Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult"

Transkript

1 Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Vi er glade for, at I har valgt at deltage i cykelsponsorløbet Vi Cykler mod Sult. I denne drejebog finder I idéer til, hvordan I forbereder, arrangerer og afvikler løbet på jeres efterskole bedst muligt. Derudover er der baggrundsinformation om Vi Cykler mod Sult, samt information om formålet, hvordan Folkekirkens Nødhjælp er behjælpelige med planlægningen af løbet, samt hvem I kan kontakte, hvis I har spørgsmål. Rigtig god fornøjelse! Indhold BAGGRUNDEN FOR VI CYKLER MOD SULT 2 HVAD GÅR PENGENE TIL? 2 EFTERSKOLER CYKLER MOD SULT 2 Case: Nørre Nissum Efterskole 3 Optakt til Vi Cykler mod Sult 3 SÅDAN GØR I 4 Inden løbet forberedelse og planlægning 4 Løbet afvikling 5 Efter løbet indsamling og evaluering 6 SPØRGSMÅL? 6 1

2 Baggrunden for Vi Cykler mod Sult Vi Cykler mod Sult er opstået, fordi vi i Folkekirkens Nødhjælp gerne vil etablere en årligt tilbagevendende begivenhed i september, som er lokalt forankret i sogne eller på efterskoler, foregår samtidig i flere byer og efterskoler samt inddrager frivillige kræfter. Begivenheden skal give enkeltpersoner, skoler og virksomheder mulighed for at bidrage til at hjælpe verdens fattigste på en sjov, aktiv og involverende måde. Da vi desuden fokuserer på klima og bæredygtighed, har vi sammen med Dansk Cyklistforbund besluttet, at et sponsorcykelløb er en god form. I 2008 blev Vi Cykler mod Sult gennemført i 8 byer og på en efterskole og indtjente samlet kr Hvad går pengene til? Vi Cykler mod Sult handler om at samle midler ind til Folkekirkens Nødhjælps hjælpearbejde for en verden uden sult. Vi arbejder med retten til mad i en lang række lande i Afrika, Asien og Mellemamerika. Et eksempel på, hvad pengene fra Vi Cykler mod Sult kan gå til, er donation af cykler til fattige kvinder i Malawi. En cykel betyder forbindelse med omverdenen og adgang til markeder, hvor kvinderne kan sælge deres afgrøder. På den måde er en cykel ikke blot et bæredygtigt transportmiddel den kan også hjælpe kvinderne ud af fattigdom og sult. Folkekirkens Nødhjælp har haft kampen mod sult som kernesag i snart 100 år. Der er mere om vores arbejde mod sult på hjemmesiden: Efterskoler Cykler mod Sult Vi Cykler mod Sult er oplagt at deltage i for efterskoler. Eleverne får et styrket sammenhold gennem en hyggelig og aktiv dag sammen, hvor de alle træder i pedalerne for en god sag. Hvis eleverne er aktive i forberedelsen og afviklingen af Vi Cykler mod Sult, lærer de at planlægge og afholde et større arrangement med alt, hvad det indebærer. Det kan være en god praktisk øvelse for eleverne i forbindelse med emner eller fag som kommunikation, medier, idræt, koordinering og samarbejde. Vi Cykler mod Sult kan også indgå i et undervisningsforløb, hvor eleverne arbejder med u-lande, udviklingsbistand, NGO-arbejde, social ansvarlighed, sult- og nødhjælpsarbejde. 2

3 Brug Vi Cykler mod Sult som optakt til efterskolernes dag sidste søndag i september. Det er en god måde at synliggøre, hvad I står for som institution og hvad I lægger vægt på i jeres menneskesyn. Case: Nørre Nissum Efterskole Nørre Nissum efterskole valgte at deltage i Vi Cykler mod Sult i Solvej Gasseholm og Berith Riis, som begge underviser på Nørre Nissum Efterskole, stod for arrangementet, men fik selvfølgelig hjælp fra de andre lærere og eleverne, når de havde brug for et par ekstra hænder. Der var stor opbakning fra skolens ledelse og de andre lærere. Det var rigtig vigtigt. Eleverne var også meget positive og synes, det var spændende, at de skulle være med i et cykelløb, og de fleste gik vældig meget op i at finde sponsorer, fortæller Solvej. Og eleverne fandt mange sponsorer. De indsamlede i alt kroner til Folkekirkens Nødhjælps arbejde med at bekæmpe sult. Eleverne var rigtig stolte af deres resultat og det var Solvej også. Men resultatet viste sig ikke kun i kroner og ører. Også på det sociale plan gav cykelløbet overskud. Jeg synes, det var en rigtig god oplevelse for både elever og lærere at være med i Vi Cykler mod Sult. Jeg oplevede, at eleverne fik meget ud af det både i forhold til deres sociale samvær og i forhold til deres sociale bevidsthed, altså deres forståelse af problemstillinger der ikke umiddelbart berører dem selv i hverdagen som fx sult. En af de vigtigste pointer Solvej fremhæver ved Vi Cykler mod Sult er, at det er nemt at arrangere og afholde. Blandt andet synes hun, det er positivt, at skolerne ikke selv skal sørge for at få sponsorpengene ind. Det var dejligt, at vi ikke skulle stå for indkrævningen af pengene fra sponsorerne. Det er virkelig det fantastiske ved jeres model. Det var så skønt bare at kunne sende kontrakterne afsted og lade Folkekirkens Nødhjælp gøre det afsluttende arbejde. Skulle vi gøre noget anderledes en anden gang, ville vi gøre mere ud af optakten til cykelløbet, hvor vi gerne ville snakke mere med eleverne om formålet med cykelløbet, og hvorfor det er vigtigt at samle ind til arbejdet med at bekæmpe sult. Optakt til Vi Cykler mod Sult Som Nørre Nissum Efterskole erfarede, er det en god idé at lave en optakt til cykelløbet i ugen op til løbets afholdelse. Det kan fx være til morgenandagt, i fortælletimen eller hvad I har af fællessamling på jeres efterskole. Optakten varer max 10 minutter om dagen i ugen op til cykelløbet. 3

4 Inspiration til optakt I kan finde materiale om sult på U-landsfrekvens.dk, som er Folkekirkens Nødhjælps skolesite til elever i klasse. Under temaet sult finder I bl.a. Vennebog fra Malawi, hvor der både er tekster og videoer om unge i Malawi, der lever med sulten i deres hverdag. På U-landsfrekvens.dk kan I også finde inspiration i lærervejledningen om temaet sult. Lærervejledningen findes under menupunktet Underviser. Brug materialet fra Slutsult.nu. I finder det på Ulandsfrekvens.dk, hvor det findes som et separat menupunkt: Her kan I bruge konfirmandlektionerne som inspiration. I kan også bestille dvd en Slut Sult Nu, og vise for eleverne til en fællessamling. I bestiller den ved at kontakte Folkekirkens Nødhjælp, Brug artiklen om danske Maria, som beskriver sit forsøg med at leve under fattigdomsgrænsen i en uge i Danmark. Dette kan lede til en snak om sammenhængen mellem sult og fattigdom: Hvis man er fattig, er man sulten, og derfor er det vigtigt at samle penge ind til de fattige, så de ikke sulter. I finder artiklen her: Brug evt. også beskrivelser fra blogindlæg på Sulten på bloggen, hvor to piger fra Aalborg levede af majsgrød og relish i ugen op til Sogneindsamlingen i 2009 for at sætte fokus på sult, som også var temaet for Sogneindsamlingen. I finder bloggen her: Andre tekster om sult, I kan læse højt eller lade eleverne læse selv: Oliver Twist, Hamsuns Sult og Den lille pige med svovlstikkerne Sådan gør I Inden løbet forberedelse og planlægning Orientering af eleverne Omkring fem uger inden løbet (eller hvordan det passer i jeres tidsplan evt. lige fra skoleårets begyndelse) orienteres eleverne om, at de skal deltage i Vi Cykler mod Sult. Orienteringen omfatter selvfølgelig også formålet med at deltage at samle penge ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde med at bekæmpe sult blandt verdens fattigste samt hvorfor efterskolen vælger at være en del af sådan en kampagne. Dette er en god måde at komme til at tale naturligt om efterskolens værdier, grundholdninger og menneskesyn. To til tre uger inden løbet kan I få besøg af en repræsentant fra Folkekirkens Nødhjælp, som fortæller mere konkret om, hvad det er I og eleverne samler ind til og om Folkekirkens Nødhjælps arbejde. Her bliver der sat nogle konkrete historier og billeder på sult. I kan også lade eleverne arbejde med temaet om sult på U-landsfrekvens.dk som optakt til Vi Cykler mod Sult. Under temaet om sult kan eleverne læse artikler i 4

5 varierende sværhedsgrad, se videoer, tage en quiz, forholde sig til dilemmaer om sult og i det hele taget få gang i nogle gode diskussioner om emnet. Sponsorkontrakter og følgebrev Sponsorkontrakter printes og kopieres til alle elever, så de har min. tre hver. De skal selvfølgelig ikke finde tre sponsorer, men det er fint, hvis de kan. Det er en god idé at lave et følgebrev, hvor I forklarer, hvad der skal ske og hvorfor skolen har valgt at deltage. Vi laver et omslag til kontrakterne, hvor der på forsiden står noget om, hvad et sponsorcykelløb er og hvorfor det er vigtigt, at man sponsorerer eleverne. På bagsiden står der noget om Folkekirkens Nødhjælps arbejde med at bekæmpe sult og hvorfor det er en god sag at støtte. Det følgebrev I skriver, kan I lægge ind i omslaget sammen med sponsorkontrakterne. På den måde har sponsoren en mulighed for at orientere sig godt om formålet og samtidig har eleven noget let tilgængeligt materiale at læse om cykelløbet. I må nok regne med en ekstra indsats i ugen op til løbet for at få de sidst sponsorkontrakter i hus nogle elever har sikkert glemt dem derhjemme, ikke fået dem underskrevet osv. Derfor er det en god idé at slå et slag for at de husker dem op til weekenderne inden løbet, hvor de måske skal hjem. Sponsorkontrakterne kan downloades på under fanebladet Sponsorer. Sponsorer Det er meningen, at eleverne selv skaffer sponsorer deres familie, venner eller naboer. Men det kan også være en fordel, hvis skolen kontakter nogle sponsorer. Disse sponsorer kan fx bruges, hvis nogle elever har svært ved at finde sponsorer selv. Mulige sponsorer kan være lærere, bestyrelsen, tidligere elever eller lokale virksomheder. Sponsoraterne kan have to former: Et fast beløb for at deltage og gennemføre Et beløb per kørt kilometer Tilladelser Kontakt jeres lokale politistation og evt. kommunen for at få tilladelse til at lægge en rute på offentlig vej. Presse Send pressemeddelelse til de lokale medier. Vi hjælper gerne med at skrive den, men det kan måske også være sjovt for eleverne at prøve at lave en pressemeddelelse. Fx i dansk eller i mediefag, hvis de har det. Løbet afvikling Mål en rute op, som er et overskueligt antal kilometer. I må forsøge at lægge så meget af ruten som muligt på cykelsti, men der hvor eleverne ikke kører på cykelsti, kan I sætte skilte op, der gør bilisterne opmærksomme på de mange cyklister. 5

6 Det er en god idé at sende eleverne af sted holdvis (fx klassevis) så der ikke bliver tumult ved startlinjen, hvis alle skal af sted på samme tid. I kan lave en ordning, hvor I tæller hvor mange kilometer eleverne kører, så de ikke selv skal holde styr på det. Det er godt at have vandposter undervejs og frugt, kage og saftevand til sidst, når det hele er overstået! Efter løbet indsamling og evaluering Hver elev udfylder sine sponsorkontrakter med det antal kilometer, den pågældende elev har cyklet. Alle de udfyldte sponsorkontrakter sendes ind til Folkekirkens Nødhjælp, som står for at indkræve pengene fra sponsorerne. Skolen modtager et diplom for elevernes deltagelse i Vi Cykler mod Sult. På diplomet står der, hvor meget eleverne samlede ind i alt. Derudover modtager I et brev fra Generalsekretær Henrik Stubkjær, som I kan læse for eleverne. Desuden er der et diplom til den elev, der har kørt flest kilometer og til den elev, der har samlet flest penge ind. Som en afslutning og evaluering på Vi Cykler mod Sult kan I bede eleverne gå ind på temaet om sult på U-landsfrekvens.dk. Når de har orienteret sig derinde kan de diskutere i mindre grupper (klasser, huse, gange eller hvordan I deler dem op på jeres skole) spørgsmål som: Hvordan hjælper man bedst? Ved at give mad til dem der sulter? (nødhjælp). Ved at give penge til dem der sulter, så de kan bruge dem på fx geder, såsæd, redskaber, jord eller cykler, så de kan komme på markedet med deres afgrøder? (udviklingshjælp). Eller ved at arbejde for fattige menneskers rettigheder som fx deres ret til jord? (fortalerarbejde). Spørgsmål? Kontakt os, hvis I har spørgsmål eller brug for hjælp: Projektleder Ulrik Bjørn, eller Projektmedarbejder Anna Arnfjord Christiansen, eller 6

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16 Lærervejledning Velkommen til Hele Verden i Skole 2007, som består af tre elementer, der sætter fokus på alle børns ret til en uddannelse af god kvalitet. Læsebogen LæseRaketten fortæller både fantasifulde

Læs mere

Indsamlingslederens Håndbog til Sogneindsamlingen Søndag den 8. marts 2015

Indsamlingslederens Håndbog til Sogneindsamlingen Søndag den 8. marts 2015 Indsamlingslederens Håndbog til Sogneindsamlingen Søndag den 8. marts 2015 Læs alt, du har brug for at vide som indsamlingsleder før, under og efter sogneindsamlingen. Udover denne håndbog, er det en god

Læs mere

AKTIVITETSFORSLAG til læreren

AKTIVITETSFORSLAG til læreren Røde Kors Blegdamsvej 27 2100 København Ø Tlf. 3525 9200 info@rodekors.dk AKTIVITETSFORSLAG til læreren Vi har samlet en række forslag til klasseaktiviteter i forbindelse med en emneuge om Afrika. Aktiviteternes

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Referat seminar Globale Historiefortællere d. 27. og 28. januar 2015

Referat seminar Globale Historiefortællere d. 27. og 28. januar 2015 Referat seminar Globale Historiefortællere d. 27. og 28. januar 2015 Tirsdag d. 27. januar 2015 Velkomst ved Sara: - Krogerup, Vallekilde og Mariager, Brænderup og Rønde kunne desværre ikke komme. Velkommen

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Velkommen til Action Friday Skolernes Motionsdag 2009

Velkommen til Action Friday Skolernes Motionsdag 2009 IDÈKATALOG Velkommen til Action Friday Skolernes Motionsdag 2009 Skolernes Motionsdag er en markering af bevægelse, glæde, liv og fællesskab på skoler rundt omkring i Danmark. Der arrangeres et væld af

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Materialeoversigt Materialer til færdselsundervisningen 2013/2014

Materialeoversigt Materialer til færdselsundervisningen 2013/2014 Materialeoversigt Materialer til færdselsundervisningen 2013/2014 Velkommen til den nye materialeoversigt Alle digitale materialer er gratis og findes på sikkertrafik.dk/skole 2 2013/2014 Færdselsundervisningen

Læs mere

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 FØRSTE FORRYGENDE FRIVILLIG FREDAG - Inspirationshæfte med ideer fra 2011 Tekst: Karina Ertmann Krammer, Jacob Bøgesvang og Sanne

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere