ABm ~ SAM ZINGLERSE;:NS FOND. FINN BENTZENS REVISIONSINSTITUT AIS F U N D A T S. REVISORLINIEN l/s Samarbejdende statsautoriserede revisorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ABm ~ SAM ZINGLERSE;:NS FOND. FINN BENTZENS REVISIONSINSTITUT AIS F U N D A T S. REVISORLINIEN l/s Samarbejdende statsautoriserede revisorer"

Transkript

1 FINN BENTZENS REVISIONSINSTITUT AIS REVISORLINIEN l/s Samarbejdende statsautoriserede revisorer Håndværkervænget Hillerød Telefon * ABm ~ STATSAUTORISERET..,REVISOR F U N D A T S SAM ZINGLERSE;:NS FOND. 'i Øvrige kontorsteder: Set. Hansgade 13, Ringsted og Skaaningsgård 4930 Maribo

2 Underskrevne redaktør Ejlif Sam linklar Zinglersen opretter herved: F U N D A T S. 1. Fondens navn er: SAM ZINGLERSENS FOND. Dens hjemsted er: FREDERIKSBERG KOMMUNE. 2. _Fonden skal yde støtte til personer el~er in~ti~ution~r 1 hvis arbejde efter bestyrelsens skøn går ud på, eller er med ' til, at skabe tolerance overfor andre racer og samfund_med. ' l.~ - ~. -~ deres forskellige tænke- og_væremåder. ".. ~-. "' "' ' } Hovedsigtet i den forbindelse er at støtte. d~t ~... verdens-,.... i billed~, som_er formuleret i den danske f~losof, Martinus', værker. Fonden_ kan således yde støt~e. ~il dels uddybning og udbredelse af dette verdensbillede, dels bevaring og udbredelse af kendskabet til Martinus' liv og gerning, herunder bevaring og drift af hans barndomshjem i Moskildvad, Sindal. Herudover er det fondens formål at støtte salg af bøger, fotos, symboler m.v., -som i hovedsigtet omhandlet-. Mar{in~s og hans kosmologi. Endelig er det fondens opgave at drage omsorg for, at de bøger, der hidtil har været udgivet af Zinglersen's forlag vedr. ~artinus, salg via fondens midler. fremtidig skal sikres ved udgivelse og

3 3. Fondens midler består af indskud fra redaktør Ejlif Sam linklar Zinglersen. Indskud på stiftelsestidspunktet udgør kr , der er specificeret i en pr. dato udarbejdet åbningsbalance udarbejdet af fondens revisor. 4. Fondens midler anbringes i sådanne værdieffekter, hvori myndiges midler kan anbringes efter de til enhver tid gældende regler_. Midlerne kan dog. aldrig udlånes til stiftere~ : ~ e~ler ~il virksomheder, af hvilke stifteren er ind~haver e~~ ler medindehaver, eller som kontrolleres af sådanne virksomheder..- _> ; -~ Fonden skal dog til direkte opfyld~lse af sit formål kunne yde lån med eller uden sikkerhed, rentebærende elle~ ikke rentebærende, amortisable eller ikke amortisable. Værdipapirer, der tilhører fonden, skal så vidt muligt være noteret på fondens navn, og fondens bank- eller sparekassebøger skal lyde på fo'ndens navn. 5. :,i-: :.J Fonden's bestyrelse skal bestå af mind~t 3 medlemmer, hvoraf eet medlem ved sin indtræden skal være rådsmedlem i Martinus Andsvidenskabelige Institut. Bestyrelsen udpeger samlet et nyt medlem, når det under iagttagelse af ovennævnte bestemmelse er nødvenc:igt eller findes formalstjenligt. Til valg af et nyt medlem af bestyrelsen kræves 2/3 majgritet blandt de værende bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

4 Fonden tegnes af den samlede bestyrelse, -, dog at sædvanlig post- og bankfuldmagt kan meddeles et enkelt medlem af bestyrelsen. fondens første bestyrelse er: Redaktør Ejlif Sam linklar lingiersen Arb. bestyrelsesformand Finn Bentzen Civilingeniør Aage Steen Hvolby. l Bestyrelsens medlemmer vælges for livstid, men kan udtræde. Det enkelte medlem skal stedse opfylde de til enhver tid værende betingelser for medlemskab af bestyrelsen i dansk aktieselskab. Opfylder et medlem af bestyrelsen ikke længere disse betingelser, anses han for udtrådt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan, inden for eller uden for sin kreds, udpege en forretningsfører. ~ 6. Fondens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabår løber dog fra stiftelsesdagen den Regnskabet revideres af Ejlif linglersen's og Martinus Andsvidenskabelige Institut's statsaut. revisor, eller om begge disse parter måtte ophøre med at have statsaut. revisor, da af en af bestyrelsen udpeget statsaut. revisor. Fondens første revisor er: Finn Bentzens Revisionsinstitut A/S, v/ Statsaut. revisor cand. merc. Bjarne Møldrup, Hillerød.

5 7. Bestyrelsens medlemmer er ulønnede, - dog at der kan tillægges medlemmerne, samt et som forretningsfører udpeget bestyrelsesmedlem et årshonorar. Alle i forbindelse med fondens oprettelse forbundne omkostninger udredes af fonden. B. Fondens bestyrelse træffer for det enkelte regnskabsår, bestemmelse om, hvorvidt der skal_ske uddeling af fondens renteindtægt, eller om denne skal oplægges til kapitalen. Bestyrelsen skal ved eenstem~~g beslutning kunne forføl-.. >~ -- :... '.. -~ -~ ge fondens formål gennem ydelse af gave af fondens kapital:e 9. Ingen ydelse fra fonden kan tillægges stifteren, bestyrelsen eller disses pårørende. Ingen gaveydelse fra fonden kan tillægges nogen person, der er ansat i virksomheder, af hvilke stifteren er indehaver eller medindehaver. 10. Fondens kapital skal kunne forøges ved løbende tilskud og/ eller gaver fra trediemand. 11. Fondens vedtægter kan ændres ved eenstemmig beslutning af bestyrelsen, Fondens formålsparagraf skal ikke kunne ændres efter stifterens død, dog kan bestyrelsen efter indhentelse af fondsmyndigheden og Justitsministeriets samtykke, jfr. lov om erhvervsdrivende fonde 48 ændre vedtægsbestemmelserne.

6 12. Fondens ophør kan vedtages af fo~dens bestyrelse efter samme regler, der gælder for vedtægtsændringer, derunder tiltrædelse fra stifteren. Bestyrelsen vil da have at træffe beslutning om overdragelse af fondens midler til en selvejende institution eller institutioner med samme eller nærbeslægtet formål so~ nærværende fond af almennyttig karakter. København, den 28/ Ejlif Sam ~klar' Zingl~rsen 4~

7 SPECIFIKATION AF STIFTELSESOMKOSTNINGER Registreringsgebyrer udgør kr ,00. Trykkeomkostninger kr 1 500, 00 Honorarer iøvrigt kr , 00

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND I FONDENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Fondens navn, hjemsted (1) Fonden er stiftet af Teknisk Forlag A/S den 1. januar 1962, og fondens navn er

Læs mere

Fundats for Poul Due Jensen s Fond

Fundats for Poul Due Jensen s Fond Fundats for Poul Due Jensen s Fond 1. Navn 1.1 Fondens navn er Poul Due Jensen s Fond. Fonden driver tillige virksomhed under binavnet Grundfos Fonden (Pouls Due Jensen s Fond). 1.2 Fonden er en selvejende

Læs mere

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN Advokat Steen Marslew Sags nr. 800020.20.34 FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN 1 Navn Fondens navn er Holbæk Fonden. 2 - Hjemsted Fondens hjemsted er Holbæk kommune. 3 Stiftelse Fonden er stiftet den 17. november

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

VEDTÆGTER. For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ *

VEDTÆGTER. For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ * VEDTÆGTER For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ * V E D T Æ G T E R FOR T E A M R Y N K E B Y FONDEN 1. NAVN H Fondens navn er Team Rynkeby Fonden. 1.2 Som binavne har fonden registreret følgende n a v

Læs mere

FUNDATS FOR WILLIAM DEMANTS OG HUSTRU IDA EMILIES FOND OTICON FONDEN

FUNDATS FOR WILLIAM DEMANTS OG HUSTRU IDA EMILIES FOND OTICON FONDEN FUNDATS FOR WILLIAM DEMANTS OG HUSTRU IDA EMILIES FOND OTICON FONDEN FUNDATS 1. Navn og hjemsted Fondens navn er William Demants og Hustru Ida Emilies (Millas) Fond kaldet Oticon Fonden. Fondens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS 1 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Musikkens Hus. 1.2. Den selvejende institutions hjemsted er Fanø Kommune 1.3.

Læs mere

Bech-Bruun Dragsted VEDTÆGTER. For. Børneastmafonden. December 2002

Bech-Bruun Dragsted VEDTÆGTER. For. Børneastmafonden. December 2002 Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 VEDTÆGTER For Børneastmafonden December 2002 c:\my documents\winword\fonds\børneastmafond\030118

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN ADVOKAT (H) ADVOKAT NYBROGADE 26 2 1203 KØBENHAVN K TLF 33 91 44 66 FAX 33 91 64 66 GIRO 617 5600 V E D T Æ G T E R for Opholdsstedet "Lille Valbygård" (selvejende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Skolens navn er: Diakonhøjskolen i Århus. 1.2. Diakonhøjskolen er en uafhængig og selvstændig undervisningsinstitution. 1.3. Diakonhøjskolen

Læs mere

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank. VEDTÆGTER FOR Aarhus Lokalbank Aktieselskab Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.dk CVR. NR. 37729116 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Bankens navn er: Aarhus

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer Medarbejderforeningen (Fonden). Det der er markeret med grønt er tilføjelser, det med rød skrift mener vi skal slettes.

Forslag til vedtægtsændringer Medarbejderforeningen (Fonden). Det der er markeret med grønt er tilføjelser, det med rød skrift mener vi skal slettes. Forslag til vedtægtsændringer Medarbejderforeningen (Fonden). Det der er markeret med grønt er tilføjelser, det med rød skrift mener vi skal slettes. Foreningsvedtægter for Medarbejderforeningen Frode

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Love for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Gershøj Grundejerforening. Dens hjemsted er: Bramsnæs Kommune. Dens værneting er: Roskilde. 2. Formål:

Læs mere

Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S.

Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. Vedtægter for Hjortnæs Møllelaug I/S 1 Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. 2 Interessentskabets hjemsted er Løkken-Vrå kommune. 3 Interessentskabets formål er at eje og drive vindmøller,

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Vedtægt. Vedtægter. for. Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat

Vedtægt. Vedtægter. for. Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat Vedtægter for Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat Navn og hjemsted 1 Institutionens navn er Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune, og er

Læs mere

VEDTÆGTER for Gilbjerg Vindmøllelav I/S

VEDTÆGTER for Gilbjerg Vindmøllelav I/S VEDTÆGTER for Gilbjerg Vindmøllelav I/S Navn 1 Interessentskabets navn er Gilbjerg Vindmøllelav I/S Hjemsted 2 Interessentskabets hjemsted er Billund Kommune. Formål 3 Interessentskabets formål er at eje

Læs mere