LMVESTNYT. Februar års jubilæum på SE. 40 års jubilæum på»arken«

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LMVESTNYT. Februar 2015. 40 års jubilæum på SE. 40 års jubilæum på»arken«"

Transkript

1 LMVESTNYT Årsskrift for LM-Vestjylland Februar års jubilæum på SE 40 års jubilæum på»arken«udsendelsesfest 11. januar

2 Indhold»Frem mod afdelingsmødet«v/ Thomas Beck... 3 Dagsorden til afdelingsmødet... 4 Skriftlig beretning fra LMH... 5 Skriftlig beretning fra Løgumkloster Efterskole... 6 Skriftlig beretning fra Sædding Efterskole... 7 Skriftlig beretning fra Efterskolen Solgården... 8 Skriftlig beretning fra Stubbekøbing Efterskole... 9 Skriftlig beretning fra LUMI Genbrug Skriftlig beretning fra Det Tværkulturelle Arbejde... 11»Den åndelige arv«ved Leif Bach Kofoed Præsentation af afdelingsstyrelsen Sommerens lejre, Vigtige datoer mm Forsiden Billeder fra 40 års jubilæumsfesten på Sædding Efterskole Billeder fra 40 års jubilæumsfest på Arken Billeder fra udsendelsesfesten d. 11. januar Vestjylland Redaktion: Thomas Beck, Esbjerg Rikke Slot, Videbæk Dan Hessellund, Herborg. Kontakt: Dan Hessellund, Afdelingssekretær i LM-Vestjylland Privat adresse: Solbakken 16A DK-6920 Videbæk M: T:

3 Frem mod afdelingsmødet Du sidder med første udgave af Årsskriftet. Kredskontakten er ændret til nogle nyhedsbreve og et årsskrift. Nyhedsbrevene kommer ud på mail. Det er korte informationer, som vi fra afdelingsstyrelsen gerne vil videregive til jer. Den vedvarende og gensidige kommunikation med hinanden er vigtig (kontakt din lokale kredsformand, hvis du ikke modtager nyhedsbreve). Desuden vil vi også med dette hæfte tydeliggøre LM s identitet, analysere og vurdere den tid, vi er en del af, samt at vise vej frem. I dette Årsskrift kommer vi omkring»vor åndelige arv«. Det er et resume af det oplæg Leif Bach Kofoed holdt for kredsstyrelserne ved repræsentantmødet i efteråret:»hvordan give stafetten videre?«. Desuden finder I også dagsorden og diverse bilag til afdelingsmødet. Gudsfrygt! Ovenstående tema går igen i flere af de arrangementer, som finder sted i Ved prædikantkurset siger Mikkel Vigilius noget om vækkelsesforkyndelse, og Peter Olsen har en kursusaften for kredsstyrelser, ældsteråd, bestyrelser i LMU og LM-Kids ud fra emnet:»gudsbilledet er under forandring!«. Til efteråret vil der igen være EXODUS-møder, hvor fokus er vækkelse og fornyelse. Gudsfrygt vil også være indholdet ved afdelingsmødet. Det er blevet en hjertesag for mig. Jeg håber, vi på en kærlig måde kan tale med hinanden om denne sag. For den er vigtig ja alvorlig. Gudsfrygt i vort arbejde! Jeg blev overrasket over antal steder, da jeg på min elektroniske bibel skrev»gudsfrygt«i søgefeltet. Desuden kommer så de steder om hellighed og at frygte Gud. Gudsfrygt er en hovedsag i bibelen. Intet er mere vigtigt for os som kristen menighed end at besinde os på det budskab, som vi formidler. Stemmer det overens med det bibelske billede af Gud. Kan det tænkes, at vi giver et så ensidigt billede af Gud, at det ikke står mål med det, bibelen giver. Man kender kun Gud som kærlighed og alene det. Man ved f.eks. ikke, hvad hellighed er. For nogen er det utænkeligt, at Gud er hellig, og vi skal holde hans bud. Det kan da ikke passe, at Gud kan forkaste mennesker og lade dem gå fortabt. Har vi i ord og former gjort vore tilhørere ligegyldige for Gud? En har sagt det sådan:»det folk er fattigt, for hvem intet er helligt«. Vejen frem er den som bibelen og vore lutherske skrifter viser. I omtalen af de 10 bud står der:»vi skal over alle ting frygte og elske Gud«. Kærligheden til Gud kan kun bevares, når der findes sand ære- og gudsfrygt. Thomas Beck Afdelingsformand 3

4 afdelingsmøde 2. marts 2015 Der afholdes afdelingsmøde mandag d. 2. marts kl i Skjern missionshus 1. I ndledning valg af ordstyrer. 2. Beretning om arbejdet i afdelingen v/ Afdelingsformand Thomas Beck. (Udpluk findes på 14 dage før) 3. Beretning inkl. regnskab fra: a. Café Kilden i Herning. b. Arken i Esbjerg. c. Virksund Kursuscenter. d. Sommerlejren Hemmet Strand. 4. Valg: a. Valg til LM s generalforsamling a.i. Valg til generalforsamling inkl. afdelingsstyrelsen: Efter tur afgår Asger Mogensen (Herning) og Preben Haahr (Krusbjerg). a.ii. Valg til generalforsamling: Efter tur afgår Knud W. Skov (Herning). Knud modtager ikke genvalg. b. Sædding Efterskole: Efter tur afgår Jens Kjærgård (Rækker Mølle). c. Efterskolen Solgården: Efter tur afgår Mimi Kristensen (Henne) d. Virksund Kursuscenter: Efter tur afgår Jacob Muldbjerg (Holstebro). e. Plejehjemmet Klokkebjerg: Efter tur afgår Torben Hvergel (Ringkøbing) og Frida Skade (Skjern). Frida modtager ikke genvalg. f. Plejehjemmet Klokkebjerg, suppleant: Efter tur afgår Henning Juhl (Tarm). Henning modtager ikke genvalg. g. Plejehjemmet Bakkely: Efter tur afgår Else Christiansen (Spjald) og Tove Kristensen (Videbæk). Else modtager ikke genvalg. h. Plejehjemmet Bakkely, suppleant: Efter tur afgår Rikke Slot Pedersen (Videbæk). i. Revisorer: Efter tur afgår Rosa Tobiasen (Spjald) og Torben Hvergel (Ringkøbing). 5. Afdelingens regnskab v/ Afdelingskasserer Jens Kragh. 6. Skriftlige beretninger fra LMH, Løgumkloster Efterskole, Sædding Efterskole, Efterskolen Solgården, Stubbekøbing Efterskole, Genbrug samt Tværkulturel Mission. 7. Eventuelt. Navne på kandidater, der ønskes opstillet til ovennævnte valg, skal indsendes til afdelingsformanden senest den 16. februar 2015 og være underskrevet af forslagsstilleren. Velkommen til afdelingsmøde. Venlig hilsen Afdelingsstyrelsen 4

5 Beretning for LMH 2014 LMH er den eneste højskole i Danmark, hvor det primære fokus er, med afsæt i den Luthersk-Rosenianske arv, at give Guds Ord videre. Friheden til det har vi i vort land, og det må vi takke for. Men skal det lykkes, da kræver det også, at der er nogen at give det videre til. Derfor er det en glæde at kunne se tilbage på et år, hvor der har været to store elevhold, som har villet bruge tid på fordybelse i Guds Ord. I foråret var der 60 elever og i efteråret 65. I foråret 2015 var der over 70 tilmeldte ved årskiftet. Det er en stor opmuntring for lærerne, samtidig med at det selvfølgelig også giver andre udfordringer, både pædagogisk, praktisk og administrativt. Ved efterårets bestyrelsesmøde afgik Erik Sode Nielsen som formand, og Hans Ulrik Munk blev valgt som ny formand. Begge repræsenterer Sønderjyllands afdeling. På LMH har vi stadig en integrationslinje, og der kommer også elever til den. Nogle af dem kommer som asylansøgere, mens andre får muligheden for et højskoleophold på LMH gennem menigheder, henvist fra det offentlige eller en kombination af disse. Gennem LMH lærer de både om Danmark og den kristne tro, samt de får mulighed for et kristent netværk, der kan være en støtte og hjælp efter opholdet. Flere af dem kommer fra vanskelige sammenhænge og har brug for dette. Samtidig er det ofte en stærk og givende oplevelse for de andre elever, at komme tæt på kristne brødre og søstre, der har måttet lide meget for deres tro. I foråret blev en»visionsproces«for LMH skudt i gang. Dens fokus er de store linjer og det lange perspektiv. Den skal handle om, hvor det er LMH ønsker at gøre en forskel for de elever, der har deres gang på LMH. Ikke blot i det korte perspektiv, men også i det lange, dvs. også efter deres ophold på LMH. Målet for processen er at få nyformuleret (dvs. ikke omformuleret) visionen for skolen i respekt for skolens formålsparagraffer. En konkret måde at støtte LMH på, kan være at give til elevstøttefonden. Det er den fond, der bruges til at give en økonomisk håndsrækning til de elever, som har behov for det, for at kunne betale højskoleopholdet. Bidrag til denne fond er fradragsberettiget. Yderligere oplysninger fås ved at henvende sig til skolen eller finde det via hjemmesiden. Det sidste års tid har alle elever fået et mindre tilskud fra fonden, men der ingen fremadrettet beslutning om dette. Efter nytår er skolens hjemmeside på internettet blevet moderniseret. Det kan anbefales at klikke ind på Her er der mulighed for at orientere sig om forskellige forhold i forbindelse med et ophold på LMH, samt blive opdateret på skolens øvrige tilbud. Til jer alle skal der lyde en tak for forbøn og opmuntring til at fortsætte i denne tjeneste samt, om lejlighed byder sig, at deltage i bibelkursus, sommerhøjskole m.m. som udbydes på LMH. Preben Skov Jensen 5

6 Beretning fra Løgumkloster Efterskole I sidste skoleår var der 104 elever på skolen i år er der 64! Det er et meget stort fald i elevtallet, og årsagerne er flere. Den største grund er, at der kort og godt er markant færre børn at tage af i skolens kernebagland i Sønderjylland. Dette fylder selvsagt en del for ansatte og bestyrelse, og det har uundgåeligt betydet en reduktion i medarbejderstaben. Skolen har en sund økonomi, og med de nødvendige tilpasninger kan vi fremadrettet drive en god skole med ca. 80 elever. Vil du være med til at bede om, at vi får det? I januar har fokuskristendomslinjen været i Tanzania, hvor de har besøgt skolens pedel Erik Haahr Andersen, som bruger et års orlov på at være missionær der. Skolens forstanderpar Birgitte og Niels Kousgaard er flyttet ind i en nyrenoveret bolig bag skolen. Den tidligere forstanderbolig er revet ned, og dermed fremstår skolen mere synlig fra Tønder Landevej. At drive efterskole er at ruste unge mennesker til livet. At drive kristen efterskole er langt mere - at række dem evangeliet om Jesus som frelser og Herre, og håbet om en evig herlighed. Det er der fortsat store perspektiver i. At dette sker, er ikke nogen selvfølge, selvom det er skolens formål. Skolens medarbejdere må hver dag i ord og liv pege på Ham, der er vejen, sandheden og livet. For eleverne er det ikke nødvendigvis en ulempe at være færre. Det nuværende elevhold trives godt, og fylder især dagligstuen med liv. Et efterskoletilbud skal til stadighed justeres og nytænkes. Af nye tiltag kan nævnes: Linjestrukturen bliver blødt op, så der bliver mulighed for at skifte linje to gange i løbet af året. Der oprettes et danskhold for ordblinde og svage læsere. Der bliver et antal eventdage med eksterne undervisere; f.eks. en kok, gospeldag, gps-løb, m.m. Tak om I vil bære med i forbøn, også for Løgumkloster Efterskole. Vi har brug for det! Kurt Knudsen, Esbjerg Karl Haahr, Gaarde 6

7 Beretning fra Sædding Efterskole Et efterskoleophold på Sædding er fyldt med en masse gode oplevelser! Vores aktivitetskalender viser, at der er mange højdepunkter for eleverne: Tømmerflådetur, skitur til Østrig, udlandsture til Rom og Beijing osv. Der er også mange dage, hvor skolens døre lukkes op for gæster. Hverdagene er dog stadig de fleste, og derfor gør vi os også umage for, at de skal være trygge og gode, fyldt med fællesskab, fordybelse og forkyndelse. 40 års jubilæum Et højdepunkt var skolens 40 års jubilæum den 27. september. Vi mærkede en stor opbakning fra gamle elever og skolens venner. Det blev en dag, hvor vi også fik mulighed for at sige tak både til Gud for hans nåde og velsignelse og til skolens venner, ikke mindst i Vestjyllands Afdeling! Sædding Efterskole har udviklet sig på mange måder siden 1974, men det var fantastisk at høre pionererne give udtryk for, at de også bakker op om skolen i dag og den måde, vi driver efterskole på og forkynder Jesus for vores elever. Bønhørelse: 69 elever Skoleåret var et godt år, hvor vi fik lov til at præge 53 unge, både fagligt, menneskeligt og åndeligt. Vi bad om, at vi måtte få 65 elever til det nye elevhold Gud hørte vores bøn, så vi har kunnet begynde skoleåret med 69 elever. Det ser også positivt ud til det kommende skoleår, men der er stadig ledige pladser, så hjælp os gerne med at få vores præsentationsmaterialer ud til de familier og teenagere, der står foran et efterskolevalg. Profilfag i stedet for linjer Vi har valgt at organisere vores valgfag på en ny måde, så der nu ikke længere er noget, der hedder»linjer«hos os. Det giver en ny fleksibilitet og flere kombinationsmuligheder for eleverne. Nogle valgfag kalder vi»profilfag«, fordi vi prioriterer dem særligt højt. I år har vi følgende profilfag: Volley Extra, Fodbold Extra, World Wide, Design & Kunst, Musik & Band, Skriveværksted, Cambridge IGCSE English og Jesus Extra. Jesus Extra er for de elever i 10. klasse, som gerne vil dykke dybere ned i Bibelen og lære Jesus bedre at kende. Tak og bed Tak for alt det gode, Sædding Efterskole har betydet i de sidste 40 år Tak og bed for elevholdet at hver enkelt elev må få et godt efterskoleophold, og særligt for de elever, som ikke kender Jesus endnu. Bed for elevtallet til skoleåret bed om 70 elever! Bed for alle medarbejderne og for skolens nye formand Frank Madsen - om visdom og visioner for Sædding Efterskole. Rasmus B. Houler Jens Kjærgaard Frank Madsen 7

8 Beretning fra Efterskolen Solgården Det er med stor taknemmelighed, at vi sender vores beretning fra Solgården. På dette hold har vi 99 elever fra hele landet, og det er fuld skole. Når vi kommer på skolen, mærker vi tydeligt engagement fra såvel lærere som elever; og at der hviler en god ånd over skolen, er der slet ikke tvivl om. Det er en stor gave, at vi i LM har et sted som Solgården at sende vores unge mennesker, at de der bliver præget til et liv sammen med Jesus, og at det giver dem en ballast frem i livet, giver grund til glæde og taknemmelighed. De 99 elever kommer fra hele Danmark. I dette skoleår har vi to 9. klasser og tre 10. klasser. Der er fortsat 6 forskellige linjer, eleverne kan vælge sig ind på. Igen i år er de 2 mest eftertragtede: Bibellinjen her indgår stortur til Israel (kun for 10. klasses elever) og Sportslinjen. Til opstart på dette skoleår sagde Solgården også goddag og velkommen til 3 nye lærere: Henrik Bay, Anders Rønn og Jonas Umnack Larsen. Dels på denne baggrund har ledelsen på skolen dette år også valgt at sætte fokus på faglig sparring og samarbejde mellem skolens lærere. Grunden til nyansættelserne er, at efter hhv. 30 og 34 års ansættelse på Solgården, har Thorkild Juhl og Stig Andreasen valgt at gå på pension. Også fra bestyrelsen vil vi rette en stor tak til Thorkild og Stig for den store betydning, de har haft for skolen. Skolen er fortsat tilknyttet det internationale projekt:»comenius«, hvilket for et udsnit af 9. klasses eleverne betyder en tur til hhv. Norge og Kreta, hvor de skal møde jævnaldrende og»snuse«lidt til en anden kultur end den danske. Projektet er støttet med finansierede midler fra EU. Se mere om dette spændende projekt på Overskriften for dette skoleår er:»hvordan styrke elevernes selvværd«. Og netop her har Solgården en enestående mulighed for gennem det kristne grundlag, at give eleverne en rigtig god ballast med til årene, der ligger foran. Der bliver gennem undervisning, samtaler og årets musical sat fokus på selvværd. Af andre aktiviteter på Solgården kan nævnes, at konfirmandkursus i sommer var fuldtegnet. Der er også god opbakning, når der inviteres til Young Price og Juniorernes dag. Til slut en opfordring til at»synes godt om«solgården på Facebook, det er en dejlig måde at følge dagligdagen på Solgården. Tak for forbøn og medleven. Skolens lærere kommer fortsat gerne ud i kredsene og frimenighederne for at bidrage med forkyndelse, børnearbejde, musik mv. Besøg på skolen er også altid velkomne.. Mimi Haahr Kristensen og Rikke Brosbøl, repræsentanter for Vestjyllands afdeling 8

9 Beretning fra Stubbekøbing Efterskole (STE) Stubbekøbing Efterskole har siden oprettelsen i 1999 været stærkt engageret i målgruppen af unge med særlige behov og læringsforudsætninger. Med udgangspunkt i de kristne værdier lægges der vægt på, at både elever og medarbejdere oplever hverdagen som et ligeværdigt fællesskab. STE er en prøvefri skole med plads til 55 elever. Mange af eleverne har tidligere gået i en specialklasse. Der tilbydes forskellige linier og værksteder for at tilgodese den enkeltes behov. Foruden undervisning prioriteres i særlig høj grad almen dannelse og muligheden for at tage vare på sig selv. Se nærmere information på hjemmesiden. Skoleåret startede med 57 elever, men efter forskellige til- og fravalg har skolen pt. 51 elever. Mange elever har f.eks. haft det særlig svært i julemåneden, fordi julen netop minder dem om svigt og dårlige oplevelser. Forstanderparret, Marianne og Ivan Jakobsen, som kom fra LME, falder godt til i de nye omgivelser og med de nye udfordringer på STE. De savner dog, at Stubbekøbing Efterskole ikke er helt så synlig i efterskolelandskabet, som de øvrige LM efterskoler. Det kan skyldes placeringen og den specifikke målgruppe. Skolen ligger langt væk fra vores afdeling, men for eventuelle elever er der mulighed for at aftale en kørselsordning i udvalgte weekender. Måske skal vi hver især være med til at gøre opmærksom på dette skoletilbud. Forstanderen nævnte på sidste repræsentantskabsmøde, at grupper af LM venner er velkomne til at lave en weekendudflugt til skolen. Indeværende skoleår har givet forstanderparret og de ansatte nogle særlige administrative udfordringer. De har haft besøg af Tilsyn Øst, der vil gennemgå deres aftaler omkring anbringelsespladser. Desuden er de blevet udtaget til et tematisk tilsyn fra Undervisningsministeriet. Det har været en stor mundfuld, men de har valgt at se positivt på disse tilsyn, fordi de derigennem også selv får et godt billede af den samlede virksomhed. Der har indtil videre kun været positive og rosende tilbagemeldinger. Der er stor grund til at takke Gud for de første 15 år af efterskolens historie. Ledelsen på STE beder os opmuntre til fortsat forbøn for elever, forældre og ansatte. Bed også for bestyrelsen, at de må træffe de rigtige beslutninger. Det er skolens ønske, at den enkelte elev møder evangeliet og Guds kærlighed gennem andagter og de ansattes omsorg og kristenliv. Torben Larsen Gunver Kjøller-Hansen 9

10 Beretning 2014 fra LUMI Genbrug Vestjylland Når vi tænker tilbage på året 2014, så fyldes vi med tak. Det gav en masse ekstra arbejde, tak til ledergruppen og medarbejderne for villighed til at påtage jer det, også tak til jer der sagde ja, når vi spurgte om hjælp til det håndværkmæssige og til flytningen. Tak for at vi også i 2014 fik varer at sælge i vore butikker, og tak for at der også kom nogle og købte dem. Tak for at vi har en flok medarbejdere, som er villige til at bruge meget tid i vore butikker. Og tak for et par ledergrupper, som holder styr på det hele. Det gør alt sammen, at LUMI Genbrug igen i 2014 kunne bidrage med midler til missionens store sag. Det er en tak, vi først og fremmest vil lade gå op til vores Himmelske Far, som dagligt har givet, hvad vi havde brug for, både varer til butikkerne og kræfter til arbejdet. Men også en stor tak til alle jer, der gør arbejdet i hverdagen, såvel i Skjern som i Videbæk. Det næste der fylder os med tak, er vores ny butik i Videbæk. Det havde vi arbejdet på i næsten halvanden år, og vi er meget taknemlige for, at det lykkedes. Medarbejderne fortjente bedre arbejdsforhold, og mere plads til deres ting. Tak til afdelingsstyrelsen at I var med på ideen, og ville købe ejendommen. Vi har fået en rigtig flot butik i Videbæk, og det har da også øget omsætningen med 76 % i sidste halvår i forhold til året før. Hvad er det så blevet til? Der er i vores to butikker omsat for godt 2,42 mil. Der er sendt godt 1,48 mil. videre til lands- og afdelingskasserne, helt nøjagtig kr. til afdelingskassen og det dobbelte til landskassen. Så skal det også nævnes, at butikken i Videbæk selv har betalt for ombygning, maling og nyt inventar m.m. i alt godt kr. (I alle LUMI butikkerne har der været en omsætning på 6,97 mil. og der er sendt 3,69 mil til missionen). Så er det jo sådan, at stor omsætning også giver meget arbejde, derfor er der stadig brug for medarbejdere i vore butikker. Fra genbrugsudvalget: Asger Mogensen, Kjeld Tychsen og Lars Henning Mikkelsen 10

11 Beretning om det Tværkulturelle arbejde i LM-Vestjylland for året 2014 Flygtningestrømmene har været tiltagende i årets løb, hvilket har betydet, at der igen er etableret asylcentre, her hvor vi bor. Dertil kommer et stigende antal flygtninge, der har fået opholdstilladelse, og er blevet placeret inden for afdelingens rammer. Jesu ord»jeg var fremmed, og I tog imod mig«matt.25,35, er ikke blevet mindre aktuelle for os at modtage, bede over og at efterleve. Tak til alle jer, der bærer med dag for dag. Og et stort velkommen til jer, der vil bære med i det kommende år. Herunder lidt om hvad der sker forskellige steder i afdelingen: Skjern/Tarm: Middag på tværs Skjern. 11 arrangementer. 13 i udvalget plus køkkenhjælpere. I gennemsnit 94 deltagere, hvoraf 70 har været nydanskere. 46 nydanskere på tværkulturel kristen sommerlejr på Hestlund. Middag på Tværs fik støtte via 18 til nogle af deltagerne i forbindelse med sommerlejren. Venskabskontaktordninger 33. Nydanskere modtager lektiehjælp 22. Sport på tværs hver lørdag med 25 til 30 deltagere. 2 i udvalget. Nydanske børn, unge og voksne er med i LM s øvrige aktiviteter. Dåb af 3 unge congolesere i juni i LM kirken. 2 internationale bibelgrupper. Holstebro: LM Café. 6 arrangementer. 5 i udvalget. Venskabskontakter 6. Lektiehjælp 1. International bibelgruppe: 17 samlinger. Deltagerantallet er ca. 8. Nydanske børn, unge og voksne er med i LM s øvrige aktiviteter. Videbæk: Venskabscafé: 11 arrangementer, 8 i udvalget plus et par hjælpere. Mellem 20 og 50 deltagere. Nydanske børn, unge og voksne er med i LM s øvrige aktiviteter. Herning: Venskabsmiddag 11 gange, nogle gange i private hjem. Deltagere mellem 20 og 40 deltagere. 4 i udvalget plus 2 køkkenhjælpere. Kontakt til og besøg af flygtninge fra det midlertidige asylcenter i Herning. Nogle får lektiehjælp ud fra Café kilden. 2 nydanskere på tværkulturel kristen sommerlejr på Hestlund. Nydanske børn, unge og voksne er med i LM s øvrige aktiviteter. Karup & Kjellerup: International bibelgruppe, 11 samlinger, ca. 30 deltagere. 3 voksne og 6 børn i gruppen er blevet døbt i år, alle tidligere muslimer. Børneprogram sideløbende med voksenprogram med hjælp fra Silkeborg LM. Esbjerg: Kulturmødet: 11 arrangementer, 9 i udvalget. Deltagerantal: internationale bibelgrupper. Nydanskere deltager i LM møder og gudstjenester. Ølgod: En LM familie har kontakt med nogle flygtninge fra Congo, og det har bl.a. ført til, at 1 ung congoleser nu går på Efterskolen Solgården. Lemvig: International Bibelgruppe med 3-4 deltagere. Nydanske børn og voksne med til LM s øvrige aktiviteter. Tværkulturel Konsulent Enok Sørensen 11

12 Den åndelige arv ved Leif Bach Kofoed 12 Forkyndelse Når man skal udtrykke, hvad der særligt kendetegner - eller burde kendetegne - forkyndelsen i Luthersk Mission (LM), kan man tage et historisk udgangspunkt og spørge efter, hvem fædrene var, og hvad de lærte os. Gør man det, står det klart, at LM i udgangspunktet kunne karakteriseres med følgende 3 udtryk: LM en bibelbevægelse LM - en luthersk bevægelse LM - en roseniansk bevægelse LM - En bibelbevægelse Det er karakteristisk for forkyndelsen i LM, at der lægges vægt på at læse og forkynde hele Bibelen, som anses for at være Guds Ord fra ende til anden. Det betyder, at Bibelen taler sandt om alt det, den udtaler sig om. Og det betyder, at Bibelen er den eneste og absolutte norm for, hvad sand kristendom er. I LM lægges der vægt på at forkynde det bibelske budskab i hele sin bredde, dybde og fylde. I fagsproget tales der om, at Bibelen er»den normerende norm«,»norma normans«. Den norm, der bestemmer over alle andre normer. Vi forventer, at prædikanterne deler denne opfattelse af, hvad Bibelen er, og vi forventer, at de forkynder ud fra dette udgangspunkt. Vi forventer ligeledes, at formændene og bestyrelserne i de enkelte kredse påser, at det fremgår af den forkyndelse, der lyder i vore menigheder og forsamlinger. Herudover skal det understreges, at vi forventer, at prædikanter og ledere kan skelne mellem hovedsag og mere perifere ting. Det vil sige, at Jesus og hans frelsergerning skal stå centralt i enhver prædiken. Vi forventer, at Bibelen og det bibelske budskab har en hovedplacering i alle vore arrangementer. Det er karakteristisk for en luthersk kirke, at prædikenen af Guds Ord har en central placering, til en vis grad i modsætning til andre kirkeretninger. Det har i høj grad været gældende i de frie lutherske organisationer og ikke mindst i LM. Imidlertid er der tendens til, at dette i nogen måde er kommet under pres. Der skal ikke herske tvivl om, at mange af de ting, der skal være plads og tid til ved et møde eller en gudstjeneste, er gode og nyttige ting. Men det er vigtigt at fastholde, at hovedreglen må være, at prædikenen af Guds Ord fortsat skal være det centrale ved vore arrangementer. LM - En luthersk bevægelse Desværre er der ikke mange, der læser Luther i vore dage, og man kan næppe være meget klart luthersk uden at læse Luther. Det hænger sammen med, at Luthers tolkning af det bibelske budskab er så langt fra almindelig menneskelig tankegang, som tænkes kan. Den katolske middelalder-kirke, som Luther blev født ind i, og som han levede og virkede i, indtil han blev smidt ud, var præget af verdslighed, ødselhed, magtsyge. Bibelen var en lukket bog, og kirken havde i det store og hele ingenting at sige til mennesker ud over, at de skulle tænde et vokslys for Guds Moder, bede deres Paternoster og adlyde deres præster. Gjorde de det i tilstrækkelig grad, kunne de håbe på at slippe rime-lig let igennem skærsil-

13 dens pinsler. Luther opdagede, at kirkens lære var falsk, og han læste sig frem til, at et menneske frelses ved troen på Jesus alene. Han erfare-de, at det er håbløst at forsøge at frelse sig selv ved at gøre gode gerninger, og at det ikke var muligt at tvinge sig selv til at elske Gud og sin næste. Han synger I Djævlens fængsel var jeg sat, jeg var fordømt til døde, min synd mig knuged dag og nat med megen angst og møde; jeg altid dybere sank ned, der var ej vej til salighed, i synden var jeg fangen. Min dyd og gerning hjælp mig ej den død at overvinde; den stærke djævel sagde nej, han lod sig ikke binde; jeg givet var i fjendens vold, han trued mig med syndens sold og dom til evig pine. (DDS 487) Det strider mod det naturlige menneskes tankegang, at man absolut ingenting kan gøre for at forbedre sin situation.»jeg må da i det mindste prøve«, tænker man. Også i vore forsamlinger kan man let finde mennesker, som kæmper og strider for at få en nådig Gud, og som tænker, at Gud da må glæde sig over, at jeg forsøger så godt jeg kan at leve op til budenes krav om et helligt liv. Luthersk hovedsag»simul justus et peccator«. Samtidig retfærdig og synder. Mennesket er altid og samtidig syndigt og dermed hjemfalden til straf OG Retfærdig på grundlag af Kristi fortjeneste. Martin Luther Dette er menneskets grundvilkår. Enhver sand, luthersk prædiken udtrykker denne grundlæggende sandhed, og bygger på denne grundlæggende sandhed. Vi må aldrig efterlades i tvivl om, at vi i os selv er og forbliver fortabte syndere, som ikke på nogen måde eller i nogen grad kan leve op til Guds hellige og ubønhørlige krav. Mennesker lever jo ikke delvis op til dem ved at læse i Bibelen, gå til møde, give til mission, bede meget etc. Intet af alt dette giver point i Guds regnskabs-bog! Vi skal finde os selv på afgrundens rand og høre»kun loven tordne fra oven: Dø eller gør, hvad en synder ej kan!«(dds 516). Hvis ikke vore prædikanter tør forkynde Loven i al dens radikalitet, vil vi tilhørere alt for let få den tanke, at det faktisk ikke står så ringe til. Og så skal evangeliet forkyndes, så mennesker sættes totalt fri. Sjunge og kvæde, græde af glæde, må hvem der hviler i Frelserens favn. Finder sig trøstet, føler i brystet nåde for nåde og bod for alt savn«(dds 516) Evangeliet skal rækkes til alle og enhver uden betingelser. Vi skal høre det, og vi skal (fortsættes næste side) 13

14 turde sige til forbryderen, den slappe og ligeglade, den svage, ugudelige, syndige og fjendtlige, at hvis han en gang gerne vil have syndernes forladelse, så skal han vide, at hans synd allerede er udslettet og fjernet»så langt som østen er fra vesten«. Og hvis han en dag får brug for Kristi retfærdighed, så er den allerede klar til ham i dag og alle dage. Forhåbentlig vil de kristne forlag benytte reformationsjubilæet i 2017 til at udgive skrifter af Luther i et nutidigt sprog til nutidens mennesker, som grundlæggende har de samme behov og ønsker, som de mennesker havde, som levede samtidig med Luther. Hvis ikke Luthers måde at forstå evangeliet på bliver læst og gennemtænkt på ny, vil det næppe være rimeligt at smykke sig med Luthers navn i fremtiden! LM - En roseniansk bevægelse For nogle måneder siden besøgte jeg en gammel mand, som har været søndagsskoleleder og ungdomsleder, og som har siddet på kirkebænk og missionshusstol i næsten 100 år.»kan du ikke sige noget om Jesus«, sagde han.»jeg kan ikke holde fast i det«. - Her må C. O. Rosenius (COR) komme på banen. Vi har en hellig forpligtelse til at forkynde evangeliet, som COR gjorde. Han kendte til anfægtelsen, og han vidste, hvad den anfægtede havde brug for at høre. Her kommer tre citater, som prædikanter og ledere skal høre hele tiden, og som vi tilhørere har brug for at høre: 1. citat: Han forligte ikke blot de troende, men virkelig alle, i den stund han døde på korset. Det skete, mens vi endnu var hans fjender, og nu tilregner Gud ikke længere mennesker deres overtrædelser - uanset om det enkelte menneske er fromt eller ugudeligt, troende eller vantro. Uanset, hvor- Carl Oluf Rosenius dan du end er, om du er gudfrygtig eller ugudelig, troende eller vantro, så er dine synder altså blevet dig tilgivet, og din skyld er fjernet! Så går du fortabt, skyldes det ikke dine synder, men din vantro: At du holder dig borte fra Kristus. (»Gud taler«. Andagt til d ) 2. citat: Ønsker du at blive frelst af nåde alene for Jesu skyld, så er du frelst, hvad enten du tror det eller ej. (»Vejledning til fred«s. 102.) 3. citat: Ingen kristen går fortabt, så længe han frygter for at gøre det! (»Gud taler«. Andagt til d ) Hvis prædikanter og sjælesørgere skal kunne forkynde evangeliet, som COR gjorde, er de nødt til at læse COR igen og igen. Vi, som skal være tilhørere, har brug for, at vore ledere og forkyndere kan hjælpe os i vores anfægtelse. Intet er så tungt som at gå hjem fra et møde uden at have hørt, at jeg må være et Guds barn, fordi Jesus har sonet og betalt for mine synder! 14

15 Hvad er»afdelingsstyrelsen«? Luthersk Missionsforening består af 7 afdelinger på landsplan. I hver afdeling er der en»afdelingsstyrelse«(as), der drager omsorg for, og øver tilsyn med forkyndelsen i afdelingen. Desuden øver AS tilsyn med kredsene og frimenighederne, og forsøger på forskellig vis at drage omsorg for og inspirere kredsstyrelserne og menighedsrådene i det lokale arbejde. Det er også AS, der indkalder til de to årlige afdelingsmøder, hvor der orienteres om arbejdet i afdelingen, og hvor det er muligt at drøfte forskellige dispositioner i afdelingen. AS består 5 kredsrepræsentanter, 4 mandlige Generalforsamlings medlemmer, og 2 repræsentanter fra LMBU. Og pt. består AS af følgende: Asger Mogensen, GF Hans Vestergaard, kredsrep. Knud W. Skov, GF Thomas Beck, Afd. formand, GF Bjarne Thorlund, kredsrep. Jakob Due Madsen, LMBU Lars Brosbøl, kredsrep. Thomas Kristensen, LMBU David Mogensen, kredsrep. Kjeld Tychsen, kredsrep. Preben Haahr, GF 15

16 Sommerens lejre på Hemmet strand: Påskelejr: d marts (5.-7. klasse) v/ LMU Kvindedag: d. 11. april Sandkasselejr 1: d juni (4-7 år i følge med en voksen) Seniorlejr: d juni Sandkasselejr 2: d juni (4-7 år i følge med en voksen) Drengelejr: d juni ( klasse) Pigelejr: d. 30. juni 2. juli ( klasse) Fælleslejr: d juli ( klasse) Vigtige datoer 2015: 13. april: Repræsentantmøde. 13. september: Missions Event september:»exodus-møder«på Solgården. Vi får besøg af Lorents Nord-Varhaug fra Norge. Se mere på 5. oktober: Repræsentantmøde. 2. november: Afdelingsmøde. 16 Kursusaften:»Gudsbilledet er under forandring!«som nævnt på side tre, så har Peter Olsen haft en kursusaften for forskellige styrelser i LM-Vestjylland. Emnet var:»gudsbilledet er under forandring!«i dag sker der det samme, som for 200 år siden, da liberalteologien slog igennem. Man opfattede dele af den kristne tro som anstødelig. Derfor gjorde man tre ting: 1) Først nedtonede man disse dele. 2) Derefter omtolkede man dem. 3) Til sidst spottede man åbenlyst disse dele af troen. Der sker noget lignende i øjeblikket i den evangelikale verden også i Danmark. Undervisningen blev optaget og forventes tilgængelig på i begyndelsen af februar. Denne undervisning kunne måske blive til inspiration i diverse arbejdsgrene med formidlingen af Guds ord, eller i bibelstudiegrupper. Videbæk Bogtrykkeri A S

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

kreds:kontakt SÆDDIN E 40 ÅR juli : august : september 2014 3. kvartal 2014 årgang 47 afdelingsnyt lm kids fra afdelingen andagt sædding efterskole

kreds:kontakt SÆDDIN E 40 ÅR juli : august : september 2014 3. kvartal 2014 årgang 47 afdelingsnyt lm kids fra afdelingen andagt sædding efterskole kreds:kontakt juli : august : september 2014 G SÆDDIN E KOL EFTERS 40 ÅR 3. kvartal 2014 årgang 47 andagt fra afdelingen afdelingsnyt lm kids sædding efterskole adresser lmu café kilden 25 års jubilæum

Læs mere

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Vi vil dig noget Efterskolelivet på Solgården Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Praktisk info Tjek mere på www.solgaarden.dk Quick info Efterskolen Solgården blev oprettet i 1978 af Luthersk Mission

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2015 kl. 19.30 Gilleleje Missionshus, Vesterbrogade 22, Gilleleje

Generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2015 kl. 19.30 Gilleleje Missionshus, Vesterbrogade 22, Gilleleje Luthersk Missionsforening, Nordsjællands Afdeling Generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2015 kl. 19.30 Gilleleje Missionshus, Vesterbrogade 22, Gilleleje Kære medlemmer Hermed indkaldes til generalforsamling

Læs mere

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2013 Vi tror på en levende Gud. En Gud som kender os, fordi Han har skabt os - men som ikke stopper ved det! Han ønsker, at vi skal lære sandheden

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HERNING

VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HERNING side 1 VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HERNING 1. Identitet & hjemsted Navnet på Luthersk Missions Frimenighed i Herning er: (_Navn_). Den har hjemsted i Herning kommune. 2. Grundlag Menigheden bygger

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst?

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? 34 Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? ISLAMS UDFORDRING TIL FORKYNDELSEN I FOLKEKIRKEN * BISKOP OVER LOLLAND-FALSTER STEEN SKOVSGAARD Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? Og nu skal du ikke

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 5485 4476 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5475 9949 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: jf Ekspedition:

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

kreds:kontakt april : maj : juni 2014 2. kvartal 2014 årgang 47 hemmet strand virksund kontaktpersoner andagt lm kids lmu

kreds:kontakt april : maj : juni 2014 2. kvartal 2014 årgang 47 hemmet strand virksund kontaktpersoner andagt lm kids lmu kreds:kontakt april : maj : juni 2014 2. kvartal 2014 årgang 47 Påskefejring 2013 på Videbæk kristne Friskole andagt lm kids lmu café kilden fra afdelingen påskefejring hemmet strand virksund kontaktpersoner

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

kreds:kontakt april : maj : juni 2013 2. kvartal 2013 årgang 46 fra afdelingen virksund lm kids andagt cafe kilden jubilæumsår lmu hemmet strand

kreds:kontakt april : maj : juni 2013 2. kvartal 2013 årgang 46 fra afdelingen virksund lm kids andagt cafe kilden jubilæumsår lmu hemmet strand kreds:kontakt april : maj : juni 2013 Arken i Esbjerg Anno 1993 Arkens medarbejdere 2. kvartal 2013 årgang 46 Arken i Esbjerg Anno 2007 andagt fra afdelingen virksund lm kids cafe kilden jubilæumsår lmu

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Foreningens formål er at virke for evangeliets fremme gennem en samlet og ordnet anvendelse af de kræfter og gaver, som Gud giver.

Foreningens formål er at virke for evangeliets fremme gennem en samlet og ordnet anvendelse af de kræfter og gaver, som Gud giver. Vedtægter for Luthersk Missionsforening til Evangeliets Fremme 1. Navn 1. Foreningens navn er "Luthersk Missionsforening til Evangeliets Fremme". Andre anvendte navne og forkortelser: "Luthersk Mission"

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole Til alle frimenigheder i Luthersk Mission Velkommen til frimenighedskonference i Børkop lørdag

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED FRIME NIG H ED EN BR OE N V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Menighedens navn er Frimenigheden Broen. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den kirkelige frihedslovgivning.

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

SKRØDSTRUP FTERSKOLE - VÆKST FOR LIVET NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE

SKRØDSTRUP FTERSKOLE - VÆKST FOR LIVET NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE I mange år har Skrødstrup Efterskoles støttekreds og andre interesserede modtaget et årsskrift før jul. Vi vil stadigvæk meget gerne holde alle interesserede orienterede

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 5485 4476 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5475 9949 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: il Ekspedition:

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Tilstede: Magnus Haahr Nielsen, Lars Brian Larsen, Andreas Wind, Line Annika Højgaard Jensen, Michael Nissen og Reidar Puggaard Poulsen

Tilstede: Magnus Haahr Nielsen, Lars Brian Larsen, Andreas Wind, Line Annika Højgaard Jensen, Michael Nissen og Reidar Puggaard Poulsen Landsbestyrelsesmøde d. 28. April 2013 Sted: Finderup, hos Lines forældre Tidspunkt: I forlængelse af LM-landsmødet Ansvarlig for forplejning: Line Ansvar for lokaler, nøgle m.m.: Line Tilstede: Magnus

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Heri Elttør, indremissionær fra Aulum. LMU: Nikolai Korsholm, LMU Ungdomskonsulent, kommer og taler. 35. Seniormøde kl. 14:30. Taler: Heine Holmgaard.

Heri Elttør, indremissionær fra Aulum. LMU: Nikolai Korsholm, LMU Ungdomskonsulent, kommer og taler. 35. Seniormøde kl. 14:30. Taler: Heine Holmgaard. Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2014 I efteråret 2014 har vi to møder om Guds lov med Ebbe Kaas fra Brændstrup, tirsdag d. 2. september og tirsdag d. 28. oktober. Begge mandage inden

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 1. Indledning med andagt v/dagmar Bjerregaard 2. Valg af dirigent a. Kaj Ove Søe blev valgt. 3. Bestyrelsens beretning og visioner i punktform a. Året der

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Økonomi. Fællesmøder. Maj. Juni. LM Græsteds hjemmeside. Juli. Kom når du kan. Vi slutter af med pizza

Økonomi. Fællesmøder. Maj. Juni. LM Græsteds hjemmeside. Juli. Kom når du kan. Vi slutter af med pizza Fællesmøder Økonomi 11 Da det er blevet sværere at aflevere penge (både kontanter og checks) i en bank, og jeg ikke ønsker at ligge inde med for mange penge ad gangen, vil jeg godt opfordre til, at man

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde.

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. Vi vil samle det i syv små punkter, men vil som overskrift sætte ordet fra salme 119, v.18: "Luk mine øjne op, så

Læs mere

Økonomi. Fællesmøder. September. Oktober. LM Græsteds hjemmeside. Mødeleder Frants Otto Hjorth. Prædiken fra internettet Mødeleder Lene Mathiesen

Økonomi. Fællesmøder. September. Oktober. LM Græsteds hjemmeside. Mødeleder Frants Otto Hjorth. Prædiken fra internettet Mødeleder Lene Mathiesen Fællesmøder Økonomi 11 Da det er blevet sværere at aflevere penge (både kontanter og checks) i en bank, og jeg ikke ønsker at ligge inde med for mange penge ad gangen, vil jeg godt opfordre til, at man

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Mange steder kan man læse at der mangles fordybelse. Hos de studerende på de videregående uddannelser, hos eleverne i folkeskolen, hos de ansatte i virksomheder

Læs mere

kreds:kontakt oktober : november : december 2012 4. kvartal 2012 årgang 45 fra afdelingen andagt evangelisation lm kids cafe kilden

kreds:kontakt oktober : november : december 2012 4. kvartal 2012 årgang 45 fra afdelingen andagt evangelisation lm kids cafe kilden kreds:kontakt oktober : november : december 2012 Krusbjerg Missionshus 100 års jubilæum 4. kvartal 2012 årgang 45 Hoppeborg i forbindelse med Krusbjerg Missionshus 100 års jubilæum andagt fra afdelingen

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

kreds:kontakt januar : februar : marts 2014 1. kvartal 2014 årgang 47 fra afdelingen afdelingsnyt lm kids andagt international mission adresser lmu

kreds:kontakt januar : februar : marts 2014 1. kvartal 2014 årgang 47 fra afdelingen afdelingsnyt lm kids andagt international mission adresser lmu kreds:kontakt januar : februar : marts 2014 EXODUS møder på Solgaarden 1. kvartal 2014 årgang 47 andagt fra afdelingen afdelingsnyt lm kids international mission adresser lmu café kilden 40 års jubilæum

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

********** Indledning

********** Indledning Indledning Som det fremgår af referatet fra AS-mødet d. 29. marts pkt. 4, besluttede AS, at LM Bornholm nu er der i processen, hvor det er nødvendigt, at AS prøver at blive mere konkrete fsva. hvad en

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Landsgeneralforsamling i LMBU lørdag 20. september 2014

Landsgeneralforsamling i LMBU lørdag 20. september 2014 Landsgeneralforsamling i LMBU lørdag 20. september 2014 Kl. 15:00 på Holstebro Kristne Friskole, Valdemar Poulsens Vej 16, 7500 Holstebro Referat 1) Velkomst Ved Landsformand Magnus Haahr Nielsen Indledning:

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Apostolsk Kirkes Netværk & Apostolsk Kirkes Børn og Unge (AKBU) INVITERER TIL PASSION! APOSTOLSK LEDER- OG TJENESTESAMLING

Apostolsk Kirkes Netværk & Apostolsk Kirkes Børn og Unge (AKBU) INVITERER TIL PASSION! APOSTOLSK LEDER- OG TJENESTESAMLING Apostolsk Kirkes Netværk & Apostolsk Kirkes Børn og Unge (AKBU) INVITERER TIL PASSION APOSTOLSK LEDER- OG TJENESTESAMLING m/ Nationalråd 2014 - Apostolsk Kirkes Netværk Årsmøde 2014 - Apostolsk Kirkes

Læs mere

BUDSKAB FRA NÅDENS RIGE 150. ÅRGANG!

BUDSKAB FRA NÅDENS RIGE 150. ÅRGANG! 30 BUDSKAB FRA NÅDENS RIGE 150. ÅRGANG! AF BIRGER PEDERSEN Budskab fra Naadens Rige hed det blad, som nu under navnet Budskabet har nået sin 150. årgang. Jubilæet giver anledning til et tilbageblik på

Læs mere

Hvad er en Pastoral Vejleder?

Hvad er en Pastoral Vejleder? Hvad er en Pastoral Vejleder? Den 16. juni 2012 blev pastor Børge Haahr Andersen indviet som Pastoral Vejleder ved en gudstjeneste i Løsning Kirke. Indvielsen foregik ved bøn og håndspålæggelse og var

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Lasse Nielsen tlf. 40 96 56 00

Lasse Nielsen tlf. 40 96 56 00 2015 LM s kredsbestyrelse, Haderslev Formand Kim Jensen tlf. 74 53 34 07 24 24 73 10 Næstformand Lasse Nielsen tlf. 40 96 56 00 Sekretær Else Wiwe tlf. 25 78 62 67 Medlem David Jensen tlf. 23 45 47 24

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. SÆDDING EFTERSKOLE Luthersk Missionsforenings Efterskole 2001

Vedtægter for den selvejende institution. SÆDDING EFTERSKOLE Luthersk Missionsforenings Efterskole 2001 Vedtægter for den selvejende institution SÆDDING EFTERSKOLE Luthersk Missionsforenings Efterskole 2001 1 Hjemsted og formål Stk. 1. Sædding Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution,

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 I det gamle testamente finder vi den store beretning om de to brødre tvillingerne Jakob og Esau. Allerede tidligt i fortællinger om de

Læs mere