LOKAL NYT. Årgang: 2014/2015 nov./dec. NUMMER: 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKAL NYT. Årgang: 2014/2015 nov./dec. NUMMER: 3"

Transkript

1 LOKAL NYT Bringstrup-Sigersted Fællesråd: Bringstrup-Sigersted Idrætsforening (BSIF), Lokalrådet, Forsamlingshuset, Ringsted Ny Friskole, Menighedsrådet og Midtsjællands Rollespilsforening Årgang: 2014/2015 nov./dec. NUMMER: 3

2 FORMANDSLISTE FOR BRINGSTRUP-SIGERSTED SOGN BSIF: Fællesformand: Kasper Storkegård Ørslevvestervej 17, 4100 Rg Fodboldformand: Allan Nielsen, Næstvedvej 36, 1.th., 4100 Rg Gymnastikformand: Rikke Storkegård, Ørslevvestervej 17, 4100 Rg Klublokale: LOKALRÅDET: Formand: Lárus Ágústsson, Bringstrupvej 77, 4100 Rg FORSAMLINGSHUSET FRIHEDEN : Formand for fonden: Erik Christiansen, Skovagervej 6, 4100 Rg Udlejning af lokaler: Marianne Christiansen, Skovagervej 6, 4100 Rg BRINGSTRUP/SIGERSTED MENIGHEDSRÅD: Formand: Ole Andersen, Sigersted 74, 4100 Rg Sognepræst: Lisbeth Lundbech, Egerupvej 11, 4100 Rg TIRSDAGSKLUBBEN: Kontaktperson: Hilde Andersen, Borgvej 7, 4180 Sorø MADBIX: Tilmelding: Lena Rambusch Lis Kejser RINGSTED NY FRISKOLE: Bringstrupvej 31, 4100 Rg Leder: Helle Heesche SFO: KILDESKOLEN: Gyrstinge Bygade 34, 4100 Rg SFO1: Marianne Preus Sørensen SFO2: Børnehave:

3 Lokalråd Helhedsplan for Bringstrup-Sigersted Lokalrådet har holdt møder hhv. d. 26/8 og d. 20/10. Der har været fokus på udarbejdelsen af den tidligere omtalte helhedsplan for vores område. Det første udkast af planen blev afleveret til Landsbyforum lige inden d. 1. oktober. Landsbyforum holder møde d. 3. november, hvor det videre arbejde skal drøftes. Som bekendt indeholder planen, at vi sætter fokus på Bringstrup Forsamlingshus for i højere grad end nu at bruge stedet som et samlingssted og kulturhus, hvor man har mulighed for at mødes og være sammen om fælles interesser. Vi finder også, at det er vigtigt, at vi prøver nogle ting af, så derfor blev der inviteret til to klubdage. Den første fandt sted, onsdag, d. 23. oktober. Første onsdagsklub Der mødte omk. 20 op om eftermiddagen, hvoraf de fleste deltog i nørkleklubben. Snakken gik livligt, og der blev drøftet og planlagt, hvad der videre kan arbejdes med. Om aftenen var der ligeledes ca. 20 personer. Ud over almindelig snak og drøftelser om fremtiden gav Niels Skovgaard en orientering og viste billeder - fra et spændende storkeprojekt i Sverige. Niels med flere ser gerne, at vi prøver at få storke til at yngle ved Ringsted. De, der er interesseret i dette, må meget gerne kontakte Niels på mail: Lárus fortalte også om en spændende rundtur til Island, som er planlagt til sommeren Lene Søgaard Pedersen har samlet meget lokalhistorisk materiale, som hun havde medbragt noget af. Lene opfordrer andre til at være med til at samle beretninger og oplysninger fra vores område hos personer, der har boet her længe. Cafe Friheden sørgede godt for klubdeltagerne, og det gør de igen til anden klubdag, den 26. november, hvor det kan forventes at være æbleskiver, gløgg og julerier. 3

4 4

5 Lokalråd Hvis de første to klubdage går som håbet, inviteres der igen til onsdag, den 28. januar (4. onsdag i måneden), og det er planen, at der udvides med flere aktiviteter og gerne flere onsdage i måneden. Det skal nævnes, at lokalrådet har søgt og fået et økonomisk tilskud til de første to klubdage (inkl. penge til en projektor). Fibernet til området Lokalrådet fik på mødet d. 20. okt. en orientering om de planer og det arbejde det i øjeblikket foregår for at få fibernetforbindelse til Bringstrup og Ørslevunderskov. En række beboere har skrevet under på SEAS-NVEs tilbud, og der er samlet tilmeldinger nok til, at SEAS-NVE vil går videre med det, de har tilbudt. Nu forsøger lokalrådet at få det samme til at ske i Sigersted, Sigersted Huse og i Torpet samt i områderne mellem landsbyerne (her bliver det dog sværere at få fibernet til samme vilkår som i landsbyerne). Lokalrådet holder deres næste møde onsdag, d. 14. januar 2015 Fællesråd Fællesrådet havde møde d. 23. september, hvor der som i lokalrådet blev drøftet helhedsplan og Halloween. Der var søgt og bevilget penge til Halloween fra den kommunale kasse. På mødet, hvor den nye formand for Rollespilsforeningen, Dennis Hansen, deltog for første gang, fik man at vide, at Rollespilsforeningen har en øget tilslutning. BSIF mangler fortsat en person til at lede damegymnastik. Friskolen har fyldt op i alle klasser. Skolen er glad for, at de nu er ved at være igennem renoveringsarbejdet med udskiftning af vinduer og ikke mindst børnene er glade for, at skolegården nu er børne- og legevenlig. Fællesrådet holder deres næste møde tirsdag, den 20. jan kl Venlig hilsen 5

6 6

7 Fællesråd Halloween med fin tilslutning For fjerde år i træk havde fællesrådet inviteret til Halloween i Bringstrup. Arrangementet fandt som tidligere sted i Forsamlingshus, Bringstrup kirke og Bringstrupskoven. Der var et fint fremmøde fra starten med omk. 25 børn, der havde travlt med græskarlygter og ca. 40 voksne, der fik sig en snak over de nybagte vafler. De fleste begav sig til kirke kl. 17, og med gæster der var kommet direkte til kirken, var den næsten fyldt op. Stine Michel, Lise Dynnesen og Morten Lundsby fremførte deres meget spændende, smukke og rørende musikfortælling, Rødhalsen, som - i de 3 kvarter forestillingen varede fangede både børnene i forskellige aldre og de voksne. En meget fin oplevelse, som menighedsrådet skal have tak for at stå bag. Det lykkedes også for rollespilsdeltagerne efterfølgende at fange opmærksomheden hos både små og store i den mørke Bringstrupskov, hvor man gik rundt i små grupper. Da de sminkede genfærd efterfølgende kom til spisningen i forsamlingshuset, kunne alle i lyset se, at det så skræmmende ud. Der blev serveret en 3 retters menu for de over 60, der havde tilmeldt sig til Madbixens fællesspisning. Snakken gik livligt, indtil man sluttede omk. kl Fra flere sider blev der tilkendegivet, at det havde været en god dag. Det var også glædeligt for arrangørerne at se, at der var mange nye ansigter med, som man ellers ikke har set ved de lokale arrangementer. Venlig hilsen Alfred Heebøll 7

8 Lokalråd De 10 helhedsplaner Mandag den 3. november var der møde med deltagelse af kommunens 10 lokalområder om helhedsplaner. Arbejdet med udviklingsplanerne er godt på vej. Fire områder har allerede afleveret planerne: Vetterslev-Høm, Bringstrup-Sigersted, Vigersted og Gyrstinge- Ørslevvester. Alle fire områder har udarbejdet planerne selv. De andre områder er stadigvæk i gang med at holde borgermøder, behandle spørgeskemaer og drøfte indholdet i planerne. De får hjælp af en konsulent til arbejdet. Det fremgik på mødet, at sidste frist for aflevering er den 20. december konsulenten forventer dog ikke at alle når denne deadline idet mindst to af områderne kun lige er begyndt. De områder der er færdige får næppe tilbagemelding før til næste år, idet Landsbyforum vil bruge 3 måneder til at behandle planerne. I øvrigt er Landsbyforums forventning, at helhedsplanerne løbende ajourføres i forhold til den virkelighed der er i de enkelte lokalsamfund. Når der er væsentlige ændringer fremsendes disse til orientering. Efter modtagelsen af de færdige planer er næste skridt at de afleveres til Ringsted Kommune med Landsbyforums anbefalinger i forhold til det videre forløb. På mødet blev der orienteret om hvorledes landsbyforum anbefaler, at denne proces igangsættes og gennemføres. Det kræver en indsats primært af Landsbyforum, men også hos de enkelte lokalsamfund. Når helhedsplanerne er udarbejdet, og de mange spændende tiltag skal udføres, er det af stor vigtighed, at vi lokalt sikrer en synlighed for alle borgere, pressen, sociale medier mm. 8

9 Lokalråd Motivation og ejerskab er de bærende elementer i lokalsamfundsudvikling og involvering af frivillige kræfter. På mødet blev der diskuteret hvordan vi motiverer Ringsted Kommune på embedsmandsniveau og ikke mindst politisk, så vi sikrer beslutninger og bevillinger der understøtter de lokale ønsker for udvikling. Der blev foreslået, at opfordre kommunen til at ansætte en landsbykoordinator for at støtte op om arbejdet med helhedsplanerne og udmundingen af alle de aktiviteter der forventes at være indeholdt i planerne. Foreningslivet mangler medlemmer og ledere. Derfor blev lokalområderne opfordret til at gå sammen om aktiviteterne både for at søge inspiration hos hinanden og for at stå stærkere overfor kommunen. For mange frivillige er det naturligt at tage udgangspunkt i egen lokal geografi, hvorfor en sådan udvikling vil være unaturlig og i strid med de værdier vi kender i dag. Det er modsat, med stor sandsynlighed, vejen frem og derfor noget alle bør have fokus på. Færre mødesteder med større kvalitet. Multifunktionelle indendørs rum og flere udendørs faciliteter for aktivitet. Samling af forskellige aktiviteter, så flere mennesker mødes samme sted. Forslag om at samle lokalområderne i klynger blev dog afvist af flere af deltagerne. Med hensyn til økonomien står der klart efter mødet at midlerne på 1. mio. kr. om året ikke frigives til aktiviteter og projekter før byrådet vedtager helhedsplanerne. Dette vil først ske til maj 2015 hvis alt går godt. Herefter kan der forventes nogen sagsbehandlingstid. Landsbyforums bestyrelse møder byrådet den 10. november for at drøfte processen. Lárus 9

10 RINGSTED NY FRISKOLE BRINGSTRUPVEJ RINGSTED 10

11 Friskolen Fredag før efterårsferien var alle elever traditionen tro i gang med motion. I år havde Ringsted Ny Friskoles 7.klasse blandt andet arrangeret et sponsorløb, hvor forældre og andre kunne sponsere et beløb pr. løbet kilometer. Dette var så god motivation for eleverne, at der blev indsamlet kr. i alt. Dog skal det lige siges, at byggefirmaet sponserede et fast beløb på 2000 kr. og RNF på 5000 kr. Også enkelte forældre og Ringsteds borgmester deltog i at løbe. Dagen forinden havde to børnerådgivere fra Ringsted krisecenter været på besøg til den daglige morgensamling, hvor de meget levende fortalte om det store arbejde, der gøres i forhold til familier, der pga. vold har brug for at flytte hjemmefra og på krisecenter. De fortalte, at der kan bo op til 8 mødre med deres børn. De indsamlede penge skal gå til at forsøde tilværelsen lidt for de børn, der bor på centeret. Det er nemlig vigtigt engang imellem at kunne grine og have det sjovt. Det er god medicin fortalte de to medarbejdere. Derfor skal pengene bruges til ture ud i det blå; noget, der ellers ikke ville være råd til. Den 6.november holder vi som en del andre skoler i resten af landet Åben skole mellem Alle er velkomne til at kigge ind og få en rundvisning, en kop kaffe og en snak, også selv om man ingen børn har. Det kan være I selv har gået på skolen eller bare er interesseret i, hvordan vi driver skole her i lokalsamfundet på RNF. Helle Heesche Skoleleder 11

12 12

13 Juletræsfest i Bringstrup forsamlingshus den kl Igen i år bliver der juletræsfest i Bringstrup Sigersted. Der vil blive gået omkring det store juletræ, som når helt op til loftet, imens der bliver sunget julesange. Måske kommer den rare gamle julemand også forbi med lidt julegodter. Derefter skal vi have trukket juletræet ud, sammen med julen. Honningbanden vil opføre et børneteater, Hvem har stjålet Nissekraften. For at dette skal blive en god aften for børnene, vil vi henstille til at I tager godt imod indsamlerne der vil gå rundt i Bringstrup-Sigersted- Torpet og Ørslevunderskov - området med tilmeldingslister i uge Vi søger nye aktive medlemmer til vores alle sammes juletræskomite, så vi kan bevare traditionen med juletræsfesten. Alle er velkommen. I kan tilmelde jer på tlf eller mail: Med venlige julehilsner Juletræskomitéen. 13

14 BSIF-Nyt Der afholdes ordinær generalforsamling i Bringstrup-Sigersted IF Dato: Onsdag d. 18. februar 2015 kl Sted: Bringstrup Forsamlingshus Friheden Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Formanden aflægger beretning 3. Udvalgsformændene aflægger beretning 4. Kassereren aflægger beretning 5. Indkommende forslag 6. Valg til bestyrelsen 7. Valg af suppleanter 8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter 9. Valg af udvalgsmedlemmer 10. Valg af fanebærer og fanebærersuppleant 11. Uddeling af årets lederpokal 12. Eventuelt Forslag som ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Der vil være bankospil med fine præmier efter generalforsamlingen. På bestyrelsens vegne Kasper Storkegård Formand - BSIF 14

15 Lokalråd Lokalrådet holder generalforsamling Onsdag d. 18. februar 2015 kl i forsamlingshuset Friheden. I lighed med de sidste år orienterer bestyrelsen for forsamlingshuset Friheden om foregående års arbejde og BSIF afholder generalforsamling samme sted og samme aften. Dagsorden på Lokalrådets generalforsamling fremgår af vedtægterne: a) Valg af dirigent og stemmetællere b) Redegørelse vedr. rådets arbejde og økonomi i det forløbne år c) Behandling af indkomne forslag d) Oplæg vedr. det fremtidige arbejde og finansieringen af dette e) Diskussion f) Valg af 3 rådsmedlemmer g) Valg af 1 suppleant h) Eventuelt Forslag der skal behandles, er velkomne og sendes til undertegnet senest en uge før generalforsamlingen. Der skal vælges/genvælges 3 rådsmedlemmer og 1 suppleant. Med venlig hilsen Lárus Ágústsson, formand for Lokalrådet 15

16 AKTIVITETSKALENDER Ugedag Dato Aktivitet Tid Arrangør/Sted Onsdag Klub aktiviteter Klubberne/ Forsamlingshuset Onsdag Klub aktiviteter Klubberne/ Forsamlingshuset Mandag Jule Madbix Madbix/Skolen Lørdag Juletræsfest Juletræskomiteen/ Forsamlingshuset Mandag Madbix Madbix/Skolen 16

17 FASTE AKTIVITETER Aktivitet Tid Arrangør/Sted Tirsdag Ungdomsfodbold BSIF/ gymnastiksalen Tirsdag Fodbold træning: senior, oldboys og senioroldboys BSIF/ Kunststofbanerne i Ringsted Onsdag Klub aktiviteter Klubberne/ Forsamlingshuset Onsdag Klub aktiviteter Klubberne/ Forsamlingshuset Lørdag Senior/oldboys træning BSIF/Nordrup Søndag Mor/far-barn gymnastik BSIF/ Gymnastiksalen God jul og godt nytår 17

18 Kirken GUDSTJENESTELISTE Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge November november Bringstrup november Sigersted 9 - Bringstrup 13 (familie) 30. november Sigersted December december - 2.s. i advent: Bringstrup december 3.s. i advent Sigersted 9 (Mette Marbæk Johansen) 21. december 4.s. i advent: Bringstrup december julegudstjeneste Bringstrup 14, Sigersted december juledag Bringstrup 9, Sigersted december julesøndag Sigersted 9, Bringstrup

19 Kirken Januar 04. januar Sigersted januar Bringstrup 9, Sigersted januar Bringstrup Februar 1. februar Bringstrup 9 og Sigersted februar Bringstrup februar Bringstrup 9, Sigersted Præst: Charlotte Marie Hammer úr Skúoy medmindre andet er nævnt. OBS! Der tages forbehold for ændringer Igen i år vil det glæde menighedsrådene i Bringstrup/Sigersted og Gyrstinge, at se menighedernes pensionister/førtidspensionister og efterlønner til: Kirkens Julehygge for pensionister I år torsdag den 27. november Vi begynder med andagt i Bringstrup Kirke kl Derefter er der mad og julehygge i Bringstrup forsamlingshus. For 150 kr. pr. person er der Gule ærter, en øl og snaps/ sodavand og kaffe. Vi skal synge advent og julen ind og der vil være underholdning. Sidder du nu og tænker: Der må jeg med. Så skal du tilmelde dig, inden den 6. november til Else eller Ingrid , eller på mail til 19

20 Støttebevis 2014 Bringstrup Forsamlingshus Friheden Vil du være med til at styrke lokalområdet og vort fælles hus til fester, møder, kulturelle aktiviteter m.v., så kan du hjælpe ved at tage godt imod dette støttebevis og indbetale f.eks. kr. 100,- på vores bankkonto eller du kan henvende dig på telefon for at få tilsendt et girokort På forhånd tak Venlig hilsen Fondsbestyrelsen 20

21 Gymnastik Så er gymnastiksæsonen kommet i gang i BSIF. Dog med færre hold end tidligere - dameholdet er ikke oprettet, da holdet mangler en instruktør, og vi har desværre måtte aflyse vores børnegymnastikhold, da der ikke var nok tilmeldte. Mor/far-barn holdet er kommet godt fra start, og der er tilmeldt 12 børn i alderen 3-4 år. Der er fuld fart over feltet, både når børnene udfordres med forskellige lege og på redskabsbanen. :-) Mange hilsner Rikke Storkegård Gymnastikformand Bringstrup Forsamlingshus FRIHEDEN, Egerupvej 6, 4100 Ringsted Udlejning af lokaler til arrangementer af enhver art ved: Marianne Christiansen, Telefon

22 22

23 Fodbold Senior Vi kan se tilbage på en lidt blandet sæson, hvor vi måtte lukke serie 6 da der ikke var nok spillere til 2 hold. Serie 5 holdet sluttede i den nederste halvdel i foråret men endte med og rykke ned i efteråret. Så det bliver i serie 6 seniorholdet starter næste sæson. Og tak til trænerne og holdlederne for et stort og godt stykke arbejde. Vintertræning: Vi har stoppet træningen i Bringstrup, men går ikke i vinterhi af denne grund, træningen fortsætter tirsdage på boldbanen i Bringstrup fra kl Der er endnu ikke dato på hvornår vi starter træningen på kunststof. Her er alle der har lyst til at få rørt sig lidt, meget velkomne. Du kan kontakte Theis Willumsen på tlf for nærmere info. OLDBOYS Det var 3. halvsæson vi spillede i Midtsjællands turneringen, og point høsten havde da heller ikke været prangende i starten, så er der kommet mere fart over feltet hos de gamle drenge og de sluttede efteråret flot midt i rækken efter at have skrabet 13 point sammen. Vi kan godt bruge flere spillere på oldboysholdet, og interesserede kan kontakte Allan Nielsen på eller på UNGDOMSFODBOLD Efter en kort pause startede vi op igen, tirsdag den 04.11, hvor vi rykkede ind i gymnastiksalen. 23

24 GRAVEMESTER Kombis Entreprise aps

25 Fodbold Der vil være træning i salen hele vinteren hver tirsdag fra kl , under ledelse af Theis Willumsen Indendørs fodbold Vi har i år kun 1 hold tilmeldt til turnering, et senior hold i A rækken. Kampprogrammer og stillinger kan ses på minidræt.dk Der er træning hver lørdag i Ahorn hallen fra kl for de morgenfriske. ALLE er velkomne til at komme. SUPERVETERAN OLDBOYS +50. Store følelser i spil for veteranerne Livsglæde, stolthed, respekt, anerkendelse og en lille smule kærlighed jo, det var så sandelig nogle af livets store følelser, der var i spil, da BSIF s fodboldveteraner dyrkede kammeratskabet ved sæsonafslutningen i klublokalerne på skolen. Det er en solid tradition, at en del af truppen går på boldbanen for at givet læderkuglen det sidste spark inden vinterpausen, mens resten er folkene sat på bænken for at sørge for madlavning og borddækning. Således også i år med den ekstra udfordring, at aktivitetsniveauet i lokalområdet heldigvis var så højt den fredag, at det var umuligt for fodboldholdet at låne køkkenfaciliteter på skolen eller i forsamlingshuset. Men det gik selvfølgelig alligevel et par kogeblus sørgede for den nødvendige sidste opvarmning af den hjemmeforberedte menu bestående af fiskesuppe, bouef bourgignon og lemontærte. Veteranerne og et par lidt for unge velkomne tilløbere i brødrene Nielsen er jo alle voksne mænd, så der var lavet mad til en snes, men det blev ikke desto mindre nødvendigt at skrabe gryderne for at samle den sidste portion, der som alle de andre blev fortæret med velsmagende drikkevarer, masser af grin og evalueringen af årets præstationer som årligt tilbagevendende garniture. 25

26 Salg af passivt medlemskab BSIF har valgt ikke at lave dør til dør salg af passive medlemskaber i år. Vi vil som noget nyt kombinere medlemskabet med et lotteri, hvor vinderne bliver udtrukket på foreningens generalforsamling. Husk at perioden for passive medlemskaber løber fra d til d Evt. indbetalinger efter generalforsamling og før d vil deltage i det efterfølgende års lodtrækning. Man kan købe passivt medlemskab ved at indbetale kr. 30,00 på BSIF s konto. Husk at oplyse navn og adresse hvis stemmeret på generalforsamlingen og deltagelse i lotteri ønskes, ellers støtter man bare foreningen og dens arbejde. REG NR: 9888 KONTO NR: Har man ikke adgang til netbank, kontakt da en fra bestyrelsen eller kassereren og få tilsendt et girokort. Med venlig hilsen Bringstrup-Sigersted IF 26

27 Fodbold Borgmesteren og Mælkemanden ja, Erik Christiansen og Jørn Midtgaard er jo altså i virkeligheden ingen af delen havde delt sæsonens tjans som holdleder med sidstnævnte som selvudnævnt taber i lodtrækningen om, hvem der skulle holde afslutningstalen. Det lød og så nu ud til, at han havde det ganske godt med at springe let og elegant henover forårets præstationer (en næstsidste plads trods en fremragende start) for i stedet at fokusere på det vellykkede efterår. Syv sejre, en uafgjort kamp og ingen nederlag gjorde naturligvis BSIF til mestre. Nå, ja det var måske noget nær landets dårligste fodboldrække, de rødblusede vandt, men de vandt altså. Og et mesterskab er jo et mesterskab, så stoltheden blandt veteranerne var selvfølgelig mindst lige så stor som den, der rammer lilleputter, når de for første gang prøver at vinde. Derfor var der løftet stemning, glimt (og en enkelt lille tåre) i øjet og plads til et kammeratligt kram undervejs i hyldesten. Finn Cigar Larsen blev æres- og evighedsmedlem af i hvert fald afslutningsfesten i respektfuld anerkendelse af de 40 års indsats (mente han selv) for klubben, der nu har slidt så meget på hans knæ, at det er slut med at spille fodbold. Kejseren lovede straks efter at fortsætte endnu et stykke ud over de godt 50 år, han har været BSIF er heraf langt de fleste som oldboys og veteran, som det så venligt blev bemærket Det ender som en biologisk sensation, hvis ret mange andre i truppen kommer til at passere så lang tilknytning til klubben, for i de senere år har det attraktive hold og dets kammeratskab tiltrukket spillere fra hele Ringsted-området, andre kommuner og ligefrem en anden verdensdel. Sir Bruce Campbell fra Zimbabwe var dog ikke til stede ved afslutningsfesten, men sendte en særdeles drikkelig hilsen fra det afrikanske kontinent. 27

28 Fodbold Vil du støtte Bringstrup-Sigersted IF - hver gang du tanker? Bringstrup-Sigersted IF har indgået et samarbejde med OK, som betyder at du støtter idrætsforeningen, hver gang du tanker. Hvordan kan du få et OK-kort? Gå ind på og u dfy ld informationerne. Husk at tilføje Bringstrup-Sigersted IF under Trin 2. Du kan også sende en mail til og vi ka n sende dig en tilmeldingsblanket, som udfyldes og sendes med posten. Har du OK-kort i forvejen? Log dig ind på og tilføj Bring strup- Sigersted IF under Kortadministration På forhånd tak for din støtte. 28

29 Fodbold Også den blev der skålet i, da der blev sat pris på sæsonens mest bemærkelsesværdige præstationer i en hyldest, der endte med at blive ret ensidig. Årets Svin blev af sidste års modtager meget belejligt omdøbt til Årets Grisebasse, for med et rødt og et gult kort på sæsonens samvittighed, var Søren Hansen ellers blevet nødt til at give den gryntende gris til sig selv. Nu blev den i stedet sendt i hænderne på Henrik Frederiksen med bemærkningen om, at der på alle gode fodboldhold er behov for en slider og fighter, der går til grænsen af det tilladte og bliver tilgivet, når han overskrider den en lille smule. Årets mål havde tre kandidater. I sidste øjeblik meldte Låsesmeden sig ind i kampen om den titel med et formidabelt lob henover den fremstormende målmand i finalekampen mod B73, men Mogens Sørensen måtte nøjes med for gud ved hvilken gang at blive hyldet som sæsonens topscorer med 15 mål. Carsten Oster stod utvivlsomt for det flotteste mål i løbet af sæsonen. Eneste forhindring for at blive hædret var det faktum, at det var egen målmand, Kenneth Errboe, han passerede med en helflugter, der placerede bolden helt oppe i målhjørnet. Derfor kunne Henrik Frederiksen igen lade sig hylde denne gang for situationen, hvor han tacklede og driblede sig hele vejen fra egen forsvarszone til scoring i den anden ende af banen. Og sandelig om han ikke måtte modtage klapsalver endnu en gang, da den mest prestigefulde pris, pokalen til Årets Kammerat, blev uddelt. Kombinationen af evnerne til at fighte, score og motivere holdkammeraterne var ikke til at komme uden om for Søren Randrup, der stod alene med afgørelsen, som det forgangne års modtager altid gør. Henrik Frederiksen blev atter tiljublet med den lille snert af misundelse, der skal følge med, for kammeraternes anerkendelse er det største, man opnå. Det er håbet om den, der får veteranerne til at trække i støvlerne igen efter vinterpausen. 29

30 Støt vores annoncører de støtter os 30

31 SIDSTE FRIST Stof til næste nummer af LOKAL NYT sendes elektronisk til Lárus på: senest fredag den 16. januar De næste blade uddeles ca. i uge: 7, 20, 33 og 49 REDAKTION Marianne Christiansen Skovagervej 6, , Lárus Ágústsson Bringstrupvej 77, Marianne Hansen Bringstrupvej 19,

32 Torvet 10-12, 4100 Ringsted Tlf , 32

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 Dato: 31/10 2013 Turen til Spanien. Årets tur til Spanien, blev endnu engang en SUPER tur, hvor det sociale var i højsædet. Efter en relativ tidlig ankomst til

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 7. maj Onsdag 7. maj Sæsonplan 2014 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2014 HVER mandag. 17 21. Hyggeaften for alle. Gratis

Læs mere

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure Uddybning af arbejdsopgaver Årets Idrætsfest Kontaktperson (Maja) Ses i tilsendte invitation Se invitation Turneringsplan for foråret sekretær, bolddrenge og dommerpåsætning Bestyrelse (Maja og Martin)

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

har igen glæden af at invitere til seniorstævne i weekenden den 5. 7. september 2014

har igen glæden af at invitere til seniorstævne i weekenden den 5. 7. september 2014 har igen glæden af at invitere til seniorstævne i weekenden den 5. 7. september Holdinddeling: Damer A: 3. Division og Kvalifikationsrække, Fyns- og Jyllandsserie Herrer A: 3. Division og Kvalifikationsrække,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Emne Aktivitet Ansvar

Emne Aktivitet Ansvar Deltagere: Formand Helle Eriksen Næstformand Louise Vedel Kasserer Lone Bilyk Sekretær Henning Riber Gymnastik Hanne Roslyng-Stilou Motion Merete Olsen Fodbold Søren Tofte Tennis Flemming Jepsen Badminton

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

10 års jubilæums løb Efterårsklassikeren hvor alle kan være med - Starten går ved Købmanden i Gyrstinge

10 års jubilæums løb Efterårsklassikeren hvor alle kan være med - Starten går ved Købmanden i Gyrstinge Landsbyhuset afholder sponsorcykelløb TOUR de GYRSTINGE Lørdag den 5. september 2015 10 års jubilæums løb Efterårsklassikeren hvor alle kan være med - Starten går ved Købmanden i Gyrstinge Tour de Gyrstinge

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar Indhold: Nyt fra bestyrelsen UBI arrangement i Operaen Børnejulearrangement Genralforsamling 18. april Nr. 1 2007 Januar RASMUS er medlemsblad for Gymnastikforeningen ODK (Ollerup Delingsførere København)

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftsbudgettet er beregnet ud fra taksterne nederst på siden. stigning frem til 2010 på mellem 4-7% Udgifter til rengøring samt el og vand m.m. er baseret

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt Kom i form i din lokale idrætsforening Håndbold Gymnastik Senioridræt Program for sæsonen 2015/2016 Gymnastik Motion for hele familien: Velkommen til gymnastiksæson 2015 2016. Vi hjælper dig med at komme

Læs mere

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers 1) Konstatering af antal fremmødte foreninger, samt valg af 3 stemmetællere. 30 foreninger deltog ud af kredsens 70 foreninger. Poul

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Formandens beretning 2014-15

Formandens beretning 2014-15 Formandens beretning 2014-15 Dette er så afslutningen på mit første år som formand for Tårnby HK. Det kan vel siges at have været et turbulent år, når man ser på de ting der er sket i løbet af året, men

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

VNI BYFEST I VESTER NEBEL

VNI BYFEST I VESTER NEBEL VNI BYFEST I VESTER NEBEL 11. juni 14. juni 2015 Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag

Læs mere

Hi Skole Cup 2010. Program til Indefodboldstævne. Arrangør: 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen. Hi Fodbold Ungdom. 1 af 5

Hi Skole Cup 2010. Program til Indefodboldstævne. Arrangør: 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen. Hi Fodbold Ungdom. 1 af 5 Hi Skole Cup 2010 Program til Indefodboldstævne 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen Arrangør: Hi Fodbold Ungdom 1 af 5 Velkommen Hi s Skole Cup 2010 For 20. år i træk arrangerer Hjørring IF Fodbold

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub:

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Formandsberetning Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Klubben har til tider summet af aktivitet med distinkte højdepunkter omkring

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

NYHEDSBREV JULI 2011

NYHEDSBREV JULI 2011 NYHEDSBREV JULI 2011 Dette dokument tilhører Boldklubben 1960 og alt kopiering forbydes uden skriftlig tilladelse fra bestyrelsen i Boldklubben 1960 i henhold til loven om ophavsret. Dog kan rangerende

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014 PARK NYT Vinter 2014 SKOLEPARKERNE Indhold i dette nr.: Juletræstænding 1. december side 2 Nyt fra bestyrelsen side 3 Skoleparkens Fritidsklub side 6 Julespisning 29. november side 10 Juletræsfest 30.

Læs mere

SPORT FOR ALLE FYRAFTEN 31. ÅRGANG 2013 NR. 1 NU ER SOMMEREN OVER, SÅ ER DET TID TIL LIDT VINTERMOTION OG AKTIVITETER

SPORT FOR ALLE FYRAFTEN 31. ÅRGANG 2013 NR. 1 NU ER SOMMEREN OVER, SÅ ER DET TID TIL LIDT VINTERMOTION OG AKTIVITETER SPORT FOR ALLE FYRAFTEN 31. ÅRGANG 2013 NR. 1 NU ER SOMMEREN OVER, SÅ ER DET TID TIL LIDT VINTERMOTION OG AKTIVITETER SÅ HUSK NU AT MELDE JER TIL I TIDE THISTED FIRMA SPORT Tilsluttet Dansk Firma-Idrætsforbund

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse Af Rikke Ulbrandt Henriksen. Siden nytår har 6. klasse på ABC været igennem en turbulent tid. I februar stod de på de skrå brædder til skolefesten, men efter succesen er klassen næsten halveret. Årsagen

Læs mere

Referat. Mødedato: 11.10.2010 Tidspunkt: Kl. 19.00 Klublokalet, Hylke Skole Hovedbestyrelsesmøde

Referat. Mødedato: 11.10.2010 Tidspunkt: Kl. 19.00 Klublokalet, Hylke Skole Hovedbestyrelsesmøde Side 1 af 5 Deltagere: Repræsenterende: Maibritt Søgaard Ungdomsklubben Simon Stouby Fodboldafdelingen Ikke tilstede Henning Strand Hylke Sportens Venner (HSV) Afbud Olesen Anders Jensen Ketchersport Ole

Læs mere

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn.

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Stald-katten GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Som I kan se har GLRS s klubblad fået et navn.. se i Stald-katten hvem den heldige vinder blev. HUSK.Fastelavnsridning

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus.

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus. Andst lokalråd Referat Årsmøde 2014 Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Sted: Deltagere: Afbud: Andst Forsamlingshus. Fra lokalrådet :John, Simon, Niels Jørgen, Morten. Herudover 6 tilhørere, Anne Mette

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 VAMDRUP 52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 Bestyrelsen Pr. 18 Februar 2014. Formand: E-mail: Lars Lynggaard Jensen Ahornvej 6 6580 Vamdrup Mobil: 28 68 40 12 lalyje@gmail.com Næstformand: Hugo Høyrup

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret. Den 9. marts 2011 på Snejbjerg Skole i Snejbjerg kl. 19.00. Formanden Jacob Melau bød velkommen og generalforsamlingen blev gennemført

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen 1.Orientering fra bestyrelsen I Front Deltagerne i I Front har afsluttet kurset. Der har været meget stor tilfredshed med

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Velkommen til Hellebjerg

Velkommen til Hellebjerg Velkommen til Hellebjerg Kæredeltager, TillykkemedjereskvalifikationtildetteårsFodboldDMforEfterskoler,somiårafholdes påhellebjergidrætsefterskole. Viharplejetogklargjortvoresfodboldbaner,sådeliggerklartilatgivejernye

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 Blad nr. 2982 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 : Anne Rosendal, Jens Arendt, Ulla Thorbjørn Hansen, Elisabeth Fogh Hansen, Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Kirsten Christiansen,

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere