Databaseteori. 19. Databaser. 20. Kartotek eller database. 21. Database

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Databaseteori. 19. Databaser. 20. Kartotek eller database. 21. Database"

Transkript

1 Databaseteori 19. Databaser Fra længe før EDB alderen har man haft arkiver med viden: lande har haft folkeregistre med oplysninger om landet borgere, firmaer har haft oplysninger om kunder og salg, man har haft telefonbøger, adresselister og meget andet. I takt med EDB-udviklingen er det blevet lettere at arkivere viden og ikke mindst genfinde og bruge denne viden. De danske myndigheder har i dag et forbløffende stort antal registre om landets borgere, firmaer og organisationer. Først et stykke henne i EDB-alderen er man begyndt at tale om databaser. Ordet benyttes ofte uden nærmere præcisering af, hvad man mener med database. I nogle tilfælde menes blot et kartotek uden nævneværdig struktur, i andre tilfælde menes en samling tabeller, der er knyttet sammen i en avanceret struktur. 20. Kartotek eller database Man skal skelne mellem et kartotek og en database. Et kartotek er en enkelt tabel med oplysninger, som i et gammeldags kartotek med kort. Fordelen er, at det er simpelt i struktur og let at opbygge, Ulempen er, at det er en ufleksibel struktur, og som vi skal se, kan det være nødvendigt at indtaste nogle oplysninger flere gange. I en database eller rettere en relationel database spredes oplysningerne i flere tabeller, som kobles sammen. Det er en mere kompliceret struktur; men den er fleksibel, og hvis den er korrekt opbygget, vil en oplysning normalt kun stå én gang. Eksempler på kendte databasesystemer er Paradox, dbase, Access, Approach. De fleste af disse fås integreret med kontorpakker. Desuden findes nogle meget store systemer som Oracle og Sybase. Kartotekssystemer findes blandt andet i de mindre kontorpakker som Microsoft Works og Claris Works. Disse kartotekssystemer benævnes af firmaerne bag dem som databaser, selvom der ikke er tale om relationelle databaser. Men database lyder jo også bedre og mere avanceret end kartotekssystem. 21. Database En database består som sagt af tabeller, der kobles sammen. Vi kan se på et konkret eksempel hvor vi skal registrere fornavn, efternavn, postnummer og by for en række personer. Vi registrerer disse oplysninger i to tabeller 1

2 Personer Byer Fornavn Efternavn Postnr Postnr By Jens Hansen Fjenneslev Peter Hansen Ørnhøj Mona Nielsen Odense C Anni Petersen Bækmarksbro Hans Aagaard 7660 Man benytter følgende begreber i forbindelse med tabeller. Attribut er navnet, der er knyttet til en søjle i tabellen. Tabellen Personer har således attributterne Fornavn, Efternavn og Postnr, og tabellen byer har attributterne Postnr og By. En række i en tabel benævnes en post. En post består af felter. F.eks. er Mona Nielsen 5000 en post i tabellen byer; denne post har felt-værdierne Mona, Nielsen og I nogle tabeller gælder, at alle felter i en søjle skal have forskellige værdier. Hvis dét er krævet, siges feltet at være et nøglefelt, idet værdien i feltet så entydigt bestemmer posten. F.eks. er Postnr. et nøglefelt i tabellen Byer, idet et postnr kun forekommer én gang; medens tabellen Personer ikke har nogen nøglefelter: i alle felter kan samme værdi forekomme flere gange. Databasesystemer har særlig effektive søgeteknikker for nøglefelter. En tabel kan have flere nøglefelter; det nøglefelt, som man vælger at bruge som den egentlige nøgle, kaldes primærnøglen. I visse tilfælde kan to eller flere felter tilsammen danne en nøgle. Man kunne tro, at Fornavn og Efternavn var sammensatte nøglefelter i tabellen Personer. Det er korrekt i den angivne tabel; men det er ikke sikkert kravet kan opfyldes, det kan jo tænkes, at der på et tidspunkt bliver registeret en person med samme fornavn og efternavn som en person, der allerede er i tabellen. Normalt bør enhver tabel have et nøglefelt. Dvs. vores persontabel bør udvides med et felt, der entydigt bestemmer en person. Det kan f.eks. være personens CPR-nummer. Når en tabel har et nøglefelt, vil posterne være sorteret efter dette nøglefelt; det kan dreje sig om forskellige former for sortering, som vi ikke skal komme nærmere ind på her. (Posterne er ikke sorteret i eksemplet nedenfor). Personer 2

3 CPR-nr Fornavn Efternavn Postnr Jens Hansen Peter Hansen Mona Nielsen Anni Petersen Hans Aagaard 7660 Måske kunne man tænke sig at slå de to tabeller sammen til én. CPRnr Fornavn Efternavn Postnr By Jens Hansen 4173 Fjenneslev Peter Hansen 5000 Odense C Mona Nielsen 6973 Ørnhøj Anni Petersen 5000 Odense Hans Aagaard 7660 Bækmarksbro Ulempen herved ses tydeligt: Det er to steder angivet at det er Odense, der har postnummer Det kaldes redundans og skal så vidt muligt undgås; altså: den samme oplysning bør ikke stå flere steder i en database. Dels giver det en øget indtastning; men hvad der er værre: det øger risikoen for fejl, idet den samme oplysning måske er forkert nogle steder. Faktisk er det i eksemplet ovenfor uklart, om det er Odense C eller Odense, der har postnummeret Som nybegynder i database design vil man ofte lave én eller meget få tabeller. Man skal tværtimod tilstræbe det modsatte. Med erfaring lærer man at opbygge databaser på den rigtige måde. Som en hjælp til at sikre korrekt opbygning har man fastlagt nogle normalformer, som bør overholdes ved design af databaser. Disse normalformer er defineret forskelligt i databaselitteraturen; derfor kan du komme ud for andre definitioner, end dem vi anfører her. Vi vil se på de 3 første normalformer, som forklares ved hjælp af eksempler. 3

4 1. normalform Hvis vi skal lave en database over, hvilke byer en række personer har haft bopæl i, kunne man tænke sig denne opbygning PersonId Fornavn Efternavn Bopæl 1 Jens Hansen Struer 2 Peter Hansen Århus, Brejning, Hårby, Horsens 5 Mona Nielsen Skælskør, Århus,Horsens 8 Anni Petersen Ringsted, København 9 Hans Aagaard Århus, Kolding (for at øge overskueligheden er CPR-nummeret udskriftet med et andet nøglefelt, PersonId) Der er flere problemer med denne opbygning. De viser sig ved feltet bopæl. Dels er der et lagringsproblem: Det er umuligt på forhånd at vide hvor meget plads, der skal afsættes på f.eks. harddisk til at gemme bopæle. Dette problem kunne nok løses; men er bedst at undgå. Dels vil søgning i databasen være vanskelig: skal man finde alle personer, der har boet i Århus, er det ikke blot nødvendigt at gennemsøge alle bopælsfelter; databasesystemet skal også gennemsøge hvert felt for at finde Århus. Endelig har vi det omtalte redundansproblem: Århus står flere steder i tabellen, med risiko for stavefejl nogle steder. En korrekt opbygning er at dele tabellen i tre: én med personnavnene, én med alle bopæle og én med sammenhængen mellem PersonId og bopæl. Personer PersonId Fornavn Efternavn 1 Jens Hansen 2 Peter Hansen 5 Mona Nielsen 8 Anni Petersen 9 Hans Aagaard 4

5 Byer ById Bynavn 1 Ålborg 2 Århus 3 Brejning 4 Horsens 5 Hårby 6 Kolding 7 København 8 Ringsted 9 Skelskør 10 Struer Bopæl PersonId Bopæl

6 Umiddelbart ser denne struktur kompliceret ud. Men den løser alle de problemer, der blev nævnt i starten. F.eks. vil en søgning efter alle personer, der har boet i Århus foregå således: 1. Find ById for Århus i tabellen Byer (ét opslag), dvs. ById=2. 2. Gennemsøg tabellen Bopæl og find alle poster, hvor ById=2, det giver f.eks. PersonId=2. 3. Lav nu ét opslag i tabellen Navne for at finde navnet på personen. 4. Find næste post i tabellen Bopæl, hvor ById=2, det er posten med PersonId=5. 5. Slå op i navne. osv. Skal man blot finde ud af, hvor mange personer i databasen, der har boet i Århus; er det meget let: find antal forekomster af ById=2 i tabellen bopæl. Grundene til, at disse søgninger er bedre, er dels, at man nu kun skal søge i tabeller efter poster, hvor et felt er lig med søgeværdien; det er langt mere effektivt end at søge efter poster med felter, hvor søgeværdien er en del af feltværdien, og dels, at nogle søgninger sker på nøglefelter, hvor søgningen er hurtig. Den vigtigste fordel er dog sikkerheden mod fejl: hvis Århus er stavet forkert, vil man aldrig finde personer, der har haft bopæl i Århus. En sådan fejl vil straks blive opdaget. I den første flade struktur med én tabel, vil en stavefejl i Århus, kun vanskeligt blive opdaget; det er jo blot en enkelt person, man ikke finder. Første normalform: Hvis en tabel til samme primærnøgle indeholder et felt med flere værdier, skal disse gentagne feltværdier lægges over i en ny tabel med en kopi af primærnøglen. Kommentar til eksemplet: I den oprindelige tabel var det i strid med 1. normalform, at feltet Bopæl indeholdt flere værdier. I posten med PersonId=8 (Anni Petersen) indeholdt feltet to værdier: Ringsted og København. Vi sørgede for, at 1. normalform blev overholdt, ved at udskille PersonId og By i særlig tabel. Dvs. Ringsted og København er lagt over i denne tabel med en kopi af primærnøglen, PersonId. Yderligere har vi lagt bynavne i en tabel for sig selv for at undgå redundans i bynavnet. Det sidste var ikke nødvendigt for at overholde 1. normalform. Om man laver en særlig bytabel, kan også i nogen grad afhænge af hvor mange sammenfald, der er. Hvis det er sjældent, at en by forekommer flere gange, vil man næppe skille bynavnene ud i en særlig tabel. Det angivne eksempel er naturligvis for lille til at afgøre, hvorvidt en særskilt tabel med bynavne er relevant. 6

7 2. normalform Vi ser på et nyt eksempel fra en møbelfabrik, der har nogle modeller af skabe, bl.a. E2 og E3. De laves begge i fineret spånplade, massiv fyr eller massiv birk. For disse modeller registreres i en tabel antal colli (antal pakker), vægt og pris: Model Træsort Antal colli Vægt Pris E2 fin.spån E2 fyr E2 birk E3 fin.spån E3 fyr E3 birk Denne tabel har en sammensat nøgle, nemlig felterne model og træsort: Begge felter skal være kendt for at en post er udpeget. Feltet Antal colli afhænger kun af den første nøgle nemlig model. Medens felterne vægt og pris afhænger af hele den sammensatte nøgle. Anden normalform: Hvis en tabel har en sammensat nøgle skal alle felter, der ikke indgår i nøglen, afhænge af den samlede nøgle. Kravet i anden normalform er ikke opfyldt for feltet Antal colli, derfor skal dette felt udskilles i særskilt tabel med felterne Model og Antal colli: Model Antal colli E2 3 E3 4 7

8 Model Træsort Vægt Pris E2 fin.spån E2 fyr E2 birk E3 fin.spån E3 fyr E3 birk I begge tabeller afhænger alle ikke-nøglefelter nu af den samlede nøgle. 3. normalform Vi ser på et register i en kommune: Beboer Stilling Adresse Antal personer i husstanden Antal rum Revisor Algade Lærer Nørrealle Nøglefeltet er beboer (en persons CPR-nummer). Felterne Stilling, Adresse og Antal personer i husstanden afhænger af nøglen, medens feltet Antal rum ikke afhænger af nøglen; men af adressen. Tredje normalform: I en tabel må et felt, der ikke er nøglefelt, ikke afhænge af et andet ikkenøglefelt. Det er som anført netop tilfældet i tabellen ovenfor. Derfor skal disse to ikke-nøglefelter med afhængighed skilles ud i en særlig tabel: Beboer Stilling Adresse Antal personer i husstanden Revisor Algade Lærer Nørrealle

9 Adresse Antal rum Algade 10 5 Nørrealle 30 6 Sammenfatning af normalformerne Man kan sammenfatte disse tre normalformer i følgende: I en tabel skal et felt, der ikke er nøglefelt, afhænge af tabellens samlede nøgle og ikke af andet end nøglen. Der findes en humoristisk formulering heraf, som er en analogi til den fra TV-serier kendte edsaflæggelse i amerikanske retssager: I swear to say the truth, the whole truth and nothing but the truth. So help me God. Analogien lyder: I Swear to use the key, the whole key and nothing but the key. So help me Codd. (Codd er ophavsmand til normalformerne). Man kan opfatte det som det krav, et ikke-nøglefelt skal opfylde. 22. Elevdatabasen set i relation til databaseteorien I dette afsnit vil elevdatabasen blive gennemgået i relation til databaseteorien, dvs. vi skal se på, om konstruktionen af den er i overensstemmelse med de tre normalformer. Desuden vil opbygningen blive kritiseret mht. en realistisk brug af den elever.db *ElevID Efternavn Fornavn Gade Postnummer By CPR-nummer Klasse hold.db *HoldID Fag LærerID elevhold.db *HoldElevID HoldID ElevID Karakter Forsømmelse laerer.db *LærerID Efternavn Fornavn fag.db *Fag 9

10 Ser vi først på tabellen elever.db, er det iøjnefaldende, at der er redundans, idet tredje normalform ikke er opfyldt. By afhænger af postnummer, men ikke af ElevID, så der burde have været en ekstra tabel: by.db Postnummer By og så burde By være udeladt i elever.db. Desuden kan man diskutere nødvendigheden i at have både ElevID og CPR-nummer, idet begge er entydige identifikatorer for eleven i modsætning til elevens navn. Men ellers er tabellen i orden. Tabellen hold.db er der ikke meget at sige til. Idet læreren er anført med LærerID, er der sørget for at hele lærerens navn ikke gentages. Hold.db er konstrueret for, at oplysningerne i den ikke skulle gentages i elevhold.db, idet der så for hver eneste elev på et hold skulle anføres Fag og LærerID i elevhold.db. Elevhold.db er konstrueret for at sammenknytte tabellerne elever.db og hold.db. Herved fås den simpleste angivelse af, hvilke hold en elev er på. Hvis disse hold skulle anføres i elever.db, ville vi komme i konflikt med 1. normalform, idet en elev jo er på flere hold. Tilsvarende ville der være flere elever på et hold, hvis man havde valgt, at eleverne var med i hold.db, hvilket også er i konflikt med første normalform. Laerer.db er også i orden. Fag.db er måske lidt mærkelig og kunne undværes, men den kunne dog tænkes udvidet: *FagID Fagnavn Bevilling Her kunne FagID være fagforkortelsen: fy, ma, da, og disse kunne med fordel benyttes i hold.db i stedet for fagets navn. Bevilling og lignende er felter, der har med andre områder af skolens administration at gøre. Bemærk, at det hyppigt blot er første normalform, man skal sørge for at overholde. Ved kritik af databasens opbygning eller det udviklede program bør man primært tænke på brugervenligheden. Brugeren skal bruge programmet både i det daglige samt ved den årlige indtastning af elever og hold. Det sidste er et stort arbejde og er derfor værd at forsøge at lette. 10

11 Mange steder kunne man have benyttet listebokse til at klikke sig frem til oplysninger i stedet for at skulle skrive dem. Mht. stamklassehold så burde eleverne automatisk knyttes til disse, så snart elevens klasse var angivet. Det ville tilsyneladende kræve, at der kom et ekstra felt i tabellen hold.db: Klasse, men holdnavnene er indrettet, så de for stamklassehold starter med klassenavnet og et mellemrum, så det vil kunne lade sig gøre at skrive en procedure, som kunne udføre dette. I det efterfølgende kapitel gennemgås lidt af, hvordan man ved mere programmering direkte kan arbejde med tabeller og få opfyldt ovenstående. 11

Smagsprøve. Databasedesign med Access 2000

Smagsprøve. Databasedesign med Access 2000 Smagsprøve Databasedesign med Access 2000 Helle Frederiksen ISBN: 87-7843-409-2 Link: Http://idgforlag.dk/vp.asp?i=87-7843-409-2 Indholdsfortegnelse, forord og første kapitel Copyright IDG Forlag IDG Forlag

Læs mere

DATABASE DESIGN. En note om database design, normalisering og database generalisering

DATABASE DESIGN. En note om database design, normalisering og database generalisering DATABASE DESIGN En note om database design, normalisering og database generalisering Summering: Følgende note, er en indførsel i problemstillingerne for at gå fra virkelighedens problemstilling der skal

Læs mere

32,- KnowWare. Start med. Access 7/97. Kåre Thomsen. 1. udgave. www.knowware.dk

32,- KnowWare. Start med. Access 7/97. Kåre Thomsen. 1. udgave. www.knowware.dk 32,- KnowWare Start med Access 7/97 Kåre Thomsen www.knowware.dk 1. udgave Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Databaser. Søren Noah s A4-Ark 2008 www.noah2900.dk > IT på Brock

Databaser. Søren Noah s A4-Ark 2008 www.noah2900.dk > IT på Brock Databaser Microsoft Access 2007 Søren Noah s A4-Ark 2008 www.noah2900.dk > IT på Brock Indholdsfortegnelse OM DETTE KOMPENDIUM... 3 HVAD ER EN DATABASE?... 3 HVAD BRUGES DATABASER TIL?... 3 TABELLER, POSTER

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Access 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis

Læs mere

Skemalægning. med. Version 29.x. Lasse Storr-Hansen

Skemalægning. med. Version 29.x. Lasse Storr-Hansen Skemalægning med Version 29.x Lasse Storr-Hansen PIXI 2. udgave 22. marts 2012 michals@online.no lasse@storr-hansen.dk 2 af 21 INDLEDNING...3 SKEMALÆGNING MED TPLAN...3 FORBEREDELSE... 3 Før time - fag

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder Kontakthierarkier i digital post Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder i digital post. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet

Læs mere

IMM-B.Eng-2010-36 NYHEDSSØGEMASKINE. Hasim Coskun. Eksamensprojekt, Diplom IT. Danmarks Tekniske Universitet. Vejleder.

IMM-B.Eng-2010-36 NYHEDSSØGEMASKINE. Hasim Coskun. Eksamensprojekt, Diplom IT. Danmarks Tekniske Universitet. Vejleder. IMM-B.Eng-2010-36 NYHEDSSØGEMASKINE Hasim Coskun Eksamensprojekt, Diplom IT Danmarks Tekniske Universitet 2010 Vejleder Finn Gustafsson Abstrakt Implementerer en parser prototype i PHP til en nyhedssøgemaskine.

Læs mere

Et førsteårs eksamensprojekt skrevet af Danni Jensen og David Olsen

Et førsteårs eksamensprojekt skrevet af Danni Jensen og David Olsen Et førsteårs eksamensprojekt skrevet af Danni Jensen og David Olsen Indledning til rapporten Denne rapport er skrevet for at dokumentere vores 2. semester og dermed også vores 1. års eksamensprojekt. Vi

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder

Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder UNI C Juni 2005 Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk Spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

Punkt 4. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 4. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 4. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 4. Når borgeren eller virksomheden henvender sig Indhold: Indledning... 2 [A] Notatpligt... 2 [B] Hvad kunne en modtagelsespolitik omhandle...

Læs mere

Design og automatisering af regneark

Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Målbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 8 3 Bestyrelsesmøde i Firmaet A/S... 10 3.1 Lidt om diagrammer... 11 3.2 Generelt om redigering af diagrammer...

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen Hvem bestemmer, hvordan historien fortælles? Hvordan kan historie fortælles fra en regional frem for en national vinkel? Og hvordan vil en

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

Vejledning til kravspecifikation SL-07

Vejledning til kravspecifikation SL-07 Vejledning til kravspecifikation SL-07 Skabelon med eksempler v3 Søren Lauesen 2013 Køb vejledningen som et smart hæfte på www.amazon.de eller www.amazon.co.uk Søren Lauesen Vejledning til kravspecifikation

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende...

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende... Første gang med Robolab Af Christine Holm og Signe Kvist Mengel Virum Gymnasium, juni 2003 Indholdsfortegnelse RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære

Læs mere