VIA Center for Undervisningsmidler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIA Center for Undervisningsmidler"

Transkript

1 VIA Center for Undervisningsmidler Pædagogisk vejledning udarbejdet af pædagogisk konsulent Hanne Schriver

2 Indholdsfortegnelse TIL LÆREREN... 3 Forord... 3 Om romanen... 3 Parafrase... 3 En samtidsrealistisk ungdomsroman... 3 Tema og motiv... 3 Målgruppe... 3 Faglige mål og it-kompetencer... 4 Bemærkninger om opgaverne... 4 UNDERVISNINGSFORLØB... 5 Før romanen udleveres Mens romanen læses... 5 Efter romanen er læst... 5 Romananalyse og fortolkning Titlen Personkarakteristik og personudvikling Efterskolemiljøet Mormor Fortællestil: Sprogmosaik Symboler Fortolkning den samlede forståelse... 6 Genre... 6 Oplæsningsopgave... 6 Skriftlig fremstilling skriv et brev 5 år efter... 6 Evalueringsopgave skriv en anmeldelse... 6 Perspektiverende tekster, romaner og andre udtryksformer... 7 Litteraturliste... 8 Links... 8 Bilagsoversigt... 8 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Kapiteloversigt Læsefokus - efterskoleliv Portræt Fortællestil: Sprogmosaik Genre Anmeldelse skabelon og genre 2

3 TIL LÆREREN Forord Ask konge taber af Camilla Wandahl er en ungdomsroman, der skildrer en forelskelse og en modning, mens den samtidig rummer en fiktiv fortælling om efterskoleliv. Om romanen Romanen skildrer efterskolelivet med 2 forskellige synsvinkler. Det tydeliggøres også formmæssigt, da der er valgt forskellig skrifttype for de 2 synsvinkler. Drengen Ask har ladt en syg mormor bag sig. Og så alligvel ikke, for hun fylder i hans mentale rum. Hun er den person, han er vokset op hos og er knyttet til. Pigen Liv har ladt balletten bag sig - og så alligevel ikke. Det fylder rigtig meget i hendes mentale rum, for hun er sat af holdet, ikke på grund af manglende evner, men fordi kroppen ikke kan klare en balletkarriere. Død. Døden er nærværende i romanen. Ask er bange for, at mormoren skal dø fra ham. Han prøver at fortrænge mormorens eksistens, men må til slut konfrontere sig selv med angsten for at miste hende. Derefter kan han slippe sin følelsesmæssige forkrampning og romanen kan slutte med en happy ending. Meget sigende sker den lykkelige slutning i naturen ved et træ. Et træ, der både har rodfæstetheden, den stabiliserende stamme (hvor Ask har indridset Livs navn) og de opadstræbende grene mod en lysere fremtid for Ask (og Liv). Meget symbolsk er foråret på vej. For både Ask og Liv er der sket en personlig udvikling og en afklaring i forhold til det, de er flygtet fra og i forhold til dem selv. Med sine 2 synsvinkelbæreres tunge problemer sætter romanen efterskolelivet som et år med personlig udvikling på spidsen. Romanen tager fat i limboet mellem barn- og voksenlivet med efterskolemiljøet som baggrundstæppe. Parafrase Handlingen strækker sig fra den centrale hovedperson Ask ankommer til den efterskole, han skal være på i 1 år til cirka midtvejs i opholdet. Ask er på efterskole, fordi den mormor, han har boet hos hele sit liv, er syg og indlagt på sygehuset. Ask er bange for, at hun forsvinder (dør) lige som hans mor. Den anden hovedperson og synsvinkelbærer er Liv. Hun er på efterskole for at overvinde tabet af hele sit livsindhold: Den Kongelige Ballet. Kroppen kan ikke bære den hårde fysiske karriere. Både Ask og Liv skjuler sandheden om, hvad de forsøger at glemme. Efterskolelivet og miljøet skildres med de oplevelser, rammer og fristelser, der findes i den skoleform. Ask og Liv forelsker sig hinanden og får begge løsnet op for det traumatiske. En samtidsrealistisk ungdomsroman Efterskolelivet skildres realistisk. Det gælder både værelseslivet, kæresterier, udfordringer og reglementer m.m. I ungdomslitteraturen følges en ung, der skal gennem nogle initieringer, indvielsesriter i bred betydning, for at gå fra det at være et barn til at blive en voksen, et ungt menneske. Det gælder også for Ask konge taber. Ask får mere taletid end Liv, se Bilag 1 kapiteloversigt. Romantitlen fortæller inden læsningen, at Ask er den centrale person. Først når læsningen er godt i gang, kommer det fortællermæssige greb, at læseren skal ind i hovedet på både Ask og Liv. Seksualitet. Ask kan score, hvem han vil, tænker Liv. Det vises også. Ask kan score Stinna ad flere omgange, mens Asks værelseskammerat Mads må lide. Med 2 forskellige piger: Liv og Stinna, vises Asks 2 forskellige indgange til sex og nærhed. Tema og Motiv Temaet er Efterskoleliv, Der skildres regler, intro-traditioner, lærertyper etc. Men i det tema er også indbygget et lige så vigtigt tema som forelskelse, der har særlige betingelser på en efterskole. Forelskelsen bliver i romanen ekstra interessant, fordi de to forelskede skiftes til at have synsvinklen. Venskab og at være på flugt fra noget er undertemaer. Den særlige form for venskab og den særlige måde at lægge noget bag sig under et efterskoleophold skildres. Ask, der lægger navn til romanens titel, skiller sig ud fra mængden af de øvrige efterskoleelever. Det samme gør Liv. De bærer begge på en stor hemmelighed, der også gør dem ensomme midt i vrimlen. I Livs tilfælde er det, at hun skal forlige sig med et andet liv end det, hun og hendes familie havde forventet. Livs krop kan ikke magte balletkarrieren, og hun forsøger i begyndelsen at skjule det nederlag, som tabet af livsindhold og en fremtidig professionel karriere er for hende. Ask forsøger at skjule, at han er på efterskole, fordi den mormor, han er vokset op hos, er alvorligt syg. Mormoren er hans eneste reelle holdepunkt i livet, og han er forkrampet i sin frygt for, at mormoren skal dø. Målgruppe Målgruppe: klasse (anbefalet) 150 sider. Korte og overskuelige kapitler. Nogle kapitler er nærmest situationsbilleder eller en tankestrøm. Romanen er letlæst, og kompositionsmæssigt er den overskuelig: 1/2 års efterskoleliv og kapitler, der jævnligt skifter mellem de 2 centrale personers synsvinkler. Hovedvægten ligger på personen Ask. 3

4 Faglige mål og it-kompetencer Målene bygger på Fælles Mål Eleverne skal kunne definere romanen som en samtidsrealistisk ungdomsroman - Eleverne skal kunne forholde sig til (efter)skolemiljøbegrebet. - Eleverne skal kunne analysere og fortolke hovedpersonerne, lave personkarakteristik og forholde sig til deres udvikling - Eleverne skal gøre iagttagelser om fortællergreb (synsvinkelskift i forhold til indhold og layout) - Eleverne skal kunne forstå og forklare sproglige udtryk (inklusiv forfatterens titelvalg og navnevalg) - Eleverne skal kunne udvælge velvalgte oplæsningssteder (i relation til prøvekrav) - Eleverne skal kunne formulere sig mundtligt og skriftligt ud fra romanen indhold Eleverne skal kunne anvende Skole Tube-værktøjer i litteraturarbejdet: - Prezi > New Prezi > Journey - PIXTON > start > lav en tegneserie > plakat - Skoleblogs > anmeldelser > bogblog Desuden almindelig netsøgning (etymologi) Evt. brug af mobil eller ipad. Det er ikke sikkert, at alle mål bliver opfyldt for alle elever. Med sandsynlighed er elevernes tilegnelsesniveauer forskellige. Bemærkninger om opgaverne Først og fremmest er der fokus på Ask og Livs flugt /hemmelighed, som de bærer ind i efterskolelivet, deres forskellighed, deres gensidige fascination. Ask står tilsyneladende mellem 2 kvinde-/pigetyper. Forenklet sagt: Hende han nemt kan få, og hende, der umiddelbart kræver lidt mere af ham (fx s. 127). Det er oplagt at inddrage venskaber/relationer som Mads, Pelle og Stinna (fx s. 17, 20, 44). Trekantsdramaet bør også afdækkes: Ask, Stinna, Liv med Mads på sidelinjen. Eleverne vil få udbytte af at inddrage navnebetydningen/ etymologien i sammenhæng med hovedpersonerne: Ask er et drengenavn. Ask er et træ! (Asketræ). Ask var ifølge nordisk mytologi det første menneske på jorden, med Embla som partner. (ligesom Adam og Ava). Ifølge nordisk mytologi var de to første mennesker på jorden Ask og Embla. Ask og Embla var træstammer (formentlig af ask og elm), som lå og skurede i strandkanten. Odin kom forbi sammen med to andre guder Høner og Lødur. De tre guder gav træstammerne ånde, vilje og skønhed. Liv er et pigenavn. Liv er et nordisk navn, som betyder liv eller skjold. Det kommer af oldnordisk hlíf, der betyder dække, beskyttelse og især skjold. NB. Skole Tube-værktøjerne kan erstattes af andre eller findes som fri download på nettet. Mere viden om Camilla Wandahl: Hanne Schriver pædagogisk konsulent marts

5 UNDERVISNINGSFORLØB Før romanen udleveres Fælles Se en eller flere dokumentarudsendelser og/eller en dokumentarfilm (se Perspektiverende tekster, romaner og andre udtryksformer) Dokumentarudsendelserne kan streames på dk > Dantek-søgebasen eller Individuelt Start på en læselog. Skriv titel, forfatter, forlag og udgivelsesår. Brug Bilag 2 Læsefokus - efterskoleliv. Kryds 3 felter af, som dine fokusområder under læsningen. Mens romanen læses Individuelt Brug Bilag 1 Kapiteloversigt. Skriv i kolonne 4 sidetal, når du møder noget centralt, der passer til dine 3 fokusområder. Efter romanen er læst Individuelt Skriv ½ - 1 side om, hvorledes romanen var i forhold til de 3 fokusområder, du havde afkrydset. Skriv en parafrase på 5 10 linjer. En parafrase er en kort genfortælling af, hvad romanen handler om. Romananalyse og fortolkning Titlen 2 og 2 Søg på nettet Forklar ordene: Ask Konge Taber Forklar den samlede titel. Forklar betydningen af rækkefølgen i Ask Konge Taber. Personkarakteristik og personudvikling Piger / 2 og 2 Lav en Prezi > New Prezi > Journey. Brug standard med 7 dias. Vis med ord, et sidetal og de 7 faste slides mellem fodsporene Livs udfordringer i det første halve år på efterskolen. Inddrag Livs navn og symbolikken i hendes navn. Prezien skal vise en personkarakteristik af Liv og hendes personlige udvikling. Drenge / 2 og 2 Lav en Prezi > New Prezi > Journey. Brug standard med 7 dias. Vis med ord, et sidetal og de 7 faste slides mellem fodsporene Asks udfordringer i det første halve år på efterskolen. Inddrag Asks navn og symbolikken i hans navn. Prezien skal vise en personkarakteristik af Asks og hans personlige udvikling. Fremlæg for hinanden i 4-personers grupper. En pigegruppe fremlægger for en drengegruppe og omvendt. Fælles opsamling Samtale om Liv og Asks individuelle udvikling. Hvordan påvirker Liv og Ask hinanden? Hvilke forviklinger opstår der undervejs mellem dem? Hvad mener I om Liv og Asks valg? Inddrag også Mads og Stinna. Hvad repræsenterer de? Individuelt Brug Bilag 3 Portræt som inspiration. Lav dit portræt af Liv, hvis du er en pige. Lav dit portræt af Ask, hvis du er en dreng. Efterskolemiljøet 2 og 2 Lav en PIXTON > start > lav en tegneserie > plakat Indsæt et efterskolebillede fundet på nettet. I tekstbobler indsætter I sidetal og tekstuddrag, der beskriver efterskolemiljøet. Print ud og lav en udstilling eller fremlæg de forskellige plakater digitalt. Inddrag fx elevsamvær, lærertyper, regler og pligter. Brug Bilag 1 Kapiteloversigt med noter som hjælp. Fælles opsamling Perspektiver efterskolelivet i den eller de dokumentarer, I har set, med Ask konge taber og jeres almindelige skoleliv i grundskolen. Mormor Ask, som får mest taletid i romanen, afslører langsomt for læserne og for Liv mormorens eksistens og betydning. Følg sporene: s. 5, 19, 30, 33, 38, 39, 41, 48, og samt kapitlerne på s , , Forklar forholdet mellem Ask og hans mormor i din logbog. Fælles opsamling 5

6 Fortællestil: Sprogmosaik Brug Bilag 4 Fortællestil: Sprogmosaik Piger Vælg 5 udtryk ud og forklar dem i en sprogmosaik. Send bilaget til din lærer. Find dem fx på siderne: 16, 29, 71, 78, 90, 95, 97 og 140. Drenge Vælg 5 udtryk ud og forklar dem i en sprogmosaik. Send bilaget til din lærer. Find dem fx på siderne: 5, 8, 9, 13, 14, 18, 20, 23, 46, 60, 65, 67, 80, 81, 87, 101, 102, 115, 117 og 136. Symboler Fælles Hvad betyder fuglene (s )? Hvad betyder træerne (s. 32, 41, 67, 79 og 88)? Fortolkning den samlede forståelse Individuelt Skriv kort, hvad romanen drejer sig om. Du skal her skrive, hvad temaet er. Der kan godt være flere, eventuelt kan du have tema og undertemaer. Genre 4- personers grupper Brug ordkortene på Bilag 6 Genre. Kortene klippes ud/ skæres ud. I skal arbejde med litteraturbold på den måde, at I sidder i rundkreds. En starter med at kaste bolden/en lignende genstand, hvorefter den person, der modtager/ griber bolden, trækker et kort i bunken. Han/hun læser ordlyden op og forklarer og begrunder. Drenge Skriv Asks brev til Mads 5 år efter efterskoleopholdet. Brevet må gerne være et mailbrev, så du skal skrive i stilen 1:1, hvor det er et privat brev (i modsætning til en åben blog eller på FB osv.), du skriver. Piger. Skriv Livs brev til Katja 5 år efter efterskoleopholdet Brevet må gerne være et mailbrev, så du skal skrive i stilen 1:1, hvor det er et privat brev (i modsætning til en åben blog eller på FB osv.), du skriver. Skriv brevet. Vær bevidst om personer og tidsspændet på 5 år. Hvad er der sket i Asks/Livs liv? Hvordan er det blevet? Tænk på Asks/Livs alder og situation, når han/hun skriver det. I dit brev er Ask/Liv modnet og blevet 5 år ældre. Skriv brevet som en mail, du sender til din lærer. Din lærer vurderer dit private brev ud fra sporlig korrekthed, troværdighed i forhold til Ask/Liv. Det gælder både hans/ hendes personlighed, udvikling gennem de 5 år og hele forhistorien med tiden før efterskoleopholdet og det første halve år på efterskolen, som du kender fra romanen. Piger. Brug evt. det du ved om Katja fra s. 97, 140 og 147. Drenge. Brug evt. det, du ved om Mads fra s. 8, 127, 128, 130 og 131. Evalueringsopgave skriv en anmeldelse Lav en boganmeldelse på nettet. Skoleblogs > anmeldelser > bogblog Lav dit eget link til din anmelderreol. Brug Bilag 5 Anmeldelse skabelon og genre Fælles opsamling Oplæsningsopgave 2 og 2 Brug Bilag 1 Kapiteloversigt. Vælg ca. 1/2 normalside ud til oplæsning. Øv jer hver især. Optag evt. hinandens oplæsning vha. mobiltelefon eller ipad. Se derefter optagelserne sammen og giv hinanden konstruktiv kritik. Forklar for hinanden, hvorfor jeres oplæsningssted er velvalgt. På hvilken måde er oplæsningsteksten central? Skriftlig fremstilling skriv et brev 5 år efter Individuelt. 6

7 Perspektiverende tekster, romaner og andre udtryksformer Alle de nævnte titler kan bruges i et forløb med temaet skoleliv/efterskoleliv eller præsenteres i forbindelse med valg af prøveoplæg. I forhold til temaet er genren dokumentarudsendelse og -film også medtaget. De nævnte romaner og andre bøger kan eventuelt indgå i læsebåndslæsning. Billedfortællinger Følgende serie rummer alle forfatteres skolelivserindringer fra klasse: Jens Blendstrup: Alle dage kiksekage. Dansklærerforeningens Forlag Dy Plambeck: Drømmehøjen. Dansklærerforeningens Forlag Leonora Christine Skov: Glashuset. Dansklærerforeningens Forlag Cato Thau-Jensen: Et hjem med gevær. Dansklærerforeningens Forlag Kim Fupz Aakeson: Langhårsfrisure. Dansklærerforeningens Forlag Dokumentarudsendelser Kristine Sølling Møller: Det store år. Serie 1-6 udsendelser af 30 minutters varighed. DR Ligger med omtale og til streaming i VIA CFU s base Peter Engel: Efterskoleliv. Serie 1 3 udsendelser af 30 minutters varighed. TV Ligger med omtale og til streaming i VIA CFU s base Dokumentarfilm Peter Engel og Charlotte Vinther: Efterskoleliv: 300 dage på Samsø. 51 minutter. Zentropa Ligger på Kan købes som dvd hos VIA CFU. Anders Gustafsson og Patrik Book: Lille voksen. 40 minutter. Team Productions og Bastard Film i samarbejde med Det Danske Filminstitut TV Ligger på Kan købes som dvd hos VIA CFU. Romaner Begge romaner skildrer skoleliv på hver sin måde. Ronnie Andersen: Komatøs. Høst & Søn Jesper Wung-Sung: Skolen. Høst & Søn Sagstof Artiklerne er søgbare på Infomedia og findes i original layout. Birgitte Avnesø: Weekend kun for tøser. Horsens Folkeblad Anja Limkilde: Musical modner eleverne på Viby. Fyns Stiftstidende

8 Litteraturliste Ayoe Quist Henkel: Sammen om at læse litteratur klasse. Gyldendal Ayoe Quist Henkel: Sammen om at læse litteratur klasse. Gyldendal Inkl. kopiark og Lærerens ressourcebog Johannes Fibiger: Sagprosaens mønstre. Gyldendals små opslagsbøger. Gyldendal Ole Zoltan Göller: Greb om analysen: En opslagsbog. Alinea Yvonne Roug-Andersen, Jørgen Larsen og Roland Hackmann: Sæt skrivespor 1. Dansklærerforeningens Forlag 2008 Links Ask (hentet ) (hentet ) Dokumentarudsendelser > Dantek Opinion (hentet ) Camilla Wandahl (hentet ) Bilagsoversigt Bilag 1 Kapiteloversigt Bilag 2 Læsefokus efterskoleliv Bilag 3 Portræt Bilag 4 Fortællestil: Sprogmosaik Bilag 5 Genre Bilag 6 Anmeldelse skabelon og genre 8

9 Bilag 1 Kapiteloversigt SYNSVINKEL STIKORD SIDETAL NOTATER Ankomst 9-12 Ankomst 1. fredag LIV Tanker om elitesport 16 De to centrale piger Intro-kanotur Fællessang Stilletime LIV Basketball Brev fra mormor Morgensamling Løb LIV Morgenløb 35 Efterårsferie Pelles sommerhus Mads fest LIV Afsked med mor efter efterårsferie Bordtennis Liv Stinna Livs forstuvning LIV Livs forstuvning Opgave Brev til mormor LIV Opgave Neglelak Fodbold Opgave Dans LIV Følelser Træet Liv danser ballet Opgave Indledning Styrketræning værelsesliv Fremlæggelse Forelskelse i Liv LIV Ask kan score 90 Samtale med lærer Henrik Værelsessnak med Mads LIV Dansens Dag Livs bekendelse I mormors hus med Liv I mormors hus med Liv I mormors hus med Liv Heste

10 SYNSVINKEL STIKORD SIDETAL NOTATER Togtur Tilbage på efterskolen Udmåling af straf: En tænker LIV Telefonsamtale med mor Træning Erindringer Fremtidsdrømme Stinnas vrede Fredagsrengøring Ølfest Telefonsamtale med mormor Farvel til Liv I tog med Stinna LIV Livs sorg Hospitalsbesøg Livs forsvinden LIV Telefonsamtale med mor Asks kærlighedserklæring

11 Bilag 2 Læsefokus - efterskoleliv Kærlighed Frihed Udfordringer Venskab for livet Konflikter Anderledes lærere Reglement Morgenløb Værelseskammeratskab Natur Strabadser Fester Overtrædelser Modning Forelskelser Kærester Træning Hjemsendelser Savn Stilletimer Forviklinger Fremtidsafklaring Morgensamling Fritidsaktiviteter Overgangsfase Flirt Konflikter Flugt Friår Kreativitet Usikkerhed Udvikling Misforståelser 11

12 Bilag 3 Portræt Ideer til, hvad dit portræt af Liv/Ask kan indeholde: Portræt Alder Opvækst Privat Personlighed Billede (Kilde: Sæt Skrivespor 1) Særtræk Bedrifter Holdninger Udtalelser (citater) Udseende Miljø (bopæl, arbejdsplads) Fritid Hobby Evt. fejltrin Fremtid Nedture og højdepunkter i livet Familie, venner og bekendte (Kilde: Greb om analyse) 12

13 Bilag 4 Sprogmosaik s. s. s. s. s. 13

14 Bilag 5 Genre Mange ungdomsromaner skildrer en pige eller drengs udvikling fra barn til ung. Hvordan oplever du det i Ask konge taber? I en realistisk ungdomsroman er der ofte flere personer, der beskrives indgående. Hvordan oplever du det i Ask konge taber? I en realistisk roman er der genstande, der fortæller os, at vi er i en bestemt histo-risk periode. Er der eksempler på det i Ask konge taber? Hvis der er, så nævn gerne mindst 3. Hvordan er sproget med til at gøre romanen realistisk? Er der eksempler på, at årstider/ vejret har betydning for Ask og Livs udvikling? Hvis ja hvilke? I en realistisk roman kan der indgå konkrete historiske begivenheder (fx politiske begivenheder, tv-programmer eller film). Er der det i romanen? Hvordan er Ask konge tabers afslutning? Virker den realistisk i forhold til den historiske tid? Begrund svaret I en realistisk roman kan der være konkrete steder og miljøer. Nævn hvilke, der er i Ask konge tabers? Hvilken betydning har de for analysen og fortolkningen? Sammenlign romanen med 1 2 andre realistiske ungdomsromaner, du har læst. Næn mindst 1 lighed og 1 forskel. Hvad handler romanen om (motiv)? Hvad drejer romanen sig om (tema)? Hvordan er forholdet til det modsatte køn skildret, synes du? Var der noget i romanen, som ikke forekom realistisk for dig? Var der personer, der forekom mere realistiske end andre? Hvorfor/hvorfor ikke? Hvordan virker det på dig, at en realistisk roman drejer sig om efterskoleliv, forelskelse og hemmeligheder? Forklar. Virker Ask som en sandsynlig hovedperson i en realistisk roman, der foregår i vores samtid? Begrund dit svar. Hvem er fortælleren? Hvordan skildres familiemønstret i Ask og Livs familier? Var der noget i Ask konge taber, der undrede dig? Hvordan klarede Ask og Liv synliggørelsen og afklaringen med deres hemmeligheder? Virker Ask og Livs relationer troværdige? Hvorfor/hvorfor ikke? 14

15 Bilag 6 Anmeldelse - skabelon og genre Opinionsgenre Anmeldelse En anmeldelse tilhører opinionsgenren, fordi den har anmelderens personlige meninger og vurderinger med. Opinion betyder: stemning, mening, offentlig mening, vox populi. Den indeholder forskellige teksttyper. Noget er: Informerende Vurderende Normalt anvendes et kreativt sprogbrug, som også gør anmeldelsen underholdende Boganmeldelsens dele er: Overskrift (skal være en appetitvækker) Anmeldernavn Bogens titel Årstal for udgivelse Bogens forfatter Antal sider Genre (overordnet kategori: skøn- eller faglitteratur) Præsentation Kortfattet resumé Analyse Emne/tema De væsentlige personkarakterer (hovedpersonener) Tid, sted og miljø Eventuelle illustrationer Sværhedsgrad Vurdering - Subjektiv vurdering Karaktersystem med fx stjerner De enkelte dele blandes ofte Analysen springes af og til over Anmeldelser skrives ofte af fagfolk 15

Side 1 af 25 Udarbejdet af Hanne Schriver pædagogisk konsulent

Side 1 af 25 Udarbejdet af Hanne Schriver pædagogisk konsulent Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse TIL LÆREREN s. 3 Forord s. 3 Om romanen s. 3 Parafrase s. 3 Serien Spurt s. 4 Skriverprisen s. 4 Målgruppe s. 4 Faglige Mål og it-kompetencer s. 5 Bemærkninger om vandsymbolikken

Læs mere

Pædagogisk vejledning til

Pædagogisk vejledning til Pædagogisk vejledning til Udarbejdet af pædagogiske konsulenter Sara Sejrskild og Hanne Schriver Indholdsfortegnelse Viden til læreren 3 Til læreren om de faglige mål, som bygger på Fælles Mål 2009 3 Retfærdighed

Læs mere

Sara Skaarup: Sort sommer, Dansklærerforeningen, FFF,

Sara Skaarup: Sort sommer, Dansklærerforeningen, FFF, Sara Skaarup: Sort sommer, Dansklærerforeningen, FFF, Jonas og 27 andre unge ankommer til en sommerlejr, der er noget anderledes end de fleste af den slags lejre. Ingen fælles arrangementer og pligterne

Læs mere

Glemmer du, så husker jeg

Glemmer du, så husker jeg Glemmer du, så husker jeg Erindringer, det selvbiografiske og hverdagslivet Materialesæt inkl. ledsagemateriale beregnet til 6. 7. klassetrin Materialesæt NR 1. - 60 erne Indhold: 30 eks. Kim Fups Aakeson:

Læs mere

PÆDAGOGISK VEJLEDNING

PÆDAGOGISK VEJLEDNING PÆDAGOGISK VEJLEDNING U darbejdet af Pæd. konsulent Hanne Schriver VIA Center for Undervisningsmidler Indholdsfortegnelse TIL LÆREREN 3 Forord 3 Om romanen 3 Parafrase 3 Serien Spurt 3 Skriverprisen 3

Læs mere

Pædagogisk vejledning til

Pædagogisk vejledning til 1 Pædagogisk vejledning til 1 Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Helle Rahbek VIA Center for Undervisningsmidler 1 DET SKJULTE KORT af Morten Dürr Målgruppe: 6.-7.klasse Bogen er læseteknisk ikke svær

Læs mere

Krageungen af Bodil Bredsdorff

Krageungen af Bodil Bredsdorff Fokusområder Litterær analyse og fortolkning Mål: At eleverne prøver at indgå i et fortolkningsfællesskab omkring en fælles litterær oplevelse. At eleverne lærer at finde begrundelser i teksten for deres

Læs mere

Årsplan for dansk 3.-4.klasse

Årsplan for dansk 3.-4.klasse Årsplan for dansk 3.-4.klasse I den faste morgenlektion efter morgensamling, vil vi i dansk arbejde med følgende; Mandag: læsebånd + skrivebog Tirsdag: læsebånd + diktat Onsdag: læsebånd + bibliotekstid

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

6.D: Berømmelsens pris

6.D: Berømmelsens pris Mandag Kl. 8.00 11.15: Eleverne læser sine undre spørgsmål igen. Indsamling af kilder til projektet. Eleverne skaber sin egen mediebrønd, som passer til en gruppes vinkel, hovedperson og sammenlignelige

Læs mere

Undervisningsmateriale til I SVANESØEN af Aaben Dans og Odsherred Teater

Undervisningsmateriale til I SVANESØEN af Aaben Dans og Odsherred Teater Undervisningsmateriale til I SVANESØEN af Aaben Dans og Odsherred Teater udarbejdet af Susanne Hansson 2013 Forforståelse Spot på ord Grupper Målet med denne ordleg er at sætte spot på nogle væsentlige

Læs mere

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Pædagogisk vejledning til KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Udarbejdet af pædagogisk konsulent Sara Sejrskild Rejsenhus TIL LÆREREN Litteraturundervisning på mellemtrinnet skal fokuserer på genre,

Læs mere

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog DRENGEN der gik BAGLÆNS Undervisnings-e-bog Et touch værd! En UNDERVISNINGS-E-BOG tilpasset børneromanen "Drengen der gik baglæns" med fokus på læse- og fortællestrategier, samt indeholdende differentierede

Læs mere

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers Materialekassen Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Undervejs vil vi også deltage i forskellige projekter som Aktiv rundt i Danmark, Læseraketten, uge sex, etc.

Undervejs vil vi også deltage i forskellige projekter som Aktiv rundt i Danmark, Læseraketten, uge sex, etc. Årsplan 2015/2016 Dansk 4.klasse Årsplanen herunder er vejledende. Der vil som altid kunne ske ændringer af årsplanen i løbet af året, hvis der dukker et emne op, som pludselig er meget aktuelt eller spændende.

Læs mere

Biografien som genre: Livets fortælling

Biografien som genre: Livets fortælling Biografien som genre: Livets fortælling For folkeskolens 7. 9. klasse Varighed: 10 lektioner Af Annemette Hejlsted Folkeskolens ældste elever skal snart til at præsentere sig selv i nye sammenhænge. De

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

Litteratur der d ur yngste Vild med Vitello Kenneth Jakobsen Bøye kjboeye@hotmail.com. Vild med Vitello

Litteratur der d ur yngste Vild med Vitello Kenneth Jakobsen Bøye kjboeye@hotmail.com. Vild med Vitello Litteratur der d ur yngste Vild med Vitello Kenneth Jakobsen Bøye kjboeye@hotmail.com Vild med Vitello Book bøger af Kim Fupz Aakeson på mit CFU http://mitcfu.dk/lnkyybn Mål: Motivation og lyst til at

Læs mere

Komatøs af Ronnie Andersen

Komatøs af Ronnie Andersen Herning, december 2012 at sidde fastspændt i en mor/datter situation uden en voksen til stede I Ronnie Andersens fjerde bog Komatøs har han for første gang en pige som hovedperson. Og for første gang er

Læs mere

Det da løgn. Tegn på læring til læringsmålene kan være. Færdigheds- og vidensmål. Plot 4, kapitel 1. Side 10-55 FORTOLKNING

Det da løgn. Tegn på læring til læringsmålene kan være. Færdigheds- og vidensmål. Plot 4, kapitel 1. Side 10-55 FORTOLKNING Plot 4, kapitel 1 Det da løgn Side 10-55 FORTOLKNING Oplevelse og indlevelse Eleven kan dramatisere litteratur og andre æstetiske tekster gennem oplæsning og tegning mundtlige, kropslige og billedlige

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Skønlitterære tekster

Skønlitterære tekster Trin 1 Brevet af Jørn Jensen Læs historien højt i klassen og tal om indholdet. Eleverne vælger en af illustrationerne og laver en billedbeskrivelse. Det kan være mundtligt eller skriftligt. Tal om billedets

Læs mere

3. Løs følgende opgaver i dit hæfte: Hvad er der sket (førnutid)? Hvad vil der ske (fremtid)? Hvordan er kompositionen i de første to kapitler?

3. Løs følgende opgaver i dit hæfte: Hvad er der sket (førnutid)? Hvad vil der ske (fremtid)? Hvordan er kompositionen i de første to kapitler? DE GALE KIM FUPZ AAKESON 1. Hurtigskriv i ti minutter. Emnet er De gale. 2. + Du skal nu i gang med at læse. Romanen handler om nogle unge mennesker, der rejser gennem Danmark. Mens du læser, skal du indtegne

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Værnær AfAnniThus hol t Mål gr uppe: 7. 9. k l as s e Vær nær! Tekster i arbejdet: Ispigen fra Ispigen og andre fortællinger af Bent Haller. Det er ikke nemt fra De andre af Anna Grue Målgruppe 7.-9. klasse

Læs mere

Aktivitets og årsplan for gul klasse Svenstrup Efterskole 2015-2016 Dansk Tonni Jensen

Aktivitets og årsplan for gul klasse Svenstrup Efterskole 2015-2016 Dansk Tonni Jensen Aktivitets og årsplan for gul klasse Svenstrup Efterskole 2015-2016 Dansk Tonni Jensen Når vi når prøverne, skal alle være noget så langt, som arbejdsmoralen og kompetencer kan bære én. Af den årsag har

Læs mere

Dansk 7. kl Årsplan. Der arbejdes primært med øvrige forløb kan ses i elevernes mapper på Showbie.

Dansk 7. kl Årsplan. Der arbejdes primært med  øvrige forløb kan ses i elevernes mapper på Showbie. Dansk 7. kl Årsplan 2017 2018 Denne årsplan er udarbejdet, så den følger kompetencemålene efter 9. klasse i overensstemmelse med fælles mål med særligt fokus på 1. fase. Der tages forbehold for elevernes

Læs mere

Film - 7 gode argumenter for at arbejde med film

Film - 7 gode argumenter for at arbejde med film Film - 7 gode argumenter for at arbejde med film Film er så stor en del af børns hverdag, at det er vigtigt at arbejde pædagogisk med film helt ned til børnehavealderen og i hele skoleforløbet. Der er

Læs mere

Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012

Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012 Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012 Om Arangutang: http://www.youtube.com/watch?v=lmidzb2mwmw Vejledningen er udarbejdet af pædagogisk konsulent Kurt Thybo, VIA CFU Side 1 Arangutang handler

Læs mere

En smagsprøve Må ikke kopieres

En smagsprøve Må ikke kopieres Mundtlig prøve i dansk 10.-klasse-prøve - med fokus på andre udtryksformer GeGe Hanne Schriver Grethe Grønkjær Håndbog - med kopiark og oplæsningstekster Indhold Introduktion 4 Prøven i mundtlig dansk

Læs mere

Undervisningsforløb til Luremine Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune

Undervisningsforløb til Luremine Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune FORLAG Undervisningsforløb til Luremine Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune Til eleven Indledning Du skal nu læse bogen Luremine. Bogen består af to dele,

Læs mere

Årsplan for dansk 7. klasse Udarbejdet af Philip Holm Hansen Der tages forbehold for ændringer

Årsplan for dansk 7. klasse Udarbejdet af Philip Holm Hansen Der tages forbehold for ændringer Årsplan for dansk 7. klasse Udarbejdet af Philip Holm Hansen D tages forbehold for ændring Piode Faglige mål Forløb emn Matial, aktivitet August Kendskab til egne Opstart Gennemgå kompetenc og fællesmål

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer Titel Castet og berømt Stjerner i børnehøjde Hvor langt vil du gå for at blive stjerne? Denne vejledning bringer debatten ind i dit klasseværelse. Hvad vil det sige at være stjerne, og hvilke konsekvenser

Læs mere

Ud og vende af Merete Pryds Helle

Ud og vende af Merete Pryds Helle Vedr. bogen: Ud og vende er skrevet af Merete Pryds Helle (MPH) på opfordring. Dansklærerforeningen bad forfatteren om at skrive en roman til Frit for fantasi-serien. MPH fortæller, at hun på forhånd havde

Læs mere

Faglig relevans/kompetenceområder

Faglig relevans/kompetenceområder , Bjørn Ousland Fag: Dansk Målgruppe: 2.-4. klasse Billedbog:, Bjørn Ousland, Cappelen Damm AS, 2012 Faglig relevans/kompetenceområder Titlen kan opfylde mål inden for kompetenceområderne kommunikation,

Læs mere

Dansk 1960erne-70erne

Dansk 1960erne-70erne Dansk 1960erne-70erne Introduktion Dansk bliver i 1900-tallets midte lige så stille grundskolens vigtigste fag. I Den Blå betænkning er faget det første, der beskrives, og det sker med de indledende ord:

Læs mere

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

Årsplan med Fandango 4

Årsplan med Fandango 4 Årsplan med Fandango 4 På side 44-53 er der en oversigt for hvert kapitel i Fandango 4. Oversigten viser, hvilke kompetenceområder og færdigheds- og vidensmål der kan tilgodeses gennem arbejdet med Fandango

Læs mere

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel Udskoling, 7.-10. klasse Farlig Ungdom Version: 200901 Forfatter: Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen

Læs mere

Venner 4ever, afsnit 1 Mille

Venner 4ever, afsnit 1 Mille Venner 4ever, afsnit 1 Mille DR1, 2009, 30 min. Alle billeder i denne vejledning er fra tv-udsendelsen. Kort resume af tv-serien Mille er en tv-serie i 10 afsnit á 30 minutter. Serien er en fortælling

Læs mere

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår Forløb 7 Engelsk historie Titel: Village life 200 years ago Fag: Engelsk historie Klassetrin: 6. klasse Årstid: Forår, sommer, efterår 1 Kort om: I dette undervisningsforløb arbejder vi med at udvikle

Læs mere

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse FORLAG Undervisningsforløb til 9.-10. klasse ENGLEN, 10iCampus, Varde Illustration til Englen af Flemming Schmidt Introduktion Englen af Nick Clausen fra Heksens briller, Ordet fanger 2013 Undervisningsforløbet

Læs mere

Uge Skema Overskrift Indhold Målet 33 Man: Introplan Tirs: Introplan Ons: Introplan Tors: Skema Fre: Surprice 34 Tirs (2): Ons (2): Fre: Lejrskole

Uge Skema Overskrift Indhold Målet 33 Man: Introplan Tirs: Introplan Ons: Introplan Tors: Skema Fre: Surprice 34 Tirs (2): Ons (2): Fre: Lejrskole Årsplan for faget: Dansk i 9y Skoleåret 2013/14 Uge Skema Overskrift Indhold Målet 33 Man: Introplan Tirs: Introplan Ons: Introplan Skema Fre: Surprice 34 Tirs (2): Fre: Lejrskole Klasseregler og action!

Læs mere

Guldhjertet, Ulf Stark. Gyldendal 1995 Målgruppe: 4. klasse

Guldhjertet, Ulf Stark. Gyldendal 1995 Målgruppe: 4. klasse Gyldendal 1995 Handling Ludvig er en dreng på 12, som flittigt øver på flygelet i Henningsens klaverbutik hver dag efter skoletid. Han skal snart deltage i en stor musikkonkurrence, så det er vigtigt,

Læs mere

LENE KAABERBØLS HØG AAGAARD SVANEKIER

LENE KAABERBØLS HØG AAGAARD SVANEKIER LENE KAABERBØLS HØG AAGAARD SVANEKIER Vildheks et undervisningsforløb Du skal til at arbejde med bogen Ildprøven. Den er første bind i serien om Vildheks af Lene Kaaberbøl. Den har illustrationer af Anders

Læs mere

Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen.

Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen. Nidstangen Skrevet af Åsa Larsson og Ingela Korsell, illustreret af Henrik Jonsson. Resume De to brødre Alrik og Viggo kommer i pleje hos

Læs mere

I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem.

I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem. Litterær artikel I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem. Din litterære artikel skal bestå af tre dele: 1. Indledning 2.

Læs mere

Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse

Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse Af Mette Kjersgaard Andersen Dette undervisningsforløbs overordnede formål er at etablere en forståelse for genren fantastiske fortællinger. Hensigten

Læs mere

Undervisningsvejledning Af Lise Brunberg og Line Louise Buhl

Undervisningsvejledning Af Lise Brunberg og Line Louise Buhl Undervisningsvejledning til Marsmanden og andre historier fra Sogneager Bibelselskabets Forlag 1 Undervisningsvejledning Af Lise Brunberg og Line Louise Buhl Undervisningsvejledning til Marsmanden og andre

Læs mere

Problemstillingerne knytter sig til bøgernes tekster og kilder (også kilderne fra kopiarkene i lærervejledningen til Liv og religion).

Problemstillingerne knytter sig til bøgernes tekster og kilder (også kilderne fra kopiarkene i lærervejledningen til Liv og religion). Forslag til problemstillinger og produkter Dette hjælpeark kan inspirere til arbejdet med selvvalgt problemstilling og udarbejdelse af produkter/kulturteknikker. I kan sikkert selv finde på mange flere

Læs mere

Fluesommer af Arne Svingen

Fluesommer af Arne Svingen Herning, februar 2014 Alt imens der fra yngre danske forfattere kommer lixede, ordknappe fortællinger om det, der gør allermest ondt, så giver norske Arne Svingen sine læsere tid. Tid til fordybelse, tid

Læs mere

Årsplan for 7. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Dansk

Årsplan for 7. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Dansk Årsplan for 7. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Dansk Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 Mandag start Velkommen i 7. kl. Årsplan introduceres, mål, indhold og visioner for

Læs mere

Inspiration til undervisningsforløb med romanen Kodeks Målgruppe: klasse Udarbejdet af Gudrun Østergaard

Inspiration til undervisningsforløb med romanen Kodeks Målgruppe: klasse Udarbejdet af Gudrun Østergaard Inspiration til undervisningsforløb med romanen Kodeks Målgruppe: 8.- 9. klasse Udarbejdet af Gudrun Østergaard Titel: Kodeks Forfatter: Gudrun Østergaard Forlag: Calibat Udgivelsesår: 2017 Antal sider:

Læs mere

Jesper Nicolaj Christiansen og Peter Snejbjerg: Æblet, dansklærerforeningen, 2008

Jesper Nicolaj Christiansen og Peter Snejbjerg: Æblet, dansklærerforeningen, 2008 Jesper Nicolaj Christiansen og Peter Snejbjerg: Æblet, dansklærerforeningen, 2008 Æblet er en billedroman, der på en gang fortæller en spændende historie om en kedelig sommerferie som på en gang ændres

Læs mere

Cahaya 4. 7. klasse Land Sprog Censur Original titel Instruktion Varighed Niveau Fag Temaer

Cahaya 4. 7. klasse Land Sprog Censur Original titel Instruktion Varighed Niveau Fag Temaer 4. 7. klasse Land: Indonesien, 2012 Sprog Indonesisk tale, danske undertekster Censur Ej fastsat af Medierådet Original titel Cahaya Instruktion Jean Lee Varighed 10 min Niveau 4. 7. klasse Fag Dansk,

Læs mere

UGE EMNE/ TEMA Færdighedsmål Vidensmål

UGE EMNE/ TEMA Færdighedsmål Vidensmål Årsplan dansk 3. klasse Denne årsplan er lavet med sigte på Forenklede fælles mål for 3.-4. klasse ( se www.uvm.dk ). Arbejdsformen vil variere mellem værkstedsundervisning, fælles oplevelser, oplæg samt

Læs mere

Finde tekst Forberedelse Sammenhæng. Vurdering. It og kommunikation Sproglig bevidsthed

Finde tekst Forberedelse Sammenhæng. Vurdering. It og kommunikation Sproglig bevidsthed Klasse: 6. klasse Skoleår: Uge/måned Antal lektioner Kompetenceområde(r) Uge 33-35 12-14 Læsning Finde tekst Forberedelse Sammenhæng Vurdering It og kommunikation Sproglig bevidsthed HVERDAGENS MULTIMODALE

Læs mere

Opgaver til En dødssyg ven - af Daniel Zimakoff

Opgaver til En dødssyg ven - af Daniel Zimakoff En dødssyg ven læs den før din kollega! Viborg, september 2010 Som dansklærer i overbygningen (7. 9. årgang) har jeg ingen problemer med at finde bøger til de sidste to år, men til syvende klasse kniber

Læs mere

Årsplan for 3. klasse Skoleåret 2013/2014 efterår Fag: Dansk

Årsplan for 3. klasse Skoleåret 2013/2014 efterår Fag: Dansk Årsplan for 3. klasse Skoleåret 2013/2014 efterår Fag: Dansk Danskfagets overordnede formål: At eleverne oplever sproget som en kilde til personlig og kulturel identitet At eleverne får lyst til at bruge

Læs mere

Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14

Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14 Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14 Formål Overordnet er formålet med undervisningen at styrke elevernes bevidsthed om og indsigt i det danske sprog og gøre dem i stand til at bruge det alsidigt. Jeg

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Dansk årsplan 5. klasse

Dansk årsplan 5. klasse Dansk årsplan 5. klasse 2016-2017 I dette skoleår fortsætter vi med genrekendskab og litterære begreber såsom personkarakteristik, miljø, komposition, virkemidler, fortællere samt synsvinkel, teksters

Læs mere

Drengen med sølvhjelmen

Drengen med sølvhjelmen Drengen med sølvhjelmen UNDERVISNINGSFORLØB TIL AF HANNE KVIST Et undervisningsforløb Tid Selve læsearbejdet har fordelt sig over 4 uger, fordelt således: Første gang læste jeg højt fra begyndelsen og

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER KEVINS HUS Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores

Læs mere

P.S. Krøyer - sikken fest!

P.S. Krøyer - sikken fest! Pædagogisk vejledning P.S. Krøyer - sikken fest! Tema: billedkunst, kulturhistorie, kunsthistorie, biografi Fag: Dansk, billedkunst som valgfag Målgruppe: 8-10. Klasse Hip, hip, hurra, billedet er fra

Læs mere

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen Peter Thrane Indhold: 1. Titlen side 2 2. Sproget side 2 3. Tiden side 2 4. Forholdet til moren side 3 5. Venskabet til Julie side 3 6. Søsteren

Læs mere

Undervisningsmateriale samt eleveksempel lavet i BookCreator

Undervisningsmateriale samt eleveksempel lavet i BookCreator Undervisningsmateriale samt eleveksempel lavet i BookCreator Litteraturarbejde og Logbog 3. klasse Pelle Pamfilius Rejsen mod landet i Øst, 20 uger (her kun et udsnit), INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3: Billeder

Læs mere

VEJLEDNING TIL LÆSEKREDSE AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER AAKB.DK

VEJLEDNING TIL LÆSEKREDSE AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER AAKB.DK VEJLEDNING TIL LÆSEKREDSE AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER AAKB.DK INDHOLD 4 Introduktion til vejledningshæftet 5 Hvordan starter du en læsekreds? Hvordan finder du medlemmer til en læsekreds? Hvor skal I mødes?

Læs mere

Kopierne af Jesper Wung-Sung

Kopierne af Jesper Wung-Sung VIA CFU, januar 2011 Mon de kan reparere dig? Resume: Jonas A. Andersen tror, at han er en ganske almindelig dreng. Interesseret i fodbold og Maria. Men efter at have spillet sit livs bedste kamp som forældrene

Læs mere

Arbejdsopgaver til Hjerte i vente Udarbejdet af Camilla Wandahl

Arbejdsopgaver til Hjerte i vente Udarbejdet af Camilla Wandahl Arbejdsopgaver til Hjerte i vente Udarbejdet af Camilla Wandahl Følgende opgaver er udarbejdet, så eleverne alene, to og to, i grupper og fælles i klassen får mulighed for at arbejde med romanen både før,

Læs mere

Fucking forelsket - af Nils J. A. Schou

Fucking forelsket - af Nils J. A. Schou Viborg, oktober 2008 Denne bog (og titel) deler vandene. Hvor nogle lærere finder sproget i bogen uegnet til undervisningsbrug, mener jeg, at Nils Schou fanger tidens tone blandt unge og fortæller med

Læs mere

ÅRSPLAN 4. KLASSE DANSK 2016/2017 Voldumegnens Friskole, Eva Bak Nyhuus

ÅRSPLAN 4. KLASSE DANSK 2016/2017 Voldumegnens Friskole, Eva Bak Nyhuus ÅRSPLAN 4. KLASSE DANSK 2016/2017 Voldumegnens Friskole, Eva Bak Nyhuus Undervisningen i dansk i 4. klasse er tilrettelagt på baggrund af Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål. I 4. klasse skal

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Skolen 200 år, skolelivet før og nu med fokus på trivsel. Varighed: ca 1 uge Målgruppe: klasse

Skolen 200 år, skolelivet før og nu med fokus på trivsel. Varighed: ca 1 uge Målgruppe: klasse Skolen 200 år, skolelivet før og nu med fokus på trivsel. Varighed: ca 1 uge Målgruppe: 0.-2. klasse FRA FÆLLES MÅL At eleven kan udtrykke sig i skrift og tale i nære og velkendte situationer At eleven

Læs mere

Pædagogisk vejledning http://filmogtv.mitcfudk

Pædagogisk vejledning http://filmogtv.mitcfudk Side 1 af 5 Tema: mobning, sammenhold og venskab Fag: dansk Målgruppe: indskolingen Produceret af Nordisk film Udsendelses år: 2005 Varighed: 65 min. Filmen, Fuglekrigen i kanøfleskoven, handler om to

Læs mere

Dansk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 15/ 16

Dansk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 15/ 16 De ugentlige dansktimer vil bestå af: - Diktater / skriveøvelser (selvstændigt arbejde) - Grammatikøvelser (både selvstændigt arbejde og læreroplæg). - Frilæsning-læseøvelser - Den resterende tid anvendes

Læs mere

Bent Haller Wildsvin Opgaver Personkarakteristik - Sprog - Symbolik - Temaer - Genre

Bent Haller Wildsvin Opgaver Personkarakteristik - Sprog - Symbolik - Temaer - Genre Bent Haller Wildsvin Opgaver Personkarakteristik - Sprog - Symbolik - Temaer - Genre 1 Indledende opgaver: Bogomslag og titel 1. Uddeling af arbejdsark/kompendium 1. del. 2. Mål for arbejdet i dag: at

Læs mere

Årsplan 10. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17

Årsplan 10. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17 Tema: Identitet og ungdomsliv/ tekster Uge 32-37 38 Eleven kan styre og betydning I kontekst. Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form der passer

Læs mere

Prøveopgaverne henvender sig til elever i 8.-10. klasse. Denne forløbsbeskrivelse er til prøveopgave 6 Talemåder.

Prøveopgaverne henvender sig til elever i 8.-10. klasse. Denne forløbsbeskrivelse er til prøveopgave 6 Talemåder. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Synopseprøven -sådan kan du gøre tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Prøveform B Dansk prøveform B også kendt som synopseprøven Tekstopgivelserne skal indeholde: Fiktion

Læs mere

Analysemodel til billeder

Analysemodel til billeder Analysemodel til billeder En vigtig del af et billede er den historie det fortæller. Når du skal aflæse denne historie, skal du bruge din egen oplevelse af billedet, men du skal også se nøje på hvad billedet

Læs mere

Klart på vej - til en bedre læsning

Klart på vej - til en bedre læsning FORLAG Lærerguide til LÆSEKORT Klart på vej - til en bedre læsning Af Rie Borre INTRODUKTION Denne vejledning er udarbejdet til dig, der gerne vil gøre din undervisning mere konkret og håndgribelig for

Læs mere

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse, filmspot og diskussion. Eleverne skal ved hjælp af billeder arbejde med deres egne forventninger til og fordomme

Læs mere

IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF

IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF 35 friskoler 0.-10. klasse 7200 elever Ca.850 ansatte 2 ansatte i FKF Hans Jørgen Hansen 2 Ny folkeskolereform fra 1.8.14 + ny digitaliseringsstrategi

Læs mere

Årsplan 9. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17

Årsplan 9. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17 Tema: Identitet Uge 32-39 32 styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form der passer til

Læs mere

FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål

FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål 1. ER DU ENIG? FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål Beskrivelse Eleverne og underviseren sidder på stole i en cirkel. Underviseren læser et udsagn højt. Hvis eleverne er

Læs mere

VIA Center for Undervisningsmidler

VIA Center for Undervisningsmidler VIA Center for Undervisningsmidler Pædagogisk vejledning udarbejdet af pædagogisk konsulent Hanne Schriver Indholdsfortegnelse TIL LÆREREN... 3 Forord... 3 Om romanen.... 3 Parafrase... 4 Socialrealisme

Læs mere

VITELLO. Kim Fupz Aakesons. af Kenneth Jakobsen Bøye

VITELLO. Kim Fupz Aakesons. af Kenneth Jakobsen Bøye VITELLO Kim Fupz Aakesons Undervisningsmateriale af Kenneth Jakobsen Bøye Undervisningsforløbet til skuespillet Vitello. Mål: At børnene gennem både kreative, skriftlige og mundtlige opgaver får lyst til

Læs mere

Årsplan i dansk for Klasse 34 skoleåret 2014-2015 Signe Søe Kongsvold

Årsplan i dansk for Klasse 34 skoleåret 2014-2015 Signe Søe Kongsvold Klasse 34 har 9 lektioner dansk ugentligt. Derudover er der 30 minutters læse- eller skrivebånd dagligt. Aktiviteterne i læse- og skrivebånd kan ses herunder: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Læsebånd

Læs mere

Uge Indhold Litteratur Fælles mål

Uge Indhold Litteratur Fælles mål Årsplan 2014/15 sprog Fag Dansk FS10 Gymnastikefterskolen Stevns Lærer Lene Møller Årgang 2014/15 Uge Indhold Litteratur Fælles mål 34 Introduktion - To sandheder og en løgn - Litteraturquiz - Spørgeskemaer/elevmål

Læs mere

Årsplan 7/8. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17

Årsplan 7/8. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17 Læsetræning og forberedelse til Lejrskole på Bornholm Uge 32-37 Lektioner 1.forløb Uge 32-37 26 lektioner Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst. Eleven

Læs mere

Orientering om VILDE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole

Orientering om VILDE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Orientering om VILDE PIGER Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Til den unge ER LIVET FOR VILDT? ER DU EN PIGE MELLEM 13-15 ÅR? Kan du kende noget af dette fra dig selv: Du kommer ofte op at skændes med

Læs mere

I år er alting anderledes - af Ina Bruhn

I år er alting anderledes - af Ina Bruhn Lupinmarken juni 2008 Ovennævnte bog er en oplevelse, som hverken lærere, elever eller forældre skal snydes for! Jeg har læst bogen både med to dygtige syvende klasser og en almindelig ottende. Alle tre

Læs mere

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ Formålet med faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Undervisningsforløb til indskolingen

Undervisningsforløb til indskolingen Undervisningsforløb til indskolingen Grantræet Grantræet, der er frit baseret på H.C. Andersens eventyr, kan give eleverne i indskolingen kendskab til den danske skov og indblik i, hvordan en historie

Læs mere

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer En Smuk Bog Unge der har mistet Michelle Dettmer og Matilde, Ditte, Steffan, Rikke, Martin, Martin, Louise, Nicklas, Ida, Line, Camilla, Camilla, Johannes, Sofie, Martin, Tina, Malene, Ann og Karin 5 Michelle

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BENNI BÅT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

INTET Janne Teller SPØRGSMÅL TIL HELE ROMANEN FORTÆLLER: BUNKEN AF BETYDNING: Hvilken type fortæller er Agnes?

INTET Janne Teller SPØRGSMÅL TIL HELE ROMANEN FORTÆLLER: BUNKEN AF BETYDNING: Hvilken type fortæller er Agnes? SPØRGSMÅL TIL HELE ROMANEN FORTÆLLER: Hvilken type fortæller er Agnes? Ville det være blevet en anden fortælling, hvis Sofie var fortælleren? Hvorfor/hvorfor ikke? Hvis ja på hvilken måde? Hvordan er Agnes

Læs mere