Forord. Undervisere kan bruge arket ved først at kontakte og få et skriftligt tilsagn.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Undervisere kan bruge arket ved først at kontakte pierre@naae.dk og få et skriftligt tilsagn."

Transkript

1 Forord Dette hjælpeark til mol og molberegninger er lavet af til brug på Nørre Åby Efterskole. Man er som studerende/elev meget velkommen til at hente og bruge arket. Undervisere kan bruge arket ved først at kontakte og få et skriftligt tilsagn. Dokumentet opdateres løbende. Denne udgave er fra 10. juni Nørre Åby Efterskole

2 Mol og molberegninger Et mol er når man har 6,02*10 23 af noget. Det kunne fx være atomer (eller bananer eller folk fra Randers). 6,02*10 23 er det samme som 602 trillioner, altså lidt mere end meget. Tallet 6,02*10 23 kalder man for Avogadros tal og det har forkortelsen N a. Hvis man fx har 2 mol H 2 o (vand) har man altså 1204 trillioner vandmolekyler. Et mol er altså bare en angivelse af en mængde ligesom et dusin (12), en snes (20) eller en kasse øl (30 øl eller 24 hvis man har købt dem i en grænsebutik). Man forkorter mol med bogstavet n (lille n) og kalder det i kemi for stofmængden. Det er svært at forestille sig hvor meget 602 trillioner er, men et billede kunne være at hvis man dækkede hele Danmark med 602 trillioner sandkorn, så ville det danne en bunke som var 1½ kilometer høj. Hvis man forestiller man har 602 trillioner tændstikker og 602 trillioner biler, så kræver det ikke megen forestillingsevne at vide hvad der vejer mest. På samme måde som tændstikker og biler vejer noget forskelligt, så vejer grundstofferne også noget forskelligt. Hydrogen (grundstof 1) vejer 1,0 atomer vejer 1,0 gram. Man kan se hvor mange gram et grundstof vejer per mol, ved at kigge i det periodiske system. Hvor meget et mol vejer kalder man for molmassen og det kan aflæses som atommassen i det periodiske system. Man har som forkortelse for molmassen valgt M (store m). dvs at 602 trillioner hydrogen Hvis man har en mængde hydrogen og vejer det, kalder man i kemi for massen og forkorter det med m (lille m). Det er vildt herre røv belastende at man i kemi har valgt at navngive stofmængden (antal mol), massen (gram) og molmassen ( ) for n, m og M. Det er nok ikke noget man lige ændrer foreløbigt, så lær at leve med det. Opgave 1 Sig forkortelserne for dig selv 10 gange, 100 eller endnu bedre indtil du kan dem. Skrig undervejs hvis det hjælper. Opgave 2 Hvad er molmassen for Klor (Cl), Natrium (Na), Kulstof (C)og Oxygen (O)? Husk at skrive enheden (M) for Cl er er gram og forkortes M mol Massen er antal gram og forkortes m Stofmængden er antal mol og forkortes n. efter tallet. Hvis du vil hjælpe dig selv mest muligt så skriv svaret sådan her:, så hjælper du dig selv med huske forkortelsen M og den rigtige enhed. Hvis man har to eller flere grundstoffer der er gået sammen fx H (hydrogen) og Cl (klor) og har dannet et stof, så kan man finde molmassen (M) ved at lægge de to molmasser (M) sammen. (M) for HCl er altså molmassen for H + molmassen for Cl = ,5 = 36,5. Der er altså sket det at 602 trillioner H atomer er gået sammen med 602 trillioner Cl atomer og har dannet i alt 602 trillioner HCl molekyler. Hver gang man har 602 trillioner HCl molekyler vejer de 36,5 gram. Opgave 3 Hvad er molmassen for NaCl, H 2 O og CO 2. Du skal være opmærksom på at der i H 2 O er to hydrogenatomer og i CO 2 er to oxygenatomer. Skriv svaret grundigt op, så du øver dig i rigtig notation og enheder.

3 Hvis man kender to ud af de tre enheder kan man beregne den sidste. Det kan være en god ide at huske hjælpetrekanten: Massen i gram m Antal mol n M Ud fra trekanten kan man lave følgende tre formler: Massen i gram = antal mol * molmassen, forkortet: Antal mol = =, forkortet:, forkortet: Eksempler: Finde massen i gram En mand har 48 mol Jern (Fe) og har slået op i det periodiske system at det har en molmasse på 55,8 mange gram har han? hvor Massen i gram = antal mol * molmassen = 48 mol * 55,8 = 2678,4 gram Finde antal mol En dame har 13 gram Natrium (Na) og har slået op i det periodiske system at det har en molmasse på 23 hvor mange mol har hun? Antal mol = Finde molmassen (kan ofte slås op i det periodiske system) Et rumvæsen har 22 mol af et stof som vejer 151,8 gram, da rumvæsner ikke kender det periodiske system, må det/han/hun/den beregne molmassen. Hvilket grundstof har rumvæsnet? = Ved at slå op det i periodiske system kan vi se at det er Litium der har en molmasse på 6,9.

4 Opgave 4 Du har 24 mol Natrium, hvor meget vejer det? Du har 17,8 mol Helium, hvor meget vejer det? Du har 12 gram Kulstof, hvor mange mol har du? Hvor mange kulstofatomer har du? Du har 19,2 gram Klor, hvor mange mol har du? Hvor mange Kloratomer har du? Du har 38 mol af et ukendt stof, det vejer 923,4 gram. Hvad er molmassen og hvilket stof er det? Du har 23,3 mol af et ukendt stof, det vejer 470,66 gram. Hvad er molmassen og hvilket stof er det? Du har 22 mol H 2 O, hvor meget vejer det? Du har 12,2 mol C 2 H 5 OH (ethanol), hvor meget vejer det? Du har 13 gram CO 2, hvor mange mol har du? Du har 9,4 gram NaCl, hvor mange mol har du? Opløsning af et stof i en væske Man kan se på den saltsyre (HCl) vi har på skolen, at den er 1 molær (1M), det betyder at der i en liter er 1 mol HCl, altså per liter er der 602 trillioner HCl atomer. Resten af indholdet er vand. Man kan udregne hvor mange mol per liter der er ved at bruge endnu en trekant: Antal mol n Koncentrationen c Antal liter V Den giver følgende formler: Antal mol = c*v = koncentrationen * antal liter, Antal liter = Koncentrationen = Det er faktisk altid den sidste man bruger, så de andre er der mest for pynt Hvis man nu har fx 1 mol HCl og gerne vil opløse det i ½ liter vand, så kan man finde koncentrationen ved: Koncentrationen = = = Det kalder vi også for 2 molær (2M). Opgave 5 Du opløser 9 mol HCl i 3 liter vand. Hvor mange molær er din opløsning?

5 Na, ok og hvad søren kan jeg bruge det til? Glad for at du spurgte. Her i år kan du ikke bruge det til så meget, kun til at blære dig til prøven, men det er jo heller ikke så ringe. Hvis du skal have kemi næste år, så kommer du til at bruge det. Hver dag i Danmark bliver det brugt til at regne blandingsforhold og reaktioner ud. Det er en utrolig central del af den kemiske viden, så hvis du vil noget inden for den verden, så kommer du til at bruge det. Et eksempel på hvad man kunne bruge det til ville være til at regne ud hvor meget alkohol der kommer ud af vores gæring. Når vi laver ethanol putter vi sukker ned i en kolbe sammen med gær og vand. Hvis vi går ud fra at alt sukkeret bliver spist og der ikke kommer så meget ethanol i blandingen at gærcellerne dør, hvor meget ethanol kan vi så forvente at få ud af det? Vi putter 10 gram sukker i kolben. Vi ved at ved gæring af alkohol sker følgende: Sukker ethanol + kuldioxid C 6 H 12 O 6 2 C 2 H 5 OH + 2 CO 2 En god måde at regne en sådan opgave ud på er ved at lave et skema: (M) Vi kan udfylde det vi kender nemlig at der er 10 gram sukker: 10 (M) Vi kan slå op i det periodiske system og regne ud at molmassen for sukker er: 6*12,0+12*1,0+6*16,0 = 180 C 6 H 12 O C 6 H 12 O 2 CO 2 10 gram (M) 180

6 Vi kan nu regne ud hvor mange mol sukker vi har 10 gram (M) 180 0,05556 mol Vi kan se i reaktionsligningen at for hver sukker gæren spiser, laver den to ethanoler, så vi må have dobbelt så mange mol ethanol som sukker. Mol ethanol: 2*mol sukker = 2*0,05566 mol = 0,11132 mol. 10 gram (M) 180 0,05556 mol 0,11132 mol Vi ved altså at der bliver dannet 0,11132 mol ethanol. Vi finder nu ud af hvad molmassen for ethanol er: Molmasse for ethanol = 2*12,0+6*1,0+1*16,0 = 46 (ved opslag i periodiske system) 10 gram (M) ,05556 mol 0,11132 mol Og nu kan vi finde massen af den ethanol der bliver dannet: Ethanol i gram = antal mol * molmassen = 0,11132 mol *46 = 5,12 gram 10 gram 5,12 gram (M) ,05556 mol 0,11132 mol Så hver gang vi putter 10 gram sukker i kolben, får vi 5,12 gram ethanol ud. Resten forsvinder som kuldioxid. Vi kunne regne det ud ved at bruge samme metode, men vi ved jo at vi startede med 10 gram og da vi har 5,12 gram ethanol må vi have 4,88 gram kuldioxid, da ting (atomer) jo ikke forsvinder af sig selv. Jeg ved godt det er lidt svært det her okay meget svært, men tro på dig selv, dyp hovedet i isvand, spørg så meget du har lyst til at og prøv så at løse opgave 5. Jeg tror på dig, du kan godt!

7 Opgave 6 Hvis vi brænder 20 gram ethanol af sker følgende: Ethanol + oxygen vand + kuldioxid C 2 H 5 OH + 3 O 2 3 H 2 O + 2 CO 2 Hvor mange gram kuldioxid bliver der udledt i forbrændingen? Ah shit.. den var alligevel ret så svær. Troede ikke opgave 6 var så svær, de andre opgaver har jo været noget nemmere. Frygt ej, jeg har været så sød at lave et hjælpeskema til dig. Tjuhej! C 2 H 5 OH 3 O 2 3 H 2 O 2 CO 2 (M) Hvis du er helt på spanden, så kig på eksemplet lige før, det er stort set det samme. Opgave 7 Hvis det kører for dig og du slet ikke kan stoppe med at regne mol ud, så kommer her lige en ekstraopgave. Hvis du er træt af det hele, så lade være Natriumhydrogencarbonat er det vi normalt kalder for natron og er det som er i bagepulver. Det har den kemiske formel: NaHCO 3. Når natriumhydrogencarbonat bliver varmet op, fx under et viskestykke på et lunt sted (når man hæver en dej), så sker følgende kemiske reaktion: 2 natriumhydrogencarbonat natriumcarbonat (soda) + vand + kuldioxid 2 NaHCO 3 Na 2 CO3 + H 2 O + CO 2 Hvis vi nu leger at vi putter 20 gram natriumhydrogencarbonat i en dej, og lader den stå og hæve indtil den ikke kan hæve mere, hvor mange gram CO 2 bliver der så dannet? Du får lige et hjælpeskema. 2 NaHCO 3 Na 2 CO3 H 2 O CO 2 (M) Hvor meget må resten (Na 2 CO3 + H 2 O) så veje?

8 Løsninger til opgaver Husk på at du kun snyder dig selv Opgave 1 Doh opgaven var jo at kunne dem udenad, hvorfor kigger du så i facitlisten? Opgave 2 Klor: 35,453 Natrium: 22,989 Kulstof: 12,010 Oxygen: 15,999 Opgave 3 NaCl: 22, ,453 = 58,442 H 2 O: 2*1 + 15,999 = 17,999 CO 2 : 12, * 15,999 = 44,008 Opgave 4 551,736 gram 71,253 gram 0,999 mol 6,014*10^23 kulstofatomer 0,542 mol 3,263*10^23 kloratomer 24,3 så det er Magnesium 20,2 så det er Neon 395,978 gram 561,432 gram 0,295 mol 0,161 mol Opgave 5 Koncentrationen = = = Altså er den 3 molær (3M)

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Modul 3-5: Fremstilling af mini-raketter

Modul 3-5: Fremstilling af mini-raketter Modul 3-5 Modul 3-5: Fremstilling af mini-raketter En rumrakets hovedmotor forsynes ofte med en blanding af hydrogen og oxygen. ESA s store Ariane 5 raket forbrænder således ca. 270 liter oxygen og 40

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

Lidt om, hvad bogen (ikke) er for en bog

Lidt om, hvad bogen (ikke) er for en bog forord Lidt om, hvad bogen (ikke) er for en bog Hvis du har købt den her bog på grund af dens titel, så bliver jeg nødt til at indrømme helt fra starten, at du er blevet snydt. Det er nemlig ikke en troslære.

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Naturfag - naturligvis. 2. Kemi

Naturfag - naturligvis. 2. Kemi Naturfag - naturligvis af Kenneth ansen 2. Kemi C C O C C O C C C C C O O Acetylsalicylsyre (bedre kendt som aspirin) 2. Kemi Indhold 1. Grundstoffer og kemiske forbindelser 2 2. Atomets opbygning 5 3.

Læs mere

Pilottest af spørgeskema. til patienter med narkolepsi og hypersomni

Pilottest af spørgeskema. til patienter med narkolepsi og hypersomni Pilottest af spørgeskema til patienter med narkolepsi og hypersomni Region Midtjylland Marts/april 2013 Baggrund og metode Pilottestning af et spørgeskema er en del af valideringsprocessen. Formålet med

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET!

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! En fortælling om at arbejde med psykisk og fysisk handicappede

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Vi interviewer tre studerende den 22. og 23. april 2014 efter aftale. Vores formål er efter user tests med hver af de studerende at få kendskab til deres

Læs mere

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014 1 Kontaktpersonens navn: Den unges navn: Dato: 2 Boligforhold Profil 1: Jeg er meget tilfreds med at bo på Rismøllegården og har det godt med de andre beboere og personalet. Profil 2: Jeg er hovedsagligt

Læs mere

I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje.

I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje. Windows Fil Struktur I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje. Hvad er et drev Et drev, er en afgrænsning af fil strukturen. Når du går ind på et drev vil du stå i roden

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller

Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller Kendt fra bl.a. Lille Nørd og andre tv-programmer til børn og unge. Jeg træffer Jeppe på mobilen tirsdag aften, efter jeg er hjemvendt fra et andet vellykket interview

Læs mere

KULTUR & SAMFUND KROP & SUNDHED. kemi. matematik. fysik. biologi

KULTUR & SAMFUND KROP & SUNDHED. kemi. matematik. fysik. biologi KULTUR & SAMFUND KROP & kemi fysik matematik biologi 1 INDHOLD KAP 1 Hvad er alkohol? 04 KAP 2 Alkohol og kroppen 08 KAP 3 Alkohol, promille og procenter 11 KAP 4 Kræft og alkohol 15 OPGAVER KAP 1 Hvad

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Alkohol. Hvad bruger man alkohol til?... 2. Hvad er alkohol... 2. Destilation... 5. Hvordan fremstilles ethanol... 6. Denaturering...

Alkohol. Hvad bruger man alkohol til?... 2. Hvad er alkohol... 2. Destilation... 5. Hvordan fremstilles ethanol... 6. Denaturering... Alkohol Indhold Hvad bruger man alkohol til?... 2 Hvad er alkohol... 2 Destilation... 5 Hvordan fremstilles ethanol... 6 Denaturering... 7 Forbrænding af ethanol... 7 Nedbrydning af ethanol og tømmermænd...

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Amino Annonceguide. Annonceguiden er et uddrag af Martin Thorborgs bog E-pusher og med hans 14 års e-handels erfaring, så er det en god ide at lytte.

Amino Annonceguide. Annonceguiden er et uddrag af Martin Thorborgs bog E-pusher og med hans 14 års e-handels erfaring, så er det en god ide at lytte. Amino Annonceguide Kære Amino Annoncør Vi er rigtigt glade for at du vil annoncere på Amino og vi vil gøre vores yderste for at du får en god oplevelse og får de kunder du forventer at få og lidt til.

Læs mere