Generalforsamling 15. maj 2013 Bestyrelsen mundtlige beretning V. Dorte Svane Peschardt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 15. maj 2013 Bestyrelsen mundtlige beretning V. Dorte Svane Peschardt"

Transkript

1 Generalforsamling 15. maj 2013 Bestyrelsen mundtlige beretning V. Dorte Svane Peschardt De store ord Inklusion, innovation, mangfoldighed, frihed, bærerdygtighed, forandring, fornyelse og reformer Vi tillægger begreberne betydning og giver dem mening, så de forstyrre og passer ind i vores egen virkelighed her på Balle. Ordene er flossede i kanterne af de mange flotte sammenhænge de er indgået i men må naturligvis være mere end tomme floskler. Det kræver et målrettet samarbejde, når ordene forankres i vores daglige arbejde og komme vores elever til gavn, både her på Balle og de frie skoler imellem. Vi er en skoleform, som skal leve op til det samfundsmæssige udsyn og vi må ikke fralægge os ansvaret. Vores stærkeste kort er, at vi selv bestemmer. Vi kan gøre begreberne til virkelighed fra i morgen, og det kræver ingen lovændringer eller bekendtgørelsesjusteringer. Det kræver kun holdning, mod og handlekraft og det har vi her på BALLE. Den stærke kraft Begreberne skal finde den bedste vej på Balle, hvor de levendegøres i et samspil med skolens aktører, og det princip det må vi aldrig gå på kompromis med. Det er en fri bevægelighed som vi skal turde bruge til at føre ideerne til handling. Det er her den stærke kraft befinder sig, så der skabes et fællesskab omkring de værdier og den kultur, som vi har fået opbygget igennem mange år. Vi har i Danmark frihed til at skabe den friskole og efterskole, som vi tror på. Og tror vi ikke på den må vi lave den om. Jeg finder dagligt stolthed over det som bestyrelsen, ledelse og medarbejdere har givet til skolens fællesskab for at få det til at lykkes her på Balle. Der kan være store panderynker den ene dag, fordi elevoptaget ikke er godt nok eller fordi en lockout kom forbi. Lockout har landet over været en stærk kraft for de frie skoler. Mange lærere har været låst ude og stort set alle skoler har været påvirket af lockouten. Bestyrelsen og ledelsen har været bevidste om de konsekvenser det har medført og vi ser nu frem ad og takker for den opbakning mht. friskole forældrebetaling. Vi glæder os til, at få gang i projekt legeplads i friskolen. Det har stor økonomisk betydning for en skole som vores, at efterskoleeleverne ikke har været sendt hjem. Heldigvis er vi så privilegeret her på Balle, at alle ansatte, lærerne og ledelsen efter et par timer, er panderynker afløst af svedperler fordi alle på BALLE er i bevægelse. Forældrenes DNA Fælles for os som forældre er, at vi gerne vil det allerbedste for vores børn det er vores udgangspunkt. Det lykkes ikke altid, det ved vi. På Balle er det vigtigt, at vi vil alle slags forældre: Den karl- smarte far i den store bil, den ydmyge, den generte, den snakkesalige mor osv. Vi ved, at der er børn, som har mange forældre og andre, som ingen har. Fælles for forældrene er, at alle skal tages alvorligt og behandles derefter i med- og modgang.

2 Det gode forældresamarbejde med information og dialog er vigtigt, netop fordi eleverne og forældrene er de primære interessenter. Her skal vi blive ved med at udvikle os. Der er ingen forældre i dag, som sender deres børn på vores friskole eller efterskole for at få tiden til at gå. Vi sender vores børn til de frie skoler, fordi vi tror, det vil give dem den styrke fagligt og menneskeligt som de har brug for i deres videre liv. Økonomisk frihed I efterskolen er tilskudsmodellen sat i spil et meget offensivt udspil. Den nuværende tilskudsmodel er fra 2004 og umiddelbart enkelt. Den er i grunden en model, som passer rigtig godt til skoleformen. Når målet er at vi skal have alle unge med også de udsatte, kan det nuværende taxameterprincip ikke løse de udfordringer, skoleformen har for an os. Enkelt er det ikke og skolerne vil kæmpe indædt for deres eksistens grundlag. Det bliver alle kamp mod alle. Styrelsen og alle efterskoler har en stor opgave foran sig. Det kan få stor økonomisk betydning for en skole som vores, hvordan tilskudsmodellen bliver skruet sammen. Vi sover med løbeskoene på. Årets resultat blev et overskud på 1.5 million mod budgetteret 1,2 million kroner et flot og godt resultat. Vores mål er: At skolens midler forvaltes, så de bliver til størst mulig gavn for skolen. At vi udarbejder et udviklingsbudget, vi effektivisere og skal være bæredygtige. Vi vil gerne en overskudsgrad på omkring 5 % - i år ligger den på 4.2% Vi betragter resultatet som godt og tilfredsstillende, solidt og nødvendigt. Hovedårsagen til det gode resultat kan forklares ved, at vi har formået at fastholde elever i efterskolen, en fortsat grundig omkostningsanalyse og tiltrukket nye elever og familier til friskolen. Elevtallet både i friskolen og efterskolen har været højere end vi har budgetteret. Også på dette punkt er målsætningen for 2012 mere end opnået. Der er blandt andet lavet flere tiltag for at markedsføre skolen, både i friskolen og efterskolen, hvilket I også kan se ud af vores markedsføringsudgifter, der i perioden har været stigende. Fremadrettet vil vores fokusområde fortsat være markedsføring af skolen, hvorfor vi forventer at udgifterne hertil vil stige. Likviditetsgraden ligger på 47,2 % - det finder vi meget positivt og giver os økonomiske muligheder. Vi har råd til udvikling. Vi tjener penge hvert år og vores egenkapital stiger. Vi forvalter en stor økonomi små 36 millioner kroner og det kræver en strategisk og stram styring. Steen Pedersen fra BDO vil uddybe de økonomiske betragtninger under punkt 4.

3 Målsætninger Vores absolutte mission er, at alle elever der har valgt BALLE skal opleve, at vi vil gøre en forskel. Vi vil udvikle os i tiden til tiden. Vi vil bidrage til, at eleverne udvikler sig til ansvarlige og engagerede verdensborgere. At flest mulige unge gennemfører en ungdomsuddannelse. For at vi kan leve op til vores mission kræver det, at vi hele tiden sætter nye mål. Vores målsætning i dette år har bl.a. været, et øget fokus på markedsføring og et nyt naturfagligt undervisningsområde. Byggeriet er godt i gang og vi er meget tilfredse med samlet løsning der er fundet. Et meget spændende naturfagligt undervisningsmiljø vil stå klart til august. Til stor gav både for friskolen og efterskolen. Samtidig er den gamle, utætte og meget lidt charmerende gangbro væk og en ny forbindingsled med gruppeopholds- være og arbejdsrum bliver virkelighed. Friskolens vokseværk giver også plads udfordringer. De bliver også løst, ved at kommende 9. klasse skal have nyt klasselokale i det forhenværende fysiklokale. Byggeriet giver god sammenhængskraft. Det glæder os meget, at disse målsætninger lykkes for os. Pt. arbejder vi med endnu målsætning vi kikker på friskolebetalingen generelt og i et helhedsbillede. Vi vurderer pt om betalingen skal skrues anderledes sammen. Bør der være søskende rabat, hvordan får vi de bedste muligheder for at fremme SFOéns vilkår og hvordan skal busdriften være? Fastholdelse er altid en målsætning. Både økonomisk, men også pædagogisk. Set i et pædagogisk perspektiv, har vi valgt, at designe 8 køjesenge. Vi vil forsøge os med 8 3- mandsværelser. Det giver nogle pædagogiske værktøjer, som vi vil udfordre. Ligeledes har vi valgt, at efterskoleeleverne ikke bor med den samme elev hele skoleåret. Den virkelighed vi er en del af, øger presset. Det er meget lettere at dyrke idealerne, når alle krybber er fyldt op. De samfundsmæssige konjunkturer er med til at sætter dagsordenen. Glædeligt er det, at de unge strømmer stadig til efterskolernes 10. klasser. En ny analyse viser, at tilmeldingstallet for det kommende skoleår er det højeste i tre år. Knap 550 flere elever er tilmeldt på landsplan. Midlet til at komme foran Vi lever i en globaliseret verden. Efterskoleforeningen ser derfor genre, at en arbejdstidsramme fremadrettet afspejler forskelligheden og den globaliserede virkelighed. En kommende arbejdstidsramme skal afspejle tingene, som vi ser morgendagen. Den skal i høj grad give mulighed for, at skoleformen kan udvikle sig og dermed står stærkere i uddannelsesbilledet. Et kommissorium er under udformning. Det er helt afgørende for efterskoleformen, at den ikke er en dagskole med overnatning. En øget decentralisering kræver dygtige ledelser der udfolder ledelse i det daglige og står ved ansvaret 24

4 timer i døgnet, og som er fuldt beviste om, at de holder mange skæbner i deres hånd. Sådan en ledelse har vi på Balle. Præstø ulykken har gjort dybt indtryk på os alle. Lærerne og de øvrige medarbejdere er dem, der om nogen får det til at lykke med eleverne. Det er dem, der har pædagogisk viden og ideer til, hvordan undervisning og samvær spiller sammen. Det er dem, der hver sommer tager afsked med store drenge og piger, som græder og forældre som grådkvalt nikker. Det fundament skal en fremtidsramme stå på. Medarbejder trivsel er ganske enkelt et nøgleord for succes. Tak Da dette skoleår startede i august, kunne vi fejre Dorthe og Jans 10. års jubilæum og virke her på Balle. Alle taler om at gøre en forskel men hvordan gør man? Ambitionen om at gøre en forskel har helt igennem været en rød tråd i jeres virke. I flytter jer i nye retninger og er i bevægelse. En varm og dyb TAK til jer for de første 10. år for jeres entusiasme, energi og vilje til at lykkes. Dernæst til jer forældre, forventer vi et respektfyldt og særligt samarbejde både i friskolen og efterskolen.,,vi opsøger jer, og vil gerne i dialog med jer. Vi har brug for engagerede forældre der vil være med til at videre udvikle Balle og det kan ikke understreges tilstrækkeligt, hvor vigtigt det er for os. Vi er taknemmelig for, at I stiller jer til rådighed. Vi har en daglig ledelse og medarbejdere, som bærer en ganske særlig stolthed for skolen. De taler om nogen med mange i dagligdagen såvel økonomi, som nuværende og kommende forældre som skal have et par gode råd og vejledning. I sætter overliggeren højt og, I har eleverne og skolens hverdagsliv for øje. I er dygtige, engagerende og myreflittige folk. Det er en stor glæde at arbejde sammen med jer. Tak for det. Vi sætter stor pris på samarbejdet til skolens mange øvrige samarbejdspartnere. Det er vigtigt med en engageret bestyrelse, som er repræsentativ i forhold til skolens virksomhed. Alt hvad vi har fingre i, er kompliceret. Det kan tage lang tid med kantede diskussioner. En stor tak bestyrelsen vi er ofte i kontakt og vi er bevidste om den ramme vi mødes i og den sag vi arbejder for. Medspillet Vi kan ikke stå distancen alene. Det er medspillet med andre, som danner karakter, såvel for den enkelte, som skoleformen som helhed. Det er særligt i udfordrende tider, at vi skal udvise evnen til at gå i store sko og dele viden. Vi arbejder ikke kun for de frieste vilkår. Vi arbejder for de bedste. Og disse bør samle os. Ikke altid i enighed, men i dialog om det fælles bedste. Et fælles bedste, som vi hver især kan bruge friheden til at forpligte os på. Morgendagens samfund har i den grad brug for os som skole, og går vi altid i andres fodspor kommer vi aldrig foran men her øver vi os dagligt i at tegne mennesker og samfundet, som det fortjener at se ud. Vi skal her på BALLE give hver enkelt barn og ung optimale vilkår for den enkeltes udvikling fagligt, socialt og personligt.

5 De skal kunne erfare og lære af det, at de kan mestre noget, at de opleve personlig succes, anerkendelse og respekt for deres bidrag og det de kan. Praktisk, musisk og boglige fag skal gå hånd i hånd når det skal lykkes. Tak for opmærksomheden tak for ordet.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners. generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus.

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners. generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus. Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus. Det talte ord gælder. Tusind tak for invitationen til at tale

Læs mere

Hermed overlader jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens behandling.

Hermed overlader jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens behandling. Beretning 2007 Der er to ting, der især vil være i fokus i beretningen for 2007. Det ene er byggeriet og de nye værksteder, og det andet er eksamensfri skole og obligatoriske prøver. Ved generalforsamlingen

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling på Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole Torsdag d. 27. februar 2014

Ekstraordinær generalforsamling på Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole Torsdag d. 27. februar 2014 Ekstraordinær generalforsamling på Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole Torsdag d. 27. februar 2014 Generalforsamlingen starter kl. 17.00 og foregår i skolens foredragssal. Dagsorden 1 Valg af dirigent,

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

Ledelsesberetning generalforsamlingen, marts 2015

Ledelsesberetning generalforsamlingen, marts 2015 Ledelsesberetning generalforsamlingen, marts 2015 Musiktur til Jamaica, New York som rammen om en dannelsesrejse, dykkertur til Thailand, kulturrejse til Oman, New Zealand eller Japan. Efterskolerne lokker

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2015

Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2015 Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2015 - Det talte ord gælder Fremtiden kommer af sig selv, fremskridtet ikke For præcist et år siden var vi også samlet her i Aalborg. Vi var nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Værdierne gør forskellen

Værdierne gør forskellen Værdierne gør forskellen 1 Indhold Indledning: Værdierne er fundamentet 5 Værdi nr. 1: Fællesskab og samarbejde 6 Værdi nr. 2: Frihed under ansvar 14 Værdi nr. 3: Faglighed 26 Værdi nr. 4: Plads til alle

Læs mere

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os.

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Mundtlig beretning 2014 Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Jeg tror ikke, der var nogen, der i deres vildeste fantasi havde kunnet

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

i skolens samlende fællesskab og en væsentlig ressource i forhold til at realisere alle elevers udbytte af skolegangen. Skolen forpligter sig til:

i skolens samlende fællesskab og en væsentlig ressource i forhold til at realisere alle elevers udbytte af skolegangen. Skolen forpligter sig til: Charter 11 Lilleskolernes Charter: Skolen er for børn Tiltrådt den / - 2011 af... skole Skolen er enig i: At skolen er for alle forældre, der kan tilslutte sig dens værdier og grundlag. At skolen er for

Læs mere

Selvevalueringsrapport 2006-2007. Realkompetencer

Selvevalueringsrapport 2006-2007. Realkompetencer Ågård Efterskole Selvevalueringsrapport 2006-2007 Realkompetencer En opfølgning og uddybning af selvevalueringsrapporten 2005-2006 Udarbejdet af: Mette Sanggaard Schultz og Kirsten Storgaard Ågård den

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Ledelsesberetning 2014

Ledelsesberetning 2014 1 Ledelsesberetning 2014 2014 blev et særligt år for vores grundlægger af skolen Theodora Lang. Vi har måske altid vidst, at hun var noget særligt i sin tid vi taler i dag om forandringer, om en ny skolereform,

Læs mere

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning...

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19 Indhold Læsevejledning... 3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning...

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Formandsberetning 2012

Formandsberetning 2012 Formandsberetning 2012 Medarbejdere i verdensklasse sådan lyder et tema, som flere medier har taget op i den sidste tid. Blandt andet er 6 danske firmaer gået sammen om at udvikle et projekt, der skal

Læs mere

46 INNOVATION BY COMMUNICATION

46 INNOVATION BY COMMUNICATION 46 INNOVATION BY COMMUNICATION HVEM SKAL DANMARK LEDES AF? Nyt krav til den offentlige leder: Bevidst kontroltab Når de offentlige velfærdsopgaver i stigende grad løses i samarbejde med borgere, frivillige

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Del 1 Ledelse Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Han havde for få måneder siden fået den ledige stilling som mellemleder i virksomheden. Hans tidligere kolleger var nu hans medarbejdere. Men han forstod

Læs mere

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Mundtlig beretning Indledning VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN Det gør vi og det uanset, om vi repræsenterer Lærernes a-kasse eller vores faglige organisation i

Læs mere

Lockouttale på Tapeten, onsdag den 24. april

Lockouttale på Tapeten, onsdag den 24. april Lockouttale på Tapeten, onsdag den 24. april Kære kolleger, overenskomstansatte og tjenestemænd medlemmer af Danmarks Lærerforening Det er første gang vi mødes her sammen. Det er en dejlig følelse at se

Læs mere