VIA Center for Undervisningsmidler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIA Center for Undervisningsmidler"

Transkript

1 VIA Center for Undervisningsmidler Pædagogisk vejledning udarbejdet af pædagogisk konsulent Hanne Schriver

2 Indholdsfortegnelse TIL LÆREREN... 3 Forord... 3 Om romanen... 3 Parafrase... 3 En samtidsrealistisk ungdomsroman... 3 Tema og motiv... 3 Målgruppe... 3 Faglige mål og it-kompetencer... 4 Bemærkninger om opgaverne... 4 UNDERVISNINGSFORLØB... 5 Før romanen udleveres Mens romanen læses... 5 Efter romanen er læst... 5 Romananalyse og fortolkning Titlen Personkarakteristik og personudvikling Efterskolemiljøet Mormor Fortællestil: Sprogmosaik Symboler Fortolkning den samlede forståelse... 6 Genre... 6 Oplæsningsopgave... 6 Skriftlig fremstilling skriv et brev 5 år efter... 6 Evalueringsopgave skriv en anmeldelse... 6 Perspektiverende tekster, romaner og andre udtryksformer... 7 Litteraturliste... 8 Links... 8 Bilagsoversigt... 8 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Kapiteloversigt Læsefokus - efterskoleliv Portræt Fortællestil: Sprogmosaik Genre Anmeldelse skabelon og genre 2

3 TIL LÆREREN Forord Ask konge taber af Camilla Wandahl er en ungdomsroman, der skildrer en forelskelse og en modning, mens den samtidig rummer en fiktiv fortælling om efterskoleliv. Om romanen Romanen skildrer efterskolelivet med 2 forskellige synsvinkler. Det tydeliggøres også formmæssigt, da der er valgt forskellig skrifttype for de 2 synsvinkler. Drengen Ask har ladt en syg mormor bag sig. Og så alligvel ikke, for hun fylder i hans mentale rum. Hun er den person, han er vokset op hos og er knyttet til. Pigen Liv har ladt balletten bag sig - og så alligevel ikke. Det fylder rigtig meget i hendes mentale rum, for hun er sat af holdet, ikke på grund af manglende evner, men fordi kroppen ikke kan klare en balletkarriere. Død. Døden er nærværende i romanen. Ask er bange for, at mormoren skal dø fra ham. Han prøver at fortrænge mormorens eksistens, men må til slut konfrontere sig selv med angsten for at miste hende. Derefter kan han slippe sin følelsesmæssige forkrampning og romanen kan slutte med en happy ending. Meget sigende sker den lykkelige slutning i naturen ved et træ. Et træ, der både har rodfæstetheden, den stabiliserende stamme (hvor Ask har indridset Livs navn) og de opadstræbende grene mod en lysere fremtid for Ask (og Liv). Meget symbolsk er foråret på vej. For både Ask og Liv er der sket en personlig udvikling og en afklaring i forhold til det, de er flygtet fra og i forhold til dem selv. Med sine 2 synsvinkelbæreres tunge problemer sætter romanen efterskolelivet som et år med personlig udvikling på spidsen. Romanen tager fat i limboet mellem barn- og voksenlivet med efterskolemiljøet som baggrundstæppe. Parafrase Handlingen strækker sig fra den centrale hovedperson Ask ankommer til den efterskole, han skal være på i 1 år til cirka midtvejs i opholdet. Ask er på efterskole, fordi den mormor, han har boet hos hele sit liv, er syg og indlagt på sygehuset. Ask er bange for, at hun forsvinder (dør) lige som hans mor. Den anden hovedperson og synsvinkelbærer er Liv. Hun er på efterskole for at overvinde tabet af hele sit livsindhold: Den Kongelige Ballet. Kroppen kan ikke bære den hårde fysiske karriere. Både Ask og Liv skjuler sandheden om, hvad de forsøger at glemme. Efterskolelivet og miljøet skildres med de oplevelser, rammer og fristelser, der findes i den skoleform. Ask og Liv forelsker sig hinanden og får begge løsnet op for det traumatiske. En samtidsrealistisk ungdomsroman Efterskolelivet skildres realistisk. Det gælder både værelseslivet, kæresterier, udfordringer og reglementer m.m. I ungdomslitteraturen følges en ung, der skal gennem nogle initieringer, indvielsesriter i bred betydning, for at gå fra det at være et barn til at blive en voksen, et ungt menneske. Det gælder også for Ask konge taber. Ask får mere taletid end Liv, se Bilag 1 kapiteloversigt. Romantitlen fortæller inden læsningen, at Ask er den centrale person. Først når læsningen er godt i gang, kommer det fortællermæssige greb, at læseren skal ind i hovedet på både Ask og Liv. Seksualitet. Ask kan score, hvem han vil, tænker Liv. Det vises også. Ask kan score Stinna ad flere omgange, mens Asks værelseskammerat Mads må lide. Med 2 forskellige piger: Liv og Stinna, vises Asks 2 forskellige indgange til sex og nærhed. Tema og Motiv Temaet er Efterskoleliv, Der skildres regler, intro-traditioner, lærertyper etc. Men i det tema er også indbygget et lige så vigtigt tema som forelskelse, der har særlige betingelser på en efterskole. Forelskelsen bliver i romanen ekstra interessant, fordi de to forelskede skiftes til at have synsvinklen. Venskab og at være på flugt fra noget er undertemaer. Den særlige form for venskab og den særlige måde at lægge noget bag sig under et efterskoleophold skildres. Ask, der lægger navn til romanens titel, skiller sig ud fra mængden af de øvrige efterskoleelever. Det samme gør Liv. De bærer begge på en stor hemmelighed, der også gør dem ensomme midt i vrimlen. I Livs tilfælde er det, at hun skal forlige sig med et andet liv end det, hun og hendes familie havde forventet. Livs krop kan ikke magte balletkarrieren, og hun forsøger i begyndelsen at skjule det nederlag, som tabet af livsindhold og en fremtidig professionel karriere er for hende. Ask forsøger at skjule, at han er på efterskole, fordi den mormor, han er vokset op hos, er alvorligt syg. Mormoren er hans eneste reelle holdepunkt i livet, og han er forkrampet i sin frygt for, at mormoren skal dø. Målgruppe Målgruppe: klasse (anbefalet) 150 sider. Korte og overskuelige kapitler. Nogle kapitler er nærmest situationsbilleder eller en tankestrøm. Romanen er letlæst, og kompositionsmæssigt er den overskuelig: 1/2 års efterskoleliv og kapitler, der jævnligt skifter mellem de 2 centrale personers synsvinkler. Hovedvægten ligger på personen Ask. 3

4 Faglige mål og it-kompetencer Målene bygger på Fælles Mål Eleverne skal kunne definere romanen som en samtidsrealistisk ungdomsroman - Eleverne skal kunne forholde sig til (efter)skolemiljøbegrebet. - Eleverne skal kunne analysere og fortolke hovedpersonerne, lave personkarakteristik og forholde sig til deres udvikling - Eleverne skal gøre iagttagelser om fortællergreb (synsvinkelskift i forhold til indhold og layout) - Eleverne skal kunne forstå og forklare sproglige udtryk (inklusiv forfatterens titelvalg og navnevalg) - Eleverne skal kunne udvælge velvalgte oplæsningssteder (i relation til prøvekrav) - Eleverne skal kunne formulere sig mundtligt og skriftligt ud fra romanen indhold Eleverne skal kunne anvende Skole Tube-værktøjer i litteraturarbejdet: - Prezi > New Prezi > Journey - PIXTON > start > lav en tegneserie > plakat - Skoleblogs > anmeldelser > bogblog Desuden almindelig netsøgning (etymologi) Evt. brug af mobil eller ipad. Det er ikke sikkert, at alle mål bliver opfyldt for alle elever. Med sandsynlighed er elevernes tilegnelsesniveauer forskellige. Bemærkninger om opgaverne Først og fremmest er der fokus på Ask og Livs flugt /hemmelighed, som de bærer ind i efterskolelivet, deres forskellighed, deres gensidige fascination. Ask står tilsyneladende mellem 2 kvinde-/pigetyper. Forenklet sagt: Hende han nemt kan få, og hende, der umiddelbart kræver lidt mere af ham (fx s. 127). Det er oplagt at inddrage venskaber/relationer som Mads, Pelle og Stinna (fx s. 17, 20, 44). Trekantsdramaet bør også afdækkes: Ask, Stinna, Liv med Mads på sidelinjen. Eleverne vil få udbytte af at inddrage navnebetydningen/ etymologien i sammenhæng med hovedpersonerne: Ask er et drengenavn. Ask er et træ! (Asketræ). Ask var ifølge nordisk mytologi det første menneske på jorden, med Embla som partner. (ligesom Adam og Ava). Ifølge nordisk mytologi var de to første mennesker på jorden Ask og Embla. Ask og Embla var træstammer (formentlig af ask og elm), som lå og skurede i strandkanten. Odin kom forbi sammen med to andre guder Høner og Lødur. De tre guder gav træstammerne ånde, vilje og skønhed. Liv er et pigenavn. Liv er et nordisk navn, som betyder liv eller skjold. Det kommer af oldnordisk hlíf, der betyder dække, beskyttelse og især skjold. NB. Skole Tube-værktøjerne kan erstattes af andre eller findes som fri download på nettet. Mere viden om Camilla Wandahl: Hanne Schriver pædagogisk konsulent marts

5 UNDERVISNINGSFORLØB Før romanen udleveres Fælles Se en eller flere dokumentarudsendelser og/eller en dokumentarfilm (se Perspektiverende tekster, romaner og andre udtryksformer) Dokumentarudsendelserne kan streames på dk > Dantek-søgebasen eller Individuelt Start på en læselog. Skriv titel, forfatter, forlag og udgivelsesår. Brug Bilag 2 Læsefokus - efterskoleliv. Kryds 3 felter af, som dine fokusområder under læsningen. Mens romanen læses Individuelt Brug Bilag 1 Kapiteloversigt. Skriv i kolonne 4 sidetal, når du møder noget centralt, der passer til dine 3 fokusområder. Efter romanen er læst Individuelt Skriv ½ - 1 side om, hvorledes romanen var i forhold til de 3 fokusområder, du havde afkrydset. Skriv en parafrase på 5 10 linjer. En parafrase er en kort genfortælling af, hvad romanen handler om. Romananalyse og fortolkning Titlen 2 og 2 Søg på nettet Forklar ordene: Ask Konge Taber Forklar den samlede titel. Forklar betydningen af rækkefølgen i Ask Konge Taber. Personkarakteristik og personudvikling Piger / 2 og 2 Lav en Prezi > New Prezi > Journey. Brug standard med 7 dias. Vis med ord, et sidetal og de 7 faste slides mellem fodsporene Livs udfordringer i det første halve år på efterskolen. Inddrag Livs navn og symbolikken i hendes navn. Prezien skal vise en personkarakteristik af Liv og hendes personlige udvikling. Drenge / 2 og 2 Lav en Prezi > New Prezi > Journey. Brug standard med 7 dias. Vis med ord, et sidetal og de 7 faste slides mellem fodsporene Asks udfordringer i det første halve år på efterskolen. Inddrag Asks navn og symbolikken i hans navn. Prezien skal vise en personkarakteristik af Asks og hans personlige udvikling. Fremlæg for hinanden i 4-personers grupper. En pigegruppe fremlægger for en drengegruppe og omvendt. Fælles opsamling Samtale om Liv og Asks individuelle udvikling. Hvordan påvirker Liv og Ask hinanden? Hvilke forviklinger opstår der undervejs mellem dem? Hvad mener I om Liv og Asks valg? Inddrag også Mads og Stinna. Hvad repræsenterer de? Individuelt Brug Bilag 3 Portræt som inspiration. Lav dit portræt af Liv, hvis du er en pige. Lav dit portræt af Ask, hvis du er en dreng. Efterskolemiljøet 2 og 2 Lav en PIXTON > start > lav en tegneserie > plakat Indsæt et efterskolebillede fundet på nettet. I tekstbobler indsætter I sidetal og tekstuddrag, der beskriver efterskolemiljøet. Print ud og lav en udstilling eller fremlæg de forskellige plakater digitalt. Inddrag fx elevsamvær, lærertyper, regler og pligter. Brug Bilag 1 Kapiteloversigt med noter som hjælp. Fælles opsamling Perspektiver efterskolelivet i den eller de dokumentarer, I har set, med Ask konge taber og jeres almindelige skoleliv i grundskolen. Mormor Ask, som får mest taletid i romanen, afslører langsomt for læserne og for Liv mormorens eksistens og betydning. Følg sporene: s. 5, 19, 30, 33, 38, 39, 41, 48, og samt kapitlerne på s , , Forklar forholdet mellem Ask og hans mormor i din logbog. Fælles opsamling 5

6 Fortællestil: Sprogmosaik Brug Bilag 4 Fortællestil: Sprogmosaik Piger Vælg 5 udtryk ud og forklar dem i en sprogmosaik. Send bilaget til din lærer. Find dem fx på siderne: 16, 29, 71, 78, 90, 95, 97 og 140. Drenge Vælg 5 udtryk ud og forklar dem i en sprogmosaik. Send bilaget til din lærer. Find dem fx på siderne: 5, 8, 9, 13, 14, 18, 20, 23, 46, 60, 65, 67, 80, 81, 87, 101, 102, 115, 117 og 136. Symboler Fælles Hvad betyder fuglene (s )? Hvad betyder træerne (s. 32, 41, 67, 79 og 88)? Fortolkning den samlede forståelse Individuelt Skriv kort, hvad romanen drejer sig om. Du skal her skrive, hvad temaet er. Der kan godt være flere, eventuelt kan du have tema og undertemaer. Genre 4- personers grupper Brug ordkortene på Bilag 6 Genre. Kortene klippes ud/ skæres ud. I skal arbejde med litteraturbold på den måde, at I sidder i rundkreds. En starter med at kaste bolden/en lignende genstand, hvorefter den person, der modtager/ griber bolden, trækker et kort i bunken. Han/hun læser ordlyden op og forklarer og begrunder. Drenge Skriv Asks brev til Mads 5 år efter efterskoleopholdet. Brevet må gerne være et mailbrev, så du skal skrive i stilen 1:1, hvor det er et privat brev (i modsætning til en åben blog eller på FB osv.), du skriver. Piger. Skriv Livs brev til Katja 5 år efter efterskoleopholdet Brevet må gerne være et mailbrev, så du skal skrive i stilen 1:1, hvor det er et privat brev (i modsætning til en åben blog eller på FB osv.), du skriver. Skriv brevet. Vær bevidst om personer og tidsspændet på 5 år. Hvad er der sket i Asks/Livs liv? Hvordan er det blevet? Tænk på Asks/Livs alder og situation, når han/hun skriver det. I dit brev er Ask/Liv modnet og blevet 5 år ældre. Skriv brevet som en mail, du sender til din lærer. Din lærer vurderer dit private brev ud fra sporlig korrekthed, troværdighed i forhold til Ask/Liv. Det gælder både hans/ hendes personlighed, udvikling gennem de 5 år og hele forhistorien med tiden før efterskoleopholdet og det første halve år på efterskolen, som du kender fra romanen. Piger. Brug evt. det du ved om Katja fra s. 97, 140 og 147. Drenge. Brug evt. det, du ved om Mads fra s. 8, 127, 128, 130 og 131. Evalueringsopgave skriv en anmeldelse Lav en boganmeldelse på nettet. Skoleblogs > anmeldelser > bogblog Lav dit eget link til din anmelderreol. Brug Bilag 5 Anmeldelse skabelon og genre Fælles opsamling Oplæsningsopgave 2 og 2 Brug Bilag 1 Kapiteloversigt. Vælg ca. 1/2 normalside ud til oplæsning. Øv jer hver især. Optag evt. hinandens oplæsning vha. mobiltelefon eller ipad. Se derefter optagelserne sammen og giv hinanden konstruktiv kritik. Forklar for hinanden, hvorfor jeres oplæsningssted er velvalgt. På hvilken måde er oplæsningsteksten central? Skriftlig fremstilling skriv et brev 5 år efter Individuelt. 6

7 Perspektiverende tekster, romaner og andre udtryksformer Alle de nævnte titler kan bruges i et forløb med temaet skoleliv/efterskoleliv eller præsenteres i forbindelse med valg af prøveoplæg. I forhold til temaet er genren dokumentarudsendelse og -film også medtaget. De nævnte romaner og andre bøger kan eventuelt indgå i læsebåndslæsning. Billedfortællinger Følgende serie rummer alle forfatteres skolelivserindringer fra klasse: Jens Blendstrup: Alle dage kiksekage. Dansklærerforeningens Forlag Dy Plambeck: Drømmehøjen. Dansklærerforeningens Forlag Leonora Christine Skov: Glashuset. Dansklærerforeningens Forlag Cato Thau-Jensen: Et hjem med gevær. Dansklærerforeningens Forlag Kim Fupz Aakeson: Langhårsfrisure. Dansklærerforeningens Forlag Dokumentarudsendelser Kristine Sølling Møller: Det store år. Serie 1-6 udsendelser af 30 minutters varighed. DR Ligger med omtale og til streaming i VIA CFU s base Peter Engel: Efterskoleliv. Serie 1 3 udsendelser af 30 minutters varighed. TV Ligger med omtale og til streaming i VIA CFU s base Dokumentarfilm Peter Engel og Charlotte Vinther: Efterskoleliv: 300 dage på Samsø. 51 minutter. Zentropa Ligger på Kan købes som dvd hos VIA CFU. Anders Gustafsson og Patrik Book: Lille voksen. 40 minutter. Team Productions og Bastard Film i samarbejde med Det Danske Filminstitut TV Ligger på Kan købes som dvd hos VIA CFU. Romaner Begge romaner skildrer skoleliv på hver sin måde. Ronnie Andersen: Komatøs. Høst & Søn Jesper Wung-Sung: Skolen. Høst & Søn Sagstof Artiklerne er søgbare på Infomedia og findes i original layout. Birgitte Avnesø: Weekend kun for tøser. Horsens Folkeblad Anja Limkilde: Musical modner eleverne på Viby. Fyns Stiftstidende

8 Litteraturliste Ayoe Quist Henkel: Sammen om at læse litteratur klasse. Gyldendal Ayoe Quist Henkel: Sammen om at læse litteratur klasse. Gyldendal Inkl. kopiark og Lærerens ressourcebog Johannes Fibiger: Sagprosaens mønstre. Gyldendals små opslagsbøger. Gyldendal Ole Zoltan Göller: Greb om analysen: En opslagsbog. Alinea Yvonne Roug-Andersen, Jørgen Larsen og Roland Hackmann: Sæt skrivespor 1. Dansklærerforeningens Forlag 2008 Links Ask (hentet ) (hentet ) Dokumentarudsendelser > Dantek Opinion (hentet ) Camilla Wandahl (hentet ) Bilagsoversigt Bilag 1 Kapiteloversigt Bilag 2 Læsefokus efterskoleliv Bilag 3 Portræt Bilag 4 Fortællestil: Sprogmosaik Bilag 5 Genre Bilag 6 Anmeldelse skabelon og genre 8

9 Bilag 1 Kapiteloversigt SYNSVINKEL STIKORD SIDETAL NOTATER Ankomst 9-12 Ankomst 1. fredag LIV Tanker om elitesport 16 De to centrale piger Intro-kanotur Fællessang Stilletime LIV Basketball Brev fra mormor Morgensamling Løb LIV Morgenløb 35 Efterårsferie Pelles sommerhus Mads fest LIV Afsked med mor efter efterårsferie Bordtennis Liv Stinna Livs forstuvning LIV Livs forstuvning Opgave Brev til mormor LIV Opgave Neglelak Fodbold Opgave Dans LIV Følelser Træet Liv danser ballet Opgave Indledning Styrketræning værelsesliv Fremlæggelse Forelskelse i Liv LIV Ask kan score 90 Samtale med lærer Henrik Værelsessnak med Mads LIV Dansens Dag Livs bekendelse I mormors hus med Liv I mormors hus med Liv I mormors hus med Liv Heste

10 SYNSVINKEL STIKORD SIDETAL NOTATER Togtur Tilbage på efterskolen Udmåling af straf: En tænker LIV Telefonsamtale med mor Træning Erindringer Fremtidsdrømme Stinnas vrede Fredagsrengøring Ølfest Telefonsamtale med mormor Farvel til Liv I tog med Stinna LIV Livs sorg Hospitalsbesøg Livs forsvinden LIV Telefonsamtale med mor Asks kærlighedserklæring

11 Bilag 2 Læsefokus - efterskoleliv Kærlighed Frihed Udfordringer Venskab for livet Konflikter Anderledes lærere Reglement Morgenløb Værelseskammeratskab Natur Strabadser Fester Overtrædelser Modning Forelskelser Kærester Træning Hjemsendelser Savn Stilletimer Forviklinger Fremtidsafklaring Morgensamling Fritidsaktiviteter Overgangsfase Flirt Konflikter Flugt Friår Kreativitet Usikkerhed Udvikling Misforståelser 11

12 Bilag 3 Portræt Ideer til, hvad dit portræt af Liv/Ask kan indeholde: Portræt Alder Opvækst Privat Personlighed Billede (Kilde: Sæt Skrivespor 1) Særtræk Bedrifter Holdninger Udtalelser (citater) Udseende Miljø (bopæl, arbejdsplads) Fritid Hobby Evt. fejltrin Fremtid Nedture og højdepunkter i livet Familie, venner og bekendte (Kilde: Greb om analyse) 12

13 Bilag 4 Sprogmosaik s. s. s. s. s. 13

14 Bilag 5 Genre Mange ungdomsromaner skildrer en pige eller drengs udvikling fra barn til ung. Hvordan oplever du det i Ask konge taber? I en realistisk ungdomsroman er der ofte flere personer, der beskrives indgående. Hvordan oplever du det i Ask konge taber? I en realistisk roman er der genstande, der fortæller os, at vi er i en bestemt histo-risk periode. Er der eksempler på det i Ask konge taber? Hvis der er, så nævn gerne mindst 3. Hvordan er sproget med til at gøre romanen realistisk? Er der eksempler på, at årstider/ vejret har betydning for Ask og Livs udvikling? Hvis ja hvilke? I en realistisk roman kan der indgå konkrete historiske begivenheder (fx politiske begivenheder, tv-programmer eller film). Er der det i romanen? Hvordan er Ask konge tabers afslutning? Virker den realistisk i forhold til den historiske tid? Begrund svaret I en realistisk roman kan der være konkrete steder og miljøer. Nævn hvilke, der er i Ask konge tabers? Hvilken betydning har de for analysen og fortolkningen? Sammenlign romanen med 1 2 andre realistiske ungdomsromaner, du har læst. Næn mindst 1 lighed og 1 forskel. Hvad handler romanen om (motiv)? Hvad drejer romanen sig om (tema)? Hvordan er forholdet til det modsatte køn skildret, synes du? Var der noget i romanen, som ikke forekom realistisk for dig? Var der personer, der forekom mere realistiske end andre? Hvorfor/hvorfor ikke? Hvordan virker det på dig, at en realistisk roman drejer sig om efterskoleliv, forelskelse og hemmeligheder? Forklar. Virker Ask som en sandsynlig hovedperson i en realistisk roman, der foregår i vores samtid? Begrund dit svar. Hvem er fortælleren? Hvordan skildres familiemønstret i Ask og Livs familier? Var der noget i Ask konge taber, der undrede dig? Hvordan klarede Ask og Liv synliggørelsen og afklaringen med deres hemmeligheder? Virker Ask og Livs relationer troværdige? Hvorfor/hvorfor ikke? 14

15 Bilag 6 Anmeldelse - skabelon og genre Opinionsgenre Anmeldelse En anmeldelse tilhører opinionsgenren, fordi den har anmelderens personlige meninger og vurderinger med. Opinion betyder: stemning, mening, offentlig mening, vox populi. Den indeholder forskellige teksttyper. Noget er: Informerende Vurderende Normalt anvendes et kreativt sprogbrug, som også gør anmeldelsen underholdende Boganmeldelsens dele er: Overskrift (skal være en appetitvækker) Anmeldernavn Bogens titel Årstal for udgivelse Bogens forfatter Antal sider Genre (overordnet kategori: skøn- eller faglitteratur) Præsentation Kortfattet resumé Analyse Emne/tema De væsentlige personkarakterer (hovedpersonener) Tid, sted og miljø Eventuelle illustrationer Sværhedsgrad Vurdering - Subjektiv vurdering Karaktersystem med fx stjerner De enkelte dele blandes ofte Analysen springes af og til over Anmeldelser skrives ofte af fagfolk 15

PÆDAGOGISK VEJLEDNING

PÆDAGOGISK VEJLEDNING PÆDAGOGISK VEJLEDNING U darbejdet af Pæd. konsulent Hanne Schriver VIA Center for Undervisningsmidler Indholdsfortegnelse TIL LÆREREN 3 Forord 3 Om romanen 3 Parafrase 3 Serien Spurt 3 Skriverprisen 3

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Biografien som genre: Livets fortælling

Biografien som genre: Livets fortælling Biografien som genre: Livets fortælling For folkeskolens 7. 9. klasse Varighed: 10 lektioner Af Annemette Hejlsted Folkeskolens ældste elever skal snart til at præsentere sig selv i nye sammenhænge. De

Læs mere

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog DRENGEN der gik BAGLÆNS Undervisnings-e-bog Et touch værd! En UNDERVISNINGS-E-BOG tilpasset børneromanen "Drengen der gik baglæns" med fokus på læse- og fortællestrategier, samt indeholdende differentierede

Læs mere

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Pædagogisk vejledning til KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Udarbejdet af pædagogisk konsulent Sara Sejrskild Rejsenhus TIL LÆREREN Litteraturundervisning på mellemtrinnet skal fokuserer på genre,

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Pædagogisk vejledning til

Pædagogisk vejledning til 1 Pædagogisk vejledning til 1 Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Helle Rahbek VIA Center for Undervisningsmidler 1 DET SKJULTE KORT af Morten Dürr Målgruppe: 6.-7.klasse Bogen er læseteknisk ikke svær

Læs mere

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers Materialekassen Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers

Læs mere

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Synopseprøven -sådan kan du gøre tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Prøveform B Dansk prøveform B også kendt som synopseprøven Tekstopgivelserne skal indeholde: Fiktion

Læs mere

VIA Center for Undervisningsmidler

VIA Center for Undervisningsmidler VIA Center for Undervisningsmidler Pædagogisk vejledning udarbejdet af pædagogisk konsulent Hanne Schriver Indholdsfortegnelse TIL LÆREREN... 3 Forord... 3 Om romanen.... 3 Parafrase... 4 Socialrealisme

Læs mere

Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012

Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012 Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012 Om Arangutang: http://www.youtube.com/watch?v=lmidzb2mwmw Vejledningen er udarbejdet af pædagogisk konsulent Kurt Thybo, VIA CFU Side 1 Arangutang handler

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

VITELLO. Kim Fupz Aakesons. af Kenneth Jakobsen Bøye

VITELLO. Kim Fupz Aakesons. af Kenneth Jakobsen Bøye VITELLO Kim Fupz Aakesons Undervisningsmateriale af Kenneth Jakobsen Bøye Undervisningsforløbet til skuespillet Vitello. Mål: At børnene gennem både kreative, skriftlige og mundtlige opgaver får lyst til

Læs mere

Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen.

Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen. Nidstangen Skrevet af Åsa Larsson og Ingela Korsell, illustreret af Henrik Jonsson. Resume De to brødre Alrik og Viggo kommer i pleje hos

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF

IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF 35 friskoler 0.-10. klasse 7200 elever Ca.850 ansatte 2 ansatte i FKF Hans Jørgen Hansen 2 Ny folkeskolereform fra 1.8.14 + ny digitaliseringsstrategi

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer Titel Castet og berømt Stjerner i børnehøjde Hvor langt vil du gå for at blive stjerne? Denne vejledning bringer debatten ind i dit klasseværelse. Hvad vil det sige at være stjerne, og hvilke konsekvenser

Læs mere

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår Forløb 7 Engelsk historie Titel: Village life 200 years ago Fag: Engelsk historie Klassetrin: 6. klasse Årstid: Forår, sommer, efterår 1 Kort om: I dette undervisningsforløb arbejder vi med at udvikle

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Sent ankomne elever i de ældste klasser-hvordan kommer vi i gang med tekstlæsning?

Sent ankomne elever i de ældste klasser-hvordan kommer vi i gang med tekstlæsning? Sent ankomne elever i de ældste klasser-hvordan kommer vi i gang med tekstlæsning? 1 Indhold Hvor dygtig skal eleven være for at kunne læse og forstå en længere tekst? Hvordan sikrer vi, at eleven forstår

Læs mere

14.8 Forældremøde kl. 19-21. Fælles fodslag for leveregler i klassen og råd for brug af internet. 28.8 skolefoto

14.8 Forældremøde kl. 19-21. Fælles fodslag for leveregler i klassen og råd for brug af internet. 28.8 skolefoto Læringsstile/ Kammeratskab/ Forventninger/ Klassetrivsel/ Klassesammenhold Årsplan for dansk i 5.kl. 2014-15 Uge Emne Materiale Fokus Andet 33-35 Skoleåret Årsplanen Fælles Mål; hvad skal vi Fælles mål

Læs mere

Disposition til essay

Disposition til essay Disposition til essay Du skal være indstillet på et stort forarbejde, hvis du vælger essayet. Du SKAL også inddrage danskfaglig viden og danskfaglige begreber. Tekstlæsning Læs teksten igennem to-tre gange

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

10/START MED HISTORIEN præmateriale 1 lærer

10/START MED HISTORIEN præmateriale 1 lærer præmateriale 1 lærer Kære lærer Her er nogle aktiviteter, der kan sætte fokus manuskriptskrivning, så eleverne gennem deres forberedelse får mere ud af kurset på Station Next. Nedenstående aktiviteter

Læs mere

Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation

Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation Hvad er læsning: Læsning er sprog. At læse, er ikke bare det at kunne læse en tekst flydende uden at lave fejl og uden at køre fast. Det er samtidig et

Læs mere

Cahaya 4. 7. klasse Land Sprog Censur Original titel Instruktion Varighed Niveau Fag Temaer

Cahaya 4. 7. klasse Land Sprog Censur Original titel Instruktion Varighed Niveau Fag Temaer 4. 7. klasse Land: Indonesien, 2012 Sprog Indonesisk tale, danske undertekster Censur Ej fastsat af Medierådet Original titel Cahaya Instruktion Jean Lee Varighed 10 min Niveau 4. 7. klasse Fag Dansk,

Læs mere

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup Penge! Af Bjørn Ousland På dansk ved Flemming Møldrup Pædagogisk vejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne Skovsted Pedersen VIACFU Bogen er inspireret af film og tegneserie og historien forløber

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

Fordybelsesprøve Dansk

Fordybelsesprøve Dansk Fordybelsesprøve Dansk Fordybelsesområde Stof/opgivelser Danskfaglige aktiviteter Romantikken H.C. Andersen Den lille pige med svovlstikkerne H.C. Andersen Skyggen H.C. Andersen Det utroligste Litteraturhistorie

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af?

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? Hvorfor holder du mest af dem? Hvad synes du kendetegner et H. C.

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

ASYLBARN et temamateriale om to animationsfilm OM UNDERVISNINGSMATERIALET. Af Susanne Gjessing

ASYLBARN et temamateriale om to animationsfilm OM UNDERVISNINGSMATERIALET. Af Susanne Gjessing ASYLBARN et temamateriale om to animationsfilm Af Susanne Gjessing OM UNDERVISNINGSMATERIALET Dette undervisningsmateriale er målrettet indskolingen fra børnehaveklassen til 2. klasse, men kan også anvendes

Læs mere

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk Lav en avis! Navn: 1 Indhold Job på en avisredaktion 3 Nyhedskriterier 4 Vælg en vinkel 5 Avisens genrer 6 Nyhedsartikel 7 Reportage 8 Baggrund 9 Feature 10 Interview 11 Læserbrev 12 Kronik 13 Leder 14

Læs mere

2. Lån værker på biblioteket (så hurtigt som muligt)

2. Lån værker på biblioteket (så hurtigt som muligt) Gruppeopgave Produkt: Romantrailer - video Frist for læsning af romanerne: Tirsdag den 10. april (lige efter påske) Aflevering/Fremlæggelse: Uge 18 (1. april) Arbejdsopgave: Et af produktkravene i ReadIt

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Var giraffen opfundet i gamle dage?

Var giraffen opfundet i gamle dage? Var giraffen opfundet i gamle dage? Af Niels Lund og Charlotte Pardi En bog om hvordan den videbegærlige Emma kører rundt med sin stakkels far, der lader sig rive med af Emma s nådesløse og småfolkelige

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014

Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014 Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014 Fag: Dansk Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 -man Skolestart kl. 16-18 34 Tirsdag Gennemgang af årsplan Guldalder og romantik A. Oehlenschläger:

Læs mere

Årsplan 5. klasse 2010-2011

Årsplan 5. klasse 2010-2011 Årsplan 5. klasse 2010-2011 Hvad skal der ske? Hvornår? Hvordan? Med hvilket formål? Opstart + Gul intro Uge 32 Emneuge Uge 33 Se infobrev Se infobrev Kloge Åge Personkarakteristik Uge 34 og 35 Ud fra

Læs mere

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Dette er retningslinier og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske - Sker HVORDAN DRAGER VI OMSORG, HVIS KRISEN OPSTÅR? Vi har taget stilling

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 3.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Mark Chapman, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 39 (29.- 30. Sept.) Ryste sammen TUR At børnene tlegner sig sociale

Læs mere

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske Sker Hvordan drager vi omsorg, hvis krisen opstår? Vi har taget

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Inspiration til gode bøger under juletræet

Inspiration til gode bøger under juletræet Inspiration til gode bøger under juletræet Ca. 1½-2 år I den alder skal bøgerne være solide, farverige og ikke for store, børnene skal selv kunne tumle dem. David McKee: Elmers farver, Elmers dag, Elmers

Læs mere

CIRKEL TIL ELEV START

CIRKEL TIL ELEV START Kære elev. Herunder ser du en oversigt over, en oversigt over hele forløbet i SevenJob. Du kan følge med undervejs og samtidig følge med i, hvilke opgaver eller hvilke ting du skal huske. Rigtig god fornøjelse.

Læs mere

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Formålet for faget: Formålet med undervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet og øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Uddannet lærer fra N. Zahles Seminarium. 6 år på Kongevejens Skole i Virum. Pædagogisk konsulent og oplægsholder

Uddannet lærer fra N. Zahles Seminarium. 6 år på Kongevejens Skole i Virum. Pædagogisk konsulent og oplægsholder Kiek mal ins Netz! Jacob Chammon CFU Slagelse 27. november 2013 Hvem er jeg? Uddannet lærer fra N. Zahles Seminarium 6 år på Kongevejens Skole i Virum Tysk / Dansk / Historie Lærerbogsforfatter Pædagogisk

Læs mere

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14 HTX

Læs mere

Vejledning til større skriftlige opgaver

Vejledning til større skriftlige opgaver Vejledning til større skriftlige opgaver INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indledning..... 2 1. Opgavens opbygning...3 1.1. Om forside.. 3 1.2. Om abstract......3 1.3. Om indholdsfortegnelse... 3 1.4. Om opgavens

Læs mere

Sådan D. www.nams.is. Annelise Larsen Kaasgaard Guðlaug Ósk Gunnarsdóttir

Sådan D. www.nams.is. Annelise Larsen Kaasgaard Guðlaug Ósk Gunnarsdóttir www.nams.is Annelise Larsen Kaasgaard Guðlaug Ósk Gunnarsdóttir Sådan D Efnisyfirlit Indledning 3 Evaluering 3 Tavle 4 Idræt 5 Mad 7 Livsstil 8 Kongefamilien 10 En rejse til Danmark 11 Klassens avis 13

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Dansk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Dansk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052422_DanskC 08/09/05 13:27 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Dansk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Bolia.com hjemmeside

Læs mere

Produktion: Underskoven www.underskoven.dk

Produktion: Underskoven www.underskoven.dk DU & JEG Andre bøger af Stig Dankert Hjort: Krishnamurtis psykologi en indføring. Borgens Forlag, 1983. HYPNOSE historie, teknik, anvendelse en indføring. Gyldendal, 1989. Sigurd Næsgaard det naturlige

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

Mål og evaluering i børnehøjde

Mål og evaluering i børnehøjde Mål og evaluering i børnehøjde Refleksion Mål Kriterier Portfoliopædagogik og praksis Et eksemplarisk forløb? Helle Frost CFU Aalborg d. 20.9.10 Synliggørelse Medindsigt Medinddragelse Bevidsthed Medansvar

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Pige med mobil. Introduktion

Pige med mobil. Introduktion Titel: Pige med mobil Instruktion: Anja Kvistgaard Produktionsår: 2005 Længde: 38 min. Målgruppe: Folkeskolens mellemtrin Undervisningstimer: 2 3 Pige med mobil Af Bettina Buch Introduktion Pige med Mobil

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

DIN SPROGVERDEN I SYDSLESVIG

DIN SPROGVERDEN I SYDSLESVIG SPROGFOLDER 0-6 ÅR DIN SPROGVERDEN I SYDSLESVIG handler om glæden ved at tale, skrive, læse og fællesskabet, der udspringer af det Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Sprog & LÆSNING I DAGINSTITUTIONEN

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Roskilde Teknisk Gymnasium Dato 02/04/13 08/05/13 Side 1 af 9 Indhold Problem... 3 Overvejelser... 3 Produkt...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere

Langt borte fra 1.-4. klasse

Langt borte fra 1.-4. klasse 1.-4. klasse Land Canada, 2003 Sprog Dansk tale Censur Ej fastsat af Medierådet Original titel From far Away Instruktion Shira Avni og Serene El-Haj Daoud Varighed 7 min. Niveau 1. - 4. kl. Fag Billedkunst,

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

Engelsk i 10.B. Ugeplan

Engelsk i 10.B. Ugeplan Årsplan for 10.B Innovation&Entreprenørskab Årsplan for Dansk 10B Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme: - elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer.

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer En Smuk Bog Unge der har mistet Michelle Dettmer og Matilde, Ditte, Steffan, Rikke, Martin, Martin, Louise, Nicklas, Ida, Line, Camilla, Camilla, Johannes, Sofie, Martin, Tina, Malene, Ann og Karin 5 Michelle

Læs mere

Netmedier med fjernadgang

Netmedier med fjernadgang Netmedier med fjernadgang Bibliotekerne i Varde Kommune www.vardebib.dk Varde Bibliotek Rådhustræde 2 Tlf.: 7694 6917 Va Netmedier med fjernadgang Varde Biblioteks tilbud med virtuelle medier, som du gratis

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Valgfag i skoleåret 14/15 for 3.-7. klasse

Valgfag i skoleåret 14/15 for 3.-7. klasse Valgfag i skoleåret 14/15 for 3.-7. klasse I det kommende skoleår vil eleverne fra 3.-7. klasse have valgfag 2 sammenhængende lektioner hver torsdag i normale skoleuger. Eleverne vil have mulighed for

Læs mere

HG/EUD. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Dansk. Niveau E. Indhold: Analyse af Hjemmeside. Elevstyret opgave - Portfolio

HG/EUD. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Dansk. Niveau E. Indhold: Analyse af Hjemmeside. Elevstyret opgave - Portfolio HG/EUD De merkantile Erhvervsuddannelser Casebaseret eksamen Dansk Niveau E Indhold: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Artikelanalyse Analyse af Hjemmeside Novelleanalyse Reklameanalyse

Læs mere

Hvordan ville det være at dumpe ned i Kvostedgården og blive en del af familien/husholdet for en kort stund?

Hvordan ville det være at dumpe ned i Kvostedgården og blive en del af familien/husholdet for en kort stund? Forløb 2 Story-line på Kvostedgården Dansk Historie Titel : Vær en del af familien/husholdet på Kvostedgården anno 1800 Fag : Dansk Historie Klassetrin : 4. 6. klasse, normalklasser/specialklasser Årstid

Læs mere

Ny skriftlighed i studieretningen IBC

Ny skriftlighed i studieretningen IBC Ny skriftlighed i studieretningen IBC Projektnummer 128981 Lise Fuur Andersen lfan@ibc.dk Lisbeth Pedersen lpe@ibc.dk Inger Ernstsen ier@ibc.dk Formålet med projektet er at udvikle en ramme for en fælles

Læs mere

Gys og gru. Lærerark. Opgaverne er egnet til undervisning i faget dansk.

Gys og gru. Lærerark. Opgaverne er egnet til undervisning i faget dansk. Lærerark Gys og gru Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 90 min. og som udgangspunkt, vil der være en afklaring af emne og gennemgang af relevant teori i undervisningslokalet i ca.

Læs mere

Inspiration. abstracts, posters. mundtlig præsentation. til ud ar bej del se af. Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker

Inspiration. abstracts, posters. mundtlig præsentation. til ud ar bej del se af. Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Inspiration til ud ar bej del se af abstracts, posters og mundtlig præsentation Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Indledning Denne pjece er tænkt som inspiration til dig, der skal formidle resultater,

Læs mere

Pigen og drengen og isen. Sara Sejrskild Rejsenhus

Pigen og drengen og isen. Sara Sejrskild Rejsenhus PÆDAGOGISK VEJLEDNING Pigen og drengen og isen Sara Sejrskild Rejsenhus Vejledning tager sit afsæt i fortællingen Pigen og drengen og isen. Vejledningens opgaver har fokus på klassesamtalen og på læring

Læs mere

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren?

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Etisk kodeks Fysisk berøring af en svømmer under træning... hvor går grænsen? Kæreste med en af sine svømmere... hvad

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Pædagogisk vejledning til materialetsættet. Af Dorte Sofie Mørk Emus & Grete Wiemann Borregaard Illustreret af Lars Gabel

Pædagogisk vejledning til materialetsættet. Af Dorte Sofie Mørk Emus & Grete Wiemann Borregaard Illustreret af Lars Gabel Pædagogisk vejledning til materialetsættet Af Dorte Sofie Mørk Emus & Grete Wiemann Borregaard Illustreret af Lars Gabel Forlagsbeskrivelse af serien Sådan skriver forlaget om den afsluttede serie: TEENZ

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere