Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar Juli årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2011 18. årgang"

Transkript

1 Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Juli årgang 2

2 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen 11, 5800 Nyborg Redaktionelt stof, annoncer/adressering: Sendes til Lars Michelsen Copyright: Citater er tilladt med angivelse af kilde. Brug af artikler aftales med redaktøren. Tryk: PoBe sats & repro Rønnebærvej 6, 6430 Nordborg ISSN Oldermand: Keld Lützhøft Jensen Rugvænget 16, 4100 Ringsted Sekretariatet: Vibeke Klitaa Jacobsen Ermelundsvej 126, 2820 Gentofte Vestre afdeling: Formand: Jens Chr. Sø, viceoldermand Kastanieallé 37, Nykøbing Mors Østre afdeling: Formand: Tom Høeg Andersen Bredevej 103, 2830 Virum Hovedkasserer: Hugo Stjernholm Grønningen 30, 7550 Sørvad Fagligt Udvalg & Lærlingekontoret Formand: John Clemmesen Mellemvej 3, 6430 Nordborg Fagteknisk Udvalg Formand: Benny Lassen Vejlands Alle 45, 2300 Sundby Skorstensfejerskolen/EUC Syd Plantagevej 35A, 6270 Tønder Faglærer: Finn Hansen http//:hjemmesider.eucsyd.dk/fh Begravelseskassen Hugo Stjernholm Indhold Skorstensfejermesterskolen del Nye svende og mestre... 4 Generalforsamlinger... 6 Montørsjusk... 8 Skole i Tønder gennem 40 år Jubilæum Mindeord og mærkedage Leder Sikkerhed Sommeren er over os på godt og ondt, ligesom vi i bladet kan læse artikler om installationer på godt og ondt. Installationer, som i nogle tilfælde kunne have fået fatale følger for de mennesker, der bor i husene. Heldigvis for beboerne kommer der en skorstensfejer, som med sin faglige kompetence og uvildighed gennemgår anlægget og heldigvis finder fejlene. Vi begår alle fejl, og det gør vi også som skorstensfejere, men eftersom det ikke er os, der udfører installationerne, kan vi bruge vore kræfter på at kontrollere anlæggene og dertil hørende aftrækssystemer. Det handler ikke om at være efter installatøren, men derimod om i konstruktivt samarbejde at få rettet op på de fejl, der uvægerligt vil kunne forekomme. Det bringer mine tanker hen på, at den struktur, vi i mange år har haft i faget, beviser, at det, at kun én skorstensfejermester styrer kartoteket for et afgrænset område, sikrer overblikket og dermed samarbejdet med installatøren, hvilket i sidste ende er til gavn for forbrugeren. Som ordningen fungerer nu, er der styring og overblik til gavn for alle. Mistes denne styring, bliver situationen ukontrollerbar og kan medføre fare for forgiftning for borgerne. Vi har alle en vigtig opgave i arbejdet for at undgå brande og forgiftningsulykker, ligesom skorstensfejerens indsats for at minimere energiforbruget og miljøbelastningen ikke må glemmes. Vi følger i øjeblikket med spænding en sag ved Klagenævnet for Udbud, hvor udfaldet vil have afgørende betydning for de fremtidige muligheder for, at skorstensfejeren vil kunne foretage et sikkert kontrolarbejde. Energimåling Startskuddet for udførelse af lovpligtig energimåling er givet, og jeg kan kun opfordre til, at alle kolleger deltager aktivt i dette arbejde. Det skal dog understreges, at det kræver, at man er teknisk ekspert og også er tilmeldt hos SEEB som teknisk ekspert. Alle energimålinger skal indberettes til SEEB. Er man i tvivl om, hvorvidt man er tilmeldt korrekt, vil jeg anbefale, at der tages kontakt til SEEB på følgende adresse: Jeg vil hermed på redaktionens vegne ønske alle en rigtig god sommer. Lars Michelsen FORSIDEBILLEDET Palæets venner afholdte i dagene maj komsammen på palæet i Tønder med hygge og god mad, noget de gør to gange om året. Palæets venner er en klub for folk, der har relation til faget, som så mødes til fællesskab på vores dejlige palæ. Jeg deltog første gang, da jeg for år tilbage meldte mig ind sammen med min bror Peter som nogle af de yngste medlemmer i klubben, da vi syntes, at kontigentet gik til et godt formål, nemlig at værne om vores dejlige hus. Det var en utrolig hyggelig aften, hvor snakken gik på livet løs om bl.a. gamle dage tilsat musik og masser af sang. Jeg kan kun opfordre andre til at melde sig ind og deltage i disse pragtfulde dage. Fotoet er taget af Peter Sunds ved velkomstdrinken i vores have. Jan Sunds 2

3 Revolutionerende mesteruddannelse Skorstensfejermesterskolen del 2. Af Søren Ebbesen Skov, Tønder Her er så fra det netop overståede skoleophold de nye svende med mesterskolens opgradering. I forrige nummer af fagbladet beskrev jeg, hvordan vi på mesterskoleholdet havde visse betænkeligheder ved den nye skole. Jeg tør nok sige, at vi er blevet klogere og mere vise, end da vi startede - og det var vel også meningen. Der har blandt deltagerne hovedsageligt været en optimistisk stemning, men en enkelt eller to af kollegerne har dog syntes, at niveauet ikke kunne bruges i det, man til dagligt mente at have brug for. Jeg er dog af den opfattelse, at faget har brug for alle de input, vi kan få. Det kan ikke nytte noget, at vi er os selv nok - vi bliver nødt til at se ud over vort eget fag og forbedre os med nye tiltag og anderledes tænkning i vor udøvelse af faget. Det kan ikke nytte noget at sige: Sådan plejer vi at gøre! Vi er nødt til at forny os. Denne fornyelse kan begynde i den nye mesterskole, hvis vi tør. Hvis vi ikke tør, kan jeg kun frygte for fagets fremtid. Fremtiden er sikker - den kommer! Spørgsmålet er, om skorstensfejerfaget er sikker på at overleve fremtiden uden at følge med tiden. Jeg tror, vores fag skal imødegå fremtidens udfordringer med endnu mere uddannelse, kursusaktivitet og efteruddannelse. Efter at have gennemgået skorstensfejermesterskolens administrative del, mener jeg, at vi har et håb for faget, et håb, der bunder i uddannelse og ikke mindst efteruddannelse. Det er altafgørende for fagets fremtid, at vi vælger viden frem for finanser. Jeg medgiver gerne, at vi ikke kan leve uden penge, men fagets fremtid afhænger mere af uddannelse end antal producerede enheder. 3 Inden der er gået 10 år, vil oliefyr være forbudt i Danmark. Vi vil stå over for nye arbejdsopgaver, og vi bliver nødt til at være klar. Jeg mener, at den nye mesterskole kan være en mulighed for at imødekomme fremtidens udfordringer og samtidig være en eminent mulighed for at videreudvikle vores arbejdsområder - hvis vi er åbne over for den slags. Vi er mange, der har haft gavn af den nye mesterskole, og vi ser frem til det videre forløb. Indtil videre er tre kolleger blevet mestre fra dette hold! og der er flere, hvor de kommer fra. Stor tak til skolen, vore lærere og ikke mindst fagligt udvalg for udarbejdelsen af den nye skorstensfejermesterskole. Det var på tide, vi fik vores egen igen. Kollegiale hilsner Søren E. Skov

4 Nye svende og mestre Skorstensfejerlauget ønsker til lykke med veloverståede prøver Fra venstre: Elev & (læremester) Mads Nielsen (Erik Didriksen, Nørre Alslev) - Nicolas Jakobsen (Lars Larsson, Halsnæs) - Jonas Karlson (Benny Blicher Hansen, Korsør) - Peter Christiansen (Henrik Hviid Hjorth-Jensen, Randers - Hasse Bürmann (Martin Nielsen, Helsingør) - Thommy Hansen (G. Karlsen/M. Pedersen, Struer) - Kristian Olesen (Bruno Buch Olesen, Juelsminde) - Anders Jakobsen (Knud Erik Christensen, Trustrup) - Nick Krøyer (Torben Hviid, Kerteminde) - Magnus Larsen (Peter Hansen, Rudkøbing - Jannik Tøtrup (Lars Karlsen, Oksbøl) - Per Bertelsen (Ole Bjerre Rasmussen, Ribe). Skorstensfejerlauget hilser tre nye mestre velkommen i Lauget Klaus Andersen, Nordfyns Kommune Christian Bast, Stenløse Tommy Christensen, Stege 4

5 Annoncer Svend søger arbejde Frisk ung mand på 30 søger arbejde. Da jeg er i den situation, at vi flytter fra Falster tilbage til Holstebro, så kommer jeg til at mangle en god arbejdsplads. Jeg er indtil den 1/8 ansat ved Karsten Murel i Nykøbing F. Her har jeg været siden jeg blev udlært for et år siden. Jeg er villig til at køre langt efter jobbet, da jeg elsker at være skorstensfejer Jeg håber at høre fra jer Kasper Skov Andersen Ung mand søger læreplads Gregers Marcusssen søger læreplads som skorstensfejer. Jeg er 22 år og bor i Odense, men jeg er villig til at flytte, hvorhen det måtte være nødvendigt. Jeg kan kontaktes på SKORSTENS- FEJERTØJ Vi går ikke i gang, før vi får nyt tøj fra Vivi! Skorstensfejertøj i den velkendte kvalitet fra Grenaa Dampvæveri. Produceret i Danmark. Leveringstid 8 dage. For yderligere oplysninger kontakt: Vivi Klattrup Havrevænget 20, 4690 Haslev / (10-17) 5

6 De årlige generalforsamlinger Generalforsamlinger 2011 Afdelingsformand Jens Chr. Sø Afdelingsformand Tom H. Andersen Revisor Kent Nymark Christensen Årets generalforsamlinger havde et fantastisk fremmøde Det er godt, at vi mødes og diskuterer de faglige udfordringer, vi står med - ikke alene i nuet - men også ud i fremtiden. På generalforsamlingerne var der denne gang en særlig fokus på drift og udvikling af vores fælles firma, Skorstensfejerdata, samt indtag af elever på lærlingeområdet. På elevområdet var der således indlæg fra Henrik Bertelsen fra evu og Michael Siwertsen fra fagskolen i Tønder. De kunne fortælle om de muligheder, der findes for indtag af elever. På edb-området var det vores daglige leder af Skorstensfejerdata ApS, Vibeke, Henrik B. Jensen fortæller om miljøområdet Henrik Bertelsen om indtag af elever Kim L. Christensen om det fagtekniske Faglærer Michael Siwertsen om elever 6

7 De årlige generalforsamlinger Alle skorstensfejeres hyrdinde, Vibeke Klitaa Jacobsen, beretter om Skorstensfejerdata der fortalte om, hvordan det var gået, siden vi startede, og muligheder for fremtiden. På den økonomiske side kunne revisor Kent Nymark Christensen berette om et firma, der fungerer som det skal. Afdelingsformændene Jens Chr. Sø og Tom H. Andersen kom godt igennem deres beretninger. Lars Michelsen 7

8 Montørsjusk del 1 Pas på ved nytilmeldinger efter hurtige montører! Af skorstensfejermester Jan Sunds Ved nytilmelding på en landejendom af en Vito 300 kondenskedel blev jeg opmærksom på, at der dryppede vand ud ved kabinettet. Da det blev skilt ad, løb kondensvandet ud ved samlingerne fra kedelboksen. Jeg åbnede ind til boksen, som var fyldt med kondensvand til lige under brænderrøret, hvilket havde bevirket, at skamolpladerne, som sidder omkring brænderrøret, var gennemblødte og gået i opløsning. De havde sluppet forpladen, og nu lå de og flød rundt i boksen, hvor de mere eller mindre tilstoppede kedlen ned mod vandlåsen. Årsagen var ganske simpel: der var ikke direkte fald fra vandlåsen til afløb, men der var lavet en ekstra vandlås, ved at afløbsslangen var ført over nogle skabe i baggangen. Dette er yderst farligt, da vandlåsen i yderste fald så kan løsne sig pga. vandtrykket, og røggassen vil da trænge ud i boligen med alvorlig fare for en kulilteulykke, som kan koste menneskeliv. HUSK at tjekke om afløb er ført DIREKTE til afløb. 8 På samme ejendom forekom endnu en mangel. På taget opdagede jeg, at pga. en lidt for hurtig installatør var inderrøret, som leder røggassen op, ikke samlet forsvarligt. En bøjet kant bevirkede, at røggassen kom ind til forbrændingen igen via forbrændingsluftkanalen. Denne fejl fandt jeg, da jeg målte kulilte i forbrændingsluften. Det er næsten umuligt at se, om inderrørene er ordentligt samlet, så husk ved tilmelding at foretage en CO-måling i luftspalten.

9 Montørsjusk del 2 Aftræksystemer Af skorstensfejermester Frank Kallehave Skal gasfyr tilmeldes? En stor del af vores arbejde er at forebygge og minimere risikoen for forgiftningsfare gennem fejning/kontrol og det brandpræventive eftersyn af skorstene og ildsteder. Vi får dog ikke altid en reel mulighed for at forhindre forgiftningsfaren, før det faktisk er for sent. I den senere tid har jeg oplevet nyinstallationer af kondenserende gasfyr, der med stor sandsynlighed kunne have medført forgiftning af husets beboere, hvis ikke fejlen var blevet opdaget i tide. Typiske fejl ved nye installationer kan være, at montøren har trukket plastaftræk fra kondenserende gasfyr enten direkte gennem dobbeltløbede skorstene med andre tilslutninger eller direkte op af røgrør samt skorstene, der også, modtager aftræk fra brændeovn. Ifølge Frederiksborg Amts Avis steg antallet af personskader ved gasulykker fra 10 til 16 i 2010, og naturgassen står for langt størstedelen af antallet af personskader - nemlig de 12 af skaderne. Hvor mange af disse personskader, der kan relateres til ovenstående problematik, vides ikke, men hvordan reducerer vi risikoen for forgiftningsulykker i forbindelse med skorstene, der bruges til flere installationer? Hvordan sikrer vi os imod, at andres fejl kan føres tilbage til os, fordi vi ikke har opdaget dem? Burde aftræk fra gasfyr tilmeldes - efterses - kontrolleres og evt. renses af skorstensfejeren? Svaret må være ja. Som et eksempel på problematikken vil jeg gennemgå en installationsfejl, som min svend opdagede under udførelsen af arbejdet. Oprindelig var ejendommen bygget med en dobbeltløbet skorsten, hvor det ene løb fungerede som aftræk til en åben pejs i stueetagen. Til det andet løb var der tilsluttet en gammel centralvarmekedel med gasblæseluftbrænder i kælderen samt en brændeovn på første sal. 9 Konstruktionen er fra 80 erne og renses derfor fire gange årligt, men siden vort sidste besøg den 3. marts, er der blevet installeret et nyt kondenserende gasfyr i kælderen. Ved besøget den 7. juni konstaterer svenden, at aftrækket til gasfyret er udført med en vandtæt plastforing T120, der er trukket gennem skorstensløbet, hvor brændeovnen ligeledes er tilsluttet. Som det ses på billederne herover, trækkes plastforingen direkte op gennem skorstenen og forbi røgrøret til brændeovnen. I første omgang er skorstenen umulig at feje, og derfor er installationen ulovlig. På nuværende tidspunkt er plastforingen fortsat intakt. Der har dog endnu ikke været tændt op i brændeovnen, men der er træk ved ovnen. Der er udstedt fyringsforbud, indtil installationen er ændret.

10 Annonce 10

11 Annonce 11

12 Første afgangshold fra skolen i Tønder Skole i Tønder gennem 40 år 12

13 Lauget har bevaret de rige traditioner til i dag Jubilæum De første lærlinge til svendeprøven fra den nye skole i Tønder Hvem skulle tro det, men ved de netop afholdte svendeprøver i Vores BY var det 40 år siden, at de første lærlinge aflagde svendeprøve i Tønder. Der skal ikke herske tvivl om, at vi er mange, der husker dagene omkring vores svendeprøve: spænding, uvished, møde med vore skuemestre og hvilke opgaver kommer jeg ud for? Jo, stresset har dagene været, men den atmosfære, der blev skabt i Tønder, har for os alle været helt unik. Vi har bare først opdaget det bagefter, når der var gået et par år, eller når vi selv har haft lærlinge til svendeprøver. Så kommer vore tanker tilbage til dengang. Jo, vi mindes det nok alle med respekt for nogle ærefulde dage. Fra Jens Christian Sø, som også var til svendeprøve de pågældende dage, ligesom fødselaren Orla, der er at finde andetsteds i bladet, har Fagbladet meget venligt fået tilsendt disse billeder. Det kan i øvrigt oplyses, at optagelseshøjtideligheden dengang fandt sted på det daværende hotel Schweitzerhalle. I øvrigt var der 34 lærlinge til prøve, men på billedet finder jeg kun 30. Hvor de sidste fire er, vides ikke pt., men det er muligt, at vi i næste fagblad kan komme en opklaring på dette nærmere. Så jo, vi er mange i dag i faget, som har aflagt svendeprøve i Tønder. Lars Michelsen 13

14 Mindeord og mærkedage Dødsfald Kim Sørensen, Køge sov ind tirsdag den 5. juli. Det er med stor sorg, vi i klubben har modtaget beskeden om Kim Sørensens alt for tidlige bortgang som 56 årig, efter at han har kæmpet mod sydom i længere tid. Vi vil huske Kim Sørensen som kasserer i skorstensfejersvendenes Sjællands afd. fra 1980 til Kim blev ansat som skorstensfejermester i Køge 1. januar 1985 og har lige haft 25 års jubilæum. Kim var også medstifter af Skorstensfejernes Ventilationsfirma i Roskilde amt, hvor han deltog meget aktivt for at få inddraget så meget arbejde som muligt i firmaet. Kim var altid en meget hyggelig og hjælpsom kollega, der deltog i mange af amtsklubbens arrangementer. Kim nød også at gå og pusle i sin have og dyrke sine egne grønsager. Kim Sørensen efterlader sig Marianne og to piger. Æret være hans minde. Ivan S. Johansen 70 år Fhv. skorstensfejermester Johan P. Nielsen, Bjerringbro rundede den 15. juli 70 år. Fra klubben skal der lyde et rigtigt stort til lykke med dagen. Vi håber at se dig også fremover til vore møder. Johan var svend hos Egon Jepsen i Bjerringbro og blev i 1983 ansat som mester i Kjellerup, og da Bjerringbro blev ledigt, overtog Johan også dette og var aktiv til udgangen af Johan har været en god repræsentant for skorstensfejerfaget med meget stor faglig viden, og han elskede at løse problemer. Dette medførte, at Johan blev et naturligt medlem af FU, hvor han har gjort et stort arbejde. Johan nyder sin status som emeritus. Han keder sig dog ikke, for han er aktiv med scenebyggeri hvert år til det lokale Busbjerg spil, han er i petanque-klub, dygtig kortspiller og habil stenhugger med mange flotte kunstværker, er aktiv i Klubben Palæets Venner. Han holder hus og have på Hybenvej rigtig flot og ligeså sommerhuset i Fjellerup og dertil hørende både. Personligt vil jeg sige dig tak for godt og lærerigt samarbejde og venskab og ønsker Metha og dig alt muligt godt fremover. På klubbens og egne vegne Jens Chr år Skorstensfejermester Orla Flemming Nielsen, Christiansfeld. I anledning af din 60 års fødselsdag den 31. juli vil vi gerne sige til lykke. Der er slet ingen tvivl om, at du holder af dit fag og har gjort rigtig meget for det igennem årene. Som svend var du formand for Sønderjylland/Fyns afdeling og var en del af skuekommissionen. Da du blev mester, kom du igen i skuekommissionen, og du har haft plads i det faglige udvalg, ligesom du har været hovedkasserer. Dine faglige kompetencer kan der ikke stilles spørgsmålstegn ved. Jeg havde selv fornøjelsen af at være makker med dig i et par år i skuekommissionen og satte stor pris på den måde, du videregav dine mange erfaringer. Dette skal du have mange tak for. Du har altid bakket flittigt op omkring diverse møder, sammenkomster og pilotkurser og har altid givet din mening til kende. Citat: Alder er som at bestige et bjerg. Man bliver nok lidt forpustet, men får en langt bedre udsigt. På vegne af kollegerne fra Ribe og Sønderjylland vil jeg gerne ønske dig og Lis en uforglemmelig dag. Venlig hilsen Lars Karlsen

15 Mærkedage 60 år Skorstensfejermester Orla Flemming Nielsen, Christiansfeld, fylder år den 31. juli. Orla blev skorstensfejermester i Han blev medlem af Fagligt Udvalg i 1989 og har i årene frem bestridt forskellige tillidsposter for lauget. Foruden at bestyre lærlingekontoret og være formand for Fagligt Udvalg har Orla været medlem af laugets forretningsudvalg og været laugets hovedkasserer. Orla var desuden i mange år censor ved svendeprøverne; et hverv han både har haft som svend og mester. Orla har derudover repræsenteret lauget i Måleteknisk Laboratoriums bestyrelse samt været revisor og delegeret for lauget i Håndværksrådet. Som det kan ses har fødselaren været en aktiv herre. Han har således beklædt mange tillidsposter gennem årene og har brugt mange timer i laugets tjeneste. At alderen endnu ikke har sat meget tydelige spor i Orla kan formodentlig forklares med, at Lis sørger godt for ham i dagligdagen. Hans aktivitet er nu koncentreret om at være skorstensfejermester i det midt-/ sydjyske. Der er ingen forlydender om, at Orla vil hænge det sorte tøj væk i den nærmeste fremtid, og vi kan forhåbentlig se 50 år Skorstensfejermester René Tausø Bak Egedal/Høje Taastrup fylder år den 19. august. Vores gode kollega og klubformand for København Omegn runder nu det skarpe hjørne. Man kan sige, at René er ikke kommet så meget videre (ha ha). Han er udlært hos Eigil Sørensen - har udstået sin svendetid - og er nu selv mester i det samme distrikt. René er altid aktiv. Både når det gælder det faglige og det sociale. Han er en vellidt og respekteret kollega og har altid orden i sine sager. Vi håber han får en skøn dag, hvor han nok skal blive fejret behørigt. Klubben sender de bedste ønsker om en dejlig dag, som han fortjener. På klubbens vegne Tom Høeg frem til at have Orla blandt os som aktiv kollega i mange år frem. Skorstensfejerlauget ønsker tillykke med den runde dag. P.l.v. Keld år Skorstensfejermester Palle Viekær Nielsen, Greve fylder år den 14. august. På klubbens vegne ønsker vi til lykke med dagen. Ivan S. Johansen Hjertelig tak for opmærksomheden. I anledning af min fødselsdag fyldte min person temmelig meget i det forrige fagblad. Jeg vil hermed takke for alle de smukke ord. Mine tanker går ofte tilbage gennem de næsten 50 års organisationsarbejde. Vi var ikke altid enige, men dette tilførte ekstra krydderi til den daglige menu. Det har for mig aldrig været en sur pligt at have et tillidshverv i lauget. Tak til Vibeke, der sørgede for, at det, der skulle gøres, altid blev gjort. Tak til alle jer skorstensfejere! I har alle medvirket til at gøre mit liv lidt bedre. Det har været en fornøjelse at være en del af det hele. Jeg er nu gået på pension, men jeg vil glæde mig til at mødes med jer til diverse arrangementer i lauget i fremtiden. Theodor

16 Annoncer Indlæg ved generalforsamlingen Vibeke Klitaa Jacobsen fra Laugets kontor i Gentofte mødte op med et power point program, ud fra hvilket hun kunne berette om edb-siden af virksomheden i Lauget. Alle er temmelig afhængige af dette system, og der kommer hele tiden nyt til. Der er brug for sikre systemer med servere og support, og der bliver brug for at kunne udskrive fakturaer til offentlige institutioner over nettet. Enhver fejer kan også have god brug for en hjemmeside, der gør det let for kunderne at orientere sig og komme i kontakt med deres egen skorstensfejermester. Plancherne her til højre er et lille udpluk fra foredraget. Var du ikke til stede ved mødet, kan du altid hente yderligere oplysninger hos Vibeke. 16

17 Annoncer Bæltespænder i sterlingsølv oxideret sort oxideret sølv Kan leveres med sort håndlavet kærnelæderbælte Fingerringe Unikke ringe i sterlingsølv fremstillet i 2 serier à 10 stk. Nummereret certifikat følger med ringene. EW Trading Hostrupvej Esbjerg V Tlf

18 Annoncer Redaktionen opfordrer til at man vedhæfter portrætter, når der indsendes meddelelser om kollegers mærkedage. Andre billeder, der kan illustrere indsendte artikler og debatindlæg, er også velkomne - helst som vedhæftede jpg-filer, der ikke er reduceret i dpi - med andre ord: den direkte originaloptagelse fra kameraet uden bearbejdning. Vi klarer resten. 18

19 Efteruddannelse Rønnebærvej 6, 6430 Nordborg

20 Returadresse: Lars G. Michelsen, Grejsdalen 11, 5800 Nyborg 20

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Marts 2014 21. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Marts 2014 21. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Marts 2014 21. årgang 1 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej 23 B, 3300 Frederiksværk

Læs mere

Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Skorstensfejeren. April 2011 18. årgang

Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Skorstensfejeren. April 2011 18. årgang Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Skorstensfejeren April 2011 18. årgang 1 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. December 2010 17. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. December 2010 17. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 December 2010 17. årgang 4 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Oktober 2010 17. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Oktober 2010 17. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Oktober 2010 17. årgang 3 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juni 2013 20. årgang. Halsnæs Fjernvarmecentral

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juni 2013 20. årgang. Halsnæs Fjernvarmecentral Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Halsnæs Fjernvarmecentral Juni 2013 20. årgang 2 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2012 19. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2012 19. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Juli 2012 19. årgang 2 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. December 2012 19. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. December 2012 19. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 December 2012 19. årgang 4 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej 23 B, 3300 Frederiksværk

Læs mere

Skorstensfejeren SKORSTENSFEJERNE ARBEJDER FOR ET GODT MILJØ. April 2009 16. årgang

Skorstensfejeren SKORSTENSFEJERNE ARBEJDER FOR ET GODT MILJØ. April 2009 16. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 SKORSTENSFEJERNE ARBEJDER FOR ET GODT MILJØ April 2009 16. årgang 1 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. April 2010 17. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. April 2010 17. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 April 2010 17. årgang 1 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778»SKORSTENSFEIEREN«(turbåden) havde travlt under Tall Ships Race i Århus havn 07.07.07. Man fandt ingen både med skorsten, så det var småt med fagligt

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. April 2012 19. årgang. Gregers Marcussen er vild med store skorstene Læs side 8

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. April 2012 19. årgang. Gregers Marcussen er vild med store skorstene Læs side 8 Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Gregers Marcussen er vild med store skorstene Læs side 8 April 2012 19. årgang 1 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar

Læs mere

Skorstensfejeren. hyrdinderne. Oktober 2008 15. årgang

Skorstensfejeren. hyrdinderne. Oktober 2008 15. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 og hyrdinderne Oktober 2008 15. årgang 3 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen

Læs mere

Skorstensfejeren. Marts 2008 15. årgang

Skorstensfejeren. Marts 2008 15. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Marts 2008 15. årgang 1 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Skorstensfejeren. Dansk lærlings praktikerfaringer fra ophold i Sverige. læs side 3. December 2009 16. årgang

Skorstensfejeren. Dansk lærlings praktikerfaringer fra ophold i Sverige. læs side 3. December 2009 16. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Dansk lærlings praktikerfaringer fra ophold i Sverige læs side 3 December 2009 16. årgang 4 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11.

Læs mere

Skorstensfejer- MESTEREN INDE I BLADET. Skorstensjungle. Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Oliefyrsafgift

Skorstensfejer- MESTEREN INDE I BLADET. Skorstensjungle. Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Oliefyrsafgift Skorstensfejer- MESTEREN Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 INDE I BLADET Oliefyrsafgift Ce-mærkning af stålskorstene Svar fra en ovnsætter Fastgørelse af flowkontrol 2 3 4 7 Skorstensjungle

Læs mere

Skorstensfejer- MESTEREN INDE I BLADET. Fyring i masseovne Vi har afprøvet to masseovne Læs artiklen side 3

Skorstensfejer- MESTEREN INDE I BLADET. Fyring i masseovne Vi har afprøvet to masseovne Læs artiklen side 3 Skorstensfejer- MESTEREN Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 INDE I BLADET Branchevejledning Masseovn/finsk stenovn En rigtig skorstensfejer Norsk besøg 2 3 8 13 Fyring i masseovne Vi

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Fængselsfunktionæren 5. Fængselsforbundet Maj 2012

Fængselsfunktionæren 5. Fængselsforbundet Maj 2012 Fængselsfunktionæren 5 Fængselsforbundet Maj 2012 Nr. 5-2012 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 De åbne fængsler er overfyldte 15 Video skal afløse fangetransporter 16 Magtesløse overfor indsmugling i åbne

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Indhold Udgiver

Læs mere

Læs om : Lån et kamera

Læs om : Lån et kamera Nummer 51 14. årgang April 2011 Billedfremstilling Lederpris Fastelavn Musikpædagog Café Kyndelmisse Kære Victor Udvekslingsstudent Studietur til Australien Blicheregnens Museum Se girokort til frivillig

Læs mere

Faglig sag side 6 & 7. Prislisten 2012 for Kærneland side 9. Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Faglig sag side 6 & 7. Prislisten 2012 for Kærneland side 9. Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Faglig sag side 6 & 7 Prislisten 2012 for Kærneland side 9 Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014

STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014 STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014 Læs i dette nummer blandt andet om: - Side 9 manden Thomas Strømsholt side 9-17 - Nye regler, faldtests og rækværker side 20-27 - Nye svende i København side

Læs mere

KLAMPEN KLUBBLAD FOR ELEKTRIKERKLUBBEN K&L

KLAMPEN KLUBBLAD FOR ELEKTRIKERKLUBBEN K&L KLAMPEN KLUBBLAD FOR ELEKTRIKERKLUBBEN K&L NR. 1 32. ÅRGANG MARTS 2015 Beretning fra Klub-kl. Tillidsrepræsentant Tonny Haurholm Endnu et år er gået, og tiden er igen inde til en beretning fra bestyrelsen.

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 105 DECEMBER 2012

STILLADSINFORMATION NR. 105 DECEMBER 2012 STILLADSINFORMATION NR. 105 DECEMBER 2012 Læs artiklen på side 34-37 om polakstilladser på KARA Læs i dette nummer bl.a. om: - Mindeord for Simon side 6-7 - Ni 25 års-jubilarer i København side 9-21 -

Læs mere

Fængselsfunktionæren 7/8. Fængselsforbundet Juli-August 2011

Fængselsfunktionæren 7/8. Fængselsforbundet Juli-August 2011 Fængselsfunktionæren 7/8 Fængselsforbundet Juli-August 2011 Nr. 7/8-2011 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Et kursus hvert syvende år er ikke nok 16 Fagligheden har brug for en opgradering 17 100 millioner

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere