96. årgang December - Januar 2007/2008 nr. 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "96. årgang 2007. December - Januar 2007/2008 nr. 3"

Transkript

1 96. årgang 2007 December - Januar 2007/2008 nr. 3 DLF AmbA's generalforsamling 2007

2 DLF trifolium DLF-TRIFOLIUM Danmark: Hovedkontor: Ny Østergade 9. Postboks 59. DK-4000 Roskilde. Telefon Telefax DLF-TRIFOLIUM på internettet: Afdelinger på Sjælland: Ringsted, Smålodsvej 22, Benløse, 4100 Ringsted. Tlf Fax Afdelingen på Bornholm: Aakirkeby, Birgersvej 15, 3720 Aakirkeby. Tlf Fax Afdelinger på Lolland-Falster: Nr. Alslev, Nr. Vedbyvej 1, Postboks 49, 4840 Nr. Alslev. Tlf Fax Nakskov, Stensøvej 1, 4900 Nakskov Tlf Fax Afdelingen på Fyn-Langeland: Odense, Højmevej 12, Højme, 5250 Odense SV. Tlf Fax Afdelinger i Jylland: Hadsund, Produktvej 10, 9560 Hadsund. Tlf Fax Randers, Carlsberggaard, Hadstenvej 20, 8900 Randers. Tlf Fax Langkastrup, Kastrupvej 5, Langkastrup, 8900 Randers. Tlf Fax Hedensted, Odinsvej 20, Postboks 8, 8722 Hedensted. Tlf Fax Skodborg, Industriparken 22, Skodborg, 6630 Rødding. Tlf Fax Planteforædling: DLF-TRIFOLIUM A/S, Dansk Planteforædling. Research Division Højerupvej 31, Postboks 19, 4660 Store Heddinge. Tlf Fax Medlemsblad for DLF AmbA Udgiver: DLF AmbA Oplag: stk. Artiklerne må gengives med kildeangivelse. Grafisk produktion og tryk: Litotryk Svendborg A/S Redaktion: Lars Johansen (ansvarshavende) Ny Østergade 9 Postboks Roskilde Tlf Fax Redaktionsudvalg: Godsejer Benny Kirkebække Christensen Hevringholm Allingåbro Avlschef Erling Christoffersen DLF-TRIFOLIUM A/S Odense SV. Gårdejer Poul Skov Nielsen Hanebjergvej 2, Sallerup Vordingborg Gårdejer Christian Høegh-Andersen Luenhøj, Sdr. Kirkebyvej Nykøbing Falster Planteavlskonsulent Lars Møller Christensen Vestjysk Landboforening Herningvej Ringkøbing Prodana Seeds A/S: Salg af plænegræs, færdiggræs, sprøjtesåning, gødning, blomsterløg og maskiner. Fåborgvej 248, 5250 Odense SV. Tlf Fax

3 96. årgang 2007 December - Januar 2007/2008 nr. 3 Knaphed på græsfrø og behov for stigende udlæg DLF AmbA's generalforsamling _DLF_03_07.indd 1 16/11/07 14:34:40 Forsiden INDHOLD Her finder du DLF-TRIFOLIUM 2 Lederen 3 Beretning fra generalforsamlingen DLF informerer 22 Personalia 23 Vi tror på et generelt stærkt frømarked i de kommende år, hvor adgang til produktion kan blive en afgørende konkurrenceparameter. Vore positive forventninger til frømarkedet bygger på flere faktorer. Høsten 2007 har skuffet i såvel Danmark som de øvrige frøproducerende lande i Europa. Samtidig tegner arealet til høst 2008 i Europa til at blive mindre end forventet bl.a. på grund af en usædvanlig våd sommer 2007 med større ompløjninger til følge og de højere kornpriser. Efter to år med skuffende forbrug i Europa oplevede vi et bedre forbrug i 2006/07, og selv med et normalt forbrug vil der blive gjort et stort indhug i lagrene efter en lille høst i 2007 og Vi forventer, at græsfrø bliver en mangelvare som konsekvens heraf. Bagved ligger forventningerne til den fremtidige kornpris. På hvilket niveau den rigtige kornpris vil blive etableret fremover, er der mange meninger om. Der er imidlertid næppe tvivl om, at vi har set et niveauskifte i kornprisen som følge af strukturelt betingede faktorer, eksempelvis øget efterspørgsel til bioenergi, fortsat vækst og velstandsstigninger i lande som Kina, Indien samt Central- og Østeuropa samt høje energipriser. En høj, stabil kornpris er en relativ fordel for dansk frøavl, da frøavlerne i Frankrig, Holland og Tyskland har høje kornudbytter og historisk har reduceret frøavlen, når kornprisen er steget. Alt tyder da også på, at det er meget vanskeligt at tegne frøarealer i disse lande. DLF-TRIFOLIUM har afregnet høst 2006 konkurrencedygtigt i forhold til korn og ca kr./ha bedre i gennemsnit end vore kolleger i Danmark. Vi har fastsat acontopriser december 2007, der er betydeligt højere end for 2006-høsten. Vi ser dette som et godt udgangspunkt for at kunne få opfyldt vore udlægsønsker, som vi præsenterer på avlermøderne i december og januar. Her vil vi også komme med vort bud på, hvor frøavlen skal finde sted fremover. Vi håber på et stort fremmøde! Truels Damsgaard 3

4 Et mærkeligt år Generalforsamling 2007 Bestyrelsens beretning Formand for DLF AmbA Benny Kirkebække Christensen havde ingen problemer med at mobilisere det store smil, hverken da han i sin beretning kunne fortælle om et helt ekstraordinært positivt regnskabsresultat, eller i den efterfølgende debat. (Foto: Erik Hansen, Effektivt Landbrug.) Det forløbne år er et af de mærkeligste i landbruget i hele DLFs levetid. Året var tørt. Det var også vådt. Og det var varmt og koldt. Vi noterede rekorder på alle felter. Samtidig oplevede vi i planteavlen dramatiske prisændringer. Alt tyder på, vi skal vænne os til stærkt svingende markeder, hvor det kan gå både op og desværre også ned. Sådan sagde formand for DLF AmbA, Benny Kirkebække Christensen, da han 30. oktober på bestyrelsens vegne aflagde beretning til selskabets generalforsamling i Nyborg. Han fortsatte: Nogle landmænd har præsteret store overskud, andre er gået nedenom og hjem og der er frygt for, at flere vil følge efter på grund af dispositioner foretaget i Afstanden mellem de bedste og de dårligste regnskaber vil også være rekordstor for Resultaterne er meget påvirket af de pludseligt, markant stigende kornpriser. Der er kendte årsager til en god del af prisstigningerne, men fonde med store kapitaler og spekulation er også en del af baggrunden for de ændrede markedsforhold. Og den del holder ikke i længden. Kornpriserne vil falde igen, men nok ikke til tidligere tiders lave niveau. Jeg har i mange år i spøg sagt, at min vision som landmand er at opleve en markedssituation, hvor kornhandlere ringer mig op og spørger, om de kan købe et læs korn, hvorefter jeg svarer: Det tror jeg ikke lige nu, men du kan blive skrevet op i min sorte lommebog. Mod forventning er min vision næsten blevet til virkelighed. Som erhvervsdrivende er vi under indflydelse af den samfundsøkonomiske udvikling. Der er grund til bekymring over den effekt, som det amerikanske overforbrug og overfinansierede boligmarked kan forvolde. Under den nuværende amerikanske administration er landets opsparing afløst af markante underskud og gældsætning. Det er især Kina, der holder hjulene i gang i et overforbrugende USA. Det er en betænkelig situation, som kan få afsmittende virkning også for europæisk økonomi. Det er godt, at vi i Danmark generelt står stærkere end i de fleste andre lande i Europa, men i vores globaliserede verden vil økonomiske kriser også nå os. Der lyttes opmærksomt 4

5 Resultatet steg fra 31 til 140 mio kr. 53 mio kr. ind på medlemmernes driftsfondskonti 49 pct. markedsandel i EU, 25 pct. globalt Stadig gearet til at medvirke ved konsolidering af den globale frøbranche I beretningsdelen om DLF-TRIFOLIUMs virke og resultater i det forløbne år lød det: Vi kan i dag fremlægge et regnskab, som viser en koncernomsætning på millioner kroner mod millioner året før en fremgang på 11 procent. Der gemmer sig store bevægelser bag tallene. Vi har i forbindelse med købet af Advantas frøforretninger solgt vores kornforædlings- og kornlicensvirksomhed. Samtidig har vi i et vanskeligt markedsår igen præsteret organisk vækst. Èngangsindtægter på 122 mio kr. Vort bruttoresultat steg fra 414 til 455 millioner kroner en fremgang på 41 millioner kroner. Regnskabet er præget af markante én-gangsindtægter på 122 millioner kroner, som er avance ved salg af ejendomme, primært i Holland. Men også salg af f.eks. vores afdeling i Dyrup tæller med. Den betydelige indtægt fra ejendomssalg er muliggjort af rationaliseringer i flere lande, især i Danmark og Holland. Det be-gyndte med vores køb af Cebeco Seeds Group i 2003 og blev muliggjort med overtagelsen af Advantas frøforretninger to år senere. Hver for sig kunne de to forretninger ikke skæres optimalt til. Da vi havde dem begge, opstod der store muligheder og de er blevet udnyttet. Rationaliserer og investerer i Holland Vi har flyttet og samkørt aktiviteter, og vi har været i stand til at reducere medarbejderstaben, alt sammen under dygtig ledelse af vores hollandske direktør Gert van Straalen. Samkøringen af virksomheder medfører også investeringer, bl.a. Engagerede generalforsamlingsdeltagere bygger vi i år og næste år for cirka 35 millioner kroner i Holland. Der er reserveret penge hertil i regnskabet. De betydelige éngangsindtægter er hovedårsag til, at vi stiller med et resultat af ordinær drift på 188 millioner kroner mod 49 millioner i 2005/06. Der er i regnskabet afsat 41 millioner kroner til skat mod 16 millioner året før. Herefter er der et koncernresultat på 147 millioner kroner mod 33 millioner kroner året før. Efter at minoritets-aktionærerne er tilgodeset, er resultatet i DLF AmbA 140 millioner kroner mod 31 millioner året før. Det glæder vi os over i bestyrelse og daglig ledelse. Vi har trods vanlig beskedenhed tilladt os at betegne resultatet som meget tilfredsstillende. Større overskud i frøforretningen Vi er rigtig godt tilfredse med, at resultatet ikke kun er éngangsindtægter. Selve frøforretningen stiller også med et forbedret driftsresultat, nemlig på 51 millioner kroner før skat mod 43 millioner året før. Det er præsteret i et vanskeligt år, hvor DLF har været i stand til at betale avlerne cirka kroner mere pr. hektar end konkurrenterne under ét har kunnet. Hertil kommer, at bestyrelsen indstiller, at 53 millioner kroner af resultatet udloddes til medlemmernes driftsfondskonti, som efterfølgende udbetales over seks år. Den bogførte egenkapital i DLF AmbA stiger fra 479 til 622 millioner kroner eller med 30 procent. Med baggrund i overtagelsen af Advanta-forretningerne øges balancen fra millioner kroner til millioner kroner. Soliditetsgrad på 43 Målet er indfriet i regnskabsåret, idet koncernens soliditetsgrad øges fra 40 til 43 procent. Regnskabet viser, at DLF-TRIFOLIUM, til trods for de senere års store virksomhedsopkøb, stadig er gearet til at medvirke ved fortsat konsolidering af den globale frøbranche, når det er hensigtsmæssigt og til gavn for danske frøavlere. Vort selskab, ejet af danske planteavlere, er markedsleder i Europa og tillige en pæn aktør globalt. Vi anslår vor markedsandel hhv i EU 27 og globalt til hhv 49 og 25 procent. Risiko og gevinst 2006/07 er den ny ledelses første eget regnskab. Og I kan absolut godt være det bekendt! Det må nævnes, at de ekstraordinære indtægter er resultatet af en målbevidst, mangeårig vækststrategi under vores tidligere adm. direktør Aksel Nissens daglige ledelse. Da strategien blev iværksat, påtog DLF sig en risiko. Det blev lagt åbent frem for delegeretforsamlingen, som på medlemmernes vegne gav bred opbakning til at foretage de store opkøb i udlandet. Det vil bestyrelse og daglig ledelse gerne kvittere for med overførslen på de ekstra 53 millioner kroner til medlemmernes konti. 5

6 Investeringerne betalt over driften Større investeringer forestår Vi har i det forløbne år investeret for 55 millioner kroner og har afskrevet for 55 millioner kroner. Vi har altså, som tidligere år, været i stand til over driften at tilpasse og forny driftsapparatet og samtidig lægge lidt til side. Det vil der blive brug for allerede i indeværende år, hvor vi igangsætter investeringer på millioner kroner, heraf for cirka 35 millioner kroner i Holland, 25 millioner kroner herhjemme og fem millioner kroner i UK. Nogle af pengene vil dog først blive brugt i 2008/09. Herhjemme skal vi i de kommende år samle vore aktiviteter på færre, større og tidstilpassede rationelle afdelinger. Det vil ske efter grundige analyser og vurderinger samt ud fra devisen, at omkostninger er noget, man påtager sig for at tjene eller spare penge. Vi har gennem en årrække øget salget af færdigpakkede frøblandinger, som kan leveres direkte af vore kunder til deres aftagere. Herved skabes merværdi. Den udvikling skal fortsætte. Der har virkelig været pres på vores afdelinger. Aldrig har vi behandlet så mange kg. frø, og aldrig har vi blandet og pakket så store kvantiteter. Det er i en sådan situation, vi finder ud af, hvor flaskehalsene er. Også derfor er det sikkert, at vi står over for nogle år, hvor investeringerne kan blive større end afskrivningerne, hvilket generalforsamlingen har krav på at få at vide. DLF-græs på 83 pct. af arealet DLF øger fortsat salget af færdigpakkede frøblandinger Driftsfond på 115 mio kr. Medlemmernes driftsfond er i det forløbne år øget fra 62,1 til 114,7 millioner kroner, en stigning på 52,6 millioner kroner. Bag disse to tal ligger der følgende bevægelser: Der er udbetalt kroner til avlere, der er ophørt som landmænd og udtrådt af selskabet. Der er efter bestyrelsesbeslutning udbetalt 11,1 millioner kroner til avlere med indestående, som er ældre end seks år. Der er indbetalt 11,5 millioner kroner som ordinær henlæggelse af bruttoaf- regningsbeløbet i kløver, græs og ærter i forbindelse med 2006-afregningen. Endelig foreslår bestyrelsen overførsel fra ekstra reservefond af 53 millioner kroner til medlemmernes driftsfondskonti baseret på den enkeltes omsætning med selskabet i de seneste seks år. Herefter vil driftsfonden udgøre 18,4 procent af egenkapitalen mod 13,0 procent et år tidligere. De 114,7 millioner kroner ejes af landmænd. 1. oktober i år havde avlere tegnet kontrakt med DLF. I 2006 blev der høstet kløver- og græsfrø i Danmark på hektar. DLF modtog afgrøderne fra de hektar, eller 83 procent af det samlede frøareal. I EU 27 var det samlede frøareal på hektar mod hektar året før. Det skønnes, at høsten blev på tons mod tons i Fremgangen kommer alene fra de 10 ny EU-lande. DLFs frømodtagelse blev i Danmark på tons råvarer, som gav tons renvarer mod hhv og tons året før. Frøavlerne har præsteret et utroligt flot resultat. Prisfald, men uændret afregning Det marked, som 2006-høsten skulle afsættes på, var overforsynet, inden det kom i gang. Høsten medførte endnu større lagre. Resultatet var uundgåelige prisfald. Vi kunne alligevel præstere uændret afregning. Årsagen hertil var bl.a. effektivitetsforbedringer og et mersalg. Endnu engang præsterede DLF-TRIFOLIUM rekord med et samlet salg på tons mod tons året før. Cirka tons af fremgangen på tons fik vi med overtagelsen af Advantas frøforretninger. Det givne marked taget i betragtning er det meget tilfredsstillende. 6

7 Markante fremgange i Holland og UK I årsrapporten gør vi en del ud af vore tilknyttede selskaber, hvorfor jeg her blot vil fremdrage nogle hovedtræk. DLF i Holland har sideløbende med de tidligere nævnte markante omstillinger præsteret et markant resultat. Det er endnu engang øvet en dygtig og professionel indsats. I UK øgede vi salget med 15 procent, cementerede positionen som markedsleder og fik under dygtig ledelse af David Keegan igen et flot resultat. I de år, vi har været i UK, har vi tjent vore investeringer hjem igen og mere til uden at sælge jord. DLF UK går ud til end-user. Det er prototypen på det koncept, det ville være godt for os at have i mange lande. Bedste resultat hidtil i USA Også da vi etablerede os i USA blev der satset, og ikke alt har været nemt på det nordamerikanske marked. Men også herfra berettes om et godt 2006/07. Vores direktør i USA, Claus Sass, der nu er ved at afvikle sin stilling for at gå på pension, stillede med det bedste resultat nogensinde. Der er noget for hans afløser, Claus Ikjær i de senere år leder af DLF på New Zealand at leve op til. Der er fra USA lavet aftaler med distributører i Sydamerika. Og det er fra USA samt fra Danmark vi forsyner markedet i Kina. atleter fra hele verden næste år kæmpe om OL-medaljer på DLF-græs. Fremgang i Rusland og Østeuropa I Rusland får forbrugerne i stigende grad øjnene op for kvalitet, og også her er vort selskab den største og hurtigst voksende importør. Rusland, Baltikum og Østeuropa er meget interessante vækstområder for os. Ingen velkomstkomité i New Zealand I New Zealand er vi endnu i etableringsfasen. Vi blev ikke budt velkommen af vore dygtige kolleger dernede. De havde slet ikke savnet os! Vi havde imidlertid fremgang i det forløbne år og er ved at få et godt fodfæste for såvel foder- som plænegræsser både i Australien og New Zealand. Vi kan lære noget i New Zealand. Vi venter, at sorter, som klarer sig godt på vore forsøgsmarker down under, også vil have et marked andre steder på den sydlige halvkugle, især i Sydamerika. Generalforsamling 2007 Bestyrelsens beretning 50 pct. af markedet i Tjekkiet Tilbage i Europa kan nævnes, at vi i Tjekkiet er inde i en god udvikling og nu har rundet 50 pct. i markedsandel. Ændringer i Frankrig Overtagelsen af Advantas frøforretninger medførte betydelige strukturelle ændringer også i Frankrig. Limagrain, der er DLFs største enkeltkunde, var sælger af frøforretningerne og købte til gengæld vore kornforædlings- og kornlicensaktiviteter. Som led i handelen øgede vi aktiebesiddelsen i det fælles selskab Top Green fra 50 til 66 procent. Samtidig blev Top Green styrket med overtagelse af yderligere plænegræsaktiviteter. OL i Kina på DLF-græs Også i Kina er vi i dag markedsleder med en tredjedel af det store lands frøimport. I det forløbne år solgte vi 80 pct. mere end året før fra Danmark til Kina. Her skal Golf kræver græs. 7

8 Generalforsamling 2007 Bestyrelsens beretning Med baggrund i en svag fransk økonomi er det franske marked lige nu afdæmpet, men vi vil være i Frankrig og har i Jean Pierre Lantenois en meget dygtig leder af Top Green. Gode tal fra Roskilde og Hannover Salget til en række europæiske lande foregår fra Roskilde, når det gælder engroskunder i Benelux, Tyskland, Østrig, Svejts og Polen i samarbejde med vort kontor i Hannover. Også herfra berettes om gode resultater. Gennembrud for Prodana Prodana fik i det forløbne år et gennembrud i forhold til detailhandelen herhjemme. Der meldes om stigende omsætning og et godt resultat. Det er meget tilfredsstillende. Ny platform for Danespo DLF er sammen med DLG hovedaktionærer i Danespo, hvis hovedaktivitet er salg af læggekartofler. Da hovedmarkedet har været Nordafrika og Mellemøsten, blev Danespo hårdt ramt af Muhammedkrisen, hvilket prægede 2005/06-resultatet. Efter en række omlægninger fik vi i det forløbne år et mindre overskud. Samtidig har vi sammen med KMC og LKF Vandel fået en aftale om fortsat forædling og salg af læggekartofler på plads. Hermed har Danespo sikret sig en platform for afsætning af egne sorter både i Danmark og på eksportmarkederne. Korn, raps og roer Vores danske kornafdeling, som er baseret på repræsentation af udenlandske sorter, havde i 2006/07 en markedsandel på 10,5 procent. Vi har sat to ny vinterhvedesorter i produktion her i efteråret og håber på, de slår an. For andet år i træk kan vi melde om salgsfremgang for foderroefrø. Eksporten steg med 40 procent. De store købere er Irland og UK. Årsagen er, at der i begge lande på grund af EUs sukkerreform er lukket sukkerfabrikker. Som erstatning for biprodukter fra fabrikkerne dyrker flere landmænd nu selv roer. Såvel i Danmark som på vore øvrige eksportmarkeder falder salget. Vores vinterrapssort Lioness er kommet med gode tal i sortsforsøgene Vi vil være på rapsmarkedet og intensiverer samarbejdet med flere udenlandske forædlere. Vi har etableret forsøg i Danmark, UK, Tyskland og Frankrig. Hykleri og dobbeltmoral præger politikernes holdning til GMO En god del af DLF-TRIFOLIUMs succes skyldes en bevidst satsning på forskning og udvikling. Vi skal hele tiden ud af dagens indtjening investere i fremtiden. Og det gør vi! Det ses bl.a. af, at vore R&Daktiviteter ud over kloden beskæftiger 75 medarbejdere. Efter overtagelsen af Cebecos og Advanta sorts- og genpuljer står DLF- TRIFOLIUM med verdens stærkeste sortsprogram både hvad højtydende fodersorter og de rette kvaliteter i plænegræsser angår. Spørgsmålet er, om vi på langt sigt kan fastholde stillingen og om europæisk landbrug i det hele taget kan være med, når det gælder den fremtidige sortsudvikling, især når det gælder korn, raps og majs. Det er nu 12 år siden, man i USA begyndte at dyrke GMO-afgrøder. I dag gror der i Nord- og Sydamerika samt i stigende grad i nogle asiatiske lande genmodificerede afgrøder på et areal, der er cirka 50 gange så stort som det samlede danske landbrugsareal. I nogle lande, bl.a. i Japan og EU tøver vi stadig. Men samtidig importeres alene til Danmark hvert år hundredetusinder tons GMO-soja, som både bruges direkte i fødevareindustrien og Scanola kører fornuftigt Med en 12 pct.s ejerandel er vi mindretalsaktionær i Scanola, som har haft et par fornuftige år. Fabrikken kører godt, men der kan for virksomheden nu være en risiko for fremtidig mangel på frø et problem, som set med landmandsøjne er en mulighed. Økologi Vi har solgt 465 tons økologisk frø til det danske marked mod 451 tons året før. Eksporten af økologisk frø blev på 865 tons mod 766 tons sidste år. 8

9 Når vi er oppe imod religiøs fundamentalisme er fakta uinteressante som dyrefoder. Situationen er præget af hykleri og dobbeltmoral. 12 år med positive resultater GMO har over de 12 år ikke ført til én eneste sag om fødevaresundhed noget sted på kloden. Alligevel hører vi en række selvbestaltede forbrugertalsmænd og -kvinder advare: Det kan jo komme om ikke i vor tid, så i næste generation eller i vore børnebørns generation. Fem udviklings- og erhvervsfolk har for Jyllands-Posten udpeget de 20 største opfindelser siden år 0. De havde bl.a. valgt dampmaskinen, kunstgødning, vaccination, antibiotika og gensplejsning. Med dampmaskinen kom industrialiseringen. Uden den ville vi stadig have gået bag hestene. Vi ville have været forskånet for rigtig meget og haft nogle virkelig gode, stærke ben. Uden kunstgødning havde kloden ikke kunne brødføde den eksplosive befolkningstilvækst, vi har haft siden Uden vaccine og antibiotika ville millioner af mennesker hvert år være døde af mæslinger, kopper, polio og lungebetændelse. Overtro og frygt Havde den overtro og frygt, der præger holdningen i EU til GMO haft indflydelse, også da de nævnte opfindelser blevet taget i brug, havde fattigdom og massedød som følge af epidemier stadig været dagens orden eller uorden. Det er uorden, at vi i Danmark og EU lader vore konkurrenter på den anden side Atlanten og i Asien, ikke mindst i Kina og Indien, sætte sig på fremtidens bioteknologi, når det gælder den planteavl, som er basis for al fødevareproduktion når der ses bort fra fiskeri. På et tidspunkt bliver også EUs politikere nødt til for alvor at melde sig ind i realiteternes og mulighedernes verden. Når det sker, vil mange europæiske virksomheder imidlertid være så langt bagud for vore konkurrenter, at det er et spørgsmål, om deres forspring nogensinde kan indhentes. Der skal nok komme GMO-afgrøder i Europa og også i et omfang som i resten af verden. Spørgsmålet er alene hvornår? Og problemet er, at vi til den tid alle sammen skal ringe til f.eks. Monsanto i St. Louis for at bestille vores såsæd, fordi det kun er her og nogle få andre steder, man har den vare, der tilgodeser krav til ydelse og sundhed samt natur og miljø. Vi forsøger at følge med I DLF-TRIFOLIUM forsøger vi efter bedste evne at følge med. Vi glæder os over, at vi efter en årrækkes stilstand på området som de første i Nordeuropa i efteråret 2006 fik tilladelse til at etablere et markforsøg med genmodificerede græsser, som producerer et forøget sukkerindhold til gavn for både køernes produktivitet og miljøet. Jeg kan føje til, at vi i samarbejde med forskergrupper i Kina er i færd med at udvikle græsser, som på basis af et risgen kan tåle vand med et saltindhold på op til to procent. Stadig mere jord får saltstress Ud over verden tages der nu hvert år et landbrugsareal på størrelse med Danmark ud af produktion på grund af saltstress forårsaget af vanding. På grund af vandingen og fordampning ophobes der salt i det øverste vækstlag til sidst i et omfang, som er giftigt for afgrøderne, og jorden ender som gold ørken. Det er en gammel problematik. Fra børneskolen kender vi alle historien om de blomstrende haver i Babylon dér, hvor der nu pga saltstress er ørken omkring Bagdad. Meget tyder på, at vi inden så længe ved hjælp af GMO kan imødegå ikke blot saltproblemet, men også kan afhjælpe tørke- og kuldestress. Vi bliver op imod 100 millioner flere mennesker på jorden hvert eneste år. Der er brug for flere landbrugsarealer og 9

10 en større planteavl. Kornprisstigningerne med afsmittende effekt allerede nu på mejerivarer er blot en første advarsel. Hensyn til natur og miljø Samtidig står vi over for krav om hensyntagen til natur og miljø. Med GMO kan vi møde de fleste udfordringer på én gang. Vi kan ved brug af bioteknologi fremme planter, som skal have tilført mindre gødning, og hvor der kun i minimalt omfang eller slet ikke skal bruges pesticider. Det er jo genialt! Men alligevel nytter det i mange sammenhænge ikke noget at fortælle, at vi står med redskaber, der er natur- og miljøvenlige. Når man er oppe mod religiøs fundamentalisme, er fakta uinteressante. Lige til Cirkusrevyen GMO-afgrøder er ufarlige på marken. Hvis der måtte være et problem, er det vel at spise afgrøderne! Det gør også kritikerne rask væk når blot de er produceret under fremmede himmelstrøg uden EUeller dansk kontrol og bagefter eksporteret hertil. Det er lige til Cirkusrevyen. Der er også vilkårlighed i den førte politik: Vi må godt importere GMO-soja men ikke GMO-majs. Det betyder, at vi i Danmark kun kan bruge non GMO-majs, som koster 167 kroner pr. 100 kg. Amerikanske landmænd kan handle GMO-majs med 15 pct. vand og 9 pct. protein til 69 kroner pr. 100 kg. Bioethanol i Midtvesten Det er samme pris, som bioethanolværkerne i Midtvesten betaler. Når de er færdige med majsen, er der er biprodukt på 30 kg. af råvaren tilbage som destillers, eller mask. Masken har 9 pct. vand, 25 pct. råprotein protein og 9 pct. fedt. I 2006 blev der i USA produceret 12 millioner tons af dette gode fodermiddel, som især blev købt af mælke- og kødkvægproducenter. Lige nu koster det 67 kroner pr. 100 kg. Bioethanolværkerne bruger altså kun Generalforsamling 2007 Bestyrelsens beretning knap de 70 kg. af 100 kg. majs. Heraf laves 41 liter ethanol, mens resten er CO 2. Netto-råvareprisen for én liter bioethanol er i dag 1,20 kroner. Lige nu bjerges den største majshøst i Midtvesten nogen sinde. Også i 2006 var der rekordhøst. På praktisk talt alle marker dyrkes GMO-afgrøder. Vi er i EU udsat for en markant konkurrenceforvridning, og det nytter ikke at gå til WTO med denne klare urimelighed. Det er vore egne politikere, som har trukket urimelige betingelser ned over hovedet på os. Problem for EU og Danmark Jeg har ønsket at minde om et fundamentalt problem for dansk og nordeuropæisk landbrug generelt ikke for at foregøgle nogen, at vi i DLF står med brugbare resultater i morgen. Der er stadig et langt sejt træk foran os. Der går endnu seks-otte år, før vi måske får mulighed for produktion i kommerciel skala. Og det vil forudsætte realistiske godkendelseskrav. Myndighederne kan gøre det hele så besværligt og dyrt, at det reelt kun er de største multinationale selskaber, der kan være med. Vi behøver ikke dukke nakken I forlængelse af min kritik af den politik, som bliver ført på GMO-området, vil jeg opfordre til, at vi i landbruget generelt noget stærkere markerer vore holdninger. Vi behøver ikke dukke nakken. Vi betyder noget. To tredjedele af vores landbrugsproduktion eksporteres til en værdi af 61,5 milliarder kroner. Hertil kommer en agroindustriel eksport af øl, brød, enzymer, maskiner m.v. for 41 milliarder kroner. Stærk position 24 procent af vor samlede industriproduktion er fødevarer. I følge seniorrådgiver Henning Otte Hansen, Fødevareøkonomisk Institut på Københavns Universitet, ligger intet andet industrialiseret samfund i den vestlige verden højere. Og landbrugets stærke position er vel at mærke ikke baseret på, at vort øvrige erhvervsliv er svagt. Tværtimod! Vi laver mad til millioner mennesker, eller cirka 260 personer pr. aktiv landmand. Det tilsvarende tal i et industrisamfund som Japan er på cirka 20. Vi forædler Ifølge OECD-tal eksporteres over halvdelen af vores fødevareproduktion i forarbejdet form. Andre dele forarbejdes i udlandet af danske virksomheder, f.eks. Danish Crown. Landbruget eksporterer mindre og mindre bulk og skaber i stigende grad værditilvækst til gavn for det danske samfund. Der er ikke hold i kritikken om manglende forædling i dansk fødevareindustri. Stærke andelsselskaber med betydelig eksport 95 procent af DLF-TRIFOLIUMs salg sker på eksportmarkederne. Det samme gælder for 90 procent af svineproduktionen og to tredjedele af mælkeproduktionen. Vore virksomheder er strukturtilpassede. Vi har Europas største svineslagteriselskab og det andet største mejeriselskab målt på indvejning. Lad mig føje til, at vi også har verdens største pelsdyrauktion og verdens største frøselskab. Og for god ordens skyld: Alle fire selskaber er landmandsejede selvom andelsbevægelsen for mange kloge teoretikere i byerne er både gammeldags og ubrugelig. 10

11 Landbruget spiller en betydelig rolle for hele samfundet. Når politikernes opbakning til erhvervet tages i betragtning, er landbrugets position og betydning endnu flottere, end tallene viser. Bynker og tidsler, skidt og møg Jeg kom for nylig igennem Svejts, som i betydelig grad er nettoimportør af fødevarer, når bortses fra mælk og mejeriprodukter. Her ydes som det er tilfældet for lande som Norge og Japan helt anderledes markante støttebeløb til landbruget, end vi kender til i EU. Befolkningen bifalder det bl.a. med den begrundelse, at landbruget til gengælder holder Svejts pænt til glæde for alle indbyggere og til økonomisk gavn for turisterhvervet. Vejkanter og rabatter slås eller afgræsses af får. Alt er passet, så det er en fornøjelse. Jeg taler ikke for større landbrugsstøtte, men for en anden holdning til vores erhverv. Herhjemme forholder det offentlige sig til grødeskær og pasning af rabatter, som graffittimalere gør til DSBs togvogne og ejendomme i vore større byer. Det står i skærende modstrid til, at vi i DLF-TRIFOLIUM leverer kvalitetsfrø til hele kloden at det er vores græs, som præger græsplæner, vejskråninger, parker, golfbaner og sportsanlæg over praktisk talt hele verden. Når hertil kommer en pesticidpolitik, som i mange tilfælde hindrer os i at passe markerne professionelt, står vi med et land og landskaber præget af bynker og tidsler samt andet skidt og møg. Hvordan kan det være, at vore politikere ikke er ligeså kvikke som dem i Svejts og i andre udviklede lande, hvor der sættes en ære i at passe landskabet og hvor den brede befolkning gennem deres valgte politikere bakker op om erhvervslivet? Afgrøden vurderes Frøhøst Flere vælgere med bil end med marksprøjte Hvordan kan det være, at kemikalier i pesticider er farligere end i benzin? Råolie indeholder stoffet benzen, som indgår i benzin. Benzen er giftigt og kan forårsage blodkræft. Grænseværdien for benzen i drikkevand er 1,0 mikrogram pr. liter. Den officielle grænseværdi for pesticidrester af enhver art i drikkevand er 0,1 mikrogram pr. liter eller 10 gange mindre end for det kræftfremkaldende benzen. 0,1 mikrogram betyder oversat til forståeligt sprog, at et menneske i 80 år hver eneste dag skal drikke to liter vand med det maksimalt tilladte pesticidindhold for at indtage seks tusindedele gram pesticid. Det svarer til nikotin- og tjæreindholdet i en halv cigaret og er dermed historien om Kejserens nye Klæder. Et pesticid, der kan forårsage kræft, må ikke anvendes. Hvorfor gælder det ikke for benzen? Jeg kender måske svaret: Der er flere vælgere, der har bil end marksprøjte og gødningsspreder. Lave N-kvoter, import af brødkorn Derfor er det også nemt for Christiansborg at klemme landbruget på vore N-kvoter, selvom det notorisk fører til dårligere afgrøder, hvad enten de skal bruges til fødevarer eller foder med import af kvalitetskorn til særlige formål til følge. Det er jo grotesk, at vi som førende landbrugsland skal importere brødkorn. Det, jeg har brugt lidt tid på her, er vi stort set holdt op med at sige i landbruget. For vi vil ikke lægge os ud med samfundets såkaldt miljøbevidste meningskoryfæer. Det tror jeg er en fejl. Vi bliver nødt til at tage debatten, hvis vi vil gøre os håb om et styre baseret på fakta og fornuft i stedet for på følelser og fordomme. Ikke reducere frøarealet På sidste års generalforsamling belærte formanden for Dansk Landbrugs Frøsektion Thor Gunner Kofoed fra denne talerstol os om, at vi ikke skulle reducere frøarealet. Der ville, sagde han, blive brug for frøet. Heldigvis svarede jeg, at han jo helt sikkert ville få ret engang. Jeg må tilstå, at engang er rykket nærmere. Sidste år var jeg ikke klar over, at du var så synsk, at du da vidste, at 2007-udbyttet ville falde med 20 procent og kornpriserne stige til det dobbelte. Belært, som jeg nu er blevet, vil jeg for fremtiden lytte mere interesseret til dine spådomme. Jeg vil sige dig og Frøsektionen tak for samarbejdet i det forgangne år. Tak for samvær på en meget interessant studierejse til USA og tak for dine klare udmeldinger omkring det fremtidige udlæg af frø. 11

12 DLF-TRIFOLIUM One Company I DLF-TRIFOLIUM arbejder vi lige nu efter vores strategiplan for årene Vi har udviklet en ny engrossalgsorgansiation, One Company, som nu implementeres. Vore hidtidige europæiske engrossalgsorganisationer samles i én organisation. Vi vil som hidtil sælge brands, men det vil samtidig fremgå, at de kommer fra DLF- TRIFOLIUM. Der er etableret tværgående salgsteams, som bl.a. skal fremme salget af blandinger til hhv landbrug, haveejere og det professionelle segment. Der skal være linie i arbejdet fra udlæg til end-user. Udlægget koordineres med de forventninger, der er i salgsafdelingen og vi placerer avlen i Danmark og Holland samt i enkelte situationer andre steder med relation til de optimale produktionsbetingelser. I USA vil vi følge en tilsvarende strategi tilpasset det nordamerikanske marked og de eksportmuligheder, der er herfra. I Kina vil vi fremme opbygningen af et regionalt distributør-net. Vi skal være innovative og fortsat vokse samt skabe værditilvækst. Det er forudsætningen for den indtjening, som vil føre til, at vi også i fremtiden ikke blot er det bedst afregnende frøselskab i Danmark, men også stadigvæk kan sikre dygtige planteavlere det bedste udbytte pr. hektar i forhold til andre afgrøder. Så enkelt er målet. Det er ambitionen at indfri målet. Større del af EUs frøavl i Danmark Der venter os et vanskeligt år. Kornpriserne er høje og avl af frø skal som hidtil være det rette valg for den dygtige planteavler. Det er vores opfattelse, at landmænd på kontinentet undlader at etablere frømarker. Det er set tidligere, når kornprisen har været attraktiv. Resultatet har hver gang været, at en større del af europæisk frøavl er flyttet til Danmark. En del af forklaringen herpå er, at danske planteavlere er dygtige og har gode klima- og jordbundsforhold. Men årsagen er også tro på, at efter en tilpasningstid vil dækningsbidraget fra frøavl altid være bedre end kornmarkens. Fordel for dansk frøavl At de høje kornpriser er kommet hurtigt og i en periode, hvor der ligger mere frø på lager end normalt, kan blive til yderligere fordel for dansk frøavl. Lagrene kan hurtigt få ben at gå på, når der høstes mindre. Vi skulle gerne kunne levere det, der kommer til at mangle og til gode priser. Den gamle sandhed om, at der skal udlægges frømarker, når priserne er pressede, kan meget vel blive understreget endnu engang. Det våde efterår har betydet, at salget lige nu ikke er så langt fremme som på samme tidspunkt tidligere år og at meget skal sås til foråret. Vi har en opgave i at tale genanskaffelsespriser med kunderne, og vi er gået i gang. Det hører med i billedet, at DLF har mange loyale kunder ud over verden, og at samarbejdet mange steder bygger på langtidsaftaler. Dem vedstår vi os naturligvis, ligesom kunderne gør det, når priserne viger. Vil sikre fremtidige leverancer Vi vurderer, at problemet er afsætning af høsten Det kan blive svært at sælge til priser, der matcher kornet. I DLF føler vi det imidlertid som en pligt at bidrage til sikring af fremtidige leverancer. Det er vi helt bevidste om, når vi skal til at fastsætte afregningspriser om kort tid høsten vil det efter vores vurdering ikke være noget problem at afsætte konkurrencedygtigt i forhold til korn. I det sagte ligger, at DLF-TRIFOLIUM venter et beskedent økonomisk resultat for 2007/08. Et nemt, sjovt og dejligt år Det har været nemt, sjovt og dejligt at være formand for DLF i det forløbne år. Det har været dejligt at se Truels Damsgaard sætte sig godt og solidt i direktørstolen og fylde den helt ud. Glæden er ikke blevet mindre af at se, at økonomidirektør Morten Andersen også blom strer. I to står i spidsen for virksomheden i det daglige. Tak til jer for et godt samarbejde. Selv kan I ikke køre forretningen. Derfor vil jeg bede jer tage en hilsen og tak med hjem også til DLF-TRIFOLIUMs dygtige medarbejdere udover hele verden. Tak til avlerne for debatter, opbakning og udlæg af frø igen i år. Jeg vil slutte med en tak for et fremragende samarbejde og god sparring til mine bestyrelseskolleger igen i år. Tak skal I have! 12

13 KoncernOVERSIGT salg Driftsselskab Forskning & forædling frøforarbejdning Vesteuropa Øst- og Centraleuropa, Rusland Asien og oceanien nord- og Sydamerika Mellemøsten og Afrika DLF-TRIFOLIUM A/S Prodana Seeds A/S Prodana Frö AB DLF-TRIFOLIUM Ltd. Innoseeds B.V. Innoseeds S.A./N.V. DLF-TRIFOLIUM GmbH Top Green S.A.S. DLF-TRIFOLIUM France SARL Forædlingsstationen Hladké Životice s.r.o. DLF International Seeds Inc. DLF Seeds Ltd. Herudover har DLF-TRIFOLIUM A/S direkte eller indirekte kapitalinteresser i joint venture selskaberne Danespo Holding A/S med aktiviteter inden for konsum- og læggekartofler og DanÆrt A/S med aktiviteter inden for ærter og ærtebaserede produkter til fødevarer og fødevareindustrien. Ejerandelen i begge selskaber udgør 50 pct. Endelig ejer DLF-TRIFOLIUM A/S 12 pct. af aktierne i Scanola Holding A/S med aktiviteter inden for rapsoliefabrikation. 13

14 DLF-koncernens hovedtal i kroner RESULTATOPGØRELSE 1. juli 30. juni 2006/ /06 Nettoomsætning Andre driftsindtægter Vareforbrug Dækningsbidrag Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Afskrivninger Avance ved salg af ejendomme m.v Resultat før finansielle poster m.v. (EBIT) Indt. kapitalandele fra tilkn. virksomheder 0 41 Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat af ordinær drift Skat af årets resultat Koncernresultat Minoritetsinteresseres andel DLF AmbAs andel i resultat BALANCE, aktiver pr. 30. juni 2006/ /06 Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt BALANCE, passiver pr. 30. juni Egenkapital Minoritetsinteresser Hensættelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Se årsrapporten på 14

15 60 pct. af DLFs salg er til plæner, parker og sportsanlæg Danmark stod i 2006 for 48 pct. af græsføproduktionen på tons i EU 15, mens Holland som næststørste producent havde en høstandel på 16 pct. DLF- TRIFOLIUMs markedsmæssige placering ses af, at selskabet i Danmark modtager 85 pct. af høsten og i Holland 55 pct. Det fremgik af den brancheberetning, som adm. direktør Truels Damsgaard gav som oplæg til præsentationen af DLFs 2006/07-regnskab på generalforsamlingen i Nyborg 30. oktober. Selskabet øgede sit salg fra til tons. Overtagelsen af Advantas frøforretninger stod for cirka tons af fremgangen og den organisatoriske vækst således for cirka tons. 67 pct. af DLFs frøsalg skete i Vesteuropa, 10 pct. i Østeuropa, Rusland og Kina, 16 pct. i Nordamerika og syv pct. på øvrige markeder. Det fremgik, at væksten er sket uden for Vesteuropa en udvikling, der ventes at fortsætte. I EU 15 var der i 2006/07 et kløver- og græsfrøforbrug på anslået tons, en klar stigning i forhold til de to foregående år. For DLF er det interessant, at det mere lukrative plænegræssegment står for cirka 60 pct. af salget mod 40 pct. til fodergræsfrø. Egne brands og ny produkter Truels Damsgaard glædede sig over, at der noteres fortsat fremgang i salget af blandinger en position, der blev befæstet yderligere med overtagelse af Advanta-aktiviteterne. Det er ligeledes Adm. direktør Truels Damsgaard forelægger årsregnskabet for DLFs generalforsamling by Kemira GrowHow positivt, at andelen af koncernens egne varemærker er betydelig. Arbejdet med at forædle og tilføre råvaren merværdi vil blive fortsat. Det er målet at udvikle ForageMax ikke blot til Europas stærkeste fodergræsbrand, men også at introducere konceptet på andre markeder. Også det stærke engelske brand Johnsons vil blive internationaliseret. Sammen med Kemiras gødningsselskab, der nu er overtaget af Yara, har DLF udviklet iseed et frø, som coates med N og P og således har madpakke med hjemmefra. Der er gode forventninger til den forestående markedsføring af denne nyhed. Også brandet HorseMax vil blive profileret i detailhandelen. Samtidig vil DLF i bl.a. Tyskland og England tilbyde kunderne at overtage deres blandefunktioner. Der vil generelt i 2008 blive satset på stærkere adgang til detailkæder i udvalgte lande, sagde Truels Damsgaard, inden han forelagde regnskabet, hvis hovedtal ses på modstående side. Der lyttes opmærksomt til regnskabsforelæggelsen 15

16 Henrik Skafte og Peter Hansen i en pause Chr. Loch-Hasling og Preben Rasmussen Fokus på december-afregningen Generalforsamling 2006 Debat Christian Bencard Kristen Sørensen Tak for en god beretning og tillykke med resultatet! Sådan åbnede Christian Bencard, Rødvig, på vegne af Frøsektionen i Dansk Landbrug debatten på DLFs generalforsamling i Nyborg 30. oktober. Han føjede en hilsen til fra formanden for Frøsektionen, Thor Gunnar Kofoed, som for første gang i mange år ikke kunne være med på DLFs generalforsamling. Bencard tog med det samme fat på fremtiden: Nu ser vi frem til december-afregningen. DLFs trofaste avlere skal nok blive, men der er behov for flere, og der er andre firmaer, som vil ind i Danmark. Dem byder vi i Frøsektionen velkomne, for konkurrence holder alle vågne. Når de er sagt, skal det også nævnes, at DLF i de allerfleste tilfælde afregner allerbedst. Netop derfor er december-afregningen og det signal, der ligger her, meget vigtig. Direktør Truels Damsgaard nævnte i sin regnskabsforelæggelse, at de kroner, som DLF afregner bedre pr. hektar end konkurrenterne, kan fordeles med 600 kroner for bedre afregning og 600 kroner for bedre sorter, fortsatte Bencard og spurgte: Betyder avlerne da slet ingenting? Avlerne ønsker et godt samarbejde med DLF og en uvildig rådgivning. Der er muligheder lige nu. I Tyskland er udlægget lidt mindre end tidligere år, i Frankrig og Holland en del mindre. Det giver os ny muligheder. Om de skal udnyttes afhænger ikke mindst af DLFs kommende prisudspil, lød det. DLFs formand Benny Kirkebække Christensen opfordrede Bencard til at fortælle udenlandske frøfirmaer om DLFs afregningspriser, når han byder dem velkommen til Danmark. DLF har de bedste avlere, og vi er helt bevidste om, at vi på bestyrelsesmødet i december skal fastsætte en afregning, der honorerer det og sikrer os fremtidige leverancer. Direktør Truels Damsgaard føjede, at det er selvfølge, at DLFs avlere er de dygtigste. Hvor skulle de ellers være? Hvad beslutter bestyrelsen? Kristen Sørensen, Lemvig, gratulerede med det flotte regnskab og mindede samtidig om, at træerne ikke gror ind i himlen. Det er afgørende for det fremtidige frøareal, hvad DLF melder ud om pris inden jul og for fremtiden. Hvad beslutter bestyrelsen? Der blev udtrykt glæde over, at det er lykkedes at få vendt Danespo, så der igen er positiv bundlinje i dette selskab. Til gengæld blev det kritiseret, at DLFs generalforsamling er placeret samme dag som åbningen af svinekongressen i Herning. DLF vil ikke komme med minimumspriser flere år ud i fremtiden, sagde Kirkebække Christensen og føjede til: Men der kan allerede i dag handles på fast pris et år frem. Kun en halv snes avlere har benyttet sig af denne mulighed. Det må stå klart, at det ikke blot er virksomhe- 16

17 Hans Hansen og Arne Westh i samtale Lars Schrøder og Jens Erik Pedersen nød efterårsvejret i en pause Kurt Pedersen den, men også avlerne, der skal respektere aftalen. DLF har lagt sig fast på generalforsamlingsdatoer tre år frem. Det er lagt ind i landbrugets mødekalender. At svinekongressen uden hensyntagen til os blot placerer sig ind længe efter, skal man ikke kritisere DLF for, sagde selskabets formand. Nu gælder det frøprisen Kurt Pedersen, Spangegaard, Frederikssund, var også tilfreds med regnskabet. Han mindede om, at 115 kroner for maltbyg solgt for et år siden var en fin pris, og at der da blev disponeret frøavl ud herfra. I dag er situationen helt anderledes. Hvordan kan bestyrelse og direktion imødekomme forventningerne? Vi har hørt, at der med købet af Advanta-forretningerne fulgte et betydeligt frølager. Kan gevinsten herfra sikre afregningen, eller skal driftsfonden igen tilgodeses? Benny Kirkebække var enig i, at langt fra alle landmænd kan sammenligne den aktuelt meget høje kornpris med udbyttet fra frømarken. 55 pct. af den høsten på Sjælland blev leveret direkte til foderstofforetningernes lagre, og en betydelig del heraf var handlet, før de store stigninger indtraf. Det er ikke bestyrelsens opfattelse, at en ekstraordinær overførsel til driftsfonden som den i år sker igen foreløbig, hed det. Lige nu er det opgaven at sikre avlerne en fornuftig afregning. Det måles vi på. Advanta-lagrene indgår i virksomheden på samme måde som vore egne lagre, og ja her har vi da en lille formue, som vil hjælpe os i den aktuelle situation. Ikke flere éngangsindtægter lige med det første Kurt Pedersen kom igen: Når vi får én-gangsindtægter som følge af salg af ejendomme, må det være rigtigt, at pengene fordeles til medlemmerne over seks år via driftsfonden. Kirkebække replicerede: Der er ikke ud-sigt til store éngangsindtægter igen med det første. Lige nu har vi fokus på frøprisen. Jeg vil føje til, at vi gerne tager imod anerkendelse for de 53 millioner kroner, som nu fordeles til medlemmerne. Direktør Truels Damsgaard sagde til Kristen Sørensen, at der i efteråret 2007 af DLFs avlere er udlagt ha rajgræs. Det tager selskabet som udryk for tillid til, at avlen også bliver solgt hensigtsmæssigt. Høsten 2007 er tons mindre end ventet. Det går op mod de tons, der fulgte med Advantahandelen. Det er en god tilfældighed, som vil bidrage positivt til årets driftsresultat. DLFs fantastiske konsulenter Anita Halbye Anita Halbye, Høvdingsgaard, Mern, øn-skede at give et cadeau til DLFs fantastiske konsulenter. De arbejder på en måde, som de stadig større og for stor landboforeninger kunne lære af. Hun glædede sig over en oplysning fra direktør Truels Damsgaard om udlæg af ha. rajgræs i efteråret, men ville gerne vide, om der også er pløjet frømarker op? Truels Damsgaard svarede, at der i efteråret er pløjet ha. mod sidste år og at det alene er begrundet i dårligt udlæg. 17

18 Lars Hansen i samtale med Torben Lunde Tilgodese driftsfonden Arne Gårdrup Arne Gårdrup, Ringsted, takkede for et meget flot resultat og glædede sig over overførslen af de 53 millioner kroner til medlemmernes driftsfondskonti. Det er en måde at fordele penge på, som Gårdrup havde efterlyst i 15 år. Derfor var han ked af, at formanden netop havde lukket for yderligere ekstraordinære tilførsler i hvert fald i nogle årrække. Vi har i beretningen hørt, at DLF vil samle de danske aktiviteter på færre adresser og derfor skal sælge afdelinger. Pengene fra dette salg kunne fordeles til medlemmerne over driftsfondskontoen. Gårdrup efterlyste en kontrakt, som giver avleren valgmulighed hvad afregningstidspunkt angår og nævnte derefter forskellige forhold vedrørende relationen mellem frø og kornprisen. Med gældende pris kan en maltbygmark i 2008 give et bruttobidrag på kroner pr. ha. Det vil frømarken Atid forkert at pløje om Hans Boesen, Bjarne Sørensen og Knud Erik Kristiansen i samtale ikke kunne honorere og behøver det nok heller ikke. Men der skal mere til næste år end merafregningen på kroner pr. ha. i forhold til andre frøselskaber. Arne Gårdrup ville gerne have løbende adgang til en ajourført udlægsplan. Det er meget godt at kunne få besked fra konsulenterne, men bedre selv at kunne følge med. DLFs forestående samling på færre adresser i Danmark vil ikke give penge til medlemskonti, sagde Kirkebække Christensen. Der vil skulle investeres mere, end salget af ejendomme kan indbringe. De kommende år må forventes at blive normale, hvad hensættelser til og udtrækninger fra driftsfonden angår. Formanden sagde, at det for DLF ikke er hensigtsmæssigt at lave en offentligt tilgængelig udlægsstatistik. Han gentog, at bestyrelsen er sig ansvaret vedrørende 2007-afregningen bevidst. Bjarne Hansen, Vejsgaard, Slagelse, takkede ledelsen for et godt år og udtrykte dels glæde over at være en del af DLF og dels stor tillid til betyrelsen. Formanden blev rost for at tage GMO-problematikken op i sin beretning. Klap lige hesten, inden de høje kornpriser får nogen til at pløje frømarker op. Det har altid vist sig at være forkert at ompløje frøudlæg. DLFs forædlingsstation Boelshøj koster mange penge, har vi altid hørt. Kan det komme på tale at lukke den? spurgte Bjarne Hansen, som om Scanola sagde: Da de selskab omstrukturerede og tvangsindløste landmandsaktierne, havde jeg flere, end jeg brød mig om. Nu hedder det i beretningen, at selskabet kan komme til at mangle frø. Hvorfor? Har købt dobbelt så meget raps Kirkebække Christensen var glad for den tillid, som Bjarne Hansen viste DLF og ledelsen. Om Scanola-problematikken lød det: Raps er også steget i pris, men ikke så meget som korn, hvor prisen helt uhørt er fordoblet på blot fire måneder. Til gengæld er crush-kapaciteten rundt om Østersøen fordoblet på kort tid, og derfor kan der opstå mangel på råvarer til møllerne. Bjarne Hansen Truels Damsgaard svarede Bjarne Hansen, at der på den korte bane er en fornuftig margin på rapsforarbejdning. 18

19 DLF har i 2007 bidraget til at sikre Scanola råvarer ved at aktivt at købe op, hvilket har medført dobbelt så stor en rapsindgang som i Når det gælder forædlingsarbejdet, har DLF i dag en god struktur. Vi har gode folk til arbejdet, også når det gælder GMO. Det er dyrt at drive Boelshøj, men vi er glade for det, der laves her. DLF: Lagre i landbruget Skat i Holland Torben Feldthusen, Maxhavegaard, Næstved, ville gerne høre om beskatning af de avancer, DLF har nået ved salg af ejendomme i Holland. Direktør Truels Damsgaard oplyste, at bekatningsprocenten har været 30, men er sænket til 25. DLF har reserveret 27,5 pct., men har samtidig fremlagt planer for investeringer, som kan modregnes i beskatningsgrundlaget. Jørn Petersen, Meshøjgaard, Vejen, havde ros til både bestyrelse og direktion og fandt det helt rigtigt, at de 53 millioner kroner ekstra til medlemmerne fordeles over seks års leverancer til DLF. Han havde et spørgsmål til strategiplanen: Skal frøet ligge i landbruget eller hos DLF? Vi skal vide det også af hensyn til egne investeringer. Og så lød der et hjertesuk: Da DLF købte Cebeco Seeds i Holland, fik vi sorter med bedre ydelse. Kan vi ikke få vore danske sorter til også at give flere kg. pr. ha. ligesom vi oplever det for korn? DLFs formand takkede for roserne og ville gerne vide, hvilke kornsorter Jørgen Jørn Petersen Petersen har i tankerne. Selv kendte han ikke til dem. Truels Damsgaard fortalte, at DLFs holdning er, at frøet skal ligge ude i landbruget, indtil der er behov for det i produktionen. Og det er også den bedste økonomi for både frøavler og selskab. I kan roligt bygge! lød det. Torben Feldthusen GMO i EU på europæisk vis Andreas Elkjær, Vellinggaard, Fredericia, kunne godt lide, at Kirkebække Christensens beretning var holdningspræget. Han erklærede sig også som tilhænger af ny teknologi, herunder GMO. Vi skal i gang i EU, men på europæisk vis, sagde han. Der kommer hele tiden ny meldinger om kemiske stoffer i GMO-planter. Det er godt, vi kan lave planter, der afstøder insekter, men vi skal kende evt. bivirkninger også. Og det kan tage tid. Mange steder i Danmark kan vi tillade højere N-kvoter, men vi kan ikke generalisere, for vi har også mange kystnære områder. Havde vi været en del af Tyskland, ville højere N-kvoter generelt have været forsvarlige, sagde Elkjær, som med henvisning til Kirkebækkes beretning tilføjede: Frøsektionens formand Thor Gunnar Koefoed har et højt organisationsniveau og kender markedet globalt. Det var med baggrund heri, han sidste år på generalforsamlingen opfordrede til større udlæg. Det er nu, toget kører Kirkebække Christensen var enig med Andreas Elkjær i, at GMO-teknologien Andreas Elkjær skal bruges med ansvarlighed ligesom dampmaskinen og kunstgødning. Men vi har 12 års erfaring med GMO-afgrøder i kommerciel skala og må konstatere, at EUs svineproduktion kan blive udraderet pga. politikerfrygt. DLFs formand fortalte, at han i det forløbne år har været både i Sydamerika og i Midtvesten i USA. Det er nu, toget kører. Det er nu, vi skal med! For 12 år siden lød det i Danmark og Europa, at der er mad nok, hvorfor der ikke var behov for GMO. Det holder ikke. Det går som med den danske ægproduktion, der forsvandt, hvorefter vi importerer og spiser de varer, som vi ikke selv vil lave. Det gør vi allerede. Næsten alle spiser med velbehag mad baseret på GMOteknologien når blot produktionen ikke har fundet sted i Danmark. Havde vi været en del af Tyskland, sagde du Vi har jo virkelig haft muligheden nogle gange, men er dog stadig os selv og bør agere ud herfra. Nu inddrages der brakmarker til produktion. Har Dansk Landbrug mon husket at få N-kvoterne justeret i forhold hertil? Med al respekt for Frøsektionen, så véd DLF fra egne folk ud over kloden faktisk også noget om produktion af frø og markederne, sagde Kirkebække. Men vi havde ikke forudset en 20 pct.s dårligere høst og en fordobling af kornpriserne. 19

20 Hans Boesen afløser Jørgen Elkjær Generalforsamlingen genvalgte uden modkandidater Christian Høegh-Andersen, Mogens Worre-Jensen og Flemming Fuglede Jørgensen til bestyrelsen for DLF AmbA. Jørgen Elkjær fra valgområde Fyn var også på valg og havde på forhånd meddelt, han ikke modtog genvalg. Jørgen Elkjær foreslog som nyt bestyrelsesmedlem Hans Boesen, Stenagergaard, et landbrug på 950 ha med frø i sædskiftet og en produktion på slagtesvin. Hans Boesen blev valgt uden modkandidat. DLFs formand Benny Kirkebække Christensen bød Hans Boesen velkommen til arbejdet og takkede Jørgen Elkjær: Det er en meget markant profil, der efter 11 år i bestyrelsen har trukket sig. Du har holdninger, og du har kunnet træffet beslutninger også dem, der ikke har været til gavn for dig selv. Tak for indsatsen! Ernst & Young samt RSM-Plus blev genvalgt som revisorer for DLF AmbA. Godkendt med applaus Bestyrelsens mundtlige beretning og årsrapporten med DLF AmbA s regnskab for 2006/07 blev ikke blot godkendt énstemmigt på generalforsamlingen i Nyborg det skete med applaus. Samtidig blev der meddelt descharge til bestyrelse og direktion. Niels Peder Christiansen, bestyrelsens næstformand og generalforsamlingens ordstyrer Du har kunnet træffe beslutninger, også dem der ikke har været til gavn for dig selv, sagde DLFs formand i sin tak til Jørgen Elkjær (billedet), som takkede af efter 11 år i bestyrelsen og foreslog Hans Boesen som sin afløser Hans Boesen, nyvalgt til DLFs bestyrelse Det er alvor og kræver koncentration at stå i spidsen for verdens største kløver- og græsfrøselskab. DLFs formand Benny Kirkebække Christensen og adm. direktør Truels Damsgaard følger, som det ses øverst, opmærksomt med i debatten på generalforsamlingen i Nyborg der indimellem dog også gav anledning til smil 20

97. årgang 2008. December - Januar 2008/2009 nr. 3

97. årgang 2008. December - Januar 2008/2009 nr. 3 97. årgang 2008 December - Januar 2008/2009 nr. 3 DLF AmbAs generalforsamling 2008 DLF trifolium DLF-TRIFOLIUM Danmark: Hovedkontor: Ny Østergade 9. Postboks 59. DK-4000 Roskilde. Telefon 46 33 03 00.

Læs mere

December - Januar 2005/2006 nr. 3

December - Januar 2005/2006 nr. 3 94. årgang 2005 December - Januar 2005/2006 nr. 3 Reportage fra DLF AmbA's generalforsamling 2005 DLF AmbA fylder 100 år DLF TRIFOLIUM DLF-TRIFOLIUM Danmark: Hovedkontor: Ny Østergade 9. Postboks 59. DK-4000

Læs mere

Hver femte sæk med græs- og kløverfrø i hele verden kommer fra DLF

Hver femte sæk med græs- og kløverfrø i hele verden kommer fra DLF Hver femte sæk med græs- og kløverfrø i hele verden kommer fra DLF "Vi har i 2003/04 stort set haft rygvind hele året igennem." Det sagde formanden for DLF AmbA, Benny Kirkebække Christensen, da han først

Læs mere

Bestyrelsens beretning ved formanden Benny Kirkebække Christensen til generalforsamlingen i DLF AmbA 28. oktober 2008

Bestyrelsens beretning ved formanden Benny Kirkebække Christensen til generalforsamlingen i DLF AmbA 28. oktober 2008 1 Bestyrelsens beretning ved formanden Benny Kirkebække Christensen til generalforsamlingen i DLF AmbA 28. oktober 2008 INDLEDNING Jeg skal aflægge beretning for regnskabsåret 2007/08 i DLF AmbA og dermed

Læs mere

Krisen er selvforskyldt

Krisen er selvforskyldt Krisen er selvforskyldt Det er fremtidsudsigterne, vi skal rette ind efter. Et selskab som DLF må hele tiden have det økonomiske klima både i Danmark og i de mange lande, vi eksporterer til, for øje. Sådan

Læs mere

Generalforsamling 2014 Flot indtjening i frøaktiviteterne Nyt blandecenter i Skotland

Generalforsamling 2014 Flot indtjening i frøaktiviteterne Nyt blandecenter i Skotland Frøavl T i d s s k r i f t f o r D E C E M B E R 2 0 1 4 - J A N U A R 2 0 1 5 I N r. 3 I 1 0 3. å r g a n g Generalforsamling 2014 Flot indtjening i frøaktiviteterne Nyt blandecenter i Skotland 2 Indhold

Læs mere

Bestyrelsens beretning ved formanden. Benny Kirkebække Christensen. til generalforsamlingen. i DLF AmbA. 25. oktober 2011

Bestyrelsens beretning ved formanden. Benny Kirkebække Christensen. til generalforsamlingen. i DLF AmbA. 25. oktober 2011 Bestyrelsens beretning ved formanden Benny Kirkebække Christensen til generalforsamlingen i DLF AmbA 25. oktober 2011 Kommunikationschef Stig Oddershede Tlf: +45 46 330 371 Mobil: +45 4030 3248 E-mail:

Læs mere

DLF-TRIFOLIUM A/S Årsrapport 2008/09

DLF-TRIFOLIUM A/S Årsrapport 2008/09 DLF-TRIFOLIUM A/S Årsrapport 2008/09 2 DLF-TRIFOLIUM A/S DLF-TRIFOLIUM koncernen er i dag verdens største kløver- og græsfrøfirma. Vi er ejede af DLF AmbA, der har godt 4.600 danske kløver- og græsfrøavlere

Læs mere

Bestyrelsens beretning ved formanden. Christian Høegh-Andersen. til generalforsamlingen. DLF AmbA. 28. oktober 2014

Bestyrelsens beretning ved formanden. Christian Høegh-Andersen. til generalforsamlingen. DLF AmbA. 28. oktober 2014 Bestyrelsens beretning ved formanden Christian Høegh-Andersen til generalforsamlingen i DLF AmbA 28. oktober 2014 Beretning til DLFs generalforsamling Nyborg, tirsdag d. 28. oktober 2014 - ved formanden

Læs mere

Oktober - November 2006 nr. 2

Oktober - November 2006 nr. 2 95. årgang 2006 Oktober - November 2006 nr. 2 Advanta-køb forstærker alliancen med Limagrain Oreby Gods satser på planteavl af høj kvalitet Foreløbige resultater fra årets frøavlsforsøg Hvordan fungerer

Læs mere

Februar marts 2010 I Nr. 4 I 98. årgang. Markedsberetning for kløver- og græsfrø Nyt bestyrelsesmedlem DLF-TRIFOLIUM til VM i Sydafrika

Februar marts 2010 I Nr. 4 I 98. årgang. Markedsberetning for kløver- og græsfrø Nyt bestyrelsesmedlem DLF-TRIFOLIUM til VM i Sydafrika Frøavl Tidsskrift for Februar marts 2010 I Nr. 4 I 98. årgang Markedsberetning for kløver- og græsfrø Nyt bestyrelsesmedlem DLF-TRIFOLIUM til VM i Sydafrika 2 Indhold 4 Markedsberetning 7 Besøg på Torsmark

Læs mere

April - Maj 2009 nr. 5

April - Maj 2009 nr. 5 97. årgang 2009 April - Maj 2009 nr. 5 Krav til frømarken lige nu Cikorie grisens kosttilskud Bedriftsbesøg HSH Agro I/S Frøavl på argentinsk Formanden fylder 60 DLF TRIFOLIUM DLF-TRIFOLIUM Danmark Hovedkontor

Læs mere

Oktober - November 2004 nr. 2

Oktober - November 2004 nr. 2 93. årgang 2004 Oktober - November 2004 nr. 2 Afpudsningsredskaber Bekæmpelse af græsukrudt Vikingerne er tilbage Vækstpotentiale for dansk frøavl DLF TRIFOLIUM DLF-TRIFOLIUM Danmark: Hovedkontor: Ny Østergade

Læs mere

195 udstillere på NutriFair

195 udstillere på NutriFair N r. 2.- 1 9. å r g a n g 11. januar 2013 Læs også: Generationskifte: Ny købmand i Hornsyld... 25 års jubilæum... Cimbria solgt for en milliard... Lantmännen Landbruk åbner nye kornmodtagelser... 2 2 4

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening. 90-års jubilæum i 2008

Dansk Maskinhandlerforening. 90-års jubilæum i 2008 Dansk Maskinhandlerforening 90-års jubilæum i 2008 2 Dansk Maskinhandlerforening 90-års jubilæum i 2008 Udgivet af Dansk Maskinhandlerforening i november 2008 i anledning af foreningens 90-års jubilæum.

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

J U N I J U L I 2 0 1 0 I N r. 6 I 9 8. å r g a n g. Målet på Stevns er top-ti Få succes med frøtærskningen Strategiplan 2010-2015

J U N I J U L I 2 0 1 0 I N r. 6 I 9 8. å r g a n g. Målet på Stevns er top-ti Få succes med frøtærskningen Strategiplan 2010-2015 Frøavl T i d s s k r i f t f o r J U N I J U L I 2 0 1 0 I N r. 6 I 9 8. å r g a n g Målet på Stevns er top-ti Få succes med frøtærskningen Strategiplan 2010-2015 2 Indhold 3 Lederen 4 Målet på Stevns

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2012 2013

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2012 2013 Dansk Maskinhandlerforening Beretning 2012 2013 1 Indholdsfortegnelse DANSK MASKINHANDLERFORENING... 2 MASKINHANDLEREN I ÅR 2020... 8 ÅRET I BRANCHEN... 13 VERDEN OMKRING OS... 15 AFSÆTNING AF TRAKTORER

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2011 2012

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2011 2012 Dansk Maskinhandlerforening Beretning 2011 2012 2 Indholdsfortegnelse DANSK MASKINHANDLERFORENING... 3 ÅRET I BRANCHEN... 8 VERDEN OMKRING OS... 11 AFSÆTNING AF TRAKTORER OG MASKINER i 2011/2012... 14

Læs mere

01.01.2007 31.12.2007

01.01.2007 31.12.2007 Vores mission er at tilbyde moderne forbrugere naturlige mælkebaserede fødevarer, som skaber inspiration, tryghed og velvære. Derved skaber vi den højest mulige mælkepris for vores ejere. årsrapport 2008

Læs mere

Stor vækst på det kinesiske marked Bell får udbyttet op at ringe Høsten 2011

Stor vækst på det kinesiske marked Bell får udbyttet op at ringe Høsten 2011 Frøavl T i d s s k r i f t f o r O K T O B E R - N O V E M B E R I 2 0 1 1 I N r. 2 I 1 0 0. å r g a n g Stor vækst på det kinesiske marked Bell får udbyttet op at ringe Høsten 2011 2 Indhold 3 Lederen

Læs mere

Tidsskrift for. April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang. Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen

Tidsskrift for. April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang. Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen Frøavl Tidsskrift for April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen 2 Indhold 3 Lederen 4 Frøavl ved Maribo søerne 7 Forårets

Læs mere

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts 2015 ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling.

Læs mere

C XO. Omsætning Indtjening Investering. Ledelse mellem krise og vækst

C XO. Omsætning Indtjening Investering. Ledelse mellem krise og vækst # 2 2 0 1 4 C XO magasinet Z ZZ Omsætning Indtjening Investering PwC s C20 by Numbers Ledelse mellem krise og vækst Kom helt tæt på CXO erne, deres beslutninger og evne til at skabe resultater og vækst

Læs mere

Bæredygtigt Landbrug afviser at ændre retorikken

Bæredygtigt Landbrug afviser at ændre retorikken Nr. 9 2. udgave 20. årgang 28. februar 2014 Læs i dette nummer af Grovvarenyt: World Nutrition Forum...2 Åbent hus i Skejby...2 Økologisk fyrtårn i København...2 Fiskeopdræt skal skabe milliardvækst og

Læs mere

Madmarked ramt af konkurs

Madmarked ramt af konkurs Projekt tager form Arbejdstid: 3-4 timer om ugen Aalbæk hærget af brand sommer k kologisk andsforening støtte fra Villum Fonden til et af foreningens mest ambitiøse projekter nogen sinde. Nu begynder aftalerne

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Da russerne gik ind i Ukraine og EU lavede sanktioner mod Rusland og Rusland lukkede for al fødevareimport, blev vi i den grad ramt i landbruget. Vores landbrugsminister

Læs mere

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 DANAVL MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 # 38 SUCCES MED DANAVL GENNEM 25 ÅR Samme polteleverandør i alle årene - samt tillidsfuldt samarbejde mellem opformeringsejer, smågrise-

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ØK DEN 27. MARTS 2007 BERETNING v/bestyrelsesformand JAN ERLUND

GENERALFORSAMLING I ØK DEN 27. MARTS 2007 BERETNING v/bestyrelsesformand JAN ERLUND GENERALFORSAMLING I ØK DEN 27. MARTS 2007 BERETNING v/bestyrelsesformand JAN ERLUND INDLEDNING 2006 blev et rigtigt godt år for ØK: Vore 3 forretninger klarede sig en del bedre end ventet og

Læs mere