Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse"

Transkript

1 Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Dette dokument beskriver variablene i det institutionsregisterudtræk, som UNI-C stiller til rådighed via adressen Udtrækket indeholder følgende variable: Nr. Kolonne Variabel 1 A HOVEDSKOLE_INST 2 B INST_NR 3 C INST_NAVN 4 D ENHEDSART 5 E INST_ADR 6 F POSTNR 7 G POSTDISTRIKT 8 H TLF_NR 9 I E_MAIL 10 J WEB_ADR 11 K INST_TYPE_NR 12 L INST_TYPE_NAVN 13 M INST_TYPE_GRUPPE 14 N UNDERV_NIV 15 O INST_LEDER 16 P CVR_NR 17 Q KOMMUNE_NR 18 R ADM_KOMMUNE_NAVN 19 S BEL_KOMMUNE 20 T BEL_KOMMUNE_NAVN 21 U BEL_REGION 22 V REGION_NAVN 23 W EJER_KODE 24 X EJER_KODE_NAVN Variablens definition og indhold beskrives herunder 1. HOVEDSKOLE_INST Feltet er udfyldt med et institutionsnummer på en anden institution, hvis institutionen juridisk er en afdeling i forhold til en anden institution, som derved er hovedskole. I alle andre tilfælde er feltet blankt. 2. INST_NR 6-cifret unik kode relateret til en enhed. 3. INST_NAVN

2 Enhedens fulde navn. 4. ENHEDSART Angiver institutionens status som hhv. hovedskole, afdeling eller enkeltstående institution. 5. INST_ADR Det fastsatte navn på en vej, gade, sti, plads o.lign. jf. vejregisteret. 6. POSTNR Enhedens postnummer 7. POSTDISTRIKT Navn på postdistriktet, dannet ud fra postnummeret. 8. TLF_NR Enhedens officielle telefonnummer. 9. E_MAIL Enhedens officielle -adresse. 10. WEB_ADR Enhedens officielle web-adresse. 11. INST_TYPE_NR En firecifret kodeopdeling af institutionstype 3. Den 3-cifrede kode er en overordnet gruppering af institutionstyperne. Under 101 grundskoler hører institutionstyperne begge inkl. Og fremdeles. 101 Grundskoler mv Efterskoler med særligt tilbud Disse efterskoler har et samlet særligt tilbud til elever med behov for specialpædagogisk støtte, for eksempel ordblinde eller elever med generelle indlæringsvanskeligheder Efterskoler

3 1012 Folkeskolen Efterskoler er kostskoler for unge mellem 14 og 18 år. Her kan man bl.a. få undervisning i skolefag, der svarer til folkeskolens 8., 9. og 10. Klasse Folkeskolen er en kommunal opgave og reguleres af folkeskoleloven. I Danmark er der 10 års undervisningspligt. Det betyder, at folkeskolen rummer en 10-årig grundskole bestående af en 1-årig børnehaveklasse og klasse. Desuden tilbyder folkeskolen en 1-årig frivillig 1. klasse Friskoler og private grundskoler Frie grundskoler tilbyder undervisning af børn i grundskolealderen, det vil sige i alderen seks til 17 år. Fælles for undervisningen i de frie skoler er, at undervisningen kan tilrettelægges friere end i for eksempel folkeskolen. Skolerne vælger selv deres værdigrundlag. Skolernes undervisning kan for eksempel bygge på et religiøst livssyn, en bestemt pædagogik eller tage udgangspunkt i et særligt interesseområde. De frie skoler er selvejende institutioner, og brugerne skal betale en egenbetaling, som fastsættes af den enkelte skole. Der er for de enkelte skoleformer forskellige regler for enten elevstøtte eller i visse tilfælde mulighed for nedsættelse af den individuelle betaling. Skolerne får tilskud fra Undervisningsministeriet, hvis de er godkendt til at modtage tilskud Ungdomsskolen er en særlig skole for unge mellem år. Alle ungdomsskoler tilbyder undervisning i alt fra matematik til madlavning, samt special- og indvandrerundervisning. Undervisningen er gratis og kan både foregå som heltidsundervisning eller som fritidsundervisning. Mange kommunale ungdomsskoler fungerer som kommunens 10. Klassecenter Specialskoler for børn Skoleinstitutioner, der yder specialpædagogisk bistand til at fremme udviklingen hos elever med særlige behov. Specialpædagogisk bistand omfatter bl.a. rådgivning til forældre, undervisning og træning i funktionsmåder og arbejdsmetoder samt personlig assistance til overvindelse af praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen 1016 Dagbehandlingstilbud og behandlingshjem Interne skoler på institutioner, der tilbyder psykologisk og terapeutisk behandling på dageller døgnbasis af børn og unge fra truede miljøer.

4 102 Øvrige institutioner primært ikke kompetencegivende uddannelser Daghøjskoler Daghøjskolernes formål er at tilbyde undervisning med folkeoplysende eller beskæftigelsesfremmende sigte tilrettelagt for voksne Folkehøjskoler Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, der er i overensstemmelse med lovgivningens hovedformål om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse Husholdnings- og håndarbejdsskoler Skolerne tilbyder undervisning og samvær på kurser inden for sundhed, madlavning, tekstil og design, hvis hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Mange af skolerne tilbyder 10. klasses undervisning Produktionsskoler Er et praktisk uddannelsestilbud baseret på værkstedsfag, som henvender sig til unge under 25 år, der har brug for en afklaring af interesser og evner, inden de skal vælge uddannelse eller job. 105 Voksenuddannelsesinstitutioner 1051 Specialskoler for voksne 1052 Sprogcentre Specialundervisning for voksne er et tilbud til personer med fysiske eller psykiske handicap. Tilbuddet, der indeholder undervisning og specialpædagogisk bistand, skal give deltageren nye muligheder for et mere aktivt liv samt deltagelse i samfundslivet. Undervisningsinstitutioner og kurser, der tilbyder danskundervisning til udenlandske kursister på alle niveauer. Desuden tilbydes undervisning i danske kultur- og samfundsforhold.

5 1053 Voksenuddannelsescentre Den almene voksenuddannelse, der foregår på voksenuddannelsescentre (VUC), giver voksne mulighed for at supplere eller ajourføre deres almene skoleuddannelse og aflægge prøver. VUC tilbyder også enkeltfagsundervisning på alment gymnasialt niveau (hf, stx), og kursisterne kan derigennem kvalificere sig til optagelse på videregående uddannelser. 106 Almen gymnasiale uddannelser 1061 Gymnasier og hf-kurser I Danmark er der fire forskellige gymnasiale uddannelser: Stx studentereksamen, det almene gymnasium Hhx højere handelseksamen Htx - højere teknisk eksamen Hf højere forberedelseseksamen En gymnasial eksamen giver mulighed for at søge optag på en videregående uddannelse Private gymnasier og Hf-kurser Selvejende institution, som udbyder gymnasial uddannelse Studenterkurser Selvejende institution, som udbyder gymnasial uddannelse. 107 Institutioner med erhvervsrettede uddannelser 1071 Erhvervsskoler mv. En erhvervsuddannelse er en praktisk betonet uddannelse, som man kan begynde efter folkeskolen. Det meste af uddannelsen foregår i en praktikvirksomhed Private udbydere af AMU og EUD

6 108 Institutioner med videregående uddannelser (alle disse institutionstyper er overgået til andre ministerier og er derfor ikke omtalt på uvm.dk) 1081 Maritime uddannelsesinstitutioner 1082 Institutioner indenfor politi, forsvar m.v Centre for offentlig kompetenceudvikling 1084 Kunstneriske og kulturelle uddannelsesinstitutioner 1085 Professionshøjskoler 1086 Erhvervsakademier 1122 Øvrige MVU-institutioner 1131 Universiteter Institutioner uden elever: 201 Amter og kommuner 2011 Amter inkl. København, Frederiksberg og Bornholm 2012 Kommuner ekskl. København, Frederiksborg og Bornholm 2013 Kommuner pr. 1/ Regioner pr. 1/ Centre for rådgivning og vejledning 2021 Centre for Pædagogisk og psykologisk rådgivning 2022 Centre for undervisningsmidler 2023 Studievalgs-centre

7 2024 Ungdommens Uddannelsesvejledning 12. INST_TYPE_NAVN Navn på institutionstype dannet ud fra den 4-cifrede kode, fx 1012=folkeskole. Se liste under pkt INST_TYPE_GRUPPE Betegnelse for den 3-cifrede overordnede gruppe, som institutionen hører under. Fx 101=grundskolen. 14. UNDERV_NIV Angiver højeste undervisningsniveau på grundskoleområdet. 15. INST_LEDER Enhedens øverste daglige leders fulde navn. 16. CVR_NR Enhedens CVR-nummer. 17. KOMMUNE_NR 3-cifret nr. som angiver administrationskommunens nr. Feltet udfyldes kun ved kommunale institutioner. 18. ADM_KOMUNE_NAVN Navn på administrationskommune dannet ud fra det 3-cifrede kommunenr. 19. BEL_KOMMUNE 3-cifret nr., som angiver enhedens beliggenhedskommune. Nummeret genereres ud fra adressefeltet. 20. BEL_KOMMUNE_NAVN Beliggenhedskommunens navn dannet ud fra beliggenhedskommunens 3-cifrede nr. 21. BEL_REGION 4-cifret nr., som angiver enhedens beliggenhedsregion. 22. REGION_NAVN Regionens navn dannet ud fra beliggenhedsregionens 4-cifrede nummer.

8 23. EJER_KODE 24. EJER_KODE_NAVN En etcifret kode der angiver enhedens ejerforhold. Nedenfor er koderne for enhedens ejerforhold vist: Kode Institutionsejer 0 Private 1 Statslige 2 Kommunale 3 Amtskommunale (ingen aktive) 4 Selvejende, statslige 5 Selvejende, private 6 Selvejende, kommunale 7 Regionale 8 Selvejende, regionale 9 Andre

Brugerhåndbog i institutionsregisteret

Brugerhåndbog i institutionsregisteret Brugerhåndbog i institutionsregisteret UNI C Statistik & Analyse, 14. januar 2013 Side 1 af 31 Brugerhåndbog for Institutionsregisteret Thomas Quaade e-mail: thomas.quaade@uni-c.dk Dorit Schlünssen e-mail:

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

DA DANNELSEN GIK UD. Interfolks Forlag EN KORTLÆGNING AF DET ALMENE SIGTE I NORDISK FOLKEOPLYSNING OG FORENINGSLIV HANS JØRGEN VODSGAARD

DA DANNELSEN GIK UD. Interfolks Forlag EN KORTLÆGNING AF DET ALMENE SIGTE I NORDISK FOLKEOPLYSNING OG FORENINGSLIV HANS JØRGEN VODSGAARD Uddannelsesbilledet i de nordiske lande er under opbrud. Et paradigmeskifte er gang - fra en humanistisk pædagogisk diskurs med fokus på personlig myndiggørelse, demokrati og dannelse til en instrumentel

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen til et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen til

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen egu Erhvervsgrunduddannelsen - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Til vejledere og sagsbehandlere, der skal rådgive og vejlede unge om egu Få mere at vide om egu på: www.egu.dk www.kl.dk/egu

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet 20. Undervisningsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 20. Undervisningsministeriet... 4 4 20. Undervisningsministeriet

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

Uddannelses- og erhvervsvejledning i Danmark

Uddannelses- og erhvervsvejledning i Danmark Uddannelses- og erhvervsvejledning i Danmark - en oversigt over vejledningsordninger 1 Uddannelses- og erhvervsvejledning i danmark en oversigt over vejledningsordninger Uddannelses- og erhvervsvejledning

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm

Ungdomsuddannelserne. Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Ungdomsuddannelserne 2014 Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, med de ændringer, der følger af i lov nr. 1569 af 21. december 2010, 1 i lov

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2014 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2014 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Hjemmesidevejledning for udbud af gymnasiale uddannelser (stx, htx, hhx, hf)

Hjemmesidevejledning for udbud af gymnasiale uddannelser (stx, htx, hhx, hf) Hjemmesidevejledning for udbud af gymnasiale uddannelser (stx, htx, hhx, hf) Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider Hjemmesidevejledning 1 Udbud af

Læs mere

KL og UVM. Fælles rammearkitektur for folkeskoleområdet. (Udkast under udarbejdelse)

KL og UVM. Fælles rammearkitektur for folkeskoleområdet. (Udkast under udarbejdelse) Bilag 3: Udkast til fælles rammearkitektur for folkeskoleområdet, version 0.4 (Bilag til dagsordenspunkt 4: Fælles rammearkitektur på skoleområdet) KL og UVM Fælles rammearkitektur for folkeskoleområdet

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker VoksenUddannelsescenter Frederiksberg stribevis af muligheder HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker Uddannelsesprogram 2013-2014 På sporet af din fremtid Studentereksamen HF- og STX-enkeltfag

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm

Ungdomsuddannelserne. Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Ungdomsuddannelserne 2013 Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE

UNGDOMS- UDDANNELSERNE UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2016 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

Fælles retningslinjer for. Fælles retningslin. undervisningen. sikrede institutioner. på de

Fælles retningslinjer for. Fælles retningslin. undervisningen. sikrede institutioner. på de 1 r for je Fælles retningslin g n i n s i v r e d un stitutioner på de sikrede in Fælles retningslinjer for undervisningen sikrede institutioner på de Fælles retningslinjer for undervisning på de sikrede

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere