( Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "( Til alle ligningsmyndigheder m.v.)"

Transkript

1 Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2004 er godkendt efter ligningslovens 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål ( Til alle ligningsmyndigheder m.v.) I henhold til ligningslovens 7, nr. 22 er fondene i det medfølgende bilag pr. 31. december 2004 godkendt indtil videre, således at der til enkeltpersoner kan uddeles skattefri ydelser, forudsat at der ikke sker ændringer i fondens vedtægt. Skattefritagelsen for 2004 gælder for et beløb op til og med kr. årligt. Hvis modtageren får mere end én ydelse fra fonden, sammenlægges indkomstårets ydelser. Overstiger værdien af årets samlede ydelser fra den pågældende fond bundfradraget på kr., beskattes det overskydende beløb efter de almindelige regler. Årets ydelser fra forskellige organisationer sammenlægges derimod ikke. Det er en betingelse for skattefritagelsen, at uddelingen fra den sociale fond m.v. er godkendt af Den Sociale Sikringsstyrelse. I forbindelse med godkendelsen modtager Den Sociale Sikringsstyrelse fondens vedtægter og regnskaber. Den Sociale Sikringsstyrelse påser i forbindelse med godkendelsen, at udbetalingerne sker til formålet i overensstemmelse med fondens godkendte vedtægter. Fonden m.v. kan have til formål også at yde støtte til andre formål end socialt og sygdomsbekæmpende arbejde. I så fald skal fonden m.v. foretage en regnskabsmæssig opdeling af ydelserne. Disse ydelser til andre formål er ikke omfattet af skattefritagelsesbestemmelsen i ligningslovens 7, nr. 22. Godkendelser i henhold til ligningslovens 7, nr. 22 meddeles indtil videre. Fonden skal således som udgangspunkt ikke søge om fornyet godkendelse hvert år. Cirkulæret vil være tilgængeligt på Den Sociale Sikringsstyrelses hjemmeside: Nævnscentret Den 25. april 2005 Landemærket København K. Åbningstid Kl Telefon Telefax Epost Hjemmeside Gunner Harder Andersen vicedirektør /Bente Fromm fuldmægtig

2 28de Mai Selskab. (Fondsreg.nr. 9042){PRIVATE } 6te november (Fondsreg.nr. 3341) Aabenraa, Den velgørende fond i. (Fondsreg.nr ) Aagaard og hustrus Mindelegat, Bagermester Knud. (Fondsreg.nr. 4501) Aagaards Legat for Præstedøtre, Frøknerne Wibekke og Christiane. (Fondsreg.nr. 7089) Aagesen, Legatet til Minde om Kammeradvokat. (Fondsreg.nr. 4485) Aakirkeby Kommune, Fællesfonden for værdige trængende i. Aalborg Blindekreds Fællesfond, Aalborg. Aalborg frivillige bloddonores fond. (Fondsreg.nr. 7617) Aalborg Haandværkerforenings Fond. (Fondsreg.nr. 320) Aalborg Handelsstandsforenings Fond. (Fondsreg.nr. 318) Aalborg kommune, Fælleslegatet af 1976 for værdigt trængende i. (Fondsreg.nr. 1999) Aalborg Købstads Almindelige Understøttelsesforening. Aalborg og Nørresundby Textilhandlerforenings Understøttelsesfond. (Fondsreg.nr. 3106) Aalborgske enkekasse under Viborg stifts gejstlige enkekasse, Den Aarestrup og hustru Petrine Aarestrups legat, Niels. (Fondsreg.nr. 4589) Aarestrup og hustru Petrine Aarestrups stiftelse, Niels. (Fondsreg.nr. 4590) Aarestrup og hustrus legat, Emil. (Fondsreg.nr. 623) Aarestrup s Fond, Skovtaksator Jørgen Aarestrups Legat, Købmand Jørgen. (Fondsreg.nr. 4872) Aarhus stifts gejstlige, Enkekassen for Aarhuus Kjøbmænds Hjælpekasses Legatfond. (Fondsreg.nr ) Aaris og hustru Else Marie Aaris, født Olsens legat, oprettet af deres datter, fru Frederikke Henningsen, født Aaris, Proprietær Adam Wilhelm. (Fondsreg.nr. 1695) Aaris og hustrus legat, Skolelærer Theodor. Aarup Kommunes Fælleslegat. Side 2

3 Aarups Gave, Jens Nielsen Aarups Legat, Ulla Abildgaards fond, Fabrikant. (Fondsreg.nr. 49) Abildgaards Legat for unge Piger i Skjolde Skole, Fhv. Højskoleforstander Jørgine Nielsen Adolph's legat, Niels Pedersen. (Fondsreg.nr. 4211) Agger sogns vandlidte, Kollekten for. (Fondsreg.nr ) Aggerbecks og hustrus mindelegat, Fabrikant I. M. (Fondsreg.nr. 5215) Agnes' Stiftelse under Grevskabet Frijsenborg, Comtesse. (ERF ) Ahnfeldts Legat, Frøken Eva Elisabeth Aids, Fondet til bekæmpelse af. (Fondsreg.nr ) Akademiraadets Understøttelsesfond for Billedkunstnere. (Fondsreg.nr ) Albeck, født Kierkegaards Legat, Kommandørinde Augusta Albecks Legat, C.M. (Fondsreg.nr. 1373) Albertsens Mindelegat, Tvillingesøstrene Ingeborg Sophie og Margrethe Elisabeth Aldershvile-fonden. (Fondsreg.nr. 1001) Aldersly, oprettet af Frands Bennedsen Knudsen, Stiftelsen Alderstrøst legatfond, Haandværkerforeningens stiftelser. (Fondsreg.nr. 4806) Alexandersens Legat, Justitsråd Alexandrines Fond, Dronning Allerup og hustru Little, f. Brosbøll's Mindelegat, Mægler M.A. (Fondsreg.nr. 2612) Allerød kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende borgere i Allinge-Gudhjem, Bevaringsfonden for. (Fondsreg.nr ) Allinge-Gudhjem Kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende i. (Fondsreg.nr. 1003) Almind og Hustru, Hansine Almind f. Høegh's Legat for gamle Smede, stiftet af Frøken Agnes Almind, Maskinfabrikant Peter. (Fondsreg.nr. 2519) Side 3

4 Als Fondet, Rudolph Alzheimerforeningen i Roskilde Amt. Alzheimerforeningen København. Ancher og Hustru Julie Dorthea født Juels Legat for trængende Fiskere, Kæmner M.V. (Fondsreg.nr. 8411) Anchersen og hustru Karoline Anchersens Legat, Fabrikant Martin. (Fondsreg.nr. 8226) Anckers Legat, Kammerjunker, Fuldmægtig i Statsanstalten for Livsforsikring Frederik Armstrong Andelsforeningernes humanitære og kulturelle fond. (Fondsreg.nr ) Andelstømrernes Understøttelsesfond i Vejle. (Fondsreg.nr. 8222) Andersen af Husum og hustru Ane Andersen, f. Nielsens legat, Gårdejer Lars. Andersen og hustru Abelone Kathrine Andersens legat, Journalist Hans Carl Andersen og Hustru Ane Nielsdatters Legat for værdige Trængende i Hee kommune, Anders Andersen og hustru Ane Sofie, født Nielsens legat, Karetmager Chr. Andersen og Hustru Anna, f. Seidelins Legat til Fordel for Kvinder af Embeds- eller Lægestanden samt for Kvinder med akademisk Uddannelse, Skolebestyrer, cand. polit. Valdemar. (Fondsreg.nr. 4593) Andersen og Hustru Christine Louisa Andersen, født Malmborg's Legat, Fabrikejer W. Andersen og hustru Ebba, født Graef's Legat, Arkivar Albert. (Fondsreg.nr. 9116). Andersen og hustru Elisabeth Marie Andersens mindelegat, Skibsbygger Johannes. Andersen og hustru Frederikke Andersens Mindelegat, Partikulier Sophus. (Fondsreg.nr. 1646) Andersen og hustru fru Kristiane Andersen, født Tilsted's legat for enligtstillede kvinder, Snedkermester af Randers Carl. (Fondsreg.nr ) Andersen og hustru Ida, født Collins legat, Direktør Marinus Kruusborg. (Fondsreg.nr ) Andersen og hustru Ingeborg Ovidia Signe Andersen, født Schmidts legat (fond), oprettet af deres datter frk. Lilli Ellen Andersen, Grosserer Christian. (Fondsreg.nr ) Andersen og Hustru Mette Sine Andersen, født Rasmussens Legat, Murermester A.P. Andersen og hustrus legat til fattige i Søllerød kommune, Direktør Marius Kruusborg. (Fondsreg.nr ) Side 4

5 Andersen og søster Mette Marie Andersens legat, Poul Andersen's Fond, Maren Kirstine. (Fondsreg.nr ) Andersen's legat, Købmand Andersen s Legat for Blinde, Skibsfører Ingberg Andersens født Grønbecks legat, Thora Andersens legat, Brigader Eli Andersens legat, Entreprenør Niels Andersens Legat, Fhv. hotelejer, direktør Adolf. (Fondsreg.nr. 2086) Andersens legat for vanføre i Danmark, Niels Andersens legat, Frk. Anna Louise Marie Andersens legat, Gårdejer af Rødding Hendrik Andersens legat, Hans Christian. (Fondsreg.nr. 6613) Andersens legat, Mette Marie og Andrea Andersens legat af 6. april 2001, Bodil og Poul Andersens legat til fordel for hæderlige enligt stillede kvinder, Frøken Olga Emilie Marchen Andersens legat til støtte af forældreløse børn i Frederiksborg Amt og Storkøbenhavn, Gårdejer Rasmus Julius. (Fondsreg.nr. 4358) Andersens Mindefond, Karl Konrad og Asta Birgit Kræmmer's Mindefond. Andersens mindelegat, Ane Sofie. (Fondsreg.nr. 2535) Andersens mindelegat, Fhv. købmand af Kolding Jens Jørgen Andersens mindelegat (fond), Faginspektør Ellen Nyboe. Andersens Mindelegat, Frk. Hedevig. (Fondsreg.nr ) Andersens Mindelegat, Margrethe. (Fondsreg.nr. 2927) Andersens mindelegat til fordel for værdigt trængende gamle i Hoptrup sogn, Christine. (Fondsreg.nr. 1380) Andersens og Hustru Birthe Andersens født Andersdatters Legat, Particulier Anders Side 5

6 Andersens og Hustru Karen, født Svendsens Legat for værdige Trængende i Ribe By og Ribe Domkirkes Landsogn, Ingeniør. (Fondsreg.nr. 4502) Andersens og Hustru Sigrid, født Johnsens Legat, Departementschef P.O.A. (Fondsreg.nr. 8992) Andersens og hustrus legat, Skibskapitain Jørgen Andersens og hustrus sygehjælpslegat til fordel for uformuende beboer i Viborg Amt, Etatsråd Niels. (Fondsreg.nr. 6347) Andersens Støttefond, Mary og Carl Otto. (Fondsreg.nr ) Andersson og hustrus fond, Instrumentmager Alfred. (Fondsreg.nr. 4523) Andersson og hustrus legat, Snedkermester Lars. (Fondsreg.nr. 4011) Anderssons Legat, Millan. Andreasen og Hustru Anna Johanne Andreasens mindelegat, Anthon Andreasens Familielegat, Christen. (Fondsreg.nr. 3661) Andresen og Hustru Anna Marie Andresen, født Jensens Legat, Ingeniør Christian Frederik. (Fondsreg.nr. 613). Andresens Fond, Rita. (Se-nr ). Andresens Legat, Andreas og Christine Andresens Legat, I.Ø. Andresens stiftelse, Helene Marie. Andræs Legat, Etatsråd Poul. (Fondsreg.nr. 3251) Ankersen og hustru født Krogh's legat for ubemidlede i Middelfart, Toldassistent Adolf Ankersen og hustrus samt søns legat, P. (Fondsreg.nr. 9684) Ankerstjernes Legat, Mathilde. (Fondsreg.nr. 9028). Annas Minde. (Se-nr ). Antikvarboghandlerforeningens Jubilæumsfond. (Fondsreg.nr. 2907) Antonsens Minde, Knud Aage Apostelkirkens sogns gamle, Fonden til fordel for. (Fondsreg.nr. 7535) Apotheloz's legat, Egon Poul. (Fondsreg.nr. 2843) Side 6

7 Appeldorff's og Hustrus Mindelegat, Fabrikant Arbejdernes Aktiebageri's 35 aars jubilæumslegat, A/S. (Fondsreg.nr. 4852) Arbejdernes Kooperative Byggeforening. Arneberg og hustrus legat, Hans Ludvig. (Fondsreg.nr. 195) Arnhofs Legat for huslejehjælp til allerfattigste syge i København, Emmy og Edvard. (Fondsreg.nr. 3076) Arveprinsesse Carolines Legat for Sygeplejersker. (Fondsreg.nr. 5984) As - Klakring Sognes Spare- og Laanekases legat Aschengreens Legat, Bagermester Johan Frederik ASF Bornholm/børnehandicaplejren Asgersminde. (Fondsreg.nr. 2457) Asinofski's legat (til Boligstøtte), Salomon. (Fondsreg.nr. 1554) Asinofski's legat (til studerende), Salomon. (Fondsreg.nr. 1553) Asramafonden. (Fondsreg.nr ) Attermann's og Johanne Attermann's mindelegat, Købmand August Viggo Aude og hustru Clara's mindelegat til fordel for vanskeligt stillede personer, Rentier Christian Adolf. (Fondsreg.nr. 2020) Augustinus Fonden. (ERF ) Automobil- & Cykelbranchens understøttelsesfond. (Fondsreg.nr. 512) Autorkontoen, (Dansk Forfatterforening). Baades Legat, Anna Bach og Hustrus Mindelegat, Kammerraad Bach's og hustru Ida Bach's legat til hjælp for syge bosatte i Ålborg Politikreds, Politimester i Ålborg C.L. (Fondsreg.nr. 3717) Backers legat, Svend Aage Bades Legat, Christiane Side 7

8 Baggers Stiftelse Bagges skolelegat, Lorentz Heinrich Ohlsen Bahts og Hustru Hendrikke Jacobine Bath, født Johansens Mindelegat, Pastor Jacob Emil. (Fondsreg.nr. 2534) Balcks Mindelegat for Tunghøre, Familien H.P. Ballins Mindefond, Esther Marie. (Fondsreg.nr. 4508) Bang Fru Paula, født Phil's Mindelegat (fond)- oprettet af hendes søn, kunsthandler Arno Skjalm Bang. Bang's mindelegat, Matthæus og Fanny. (Fondsreg.nr. 349) Bang-Hansen's Legat, Ella Louise og Yrsa Petrea. (Fondsreg.nr. 5931) Bangs Mindelegat, Fru Jenny. (Fondsreg.nr. 4459) Bangs Mindelegat, Veterinærfysikus, Professor Bernhard. (Fondsreg.nr. 9268) Barfoeds legat, Josias. Barfreds legat, Harry og Else. (Fondsreg.nr. 8151) Barnets Glæde, Sundbyernes Filantropiske Forening. (Fondsreg.nr. 469) Baronessens Hvile- og Rekonvalescenthjem. (Fondsreg.nr ) Bast og hustru Ellen f. Volqvartz Mindelegat, Ingeniørkaptajn, cand.polyt. J.H.C. (Fondsreg.nr. 4225) Bech af Gravengård og Hustru Maren Bech's Legat, Jens Peder Johansen Bech og hustru Dagmar Christiane Bech, født Hermanns legat, Grosserer Jørgen. (Fondsreg.nr. 1694) Bech og hustru Hansine Marie Bech's Legat i Stenderup, Teglværksejer N.P. Bech's Legat, Direktør L. (Fondsreg.nr. 6211) Bechs Almennyttige Fond, Ketty og Poul Erik. (Fondsreg.nr ) Bechs og Søstres Legat for ældre, trængende, ugifte Kvinder, hvis fædre eller mødre have tilhørt Embeds- eller Handelsstanden i Kjøbenhavn, når disse kvinders kår ikke svarer til den opdragelse, de har nydt, Kontorchef Chr. (Fondsreg.nr. 3665) Becker og hustrus mindelegat, Skomagermester Adolph Beckers Dyrefodringslegat, Fru Karla. (Fondsreg.nr ) Side 8

9 Beckers Fond, Carl J. (Fondsreg.nr. 7400) Beckmann og sognepræst A. Rindoms minelegat, Frk. Henriette. (Fondsreg.nr ) Beckmans legat, Frederik. (Københavns Murerlaug) Bedre Hørelses Fællesfond, Landsforeningen for. Beecken og Hustrus Legat, I. (Fondsreg.nr. 3793) Beeken og hustru Thora f. Ipsens legat, (fond), Fabrikant Frode.(Den Danske Frimurerorden). Behrends Legat, Fr. Behrends Legat, Frøken Agnes Harriet. (Fondsreg.nr. 6656) Behrens Legat til Fordel for ubemidlede Fiskeres Enker med mindreaarige Børn, hvis Forsørger er omkommet under Udførelsen af sin Dont, Grosserer Sally. (Fondsreg.nr. 8413) Behrens' Legat til Ove Behrens' Minde, Grosserer Sally. (Fondsreg.nr. 1892) Bekker og Hustrus Fond, Johan. (Fondsreg.nr. 4811) Belschner og Hustrus Legat, Prokurist Marius. (Fondsreg.nr. 4252) Beltofts legat, Carl Emil. (Fondsreg.nr. 9896) Beltofts Legat, Max Andre. (Fondsreg.nr. 2707) Bendixen's Legat til fordel for ubemidlede skoleelever ved de kommunale skoler i Thisted, Skibsbygger Hans Ditlev. (Fondsreg.nr. 795) Bendixens legat, Tandtekniker Johann Bendtsens legat til fordel for personer der har lidt af børnelammelse og på grund heraf ude af stand til at tjene til livets ophold ved eget arbejde, Fru Bertha Marie. (Fondsreg.nr ) Bendtsens legat til fordel for værdige trængende personer, der på grund af kronisk sukkersyge er ude af stand til at tjene til livets ophold ved eget arbejde, Fru Bertha Marie. (Fondsreg.nr ) Bendtsens Legat,brødrene Carl og Viggo. (Fondsreg.nr.446) Bentsen og hustrus julegavelegat, Stiftsfysiker N.J. Bentsen-Pedersens og hustrus mindelegat, Billedhugger Peder. (Fondsreg.nr. 7849) Bentsens Legat, Frk. Ingeborg Marie Bentzenske Understøttelseslegat, Det. (Fondsreg.nr. 8073) Side 9

10 Benzon-Gersdorffske Legat nr. 2 til visse Enker i Odense, Det. (Fondsreg.nr. 451) Benzonske Legat til fordel for Fyns stiftamtmænds og biskoppers enker og børn, Det. (Fondsreg.nr. 1272) Berg og Hustru Johanne Louise, født Oppermann's Legat for værdige og trængende Præsteenker og - døtre, D. (Fondsreg.nr. 7090) Berg og Hustru Thora Berg, født Tøttrups Legat, Grosserer Christian Frederik. (Fondsreg.nr. 5155) Berg og hustru, Valborg Berg, født Nielsen Egestads, mindelegat, Handelsgartner Peter. (Fondsreg.nr. 8792) Berggreens Legat, Anna og Ole. (Fondsreg.nr. 7656). Bergs Stiftelse oprettet til minde om Johan Hartmand og hustru, fru Johanne Elisabeth. (Fondsreg.nr ). Berkows Legat, Læge Berlingske Tidendes legat af 11. december 1954 Berlins og frøken Marie Poulsens Fond, Grosserer Ludvig. (Fondsreg.nr. 1615) Bernbergs legat, Rasmus Bernkaus Legat, Eugen og Maria Bernth og hustrus legat, C.L. Haaber. (Fondsreg.nr. 1546) Berthelsen og hustru Elise D. Berthelsen, f. Tommerup's legat for Lunde-Outrup menigheder, Sognepræst C.C. (Fondsreg.nr. 8766) Berthelsen og hustrus legat, C.C. Berthelsens legat til fordel for værdige trængende enligt stillede kvinder i Middelfart, Telefonistinde, frk. Gudrun. (Fondsreg.nr. 7823) Bethe og Hustrus Legat, Børstefabrikant E. Betzer's Legat, Kammerraad Jens Jacob Betzerske Legat for værdige og trængende Enker og Døtre efter Skolelærere i Ribe Amt, Det. (Fondsreg.nr. 2697). Beyer og hustru Didde Beyer s fond, Øjenlæge, dr.med. Alfred. Bielske Legater, De. (Fondsreg.nr. 9559) Bierfreundt's legat, Lorentz Side 10

11 Bies Legat for nerveramte kvinder, Fru Lydia Weng. (Fondsreg.nr ) Bikuben i Næstveds Fond Bikuben-Fyns fælleslegat (fond), Sparekassen. (Fondsreg.nr ) Bikubens studielegat for Glostrup Kommune. (Fondsreg.nr. 1500) Bille-Brahe Selby'ske Fond, Den. (Fondsreg.nr. 5686) Bille-Hansen f. Johansens legat til Understøttelse for Nervesvækkede, Enkefru Gudrun Caja. (Fondsreg.nr. 822) Bing's mindelegat, Etatsråd J. M. (Fondsreg.nr. 2439) Bing'ske Legat, Det. (Fondsreg.nr. 4484) Bings mindelegat, Otto og Gerda. (Fondsreg.nr. 1612) Biografteaterfunktionærer stiftet til Minde om Constantin Philipsen, Hjælpefonden for. (Fondsreg.nr. 2561) Birchs Legat for Bornholm, Johannes. (Fondsreg.nr ) Birk og hustrus guldbryllupslegat, A.G. Birkerød kommune, Fælleslegatet for værdige trængende i. (Fondsreg.nr. 2558) Bischoff's Legat, Frøken Frida. (Fondsreg.nr. 7282) Bisgaards Fond, Bodil og Kai. (Fondsreg.nr. 4642) Bitsch og hustru Agnes Bitsch' mindelegat, Læge Johannes. (Fondsreg.nr. 8771) Bjergsted kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende. (Fonds- reg.nr. 9524) Bjørns legat, Pastor C.A. Blaabjerg kommune, Fælleslegatet for værdige trængende. (Fondsreg.nr. 9826) Blaagaards kirkes hjælpefond. (Fondsreg.nr ) Blichers legat for de i Hørning Kommune boende værdige og trængende enker og kvinder, hvis ægteskab er blevet opløst ved skilsmisse, Jenny Elisabeth. (Fondsreg.nr ) blinde og svagsynede, Selvvirksomhedens fælleslegat for. (Fondsreg.nr. 2012) Blindeinstitut i København, Det separate Understøttelsesfond ved det kgl. (Fondsreg.nr. 8295) Side 11

12 Blindeinstitutter, Dispositionsfond for De kgl. (Fondsreg.nr. 8293) Blindelegatet af 22. juni (Fondsreg.nr. 1536) Blindes Selvvirksomhed, Foreningen til at fremme. (Fondsreg.nr. 2010) Blindes Støttefond. (Fondsreg.nr. 2010) Bloch og hustru Louise Augusta, født Petersens Legat, Grosserer Wincent Magnus. (Fondsreg.nr. 9686) Bloch's Legat for danske Sygeplejersker, Grosserer Emil August. (Fondsreg.nr ) Blochs Legat til Understøttelse af Præsteenker, Enkefru Louise Augusta. (Fondsreg.nr. 4904) Bloms legat, Maskinfabrikant, ingeniør Tage. (Fondsreg.nr. 9906) Blovbjergs og Hustru Ane Christine Petersens Legat, Christian Nielsen Bo's legat, Mette. (Fondsreg.nr. 7774) Boas's Legat, Chr. (Fondsreg.nr. 4603) Bochardt's mindelegat, Anna. (Til døve) (Fondsreg.nr. 7627) Bochardts mindelegat, Anna. (Til blinde). (Fondsreg.nr. 1552) Bocks Mindelegat, Livlæge, Etatsråd Johs. Chr. Aug. Boels Fond, Olga og Esper. (Fondsreg.nr. 2490) Boesgaard og Proprietær Rasmus Boesgaard's Legat, Frøken Else Cathrine. (Fondsreg.nr. 2364). Boesminde Fonden. Bogbranchens hjælpefond. (Fondsreg.nr. 5181) Bogense kommunes fællesfond. (Fondsreg.nr ) Boje og hustru Caroline, født Hansens Legat, Købmand Hans. (Fondsreg.nr. 9026) Bojes og hustru Caroline født Hansens Tillægslegat til fordel for trængende i Randers Købstad, Købmand Hans. (Fondsreg.nr. 9040) Bojsen og Hustrus Legat, Grosserer Jens P.L. (Fondsreg.nr. 5424) Bokkenheusers Legat til københavnske lærerinders rekreation, Frøken Margrete. (Fondsreg.nr ) Boldts og hustru Dorthea Christine Boldts stiftelses pengelegat, Konditor Martin A. (Fondsreg.nr. 5962) Side 12

13 Boligfonden for enlige mødre og fædre. (Fondsreg.nr. 7382) Boligfonden for læger og disses efterlevende ægtefæller. (fondsreg.nr. 102). Bolings og Hustrus Legat, Jens Hansen Bolvigs mindelegat, Direktør Arthur Bolvig og hustru Marie Elisabeth.(Se.nr ). Bolwigs legat, Købmand af Fjerritslev I.C. Bombebøssen i Frederikshavn. (Fondsreg.nr ) Bomlebøssen, Sømandsstiftelsen, København. (Fondsreg.nr. 4098) Boms og hustrus legat, Peter. (Thurø) Bonaventuras Støttefond, Forældreforeningen. (Fondsreg.nr ) Bondo og hustru Christiane f. Hartmann's legat, Fhv. farmer Christian Mumme Boock og Hustru's Legat, Landinspektør, Afdelingschef. (Fondsreg.nr. 3044) Borch og hustru Ane Brønniches legat, Agent Anders. (Fondsreg.nr. 7022) Borchsenius og Alma Saabyes Fond, Grosserer Oluf. (Fondsreg.nr. 9689) Borgbergs Legat, Pensioneret Oberst af Rytteriet Andre Martinus. (Fondsreg.nr. 9024) Borgens Legat, Ellen Margaret. (Fondsreg.nr. 2778) Borgerlige Velgørenhedsselskab i Køge, Det. (Fondsreg.nr (Se-nr ). Borgerstiftelsens fond for ældre, værdige og trængende borgere eller deres enker i Roskilde kommune. (ERF ) Borgervennens sociale fond. (Fondsreg.nr. 3015) Borgervennens Understøttelsesfond. (Fondsreg.nr. 3022) Borris-Jørgensen og hustru Johanne Borris-Jørgensens mindelegat, Købmand Christian Nielsen. (Fondsreg.nr. 8149) Borthigs og hustru samt frøken Angelica Borthigs Understøttelseslegat, C.F.N. Borup og Families Legat, Arkitekt Fr. (Fondsreg.nr. 7268) Boye, født Seedorff's legat, Enkefru Elisabeth Birgitte Boyes Legat for juridiske Embedsmænds Enker og Døtre, Kontorchef Peter Henrik Side 13

14 Boysens Legat, William og Thea. (Fondsreg.nr. 7691) Boysens mindelegat for blinde, N. (Fondsreg.nr. 840) Bramming kommune, Fælleslegat for de der har behov for hjælp i Brandes Fond, Overlæge, professor Ludvig Israel Brandt-Jørgensens Familielegat, Læge Johannes. (Fondsreg.nr. 1053) Brandt og hustrus mindelegat, Jernstøber Knud. (Se-nr ). Brandts Legat, Frk. Nathalia A. Brandts og Hustru Camilla Brandt, født Bodenhoffs Legat, Pastor Alexander. (Fondsreg.nr. 4911) Brask og hustru fru Knudsine Kirstine Brask's legat, Proprietær af Kondrup Anders Andreas. (Fondsreg.nr. 2793) Brasks legat, Anna Mette Brede Arbejderforenings Legat. (Fondsreg.nr. 897) Bregentveds nu ophævede Brandforenings Legat, Grevskabet. (Fondsreg.nr. 692) Bremerholms Børnefond. (Fondsreg.nr ) Brendstrups Legat, Valdemar Brendstrups Mindelegat, Laura Breum og hustrus legat til fordel for værdige trængende mænd og kvinder i Nykøbing på Mors, Justitsraad Niels. (Fondsreg.nr. 148) Breum's mindelegat, Ignatz og Anna. (Fondsreg.nr ) Breunings Mindelegat, Hella og Anna. (Fondsreg.nr. 59) BRF-fonden. (Fondsreg.nr. 194) Brincker's jubilæumslegat, A/S Brødrene Brink's legat, Johan og Petra. (Fondsreg.nr. 6605) British Import Union/Dansk Journalistforbund, Kreds 1 British Import Unions Tattoo-legat af (Fondsreg.nr. 3734) Broby Kommune, Fælleslegatet for værdige trængende i Side 14

15 Brock-Bredalske Legater i Randers, De. (Fondsreg.nr. 9053) Brockenhuus-Schacks og Hustru, Grevinde Julie Brockenhuus-Schack, født Moltkes Legat, Amtmand, Greve Ludvig. (Fondsreg.nr. 6661) Brockenhuus-Schack og Hustrus Sølvbryllupslegat, Grev. (Fondsreg.nr ) Brocks og Hustru Lene Bredals Legat til 12 Enker eller Enkemænd, Niels. (Fondsreg.nr ) Brocks Skolelegat B, Niels. (Fondsreg.nr. 6929) Broen af 1917, Foreningen Brogaard's Legat, Skoleinspektør A. (Fondsreg.nr. 4543) Brogårdshøjfonden. (Fondsreg.nr ) Brokenhuus-Schack's jubilæumslegat, Kammerherre, amtmand, greve Brorsons Fond, Astrid. (Fondsreg.nr ) Brousts legat, Frederik Christian. (Fondsreg.nr ) Bruel's Fond, Erik og Karen-Margrethe. (Fondsreg.nr. 2228) Brun, født Vind, Enke efter Kammerherre Brun til Krogerup, Legatet til Minde om Kammerherreinde S. Brunby's Legat, Fru Gerda Bruns og Hustrus Guldbryllupslegat, Kammerherre C. Bruun og hustrus legat, Carl J. Bruuns Enkesæde, Pastor Andreas Christian. (Fondsreg.nr. 2699)) Bruuns Fond, Otto Bruuns og hustru Ane Sofie, født Hansens legat, Kobbersmedemester C.C. (Fondsreg.nr. 4848) Bruus og Nicoline Pouline Victoria Bruus, født Schrøders Legat, Lokomotivmand Mikael Brædstrup Kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende i. (Fondsreg.nr. 1073) Brændholtfonden. (Fondsreg.nr. 3764) Brøchner og datter Jenny Brøchners legat for blinde, Alfred. (Fondsreg.nr. 1551) Brønderslev kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende i Side 15

16 Brøndsted og hustru Margrethe, født Røginds legat, Postmester Niels. (Fondsreg.nr. 867) Brøndsteds legat, Jørgen Madsen Brøndum og Hustru Emmy Brøndum, født Lorentzens Legat, Fabrikant Alfred. (Fondsreg.nr ) Brøndums Fond og Legat, Birthe og Erik. (Fondsreg.nr ) Brøndums Legat til oprettelse af et homøopatisk hospital i København, Brændevinsbrænder, Rasmus William. (Fondsreg.nr. 7386) Brøndums Legat. (Fondsreg.nr. 2214) Brønshøj Sogns Asyls Legat Brørup Kommune, Fælleslegatet for værdige trængende i Buch og hustru Helene født Christensens Legat, Snedkermester N.Chr. Buch og hustru Maren Buch, født Petersen, Baltzergaards Stiftelse, Ditlev Marcussen. (Fondsreg.nr. 5149) Buhls Mindelegat, Partikulier Valdemar. (Fondsreg.nr. 2870) Buhls og Enkes, Sophie født Bangs, Legat for trængende Præstedøtre, Hans. (Fondsreg.nr ) Bunch's og Caroline Amalie Bunch, født Engelgreen's Mindelegat, C.K. (Fondsreg.nr. 796) Bundgaard og hustru Astrid Johanne Katrine Bundgaards legat, Gaardejer Niels Peder Bundtmagernes Stiftelsesfond. (ERF.nr ) Buntmagerlauget i Danmark, Legatet for. (Fondsreg.nr. 3160) Buntzens (født Køhlers) Mindelegat, Enkefru Juliane. (Fondsreg.nr. 9567) Busck's og Hustru Carlotte Anne f. Hutchinsons Børnelegat, Grosserer Gunni. (Fondsreg.nr. 7174) Buxlunds Legat, Uhrmager Søren. (Fondsreg.nr. 8611) Bystrøms mindelegat, Tua. Louiseforeningen Bystævneparkens Venner. (Fondsreg.nr. 6195) Bytoftens støttekreds og rejsefond, Kollektivcentret. (Fondsreg.nr ). Bæk's Legat, Iver Christian Andersen. (Fondsreg.nr. 2823) Bærentzens legat, Fru Johanne. (Fondsreg.nr. 5365). Side 16

17 Bærildsen og hustru Ane Laurentine, født Linds legat, forhv. Kjøbmand og Skibsfører af Hasle, Andreas. Bødker af Øer, Mindelegat for Søren og Kristine Jensen. (Fondsreg.nr. 2957) Bøgvads legat, Partikulier Jacob Adolf. (Fondsreg.nr. 1271) Bøhm og datter Else Bøhm s Fond, Generalkonsul Friedrich Bøje's Legat til Bedste for epileptiske Børn i Danmark, Axel. (Fondsreg.nr ) Børjesson og fru Boel Børjesson, født Jønssons Legat, Maskinchef Knud. (Fondsreg.nr. 5099) Børkop Kommune, Fælleslegatet for værdige trængende i børn og unge, Legat til fordel for. (Fondsreg.nr. 1544) Børnecancerfonden Børnefonden, Den selvejende institution. (Fondsreg.nr. 6423) Børnelegatet af (Fondsreg.nr. 3009) Børnenes Juleglæde af 17. august 1873, Foreningen Børnenes Kontor, Foreningen. Esbjerg Børnenes Kontor. København. (Fondsreg.nr. 4286). Børnenes Vel, i Aalborg, Foreningen. Børnenes Vel, Esbjerg, Fonden. (Fondsreg.nr. 3780) Børneplejeforeningen af (Fondsreg.nr. 7641) Børnesagens Fællesråds Hjælpefond. (Fondsreg.nr. 3993) Børns Jul, Ubemidlede Børresen og hustru Nanna Børresen, født Bergs legat, Komponist Hakon. (Fondsreg.nr. 1818) Børsens Legat, Rentier Hans Olsen Bøytler's og Hustrus Legat, Fabrikant S.A.(ERF 2668) Bøttger og hustrus legat til fordel for blinde, Urmager Poul. (Fondsreg.nr. 1690) C C D's Barmhjertigheds Fond, Logen. (Fondsreg.nr. 9445) Side 17

18 Callesen og Hustru Jenny Callesen, født Smith's Legat, Isenkræmmer Alfred. (Fondsreg.nr. 9320) Callesens legat, Helene. (Fondsreg.nr. 6037) Cappel og Hustru Margrethe Jellings Legat, Caspar Cappelens legat, De tre søskende Georg, Henrik og Cecilie. (Fondsreg.nr. 1052) Caritas Danmark Carlsen og hustru Christiane Carlsens mindelegat, Wolfgang. (Fondsreg.nr. 3640) Carlsen-Langes Legatstiftelse Carlsen-Skiødts, hustrus og datters fond, folketingsmand, forfatter Jens Carl Adolp. (Fondsreg.nr ) Carlsens og Hustrus Legat, A. (Fondsreg.nr. 9099) Carlson og hustru fhv. sygeplejerske Dagny Ester Ragnhild Carlson født Sølvhøjs legat til værdigt trængende beboere i Køge kommune fortrinsvis invalider, Fhv. brandmester Carl Ejnar. (Fondsreg.nr. 1000) Carlsons og Hustru Camilla Carlsons Legat, Carl F.J. (ERF ) Carstensens Mindefond, Læge Povl. (Fondsreg.nr ) Carstensens Mindelegat, Grosserer Harald. (Fondsreg.nr. 3588) Carstenske Legat, Det. (Fondsreg.nr. 9333) Carøe og hustrus legat til konfirmationsudstyr for konfirmander fra Stege købstad, Consul Hans F. Caspersens Legat, Aage. Castonier's mindelegat, Familien. (Fondsreg.nr ) Centralvarme-, Rør- og Sanitets-Branchens Legat. (Fondsreg.nr. 741) Charisius, f. Oxholms Legat, Baronesse Rosenkrantz. (Fondsreg.nr ) Charstenschiolds legat for blinde, Joachim og Charlotte. (Fondsreg.nr. 670). Chaufførernes Støtteforening. Christensen født Lunds Stiftelse, Enkefru Charlotte Sophie. (Fondsreg.nr. 6698) Christensen og fru Anna Johanne Hansen, f. Christensen's legat, Søstrene frøken Marentine Side 18

19 Christensen og hustru, Ane Christensen, født Nielsens legat for kronisk syge i Aarhus, Maskinarbejder Christen Hjulmand. (Fondsreg.nr. 8609) Christensen og hustru Caroline Christensens Mindelegat, Bygmester I.O. (Fondsreg.nr. 5171) Christensen og hustru Charlotte Christensens legat, S.M. (Fondsreg.nr. 250) Christensen og hustru Christine Christensens legat under Handels-og Kontoristforeningens Understøttelses-Selskab, Fhv. kunsthandler Niels Christian. (Fondsreg.nr. 3982) Christensen og hustru Else Christensens legat for trængende familier, i hvis hjem der findes kræfteller tuberkulosesygdomme, Sadelmagermester Christen Holger Christensen og hustru, Kristine Christensens Legat til fordel for trængende aldersrentenydere i Damme by, Møn, Overpostbud Jørgen Peter Christensen og hustru, Kristine Christensens Legat til fordel for trængende syge i Damme by m.v., Overpostbud Jørgen Peter. (Fondsreg.nr. 1969) Christensen og hustru O. Kristiane Christensens fond, Civilingeniør Walter. (Fondsreg.nr ) Christensen og hustru Olga Christensens Legat, Mozart. Christensen og Hustru Oline Christensen, født Thidemanns Mindelegat, Proprietær Niels. (Fondsreg.nr ) Christensen og Hustru samt Sønnesøn Martin C. Christensens Legat, Skibstømrer Chr. Christensen og hustru Sørine Rasmine Christensen, født Winther's uddannelseslegat, Skræddermester Carl C. (Fondsreg.nr. 7982) Christensen og Hustrus Fond, B. Korsholdt. (ERF ) Christensen og hustrus fond, O.P. (Fondsreg.nr. 184) Christensen og hustrus legat, A.F. Tscherning. (Fondsreg.nr. 7985) Christensen og Hustrus Legat, Kjøbmand M.H. Christensen og Hustrus Mindelegat, H.C. (Fondsreg.nr. 5170) Christensen og Hustrus Mindelegat, Købmand Mikkel Christensen og Manufakturhandler R. M. Lund og Hustruers Legat, Rentier Mathias. (Fondsreg.nr. 3361) Christensen og Sophie Christensens Legat for Blinde, Christian. (Fondsreg.nr. 1579) Christensen samt Grosserer Emil Hansens og fru Sigrid Hansens Mindeforn, Linda Harriet. (Fondsreg.nr ) Side 19

20 Christensen's Legat, Enkefru Sara Kristine Christensen's Legat, Købmand Aage. (Fondsreg.nr. 4426) Christensen's legatfond for kræftlidende, Frøken Ingeborg. (Fondsreg.nr. 1961) Christensen's minde-fond, Vejle, Konsul, grosserer Oswald. (Fondsreg.nr. 2975) Christensens fond, Elli og Peter Ove. (Fondsreg.nr ) Christensens Fond, Miron Elenora Christensens Legat, Brødrene fra Vesterdam Søren og Chresten N. (Fondsreg.nr. 2809) Christensens Legat, Frøken Johanne Christine Christensens Legat, Løjtnant Sophus. (Fondsreg.nr. 3585) Christensens Legat, Niels Peter. (Fondsreg.nr. 2454) Christensens legat, Poul Bent. (Fondsreg.nr. 7178) Christensens Legat, Søren Christensens Legat for enligtstillede Kvinder i Stadil Sogn, Enkefru Ane Christensens legat for syersker, Grosserer Chr. Winther. (Fondsreg.nr. 8797) Christensens legat til fordel for ubemidlede kræftpatienter, Kriminalass. Ulla og Jens Christensens legat til fordel for værdig trængende i Overviskum, Enken Karen Christensens Legat til minde om hendes forældre overretssagfører Julius Hanson og hustru Hulda Hanson, Keramikeren fru Ville. (Fondsreg.nr. 4572). Christensens Legat, Toldklarerer Wilhelm. (Fondsreg.nr. 4226) Christensens Legat, Tømrer Søren Handskemager. (Fondsreg.nr. 9615) Christensens Legatfond, Lauritz Peter. (Fondsreg.nr. 2623) Christensens mindelegat, Frøken Ellen. (Fondsreg.nr. 115) Christensens mindelegat, Rentier Jørgen Peter Christensens sygelegat, Tage. (Fondsreg.nr. 8962) Christian's Jubilæumslegat, Logen. (Fondsreg.nr. 4546) Side 20

Erhvervsdrivende fonde registreret hos Erhvervsstyrelsen pr. 22. januar 2015

Erhvervsdrivende fonde registreret hos Erhvervsstyrelsen pr. 22. januar 2015 Erhvervsdrivende fonde registreret hos Erhvervsstyrelsen pr. 22. januar 2015 CVR-nr. Navn 21165190 "ROSENHOLMFONDEN" 59379518 A.P. JESSEN FONDEN 11666779 A.P. MØLLER OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY MØLLERS

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Den bornholmske Slægt S O M M E R Gennem 300 Aar

Den bornholmske Slægt S O M M E R Gennem 300 Aar Den bornholmske Slægt S O M M E R Gennem 300 Aar Samlet og skrevet 1939 af K. Thorsen Afskrift 1969 E.K. Scannet 2007 O.P. Forord 1969. Efterfølgende sider er et forsøg på at sammenskrive 3 af arkitekt

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog Fødte 1935-1941, Gudme Herred, Svendborg Amt 1

Gudbjerg Kirkebog Fødte 1935-1941, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Gudbjerg Kirkebog Fødte 1935-1941, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Fødte Mandkøn 2. 1935, 9. januar, Gudbjerg By. Keld Skov Petersen. Købmand Laurits Erling Gunnar Skov Petersen, født 25. februar 1903 og

Læs mere

Familieregister: 1900-1949

Familieregister: 1900-1949 Familieregister: 1900-1949 Familieregisteret indeholder, om muligt, oplysninger om mandens navn, hans stilling, fødsel, død, vielse, hans hustrus navn, hustruens fødsel og død, ægteparrets forældre samt

Læs mere

Kraks Blå Bog REGISTER 1910-1988

Kraks Blå Bog REGISTER 1910-1988 Kraks Blå Bog REGISTER 1910-1988 Kraks 1989 Register over 15.229 personer, der er biograferet i Kraks Blå Bog 1910-1988. NYTORV 1 7, 1450 KØBENHAVN K. TELEFON 33 12 03 08 Register til KRAKS BLÅ BOG 1910-1988

Læs mere

Tilgængeligt Status: Ukendt

Tilgængeligt Status: Ukendt Reg. nr: 06107 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Petersen, Anders, skolelærer" *1827 1827 Yderdatering: 1856-1913 Omfang: 1 Bemærkninger: Tilgængeligt Status: Ukendt 01 Korrespondance 1 1856-1913

Læs mere

Hadsund kirkegård Hindsted Herred * Aalborg Amt

Hadsund kirkegård Hindsted Herred * Aalborg Amt Fotograf: Anker Madsen Indtaster: Ingelise Madsen Fotograferet aug 2008 og juli 2009 Navn Født Fødested Døds dato Dødssted Titel Bemærkninger Chr. Hornbechs Olga Elisabeth Hornbech Axel Hornbechs Bjørn

Læs mere

Nørre Nebel og Lydum.

Nørre Nebel og Lydum. 735 Klinte-G. og Marie Dor. Fjeldgaard. St. Odense 94, Kanel. 18. Juni 00 h. 2, paany 20. Juni 01 h. 1 (*1.-*1.), pers. Kapl. St. Nikolai K. Svendborg 24. Marts 03, ord, 22. April; g. 9. Juni 05 i St.

Læs mere

Familien fra Hvenegaard

Familien fra Hvenegaard Familien fra Hvenegaard Den første fæster i slægten fra Hvenegaarden var Peder Jørgensen fra Øster Skerninge. Han blev fæster på gården den 29. november 1792 og den 17. december 1795 købte han gården af

Læs mere

Christian (Dugge) Duch Side 1

Christian (Dugge) Duch Side 1 Christian (Dugge) Duch Side 1 Christian (Dugge) Duch, * ca. 1678, begravet 1760 i Sieseby, 29-07-1760 i Pommerby, Sieseby, Schleswig. Tømrer i Glashölzung, Wabbs Sogn. Han blev gift med Anna Dorothea Grave(n),

Læs mere

Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder

Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder udarbejdet af Ole Hesager ID Fotograf Adresse By 1107 "GEM" Company (Anglo-American GEM Company) (H. Kjöbmagergade 4 Kjöbenhavn 1271

Læs mere

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSAARET 194 4 4 5 Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik af Pommerns Kapel paa Kronborg Slot Søndag den 30. Juli

Læs mere

Kirkebog - for Gudme Sogn, 1941 1950, Gudme Herred, Svendborg Amt. 2 5. 1942, 27. april, Gudme By. Flemming Møller Christoffersen.

Kirkebog - for Gudme Sogn, 1941 1950, Gudme Herred, Svendborg Amt. 2 5. 1942, 27. april, Gudme By. Flemming Møller Christoffersen. Kirkebog - for Gudme Sogn, 1941 1950, Gudme Herred, Svendborg Amt. 1 Side 1. Fødte Mandkøn. Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1941-1950. 1. 1941, 27. april, Gudme By. Mogens Møller Christoffersen.

Læs mere

B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f.

B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f. 26 B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, R.; f. 5. Febr. 1836 paa Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f. Andresen (død 1886); gift m. Anna Margrete

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R" BERETNING for REGNSKABSÅRET 195 0 5 1 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens kammer på Kronborg onsdag d. 5. juli

Læs mere

Registrant III: Ejendomme i Nyborg bykerne 1869-1983 registreret efter nye matrikelnumre tilføjet nuværende / seneste gadenavn og husnummer

Registrant III: Ejendomme i Nyborg bykerne 1869-1983 registreret efter nye matrikelnumre tilføjet nuværende / seneste gadenavn og husnummer 1-93 Matrikelnumrene 1-93 ligger uden for Nyborg bykerne. Nr. 1 og 2 ligger nordøst for bykernen og uden for registreringsområdet. Nr. 3-93 er medtages i registrant V: Forstaden uden for Strandporten 94

Læs mere

Folketælling 1911. Frørup MATR. NR. STAND FRØRUP BY LAND TIL SOGNET 5. FAMILIE

Folketælling 1911. Frørup MATR. NR. STAND FRØRUP BY LAND TIL SOGNET 5. FAMILIE Folketælling 1911. Frørup MATR. NR. NAVN FØDSELS- DATO CIVIL- STAND STILLING TILFLYTTET TIL SOGNET FØDESOGN FRØRUP BY 1. FAMILIE Niels Christensen Fiel 01-05-1871 Gift Gaardbestyrer 1897 Vorup Randers

Læs mere

Christian (Dugge) Duch Side 1. Første Generation

Christian (Dugge) Duch Side 1. Første Generation Christian (Dugge) Duch Side 1 Første Generation 1. Christian (Dugge) Duch, * ca. 1678, begravet 1760 i Sieseby, 29-07-1760 i Pommerby, Sieseby, Schleswig. Tømrer i Glashölzung, Wabbs Sogn. Han blev gift

Læs mere

Folketælling Hejnsvig 1930. Personer der er opførte på kommunens mandtalsliste 1931/1932, som ikke er i folketællingen.

Folketælling Hejnsvig 1930. Personer der er opførte på kommunens mandtalsliste 1931/1932, som ikke er i folketællingen. Personer der er opførte på kommunens mandtalsliste 1931/1932, som ikke er i folketællingen. Hans Jensen Lauridsen, husmand, Gilbjerg. Niels Thomsen,?, Donslund. Ebbe Bjerrum, tyende, Viggo Tage Jensen,

Læs mere

Paul Lysholdt Rasmussen. Efterslægtstavle for. Hein Diederich Dünweber & Kirstine Regine Nielsdatter

Paul Lysholdt Rasmussen. Efterslægtstavle for. Hein Diederich Dünweber & Kirstine Regine Nielsdatter Paul Lysholdt Rasmussen Efterslægtstavle for Hein Diederich Dünweber & Kirstine Regine Nielsdatter 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 Indledning...4 Anetavle for Hein Diederich Dünweber...5

Læs mere

Hvem var min forfædre?

Hvem var min forfædre? Hvem var min forfædre? Dette her er ikke tænkt som en komplet fortegnelse over, hvad de forskellige har foretaget sig gennem hele deres liv, men mest som en fortegnelse over hvornår personerne har levet,

Læs mere

fødsels- ægte- bopæl nr. nr navn køn dag år standfødested 01.10.1918 stand erhverv Ahlmannsvej

fødsels- ægte- bopæl nr. nr navn køn dag år standfødested 01.10.1918 stand erhverv Ahlmannsvej FT 1921 Sønderborg By Sogn, renskrevet og påført fødtes efternavn hos gifte kvinder af Ditlev Duus, Guderup Folketællingen omfatter 938 huse 4230 mandlige og 4303 kvindelige personer ialt 8533 personer

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1951 52 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling mandag d. 30. juli i Kongens Kammer på Kronborg

Læs mere

DEN LILLE LOKALHISTORIKER

DEN LILLE LOKALHISTORIKER Navne / Gader nr. Opfør Stilling t år Navn Aggersborg 980 Vikingeborgen Aggersborg DEN LILLE LOKALHISTORIKER Oplysninger Aggersborg er den største af de fire kendte vikingeborge. Den var lige så stor som

Læs mere

Skibsted, S. af Husmand, Snedker Niels Knudsen og Joh.

Skibsted, S. af Husmand, Snedker Niels Knudsen og Joh. 56 sat af de tyske Civilkomm. 11. Marts 64, entl. 28. Okt. s. A., Lærer v. og Medejer af Haderslev Læreres Sk. i Kbh., Sgpr. S. Næraa 25. Sept. 72, ord. 13. Nov., har skr. Sammenlign. Skildr, af Lande

Læs mere

Hag. 14h. Student 1860: frivillig i Krigen 1B64, blev Løjtnant: Ejer af Nivaagaard fra 1872: Folketingsmand for Fredensborgkredsen

Hag. 14h. Student 1860: frivillig i Krigen 1B64, blev Løjtnant: Ejer af Nivaagaard fra 1872: Folketingsmand for Fredensborgkredsen Cyl 144 H HAACK Olaf Kriminalretsassessor; f. 13. Juli 1874: Søn af Trafikinspektør F Haack. Student (Aarhus) 1891; cand. jur. 1897; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn.; Assistent i Justitsministeriet 1902; kst.

Læs mere

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER,, BERETNING FOR 1945 1946 Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i Dansk Dampskibsrederiforenings store Sal, Amaliegade 33, København K., Tirsdag

Læs mere

199 Jan. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse; Gjentoftegade 11, Gjentofte.

199 Jan. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse; Gjentoftegade 11, Gjentofte. In«196 J JACOBI Carl Stiftsprovst. R.DM.; f. 5. Juni 1843 i Ribe: Søn af Sognepræst C L T Jaoobi og Hustru f. Thalbitzer; gift m. Petra Henriette J., f. 12. Okt. i Hatting, Datter af Sognepræst J Tf Zahrtmann

Læs mere

REGISTER AARHUS AARBOG 1932

REGISTER AARHUS AARBOG 1932 REGISTER AARHUS AARBOG 1932 Udarbejdet af Kurt Lundskov 2009 Register Aarhus Aarbog 1932 Side 2 af 46 Register Aarhus Aarbog 1932 AARHUS AARBOG 1932 blev udgivet på Universitetsforlaget i Århus i november

Læs mere