Vejledning til årsafslutning oktober 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013"

Transkript

1 Vejledning til årsafslutning oktober 2013 ØS/ØSY/IRN/TIE Indledning: Vejledningen indeholder en beskrivelse af hvordan man årsafslutter i Navision Stat 5.x for året Vejledningen beskriver hvad du skal være særlig opmærksom på under processen. Vigtige datoer for årsafslutningen: Periode 12 slutter Afslut år skal ske 13,1 (efterposter institutioner) 13,2 Efter godkendelse fra Moderniseringsstyrelsen eller Finansministeriet. Nulstilling af finansposter bør ske fra d d d d d til Årsafslutningen består af to centrale punkter AFSLUT ÅR, og NULSTIL FINANS. Ud over de to centrale punkter, er der følgende rutiner du skal foretage eller være opmærksom på: 1. Opret nyt år 2. Opret nye bilagsnummerserier 3. Periodisering 4. Bankkonti 5. Importer SLS poster - periode Afslut år 7. Afstem periode 12 8a Periode 13 Efterposteringer 8b Bevillingsafregning NYT! 9. Importer SLS poster periode Afstem periode Ændring af årsafslutningskonti 12. Nulstil finans 13. Afstemning af Eksportdimensioner til SKS 15. Analyse 16. Datokomprimering 17. RejsUd 18. ØDUP/SKS Synkronisering 1

2 1. Opret nyt år Inden du går i gang med at oprette nyt år, skal du sikre dig, at de nye SKSperioder for 2014 er modtaget i Navision. Sti: Økonomistyring\Opsætning\Generel Integration\ØDUP Integration\SKS perioder. Når du har fået de nye SKS perioder for 2014 kan du oprette nyt regnskabsår. Sti: Økonomistyring\Opsætning\Regnskabsperioder. 2

3 Marker linjen med startdato og tryk på menuknappen nyt år. Felterne vil automatisk være udfyldt med startdato den Antal perioder skal være 12, og periodelængden 1M. Tryk OK Bemærk! I forbindelse med oprettelsen at perioder kontrolleres det, at der ikke mangler oprettelse af regnskabsperioder for året før. Mangler der regnskabsperioder, afbrydes oprettelsen af Nyt år. De manglende perioder skal oprettes og derefter kan oprettelse af nyt år fortages igen. Det kan være en god ide at opsætte en begrænsning for bogføringen frem i tiden således, at f.eks. en købsfaktura ikke kan bogføres med forkert forfaldsdato, der ligger langt frem i tiden. Du skal rette datoen i feltet Bogf. Tilladt til under stien: Økonomistyring\ Opsætning\ Regnskabsopsætning. I din anlægsopsætning har du ligeledes mulighed for at begrænse den tilladte anlægsbogføring. Det gør du under stien: Økonomistyring\ Anlæg\Opsætning\ Anlægsopsætning. 3

4 Anvender du begrænsninger direkte på brugerne, skal du huske at rette dem under stien: Administration\ Programopsætning\ Brugere\Brugeropsætning. 4

5 2. Opret nye bilagsnummerserier Et bilagsnummer må kun anvendes en gang, derfor er det en god ide at oprette nye nummerserier til nyt år. Du opretter de nye bilagsnumre under stien: Økonomistyring\Opsætning\Nummerserie. Marker nummerserien og tryk på menuknappen Serie, vælg punktet linjer. Opret en ny linje, med startdato og lad startbilagsnummer starte med 2014 for finansår Bemærk: Der skal ikke oprettes ny nummerserie på debitorer og kreditorer (stamdata). I salgsmodul må nummerserierne kun bestå af tal. Anvender du automatisk bankkontoafstemning, skal du vente med at oprette en ny nummerserie i den Finanskladde, der anvendes til automatisk bankkontoafstemning. Først når den sidste bankpostfil fra Danske Bank, der vedrører gammelt år, er indlæst oprettes ny nummerserie. Dette skyldes, at der sker en renummering af bilagsnumrene i kladden. Derfor er det også en god ide, at der er oprettet et kladdenavn til Finanskladden, der kun anvendes til automatisk bankkontoafstemning Hvis du ønsker en ny nummerserie i udbetalingskladden, skal du først ændre nummerserien efter årsafslutningen. Det skyldes, at der sker en renummering af bilagsnummer, således at den nye nummerserie altid bliver brugt, selvom udbetalingskladden oprettes med en gammel nummerserie. 5

6 3. Periodisering Da du indtil periode 13 er afsluttet, har mulighed for at postere både i 2013 og 2014, er det vigtigt at få posteret bilagene i det rigtige år. De nuværende regler for periodisering er: Køb udgiftsføres i det finansår hvor varen leveres. Anskaffelsen (anlæg) udgiftsføres i det finansår hvor den leveres. Afskrivning foretages når købet tages i brug. Løn udgiftsføres i det finansår, hvor arbejdet udføres. Den nemmeste måde at håndtere bilag, hvor nogle af bilagene vedrører 2013 og nogle vedrører 2014, er ved at sortere dem pr. år inden indtastningen. På den måde kan du via arbejdsdatoen bogføre flere bilag i det samme år på en gang. Bemærk: Datoen er udelukkende til efterposteringer, det vil sige at der først må bogføres på datoen efter d , når året er afsluttet. Arbejdsdato: Hvis du vil indtaste bilag før som vedrører 2014, skal du skifte arbejdsdato til nyt år, for at få tilbudt en nummerserie i det nye år. Du ændrer arbejdsdatoen, ved at stå i hovedmenuen, og trykke på funktioner og vælge arbejdsdato. I feltet Arbejdsdato indsætter du en dato i nyt år, fx , og du vil få tilbudt et bilagsnummer fra den nye nummerserie. Hvis du vil indtaste bilag vedr. 2013, når du er i 2014, skal du ændre arbejdsdatoen som beskrevet ovenfor til en arbejdsdato i 2013 fx , for at få tilbudt en nummerserie i det gamle år. Når året er lukket, skal du bruge arbejdsdatoen d Posterne vil så komme ind som en efterpost i dit regnskab. Du skal huske at skifte arbejdsdatoen tilbage til dags dato bagefter. Er du i tvivl om hvilke arbejdsdato du har anført i Navision, kan du altid se det ved at kigge nederst på din værktøjslinje i Navision 6

7 BEMÆRK! I forbindelse med elektronisk fakturering er det vigtigt at du har valgt den rigtige arbejdsdato inden du acceptere dine indgående dokumenter i indbakken. Er du i tvivl om dokumentet vedrører nyt eller gammelt år, kan du i indbakken se både bogføringsdato, bilagsdato og forfaldsdatoen i oversigten. Indbakken finder du under: Køb\Ordrebehandling\E-bilag\Indgående købsdokumenter. Har du ved en fejl accepteret et dokument i det forkert år, kan du anvende en mellemregningskonto fx 6111, i stedet for udgiftskontoen, når du bogføre din faktura. Efterfølgende skal du så lave en ompostering i det rigtige år, hvor du flytter udgiften fra konto 6111 til den konto der oprindelig skulle have været konteret på. 7

8 F.eks skal en Faktura udgiftsføres i 2013, men betalingen forfalder i 2014: Har du en faktura der skal udgiftsføres i 2013, men forfaldsdatoen er i 2014, skal du bogføre din faktura med en arbejdsdato i gammelt år. Dit udbetalingsforslag skal du lave med en forfaldsdato i Betalingen skal altid følge dags dato, da en betaling ikke må overføres med en forfaldsdato der er overskredet. Vigtigt! Efter må bogføringsdatoen i udbetalingskladden ikke ændres til en dato i gammelt år, da det vil give difference på SKB udbetalingskontoen 2013: Udgiftskonto Kreditor Bogføring af faktura x x 2014: Udbetalings- Kreditor Bank kladde x x 4. Bankkonti Du skal være opmærksom på at dine SKB konti i Navision stemmer pr med kontoudtogene. Det er ikke tilladt at bogføre på SKB-Konti efter periode 12 er lukket. Dvs. hvis du anvender automatisk bankkontoafstemning, skal den sidste fil vedrørende gammelt år, være indlæst senest d Importer SLS poster - periode 12 SLS poster for periode 12 skal opdateres og bogføres inden du lukker året, senest d Du indlæser posterne under stien: Økonomistyring\Finans\Periodiske Aktiviteter\SLS\Indlæs lønposter. De SLS poster, der skal indlæses indeholder både bagudløn og efterreg. vedrørende gammelt år, og forudløn vedrørende nyt år. Derfor skal posterne indlæses over to gange, med to forskellige arbejdsdatoer. Start med at sætte arbejdsdatoen til d Derefter kontroller og indlæser du løngenerationen (lønposterne) på normal vis. Åben nu kladden hvor posterne er overført til. Slet de linjer der vedrører nyt år, og bogfør resten. Inden du indlæser forudlønnen skal du igen ændre arbejdsdatoen. Sæt arbejdsdatoen til d.d. og kontroller og indlæs løngenerationen igen. Åben kladden hvor poster er overført til og bogfør forudlønnen. Bemærk! SLSposter vedrørende periode 12, må ikke bogføres med arbejdsdato d , bliver posterne det, vil de i SKS være konverteret til periode 13 regnskabet. 8

9 6. Afslut år Inden du afslutter regnskabsåret skal du undersøge om du har fået den nye SKS Aktivitetsperiode. Du kan kun afslutte året hvis du har en SKS Aktivitetsperiode for til Administration/Programopsætning/Generel integration/ødup integration Det er MEGET vigtigt du laver Afslut år d Du kan ikke efterpostere i periode 13 før året er afsluttet. Hvis du alligevel forsøger at bogføre med datoen d , vil du få en fejl om at du ikke kan efterpostere, når der er åbne perioder i Afslut år foretages samme sted som du opretter år, dvs. under stien: Økonomistyring\Opsætning\Regnskabsperioder. Du afslutter året ved at stå i startdatoen og trykke på menuknappen Afslut år. Du skal trykke Ja, til at regnskabsåret skal afsluttes. 9

10 7. Afstem periode 12 Du kan bogføre i periode 12 frem til den I periode 12 skal du bruge en arbejdsdato fra d til Arbejdsdatoen den må kun bruges til efterposter, når periode 12 er lukket. Når du vil afstemme periode 12, så gør du det på normal vis ved at trække rapporten SKS afstemning eller SKS afstemning detaljeret. Rapporterne finder du under Økonomistyring\Finans\Rapporter\Regnskabsopgørelse\SKS. Hvis du ønsker at trække en SKS rapport der kan vise resultatopgørelse, balance og bevillingsregnskab skal du gå ind i mappen Hjælperapporter til officielle regnskaber. Du skal vælge: Balance, ver. 2 bygger på aktuel periode Bevillingsregnskab, ver. 2 bygger på aktuel periode Resultatopgørelse, ver. 2 bygger på aktuel periode 8a Periode 13 Efterposteringer Periode 13 er opdelt i to underperioder, hvor henholdsvis Institutionen, Departementet og Moderniseringsstyrelsen kan lave efterposteringer. Periode 13.1, er perioden hvor alle institutioner kan foretage omposteringer(efterposteringer) i Navision. Perioden er åben fra til Periode 13.2, er perioden hvor Moderniseringsstyrelsen foretager de endelige afstemninger. Er der yderligere rettelser vedrørende gammelt år, kontakter Statsregnskabsteamet i Moderniseringsstyrelsen Departementerne. Dvs. der må kun foretages posteringer i denne periode med tilladelse fra Moderniseringsstyrelsen eller Finansministeriet. Perioden er åben fra Alle bogføringer i periode 13 skal have datoen Når der bogføres, kommer der et hak i feltet Efterpost. Dette kan du bruge som filter i nogle af rapporterne, til at skelne mellem efterposteringer og almindelige posteringer. I kontoplanen under menuknappen konto og punktet poster kan du se om posteringen er en efterpostering. Er der markeret i feltet Efterpost er posten bogført i periode

11 Bemærk: Der dannes ikke regnskaber i pdf-format i SKS efter periode Det sker først efter 13.2, hvor supplementsperiode 13 er endeligt afsluttet, men regnskabstallene i SKS bliver hver nat overført til Dynamisk Rapportering gennem periode 13.1og 13.2, så det er muligt at foretage afstemninger mellem Dynamisk Rapporterings saldi om morgenen efter periodernes afslutning og den lokale bogføring ultimo Når du skal afstemme periode 13.2 SKS/ Navision, sker dette i Navision under stien: Økonomistyring/Finans/Rapporter/Regnskabsopgørelse/SKS/SKS Afstemning Detaljeret Ønsker du en rapport der viser resultatopgørelse, balancen og bevillingsregnskab I SKS skal du gå ind i mappen Hjælperapporter til officielle regnskaber. Du skal vælge: Balance, ver. 2 bygger på aktuel periode Bevillingsregnskab, ver. 2 bygger på aktuel periode Resultatopgørelse, ver. 2 bygger på aktuel periode 8b Bevillingsafregning Bevillingsafregningen 2013 Indtil i dag er bevillingsafregningen både blevet bogført i Navision for så vidt angår de omkostningsbaserede bevillinger, og samtidig har man manuelt skulle indrapportere bevillingsafregningen til Statens Budgetsystem. Fra i år skal bevillingsafregningen udelukkende bogføres i Navision (både for de udgiftsbaserede og omkostningsbaserede bevillingsområder), hvorefter den automatisk vil blive overført til Statens Budgetsystem. Inden periode 13,1 afsluttes skal bevillingsafregningen være bogført. Bevillingsafregningen kan imidlertid først bogføres, når al anden bogføring er afsluttet. Bogføring af fejlrettelser, periodiseringsoversigter mv. skal derfor være foretaget, inden den endelige bogføring af bevillingsafregningen kan foretages. Det er op til de enkelte departementer at tilrettelægge de konkrete tidsterminer for registreringer af bevillingsafregningen i periode 13,1, og for ØSC kunder udmeldes tillige terminer for, hvornår bilag vedr. bevillingsafregningen skal være modtaget. 11

12 Følgende SKS regnskabskonti skal anvendes i forbindelse med bevillingsafregningen: For det omkostningsbaserede område o 7311 Bortfald af årets resultat o 7314 Afregning vedr. resultatdisponeringen o 7315 Mellemværende vedr. resultatdisponeringen o 7350 Udbytte o 7403 Modkonto til resultatdisponering o 7406 Reguleret overført overskud o 7407 Overført overskud. Gybyrvirksomhed o 7412 Kontoændringer; egenkapitalen o 7413 Bortfald af overført overskud; egenkapitalen o 7414 Afregning vedr. egenkapitalen o 7415 Mellemværende vedr. egenkapitalen o 7511 Reserveret bevilling o 7512 Kontoændringer; reserveret bevilling o 7513 Bortfald af reserveret bevilling o 7514 Afregning vedr. reserveret bevilling o 7515 Mellemværende vedr. reserveret bevilling For de udgiftsbaserede område: o Akkumuleret overskud til videreførelse, udgiftsbaserede område o Afvigelse mellem bevilling og regnskab, udgiftsbaserede område o Kontoændringer, udgiftsbaserede område o Bortfald, udgiftsbaserede område o Bevillingstekniske omflytninger, udgiftsbaserede område De nærmere retningslinjer for håndteringen af bevillingsafregningen er nærmere beskrevet i Moderniseringsstyrelsens vejledning om bevillingsafregningen Du finder materialet under nedenstående sti: Her beskrives kort hvad der skal ske i Navision Stat for at opfylde overstående. DDI Ved anvendes DDI, skal kunden indtaste en posteringsbestilling. Det er vigtigt at det aftales med kunderne, hvad de bør skrive i bestillingsbeskrivelsen for at tydelig gøre, at bestillingen vedrører bevillingsafregning. Det viste konteringseksempel viser, hvordan en bestilling kan indtastes ved Tidligere års reservation. Posteringsbestilling indrapporteres af kunden, som tydeligt angiver i bestillingsbeskrivelsen at accept og bogføring skal ske straks. Kunden skal også huske at bogføringen skal ske i periode 13,1 og på datoen d

13 ØSC skal være opmærksom på når disse bestillinger kommer, da de skal acceptere og bogføre bestillingerne STRAKS. Har kunden tydeligt angivet, at det vedrører Bevillingsafregning er det nemt for ØSC medarbejderen, at holde øje med feltet Bestillingsbeskrivelse på bestillingen i bestillingsoversigten. Bemærk: Kan man ikke se teksten i Bestillingsbeskrivelse helt, kan man køre musen op til feltet og den hele tekst bliver vist. Ønsker kunde at se de bogførte poster kan en finansjournal udskriver umiddelbart efter og gemmes som HTML, eller lign. 13

14 Direkte adgang til Navision Stat. For brugere der selv har fuld adgang til Navision Stat, skal bevillingsafregning tastes direkte i en finanskladde. Det er vigtigt, at I anvender datoen d og periode 13,1 til bevillingafregning. Bevillingsafregningsposter skal indtastes, som de sidste poster til periode 13,1. 9. Opdatering af SLS poster i periode 13 Opdatering af SLS poster for første lønkørsel kan tidligst foretages efter året er lukket d og anden lønkørsel kan foretages d SLSposter vedrørende gammelt år skal være indlæst og bogført d Filerne indeholder både lønposter til nyt år og efterregulering vedrørende gammelt år. Derfor skal lønposterne indlæses over to gange (se hvordan under punkt 5) Indlæs lønnen under stien: Økonomistyring\Finans\Periodiske Aktivitete\ SLS\ Indlæs lønposter. Du indlæser lønposter under stien: Økonomistyring/Periodiske aktiviteter\sls\ Indlæs lønposteringer. 10. Afstem periode 13 Periode 13 afstemmes over to gange. Der er ikke lukket for bogføring mellem periode 13.1 og 13.2 i Navision og SKS. Det betyder, at institutionen skal være særlig opmærksom på at trække en afstemnings rapport både i Navision og SKS efter sidste bogføring i 13.1, således der ikke opstår afstemnings vanskeligheder. Bemærk! Når du skal afstemme periode 13 i Navision, foregår det lidt anderledes end du er vant til i Navision Stat. Du kan ikke bruge afstemningsrapporterne under stien: Økonomistyring\Finans\Rapporter\Regnskabsopgørelse\SKS, idet der ikke kommer datastrøm fra SKS mellem 13.1 og Først efter periode 13.2 lukkes regnskabet i SKS og du vil igen kunne trækker de vante rapporter. Lav et rapportudtræk i SKS og afstem det med SKS balance i Navision. Periode 13.1 Navision: Træk SKS balance den , når de sidste poster i periode 13.1 er bogført. SKS: Afstemningsrapport kan udskrives den Periode

15 Periode 13.2 kan afstemmes som 13.1 eller du kan trække rapporten SKS afstemning eller SKS afstemning detaljeret, som beskrevet i per.12 den når den sidste post er bogført. 11. Ændring af årsafslutningskonti Inden du laver en nulstilling af finans, skal du kontrollere at kontoplanen indeholder årsafslutningskonti. Alle konti med kontotype konto skal nulstilles, og have en årsafslutningskonto tilknyttet. I kontoplanen, kan du sætte feltfilter på kontotypen konto, så du løber kolonnen årsafslutningskonto igennem, og sætter konto på hver gang feltet er blankt. Fortag et opslag med F6 så du kan vælge den rigtige konto. Er billedet tomt efter du har trykket på pilen i feltet Årsafslutningskonto, skyldes det at årsafslutningskontoen ikke er oprettet i Navision kontoplanen. Ved du hvilken konto der skal årsafsluttes til, opretter du den i Navision kontoplanen, og vælger indryk kontoplan. Ved du ikke hvilken konto, der skal årsafsluttes til, kan du trykke på pilen i nummer. Du kommer nu direkte til SKSkontoplanen, hvor du kan se den konto der årsafsluttes til. Opret kontoen i Navision kontoplanen med årsafslutningskonto, og vælg indryk kontoplan Alle driftskonti skal årsafslutte til SKS konto 7411 Egenkapital, mens størstedelen af balancekonti skal årsafslutte til sig selv. 15

16 Der er dog konti der ikke årsafslutter til sig selv, kontiene fremgår af i nedenstående skema Ref.berettiget købsmoms, drift Årsafslutter til 6123 Momsafregning fra ØS 6122 Ref.berettiget købsmoms, anlæg Årsafslutter til 6123 Momsafregning fra ØS 7311 Bortfald af årets resultat Årsafslutter til 7315 Mellemvær. vedr. resultatdisp Afregn.vedr. resultatdisp. Årsafslutter til 7315 Mellemvær. vedr. resultatdisp Udbytte Årsafslutter til 7315 Mellemvær. vedr. resultatdisp Kontoændringer, egenkapitalen Årsafslutter til 7415 Mellemvær. vedr. egenkap 7413 Bortfald overf.oversk., egenka Årsafslutter til 7415 Mellemvær. vedr. egenkap Afregn. vedr. egenkap Årsafslutter til 7415 Mellemvær. vedr. egenkap Kontoændr. reserveret bevil. Årsafslutter til 7515 Mellemvær. reserveret bevil Bortfald reserveret bevil. Årsafslutter til 7515 Mellemvær. reserveret bevil Afr. vedr. reserveret bevil. Årsafslutter til 7515 Mellemvær. reserveret bevil. Bemærk: Er der poster på en eller flere af overstående konti, som skal årsafsluttes både til sig selv og til den nye årsafslutningskonto, ved årsafslutning 2013 kan I kontakte Økonomisupporten ved at sende en mail til: Vi vil så kontakte jer med råd og vejledning til hvordan I kan gøre dette. I Navision skal man sikre sig, at dette sker ved omstilling i kontoplanen; sti: Økonomistyring\Finans\Kontoplan. Ud for de nævnte finanskonti laves opslag (F6) i kolonnen Årsafslutningskonto og konto 6123xx indvælges på begge: Løbende oprettes nye konti, f.eks. egenkapitalkonti som ikke årsafslutter til sig selv. Også her vil opslag på årsafslutningsfeltet vise hvilken konto der skal afsluttes til. Hvis man forsøger at indtaste en konto, man ifølge SKS ikke må årsafslutte til, fås følgende fejl: Oprettes der konti som først skal bruges, og først tilgår SKS, i det nye finansår, kan man med fordel spærre dem i Navision så der ikke fejlagtigt indgår beløb på i gammelt finansår. Spærringen kan ophæves for en konto, når der tilgår poster vedrørende det nye finansår. 16

17 12. Nulstil finans Det anbefales, at Nulstil finans først køres efter d af hensyn til Bevillingsafregningen, som skal indrapporteres i periode i 13,1, som det sidste. Nulstil finans kan dog foretages i perioden til Kørslen køres når I har posteret den sidste post vedrørende gammel år. Du kan også se perioden under stien: Økonomistyring\ Opsætning\ Generel integration\ Ødup integration\ SKS aktivitetsperiode. Når du kører Nulstil Finans bogføres bevægelser med samme dimensionskombination, dvs. samme kontonr. og samme dimensioner, på årsafslutningskontiene. Resultatkonti nulstilles til egenkapitalen, og balancekonti afsluttes til sig selv, eller en anden balance konto(se evt. afsnit 11). Vær opmærksom på, at du skal selv markere de dimensioner der skal nulstilles. Det er derfor muligt, at undlade at nulstille en dimension. Hvis fx jeres projekter køres over flere år, kan du undlade at markere dimensionen projekt, så projektet ikke bliver årsafsluttet og nulstillet 17

18 Nulstilling af finans vælges under stien: Økonomistyring\ Finans\ Periodiske aktiviteter\ Regnskabsår\ Årsafslutning. Udfyld billedet med en slutdato ( ), og vælge en kladde og et kladdenavn. Næste ledige bilagsnr. hentes automatisk. Under feltet Dimensioner skal du trykke på knappen ( ), sæt et hak i kolonnen Markeret ud for de dimensioner der skal nulstilles, tryk OK. Der dannes et kladdeforslag med bogføringsdato U , som du skal bogføre. 18

19 Bemærk: Kørslen kan tage lang tid, afhængig af posteringsmængden Der dannes ikke kladde linjer, hvis de poster der nulstilles total set giver nul. Hvis du foretager flere konteringer i 2013 efter du har kørt nulstilling, skal kørslen Nulstil finans køres igen, hvor kun de nye poster nulstilles. 13. Afstemning af 2013 Du kan kontrollere at årsafslutningen er gået godt ved at trække rapporten Balance i Navision med datofilter U Du kan sammenholde Balancen med en rapport i SKS for finansåret 2013 Kreditor samlekontoen kan du afstemme ved at udskrive rapporten Balance. Udfyld med dato intervallet I finanskonto vælger du 9515xx og i posteringstype vælger du Begge. Sammenhold rapporten Balance med rapporten Kreditor Afstemning saldo til dato pr Du kan også vælge at sammenholde rapporten afstem deb. og kred. Konti med beholdningskontoen. Bemærk: Du kan kun sammenholde rapporterne hvis du ikke har bogført direkte på kreditorsamlekontoen. 19

20 14. Eksportdimensioner til SKS I forbindelse med rapportering til SKS, har du adgang til detaljerede oplysninger om de regnskabstal, som der er overført fra Navision til SKS. Rapporteringen medtager de dimensioner som institutionen har opsat som eksportdimension i Navision. Det betyder, at institutionen kan lave opfølgning på sine lokale dimensioner i SKS. Det anbefales dog, at eksportdimensionerne opsættes med samme værdi som i regnskabsopsætningen sti: Økonomistyring\ Opsætning\ Regnskabsopsætning og fanen dimensioner, således at rapporten i SKS ligner rapporterne i Navision. I det tilfælde, hvor der oprettes en ny dimension i Navision Stat, skal der oprettes en ny Eksportdimensionsopsætning. Bemærk: Ved manglende ny Eksportdimensionsopsætning vil der ikke blive eksporteret data til SKS. Du opsætter eksportdimensionen og eksportperioden under sti: Økonomistyring\Opsætning\Generel integration\ødup integration\sks\eksportdimensionsopsætning. Der er nu oprettet en ny eksportdimensionsopsætning ved at trykke på knappen Funktioner i bunden og vælge Dan ny dim. Eksportperiode 20

21 Dine dimensioner vil automatisk blive opsat med en defaultværdi mellem 11 og op efter. Som nævnt tidligere kan du manuelt ændre nummeret, så de passe til rækkefølgen i Navision Stat. Dog er Delregnskab altid opsat med et 0 og indkøbskategorien skal altid opsættes som eksportdimension 9. I ovenstående skærmbillede er Sted opsat med nummer 1, Aktivitet med nummer 2 og Ejendom med nummer Analyse Det er en god ide at oprette en ny analyse til brug for 2014 poster, det gør du under stien: Økonomistyring\Opsætning\Dimensioner\Analyser. Når analysen vælges på rapporterne vil bevægelse og saldi vedrøre indeværende år blive vist. Vær særlig opmærksom på startdatoen i analysen, idet analysen opdateres fra denne dato. Bemærk: I Navision Stat er analysen begrænset til kun at indeholde 4 dimensioner. For at opdatere analysen skal du vælge knappen Opdater. 21

22 16. Datokomprimering Er data over fem år gamle, kan de datokomprimeres. Når du datokomprimer samles flere gamle poster i én ny post, ud fra nogle valgte kriterier. Dette er ikke noget der skal gøres, men noget I kan overveje, når årsafslutningen er slut. Specielt i regnskaber hvor der er mange poster, kan det være en ide at foretage en komprimering. Under stien: Administration\It-administration\Sletning af data\komprimering, kan datokomprimering foretages for alle moduler. Vælg de poster du vil datokomprimere. 22

23 Der anvendes en start- og slutdato for den periode, der skal datakomprimeres poster for. Der skal angives en periodelængde, der kan være år, kvartal, måned etc. De felter, for hvilke der skal bevares poster for, skal markeres. Vær opmærksom på at delregnskabsdimensionen SKAL bevares. Vær opmærksom på at i tilfælde af at der er anvendt dimensioner i analyserne, som ikke ønskes bevaret, så kræves det, at disse dimensioner fjernes fra dimensionsanalyserne før der kan datakomprimeres. Debitorer og kreditorer som har henstået uden bevægelser i 5 år gamle kan slettes. Dette gøres ved at vælge debitor eller kreditor og trykke på F4 for slet. 17. RejsUd Hvad skal ØSC Kunden vide Alle afregninger, der godkendes i RejsUd til og med den 9/1 2014, skal vedrøre 2013 og vil blive bogført af ØSC i 2013-regnskabet. Alt fra den 10/ bliver bogført i Hvis kunden derudover har behov for at bogføre i 2013, så vil kunden kunne ompostere via DDI (mellemregningskonti mellem finansårene). Der kan dog indgås specielle aftaler med et ØSC regnskabsteam og kunden, hvis alle rejseafregninger vedrørende gammelt ikke kan nås til den aftalte tid. For at sikre, at gammelt og nyt år er adskilt, anbefales det, inden juleferien, at der er indtastes en tilfældigt linje (med et kontonummer) i købskladden til RejsUd poster, så alt lander i integrationsbatchen som behandlingsfejl. Det er så muligt efter juleferie, at vælge arbejdsdato inden de relevante batches manuelt behandles. Sti: Økonomistyring\ Gæld\ Købskladder Købskladde skal se sådan ud, når der er indtastet en tilfældig linje. 23

24 Vælg Funktion og Arbejdsdato Indtast den ønskede dato, og tryk OK. 24

25 Check af bilagsdato i batchmodulet Sti:Økonomistyring\Opsætning\Generelintegration\Lokal integration\import\datastrømme Er du i tvivl om den modtagne fil vedrører gammelt år, kan bilagsdatoen ses i rapporten Modtagne Batch. Ses under overstående sti, under punktet rapporter. Eller du kan se datoen på den modtagne batch under Datastrømme, knappen Datastrøm og punktet Oversigt. Vælg igen knappen Datastrøm og punktet Batch. Marker den relevante batch, og vælg knappen Batch og punktet transaktioner. Vælg knappen transaktioner. 25

26 Godkendelse af batch Sti:Økonomistyring\Opsætning\Generelintegration\Lokal integration\datastrømme Du godkender en batch ved at vælge Datastrømme, og derefter vælge knappen Datastrøm og punktet Oversigt. Vælg igen knappen Datastrøm og punktet Batch. Marker den relevante batch og vælg knappen Batch og punktet Behandl batch. Når batch er behandlet, er der dannet en købskladde. 26

27 18. ØDUP/SKS Synkronisering Såfremt nedenstående meddelelse om at der er fejl i synkronisering med de centrale systemer fremkommer, skal Økonomisupport kontaktes. Af henvendelsen skal fremgå hvilke database det drejer sig om. Ved periodeafslutningerne d og d , er det vigtigt, at henvendelsen sker straks. Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte Moderniseringsstyrelsens support enten ved at benytte Moderniseringsstyrelsens kontaktformular på følgende link: Eller ved at sende mail til: 27

Vejledning til årsafslutning 2014

Vejledning til årsafslutning 2014 Side 1 af 28 Vejledning til årsafslutning 2014 ØS/ØSY/IRN/TIE 31.oktober 2014 Navision Stat 5.4.01 og 5.4.02 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2015

Vejledning til årsafslutning 2015 Side 1 af 39 Vejledning til årsafslutning 2015 ØS/ØSY/TIE Navision Stat 7.0 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision Stat 7.0 for år 2015. Samtidig

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave

Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave Vejledning 02-02-2016 Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Årsafslutning. Tidsplan og vejledning til Årsafslutningen Overblik. Side 1 af 42. ØSY/TIE Dato

Årsafslutning. Tidsplan og vejledning til Årsafslutningen Overblik. Side 1 af 42. ØSY/TIE Dato Side 1 af 42 Årsafslutning ØSY/TIE Dato 31.10.2017 Tidsplan og vejledning til Årsafslutningen 2017 Overblik Formål En årsafslutning er overordnet set et meget essentielt element i ethvert virksomhedsregnskab.

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Årsafslutning. Tidsplan og vejledning til Årsafslutningen Overblik. Side 1 af 43. ØSY/MAI/TIE Dato

Årsafslutning. Tidsplan og vejledning til Årsafslutningen Overblik. Side 1 af 43. ØSY/MAI/TIE Dato Side 1 af 43 Årsafslutning ØSY/MAI/TIE Dato 31.10.2016 Tidsplan og vejledning til Årsafslutningen 2016 Overblik Formål En årsafslutning er overordnet set et meget essentielt element i ethvert virksomhedsregnskab.

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Årsafslutning NAV 2016

Årsafslutning NAV 2016 Årsafslutning NAV 2016 Indhold Formål med denne beskrivelse 2 Punkt 1 Åbning af ny regnskabsperiode 3 Punkt 2 Lukning af regnskabsperiode 4 Punkt 3 Procedure ved nulstilling af resultatopgørelsen 5 Punkt

Læs mere

Årsafslutning Brugervejledning. AdvoForum A/S

Årsafslutning Brugervejledning. AdvoForum A/S Årsafslutning Brugervejledning AdvoForum A/S Årsafslutning...3 Checkliste for årsafslutning...3 Kontoplan...3 Regnskabsperioder...3 Nulstil resultatopgørelse...3 Bogføring af kladde...4 Efterposteringer...4

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2009

Regnskabsafslutning for finansår 2009 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2009 17. november 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 4 2.2.

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2014

Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplanen henvender sig til kunder og medarbejdere i. Tidsplanen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver der skal løses, i forbindelse med årsafslutningen. Der er

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

Vejledning i rapporter

Vejledning i rapporter Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2007

Regnskabsafslutning for finansår 2007 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2007 6. december 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Periode

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

August Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx

August Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx 1 Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx... 1 Hvornår?... 3 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision hvordan?... 3 Oprettelse af Udgiftsfordelinger

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2015

Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplanen til årsafslutning 2015 henvender sig til kunder og medarbejdere i. Planen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver, der skal løses i forbindelse med omtalte

Læs mere

Fordelinger, Kontoskema og årsafslutning 2011. Peter Rauff, UNI C

Fordelinger, Kontoskema og årsafslutning 2011. Peter Rauff, UNI C Fordelinger, Kontoskema og årsafslutning 2011 Peter Rauff, UNI C Fordelinger Flere måder at fordele formål på Manuel indtastning i omposteringskladde Brug af fordelingsnøgle i omposteringskladde Brug af

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Nye Dimensioner. 1. step: Sti: Finans\Opsætning\Dimensioner\Dimensioner, her opretter du nye dimensioner.

Nye Dimensioner. 1. step: Sti: Finans\Opsætning\Dimensioner\Dimensioner, her opretter du nye dimensioner. Nye Dimensioner Skal der i forbindelse med årsskifte anvendes nye dimensioner, skal du være opmærksom på, at der skal foretages en del opsætninger i Navision Stat. Dette dokument beskriver step for step,

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Side 1 af 20 Spørgsmål og svar til anlægsmodulet

Side 1 af 20 Spørgsmål og svar til anlægsmodulet Side 1 af 20 Spørgsmål og svar til anlægsmodulet 27. august 2010 KUN/MAI Indledning Denne vejledning beskriver de hyppigste stillede spørgsmål til anlægsmodulet. Vejledningen tager udgangspunkt i den nye

Læs mere

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før.

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2014: Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning for optjeningsåret

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Internt statsligt køb og salg i Navision Stat

Internt statsligt køb og salg i Navision Stat Internt statsligt køb og salg i Navision Stat 6. juni 2017 ØSY/TIE/CPS Forberedelse og midlertidig håndtering i overgangsperiode Indledning Som det fremgår af Moderniseringsstyrelsens vejledning om internt

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Vejledning til nyt regnskabsår

Vejledning til nyt regnskabsår Vejledning til nyt regnskabsår Skift til nyt regnskabsår... 3 Klar til at beregne og bogføre skolepenge i det nye regnskabsår.... 4 Bogfør det gamle år færdig og genberegn... 4 Fil til revisor:... 5 Bogføring

Læs mere

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder:

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Kassekladde Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Generelt om kassekladden Kladdenavne En kassekladde identificeres ved kladdenavnet. Du kan oprette så mange kladder,

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til departementerne m.fl. Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Afslutning

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

De fire talsøjler til venstre er for feriedage, og de fire talsøjler til højre er for feriepenge.

De fire talsøjler til venstre er for feriedage, og de fire talsøjler til højre er for feriepenge. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2016: Jan/Jens 24-03-2017 Det ny ferieår starter 1. maj 2017. Feriepenge for optjeningsåret 2016 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning

Læs mere

// Visma Mamut Årsafslutning

// Visma Mamut Årsafslutning // Visma Mamut Årsafslutning Årsafslutning Indhold Indledning... 4 Årsafslutning... 4 Periodeafslutning... 5 Årsafslutning i Visma Mamut... 6 Bogføring i to regnskabsår... 6 Overfør midlertidig "Primo

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Læs mere

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer

Læs mere

Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet

Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet 9. september 2008 Indledning Denne vejledning får du svar på de hyppigst stillede spørgsmål til anlægsmodulet. Vejledningen tager udgangspunkt i den nye kontoplan

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Moderniseringsstyrelsen Kørselsplan for 2014 Version 1.0 Bemærkninger Opdateret 15-11-2013

Moderniseringsstyrelsen Kørselsplan for 2014 Version 1.0 Bemærkninger Opdateret 15-11-2013 Bemærkninger Opdateret 15-11-2013 Bemærkninger til kørselsplan for 2014 Informationer i kørselsplanen er inddelt i 7 emnegrupper med hver sin farve: Den overordnede regnskabsaflæggelse og godkendelse Statens

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Udsøgning af betalinger - kreditorer Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier

Læs mere

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Vejle & København CVR 17 51 26 72 T +45 76 42 11 00 @ unik@unik.dk W unik.dk 1 Indhold Årsafslutning... 3 Kort fortalt... 3 Foreløbig årskørsel... 4

Læs mere

Hvordan bogfører jeg via en gentagelseskladde Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5/NAV

Hvordan bogfører jeg via en gentagelseskladde Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5/NAV Sådan bogfører du via en gentagelseskladde i NAV/C5 Gentagelseskladde funktionen i NAV/C5 giver mulighed for at danne kladdelinjer, som gentages med faste intervaller. Det sættes op på de enkelte kladdelinjer,

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

De enkelte Transaktionstyper gennemgås herunder.

De enkelte Transaktionstyper gennemgås herunder. Maskinkassekladde Maskinkassekladden (Maskinhandel Maskiner Maskinkassekladde) bruges til følgende: Bogføre skyldige omkostninger og skyldigt køb Flytte værdi fra én maskine til en anden Bogføre overprisreguleringer

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut Regnskab Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008 Årsafslutning i Mamut Årsafslutning i Mamut Indhold EN NEMMERE ÅRSAFSLUTNING... 2 Årsafslutning... 2 Årsafslutning i Mamut... 3 Bogføring i to regnskabsår... 3

Læs mere

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Flytning af en maskine til en anden maskine

Flytning af en maskine til en anden maskine Flytning af en maskine til en anden maskine Funktionen flytning af en maskine til en anden maskine gør det muligt at overføre en hel maskine (eller en del af en maskine) til en anden i én proces, f.eks.

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst?

Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst? Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst? 15.04.16 TIE/CPS/ØSY Hvorfor er der ikke låst for editering af kreditorer og udbetalinger? Af og til bliver vi mødt med spørgsmålet om, hvorfor det er muligt

Læs mere

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...

Læs mere

Afslutning af Løn år 2007

Afslutning af Løn år 2007 Afslutning af Løn år 2007 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2007 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Boyum IT A/S Årsafslutning Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Opdateret den 21-04-2010 Ver. 1.0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forberedelse... 3 Oprettelse af nyt regnskabsår...

Læs mere

Udbetaling via finanskladde

Udbetaling via finanskladde Udbetaling via finanskladde Åbn Finans-modulet Vælg Finanskladde under Kladder Du kan afgrænse om du ønsker, at se: Alle, Åbne eller bogførte kladder Du kan afgrænse om du kun ønsker at se de kladder du

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning 2015

Vejledning om bevillingsafregning 2015 Vejledning om bevillingsafregning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Opsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2

Opsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Opsætning Saxo ERPTrader Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Set up til Saxo ERPTrader ligger i menuen Opsætning: I Valutaopsætning opsættes generelle indstillinger og oplysninger til kontakt med

Læs mere

Bemærk! Det er ministerområdernes ansvar at registreringen foretages korrekt, herunder at det sker på de korrekte konti..

Bemærk! Det er ministerområdernes ansvar at registreringen foretages korrekt, herunder at det sker på de korrekte konti.. FAQ INDKØB 15. april 2009 KUN/MAI/CDN Regelsættet: 1. Hvornår skal der angives en indkøbskategori? Indkøbskategorien skal benyttes på alle driftsrelaterede udgifter. Det vil oftest være udgifter, som bogføres

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledningen indeholder følgende emner: Midlertidig overførsel af Primosaldo Det aktive regnskabsår Periodeafslutning

Læs mere

Årsafslutning af løn år 2015. TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5.

Årsafslutning af løn år 2015. TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Årsafslutning af løn år 2015 TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Indholdsfortegnelse 1. Afregn særlig opsparing - dette skal laves før årets sidste lønkørsel... 2 2. Kør årets sidste

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

EDI indkøb med parkering

EDI indkøb med parkering Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer

Læs mere

Nyheder til version 2013-3

Nyheder til version 2013-3 Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3

Læs mere

Afslutning af Løn år 2012

Afslutning af Løn år 2012 Afslutning af Løn år 2012 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2012 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling. 15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler

Læs mere