S P E J D E R K O R P S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S P E J D E R K O R P S"

Transkript

1 + december

2 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Nye tider, nye skikke... 3 Muligheder og udfordringer for grupper og divisioner... 3 Grundlov og love for Det Danske Spejderkorps Grundlov Love for Det Danske Spejderkorps Vision Beslutningsforslag vedtaget på Korpsrådsmødet Nyttige adresser: Kære læser! DDS Minihåndbog Du sidder med DDS Minihåndbogen. Indholdet er blandt andet korpsets love, vejledninger til at omsætte love i praksis og andre vigtige beslutninger fra det seneste Korpsrådsmøde den november 2003, herunder vision og handlingsplaner. Netop fordi Korpsrådets beslutninger og de nye love er trådt i kraft, har vi valgt at udsende denne Mini-håndbog nu, så de ændrede love m.m. kan indgå ved planlægningen af de førstkommende gruppe- og divisionsrådsmøder. Den gennemgribende revision af Love for Det Danske Spejderkorps, som korpsrådet vedtog, er resultatet af det såkaldte B2-arbejde. Sædvanligvis er DDS-håndbogen blevet ajourført og revideret efter et Korpsrådsmøde. Beslutningerne på det seneste Korpsrådsmøde betyder imidlertid, at store dele af håndbogens kapitler om gruppen, divisionen og korpset skal skrives om. Derfor udkommer der tidligst en ny DDS-håndbog efter næste korpsrådsmøde, som allerede afholdes september Det giver samtidig Korpsledelsen tid til at omsætte de nye love i mere omfattende vejledninger for grupper og divisioner. Ligesom der bliver mulighed for at vurdere, hvor omfangsrig den kommende håndbog skal være og hvilke medier, der skal benyttes fremover. Denne Minihåndbog skal bruges, indtil der udkommer en ny håndbog. Der er sammenhæng mellem de enkelte afsnit, så det er en god ide at gå hele Minihåndbogen igennem. Materialet findes også på Her kan I også læse de dele af den gamle håndbog, der stadigvæk gælder. Vi ønsker jer god fornøjelse og arbejdslyst med de nye muligheder og udfordringer Inger Christensen og Thomas Metelmann Spejderchefer 2

3 DDS minihåndbog Vejledning Nye tider, nye skikke For at sikre de bedst mulige vilkår for fremtidens spejderarbejde besluttede Korpsrådet i 2001 at bede Korpsledelsen om at komme med forslag til ændring af opgaver og organisering. Det såkaldte B2 arbejde blev gennemført, bl.a. med input fra alle interesserede grupper og divisioner. I arbejdet med at løse opgaven har det været afgørende for Korpsledelsen, at vores udgangspunkt stadig er, at vi er et vædibaseret korps, og: At arbejdet med at skabe de bedst mulige vilkår for spejderarbejdet er en sammenhængende og vedvarende proces frem mod Vision At der først og fremmest sættes fokus på spejderarbejdet og opgaverne i korpset. At organiseringen skal være enkel, overskuelig og ligefrem. At skabe bredere og mere direkte demokratisk processer i korpset, som tager udgangspunkt i gruppen og som understøtter de unges deltagelse i processer og beslutninger. At korpsets værdier, som fx udtrykt i formål, spejderlov- og løfte, er en bærende ramme for samarbejdet om opgaver og organisering og at love, regler og bestemmelser begrænses. At forslagene skal rumme en fleksibilitet, der tager højde for lokale forskelligheder, behov og ressourcer. Med andre ord handler det om at skabe bedre og mere fleksible vilkår for spejderarbejdet i grupperne. Og med en række ændringer vedtog Korpsrådet det sæt af nye love, som Korpsledelsen fremlagde på korpsrådsmødet i november Korpsledelsen og Korpsrådet har dermed skabt rammerne men det er først nu arbejdet for alvor skal gå i gang. Nemlig arbejdet med at benytte sig af de konkrete muligheder der nu er tilstede for at skabe bedre spejderarbejde lokalt i grupper og divisioner. Nogle af os synes, at de nye love ikke er så forskellige fra de gamle og andre synes at der er tale om endog meget store forandringer, som det måske kræver lidt tid at vænne sig til. Derfor er det vigtigt, at vi alle hjælper hinanden til at se de nye muligheder og til samtidig at generere nye ideer. Og selvom de nye love på mange måder ligner de gamle, er der alligevel væsentlige forskelle. Både i grupper og divisioner skal vi i højere grad til at tage stilling både til hvordan vi vil gennemføre det daglige arbejde med børnene, men også hvordan vi vil organisere os i ledelser og bestyrelser. Vi skal tage stilling til, hvordan vi gennemfører arbejdet bedst muligt i forhold til de lokale forhold, herunder at etablere relevante og nødvendige arbejdsgrupper og udvalg. Det at tage stilling til nye måder at organisere arbejdet på, er ikke nødvendigvis noget man gør i løbet af kort tid. Flest mulige bør inddrages i debatten og høres inden der fremsættes et forslag til gruppe- eller divisionsråd. Målet er at skabe de bedst mulige vilkår for spejderarbejdet fremover. Vi er en Børne- og Ungdomsorganisation. Vores grundlov som bl.a. beskriver vores formål og arbejdsgrundlag er uændret. 3

4 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Muligheder og udfordringer for grupper og divisioner Overordnede principper 1 9 Vore overordnede principper er for en hel dels vedkommende blevet mere værdibaserede og fleksible. Derimod er 6 års-reglen og reglerne om habilitet, dobbeltbesætning og familieskab blevet præciseret. Samtidig med den øgede fleksibilitet har vi bevaret vore værdier og frem for en egentlig regelstyring bevæger vi os mod mere og mere værdistyring, og det stiller store krav til os alle. Vær derfor opmærksom på forventningerne om, at vi tilstræber at efterleve vores værdier om ligeværdighed mellem kønnene i bestyrelser, ledelser og udvalg mm. Opmærksomhedspunkter Der er foretaget en bearbejdning af teksten i forhold til håndbog , men der er ikke ændret i vore grundlæggende værdier. 1 Beskriver de værdier, vi tilstræber at efterleve, når vi fremover organiserer os på alle niveauer. Det er vigtigt at huske. 5 En ny paragraf, der beskriver fleksibiliteten i forhold til aldersgrænser, og slår fast at vi er et børne- og ungdomskorps. 6 Lederbegrebet er beskrevet, så det passer til en fleksibel opdeling af det daglige spejderarbejde. Aldersgrænsen for optagelse af voksne medlemmer under gruppe, division og korps er ændret til 15 år. 7 Fremover vil der være både en ledererklæring og en hjælpererklæring. Vær også opmærksom på at alle ledere og hjælpere skal have skrevet leder-/hjælpererklæring inden 1. juli (Se også side 29.) 8 Medindflydelse ved ledergodkendelser. Der er ikke noget nyt i dette, men det er værd at nævne, da medlemmernes medindflydelse er en af grundpillerne i vor demokratiopfattelse. Gruppen Den enkelte gruppe skal have størst mulig frihed i tilrettelæggelsen af det daglige spejder- leder- og bestyrelsesarbejde. Gruppen har nu i højere grad mulighed for at tage hensyn til den aktuelle situation og tilrettelægge spejderarbejdet ud fra lokale muligheder og behov. Gruppen har nu direkte indflydelse på de beslutninger, der træffes i Korpsrådet, og de unges mulighed for indflydelse er styrket overalt i DDS. Det er der både muligheder og udfordringer i. Spejderne/afdelingerne Gruppen beslutter selv, om det daglige spejderarbejde skal foregå i de kendte alders-/arbejdsgrene, eller om jeres lokale forhold og ressourcer betyder, at I bedre kan tilbyde børnene og de unge en spændende, udviklende og værdibaseret spejdertid ved at opdele det daglige arbejde anderledes. Måske er den mest hensigtsmæssige metode hos jer at dele børnene op efter hvilken mødedag, der er mest passende? Måske har I en ide om i en periode at dele arbejdet op efter emner/projekter. Tovværk, Pioner, Førstehjælp/sikkerhed? Måske har I ikke så mange 6-12 årige medlemmer og vil gerne slå dem sammen i en eller to afdelinger, så I kan bruge/genindføre patruljesystemet. Ønsker I at arbejde på en ny måde, er det vigtigt at få mulighederne undersøgt og debatteret grundigt i gruppen, inden I fremsætter forslag til grupperådet, som er den besluttende myndighed. En ny måde at gennemføre arbejdet på behøver ikke nødvendigvis at betyde øget brug af lederkræfter. Vær dog opmærksom på, at hvis en afdeling er sammensat af flere årgange bør der også være tilstrækkelige lederkræfter for at tilgodese de forskellige aldersgrupper. Har I ønske om at slå flere afdelinger sammen eller arbejde projektorienteret, bør I derfor vurdere jeres behov for ledere og hjælpere, således at I gennem kvalitet i arbejdet fastholder jeres medlemmer og tiltrækker nye. 4

5 DDS minihåndbog Vejledning Gruppens bestyrelse Sammensætning og antal medlemmer i gruppens bestyrelse betyder nye muligheder. Som minimum skal gruppens bestyrelse bestå af 6 personer. 2 forældre (formand og kasserer) 2 ledere (den ene GL) og 2 unge medlemmer, der er fyldt 15 år, men ikke 24. I kan også vælge en større bestyrelse, blot I tilstræber at fastholde fordelingen mellem forældre, ledere og unge. Det handler først og fremmest om, at I overordnet vurderer hvordan bestyrelsen skal sammensættes og hvilke opgaver bestyrelsen selv skal tage sig af - og hvilke opgaver, der med fordel kan løses af andre fx i et eller flere udvalg eller projekter. Og bemærk, at bestyrelsens ansvar er blevet præciseret bl.a. ved opfølgning på grupperådets beslutninger og koordination og væsentlige beslutninger vedrørende gruppens dagligdag. Gruppens størrelse, aktivitetsniveau, lederressourcer og kontakten til forældrene er vigtige parametre, når I træffer beslutning om bestyrelsens størrelse. Typisk er antallet af opgaver, der skal løses, helt uafhængigt af bestyrelsens størrelse. Og tanken er da heller ikke, at bestyrelsesmedlemmerne skal løse alle arbejdsopgaverne selv. Vælger I en lille bestyrelse, vil I få større behov for hjælp fra andre til gennemførelse af arrangementer og aktiviteter, men omvendt bruger I så færre leder- og forældreressourcer på almindeligt bestyrelsesarbejde. Ofte hører man jo bemærkningen: Jeg har ikke tid til at være i bestyrelsen, eller tid til at være leder, men jeg vil gerne hjælpe med en konkret opgave. Udnyt sådanne muligheder ved at etablere arbejdsgrupper til enkelt aktiviteter/arrangementer. Gør brug af jeres mulighed for at optage gruppehjælpere, der er fyldt 15 år. Etabler et netværk eller en hjælper patrulje af personer, der ikke længere har tid til det daglige spejderarbejde, men som gerne vil fastholde kontakten til gruppen. Få dem involveret i større eller mindre enkeltopgaver. Jo flere forældre, tidligere aktive og andre interesserede I kan få involveret, jo mere tid bliver der til det, der er det vigtigste, nemlig det daglige spejderarbejde. Benyt samtidigt lejligheden til en grundig vurdering af jeres tilbagevendende arrangementer og aktiviteter, herunder formål, antal deltagere, eventuel økonomisk indtjening og de ressourcer, der bruges på det enkelte arrangement. Ledergruppen Ledergruppen består af 1-2 gruppeledere og de øvrige ledere i gruppen. Ledergruppen planlægger og leder det daglige arbejde under ansvar overfor bestyrelsen. Vær opmærksom på at have lederressourcer nok til at tilbyde både de yngste og ældste medlemmer i afdelingen spændende udfordringer. Alle afdelingsledere er ikke længere fødte medlemmer i gruppens bestyrelse. Det skal der tages hensyn til i forbindelse med planlægning af bestyrelses- og ledermøder. Den daglige ledertræning foregår i gruppen, hvor den erfarne leder lærer den nye leder op. Har I behov for hjælp eller har særlige træningsønsker, så kontakt divisionen. Ledergruppen skal være opmærksom på at der fremover ikke er noget lovkrav om grenassistenter i divisionsledelsen. Det lægger op til nye måder at tilrettelægge arrangementer, møder og tilbud på i divisionen. I skal være åbne over for nye muligheder og deltage fordomsfrit i debatten og beslutningerne på divisionsniveau, således at jeres division bliver et samlende forum og et godt støtteorgan for grupperne i jeres division. Grupperådsmødet og grupperådet Når der indkaldes til grupperådsmøde, skal den nye dagsorden, der er beskrevet i 14, bruges. Forslag, som grupperådet skal tage stilling til, bør udsendes sammen med indkaldelsen, så medlemmerne har bedre mulighed for at møde velforberedte. Husk dog at indkaldelsen skal udsendes 3 uger før mødet, og at forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet. Gruppens bestyrelse/ledelse skal være opmærksom på følgende: Det er ikke tilstrækkeligt alene at fremlægge planer for indeværende år, der skal også fremlægges planer for gruppens udvikling. Desuden skal bestyrelsen indstille til grupperådet, hvorledes det daglige spejderarbejde skal struktureres. Inden valg til bestyrelse skal den nuværende gruppestyrelse indstille, hvor stor den fremtidige bestyrelse skal være. Gruppens 2 medlemmer i Korpsrådet skal vælges. 5

6 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Gruppens 5 medlemmer i Divisionsrådet skal vælges. Der skal være beretning fra større enkeltstående arrangementer i gruppen jf. 54. Med de nye love er der lagt op til, at flere beslutninger skal træffes af grupperådet. Også derfor er det vigtigt at gøre en indsats for, at flest mulige forældre til medlemmer under 18 år deltager, samt at jeres egne medlemmer over 15 år også deltager. Det er vigtigt at få grupperådsmedlemmerne til at erkende og indse, at det er på grupperådsmødet, de vigtige beslutninger træffes, og at man kun har indflydelse, når man deltager. Grupperådsmødet er et åbent møde, men kun grupperådets medlemmer har stemmeret. I kan måske selv få ny inspiration ved at deltage i andre gruppers rådsmøde, ligesom I kan opfordre andre til at komme og være med i debatten på jeres rådsmøde. På kan I fra den 1. januar hente mere inspiration om planlægningen og gennemførelsen af gode grupperådsmøder. De unges indflydelse Vedtagelsen af de nye love sikrer vores unge medlemmer større indflydelse både på gruppe-, divisions- og korpsplan. Ved unge medlemmer forstås i denne sammenhæng medlemmer, der på valgtidspunktet er fyldt 15 år, men ikke 24. Det kan altså være spejdere, seniorer, medhjælpere eller ledere. Det er ikke funktionen, men alderen, der tæller. Skulle gruppen være i den uheldige situation, ikke at have medlemmer i denne aldersgruppe, må der vælges ældre i stedet, til bestyrelse, divisions- og korpsråd. Grupper, der ikke har medlemmer i aldersgruppen år, bør seriøst arbejde på at tiltrække unge ledere og hjælpere. En vigtig forudsætning for at få et godt og velfungerende arbejde, er at vi sikrer at fx bestyrelsesarbejdet tilrettelægges og gennemføres så de unge kan deltage på egne præmisser. Det er vigtigt at tage hensyn til de unges erfaring, viden, studier, arbejde etc., hvis vi vil sikre, at de kommer godt med fra start. Korpsråd På grupperådsmødet vælges gruppens 2 medlemmer til Korpsrådet. Vær opmærksom på, at det ene medlem om muligt skal være i aldersgruppen år. Valget gælder for 1 år. Denne lovændring betyder, at gruppen nu får direkte indflydelse på de beslutninger, der træffes på det årlige korpsrådsmøde. Det betyder ligeledes, at gruppen nu har mulighed for at opstille kandidater til Korpsledelsen og at få direkte indflydelse på DDS bl.a. ved at indsende forslag. Det er vigtigt at relevante dagsordenspunkter debatteres i gruppen inden korpsrådsmødet, således at gruppens 2 medlemmer er klædt godt på til at deltage i debatter og beslutninger. Det vil være relevant at afholde et forberedelsesmøde umiddelbart inden korpsrådsmødet, og husk at budgettere med udgifter til deltagelse i korpsrådsmødet. Divisionsråd Grupperådet vælger 5 medlemmer til divisionsrådet. Det skal tilstræbes, at mindst 2 af de valgte er i aldersgruppen år. Valget gælder for 1 år. Det er divisionsrådet, som blandt andet skal vedtage væsentlige beslutninger om divisionens planer, spejderarbejde og udvikling. Det er ligeledes divisionsrådet, der vælger divisionsledelsen. Seksårsregel Grupperådets valg af personer til bestyrelsen sker for to år. Dette indebærer, at alle er på valg/genvalg samt, at funktionsperioden på maksimalt 6 år for bestyrelsesmedlemmer og gruppeleder træder i kraft på valgtidspunktet. Undtaget fra reglen er gruppekassereren. Gruppelederen er født medlem af bestyrelsen (har gruppen to gruppeledere vælger grupperådet hvem af de to der indtræder) og som følge heraf er den GL, der er medlem af bestyrelsen omfattet af 6-årsreglen. Vær ligeledes opmærksom på at alle gruppeledere er på valg inden 1. februar Gruppestyrelsesformanden forestår valget. Sikkerhed Det er bestyrelsens ansvar at der altid er udpeget en leder eller hjælper, som har kompetencen til at sikre at aktiviteter ledes sikkerhedsmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med bestyrelsens overordnede rammer. Vær også opmærksom på at vælge et søkyndigt medlem til at indtræde i bestyrelsen, hvis gruppen har eller påtænker søaktiviteter. Sikkerhedsregler for søaktiviteter blev revideret og udsendt i september Sikkerhedsreglerne findes også på download Sikkerhedsbestemmelser for Søaktiviteter. 6

7 DDS minihåndbog Vejledning Nye muligheder Gruppen har nu større mulighed for at tilrettelægge det daglige spejderarbejde, så det passer til jeres aktuelle situation. Det forventes, at I lokalt selv tager stilling. Og det at tage stilling kræver somme tider noget uenigheder skal bøjes mod hinanden og mange skal høres. Men det er vigtigt at beslutningerne træffes på så bredt et grundlag som muligt. De nye love og muligheder betyder ikke, at I nødvendigvis skal ændre på opdelingen i de kendte aldersgrene, men I har nu mulighed for gøre det, hvis det er det, der skal til, for at fastholde jeres medlemmer og måske endda øge medlemstallet. Hvis I gerne vil opdele jeres medlemmer i nye afdelinger, men ikke har et nyt forslag færdigt allerede til grupperådsmødet 2004, så kan I indkalde til et ekstraordinært grupperådsmøde senere. Rammen om et sådant møde kan eksempelvis være en forældretur, orientering om Blå Sommer eller andet, der er væsentligt i jeres gruppe. Om bestyrelsen skal være stor eller lille, er op til jer, blot I opretholder intentionerne i tredelingen (forældre, ledere, unge). Det forventes ligeledes, at I tilstræber at tage hensyn til repræsentation af begge køn ved valg Grupperådsmødet er et åbent møde, hvor alle interesserede kan deltage. Dog har kun medlemmer af grupperådet stemmeret jf Dagsorden for afholdelse af grupperådsmøde er ændret. Brug derfor ikke den fra sidste år. Det er nu præciseret, at væsentlige beslutninger om gruppens udvikling er grupperådets ansvar. 14.e Det er under dette punkt, at grupperådet skal beslutte, efter indstilling fra bestyrelsen, hvilke afdelinger, gruppen inddeles i. 14.f Inden valg til bestyrelsen skal grupperådet beslutte, hvor mange der skal være i den kommende bestyrelse. Fordelingen, som er skitseret i 17.2, skal være udgangspunktet for bestyrelsens indstilling. 14.h Gruppen får nu direkte indflydelse på beslutninger vedtaget af Korpsrådet. Grupperådet vælger fremover hvert år 2 medlemmer jf Fremover afholdes korpsrådsmøde hvert år i september. Frister for indsendelse af forslag og opstilling af kandidater fremgår af 38 og 42. Opmærksomhedspunkter I gruppeafsnittet er der væsentlige ændringer i forhold til lovene beskrevet i håndbog Det er derfor nødvendigt, at den enkelte styrelse/ledelse sætter sig grundigt ind i lovene. 10 Det er nu op til den enkelte gruppe selv at beslutte, om man vil arbejde i de kendte aldersgrene, eller om man ønsker at arbejde på anden vis. 11 Gruppestyrelsen har ændret navn til gruppens bestyrelse, og gruppeledelsen erstattes af ledergruppen. 14.i Grupperådet vælger gruppens 5 medlemmer i divisionsrådet jf j Fremover skal der også vælges en revisorsuppleant 17 Bestyrelsens ansvar er her præciseret, idet det er nu er kommet med at bestyrelsen også er ansvarlig for opfølgning på grupperådets beslutninger samt koordination og beslutninger vedrørende gruppens dagligdag Vær opmærksom på, hvordan gruppens bestyrelse bør sammensættes. 20 Midlertidig suspension mm. Der er nu indført konkrete regler for suspension af medlemmer. Divisionen Krumtappen i divisionens arbejde er fortsat udvikling af godt spejderarbejde i divisionens geografiske område. Og kravet om, at 7

8 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S en division skal bestå af mindst 600 medlemmer, er bortfaldet. Det afgørende er, at divisionen dækker et samlet geografisk område, hvor der naturligt kan skabes et godt og udviklende samarbejde. Divisionens vigtigste rolle er som nævnt fortsat at støtte gruppernes udvikling og at medvirke ved opstart af nye grupper. Samtidig er divisionen fortsat gruppernes bindeled til korpset. Divisionen ledes af divisionsledelsen (styrelsen og ledelsen er slået sammen), der nu har både det pædagogiske og økonomiske ansvar på samme måde som på korpsplan. Fremover har divisionen 2 repræsentanter i Korpsrådet på lige fod med grupperne. Det vil være naturligt at divisionen aftaler forberedelsen til korpsrådsmødet med grupperne. Den kendte grenstruktur er ikke længere lovfæstet. Der er derfor heller ikke noget valg af divisionsassistenter (grenassistenter). Grupperne i divisionen vil hen ad vejen organisere arbejdet meget forskelligt, hvilket divisionsledelsen selvfølgelig skal være opmærksom på. Og måske skal kendte traditionelle arrangementer udgå for at give plads til nye, som er tilpasset gruppernes virkelighed. Divisionsrådet og divisionsrådsmødet Divisionsrådet er stadig divisionens øverste myndighed. Hver gruppe har 5 valgte medlemmer i rådet. Rådsmødet er åbent for andre interesserede, dog uden stemmeret. Det er nu præciseret, at divisionsrådet træffer beslutning om divisionens planer, udvikling, børne- og voksenaktiviteter, ledertræning og økonomi. Planlægningen af det første divisionsrådsmøde efter de nye love kræver lidt ekstra forberedelse. Det er divisionsrådet, der skal vælge den kommende divisionsledelse. Derfor skal den nuværende divisionsstyrelse/ledelse udarbejde et forslag, som rådet kan tage stilling til. Forslag, der skal behandles på mødet, bør udsendes sammen med indkaldelsen. Vær i øvrigt opmærksom på de nye dagsordenspunkter. Hvis det er muligt, bør divisionen være repræsenteret på gruppernes rådsmøder, der skal gennemføres inden 1. marts, således at divisionen bliver bekendt med eventuelle ændringer i gruppernes måde at arbejde på. Divisionsledelsen Det er nu divisionsrådet, der vælger hele divisionsledelsen. Som minimum skal der vælges en ledelse på 6 personer. Valgreglerne er beskrevet i 29. Divisionsledelsen varetager fremover både de tidligere ledelses- og styrelsesmæssige opgaver. Forældre, der vælges til divisionsledelsen, bortset fra kassereren, bliver ledere og skal derfor underskrive ledererklæring. Vær opmærksom på, at kassereren ikke nødvendigvis skal være en civil. En leder med de rette kvalifikationer kan også vælges. Næsten uanset hvilket størrelse man vælger divisionsledelsen skal have, vil det være nødvendigt at ledelsen uddelegerer en række opgaver. Fx kan det være en fordel at etablere et ejendoms- eller et økonomiudvalg osv. Der er ikke længere valgte grenrepræsentanter i ledelsen. Det er derfor vigtigt, at I finder en model for fx aktiviteter, hvor alle aldersgrupper tilgodeses, selvom de ikke nødvendigvis er repræsenteret i ledelsen. Divisionsledelsen har fortsat ansvar for, at der tilbydes relevant ledertræning til divisionens medlemmer. For mange divisioner vil det være en opgave, der med fordel kan gennemføres i samarbejde med andre divisioner. I skal selv etablere dette samarbejde. Det er divisionsledelsen, der vælger divisionens 2 medlemmer til Korpsrådet. De to skal være medlemmer af divisionsledelsen, og det ene medlem skal være myndig. En minimumsmodel kunne se ud som nedenfor beskrevet, men husk, I har frihed til selv at vælge, hvor stor ledelsen skal være, blot I overholder minimumskravene, og at ledelsen vælges af divisionsrådet. Divisionsrådet vælger 1-2 divisionschefer, 1 kasserer og yderligere 3-4 medlemmer, idet at divisionsrådet beslutter antallet af medlemmer i divisionsledelsen. Husk at tage hensyn til intentionerne i Divisionsledelsens ansvar er beskrevet i lovene. Der er dog intet i vejen for, at divisionsrådet beslutter, at divisionsledelsen er ansvarlig for eksempelvis træning af ledere og bestyrelsesmedlemmer, den nære kontakt til GL/grupperne, divisionens udvikling og divisionens økonomi. Hvorimod ledelsen på de mere aktivitetsprægede opgaver kun har en koordinerende rolle. 8

9 DDS minihåndbog Vejledning Divisionsledelsen kan indkalde til en lederdag en gang om året, hvor aktivitetsniveauet både for spejdere og ledere for det kommende år kan debatteres og besluttes. For at en aktivitet kan gennemføres, skal der på mødet vælges/udpeges en ansvarlig koordinator. Det er koordinatorens opgave at sikre, at der indkaldes til planlægning af aktiviteten. Koordinatoren er bindeled mellem ledelsen og den enkelte aktivitet. Det er vigtigt at debattere de traditionelle aktiviteter og arrangementer, der hidtil har været gennemført, især hvis flere af divisionens grupper ændrer aldersopdelingen i spejderarbejdet. Samtidigt er det vigtigt at få afklaret, hvordan lederne i divisionen fremover skal mødes. Der må tages stilling til, om det skal være fællesmøder og/eller møder for bestemte årgange/grene. Nedlæggelse af områdestrukturen og etablering af netværk Områdestrukturen ophører i den nuværende formelle form. Det forventes, at områderne nedlægges senest i forbindelse med næste ordinære områdemøde i efteråret Divisionerne i et område kan selvfølgelig fortsætte med at samarbejde, hvis det ønskes. Er der behov for formalia i forbindelse med samarbejdet, er de deltagende divisioner selvfølgelig ansvarlige for dette. Divisionsledelsen skal sikre, at der afholdes arrangementer og aktiviteter, herunder relevant ledertræning for alle divisionens medlemmer. Det er en meget stor opgave, især i divisioner, der ikke har så mange medlemmer. Det er vigtigt, at divisionsledelsen påtager sig træningsopgaven, men også vigtigt, at der afholdes arrangementer og aktiviteter. Den enkelte divisionsledelse må derfor vurdere egne ressourcer og indgå i et samarbejde (netværk) med en eller flere divisioner på områder, hvor det vil være en fordel at være flere om opgaven, både hvad angår planlægning og/eller gennemførelse med et rimeligt antal deltagere. Når der etableres netværk, behøver det jo ikke at være med de samme divisioner på alle områder. Det kan være med en eller flere divisioner omkring ledertræning, måske nogle andre divisioner i forbindelse med spejderarrangementer i aldersgrupper, hvor man ikke har så mange medlemmer. Benyt jer af hinandens ressourcer og/eller brug de fælles ressourcer til gavn og glæde for vore medlemmer. Men der skal træffes aftaler. Vent ikke på, at I måske bliver kontaktet, vær selv udfarende, således at I opnår de bedst mulige aftaler og dermed de bedst mulige resultater. Afslutning Divisionsledelsen har fremover både det pædagogiske og økonomiske ansvar. I bestemmer selv lokalt, hvor stor divisionsledelsen skal være, men uanset størrelse forventes det, at I tilstræber en ligelig repræsentation af begge køn. Det er fremover divisionsledelsens ansvar at etablere nødvendige netværk for at kunne løse senior- og ledertræningsopgaver. Selvom der ikke længere er noget krav om, at en division skal bestå af mindst 600 medlemmer, er det fortsat divisionsledelsens opgave at yde relevant støtte til grupperne herunder opstart af nye grupper. Opmærksomhedspunkter 28 Bemærk ændret dagsorden i forhold til tidligere, bl.a.: Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid. Valg af revisorsuppleant. Beretning fra Friluftsrådets amtsrepræsentant og selvejende institutioner. Beslutning om divisionsledelsens størrelse. 31 Præciserer divisionsledelsens ansvar, bl.a. at yde relevant støtte til divisionens grupper. 33 Bestemmelser om midlertidig suspension er også indført her. 9

10 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Landsorganisationen, selvejende institutioner og spejdercentre, diverse Nu er både grupper og divisioner repræsenteret på det årlige korpsrådsmøde. Det giver grupperne en direkte mulighed for indflydelse, men naturligvis også en forpligtigelse til at sætte sig grundigt ind i det, der behandles på korpsrådsmødet og en forpligtelse til selv at gå foran og præge DDS med nye forslag. Grupperne kan opstille kandidater og indsende forslag til Korpsrådet. Ligesom grupperne har også divisionen 2 medlemmer i Korpsrådet. Vær i øvrigt opmærksom på tidsfristerne, der er beskrevet i lovene: Frist for kandidater er den 1. august og frist for forslag, der skal behandles på mødet, er den 1. juni. Korpsledelsen er ikke længere lovmæssigt forpligtet til at nedsætte et programudvalg med repræsentanter valgt i grenene. Korpsledelsen skal dog fortsat sikre at det pædagogiske spejderarbejde udvikles. For at sikre tilstrækkelige ressourcer til at løse opgaven med at få program- og ledertræningsområdet til at fungere optimalt, er Korpsledelsen blevet udvidet med 4 medlemmer. Korpsledelsens medlemmer vælges fremover for 3 år og læg mærke til, at første gang en Korpsledelse (inkl. spejderchefer) skal vælges for en treårig periode allerede er på Korpsrådsmødet i september Korpsledelsen afholder fortsat periodiske møder med divisionschefer og andre relevante landsdækkende fora for at sikre formidling af arbejdsmetoder vedrørende program og ledertræning og for at sikre mulighed for gensidig erfaringsudveksling og inspiration. Korpsledelsen har også en forplig- telse til at sikre, at der bliver etableret relevante netværk. Opmærksomhedspunkter 37 Den enkelte gruppe har nu 2 medlemmer i Korpsrådet. Det samme har divisionen. 38 Beskriver Korpsrådsmødet generelt, bl.a. at det afholdes hvert år i september. Vær opmærksom på tidsfristen. 42 Valg til Korpsledelsen gælder fremover for 3 år. Korpsledelsen består nu af 2 spejderchefer og 14 korpsledelsesmedlemmer. Vær opmærksom på at tidsfristen for opstilling af kandidater er den 1. august. 43 Hvis der ikke opnås valg af 2 spejderchefer, skal Korpsledelsen udpege en/to blandt den valgte korpsledelse. Denne/disse skal fungere frem til førstkommende korpsrådsmøde. Spejdercheferne skal være af hvert sit køn Beskriver, hvem Korpsledelsen skal afholde landsdækkende møder med, nemlig divisionscheferne og andre relevante landsdækkende fora. 48 Korpsledelsen kan nu maksimalt dispensere for 4 år. 54 Der skal aflægges beretning og regnskab på gruppe- eller divisionsrådsmøde, hvis der har været afholdt et større arrangement. Der henvises til denne paragraf i dagsorden 14 og Beskriver de overgangsordninger, der gælder ved overgangen fra de gamle til de nye love for såvel gruppe, division som korps. 10

Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret.

Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret. Side 1 / 9 Dirigentvejledning til Grupperådsmødet Opdateret af januar 2014 Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret. Disse er: - Forældre til medlemmer

Læs mere

Lov- og beslutningsforslag Korpsrådsmøde 2013

Lov- og beslutningsforslag Korpsrådsmøde 2013 Lov- og beslutningsforslag Korpsrådsmøde 2013 Titel Klarhed og ordentlighed _x_ Lovforslag Beslutningsforslag Forslag 1. Generelt om lige muligheder 1. Det Danske Spejderkorps har til hensigt at give alle

Læs mere

DIRIGENTVEJLEDNING TIL GRUPPERÅDSMØDET (OPDATERET JANUAR 2016)

DIRIGENTVEJLEDNING TIL GRUPPERÅDSMØDET (OPDATERET JANUAR 2016) Side 1 / 10 Dirigentvejledning til Grupperådsmødet Opdateret januar 2016 Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men ikke alle har stemmeret. Grupperådet er de fremmødte personer der

Læs mere

DIRIGENTVEJLEDNING TIL DIVISIONSRÅDSMØDE (OPDATERET MARTS 2016)

DIRIGENTVEJLEDNING TIL DIVISIONSRÅDSMØDE (OPDATERET MARTS 2016) Side 1 / 7 Dirigentvejledning til Divisionsrådsmøde Opdateret marts 2016 Generelt om afstemning Divisionsrådsmødet er åbent for alle, men ikke alle har stemmeret. Divisionsrådet er divisionens øverste

Læs mere

Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre

Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre 1 Grundlag 1. Det Danske Spejderkorps love udgør det formelle grundlag for gruppens arbejde, formål og værdier. 2 Gruppen 1. Gruppen består af følgende afdelinger:

Læs mere

Dette hæfte findes også på: dds.dk/korpset/ide-og-politik/love-og-vejledninger. Side 2

Dette hæfte findes også på: dds.dk/korpset/ide-og-politik/love-og-vejledninger. Side 2 Lovhæfte 2011-2013 Januar 2012 Det Danske Spejderkorps Arsenalvej 10 1436 København K Tlf.: 32 64 00 50 Fax. 32 64 00 75 E-mail: dds@dds.dk Hjemmeside: dds.dk Redaktion: Jakob A. Nielsen Layout: Jakob

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Lovhæfte 2009-2010. Med beslutningsforslag og udviklingsplaner

Lovhæfte 2009-2010. Med beslutningsforslag og udviklingsplaner Lovhæfte 2009-2010 Med beslutningsforslag og udviklingsplaner Januar 2010 Det Danske Spejderkorps Arsenalvej 10 1436 København K Tlf.: 32 64 00 50 Fax. 32 64 00 75 E-mail: dds@dds.dk Hjemmeside: dds.dk

Læs mere

II DIVISIONEN. Lovhæfte LOVHÆFTE 1

II DIVISIONEN. Lovhæfte LOVHÆFTE 1 II DIVISIONEN Lovhæfte 2016-2018 LOVHÆFTE 1 Indhold Side 3 Grundlov ( 1-9) Side 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) Side 5 I Overordnede principper ( 1-8) Side 7 II Gruppen ( 9-22) Side 12 III Divisionen

Læs mere

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Vedtægter for Spejderne Stiftelse De fem internationalt anerkendte spejderkorps i Danmark og Sydslesvig: Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Vedtægter for Dansk Spejderkorps Sydslesvig

Vedtægter for Dansk Spejderkorps Sydslesvig Vedtægter for Dansk Spejderkorps Sydslesvig 1 Navn og hjemsted Korpsets navn er Dansk Spejderkorps Sydslesvig e.v. (DSS). Korpset blev stiftet den 10. august 1919. Korpsets hjemsted er Tydal, Eggebek kommune.

Læs mere

Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre.

Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre. Side 1 af 8 Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre. Lovgrundlag Korpsrådsmødet Kraftværk 09 vedtog, at det er muligt for arrangementer og spejdercentre at blive anerkendt af

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

Overenskomst 2015. Mellem. Hovedbestyrelsen

Overenskomst 2015. Mellem. Hovedbestyrelsen Overenskomst 2015 Mellem Hovedbestyrelsen og Gruppebestyrelsen for... gruppe i Region... der påtager sig ansvaret for gruppens ledelse over for De grønne pigespejdere, erklærer at være bekendt med følgende

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Love og vedtægter for Skjern Bykirke

Love og vedtægter for Skjern Bykirke Love og vedtægter for Skjern Bykirke 1 Oprettelse og hjemsted Skjern Bykirke er oprettet i 2006 som valgmenighed med navnet Skjern Valgmenighed. Menigheden ændrer status fra valgmenighed til evangelisk-luthersk

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger Forslag til vedtægter for SIND, Regionskreds Midtjylland NAVN OG HJEMSTED 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning Stk. 1. Regionskredsens navn er Landsforeningen SIND, Regionskreds Midtjylland. I

Læs mere

Bestyrelseskursus April Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelseskursus April Bestyrelsens opgaver og ansvar Bestyrelseskursus April 2016 { Bestyrelsens opgaver og ansvar DDS formål Det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål 1 Navn og hjemsted Foreningen Ulsted Klatreklub er stiftet den 30/9-2011 og har hjemsted på houvej 198, 9370, Hals, Aalborg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Café Exit

Vedtægter for Foreningen Café Exit Vedtægter for Foreningen Café Exit Indledning Foreningen Café Exit blev oprettet i 2007 på initiativ af fængselspræster i Vestre Fængsel, repræsentanter fra Fangekoret i Vridsløselille Statsfængsel og

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt.

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt. Velkommen Divisionschefen byder velkommen Dirigent Referent Lovligt varslet Divisionschefen foreslår en dirigent. Dirigent foreslår en referent. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil.

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil. Fritids- og idrætsafdelingen Dr. Margrethesvej 28 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 50 13 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Dir. tlf. 46 31 40 44 kimjp@roskilde.dk

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse.

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse. Vedtægter for foreningen Danske Naturister 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Naturister i daglig tale forkortet til DN. Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC VEDTÆGTER for Lederforeningen i TDC Lederforeningen i TDC er tilsluttet hovedorganisationen Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Vennemindevej 39, 2100 København Ø Telefon: 39 27 00 57 Fax:

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Web adresse: www.trans-danmark.dk Lørdag den 26. april 2003 I Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Navn

Læs mere

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål 1 Vedtægter for den selvejende institution Aabenraa Selvhjælp 1: Navn, hjemsted og virkeområde Stk. 1: Den selvejende institutions navn er Aabenraa Selvhjælp Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om grupperådsmødet er lovlig varslet og indkaldt.

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om grupperådsmødet er lovlig varslet og indkaldt. Velkommen Formanden byder velkommen. Dirigent Referent Lovligt varslet Formanden foreslår en dirigent. Dirigent foreslår en referent. Dirigenten konstaterer, om grupperådsmødet er lovlig varslet og indkaldt.

Læs mere

Vedtægter for Aabenraa Krisecenter

Vedtægter for Aabenraa Krisecenter Vedtægter for Aabenraa Krisecenter 1 Aabenraa Krisecenter er en selvejende forening, uafhængig af partipolitiske interesser og drives i henhold til nuværende Servicelovens 109. Aabenraa Krisecenter har

Læs mere

Vedtægter for Trinord

Vedtægter for Trinord Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 27-11-2011 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune.

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Mandag den 14. maj kl. 19.00 i festsalen, Det Jødiske Hus. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, ordstyrer og referent. 2. Behandling og godkendelse af vedtægter.

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling Som vedtaget på landsmødet den 5. maj 2013 1 Foreningens navn Foreningens navn er Amnesty International, dansk afdeling (i det følgende kaldet foreningen).

Læs mere

Helsinge Fodbold. Vedtægter

Helsinge Fodbold. Vedtægter Helsinge Fodbold Vedtægter 1: Klubbens navn Klubbens navn er Helsinge Fodbold, stiftet den 23. maj 1919. 2: Organisering Klubben er organiseret under Helsinge Skytte- og Idrætsforening, HSI, der er paraplyorganisation

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På generalforsamlingen i 2016 blev bestyrelsen opfordret til at komme med forslag til en modernisering af vedtægterne, så de kom i overensstemmelse med det vi faktisk

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

3. OVERORDNEDE VÆRDIER

3. OVERORDNEDE VÆRDIER Kolding Krisecenter Basagerhus, Nr. Bjertvej 89, 6000 Kolding Tlf. 75 53 17 81 mail: info@koldingkrisecenter.dk www.koldingkrisecenter.dk VEDTÆGTER 1. NAVN Den selvejende institutions navn er Kolding Krisecenter.

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Stk. 1. Generalforsamlingen er udvalgets højeste myndighed.

Stk. 1. Generalforsamlingen er udvalgets højeste myndighed. Vedtægter SAND Fyn 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er SAND Fyn Stk. 2. SAND udvalget er medlem af SAND De hjemløses landsorganisation, og er forpligtet til at arbejde inden for rammerne af de vedtægter,

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) Vedtæger

Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) Vedtæger Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) 1 / 26 1. Navn Foreningens navn er Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk. Foreningen er hjemhørende i Nuuk kommune, Grønland. 2. Formål og opgaver

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening Forslag til nye vedtægter Vedtægter for Farum Gymnastikforening Nedenstående er bestyrelsens forslag til nye vedtægter. De gamle vedtægter er fra 1986. I forbindelse med kommunesammenlægningen og kommunens

Læs mere

LOVE FOR DE GULE SPEJDERE I DANMARK Senest revideret d. 16. april 2011

LOVE FOR DE GULE SPEJDERE I DANMARK Senest revideret d. 16. april 2011 LOVE FOR DE GULE SPEJDERE I DANMARK Senest revideret d. 16. april 2011 Lovsættet indeholder: 1. Grundlov 2. Love for De Gule Spejdere i Danmark (landssammenslutningen) 3. Love for gruppen 2 GRUNDLOV Navn

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE

IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE 1. NAVN IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE 24 APR 2014 Foreningens navn er Forkortet : Idrætsforeningen Flyvestation Karup : IFK Hjemsted/adresse : Flyvestation Karup, 7470 Karup J. Foreningen er stiftet

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

LOVE FOR DE GULE SPEJDERE I DANMARK Senest revideret d. 12. april 2014

LOVE FOR DE GULE SPEJDERE I DANMARK Senest revideret d. 12. april 2014 LOVE FOR DE GULE SPEJDERE I DANMARK Senest revideret d. 12. april 2014 Lovsættet indeholder: 1. Grundlov 2. Love for De Gule Spejdere i Danmark (landssammenslutningen) 3. Love for gruppen 2 Navn GRUNDLOV

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

Vedtægter for Køge Tri Team 2000

Vedtægter for Køge Tri Team 2000 Vedtægter for Køge Tri Team 2000 1 Navn og hjemsted Foreningen Køge Tri Team 2000, der har hjemsted i Køge Kommune, er stiftet pr. 2. januar 2001. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere