LMVESTNYT. Februar års jubilæum på SE. 40 års jubilæum på»arken«

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LMVESTNYT. Februar 2015. 40 års jubilæum på SE. 40 års jubilæum på»arken«"

Transkript

1 LMVESTNYT Årsskrift for LM-Vestjylland Februar års jubilæum på SE 40 års jubilæum på»arken«udsendelsesfest 11. januar

2 Indhold»Frem mod afdelingsmødet«v/ Thomas Beck... 3 Dagsorden til afdelingsmødet... 4 Skriftlig beretning fra LMH... 5 Skriftlig beretning fra Løgumkloster Efterskole... 6 Skriftlig beretning fra Sædding Efterskole... 7 Skriftlig beretning fra Efterskolen Solgården... 8 Skriftlig beretning fra Stubbekøbing Efterskole... 9 Skriftlig beretning fra LUMI Genbrug Skriftlig beretning fra Det Tværkulturelle Arbejde... 11»Den åndelige arv«ved Leif Bach Kofoed Præsentation af afdelingsstyrelsen Sommerens lejre, Vigtige datoer mm Forsiden Billeder fra 40 års jubilæumsfesten på Sædding Efterskole Billeder fra 40 års jubilæumsfest på Arken Billeder fra udsendelsesfesten d. 11. januar Vestjylland Redaktion: Thomas Beck, Esbjerg Rikke Slot, Videbæk Dan Hessellund, Herborg. Kontakt: Dan Hessellund, Afdelingssekretær i LM-Vestjylland Privat adresse: Solbakken 16A DK-6920 Videbæk M: T:

3 Frem mod afdelingsmødet Du sidder med første udgave af Årsskriftet. Kredskontakten er ændret til nogle nyhedsbreve og et årsskrift. Nyhedsbrevene kommer ud på mail. Det er korte informationer, som vi fra afdelingsstyrelsen gerne vil videregive til jer. Den vedvarende og gensidige kommunikation med hinanden er vigtig (kontakt din lokale kredsformand, hvis du ikke modtager nyhedsbreve). Desuden vil vi også med dette hæfte tydeliggøre LM s identitet, analysere og vurdere den tid, vi er en del af, samt at vise vej frem. I dette Årsskrift kommer vi omkring»vor åndelige arv«. Det er et resume af det oplæg Leif Bach Kofoed holdt for kredsstyrelserne ved repræsentantmødet i efteråret:»hvordan give stafetten videre?«. Desuden finder I også dagsorden og diverse bilag til afdelingsmødet. Gudsfrygt! Ovenstående tema går igen i flere af de arrangementer, som finder sted i Ved prædikantkurset siger Mikkel Vigilius noget om vækkelsesforkyndelse, og Peter Olsen har en kursusaften for kredsstyrelser, ældsteråd, bestyrelser i LMU og LM-Kids ud fra emnet:»gudsbilledet er under forandring!«. Til efteråret vil der igen være EXODUS-møder, hvor fokus er vækkelse og fornyelse. Gudsfrygt vil også være indholdet ved afdelingsmødet. Det er blevet en hjertesag for mig. Jeg håber, vi på en kærlig måde kan tale med hinanden om denne sag. For den er vigtig ja alvorlig. Gudsfrygt i vort arbejde! Jeg blev overrasket over antal steder, da jeg på min elektroniske bibel skrev»gudsfrygt«i søgefeltet. Desuden kommer så de steder om hellighed og at frygte Gud. Gudsfrygt er en hovedsag i bibelen. Intet er mere vigtigt for os som kristen menighed end at besinde os på det budskab, som vi formidler. Stemmer det overens med det bibelske billede af Gud. Kan det tænkes, at vi giver et så ensidigt billede af Gud, at det ikke står mål med det, bibelen giver. Man kender kun Gud som kærlighed og alene det. Man ved f.eks. ikke, hvad hellighed er. For nogen er det utænkeligt, at Gud er hellig, og vi skal holde hans bud. Det kan da ikke passe, at Gud kan forkaste mennesker og lade dem gå fortabt. Har vi i ord og former gjort vore tilhørere ligegyldige for Gud? En har sagt det sådan:»det folk er fattigt, for hvem intet er helligt«. Vejen frem er den som bibelen og vore lutherske skrifter viser. I omtalen af de 10 bud står der:»vi skal over alle ting frygte og elske Gud«. Kærligheden til Gud kan kun bevares, når der findes sand ære- og gudsfrygt. Thomas Beck Afdelingsformand 3

4 afdelingsmøde 2. marts 2015 Der afholdes afdelingsmøde mandag d. 2. marts kl i Skjern missionshus 1. I ndledning valg af ordstyrer. 2. Beretning om arbejdet i afdelingen v/ Afdelingsformand Thomas Beck. (Udpluk findes på 14 dage før) 3. Beretning inkl. regnskab fra: a. Café Kilden i Herning. b. Arken i Esbjerg. c. Virksund Kursuscenter. d. Sommerlejren Hemmet Strand. 4. Valg: a. Valg til LM s generalforsamling a.i. Valg til generalforsamling inkl. afdelingsstyrelsen: Efter tur afgår Asger Mogensen (Herning) og Preben Haahr (Krusbjerg). a.ii. Valg til generalforsamling: Efter tur afgår Knud W. Skov (Herning). Knud modtager ikke genvalg. b. Sædding Efterskole: Efter tur afgår Jens Kjærgård (Rækker Mølle). c. Efterskolen Solgården: Efter tur afgår Mimi Kristensen (Henne) d. Virksund Kursuscenter: Efter tur afgår Jacob Muldbjerg (Holstebro). e. Plejehjemmet Klokkebjerg: Efter tur afgår Torben Hvergel (Ringkøbing) og Frida Skade (Skjern). Frida modtager ikke genvalg. f. Plejehjemmet Klokkebjerg, suppleant: Efter tur afgår Henning Juhl (Tarm). Henning modtager ikke genvalg. g. Plejehjemmet Bakkely: Efter tur afgår Else Christiansen (Spjald) og Tove Kristensen (Videbæk). Else modtager ikke genvalg. h. Plejehjemmet Bakkely, suppleant: Efter tur afgår Rikke Slot Pedersen (Videbæk). i. Revisorer: Efter tur afgår Rosa Tobiasen (Spjald) og Torben Hvergel (Ringkøbing). 5. Afdelingens regnskab v/ Afdelingskasserer Jens Kragh. 6. Skriftlige beretninger fra LMH, Løgumkloster Efterskole, Sædding Efterskole, Efterskolen Solgården, Stubbekøbing Efterskole, Genbrug samt Tværkulturel Mission. 7. Eventuelt. Navne på kandidater, der ønskes opstillet til ovennævnte valg, skal indsendes til afdelingsformanden senest den 16. februar 2015 og være underskrevet af forslagsstilleren. Velkommen til afdelingsmøde. Venlig hilsen Afdelingsstyrelsen 4

5 Beretning for LMH 2014 LMH er den eneste højskole i Danmark, hvor det primære fokus er, med afsæt i den Luthersk-Rosenianske arv, at give Guds Ord videre. Friheden til det har vi i vort land, og det må vi takke for. Men skal det lykkes, da kræver det også, at der er nogen at give det videre til. Derfor er det en glæde at kunne se tilbage på et år, hvor der har været to store elevhold, som har villet bruge tid på fordybelse i Guds Ord. I foråret var der 60 elever og i efteråret 65. I foråret 2015 var der over 70 tilmeldte ved årskiftet. Det er en stor opmuntring for lærerne, samtidig med at det selvfølgelig også giver andre udfordringer, både pædagogisk, praktisk og administrativt. Ved efterårets bestyrelsesmøde afgik Erik Sode Nielsen som formand, og Hans Ulrik Munk blev valgt som ny formand. Begge repræsenterer Sønderjyllands afdeling. På LMH har vi stadig en integrationslinje, og der kommer også elever til den. Nogle af dem kommer som asylansøgere, mens andre får muligheden for et højskoleophold på LMH gennem menigheder, henvist fra det offentlige eller en kombination af disse. Gennem LMH lærer de både om Danmark og den kristne tro, samt de får mulighed for et kristent netværk, der kan være en støtte og hjælp efter opholdet. Flere af dem kommer fra vanskelige sammenhænge og har brug for dette. Samtidig er det ofte en stærk og givende oplevelse for de andre elever, at komme tæt på kristne brødre og søstre, der har måttet lide meget for deres tro. I foråret blev en»visionsproces«for LMH skudt i gang. Dens fokus er de store linjer og det lange perspektiv. Den skal handle om, hvor det er LMH ønsker at gøre en forskel for de elever, der har deres gang på LMH. Ikke blot i det korte perspektiv, men også i det lange, dvs. også efter deres ophold på LMH. Målet for processen er at få nyformuleret (dvs. ikke omformuleret) visionen for skolen i respekt for skolens formålsparagraffer. En konkret måde at støtte LMH på, kan være at give til elevstøttefonden. Det er den fond, der bruges til at give en økonomisk håndsrækning til de elever, som har behov for det, for at kunne betale højskoleopholdet. Bidrag til denne fond er fradragsberettiget. Yderligere oplysninger fås ved at henvende sig til skolen eller finde det via hjemmesiden. Det sidste års tid har alle elever fået et mindre tilskud fra fonden, men der ingen fremadrettet beslutning om dette. Efter nytår er skolens hjemmeside på internettet blevet moderniseret. Det kan anbefales at klikke ind på Her er der mulighed for at orientere sig om forskellige forhold i forbindelse med et ophold på LMH, samt blive opdateret på skolens øvrige tilbud. Til jer alle skal der lyde en tak for forbøn og opmuntring til at fortsætte i denne tjeneste samt, om lejlighed byder sig, at deltage i bibelkursus, sommerhøjskole m.m. som udbydes på LMH. Preben Skov Jensen 5

6 Beretning fra Løgumkloster Efterskole I sidste skoleår var der 104 elever på skolen i år er der 64! Det er et meget stort fald i elevtallet, og årsagerne er flere. Den største grund er, at der kort og godt er markant færre børn at tage af i skolens kernebagland i Sønderjylland. Dette fylder selvsagt en del for ansatte og bestyrelse, og det har uundgåeligt betydet en reduktion i medarbejderstaben. Skolen har en sund økonomi, og med de nødvendige tilpasninger kan vi fremadrettet drive en god skole med ca. 80 elever. Vil du være med til at bede om, at vi får det? I januar har fokuskristendomslinjen været i Tanzania, hvor de har besøgt skolens pedel Erik Haahr Andersen, som bruger et års orlov på at være missionær der. Skolens forstanderpar Birgitte og Niels Kousgaard er flyttet ind i en nyrenoveret bolig bag skolen. Den tidligere forstanderbolig er revet ned, og dermed fremstår skolen mere synlig fra Tønder Landevej. At drive efterskole er at ruste unge mennesker til livet. At drive kristen efterskole er langt mere - at række dem evangeliet om Jesus som frelser og Herre, og håbet om en evig herlighed. Det er der fortsat store perspektiver i. At dette sker, er ikke nogen selvfølge, selvom det er skolens formål. Skolens medarbejdere må hver dag i ord og liv pege på Ham, der er vejen, sandheden og livet. For eleverne er det ikke nødvendigvis en ulempe at være færre. Det nuværende elevhold trives godt, og fylder især dagligstuen med liv. Et efterskoletilbud skal til stadighed justeres og nytænkes. Af nye tiltag kan nævnes: Linjestrukturen bliver blødt op, så der bliver mulighed for at skifte linje to gange i løbet af året. Der oprettes et danskhold for ordblinde og svage læsere. Der bliver et antal eventdage med eksterne undervisere; f.eks. en kok, gospeldag, gps-løb, m.m. Tak om I vil bære med i forbøn, også for Løgumkloster Efterskole. Vi har brug for det! Kurt Knudsen, Esbjerg Karl Haahr, Gaarde 6

7 Beretning fra Sædding Efterskole Et efterskoleophold på Sædding er fyldt med en masse gode oplevelser! Vores aktivitetskalender viser, at der er mange højdepunkter for eleverne: Tømmerflådetur, skitur til Østrig, udlandsture til Rom og Beijing osv. Der er også mange dage, hvor skolens døre lukkes op for gæster. Hverdagene er dog stadig de fleste, og derfor gør vi os også umage for, at de skal være trygge og gode, fyldt med fællesskab, fordybelse og forkyndelse. 40 års jubilæum Et højdepunkt var skolens 40 års jubilæum den 27. september. Vi mærkede en stor opbakning fra gamle elever og skolens venner. Det blev en dag, hvor vi også fik mulighed for at sige tak både til Gud for hans nåde og velsignelse og til skolens venner, ikke mindst i Vestjyllands Afdeling! Sædding Efterskole har udviklet sig på mange måder siden 1974, men det var fantastisk at høre pionererne give udtryk for, at de også bakker op om skolen i dag og den måde, vi driver efterskole på og forkynder Jesus for vores elever. Bønhørelse: 69 elever Skoleåret var et godt år, hvor vi fik lov til at præge 53 unge, både fagligt, menneskeligt og åndeligt. Vi bad om, at vi måtte få 65 elever til det nye elevhold Gud hørte vores bøn, så vi har kunnet begynde skoleåret med 69 elever. Det ser også positivt ud til det kommende skoleår, men der er stadig ledige pladser, så hjælp os gerne med at få vores præsentationsmaterialer ud til de familier og teenagere, der står foran et efterskolevalg. Profilfag i stedet for linjer Vi har valgt at organisere vores valgfag på en ny måde, så der nu ikke længere er noget, der hedder»linjer«hos os. Det giver en ny fleksibilitet og flere kombinationsmuligheder for eleverne. Nogle valgfag kalder vi»profilfag«, fordi vi prioriterer dem særligt højt. I år har vi følgende profilfag: Volley Extra, Fodbold Extra, World Wide, Design & Kunst, Musik & Band, Skriveværksted, Cambridge IGCSE English og Jesus Extra. Jesus Extra er for de elever i 10. klasse, som gerne vil dykke dybere ned i Bibelen og lære Jesus bedre at kende. Tak og bed Tak for alt det gode, Sædding Efterskole har betydet i de sidste 40 år Tak og bed for elevholdet at hver enkelt elev må få et godt efterskoleophold, og særligt for de elever, som ikke kender Jesus endnu. Bed for elevtallet til skoleåret bed om 70 elever! Bed for alle medarbejderne og for skolens nye formand Frank Madsen - om visdom og visioner for Sædding Efterskole. Rasmus B. Houler Jens Kjærgaard Frank Madsen 7

8 Beretning fra Efterskolen Solgården Det er med stor taknemmelighed, at vi sender vores beretning fra Solgården. På dette hold har vi 99 elever fra hele landet, og det er fuld skole. Når vi kommer på skolen, mærker vi tydeligt engagement fra såvel lærere som elever; og at der hviler en god ånd over skolen, er der slet ikke tvivl om. Det er en stor gave, at vi i LM har et sted som Solgården at sende vores unge mennesker, at de der bliver præget til et liv sammen med Jesus, og at det giver dem en ballast frem i livet, giver grund til glæde og taknemmelighed. De 99 elever kommer fra hele Danmark. I dette skoleår har vi to 9. klasser og tre 10. klasser. Der er fortsat 6 forskellige linjer, eleverne kan vælge sig ind på. Igen i år er de 2 mest eftertragtede: Bibellinjen her indgår stortur til Israel (kun for 10. klasses elever) og Sportslinjen. Til opstart på dette skoleår sagde Solgården også goddag og velkommen til 3 nye lærere: Henrik Bay, Anders Rønn og Jonas Umnack Larsen. Dels på denne baggrund har ledelsen på skolen dette år også valgt at sætte fokus på faglig sparring og samarbejde mellem skolens lærere. Grunden til nyansættelserne er, at efter hhv. 30 og 34 års ansættelse på Solgården, har Thorkild Juhl og Stig Andreasen valgt at gå på pension. Også fra bestyrelsen vil vi rette en stor tak til Thorkild og Stig for den store betydning, de har haft for skolen. Skolen er fortsat tilknyttet det internationale projekt:»comenius«, hvilket for et udsnit af 9. klasses eleverne betyder en tur til hhv. Norge og Kreta, hvor de skal møde jævnaldrende og»snuse«lidt til en anden kultur end den danske. Projektet er støttet med finansierede midler fra EU. Se mere om dette spændende projekt på Overskriften for dette skoleår er:»hvordan styrke elevernes selvværd«. Og netop her har Solgården en enestående mulighed for gennem det kristne grundlag, at give eleverne en rigtig god ballast med til årene, der ligger foran. Der bliver gennem undervisning, samtaler og årets musical sat fokus på selvværd. Af andre aktiviteter på Solgården kan nævnes, at konfirmandkursus i sommer var fuldtegnet. Der er også god opbakning, når der inviteres til Young Price og Juniorernes dag. Til slut en opfordring til at»synes godt om«solgården på Facebook, det er en dejlig måde at følge dagligdagen på Solgården. Tak for forbøn og medleven. Skolens lærere kommer fortsat gerne ud i kredsene og frimenighederne for at bidrage med forkyndelse, børnearbejde, musik mv. Besøg på skolen er også altid velkomne.. Mimi Haahr Kristensen og Rikke Brosbøl, repræsentanter for Vestjyllands afdeling 8

9 Beretning fra Stubbekøbing Efterskole (STE) Stubbekøbing Efterskole har siden oprettelsen i 1999 været stærkt engageret i målgruppen af unge med særlige behov og læringsforudsætninger. Med udgangspunkt i de kristne værdier lægges der vægt på, at både elever og medarbejdere oplever hverdagen som et ligeværdigt fællesskab. STE er en prøvefri skole med plads til 55 elever. Mange af eleverne har tidligere gået i en specialklasse. Der tilbydes forskellige linier og værksteder for at tilgodese den enkeltes behov. Foruden undervisning prioriteres i særlig høj grad almen dannelse og muligheden for at tage vare på sig selv. Se nærmere information på hjemmesiden. Skoleåret startede med 57 elever, men efter forskellige til- og fravalg har skolen pt. 51 elever. Mange elever har f.eks. haft det særlig svært i julemåneden, fordi julen netop minder dem om svigt og dårlige oplevelser. Forstanderparret, Marianne og Ivan Jakobsen, som kom fra LME, falder godt til i de nye omgivelser og med de nye udfordringer på STE. De savner dog, at Stubbekøbing Efterskole ikke er helt så synlig i efterskolelandskabet, som de øvrige LM efterskoler. Det kan skyldes placeringen og den specifikke målgruppe. Skolen ligger langt væk fra vores afdeling, men for eventuelle elever er der mulighed for at aftale en kørselsordning i udvalgte weekender. Måske skal vi hver især være med til at gøre opmærksom på dette skoletilbud. Forstanderen nævnte på sidste repræsentantskabsmøde, at grupper af LM venner er velkomne til at lave en weekendudflugt til skolen. Indeværende skoleår har givet forstanderparret og de ansatte nogle særlige administrative udfordringer. De har haft besøg af Tilsyn Øst, der vil gennemgå deres aftaler omkring anbringelsespladser. Desuden er de blevet udtaget til et tematisk tilsyn fra Undervisningsministeriet. Det har været en stor mundfuld, men de har valgt at se positivt på disse tilsyn, fordi de derigennem også selv får et godt billede af den samlede virksomhed. Der har indtil videre kun været positive og rosende tilbagemeldinger. Der er stor grund til at takke Gud for de første 15 år af efterskolens historie. Ledelsen på STE beder os opmuntre til fortsat forbøn for elever, forældre og ansatte. Bed også for bestyrelsen, at de må træffe de rigtige beslutninger. Det er skolens ønske, at den enkelte elev møder evangeliet og Guds kærlighed gennem andagter og de ansattes omsorg og kristenliv. Torben Larsen Gunver Kjøller-Hansen 9

10 Beretning 2014 fra LUMI Genbrug Vestjylland Når vi tænker tilbage på året 2014, så fyldes vi med tak. Det gav en masse ekstra arbejde, tak til ledergruppen og medarbejderne for villighed til at påtage jer det, også tak til jer der sagde ja, når vi spurgte om hjælp til det håndværkmæssige og til flytningen. Tak for at vi også i 2014 fik varer at sælge i vore butikker, og tak for at der også kom nogle og købte dem. Tak for at vi har en flok medarbejdere, som er villige til at bruge meget tid i vore butikker. Og tak for et par ledergrupper, som holder styr på det hele. Det gør alt sammen, at LUMI Genbrug igen i 2014 kunne bidrage med midler til missionens store sag. Det er en tak, vi først og fremmest vil lade gå op til vores Himmelske Far, som dagligt har givet, hvad vi havde brug for, både varer til butikkerne og kræfter til arbejdet. Men også en stor tak til alle jer, der gør arbejdet i hverdagen, såvel i Skjern som i Videbæk. Det næste der fylder os med tak, er vores ny butik i Videbæk. Det havde vi arbejdet på i næsten halvanden år, og vi er meget taknemlige for, at det lykkedes. Medarbejderne fortjente bedre arbejdsforhold, og mere plads til deres ting. Tak til afdelingsstyrelsen at I var med på ideen, og ville købe ejendommen. Vi har fået en rigtig flot butik i Videbæk, og det har da også øget omsætningen med 76 % i sidste halvår i forhold til året før. Hvad er det så blevet til? Der er i vores to butikker omsat for godt 2,42 mil. Der er sendt godt 1,48 mil. videre til lands- og afdelingskasserne, helt nøjagtig kr. til afdelingskassen og det dobbelte til landskassen. Så skal det også nævnes, at butikken i Videbæk selv har betalt for ombygning, maling og nyt inventar m.m. i alt godt kr. (I alle LUMI butikkerne har der været en omsætning på 6,97 mil. og der er sendt 3,69 mil til missionen). Så er det jo sådan, at stor omsætning også giver meget arbejde, derfor er der stadig brug for medarbejdere i vore butikker. Fra genbrugsudvalget: Asger Mogensen, Kjeld Tychsen og Lars Henning Mikkelsen 10

11 Beretning om det Tværkulturelle arbejde i LM-Vestjylland for året 2014 Flygtningestrømmene har været tiltagende i årets løb, hvilket har betydet, at der igen er etableret asylcentre, her hvor vi bor. Dertil kommer et stigende antal flygtninge, der har fået opholdstilladelse, og er blevet placeret inden for afdelingens rammer. Jesu ord»jeg var fremmed, og I tog imod mig«matt.25,35, er ikke blevet mindre aktuelle for os at modtage, bede over og at efterleve. Tak til alle jer, der bærer med dag for dag. Og et stort velkommen til jer, der vil bære med i det kommende år. Herunder lidt om hvad der sker forskellige steder i afdelingen: Skjern/Tarm: Middag på tværs Skjern. 11 arrangementer. 13 i udvalget plus køkkenhjælpere. I gennemsnit 94 deltagere, hvoraf 70 har været nydanskere. 46 nydanskere på tværkulturel kristen sommerlejr på Hestlund. Middag på Tværs fik støtte via 18 til nogle af deltagerne i forbindelse med sommerlejren. Venskabskontaktordninger 33. Nydanskere modtager lektiehjælp 22. Sport på tværs hver lørdag med 25 til 30 deltagere. 2 i udvalget. Nydanske børn, unge og voksne er med i LM s øvrige aktiviteter. Dåb af 3 unge congolesere i juni i LM kirken. 2 internationale bibelgrupper. Holstebro: LM Café. 6 arrangementer. 5 i udvalget. Venskabskontakter 6. Lektiehjælp 1. International bibelgruppe: 17 samlinger. Deltagerantallet er ca. 8. Nydanske børn, unge og voksne er med i LM s øvrige aktiviteter. Videbæk: Venskabscafé: 11 arrangementer, 8 i udvalget plus et par hjælpere. Mellem 20 og 50 deltagere. Nydanske børn, unge og voksne er med i LM s øvrige aktiviteter. Herning: Venskabsmiddag 11 gange, nogle gange i private hjem. Deltagere mellem 20 og 40 deltagere. 4 i udvalget plus 2 køkkenhjælpere. Kontakt til og besøg af flygtninge fra det midlertidige asylcenter i Herning. Nogle får lektiehjælp ud fra Café kilden. 2 nydanskere på tværkulturel kristen sommerlejr på Hestlund. Nydanske børn, unge og voksne er med i LM s øvrige aktiviteter. Karup & Kjellerup: International bibelgruppe, 11 samlinger, ca. 30 deltagere. 3 voksne og 6 børn i gruppen er blevet døbt i år, alle tidligere muslimer. Børneprogram sideløbende med voksenprogram med hjælp fra Silkeborg LM. Esbjerg: Kulturmødet: 11 arrangementer, 9 i udvalget. Deltagerantal: internationale bibelgrupper. Nydanskere deltager i LM møder og gudstjenester. Ølgod: En LM familie har kontakt med nogle flygtninge fra Congo, og det har bl.a. ført til, at 1 ung congoleser nu går på Efterskolen Solgården. Lemvig: International Bibelgruppe med 3-4 deltagere. Nydanske børn og voksne med til LM s øvrige aktiviteter. Tværkulturel Konsulent Enok Sørensen 11

12 Den åndelige arv ved Leif Bach Kofoed 12 Forkyndelse Når man skal udtrykke, hvad der særligt kendetegner - eller burde kendetegne - forkyndelsen i Luthersk Mission (LM), kan man tage et historisk udgangspunkt og spørge efter, hvem fædrene var, og hvad de lærte os. Gør man det, står det klart, at LM i udgangspunktet kunne karakteriseres med følgende 3 udtryk: LM en bibelbevægelse LM - en luthersk bevægelse LM - en roseniansk bevægelse LM - En bibelbevægelse Det er karakteristisk for forkyndelsen i LM, at der lægges vægt på at læse og forkynde hele Bibelen, som anses for at være Guds Ord fra ende til anden. Det betyder, at Bibelen taler sandt om alt det, den udtaler sig om. Og det betyder, at Bibelen er den eneste og absolutte norm for, hvad sand kristendom er. I LM lægges der vægt på at forkynde det bibelske budskab i hele sin bredde, dybde og fylde. I fagsproget tales der om, at Bibelen er»den normerende norm«,»norma normans«. Den norm, der bestemmer over alle andre normer. Vi forventer, at prædikanterne deler denne opfattelse af, hvad Bibelen er, og vi forventer, at de forkynder ud fra dette udgangspunkt. Vi forventer ligeledes, at formændene og bestyrelserne i de enkelte kredse påser, at det fremgår af den forkyndelse, der lyder i vore menigheder og forsamlinger. Herudover skal det understreges, at vi forventer, at prædikanter og ledere kan skelne mellem hovedsag og mere perifere ting. Det vil sige, at Jesus og hans frelsergerning skal stå centralt i enhver prædiken. Vi forventer, at Bibelen og det bibelske budskab har en hovedplacering i alle vore arrangementer. Det er karakteristisk for en luthersk kirke, at prædikenen af Guds Ord har en central placering, til en vis grad i modsætning til andre kirkeretninger. Det har i høj grad været gældende i de frie lutherske organisationer og ikke mindst i LM. Imidlertid er der tendens til, at dette i nogen måde er kommet under pres. Der skal ikke herske tvivl om, at mange af de ting, der skal være plads og tid til ved et møde eller en gudstjeneste, er gode og nyttige ting. Men det er vigtigt at fastholde, at hovedreglen må være, at prædikenen af Guds Ord fortsat skal være det centrale ved vore arrangementer. LM - En luthersk bevægelse Desværre er der ikke mange, der læser Luther i vore dage, og man kan næppe være meget klart luthersk uden at læse Luther. Det hænger sammen med, at Luthers tolkning af det bibelske budskab er så langt fra almindelig menneskelig tankegang, som tænkes kan. Den katolske middelalder-kirke, som Luther blev født ind i, og som han levede og virkede i, indtil han blev smidt ud, var præget af verdslighed, ødselhed, magtsyge. Bibelen var en lukket bog, og kirken havde i det store og hele ingenting at sige til mennesker ud over, at de skulle tænde et vokslys for Guds Moder, bede deres Paternoster og adlyde deres præster. Gjorde de det i tilstrækkelig grad, kunne de håbe på at slippe rime-lig let igennem skærsil-

13 dens pinsler. Luther opdagede, at kirkens lære var falsk, og han læste sig frem til, at et menneske frelses ved troen på Jesus alene. Han erfare-de, at det er håbløst at forsøge at frelse sig selv ved at gøre gode gerninger, og at det ikke var muligt at tvinge sig selv til at elske Gud og sin næste. Han synger I Djævlens fængsel var jeg sat, jeg var fordømt til døde, min synd mig knuged dag og nat med megen angst og møde; jeg altid dybere sank ned, der var ej vej til salighed, i synden var jeg fangen. Min dyd og gerning hjælp mig ej den død at overvinde; den stærke djævel sagde nej, han lod sig ikke binde; jeg givet var i fjendens vold, han trued mig med syndens sold og dom til evig pine. (DDS 487) Det strider mod det naturlige menneskes tankegang, at man absolut ingenting kan gøre for at forbedre sin situation.»jeg må da i det mindste prøve«, tænker man. Også i vore forsamlinger kan man let finde mennesker, som kæmper og strider for at få en nådig Gud, og som tænker, at Gud da må glæde sig over, at jeg forsøger så godt jeg kan at leve op til budenes krav om et helligt liv. Luthersk hovedsag»simul justus et peccator«. Samtidig retfærdig og synder. Mennesket er altid og samtidig syndigt og dermed hjemfalden til straf OG Retfærdig på grundlag af Kristi fortjeneste. Martin Luther Dette er menneskets grundvilkår. Enhver sand, luthersk prædiken udtrykker denne grundlæggende sandhed, og bygger på denne grundlæggende sandhed. Vi må aldrig efterlades i tvivl om, at vi i os selv er og forbliver fortabte syndere, som ikke på nogen måde eller i nogen grad kan leve op til Guds hellige og ubønhørlige krav. Mennesker lever jo ikke delvis op til dem ved at læse i Bibelen, gå til møde, give til mission, bede meget etc. Intet af alt dette giver point i Guds regnskabs-bog! Vi skal finde os selv på afgrundens rand og høre»kun loven tordne fra oven: Dø eller gør, hvad en synder ej kan!«(dds 516). Hvis ikke vore prædikanter tør forkynde Loven i al dens radikalitet, vil vi tilhørere alt for let få den tanke, at det faktisk ikke står så ringe til. Og så skal evangeliet forkyndes, så mennesker sættes totalt fri. Sjunge og kvæde, græde af glæde, må hvem der hviler i Frelserens favn. Finder sig trøstet, føler i brystet nåde for nåde og bod for alt savn«(dds 516) Evangeliet skal rækkes til alle og enhver uden betingelser. Vi skal høre det, og vi skal (fortsættes næste side) 13

14 turde sige til forbryderen, den slappe og ligeglade, den svage, ugudelige, syndige og fjendtlige, at hvis han en gang gerne vil have syndernes forladelse, så skal han vide, at hans synd allerede er udslettet og fjernet»så langt som østen er fra vesten«. Og hvis han en dag får brug for Kristi retfærdighed, så er den allerede klar til ham i dag og alle dage. Forhåbentlig vil de kristne forlag benytte reformationsjubilæet i 2017 til at udgive skrifter af Luther i et nutidigt sprog til nutidens mennesker, som grundlæggende har de samme behov og ønsker, som de mennesker havde, som levede samtidig med Luther. Hvis ikke Luthers måde at forstå evangeliet på bliver læst og gennemtænkt på ny, vil det næppe være rimeligt at smykke sig med Luthers navn i fremtiden! LM - En roseniansk bevægelse For nogle måneder siden besøgte jeg en gammel mand, som har været søndagsskoleleder og ungdomsleder, og som har siddet på kirkebænk og missionshusstol i næsten 100 år.»kan du ikke sige noget om Jesus«, sagde han.»jeg kan ikke holde fast i det«. - Her må C. O. Rosenius (COR) komme på banen. Vi har en hellig forpligtelse til at forkynde evangeliet, som COR gjorde. Han kendte til anfægtelsen, og han vidste, hvad den anfægtede havde brug for at høre. Her kommer tre citater, som prædikanter og ledere skal høre hele tiden, og som vi tilhørere har brug for at høre: 1. citat: Han forligte ikke blot de troende, men virkelig alle, i den stund han døde på korset. Det skete, mens vi endnu var hans fjender, og nu tilregner Gud ikke længere mennesker deres overtrædelser - uanset om det enkelte menneske er fromt eller ugudeligt, troende eller vantro. Uanset, hvor- Carl Oluf Rosenius dan du end er, om du er gudfrygtig eller ugudelig, troende eller vantro, så er dine synder altså blevet dig tilgivet, og din skyld er fjernet! Så går du fortabt, skyldes det ikke dine synder, men din vantro: At du holder dig borte fra Kristus. (»Gud taler«. Andagt til d ) 2. citat: Ønsker du at blive frelst af nåde alene for Jesu skyld, så er du frelst, hvad enten du tror det eller ej. (»Vejledning til fred«s. 102.) 3. citat: Ingen kristen går fortabt, så længe han frygter for at gøre det! (»Gud taler«. Andagt til d ) Hvis prædikanter og sjælesørgere skal kunne forkynde evangeliet, som COR gjorde, er de nødt til at læse COR igen og igen. Vi, som skal være tilhørere, har brug for, at vore ledere og forkyndere kan hjælpe os i vores anfægtelse. Intet er så tungt som at gå hjem fra et møde uden at have hørt, at jeg må være et Guds barn, fordi Jesus har sonet og betalt for mine synder! 14

15 Hvad er»afdelingsstyrelsen«? Luthersk Missionsforening består af 7 afdelinger på landsplan. I hver afdeling er der en»afdelingsstyrelse«(as), der drager omsorg for, og øver tilsyn med forkyndelsen i afdelingen. Desuden øver AS tilsyn med kredsene og frimenighederne, og forsøger på forskellig vis at drage omsorg for og inspirere kredsstyrelserne og menighedsrådene i det lokale arbejde. Det er også AS, der indkalder til de to årlige afdelingsmøder, hvor der orienteres om arbejdet i afdelingen, og hvor det er muligt at drøfte forskellige dispositioner i afdelingen. AS består 5 kredsrepræsentanter, 4 mandlige Generalforsamlings medlemmer, og 2 repræsentanter fra LMBU. Og pt. består AS af følgende: Asger Mogensen, GF Hans Vestergaard, kredsrep. Knud W. Skov, GF Thomas Beck, Afd. formand, GF Bjarne Thorlund, kredsrep. Jakob Due Madsen, LMBU Lars Brosbøl, kredsrep. Thomas Kristensen, LMBU David Mogensen, kredsrep. Kjeld Tychsen, kredsrep. Preben Haahr, GF 15

16 Sommerens lejre på Hemmet strand: Påskelejr: d marts (5.-7. klasse) v/ LMU Kvindedag: d. 11. april Sandkasselejr 1: d juni (4-7 år i følge med en voksen) Seniorlejr: d juni Sandkasselejr 2: d juni (4-7 år i følge med en voksen) Drengelejr: d juni ( klasse) Pigelejr: d. 30. juni 2. juli ( klasse) Fælleslejr: d juli ( klasse) Vigtige datoer 2015: 13. april: Repræsentantmøde. 13. september: Missions Event september:»exodus-møder«på Solgården. Vi får besøg af Lorents Nord-Varhaug fra Norge. Se mere på 5. oktober: Repræsentantmøde. 2. november: Afdelingsmøde. 16 Kursusaften:»Gudsbilledet er under forandring!«som nævnt på side tre, så har Peter Olsen haft en kursusaften for forskellige styrelser i LM-Vestjylland. Emnet var:»gudsbilledet er under forandring!«i dag sker der det samme, som for 200 år siden, da liberalteologien slog igennem. Man opfattede dele af den kristne tro som anstødelig. Derfor gjorde man tre ting: 1) Først nedtonede man disse dele. 2) Derefter omtolkede man dem. 3) Til sidst spottede man åbenlyst disse dele af troen. Der sker noget lignende i øjeblikket i den evangelikale verden også i Danmark. Undervisningen blev optaget og forventes tilgængelig på i begyndelsen af februar. Denne undervisning kunne måske blive til inspiration i diverse arbejdsgrene med formidlingen af Guds ord, eller i bibelstudiegrupper. Videbæk Bogtrykkeri A S

LMVESTNYT. Februar 2016. Løgumkloster Efterskole. Sædding Efterskole. Tværkulturelle arbejde

LMVESTNYT. Februar 2016. Løgumkloster Efterskole. Sædding Efterskole. Tværkulturelle arbejde LMVESTNYT Årsskrift for LM-Vestjylland Februar 2016 Løgumkloster Efterskole Sædding Efterskole Tværkulturelle arbejde Udsendelsesfest 15. marts 2015 1 Indhold»Frem mod afdelingsmødet«v/ Thomas Beck...

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Missions- og prædikantkonsulent

Missions- og prædikantkonsulent april 2016 Missions- og prædikantkonsulent Afdelingsstyrelsen (AS) ønsker at aktiviteterne omkring mission og forkyndelse ved en ansat skal fortsætte. Stillingen er en kombinationsstilling med fokus på

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission

med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission Kom og vær med Denne folder er en invitation til at være med i Luthersk Mission (LM). Både til mennesker, der selv kalder sig kristne, og til alle

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Kristendom på 7 x 2 minutter

Kristendom på 7 x 2 minutter Kristendom på 7 x 2 minutter Der er skrevet tusindvis af tykke bøger om kristendommen. Men her har jeg skrevet kort og enkelt, hvad den kristne tro går ud på. Det har jeg samlet i syv punkter, som hver

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Præludium og indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10).

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Indledning Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Begrebet forvalter indeholder en stor bibelsk dybde. Det angiver,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

ibelong Er vi fælles om at være alene?

ibelong Er vi fælles om at være alene? ibelong Er vi fælles om at være alene? Formål: Teenagerne skal se, at de ikke står alene midt i deres liv med både op- og nedture. De er en del af et kristent fællesskab på flere måder. Forslag til programforløb:

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS KÆRLIGHEDEN ER STÆRKERE END DØDEN Kærligheden overvinder alt! Det er betydningen af påskens budskab om Jesu død og opstandelse. Fordi døden ikke er det sidste

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Luthersk Mission Esbjerg. - Program oktober marts 2018

Luthersk Mission Esbjerg. - Program oktober marts 2018 Luthersk Mission Esbjerg - Program oktober 2017 - marts 2018 M i s s i o n s f o r e n i n g F r i m e n i g h e d B ø r n e o g u n g e a r b e j d e T v æ r k u l t u r e l t a r b e j d e Oktober 2017

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den 21.5. 2017 Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. At bede i Jesu navn er ikke bare et tomt mantra, det er at bede i troen

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted 1 Menighedens navn er Lolland-Falster kirken. Menigheden har hjemsted på Lolland-Falster. Grundlag 2 Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed, der bygger

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

NYT. Januar - februar - marts 2016. LM-Nyts læsere ønskes et af Gud velsignet nytår!

NYT. Januar - februar - marts 2016. LM-Nyts læsere ønskes et af Gud velsignet nytår! NYT LM-Nyts læsere ønskes et af Gud velsignet nytår! Januar - februar - marts 2016 I dette blad Kort nyt 2 Vinterstævne 3 Lokale arrangementer 4 LivogJob Stubbekøbing 9 Ungdomsforeningen 10 Børne- og juniorklubber

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5.

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5. 1 af 6 Prædiken søndag d. 6. november 2016. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, 20-31 & Åb 21,3-5. Alle Helgen Salige er I som græder, Salige er I som er fattige, Salige er

Læs mere

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. august 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække Salmer DDS 2: Lover den Herre DDS 661: Gud ene tiden deler

Læs mere

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen? 1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?»først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læren er dog ikke min

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 18. oktober 2011 kunne man læse en overskrift i Kristelig dagblad, hvor der stod: Kirkelige organisationer skjuler kristendommen. I den tilhørende artikel kunne

Læs mere

Efterskolen Solgården

Efterskolen Solgården Efterskolen Solgården - Forvandlende fællesskab Ved at gå på efterskole får man bare det fedeste forhold til sine venner, man er sammen 24/7, så vi lærer virkelig hinanden at kende. Vi mærker, at lærerne

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække Salmer DDS 732: Dybt hælder året i sin gang DDS 569: Ja, engang

Læs mere

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9 Lektion 9 Frelse og fortabelse De fleste forbinder dommedag, med en kosmisk katastrofe. Men hvad er dommedag egentlig? Er der mennesker, der går fortabt, eller bliver alle frelst? Hvad betyder frelse?

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46. Salmer: 733, 260, 274, 319, 732

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46. Salmer: 733, 260, 274, 319, 732 Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46 Salmer: 733, 260, 274, 319, 732 Han hed, nej, det er lige meget hvad han hed. Lad os derfor kalde ham, Thomas. En dag ringede Thomas og bad om

Læs mere

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 5. juni 2016 Kirkedag: 2.s.e.Trin/B Tekst: Jer 15,10+15-21; Åb 3,14-22; Luk 14,25-35 Salmer: Gørløse: 736 * 618 * 305 * 272 * 474 * 613 LL: 736 * 618 * 272

Læs mere

Kristne Kerneværdier 2012 2013

Kristne Kerneværdier 2012 2013 Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord Rom 10,17 Se i dette program om der skulle være kursustilbud, du har lyst til at deltage i! En kursusaftens forløb:

Læs mere

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab!

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab! Bornholmske Frikirker Et åbent fællesskab! 2 INDHOLD Rønne: 3 Baptistkirken Bornholmske Frikirker i samarbejde 4 Frelsens Hær 5 Metodistkirken 6 Missionskirken 7 Pinsekirken Et åbent fællesskab! Hasle:

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Prædiken til 4. søndag i advent, Joh 3,25-36. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 20. december 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal

Prædiken til 4. søndag i advent, Joh 3,25-36. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 20. december 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal 1 Grindsted Kirke Søndag d. 20. december 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag i advent, Joh 3,25-36. 2. tekstrække Salmer DDS 84: Gør døren høj, gør porten vid DDS 85: Op, Zion, at

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

og regler, traditioner og fordomme. Men hans komme og virke er samtidig en helt naturlig forlængelse af den tro, kultur og tradition, de er vokset op

og regler, traditioner og fordomme. Men hans komme og virke er samtidig en helt naturlig forlængelse af den tro, kultur og tradition, de er vokset op Gudstjeneste i Skævinge & Gørløse Kirke den 31. juli 2016 Kirkedag: 10.s.e.Trin/B Tekst: Ez 33,23+30-33; Hebr 3,12-14;Matt 11,16-24 Salmer: SK: 749 * 447 * 449 * 143 * 6,2 * 11 Gørløse: 1 * 347 * 592 *

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

I en brynje. Når jeg træder ind over tærskelen tager jeg brynje på. Ingen tvinger mig, men sfæren siger mig at alt andet vil være yderst usmart.

I en brynje. Når jeg træder ind over tærskelen tager jeg brynje på. Ingen tvinger mig, men sfæren siger mig at alt andet vil være yderst usmart. I en brynje. Når jeg træder ind over tærskelen tager jeg brynje på. Ingen tvinger mig, men sfæren siger mig at alt andet vil være yderst usmart. Den står klar. Tung er den, således at den hæmmer min bevægelsesfrihed.

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

» Intro « » Du er formand «

» Intro « » Du er formand « FORMANDS GUIDE » Intro Du er formand «Tusind tak fordi du har sagt ja til at være formand i LMU! Det er en vigtig og meningsfuld opgave, som ligger foran dig, og vi er mange, der sætter pris på, at du

Læs mere

Cellegruppe oplæg Efteråret 2004

Cellegruppe oplæg Efteråret 2004 Cellegruppe oplæg Efteråret 2004 Velkommen tilbage fra sommerferie og til en ny spændende sæson i Odder Frimenighed. Hvert efterår starter menighedens celler med et fælles oplæg. Som kirke har vi en drøm,

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen.

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen. Prædiken ved Reformationsfejring 29-10-2017 Stenderup Kirke 10:30 Tekster: Jer. 18,1-6; Rom 1,16-17; Matt 22,1-14 Salmer: 343, 337, 305, 487, 321, Når du vil Her for et halvt år siden fik jeg en invitation

Læs mere

hjulpet dem. Men Jesus tvister fortællingen, og tvinger den lovkyndige til at pege på samaritaneren som en, der skal elskes.

hjulpet dem. Men Jesus tvister fortællingen, og tvinger den lovkyndige til at pege på samaritaneren som en, der skal elskes. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 10. sept. 2017 HØST Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: 3 Mos 19,1-2+9-18; Gal 2,16-21; Luk 10,23-37 Salmer: SK: Nu går vi glad * 447 * 730 * 729 * 728 LL: Nu

Læs mere

Langfredag 3. april 2015

Langfredag 3. april 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gudsforladt Salmer: 193, 191; 192, 196 Læsninger: Sl. 22,2-12; Matt. 27,46 Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst:»elí, Elí! lemá sabaktáni?«det betyder:»min Gud,

Læs mere

20.s.e.trin. II. Strellev

20.s.e.trin. II. Strellev For nogen tid siden var det meget moderne at iføre sig en ja-hat. Når man har en ja-hat på, så fokuserer man på muligheder frem for begrænsninger. Man kalder problemer for udfordringer, for man kan klare

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs.

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 15. februar 2015 Kirkedag: Fastelavns søndag/a Tekst: Matt 3,13-17 Salmer: SK: 192 * 441 * 141 * 388,5 * 172 LL: 192 * 450 * 388,3 * 441 * 141 * 388,5 *

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN 7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31 Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN Som tiden dog går! siger vi tit. Nu er det allerede fire

Læs mere

Prædiken til nytårsaften 2016 DR-optagelse Tekster: Gal. 3, g Johannes Evangeliet 1, 1-18.

Prædiken til nytårsaften 2016 DR-optagelse Tekster: Gal. 3, g Johannes Evangeliet 1, 1-18. Prædiken til nytårsaften 2016 DR-optagelse Tekster: Gal. 3, 23-29 0g Johannes Evangeliet 1, 1-18. Salmer: 80, 367, 129, 11 Vær velkommen, Herrens år, og velkommen herhid. Sandheds Gud! lad dit hellige

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

der en større hemmelighed og velsignelse, end vi aner, gemt til os i Jesu ord om, at vi skal blive som børn.

der en større hemmelighed og velsignelse, end vi aner, gemt til os i Jesu ord om, at vi skal blive som børn. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 10. maj 2015 Kirkedag: 5.s.e.påske/A Tekst: Joh 16,23b-28 Salmer: SK: 743 * 635 * 686 * 586 * 474 * 584 LL: 743 * 447 * 449 * 586 * 584 Jeg vil godt indlede

Læs mere

C.O. ROSENIUS. til fred

C.O. ROSENIUS. til fred C.O. ROSENIUS Vejledning til fred INDHOLD Forord ved Jens Ole Christensen... 9 Loven... 13 Brug loven rigtigt... 14 Loven kræver alt... 26 Loven vækker synden til live.... 30 Loven fører os til Kristus...

Læs mere

Døm os. o Gud, men gør os fri i dommen. I din tilgivelse bli r frihed til. AMEN

Døm os. o Gud, men gør os fri i dommen. I din tilgivelse bli r frihed til. AMEN 3. søndag i advent 2016, Hurup og Gettrup Mattæus 11, 2-10 Døm os. o Gud, men gør os fri i dommen. I din tilgivelse bli r frihed til. AMEN Jeg kan ikke gå på vandet, synger Bamse i en kendt sang. men jeg

Læs mere

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Vi vil dig noget Efterskolelivet på Solgården Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Praktisk info Tjek mere på www.solgaarden.dk Quick info Efterskolen Solgården blev oprettet i 1978 af Luthersk Mission

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21 Prædiken til Pinsedag 15. maj 2016 Vestervang Kirke kl. 10.00 to dåb. V. Else Kruse Schleef Salmer: 290Ialsinglans 448v.1 3Fyldtafglæde 448v.4 6 331Uberørtafbyenstravlhed 291Dusomgårud 725Detdufterlysegrønt

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

Uanset hvad, så har der været noget ved Jesus, som på en helt særlig måde får Levi til at følge kaldet og rejse sig og følge Jesus.

Uanset hvad, så har der været noget ved Jesus, som på en helt særlig måde får Levi til at følge kaldet og rejse sig og følge Jesus. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. september 2016 Kirkedag: 17.s.e.Trin/B Tekst: Sl 40,2-6; Jud 20-25; Mk 2,14-22 Salmer: SK: 4 * 51 * 492 * 52 LL: 4 * 51 * 62 * 492 * 511,6 * 52 Følg

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere