INDHOLDSPLAN FOR HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSPLAN FOR HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2013-2014"

Transkript

1 INDHOLDSPLAN FOR HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET Elevvej 10 Haubro 9600 Aars Tlf: HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE INDHOLDSPLAN Side 1

2 VÆRDIGRUNDLAG Himmerlands Ungdomsskole er en Grundtvigsk skole. Vi bygger på den levende samtale, med ligeværdighed mellem mennesker. Sammen med vores elever arbejder vi på at skabe et forpligtende fællesskab, hvor der er plads til forskellighed. Et fællesskab hvor frihed og ansvar følges ad. I vores hverdag kommer eleverne til at: Møde dansk kultur Bruge fantasien og forundres Udvikle deres faglige og sociale evner Styrke selvtillid og mod Opleve glæden ved at synge, springe og danse Lære respekt for retten til forskellighed Træffe beslutninger, og lære at tage konsekvenser Lære at samtalen kræver nærvær og aktiv lytning Mærke vi har brug for hinanden Møde en skole, der rummer liv, kærlighed, oplevelser og glæde. FORMÅLSBESKRIVELSE Himmerlands Ungdomsskoles formål er at drive efterskole på grundlag af Grundtvigs skoletanker inden for rammerne af de til enhver tid gældende regler om frie kostskoler. Himmerlands Ungdomsskole tilbyder undervisning på 8., 9. og 10. klassetrin. HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLES HISTORIE Himmerlands Ungdomsskole startede sin virksomhed d. 3. november På holdet var der 7 piger og 23 drenge foruden en halv snes elever i friskolen. Janus Worm blev skolens første forstander, og han udgjorde sammen med sin hustru og to andre lærere skolens lærerstab. Grundlaget for skolen var et legat med navnet: Marie og Anton Sørensens legat. Ægteparret Sørensen var hoveddrivkræfterne bag oprettelsen af skolen. Legatet skulle ledes af en bestyrelse på fem mand, som skulle vælges blandt Haubro sogns selvstændigt boende mænd og kvinder, og den blev selv supplerende. Til formand valgtes Niels Nielsen, Jelstrup. Med årene voksede til at blive en af de største efterskoler i Danmark. Både hvad elevtal, medarbejdere og bygningsmasse angår. Himmerlands Ungdomsskoles Elevforening blev stiftet i 1924, denne blev nedlagt i For en del år siden nedlagde man Repræsentantskabet og Legatbestyrelsen. Samtidig hermed stiftedes Himmerlands Ungdomsskoles Skolekreds, der udgør skolens bagland i dag. I dag består skolens bestyrelse består af 7 personer. Skolekredsen afholder generalforsamling en gang om året, og det er her at bestyrelsen, som er skolens øverste myndighed, bliver valgt. HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE INDHOLDSPLAN Side 2

3 DAGENS GANG 7.15 Der åbnes til morgenmad 7.30 Beskeder. Alle elever skal være i spisesalen 7.45 Sygemelding 8.00 Undervisningen begynder (2 lektioner à 60 minutter) Formiddagspause servering i Arken Undervisning Fællessamling Områderengøring Middagsmad Elev-bank Undervisning Valgfag - profilfag Aftensmad Lektietime Eleverne skal være på egen gang Lærerne kommer og siger godnat - der skal være ro Lyset skal være slukket HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE INDHOLDSPLAN Side 3

4 SKOLENS ELEVGRUPPE Skolens elever er mellem 14 og 18 år og går alle i 8., 9. eller 10. klasse. Skolen har plads til 120 elever. Eleverne bliver optaget i den rækkefølge de tilmelder sig skolen, dog tages der hensyn til fordeling på klassetrin og køn. Det er et krav, at familierne er til et orienterende møde på skolen inden optagelse. SKOLENS MEDARBEJDERE Skolen har 19 medarbejdere. 6 lærere, 4 timelærere, 1 forstander, 1 viceforstander samt 3 køkkenansatte,1 rengøring, 1 pedel, 1 pedelmedhjælper, 1 bogholder og 1 sekretær. KONTAKTGRUPPER En lærer og elever udgør en kontaktgruppe. Personlig kontakt mellem hjem og skole foregår gennem kontaktlæreren. Hver dag spiser kontaktlæreren middagsmad sammen med sin kontaktgruppe. Man vil så vidt muligt træffe sin kontaktlærer ved det forberedende møde. GANGLÆRERE Til hver gang er der knyttet 1-2 lærere, hvis opgave det er at sørge for, at eleverne på gangen trives, og hvis der er problemer af den ene eller den anden art imellem gangens beboere hjælpe med at få problemerne løst. Ganglærerne er også ansvarlige for, at rengøringsstandarden lever op til skolens krav. OBLIGATORISKE FAG Dansk, matematik og engelsk er obligatoriske fag dvs. dem skal alle elever have. Alle vores 9. og 10. kl. elever kan gå op til FSA eller FS10 prøven. Vi niveaudeler 8., 9. og 10. kl. med 3 niveauer i fagene dansk, engelsk og matematik. Vi har fællessamling 2 gange om ugen og fællesmøde 1 gang om ugen. Vi slutter ugen af fredag eftermiddag inden vi holder weekend med fælles sangtime for alle elever. Alle elever har min. 2 times gymnastik om ugen. Til foråret giver hele elevholdet adskillige opvisninger både herhjemme på skolen, i nabobyerne og ved et par større fællesstævner i Aalborg og Hobro. PROFILFAG Vi er en boglig skole, men ønsker samtidig at tilbyde vores elever en bred vifte af fagmuligheder, så de får chancen for at opdage nye sider af sig selv. På Himmerlands Ungdomsskole er der mange muligheder for at udvikle sig og udforske nye fagområder. Minimum 4 timer med profilfag om ugen. Mulighed for 2 forskellige profiler i ugens løb. HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE INDHOLDSPLAN Side 4

5 I skoleåret tilbyder vi følgende profilfag: Golf, fodbold, madkunst, tekstil/design, musik, træning, Håndbold, designhåndværk, spildesign, foto og film tilbydes fra periode 2. Profilfagene vælges 3 gange om året. VALGFAG De boglige valgfag (som dog kun er valgfag for 10. klasse) er: Tysk og Science. Fagene kan følges på både FSA og FS10 niveau. Disse fag er helårsfag. De øvrige valghold - de kreative, musiske, værksteds- og idrætslige fag er en stor samling fag. Vi er en almen grundtvigsk skole, som ønsker at tilbyde vores elever en bred vifte af fagmuligheder, så de får chancen for at opdage nye sider af sig selv. Disse valgfag vælges 3 gange om året. SKOLEVEJLEDNING Vi har en uddannet skolevejleder, og han har i løbet af skoleåret individuelle samtaler med hver elev. Eleverne får ajourført deres uddannelsesplan, og bliver hjulpet videre i deres uddannelsesforløb. ANDERLEDES DAGE I løbet af året bryder vi på udvalgte dage skemaet op og erstatter det med et anderledes program. Det kan f.eks. være fagdage, kontaktgruppedag, musikfestival, idrætsstævner m.fl. Anderledes dage kan også opstå spontant. FORÆLDREKONTAKT Vi håber naturligvis på at få et godt samarbejde mellem skole og hjem. Hver elev har en kontaktlærer, som primært er den i det daglige, der ringer eller kan ringes til, hvis der er forhold at drøfte. Vi holder desuden nogle forældremøder, hvor der vil være mulighed for samtale mellem elev forældre og lærere. I løbet af året vil I blive inviteret til forskellige arrangementer, der finder sted på skolen. F.eks. samtaler, forældreweekend, juleafslutning, gymnastikopvisninger m.m. Endvidere vil vi i løbet af året skrive nogle forældrebreve til jer, hvor vi fortæller nyt fra skolen. AFTENARRANGEMENTER En gang om ugen (som oftest onsdag) har vi fællesarrangement, hvor alle elever deltager. Nogle aftner er planlagt af lærerne, andre af eleverne. Nogle aftner får vi gæster udefra, som optræder. Andre gange optræder vi selv. En aften hver måned er der gangarrangement, dvs. værelsesgangene på skift står for at arrangere aftenen for resten af elevflokken. FERIE Vi har vinterferie i uge 8 i 2014 og vi beder indtrængende dem bruge denne uge til ferie, så det ikke bliver nødvendigt at få fri i andre uger. Vi har desuden undervisning mandag onsdag før påske. BESØG Forældrene kan altid komme og besøge sit barn, både en hverdagsaften og i weekenden. Ønskes der besøg af venner en hverdagsaften skal der laves en aftale med vagtlæreren. Ønskes der besøg af venner i hele weekenden skal man søge om dette senest onsdagen før. HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE INDHOLDSPLAN Side 5

6 WEEKEND Et ungdomsskoleophold er et tilbud om skoleophold alle ugens 7 dage. Undervisningen foregår mandag til fredag. I weekenden er der mulighed for andre former for aktiviteter og samvær på skolen en mulighed vi stærkt vil anbefale dig at udnytte. De fleste weekender har deres eget tema. Indholdet vil blive præsenteret før weekendtilmelding. Eks. på weekendtemaer er bl.a. HU og Haubro, BS på afveje, Ud i det blå, weekend i bevægelse, Karaoke, Bryllup. Det er også muligt at rejse hjem på weekendophold. Der er dog nogle enkelte weekender, du skal blive på skolen. Disse weekender vil være kalenderlagt ved åbningsmødet. Er du på skolen i weekenden, må du være indstillet på at deltage i de arrangementer, der arrangeres. Afrejse fra skolen til weekendophold kan tidligst ske efter fællestimen fredag kl SKOLEÅRET/ÅRSPLAN Skoleåret er planlagt således, at der udover de almindelige undervisningsuger er plads til andre aktiviteter og oplevelser. Skoleåret har 42 kursusuger. De fleste uger kører med fastlagt skema, som kan ses andet sted. Udover de almindelige skemauger har vi følgende særlige uger: Introuge: Den første 2 uger af skoleåret er tilrettelagt som et introduktionsforløb kombineret med undervisning, hvor medarbejdere og elever skal lære hinanden at kende. Desuden skal eleverne introduceres til efterskolens daglige rutiner, regler m.v. Det er også i disse uger vi sammen med eleverne fastlægger elevernes endelige skema. (se skema bagerst). Anderledes dage: I løbet af året bryder vi på udvalgte dage skemaet op og erstatter det med et anderledes program. Det kan f.eks. være en kontaktgruppedag, som vi traditionen tro har i efteråret. Fordelt over resten af året har vi fag-dage, hvor fagene dansk, engelsk og matematik får 1-2 hele dage til fordybelse i faget. Emneuger: Vi har 2 emneuger: En dramaemneuge (uge 41), hvor vi selv bygger en forestilling op fra bunden. En forestilling hvor så mange som muligt er på scenen, og hvor der ikke kun er 2 stjerneroller. Selvfølgelig laver vi også musik, dans, lys, lyd, kostumer og kulisser. Ugen kulminerer i en stor forestilling for forældre, søskende, bedsteforældre og mange flere. Rejser: I januar/februar tager vi til Tjekkiet i en uge og står på ski. Turen er inkluderet i skolepengene. Alle elever får undervisning i skiskolen. I uge 14 tilbydes alle elever endvidere profilfagsrejse. Der vil blive tilbudt forskellige destinationer/udflugter. Denne tur er forældrebetalt. Selvvalgt opgave/projektopgave: For 10. klassernes vedkommende er der 1 uges brobygning, hvor der er mulighed for at afprøve to forskellige uddannelsesveje. I forbindelse med brobygning arbejdes der også med den selvvalgte opgave I samme uge er 8. og 9. kl. i praktik. Terminsuge/gymnastikuge: I uge 3 og uge 9 er der sammenlagt 5 dage med gymnastik og terminsprøver. HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE INDHOLDSPLAN Side 6

7 Prøveperiode: I lighed med folkeskolen tilbyder vi vores elever at tage folkeskolens afgangsprøve (FSA) eller 10. klassesprøven (FS10). Vi har et udmærket censorsamarbejde med vores nabo efter- og folkeskoler. Sidste uge: I den sidste uge på Himmerlands Ungdomsskole foregår der en masse forberedelser til afslutningen. Alle værelserne skal pakkes ned og gøres rent og der skal tages ordentlig afsked med hinanden og skolen. Desuden arrangeres der forskellige gang- og k-gruppedyster. Om onsdagen tager alle eleverne på tur. Torsdag aften afholdes der afslutning hvor kun elever og personale er med. Aftenen slutter med fakkeloptog gennem byen. Fredag afholdes der afslutningsmøde. HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE INDHOLDSPLAN Side 7

8 BOGLIGE FAG PÅ H.U. (OBLIGATORISK): DANSK FOR 8., 9. OG 10. KLASSE Fagets formål: Formålet er identisk med formålet for undervisningen i faget i Dansk i Folkeskolen, som det er beskrevet i gældende lovgivning. Undervisningen tilrettelægges så undervisningsministeriets vejledende læseplan for faget Dansk følges. Ligeledes er de centrale kundskabs- og færdigheds-områder identiske med de i faghæftet beskrevne. Timetal: Faget har 4 lektioner á 60 min. ugentligt gennem hele kursusforløbet. Antal hold: Skolen underviser 3 hold. Prøveforberedende / ikke prøveforberedende: Danskundervisningen er niveaudelt og 8., 9. og 10. er blandede. Der er 3 hold fordelt på 3 niveauer. Faget er prøveforberedende. Der kan afsluttes med Folkeskolens Afgangsprøve (FSA) eller Folkeskolens 10. klasses prøve (FS10). Dertil kommer 2 fagdage samt synopseforberedelsestimer. ENGELSK FOR 8., 9. OG 10. KLASSE Fagets formål: Formålet er identisk med formålet for undervisning i engelsk i folkeskolen, beskrevet i faghæfte 2 "Fælles mål 2009", Undervisningsministeriet Undervisningen tilrettelægges og gennemføres så Undervisningsministeriets vejledende læseplan for faget engelsk følges. Der arbejdes også ud fra de centrale kundskabs- og færdighedsområder, der beskrives i faghæftet. Engelsk undervisningen er niveaudelt og 8., 9. og 10 kl. er blandede. Der er i alt 3 hold fordelt på 3 niveauer, hvor eleverne afhængigt af individuel faglighed kan vælge mellem FSA og FS10 prøven. Timetal: Faget har på alle klasser et timetal på 3 ugentlige lektioner á 60 min. Dertil kommer 2 fagdage samt synopseforberedelsestimer. TYSK FOR 8. og 9. KLASSE Fagets formål: Formålet er identisk med formålet for undervisning i tysk i folkeskolen, beskrevet i faghæfte, Fælles Mål for Tysk, Undervisningsministeriet Undervisningen tilrettelægges og gennemføres, så Undervisningsministeriets vejledende læseplan for faget tysk følges. Der arbejdes ligeledes ud fra de centrale kundskabs- og færdighedsområder, der beskrives i faghæftet. HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE INDHOLDSPLAN Side 8

9 Antal hold/antal prøveforberedende hold: På 8. og 9. årgang er der 1 hold, som er prøveforberedende til FSA. Timetal: Faget har på 8. og 9. klasse FSA 2 ugentlige lektioner á 60 minut. MATEMATIK FOR 8., 9. OG 10. KLASSE Fagets formål: Formålet er identisk med formålet med undervisning i faget matematik i Folkeskolen som beskrevet i Fælles mål 2009, Undervisningsministeriet Undervisningen tilrettelægges, så Undervisningsministeriets vejledende læseplan for faget matematik følges. Ligeledes er de centrale kundskabs- og færdighedsområder identiske med de i faghæftet beskrevne. Timetal: Faget har et timetal på 3 lektioner pr. uge á 60 min. Prøveforberedende / ikke prøveforberedende: Matematikundervisningen er niveaudelt og 8., 9. og 10. er blandede. Der er 3 hold fordelt på 3 niveauer. Faget er prøveforberedende. Der kan afsluttes med Folkeskolens Afgangsprøve (FSA) eller Folkeskolens 10. klasses prøve (FS10). Dertil kommer 2 fagdage samt synopseforberedelsestimer. SAMFUNDSFAG FOR 8. og 9. KLASSE Fagets formål: At eleverne tilegner sig viden, færdigheder og kundskaber, som svarer til trinmålene efter 9. klasse i undervisningsministeriets faghæfte Samfundsfag. Undervisningen skal endvidere forberede eleverne til den obligatoriske prøve i samfundsfag efter 9. klasse. HISTORIE FOR 8. og 9. KLASSE Fagets formål: Formålet er identisk med formålet for undervisning i Historie i folkeskolen, beskrevet i faghæftet Fælles mål for Historie, undervisningsministeriet Undervisningen tilrettelægges og gennemføres på undervisningsministeriets vejledende læseplan for faget historie følges. Der arbejdes også ud fra de centrale kundskabs- og færdighedsområdet, der beskrives i faghæftet. FÆLLES FOR SAMFUNDSFAG OG HISTORIE Antal hold: Skolen underviser 1 hold. Faget er prøveforberedende. Timetal: De to fag har tilsammen 2 timer pr. uge á 60 min.. HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE INDHOLDSPLAN Side 9

10 SCIENCE FOR 8. OG 9. KLASSE Fagets formål: Formålet med undervisningen er identisk med formålet for undervisningen i fysik/kemi i 9. kl. i folkeskolen, og med formålet med biologi og geografi i 9. kl. i folkeskolen, beskrevet i de seneste mål for fysik/kemi, biologi og geografi. Undervisningen tilrettelægges og gennemføres så Undervisningsministeriets vejledende læseplaner for fagene fysik/kemi og geografi og biologi følges. Der arbejdes ud fra de centrale kundskabs- og færdighedsområder, der beskrives i faghæfterne. Antal hold/prøveforberedende hold: På 9. årgang er der 1 hold, der er prøveforberedende til FSA. Timetal: Der undervises 3 x 60 min. ugentligt. 2-3 gange er der større feltture ud af skole, med tværfagligt indhold inden for naturvidenskabens kerneområder. HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE INDHOLDSPLAN Side 10

11 BOGLIGE VALGFAG PÅ H.U.: SCIENCE FOR 10. KLASSE Fagets formål: Formålet er identisk med formålet for undervisningen i fysik/kemi i 10. kl. i folkeskolen, beskrevet i de seneste mål for fysik/kemi samt at øge elevernes interesse for aktuelle naturvidenskabelige temaer. Undervisningen tilrettelægges og gennemføres så undervisningsministeriets vejledende læseplan for faget fysik/kemi følges. Der arbejdes ud fra de centrale kundskabs- og færdighedsområder, der beskrives i faghæftet. Antal hold/prøveforberedende hold: På 10. årgang er der 1 hold, der er prøveforberedende til FS10. Timetal: Der er ugentlig 2 lektioner a 60 min. TYSK FOR 10. KLASSE Fagets formål: Formålet er identisk med formålet for undervisning i tysk i folkeskolen, beskrevet i faghæfte, Fælles Mål for Tysk, Undervisningsministeriet Undervisningen tilrettelægges og gennemføres, så Undervisningsministeriets vejledende læseplan for faget tysk følges. Der arbejdes ligeledes ud fra de centrale kundskabs- og færdighedsområder, der beskrives i faghæftet. Antal hold/antal prøveforberedende hold: På 10. årgang er der 1 hold, der er prøveforberedende til FS10/FSA. Timetal: Faget har på 10. klasse FS10 2 ugentlige lektioner á 60 minut. HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE INDHOLDSPLAN Side 11

12 FÆLLESTIMER PÅ H.U.: FÆLLESSAMLINGER - FÆLLESMØDE - SANGTIME At give eleverne livsoplysning og folkelig oplysning via timernes kulturbærende og kulturskabende indhold. Gennem den gode fortælling den mundtlige fortælling og via sangene at skærpe elevernes sanser for den forunderlige og fantastiske verden, vi lever i og er en del af. Enkelte gange at videreformidle praktiske oplysninger om hverdagens aktiviteter forberede eleverne. Vi vil altså: Løfte den enkelte tilhører ud af sit eget og ind i et fælles rum. Skabe billeder og stemninger i deltagernes/tilhørernes sind Gøre disse timer til et element i den personlighedsskabende proces, hvor man rodfæstes/ griber efter/ beskriver mulige platforme for tilværelsen. At gribe og begribe med både hjerne og hjerte. At arbejde med sammenkoblingen mellem videnstilegnelse og oplevelse. At arbejde også med den sanselige dimension både i sang og fortælling At anspore til refleksion mere end at servere færdige løsninger Give eleverne en livslang ballast af sange Lade eleverne opleve glæden ved at synge sammen Indhold i fortælledelen: Myter og eventyr Personalhistorie Historie Fortællerens egen oplevelse af og erfaring med menneskelivets vilkår. Indhold i sangdelen: Kendte og ukendte sange Nye og gamle sange Danske og udenlandske sange Fælles- og korsang Timetal og holdstørrelse: ½ time 2 gange om ugen for alle elever med kombineret sang/fortælling. ½ time 1 gang om ugen for alle elever med fællesmøde. ½ time 1 gang om ugen udelukkende med sang. Faget er ikke prøveforberedende. KULTURFAG/AKTUEL ORIENTERING Er et aktuelt fag om kultur og den tid, vi lever i! Vi diskuterer aktuelle emner, kulturforståelse, værdier og fordomme! Fagets formål er at skabe indsigt i alsidige kulturelle livs- og udtryksformer. Det værende kunst, musik, etik, politik, religion og hele paletten af mangfoldige livs kulturer. Igennem provokation, oplæg og debat vil vi udvide den enkelte elevs videnshorisont, så der derigennem udvikles en større omverdensforståelse. Formålet er yderligere at give eleverne en indsigt i og forståelse for vores kulturelle identitet som danskere i Danmark, Europa og verden. Timetal: 1 ugentlig lektion á 60 min. HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE INDHOLDSPLAN Side 12

13 GYMNASTIK PÅ HU at give eleverne gymnastiske færdigheder (bevidsthed om deres egen krop), der gør dem i stand til at bruge deres krop på mange forskellige måder, og i mange varierede sammenhænge. at give eleverne oplevelsen og glæden ved at lave gymnastik, og ved at være aktive sammen med andre. at give eleverne oplevelsen af suset og fællesskabet ved fælles træninger og ved forårets opvisninger, hvor de som ét hold er repræsentanter for skolen. Den daglige undervisning er præget af høj aktivitet, og der arbejdes med det legende, eksperimenterende og det udtryksmæssige perspektiv. For drengenes vedkommende, vil undervisningen generelt bestå af opvarmning og forskellige redskabsopstillinger med henblik på indlæring af håndstand og forskellige spring. Senere på forløbet vil vi arbejde med rytmisk gymnastik. For pigernes vedkommende vil undervisningen være bygget op omkring et grundtræningsprogram til musik. Der bliver hovedsageligt lagt vægt på koordinationstræning, rytmetræning, styrketræning og bedre kropsforståelse. De elementer der bliver indlært i løbet af skoleåret vil blive sat sammen til det afsluttende opvisningsprogram, hvor alle elever deltager. Og her bliver elevernes kreative evner stillet på en prøve. Faget er ikke prøveforberedende Gymnastikken er obligatorisk, og både piger og drenge har min. 1 lektion á 60 min. om ugen hele året. Derudover 1 fællesgymnastiktime om ugen hele året. Holdene består af to pige rytmehold, et mix hold med både spring og rytme. PRAKTISK ARBEJDE Praktisk arbejde omfatter køkken-, rengørings- og pedelarbejde, og formålet er: - at give kendskab til praktiske funktioner - at give mulighed for at opleve nødvendigheden af, at visse ting fungerer - at synliggøre ellers ofte usynlige arbejdsområder - at give indsigt i fremstillings- og renholdelsesprocesser - at lære håndelag til brug andre steder i tilværelsen - at opdrage til respekt for hinandens arbejde - at opdrage til ansvarlighed over for medmennesker, materialer og inventar - at give kendskab til ledelse og samarbejde - at lære eleverne at kende på andre måder lade dem få mulighed for at vise flere sider af sig selv - at give helhedsoplevelse om et dagligt liv der ellers ofte er splittet i en usammenhængende tilværelse - at eleverne er med til at skabe hyggelige omgivelser Organisering: Eleverne indgår i en turnusordning, hvor de på skift hjælper til i køkkenet, rengøring eller pedel. HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE INDHOLDSPLAN Side 13

14 PROFILFAG PÅ H.U.: Profilfagene på HU er placeret i 2 grupper. Tirsdag og torsdag formiddag samt mandag og onsdag eftermiddag. Profilfag der er placeret om formiddagen har en varighed på 5 lektioner á 60 min. Profilfag der er placeret om eftermiddagen har en varighed på 4 lektioner á 60 min. Profilfagene på HU er IKKE prøveforberedende. FODBOLD Formålet er at dygtiggøre eleverne indenfor fodboldspillet både udendørs og indendørs. I den forbindelse skal de udbygge deres taktiske såvel som deres tekniske færdigheder. Undervisningen indeholder opvarmning, småspil, lege, tekniktræning, taktiktræning, skudtræning, mm. Undervisningen bygger på de tre principper, "at spille selv", "at spille med" og "at spille mod" deri ligger at eleverne skal dygtiggøres enkeltvis i forhold til de tekniske og taktiske færdigheder, desuden skal de lære at spille sammen og endelig lære at kæmpe og dermed både angribe og forsvare. Eleverne vil have en stor grad af medbestemmelse i faget. GOLF Formålet er at dygtiggøre eleverne indenfor golfspillet. I den forbindelse skal de udbygge deres tekniske færdigheder. Undervisningen i golf vil bl.a. bestå af: - Teknisk træning i alle spillets dele - Video træning - Trænings øvelser - Rådgivning på banen (Bl.a. course management) - Træningsplanlægning - Som en del af undervisningen i golf medfølger et juniormedlemsskab i Aars Golfklub Træningen kommer til at foregå i Aars Golfklub, hvor en stor indspilsgreen og en overdækket træningsbane giver super muligheder til at blive bedre. Som en del af undervisningen i golf medfølger et juniormedlemsskab i Aars Golfklub hvilket giver dig adgang til banerne også udenfor undervisningen. Klubbens PGA Træner Allan Høgh står for undervisningen. Allan har spillet 3 år på Landsholdet. Derefter spillede han 3 år som professionel. Han har 2 gange vundet DM i Slagspil og 10 gange DM for klubhold (Aalborg). Allan er uddannet golftræner i 2008 og underviser fuldtid i Aars Golfklub HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE INDHOLDSPLAN Side 14

15 DANS Profilfaget dans er for dig, som er vild med at danse. Du vil hver uge få 4 timers danseundervisning. Faget giver plads til dig, som har danset i flere år, men også til dig, som gerne vil udfordre dig selv ved at prøve noget nyt. Vi tager udgangspunkt i den enkelte så der er plads til de forskellige niveauer, der kan være på holdet. Det er vigtigt, at alle får og føler udfordring, ligesom det er vigtigt, at enhver er åben og engageret i de forskellige udfordringer. I danselektionerne vil vi bl.a. arbejde med: Teknik Smidighed Spring Musikforståelse Hip hop Disco Jazz Showdance Profilfaget dans giver dig chancen for seriøs udvikling indenfor dans og performance. Du får dans fordelt på to energiske og glade dage efterfulgt af ømme muskler og lysten til at danse endnu mere. Undervisningen i dans varetages blandt andre af Louise Boyding Hejlskov, instruktør og medejer af Aars Business School, hvor hun dagligt underviser i dans. TEKSTIL OG DESIGN Formålet er at give eleverne en teknisk og praktisk kunnen indenfor faget samt give dem en forståelse for de mode og designmæssige aspekter i nutiden. Undervisningen skal være med til at fremme skaberglæden, så eleverne bliver i stand til at skabe noget ud fra egne ideer og designs. Således, at de bliver opøvede i at bruge faget til at skabe det personlige udtryk. Syning Forarbejdning af beklædning og andre brugsgenstande. Herunder mønstertegning, beregning af materialeforbrug og stofvalg. Forskellige dekorationsteknikker inddrages. Genbrugstøj vil også indgå som en del af undervisningen. Strik Kendskab til grundlæggende strikteknikker. Valg af forskellige materialer, såvel naturfibre som kunstgarner. Kendskab til de muligheder, der ligger i at kombinere strik med andre tekstilformer. Her kan strikkes forskelligt tilbehør, såsom tasker, huer eller tørklæder. Designprocesser og historie Her arbejdes med forskellige udtryksformer og designprocesser blandt andet teori omkring signalværdier i beklædning og modens historie. Metode I alle dele af faget vil der være obligatoriske opgaver, men undervisningen vil primært være centreret omkring den enkeltes ønsker og evner og tilrettelægges ud fra dette. HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE INDHOLDSPLAN Side 15

16 MUSIK - At eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik. - At stimulere til livslang musikalsk engagement. - At give eleverne en fornemmelse af musikkens grundelementer. - At udvikle elevens evne til at opfatte og lytte kritisk til musik. - At udvikle koncentration og motorik via musikudøvelse. Instrumental og vokal fortolkning af nye såvel som ældre sange. Der arbejdes med arrangement, improvisation, komposition, reproduktion, lytning, hørelære, dans og performance, rytmelære og teori. MADKUNST At lære eleverne grundlæggende færdigheder i madlavning og hygiejne. At give dem en bevidsthed om kvalitet og smag. At sætte dem i stand til at kunne lave sund og varieret kost. Varieret madlavning. Alsidig viden om råvarer og deres anvendelse. Arbejde ud fra opskrifter og være i stand til også at eksperimentere. Anretning og servering TRÆNING Træning er en praktisk indføring i træning med og uden redskaber. Først gennemgås øvelser der kan laves uden maskiner og vægte, derefter de mere komplekse øvelser med vægte. Der vil blive arbejdet med både aerob og anaerob træning. Derefter gennemgås hvordan træningen strukturers og planlægges, så der kan opnås de optimale resultater ud fra elevens ønsker og prioriteringer. Der arbejdes både med funktionel styrke, absolut styrke, muskeludholdenhed, kondition og hypertrofi. Af træningsmetoder vil der introduceres systemer som EDT, HST, Crossfit og cirkeltræning, intervalløb, distancetræning og GPP. Ernæringsteori vil indgå i faget. HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE INDHOLDSPLAN Side 16

17 PROFILFAG - DER TILBYDES FRA 2. PERIODE HÅNDBOLD Formålet med profilfaget håndbold er, at dygtiggøre elevernes kompetencer og evner i håndbold, både indendørs og udendørs. Et grundlæggende princip er, at det sker både i forhold til både det taktiske og det tekniske element i håndbold. Undervisningen vil indeholde opvarmning, fysisk træning, småspil, lege, taktiske/tekniske spilsituationer, angrebs og forsvarstræning mm. Undervisningen bygger på, at komme omkring håndbolds mange facetter og således opnå en viden og gøre sig erfaringer i spillet og derigennem dygtiggøre sig som boldspiller. Håndbold er et holdspil, og derfor lægges der stor vægt på samspillet, men ligeledes de individuelle færdigheder. DESIGNVÆRKSTED Eleverne får mulighed for gennem en kreativ proces, at designe og fremstille forskellige produkter i metal og træ. Derudover lærer eleverne også at bruge forskelligt værktøj til bearbejdelse af forskellige materialer. Der bliver også undervist i sikkerhed på værkstedet ved brug af maskiner og værktøj. Undervisningen er tilrettelagt projekt orienteret, så den enkelte elev kan fordybe sig i et selvvalgt projekt. Der bliver arbejdet med forskellige teknikker og måder at fremstille produkterne på, dette sker både teoretisk og praktisk. Teoretisk får eleverne undervisning i brugen af det forskellige værktøj, i at lave en arbejdstegning og kalkulere med materialerne. Praktisk arbejder eleverne med forskellige projekter hvor de får afprøvet de ovennævnte arbejdsprocesser. Arbejdsformen: Der er både bundne og frie opgaver. SPILUDVIKLING Formål I profilfaget Spiludviklng skal man opnå grundlæggende fornemmelse for hvilke procedurer der er involveret i at fremstille egne computerspil og have mulighed for at gå i dybden med de forskellige værktøjer der tilhører faget. Desuden skal man få et overblik over hvilke elementer af processen der interesserer én mest, således at man senere i livet kan træffe kvalificeret beslutning om faget som levevej. Undervisningen i faget tilbyder: - At man i løbet af bare en enkelt periodes profilfag mindst når at lave ét spil - At man bliver klogere på hvad der gør et spil godt - At man får en fornemmelse af om Spiludvikling er noget man kan gøre til karriere. - En introduktion til og undervisning i programmering - At man lærer noget om hvad grafisk design kræver - At man lærer at lave baner, en spilfigur og at styre fysikken i dit spil HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE INDHOLDSPLAN Side 17

18 FOTO Formål I profilfaget foto skal man opnå evner til kompetent at styre et spejlrefleks i forskellige optagesituationer. Man skal lære kameraets funktioner, at komponere et billede, at sætte lys, at efterbehandle og at dele sine billeder bedst muligt. Undervisningen i faget tilbyder: - At man lærer om alle aspekterne i det at fotografere: Komposition, kameraprogrammer, linser, teknik, locations, lys, beskæring, at se det gode billede, redigering, deling - At man kommer på hold med elever der deler interessen og er villige til at arbejde for sagen - At udstyret er i orden og at man vil kunne lave professionelt udseende billeder. FILM Formål I profilfaget Film er at man får indblik i hvilke egenskaber det kræver at fremstille en film. Man stifter bekendtskab med alle dele af processen som deltager og lærer at disponere, planlægge, udføre, redigere, polere og dele sine filmprojekter. Undervisningen i faget tilbyder: - At man lærer om alle aspekterne i det at lave en film: Idéfase, manuskript, planlægning, optagelser, klipning, deling - At man kommer på hold med elever der deler din interesse og er villige til at arbejde for sagen - At udstyret er i orden og at man vil kune lave professionelt udseende film. - Erfarne undervisere med et fast hold i hvordan tingene foregår i den virkelige verden - At man kommer til at optage med Canon 70D og redigere på Final Cut Pro X HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE INDHOLDSPLAN Side 18

19 1-TIMES VALGFAG PÅ H.U.: Alle 1-timers valgfag på HU er af en varighed på 1 lektion á 60 min. Fagene er IKKE prøveforberedende. KREATIV MATEMATIK At lære eleverne grundlæggende færdigheder i regning/matematik. At lære eleverne at matematik ikke er farligt. At give dem noget selvtillid og troen på at de kan noget mere matematik end de selv forstiller sig. At eleverne tilegner sig nogle gode arbejdsredskaber som de kan bruge i deres obligatoriske matematik. Undervisningen tilrettelægges og gennemføres således at der tages hensyn til den enkelte elevs behov og mangler i matematisk forstand. Der stilles ikke nogen forhåndskrav til eleven ud over glæden og lysten at lære noget mere matematik. VOLLEYBALL Formålet med volleyballundervisningen er at give eleverne lyst til på længere sigt at spille volleyball. At give dem kendskab til spillets regler og grundteknikker. Undervisningen: Der stilles ikke nogen forhåndskrav til eleverne, udover glæden og lysten til at udfolde sig fysisk. Der arbejdes med spillets forskellige grundteknikker og facetter, så som fingerslag, baggerslag, smash, serv, hævning og rotation etc. Spillets forskellige elementer øves og trænes gennem leg, småspil, individuel træning og kampe m.v. PSYKOLOGI Formålet er, at give eleverne et indblik i psykologiens verden, såvel teoretisk, som praktisk og dermed give dem forståelse for såvel dem selv som personer, som for andre mennesker omkring dem. Der arbejdes med varierende emner, som eleverne selv har medbestemmelse i forhold til. Metode: Der arbejdes ud fra skriftlige kilder, men undervisningen vil primært bestå at psykologiske øvelser og lege, for at illustrere og underbygge den teori, der ligger bag. MIA. EKSTRA GYMNASTIK HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE INDHOLDSPLAN Side 19

20 GUITAR At give eleverne de grundlæggende færdigheder i at spille på instrumentet, der skal til for at kunne spille sammen med andre og alene. Det drejer sig først og fremmest om rytmisk musik. Et guitarkursus er 1 lektion om ugen i en tredjedel af skoleåret. Der er mulighed for at udvide med endnu en eller to perioder hvis eleven ønsker faget igen. Guitarkurset indeholder: akkordspil (oftest som akkompagnement til sang) efter becifringer og teknikker til at udføre akkompagnement i forskellige rytmiske genrer. Eleverne vil også stifte bekendtskab med skala-(til brug for rytmisk improvisation) og melodispil i et omfang der er relevant og på niveau med akkordspillet. Undervisningen forgår som udgangspunkt på akustisk spansk eller westernguitar, men elguitar er også en mulighed hvis det ønskes. Arbejdsform: Guitarister undervises i hold på ca elever. Undervisningen veksler mellem spil af kendt materiale (lektie) og indlæring af nyt materiale (præsenteret af lærer) og relevant teori. LØB At lære at sammensætte et træningsprogram, at få viden om kroppens funktion under arbejde, og øge kondition og styrke. Der bliver arbejdet ud fra den enkelte elevs målsætning om et træningsprogram. Hvordan man bygger et løbeprogram i forhold til en given målsætning. Hvordan tilrettelægger man sin træning Hvordan flytter man sine fysiske grænser. Elevernes fysiske form testes på forskellige parametre og ideen er at give dem en lyst og en inspiration til, at holde sig i god form. CORETRÆNING At lære om træning af kroppens stabiliserende muskulatur. Der arbejdes med forskellige træningselementer fra Pilates, traditionekl core træning og kampsportsinspireret træning BET YOUR BRAIN At blive bedre til spil og lege der kræver omtanke Arbejde med spil som skak, forskellige kortspil, strategispil og elementer fra live rollespil. Der arbejdes både med teori og praksis HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE INDHOLDSPLAN Side 20

INDHOLDSPLAN FOR HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2014-2015

INDHOLDSPLAN FOR HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2014-2015 INDHOLDSPLAN FOR HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2014-2015 Elevvej 10 Haubro 9600 Aars Tlf: 98 66 40 60 e-mail: haubro@h-u.dk www.h-u.dk HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE INDHOLDSPLAN 2014-2015 Side 1 VÆRDIGRUNDLAG

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold 2014 Morgensang/Morgensamling Hver morgen hele året mødes elever og morgentilsynslærerne til en morgensamling. Her synges 2 sange samt bedes fadervor. Dette

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc VALGAVIS 7., 8., 9. årgang på Virring Skole Til elever i 6., 7. eller 8. klasse og deres forældre. Af hensyn til planlægningen er det nødvendigt, at eleverne allerede nu vælger valg- og tilbudsfag for

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15 Dans på tværs Dans på tværs er et obligatorisk fællesarrangement, som foregår i aftentimerne en gang om måneden. Det varierer mellem forskellige pardanse, folkedanse samt andre fællesdanse. Hovedformålet

Læs mere

Få en lærerig oplevelse for livet

Få en lærerig oplevelse for livet Få en lærerig oplevelse for livet UNDERVISNINgen Eleverne siger om linjefagene... Er godt pga. de mange valgmuligheder. Er godt, fordi man selv har valgt det. Er meget seriøse og man lærer meget. Fedt

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse Velkommen Værdigrundlaget for vores 10. klasse Forskellighed se muligheder frem for begrænsninger Anerkendelse af kompetencer og ressourcer i mangfoldigheden

Læs mere

Valgfag for 7.-9. klasse

Valgfag for 7.-9. klasse Baggesenskolen Beskrivelse af skolens valgfag Valgfag for 7.-9. klasse Boldspil Event Engelsk Fashion, Art & Design Fransk Få dit 12-tal i matematik Hjemkundskab med fokus på sund kost og motion Outdoor

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Selvevaluering 2014/2015:

Selvevaluering 2014/2015: Selvevaluering 2014/2015: Værdigrundlag: Gør vi det, vi siger, vi gør? Kan vi gøre det bedre? Undervisning på niveau: - Holddannelse Skolen arbejder i disse år med 3 klasser i et skoleår. Der er 1 x 9.

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes Dansk i 6B: Læsning tempo trænes øges ved frilæsning som fremlægges ved mundtlige brapporter for klassen. Dette skal samtidig give inspiration til nye læseideer til kammerater. Tekstanalyse, (herunder

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 FAGPLAN. SIDE: AF: FAG: Musik KLASSE:

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Første uge på Brejninggaard Efterskole

Første uge på Brejninggaard Efterskole Første uge på Brejninggaard Efterskole August 2015 Søndag d. 9/8 14.00 Skolen åbner for indkvartering efter sengeredning og udpakning er der kaffe i Hallen 15.30 Velkomst i hallen 16.30 Første møde med

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Rolf Krake Skolen Rolf Krakes Vej 7A 7500 Holstebro tlf. 96 11 63 00. Valgfag 2012-13

Rolf Krake Skolen Rolf Krakes Vej 7A 7500 Holstebro tlf. 96 11 63 00. Valgfag 2012-13 Rolf Krake Skolen Rolf Krakes Vej 7A 7500 Holstebro tlf. 96 11 63 00 Valgfag 2012-13 I valgfaget billedkunst er formålet at du skaber, oplever og analyserer billeder og derved dygtiggøres i at anvende

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Sundeved Efterskole Indholdsplan for skoleåret 2013/14. Sundeved Efterskole. Indholdsplan for skoleåret 2013/14

Sundeved Efterskole Indholdsplan for skoleåret 2013/14. Sundeved Efterskole. Indholdsplan for skoleåret 2013/14 Sundeved Efterskole Sundeved Efterskole Bovrup Storegade 5, Bovrup 6200 Åbenrå Tlf. 74680311 Fax: 74680916 E-mail: kontor@sundeved-efterskole.dk Hjemmeside: www.sundeved-efterskole.dk - 1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE BAUNGÅRDSVJ KILDSKOVSVJ B R G N T V D A LL GNTOFT KOMMUNS SKOLVÆSN GNTOFT SKOL BAUNGÅRDSVJ 33 TLF.: + 45 39 65 02 28 DK 2820 GNTOFT FAX: + 45 39 65 13 19 HJMMSID: www.gentofte-skole.dk MAIL: gentofte.skole@gentofte.dk

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel 10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller På Skovvangsskolen i Hammel 1 o Ønsker du afklaring på din uddannelsesretning? o Har du brug for et år med både faglige og sociale

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook. Brøderup Efterskole Karlshøj 40 4733 Tappernøje Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.com/broederup Brøderup Efterskole sætter spor Brøderup Efterskole er grundlagt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsplan for Musik, teater og designlinjen Side 2 af 9

Indholdsfortegnelse. Indholdsplan for Musik, teater og designlinjen Side 2 af 9 INDHOLDSPLAN Musik, teater og design linjen 2014/2015 Lærere: Karin Bang-Møller, Bettina Beamson, Frits Bay og Jørgen Olsen Indholdsplan for Musik, teater og designlinjen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 ORDENSREGLER ORDENSREGLER Eleverne skal vise hensyn over for deres omgivelser og for hinanden. Eleverne skal passe undervisningen og aftaler i øvrigt. Eleverne må gerne

Læs mere

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 16.30 17.30 Krudtuglerne 16.00 17.00 2. kl. + 3. kl. 17.00 18.00 0. kl. + 1. kl. 17.30

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 Overordnet formål med P-fag På 4., 5. og 6. klassetrin arbejder vi med faget P-fag, som omfatter Billedkunst, Håndværk og design og Madkundskab. Undervisningen i de tre

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed Udskolingen på Holme Skole - selvstændighed & faglighed Profil for udskolingen på Holme Skole 2 KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i udskolingen

Læs mere

Valgfag i skoleåret 14/15 for 3.-7. klasse

Valgfag i skoleåret 14/15 for 3.-7. klasse Valgfag i skoleåret 14/15 for 3.-7. klasse I det kommende skoleår vil eleverne fra 3.-7. klasse have valgfag 2 sammenhængende lektioner hver torsdag i normale skoleuger. Eleverne vil have mulighed for

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

Valgfag skoleåret 2014-15

Valgfag skoleåret 2014-15 Valgfag skoleåret 2014-15 Kære elever og forældre Det er med stor glæde, at vi igen i år kan præsentere en valgfagsfolder, hvori vi kan tilbyde en række spændende, kreative og udfordrende undervisningstilbud

Læs mere

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Vi vil dig noget Efterskolelivet på Solgården Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Praktisk info Tjek mere på www.solgaarden.dk Quick info Efterskolen Solgården blev oprettet i 1978 af Luthersk Mission

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV

EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV OM OS Stubbekøbing Efterskole har siden oprettelsen i 1999 været stærkt engageret i målgruppen af unge med særlige behov, eller som det er blevet populært at sige - unge

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Forord Med Vordingborg Kommunes Fokus på folkeskolen og beslutning om en ny skolestruktur er målsætningen, at alle elever skal lære mere. Vi betragter udskolingen i

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Musik

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Musik Fagplan for Musik Formål Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve og fordybe sig i sang, musik og bevægelse, og til at udtrykke sig på disse områder. Gennem

Læs mere

SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk

SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk Kære kommende elev og forældre Med den følgende skoleplan vil vi fortælle lidt om ideerne

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Indholdsplan for Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole! Redigeres løbende

Indholdsplan for Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole! Redigeres løbende Indholdsplan for Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole! Redigeres løbende Formål: I henhold til skolens vedtægter er det BALLEs formål at drive skole indenfor gældende lovgivning. Værdigrundlag:

Læs mere

Er du frisk på 10. klasse? Kig indenfor i Center-Linje10 2012-13

Er du frisk på 10. klasse? Kig indenfor i Center-Linje10 2012-13 Er du frisk på 10. klasse? Kig indenfor i Center-Linje10 2012-13 hvad skal der ske? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for en lang række valgmuligheder. Gymnasium, Teknisk Skole, Handelsskole,

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 15/16. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 15/16. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 15/16 Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indledning Skoleåret 2015 2016 består af 42 uger med start søndag d. 9. august 2015 og afslutning

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100% Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100%

Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100% Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100% Årsevaluering Vandel Efterskole 2013-2014 (elever) Oversigt Svarpersoner=112 Udgivet: 6.6.2014 Køn? 1. Dreng 44 39,29% 2. Pige 68 60,71% Marker dit boområde 1. Forfatter 13 11,61% 2. Maler 10 8,93% 3.

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

Årsplan for 6.- 7. C. Skoleåret 2010 2011 Udarbejdet september 2010 af Gitta Ølgård. Skoleåret 2010 2011 - 1 -

Årsplan for 6.- 7. C. Skoleåret 2010 2011 Udarbejdet september 2010 af Gitta Ølgård. Skoleåret 2010 2011 - 1 - Årsplan for 6.- 7. C - 1 - Status Årsplan for 6.- 7. C Klassen består af seks elever, tre piger og tre drenge i alderen 12 til 13 år. Fire elever går i syvende klasse og to elever går i sjette klasse.

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag

Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag Skolens nye tiltag omkring er linjer og valgfag er evalueret ud fra et spørgeskema til eleverne. Evalueringen tager punkt i skolens værdigrundlag Glamsbjerg Fri-

Læs mere

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole Idékatalog Skoleåret 2015/16 Hent inspiration til samarbejdet mellem Folkeskole & Musikskole Maj 2015 Udgave 5 (revideret udgave) Skolereformen - hvad kan vi? - Hent inspiration fra egen musikskole her

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere

"Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved!

Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved! FÆLLESSKAB FAGLIGHED FORSKELLIGHED "Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved!" --- Anton Wrisberg --- -- Forskellighed

Læs mere

Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole.

Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole. Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole. Indledning: Da vi i skoleåret 2011/12 har fokuseret ekstra meget på vores boglige profil, har vi valgt at oprette fem boglige linjer. Disse linjer er produktet

Læs mere