LOKAL NYT. Årgang: 2014/2015 nov./dec. NUMMER: 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKAL NYT. Årgang: 2014/2015 nov./dec. NUMMER: 3"

Transkript

1 LOKAL NYT Bringstrup-Sigersted Fællesråd: Bringstrup-Sigersted Idrætsforening (BSIF), Lokalrådet, Forsamlingshuset, Ringsted Ny Friskole, Menighedsrådet og Midtsjællands Rollespilsforening Årgang: 2014/2015 nov./dec. NUMMER: 3

2 FORMANDSLISTE FOR BRINGSTRUP-SIGERSTED SOGN BSIF: Fællesformand: Kasper Storkegård Ørslevvestervej 17, 4100 Rg Fodboldformand: Allan Nielsen, Næstvedvej 36, 1.th., 4100 Rg Gymnastikformand: Rikke Storkegård, Ørslevvestervej 17, 4100 Rg Klublokale: LOKALRÅDET: Formand: Lárus Ágústsson, Bringstrupvej 77, 4100 Rg FORSAMLINGSHUSET FRIHEDEN : Formand for fonden: Erik Christiansen, Skovagervej 6, 4100 Rg Udlejning af lokaler: Marianne Christiansen, Skovagervej 6, 4100 Rg BRINGSTRUP/SIGERSTED MENIGHEDSRÅD: Formand: Ole Andersen, Sigersted 74, 4100 Rg Sognepræst: Lisbeth Lundbech, Egerupvej 11, 4100 Rg TIRSDAGSKLUBBEN: Kontaktperson: Hilde Andersen, Borgvej 7, 4180 Sorø MADBIX: Tilmelding: Lena Rambusch Lis Kejser RINGSTED NY FRISKOLE: Bringstrupvej 31, 4100 Rg Leder: Helle Heesche SFO: KILDESKOLEN: Gyrstinge Bygade 34, 4100 Rg SFO1: Marianne Preus Sørensen SFO2: Børnehave:

3 Lokalråd Helhedsplan for Bringstrup-Sigersted Lokalrådet har holdt møder hhv. d. 26/8 og d. 20/10. Der har været fokus på udarbejdelsen af den tidligere omtalte helhedsplan for vores område. Det første udkast af planen blev afleveret til Landsbyforum lige inden d. 1. oktober. Landsbyforum holder møde d. 3. november, hvor det videre arbejde skal drøftes. Som bekendt indeholder planen, at vi sætter fokus på Bringstrup Forsamlingshus for i højere grad end nu at bruge stedet som et samlingssted og kulturhus, hvor man har mulighed for at mødes og være sammen om fælles interesser. Vi finder også, at det er vigtigt, at vi prøver nogle ting af, så derfor blev der inviteret til to klubdage. Den første fandt sted, onsdag, d. 23. oktober. Første onsdagsklub Der mødte omk. 20 op om eftermiddagen, hvoraf de fleste deltog i nørkleklubben. Snakken gik livligt, og der blev drøftet og planlagt, hvad der videre kan arbejdes med. Om aftenen var der ligeledes ca. 20 personer. Ud over almindelig snak og drøftelser om fremtiden gav Niels Skovgaard en orientering og viste billeder - fra et spændende storkeprojekt i Sverige. Niels med flere ser gerne, at vi prøver at få storke til at yngle ved Ringsted. De, der er interesseret i dette, må meget gerne kontakte Niels på mail: Lárus fortalte også om en spændende rundtur til Island, som er planlagt til sommeren Lene Søgaard Pedersen har samlet meget lokalhistorisk materiale, som hun havde medbragt noget af. Lene opfordrer andre til at være med til at samle beretninger og oplysninger fra vores område hos personer, der har boet her længe. Cafe Friheden sørgede godt for klubdeltagerne, og det gør de igen til anden klubdag, den 26. november, hvor det kan forventes at være æbleskiver, gløgg og julerier. 3

4 4

5 Lokalråd Hvis de første to klubdage går som håbet, inviteres der igen til onsdag, den 28. januar (4. onsdag i måneden), og det er planen, at der udvides med flere aktiviteter og gerne flere onsdage i måneden. Det skal nævnes, at lokalrådet har søgt og fået et økonomisk tilskud til de første to klubdage (inkl. penge til en projektor). Fibernet til området Lokalrådet fik på mødet d. 20. okt. en orientering om de planer og det arbejde det i øjeblikket foregår for at få fibernetforbindelse til Bringstrup og Ørslevunderskov. En række beboere har skrevet under på SEAS-NVEs tilbud, og der er samlet tilmeldinger nok til, at SEAS-NVE vil går videre med det, de har tilbudt. Nu forsøger lokalrådet at få det samme til at ske i Sigersted, Sigersted Huse og i Torpet samt i områderne mellem landsbyerne (her bliver det dog sværere at få fibernet til samme vilkår som i landsbyerne). Lokalrådet holder deres næste møde onsdag, d. 14. januar 2015 Fællesråd Fællesrådet havde møde d. 23. september, hvor der som i lokalrådet blev drøftet helhedsplan og Halloween. Der var søgt og bevilget penge til Halloween fra den kommunale kasse. På mødet, hvor den nye formand for Rollespilsforeningen, Dennis Hansen, deltog for første gang, fik man at vide, at Rollespilsforeningen har en øget tilslutning. BSIF mangler fortsat en person til at lede damegymnastik. Friskolen har fyldt op i alle klasser. Skolen er glad for, at de nu er ved at være igennem renoveringsarbejdet med udskiftning af vinduer og ikke mindst børnene er glade for, at skolegården nu er børne- og legevenlig. Fællesrådet holder deres næste møde tirsdag, den 20. jan kl Venlig hilsen 5

6 6

7 Fællesråd Halloween med fin tilslutning For fjerde år i træk havde fællesrådet inviteret til Halloween i Bringstrup. Arrangementet fandt som tidligere sted i Forsamlingshus, Bringstrup kirke og Bringstrupskoven. Der var et fint fremmøde fra starten med omk. 25 børn, der havde travlt med græskarlygter og ca. 40 voksne, der fik sig en snak over de nybagte vafler. De fleste begav sig til kirke kl. 17, og med gæster der var kommet direkte til kirken, var den næsten fyldt op. Stine Michel, Lise Dynnesen og Morten Lundsby fremførte deres meget spændende, smukke og rørende musikfortælling, Rødhalsen, som - i de 3 kvarter forestillingen varede fangede både børnene i forskellige aldre og de voksne. En meget fin oplevelse, som menighedsrådet skal have tak for at stå bag. Det lykkedes også for rollespilsdeltagerne efterfølgende at fange opmærksomheden hos både små og store i den mørke Bringstrupskov, hvor man gik rundt i små grupper. Da de sminkede genfærd efterfølgende kom til spisningen i forsamlingshuset, kunne alle i lyset se, at det så skræmmende ud. Der blev serveret en 3 retters menu for de over 60, der havde tilmeldt sig til Madbixens fællesspisning. Snakken gik livligt, indtil man sluttede omk. kl Fra flere sider blev der tilkendegivet, at det havde været en god dag. Det var også glædeligt for arrangørerne at se, at der var mange nye ansigter med, som man ellers ikke har set ved de lokale arrangementer. Venlig hilsen Alfred Heebøll 7

8 Lokalråd De 10 helhedsplaner Mandag den 3. november var der møde med deltagelse af kommunens 10 lokalområder om helhedsplaner. Arbejdet med udviklingsplanerne er godt på vej. Fire områder har allerede afleveret planerne: Vetterslev-Høm, Bringstrup-Sigersted, Vigersted og Gyrstinge- Ørslevvester. Alle fire områder har udarbejdet planerne selv. De andre områder er stadigvæk i gang med at holde borgermøder, behandle spørgeskemaer og drøfte indholdet i planerne. De får hjælp af en konsulent til arbejdet. Det fremgik på mødet, at sidste frist for aflevering er den 20. december konsulenten forventer dog ikke at alle når denne deadline idet mindst to af områderne kun lige er begyndt. De områder der er færdige får næppe tilbagemelding før til næste år, idet Landsbyforum vil bruge 3 måneder til at behandle planerne. I øvrigt er Landsbyforums forventning, at helhedsplanerne løbende ajourføres i forhold til den virkelighed der er i de enkelte lokalsamfund. Når der er væsentlige ændringer fremsendes disse til orientering. Efter modtagelsen af de færdige planer er næste skridt at de afleveres til Ringsted Kommune med Landsbyforums anbefalinger i forhold til det videre forløb. På mødet blev der orienteret om hvorledes landsbyforum anbefaler, at denne proces igangsættes og gennemføres. Det kræver en indsats primært af Landsbyforum, men også hos de enkelte lokalsamfund. Når helhedsplanerne er udarbejdet, og de mange spændende tiltag skal udføres, er det af stor vigtighed, at vi lokalt sikrer en synlighed for alle borgere, pressen, sociale medier mm. 8

9 Lokalråd Motivation og ejerskab er de bærende elementer i lokalsamfundsudvikling og involvering af frivillige kræfter. På mødet blev der diskuteret hvordan vi motiverer Ringsted Kommune på embedsmandsniveau og ikke mindst politisk, så vi sikrer beslutninger og bevillinger der understøtter de lokale ønsker for udvikling. Der blev foreslået, at opfordre kommunen til at ansætte en landsbykoordinator for at støtte op om arbejdet med helhedsplanerne og udmundingen af alle de aktiviteter der forventes at være indeholdt i planerne. Foreningslivet mangler medlemmer og ledere. Derfor blev lokalområderne opfordret til at gå sammen om aktiviteterne både for at søge inspiration hos hinanden og for at stå stærkere overfor kommunen. For mange frivillige er det naturligt at tage udgangspunkt i egen lokal geografi, hvorfor en sådan udvikling vil være unaturlig og i strid med de værdier vi kender i dag. Det er modsat, med stor sandsynlighed, vejen frem og derfor noget alle bør have fokus på. Færre mødesteder med større kvalitet. Multifunktionelle indendørs rum og flere udendørs faciliteter for aktivitet. Samling af forskellige aktiviteter, så flere mennesker mødes samme sted. Forslag om at samle lokalområderne i klynger blev dog afvist af flere af deltagerne. Med hensyn til økonomien står der klart efter mødet at midlerne på 1. mio. kr. om året ikke frigives til aktiviteter og projekter før byrådet vedtager helhedsplanerne. Dette vil først ske til maj 2015 hvis alt går godt. Herefter kan der forventes nogen sagsbehandlingstid. Landsbyforums bestyrelse møder byrådet den 10. november for at drøfte processen. Lárus 9

10 RINGSTED NY FRISKOLE BRINGSTRUPVEJ RINGSTED 10

11 Friskolen Fredag før efterårsferien var alle elever traditionen tro i gang med motion. I år havde Ringsted Ny Friskoles 7.klasse blandt andet arrangeret et sponsorløb, hvor forældre og andre kunne sponsere et beløb pr. løbet kilometer. Dette var så god motivation for eleverne, at der blev indsamlet kr. i alt. Dog skal det lige siges, at byggefirmaet sponserede et fast beløb på 2000 kr. og RNF på 5000 kr. Også enkelte forældre og Ringsteds borgmester deltog i at løbe. Dagen forinden havde to børnerådgivere fra Ringsted krisecenter været på besøg til den daglige morgensamling, hvor de meget levende fortalte om det store arbejde, der gøres i forhold til familier, der pga. vold har brug for at flytte hjemmefra og på krisecenter. De fortalte, at der kan bo op til 8 mødre med deres børn. De indsamlede penge skal gå til at forsøde tilværelsen lidt for de børn, der bor på centeret. Det er nemlig vigtigt engang imellem at kunne grine og have det sjovt. Det er god medicin fortalte de to medarbejdere. Derfor skal pengene bruges til ture ud i det blå; noget, der ellers ikke ville være råd til. Den 6.november holder vi som en del andre skoler i resten af landet Åben skole mellem Alle er velkomne til at kigge ind og få en rundvisning, en kop kaffe og en snak, også selv om man ingen børn har. Det kan være I selv har gået på skolen eller bare er interesseret i, hvordan vi driver skole her i lokalsamfundet på RNF. Helle Heesche Skoleleder 11

12 12

13 Juletræsfest i Bringstrup forsamlingshus den kl Igen i år bliver der juletræsfest i Bringstrup Sigersted. Der vil blive gået omkring det store juletræ, som når helt op til loftet, imens der bliver sunget julesange. Måske kommer den rare gamle julemand også forbi med lidt julegodter. Derefter skal vi have trukket juletræet ud, sammen med julen. Honningbanden vil opføre et børneteater, Hvem har stjålet Nissekraften. For at dette skal blive en god aften for børnene, vil vi henstille til at I tager godt imod indsamlerne der vil gå rundt i Bringstrup-Sigersted- Torpet og Ørslevunderskov - området med tilmeldingslister i uge Vi søger nye aktive medlemmer til vores alle sammes juletræskomite, så vi kan bevare traditionen med juletræsfesten. Alle er velkommen. I kan tilmelde jer på tlf eller mail: Med venlige julehilsner Juletræskomitéen. 13

14 BSIF-Nyt Der afholdes ordinær generalforsamling i Bringstrup-Sigersted IF Dato: Onsdag d. 18. februar 2015 kl Sted: Bringstrup Forsamlingshus Friheden Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Formanden aflægger beretning 3. Udvalgsformændene aflægger beretning 4. Kassereren aflægger beretning 5. Indkommende forslag 6. Valg til bestyrelsen 7. Valg af suppleanter 8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter 9. Valg af udvalgsmedlemmer 10. Valg af fanebærer og fanebærersuppleant 11. Uddeling af årets lederpokal 12. Eventuelt Forslag som ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Der vil være bankospil med fine præmier efter generalforsamlingen. På bestyrelsens vegne Kasper Storkegård Formand - BSIF 14

15 Lokalråd Lokalrådet holder generalforsamling Onsdag d. 18. februar 2015 kl i forsamlingshuset Friheden. I lighed med de sidste år orienterer bestyrelsen for forsamlingshuset Friheden om foregående års arbejde og BSIF afholder generalforsamling samme sted og samme aften. Dagsorden på Lokalrådets generalforsamling fremgår af vedtægterne: a) Valg af dirigent og stemmetællere b) Redegørelse vedr. rådets arbejde og økonomi i det forløbne år c) Behandling af indkomne forslag d) Oplæg vedr. det fremtidige arbejde og finansieringen af dette e) Diskussion f) Valg af 3 rådsmedlemmer g) Valg af 1 suppleant h) Eventuelt Forslag der skal behandles, er velkomne og sendes til undertegnet senest en uge før generalforsamlingen. Der skal vælges/genvælges 3 rådsmedlemmer og 1 suppleant. Med venlig hilsen Lárus Ágústsson, formand for Lokalrådet 15

16 AKTIVITETSKALENDER Ugedag Dato Aktivitet Tid Arrangør/Sted Onsdag Klub aktiviteter Klubberne/ Forsamlingshuset Onsdag Klub aktiviteter Klubberne/ Forsamlingshuset Mandag Jule Madbix Madbix/Skolen Lørdag Juletræsfest Juletræskomiteen/ Forsamlingshuset Mandag Madbix Madbix/Skolen 16

17 FASTE AKTIVITETER Aktivitet Tid Arrangør/Sted Tirsdag Ungdomsfodbold BSIF/ gymnastiksalen Tirsdag Fodbold træning: senior, oldboys og senioroldboys BSIF/ Kunststofbanerne i Ringsted Onsdag Klub aktiviteter Klubberne/ Forsamlingshuset Onsdag Klub aktiviteter Klubberne/ Forsamlingshuset Lørdag Senior/oldboys træning BSIF/Nordrup Søndag Mor/far-barn gymnastik BSIF/ Gymnastiksalen God jul og godt nytår 17

18 Kirken GUDSTJENESTELISTE Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge November november Bringstrup november Sigersted 9 - Bringstrup 13 (familie) 30. november Sigersted December december - 2.s. i advent: Bringstrup december 3.s. i advent Sigersted 9 (Mette Marbæk Johansen) 21. december 4.s. i advent: Bringstrup december julegudstjeneste Bringstrup 14, Sigersted december juledag Bringstrup 9, Sigersted december julesøndag Sigersted 9, Bringstrup

19 Kirken Januar 04. januar Sigersted januar Bringstrup 9, Sigersted januar Bringstrup Februar 1. februar Bringstrup 9 og Sigersted februar Bringstrup februar Bringstrup 9, Sigersted Præst: Charlotte Marie Hammer úr Skúoy medmindre andet er nævnt. OBS! Der tages forbehold for ændringer Igen i år vil det glæde menighedsrådene i Bringstrup/Sigersted og Gyrstinge, at se menighedernes pensionister/førtidspensionister og efterlønner til: Kirkens Julehygge for pensionister I år torsdag den 27. november Vi begynder med andagt i Bringstrup Kirke kl Derefter er der mad og julehygge i Bringstrup forsamlingshus. For 150 kr. pr. person er der Gule ærter, en øl og snaps/ sodavand og kaffe. Vi skal synge advent og julen ind og der vil være underholdning. Sidder du nu og tænker: Der må jeg med. Så skal du tilmelde dig, inden den 6. november til Else eller Ingrid , eller på mail til 19

20 Støttebevis 2014 Bringstrup Forsamlingshus Friheden Vil du være med til at styrke lokalområdet og vort fælles hus til fester, møder, kulturelle aktiviteter m.v., så kan du hjælpe ved at tage godt imod dette støttebevis og indbetale f.eks. kr. 100,- på vores bankkonto eller du kan henvende dig på telefon for at få tilsendt et girokort På forhånd tak Venlig hilsen Fondsbestyrelsen 20

21 Gymnastik Så er gymnastiksæsonen kommet i gang i BSIF. Dog med færre hold end tidligere - dameholdet er ikke oprettet, da holdet mangler en instruktør, og vi har desværre måtte aflyse vores børnegymnastikhold, da der ikke var nok tilmeldte. Mor/far-barn holdet er kommet godt fra start, og der er tilmeldt 12 børn i alderen 3-4 år. Der er fuld fart over feltet, både når børnene udfordres med forskellige lege og på redskabsbanen. :-) Mange hilsner Rikke Storkegård Gymnastikformand Bringstrup Forsamlingshus FRIHEDEN, Egerupvej 6, 4100 Ringsted Udlejning af lokaler til arrangementer af enhver art ved: Marianne Christiansen, Telefon

22 22

23 Fodbold Senior Vi kan se tilbage på en lidt blandet sæson, hvor vi måtte lukke serie 6 da der ikke var nok spillere til 2 hold. Serie 5 holdet sluttede i den nederste halvdel i foråret men endte med og rykke ned i efteråret. Så det bliver i serie 6 seniorholdet starter næste sæson. Og tak til trænerne og holdlederne for et stort og godt stykke arbejde. Vintertræning: Vi har stoppet træningen i Bringstrup, men går ikke i vinterhi af denne grund, træningen fortsætter tirsdage på boldbanen i Bringstrup fra kl Der er endnu ikke dato på hvornår vi starter træningen på kunststof. Her er alle der har lyst til at få rørt sig lidt, meget velkomne. Du kan kontakte Theis Willumsen på tlf for nærmere info. OLDBOYS Det var 3. halvsæson vi spillede i Midtsjællands turneringen, og point høsten havde da heller ikke været prangende i starten, så er der kommet mere fart over feltet hos de gamle drenge og de sluttede efteråret flot midt i rækken efter at have skrabet 13 point sammen. Vi kan godt bruge flere spillere på oldboysholdet, og interesserede kan kontakte Allan Nielsen på eller på UNGDOMSFODBOLD Efter en kort pause startede vi op igen, tirsdag den 04.11, hvor vi rykkede ind i gymnastiksalen. 23

24 GRAVEMESTER Kombis Entreprise aps

25 Fodbold Der vil være træning i salen hele vinteren hver tirsdag fra kl , under ledelse af Theis Willumsen Indendørs fodbold Vi har i år kun 1 hold tilmeldt til turnering, et senior hold i A rækken. Kampprogrammer og stillinger kan ses på minidræt.dk Der er træning hver lørdag i Ahorn hallen fra kl for de morgenfriske. ALLE er velkomne til at komme. SUPERVETERAN OLDBOYS +50. Store følelser i spil for veteranerne Livsglæde, stolthed, respekt, anerkendelse og en lille smule kærlighed jo, det var så sandelig nogle af livets store følelser, der var i spil, da BSIF s fodboldveteraner dyrkede kammeratskabet ved sæsonafslutningen i klublokalerne på skolen. Det er en solid tradition, at en del af truppen går på boldbanen for at givet læderkuglen det sidste spark inden vinterpausen, mens resten er folkene sat på bænken for at sørge for madlavning og borddækning. Således også i år med den ekstra udfordring, at aktivitetsniveauet i lokalområdet heldigvis var så højt den fredag, at det var umuligt for fodboldholdet at låne køkkenfaciliteter på skolen eller i forsamlingshuset. Men det gik selvfølgelig alligevel et par kogeblus sørgede for den nødvendige sidste opvarmning af den hjemmeforberedte menu bestående af fiskesuppe, bouef bourgignon og lemontærte. Veteranerne og et par lidt for unge velkomne tilløbere i brødrene Nielsen er jo alle voksne mænd, så der var lavet mad til en snes, men det blev ikke desto mindre nødvendigt at skrabe gryderne for at samle den sidste portion, der som alle de andre blev fortæret med velsmagende drikkevarer, masser af grin og evalueringen af årets præstationer som årligt tilbagevendende garniture. 25

26 Salg af passivt medlemskab BSIF har valgt ikke at lave dør til dør salg af passive medlemskaber i år. Vi vil som noget nyt kombinere medlemskabet med et lotteri, hvor vinderne bliver udtrukket på foreningens generalforsamling. Husk at perioden for passive medlemskaber løber fra d til d Evt. indbetalinger efter generalforsamling og før d vil deltage i det efterfølgende års lodtrækning. Man kan købe passivt medlemskab ved at indbetale kr. 30,00 på BSIF s konto. Husk at oplyse navn og adresse hvis stemmeret på generalforsamlingen og deltagelse i lotteri ønskes, ellers støtter man bare foreningen og dens arbejde. REG NR: 9888 KONTO NR: Har man ikke adgang til netbank, kontakt da en fra bestyrelsen eller kassereren og få tilsendt et girokort. Med venlig hilsen Bringstrup-Sigersted IF 26

27 Fodbold Borgmesteren og Mælkemanden ja, Erik Christiansen og Jørn Midtgaard er jo altså i virkeligheden ingen af delen havde delt sæsonens tjans som holdleder med sidstnævnte som selvudnævnt taber i lodtrækningen om, hvem der skulle holde afslutningstalen. Det lød og så nu ud til, at han havde det ganske godt med at springe let og elegant henover forårets præstationer (en næstsidste plads trods en fremragende start) for i stedet at fokusere på det vellykkede efterår. Syv sejre, en uafgjort kamp og ingen nederlag gjorde naturligvis BSIF til mestre. Nå, ja det var måske noget nær landets dårligste fodboldrække, de rødblusede vandt, men de vandt altså. Og et mesterskab er jo et mesterskab, så stoltheden blandt veteranerne var selvfølgelig mindst lige så stor som den, der rammer lilleputter, når de for første gang prøver at vinde. Derfor var der løftet stemning, glimt (og en enkelt lille tåre) i øjet og plads til et kammeratligt kram undervejs i hyldesten. Finn Cigar Larsen blev æres- og evighedsmedlem af i hvert fald afslutningsfesten i respektfuld anerkendelse af de 40 års indsats (mente han selv) for klubben, der nu har slidt så meget på hans knæ, at det er slut med at spille fodbold. Kejseren lovede straks efter at fortsætte endnu et stykke ud over de godt 50 år, han har været BSIF er heraf langt de fleste som oldboys og veteran, som det så venligt blev bemærket Det ender som en biologisk sensation, hvis ret mange andre i truppen kommer til at passere så lang tilknytning til klubben, for i de senere år har det attraktive hold og dets kammeratskab tiltrukket spillere fra hele Ringsted-området, andre kommuner og ligefrem en anden verdensdel. Sir Bruce Campbell fra Zimbabwe var dog ikke til stede ved afslutningsfesten, men sendte en særdeles drikkelig hilsen fra det afrikanske kontinent. 27

28 Fodbold Vil du støtte Bringstrup-Sigersted IF - hver gang du tanker? Bringstrup-Sigersted IF har indgået et samarbejde med OK, som betyder at du støtter idrætsforeningen, hver gang du tanker. Hvordan kan du få et OK-kort? Gå ind på og u dfy ld informationerne. Husk at tilføje Bringstrup-Sigersted IF under Trin 2. Du kan også sende en mail til og vi ka n sende dig en tilmeldingsblanket, som udfyldes og sendes med posten. Har du OK-kort i forvejen? Log dig ind på og tilføj Bring strup- Sigersted IF under Kortadministration På forhånd tak for din støtte. 28

29 Fodbold Også den blev der skålet i, da der blev sat pris på sæsonens mest bemærkelsesværdige præstationer i en hyldest, der endte med at blive ret ensidig. Årets Svin blev af sidste års modtager meget belejligt omdøbt til Årets Grisebasse, for med et rødt og et gult kort på sæsonens samvittighed, var Søren Hansen ellers blevet nødt til at give den gryntende gris til sig selv. Nu blev den i stedet sendt i hænderne på Henrik Frederiksen med bemærkningen om, at der på alle gode fodboldhold er behov for en slider og fighter, der går til grænsen af det tilladte og bliver tilgivet, når han overskrider den en lille smule. Årets mål havde tre kandidater. I sidste øjeblik meldte Låsesmeden sig ind i kampen om den titel med et formidabelt lob henover den fremstormende målmand i finalekampen mod B73, men Mogens Sørensen måtte nøjes med for gud ved hvilken gang at blive hyldet som sæsonens topscorer med 15 mål. Carsten Oster stod utvivlsomt for det flotteste mål i løbet af sæsonen. Eneste forhindring for at blive hædret var det faktum, at det var egen målmand, Kenneth Errboe, han passerede med en helflugter, der placerede bolden helt oppe i målhjørnet. Derfor kunne Henrik Frederiksen igen lade sig hylde denne gang for situationen, hvor han tacklede og driblede sig hele vejen fra egen forsvarszone til scoring i den anden ende af banen. Og sandelig om han ikke måtte modtage klapsalver endnu en gang, da den mest prestigefulde pris, pokalen til Årets Kammerat, blev uddelt. Kombinationen af evnerne til at fighte, score og motivere holdkammeraterne var ikke til at komme uden om for Søren Randrup, der stod alene med afgørelsen, som det forgangne års modtager altid gør. Henrik Frederiksen blev atter tiljublet med den lille snert af misundelse, der skal følge med, for kammeraternes anerkendelse er det største, man opnå. Det er håbet om den, der får veteranerne til at trække i støvlerne igen efter vinterpausen. 29

30 Støt vores annoncører de støtter os 30

31 SIDSTE FRIST Stof til næste nummer af LOKAL NYT sendes elektronisk til Lárus på: senest fredag den 16. januar De næste blade uddeles ca. i uge: 7, 20, 33 og 49 REDAKTION Marianne Christiansen Skovagervej 6, , Lárus Ágústsson Bringstrupvej 77, Marianne Hansen Bringstrupvej 19,

32 Torvet 10-12, 4100 Ringsted Tlf , 32

Årgang: 2013/2014 Maj/Juni NUMMER: 1

Årgang: 2013/2014 Maj/Juni NUMMER: 1 LOKAL NYT Bringstrup-Sigersted Fællesråd: Bringstrup-Sigersted Idrætsforening (BSIF), Lokalrådet, Forsamlingshuset, Ringsted Ny Friskole, Menighedsrådet og Midtsjællands Rollespilsforening Årgang: 2013/2014

Læs mere

Årgang: 2013/2014 August NUMMER: 2

Årgang: 2013/2014 August NUMMER: 2 LOKAL NYT Bringstrup-Sigersted Fællesråd: Bringstrup-Sigersted Idrætsforening (BSIF), Lokalrådet, Forsamlingshuset, Ringsted Ny Friskole, Menighedsrådet og Midtsjællands Rollespilsforening Årgang: 2013/2014

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

LOKAL NYT. Bringstrup-Sigersted Fællesråd:

LOKAL NYT. Bringstrup-Sigersted Fællesråd: LOKAL NYT Bringstrup-Sigersted Fællesråd: Bringstrup-Sigersted Idrætsforening (BSIF), Lokalrådet, Forsamlingshuset, Ringsted Ny Friskole, Menighedsrådet og Midtsjællands Rollespilsforening Årgang: 2011/2012

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer.

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. 2 store grill Kan lejes for 50 kr. pr. stk. Henvendelse til Poul Erik Jepsen Tlf. 62 27 11 62. Bolsjekogningssæt Udlejes for 25 kr. Henvendelse til Grete

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

LOKAL NYT. Bringstrup-Sigersted Fællesråd:

LOKAL NYT. Bringstrup-Sigersted Fællesråd: LOKAL NYT Bringstrup-Sigersted Fællesråd: Bringstrup-Sigersted Idrætsforening (BSIF), Lokalrådet, Forsamlingshuset, Ringsted Ny Friskole, Menighedsrådet og Midtsjællands Rollespilsforening Årgang: 2011/2012

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

NETVÆRKS TILBUDET PULS1

NETVÆRKS TILBUDET PULS1 NETVÆRKS TILBUDET PULS1 Kære borger Pulsen er et fantastisk tilbud for dig som er udviklingshæmmet. Du bor på et bosted, hjemme eller i egen lejlighed under Københavns kommune. Pulsen er et netværkstilbud,

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Se kalender på bagsiden!

Se kalender på bagsiden! LOKALbladet 2012-2013 Aktuelt nyt 2 Feldballe Hallen: Overdragelsesfest 13. 2 Feldstrup Revyen: Møde for nye aktive 3. 3 KulturKlubben: Fællesspisning - Fredagscafe - Julehygge 7. 4 : Juletræsfest 20.

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219 FESTUGE 23 Vinkel Stadion Vinkelvej 219 3. juni 7. juni 2014 2 Tirsdag 3. juni 2014 Kl. 17:30 Ungdomsfodbold U8 drenge fodboldturnering (5 mands) Kl. 19:00 Oldboys fodbold SVIF Viborg Nørremarken Kl. 19:30

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

LOKAL NYT. Årgang: 2013/2014 februar NUMMER: 4

LOKAL NYT. Årgang: 2013/2014 februar NUMMER: 4 LOKAL NYT Bringstrup-Sigersted Fællesråd: Bringstrup-Sigersted Idrætsforening (BSIF), Lokalrådet, Forsamlingshuset, Ringsted Ny Friskole, Menighedsrådet og Midtsjællands Rollespilsforening Årgang: 2013/2014

Læs mere

Torsdag den 30. august 2007

Torsdag den 30. august 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 30. august 2007 REJSEGILDE OG 30 ÅRS FØDSELSDAG Den 5. september fylder skolen år. I år er det en ekstra festlig dag, da vi runder med en 30 års fødselsdag. Vi plejer at festligholde

Læs mere

GIF s. Start uge 38 2010/2011. Vintersæson

GIF s. Start uge 38 2010/2011. Vintersæson Start uge 38 GIF s Vintersæson 2010/2011 Velkommen til en ny sæson. Guldborg IF. byder alle velkommen - både nye og tidligere medlemmer. Vi har et aktivt instruktørteam, der står klar med motion, hyggeligt

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

December 2014. Nyt fra Bestyrelsen

December 2014. Nyt fra Bestyrelsen TAK Nyt fra Bestyrelsen Side 1 Taastrup Agility Klub Træningsplads: Snubbekorsvej 24C 2630 Taastrup Hjemmeside: www.tak-agility.dk Formand: Kim Andersen formand@tak-agility.dk Kasserer: Jane Sørensen kasserer@tak-agility.dk

Læs mere

SFO NYT DECEMBER 2011

SFO NYT DECEMBER 2011 SFO NYT DECEMBER 2011 FÆLLES Spilledagen mod Ravn á Rock Endelig kom dagen, hvor dysten skulle stå mod Ravn á Rock. Deltagerne i alle 4 discipliner (skak, backgammon, bordfodbold og bordtennis) var spændte,

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september Pris: 325,00 kr. for en voksen og et barn Instruktør: Helle Tag mor, far eller en anden voksen med til tumlingeleg.

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Julefællesspisning: Fredag 3. december kl

Julefællesspisning: Fredag 3. december kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn November 2010 www.krejbjerg.dk Julefællesspisning: Fredag 3. december kl. 19.00 Nu er der ikke længe til Dermed nærmer sig tiden også til et

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Tirsdag d. 21.februar 2017 kl. 19.00 Rolfhallen. 1. Valg af dirigent og referent: Steen Lindegaard vælges som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Læs mere

Fra 40 til 11 og nu på vej op igen

Fra 40 til 11 og nu på vej op igen Fra 40 til 11 og nu på vej op igen Badmintonklubben i den lille sjællandske provinsby mistede først ¾-delen af alle sine ungdomsspillere efter den nye folkeskolelov. Men et gennemtænkt koncept præsenteret

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00.

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavn på Kulturcenter Værestedet SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavnsudvalget tager imod børn og voksne til et brag af en fastelavnsfest. Vi vil synge gode og velkendte fastelavnssange,

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Kan du løse Soduko? Sæt tallene fra 1-9 ind vandret og lodret. Svært? spørg din far og mor eller din pædagog Kære forældre Vedr. pasning

Læs mere

HNR Julehygger igen i stor stil :

HNR Julehygger igen i stor stil : Side 1 HNR Julehygger igen i stor stil : Vores elskede radio er klar til at julehygge med os i December. Igen i år, julehygger Per Schreiber med os med flere historier om den søde juletid, hver søndag

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Kildemosens Boldklub - Sammen er vi stærkest

Kildemosens Boldklub - Sammen er vi stærkest Savner du at spille fodbold efter sæsonen er slut? Kom til vintertræning se mere længere nede! KBs julefrokost er lørdag d. 26. november Juleafslutning 19. december Se et program over hvilke aktiviteter,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

VIGTIGE NYHEDER & INFO

VIGTIGE NYHEDER & INFO VIGTIGE NYHEDER & INFO Oktober 2015 NYT FRA SKOLELEDER: Tiden flyver afsted! Oktober er gået lige om lidt, og der er sket en masse siden sidste nyhedsbrev. I uge 41 var der temauge, hvor der var gang i

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår

ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår Dansk El-Forbund Fyn Orienteringsmøder 2008 Afdelingen inviterer hermed alle medlemmer til orienteringsmøder.

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 19. marts 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3.

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

LOKAL NYT. Bringstrup-Sigersted Fællesråd:

LOKAL NYT. Bringstrup-Sigersted Fællesråd: LOKAL NYT Bringstrup-Sigersted Fællesråd: Bringstrup-Sigersted Idrætsforening (BSIF), Lokalrådet, Forsamlingshuset, Ringsted Ny Friskole, Menighedsrådet og Midtsjællands Rollespilsforening Årgang: 2010/2011

Læs mere

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219 FESTUGE 23 Vinkel Stadion Vinkelvej 219 5. juni 9. juni 2012 2 Tirsdag 5. juni (Grundlovsdag) Kl.14:30 SVIF motionsløb Der er start fra Vinkel Stadion. Rute på ca. 7 km. Rute på ca. 4 km. (børneløb) Deltagerprisen:

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Tånum Forsamlingshus

Tånum Forsamlingshus Program for 2015/16 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Side 1 33 Handicap Toiletgangen Side 2 Velkommen til 2015/2016 i Tånum Forsamlingshus. Med de nye gulve, væg og loftbeklædning

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Læs om alt det spændende der foregår på og omkring Arendalsvej i dette nyhedsbrev. Ideer til kommende

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Velkommen til Hellebjerg

Velkommen til Hellebjerg Velkommen til Hellebjerg Kæredeltager, TillykkemedjereskvalifikationtildetteårsFodboldDMforEfterskoler,somiårafholdes påhellebjergidrætsefterskole. Viharplejetogklargjortvoresfodboldbaner,sådeliggerklartilatgivejernye

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere