BUNDHUGGET. Se vores spændende turprogram for 2014 MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUNDHUGGET. Se vores spændende turprogram for 2014 MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ"

Transkript

1 MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Se vores spændende turprogram for Copyrights 2014 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No Løssalg kr. 25,-

2 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Formanden skriver års fødselsdag Referat af generalforsamlingen Til salg jolle og bådtrailer sælges Indmeldelse & Hjemmeside Myrup P&T & lånegrej til juniorer Førtidspensionister, pensionister, efterlønnere Næstved Kanal Kort nyt Den bedste tur Vedtægter for Sportsfiskerforeningen Fladså Bestyrelsen og ansvarsområder i SFF Fladsåen og Gøgsmosen Even Å, Foreningsbåden Bavelse Adresseændringer Foreningsbådene Tystrup Bådene og trailer & Kontigent Turprogram Tilmelding til ture Båd på Karrebæk Fjord Ny Rudkøbing jolle afhentet års jubilæum Pointstillingen Største fisk og konkurrenceregler Nye regler for klubmesterskab i havfiskeri B & U siderne - Junior turprogram Turreferater Aktive Feriedage sommer B & U Kort nyt Turreferater Kolofon: Redaktør: Ca. oplag: Søren Hansen 450 stk. 2

3 Formandens ord SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Formanden skriver Efter en super hyggelig generalforsamling, hvor jeg med stor entusiasme, fortalte hvor godt arbejdet var i bestyrelsen, og hvor gode vi var til at samarbejde, blev jeg efterfølgende ramt af nemesis. Vi havde efter generalforsamlingen haft en del snak frem og tilbage, omkring hvilke regler der skal gælde for turledere, samt hvilke pligter og ansvar foreningen skulle tildele en turleder. Dette har afstedkommet, sammen med andre holdningsforskelle, at et bestyrelsesmedlem har valgt at forlade bestyrelsen. Derudover har vi haft problemer med skader på bådene i Tystrup, og et andet bestyrelsesmedlem valgte på den baggrund, ligeledes at forlade bestyrelsen, idet han ikke mente, at bestyrelsen havde den fornødne tillid til hans arbejde, og det derfor var bedre, at en anden tog over. Det er ret ærgerligt at miste 2 dygtige og entusiastiske bestyrelsesmedlemmer, og kedeligt, at vi ender ud i at folk føler, at det bedste er at forlade bestyrelsen. Konsekvenserne af disse 2 afgange, er at de 2 suppleanter træder ind i bestyrelsen, men også at der er en række opgaver, der skal overtages af andre, og vi utvivlsomt vil kunne se konsekvenserne, på bla. turprogrammet. For at modvirke fremtidige holdningsforskelle, der opstår når alle forsøger at tolke de uskrevne regler, er vi nødt til at prioritere, at få reglerne klart defineret. Det arbejde er vigtigt, hvis vi fremover skal undgå lignende, og faktisk også tidligere situationer. Det er således et must hvis foreningen skal fungere optimalt. På samme måde har vi også udfordringer med at få specificeret regler for udlån af både, og hvordan vi sikrer, at dem som låner bådene, også behandler dem ordentligt så ikke, de få, ødelægger det for de mange. For at sprede noget mere positivt ud, så kan jeg fortælle at vi lige har hentet båd nr. 6, og den er ved at blive klargjort til Tystrup/Bavelse. Med fiskehilsen Henning Andersen Formand for Sportsfiskeriforeningen Fladså 40 års fødselsdag år! Det er ingen alder, vil nogen nok sige. Det synes vi nu i bestyrelsen det er. Derfor skal det fejres med et fiskearrangement lørdag d. 31. maj i Vesterled put & take. Selve arrangementet finder sted fra klokken 8 til klokken 15. Du er meget velkommen til at komme og sige tillykke denne dag og selvfølgelig tager du dit fiskegrej med, for naturligvis skal der fiskes. Er du ikke interesseret i put & take kommer du alligevel og siger tillykke. Det er selvfølgelig gratis at deltage. Der vil i løbet af dagen blive uddelt præmier for nogle af de fisk, som bliver fanget. Mere om denne konkurrence på selve dagen. Sportsfiskerforeningen Fladså vil også være vært for en pølse eller to. Øl/vand har vi naturligvis også med. Vi er ikke helt færdige med programmet, så hvad der yderligere skal ske, er en hemmelighed. Vi i bestyrelsen glæder os i hvert fald til at se dig. Bestyrelsen 3

4 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Generalforsamling Referat af generalforsamlingen Den i Everdrup samlingshus Der blev sat rekord for fremmøde til en generalforsamling, idet 45 var mødt frem. Niels Berthelsen fik tildelt dirigentstokken og satte generalforsamlingen i gang. Formanden og bestyrelsens beretning Foreningen blev stiftet i 1974 Foreningen blev stiftet for 40 år siden i 1974 i Størlinge af en lille gruppe initiativrige lystfiskere, og foreningen voksede støt gennem årene. Det var dengang man kunne få lov til at fiske i et fiskevand for en flaske snaps og en jule platte. Jeg har ikke så meget kendskab til historierne, men i dag sidder faktisk nogle som har været med fra start, bla. andet Søren Hansen 2003 skæbneåret lukningstruet For 10 år siden var foreningen lukningstruet, En stærkt trættet bestyrelse havde i gennem flere år kæmpet med at få aktiveret medlemmerne, og følte at de kæmpede en forgæves kamp. Derfor tog man et drastisk skridt, og foreslog at nedlægge foreningen, da der jo givetvis ikke var et grundlag for at fortsætte. Det skabte røre, og det betød for mig personligt, at det ikke kunne være rigtigt at det skulle ske - den forening som jeg har været medlem af siden jeg var 15 år, skulle lukkes. Så af sted jeg tog til generalforsamling, og var parat til at gøre noget, for at det ikke skete. Heldigvis var der flere der havde fået samme følelse, og foreningen kunne komme videre. Missionen lykkedes Missionen for den delvis afgående bestyrelse var lykkedes man havde på en effektiv måde fået nogle passive medlemmer, som mig, op af stolen, og samtidigt stillet krav om at der skulle forandringer til, hvis man skulle vække foreningen til live igen. Udfordringen taget op Den udfordring blev taget op og vi blev flere og flere, og nu sidder vi her i dag, med en super aktiv forening - og årsagen til det, skal findes i de mange ildsjæle som bruger meget af deres fritid på at gøre noget for foreningen. Ildsjæle er fundamentet for foreningens fremgang Foreningens fremgang er ikke et resultat af enkeltstående personers arbejde, men at vi har været så mange til at bidrage, og at vi frem for alt, har fundet en rigtig god samarbejdsform og en fællesskabsånd Kritik og klager modtages ikke med mindre For at foreningen skal fungere, er det nødvendigt, at alle bidrager og alle 4

5 Generalforsamling SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ tager et ansvar. Derfor accepterer vi ikke brok og klager, men kun initiativ og en hjælpende hånd så hvis der er noget du er utilfreds med, så hjælp til, så vi kan få løst problemerne. Så kritik er kun en dårlig undskyldning for ikke selv at have gjort noget Så skal man tillige huske på at foreningen er en demokratisk forening, og det er stemmeflertallet det tager beslutningerne, det er vilkårene ved at være i en forening. Passiv medlemskabs findes ikke Vi har definitivt afskaffet passivt medlemskab. Hvilket betyder, at vi ser at alle medlemmer, i en eller anden form, deltager eller bruger foreningen. Derfor forventer vi, at alle medlemmer gør brug af faciliteterne, tager med på ture, deltager i debatter på forummet på hjemmesiden, kommer med forslag til nye tiltag osv. Åben og nærværende forening Vi ønsker at være en åben og nærværende forening uden lukkede klikker, og uden fordomme hvor man kan komme til orde og trænge igennem uden at blive set ned på. Det betyder at vi ikke ønsker at foreningen skal indeholde selvbestaltede grupperinger eller interesseområder som forbliver lukkede for alle andre end de indviet. Vi skal sikre at nye medlemmer og deltagere på ture, kommer til at føle sig velkomne Bestyrelsen er heller ikke et lukket område. Modsat mange andre foreninger, så tager vi suppleanterne med til møderne, og juniorer er også velkomne, og alle bliver hørt. Vi har haft meget få afstemninger dvs. uenigheder, og det er fordi vi, via en sund og til tider sjov dialog, finder løsninger der gavner foreningen, og kan accepteres af alle. Ekspansion af foreningen kræver større bevågenhed i bestyrelsen Jo større foreningen bliver, desto flere forskellige typer/konstellationer af fiskere bliver vi, og det er vi meget opmærksomme på. Vi har grupperinger af havfiskere, kystfiskere, juniorer og nu også fluefiskere, og alle disse skal vi favne, og vi skal hele tiden sikre os, at det er en og samme forening. Vi ønsker ikke at foreningen skal splittes i forskellige interessegrupper og dermed lægge kimen for utilfredshed hvor man stiller fronterne op om at nu får havfiskerne mere end juniorerne osv. Dette sikrer vi i bestyrelsen, og det er lykkedes os løbende at tilpasse regler og fremgangsmåde, så alle kan være tilfredse og kan se hvad der var rimeligt og fornuftigt. Bestyrelsesarbejde kræver kompromiser Nu skal jeg ikke sige at det altid har været nemt i bestyrelsen, og vi i gennem, de 10 jeg har været formand, også har haft vores udfordringer. Der er altid kæmpet hårdt for at finde en udvej på uoverensstemmelserne, og ofte er det lykkedes, og de få gange hvor det ikke er lykkedes, har det udmøntet sig i nødvendige afgange fra bestyrelsen. Vi sidder lige med en bestyrelse som er meget homogen sammensat. Vi er rent faktisk så vidt forskellige personer, at vi nok repræsenterer alle personprofiltyper. Fordelen ved dette er at netop hver især har vores kompetenceområde, og alligevel har en dyb gensidig respekt for hinanden. Dette gør at vi undgå konflikter, og får altid alle facetter af en sag vendt, også gerne på flere måder. Resultatet er at alle kan se en mening med at arbejde for foreningen, og alle bidrager i det område, og i det omfang, man er i stand til og selv ønsker. Der er ingen tvang eller modvilje - for man gør det som man har det bedst med, og brænder for. Vi er kendte i omverdenen. Vi har haft megen fremgang, og det er også blevet noteret i omverdenen. Vi har sat solide indtryk hos Næstved Kommune og også hos de andre lystfiskerforeninger. Vi er jo en forening 5

6 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Generalforsamling der gerne går mod strømmen, og hvor plejer, er en der tager sig af gamle mennesker. Vi er ikke bange for at prøve nye veje og være med til at sætte dagsorden. NS48 forespørgsel på om muligt et samarbejde Det betød også at vi i bestyrelsen fik en henvendelse fra NS 48 om et eventuelt samarbejde. Hurtigt blev der arrangeret et ekstraordinært bestyrelsesmøde, som blev afholdt i starten af det nye år. Vi havde kun et punkt på dagsorden, og det var hvad skal der ske med foreningen i fremtiden. Vi fik diskuteret frem og tilbage og konklusionen er at vi i bestyrelsen er vidt forskellige personer, med forskelige bagrunde, med forskellige interesser for fiskeriet, og alligevel så fungeret vi rigtigt godt sammen. Vi fandt ud af at netop det at vi var forskellige der var styrken, og at vi respekterer hinanden for netop at være forskelige. Vi kunne med det samme se, at hvis vi på sigt skulle slås sammen med NS48, så ville vi miste hele SFF ånden. Så svaret var klart vi vil fortsætte ad den vej og med den linje vi har lagt. Så et samarbejde er vi interesseret i, så længe det ikke rykker på vores suverænitet. Hvad vil vi i fremtiden hvor skal vi hen? Så i stedet for at tale SFF & NS48, så diskuterede vi hvad det er vi vil i fremtiden. Vi ønsker at foreningen skal vokse, men det skal være i takt med at vi kan stå imod de udfordringer det vil give, og stadig være nærværende, og rumme alle. Vi vil derfor i 2014 og 2015 fokusere på at forberede os på, at stadig at kunne give samme service, og gerne endnu bedre muligheder til alle, uanset om vi er 100 eller 500. Vi har derfor valgt at kigge på hvilke tekniske muligheder vi kan udnytte til at løfte de visioner vi har lagt. IT erstatter ikke men er et tilbud Strategien for at indfri de visioner, bliver derfor at påbegynde en udviklingsproces En proces hvor vi får udviklet en række IT systemer, som kan være et ekstra tilbud til de medlemmer der ønsker at bruge det. Vi vil bruge IT til at gøre foreningen mere levende, mere informativ og give et grundlag for at man kan få hurtigere tilgang til informationer. Et andet formål, med IT løsningerne, er også at gøre det administrative arbejde lettere for bestyrelsen, og give medlemmerne nogle bedre muligheder for at bruge faciliteterne. Men hele filosofien er at IT løsningerne bliver et tilbud, og der ikke vil ske forskel i behandlingen af medlemmer der bruger, og ikke bruger IT løsningerne. Så igen, så vil vi sikre at kunne rumme ALLE. Bladet Bundhugget For at understrege at IT ikke erstatter noget vi har i forvejen, så vil vi fortsætte med at udsende Bundhugget i papirform og til alle, med mindre man selv vælger det fra. Bladet er et af vores vigtigste måder at informere på, og med den høje kvalitet det har, så mener vi alle skal have glæde af det. Nye IT tiltag for 2014 og 2015 Vi vil kunne tilbyde at man kan: Lave turtilmelding via hjemmesiden og via SMS Få mulighed for at oprette sin lystfiskerprofil Se Hvem skal med på turen Gå online for at booke faciliteter Indtaste fangstrapporter på en simplere måde på hjemmesiden Benytte et nyt forum system, så er simplere at bruge Få en varsling med SMS for turafholdelse, betalingsfrister og nyheder Lave online betaling for ture, medlemskab og faciliteter Se og benytte en helt ny hjemmeside med helt nyt intuitivt design 6

7 Generalforsamling SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Bestyrelsens beretning... året der gik Herefter var det s tur til at fortælle om juniorarbejdet, og om de mange ture der var afholdt, og hvor stort et arbejdet det er at få juniorerne til at melde sig til turene. Bådene: i Tystrup & Bavelse havde bådene i 2012 været ude 123 gange, 143 gange i 2013, hvilket er en markant stigning. Trailerbåden havde været ude 17 gange, og vi håber at den bliver brugt mere i det nye år. Herefter gennemgik Bent Hasselberg, de nye regler for konkurrencer på havture. Regler kan ses andetsteds i bladet. Sidst sluttede Kenneth Nielsen af, med en gennemgang af de nye typer fisketure året havde budt på, bla. med flere fluefisketure i det svenske. Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab Herefter var det kassererens tur til at fremlægge regnskabet 4. Behandling af indkomne forslag Ingen indkomne forslag 5. Vedtægtsændringer Der var ingen vedtægtsændringer 6. Valg af bestyrelse På valg: Henning Andersen John Enggaard Kinnerup 18 - Suppleanter bestyrelsen Der kan på generalforsamlingen vælges op til 2 suppleanter, som vælges for et år ad gangen. Suppleanterne vælges som nr 1 og nr 2 (1. Suppleant: Keld Pedersen2. Suppleant: Keld Nielsen i 2013) For 2014 valgtes: Suppleant 1: Niels Berthelsen Suppleant 2: Keld Pedersen 7. Valg af juniorrepræsentanter Juniorrepræsentant : 2013 Kasper Nielsen Juniorrepræsentant : 2013 Peter Rehder Juniorrepræsentant : 2014 Victor Eriksen Juniorrepræsentant : 2014 Peter Rehder 8. Valg af 2 revisorer Revisor 1 : 2014 Niels E. Jensen Revisor 2 : 2014 Peter N. Nielsen 9. Valg af repræsentanter til Sydsjællands Ørredfond Repræsentant 1: 2014 Niels Mondrup Repræsentant 2: 2014 Anders Gottlieb Repræsentant 3: 2014 Thomas Zacharisen (Næstformanden), at man deltog på de fluefisketure som foreningen arrangerer, for her var der rig mulighed for at lære det. Der blev efterlyst om der var planer om at lave klubaftner formanden svarede at det var en god ide, men det krævede at der var nogen der tog initiativ til det. Næstformanden fortalte at hvis der var interesse for at lave et fælles speedbådskursus, så kunne man tilmelde sig til ham. Der blev spurgt om bestyrelsen havde overvejet at få lavet kasketter med foreningens logo på, som man som medlem kunne købe. Bestyrelsen vil undersøge hvad prisniveauet er, og melde det ud så snart der er noget konkret. Så var der et medlem der foreslog at vi kunne lave nogle foredragsaftner, hvilket flere synes var en god ide. Medlemmet sørger for at undersøge hvilke muligheder der er, og vender tilbage til bestyrelsen. Slut på generalforsamlingen Herefter gik vi over til præmieoverrækkelse, og så var vi klar til at spise gule ærter med masser af kød, og efterfølgende kaffe og æbleskiver. Tak for en rigtig hyggelig generalforsamling, og tak til alle dem som deltog. Henning 9. Eventuelt 40 års jubilæum hvordan skal det fejres? ingen umiddelbare forslag Spørgsmål om der ville blive lave fluefiskekurser - her anbefalede Kenneth 7

8 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Kort nyt TIL SALG Foreningen sælger den gamle jolle og bådtrailer Inden vi forsøger at sælge begge dele på det frie marked, vil vi høre om der er nogen i foreningen der er interesseret i at købe dem. Vi har sat en mindste pris på for bådtraileren, og på jollen, og hvis man er interesseret i at byde på den ene eller dem begge, skal man maile eller sende sit bud til kassereren. Man kan kun komme med eet bud pr. enhed, og buddet skal være kassereren i hænde senest den Den som kommer med det højeste bud får lov til at købe. Jollen er en 14 fods meget sødygtig glasfiberjolle. Der skal udskiftes diverse beslag og skiftes en række skruer, samt udføres mindre overfladiske glasfiberreparationer. Der er ikke nogen huller eller revner i skroget, men den trænger generelt til en flittig og kærlig hånd. Bådtraileren er fra 1993, totalvægt 450 kg og egenvægt på 125 kg. Skal synes ved ejerskifte. Begge hjullejer skal skiftes, der skal skiftes ruller (flere er revnet), reflekser er ødelagte, lygtebom har defekte lygter (revnet glas), næsehjul mangler. Ønsker man flere informationer eller billeder, kan det rekvireres hos formanden. 8

9 Kort nyt SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indmeldelse Hvis du ønsker at blive medlem af Sportsfiskerforeningen Fladså, har du følgende muligheder for at indbetale kontingent: 1) Hvis du har Netbank, kan du overføre dit kontingent til vores konto i Danske Bank med registreringsnr og konto nr Det vil sige, du skal indtaste Skrive dit navn i feltet Meddelelse til beløbsmodtager. 2) Du kan også benytte vores girokonto med nr og indbetale på posthuset. 3) Du kan indbetale kontant til Carsten Nielsen i Jan og Bo s Lystfiskershop i Næstved. 4) Du kan ringe til kassereren Søren Hansen, Kløvervænget 60, 4690 Haslev, tlf eller sende en til kassereren med navn, adresse og tlf. Du vil så få tilsendt girokort. Kvitteringen fra Netbanken, girokortet eller kvitteringen fra Carsten er så dit medlemskort. Som nyt medlem, er det vigtigt, at vi har dit navn, adresse og fødselsdato (kun hvis du er under 25), samt evt. og telefonnummer. Hvis du ønsker et husstandskontingent, skal du tillige opgive navn, adresse og fødselsdato på samtlige i husstanden, der ønsker at være medlem. Husstand (samme adresse) gælder for samlever, dennes børn og egne børn. Indskud opkræves ikke længere. Kontingent for 2014: Senior 300,- Junior(under 18 år) 260,- Husstand 400,- Bestyrelsen Hjemmeside Du kan som medlem registrere dig på hjemmesiden, og tilmelde dig nyhedsbrev. Vi håber alle medlemmer vil tilmelde sig, det er meget nemt. Du kan også uploade dine fangstbilleder i forskellige kategorier, uploade videoklip (også i HD) indtaste din fangstrapport, forum, følge med i hvordan vejret bliver i dag, juniormedlemmer kan tilmelde sig turen direkte på siden. Eller udprinte facilitetsfolder og kort. Vi har også fået opdateret vores faciliteter, flere opdateringer følger. Hvis du har lavet en klubrekord, vil vi automatisk registrere fisken under klubrekorder. Indtast din fangstrapport, og vi vil registrere din fisk til konkurrencerne. Hjemmesiden vil blive opdateret hele tiden, så husk at holde øje med den hver dag. Vi ser frem til at denne nye facilitet bliver benyttet flittigt, nu hvor vi har en af landets flotteste og mest dynamiske sportsfisker hjemmeside. Husk du SKAL være registreret på siden for at benytte disse funktioner. Klik ind på og se den flotte hjemmeside!! Bestyrelsen 9

10 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Kort nyt Lånegrej til juniorer Sportsfiskerforeningen Fladså har 5 sæt fiskestænger med hjul. Disse fem sæt kan juniorerne kvit og frit låne, når vi skal på tur. Man skal blot informere turlederen, når man tilmelder sig en tur, at man godt vil låne grejet, så ordner turlederen resten. Grejet består af stænger, hjul, pirke, line, hægter og meget mere. Bestyrelsen Fladsåen Der må fiskes fra Fladså Bro, højre side, over jernbanebroen, forbi styrten til bækken. Fladså Bro, venstre side, til skellet ved Kirkeskov. Fladså Bro, højre side til jernbanebroen. Fladså Bro, højre side til skellet efter det store sving. Ved golfbanens grund til skellet op til Jørgensminde jord, og på Sønderbygaard jord fra golfbanen til Snesere Å. Snesere Å fra Fladsåen til Cementbroen på Sønderbygaard jord. Fra landevejen ved Mogenstrup Kro igennem Kirkeskoven til skellet ved Fladsågaarden s arealer. Fiskearter: Aborre, Ål, Bækørred, Havørred, Regnbueørred, Gedde, Skalle Gøgsmosen Foreningens juniorer har adgang til at fiske i de 3 små moser kaldet Gøgsmosen beliggende i Rønnede. Juniorerne må gerne have en senior med som også gerne må fiske. Begge skal være medlemmer af foreningen. Generelle fredningstider og mindstemål skal overholdes. Gedden er fredet i april og mindstemålet er 40 cm. Mindstemål for Ål er 45 cm. Det er ikke tilladt at fiske med levende agn. Moserne indeholder Aborre, Brasen, Karusse, Løje, Ål, Gedde, Skalle, Suder, Grundling. Alle fangster der ikke genudsættes, skal fjernes fra området, ligesom alt affald skal også fjernes. Vis hensyn, når i fisker området er et rekreativt område, som mange af kommunens beboere benytter. Når der parkeres, vises hensyn til beboerne på vejene ned til moserne. 10

11 Kort nyt SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Even Å I bunden af Præstø Fjord, lige før Præstø Overdrev. På landevejen mellem Gl. Tappernøje og Præstø. Der må fiskes fra vejbroen på nordsiden (højre side) af åen indtil Hulebækken. Hulebækken krydser vejen og ind i Even Å hvor det gamle jernbanespor på Broskovvej rammer vejen. Du kan parkere ved rastepladsen i svinget på landevejen mod Præstø. Foreningsbåden Bavelse Båd på Tystrup-Bavelse søerne Du kan også køre ad Broskovvej lige inden man kommer til rastepladsen, følge vejen til man kommer til det gamle jernbanespor, her slutter fiskeriet hvor åen drejer skarpt mod Even sø. Man kan parkere sin bil i vejkanten ved jernbanesporet og gå igennem skovkanten ind til åen. Der må fiskes fra vejens side, og man må fiske på det stykke man kan se med det blotte øje når man kommer derned. Se efter vandstands måleren i åen ved det gamle jernbanespor, det bemærkes at der står ørreder deromkring. Fisketips: I marts og april er der opgange af store skaller og aborre. Fiskearter: Skalle, Aborre, Rimte, Ål, Ørred, dog hovedsalig Skalle og Aborre. Sportsfiskerforeningen Fladså købte i 2012, 2 Rudkøbing joller med dam. Den ene båd er beliggende i Bavelse sø ved Bavelse Gods. Båden er udstyret med årer, anker, redningsveste og stangholdere m.m. Båden er særdeles søstærk og meget let at ro. Man kan max. bestille den for 2 dage ad gangen. Båden skal afleveres i den stand, den blev lånt i. Man skal være medlem af Sportsfiskerforeningen Fladså og skal være fyldt 16 år. Det er gratis at låne båden. Man er erstatningspligtig, når man låner båden. Mister man et anker, en redningsvest, en åre m.m. skal det erstattes af medlemmet. Som låner af båden er du ansvarlig for sikkerhed til søs. Derfor: Bær redningsvest. Kørselsvejledning: Man kører på Sorøvej og drejer af mod Bavelse kirke. Vejen hedder Skovridervej. Man kører til godset. Her er der en lille grusvej (der er et skilt, hvor der står: Uvedkommende færdsel forbudt og der går tit nogle heste og græsser) langs en lille skov. Ved hesteskuret kan man læsse grejet af. Det er strengt forbudt at parkere her. Der vanker en kæmpe skideballe og udmeldelse af Sportsfiskerforeningen Fladså, hvis man bliver grebet her i. Du skal derfor køre tilbage og parkere oppe ved kirken. Her skal du parkere sådan, at godsets maskiner kan komme til. Respekter disse regler. Du følger nu grusvejen langs søen. Du kommer efter kort tid til en lille åbning (før det gule hus) til søen. Her står foreningens kasse med årer, redningsveste m.m. og båden ligger for svaj her. God fisketur. (ved fejl eller mangler kontakt da straks båd tilsynsmanden) Bestilling af både: på hver dage mellem kl hos Niels Berthelsen, tlf , eller på Bestyrelsen 11

12 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Kort nyt Adresseændringer Det skal meddeles mig, hvis I skulle skifte adresse. Der har været gamle medlemmer, som ikke har fået girokort eller medlemsblad grundet flytning. Derfor opfordres I til at informere mig ved ny adresse. Med fiske hilsen Søren Hansen Kasserer Foreningsbådene Tystrup låner båden. Mister man et anker, en redningsvest, en åre m.m. skal det erstattes af medlemmet. Som lejer af båden er du ansvarlig for sikkerhed til søs. Derfor: Bær redningsvest. båden ligger. (ved fejl eller mangler kontakt da straks båd tilsynsmanden). Knæk og bræk Bestyrelsen Sportsforeningen Faldså har 2 både beliggende i Tystrup sø ved Flodvig. Bådene er udstyret med årer, anker, redningsveste og stangholdere m.m. Man kan max. bestille en båd for 2 dage ad gangen. Båden skal afleveres i den stand, den blev lånt i. Man skal være medlem af Sportsfiskerforeningen Fladså og skal være fyldt 16 år. Det er gratis at låne båden. Man er erstatningspligtig, når man Kørselsvejledning til Tystrup båden Fra Næstved køres mod Sorø (239). Efter km drejes til venstre af Næsbyvej mod Næsby. Efter små 2 km drejes af mod Næsbyholm(gods). Her køres der af skovriddervej(grusvej). En strækning på små 3 km. Når man kan se søen, skal man dreje til venstre mod søen af en lille jordvej. Ad denne vej køre man meter forbi en lejrplads. Efter kort tid kan man se foreningsbådene, som ligger for svaj her. Her er der en kasse hvor grejet til Bestilling af både: på hver dage mellem kl hos Niels Berthelsen, tlf , eller på gmail.com 12

13 Kort nyt SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Foreningsbåden på trailer Linder 400 Sportsman inkl. Trailer Sportsfiskerforeningen Fladså har valgt en Linder 400 Sportsman aluminiumsbåd påmonteret en 9.9 hk 4-takt motor. Det er foreningens håb, at båden vil komme mange gange på havet. Den er nemlig nem, at ha med at gøre, da den ikke vejer så meget. Den er derfor velegnet til fjordfiskeri og fiskeri på søer, hvor det er tilladt at sætte båd i. Hvad med geddefiskeri i Stege Nor eller geddefiskeri på Maribo søerne. Hvad med at udforske fiskeriet på Karrebæk fjord. Her tænkes på fiskeriet efter de store brakvandsaborrer. Hvert år fanger garnfiskerne jo flere fisk over 2 kg i deres mange garn og masser af havørreder. Præstø fjord er også en mulighed. Bestyrelsen har hørt om en kæmpe aborre tæt på de 3 kg. Om foråret er havørredfiskeriet også fint her. Ja! Mulighederne er mange, så fat telefonen og ring til Keld Pedersen, tlf Han står klar til at leje den ud. For at få trailer bådene brugt mere, har vi som noget nyt i år, valgt købe årskort til slæbesteder i Vordingborg kommune således, at man frit kan benytte slæbestedet i f.eks. Stege nor. Man kan kun bestille den for 2 dage ad gangen. Båden skal afleveres i den stand den blev lånt i. Man skal være medlem af Sportsfiskerforeningen Fladså og skal være fyldt 18 år for at låne båden. Det koster kr. 150,00 om dagen, at låne båden, som betales inden man låner båden. Man er erstatningspligtig, når man låner båden. Mister man et anker, en redningsvest, en åre m.m. skal det erstattes af medlemmet. Går motoren i stykker og skal repareres, betaler medlemmet ligeledes. Skyldes fejlen slitage eller andet mekanisk, Kontingenter vil bestyrelsen i samråd med bådmekanikeren vurdere, hvem der skal betale. Kører man galt med båd og trailer, er man ligeledes erstatningspligtig. Lad jer ikke afskrække af regler og erstatningspligter for trailerbåden. Reglerne er ikke anderledes end for vores både på Tystrup/Bavelse søerne. Normalt er det bilforsikringen der dækker ved uheld med påhængskøretøj. Bestil: Kontakt Keld Pedersen, tlf , se under adresseliste. Bestyrelsen Kontingenter gældende fra 1. januar 2014 til 31. december Senior Junior (under 18 år) Husstand (familie) 300,00 kr. 260,00 kr. 400,00 kr. Din kontingent indbetaling er med til at foreningen kan have det høje aktivitetsniveau som vi har, og stadig ønsker at forbedre. Kort sagt er din indbetaling livskernen i Sportsfiskerforeingen Fladså. Uden din indbetaling, ingen forening. Bestyrelsen 13

14 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Turprogram Turprogram 2014 Sportsfiskerforenigen Fladså Turprogram 2014 Dag Dato Sted Turleder søndag kysttur til? Thomas Møller onsdagtorsdag Det Gule Rev med Bodil lørdag Åletur lørdag Åletur mandag Det Gule Rev med Bonito Søren Hansen lørdag kysttur til? Thomas Møller uge 27 Aktive feriedage søndag Torsketur Øresund Bent Hasselberg uge 31 Aktive feriedage søndag Fladfisketur med Svend fra Onsevig Bent Hasselberg mandag Det Gule Rev med Yellow Reef lørdag Åletur Thomas Møller søndag Fladfisketur med Kirsten fra Onsevig Bent Hasselberg søndag Sildetur på Øresund med Jaws Søren Hansen søndag Fladfisketur med Svend fra Onsevig Søren Hansen mandagtirsdag Laksetur til Lagan Per Sørensen/ Søren Hansen søndag Klubmesterskab Put & Take søndag Geddetur til Stege Nor lørdag Klubmesterskab i havfiskeri fra Onsevig med Kirsten Bent Hasselberg søndag Bymatch i Put & Take søndag Geddetur til Stege Nor Tilmelding til ture Når man tilmelder sig ture i Sportsfiskerforeningen Fladså, er der bindende tilmelding. Et eksempel. Man tilmelder sig en fladfisketur i Langelandsbæltet med skibet Hanne. Man finder så senere ud af, at man ikke kan denne dag og ringer til turlederen for at melde afbud. Det kan man også godt gøre. Men! Man hæfter som medlem for turen. Den eneste grund til, at man ikke skal betale er, hvis der står et medlem på venteliste, som gerne vil med. Du skal altså betale for turen. Det uanset, om du dagen før brækker et ben eller opdager, at du skal til fest på den dag, hvor turen afholdes. Du hæfter uanset hvad for turen. Bestyrelsen 14

15 Turprogram SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Kysttur efter hornfisk Nu er hornfisken kommet og den går derude og venter på os. Vi mødes søndag, den 11. maj 2014 ved Jan & Bo s Lystfiskershop, Næstved kl Vi ser på hvordan vinden er og kører efter forholdene. Tilmelding til Thomas Møller på tlf efter kl eller send en sms. Vi ses. Thomas Møller Åletur Traditionen tro byder årets turprogram også på nogle åleture. Den første skal du tilmelde dig inden d. 26. maj, hvis du vil med. Selve turen finder sted lørdag d. 31. maj og der vil være afgang kl fra Jan & Bo s Lystfiskershop. Vi forventer at fiske til kl eller senere hvis ålene er i bidehumør. Turen går til vores foreningsvand Susåen ved Herlufsholm. Turen er gratis og du skal ringe til mig på tlf Vi ses ude ved vandet. Åletur Åleturen lørdag d. 21. juni går til foreningens vand i Susåen. Vi mødes kl foran Jan & Bo s Lystfiskershop og slutter fiskeriet kl eller senere, hvis fiskeriet er godt. Turen er gratis for medlemmer af foreningen. Har du spørgsmål til fiskeriet, ringer du blot til mig, så skal jeg hjælpe så godt jeg kan. Tilmelding til mig på tlf senest onsdag d. 18. juni. Vi ses ude ved vandet. Det Gule Rev Mandag d. 23. juni skal vi en tur til Hanstholm. Vi skal en tur ud på Det Gule Rev. Vi skal sejle med det gode skib Bonito og der sejles/fiskes fra kl Vi planlægger at køre om søndagen, efter vi har hørt vejrmeldingen, og efter vi har snakket med skipper, om vi sejler. Prisen for turen er kr. 950, ,- for overnatning. Sidste tilmelding er mandag d. 22. maj til Søren Hansen på tlf Mere information kan fås ved at kontakte undertegnede. Vel mødt! Søren Hansen Kysttur 28. juni Nu skal vi prøve noget nyt. Vi skal ud og se solen gå ned på Stevns, mens vi fanger havørreder når de er mest aktive. Mødested: Jan & Bo, Ringstedgade, Næstved kl Tilmelding til Thomas Møller tlf efter kl eller på sms. Sommertur efter torsk på Øresund Søndag den 06. juli, prøver vi med en sommer tur efter torsk på Øresund. Vi sejler med M/S JAWS fra Vedbæk. Sejltid er fra Kl. 07:00 12:00. Afgang fra Jan og Bo i Ringstedgade Kl. 05:00. Vi har seks pladser, så det er efter først til mølle princippet. Pris pr. person Kr. 300,00 + transport Kr. 100,00. Sidste frist for tilmelding er den 20. Juni til Bent Hasselberg enten på Tlf eller mail: Fladfisketur første kvalifikation tur til klubmesterskab 2014 i havfiskeri fra Onsevig Søndag den 10. august, afvikler vi den første kvalifikationstur til klubmesterskabet i havfiskeri efter flade Onsevig med M/S SVEND. Vi har hele skibet og vi sejler fra Kl. 08:00 og til Kl. 14:00. Afgang fra Jan og Bo i Ringstedgade Kl. 06:00 Pris pr. person er Kr. 330,00 + transport Kr. 100,00. Sidste frist for tilmelding er den 21. juli til Søren Hansen enten på Tlf eller mail: soren. NB. Børsteorm kan bestilles hos turlederen ved tilmelding. 15

16 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Turprogram Det Gule Rev Mandag d. 18. august har vi årets sidste tur til Det Gule Rev. Vi fisker på et stort område, der kaldes Det Gule Rev. Der er godt 1 ½ times sejlads ud til, hvor vi starter fiskeriet. Vi fisker primært efter torsk, som på dette tidspunkt af året har trukket ind på revet, ude fra Norske renden. Nogle af torskene, som kommer ind er på den anden side af de tyve kilo. Der er selvfølgelig langt i mellem disse fisk, og hovedparten af fiskene vejer mellem 2-5 kilo. Af andre fisk, som der kan fanges kan nævnes sej, lubbe, lange, makrel, og det sker også, at vi fanger en havkat. Vi fisker primært på dybder fra 25 m ned til små 60 m. Det kan dog, ske at vi søger ud på dybere vand, hvis der ikke er fisk her. Det grej som du skal bruge, er det samme grej, som du bruger på Øresund. Hjulet skal dog helst være fyldt op med fletline. Vi satser på køre søndag eftermiddag og tager en overnatning i et sommerhus inden vi tager ud at fiske mandag morgen. Vi fisker så mandag fra kl. 6 til 17. Prisen for turen er kr. 900,- + ca. kr. 150,- for overnatning. Du skal endvidere regne med kørselspenge og penge for at komme over broen. Tilmelding til Carsten Nielsen senest tirsdag d. 29. juli på tlf Har du yderligere spørgsmål, ringer du blot til mig. Det kan fx være spørgsmål til grejet. Vi ses ude ved vandet. Åletur Lørdag d. 23. august Årets sidste åletur, vi tager til Susåen, vi mødes ved broen ved Herlufsholm kl Husk godt med store orm og spand med låg. Tilmelding til Thomas Møller tlf efter kl eller på sms. Fladfisketur anden kvalifikationstur til klubmesterskabet 2014 i havfiskeri fra Onsevig Søndag den 31. august, afvikler vi den anden kvalifikationstur med M/S KIRSTEN fra Onsevig efter fladfisk til klubmesterskabet. Vi har hele skibet og vi sejler fra Kl. 08:00 og til Kl. 14:00. Afgang fra Jan og Bo i Ringstedgade Kl. 06:00 Pris pr. person er Kr. 330,00 + transport Kr. 100,00. Sidste frist for tilmelding er den 18. august til Bent Hasselberg enten på Tlf eller mail: NB. Børsteorm kan bestilles hos turlederen ved tilmelding. Sildetur Søndag d. 7. september har vi en sildetur fra Vedbæk. Her skal vi sejle med Jaws. Der bliver afgang kl fra Jan & Bo s Lystfiskershop. Sejltiden er fra Prisen er kr. 250,00 + kørsel. Sidste tilmelding er fredag d. 29. august. Tilmelding til Søren Hansen på tlf Husk klud og poser til de mange sild vi skal ha med hjem. Vi ses! Søren Hansen Carsten med en laks på 10,2 kg. 16

17 Turprogram SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Fladfisketur tredje kvalifikationstur til klubmesterskabet 2014 i havfiskeri fra Onsevig Søndag den 28. september, afvikler vi den tredje og sidste kvalifikationstur med M/S Svend fra Onsevig efter fladfisk til klubmesterskabet. Vi har hele skibet og vi sejler fra Kl. 08:00 og til Kl. 14:00. Afgang fra Jan og Bo i Ringstedgade Kl. 06:00 Pris pr. person er Kr. 330,00 + transport Kr. 100,00. Sidste frist for tilmelding er den 19. september til Bent Hasselberg enten på Tlf eller mail: NB. Børsteorm kan bestilles hos turlederen ved tilmelding. Tur til Lagan Igen i år laver vi en to dages tur til Lagan. Vi skal fiske mandag d. 29. september og tirsdag d. 30. september. Der bliver afgang mandag morgen kl og vi forventer at være hjemme tirsdag aften kl Turens pris vil ligge omkring kr ,-. Prisen vil dække 2 fiskekort, 1 overnatning på vandrehjem, benzin frem og tilbage og bropenge. Mad sørger man selv for. Andetsteds her i bladet står der, hvad du skal bruge af grej, og hvordan fiskeriet er. Angående fiskeriet er der bare at sige, at det kan være svært. Selv har jeg ingen fisk fanget, men har set rigtig mange laks blive fanget. Du skal regne med, at der er en del mennesker. Dette giver dog ingen problemer, da der er plads nok til alle. Der vil blive afholdt et informationsmøde inden turen. Mere herom ved tilmelding. Tilmelding til Søren Hansen på tlf Er der spørgsmål til turen, kan du ringe til Per Sørensen på tlf eller Søren Hansen. Vil du læse mere om Lagan, så kan du med fordel gå ind på hjemmesiden Klubmesterskab i put & take For tiende gang afholder Sportsfiskerforeningen Fladså klubmesterskab i Put & Take. Mesterskabet vil blive afholdt søndag d. 5. oktober i Vesterled Put & Take. Det kan dog være, at bestyrelsen beslutter at flytte det, hvis vi finder et andet alternativ. Datoen er dog sikker. Foreningen er sædvanen tro vært for øl/vand. Der er flotte præmier til de tre bedst placerede. Ligeledes er der junior- og damepræmier. Blandt alle som tilmelder sig, vil der blive trukket lod om præmier. Den, som vinder konkurrencen vil få en pokal til ejendom og få graveret sit navn ind i en stor vandrepokal. De 4 bedst placerede skal endvidere repræsentere foreningen ved en bymatch søndag d. 23. november. Tilmelding til mesterskabet til på tlf senest mandag d. 29. september. Prisen for turen er kr. 150,- + kørsel. Der betales ved fremmøde. Der vil være afgang fra Jan & Bo s Lystfiskershop søndag morgen kl Vi forventer at være hjemme igen kl. ca Regler Klokken 8.00 starter fiskeriet ved fløjtesignal. Klokken slutter fiskeriet ved fløjtesignal. Der må max. indvejes 3 fisk. Fiskenes samlede vægt er gældende. Vi ses! Per og Søren 17

18 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Turprogram Fiskene skal indvejes urenset. Ved vægtlighed vinder den med flest fisk. Herefter lodtrækning. Jeg håber, at rigtig mange vil tilmelde sig årets mesterskab. Har du ikke været med før, sku du tag og prøve. Alt foregår i et kammeratligt og hyggeligt samvær. Vel mødt! Geddetur til Stege Nor Geddetur til Stege Nor. Nu må det da snart lykkedes for os. Disse ture har enten måttet aflyses på grund af vejret eller på grund af manglende tilmeldinger. Vi la os dog ikke slå ud og arrangere endnu en tur søndag d. 12. oktober. Der bliver afgang kl fra Jan & Bo s Lystfiskershop, og vi forventer at være tilbage i Næstved igen kl Vi skal fiske fra båd på denne tur. Sportsfiskerforeningen Fladså har redningsveste som i kan låne. Er der ikke både nok, fisker vi enten på havnen eller også prøver vi kystfiskeriet. Her fanges der nemlig også godt med fisk. Prisen for turen er lig med prisen til benzin til båd og bil. Der er tilmelding til på tlf senest lørdag d. 4. oktober. Spørgsmål hjælper jeg meget gerne med. Så! Ring endelig. Vi ses ude ved vandet. Fladfisketur klubmesterskabet havfiskeri 2014 fra onsevig Lørdag den 15. november, afvikler vi klubmesterskabet i havfiskeri efter flade fra Onsevig med M/S KIRSTEN. Sejltid fra 08:00 14:00. Der er afgang fra Jan og Bo i Ringstedgade Kl. 06:00. Pris Pr. person Kr. 330,00 + transport Kr. 100,00. Evt. afbud til Bent Hasselberg enten på Tlf eller mail: Bymatch i put & take Igen i år skal der afholdes bymatch i put & take. I år har vi valgt at ligge konkurrencen i Vesterled put & take ved Bårse. Konkurrencen er en holdkonkurrence, hvor det gælder om at fange så mange fisk som muligt inden, for fire timer. Sportsfiskerforeningen Fladså stiller selvfølgelig med et hold og det bliver med de fire, som har placeret sig bedst ved vort klubmesterskab i put & take(læs andetsteds i bladet), som afvikles tidligere på året. Selve bymatchen finder sted søndag d. 23. november og der fiskes fra kl Deltagerne som går videre, vil blive informeret ved vort klubmesterskab. Vi ses ude ved vandet. Geddetur til Stege Nor Geddetur til Stege Nor. Årets sidste geddetur er søndag d. 30. november. Der vil være afgang kl fra Jan & Bo s Lystfiskershop og vi forventer at være tilbage igen kl Vi skal også på denne tur fiske fra båd. Der vil være redningsveste til alle. Er der ikke mulighed for fiskeri fra båd, fisker vi fra havnen eller fra kysten inde i Noret. Waders er en nødvendighed ved kystfiskeri inde i Noret. Prisen for turen er lig med prisen til benzin til bil og båd. Der er tilmelding til på tlf senest tirsdag d. 25. november. Spørgsmål hjælper jeg meget gerne med. Så! Ring endelig. Vi ses ude ved vandet. NB. Børsteorm kan bestilles hos turlederen ved tilmelding. 18

19 Kort nyt SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Båd på Karrebæk Fjord Sportsfiskerforeningen Fladså har købt endnu en båd. Der er tale om en 14 fods glasfiber båd med en 6 HK Johnson motor. Forhåbentlig er den kommet i vandet, når disse linjer læses. Planen er, at båden skal bruges af medlemmerne under fiskeri på Karrebæk Fjord. Her er der nemlig et super fiskeri efter havørred, aborrer og fladfisk. Jeg har kendskab til havørred på den anden side af de 10 kg og det sker tit at en fem kilos landes. Aborrer op til 2,3 kg er fanget af vores medlemmer. Fisk over 1 kg fanges der næsten hver gang, når der fiskes på fjorden i sensommeren og starten af efteråret. Fladfiskeriet er også godt. Jeg har en fiske ven, som har taget skrubber op til 1,7 kg. Fisk over 2 kg er der også fanget på fjorden. Fladfiskeriet bliver dog først bedst, når vi nærmer os efteråret. Jeg glæder mig meget til at høre om jeres fangster. Det vil koste et mindre beløb at låne denne båd og båden skal bookes hos på tlf Vi ses ude ved vandet. Ny Rudkøbing jolle afhentet Fredag den 28. marts havde Carsten Nielsen og Niels Berthelsen aftalt at køre til Rudkøbing med jolle til reparation og hjemtagning af foreningens nye jolle. Turen derover gik fint og vi var fremme til aftalt tid kl. ca , Niels blev straks interesseret i en lidt større båd, jollebyggeren havde liggende i hallen, men Carsten ledte os begge tilbage på sporet, så det var med at få båden vi havde med over på en anden trailer og den nye båd over på vores egen trailer. Der er noget helt særligt over sådan en ny båd, uanset om den er stor eller lille, måske burde vi arrangere jolledåb med tale af Formanden og et lille glas champagne? Bådebyggeren fabrikerede også vandcykler formet som en svane og med plads til to, jeg spurgte forsigtigt Carsten, om ikke det var en idé med en sådan til vores Juniorafdeling. På hans rynkede pande kunne jeg godt se, at det nok ikke lå lige til højrebenet, men det kunne da være sjovt "Kom nu Niels! Ellers trækker jeg den selv til Næstved!" Det var en fornøjelse at møde bådebyggeren, som kunne mange gode historier, men vi kunne ikke blive, så Carsten fik ordnet det, der nu skulle ordnes rent formelt og kursen blev sat hjemover, hvor båden blev sat af på min hjemadresse. Det var en god tur der tog i alt 5½ time, men denne dag var der ingen fisk, der skulle renses. Når du læser dette ligger båden klar ved Tystrup sø. Niels Berthelsen 19

20 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ 40 års jubilæum Fra 1974 til 2014 Mit første møde med sportsfiskerforeningen Fladså fandt sted i august 1974, ikke så lang tid efter at den var startet, vi var nogle knægte der som sædvanlig fiskede i Bøgesømosen, da der kom et par mænd som fortalte, at vi ikke måtte fiske der mere, da fiskeretten var overgået til Sportsfiskerforeningen Fladså og at vi så skulle være medlem af den for at kunne fiske videre det var så første møde med foreningens første formand Erling Davidsen og bestyrelsesmedlem Jørgen Mortensen men ikke det sidste, for det varede ikke så længe før jeg var dybt involveret i bestyrelsesarbejdet. Dengang blev også der gjort meget for foreningens juniormedlemmer som var utroligt aktive både mht. fiskeriet og derudover også med at skrabe penge sammen til bla. ferietur i Jylland, weekendtur til Guldborgsund, deltagelse i Juniorfestival i Sorø osv., alt sammen båret oppe af de meget engagerede juniorledere som Jørgen og Vera var. Der blev afholdt bankospil, samlet gammelt jern osv Selvom foreningen har 40 år på bagen, har der alt i alt kun været 9 forskellige formænd. Erling Davidsen Søren Hansen fangede aldrig den store gedde i Bøgesømosen Jørgen Mortensen bandt så vidt muligt aldrig knuder selv Hans Chr. Nielsen havde godt styr på ålene i Gøgsmosen Bjarne Olsen fandt en ny måde at slukke pibe på ved Vemmetofte Birger Petersen er god til at slappe af og fortælle en historie Søren Dysted har foreningsrekorden i største guldfisk Niels Holm Aabroe gjorde den klassiske fejl med at garantere nytårstorsk men måtte så en tur til fiskehandleren for at opfylde den Henning Andersen fisker helst ikke med krog.. Ildsjæle har altid betydet meget i foreningsarbejdet og når der har været stilstand eller tilbagegang har der altid været nogle nye til at løfte arven og bringe foreningen videre. Dengang jeg startede var foreningen lillebror til de 2 store Næstvedforeninger som hver havde flere hundrede medlemmer, så vidt jeg husker var vi omkring de 30 medlemmer efter det første år, men støt og roligt kom der flere og flere til, efterhånden som vi fik flere og flere fiskevande og nu er vi den største og mest aktive. Da vi fik fiskeretten på Fladså-gården startede vi med stykket fra vejbroen og til jernbanebroen, men det blev udvidet allerede året efter helt ud til efter styrten, fordi som Gasmann sagde, der havde aldrig været så rent på strækningen som efter at vi fik fiskeretten og senere kom så det sidste stykke fra vejbroen og ind mod Mogenstrup. Ørredsøen fik vi lovning på allerede inden den var en sø, fordi man vidste at da der ikke skulle pumpes mere vand væk i den del af Mogenstrupåsen, så ville vandstanden stige og det holdt helt stik og vi fik lavet sydsjællands første ørredsø og på den baggrund fik vi et stort antal nye medlemmer, det højeste antal medlemsskaber jeg erindrer er 172 stykker og det er først blevet overgået de senere år. Søren Hansen 20

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Nyt Junior- turprogram Copyrights 2011 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2011 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indholdsfortegnelse

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG FORSIDE NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

BUNDHUGGET. Ekstraordinær generalforsamling den 16/12-09 kl. 19.00. Copyrights 2009 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No.

BUNDHUGGET. Ekstraordinær generalforsamling den 16/12-09 kl. 19.00. Copyrights 2009 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. Kort nyt SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Ekstraordinær generalforsamling den 16/12-09 kl. 19.00 Nyt turprogram Copyrights 2009 Sportsfiskerforeningen

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ. Vedligeholdelse. Næstved Kommune. Nyt turprogram

MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ. Vedligeholdelse. Næstved Kommune. Nyt turprogram MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Vedligeholdelse af vandløbene i Næstved Kommune Nyt turprogram Copyrights 2010 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 2-2010 SPORTSFISKERFORENINGEN

Læs mere

Sportsfiskerforeningen Fladså Bundhugget nr. 2 2007 Fladfiskeri fra båd, Jan Kristoffersen(Nordisk mester havfiskeri) Husk Det gule rev 4.

Sportsfiskerforeningen Fladså Bundhugget nr. 2 2007 Fladfiskeri fra båd, Jan Kristoffersen(Nordisk mester havfiskeri) Husk Det gule rev 4. Sportsfiskerforeningen Fladså Bundhugget nr. 2 2007 Fladfiskeri fra båd, Jan Kristoffersen(Nordisk mester havfiskeri) Husk Det gule rev 4. maj Husk Fluekastekursus 10. juni Indholdsfortegnelse 2 lånegrej

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010 Fiskekonkurrence i HOSTRUP SØ Lørdag den 5. juni 2010 Traditionen tro afholder vi den årlige fiskekonkurrence i Hostrup Sø på Grundlovsdag. Sidste år blev der sat en pokal på højkant for den største Gedde.

Læs mere

AUGUSTMORGEN VED LAGAN

AUGUSTMORGEN VED LAGAN AUGUSTMORGEN VED LAGAN Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR 2 september 2006 38 Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

LOVE FOR KSF . 1. . 2.

LOVE FOR KSF . 1. . 2. LOVE FOR KSF. 1. Foreningens navn er * Køge Sportsfiskerforening *, og dens hjemsted er Køge.. 2. Foreningens formål er at samle alle sportsfiskere i Køge og Omegn, at arbejde på en forbedring af sportsfiskerfærdigheder

Læs mere

Ny sponsor. Således vil der fremover blive lodtrækning om 45 blink hver måned

Ny sponsor. Således vil der fremover blive lodtrækning om 45 blink hver måned Ny sponsor Vi har nu lavet en aftale med Danish Lure og kan således udtrække yderligere 15 blink hver måned, startende med fangstrapporter fra juli måned, altså til afhentning i klubben fra 1. september.

Læs mere

Hillerød Lystfiskerforening

Hillerød Lystfiskerforening Hillerød Lystfiskerforening Vedtægter www.hlf.dk Revideret på den ordinære generalforsamling den 14. april 2010 1 Navn, stiftelse, hjemsted og adresse Foreningens navn er Hillerød Lystfiskerforening. Foreningen

Læs mere

FORMANDEN KAN OGSÅ! Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 1 marts 2008 40. Årgang

FORMANDEN KAN OGSÅ! Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 1 marts 2008 40. Årgang FORMANDEN KAN OGSÅ! Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR 1 marts 2008 40 Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail brynov@tdcadsldk

Læs mere

FLADFISKETUREN 2006. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk

FLADFISKETUREN 2006. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk FLADFISKETUREN 2006 Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR 3 december 2006 38 Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail brynov@tdcadsldk

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden OVERORDNET VISION & MÅLSÆTNING FOR Det er Køge Sportsfiskerforenings overordnede VISION & MÅLSÆTNING at: For at kunne opfylde den overordnede VISION & MÅLSÆTNING vil Køge

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

VINDERTORSKEN 9,2 KG

VINDERTORSKEN 9,2 KG VINDERTORSKEN 9,2 KG Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR. 1 april 2005 37. Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail brynov@tdcadsl.dk

Læs mere

Formandens beretning for året 2009.

Formandens beretning for året 2009. Formandens beretning for året 2009. Velkommen til årets generalforsamling. I 2009 fyldte Politiets fiskeklub Viktor 25 år. Det der startede for 25 år siden som en lokal fiskeklub for nogle initiativrige

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Årgang 25. Nr. 1 - Februar 2005. Stand- Pladsen

Årgang 25. Nr. 1 - Februar 2005. Stand- Pladsen Årgang 25 Nr Nr. 1 - Februar 2005 Stand- Pladsen Formand: Gert Schjönning Strandvej 56 4220 Korsør 58 35 23 95 schjoenning@mail.tele.dk Bestyrelse, mv: Næstformand: Preben Rasmussen Fasanhaven 67, 2th

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE SMÅBÅDSKONKURRENCE ÅRØSUND HAVN VED FYRET - LØRDAG 2. APRIL 2011 Stævne P Rampe VENTEPOSITION INDEN START START Rampe Stævnetelt P WC Den røde streg markerer hvor der må gives gas. Venligst respekter.

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år.

Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år. Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år. Der vil igen i år være 5 afdelinger i Trolling klubmesterskabet,

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

PRAMBROEN. December 2010-40. Årgang, Nr. 4. Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8.

PRAMBROEN. December 2010-40. Årgang, Nr. 4. Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8. PRAMBROEN Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8. Medlemsblad for Køge Sportsfiskerforening December 2010-40. Årgang, Nr. 4 Køge Sportsfiskerforening

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Klub siden 1942: NR:1 Feb-Maj. ÅR: 2011

Klub siden 1942: NR:1 Feb-Maj. ÅR: 2011 O.S.K. MOSEBRYG Medlemsblad for ODENSE SPORTSFISKER KLUB Medlem af D.S.F. og Odense Å Sam. Klub siden 1942: NR:1 Feb-Maj. ÅR: 2011 Lidt billeder fra kyst turene, B.la. med Steens flotte fisk på 6,9 kg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

SLAGELSE SPORTSFISKERFORENING

SLAGELSE SPORTSFISKERFORENING SLAGELSE SPORTSFISKERFORENING MEDLEMSMAPPE 2008 INDHOLD Side 3-5 FORENINGENS LOVE 6-14 BESTEMMELSER FOR FORENINGENS FISKERI, MATERIEL MV. 14 KORTSALGSSTEDER 15 FREDNINGSTIDER OG MINDSTEMÅL 16 JUNIORAFDELING.

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Få dit fisketegn nemt og hurtigt på nettet Nu bliver det lettere at være lyst- og fritidsfisker Vi er mange, der har fiskeri som fritidsinteresse.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 4 19. oktober 2014

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 4 19. oktober 2014 Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 4 19. oktober 2014 Nyhedsbrev Der er siden seneste Nyhedsbrev i august ikke sket de store begivenheder. Fiskeriet er så vidt vides kørt på forholdsvis lavt blus det

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.2. April Maj Juni -35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.3. Juli August September -36. årg. 2015 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 23

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev - Godt Nytår! Som I allerede er orienteret om, udsender Syddanske Lystfiskere ikke længere klubblad 4 gange om året, som vi ellers har gjort

Læs mere

Facilitetsmappe NS48. Årets billede 2002 Årets billede 2003 Årets billede 2004. Årets billede 2005 Årets billede 2006 Årets billede 2007

Facilitetsmappe NS48. Årets billede 2002 Årets billede 2003 Årets billede 2004. Årets billede 2005 Årets billede 2006 Årets billede 2007 Facilitetsmappe NS48 Årets billede 2002 Årets billede 2003 Årets billede 2004 Årets billede 2005 Årets billede 2006 Årets billede 2007 Revideret 08.06.2009 1 Næstved Sportsfiskerforening af NS48 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Fra mandag d. 3. august til søndag d. 9. august. Fra 2.- 6. klasse. Arrangører: Foreninger, Sport-Fritid og Ungdomsskolen

Fra mandag d. 3. august til søndag d. 9. august. Fra 2.- 6. klasse. Arrangører: Foreninger, Sport-Fritid og Ungdomsskolen Fra mandag d. 3. august til søndag d. 9. august Fra 2.- 6. klasse 2015 Arrangører: Foreninger, Sport-Fritid og Ungdomsskolen AKTIV SOMMERUGE 2015 mandag den 3. august - søndag den 9. august Kig i programmet

Læs mere

Mogenstrup (Jrundejerforening

Mogenstrup (Jrundejerforening '. p. l r ~nn Mogenstrup (Jrundejerforening Dagsorden: Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling, afholdt den 29. marts 2012 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Flemming

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

FISKERI 02 PUT & TAKE 03 HAVFISKERI 05 GEDDEFISKERI 07 KYSTFISKERI 08 Å-FISKERI

FISKERI 02 PUT & TAKE 03 HAVFISKERI 05 GEDDEFISKERI 07 KYSTFISKERI 08 Å-FISKERI FISKERI 2014 02 PUT & TAKE 03 HAVFISKERI 05 GEDDEFISKERI 07 KYSTFISKERI 08 Å-FISKERI PUT&TAKE FÅ DIN DRØMMEFANGST PÅ FLUE! FANGER DU DEN STØRSTE FISK, VINDER DU ET SCIERRA FLUESÆT TIL EN VÆRDI AF KR. 5.000,-

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Bundbid ved LAGAN? Lystfiskerforeningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 3 November 2012 44. Årgang

Bundbid ved LAGAN? Lystfiskerforeningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 3 November 2012 44. Årgang Bundbid ved LAGAN? Lystfiskerforeningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR. 3 November 2012 44. Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Henning Loesch 45 42 37 41 Nøddehøj 16, 2840 Holte e-mail henning@loesch.dk

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Årgang 21. Stand- Pladsen

Årgang 21. Stand- Pladsen Årgang 21 Nr. 2 - Maj 2001 Stand- Pladsen Formand: Gert Schjönning Strandvej 56 4220 Korsør 58 35 23 95 schjoenning@mail.tele.dk Bestyrelse, mv: Næstformand: Preben Rasmussen Egersundvej 23 4220 Korsør

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk

Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk ö ö Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk E Kære Lystfiskere Det er os en stor glæde at byde jer velkommen til Limfjordens Ørreddage 2007.

Læs mere

LIMFJORDENS ØRREDDAGE

LIMFJORDENS ØRREDDAGE LIMFJORDENS ØRREDDAGE 12-13 APRIL 2014 www.skf1990.dk Kære Lystfiskere Det er en stor glæde at byde jer velkommen til Limfjordens Ørreddage. Der kan vindes præmier i kategorierne Største Havørred, Bedste

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing Sø 7.... Gødstrup

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1.

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Arne Binslev Himmerlandsgade 109 Postboks 140 9600 Aars L. Aarup Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Foreningens

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

UDGIVET AF LYSTFISKER-KLUBBEN AF

UDGIVET AF LYSTFISKER-KLUBBEN AF 2014 67. Årgang UDGIVET AF LYSTFISKER-KLUBBEN AF 1940 SALTVANDS FISKEREN 4 December - janaur - februarmarts www.lfk1940.dk LYSTFISKER-KLUBBEN AF 1940 ØNSKER ALLE EN GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR 62 Saltvandsfiskeren

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Gældende fra 13. marts 2014: 1: Foreningens navn er: Ringsted Sportsfiskerforening af 1935. Foreningens hjemsted er formandens bopæl. Foreningens stiftelsesdag

Læs mere