( Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "( Til alle ligningsmyndigheder m.v.)"

Transkript

1 Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2004 er godkendt efter ligningslovens 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål ( Til alle ligningsmyndigheder m.v.) I henhold til ligningslovens 7, nr. 22 er fondene i det medfølgende bilag pr. 31. december 2004 godkendt indtil videre, således at der til enkeltpersoner kan uddeles skattefri ydelser, forudsat at der ikke sker ændringer i fondens vedtægt. Skattefritagelsen for 2004 gælder for et beløb op til og med kr. årligt. Hvis modtageren får mere end én ydelse fra fonden, sammenlægges indkomstårets ydelser. Overstiger værdien af årets samlede ydelser fra den pågældende fond bundfradraget på kr., beskattes det overskydende beløb efter de almindelige regler. Årets ydelser fra forskellige organisationer sammenlægges derimod ikke. Det er en betingelse for skattefritagelsen, at uddelingen fra den sociale fond m.v. er godkendt af Den Sociale Sikringsstyrelse. I forbindelse med godkendelsen modtager Den Sociale Sikringsstyrelse fondens vedtægter og regnskaber. Den Sociale Sikringsstyrelse påser i forbindelse med godkendelsen, at udbetalingerne sker til formålet i overensstemmelse med fondens godkendte vedtægter. Fonden m.v. kan have til formål også at yde støtte til andre formål end socialt og sygdomsbekæmpende arbejde. I så fald skal fonden m.v. foretage en regnskabsmæssig opdeling af ydelserne. Disse ydelser til andre formål er ikke omfattet af skattefritagelsesbestemmelsen i ligningslovens 7, nr. 22. Godkendelser i henhold til ligningslovens 7, nr. 22 meddeles indtil videre. Fonden skal således som udgangspunkt ikke søge om fornyet godkendelse hvert år. Cirkulæret vil være tilgængeligt på Den Sociale Sikringsstyrelses hjemmeside: Nævnscentret Den 25. april 2005 Landemærket København K. Åbningstid Kl Telefon Telefax Epost Hjemmeside Gunner Harder Andersen vicedirektør /Bente Fromm fuldmægtig

2 28de Mai Selskab. (Fondsreg.nr. 9042){PRIVATE } 6te november (Fondsreg.nr. 3341) Aabenraa, Den velgørende fond i. (Fondsreg.nr ) Aagaard og hustrus Mindelegat, Bagermester Knud. (Fondsreg.nr. 4501) Aagaards Legat for Præstedøtre, Frøknerne Wibekke og Christiane. (Fondsreg.nr. 7089) Aagesen, Legatet til Minde om Kammeradvokat. (Fondsreg.nr. 4485) Aakirkeby Kommune, Fællesfonden for værdige trængende i. Aalborg Blindekreds Fællesfond, Aalborg. Aalborg frivillige bloddonores fond. (Fondsreg.nr. 7617) Aalborg Haandværkerforenings Fond. (Fondsreg.nr. 320) Aalborg Handelsstandsforenings Fond. (Fondsreg.nr. 318) Aalborg kommune, Fælleslegatet af 1976 for værdigt trængende i. (Fondsreg.nr. 1999) Aalborg Købstads Almindelige Understøttelsesforening. Aalborg og Nørresundby Textilhandlerforenings Understøttelsesfond. (Fondsreg.nr. 3106) Aalborgske enkekasse under Viborg stifts gejstlige enkekasse, Den Aarestrup og hustru Petrine Aarestrups legat, Niels. (Fondsreg.nr. 4589) Aarestrup og hustru Petrine Aarestrups stiftelse, Niels. (Fondsreg.nr. 4590) Aarestrup og hustrus legat, Emil. (Fondsreg.nr. 623) Aarestrup s Fond, Skovtaksator Jørgen Aarestrups Legat, Købmand Jørgen. (Fondsreg.nr. 4872) Aarhus stifts gejstlige, Enkekassen for Aarhuus Kjøbmænds Hjælpekasses Legatfond. (Fondsreg.nr ) Aaris og hustru Else Marie Aaris, født Olsens legat, oprettet af deres datter, fru Frederikke Henningsen, født Aaris, Proprietær Adam Wilhelm. (Fondsreg.nr. 1695) Aaris og hustrus legat, Skolelærer Theodor. Aarup Kommunes Fælleslegat. Side 2

3 Aarups Gave, Jens Nielsen Aarups Legat, Ulla Abildgaards fond, Fabrikant. (Fondsreg.nr. 49) Abildgaards Legat for unge Piger i Skjolde Skole, Fhv. Højskoleforstander Jørgine Nielsen Adolph's legat, Niels Pedersen. (Fondsreg.nr. 4211) Agger sogns vandlidte, Kollekten for. (Fondsreg.nr ) Aggerbecks og hustrus mindelegat, Fabrikant I. M. (Fondsreg.nr. 5215) Agnes' Stiftelse under Grevskabet Frijsenborg, Comtesse. (ERF ) Ahnfeldts Legat, Frøken Eva Elisabeth Aids, Fondet til bekæmpelse af. (Fondsreg.nr ) Akademiraadets Understøttelsesfond for Billedkunstnere. (Fondsreg.nr ) Albeck, født Kierkegaards Legat, Kommandørinde Augusta Albecks Legat, C.M. (Fondsreg.nr. 1373) Albertsens Mindelegat, Tvillingesøstrene Ingeborg Sophie og Margrethe Elisabeth Aldershvile-fonden. (Fondsreg.nr. 1001) Aldersly, oprettet af Frands Bennedsen Knudsen, Stiftelsen Alderstrøst legatfond, Haandværkerforeningens stiftelser. (Fondsreg.nr. 4806) Alexandersens Legat, Justitsråd Alexandrines Fond, Dronning Allerup og hustru Little, f. Brosbøll's Mindelegat, Mægler M.A. (Fondsreg.nr. 2612) Allerød kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende borgere i Allinge-Gudhjem, Bevaringsfonden for. (Fondsreg.nr ) Allinge-Gudhjem Kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende i. (Fondsreg.nr. 1003) Almind og Hustru, Hansine Almind f. Høegh's Legat for gamle Smede, stiftet af Frøken Agnes Almind, Maskinfabrikant Peter. (Fondsreg.nr. 2519) Side 3

4 Als Fondet, Rudolph Alzheimerforeningen i Roskilde Amt. Alzheimerforeningen København. Ancher og Hustru Julie Dorthea født Juels Legat for trængende Fiskere, Kæmner M.V. (Fondsreg.nr. 8411) Anchersen og hustru Karoline Anchersens Legat, Fabrikant Martin. (Fondsreg.nr. 8226) Anckers Legat, Kammerjunker, Fuldmægtig i Statsanstalten for Livsforsikring Frederik Armstrong Andelsforeningernes humanitære og kulturelle fond. (Fondsreg.nr ) Andelstømrernes Understøttelsesfond i Vejle. (Fondsreg.nr. 8222) Andersen af Husum og hustru Ane Andersen, f. Nielsens legat, Gårdejer Lars. Andersen og hustru Abelone Kathrine Andersens legat, Journalist Hans Carl Andersen og Hustru Ane Nielsdatters Legat for værdige Trængende i Hee kommune, Anders Andersen og hustru Ane Sofie, født Nielsens legat, Karetmager Chr. Andersen og Hustru Anna, f. Seidelins Legat til Fordel for Kvinder af Embeds- eller Lægestanden samt for Kvinder med akademisk Uddannelse, Skolebestyrer, cand. polit. Valdemar. (Fondsreg.nr. 4593) Andersen og Hustru Christine Louisa Andersen, født Malmborg's Legat, Fabrikejer W. Andersen og hustru Ebba, født Graef's Legat, Arkivar Albert. (Fondsreg.nr. 9116). Andersen og hustru Elisabeth Marie Andersens mindelegat, Skibsbygger Johannes. Andersen og hustru Frederikke Andersens Mindelegat, Partikulier Sophus. (Fondsreg.nr. 1646) Andersen og hustru fru Kristiane Andersen, født Tilsted's legat for enligtstillede kvinder, Snedkermester af Randers Carl. (Fondsreg.nr ) Andersen og hustru Ida, født Collins legat, Direktør Marinus Kruusborg. (Fondsreg.nr ) Andersen og hustru Ingeborg Ovidia Signe Andersen, født Schmidts legat (fond), oprettet af deres datter frk. Lilli Ellen Andersen, Grosserer Christian. (Fondsreg.nr ) Andersen og Hustru Mette Sine Andersen, født Rasmussens Legat, Murermester A.P. Andersen og hustrus legat til fattige i Søllerød kommune, Direktør Marius Kruusborg. (Fondsreg.nr ) Side 4

5 Andersen og søster Mette Marie Andersens legat, Poul Andersen's Fond, Maren Kirstine. (Fondsreg.nr ) Andersen's legat, Købmand Andersen s Legat for Blinde, Skibsfører Ingberg Andersens født Grønbecks legat, Thora Andersens legat, Brigader Eli Andersens legat, Entreprenør Niels Andersens Legat, Fhv. hotelejer, direktør Adolf. (Fondsreg.nr. 2086) Andersens legat for vanføre i Danmark, Niels Andersens legat, Frk. Anna Louise Marie Andersens legat, Gårdejer af Rødding Hendrik Andersens legat, Hans Christian. (Fondsreg.nr. 6613) Andersens legat, Mette Marie og Andrea Andersens legat af 6. april 2001, Bodil og Poul Andersens legat til fordel for hæderlige enligt stillede kvinder, Frøken Olga Emilie Marchen Andersens legat til støtte af forældreløse børn i Frederiksborg Amt og Storkøbenhavn, Gårdejer Rasmus Julius. (Fondsreg.nr. 4358) Andersens Mindefond, Karl Konrad og Asta Birgit Kræmmer's Mindefond. Andersens mindelegat, Ane Sofie. (Fondsreg.nr. 2535) Andersens mindelegat, Fhv. købmand af Kolding Jens Jørgen Andersens mindelegat (fond), Faginspektør Ellen Nyboe. Andersens Mindelegat, Frk. Hedevig. (Fondsreg.nr ) Andersens Mindelegat, Margrethe. (Fondsreg.nr. 2927) Andersens mindelegat til fordel for værdigt trængende gamle i Hoptrup sogn, Christine. (Fondsreg.nr. 1380) Andersens og Hustru Birthe Andersens født Andersdatters Legat, Particulier Anders Side 5

6 Andersens og Hustru Karen, født Svendsens Legat for værdige Trængende i Ribe By og Ribe Domkirkes Landsogn, Ingeniør. (Fondsreg.nr. 4502) Andersens og Hustru Sigrid, født Johnsens Legat, Departementschef P.O.A. (Fondsreg.nr. 8992) Andersens og hustrus legat, Skibskapitain Jørgen Andersens og hustrus sygehjælpslegat til fordel for uformuende beboer i Viborg Amt, Etatsråd Niels. (Fondsreg.nr. 6347) Andersens Støttefond, Mary og Carl Otto. (Fondsreg.nr ) Andersson og hustrus fond, Instrumentmager Alfred. (Fondsreg.nr. 4523) Andersson og hustrus legat, Snedkermester Lars. (Fondsreg.nr. 4011) Anderssons Legat, Millan. Andreasen og Hustru Anna Johanne Andreasens mindelegat, Anthon Andreasens Familielegat, Christen. (Fondsreg.nr. 3661) Andresen og Hustru Anna Marie Andresen, født Jensens Legat, Ingeniør Christian Frederik. (Fondsreg.nr. 613). Andresens Fond, Rita. (Se-nr ). Andresens Legat, Andreas og Christine Andresens Legat, I.Ø. Andresens stiftelse, Helene Marie. Andræs Legat, Etatsråd Poul. (Fondsreg.nr. 3251) Ankersen og hustru født Krogh's legat for ubemidlede i Middelfart, Toldassistent Adolf Ankersen og hustrus samt søns legat, P. (Fondsreg.nr. 9684) Ankerstjernes Legat, Mathilde. (Fondsreg.nr. 9028). Annas Minde. (Se-nr ). Antikvarboghandlerforeningens Jubilæumsfond. (Fondsreg.nr. 2907) Antonsens Minde, Knud Aage Apostelkirkens sogns gamle, Fonden til fordel for. (Fondsreg.nr. 7535) Apotheloz's legat, Egon Poul. (Fondsreg.nr. 2843) Side 6

7 Appeldorff's og Hustrus Mindelegat, Fabrikant Arbejdernes Aktiebageri's 35 aars jubilæumslegat, A/S. (Fondsreg.nr. 4852) Arbejdernes Kooperative Byggeforening. Arneberg og hustrus legat, Hans Ludvig. (Fondsreg.nr. 195) Arnhofs Legat for huslejehjælp til allerfattigste syge i København, Emmy og Edvard. (Fondsreg.nr. 3076) Arveprinsesse Carolines Legat for Sygeplejersker. (Fondsreg.nr. 5984) As - Klakring Sognes Spare- og Laanekases legat Aschengreens Legat, Bagermester Johan Frederik ASF Bornholm/børnehandicaplejren Asgersminde. (Fondsreg.nr. 2457) Asinofski's legat (til Boligstøtte), Salomon. (Fondsreg.nr. 1554) Asinofski's legat (til studerende), Salomon. (Fondsreg.nr. 1553) Asramafonden. (Fondsreg.nr ) Attermann's og Johanne Attermann's mindelegat, Købmand August Viggo Aude og hustru Clara's mindelegat til fordel for vanskeligt stillede personer, Rentier Christian Adolf. (Fondsreg.nr. 2020) Augustinus Fonden. (ERF ) Automobil- & Cykelbranchens understøttelsesfond. (Fondsreg.nr. 512) Autorkontoen, (Dansk Forfatterforening). Baades Legat, Anna Bach og Hustrus Mindelegat, Kammerraad Bach's og hustru Ida Bach's legat til hjælp for syge bosatte i Ålborg Politikreds, Politimester i Ålborg C.L. (Fondsreg.nr. 3717) Backers legat, Svend Aage Bades Legat, Christiane Side 7

8 Baggers Stiftelse Bagges skolelegat, Lorentz Heinrich Ohlsen Bahts og Hustru Hendrikke Jacobine Bath, født Johansens Mindelegat, Pastor Jacob Emil. (Fondsreg.nr. 2534) Balcks Mindelegat for Tunghøre, Familien H.P. Ballins Mindefond, Esther Marie. (Fondsreg.nr. 4508) Bang Fru Paula, født Phil's Mindelegat (fond)- oprettet af hendes søn, kunsthandler Arno Skjalm Bang. Bang's mindelegat, Matthæus og Fanny. (Fondsreg.nr. 349) Bang-Hansen's Legat, Ella Louise og Yrsa Petrea. (Fondsreg.nr. 5931) Bangs Mindelegat, Fru Jenny. (Fondsreg.nr. 4459) Bangs Mindelegat, Veterinærfysikus, Professor Bernhard. (Fondsreg.nr. 9268) Barfoeds legat, Josias. Barfreds legat, Harry og Else. (Fondsreg.nr. 8151) Barnets Glæde, Sundbyernes Filantropiske Forening. (Fondsreg.nr. 469) Baronessens Hvile- og Rekonvalescenthjem. (Fondsreg.nr ) Bast og hustru Ellen f. Volqvartz Mindelegat, Ingeniørkaptajn, cand.polyt. J.H.C. (Fondsreg.nr. 4225) Bech af Gravengård og Hustru Maren Bech's Legat, Jens Peder Johansen Bech og hustru Dagmar Christiane Bech, født Hermanns legat, Grosserer Jørgen. (Fondsreg.nr. 1694) Bech og hustru Hansine Marie Bech's Legat i Stenderup, Teglværksejer N.P. Bech's Legat, Direktør L. (Fondsreg.nr. 6211) Bechs Almennyttige Fond, Ketty og Poul Erik. (Fondsreg.nr ) Bechs og Søstres Legat for ældre, trængende, ugifte Kvinder, hvis fædre eller mødre have tilhørt Embeds- eller Handelsstanden i Kjøbenhavn, når disse kvinders kår ikke svarer til den opdragelse, de har nydt, Kontorchef Chr. (Fondsreg.nr. 3665) Becker og hustrus mindelegat, Skomagermester Adolph Beckers Dyrefodringslegat, Fru Karla. (Fondsreg.nr ) Side 8

9 Beckers Fond, Carl J. (Fondsreg.nr. 7400) Beckmann og sognepræst A. Rindoms minelegat, Frk. Henriette. (Fondsreg.nr ) Beckmans legat, Frederik. (Københavns Murerlaug) Bedre Hørelses Fællesfond, Landsforeningen for. Beecken og Hustrus Legat, I. (Fondsreg.nr. 3793) Beeken og hustru Thora f. Ipsens legat, (fond), Fabrikant Frode.(Den Danske Frimurerorden). Behrends Legat, Fr. Behrends Legat, Frøken Agnes Harriet. (Fondsreg.nr. 6656) Behrens Legat til Fordel for ubemidlede Fiskeres Enker med mindreaarige Børn, hvis Forsørger er omkommet under Udførelsen af sin Dont, Grosserer Sally. (Fondsreg.nr. 8413) Behrens' Legat til Ove Behrens' Minde, Grosserer Sally. (Fondsreg.nr. 1892) Bekker og Hustrus Fond, Johan. (Fondsreg.nr. 4811) Belschner og Hustrus Legat, Prokurist Marius. (Fondsreg.nr. 4252) Beltofts legat, Carl Emil. (Fondsreg.nr. 9896) Beltofts Legat, Max Andre. (Fondsreg.nr. 2707) Bendixen's Legat til fordel for ubemidlede skoleelever ved de kommunale skoler i Thisted, Skibsbygger Hans Ditlev. (Fondsreg.nr. 795) Bendixens legat, Tandtekniker Johann Bendtsens legat til fordel for personer der har lidt af børnelammelse og på grund heraf ude af stand til at tjene til livets ophold ved eget arbejde, Fru Bertha Marie. (Fondsreg.nr ) Bendtsens legat til fordel for værdige trængende personer, der på grund af kronisk sukkersyge er ude af stand til at tjene til livets ophold ved eget arbejde, Fru Bertha Marie. (Fondsreg.nr ) Bendtsens Legat,brødrene Carl og Viggo. (Fondsreg.nr.446) Bentsen og hustrus julegavelegat, Stiftsfysiker N.J. Bentsen-Pedersens og hustrus mindelegat, Billedhugger Peder. (Fondsreg.nr. 7849) Bentsens Legat, Frk. Ingeborg Marie Bentzenske Understøttelseslegat, Det. (Fondsreg.nr. 8073) Side 9

10 Benzon-Gersdorffske Legat nr. 2 til visse Enker i Odense, Det. (Fondsreg.nr. 451) Benzonske Legat til fordel for Fyns stiftamtmænds og biskoppers enker og børn, Det. (Fondsreg.nr. 1272) Berg og Hustru Johanne Louise, født Oppermann's Legat for værdige og trængende Præsteenker og - døtre, D. (Fondsreg.nr. 7090) Berg og Hustru Thora Berg, født Tøttrups Legat, Grosserer Christian Frederik. (Fondsreg.nr. 5155) Berg og hustru, Valborg Berg, født Nielsen Egestads, mindelegat, Handelsgartner Peter. (Fondsreg.nr. 8792) Berggreens Legat, Anna og Ole. (Fondsreg.nr. 7656). Bergs Stiftelse oprettet til minde om Johan Hartmand og hustru, fru Johanne Elisabeth. (Fondsreg.nr ). Berkows Legat, Læge Berlingske Tidendes legat af 11. december 1954 Berlins og frøken Marie Poulsens Fond, Grosserer Ludvig. (Fondsreg.nr. 1615) Bernbergs legat, Rasmus Bernkaus Legat, Eugen og Maria Bernth og hustrus legat, C.L. Haaber. (Fondsreg.nr. 1546) Berthelsen og hustru Elise D. Berthelsen, f. Tommerup's legat for Lunde-Outrup menigheder, Sognepræst C.C. (Fondsreg.nr. 8766) Berthelsen og hustrus legat, C.C. Berthelsens legat til fordel for værdige trængende enligt stillede kvinder i Middelfart, Telefonistinde, frk. Gudrun. (Fondsreg.nr. 7823) Bethe og Hustrus Legat, Børstefabrikant E. Betzer's Legat, Kammerraad Jens Jacob Betzerske Legat for værdige og trængende Enker og Døtre efter Skolelærere i Ribe Amt, Det. (Fondsreg.nr. 2697). Beyer og hustru Didde Beyer s fond, Øjenlæge, dr.med. Alfred. Bielske Legater, De. (Fondsreg.nr. 9559) Bierfreundt's legat, Lorentz Side 10

11 Bies Legat for nerveramte kvinder, Fru Lydia Weng. (Fondsreg.nr ) Bikuben i Næstveds Fond Bikuben-Fyns fælleslegat (fond), Sparekassen. (Fondsreg.nr ) Bikubens studielegat for Glostrup Kommune. (Fondsreg.nr. 1500) Bille-Brahe Selby'ske Fond, Den. (Fondsreg.nr. 5686) Bille-Hansen f. Johansens legat til Understøttelse for Nervesvækkede, Enkefru Gudrun Caja. (Fondsreg.nr. 822) Bing's mindelegat, Etatsråd J. M. (Fondsreg.nr. 2439) Bing'ske Legat, Det. (Fondsreg.nr. 4484) Bings mindelegat, Otto og Gerda. (Fondsreg.nr. 1612) Biografteaterfunktionærer stiftet til Minde om Constantin Philipsen, Hjælpefonden for. (Fondsreg.nr. 2561) Birchs Legat for Bornholm, Johannes. (Fondsreg.nr ) Birk og hustrus guldbryllupslegat, A.G. Birkerød kommune, Fælleslegatet for værdige trængende i. (Fondsreg.nr. 2558) Bischoff's Legat, Frøken Frida. (Fondsreg.nr. 7282) Bisgaards Fond, Bodil og Kai. (Fondsreg.nr. 4642) Bitsch og hustru Agnes Bitsch' mindelegat, Læge Johannes. (Fondsreg.nr. 8771) Bjergsted kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende. (Fonds- reg.nr. 9524) Bjørns legat, Pastor C.A. Blaabjerg kommune, Fælleslegatet for værdige trængende. (Fondsreg.nr. 9826) Blaagaards kirkes hjælpefond. (Fondsreg.nr ) Blichers legat for de i Hørning Kommune boende værdige og trængende enker og kvinder, hvis ægteskab er blevet opløst ved skilsmisse, Jenny Elisabeth. (Fondsreg.nr ) blinde og svagsynede, Selvvirksomhedens fælleslegat for. (Fondsreg.nr. 2012) Blindeinstitut i København, Det separate Understøttelsesfond ved det kgl. (Fondsreg.nr. 8295) Side 11

12 Blindeinstitutter, Dispositionsfond for De kgl. (Fondsreg.nr. 8293) Blindelegatet af 22. juni (Fondsreg.nr. 1536) Blindes Selvvirksomhed, Foreningen til at fremme. (Fondsreg.nr. 2010) Blindes Støttefond. (Fondsreg.nr. 2010) Bloch og hustru Louise Augusta, født Petersens Legat, Grosserer Wincent Magnus. (Fondsreg.nr. 9686) Bloch's Legat for danske Sygeplejersker, Grosserer Emil August. (Fondsreg.nr ) Blochs Legat til Understøttelse af Præsteenker, Enkefru Louise Augusta. (Fondsreg.nr. 4904) Bloms legat, Maskinfabrikant, ingeniør Tage. (Fondsreg.nr. 9906) Blovbjergs og Hustru Ane Christine Petersens Legat, Christian Nielsen Bo's legat, Mette. (Fondsreg.nr. 7774) Boas's Legat, Chr. (Fondsreg.nr. 4603) Bochardt's mindelegat, Anna. (Til døve) (Fondsreg.nr. 7627) Bochardts mindelegat, Anna. (Til blinde). (Fondsreg.nr. 1552) Bocks Mindelegat, Livlæge, Etatsråd Johs. Chr. Aug. Boels Fond, Olga og Esper. (Fondsreg.nr. 2490) Boesgaard og Proprietær Rasmus Boesgaard's Legat, Frøken Else Cathrine. (Fondsreg.nr. 2364). Boesminde Fonden. Bogbranchens hjælpefond. (Fondsreg.nr. 5181) Bogense kommunes fællesfond. (Fondsreg.nr ) Boje og hustru Caroline, født Hansens Legat, Købmand Hans. (Fondsreg.nr. 9026) Bojes og hustru Caroline født Hansens Tillægslegat til fordel for trængende i Randers Købstad, Købmand Hans. (Fondsreg.nr. 9040) Bojsen og Hustrus Legat, Grosserer Jens P.L. (Fondsreg.nr. 5424) Bokkenheusers Legat til københavnske lærerinders rekreation, Frøken Margrete. (Fondsreg.nr ) Boldts og hustru Dorthea Christine Boldts stiftelses pengelegat, Konditor Martin A. (Fondsreg.nr. 5962) Side 12

13 Boligfonden for enlige mødre og fædre. (Fondsreg.nr. 7382) Boligfonden for læger og disses efterlevende ægtefæller. (fondsreg.nr. 102). Bolings og Hustrus Legat, Jens Hansen Bolvigs mindelegat, Direktør Arthur Bolvig og hustru Marie Elisabeth.(Se.nr ). Bolwigs legat, Købmand af Fjerritslev I.C. Bombebøssen i Frederikshavn. (Fondsreg.nr ) Bomlebøssen, Sømandsstiftelsen, København. (Fondsreg.nr. 4098) Boms og hustrus legat, Peter. (Thurø) Bonaventuras Støttefond, Forældreforeningen. (Fondsreg.nr ) Bondo og hustru Christiane f. Hartmann's legat, Fhv. farmer Christian Mumme Boock og Hustru's Legat, Landinspektør, Afdelingschef. (Fondsreg.nr. 3044) Borch og hustru Ane Brønniches legat, Agent Anders. (Fondsreg.nr. 7022) Borchsenius og Alma Saabyes Fond, Grosserer Oluf. (Fondsreg.nr. 9689) Borgbergs Legat, Pensioneret Oberst af Rytteriet Andre Martinus. (Fondsreg.nr. 9024) Borgens Legat, Ellen Margaret. (Fondsreg.nr. 2778) Borgerlige Velgørenhedsselskab i Køge, Det. (Fondsreg.nr (Se-nr ). Borgerstiftelsens fond for ældre, værdige og trængende borgere eller deres enker i Roskilde kommune. (ERF ) Borgervennens sociale fond. (Fondsreg.nr. 3015) Borgervennens Understøttelsesfond. (Fondsreg.nr. 3022) Borris-Jørgensen og hustru Johanne Borris-Jørgensens mindelegat, Købmand Christian Nielsen. (Fondsreg.nr. 8149) Borthigs og hustru samt frøken Angelica Borthigs Understøttelseslegat, C.F.N. Borup og Families Legat, Arkitekt Fr. (Fondsreg.nr. 7268) Boye, født Seedorff's legat, Enkefru Elisabeth Birgitte Boyes Legat for juridiske Embedsmænds Enker og Døtre, Kontorchef Peter Henrik Side 13

14 Boysens Legat, William og Thea. (Fondsreg.nr. 7691) Boysens mindelegat for blinde, N. (Fondsreg.nr. 840) Bramming kommune, Fælleslegat for de der har behov for hjælp i Brandes Fond, Overlæge, professor Ludvig Israel Brandt-Jørgensens Familielegat, Læge Johannes. (Fondsreg.nr. 1053) Brandt og hustrus mindelegat, Jernstøber Knud. (Se-nr ). Brandts Legat, Frk. Nathalia A. Brandts og Hustru Camilla Brandt, født Bodenhoffs Legat, Pastor Alexander. (Fondsreg.nr. 4911) Brask og hustru fru Knudsine Kirstine Brask's legat, Proprietær af Kondrup Anders Andreas. (Fondsreg.nr. 2793) Brasks legat, Anna Mette Brede Arbejderforenings Legat. (Fondsreg.nr. 897) Bregentveds nu ophævede Brandforenings Legat, Grevskabet. (Fondsreg.nr. 692) Bremerholms Børnefond. (Fondsreg.nr ) Brendstrups Legat, Valdemar Brendstrups Mindelegat, Laura Breum og hustrus legat til fordel for værdige trængende mænd og kvinder i Nykøbing på Mors, Justitsraad Niels. (Fondsreg.nr. 148) Breum's mindelegat, Ignatz og Anna. (Fondsreg.nr ) Breunings Mindelegat, Hella og Anna. (Fondsreg.nr. 59) BRF-fonden. (Fondsreg.nr. 194) Brincker's jubilæumslegat, A/S Brødrene Brink's legat, Johan og Petra. (Fondsreg.nr. 6605) British Import Union/Dansk Journalistforbund, Kreds 1 British Import Unions Tattoo-legat af (Fondsreg.nr. 3734) Broby Kommune, Fælleslegatet for værdige trængende i Side 14

15 Brock-Bredalske Legater i Randers, De. (Fondsreg.nr. 9053) Brockenhuus-Schacks og Hustru, Grevinde Julie Brockenhuus-Schack, født Moltkes Legat, Amtmand, Greve Ludvig. (Fondsreg.nr. 6661) Brockenhuus-Schack og Hustrus Sølvbryllupslegat, Grev. (Fondsreg.nr ) Brocks og Hustru Lene Bredals Legat til 12 Enker eller Enkemænd, Niels. (Fondsreg.nr ) Brocks Skolelegat B, Niels. (Fondsreg.nr. 6929) Broen af 1917, Foreningen Brogaard's Legat, Skoleinspektør A. (Fondsreg.nr. 4543) Brogårdshøjfonden. (Fondsreg.nr ) Brokenhuus-Schack's jubilæumslegat, Kammerherre, amtmand, greve Brorsons Fond, Astrid. (Fondsreg.nr ) Brousts legat, Frederik Christian. (Fondsreg.nr ) Bruel's Fond, Erik og Karen-Margrethe. (Fondsreg.nr. 2228) Brun, født Vind, Enke efter Kammerherre Brun til Krogerup, Legatet til Minde om Kammerherreinde S. Brunby's Legat, Fru Gerda Bruns og Hustrus Guldbryllupslegat, Kammerherre C. Bruun og hustrus legat, Carl J. Bruuns Enkesæde, Pastor Andreas Christian. (Fondsreg.nr. 2699)) Bruuns Fond, Otto Bruuns og hustru Ane Sofie, født Hansens legat, Kobbersmedemester C.C. (Fondsreg.nr. 4848) Bruus og Nicoline Pouline Victoria Bruus, født Schrøders Legat, Lokomotivmand Mikael Brædstrup Kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende i. (Fondsreg.nr. 1073) Brændholtfonden. (Fondsreg.nr. 3764) Brøchner og datter Jenny Brøchners legat for blinde, Alfred. (Fondsreg.nr. 1551) Brønderslev kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende i Side 15

16 Brøndsted og hustru Margrethe, født Røginds legat, Postmester Niels. (Fondsreg.nr. 867) Brøndsteds legat, Jørgen Madsen Brøndum og Hustru Emmy Brøndum, født Lorentzens Legat, Fabrikant Alfred. (Fondsreg.nr ) Brøndums Fond og Legat, Birthe og Erik. (Fondsreg.nr ) Brøndums Legat til oprettelse af et homøopatisk hospital i København, Brændevinsbrænder, Rasmus William. (Fondsreg.nr. 7386) Brøndums Legat. (Fondsreg.nr. 2214) Brønshøj Sogns Asyls Legat Brørup Kommune, Fælleslegatet for værdige trængende i Buch og hustru Helene født Christensens Legat, Snedkermester N.Chr. Buch og hustru Maren Buch, født Petersen, Baltzergaards Stiftelse, Ditlev Marcussen. (Fondsreg.nr. 5149) Buhls Mindelegat, Partikulier Valdemar. (Fondsreg.nr. 2870) Buhls og Enkes, Sophie født Bangs, Legat for trængende Præstedøtre, Hans. (Fondsreg.nr ) Bunch's og Caroline Amalie Bunch, født Engelgreen's Mindelegat, C.K. (Fondsreg.nr. 796) Bundgaard og hustru Astrid Johanne Katrine Bundgaards legat, Gaardejer Niels Peder Bundtmagernes Stiftelsesfond. (ERF.nr ) Buntmagerlauget i Danmark, Legatet for. (Fondsreg.nr. 3160) Buntzens (født Køhlers) Mindelegat, Enkefru Juliane. (Fondsreg.nr. 9567) Busck's og Hustru Carlotte Anne f. Hutchinsons Børnelegat, Grosserer Gunni. (Fondsreg.nr. 7174) Buxlunds Legat, Uhrmager Søren. (Fondsreg.nr. 8611) Bystrøms mindelegat, Tua. Louiseforeningen Bystævneparkens Venner. (Fondsreg.nr. 6195) Bytoftens støttekreds og rejsefond, Kollektivcentret. (Fondsreg.nr ). Bæk's Legat, Iver Christian Andersen. (Fondsreg.nr. 2823) Bærentzens legat, Fru Johanne. (Fondsreg.nr. 5365). Side 16

17 Bærildsen og hustru Ane Laurentine, født Linds legat, forhv. Kjøbmand og Skibsfører af Hasle, Andreas. Bødker af Øer, Mindelegat for Søren og Kristine Jensen. (Fondsreg.nr. 2957) Bøgvads legat, Partikulier Jacob Adolf. (Fondsreg.nr. 1271) Bøhm og datter Else Bøhm s Fond, Generalkonsul Friedrich Bøje's Legat til Bedste for epileptiske Børn i Danmark, Axel. (Fondsreg.nr ) Børjesson og fru Boel Børjesson, født Jønssons Legat, Maskinchef Knud. (Fondsreg.nr. 5099) Børkop Kommune, Fælleslegatet for værdige trængende i børn og unge, Legat til fordel for. (Fondsreg.nr. 1544) Børnecancerfonden Børnefonden, Den selvejende institution. (Fondsreg.nr. 6423) Børnelegatet af (Fondsreg.nr. 3009) Børnenes Juleglæde af 17. august 1873, Foreningen Børnenes Kontor, Foreningen. Esbjerg Børnenes Kontor. København. (Fondsreg.nr. 4286). Børnenes Vel, i Aalborg, Foreningen. Børnenes Vel, Esbjerg, Fonden. (Fondsreg.nr. 3780) Børneplejeforeningen af (Fondsreg.nr. 7641) Børnesagens Fællesråds Hjælpefond. (Fondsreg.nr. 3993) Børns Jul, Ubemidlede Børresen og hustru Nanna Børresen, født Bergs legat, Komponist Hakon. (Fondsreg.nr. 1818) Børsens Legat, Rentier Hans Olsen Bøytler's og Hustrus Legat, Fabrikant S.A.(ERF 2668) Bøttger og hustrus legat til fordel for blinde, Urmager Poul. (Fondsreg.nr. 1690) C C D's Barmhjertigheds Fond, Logen. (Fondsreg.nr. 9445) Side 17

18 Callesen og Hustru Jenny Callesen, født Smith's Legat, Isenkræmmer Alfred. (Fondsreg.nr. 9320) Callesens legat, Helene. (Fondsreg.nr. 6037) Cappel og Hustru Margrethe Jellings Legat, Caspar Cappelens legat, De tre søskende Georg, Henrik og Cecilie. (Fondsreg.nr. 1052) Caritas Danmark Carlsen og hustru Christiane Carlsens mindelegat, Wolfgang. (Fondsreg.nr. 3640) Carlsen-Langes Legatstiftelse Carlsen-Skiødts, hustrus og datters fond, folketingsmand, forfatter Jens Carl Adolp. (Fondsreg.nr ) Carlsens og Hustrus Legat, A. (Fondsreg.nr. 9099) Carlson og hustru fhv. sygeplejerske Dagny Ester Ragnhild Carlson født Sølvhøjs legat til værdigt trængende beboere i Køge kommune fortrinsvis invalider, Fhv. brandmester Carl Ejnar. (Fondsreg.nr. 1000) Carlsons og Hustru Camilla Carlsons Legat, Carl F.J. (ERF ) Carstensens Mindefond, Læge Povl. (Fondsreg.nr ) Carstensens Mindelegat, Grosserer Harald. (Fondsreg.nr. 3588) Carstenske Legat, Det. (Fondsreg.nr. 9333) Carøe og hustrus legat til konfirmationsudstyr for konfirmander fra Stege købstad, Consul Hans F. Caspersens Legat, Aage. Castonier's mindelegat, Familien. (Fondsreg.nr ) Centralvarme-, Rør- og Sanitets-Branchens Legat. (Fondsreg.nr. 741) Charisius, f. Oxholms Legat, Baronesse Rosenkrantz. (Fondsreg.nr ) Charstenschiolds legat for blinde, Joachim og Charlotte. (Fondsreg.nr. 670). Chaufførernes Støtteforening. Christensen født Lunds Stiftelse, Enkefru Charlotte Sophie. (Fondsreg.nr. 6698) Christensen og fru Anna Johanne Hansen, f. Christensen's legat, Søstrene frøken Marentine Side 18

19 Christensen og hustru, Ane Christensen, født Nielsens legat for kronisk syge i Aarhus, Maskinarbejder Christen Hjulmand. (Fondsreg.nr. 8609) Christensen og hustru Caroline Christensens Mindelegat, Bygmester I.O. (Fondsreg.nr. 5171) Christensen og hustru Charlotte Christensens legat, S.M. (Fondsreg.nr. 250) Christensen og hustru Christine Christensens legat under Handels-og Kontoristforeningens Understøttelses-Selskab, Fhv. kunsthandler Niels Christian. (Fondsreg.nr. 3982) Christensen og hustru Else Christensens legat for trængende familier, i hvis hjem der findes kræfteller tuberkulosesygdomme, Sadelmagermester Christen Holger Christensen og hustru, Kristine Christensens Legat til fordel for trængende aldersrentenydere i Damme by, Møn, Overpostbud Jørgen Peter Christensen og hustru, Kristine Christensens Legat til fordel for trængende syge i Damme by m.v., Overpostbud Jørgen Peter. (Fondsreg.nr. 1969) Christensen og hustru O. Kristiane Christensens fond, Civilingeniør Walter. (Fondsreg.nr ) Christensen og hustru Olga Christensens Legat, Mozart. Christensen og Hustru Oline Christensen, født Thidemanns Mindelegat, Proprietær Niels. (Fondsreg.nr ) Christensen og Hustru samt Sønnesøn Martin C. Christensens Legat, Skibstømrer Chr. Christensen og hustru Sørine Rasmine Christensen, født Winther's uddannelseslegat, Skræddermester Carl C. (Fondsreg.nr. 7982) Christensen og Hustrus Fond, B. Korsholdt. (ERF ) Christensen og hustrus fond, O.P. (Fondsreg.nr. 184) Christensen og hustrus legat, A.F. Tscherning. (Fondsreg.nr. 7985) Christensen og Hustrus Legat, Kjøbmand M.H. Christensen og Hustrus Mindelegat, H.C. (Fondsreg.nr. 5170) Christensen og Hustrus Mindelegat, Købmand Mikkel Christensen og Manufakturhandler R. M. Lund og Hustruers Legat, Rentier Mathias. (Fondsreg.nr. 3361) Christensen og Sophie Christensens Legat for Blinde, Christian. (Fondsreg.nr. 1579) Christensen samt Grosserer Emil Hansens og fru Sigrid Hansens Mindeforn, Linda Harriet. (Fondsreg.nr ) Side 19

20 Christensen's Legat, Enkefru Sara Kristine Christensen's Legat, Købmand Aage. (Fondsreg.nr. 4426) Christensen's legatfond for kræftlidende, Frøken Ingeborg. (Fondsreg.nr. 1961) Christensen's minde-fond, Vejle, Konsul, grosserer Oswald. (Fondsreg.nr. 2975) Christensens fond, Elli og Peter Ove. (Fondsreg.nr ) Christensens Fond, Miron Elenora Christensens Legat, Brødrene fra Vesterdam Søren og Chresten N. (Fondsreg.nr. 2809) Christensens Legat, Frøken Johanne Christine Christensens Legat, Løjtnant Sophus. (Fondsreg.nr. 3585) Christensens Legat, Niels Peter. (Fondsreg.nr. 2454) Christensens legat, Poul Bent. (Fondsreg.nr. 7178) Christensens Legat, Søren Christensens Legat for enligtstillede Kvinder i Stadil Sogn, Enkefru Ane Christensens legat for syersker, Grosserer Chr. Winther. (Fondsreg.nr. 8797) Christensens legat til fordel for ubemidlede kræftpatienter, Kriminalass. Ulla og Jens Christensens legat til fordel for værdig trængende i Overviskum, Enken Karen Christensens Legat til minde om hendes forældre overretssagfører Julius Hanson og hustru Hulda Hanson, Keramikeren fru Ville. (Fondsreg.nr. 4572). Christensens Legat, Toldklarerer Wilhelm. (Fondsreg.nr. 4226) Christensens Legat, Tømrer Søren Handskemager. (Fondsreg.nr. 9615) Christensens Legatfond, Lauritz Peter. (Fondsreg.nr. 2623) Christensens mindelegat, Frøken Ellen. (Fondsreg.nr. 115) Christensens mindelegat, Rentier Jørgen Peter Christensens sygelegat, Tage. (Fondsreg.nr. 8962) Christian's Jubilæumslegat, Logen. (Fondsreg.nr. 4546) Side 20

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen 19-10-1827 Lindholm Aalborg 5 Maren Mogensen 23-3-1857

Læs mere

ALLE SPONSORER Oversigt over alle, der har sponseret vores forskning

ALLE SPONSORER Oversigt over alle, der har sponseret vores forskning 1 ALLE SPONSORER Oversigt over alle, der har sponseret vores forskning (i løbet af ca. 12 år frem til nuværende resultater) A: Grosserer Sigurd Abrahamson og hustru Addie Abrahamsons Mindelegat Andersen-Isted

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne Nordborg kirkebogsregister 1621-2000 O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne fødte viede døde alder Oberførster's søn 16.05 1706 Qckens

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Efterslægt Poul Steffensen

Efterslægt Poul Steffensen Efterslægt Poul Steffensen 1. generation 1. Poul Steffensen, søn af Steffen Steffensen og Ane Poulsdatter, blev født den 23 Dec. 1826 i Bederslev, Skam, Odense, døde den 27 Okt. 1892 i Bederslev, Skam,

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 N Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 Se efterfølgende sider vedrørende personerne bag de forskellige træplantninger i område A-E. 136 135 134 99 130 133 E D 95 96 97 98 94 93 92 91 90 140 139 88 87

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Gift 28.05.1966 i Grene, Merete Bindesbøl Nielsen, * 26.05.1946 i Brande (datter af Frede Bindesbøl Nielsen og Valdborg Skovbjerg).

Gift 28.05.1966 i Grene, Merete Bindesbøl Nielsen, * 26.05.1946 i Brande (datter af Frede Bindesbøl Nielsen og Valdborg Skovbjerg). Side 1 Niels Peder Pedersen. Han blev gift med Else Maria Christensen. I. Jens Peder Pedersen, * 02.12.1867. Gift 27.11.1888, Mette Lund Christensen, * 22.01.1867 i Dueholmhuus Vildbjerg (datter af Christen

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Folketælling Saunte 1834

Folketælling Saunte 1834 Folketælling Saunte 0 Hans Nicolai Carøe Lovise Dadt Anders Pedersen Hans Larsen Carl Hansen Peder Nielsen Ane Kirstine Johansdatter Ellen Lundqvist 5 0 7 5 mand Gårdejer og skolepatron 0 Cornelius Jensen

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Samtlige personer i husstanden

Samtlige personer i husstanden Odense, Odense, Næsbyhoved Broby, Kirkendrup, En mølle, Næsbyhovedmølle, 89, FT-1834, B5169 Erhverv: Jørgen Trolle 47 Gift Eier af møllen Gjertrud Eriksen 42 Gift Hans kone Kristiane Trolle 13 Ugift Deres

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose FORENINGEN for LANGELÆNDERE Sølvnålen I anledningen af foreningens 25 års jubilæum blev fremstillet en sølvnål, der bliver uddelt gratis til de aktive medlemmer, der har opnået 25 års uafbrudt medlemsskab.

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Slægt Register. over FAMILIEN ENGELSEN. Sluttet Marts 1908.

Slægt Register. over FAMILIEN ENGELSEN. Sluttet Marts 1908. Slægt Register over FAMILIEN ENGELSEN Sluttet Marts 1908. Slægten Engelsen Fisker Christian Hansen, født 1733, begravet 7. Juni 1795 paa Esbønderup Kirkegaard blev gift 11. Oktober 1761 med Kirsten Gundersdatter,

Læs mere

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888.

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Amtmandsboligen i Neksø, hvor Amtmand Christian Jespersen boede 1809-1837. SLÆGTSGRENEN CHRISTIAN JESPERSEN

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl 1 Ernst Jacobsen Lange M 39 22.01 1822 G Sebbelev husfader boelsmand 3. F. 2 Catharina Maria født Jørgensen Lang K 36 01.10 1823 G husmoder hans kone 3. F. 3 Jacob Ernst Lamg M 11 03.12 1849 U Sebbelev

Læs mere

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833 Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested rkebog 1833 Navn fødedato dåbsdato forældre Christian Johansen 24.01.1833 08.02 Johan Godtfried Hæse, murermester i Rødehuus hj Ane Marie Gregorie Andersen

Læs mere

Senior Damer - Åben klasse Opdateret 19. december 2015

Senior Damer - Åben klasse Opdateret 19. december 2015 Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Pernille Juel (1994) Gladsaxe 14-11-2013 00:25.78 Maria Madsen (1995) Odense 01-07-2014 00:27.16 100m Fri Pernille Juel (1994) Ringsted 05-04-2014 00:56.31 Anette Poulsen

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Senior Damer - Åben klasse Opdateret 27. december 2014

Senior Damer - Åben klasse Opdateret 27. december 2014 Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Pernille Juel (1994) Gladsaxe 14-11-2013 00:25.78 Maria Madsen (1995) Odense 01-07-2014 00:27.16 100m Fri Pernille Juel (1994) Gladsaxe 05-04-2014 00:56.31 Anette Poulsen

Læs mere

Fr. d. 7 s Gade

Fr. d. 7 s Gade - benyt værktøjsliniens funktioner til at - forstørre tekst - - søge tekst - o. a. Registreret i Vejen Skattebog og Vejviser 1938 og 1940-43 - med adressen angivet som: Fr. d. 7 s Gade eller Borgergade

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Oversigt over legater som Civilstyrelsen har givet tilladelse til at nedlægge Marts 2017

Oversigt over legater som Civilstyrelsen har givet tilladelse til at nedlægge Marts 2017 Oversigt over legater som Civilstyrelsen har givet tilladelse til at nedlægge Marts 2017 Legatets 16/28634 Overassistent i Postvæsenet Carl Frederik Marcussens Legat Assens Byråd Nej (1 side) Formålet

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Digegård. Digevej Nr.14. Matr.65b. Digegård. (LU-M)

Digegård. Digevej Nr.14. Matr.65b. Digegård. (LU-M) Digegård. Digevej Nr.14. Matr.65b. Digegård. (LU-M) Peder Markersen født 7-10-1817, døbt 26-12-1817 i Errindlev Kirke. Forældre: Gårdmand Marker Madsen og Anna Hansdatter af Skovby. B.b. Rasmus Husmands

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1 Mand Hans Poulsen 1 Født 1 Apr. 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 27 Maj 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 13 Apr. 1947 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Far Ole Poulsen (1834-1875)

Læs mere

Løb: 36 Herre Senior K1 500m A-finale 13:20. Løb: 37 Pige U14 K1 500m B-finale 13:25. Løb: 38 Pige U14 K1 500m A-finale 13:30

Løb: 36 Herre Senior K1 500m A-finale 13:20. Løb: 37 Pige U14 K1 500m B-finale 13:25. Løb: 38 Pige U14 K1 500m A-finale 13:30 35 Dame Senior K 500m A-finale 3:5 3 Emma Broberg Hvidovre 4 Solveig Schmidt Odense 5 Annemia Pretzmann Silkeborg 3 Herre Senior K 500m A-finale 3:0 Peter Larsen Sorø Nils Boe Maribo 3 Emil Noe Nielsen

Læs mere

Slægtsoplysninger skrevet i 1980-81 af Chresten Salling Jensen

Slægtsoplysninger skrevet i 1980-81 af Chresten Salling Jensen Slægtsoplysninger skrevet i 1980-81 af Chresten Salling Jensen Som en videreførelse af den slægtsbog, som vi har, og som kun omhandler min mors slægt, vil vi, Kathrine og Chresten Salling Jensen, gerne

Læs mere

Vandborg Skole, matr. 3a

Vandborg Skole, matr. 3a FT.1787 Hans Fr. Braae, 42 år, gift, madfader, sogne degn. Johanne Jensdatter, 40 år, gift, madmoder. Johann Fr. Braae, 6 år, søn. Jens Peter Braae, 3 år, søn. Karen Marie, 10 år, datter. Nicoline, 8 år,

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Marie Kjerstine Andersdatter (1510) * 20 MAR 1817 - Stenhuse, Vindum sogn 21 MAR 1817. Jørgen Andersen (1511) * 23 SEP 1818 - Stenhuse, Vindum sogn

Marie Kjerstine Andersdatter (1510) * 20 MAR 1817 - Stenhuse, Vindum sogn 21 MAR 1817. Jørgen Andersen (1511) * 23 SEP 1818 - Stenhuse, Vindum sogn Anders Jørgensen (1508) * 21 Jul 1795 - Thisted, Tapdrup sogn 21 JUL 1795 - Hjemme 16 OKT 1877 - Stenhuse, Vindum sogn Ane 2 ~ 28 JUN 1816 - Vinkel Ane Mogensdatter (1509) * 1796 - Vinkel 26 MAJ 1877 -

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Borgerlige vielser 1896-1900. Side 85. 30. april 1896 viedes:

Borgerlige vielser 1896-1900. Side 85. 30. april 1896 viedes: Borgerlige vielser 1896-1900 Side 85 30. april 1896 viedes: Ungkarl Skomager Thomas Christian Thomsen, Jerslev Ugift Grethe Jørgine Hylle, sammesteds Side 86 15. maj 1896 viedes: Ungkarl, Smedesvend Carl

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening Jensen Søren Peder 1932 Formand 1932-12-19 Vib. Sveigård M.R 1932 Kasserer Knudsen Karen 1932 Nielsen Emma (Møller) 1932 Torrup Jensen Søren Peder 1932 Formand 1933-09-11 Sveigård M.R. 1932 Kasserer Gade

Læs mere

Herresingle U15 E 1/3

Herresingle U15 E 1/3 Herresingle U15 E 1/3 * 1 Søren HALD abc Aalborg 2 ovs 3 Malte RINGSTRØM Aarhus AB 4 ovs 5 Andreas ALS Randers BK Søren HALD Malte RINGSTRØM Andreas ALS Malte RINGSTRØM 15/21 21/16 23/21 Malte RINGSTRØM

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

ESV Klubmesterskab 2016 Total pointstilling pr. gruppe

ESV Klubmesterskab 2016 Total pointstilling pr. gruppe Senior Herrer Senior Herrer Emil Kamuk Frederiksen 1995 4105 Senior Herrer Oliver Sørensen 1996 2945 Senior Herrer Nicklas Rasmussen 1997 2237 Senior Herrer Mads Juul 1997 1392 Senior Herrer Mathias Kristian

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914)

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) Peder Jensen (11 Sep 1867-23 Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) g. 4 Maj 1893 Ane Rasmussen (12 Feb 1862-9 Jan 1921) g. Julie Larsen Skov (20 Dec 1887---

Læs mere

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner UM 5M 29 Junior og Ungdom Vestereng Skydebaner www.skytteunion.dk 1 6 liggende Herrejunior 1 Nicolai Espersen Ballerup 99 98 97 98 94 97 583 29x 583 Finale 12,1 685,1 2 Alexander Helleskov Trehøje 98 98

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Ole Michelsen Svane, * 1762, 7. november 1827 i Randers, Sankt Mortens Sogn, Støvring Herred, Randers amt, begravet 12. november 1827 på Randers Sankt Mortens Kirkegård. Han blev gift

Læs mere

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler 16 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S68 58.87 1998-11-01

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler 16 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S68 58.87 1998-11-01 Side: 1 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Vendsyssel Cup 2011 Stævne by: Hjallerup Arrangør: Svømmeklubben Søhesten Overdommer: Niels Arp Nielsen & Allan Thorup Svenningsen Stævneleder: Flemming Mikkelsen

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

A3 B1 C6 A3 B1 C6. G1. Carl Friedrich Petersen Voldbjerg,, f. 9/8 2001. G2. Christoffer Petersen Voldbjerg,, f. 18/4 2005. NEXØ-GRENEN / 2007

A3 B1 C6 A3 B1 C6. G1. Carl Friedrich Petersen Voldbjerg,, f. 9/8 2001. G2. Christoffer Petersen Voldbjerg,, f. 18/4 2005. NEXØ-GRENEN / 2007 A3 B1 C6 ARBOE CONRAD SONNE-HANSEN, f. 14/5 1878, d. 15/3 1952, brugsforeningsuddeler i Pedersker, g. 10/3 1907 SIGNE CATRINE MUNCH (A10 B1 C2), f. 30/9 1885, d. 24/12 1918. Børn: D1-D3. D3. Gg. 1/10 1921

Læs mere

XII. Videnskabelige stipendier

XII. Videnskabelige stipendier XII. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af konsistorium: kr. 19/3 1974 De Liliendahlske legater 3.400,00 28/3 1974 Cand. teol. Jens Lomand Rasmussens rejselegat for akademikere 1.969,55 2/4 1974

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Løb 1, 4X50m Butterfly Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac.Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Butterfly Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac.Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 4. Seriestævne 2008/2009 Stævne by: Aalborg Arrangør: Svøm Region Nord og Aalborg Svømmeklub Overdommer: Lene N. Nielsen Stævneleder: Peter

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering Lysegrå gruppe rødbrun gruppe violet gruppe blågrøn gruppe mørkegrå gruppe Lyserød gruppe Lysegrøn gruppe orange gruppe gul gruppe Fremtidig

Læs mere

Løb 1, 4X50m Rygsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Rygsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 3. Seriestævne 2012/2013 Stævne by: Aars Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Aars Svømmeklub Overdommer: Allan Thorup Svenningsen Stævneleder:

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere