes mod barndommens gade. Når regnen siled,

Læs mere

Augustmorgen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Augustmorgen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Onsdagen April 22, Joh V

Onsdagen April 22, Joh V 5275 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard

Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard Himmelbjerget 20. August 1867 Min kjære Katrine! [sic] Min egen Tullebasse, tak for Dit Brev, har Du selv sagt til Joakim, hvad han skulde

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016 Gyserforfatteren Stephen King fortæller, at han i sin skoletid blev tvunget til at lære et bibelvers uden ad. Han var måske en smule dovent anlagt og valgte et af dem, vi har hørt i dag: Jesus græd. Det

Læs mere

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Teksten i bokselskap.no følger førsteutgaven fra 1890 og er. basert på xml-fil mottatt fra Henrik Ibsens skrifter, UiO.

Teksten i bokselskap.no følger førsteutgaven fra 1890 og er. basert på xml-fil mottatt fra Henrik Ibsens skrifter, UiO. Henrik Ibsens skrifter/bokselskap.no 2012 Henrik Ibsen: Hedda Gabler Teksten i bokselskap.no følger førsteutgaven fra 1890 og er basert på xml-fil mottatt fra Henrik Ibsens skrifter, UiO. Teksten er transkribert

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Jeg besøger mormor og morfar

Jeg besøger mormor og morfar Jeg besøger mormor og morfar I dag er det søndag. Normalt kan jeg sove længe, for jeg skal selvfølgelig ikke i skole om søndagen. Men i dag står jeg alligevel tidligt op. Jeg skal nemlig besøge mormor

Læs mere

I SOMMERHUS Final draft

I SOMMERHUS Final draft I SOMMERHUS Final draft SCENE 1 - SKOLE (DAG, EXT.) står og læner sig op ad en bil foran en skole. Han har en smøg i den ene hånd og en iphone i den anden. Han er kunstertype, har pjusket hår og slidte

Læs mere

Nis. skal giftes. Medvirkende: I skal bruge: Nis. Tre rotter Søren Banjomus En kat Mille Gamle Nis En masse nisser Tea Teas mor Teas far En fortæller

Nis. skal giftes. Medvirkende: I skal bruge: Nis. Tre rotter Søren Banjomus En kat Mille Gamle Nis En masse nisser Tea Teas mor Teas far En fortæller Et nisseskuespil for børn i indskolingen Nis skal giftes Medvirkende: Nis Tre rotter Søren Banjomus En kat Mille Gamle Nis En masse nisser Tea Teas mor Teas far En fortæller I skal bruge: To store puder

Læs mere

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole NUMMER 111 Et manuskript af 8.c, Maribo Borgerskole 5. Gennemskrivning maj 2009 1 SC 1. EXT. VED HUS OG PARKERINGSPLADS (BOLGIBLOK OG P-PLADS) SOMMER DAG Man ser Victor (SUNE) sidde og sove op af en stor,

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Eva Egeskjold Iliana og Belin

Eva Egeskjold Iliana og Belin Eva Egeskjold Iliana og Belin Illustreret af Iona Brinch Andersen & Vig Brødre af Blodet 5 Iliana og Belin Eva Egeskjold og Forlaget Andersen & Vig 1. udgave, 1. oplag 2016 Brødre af Blodet 5 Illustration

Læs mere

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 1 og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 med udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens digte: Det værste og det bedste Et eksempel på evaluering af komplekse, subjektive og helt umålelige processer.

Læs mere

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Si\\psfl\\\ p^s ift the ni^kt.., CHRISTIAN. sonnefi5ch(u) A,^ i/j r.a ^

Si\\psfl\\\ p^s ift the ni^kt.., CHRISTIAN. sonnefi5ch(u) A,^ i/j r.a ^ .' i/j r.a ^ Si\\psfl\\\ p^s ift the ni^kt.., CHRISTIAN sonnefi5ch(u) A,^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/samlededramatisk03heib

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere