( Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "( Til alle ligningsmyndigheder m.v.)"

Transkript

1 Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2004 er godkendt efter ligningslovens 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål ( Til alle ligningsmyndigheder m.v.) I henhold til ligningslovens 7, nr. 22 er fondene i det medfølgende bilag pr. 31. december 2004 godkendt indtil videre, således at der til enkeltpersoner kan uddeles skattefri ydelser, forudsat at der ikke sker ændringer i fondens vedtægt. Skattefritagelsen for 2004 gælder for et beløb op til og med kr. årligt. Hvis modtageren får mere end én ydelse fra fonden, sammenlægges indkomstårets ydelser. Overstiger værdien af årets samlede ydelser fra den pågældende fond bundfradraget på kr., beskattes det overskydende beløb efter de almindelige regler. Årets ydelser fra forskellige organisationer sammenlægges derimod ikke. Det er en betingelse for skattefritagelsen, at uddelingen fra den sociale fond m.v. er godkendt af Den Sociale Sikringsstyrelse. I forbindelse med godkendelsen modtager Den Sociale Sikringsstyrelse fondens vedtægter og regnskaber. Den Sociale Sikringsstyrelse påser i forbindelse med godkendelsen, at udbetalingerne sker til formålet i overensstemmelse med fondens godkendte vedtægter. Fonden m.v. kan have til formål også at yde støtte til andre formål end socialt og sygdomsbekæmpende arbejde. I så fald skal fonden m.v. foretage en regnskabsmæssig opdeling af ydelserne. Disse ydelser til andre formål er ikke omfattet af skattefritagelsesbestemmelsen i ligningslovens 7, nr. 22. Godkendelser i henhold til ligningslovens 7, nr. 22 meddeles indtil videre. Fonden skal således som udgangspunkt ikke søge om fornyet godkendelse hvert år. Cirkulæret vil være tilgængeligt på Den Sociale Sikringsstyrelses hjemmeside: Nævnscentret Den 25. april 2005 Landemærket København K. Åbningstid Kl Telefon Telefax Epost Hjemmeside Gunner Harder Andersen vicedirektør /Bente Fromm fuldmægtig

2 28de Mai Selskab. (Fondsreg.nr. 9042){PRIVATE } 6te november (Fondsreg.nr. 3341) Aabenraa, Den velgørende fond i. (Fondsreg.nr ) Aagaard og hustrus Mindelegat, Bagermester Knud. (Fondsreg.nr. 4501) Aagaards Legat for Præstedøtre, Frøknerne Wibekke og Christiane. (Fondsreg.nr. 7089) Aagesen, Legatet til Minde om Kammeradvokat. (Fondsreg.nr. 4485) Aakirkeby Kommune, Fællesfonden for værdige trængende i. Aalborg Blindekreds Fællesfond, Aalborg. Aalborg frivillige bloddonores fond. (Fondsreg.nr. 7617) Aalborg Haandværkerforenings Fond. (Fondsreg.nr. 320) Aalborg Handelsstandsforenings Fond. (Fondsreg.nr. 318) Aalborg kommune, Fælleslegatet af 1976 for værdigt trængende i. (Fondsreg.nr. 1999) Aalborg Købstads Almindelige Understøttelsesforening. Aalborg og Nørresundby Textilhandlerforenings Understøttelsesfond. (Fondsreg.nr. 3106) Aalborgske enkekasse under Viborg stifts gejstlige enkekasse, Den Aarestrup og hustru Petrine Aarestrups legat, Niels. (Fondsreg.nr. 4589) Aarestrup og hustru Petrine Aarestrups stiftelse, Niels. (Fondsreg.nr. 4590) Aarestrup og hustrus legat, Emil. (Fondsreg.nr. 623) Aarestrup s Fond, Skovtaksator Jørgen Aarestrups Legat, Købmand Jørgen. (Fondsreg.nr. 4872) Aarhus stifts gejstlige, Enkekassen for Aarhuus Kjøbmænds Hjælpekasses Legatfond. (Fondsreg.nr ) Aaris og hustru Else Marie Aaris, født Olsens legat, oprettet af deres datter, fru Frederikke Henningsen, født Aaris, Proprietær Adam Wilhelm. (Fondsreg.nr. 1695) Aaris og hustrus legat, Skolelærer Theodor. Aarup Kommunes Fælleslegat. Side 2

3 Aarups Gave, Jens Nielsen Aarups Legat, Ulla Abildgaards fond, Fabrikant. (Fondsreg.nr. 49) Abildgaards Legat for unge Piger i Skjolde Skole, Fhv. Højskoleforstander Jørgine Nielsen Adolph's legat, Niels Pedersen. (Fondsreg.nr. 4211) Agger sogns vandlidte, Kollekten for. (Fondsreg.nr ) Aggerbecks og hustrus mindelegat, Fabrikant I. M. (Fondsreg.nr. 5215) Agnes' Stiftelse under Grevskabet Frijsenborg, Comtesse. (ERF ) Ahnfeldts Legat, Frøken Eva Elisabeth Aids, Fondet til bekæmpelse af. (Fondsreg.nr ) Akademiraadets Understøttelsesfond for Billedkunstnere. (Fondsreg.nr ) Albeck, født Kierkegaards Legat, Kommandørinde Augusta Albecks Legat, C.M. (Fondsreg.nr. 1373) Albertsens Mindelegat, Tvillingesøstrene Ingeborg Sophie og Margrethe Elisabeth Aldershvile-fonden. (Fondsreg.nr. 1001) Aldersly, oprettet af Frands Bennedsen Knudsen, Stiftelsen Alderstrøst legatfond, Haandværkerforeningens stiftelser. (Fondsreg.nr. 4806) Alexandersens Legat, Justitsråd Alexandrines Fond, Dronning Allerup og hustru Little, f. Brosbøll's Mindelegat, Mægler M.A. (Fondsreg.nr. 2612) Allerød kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende borgere i Allinge-Gudhjem, Bevaringsfonden for. (Fondsreg.nr ) Allinge-Gudhjem Kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende i. (Fondsreg.nr. 1003) Almind og Hustru, Hansine Almind f. Høegh's Legat for gamle Smede, stiftet af Frøken Agnes Almind, Maskinfabrikant Peter. (Fondsreg.nr. 2519) Side 3

4 Als Fondet, Rudolph Alzheimerforeningen i Roskilde Amt. Alzheimerforeningen København. Ancher og Hustru Julie Dorthea født Juels Legat for trængende Fiskere, Kæmner M.V. (Fondsreg.nr. 8411) Anchersen og hustru Karoline Anchersens Legat, Fabrikant Martin. (Fondsreg.nr. 8226) Anckers Legat, Kammerjunker, Fuldmægtig i Statsanstalten for Livsforsikring Frederik Armstrong Andelsforeningernes humanitære og kulturelle fond. (Fondsreg.nr ) Andelstømrernes Understøttelsesfond i Vejle. (Fondsreg.nr. 8222) Andersen af Husum og hustru Ane Andersen, f. Nielsens legat, Gårdejer Lars. Andersen og hustru Abelone Kathrine Andersens legat, Journalist Hans Carl Andersen og Hustru Ane Nielsdatters Legat for værdige Trængende i Hee kommune, Anders Andersen og hustru Ane Sofie, født Nielsens legat, Karetmager Chr. Andersen og Hustru Anna, f. Seidelins Legat til Fordel for Kvinder af Embeds- eller Lægestanden samt for Kvinder med akademisk Uddannelse, Skolebestyrer, cand. polit. Valdemar. (Fondsreg.nr. 4593) Andersen og Hustru Christine Louisa Andersen, født Malmborg's Legat, Fabrikejer W. Andersen og hustru Ebba, født Graef's Legat, Arkivar Albert. (Fondsreg.nr. 9116). Andersen og hustru Elisabeth Marie Andersens mindelegat, Skibsbygger Johannes. Andersen og hustru Frederikke Andersens Mindelegat, Partikulier Sophus. (Fondsreg.nr. 1646) Andersen og hustru fru Kristiane Andersen, født Tilsted's legat for enligtstillede kvinder, Snedkermester af Randers Carl. (Fondsreg.nr ) Andersen og hustru Ida, født Collins legat, Direktør Marinus Kruusborg. (Fondsreg.nr ) Andersen og hustru Ingeborg Ovidia Signe Andersen, født Schmidts legat (fond), oprettet af deres datter frk. Lilli Ellen Andersen, Grosserer Christian. (Fondsreg.nr ) Andersen og Hustru Mette Sine Andersen, født Rasmussens Legat, Murermester A.P. Andersen og hustrus legat til fattige i Søllerød kommune, Direktør Marius Kruusborg. (Fondsreg.nr ) Side 4

5 Andersen og søster Mette Marie Andersens legat, Poul Andersen's Fond, Maren Kirstine. (Fondsreg.nr ) Andersen's legat, Købmand Andersen s Legat for Blinde, Skibsfører Ingberg Andersens født Grønbecks legat, Thora Andersens legat, Brigader Eli Andersens legat, Entreprenør Niels Andersens Legat, Fhv. hotelejer, direktør Adolf. (Fondsreg.nr. 2086) Andersens legat for vanføre i Danmark, Niels Andersens legat, Frk. Anna Louise Marie Andersens legat, Gårdejer af Rødding Hendrik Andersens legat, Hans Christian. (Fondsreg.nr. 6613) Andersens legat, Mette Marie og Andrea Andersens legat af 6. april 2001, Bodil og Poul Andersens legat til fordel for hæderlige enligt stillede kvinder, Frøken Olga Emilie Marchen Andersens legat til støtte af forældreløse børn i Frederiksborg Amt og Storkøbenhavn, Gårdejer Rasmus Julius. (Fondsreg.nr. 4358) Andersens Mindefond, Karl Konrad og Asta Birgit Kræmmer's Mindefond. Andersens mindelegat, Ane Sofie. (Fondsreg.nr. 2535) Andersens mindelegat, Fhv. købmand af Kolding Jens Jørgen Andersens mindelegat (fond), Faginspektør Ellen Nyboe. Andersens Mindelegat, Frk. Hedevig. (Fondsreg.nr ) Andersens Mindelegat, Margrethe. (Fondsreg.nr. 2927) Andersens mindelegat til fordel for værdigt trængende gamle i Hoptrup sogn, Christine. (Fondsreg.nr. 1380) Andersens og Hustru Birthe Andersens født Andersdatters Legat, Particulier Anders Side 5

6 Andersens og Hustru Karen, født Svendsens Legat for værdige Trængende i Ribe By og Ribe Domkirkes Landsogn, Ingeniør. (Fondsreg.nr. 4502) Andersens og Hustru Sigrid, født Johnsens Legat, Departementschef P.O.A. (Fondsreg.nr. 8992) Andersens og hustrus legat, Skibskapitain Jørgen Andersens og hustrus sygehjælpslegat til fordel for uformuende beboer i Viborg Amt, Etatsråd Niels. (Fondsreg.nr. 6347) Andersens Støttefond, Mary og Carl Otto. (Fondsreg.nr ) Andersson og hustrus fond, Instrumentmager Alfred. (Fondsreg.nr. 4523) Andersson og hustrus legat, Snedkermester Lars. (Fondsreg.nr. 4011) Anderssons Legat, Millan. Andreasen og Hustru Anna Johanne Andreasens mindelegat, Anthon Andreasens Familielegat, Christen. (Fondsreg.nr. 3661) Andresen og Hustru Anna Marie Andresen, født Jensens Legat, Ingeniør Christian Frederik. (Fondsreg.nr. 613). Andresens Fond, Rita. (Se-nr ). Andresens Legat, Andreas og Christine Andresens Legat, I.Ø. Andresens stiftelse, Helene Marie. Andræs Legat, Etatsråd Poul. (Fondsreg.nr. 3251) Ankersen og hustru født Krogh's legat for ubemidlede i Middelfart, Toldassistent Adolf Ankersen og hustrus samt søns legat, P. (Fondsreg.nr. 9684) Ankerstjernes Legat, Mathilde. (Fondsreg.nr. 9028). Annas Minde. (Se-nr ). Antikvarboghandlerforeningens Jubilæumsfond. (Fondsreg.nr. 2907) Antonsens Minde, Knud Aage Apostelkirkens sogns gamle, Fonden til fordel for. (Fondsreg.nr. 7535) Apotheloz's legat, Egon Poul. (Fondsreg.nr. 2843) Side 6

7 Appeldorff's og Hustrus Mindelegat, Fabrikant Arbejdernes Aktiebageri's 35 aars jubilæumslegat, A/S. (Fondsreg.nr. 4852) Arbejdernes Kooperative Byggeforening. Arneberg og hustrus legat, Hans Ludvig. (Fondsreg.nr. 195) Arnhofs Legat for huslejehjælp til allerfattigste syge i København, Emmy og Edvard. (Fondsreg.nr. 3076) Arveprinsesse Carolines Legat for Sygeplejersker. (Fondsreg.nr. 5984) As - Klakring Sognes Spare- og Laanekases legat Aschengreens Legat, Bagermester Johan Frederik ASF Bornholm/børnehandicaplejren Asgersminde. (Fondsreg.nr. 2457) Asinofski's legat (til Boligstøtte), Salomon. (Fondsreg.nr. 1554) Asinofski's legat (til studerende), Salomon. (Fondsreg.nr. 1553) Asramafonden. (Fondsreg.nr ) Attermann's og Johanne Attermann's mindelegat, Købmand August Viggo Aude og hustru Clara's mindelegat til fordel for vanskeligt stillede personer, Rentier Christian Adolf. (Fondsreg.nr. 2020) Augustinus Fonden. (ERF ) Automobil- & Cykelbranchens understøttelsesfond. (Fondsreg.nr. 512) Autorkontoen, (Dansk Forfatterforening). Baades Legat, Anna Bach og Hustrus Mindelegat, Kammerraad Bach's og hustru Ida Bach's legat til hjælp for syge bosatte i Ålborg Politikreds, Politimester i Ålborg C.L. (Fondsreg.nr. 3717) Backers legat, Svend Aage Bades Legat, Christiane Side 7

8 Baggers Stiftelse Bagges skolelegat, Lorentz Heinrich Ohlsen Bahts og Hustru Hendrikke Jacobine Bath, født Johansens Mindelegat, Pastor Jacob Emil. (Fondsreg.nr. 2534) Balcks Mindelegat for Tunghøre, Familien H.P. Ballins Mindefond, Esther Marie. (Fondsreg.nr. 4508) Bang Fru Paula, født Phil's Mindelegat (fond)- oprettet af hendes søn, kunsthandler Arno Skjalm Bang. Bang's mindelegat, Matthæus og Fanny. (Fondsreg.nr. 349) Bang-Hansen's Legat, Ella Louise og Yrsa Petrea. (Fondsreg.nr. 5931) Bangs Mindelegat, Fru Jenny. (Fondsreg.nr. 4459) Bangs Mindelegat, Veterinærfysikus, Professor Bernhard. (Fondsreg.nr. 9268) Barfoeds legat, Josias. Barfreds legat, Harry og Else. (Fondsreg.nr. 8151) Barnets Glæde, Sundbyernes Filantropiske Forening. (Fondsreg.nr. 469) Baronessens Hvile- og Rekonvalescenthjem. (Fondsreg.nr ) Bast og hustru Ellen f. Volqvartz Mindelegat, Ingeniørkaptajn, cand.polyt. J.H.C. (Fondsreg.nr. 4225) Bech af Gravengård og Hustru Maren Bech's Legat, Jens Peder Johansen Bech og hustru Dagmar Christiane Bech, født Hermanns legat, Grosserer Jørgen. (Fondsreg.nr. 1694) Bech og hustru Hansine Marie Bech's Legat i Stenderup, Teglværksejer N.P. Bech's Legat, Direktør L. (Fondsreg.nr. 6211) Bechs Almennyttige Fond, Ketty og Poul Erik. (Fondsreg.nr ) Bechs og Søstres Legat for ældre, trængende, ugifte Kvinder, hvis fædre eller mødre have tilhørt Embeds- eller Handelsstanden i Kjøbenhavn, når disse kvinders kår ikke svarer til den opdragelse, de har nydt, Kontorchef Chr. (Fondsreg.nr. 3665) Becker og hustrus mindelegat, Skomagermester Adolph Beckers Dyrefodringslegat, Fru Karla. (Fondsreg.nr ) Side 8

9 Beckers Fond, Carl J. (Fondsreg.nr. 7400) Beckmann og sognepræst A. Rindoms minelegat, Frk. Henriette. (Fondsreg.nr ) Beckmans legat, Frederik. (Københavns Murerlaug) Bedre Hørelses Fællesfond, Landsforeningen for. Beecken og Hustrus Legat, I. (Fondsreg.nr. 3793) Beeken og hustru Thora f. Ipsens legat, (fond), Fabrikant Frode.(Den Danske Frimurerorden). Behrends Legat, Fr. Behrends Legat, Frøken Agnes Harriet. (Fondsreg.nr. 6656) Behrens Legat til Fordel for ubemidlede Fiskeres Enker med mindreaarige Børn, hvis Forsørger er omkommet under Udførelsen af sin Dont, Grosserer Sally. (Fondsreg.nr. 8413) Behrens' Legat til Ove Behrens' Minde, Grosserer Sally. (Fondsreg.nr. 1892) Bekker og Hustrus Fond, Johan. (Fondsreg.nr. 4811) Belschner og Hustrus Legat, Prokurist Marius. (Fondsreg.nr. 4252) Beltofts legat, Carl Emil. (Fondsreg.nr. 9896) Beltofts Legat, Max Andre. (Fondsreg.nr. 2707) Bendixen's Legat til fordel for ubemidlede skoleelever ved de kommunale skoler i Thisted, Skibsbygger Hans Ditlev. (Fondsreg.nr. 795) Bendixens legat, Tandtekniker Johann Bendtsens legat til fordel for personer der har lidt af børnelammelse og på grund heraf ude af stand til at tjene til livets ophold ved eget arbejde, Fru Bertha Marie. (Fondsreg.nr ) Bendtsens legat til fordel for værdige trængende personer, der på grund af kronisk sukkersyge er ude af stand til at tjene til livets ophold ved eget arbejde, Fru Bertha Marie. (Fondsreg.nr ) Bendtsens Legat,brødrene Carl og Viggo. (Fondsreg.nr.446) Bentsen og hustrus julegavelegat, Stiftsfysiker N.J. Bentsen-Pedersens og hustrus mindelegat, Billedhugger Peder. (Fondsreg.nr. 7849) Bentsens Legat, Frk. Ingeborg Marie Bentzenske Understøttelseslegat, Det. (Fondsreg.nr. 8073) Side 9

10 Benzon-Gersdorffske Legat nr. 2 til visse Enker i Odense, Det. (Fondsreg.nr. 451) Benzonske Legat til fordel for Fyns stiftamtmænds og biskoppers enker og børn, Det. (Fondsreg.nr. 1272) Berg og Hustru Johanne Louise, født Oppermann's Legat for værdige og trængende Præsteenker og - døtre, D. (Fondsreg.nr. 7090) Berg og Hustru Thora Berg, født Tøttrups Legat, Grosserer Christian Frederik. (Fondsreg.nr. 5155) Berg og hustru, Valborg Berg, født Nielsen Egestads, mindelegat, Handelsgartner Peter. (Fondsreg.nr. 8792) Berggreens Legat, Anna og Ole. (Fondsreg.nr. 7656). Bergs Stiftelse oprettet til minde om Johan Hartmand og hustru, fru Johanne Elisabeth. (Fondsreg.nr ). Berkows Legat, Læge Berlingske Tidendes legat af 11. december 1954 Berlins og frøken Marie Poulsens Fond, Grosserer Ludvig. (Fondsreg.nr. 1615) Bernbergs legat, Rasmus Bernkaus Legat, Eugen og Maria Bernth og hustrus legat, C.L. Haaber. (Fondsreg.nr. 1546) Berthelsen og hustru Elise D. Berthelsen, f. Tommerup's legat for Lunde-Outrup menigheder, Sognepræst C.C. (Fondsreg.nr. 8766) Berthelsen og hustrus legat, C.C. Berthelsens legat til fordel for værdige trængende enligt stillede kvinder i Middelfart, Telefonistinde, frk. Gudrun. (Fondsreg.nr. 7823) Bethe og Hustrus Legat, Børstefabrikant E. Betzer's Legat, Kammerraad Jens Jacob Betzerske Legat for værdige og trængende Enker og Døtre efter Skolelærere i Ribe Amt, Det. (Fondsreg.nr. 2697). Beyer og hustru Didde Beyer s fond, Øjenlæge, dr.med. Alfred. Bielske Legater, De. (Fondsreg.nr. 9559) Bierfreundt's legat, Lorentz Side 10

11 Bies Legat for nerveramte kvinder, Fru Lydia Weng. (Fondsreg.nr ) Bikuben i Næstveds Fond Bikuben-Fyns fælleslegat (fond), Sparekassen. (Fondsreg.nr ) Bikubens studielegat for Glostrup Kommune. (Fondsreg.nr. 1500) Bille-Brahe Selby'ske Fond, Den. (Fondsreg.nr. 5686) Bille-Hansen f. Johansens legat til Understøttelse for Nervesvækkede, Enkefru Gudrun Caja. (Fondsreg.nr. 822) Bing's mindelegat, Etatsråd J. M. (Fondsreg.nr. 2439) Bing'ske Legat, Det. (Fondsreg.nr. 4484) Bings mindelegat, Otto og Gerda. (Fondsreg.nr. 1612) Biografteaterfunktionærer stiftet til Minde om Constantin Philipsen, Hjælpefonden for. (Fondsreg.nr. 2561) Birchs Legat for Bornholm, Johannes. (Fondsreg.nr ) Birk og hustrus guldbryllupslegat, A.G. Birkerød kommune, Fælleslegatet for værdige trængende i. (Fondsreg.nr. 2558) Bischoff's Legat, Frøken Frida. (Fondsreg.nr. 7282) Bisgaards Fond, Bodil og Kai. (Fondsreg.nr. 4642) Bitsch og hustru Agnes Bitsch' mindelegat, Læge Johannes. (Fondsreg.nr. 8771) Bjergsted kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende. (Fonds- reg.nr. 9524) Bjørns legat, Pastor C.A. Blaabjerg kommune, Fælleslegatet for værdige trængende. (Fondsreg.nr. 9826) Blaagaards kirkes hjælpefond. (Fondsreg.nr ) Blichers legat for de i Hørning Kommune boende værdige og trængende enker og kvinder, hvis ægteskab er blevet opløst ved skilsmisse, Jenny Elisabeth. (Fondsreg.nr ) blinde og svagsynede, Selvvirksomhedens fælleslegat for. (Fondsreg.nr. 2012) Blindeinstitut i København, Det separate Understøttelsesfond ved det kgl. (Fondsreg.nr. 8295) Side 11

12 Blindeinstitutter, Dispositionsfond for De kgl. (Fondsreg.nr. 8293) Blindelegatet af 22. juni (Fondsreg.nr. 1536) Blindes Selvvirksomhed, Foreningen til at fremme. (Fondsreg.nr. 2010) Blindes Støttefond. (Fondsreg.nr. 2010) Bloch og hustru Louise Augusta, født Petersens Legat, Grosserer Wincent Magnus. (Fondsreg.nr. 9686) Bloch's Legat for danske Sygeplejersker, Grosserer Emil August. (Fondsreg.nr ) Blochs Legat til Understøttelse af Præsteenker, Enkefru Louise Augusta. (Fondsreg.nr. 4904) Bloms legat, Maskinfabrikant, ingeniør Tage. (Fondsreg.nr. 9906) Blovbjergs og Hustru Ane Christine Petersens Legat, Christian Nielsen Bo's legat, Mette. (Fondsreg.nr. 7774) Boas's Legat, Chr. (Fondsreg.nr. 4603) Bochardt's mindelegat, Anna. (Til døve) (Fondsreg.nr. 7627) Bochardts mindelegat, Anna. (Til blinde). (Fondsreg.nr. 1552) Bocks Mindelegat, Livlæge, Etatsråd Johs. Chr. Aug. Boels Fond, Olga og Esper. (Fondsreg.nr. 2490) Boesgaard og Proprietær Rasmus Boesgaard's Legat, Frøken Else Cathrine. (Fondsreg.nr. 2364). Boesminde Fonden. Bogbranchens hjælpefond. (Fondsreg.nr. 5181) Bogense kommunes fællesfond. (Fondsreg.nr ) Boje og hustru Caroline, født Hansens Legat, Købmand Hans. (Fondsreg.nr. 9026) Bojes og hustru Caroline født Hansens Tillægslegat til fordel for trængende i Randers Købstad, Købmand Hans. (Fondsreg.nr. 9040) Bojsen og Hustrus Legat, Grosserer Jens P.L. (Fondsreg.nr. 5424) Bokkenheusers Legat til københavnske lærerinders rekreation, Frøken Margrete. (Fondsreg.nr ) Boldts og hustru Dorthea Christine Boldts stiftelses pengelegat, Konditor Martin A. (Fondsreg.nr. 5962) Side 12

13 Boligfonden for enlige mødre og fædre. (Fondsreg.nr. 7382) Boligfonden for læger og disses efterlevende ægtefæller. (fondsreg.nr. 102). Bolings og Hustrus Legat, Jens Hansen Bolvigs mindelegat, Direktør Arthur Bolvig og hustru Marie Elisabeth.(Se.nr ). Bolwigs legat, Købmand af Fjerritslev I.C. Bombebøssen i Frederikshavn. (Fondsreg.nr ) Bomlebøssen, Sømandsstiftelsen, København. (Fondsreg.nr. 4098) Boms og hustrus legat, Peter. (Thurø) Bonaventuras Støttefond, Forældreforeningen. (Fondsreg.nr ) Bondo og hustru Christiane f. Hartmann's legat, Fhv. farmer Christian Mumme Boock og Hustru's Legat, Landinspektør, Afdelingschef. (Fondsreg.nr. 3044) Borch og hustru Ane Brønniches legat, Agent Anders. (Fondsreg.nr. 7022) Borchsenius og Alma Saabyes Fond, Grosserer Oluf. (Fondsreg.nr. 9689) Borgbergs Legat, Pensioneret Oberst af Rytteriet Andre Martinus. (Fondsreg.nr. 9024) Borgens Legat, Ellen Margaret. (Fondsreg.nr. 2778) Borgerlige Velgørenhedsselskab i Køge, Det. (Fondsreg.nr (Se-nr ). Borgerstiftelsens fond for ældre, værdige og trængende borgere eller deres enker i Roskilde kommune. (ERF ) Borgervennens sociale fond. (Fondsreg.nr. 3015) Borgervennens Understøttelsesfond. (Fondsreg.nr. 3022) Borris-Jørgensen og hustru Johanne Borris-Jørgensens mindelegat, Købmand Christian Nielsen. (Fondsreg.nr. 8149) Borthigs og hustru samt frøken Angelica Borthigs Understøttelseslegat, C.F.N. Borup og Families Legat, Arkitekt Fr. (Fondsreg.nr. 7268) Boye, født Seedorff's legat, Enkefru Elisabeth Birgitte Boyes Legat for juridiske Embedsmænds Enker og Døtre, Kontorchef Peter Henrik Side 13

14 Boysens Legat, William og Thea. (Fondsreg.nr. 7691) Boysens mindelegat for blinde, N. (Fondsreg.nr. 840) Bramming kommune, Fælleslegat for de der har behov for hjælp i Brandes Fond, Overlæge, professor Ludvig Israel Brandt-Jørgensens Familielegat, Læge Johannes. (Fondsreg.nr. 1053) Brandt og hustrus mindelegat, Jernstøber Knud. (Se-nr ). Brandts Legat, Frk. Nathalia A. Brandts og Hustru Camilla Brandt, født Bodenhoffs Legat, Pastor Alexander. (Fondsreg.nr. 4911) Brask og hustru fru Knudsine Kirstine Brask's legat, Proprietær af Kondrup Anders Andreas. (Fondsreg.nr. 2793) Brasks legat, Anna Mette Brede Arbejderforenings Legat. (Fondsreg.nr. 897) Bregentveds nu ophævede Brandforenings Legat, Grevskabet. (Fondsreg.nr. 692) Bremerholms Børnefond. (Fondsreg.nr ) Brendstrups Legat, Valdemar Brendstrups Mindelegat, Laura Breum og hustrus legat til fordel for værdige trængende mænd og kvinder i Nykøbing på Mors, Justitsraad Niels. (Fondsreg.nr. 148) Breum's mindelegat, Ignatz og Anna. (Fondsreg.nr ) Breunings Mindelegat, Hella og Anna. (Fondsreg.nr. 59) BRF-fonden. (Fondsreg.nr. 194) Brincker's jubilæumslegat, A/S Brødrene Brink's legat, Johan og Petra. (Fondsreg.nr. 6605) British Import Union/Dansk Journalistforbund, Kreds 1 British Import Unions Tattoo-legat af (Fondsreg.nr. 3734) Broby Kommune, Fælleslegatet for værdige trængende i Side 14

15 Brock-Bredalske Legater i Randers, De. (Fondsreg.nr. 9053) Brockenhuus-Schacks og Hustru, Grevinde Julie Brockenhuus-Schack, født Moltkes Legat, Amtmand, Greve Ludvig. (Fondsreg.nr. 6661) Brockenhuus-Schack og Hustrus Sølvbryllupslegat, Grev. (Fondsreg.nr ) Brocks og Hustru Lene Bredals Legat til 12 Enker eller Enkemænd, Niels. (Fondsreg.nr ) Brocks Skolelegat B, Niels. (Fondsreg.nr. 6929) Broen af 1917, Foreningen Brogaard's Legat, Skoleinspektør A. (Fondsreg.nr. 4543) Brogårdshøjfonden. (Fondsreg.nr ) Brokenhuus-Schack's jubilæumslegat, Kammerherre, amtmand, greve Brorsons Fond, Astrid. (Fondsreg.nr ) Brousts legat, Frederik Christian. (Fondsreg.nr ) Bruel's Fond, Erik og Karen-Margrethe. (Fondsreg.nr. 2228) Brun, født Vind, Enke efter Kammerherre Brun til Krogerup, Legatet til Minde om Kammerherreinde S. Brunby's Legat, Fru Gerda Bruns og Hustrus Guldbryllupslegat, Kammerherre C. Bruun og hustrus legat, Carl J. Bruuns Enkesæde, Pastor Andreas Christian. (Fondsreg.nr. 2699)) Bruuns Fond, Otto Bruuns og hustru Ane Sofie, født Hansens legat, Kobbersmedemester C.C. (Fondsreg.nr. 4848) Bruus og Nicoline Pouline Victoria Bruus, født Schrøders Legat, Lokomotivmand Mikael Brædstrup Kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende i. (Fondsreg.nr. 1073) Brændholtfonden. (Fondsreg.nr. 3764) Brøchner og datter Jenny Brøchners legat for blinde, Alfred. (Fondsreg.nr. 1551) Brønderslev kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende i Side 15

16 Brøndsted og hustru Margrethe, født Røginds legat, Postmester Niels. (Fondsreg.nr. 867) Brøndsteds legat, Jørgen Madsen Brøndum og Hustru Emmy Brøndum, født Lorentzens Legat, Fabrikant Alfred. (Fondsreg.nr ) Brøndums Fond og Legat, Birthe og Erik. (Fondsreg.nr ) Brøndums Legat til oprettelse af et homøopatisk hospital i København, Brændevinsbrænder, Rasmus William. (Fondsreg.nr. 7386) Brøndums Legat. (Fondsreg.nr. 2214) Brønshøj Sogns Asyls Legat Brørup Kommune, Fælleslegatet for værdige trængende i Buch og hustru Helene født Christensens Legat, Snedkermester N.Chr. Buch og hustru Maren Buch, født Petersen, Baltzergaards Stiftelse, Ditlev Marcussen. (Fondsreg.nr. 5149) Buhls Mindelegat, Partikulier Valdemar. (Fondsreg.nr. 2870) Buhls og Enkes, Sophie født Bangs, Legat for trængende Præstedøtre, Hans. (Fondsreg.nr ) Bunch's og Caroline Amalie Bunch, født Engelgreen's Mindelegat, C.K. (Fondsreg.nr. 796) Bundgaard og hustru Astrid Johanne Katrine Bundgaards legat, Gaardejer Niels Peder Bundtmagernes Stiftelsesfond. (ERF.nr ) Buntmagerlauget i Danmark, Legatet for. (Fondsreg.nr. 3160) Buntzens (født Køhlers) Mindelegat, Enkefru Juliane. (Fondsreg.nr. 9567) Busck's og Hustru Carlotte Anne f. Hutchinsons Børnelegat, Grosserer Gunni. (Fondsreg.nr. 7174) Buxlunds Legat, Uhrmager Søren. (Fondsreg.nr. 8611) Bystrøms mindelegat, Tua. Louiseforeningen Bystævneparkens Venner. (Fondsreg.nr. 6195) Bytoftens støttekreds og rejsefond, Kollektivcentret. (Fondsreg.nr ). Bæk's Legat, Iver Christian Andersen. (Fondsreg.nr. 2823) Bærentzens legat, Fru Johanne. (Fondsreg.nr. 5365). Side 16

17 Bærildsen og hustru Ane Laurentine, født Linds legat, forhv. Kjøbmand og Skibsfører af Hasle, Andreas. Bødker af Øer, Mindelegat for Søren og Kristine Jensen. (Fondsreg.nr. 2957) Bøgvads legat, Partikulier Jacob Adolf. (Fondsreg.nr. 1271) Bøhm og datter Else Bøhm s Fond, Generalkonsul Friedrich Bøje's Legat til Bedste for epileptiske Børn i Danmark, Axel. (Fondsreg.nr ) Børjesson og fru Boel Børjesson, født Jønssons Legat, Maskinchef Knud. (Fondsreg.nr. 5099) Børkop Kommune, Fælleslegatet for værdige trængende i børn og unge, Legat til fordel for. (Fondsreg.nr. 1544) Børnecancerfonden Børnefonden, Den selvejende institution. (Fondsreg.nr. 6423) Børnelegatet af (Fondsreg.nr. 3009) Børnenes Juleglæde af 17. august 1873, Foreningen Børnenes Kontor, Foreningen. Esbjerg Børnenes Kontor. København. (Fondsreg.nr. 4286). Børnenes Vel, i Aalborg, Foreningen. Børnenes Vel, Esbjerg, Fonden. (Fondsreg.nr. 3780) Børneplejeforeningen af (Fondsreg.nr. 7641) Børnesagens Fællesråds Hjælpefond. (Fondsreg.nr. 3993) Børns Jul, Ubemidlede Børresen og hustru Nanna Børresen, født Bergs legat, Komponist Hakon. (Fondsreg.nr. 1818) Børsens Legat, Rentier Hans Olsen Bøytler's og Hustrus Legat, Fabrikant S.A.(ERF 2668) Bøttger og hustrus legat til fordel for blinde, Urmager Poul. (Fondsreg.nr. 1690) C C D's Barmhjertigheds Fond, Logen. (Fondsreg.nr. 9445) Side 17

18 Callesen og Hustru Jenny Callesen, født Smith's Legat, Isenkræmmer Alfred. (Fondsreg.nr. 9320) Callesens legat, Helene. (Fondsreg.nr. 6037) Cappel og Hustru Margrethe Jellings Legat, Caspar Cappelens legat, De tre søskende Georg, Henrik og Cecilie. (Fondsreg.nr. 1052) Caritas Danmark Carlsen og hustru Christiane Carlsens mindelegat, Wolfgang. (Fondsreg.nr. 3640) Carlsen-Langes Legatstiftelse Carlsen-Skiødts, hustrus og datters fond, folketingsmand, forfatter Jens Carl Adolp. (Fondsreg.nr ) Carlsens og Hustrus Legat, A. (Fondsreg.nr. 9099) Carlson og hustru fhv. sygeplejerske Dagny Ester Ragnhild Carlson født Sølvhøjs legat til værdigt trængende beboere i Køge kommune fortrinsvis invalider, Fhv. brandmester Carl Ejnar. (Fondsreg.nr. 1000) Carlsons og Hustru Camilla Carlsons Legat, Carl F.J. (ERF ) Carstensens Mindefond, Læge Povl. (Fondsreg.nr ) Carstensens Mindelegat, Grosserer Harald. (Fondsreg.nr. 3588) Carstenske Legat, Det. (Fondsreg.nr. 9333) Carøe og hustrus legat til konfirmationsudstyr for konfirmander fra Stege købstad, Consul Hans F. Caspersens Legat, Aage. Castonier's mindelegat, Familien. (Fondsreg.nr ) Centralvarme-, Rør- og Sanitets-Branchens Legat. (Fondsreg.nr. 741) Charisius, f. Oxholms Legat, Baronesse Rosenkrantz. (Fondsreg.nr ) Charstenschiolds legat for blinde, Joachim og Charlotte. (Fondsreg.nr. 670). Chaufførernes Støtteforening. Christensen født Lunds Stiftelse, Enkefru Charlotte Sophie. (Fondsreg.nr. 6698) Christensen og fru Anna Johanne Hansen, f. Christensen's legat, Søstrene frøken Marentine Side 18

19 Christensen og hustru, Ane Christensen, født Nielsens legat for kronisk syge i Aarhus, Maskinarbejder Christen Hjulmand. (Fondsreg.nr. 8609) Christensen og hustru Caroline Christensens Mindelegat, Bygmester I.O. (Fondsreg.nr. 5171) Christensen og hustru Charlotte Christensens legat, S.M. (Fondsreg.nr. 250) Christensen og hustru Christine Christensens legat under Handels-og Kontoristforeningens Understøttelses-Selskab, Fhv. kunsthandler Niels Christian. (Fondsreg.nr. 3982) Christensen og hustru Else Christensens legat for trængende familier, i hvis hjem der findes kræfteller tuberkulosesygdomme, Sadelmagermester Christen Holger Christensen og hustru, Kristine Christensens Legat til fordel for trængende aldersrentenydere i Damme by, Møn, Overpostbud Jørgen Peter Christensen og hustru, Kristine Christensens Legat til fordel for trængende syge i Damme by m.v., Overpostbud Jørgen Peter. (Fondsreg.nr. 1969) Christensen og hustru O. Kristiane Christensens fond, Civilingeniør Walter. (Fondsreg.nr ) Christensen og hustru Olga Christensens Legat, Mozart. Christensen og Hustru Oline Christensen, født Thidemanns Mindelegat, Proprietær Niels. (Fondsreg.nr ) Christensen og Hustru samt Sønnesøn Martin C. Christensens Legat, Skibstømrer Chr. Christensen og hustru Sørine Rasmine Christensen, født Winther's uddannelseslegat, Skræddermester Carl C. (Fondsreg.nr. 7982) Christensen og Hustrus Fond, B. Korsholdt. (ERF ) Christensen og hustrus fond, O.P. (Fondsreg.nr. 184) Christensen og hustrus legat, A.F. Tscherning. (Fondsreg.nr. 7985) Christensen og Hustrus Legat, Kjøbmand M.H. Christensen og Hustrus Mindelegat, H.C. (Fondsreg.nr. 5170) Christensen og Hustrus Mindelegat, Købmand Mikkel Christensen og Manufakturhandler R. M. Lund og Hustruers Legat, Rentier Mathias. (Fondsreg.nr. 3361) Christensen og Sophie Christensens Legat for Blinde, Christian. (Fondsreg.nr. 1579) Christensen samt Grosserer Emil Hansens og fru Sigrid Hansens Mindeforn, Linda Harriet. (Fondsreg.nr ) Side 19

20 Christensen's Legat, Enkefru Sara Kristine Christensen's Legat, Købmand Aage. (Fondsreg.nr. 4426) Christensen's legatfond for kræftlidende, Frøken Ingeborg. (Fondsreg.nr. 1961) Christensen's minde-fond, Vejle, Konsul, grosserer Oswald. (Fondsreg.nr. 2975) Christensens fond, Elli og Peter Ove. (Fondsreg.nr ) Christensens Fond, Miron Elenora Christensens Legat, Brødrene fra Vesterdam Søren og Chresten N. (Fondsreg.nr. 2809) Christensens Legat, Frøken Johanne Christine Christensens Legat, Løjtnant Sophus. (Fondsreg.nr. 3585) Christensens Legat, Niels Peter. (Fondsreg.nr. 2454) Christensens legat, Poul Bent. (Fondsreg.nr. 7178) Christensens Legat, Søren Christensens Legat for enligtstillede Kvinder i Stadil Sogn, Enkefru Ane Christensens legat for syersker, Grosserer Chr. Winther. (Fondsreg.nr. 8797) Christensens legat til fordel for ubemidlede kræftpatienter, Kriminalass. Ulla og Jens Christensens legat til fordel for værdig trængende i Overviskum, Enken Karen Christensens Legat til minde om hendes forældre overretssagfører Julius Hanson og hustru Hulda Hanson, Keramikeren fru Ville. (Fondsreg.nr. 4572). Christensens Legat, Toldklarerer Wilhelm. (Fondsreg.nr. 4226) Christensens Legat, Tømrer Søren Handskemager. (Fondsreg.nr. 9615) Christensens Legatfond, Lauritz Peter. (Fondsreg.nr. 2623) Christensens mindelegat, Frøken Ellen. (Fondsreg.nr. 115) Christensens mindelegat, Rentier Jørgen Peter Christensens sygelegat, Tage. (Fondsreg.nr. 8962) Christian's Jubilæumslegat, Logen. (Fondsreg.nr. 4546) Side 20

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Yder hjælp til værdige trængende personer, især sygeplejersker og kontordamer og unge under uddannelse

Yder hjælp til værdige trængende personer, især sygeplejersker og kontordamer og unge under uddannelse Uddannelse Den Raben-Levetzauske Fond Viadukt Allé 27, 2900 Hellerup 5.000-10.000 Skema: Nej Frist: 30.11 - Enkefru Juliane Buntzens, født Køhlers Mindelegat Advokat Henrik Kaastrup-Larsen Bavnebjærgspark

Læs mere

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/ Ver. 2-27. Marts 2014 Erik Bech Sabinsky I forbindelse med, at jeg ville undersøge hvor mange isenkræmmerforretninger i København, med en Sabinsky som indehaver, fik jeg den ide, at finde adresser i KTAS

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

A10 B1 C6 A10 B1 C6. F1. Kamilla Kofoed Led, f. 13/10 1974. F2. Martin Kofoed Led, f. 8/5 1978. F3. Sofie Kofoed Led, f. 13/11 1981.

A10 B1 C6 A10 B1 C6. F1. Kamilla Kofoed Led, f. 13/10 1974. F2. Martin Kofoed Led, f. 8/5 1978. F3. Sofie Kofoed Led, f. 13/11 1981. A10 B1 C6 GERDA CHRISTINE MUNCH, f. 21/12 1894, d. 13/3 1967, g. 12/12 1917 JOKUM KOFOED (søn af gdr. Thor K., Skovgård, Bodilsker, og Vilhelmine Marie Hansen), f. 17/10 1892, d. 15/2 1962, gdr., Baunegård,

Læs mere

Middelfart Badminton Klub

Middelfart Badminton Klub Deltagere Allinge-Sandvig, Tejn Julie Messerschmidt (DS+DD+MD) Mathias Christiansen (HD+MD) Miki Jensen (HS+HD+MD) Line Nørgaard (DD+MD) Mikkel K. Østergaard (HS+HD+MD) Nanna Vestergaard (DD+MD) Erritsø

Læs mere

Fødte i Herrested 1870-1891 Kvindekøn Efter Herrested kirkebog 1870

Fødte i Herrested 1870-1891 Kvindekøn Efter Herrested kirkebog 1870 Fødte i Herrested 1870-1891 Kvindekøn Efter Herrested kirkebog 1870 Maren Kirstine Andersen 19.01.1870 20.03.1870 Gårdmand Christian Andersen, Villumstrup Kirken Ane Marie Sørensdatter Hansine Frederikke

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Annette Hansen, 84 0.25.08 26-10-2006 Århus 50m Fri Annette Hansen, 84 0.26.23 07-07-2007 Århus 100m Fri Nathalie

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 Sum Placering 1. Phillip Nyborg 2. David Foy, Greve Skoleskak 3. August Rahn, Duevejens Skole 4. Lykke, Avedøre Børne og Ungdomsskole

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

Aarhus Badmintonklub AB

Aarhus Badmintonklub AB Deltagere Frederikshavn Skovshoved Emilie Juul Møller (DD+MD) Martin Kragh (HD) Nikolaj Overgaard (HD) Zvonimir Durkinjak (Udl.) (HD) Mathias Kany (HS+HD) Mathias Mundbjerg (HS) David Daugaard (HD) Frederik

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 1. FØDTE MANDKØN 1892. 1. 1892, 5. marts, Galdbjerg. Karl Johannes Nielsen. Husmand Niels Peter Hansen og Karen Mortensen, 34 Aar, Galdbjerg.

Læs mere

file:///c:/users/jimmy/appdata/local/microsoft/windows/temporary%0internet%... Side af 0 Resultat Total - Officiel Stævne navn Talentstævne nr i 0 Udskriftsdato 9 januar 0 Stævne by Udskriftstidspunkt

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27.

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27. Velkommen til El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup I Ballerup Super Arena torsdag kl: 19.00-22.00 Løbsdag: torsdag kl: 19.00-22.00 Kl: 19.00 1. Start Damer Pointløb

Læs mere

Korup Stævne 2009 U17 & U19

Korup Stævne 2009 U17 & U19 Korup Stævne 2009 Program U17 & U19 Lørdag 24/1: U17M indledende, U17A, U17B, U17C Søndag 25/1: U19 og U17M semifinaler og finaler. I Korup Hallen Spillested: Korup Hallen, Præstevej 12, 5210 Odense NV.

Læs mere

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914.

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914. Horn/Fårvang I.F Badminton og DGI Østjylland byder hermed velkommen til Ok Plus stævne for U15 ABCD lørdag 28. marts 2015 i Fårvang Hallen, Thorsøvej 19, 8882 Fårvang. Taberne på de forskellige baner tæller

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30 Side: 1 Dato: 18 januar 2015 Tid: 19:24:37 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Talentstævne nr 1 i 2015 Stævne by: Arden Arrangør: Arden og Himmerlandsturneringen Overdommer: Henrik Bonderup Stævneleder:

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 !" #$ %&'"( ) Herredouble Forælder/Barn Pulje 1 1 Wictor Gadsted Steen Gadsted 2 Oliver Rohde Nielsen Annette Rohde Larsen 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 Herresingle U9 + U11 Pulje 1 1 Wictor Gadsted 2 Hans Jacob

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Folketællings-Skema Nr. 1, Byens Navn: Lundeborg. Lundeborg, Matr. Nr. 11a.

Folketællings-Skema Nr. 1, Byens Navn: Lundeborg. Lundeborg, Matr. Nr. 11a. Folketælling 1911, 1. februar - for Oure Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt. 1 Folketællings-Skema Nr. 1, Byens Navn: Lundeborg. Lundeborg, Matr. Nr. 12a, 3b, 3a. 1. Peter Nielsen, 23. februar 1867, Gift,

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45 PIGER 0- R - 0 METER TORS KL. 0. w: +0.0m/s 0. LANGE Sarah 0. MOLDT Nikoline.0 PEDERSEN Amalie. NIELSEN Pernille PETERSEN Ditte DAMM Mathilde PIGER 0- R - 00 METER TORS KL..00..0 LANGE Sarah.. PEDERSEN

Læs mere

Bolbro GIF, Badmintonafdelingen. Bolbro Badmintonklub byder velkommen til U14 eliterække klassifikationssturnering d. 4 og 5 maj i FKS hallerne.

Bolbro GIF, Badmintonafdelingen. Bolbro Badmintonklub byder velkommen til U14 eliterække klassifikationssturnering d. 4 og 5 maj i FKS hallerne. Bolbro Badmintonklub byder velkommen til U14 eliterække klassifikationssturnering d. 4 og 5 maj i FKS hallerne. SPILLESTED: FKS hallerne, Tranehøjen 5, 5250 Odense SV. SPILLETID: Lørdag d. 04.05.13 fra

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500 Sponsorflyvning 2010 Duenummer Erstatning Firma Plac. Prømie Privat Plac. Prømie Duemand Plac. Prømie 196-10-0359 Rene Grønhøj 1 5000 Ib & Jette 1 5000 Sten Juul 1 5000 196-10-0374 Agesen VVS 2 3000 Tove

Læs mere

Rekorder opdateret pr. 24. juli 2015 Rødt er nye siden d. 1. februar 2015 Rekorder opdateret pr. 24. juli 2015 Rødt er nye siden d. 1.

Rekorder opdateret pr. 24. juli 2015 Rødt er nye siden d. 1. februar 2015 Rekorder opdateret pr. 24. juli 2015 Rødt er nye siden d. 1. Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Rekorder opdateret pr. 24. juli 2015 Rødt er nye siden d. 1. februar 2015 Rekorder opdateret pr. 24. juli 2015 Rødt er

Læs mere