Funpark på efterskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Funpark på efterskole"

Transkript

1 03 inspiration nærvær holdning 8. februar 2013 Årgang 112 Løssalg 20 kr. Redelighed Redelighed er en god ting. Det er godt og næstekærligt at være redelig, det vil sige ærlig, oprigtig, sandfærdig, pligtopfyldende og trofast. Der er bare det ved det, at vi har så svært ved at leve op til sådan et ideal. Vi forkludrer tit det, der skulle være så godt, og så kommer der en værre redelighed ud af det. Så får ordet pludselig den modsatte betydning, og vi afsløres som de syndere, vi er. Der er kun én, der er redelig i absolut forstand, og det er ham, der kaldes den sanddru, det vil sige helt igennem redelige, og det er Jesus. Han var 100 procent ærlig, oprigtig, sandfærdig, pligtopfyldende og trofast. Hans redelighed er langt mere end bare et ideal og et forbillede for mig. Han var redelig i en sådan grad, at jeg blev reddelig! Jeg må regne hans redelighed som min. Så er der tilgivelse for den værre redelighed, mit liv ofte skaber. Det er ærligt og redeligt en fantastisk bytning og al modtagelse værd! Svend Erik Petersen I vores lutherske og pietistiske tradition er det ikke den del af det bibelske budskab, som vi har været bedst til at forkynde. Men i Bibelen fylder spørgsmålet om, hvordan vi som frelste mennesker skal leve livet altså enormt meget Ole Andersen side 5 Den, der ikke vedkender sig den kristne kirkes skrøbelighed, får et andet Jesusbillede Alan Rouxbourgh side 10 Jeg kunne godt ønske mig, kristne miljøer, der som afholdsmænd ville være med til at danne modkultur. Det er meget beklageligt, at alkoholsagen er blevet tabubelagt. Hvis man kender lidt til alkoholens psykologi, så ved man, at vi alle er i farezonen Carsten Hjorth Pedersen side 15 Funpark på efterskole Sædding Efterskole inviterede for tredje gang til en aktiv aften for juniorer og teenagere kombineret med undervisning for deres ledere AF KAJA LAUTERBACH Sædding Efterskole havde 320 gæster mandag den 28. januar. Det var juniorer, teenagere og deres ledere fra hele Vestjylland. Efterskolens elever havde arrangeret lege og konkurrencer for juniorerne og teenagerne. Imens aktiviteterne foregik, var lederne samlet til undervisning og erfaringsudveksling ved Susanne Sjælland Iversen, børnekonsulent i LM-Kids. Hun pegede på den betydning, ledere i en junior- eller teenklub kan have ved at være en del af det netværk, hvor børnene færdes. Aftenen sluttede med lovsang og andagt i skolens hal. Eleverne stod for sang og musik. IM står over for store forandringer Indre Mission vil fokusere sit arbejde og spare op mod fem millioner kroner om året Indre Mission skal også i fremtiden være en levende missionsbevægelse, siger generalsekretær Thomas Bjerg Mikkelsen. FOTO: XXXXXXX XXXXXXX AF BIRGER REUSS SCHMIDT Indre Missions samlede arbejde skal nu ses grundigt efter i sømmene. Der lægges op til en mere strømlinet og slank organisation med fokus på missionsindsatsen. Vi er i den fantastiske situation, at vi har mange vækstområder. Der er stor efterspørgsel efter vores aktiviteter. Men vi har spredt os meget og har brug for at fokusere mere skarpt på det, som er vores vision, nemlig at lede mennesker til Jesus og til et liv med ham. Det handler om, at Indre Mission også i fremtiden skal være en levende missionsbevægelse. Det siger generalsekretær Thomas Bjerg Mikkelsen. På et tre dage langt hovedbestyrelsesmøde i sidste uge blev det besluttet at nedsætte et udvalg, der hen over sommeren skal komme med et forslag til, hvilke aktiviteter og arbejdsgrene, IM fremover skal satse på. Udvalget består af medlemmer af hovedbestyrelsen og ledende medarbejdere fra organisationen, og der er ingen hellige køer i processen. Alt kan i princippet komme i spil, siger generalsekretæren. Han lægger ikke skjul på, at det er en meget stor omstillingsproces, organisationen nu står over for. Kniven på struben Processen kommer også til at omfatte væsentlige besparelser. Vi kommer ud af 2012 med et overskud, men det skyldes, at vi tjente meget på at sælge Missionshotellet Stella Maris sidste år. På lidt længere sigt får vi behov for at spare et sted mellem 3.5 og fem millio- ner kroner om året. Vi har lidt kniven på struben, men vi har råd til at skynde os langsomt, siger Thomas Bjerg Mikkelsen. Udvalget skal blandt andet evaluere struktur og forretningsmodeller i alle IM s virksomheder, og generalsekretæren vil ikke udelukke, at det ender med, at nogle af virksomhederne bliver lukket eller solgt. I øvrigt besluttede hovedbestyrelsen, at alle bevægelens medarbejderboliger på længere sigt skal sælges. Det skyldes nye beskatningsregler for tjenesteboliger. FOTO: SÆDDING EFTERSKOLE

2 02 Nr februar 2013 LS; Fra Landsstyrelsens (LS) møde den januar i Hillerød. Ved generalsekretær Jens Ole Christensen. Den aktuelle situation Vi drøftede den aktuelle åndelige situation med henblik på, hvordan vi ønsker, at LM skal udvikle sig fremover. LM står forholdsvist stærkt som en undervisende og læremæssigt bevidst bevægelse, mens vi mange steder i mindre grad har fokus på lokal mission. Målsætningen om, at vi vil mest mission der, hvor der er færrest kristne, bør også være en grundtanke i det danske arbejde. Der er uden tvivl både åndelige dimensioner i dette og et behov for, at vi mere lavpraktisk forsøger at gøre nogle ting. Vi er i alt afhængige af Guds ånds råd og vejledning. Et element i dette kan være, at LS selv sætter mere tid af til bøn ved selve møderne. Spørgsmålet om mission i Danmark vil blive et punkt på et kommende LS-møde. Rådsmøde udsættes Det planlagte rådsmøde om eventuelle første skridt mod en alternativ folkekirke udsættes formodentlig til juni eller august. Vi har brug for bedre tid til både intern forberedelse og til drøftelser med andre organisationer. Når det handler om akutpakke for kirkeløse, er der kommet et forslag til model fra Hillerød Frimenighed, i landet. Hvad vil vi med LMU? LMU har udfordret LS på, hvad vi vil med vores ungdomsarbejde. Som forberedelse på en samtale med LMU ved næste møde, drøftede LS derfor et forslag til en ønskeseddel til LMU. Det blev også drøftet i hvor høj grad, vi fremover skal betragte LMBU som én or- LM s Landsstyrelse sammen med ledelsesteamet. Fra venstre er det vicegeneralsekretær Carsten Skovgaard-Holm, Henning Kamp, resursechef Johnny Lindgreen, Christian F. Nissen, Ole Malmgaard, Karl Haahr, Jens Peter Rejkjær, generalsekretær Jens Ole Christensen, Asger Mogensen, Henrik P. Jensen. ganisation, og i hvor høj grad vi som LM stadig skal skelne mellem ungdoms- og børnearbejde. Det har vi brug for at drøfte grundigt med det nye LMBU. Vi har også brug for at få en drøftelse af sammenhængen mellem voksenarbejdet og ungdomsarbejdet. Vi er åbne over for egentlige ungdomsmenigheder i nogle byer, men tror, at det frugtbart med fælles menigheder, hvor hver aldersgruppe samtidig dyrker sit eget miljø og målgruppe. Økonomi Indtægterne fra salget af det gamle sekretariat i Hillerød skal ikke indgå i almindelig drift, men vil dels blive brugt til at betale kortsigtet gæld, dels til selvforsikring af missionærer og til at skabe en intern kassekredit, så vi ikke skal låne. Resultatet for 2012: LS glæder sig over, at der indkom over 16 millioner kroner i gaver, og at genbrug gav over en million mere end budgetteret. Vi kender ikke det endelige resultat især fordi vi mangler en del internationale regnskaber men har gode forhåbninger om, at underskuddet ikke bliver så stort, som det en overgang så ud til. Færre LS-møder Det besluttedes, at reducere antallet af årlige LS-møder fra otte til seks. I 2013 betyder det konkret, at de planlagte møder i april og Dette er dels en konsekvens af besparelserne på sekretariatet, idet det koster ret mange arbejdstimer at forberede og servicere et LS-møde. Og dels er det ud fra et ønske om fastholde en tydelig skelnen mellem LS, som skal lægge politikker og den ansatte stab, som skal føre dem ud i livet. Næste LS-møde bliver marts i Hillerød. FOTO: KAJA LAUTERBACH essens; Et stærkt overdrevet rygte AF CARSTEN SKOVGAARD-HOLM VICEGENERALSEKRETÆR Jeg er ikke så meget i tvivl: International mission har været en stor lykke og en stor velsignelse for LM gennem årene. Der har været bøvl og besvær, men det har også været til stor velsignelse. I gamle dage hed det ydre mission, nu kalder vi det international mission. Sagen er den samme, så det behøver vi ikke gøre noget nummer ud af. International mission har holdt os til ilden ude i verden og herhjemme i menighederne. Det har ført til afhængighed af Gud og til velsignelse fra Gud. Der går rygter om, at engagementet i forhold til international mission er vigende. Det er der nok noget om. Men alligevel mener jeg, at rygtet er stærkt overdrevet. Der deltog 400 mennesker i udsendelse af en ny missionærfamilie i Tarm den 6. januar. Jeg har vanskeligt ved at forstå det som andet end bred opbakning til international mission. Vi skal bare rer af sted. Bed om personer og penge. Der er brug for begge dele. Nogle mener, at det er international mission, der skal holde sammen på LM fremover. Der er givetvis noget om snakken. Men vi driver ikke international mission for sammenholdets skyld eller for vores egen skyld. Vi arbejder med international mission, fordi evangeliet skal ud til mennesker. Mission er ikke et tillæg til evangeliet, det ligger i evangeliets gener. Det er indbygget i evangeliet, at det vil ud til mennesker. International mission skal ikke redde fællesskabet i LM. Det skal redde mennesker for evigheden. LM har en kerneværdi, der hedder Tydelig mission. Det er det, vi gerne vil. Vi vil gerne i dialog med mennesker om deres tro, men vi vil mere end det. Evangeliet kalder til tro og omvendelse. Vi vil gerne arbejde diakonalt for at forbedre sundhed og samfund, men vi vil mere end det. Evangeliet kalder til frelse og efterfølgelse. Vi vil gerne formidle kristne værdier og holdninger, men vi vil mere end det. Evangeliet kalder til liv med Gud. Strengt taget har vi ikke noget valg. Som Jesus-di- sciple og Kristus-efterfølgere kalder Gud os til mission også international mission. Gå derfor, siger Jesus i missionsbefalingen. Derfor går vi i LM - også internationalt. Når evangeliet er nået til verdens ende, kommer Jesus igen. På den måde er vi i international mission medarbejdere på Jesu genkomst. Lad os sammen tage fat i det internationale arbejde det er vi kaldet til, det er der brug for. Gud vil, at alle mennesker skal frelses. Udgiver Luthersk Mission Industrivænget 40, 3400 Hillerød T , E W Ekspedition: Man-tor 9-16, fre Gaver til missionsarbejdet sendes til giro eller til bank Tryk Skive Folkeblad Oplag ISSN X Redaktion T E Birger Reuss Schmidt, ansv. red. direkte tlf Kaja Lauter bach, journalist/red.sekr. Ditte Olsen, webredaktør Ole Solgaard, journalist Bibelcitater er fra den autoriserede oversættelse, Det Danske Bibelselskab 1992 Pris Danmark: 390 kr. pr. år. Unge under 30 år: 190 kr. Udlandet (herunder Færøerne og Grønland): 490 kr. pr. år. Alle beløb + 30 kr. i gebyr, hvis man ikke er tilmeldt betalingsservice. Abonnement Luthersk Mission T , E PBSnr.: , Deb.grp.: Abonnementet løber, til det bliver opsagt. Ved adresseændring bedes oplyst både gammel og ny adresse. Annoncer Grundpris Kr. 9,25 pr. spaltemillimeter Småannoncer kun for private. 125 kroner for de første 25 ord (inkl. overskrift). Derefter 6,50 kroner pr. ord max. 50 ord. Deadline Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest tirsdag den 12. februar Fritidsjournalister Bornholm Birger Pedersen T E København Kim Jørgensen T E Christina Holmegaard Pedersen T , E Lolland-Falster Jan Nielsen T E Vestjylland Gunnar Riis Jensen T , E Karin Mørk Nielsen T , E Østjylland Gitte Haahr-Andersen T E

3 Nr februar » Lone Mouridsen; For mig har weekendens budskab hængt sammen fra fredag til søndag Jeg blev fyldt af glæde og sanglyst Dirigenterne opfordrede deltagerne til at lægge alt det, der var svært, frem for Gud i sang AF KAJA LAUTERBACH Days of Gospel er ikke en weekend for perfekte sangere. Det er en workshop, hvor man synger med det næb, man har. Det siger Lone Mouridsen fra Nexø. Hun var af sted til gospelstævne i Hillerød den januar sammen med en veninde, to døtre på 12 og 18 år og deres veninder. Det var en tøsetur på tværs af Den 44-årige bornholmer har været med til gospelstævne to gange tidligere og havde egentlig ikke overvejet at skulle med i år. Men så spurgte både veninden og den yngste datter - og, ja, hun ville jo egentlig gerne. Få og korte pauser Både Lone Mouridsen og pigerne glæder sig over hele arrangementet. Pigerne er klar til at tage af sted igen. De sang i bilen på vejen hjem og har sunget videre i skolen og til junior dagen efter, fortæller hun. Dirigenterne: Wayne Ellington og Ruth Waldron fra England var fantastiske til at få overført deres energi til sangerne. Man kom til at springe af glæde og sanglyst. Men Lone Mouridsen siger også, at det ikke er en weekend, hvor man ligger på den De mange øvelser på Days of Gospel gav et meget tæt program. lade side. Der er ikke mange pauser i programmet, og hun tænker, at det ville have været til gavn for indlæringen med tid til en gåtur. Lørdag blev både frokost- og kaffepause afkortet. Det var lidt ærgerligt - ikke mindst, fordi resultatet var, at vi var trætte, og de ting, vi lærte, ikke gik ordentligt ind. Tidligere år er koncerten blevet optaget på dvd. Det mangler Lone Mouridsen lidt i år, for hun synes, det kunne have været dejligt at kunne gense den. Lyst til at være glad Wayne Ellington og Ruth Waldron var et kæmpe vidnesbyrd, når de fortalte om deres egne oplevelser som kristne - både i glæde og i sorg. Da vi kom fredag aften, lagde de op til, at vi ikke skulle undertrykke, hvis noget var svært, men tage det med og lægge det frem for Gud i sang, siger Lone Mouridsen. De understregede meget stærkt, at det ikke er en selv, det handler om, men Gud. Især gjorde sangen The Mercy Song et stærkt indtryk på hende. Den understregede, at Gud også kalder, selv om man føler sig mislykket. Han bliver ved med at kalde og har stor tålmodighed. Sangen handler om, at Jesus står ved døren og venter. Han beder synderen om at komme til ham, så han kan tilgive synden, fortæller Lone Mouridsen. Synderen indvender imidlertid: Men jeg har fejlet mange FOTO: SIMONLARSENOGFAR gange, hvordan kan du stadig elske mig? Men Gud inviterer mig ind foran sin trone som sit barn. Og dér får jeg lov til at høre, at han aldrig vil slippe mig og aldrig forlade mig. Jeg er hans barn og han venter på mig og kalder: Kom hjem! For mig var det et fantastisk budskab, og weekendens vidnesbyrd har for mig hængt sammen, fra jeg kom fredag aften, og til jeg tog hjem søndag, siger Lone Mouridsen. Det budskab gør, at jeg får så meget lyst til at synge og være glad - og helt naturligt bryde ud i lovsang. Fortsætter helt sikkert Der var godt 200 deltagere på Days of Gospel - og en del af dem kommer normalt ikke i kristne sammenhænge. Gennem Days of Gospel når vi helt sikkert nogle mennesker med evangeliet, som vi ellers ikke når i LM, siger musikkonsulent Lars Frederiksen. For ham at se bør Days of Gospel netop derfor ikke kun være et musik-arrangement, men noget, hele LM står bag. Lars Frederiksen understreger, at Days of Gospel helt sikkert vil fortsætte, selv om der måske er brug for en nytænkning af arrangementet. Mange øvelser og hygge Wayne Ellington og Ruth Waldron underviste på engelsk. 14-årige Adam siger, det var o.k., selv om der var nogle ord, hvor han tænkte hmmm?. FOTO: LONE MOURIDSEN Det kunne da være dejligt at prøve en ny måde at synge til og om Gud på. Sådan tænkte Adam Skovbjerg, da han hørte noget reklame for Days of Gospel - og derfor meldte han sig til. Og han blev ikke skuffet. Det hele var rigtig fedt. Det var spændende med de mange øvelser, hvor man lærte noget, samtidig med at man hyggede sig, siger han. 14-årige Adam fra Hillerød fortæller, at han på forhånd var temmelig nervøs for, om han mon kendte nogen. Men jeg kendte mange og lærte mange nye at kende, siger han og glæder sig over et rigtig dejligt fællesskab, hvor man kunne snakke med hinanden på tværs af alder. Skulle lige lære det Programmet på gospelstævnet var stramt uden mange pauser. Adam synes imidler- Der var ikke tid til meget andet, men så mast var det heller ikke. Og så var jo også en workshop, siger han. Al undervisningen foregik på engelsk og på en anden måde, end Adam havde prøvet før. Det var o.k., selv om der lige var nogle ord, hvor jeg tænkte hmmm?, siger han. Jeg synes, de underviste på en meget god måde. Men jeg har aldrig sunget på den måde før, så jeg skulle lige det kom til sidst. Alt i alt var det en dejlig weekend, og Adam håber, han kan være med til sådan noget igen.

4 04 Nr februar 2013» missionshuset Østermarie-boere; Vi glæder os over, at hele er kommet i brug Første gudstjeneste i Kirken på Klippen Frimenighed på klippeøen er nu en realitet AF BIRGER PEDERSEN FRITIDSJOURNALIST Den første gudstjeneste i Luthersk Missions frimenighed - Kirken på Klippen - på Bornholm blev rigtig festlig. Cirka 130 mennesker deltog i åbningsgudstjenesten søndag den 27. januar, hvor afdelingsformand Jørn Bech og medlem af afdelingsstyrelsen Olai Poulsen indsatte Finn Andersen, Birger Pedersen og Kenneth Gudbergsen som menighedsledere. Finn Andersen ledede gudstjenesten, og Birger Pe- Den store sal i Østermarie missionshus er blevet indrettet med nadverbord og knæfald. dersen prædikede. Der var mange børn og unge til gudstjenesten. Helene D. Andersen udleverede en sten til børnene ved ankomsten, og hun talte i børnenes fem minutter om Jesus som den fast klippe. Østermarie missionshus Efter gudstjenesten var der kaffe og saftevand. Der blev også arrangeret lege for børnene med de sten, som de havde fået udleveret. Der var mulighed for at melde sig ind i kirken, og det var der en del, der benyttede sig af. Det er den store sal i missionshuset i Østermarie, der nu er blevet indrettet til gudstjenestebrug. LMkredsen i Østermarie bruger i overvejende grad den lille FOTO: SAMUEL ANDERSEN sal til deres møder. Flere Østermarie-boere gav udtryk for, at de glædede sig over, at hele huset igen er kommet i brug. I ugerne op til den 27. januar havde håndværkere og frivillige arbejdet med at pudse vægge op, lave nadverbord og knæfald, så det mange mennesker mødte op til åbningsgudstjenesten. Der var også gjort et stort arbejde med installere el, projektor og lyd. Månedlig gudstjeneste Der er kun planlagt en månedlig gudstjeneste i Kirken på Klippen. Medlemmerne opfordres til fortsat at slutte op om missionshusene rundt om på øen. Det er almindeligt, at der er møde i missionshusene på Bornholm om søndagen. På trods af et mørkt og koldt vintervejr blev det en rigtig festlig begyndelse på gudstjenesterne i Kirken på Klippen. Bibeltimer og god stemning til sønderjyske LMU ere Sammenhængskraften under pres i LM Antallet af forkyndere på landsplan er halveret AF JACOB KNUDSEN LMU-KONSULENT I skrivende stund, sidder jeg andre. Freden har sænket sig over lejren her i stilletiden. Hvis man går en runde, hører man kun lidt støj fra køkkenet. Foran den store pejs i spisestuen sidder der én med en bog. Andre er ude og gå en tur i de skønne omgivelser tæt på vadehavet. 25 LMU ere fra Sønderjylland er samlet til bibellejr på lejrstedet Degnetoften seks kilometer syd for Ribe. Her har stud.theol. Martin Haahr Olsen tre bibeltimer over Andet Petersbrev. Brevet har en hård retorik, og Peter tordner mod de falske lærere, siger Martin, men det er skrevet i kærlighed til de hellige, for at vække dem til og bevare dem i den dyrebare tro, de har fået. Der lyder en vækkerrøst fra Peter om, at Herrens dag kommer! Selv for en halvhjertet synder, som mig, er der håb, og Lot bruges som eksempel på, at det ikke er vores egen retfærdighed, der er afgørende, men den retfærdighed, vi ejer og har i troen på Kristus. Ud over bibeltimer, stilletid og bønneaften har der været der rig mulighed for at snakke med vennerne, spille spil og more sig. Søndag formiddag sang vi sammen, delte vidnesbyrd med hinanden og sluttede med nadversamvær. Stemningen bar præg af hinanden godt, og som bare nyder at være under samme tag. FOTO:: JACOB KNUDSEN AF BIRGER REUSS SCHMIDT Antallet af ansatte forkyndere, der arbejder på landsplan i LM, er skrumpet voldsomt ind. For bare et år siden var der i LM ansat seks prædikanter, som hver især anvendte halvdelen af deres tid til at forkynde og undervise på landsplan. I dag er tallet reduceret til tre. Der er tale om en halvering til kun halvandet årsværk. Tallene afslører en udvikling i LM i disse år, hvor plan til det lokale niveau. Generalsekretær Jens Ole Christensen skrev i sidste nummer af Tro & Mission om det U-formede LM, hvor der er stor vægt på det lokale og det internationale arbejde på bekostning af det landsdækkende niveau og arbejdet i afdelingerne. Ejler Nørager Andersen fra Taps i Sønderjylland er udtryk for denne udvikling. Siden han for 25 år siden blev ansat som forkynder i LM har han hele tiden været rejsende på landsplan i en del af sin arbejdstid. Indtil nytår brugte han halvdelen af sin tid til forkyndelse og sjælesorg på landsplan og den anden halvdel i Sønderjyllands afdeling og i Sønderjyllands Frimenighed. Fra nytår bruger han halvdelen af sin tid i frimenigheden og den anden halvdel i afdelingen. Dog således, at der også bliver lidt tid til at rejse på landsplan. Kørt træt i rejserne Ejler Nørager Andersen er personligt meget glad for at kunne skære voldsomt ned på rejsedagene. Det er dejligt at komme rundt, men jeg må sige, at jeg var kørt træt i rejseriet. Jeg havde det ofte dårligt, når jeg skulle af sted, fortæller han. Han mener, at det i høj grad er ændringen i familiemønstrene, som gør det svært med de mange rejsedage, og når der samtidig er stor fokus på lokal åndelig ledelse, så er det svært at ændre udviklingen. Men han er også bekymret over den. De ansatte forkyndere har haft en uvurderlig betydning for sammenhængskraften i LM og også for opbakningen til vores internationale mission. Vi har været med til at binde LM sammen, vurderer han. Skal LM ansætte yngre forkyndere i en kortere periode? Er der penge til det? Eller kan man forestille sig, at efterlønnere kan overtage nogle af funktionerne på frivillig basis? Ejler Nørager Andersen har ikke noget bud på en løsning. Men han har en klar opfordring til LM s ledelse: Vi skal være opmærksomme på, at sammenhængskraften ikke forsvinder fuldstændig!

5 Nr febraur » fordi Ole Andersen; Gud er ikke ved at miste magten. Og netop vi ikke kan se det, har vi brug for at høre det Der er gået lidt eventyr i forkyndelsen Jesus styrer. Landsmødets tema rammer os på et svagt punkt og er både befriende og udfordrende, mener bibeltimeholder AF BIRGER REUSS SCHMIDT I eventyret er det hele slut, når prinsen og prinsessen har fået hinanden. Resten af deres liv kan sammenfattes i en enkelt linje: Og så levede de lykkeligt til deres dages ende. For en kristen er det langt fra sådan, at det hele er overstået, når man kommer til tro. Tværtimod, så begynder det først for alvor her. Vejen til tro er vigtig. Men det er først, når vi er kommet til tro, at selve livet begynder. Og det taler Bibelen utroligt meget om, siger Ole Andersen, der er generalsekretær i Ordet og Israel. Ekstremt godt tema Ole Andersen glæder sig til Luthersk Missions landsmøde i Skjern den april i Skjern. Han skal nemlig over mødets tema Jesus styrer, og det ser han frem til. Det er et helt ekstremt godt tema. Det udtrykker en bibelsk sandhed på en lidt anden måde, end vi normalt Ole Andersen glæder sig til at holde bibeltimer over temaet Jesus styrer på LM s landsmøde. gør det. Jesus er den, der styrer, når vi bliver frelst, men han vil også styre vores liv. At tro på Jesus er jo at have ham som herre, siger han. Gud styrer. Det gør han, når det gælder vores frelse og vores liv. Og det gør han i hele verden som helhed. Det er ikke let at se, og derfor er det også vigtigt at tage temaet op, siger Ole Andersen. Både påske og pinse I to af de tre bibeltimer, som Ole Andersen skal holde, er udgangspunktet tekster fra Anden Mosebog. Og det er ikke tilfældigt. For netop denne bog kalder han for ufattelig stærk : Første halvdel handler om påsken, jødernes udfrielse fra Egypten. Her er frelsen tegnet knivskarpt. Israelitterne bliver ikke frelst på grund af deres fromhed, evner, størrelse eller noget som helst andet. Det er Gud alene, der frelser ved påskelammets blod. Evangeliet står hammerstærkt. I anden halvdel af Anden Mosebog ændres temaet fra påske til pinse. Nu er folket frelst af nåde. De er gået over fra at være Faraos trælle til at tilhøre Gud. Så fortæller Gud dem, at han vil noget med dem. Han vil føre dem frem til det forjættede land. Påske og pinse er samlet på en utrolig stærk måde i Anden Mosebog, siger Ole Andersen. Et liv, der gør en forskel Med temaet Jesus styrer kommer landsmødet især til at fokusere på pinsen, det kristne liv. Og det er der god grund til, mener Ole Andersen. Vi må nok indrømme, at i vores lutherske og pietistiske tradition er det ikke den del af det bibelske budskab, som vi har været bedst til at forkynde. Der er gået lidt eventyr i det, så vi har talt mest om troens tilblivelse og ikke så meget om det, der følger efter. Men i Bibelen fylder spørgsmålet om, hvordan vi som frelste mennesker skal leve livet altså enormt meget, slår han fast. Guds visioner for Israels folk efter udfrielsen fra Egypten omfatter et liv efter hans bud. Et liv, der gør en forskel for alle andre folkeslag og består af stadig vækst og dybere indsigt i forhold til Gud. Brug for at høre det Jesus styrer. Det gør han, når det gælder vores frelse. Det gør han, når det gælder vores liv. Og det gør han i hele verden som helhed. Det er ikke let at se, og derfor er det også vigtigt at tage temaet op. Når vi ser på udviklingen i den danske kirke og i samfundslivet i hele den vestlige verden, så er det ikke let at se, at Gud styrer, vedgår Ole Andersen. Det kan se ud, som om Gud er ved at miste magten. Men det er han ikke. Vi har brug for at minde hinanden om, at den bibelske proklamation om, at Gud styrer, står fast på trods af det, vi ser. Og netop fordi vi ikke kan se det, har vi brug for at høre det. Ole Andersen understreger, at Jesus styrer ikke er noget hyggetema. Det er et glædeligt budskab til trøst og opmuntring. Men det er Fire bibeltimer over temaet Jesus styrer på landsmødet den april i Skjern Læs mere på landsmode.dlm.dk også et enormt udfordrende budskab: Det er ikke kun en proklamation, men også et spørgsmål: Styrer Gud virkelig dit FOTO: SXC.HU Fusionsleder ansat LM s Landsstyrelse har ansat Lars Brian Larsen fra Valby i København som fusionsle- dagog og senere cand. pæd. Han er også uddannet projektkoordinator og har ledelseserfaring fra tidligere job. Lars Brian Larsens primære opgave bliver at lede fusionen af LMU og LM Kids frem mod den endelige sammenlægning, og han kommer til at arbejde tæt sammen med LMU s nuværende landsleder, Reidar Puggaard Poulsen. Han er gift, og parret har en datter. Menighedsmæssigt er familien tilknyttet frimenigheden Københavnerkirken. Sommerhus søges I forbindelse med en cd-optagelse søger LM Musik et Mon der er nogle, der kan/vil støtte LM s arbejde ved at blot det kan opvarmes. eller send en mail til

6 06 Nr februar 2013 samfund;» at Ellen Højlund Wibe; Det er væsentligt, at menneskets værdi og dets rettigheder knyttes til det stadie, hvor det kan fastslås, vi har med et menneske at gøre: det befrugtede æg! Projektet med at udarbejde tegnbibelen har været i 10 år. Danske døve får tegnbibel Bibelselskabet har netop udgivet Tegnbibel, og dermed får Danmarks døve for første gang et bibelsk skrift på deres eget modersmål: dansk tegnsprog. Projektet har været undervejs i over 10 år, og Tegnbibel er blevet autoriseret af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. gelser af: telse til dansk tegnsprog kekirkens ritualer på dansk tegnsprog tegnstøttet kommunikation, som er en kommunikationsform, nogle døvemenigheder foretrækker. Oversættelse til tegnsprog giver nye billeder Når man oversætter til tegnsprog, er der også kulturelle aspekter at tage hensyn til. Derfor må man nogle gange oversætte på en anden måde, end man er vant til. Bibelselskabet giver som eksempel Lukasevangeliet 6,45, hvor der i den autoriserede oversættelse på dansk fra 1992 står: Hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. I den nye oversættelse til dansk tegnsprog er formuleringen i stedet: Hvad hjertet er fuldt af, løber hænderne over med. kl Børn skal være børn Blå Kors har indleveret et forslag til en behandlingsgaranti til børn af alkoholmisbrugere til sundheds- og af alkoholmisbrugere præcis den samme ret til gratis behandling og hjælp, som misbrugerne selv har. Lovforslaget er underskrevet af 9367 borgere i Danmark. Vi mener ikke, det kan være rigtigt, at børn af alkoholikere skal betale prisen for deres forældres misbrug to forældre, og anden gang, når de senere i livet så skal betale for at gå til psykolog for at få behandlet sårene, siger Christian Bjerre, Generalsekretær i Blå Kors. Forfølgelse får konsekvenser Kristne bliver forfulgt og undertrykt i over halvdelen af de lande, udenrigsministeriet betegner som prioritetslande for dansk udviklingsbistand. Det viser en opgørelse, som hjælpeorganisationen Åbne Døre offentliggjorde for nylig. Undertrykkerne vil nu mærke en konsekvens. Vi vil langt mere systematisk følge op på den monitorering, der sker af menneskerettighederne i de her lande og herunder ikke mindst undertrykkelsen af religiøse mindretal, grammet Religionsrapport på P1. at yde direkte støtte til de kristne grupper, som bliver forfulgt. kl Samler underskrifter i hele EU Borgere fra samtlige EUlande kan de kommende måneder deltage i borgerinitiativet One of Us. Det går ud på at indsamle en million underskrifter, og hvis det lykkes, skal EU-lovgiverne behandle initiativets forslag om at anerkende det befrugtede æg som en af os. Borgerinitiativets ultimative mål er, at princippet om menneskelig værdighed og Ellen Højlund Wibe er ikke i tvivl om, at der er mindst danskere, der gerne vil skrive under. AF BIRGER REUSS SCHMIDT Dit ledelseshus vil inspirere ledere i organisationerne Der er plads til forbedringer, når det gælder ledelse i organisationsverdenen, men mange af de tykke bøger om ledelse, får lederne aldrig læst. Det er baggrunden for, at tre kristne ledere gennem de sidste to år har brugt en del af deres fritid på at bygge hjemmesiden www. ditledelseshus.dk. Her har de kogt deres vigtigste erfaringer om ledelse ned til et materiale, der i udprintet form kun fylder 40 sider. Og det specielle ved konceptet er netop, at det er kort og godt, siger Kresten Kragh-Schmidt, der er vicegeneralsekretær i Blå Kors og en af forfatterne. De to andre er Helene Riis Lindholm, der er chef for innovationsafdelingen i Krifa og Pernille Aagaard, der er Borgerinitiativ skal tvinge EU til at tage stilling til det befrugtede ægs menneskerettigheder retten til liv fra undfangelsen skrives ind i EU-lovgivningen. Det vil medføre et krav til EU om, at enhver der har med destruktion af menneskeligt liv at gøre, indstilles. Ellen Højlund Wibe fra Retten til Liv, der er den danske aktør i initiativet, tror på, at initiativet kan være med til at påvirke politikerne her i 40-året for indførelsen af fri abort i Danmark. Skal begynde et sted EU kan jo ikke afskaffe de enkelte landes abortlovgivninger, men vi skal jo begynde et sted. Og det gør vi nu ved at sætte fokus på det befrugtede ægs menneskerettigheder, siger hun. Hun mener, at det moderne menneskes hyldest til menneskerettighederne må betegnes som hykleri, hvis rettighederne ikke gælder Mangel på synlig ledelse hed, mener Kresten Kragh- Schmidt. HR-konsulent ligeledes i Krifa, hvor de tre har mødt hinanden. På kristent livssyn Materialet er tænkt som et værktøj, som den enkelte det mener de tre forfattere i høj grad, at der er brug for. alle. Derfor et det væsentligt, at menneskets værdi og dets rettigheder knyttes til det stadie, hvor det kan fastslås, at vi har med et menneske at gøre: det befrugtede æg! mener hun. Retten til Liv koordinerer den danske del af underskriftindsamlingen og satser på at nå op på de underskrifter, som er den Borgerinitiativ: Med Lissabon-traktaten fra 2011 blev borgerinitiativet introduceret som en mulighed for at reducere det demokratiske underskud i EU og give den enkelte borger fremsættes i EU. Hvis mindst 7 forskellige medlemslande er enige om at fremsætte et bestemt lovforslag, og de får samlet minimum en million underskrifter ind til dette i løbet af et år, skal Kommissionen fremføre dette forslag for EUparlamentet og Ministerrådet, som så skal behandle lovforslaget og afgive svar inden for tre måneder. Svaret skal indledes med en høring ved organisationerne på højt niveau. Vi vil gerne styrke ledelsesbegrebet ved at bringe forretningsvinklen og de bløde værdier sammen, siger Kresten Kragh-Schmidt. Målgruppen for ledelseshuset er både organisationerne og forretningsverdenen, som på den måde får mulighed for at gennemtænke de ledelsesområder, hvor de har behov for at udvikle sig. Ledelseshuset henvender sig ikke til ledere i menighedsarbejde, men forfatterne gør det klart, at deres kristne livssyn er udgangspunktet for især de tre områder, der udgør ledelseshusets fundament, nemlig ledelse med integritet, anerkendende ledelse og delegerende og synlig ledelse. Synlig ledelse ønskes Og her vil der også være meget at hente for de kirkelige organisationer, mener for- danske kvote af den million, man satser på. Der skal knokles for at få udbredt kendskabet til initiativet, men jeg er ikke i tvivl om, at der er mindst danskere, der gerne vil skrive under, siger hun og opfordrer samtidig den enkelte til at være med til at sprede undersamlingen i sit eget netværk.. brs fatterne. Man kan naturligvis ikke skære alle over én kam, men mange steder mangler der synlig ledelse og inddragelse af medarbejderne, når det gælder om at afstikke organisationens kurs og mål. Mangel på synlig ledelse fører også let til kon- Kragh-Schmidt. De tre forfattere siger selv, at de har lært meget ved at samle deres erfaringer i det materiale, som de nu lægger åbent og gratis frem. Deres gang, ikke at levere dybtgående ledelsesteori. Ønsker man det, er der forslag til yderligere læsning i materialet. Vi vil gerne påvirke lederne med et let og gratis bidrag, siger Kresten Kragh- Schmidt.

7 Nr februar kirke;» den Jón Poulsen; Vi skal mødes i øjenhøjde, acceptere hinanden og se rummelighesom en gave De nye menigheder trænger til at få vidvinklen på Det er ikke nok at tænke snævert lokalt. Deltagerne på kirke-inspiration2013 blev udfordret til også at påtage sig ansvar for det landsdækkende missionsarbejde AF BIRGER REUSS SCHMIDT Jeg drømmer om mange forskellige menigheder og kirker i Danmark, som står fast på vores fælles tro på Kristus. Den fane løfter vi højt, og så accepterer vi i øvrigt stor forskellighed i vores fællesskaber. Det sagde frimenighedspræst Jón Poulsen i sit afsluttende indlæg om kirkelig enhed i en tid med opbrud på konferencen kirke-inspiration2013, der blev holdt i Aarhus den 26. januar. I vores opbrudstid, hvor utilfredsheden med folkekirken er stor, tegner der sig tre modeller. Nogle bliver i folkekirken, nogle danner valgmenighed og andre frimenighed. Men det skal ikke skille os ad, selv om der kommer stærke følelser i spil, mente Jón Poulsen. Fælles front Vi skal mødes i øjenhøjde, acceptere hinanden og se rummeligheden som en gave. Vi har jo den samme Gud, selv om vi måske har forskellig musikstil, sagde han til de knap 100 deltagere i konferencen, som var arrangeret af Aarhus Bykirke i samarbejde med Evangelisk Luthersk Netværk. Hans-Ole Bækgaard, der er valgmenighedspræst i Aarhus Bykirke og formand for Indre Mission i Danmark, understregede også ønsket om sammenhold. Vi kommer fra forskellige traditioner og foreninger. Men vores land er i åndeligt armod, og vi, der ønsker en bibel- og bekendelsestro linje, må forene os og stå sammen, hvor vi kan det. Vi må have en fælles front på tværs af de synlige forskelle, der er på os. Aktivt medansvar Og så opfordrede han til, at man i en tid, hvor det individualistiske fylder meget i samfundet, ikke kun tænker lokalt. Jo, vi må have visioner og arbejde i vores lokale kirke. Men vi skal også have vid- vinklen på, så vi husker, at vi er kaldede til at nå hele det danske folk med evangeliet. Vi har et ansvar for at oplære og opmuntre vores menigheder og kristne fælleskaber til at tage et aktivt medansvar for det landsdækkende arbejde med arbejdskraft, økonomi og forbøn, sagde han. Mere konkret mente ham, FOTO: ANETTE INGEMANSEN 100 deltagere lyttede til indlæg af Jón Poulsen og Hans- Ole Bækgaard ved konferene kirke-inspiration 2013 i Aarhus. at de lokale menigheder skal forsøge at lægge arbejdet til rette, så det ikke er så resursekrævende, at det går ud over det nationale og internationale missionsarbejde. På kirke-inspiration kunne deltagerne dagen igennem vælge mellem en lang række seminarer og workshopper om menighedstrivsel, sjælesorg og samtale, diakoni, bønsfællesskab, ledelse af frivillige, organisering af administration og meget mere. Konferencen blev holdt i Citykirken, hvor Aarhus Bykirke har lejet sig ind. KFS vil registrere medlemmer Kristeligt Forbund for Studerende (KFS) vil forbedre kommunikationen og økonomien Kristeligt Forbund for Studerende ændrer organisationsstrukturen for at blive en medlemsorganisation. Det har bestyrelsen besluttet, og formålet er at få en bedre kommunikation med KFS erne i det daglige. For sekretariatet og de ansatte i KFS bliver det hvem der faktisk er tilknyttet KFS. Det giver os bedre mulighed for at give KFS erne det, de har brug for af informationer, men også de andre tilbud, vi har i KFS. Det gavner hele KFS, siger Lars Bjerregaard, der er sekretariatsleder i KFS. Der er også økonomi i beslutningen. Sekretariats- chefen forklarer, at man på længere sigt forventer at få Dansk Ungdoms Fællesråd. I dag tildeles disse midler efter et skøn og med en lavere sats, end det er tilfældet for en medlemsorganisation. Lars Bjerregaard har dog ikke noget bud på, hvad det mere konkret vil betyde. Fordele til medlemmerne Medlemmer af KFS drager også andre fordele af ændringen. For det første betyder det, at det enkelte medlem kan få mere direkte demo- og det lokale arbejde. Tidligere var det nemlig kun repræsentanter fra de lokale grupper, der havde stemmeret og kunne stille op til bestyrelsen. Det bliver nu muligt for alle medlemmer, forklarer Lars Bjerregaard. Derudover vil medlemmerne få rabat på KFS store lejre, nemlig Påskelejr, Discipeltræf og fællesnordiske konferencer. Endelig regner man med, at medlemmerne løbende vil få særtilbud på blandt andet bøger og andre konferencer. Alle tre fordele knytter sig til kernen i KFS om at støtte studenterarbejde og -evangelisation i Danmark, understreger Lars Bjerregaard. Han forventer, at KFS som Medlemskab af KFS vil give rabat til KFS store lejre som Påskelejr. Her er det Påskelejr medlemsorganisation vil blive et endnu bedre KFS. Alle er velkomne De lokale KFS-foreninger i for eksempel Aalborg, Aarhus og København bliver en del af KFS på landsplan og bliver nu også formelt betragtet som en del af KFS FOTO: KFS lokale arbejde. Det betyder, at man fremover automatisk er medlem af den landsdækkende organisation, hvis man er medlem af disse foreninger. Hvis man ikke er medlem af en lokalforening, kan man naturligvis stadig blive medlem. Det koster 100 kroner årligt. Medlemskab er ikke en forudsætning for at deltage i lejre eller at være en del af KFS øvrige arbejde. Det er ikke kun medlemmer, der kan kalde sig KFS ere, understreger sekretariatslederen. Ændringen trådte i kraft ved årsskiftet. brs

8 08 Nr februar 2013 lm-team;» vi Carsten Skovaard-Holm; Hvis vi graver os for meget ned i konkrete sager, bliver det hele meget let kompliceret, og skal passe på, at vi ikke drukner Både strategi og konkrete sager Teamsamarbejde i ledelsen skal sikre en høj fælles information og kommunikation, så de bedre kan delegere opgaver til hinanden LM s ledelsesteam består af (fra venstre): resursechef Johnny Lindgreen, vicegeneralsekretær Carsten Skovgaard-Holm og generalsekretær Jens Ole Christensen. FOTO: KAJA LAUTERBACH AF KAJA LAUTERBACH Ledelsesteamet (LT) er LM s daglige ledelse. De står for den overordnede koordinering af LM s arbejde, forklarer vicegeneralsekretær Carsten Skovgaard-Holm lidt luftigt. Konkret betyder det, at LT holder møde en gang om ugen og drøfter løbende sager - herunder hvad og hvordan man melder ud - og at de har en udviklingsdrøftelse cirka hver måned. Her prøver de at få lidt mere helikopterperspektiv på tingene. LT bruger også megen tid på at forberede sager til LM s styrende organer: Landsstyrelsen, Lærerådet og Generalforsamlingen - og at udføre dem efterfølgende. Ledelse i team LT blev dannet i forbindelse med, at der blev indført en generel teamstruktur i LM for to et halvt år siden. Man ønskede også, at LM s ledelse skal arbejde som et team. Især fordi man gerne ville sikre en høj fælles information og kommunikation mellem medlemmerne af ledelsen, så de bedre kan delegere opgaver til hinanden. Ellers ender det nemt med, at man arbejder med hver sit uden at kunne dække hinanden ind, siger Carsten Skovgaard-Holm. Sparring og forståelse De overordnede strategier for LM s arbejde fylder meget i LT ernes drøftelser. Men de tre LT ere, der har forskellige ansvarsområder, kan altid kaste konkrete sager på bordet for at få sparring og fælles forståelse for tingene. Så vidt muligt kommer de også med fælles input og indstillinger til LS. Carsten Skovgaard-Holm pointerer imidlertid, at der Hvis vi graver os for meget ned i konkrete sager, bliver det hele meget let kom- pliceret, og vi skal passe på, at vi ikke drukner, siger han. Distanceledelse Carsten Skovgaard-Holm peger på, at som LM er skruet sammen, er den ansatte ledelse ikke direkte ledelse for de frivillige medarbejdere. Men vi er det indirekte. Først og fremmest gennem kommunikation, rådgivning og sparring. Og så er vi med til at forme retning og kurs også for et frivillig arbejde, siger han. Både når det gælder ansatte i Danmark med hjemmekontor og ansatte i det internationale arbejde, er der tale om distanceledelse. Det giver visse udfordringer, erkender han, men det er nogle vilkår, vi kke kan komme uden om. Vi prøver at overvinde distance ved åbenhed, tilgængelighed og kommunikation. Og så er det nødvendigt at uddelegere den daglige ledelse til en teamleder, siger han. Ledelsesteam Jens Ole Christensen tegner LM i det daglige - såvel udadtil som indadtil - og står for den løbende kontakt til Landsstyrelsen ved landsformanden. Carsten Skovgaard-Holm er leder af LM s missionsarbejde - både i Danmark og internationalt. Johnny Lindgreen arbejder især med koordinering og forvaltning af menneskelige og økonomiske resurser. Moster Helgas store spændende hus Søndergade 1 i Svaneke er til salg. Huset har mange gode og billige kvadratmeter. Der er en gammel hyggelig have og en fantastisk udsigt over Østersøen. Henv. Home Nexø, Ledelsesteam yder kvalitetsservice Karl Haahr fra Ølgod kalder Ledelsesteamets (LT) oplæg og forberedelse til møderne LM s Landsstyrelse (LS) for kvalitetsarbejde. Han har været medlem af LS i fem år, og som LS er er han afhængig af det bilagsmateriale, der bliver sendt ud forud for møderne, for at kunne træffe beslutninger Og han er yderst tilfreds. Jeg er også kommunalpolitiker, og her er jeg lidt i samme rolle. Den service, jeg får fra LT, er fuldt på niveau med det, jeg oplever fra embedsmændene i kommunen, siger han. Bortset fra arbejdet omring LS-møderne har Karl Haahr forholdsvist sjældent direkte kontakt med medlemmerne af LT bortset fra lidt frem og tilbage. Arbejder konstruktivt LT er en udløber af LS ønske om teamsamarbejde generelt i LM. Karl Haahr fortæller, at det skete på baggrund af det, LS erne kender andre steder, hvor de færdes. Vi vil gerne give større grad af ejerskab i medarbejdergrupper, sådan at de enkelte medarbejdere får mulighed for at blive medinddraget i højere grad med respekt for, at der er forskellige syn på, hvor god strukturen er, siger han. Teamstrukturen har nok givet større ændringer for de ansatte medarbejdere end for mig som folkevalgt og for os i LS. Det er de samme folk fra sekretariatet, som er med til LS-møderne, og hvis vi skal i kontakt med andre i systemet, sker det via dem. LT har eksisteret i to et halvt år. I begyndelsen var der fem medlemmer, nu er der kun tre. De skal løse de samme opgaver, og det er klart en kæmpe udfordring, men Karl Haahr fornemmer, at de arbejder konstruktivt med at forsøge at de give rammer, der er behov for. kl

9 Velkommen til LM s landsmøde 2013 STORE BEDEDAGS-FERIEN APRIL I SKJERN KULTURCENTER landsmode.dlm.dk her finder du al information om landsmødet HELE LANDSMØDET HAR FOKUS PÅ INTERNATIONAL MISSION

10 Jesus styrer Jesus styrer. Sådan lyder temaet for dette års landsmøde. Jesus styrer, fordi han er Gud og herre. Vi ønsker, at han skal styre os som enkeltpersoner, menigheder og folk. Han har en plan for os - og ikke mindst et evigt mål for vores liv. Gennem forkyndelse, samvær, snak, sang og gennem vidnesbyrd fra vores internationale gæster vil vi derfor sætte fokus på, at Jesus styrer.»jesus STYRER det understreger for mig, at Jesus er hersker i verden og styrer livet. Han har alt i sine hænder og er begyndelsen og enden. «MAIBRIT SKADE, SILKEBORG Landsmøde er fest for hele familien. LMU og LM Kids arrangerer særlige aktiviteter og oplevelser for LMU erne, teenagerne og børnene Vi håber og tror, at landsmøde 2013 bliver en god oplevelse. Både på det menneskelige plan og på det åndelige. Vi forventer store ting af Gud! Kom og vær med til årets store festsamling i LM! FÆLLESMØDER I ARENAEN TALERE JESUS STYRER ELLER GØR HAN? Er han også Herre i dit liv? Hvordan kommer det til udtryk i dit hverdagsliv? Derfor døde Kristus og blev levende igen, for at han skulle blive herre over både døde og levende (Rom 14,7-10). JESUS STYRER SIT FOLK TIL VÆKST Gud har sluttet en pagt (2 Mos 24) med sit folk og har kaldet det til at vokse i tro og erkendelse: Så I bærer over med hinanden i kærlighed og stræber efter at fastholde Åndens enhed med fredens bånd (Ef 4,1-8). Ole Andersen, Frederikssund Generalsekretær i Ordet og Israel JESUS STYRER SIT FOLK TIL MISSION Hvad er egentlig Guds plan med sit folk, målet med menigheden - set fra Guds perspektiv? I skal være et kongerige af præster og et helligt folk for mig (2 Mos 19,1-8). JESUS STYRER TRODS ALT Det ser ikke altid sådan ud i verden i dag. Men Kristus vinder til sidst! Løven af Juda stamme har sejret! Lammet, det slagtede, er værdigt til at få magt og rigdom og visdom og styrke og ære og lov og pris (Åb 4-5). Jens Ole Christensen, Hillerød Generalsekretær i Luthersk Mission

11 SEMINARER PROGRAM TORSDAG DEN 25. APRIL 1. Venskabsmission via facebook v/ Paul Kitchener, koordinator i sociale medier i Trans World Radio Kl Informationen er åben FREDAG DEN 26. APRIL Kl Kl Kl Morgenmad Møde i arena: Landsmøde velkommen! Jesus styrer eller gør han? (Rom 14,7-10) v/ Jens Ole Christensen LM Kids børnemøde LM Kids juniormøde Teenmøde 2. Hvordan når jeg min nabo v/ pastor Kong fra Cambodja 3. Når kristne og muslimer mødes v/ Ingeborg og Arne Kappelgaard, København 4. Kristen i en ukristelig verden v/ stud.theol. Andreas Wind 5. Kristen i en ukristelig verden (version 25+) v/ cand.theol. Poul Friis, Tarm Kl Kl Kl Frokost Hvor er LM på vej hen? v/ Jens Ole Christensen og Jens Peter Rejkjær LM Kids Legeland og Landsbymiljø LMU/Teen-aktiviteter WORKSHOPS Kl Kl Kl Kl Aftensmad Møde i arena: Jesus styrer sit folk til mission (2 Mos 19,1-8) v/ Ole Andersen Koncert med Marie Lind, Julie Lind og Christina Steen Lovsangsaften for LMU og teenagere 6. Kunstnerværksted v/ Hanna Munch, Købehavn 7. Motionsløb bare for sjov En kort og en lang rute i Skjern by og omegn 8. Fodbold LØRDAG DEN 27. APRIL 9. De LM ske lege 2013 Alternativ, hyggelig ti-kamp for alle aldre Kl Kl Kl Kl Morgenmad Møde i arena: Jesus styrer sit folk til vækst (2 Mos 24 & Ef 4,1-8) v/ Ole Andersen LM Kids børnemøde LM Kids juniormøde Teenmøde Møde i arena: Hvad gør Gud i mit land? v/4 internationale gæster 10. Besøg hos Lumi Genbrug, Skjern OBS Du kan vælge at deltage i enten et seminar eller en workshop lørdag eftermiddag. Marker dit ønske, når du tilmelder dig på landsmode.dlm.dk. Kl Kl kl Kl Frokost LMU/Teen-aktiviteter LM Kids koncert Seminarer & workshops Kl Aftensmad Kl Festaften i arena: Med mange forskellige indslag, bl.a. Efterfølgelsens vilkår i Tyrkiet v/ Ihsan Ozbek Kl Aftensang og bøn i arena: v/ Martin Paulsen og David Christiansen K Late night gospelrock INTERNATIONALE SØNDAG DEN 28. APRIL Kl Kl Kl Kl Morgenmad Festgudstjeneste i arena: Jesus styrer - trods alt! (Åb 4-5) v/ Ole Andersen Afslutning Frokost Afrejse café er Hvordan vil du have din kaffe? På landsmødet bestemmer du selv, om den skal være afrikansk, tyrkisk eller cambodjansk. Hyg dig, tag en slapper eller få en god snak i de internationale cafémiljøer på landsmødet.

12 Vi glæder os rigtig meget til at se rigtig mange børn og juniorer på Landsmøde 2013 det er nemlig også jeres landsmøde. Kom og vær med til: FOR BØRN HEY, LMU ER SES VI? Kom og udlev din indre farmer med landmandsstemning og strå i munden i LMU s egen farmer-cafe: HØNSEGÅRDEN Hvor a høns knævrer og a hanner slås! BØRNE- OG JUNIORSAMLINGER Bibelfortællingerne kommer til at handle om, at Jesus styrer. Der bliver fest, farver, fed lovsang og afrikansk inspirerede rytmer. Talende dukker kan heller ikke udelukkes :-) Desuden får vi besøg af nogle store, charmerende og behårede venner: Brumle, Lamiga, Sofus og måske et æsel! Ja, det bliver ikke kedeligt det lover vi. Salg af forskellige lækre sager og mulighed for hygge med brætspil og forskellige farmer-relaterede aktiviteter og udfordringer. LMU-PROGRAM Fredag: : Fodbold, volleyball eller walk n talk 21.45: Lovsang og vidnesbyrd (sammen med teen) ?: Hønsegården er åben Lørdag: : Hønsegården er åben : Indsamlingseftermiddag To meningsfyldte timer, hvor vi skal skrabe så mange penge som muligt sammen til mission. Kan vi nå kr? : Hønsegården er åben : LMU-seminar ved Andreas Wind ?: Hønsegården er åben Søndag: : Hønsegården er åben SÆRLIGT FOR TEENAGERE Teenagerne får deres helt eget sted på landsmødet, hvor der bliver holdt bibeltimer både fredag og lørdag formiddag. Om eftermiddagene vil der være forskellige aktiviteter, som er målrettet teenagerne, og ellers er der lagt op til hygge og god stemning, når der er brug for et sted at hænge ud. Læs mere på landsmode.dlm.dk! KOM OG LEG MED MIG! LM KIDS KONCERT Lørdag kl er der koncert for alle børn med Kids4singing fra Videbæk. LEGELAND Selvfølgelig skal vi have Legeland igen! Her er noget af det, du vil kunne opleve: + Hoppeborg og hoppepude + Racerbane + Kæmpefodbold + Ansigtsmaling + Ballondyr + Konkurrencer BRUMLE TILMELDINGSFRIST 5. APRIL Du tilmelder dig på hjemmesiden: LANDSMODE.DLM.DK I din tilmelding skal du tage stilling til, hvilket seminar/workshop du ønsker at deltage i. På hjemmesiden kan du også læse om overnatningsmuligheder, forplejning og deltagerpriser. LANDSBYER FRA HELE VERDEN I Hal 2 vil du kunne gå på opdagelse i landsbyer fra Tanzania, Etiopien og flere andre lande. Du vil kunne opleve og lære med alle dine sanser. Der vil være værksteder, legemuligheder, madoplevelser, naturoplevelser og meget mere. Hvad leger børn andre steder i verden? Hvor stor er en giraf? Hvad får man at spise i Etiopien?

13 Nr februar 2013» verden; 09 Steinar Harila; (VIS JEG IKKE kk LOV TIL AT EVANGELISERE TROR JEG N STEN IKKE DET VAR MULIGT FOR MIG AT GENNEMF RE PROJEKTERNE Jeg er ansat i Himlen Gud sender givere, når vi har behov, og der kommer altid nok, siger Steinar Harila fra Hjelp til Russland P R IVATFOTO: Gud er stor! Han giver os alt, hvad vi har brug for - visioner, penge, medarbejdere i Norge, Rusland og Israel - og han lader mennesker komme til tro på ham gennem det, vi gør og siger. Steinar Harila er leder af den norske stiftelse Hjelp til Russland, og han fortæller engageret om alle deres projekter. 71-årige Steinar Harila bor i Kristiansand i Norge. Han har arbejdet som evangelist siden en stor del af tiden tilknyttet Vestlandsk Indremission. Derefter blev han ansat i Himlen, som han selv udtrykker det. Steinar Harila underviste ved et prædikantkursus i Nordsjælland den 11. januar. PR IVATFOTO: AF KAJA LAUTERBACH Steinar Harila sammen med to af sine russiske medarbejdere i nødhjælps- og evangeliseringsarbejdet i området ved Vyborg vest for Skt. Petersborg. Så nøden og gik i gang Arbejdet i Rusland begyndte i 1988, hvor Steinar Harila og hans kone Alfhild var til den ortodokse kirkes års jubilæum. Vi så en verden i nød og begyndte at samle penge og ting ind, da vi kom hjem, fortæller han. Det var imidlertid, før Jerntæppet faldt, og det var meget besværligt at få nødhjælpen frem til det daværende Sovjetunionen. Men det lykkedes for dem som de første fra Vesten, og da muren faldt et par år senere, var vejen banet for, at andre kunne komme med hjælp. I 1994 var Steinar Harila rejseleder for nogle turister i Skt. Petersborg-området. En lokal person viste dem bagsiden af samfundet - blandt andet et faldefærdig børnehospital med 120 børn, hvor intet fungerede, og den forfærdelige situation førte til, at Steinar Harila tog hjem og lånte kroner i banken til at renovere hospitalet. Hospitalet ligger i byen Vyborg 60 kilometer fra grænsen til Finland - et område, der tidligere hørte til Finland. Mange i det område af 5XVODQG WDOHU ßQVN RJ GHW har Steinar Harila, der har ßQVN EDJJUXQG VWRU Q\WWH DI mange mennesker i Norge ønskede at være med, og det blev nødvendigt at få ordnede forhold for nødhjælpen til Rusland. Derfor blev stiftelsen Hjelp til Rusland oprettet i år Blandt aktiviteterne er en børneby, fængsler og suppekøkken og et rehabiliteringscenter for hjemløse børn, hvor de bliver lært op til at bo i hus. Stiftelsen har også renoyhuhw àhuh V\JHKXVH OLJHsom de har bygget et nyt børnehospital i Vyborg, som de ejer sammen med det russiske sundhedsvæsen. Faktisk er de de første udlændinge, der har fået ejendomsret til jord i Rusland. Der bor mange jøder i området omkring Vyborg. Efter mange vanskeligheder lykkedes det Steinar Harila at få kontakt med dem, og i 1994 etablerede Hjelp til Russland et jødisk center i byen. Det svarer til et socialkontor og kontakten til jøderne har blandt andet medført, at de også har oprettet en børneby i Neve Michael i Israel. Organisationen hjælper også jøder - både fra Rusland og fra andre lande der ønsker at immigrere til Israel. Børneby og suppekøkken Medarbejderne er gaver Der gik ikke lang tid, før Hjelp til Russland oplever, at Gud giver dem alt, hvad de har brug for. Vi har ingen medlemmer og ingen budgetter for hverken udgifter eller forventede indtægter, men Gud sender givere, når vi har behov, og der kommer altid nok, siger Steinar Harila og giver et eksempel: Vi havde brug for en ny bil, der kostede kroner. En person ringede og fortalte, at Gud havde sagt, at han skulle hjælpe Hjelp til Russland. Jeg fortalte om bilen, og han svarede, at så var det den, Gud ville, at han skulle betale. )RUULJH U ßN GH PLOlioner kroner i gaver, og alle medarbejdere er ulønnede, så alt går til arbejdet. Steinar Harila siger, at alle medarbejderne også er gaver fra Gud og nævner specielt deres regnskabsfører, som kender love og regler fra sit professionelle job. Åndelig åbenhed Det giver mit liv mening at få lov til at være medmenneske, siger Steinar Harila. Men Hjelp til Russland kommer ikke kun med materiel nødhjælp. Evangelisering er nemlig hele tiden også en del af projekterne. +YLV LNNH KDQ ßN ORY WLO GHW tror nordmanden næsten ikke, det var muligt for ham at gennemføre dem. De oplever stor åbenhed for evangeliet i alle samfundslag. For eksempel tog alle på en skole - både lærere og elever - imod Jesus efter en andagt. De mange nye kristne har gjort det nødvendigt at bygge det første missionshus i Ruslands historie. Børnebyen, som Hjelp til Russland har oprettet, er åndeligt kraftcenter, som har forvandlet hele byen, fortæller Steinar Harila. Men der er behov for åndelig styring. Der er meget få præster. En del af vores ansvar er at inspirere præster og ledere til at tage sig af alle de nye kristne, siger han. Russerne har traditionelt dyb respekt og ærbødighed for Guds navn. Steinar Harila tror, det er med til at give den store åbenhed for evangeliet - sammen med nødhjælpen og nordmændenes stærke glød for evangeliet. For eksempel har han aldrig fået et nej, når han på et offentligt kontor har spurgt, om de har noget imod, at han læser i Bibelen og beder om Guds ledelse, før de begynder mødet. I stedet har jeg oplevet, at Gud konkret har løst forskellige problemer. Og det fører til nysgerrighed, siger han. Steinar Harila deler julegaver ud til børnene i børnebyen i Vyborg i Rusland. Kom til tro på Jesus midt i madkøen Steinar Harila fra Kristiansand i Norge er stifter hjælpeorganisationen Hjelp til Russland. Han erkender, at meget kunne være bedre organiseret, men midt i kaos arbejder Gud, har han erfaret. Når Gud fører os ind i store udfordringer, oplever vi, at han også giver midler til, at vi kan klare det. Mange mirakler fortæller, at det er en stor Gud, vi tilhører. Mennesker ringer og tilbyder deres hjælp. Gud har taget ansvaret - vi er bare formidlere, siger han og afviser gang på gang at tale om sin egen indsats: Jeg er en lille glød, men det er Gud, der får branden til at fænge. Når Gud ser, at vi vil det, han vil, er han så stor, at han kan gøre det, som menneskeligt set er umuligt. Og vi står ofte forundret tilbage. 30 unge kristne kom hjem Steinar Harila er imidlertid ikke kun nødhjælpsmand. Han er evangelist - og det har han været, siden han blev kristen for omkring 50 år siden. Evangelisten og nødhjælpsarbejderen har samme metode: nemlig at gå ind i de udfordringer og muligheder, Gud lægger foran ham, og at gøre det på Guds løfter om at gå med. Og han oplever, at mennesker kommer til tro på Jesus som deres frelser. (QJDQJ WRJ KDQ HQ JUXSSH QRUVNH NRQßUPDQGHU PHG for at besøge arbejdet i Rusland. 20 var kristne, og 10 var ikke-kristne, men da de kom hjem, var alle 30 unge kristne. Steinar Harila fortæller, at de unges forældre glædede sig over de forandringer, der var sket med deres børn, og at de ringede og spurgte, hvordan det var sket. En anden gang faldt han i snak med en gruppe mænd på færgen fra Finland. Senere kom en af mændene hen og antastede ham, mens han stod i madkø. Han bandede og svovlede. Jeg sagde så til ham: Du behøver ikke kalde på Djævelen, for jeg kan høre, at han bor i dit hjerte. Manden brød helt sammen, og vi to stod og bad midt i madkøen, hvorefter manden tog imod Jesus som sin frelser, fortæller Steinar Harila. kl

14 10 Nr februar 2013 tjeneste;» gælder Jens Ole Christensen; Syndernes forladelse også tjenesten Mislykket Paulus tabte ikke modet Det er ikke en tjeners vellykkethed, der bærer igennem krisen, men derimod Guds barmhjertighed og kraft I juli 2012 deltog generalsekretær Jens Ole Christensen i Norsk Luthersk Misjonssambands generalforsamling i Oslo. Her holdt han tre bibeltimer ud fra tekster i 2 Korintherbrev. De tre bibeltimer bliver bragt i Tro & Mission nummer 2, 3 og 4, AF JENS OLE CHRISTENSEN Derfor bliver vi ikke modløse i den tjeneste, som vi har fået af barmhjertighed (2 Kor 4,1). Jo mere jeg har arbejdet med Andet Korintherbrev, desto tydeligere er det blevet for mig, at det er en mand i krise, der skriver dette brev. En krise, som blandt andet viser sig som en tillidskrise mellem apostlen og nogle af dem, han skriver til i Korinth. Måske var der ikke så vældig meget teologi i den krise - menigheden havde det bare vanskeligt med hans stil. Enkelte steder i brevet kan man få det indtryk, at Paulus faktisk godt forstår sine kritikere på det punkt I den situation presses Paulus helt ned til grundfjeldet: Han må levere sine dybeste motiver for at fortsætte med at være apostel. I krisen må der noget stærkere til. Vi har fået tjenesten af barmhjertighed Tjeneste er en dimension ved evangeliet. Det er for det første ikke tilbagebetaling for evangeliet efter modellen, at når jeg er frelst af nåde, må jeg også tage pligten at bringe det videre. Livet i tjeneste er nåde: Jeg er Guds barn, før jeg er Guds tjener, og jeg er så lige meget Guds barn de dage, tjenesten mislykkes, som de dage, den lykkes. Det er den kristne tjenestes store frihed. En anden misforståelse er, at Et fællesskab af syndere er i sin natur et vanskeligt fællesskab. Det nytter ikke noget at vente med at drive mission, til det bliver bedre. (Modelfoto). Guds børn. Mange tænker sådan: Der er en elite af kristne, som bliver missionærer, ledere og forkyndere. Og så er der os i proletariatet, der lige netop får lov til at leve af nåde. Sådan taler apostlen ikke, men understreger, at missionærlivet er et nådeliv. En missionær i en samarbejdskrise spurgte mig: Var tidligere generationer af missionærer lige så umodne, som vi er? Jeg måtte fortælle ham, at han ikke var enestående i missionshistorien, og at syndernes forladelse også gælder tjenesten. Og det tør vi sige højt, for vi har sagt nej til det skjulte og skændige og anbefaler os til ethvert menneskes samvittighed for Guds øjne (v.2). Vi bilder nemlig ikke folk noget ind, men tør sige den fulde sandhed - også om de kristne vidner. Jeg er ikke selv i centrum Endelig er der en side af denne tale om tjenesten som barmhjertighed, som det er vanskeligt at sætte ord på, men som mange Herrens tjenere har erfaret: Der er en nåde og frihed ved ikke at være centrum og ikke selv være den, som lyset skal falde på (v.6). Måske kan det være en ydmygelse for os, som lever i en kultur, hvor det er godt at være i centrum. Men med Kristus som centrum er jeg fri for at skulle leve op til noget, og jeg er fri til bare at leve. Bare være det menneske, jeg er i ham! i krisen er det blevet tydeligt for Paulus, at hans mission foregår fra en position af både indre og ydre svaghed og skrøbelighed Han ser både lerkarret og den overvældende kraft I krisen er det blevet tydeligt for Paulus, at hans mission foregår fra en position af både indre og ydre svaghed og skrøbelighed. Her vil jeg koncentrere mig om den indre skrøbelighed. Den kristne kirke forvalter to nyheder: en god og en dårlig. Og vi kan ikke have den første uden den anden. Den gode er, at Jesus kom til jorden for at frelse syndere. Derfor er der plads til mennesker som os i Guds rige. Den dårlige er, at fordi Jesus kom til jorden for at frelse syndere, er kirken fuld af vanskelige mennesker. For syndere vi syndere(!) er vanskelige mennesker. Hvorfor er der så mange problemer? Hvorfor er der samarbejdsvanskeligheder? Hvorfor træffer ledere dårlige beslutninger? Hvorfor kommunikerer vi ikke altid lige godt? Nuvel det er der mange grunde til, og vi skal gøre arbejdet så godt, vi kan. Og skabe så få kriser og problemer, som vi overhovedet kan. Men: Et fællesskab af syndere er i sin natur et vanskeligt fælles- og vi kan ikke vente med at drive mission, til det bliver anderledes. Det er midt i skrøbeligheden, og ikke først når skrøbeligheden er overvundet, Jesus vil bruge sin menighed. Den canadiske teolog Alan Rouxbourgh sagde for en del år siden ved et foredrag i København: Den, der ikke vedkender sig den kristne kirkes skrøbelighed, får et andet Jesusbillede. Hans pointe er, at så holder kirken op med at være et fællesskab af syndere. Og så holder vi op med at tænke om Jesus som synderes frelser. Derfra holder vi hurtigt op med at stole på Ordets og Åndens overvældende magt og begynder at stole på de vellykkede menigheder, de betydningsfulde prædikanter og de rigtige metoder. Alt dette er godt nok. Og lad os gøre det så godt, vi kan. Men intet erstatter Åndens og Ordets magt. Det tvang krisen Paulus til at fokusere på. MODELFOTO: ISTOCKPHOTO

15 Nr febrauar tro;» jeg Amalie Puggaard Poulsen; Det, Gud ønsker for mig, er ikke nødvendigvis nemmere eller smukkere end det, kan forestille mig men i bund og grund bedre Jesus har korsfæstet Adam mit bibelvers; AF BENT HOUMAA JØRGENSEN PRÆST I AALBORG FRIMENIGHED Som kristen oplever jeg kampen imod syndens magt i mit liv, kampen for at stå fristelserne imod og sejre. Her har jeg erfaret, at hjælpen er som når det gælder at tro på, at min synd er tilgivet. ord om Jesus. Der ser jeg noget fantastisk: Vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, for at det legeme, som ligger under for synden, skulle tilintetgøres, så vi ikke mere er trælle for synden; den, der er død, er jo frigjort fra synden (Rom 6,6-7). Fri fra det gamle menneske I fristelsens stund, når kampen er hård, må jeg tage et ord som dette og takke Gud for, at det, ordet siger, også gælder for mig her og nu. Takke for, at mit gamle menneske, som vil stå Gud imod og følge syndens vej, er blevet korsfæstet sammen med Jesus. Det har ingen ret til at bestemme over mig, jeg er frigjort fra dets magt over mig. Og min erfaring er, at når jeg på denne måde tager imod evangeliet om frihed fra syndens magt, så mister synden og fristelserne sit tag i mig. For ordet om korset er Guds kraft (1 Kor 1,18). Er Guds kraft det står i nutid. Jeg kan ikke korsfæste Der står ingen steder i Ny Testamente, at jeg skal korsfæste kødet/mit gamle menneske. Det er en misforståelse, for det kan jeg ikke. Derimod står der, at det er blevet korsfæstet af en anden, af Jesus. Det er et nådesbudskab! Det er sandt, at der står, at jeg ske (Rom 6,12-14; Ef 4,22), og det kan jeg, netop fordi det er blevet korsfæstet med Jesus. Jeg er løst fra det ved Jesu død i mit sted. Regn, som Gud regner Regn, som Gud regner, så regner du rigtigt og vinder sejr over synden! Sådan skal også I se på jer selv: I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus (Rom 6,11). En dag i dine forgårde er bedre end tusind, jeg selv har valgt (Sl 84, 11a). for mig. Jeg ved efterhånden, hvilke opgaver og situationer jeg trives med, og hvilke der udfordrer mig. Det er godt at lære sig selv at kende på den måde og stå ved sine behov og grænser. Men bibelverset her tydeliggør forskellen på mig og Gud. Gud er den største. Han har al den indsigt, visdom og dømmekraft, som jeg selv mangler. Selv på de områder, hvor jeg synes, jeg kender mig selv så godt, er mine valg halvdårlige i forhold til Guds. Det er jo på en måde irriterende men også enormt trygt. For der ligger en stor kærlighed bag ordene. Det, Gud ønsker for mig, er langt bedre end det, jeg kan forestille mig. Ikke nødvendigvis nemmere eller smukkere men i bund og grund bedre. Gud, kan du lære mig at stole lidt mere på din dømmekraft end min egen? Jeg vil gerne konkludere ligesom Salme 84: Lykkeligt det menneske, der stoler på dig! Amalie Puggaard Poulsen Hillerød mit liv med Jesus; Hvad vil du med os, Gud? Carina og Peder Larsens mål er at komme i himlen, og de er derfor åbne for Guds ledelse AF OLE SOLGAARD Flere gange har Carina og Peder Larsen måttet stoppe op og lytte til, hvad Gud nu ville med deres liv. Det ud af. Men det er vigtigt for dem at være der, hvor Gud vil have dem, også når de ikke helt forstår hvorfor. Standset af Gud Hun er 30 år, og han er 33 år. Sammen med børnene Silas, Amalie og Daniel bor de nu i Bjerringbro i et lille hus, som de er i gang med at renovere og udvide. Tidligere har de boet en årrække i Esbjerg. De fortæller om tre situationer i den af Gud. Vi havde ikke lige regnet med at skulle bo i Bjerringbro. Vi havde det godt med at bo i Esbjerg, men Cari- udvidede jobsøgningen til Midtjylland med ønske om at komme tæt- vi hertil, forklarer Peder Larsen, der er industrielektriker. Bønnesvar dagen efter valgte de at være en del af LM s Carina og Peder Larsen og deres tre børn trives i Randers frimenighed. frimenighed i Randers. Her var der godt at være. Alligevel savnede parret nogle jævnaldrende, da de var de eneste i menigheden med helt små børn. De overvejede at skifte menighed, og i nogen tid bad de Gud om at vise dem vejen i det spørgsmål. En lørdag snakkede og bad de igen om den sag. Søndag, altså dagen efter, var vi til gudstjeneste i Randers, hvor vi med små børn var på vej til menigheden. Det var helt overvældende for os. På vej hjem snakkede vi om, at der nok måtte være en mening med, at vi skulle blive her i menigheden, fortæller Carina Larsen. Hun er uddannet køkkenassistent og pædagogisk assistent, men har det sidste års tid været hjemmegåede på barsel. Og der er nok at se til med tre børn på fem, to og næsten et år. Hun og datteren FOTO: OLE SOLGAARD er lige kommet hjem fra gymnastik. Nu serveres der aftensmad for familien og journalisten. Et rugbrød sættes i ovnen, og Peder får skiftet et par bleer, mens Carina fortæller videre: Planer lykkedes ikke Jo, huset er præget af renovering for tiden. Egentlig har vi forsøgt at på enten Randers eller Silkeborg. Men planerne lykkedes ikke. Vi kunne hverken låne i banken til et nyt hus eller få nok penge for det her. Derimod viste det sig, at vi kunne låne penge i banken til tilbygning og renovering, og det er vi så gået i gang med. Så det har nok ikke været for ingenting, at vi skulle være her i Bjerringbro. Jeg har også været engageret i den lokale børnehave og har fået veninder i byen, som besøger os, og de er åbne for at høre om vores tro. Der er masser af muligheder for nærkontakt med folk her i byen. Man støder nemt på hinanden. Vores mål er at gå på vejen til Himlen og lære vores børn den samme vej at kende, så de også bliver frelst. Derfor må vi også være åbne for, hvilken vej Gud nu leder os ad, siger Carina Larsen.

16 12» Peter Funch Kofoed; Jeg synes Life of Pi giver et indblik i, hvordan mange danskere tænker om religion og tro. Et sådant indblik burde vi nok udfordres til at få engang imellem En god anledning til samtale FILMANMELDELSE AF PETER FUNCH KOFOED Life of Pi Ang Lee Biografpremiere 25. december 2012 Life of Pi Life of Pi - Vagn Konradsen har fundet en ny familie på det kristne kontaktcenter Arken i Esbjerg AF NICOLINE CHRISTENSEN OG LUKAS GILDHOFF, 10. KLASSE PÅ SOLGÅRDEN - - Ude og inde Vagn Konradsen er aldrig før blevet fejret, som han blev til sin 70 års fødselsdag Hygge i dagligstuen på Kontaktcenter Arken. Den kristne familie klasse på Efterskolen Solgården har vundet en landsdækkende konkurrence for skoleklasser og er blevet Danske Mestre i avisskrivning. Artiklen er skrevet som et led projektet. Læs mere på outsideren.tk.

17 Nr februar 2013» debat; Debat er spalten, hvor læserne kan komme til orde og er dermed udtryk for skribentens egen holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg, der fylder mere end anslag inklusive mellemrum.» Et U-formet LM - det haster med tilpasning HERNING I spalten Essens i T&M den 25. januar 2013 skriver Jens Ole Christensen (JOC) om et U-formet LM. Den sidste tredjedel af indlægget er højst aktuel for LM i dag. Det haster med tilpasning. At kredse overtager ansvaret for bestemte missionærer er helt rigtigt, måske ikke absolut det mest rationelle, men nødvendigt på grund af udviklingen. Det» Jørgen Poulsen; Det haster med tilpasning» Klip; Splittelse inden for KIRKENS H JREl J POLITIKEN INTERVIEWER MORTEN THOMSEN HØJSGAARD, GENERALSEKRETÆR FOR BIBELSELSKABET AF JØRGEN POULSEN har JOC allerede berørt i bogen Fra tropehat til ipad. De nødvendige forslag til decentralisering kommer bedst fra landsledelsen, med forslag til LM s venner via afdelingerne. De moderne kommunikationsmuligheder gør, at de àhvwh PLVVLRQ UHU L GDJ YLO være i stand til at informere hjemmemenigheden, både skriftligt, med billeder og YHG 6N\SH àhuh JDQJH P nedligt. Vi behøver, også fremover, et sekretariat som paraplyen over LM. Guds forsyn og syndefaldets konsekvenser Morten Thomsen Højsgaard, som er ph. d., generalsekretær for Bibelselskabet og mangeårig iagttager af folkekirken, beskriver de nye frimenigheder som et oprør fra bunden, og han noterer sig, at de ledende skikkelvhu S K MUHà MHQ DOWV lederne af Indre Mission, Luthersk Mission og Evangelisk Luthersk Netværk - alle har valgt at blive i folkekirken. Derfor ser jeg faktisk i» TARM Guds omsorg eller Guds forsyn er temaet for utallige kristne børne- og voksensange. Alligevel læser jeg så nemt egne fornuftsholdninger ind i ordet i stedet for at lade Guds ord fortolke sig selv. Når vi kommer i nød eller bare oplever et problem, beder vi til Gud. Det gør vi, fordi vi i alt, hvad vi oplever i livet, har med Gud at gøre. Jesus har lært os at afslutte bønnen Fadervor: thi dit er riget, magten og æren i evighed. Amen. Derfor er det trygt at være en kristen. For det betyder, at Gud har med V\JGRP G G NRQàLNWHU IDmilierelationer og arbejdsløshed at gøre. Men det betyder faktisk også, at vi med rette blander Gud ind i krige og naturkatastrofer. Gud vil det gode, han vil liv og frelse, ikke dom og død. Men Bibelen fortæller også om den virkelighed, at mennesket valgte oprøret og ville være som Gud. Det vil sige kende godt og ondt og dermed have friheden til at gøre, hvad vi vil. Derfor sker der ting, som er Gud imod: Mennesker vender Gud ryggen. Mennesker dræber med ord eller våben i stedet for at fremme det gode. Jesus græd over Jerusalem, for han ville deres frelse, men de ville ikke. Her kom Jesus til kort, og det har han desværre ofte gjort. Men altså, Gud har ikke overladt os til os selv. Han arbejder efter de forhåndenværende søms metode. Han bruger menneskers ondskab og synd, men til at fremme sine egne planer. Kerneeksemplet er Jesu lidelse og død. At Gud bruger menneskers ondskab og naturens rasen til at fremme sine egne planer, har faktisk den trøst indbygget, at jeg aldrig er overladt til mig selv, naturens eller Satans rasen. Jeg er i Guds hænder, uanset hvad der sker. Det er vigtigt, at vi ikke i vores iver efter at gøre Gud JRG RJ àlqn EHVN UHU KDP For derfor mister vi hjælpen i nøden, og vi får en torums-kristendom, hvor Gud kun har et lille reservat at boltre sig i, og hvor jeg skal sørge for mig selv og er i andres vold i alt det andet. Dét er utrygt og ensomt. Hermed afslutter vi i denne omgang debatten om Guds forsyn. Yderligere debatindlæg om emnet henvises til netsiden debat.dlm.dk (red.). højere grad frimenighederne som en splittelse inden IRU IRONHNLUNHQV K MUHà M Ç forklarer han. Og splittelsen kan medføre, at de oprørske mister LQGà\GHOVH 0RUWHQ 7KRPsen Højsgaard forklarer, at de kan ses som kirkelige løsgængere, og ligesom politiske løsgængere mister de RIWH LQGà\GHOVH Hvis de først har meldt sig ud, bliver de i den store offentlighed hurtigt uendeligt uinteressante. En enkelt præst i en frimenighed med 80 tilhængere har meget svært ved at gøre sig gældende i den kirkepolitiske samtale. Klip; Ikke grund til protester snarere til røde ører AF KURT E. LARSEN, AF ALEX DAHL KARLSEN 13 LEKTOR, PH.D. VED MENIGHEDSFAKULTETET ikke prægede hans liv? Biskop Brorson skrev om dette i en salme: KOMMENTAR PÅ KRISTENDOM.DK Det har vakt opsigt, at menighedsrådet i Mejdal blandt andre ønsker til deres kommende præst nævnte, at han/hun skulle være troende. ( ) Historisk går udtrykket troende præster tilbage til 1700-tallet og den pietistiske vækkelse. Før den tid havde Luther i 1500-tallet gjort meget op med katolske præster ikke fordi disse ikke var troende. De troede bare på noget forkert, nemlig frelse ved gode gerninger. For Luther handlede det om, at en præst forkyndte sandheden om nåden. Derfor blev den lutherske kirke i perioden frem til 1700 meget opmærksom på præsternes formuleringer af den rette lære. Til gengæld gik man ikke så meget op i, om præsten i øvrigt drak sig fuld i ugens løb. Denne skævhed i intellektuel retning reagerede pietismen imod i 1700-tallet. Hvad gavnede det, at en præst havde lært alle de rette ord udenad i sin uddannelse, hvis ikke det havde berørt ham selv og Var det en tro, med munden, at sige kun: jeg tror! når hjertet ej i grunden er renset ved Guds ord, da var der fromme nok og troende i tiden, da var den ej så liden, FGP TGVVG VTQGPU ¾QM Pietismen ville have troende præster. Hermed mente de præster, der både holdt fast ved den rette lutherske lære og personligt var optaget og præget af denne tro. Det samme anliggende havde Indre Mission og grundtvigianismen, da disse to vækkelsesbevægelser fremstod i 1800-tallet. ( ) Ingen ville have undret sig over et ønske om en engageret medarbejder, men udtrykket en troende præst er blot en anden og bedre måde at udtrykke dette på. Efter at Grosbøll blamerede den danske folkekirke ved at fortælle om alt det, han ikke troede på, så burde et menighedsråds ønske om en troende præst ikke give anledning til protester men snarere til røde ører hos dem, der forsvarede Grosbøll. leder; Jesus styrer - stadig DET LYDER NÆSTEN som en provokation, når LM inviterer til landsmøde i april under temaet Jesus styrer. Rent umiddelbart er der i hvert fald meget, der ser ud, som om han har mistet kontrollen. 3 GHQ YHUGHQVSROLWLVNH VFHQH XOPHU VWRUNRQàLNWHUQH L àhuh YHUGHQVKM UQHU,NNH PLQGVW VLWXDWLRQHQ L Mellemøsten er kritisk. Den eneste beroligende omstændighed her er, at det har den været i så mange år, at vi dårligt kan huske andet. Vi mindes også næsten dagligt om, hvor skrøbelige de økonomiske og samfundsmæssige strukturer i verden er. Et mislykket budgetforlig i USA eller et hackerangreb i et af vores samfunds skrøbelige itcentralnervesystemer, og straks truer katastrofen. I den hjemlige kirkelige debat ser vi tilbage på et år kendetegnet af biskoppernes knæfald for statsmagtens krav om indførelse af det kønsneutrale ægteskab og stor uenighed blandt bibeltro kristne om, hvilke konsekvenser det skal have. Dertil kommer så, hvad hver enkelt har oplevet på det personlige plan af tab i form af ledighed, familieproblemer, sygdom eller dødsfald. SKAL MAN IKKE gå med skyklapper på for at kunne fastholde, at Jesus styrer? Nej, det skal vi ikke. Men vi skal fokusere mere på Gud end på alt det, der sker omkring os. Og vi skal tænke på, hvordan Gud har åbenbaret sig i den store historie, som jo netop er Guds historie. Da Israels folk var ført i eksil i Babylon, var der ikke meget, der tydede på, at Gud styrede. Det forjættede land og den hellige by var besat. Og værst af alt: templet lå i ruiner. Guds store løfter til sit folk forekom at være så fjerne, som tænkes kan. Men Gud greb ind og førte en del af folket hjem til Jerusalem, hvor de genopbyggede templet. (IWHU ßUH KXQGUHGH ÇVWLOOHÇ U HIWHU 0DODNLDV KYRU Gud ingen profeter sendte til sit folk, der oven i købet var besat af det romerske imperium, så det igen sort ud med Guds løfter. Men bag det hele styrede Gud suverænt! Og da tidens fylde kom, sendte han sin søn og virkeliggjorde sin store frelsesplan. Næste gang, tidens fylde kommer, vil Jesus træde frem synligt for alle for endegyldigt at opfylde alle sine løfter på enhver, som tror på ham. SÅ UANSET HVAD vi ser: Lad os opmuntre hinanden med visheden om, at Jesus styrer! Og lad os udfordre hinanden, som Ole Andersen opfordrer til det i artiklen på side fem: Gud vil også styre i vores liv. Jesus vil være både frelser og herre for os. Den store opmuntring er, at den suveræne og hellige Gud overhovedet vil styre vores liv. Det er da fantastisk! Den store udfordring er, at vi lader ham gøre det! Birger Reuss Schmidt ansv. redaktør inspiration nærvær holdning

18 14 Nr februar 2013 Markusskolen i Esbjerg søger børnehaveleder samt pædagoger til børnehave og SFO Da Markusskolen udvider med en børnehave 1. august 2013 søges nye, engagerede medarbejdere. Se nærmere beskrivelse af stillingerne på Billig feriebolig Bornholm. Rummelig stuehus i landlige omgivelser nær Ekkodalen udlejes. Yderlig information se: dk/12/4856b-dk.htm, eller ring på En spændende og indholdsrig rejse til Israel. Rejseledere: Annelene & Karl Lund Pris: Kr ,- pr. person i dob. vær. Brændstrup kristne Friskole søger lærer Bestil program for rejsen Til den 1. august 2013 søges en lærer, der kan undervise i biologi, natur/teknik, matematik samt meget gerne også i drengegymnastik. Yderligere oplysninger om stillingen se Søger Løgumkloster forstander/par Efterskole med visioner og ambitioner Søger forstander/ forstanderpar med visioner og ambitioner Præst til nyt gudstjenestemiljø Kan du få andre til at yde deres bedste? og både træde i karakter og træde i baggrunden? Fredens og Nazaret menighed på Østerbro i København nytænker gudstjenestemiljøerne og udrustningen af frivillige medarbejdere. Vi efterlyser en teolog med erfaring og solide kompetencer inden for forkyndelse, ledelse og udrustning. Med tiltrædelse fra den 1. august 2013 søger vi ny forstander/forstanderpar. Løgumkloster Efterskole er en kristen skole, der er oprettet af Luthersk Mission i Skolen har plads til 106 elever på årgang. Skolen har en aktiv medarbejderstab og et godt arbejdsmiljø. Skolen oplever god søgning og forventer, at elevholdet 2013/2014 bliver fuldtegnet i løbet af foråret. Skolen har en god og stabil økonomi. Vi forventer: At du er en synlig og inspirerende leder, der kan varetage skolens ledelse sammen med viceforstanderen og at du kan påtage dig det pædagogiske, administrative og økonomiske ansvar. At du kan formidle skolens værdier på en synlig måde og at du kan lide at være sammen med unge mennesker og tage del i dagligdagen på skolen, hvor du er nærværende og tillidsskabende. At du er en personlig kristen som ønsker at dele budskabet med andre og vise vejen for de unge. At du er et inkluderende menneske, der, i elever og medarbejdere ser og ønsker at videreudvikle muligheder. Dine primære opgaver stemiljø med frie liturgiske former missionale fællesskaber og smågrupper unge familier lemstore missionale fællesskaber med sigte på et missionalt udrustningscenter. Ansøgningsfristen er 11. marts Du kan læse mere om stillingen samt vores menighed, fremtidsscenarie og værdier på lumi genbrug Ansættelsen sker i henhold til overenskomsten mellem Finansministeriet og LC. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til forstander Ivan Jakobsen, Tlf / , eller skolens formand, Jørgen Nørrelykke Nissen, tlf Du er velkommen til at aftale besøg på skolen. Ansøgningsfrist er d. 18. februar 2013 AGERSKOV: AABENRAA: GILLELEJE: Ansøgningen sendes til skolens formand, Jørgen Nørrelykke Nissen, Tarelyk 10, 6200 Aabenraa. HILLERØD: NEXØ: SKJERN: Løgumkloster Efterskole har som sit formål at give engageret, relevant og kvalificeret undervisning, at tilgodese det hele menneske gennem boglige, kreative og musiske fag og at arbejde for en sund sjæl i et sundt legeme. Vi ønsker at skabe respekt omkring den enkelte elev og at forkynde evangeliet om Jesus til personlig tro. VIDEBÆK: lumigenbrug.dk Læs om os på

19 Nr februar værdier og hverdag; Hverdagen er fuld af valg, og dine valg afslører, hvad der har værdi for dig. I mange situationer giver Bibelen ikke klart svar på, hvordan du skal prioritere for eksempel tid og penge. Men du kan ikke undgå at træffe et valg! Så hvordan lever du dit liv? Serien Værdier og hverdag går tæt på de overvejelser og erfaringer, der ligger bag vores hverdagsvalg. - Brevkassen er stadig åben for spørgsmål. Afholdsmand vil danne modkultur Et nej til alkohol er en hjælp til dem, der kæmper for at komme ud af et misbrug AF BIRGER REUSS SCHMIDT der af Kristent Pædagogisk Institut. Alkohol er blevet tabu Han synes egentlig, at mange kristne praktiserer et ægte mådehold. Men når jeg ser lidt længere ud, er der jo mange, der har problemer med alkohol. tusinde alkoholikere i Danmark. Hele ti procent af den danske befolkning er påvirket i en eller anden grad af misbruget, hvis følgevirkninger koster samfundet et tocifret milliardbeløb. I disse dage har organisationen Blå Kors fokus på de børn, der lever i familier, hvor en af forældrene har et alkoholmisbrug. Også i kristne ungdomsmiljøer hører man om problemer med umådeholden brug af alkohol. Carsten Hjorth Pedersen ønsker ikke at binde folks samvittighed. Han ser ikke Når familien er samlet til en festlig anledning, kan der let være rødvin i glassene hos alle de andre. Men i Carsten Hjorth Pedersens glas er der cider. Han er nemlig afholdsmand. Det betyder, at han siger nej til alle former for øl, vin og spiritus bortset fra hvidtøl og cider. Det handler om at tage det store alkoholproblem i samfundet alvorligt og om at række en hjælpende hånd til dem, der kæmper for at komme ud af et misbrug. Jeg husker en fest, hvor der blev serveret vin. To dage tørlagt alkoholiker, der var med til festen. Han takkede mig for, at jeg var solidarisk med ham, fordi jeg ikke drak vin. Det er sådan set grund nok for mig til at være afholdsmand, siger Carsten Hjorth Pedersen, der er lenoget forkert i at drikke alkohol med måde og ønsker sig ikke tilbage til tidligere tiders selvretfærdige afholdsmænd. Men i dag er vi havnet i den modsatte grøft. Jeg kunne godt ønske mig, at jøer, der som afholdsmænd ville være med til at danne modkultur. Jeg synes også, vi skal italesætte det mere, end vi gør i dag. Det er meget beklageligt, at alkoholsagen er blevet tabubelagt. Rent konkret foreslår han at tage emnet op ved en temaaften, på en menighedslejr eller lignende. Hvis man kender lidt til alkoholens psykologi, så ved man, at vi alle er i farezonen, siger han. Døde af druk Carsten Hjorth Pedersen har ikke altid været afholdsmand. Og uden at det er noget stort savn, vedgår han, at Carsten Hjorth Pedersen drikker ikke alkohol - her sidder han med et glas cider. han da godt kunne tænke sig et glas rødvin engang imellem. Det var som 30-årig han tog beslutningen om at blive afholdsmand, og det skete på en dyster baggrund. Det viste sig, at to af de mænd, jeg havde haft som ungdomsledere og havde sat højt, var alkoholikere. Jeg så lidt af, hvad det kostede deres familier, og det gjorde et stort indtryk. Siden gjorde det også dybt indtryk på Carsten Hjort Pedersen, at to klassekammerater fra folkeskolen døde af druk. Endelig oplevede han, at nogle af hans venner til en kristen fest blev temmelig berusede. Så besluttede han at blive afholdsmand og danne modkultur. Jeg bilder mig ikke ind, at jeg kan ændre verden. Det kan de færreste af os, men vi må hver især gøre det lidt, som vi kan. Og det giver god mening for mig at være afholdsmand, siger han. PRIVATFOTO 9 skarpe; 1Hvilken aktivitet lave? Mange: Klemme konen, passe børnebørn, se på fugle, høre klassisk musik, skrive sange. 2Hvilken aktivitet Havearbejde er virkelig noget, jeg godt kan springe over. 3Hvad er den bedste oplevelse, du har haft i 2012? Flere konkurrerer: To ugers ferie i Sverige med kone, børn og børnebørn; barnebarns dåb i Frimenigheden i Aalborg; IM s lederkonference i Kolding; set Brun Tornskade, ny art for Danmark. Men egentlig er det den daglige oplevelse, at Herrens nåde er ny hver morgen. Navn: Svend Erik Petersen Alder: 65 år Bopæl: Ringkøbing Beskæftigelse: Pensio- Anledning: Svend Erik Petersen er ny på skribentholdet, der skriver klummen øverst på side 1. 4Hvad er det værste, du senest har været udsat for? Der har ingen katastrofer været, men i familie og omgangskreds møder man jo altid problemer, der kræver ens opmærksomhed, forbøn og omsorg. Svend Erik Petersen holder meget af at tage rundt i naturen og kigge på fugle. 5Hvad siger din egenskab, er? Skal jeg virkelig opregne det lastekatalog her? 6Hvad er din ynd- BBC-serien Pride and Prejudice - Jane Austens mesterværk. Den ser jeg en gang om året. Men The Passion of the Christ kommer tæt i hælene på den. 7Hvad er dit forhold til LM? Jeg glæder mig over LM s engagement og missionsindsats! Vi kom i Nansensgade LM, da vi boede i København, og det har sat et varigt præg, både hvad angår det at høre den rette klang i forkyndelsen og det at sætte pris på solide, forkyndende sange PRIVATFOTO 8Hvad er det bedste ved det kristne fællesskab, du Vi kommer i IM i Ringkøbing. af ældre folk og yngre familier, så det er et godt fællesskab. Det bedste er gedigen bibelundervisning på Ordets grund. Jeg glæder mig over, at vi i det sidste par år har kunnet have fælles arrangementer gange har haft gode talere fra LM. 9Hvad er du optaget af lige nu? Foruden de daglige sysler: gå tur med støvsugeren, hænge vasketøj ud, købe ind, bage og lave mad, mens fruen er på arbejde, forbereder jeg prædikener, jeg skal holde som fritidsforkynder. ker jeg på en børne-jule-cd, som min datter og svigersøn skal have udgivet senere i år. Jeg er noget spændt på, hvordan den vil blive modtaget.

20 16 Bagvendt bliver skrevet på skift af efterskoleforstander Rasmus B. Houler, missionær Anne-Lene Olofson og LMH-elev Amalie Bach-Svendsen AF ANNE-LENE OLOFSON SUMBAWANGA Indrømmet: Jeg har et meget an Der er ikke andet at gøre end at - - tager sine forholdsregler og sør- - - Myggenet er en fantastisk op- Maskinel Magasinpost Udbringes senest lørdag d. 9. februar februar 2013 Årgang 112 Løssalg 20 kr. I løbet af et år er antallet af landsansatte forkyndere i LM halveret. Ejler Nørager Andersen advarer om, at der er risiko for, at det kan gå ud over sammenhængskraften i LM inspiration nærvær holdning 4 Days of Gospel; Over 200 deltagere blev fyldt med sangglæde og sanglyst krydret med vidnesbyrd om Jesus på gospelworkshop i Hillerød 3 Midt i en opbrudstid i kirken var 100 danske kirkeledere samlet til inspiration i Aarhus den 26. januar Evangelisten Steinar Harila fra Norge driver et omfattende nødhjælps- og evangelisationsarbejde i Rusland Vagn Konradsen har fundet et fællesskab som ingen andre steder på Kontaktcenter Arken i Esbjerg

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole Til alle frimenigheder i Luthersk Mission Velkommen til frimenighedskonference i Børkop lørdag

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Tilstede: Magnus Haahr Nielsen, Lars Brian Larsen, Andreas Wind, Line Annika Højgaard Jensen, Michael Nissen og Reidar Puggaard Poulsen

Tilstede: Magnus Haahr Nielsen, Lars Brian Larsen, Andreas Wind, Line Annika Højgaard Jensen, Michael Nissen og Reidar Puggaard Poulsen Landsbestyrelsesmøde d. 28. April 2013 Sted: Finderup, hos Lines forældre Tidspunkt: I forlængelse af LM-landsmødet Ansvarlig for forplejning: Line Ansvar for lokaler, nøgle m.m.: Line Tilstede: Magnus

Læs mere

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2013 Vi tror på en levende Gud. En Gud som kender os, fordi Han har skabt os - men som ikke stopper ved det! Han ønsker, at vi skal lære sandheden

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores missionshuse rundt om i regionen. Her er jeres forslag

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 5485 4476 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5475 9949 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: jf Ekspedition:

Læs mere

Åbne Døres inspirationsdag - den 5. november Tema: Kirken og det arabiske forår Taler: Michael fra Egypten

Åbne Døres inspirationsdag - den 5. november Tema: Kirken og det arabiske forår Taler: Michael fra Egypten Forfulgt 2011 Åbne Døres inspirationsdag - den 5. november Tema: Kirken og det arabiske forår Taler: Michael fra Egypten Forfulgt 2011 - Åbne Døres dag Den 5. november 2011 På Åbne Døres inspirationsdag

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Økonomi. Fællesmøder. Maj. Juni. LM Græsteds hjemmeside. Juli. Kom når du kan. Vi slutter af med pizza

Økonomi. Fællesmøder. Maj. Juni. LM Græsteds hjemmeside. Juli. Kom når du kan. Vi slutter af med pizza Fællesmøder Økonomi 11 Da det er blevet sværere at aflevere penge (både kontanter og checks) i en bank, og jeg ikke ønsker at ligge inde med for mange penge ad gangen, vil jeg godt opfordre til, at man

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 5485 4476 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5475 9949 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: il Ekspedition:

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Heri Elttør, indremissionær fra Aulum. LMU: Nikolai Korsholm, LMU Ungdomskonsulent, kommer og taler. 35. Seniormøde kl. 14:30. Taler: Heine Holmgaard.

Heri Elttør, indremissionær fra Aulum. LMU: Nikolai Korsholm, LMU Ungdomskonsulent, kommer og taler. 35. Seniormøde kl. 14:30. Taler: Heine Holmgaard. Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2014 I efteråret 2014 har vi to møder om Guds lov med Ebbe Kaas fra Brændstrup, tirsdag d. 2. september og tirsdag d. 28. oktober. Begge mandage inden

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Hvad så med kirkernes sociale ansvar?

Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Konference og høring på Christiansborg Tirsdag d. 22. oktober 2013 Der er mange sociale udfordringer at tage fat på i dagens, og ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Økonomi. Fællesmøder. September. Oktober. LM Græsteds hjemmeside. Mødeleder Frants Otto Hjorth. Prædiken fra internettet Mødeleder Lene Mathiesen

Økonomi. Fællesmøder. September. Oktober. LM Græsteds hjemmeside. Mødeleder Frants Otto Hjorth. Prædiken fra internettet Mødeleder Lene Mathiesen Fællesmøder Økonomi 11 Da det er blevet sværere at aflevere penge (både kontanter og checks) i en bank, og jeg ikke ønsker at ligge inde med for mange penge ad gangen, vil jeg godt opfordre til, at man

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Fællesmøder. Økonomi. September. LM Græsteds hjemmeside

Fællesmøder. Økonomi. September. LM Græsteds hjemmeside Fællesmøder 2. 9. 15.00 16. 10.30 Torsdag 20. Fredag 21. 23. 25. Lørdag 29. 13.30 14.45 15.45 16.15 30. 13.30 14.00 15.00 15.30 11 Fradragsregler Man skal angive sit cpr-nr. til hovedkassen, hvis man ønsker

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk »Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august www.haderupcamping.dk Mødeprogram: Torsdag den 25. juli 10.00 Bibeltime v/ sognepræst Morten Mouritzen, Vinding Emne: Kald og kraft Jer 1,1-19

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

prise ham fordi han er stor, det er fantastisk at vide, at Gud er størst. Nogle Formålet med aftenen

prise ham fordi han er stor, det er fantastisk at vide, at Gud er størst. Nogle Formålet med aftenen 62 Slip kontrollen - lovsangsaften / TEEN EQUIP / Side 1 af 6 62 Slip kontrollen Introduktion til denne Temaaften Fokusset denne aften vil være på Guds storhed Gennem lovsang vil vi prise ham fordi han

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

LUMI nyt. 1/jan.-marts 2007. 25. årgang

LUMI nyt. 1/jan.-marts 2007. 25. årgang LUMI nyt LUMI Radio Aalborg 1/jan.-marts 2007 25. årgang Andagt Frygt ikke, for jeg er med dig Andagt ved Inge-Lise Schmidt Esajas 41.10 Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 Kathrine Damtoft, Særkærparken 134, Holstebro. Følgende er indkaldt til mødet: Tove Kristensen, Kathrine Damtoft, Dagmar Bjerregaard,

Læs mere

BUDSKAB FRA NÅDENS RIGE 150. ÅRGANG!

BUDSKAB FRA NÅDENS RIGE 150. ÅRGANG! 30 BUDSKAB FRA NÅDENS RIGE 150. ÅRGANG! AF BIRGER PEDERSEN Budskab fra Naadens Rige hed det blad, som nu under navnet Budskabet har nået sin 150. årgang. Jubilæet giver anledning til et tilbageblik på

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

2015 VELKOMMEN KYLLINGELEJR

2015 VELKOMMEN KYLLINGELEJR Sommerlejr 2015 VELKOMMEN KYLLINGELEJR 20. 21. juni BØRNELEJR 27. 30. juni JUNIORLEJR 30. juni 4. juli PRAKTISKE OPLYSNINGER Velkommen til sommerens lejre Arrangør: Luthersk Mission, LM Kids i Østjylland

Læs mere

Hvad er en Pastoral Vejleder?

Hvad er en Pastoral Vejleder? Hvad er en Pastoral Vejleder? Den 16. juni 2012 blev pastor Børge Haahr Andersen indviet som Pastoral Vejleder ved en gudstjeneste i Løsning Kirke. Indvielsen foregik ved bøn og håndspålæggelse og var

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

Klart budskab om Guds kærlighed

Klart budskab om Guds kærlighed METODISTKIRKENS LANDSMØDE Klart budskab om Guds kærlighed - for alle generationer! 25.-28- April 2013 Arrangør: Metodistkirken i Odense på Lægården, Holstebro Velkommen til landsmøde! Klart budskab om

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Klynger & fællesskaber

Klynger & fællesskaber Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

kreds:kontakt SÆDDIN E 40 ÅR juli : august : september 2014 3. kvartal 2014 årgang 47 afdelingsnyt lm kids fra afdelingen andagt sædding efterskole

kreds:kontakt SÆDDIN E 40 ÅR juli : august : september 2014 3. kvartal 2014 årgang 47 afdelingsnyt lm kids fra afdelingen andagt sædding efterskole kreds:kontakt juli : august : september 2014 G SÆDDIN E KOL EFTERS 40 ÅR 3. kvartal 2014 årgang 47 andagt fra afdelingen afdelingsnyt lm kids sædding efterskole adresser lmu café kilden 25 års jubilæum

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

LUMI nyt. 3/juli-sept. 2007. 25. årgang

LUMI nyt. 3/juli-sept. 2007. 25. årgang LUMI nyt LUMI Radio Aalborg 3/juli-sept. 2007 25. årgang Andagt At leve Herren nær er min lykke! Af David, salmernes bog Andagt ved Hans Henrik Junker At Søge lykken er ikke noget forbeholdt vor generation,

Læs mere

med håb Bedeliste for LM 2014 Bed; og I skal få Når vi beder, er det ikke forgæves. Jesus har lovet, at han lytter og svarer på vores bøn.

med håb Bedeliste for LM 2014 Bed; og I skal få Når vi beder, er det ikke forgæves. Jesus har lovet, at han lytter og svarer på vores bøn. med håb Bedeliste for LM 2014 Bed; og I skal få Når vi beder, er det ikke forgæves. Jesus har lovet, at han lytter og svarer på vores bøn. 02 Bedeliste Søndag; Vi takker dig for vores højskole, efterskoler

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter IMPULS MARTS - APRIL 2015 Valby Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter Et ord fra korpslederen I løbet af de sidste to måneder er vi alle i gudstjenesterne blevet opfordret til at åbne op for

Læs mere

Klynger & fællesskaber i Strandkirken

Klynger & fællesskaber i Strandkirken Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015. Skrøbelige lerkrukker. Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11

Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015. Skrøbelige lerkrukker. Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11 Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015 Skrøbelige lerkrukker Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11 Læsninger: Rom. 12,9-17, 2. Kor. 4,6-7 og Luk. 18,9-14 Kære konfrmander. Det er i dag jeres

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015

NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015 NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015 Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Galaterne 5, 22-25 CONCORDIAVEJ 14-2850 NÆRUM Præstens

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Hvordan kommer man i Himlen?

Hvordan kommer man i Himlen? Hvordan kommer man i Himlen? Opgave Giv teenagerne nogle få minutters stilhed til at tænke over følgende spørgsmål: Hvis du kunne gå hen til Jesus og stille ham ét spørgsmål, som han straks ville svare

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

********** Indledning

********** Indledning Indledning Som det fremgår af referatet fra AS-mødet d. 29. marts pkt. 4, besluttede AS, at LM Bornholm nu er der i processen, hvor det er nødvendigt, at AS prøver at blive mere konkrete fsva. hvad en

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ

PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ Klippen er fyldt med liv! Vi byder dig velkommen i et levende fællesskab. Lokalt i Lemvig er Indre Mission et stort kristent fællesskab af børn, unge og voksne,

Læs mere

BEDELISTE FOR LM. Bed, og I skal få. Når vi beder, er det ikke forgæves. Jesus har lovet, at han lytter og svarer på vores bøn.

BEDELISTE FOR LM. Bed, og I skal få. Når vi beder, er det ikke forgæves. Jesus har lovet, at han lytter og svarer på vores bøn. 2015 FOR LM Bed, og I skal få Når vi beder, er det ikke forgæves. Jesus har lovet, at han lytter og svarer på vores bøn. 02 03 SØNDAG Tak for søndagen. Lad forkyndelsen af Ordet og forvaltningen af sakramenterne

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere