2014/15 Indholdsplaner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2014/15 Indholdsplaner"

Transkript

1 2014/15 Indholdsplaner Bindernæs Efterskole, K.H. Kofoedsvej 70, 4970 Rødby

2 INDHOLDSPLANER BINDERNÆS EFTERSKOLE 2014/15 Indholdsplaner bindernæs efterskole 2014/ Generelt om undervisningen på Bindernæs Efterskole Obligatorisk prøveforberedende fag Fagenes omfang Særlige tiltag for den prøveforberedende undervisning på Bindernæs Efterskole (inklusionsundervisning) Beskrivelse af VIS klassen Familieundervisning Linjefag Valgfag Skema for undervisningen Obligatoriske prøveforberedende fag Indholdsplaner for 8 klasse Dansk Matematik Engelsk Fysik/kemi Geografi Biologi Samfundsfag Idræt Indholdsplaner for 9 klasse Dansk Matematik Engelsk Geografi Biologi Fysik Idræt Tysk tilbudsfag Samfundsfag Indholdsplaner for 10 klasse Dansk Matematik Engelsk Fysik/kemi Tysk OSO opgaven Obligatorisk idræt i 10. klasse Indholdsplaner for VIS klassen Dansk hold Dansk hold Matematik hold Matematik hold

3 Tværfagligt projekt Engelsk Geografi Biologi Fysik Samfundsfag Historieundervisning Håndværk og udeliv Håndværkslinjen Ridelinjen Naturlinjen Familieundervisning Sportsfamilien Cykellinjen Multiidrætslinjen Fodboldlinjen Familieundervisning Kost, Kreativ og Styling Kostlinjen Kreativlinjen Stylinglinje Familieundervisning Musik, Gøgl og Dans Musiklinjen: Dans: Gøgl og cirkus: Familieundervisning: Valgfag Svømning Jagttegn Håndbold Dansk som 2. sprog Afvigende uger Uge 41 Ekskursion Kompedal Uge 46 Brobygning Uge 51 Terminsprøver Uge 6-7 Obligatorisk Projektopgave Uge 6-7 Obligatorisk Selvvalgt Opgave Uge Lejrskole

4 1. GENERELT OM UNDERVISNINGEN PÅ BINDERNÆS EFTERSKOLE Undervisningen på Bindernæs Efterskole er tilrettelagt ud fra nogle uger, der kører efter et normalt skema, hvor vi har fire forskellige former for undervisningskategorier. Vi har de obligatoriske fag, hvor der normalt afsluttes med prøve, vi har linjefag hvortil eleverne inden skolestart har valgt linje, linjen knytter eleven til en familie og i familien er der undervisning for alle elever i familien. Det kan være alt fra friluftsundervisning til undervisning i madlavning og tøjvask. Så har vi valgfag, hvor eleverne vælger, når de er startet. Derudover har vi på skolen uger, der afviger fra det normale skema. Dem betegner vi som afvigende uger, og de omfatter uger som emneuger, brobygningsuger, projektopgave-uger og lignende. Vores pædagogiske indfaldsvinkel og dermed princip-opbygningen tager udgangspunkt i vores historik, i det der betegnes som arbejderbevægelsens skolepolitik. I praksis løftes opgaven ved vores forskellige kombinationer af undervisning. Vi har teoriundervisning i de obligatoriske fag med henblik på, at erhverve teoretisk indsigt til gavn for den fremtidige ungdomsuddannelse, vores linjefag er praktisk betonet og skal gerne stimulere den selvvalgte lystbetonede disciplin med en forhåbentlig heraf afsmittende effekt på den mere tvangsdisciplinerede undervisning, som både findes i teoriundervisningen samt i undervisningen i opgaveudførelse for fællesskabet. Den lystbetonede disciplin skulle også gerne stimuleres i vores emneuger. Hvordan der undervises i de enkelte fag findes under afsnittet metode i indholdsplanen for det enkelte fag. Her er det lærerens individualitet, der under hensyntagen til skolens overordnede pædagogiske linje, der selv bestemmer metoden. Indholdsplanerne nedenfor er sorteret først efter kategori, dvs. først efter om det er obligatorisk teoretisk, familiedelt eller valgfag. Dernæst efter årgang for de teoretiske og efter liner i familien. Valgfagene er indsat i tilfældig rækkefølge. Inddelingen i klasserne foretages af skolen og kriterier herfor kan fås ved henvendelse til skolen, mens inddeling i de enkelte familier vælges samtidig med at man vælger linje. Indholdsplanerne vil løbende blive opdateret ved ændringer foretaget i løbet af skoleåret. 1.1 Obligatorisk prøveforberedende fag På Bindernæs Efterskole forbereder vi vores elever til folkeskolens afsluttende prøver. Undervisningen tilrettelægges derfor således, at den står mål med undervisningen i folkeskolen. Formålet med undervisningen i de prøveforberedende fag, er at klargøre vore elever til deres fortsatte ungdomsuddannelse. Undervisningen følger således slut og trinmål for de enkelte fag, og indholdet for de enkelte fag er vist herunder. På Bindernæs Efterskole er vi fritaget for prøve i historie og kristendom, lige såvel som vi er fritaget for undervisning i kristendom. For historieundervisningen kan du yderligere se hvorledes vi lever op til slut og trinmål ved at klikke ind på særligt om historieundervisningen på Bindernæs Efterskole Fagenes omfang Der undervises i de prøveforberedende fag i alle almindelige uger, dvs. uger hvor der ikke er emneuger o. lign. Der er afsat fire lektioner til dansk og matematik, tre lektioner i de sproglige fag, mens der for de øvrige fag undervises i to lektioner pr. uge. Vi arbejder i årgangsteams og tværfagligt arbejde vil fremgå af de enkelte indholdsplaner for de enkelte årgange. 1.2 Særlige tiltag for den prøveforberedende undervisning på Bindernæs Efterskole (inklusionsundervisning) 3

5 På Bindernæs Efterskole har vi tre forskellige typer af inklusionstilskudsberettiget undervisning. Vi har specialundervisning som beskrevet under afsnittet om vores vis klasseundervisning. Her tager vi udgangspunkt i tidligere dokumenterede specialundervisningsbehov og udarbejder derudfra en forældrekontrakt med indbyggede undervisningsmål samt plan for evaluering. Indholdsplanerne for den undervisning findes under indholdsplanerne for VIS klassen. Vi har valgfag i x-matematik, x- dansk og for x-engelsk, som oprettes ved tilslutning hertil. De er tænkt som et supplement til den normale undervisning de indgår i, og kan vælges for alle uden særlige forudsætninger. Derudover har vi dansk som andet sprog oprettet som valgfag for dem det vedkommer. Til disse fag henvises i øvrigt til nedenstående indholdsplan Beskrivelse af VIS klassen VIS undervisning på Bindernæs Efterskole VIS: Forkortelse for visitation Vi visiterer elever til klassen. Eleverne der går i vis klassen, skal være berettiget til at opnå inklusionstilskud i henhold til gældende regler. Før start: - Eleven henvises til vores inklusionskoordinator Mette Pedersen der samtidig med henvendelsen modtager dokumentation fra tidligere skole som f.eks. en faglærerudtalelse, en PPV eller en anden relevant dokumentation for, at der er et behov for at modtage specialundervisning. - Tilbuddet kortlægges for forældre. - Behovet vurderes ud fra samtale med forældre og elev. Faglige vanskeligheder synliggøres. - Inklusionsmidler søges gennem inklusionspuljen. VIS-klassen oprettes og igangsættes: - Holdet og undervisningen tilrettelægges således, at der i videst muligt omfang er to lærere tilstede i klassen, der har en max. kvotient på 15 - For hovedfagene dansk og matematik opdeles holdet i yderligere to hold. - Eleverne udtages til undervisningsforløb med ca. 1 lærer pr. 4 elever, i de områder hvor eleven har særlige vanskeligheder. - Eleven undervises ud fra individuelle elevplaner, udarbejdet af den klasseansvarlige sammen med eleven. - Yderligere kan elever med problemer i et fag, men som ligger i normalområde for de øvrige fag, visiteres til specialundervisning for det enkelte fag. Dvs. de udtages ugentligt til undervisning med op til 4 pr. hold, samtidig med, at resten af klassen har deres normale undervisning i samme fag. Pædagogisk begrundelse for klassen: - De elever der visiteres til klassen, har som oftest i deres tidligere skolegang været vant til anonymitet ofte som konsekvens af store klassekvotienter i folkeskolen. - Vores erfaring er, at eleverne føler tryghed ved det mindre forum og derved har bedre mulighed for, at komme til udtryk både skriftligt og mundligt. 4

6 Evaluering: - En kontrakt indgås med forældrene hvor evalueringsterminerne er fastlagt. Kontrakten er udarbejdet iht. Vejledningen fra efterskoleforeningen. Yderligere anvendelse: Nogle kommuner vælger at sende særligt udfordrede elever til Bindernæs med beskeden om at støtte kan søges via inklusionspuljen til social støtte. Motivet er at flytte potentielt egne omkostninger, normalt bevilliget via en 50. videre til staten. 1.3 Familieundervisning Linjerne samles og danner tilsammen fire forskellige familier. Familierne undervises i forskellige almendannende samt kulturelt udviklende områder, herunder hører den obligatoriske historieundervisning. Indholdsplanerne for historie kan findes særskilt efter indholdsplanerne for familierne. De forskellige linjelærere danner tilsammen de forskellige familieteams. 1.4 Linjefag Linjefagene undervises der i, i de lektioner der er markeret med grønt, i det i bilag 1 viste skema. De grønne felter er den tid der er til linjernes og familiernes disposition. Formålet med vores linjefag er at eleverne vælger dem med henblik på at fordybe sig i et fag, hvortil der er en naturlig interesse. Eleverne skal via deres eget engagement og interesse være med til at stimulere den selvvalgte form for disciplin samt være med til at højne udbyttet af undervisningen for den enkelte og derved for klassen. Der vælges linjefag inden skolestart og valget er bundet året igennem. 1.5 Valgfag Valgfagene er af meget forskellig karakter. De udbydes to lektioner om ugen i de normale uger. Her er det meningen at eleverne skal kunne vælge både efter interesse og efter nysgerrighed. Udbuddet af valgfag søges tilpasset fra år til år således at de bedst muligt svarer til det eleverne ønsker. Derudover har vi på skolen en række aktiviteter der er frivillige for eleven og de betegnes derfor ikke som undervisning og er derfor ikke medtaget i vores indholdsplaner. 5

7 1.6 Skema for undervisningen Samlet vises skolens undervisningsaktiviteter fordelt efter klasser og lignende i nedenstående skema: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 07:00-08:30 Alle morgenmad DH/MK (H3) Alle morgenmad KD/KP Alle morgenmad JBO/MP Alle morgenmad KD/ML Alle morgenmad JBO/MP 07: Alle morgenmad AJ/FP/NØ/RL/SH/TM/TØ Alle morgenmad GFH/JA/JOJ/ME/NØ/RL Alle morgenmad AJ/DH/JA/KD/KP Alle morgenmad GFH/JOJ/ME/MK/RL/TM/TØ Alle morgenmad AJ/DH/GFH/GPO/ML 08:30-10:00 10B Engelsk JOJ (H2) 10A+10B Idræt JBO/MP (HAL) Familie - MULTIIDRÆT AJ/RL 10A Dansk GFH (B5) 10A Dansk GFH (B5) 8A+8B Dansk ME/TM (P1) 8A+8B Dansk ME/TM (P1) Familie - HÅNDVÆRK DH/MP 10B Dansk MK (H2) 10B Dansk MK (H2) 9A Dansk JA (B4) 9A Engelsk JOJ (B4) Familie - STYLING GPO 8A+8B Biologi AJ/ML (P1) 8A+8B Matematik AJ/ML (P1) 9B Matematik RL (B3) 9B Dansk JA (B3) Familie - KOST JA 9A Matematik RL (B4) 9A Biologi KP (B4) Alle Efterskoletid MF/NØ/TØ Alle Efterskoletid MF (H3) Familie - GØGL & CIRKUS JBO 9B Geografi KP (B3) 9B Engelsk JOJ (B3) VIS D+VIS M+VIS Ø Fysik KP (Fysik) k-tid Familie - RIDNING JOJ/ME Alle Efterskoletid JOJ/TM/TØ Alle Efterskoletid ME/TM VIS D Matematik NØ/RL (V2) Familie - DANS MK BUSTID VIS D+VIS M Samfundsfag NØ (V1) VIS M Matematik KP (V1) Familie - CYKLING ML k-tid VIS Ø Dansk TØ (H3) Familie - KREATIV SH/TM VIS D+VIS M+VIS Ø Geografi ME (V1) Familie - MUSIK NS Familie - NATUR FP Familie - FODBOLD KP/TØ 10:00-10:30 CAFÉ CAFÉ CAFÉ CAFÉ CAFÉ 10:30-12:00 10A Matematik RL (B5) 10A Engelsk JOJ (B5) Familie - MULTIIDRÆT AJ/RL 10A+10B Fysik KP (Fysik) 10A+10B Tysk GFH (H2) 10B Matematik KP (H2) 10B Matematik KP (H2) Familie - HÅNDVÆRK DH/MP 8A+8B Geografi AJ/ML (P1) 8A+8B Engelsk JBO/MK (P1) 8A+8B Tysk GFH (P1) 8A+8B Idræt JBO (HAL) Familie - STYLING GPO 9A Geografi ME (B4) 9A Engelsk JOJ (B4) 9A Fysik JA (Fysik) 9A Matematik RL (B4) Familie - KOST JA 9B Matematik RL (B3) 9B Biologi KP (B3) 9B Engelsk JOJ (B3) 9B Fysik JA (Fysik) Familie - GØGL & CIRKUS JBO Alle Efterskoletid JOJ/TM/TØ Alle Efterskoletid ML/NØ/TM Alle Efterskoletid MF Alle Efterskoletid MF Familie - RIDNING JOJ/ME BUSTID V-TID SAMTALETID k-tid Familie - DANS MK k-tid SAMTALETID VIS D Dansk MK/NØ (V2) VIS D Dansk MK/NØ (V2) Familie - CYKLING ML VIS D+VIS M+VIS Ø Engelsk JBO/MK (V1) VIS M Dansk ME/TM (V1) VIS M Dansk ME/TM (V1) Familie - KREATIV SH/TM VIS Ø Dansk TØ (H3) VIS Ø Matematik TØ (H3) Familie - MUSIK NS Familie - NATUR FP Familie - FODBOLD KP/TØ 12:00-13:00 MIDDAG MIDDAG MIDDAG MIDDAG MIDDAG 13:00-14:30 Familie - HÅNDVÆRK DH/MP 10A Matematik RL (B5) Familie - MULTIIDRÆT AJ/RL Familie - HÅNDVÆRK DH/MP 10A Engelsk JOJ (B5) Familie - MULTIIDRÆT AJ/RL 10B Engelsk JOJ (H2) Familie - HÅNDVÆRK DH/MP Familie - STYLING GPO 8A+8B Samfundsfag JBO/NØ (P1) Familie - GØGL & CIRKUS GFH 8A+8B Fysik AJ/KP (Fysik) Familie - STYLING GPO Familie - GØGL & CIRKUS JBO 9A+9B Idræt ML/MP (HAL) Familie - KOST JA 9A Dansk JA (B4) Familie - KOST JA Familie - RIDNING JOJ/ME sorggruppe GPO Familie - STYLING GPO 9B Samfundsfag NØ (B3) Familie - GØGL & CIRKUS JBO Familie - DANS MK Alle Idræt NF (HAL) Familie - DANS MK Alle Efterskoletid MF/TØ Familie - RIDNING JOJ/ME Familie - MUSIK NS VIS M Matematik KP (V1) Familie - KREATIV SH/TM V-TID Familie - DANS MK Familie - NATUR FP Familie - NATUR FP k-tid Familie - CYKLING ML Familie - MULTIIDRÆT AJ/ML/RL Familie - FODBOLD KP/TØ VIS D+VIS M+VIS Ø Engelsk JBO/MK (V1) Familie - KREATIV SH/TM Familie - KREATIV TM Familie - RIDNING JOJ/ME/MF Familie - MUSIK NS Familie - FODBOLD KP/TØ Familie - NATUR FP k-tid Familie - FODBOLD KP/TØ Alle Efterskoletid SH 14:30-15:00 CAFÉ CAFÉ CAFÉ CAFÉ CAFÉ Alle+VIS M Efterskoletid SH k-tid 15:00-16:30 9A+9B Tysk GFH (H2) 9A Samfundsfag NØ (B4) 10A+10B+9A+9B Tysk GFH (H2) AKTIVITER 9B Dansk JA (B3) 8A+8B Matematik AJ/ML (P1) Alle Fransk AN (H2) AKTIVITER AKTIVITER BOGDEPOT Alle Efterskoletid ME/MF KLUB VIS D Matematik NØ/RL (V1) k-tid støtte TM VIS Ø Matematik TØ (H3) VIS D+VIS M Biologi KP (V1) V-TID VIS Ø Matematik TØ (H3) 15: Alle Efterskoletid KP 16:30-18:00 Alle Fransk AN SAMTALETID 16:30-21:00 Alle Efterskoletid TØ Alle Efterskoletid MF/MK/SH Alle Efterskoletid AJ/ML Alle Efterskoletid JBO/TM 16:30-22:00 Alle Efterskoletid NØ Alle Efterskoletid RPA Alle Efterskoletid DH Alle Efterskoletid NS 16:30-23:00 Alle Efterskoletid GPO Alle Efterskoletid JA Alle Efterskoletid JBO Alle Efterskoletid ML 19: TILSYN/BUS 20:00-21:00 Jagttegn JA KLUB KLUB 6

8 Ovenstående skema er gældende for hele skoleåret, dog er undtaget de afvigende uger uge , som er til rådighed for de enkelte familier til, at gennemføre de beskrevne emner og mål jf. afsnit 3, 4, 5 og 6. Endvidere gælder ovenstående skema heller ikke i de afvigende uger, beskrevet i afsnit 8. Nedenfor følger de prøveforberedende fag i tidligere nævnt rækkefølge. 2. OBLIGATORISKE PRØVEFORBEREDENDE FAG 2.1 Indholdsplaner for 8 klasse Undervisere: Anders Byrlø-Jensen, Michael Smith Larsen, Jan B. Olsen, Harald Henriksen, Mette Futtrup og Mette E. Pedersen Formål: Undervisningen følger, og arbejder hen imod folkeskolens trin og slutmål, således at eleverne er klar til et videre forløb i 9. klasse, der afsluttes med folkeskolens afgangsprøve Dansk Undervisere: Mette Pedersen og Mette Futtrup Fagets indhold: De valgte emner er: H.C. Andersens forfatterskab v. udvalgte tekster Tove Ditlevsens forfatterskab v. udvalgte tekster og filmen barndommens gade. Tidsperioden 2. Verdenskrig v. udvalgte tekster og filmen drengene fra Skt. Petri. Samfundet før og nu med udvalgte tekster og tidsperioder. Sorg/kærlighed ved udvalgte tekster samt filmen Tro, håb og kærlighed. Klassen læser 2 hovedværker. Til Sommer af Hanne Vibeke Holst og Zappa af Bjarne Reuter, som de afleverer anmeldelse af. Klassen laver 5 stile i løbet af året med emner valgt fra folkeskolens afgangsprøver i skriftlig fremstilling. Klassen laver 5 diktater i løbet af året. De teoretiske øvelser er taget fra arbejdsbogen Dansk i ottende fra Gyldendals forlag. Der er for klassen udarbejdet en emneoversigtsplan, der udleveres til eleverne ved årets start. Undervisningen foregår i klassen hvor undervisningen veksler mellem teoretisk indlæring med tavleundervisning og diskussioner i klassen samt teoretiske øvelser, der blandet udføres individuelt og i grupper. Klassen laver et projekt i løbet af året, hvor de arbejder i grupper og fremlægger projektet for klassen Matematik 7

9 Underviser: Anders Byrlø-Jensen Fagets indhold: Der er i undervisningen valgt følgende overordnede temaer. Tal og algebra. Geometri. Koordinatsystemet. Penge. Projekt: Privat budget/ferie budget. Undervisningen følger lærebogen Sigma for 8 fra forlaget Malling Beck. Ud fra den arbejder vi med de ovenstående fire temaer, der alle suppleres med opgaver fra Opgavebogen og evt. ekstra kopi ark. Der suppleres med egne opgaver fra dagligdagen, specielt til emnet privat budget og egne noter i relevant omfang. Der vil være 5-6 blækregningsopgaver i løbet af året, og de vil blive vurderet for både indhold og orden, der bliver ligeledes givet karakter for begge dele. Undervisningen foregår i klassen hvor undervisningen veksler mellem teoretisk indlæring ved tavleundervisning og diskussioner i klassen samt teoretiske øvelser. Øvelserne udføres både i grupper og enkeltvis. Torsdag vil det teoretiske stof blive gennemfået, så fredagen vil blive brugt til at arbejde i små grupper hvor eleverne er på niveau med hinanden. Undervisningen tager i videst mulig udgangspunkt i og tilpasses den enkelte elevs faglige niveau. Efter efterårsferien vil der være fokus på matematik på computer, idet vi skal arbejde med Matematikfessor samt i Excel regneark. Projektopgaven Privat budget/ferie budget skal udarbejdes i grupper og fremlægges for klassen Engelsk Underviser: Maya Karlqvist og Jan Benjamin Olsen Fagets indhold: Eleverne skal bruge engelsk i mange forskellige sammenhæng og skal derfor arbejde med at: forstå talt sprog af forskellige dialekter udtrykke sig hensigtsmæssigt både i samtaler og i andre mundtlige fremstillinger forstå forskellige typer billedtekster læse tekster, som giver informationer og oplevelser udtrykke sig hensigtsmæssigt i sammenhængende skriftlige fremstillinger. 8

10 forstå og se de kulturelle skel, som er mellem danske og engelsktalende lande. Vi vil i undervisningen gennemgå 5 forskellige emner: New York Sport Christmas Music Teenage-life Undervisningen vil foregå som tavleundervisning, selvstændigt arbejde og i grupper. Eleverne vil i gruppearbejdet blive inddelt, så deres kompetencer hver især kan udnyttes optimalt. Skriftligt vil vi arbejde med oversættelser, grammatiske opgaver og forskellige individuelt stillede opgaver. Eleverne skal lytte til det engelske sprog bla. i form af lytteøvelser, musik og filmklip. De vil derigennem lære at formulere sig mundtligt i forbindelse med genfortællinger og argumentation. Litteraturen vil bestå af tekster fra Pit Stop 8., A piece of cake 8, Destination New York, Happy no.3 og tekster fra internettet. Alle elever vil arbejde med Let s do it, som er svarende til deres niveau. Der vil blive vist film, der har relevans til emnet. Tekster: New York: Snow, Pit Stop 8 In a New York minute poem + picture, Pit Stop 8 The Subway, Pit Stop 8 8.a Take a tour of NYC, Pit stop 8 8.a Welcome to the big apple, Destination New York Film: New York film fra Globetrotter World Trade Center Diverse: Opgaver fra Timesaver New York fremlæggelse af gruppearbejde om New York Test Yourself New York Sport: Tekster: American Football, extravaganza, Pit stop 8 Jannik Hansen a Danish Hockey Player in Canada, Happy no. 3 Caroline Wozniacki success through hard training and dedication, A Piece of cake 8 Christmas: Christmas in GB, Scotland, Australia, Canada, Norway and India, egne noter Film: Do you believe in Santa Claus Music: Michael Jackson moonwalker, A Piece of cake 8 Rap music more than bustin rhymes, A Piece of cake 8 9

11 Coldplay band of the decade, A Piece of cake 8 One Direction, fra internettet Justin Bieber, fra internettet Songlyrics fra internettet Teenage-life: Online Social Networking, A pjece of cake 8 Cyber Control, Pit Stop 8 On the internet, Pit stop 8 All about my avatar, Pit stop Fysik/kemi Underviser: Anders Jensen og Kenneth Pedersen Fagets indhold: Vi vil arbejde ud fra Prisma 8, men vil dog bruge andre brugbare tekster og film som supplement. Vi vil i undervisningen komme ind på følgende emner: Tyngdekraft. Vort solsystem. Det periodiske system. o Rengøring.(kalk) o Stevnsklint. (kalk) Magnetisme og elektromagnetisme. Sukker. Klima (global opvarmning, vind og vejr, luftfugtighed mv.) Det teoretiske stof vil blive gennemgået i klassen og der vil når det er muligt blive brugt forsøg som eleverne selv skal deltage i. Der vil ligeledes i videst mulig omfang blive gjort brug af dagligdags ting/oplevelser, (kalk og rengøring) ligesom der vil blive arbejdet med elevernes erfaringer fra tidligere skole. Vi vil i skoleåret gøre brug af flest mulige ekskursioner og som minimum tager vi til Planetariet (Vort solsystem, med oplæg af Michael Linden-Vørnle), Stevns Klint (kalk) samt Nykøbing Falster Sukkerfabrik (sukker) Geografi Underviser: Michael Smith Larsen Fagets indhold: Undervisningen følger lærebøgerne Ny geografi 1, 2, 3, og 4. Ud fra disse arbejdes med 4 emner, der suppleres med opgaver fra tilhørende kopimappe samt filmene.. og egne noter 10

12 Temaer: De valgte emner er: - Vind og vejr: Globale vindsystem, polarfronte, ITK, det globale vandkredsløb - Verden omkring os: global befolkningstilvækst, storbyer, industrilokalisering, råstoffer, arbejdskraft, transport og markeder i i- og u-lande. - Klimazoner og plantebælter: arters tilpasning til levesteder og livsbetingelser. - Vulkaner og jordskælv: pladetektonik, bjergkædedannelse, vulkanisme og jordskælv. Undervisningen foregår i klasser, hvor undervisningen veksler mellem teoretisk indlæring, teoretiske øvelser og enkelte praktiske øvelser/forsøg. Der arbejdes samtidig tværfagligt på tværs af fagene, hvor skoleåret vil indeholde 2 projekter, et før og et efter jul. Indhold: Uge Vind og Vejr Der arbejdes ud fra læreboget Ny Geografi 2 hvor de globale vindsystemer gennemgås. Eleverne vil stifte bekendtskab med begreber som høj og lavtryk, koldfronter og varmefronter, jetstrømmen samt atmosfærens opbygning. Hertil ovenståendes påvirkning på udvikling af forskellige skyformer og betydning for nedbør. Eleverne vil i dette tema også berøre det danske klima og vejrforhold. Uge 41 Tværfaglig emneuge hvor turen går til Lystrupsminde naturskole. Her undervises i istidens betydning for skabelsen af landskabet omkring hærvejen. Uge Verden omkring os I dette emne skal eleverne arbejde med den globale befolkningstilvækst og udviklingen af verdens storbyer, industrilokalisering og hvilke råstoffer der udvikles fra hvilke steder i verden. Herunder hvilken arbejdskraft der bruges i de forskellige kulturer, transport og markeder i i- og u- lande. Emnet køres tværfagligt med biologi og emnet Bæredygtig udvikling, i de områder dette er relevant. Uge Vulkaner og Jordskælv Emnet Vulkaner og jordskælv gennemgøres via lærebogen Ny Geografi 4 hvor formålet er, at give eleverne forståelse for jordens opbygning fra indre kerne til pladetektonik og herved deres påvirkning på dannelse af bjergkæder, vulkaner og jordskælv. Uge 2-5 Klimazoner og plantebælter Emnet omhandler jordens inddeling i form af de forskellige klimazoner og deres indvirke på forskellige arters tilpasning til forskellige levesteder og livsbetingelser. I emnet trækkes der paralleller til biologi og emnet Økosystemer i det omfang det er relevant. Uge 6-7 Projektopgave Uge 8-12 Istid og efteristid 11

13 Emnet omhandler jordens udvikling før, under og efter en istid. Der undersøges istidens påvirkning på jordens udvikling og udformning og der tages udgangspunkt i områderne i og omkring Danmark. Hvis muligt, planlægges der en udflugt til relevant sted i nærheden af skolen. Uge 13 Uge 13 bruges til, at gennemgå de forskellige emner eleverne har været igennem i skoleåret i geografi Biologi Underviser: Michael Smith Larsen Fagets indhold: Undervisningen følger lærebogen BIOS Grundbog B. Ud fra denne arbejdes med syv temaer, der suppleres med opgaver fra tilhørende kopimappe samt egne noter. Yderligere vises filmen Temaer: - Kyst og Hav - Økosystemer - Bæredygtig udvikling - Genetik - Levende organismer - Virus og bakterier - Nydelsesmidler og rusmidler Der suppleres med egne noter og opgaver. Undervisningen foregår i klassen ved almindelig tavleundervisning, men afveksles med diskussion og teoretiske øvelser og opgaver, der udføres individuelt og i grupper. Der arbejdes samtidig tværfagligt på tværs af fagene, hvor skoleåret vil indeholde 2 projekter, et før og et efter jul. Fagets Indhold: Uge Kyst og hav. Der arbejdes i lærebogen Bios B, hvor der suppleres med aktiviteter ved kysten langs Lolland. Formålet med temaet Kyst og Hav er, at eleven får kendskab til forskellige danske kysttyper, til dyre og plantelivet samt et indblik i næringsstoffernes vej gennem havets kredsløb og deres betydning for forurening. Uge Økosystemer Emnet arbejder videre ud fra emnet Kyst og Hav og omhandler den dybere viden omkring fotosyntese og respiration, samt teori om vand og kulstofkredsløb i de forskellige økosystemer. 12

14 Uge 41 Tværfaglig uge med ekskursion til Lystrupsminde naturskole hvor der arbejdes med bæredygtig udvikling. Turen vil også indeholde en tur til Vesterhavet hvor der følges op på emnet Kyst og hav. Uge Bæredygtig udvikling Der arbejdes ud fra lærebogen Bios B. og suppleres med udleverede opgaveark. Formålet med dette tema er, at lære om mulige bæredygtige metoder at udnytte naturen på og hvordan forskellige interesser kan tilgodeses, uden naturens ressourcer ødelægges eller slides ned. At eleverne lærer om landbrug under andre klimaforhold end de danske og eleverne prøver, at tage stilling til den måde naturens ressourcer forvaltes på, både i Danmark og i andre lande. Emnet køres tværfagligt med biologi og emnet Verden omkring os i de områder dette er relevant. Uge Genetik Emnet gennemgås med udgangspunkt i lærebogen Bios B, men også ved fremvisning af filmen Gaias børn samt udleverede opgaver. Formålet er, at eleverne lære om grundlæggende forhold i arvelighed og evolution. At de kender til gener og bærere af biologisk information og de ved, hvordan proteiner opbygges af aminosyrer. Eleverne lærer om begreber som DNA og kromosomer og stifter bekendtskab med vigende og dominerende gener samt mutationer og hvorfor de kan være gavnlige for en organisme og skadelige for andre. Uge 2-5 Levende organismer Temaet Levende organismer arbejder videre ud fra den viden eleverne har tilegnet sig under tidligere tema, Genetik. Eleverne vil stifte bekendtskab med dyre- og planteceller samt flercellede og encellede organismer. Faget vil også berøre emnet Bioteknologi, hvor begreber som gensplejsning og kloning tages op. Uge 6-7 Projektopgave Uge 8-9 Virus og bakterier Der arbejdes ud fra lærebogen Bios B og formålet med temaet Virus og Bakterier er, at eleverne får kendskab til de 2 grupper af organismer, som har stor betydning i mange sammenhænge. At eleverne får en forståelse af, at bakterier kan være både nyttige og skadelige. Uge Nydelsesmidler og rusmidler Formålet med dette tema er, at eleverne får kendskab til mange forskellige typer nydelsesmidler og rudmidler fra kaffe og the til narkotiske stoffer som hash og kokain. I temaet arbejdes der ud fra lærebogen Bios B, men også via relevant materiale i form af filmen Christianie F, og filmen Nordkraft så eleverne får en forståelse af de personlige og samfundsmæssige konsekvenser brugen af nydelsesmidler og rusmidler har. Uge 13 Uge 13 bruges til, at gennemgå de forskellige emner eleverne har været igennem i skoleåret i biologi. 13

15 2.1.7 Samfundsfag Undervisere: Niels Ørvad og Jan Benjamin Olsen Fagets indhold: I faget samfundsfag i 8. klasse, vil vi gennemgå følgende emner: Grundloven, Det politiske system, Politiske mål og midler, Kriminalitet og retsvæsen, Grupper og identitet, Arbejdsmarkedet, Kultur, Danmark og verden, Miljøpolitik og medier. Den valgte arbejdsmetode: Der vil blive undervist ved hjælp af tavleundervisning, men med dialogen som det centrale element. Det er vigtigt at eleverne føler de er en del af undervisningen, hvor deres holdninger er lige gyldige. Disse holdninger søges dannet udfra argumentation, en vigtig del af faget samfundsfag. Derfor vil der blive arbejdet med hvordan man opbygger sin argumentation. En anden metode der vil blive anvendt i samfundsfag er, projektarbejdsformen. Eleverne skal i grupper vælge et politisk parti, som de sætter fokus på og fremlægge produktet for klassen. Film og dokumentarudsendelser vil blive inddraget i undervisningen. Dokumentarserien Blod, sved og ris vil danne grundlag for en debat sammenholdt med de læste kapitler i grundbogen om kultur, arbejdsmarkedet, miljø og forbrug. Dette gøres for at sætte billeder og oplevelser på de emner, der læses om i grundbogen. Primære kilder: Projekt Samfundsfag - Teori og metode, Gyldendal Pjecer fra Folketinget: Grundloven Folketingets arbejde i sal og udvalg Blod, sved og ris. DR1 dokumentar, Idræt Undervisere: Jan Benjamin Olsen og Harald Henriksen Fagets formål: Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der giver mulighed for kropslig og almen udvikling. Fagets indhold: Disciplinerne er: Badminton, volleyball, fodbold, hockey, håndbold, basketball, orienteringsløb, motionsløb, atletik, soft-ball, rundbold, langbold, tennis, stjerneløb og finsk rundbold. Derudover vil der være diverse idrætsrelaterede lege, hvor der arbejdes med kondition og motorik. Den valgte arbejdsmetode: Eleverne har medindflydelse på planlægning og afvikling af undervisningen. Det er læreren, der styrer det overordnede program for at sørge for et alsidigt indhold. 14

16 2.2. INDHOLDSPLANER FOR 9 KLASSE. Fagteam: Rene Lund, Jodie Jørgensen, Niels Ørvad, Kenneth Pedersen og Janni Andersen. Der undervises så vidt muligt tværfagligt i så mange fag som muligt. Undervisningen foregår lærerstyret, dels ved selvstændige opgaver i klassen og på nettet, og dels ved gruppearbejde til fremlæggelse. Der undervises i foreløbig fire overordnede temaer: 1. Stoffer og doping. 2. Livet på kanten. 3. Unge og alkohol. 4. At rejse i verden. De fire overordnede emner er flettet ind i så mange fag som muligt, der hvor det giver mening Dansk Underviser: Janni Andersen. Tema: Stoffer og doping. Periode: (ugerne 33,34,35,36,37,38,39,40) Som englene flyver af Naja Marie Aidt Filmen Råzone med skriftlige opgaver. Fristeren af Mads Brenøe. Analyse af noveller. Hos regnormene af Bent Haller. Savannen af Roy Bradbury. Analyse af science fiktion Skriv science fiktion. Date med en engel af Ronnie Andersen (Hovedværk). Spillefilm De skrigende halse. Spillefilm Nattevagten. Dorph/Pastenaak Stockholm-København. Analyse af gys og krimi. Tema: Livet på Kanten. Periode: (43,44,45,48,49,50) Man binder os på mund og hånd Poul Henningsen. I Danmark er jeg født H.C. Andersen. Spillefilm Hvidstengruppen. Hvidsten kro Lars Lilholt Band. Dokumentar De sidste vidner Hvidstengruppen. Analyse af dokumentar. Spillefilm Fruen på Hamre frit efter Morten Korch. Ringen af Karen Blixen. En Strandvasker af Martin Andersen Nexø (1918). 15

17 1 Mosebog, kap. 4, vers 8-16 fordømte her. Alt hvad du ønsker dig af Anders Bodelsen. Det rimer nu til juleflæsk af Rune T. Kidde. Tema: Unge og alkohol. Periode: (ugerne 2,3,4,5,8,9,10,11) Jeg tror jeg kender dig af Sven Ørnø. Brystholder af Jacob Ejersbo. Analyse af reklamer Reklamer i virkeligheden. TV-Dokumentar Luksusfælden. Reklamer vedr. hurtige lån og afbetaling. Jan Sonnergaard Fallit. Det forkerte barn af Bjarne Reuter. Herremanden af Johan Herman Wessel. Analyse af skæmteviser. Tema: At rejse i verden. Periode: (12,13,14,15,17,18) H.C. Andersen Den grimme ælling. Forfatteren H.C. Andersen. Analyse af eventyr. Rune T. Kidde Den grumme ælling. Forfatteren Rune T. Kidde. Benny Andersen Skabssvenskere. Svensk: Björn Afzelius Juanita. Tage Danielsson Sagan om flickan som ville bli berömt. Lena Arro Liv och Love. Norsk: Jostein Garder Appelsinpiken (uddrag). Rønnaug Kleiva Og hva skal jeg svare Matematik Underviser: Rene Lund. Fagets indhold: Geometri Procent Statistik Algebra Ligninger Funktioner Sandsynlighed Målestoksforhold Familieøkonomi Perspektivtegning Bevisførelse 16

18 Undervisningen følger bogsystemet Faktor 9 begrebsbog samt undervisningsmaterialer og opgaver fra Matematikbanken og fra Matematikfessor. Klassen skal i løbet af året arbejde med 2 projekter, hvoraf det ene er tværfagligt med dansk og biologi. Alkohol og promille fra Faktors emnehæfte Matematik og din fritid Tegn og design fra Faktors emnehæfte Matematik Tegn og design Emnet familieøkonomi omhandler regning med valuta for at understøtte hovedemnet At rejse i verden og ligger umiddelbart inden årets lejrskole Hver fjerde uge afleverer eleverne blækopgaver bestående af tidligere skriftlige afgangsprøvesæt. Undervisningen foregår i klassen hvor undervisningen veksler mellem teoretisk indlæring ved tavleundervisning og diskussioner i klassen samt teoretiske øvelser, der blandet udføres individuelt og i grupper. Klassen laver to projekter i løbet af året, hvor de arbejder i grupper og fremlægger projektet for klassen. Der arbejdes tværfagligt med fysik Engelsk Underviser: Jodie Jørgensen. Fagets indhold: Eleverne skal bruge engelsk til mange forskellige formål og skal derfor arbejde med: at forstå talt sprog af forskellige typer at udtrykke sig hensigtsmæssigt både i samtaler og i andre mundtlige fremstillinger at forstå forskellige typer billedtekster at læse tekster, som giver informationer og oplevelser at udtrykke sig hensigtsmæssigt i sammenhængende skriftlige fremstillinger. Der vil blive undervist i 5 forskellige emner: Ireland. Life on the Edge. Youth Today. De sidste to emner vil blive valgt i samarbejde med eleverne Undervisningen vil foregå som tavleundervisning, selvstændigt arbejde og i grupper. Undervisningen vil så vidt som muligt tilstræbes at foregå på engelsk. Skriftligt vil vi arbejde med oversættelser og grammatiske øvelser fra Lets do it Den anvendte Litteratur er tekster fra Blue cat 9, samt egne noter Geografi 17

19 Underviser: Kenneth Pedersen. Formål: Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om og forståelse af de naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og i andre lande samt samfundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer. Fagets indhold: Der undervises med hovedvægt i bøgerne Globus A, Globus B og atlas, hvortil der i nødvendigt omfang suppleres med egne notater. I faget geografi i 9. klasse, vil vi gennemgå de centrale kundskaber og færdigheder. De centrale kundskaber og færdigheder er: globale mønstre naturgrundlaget og dets udnyttelse kultur, levevilkår, arbejdsmåder og tankegange. o Dem vil vi afdække gennem emnerne; Du store verden Vulkaner og jordskælv Verden er skæv Vejr og uvejr Skabt af is, vind og vand Der skal arbejdes Derudover foretages der en tværfaglig ekskursion til Møns Klint hvor der vil arbejdes med skabt af is og vand. Der vil blive vekslet mellem tavleundervisning, individuel opgaveløsning, gruppearbejde og projektarbejde. Til at støtte den læste tekst, vil eleverne blive stillet over for nogle opgaver, som de skal løse dels i grupper, dels som enkeltpersoner. Det er vigtigt at eleverne udvikler en forståelse for fagsproget, så dette vil ligeledes blive trænet Biologi Underviser: Kenneth Pedersen. Fagets indhold: Undervisningen følger lærebogen BIOS Grundbog A. Ud fra denne arbejde med fire temaer, der suppleres med opgaver fra tilhørende kopimappe. Temaer: - Muskler og doping 18

20 - Naturforvaltning - Alkohol og forbrænding - Kulturlandskabet Der suppleres med egne noter og opgaver. Derudover foretages der en tværfaglig ekskursion til Kompedal Naturskole i Silkeborg hvor der vil arbejdes med skov og naturstyrelsens naturforvaltning af området. Undervisningen foregår i klassen ved almindelig tavleundervisning, men afveksles med diskussion og teoretiske øvelser og opgaver, der udføres individuelt og i grupper. Skoleåret vil indeholde 2 projekter, et før jul og et efter jul om naturforvaltning i Danmark Fysik Underviser: Janni Andersen. Fysik/kemi: Atomets opbygning, det sure, det salte, det basiske og når felter forandres. Slægten Alkohol, Bage-kemi (kompendium), Sukker (kompendium), ekskursion til Nakskov Sukkerfabrik. Magnetisme og elektromagnetisme, Induktion og transformation. Vandets kredsløb og tilstandsformer (kompendium), Radioaktivitet Artikler, dokumentar og historie om A-kraft. Vi bruger bog og kopiark til øvelser fra Ny Prisma 8/9 forlaget Malling Beck Idræt Undervisere: Mads Pedersen & Michael Smith Larsen Faglige mål: De faglige mål er opstillet i henhold til fællesmål for idræt i 9. klasse. - Taktiske og tekniske færdigheder videreudvikles igennem den daglige undervisning - Eleverne får forståelse for indsigt i egen og andres kropslige udvikling. - Fysisk udfoldelse alene og i samspil med andre - Anvende forskellige færdigheder inden for løb, spring og kast - Anvende eksplosivitet og kraftoverførsel i tekniske øvelser og discipliner - Forstå tekniske/taktiske færdigheder i forskellige spil - Organisere og gennemføre forskellige idrætslige lege, spil og aktiviteter. - At kunne benytte forskellige stilarter og genrer inden for rytmisk bevægelse. - Anvende musik i forhold til fysisk udfoldelse. I skoleåret arbejdes der med mange forskellige emner inden for idrætten, hvoraf følgende er udvalgt i forhold til den afsluttende prøve: - Idræt og leg 19

2015/16 Indholdsplaner

2015/16 Indholdsplaner 2015/16 Indholdsplaner Bindernæs Efterskole, K.H. Kofoedsvej 70, 4970 Rødby INDHOLDSPLANER BINDERNÆS EFTERSKOLE 2015/16 Indholdsplaner bindernæs efterskole 2015/16... 1 1. Generelt om undervisningen på

Læs mere

Årsplan for Sciencefagene i udskolingen

Årsplan for Sciencefagene i udskolingen For skoleåret 2013-2014 på Skovgårdsskolen Mål: Formålet med undervisningen i de naturvidenskabelige fag er, at eleverne opnår indsigt og tilegner sig viden i vigtige fænomener og sammenhænge i naturen,

Læs mere

Mål for danskundervisningen i 10. kl. 2014-15 ved Lisette Reitz Larsen

Mål for danskundervisningen i 10. kl. 2014-15 ved Lisette Reitz Larsen Mål for danskundervisningen i 10. kl. 2014-15 ved Lisette Reitz Larsen Udgangspunktet for undervisningen findes i Undervisningsministeriets formuleringer i Fælles Mål 2009 om slutmålene for faget, som

Læs mere

Mål for danskundervisningen i 10. kl ved Lisette Reitz Larsen

Mål for danskundervisningen i 10. kl ved Lisette Reitz Larsen Mål for danskundervisningen i 10. kl. 2016-17 ved Lisette Reitz Larsen Udgangspunktet for undervisningen findes i Undervisningsministeriets formuleringer under Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for

Læs mere

Mål for danskundervisningen i 10. kl. 2015-16 ved Lisette Reitz Larsen

Mål for danskundervisningen i 10. kl. 2015-16 ved Lisette Reitz Larsen Mål for danskundervisningen i 10. kl. 2015-16 ved Lisette Reitz Larsen Udgangspunktet for undervisningen findes i Undervisningsministeriets formuleringer i Fælles Mål 2009 om slutmålene for faget, som

Læs mere

Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14

Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14 Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14 Formål Overordnet er formålet med undervisningen at styrke elevernes bevidsthed om og indsigt i det danske sprog og gøre dem i stand til at bruge det alsidigt. Jeg

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Det er nu deres andet år sammen på Tingagerskolen i 7. 10. kl. afdelingen

Det er nu deres andet år sammen på Tingagerskolen i 7. 10. kl. afdelingen Årsplan for 8.a Skoleåret 2010/2011 Lærerteam: TJ, SL, TE, LA, AM og LB Klassen lige nu: 8.a består af 22 elever, 9 drenge og 13 piger samt 5 lærere. Det er nu deres andet år sammen på Tingagerskolen i

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR GEOGRAFI 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR GEOGRAFI 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR GEOGRAFI 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 - Geografi. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Globale

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2014 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Fysik/kemi. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Fysikkens

Læs mere

Uger Udvalgte trinmål Dansk aktiviteter Materialer Evaluering. Grammatik og andre skriftlige opgaver. Diktat hver anden uge

Uger Udvalgte trinmål Dansk aktiviteter Materialer Evaluering. Grammatik og andre skriftlige opgaver. Diktat hver anden uge Uger Udvalgte trinmål Dansk aktiviteter Materialer Evaluering 33-26 Forholde sig til korrekt stavning og formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster, samt kende forskellige sætningstyper og sætningsled

Læs mere

ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE

ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE Klasse/hold: 7A Skoleår: 12/13 Lærer: Cecilie Handberg CJ Årsplanen er dynamisk. Dvs. at der i årets løb kan foretages ændringer, og årsplanen er derfor at betragte som

Læs mere

ÅRSPLAN DANSK 9. klasse 2010/11

ÅRSPLAN DANSK 9. klasse 2010/11 ÅRSPLAN DANSK 9. klasse 2010/11 Udgangspunktet for undervisningen er fagets indholdsbeskrivelse, som er formuleret i fagets Fælles Mål, se nederst i filen. Arbejdsformer: For at undervisningen bliver så

Læs mere

ÅRSPLAN SILD 9. KLASSE ENGELSK 2010/2011

ÅRSPLAN SILD 9. KLASSE ENGELSK 2010/2011 ÅRSPLAN SILD 9. KLASSE ENGELSK 2010/2011 Formålet for faget engelsk: Formålet med undervisningen i engelsk er at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan

Læs mere

Undervisningsplan for fysik/kemi, 9.A 2015/16

Undervisningsplan for fysik/kemi, 9.A 2015/16 Undervisningsplan for fysik/kemi, 9.A 2015/16 Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige fysiske og kemiske forhold i naturen og teknikken med vægt på forståelse af grundlæggende

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012 UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Fysik/kemi. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Fysikkens

Læs mere

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL Kære forældre i 8.B Hermed følger årsplan for faget dansk Årsplanen er tilrettelagt ud fra Folkeskolens formål og Undervisningsministeriets Fælles Mål Dansk. I vil kunne læse trinmålene for 8. klassetrin

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for fysik- 8. klasse. Skoleåret 2012-2013 Arbejdet i faget fysik/ er bygget op som

Læs mere

Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan. Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13

Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan. Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13 Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13 Ved skoleårets start udleveres en detaljeret læseplan for årets timer, med

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

2015/16 Indholdsplaner

2015/16 Indholdsplaner 2015/16 Indholdsplaner Bindernæs Efterskole, K.H. Kofoedsvej 70, 4970 Rødby INDHOLDSPLANER BINDERNÆS EFTERSKOLE 2015/16 Indholdsplaner bindernæs efterskole 2015/16... 1 1. Generelt om undervisningen på

Læs mere

Årsplan - 10. kl Dansk 2015-2016

Årsplan - 10. kl Dansk 2015-2016 Årsplan - 10. kl Dansk 2015-2016 Kim Rafn Uge Tema Litteratur Formål Lære hinanden at kende. Noveller: Solstrålen Mundtlige mål: Kunne arbejde med læste tekster gennem analysemetoder Dansk fagdag Indhold:

Læs mere

ENGELSK. Vi henviser til kompetencemål for faget beskrevet i Forenklede Fælles Mål.

ENGELSK. Vi henviser til kompetencemål for faget beskrevet i Forenklede Fælles Mål. ENGELSK Den følgende beskrivelse af faget engelsk på Friskolen Øster Egesborg tager sit udgangspunkt i Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål (2015). Der er dog visse områder, vi har valgt at

Læs mere

Indholdsplaner for matematik 2017/18

Indholdsplaner for matematik 2017/18 Indholdsplaner for matematik 2017/18 MATEMATIK I A-KLASSEN: Formål: Formålet med matematik i A klassen er at eleverne bliver i stad til at anvende matematik i sammenhæng, der vedrøre dagligliv, samfundsliv

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

aktiviteter Tekstlæsning herunder analyse og fortolkning af div. genre: noveller og digte samt sagprosatekster. Film: Festen af

aktiviteter Tekstlæsning herunder analyse og fortolkning af div. genre: noveller og digte samt sagprosatekster. Film: Festen af Fag: DANSK Hold: 12 Lærer: HVJ Undervisningsmål Læringsmål 9/10 klasse 33-37 38-39 Målsætningen for undervisningen i skriftlig og mundtlig dansk ( i alle temaer/ emner) er at skabe et bredt kendskab til

Læs mere

At eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi.

At eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Fagplan for biologi Formål: Formålet med undervisningen i biologi er: At eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi.

Læs mere

2016/17 Indholdsplaner

2016/17 Indholdsplaner 2016/17 Indholdsplaner Bindernæs Efterskole, K.H. Kofoedsvej 70, 4970 Rødby INDHOLDSPLANER BINDERNÆS EFTERSKOLE 2016/17 Indholdsplaner bindernæs efterskole 2016/17... 1 1. Generelt om undervisningen på

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Biologi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Biologi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens Årsplan Skoleåret 2014/2015 Biologi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 Årsplan FAG: Biologi KLASSE:

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance Fag: Fysik/kemi Hold: 20 Lærer: Harriet Tipsmark Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter 33-35 36-37 Jordens dannelse Kende nogle af nutidens forestillinger om universets opbygning

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole

Vesthimmerlands Naturfriskole Vesthimmerlands Naturfriskole Dansk i 8.-9. klasse (samlæst) 2017-2018 Lærer: Josefine Skov Kaas-Hansen Denne plan skal anses for at være overordnet, og den har derfor til opgave at give et overblik over

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne Sommerfugle Livscyklus Artsbestemmelse Mikroorganismer Agaprøver Tidsberegning Virus og bakterier Immunforsvaret Vindmøller

Læs mere

Fysik/kemi. Fagets overordnede rammer. Formål. Fagplan

Fysik/kemi. Fagets overordnede rammer. Formål. Fagplan Fysik/kemi Fagplan Fagets overordnede rammer Der undervises i fysik/kemi på 6.- 9. klassetrin. Undervisningen i fysik/kemi skal bygge på de naturvidenskabelige grundelementer som eleverne har tilegnet

Læs mere

Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007

Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007 Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007 1 Retningslinjer for undervisningen i fysik/kemi: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget fysik/kemi, udgør folkeskolens

Læs mere

Årsplan Geografi. Oversigt. Materiale. Mål. Aktiviteter. Geografi 6/7. klasse 2013-2014

Årsplan Geografi. Oversigt. Materiale. Mål. Aktiviteter. Geografi 6/7. klasse 2013-2014 Årsplan Geografi Geografi 6/7. klasse 2013-2014 Oversigt Faget geografi i 7. Klasse benytter grundbogen og aktivitetsbogen som fælles nævner i klasseundervisningen. Ved siden af arbejdet med bogen vil

Læs mere

Årsplan Biologi. Oversigt. Materiale. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Evaluering. Biologi 7. klasse 2013-2014

Årsplan Biologi. Oversigt. Materiale. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Evaluering. Biologi 7. klasse 2013-2014 Årsplan Biologi Biologi 7. klasse 2013-2014 Oversigt Undervisningen i biologi vil lede frem til en levende undervisning med meget forsøgsarbejde. De læste teorier vil blive fulgt op med forsøg til at styrke

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15 Digital undervisning - ipad: I udskolingen er undervisningen digital i de fleste timer, da alle elever bruger den af skolen udleverede ipad som platform. Der vil derfor, for så vidt muligt, ikke have bøger

Læs mere

Årsplan Idræt 7.- 9. Årgang 2015-2016

Årsplan Idræt 7.- 9. Årgang 2015-2016 Årsplan Idræt 7.- 9. Årgang 2015-2016 Faglige mål: De faglige mål er opstillet i henhold til fællesmål for idræt 7. 9. klasse. - taktisk og teknisk færdigheder videreudvikles igennem den alsidige undervisning

Læs mere

Aktivitets og årsplan for gul klasse Svenstrup Efterskole 2015-2016 Dansk Tonni Jensen

Aktivitets og årsplan for gul klasse Svenstrup Efterskole 2015-2016 Dansk Tonni Jensen Aktivitets og årsplan for gul klasse Svenstrup Efterskole 2015-2016 Dansk Tonni Jensen Når vi når prøverne, skal alle være noget så langt, som arbejdsmoralen og kompetencer kan bære én. Af den årsag har

Læs mere

Årsplan for 9. A. 2011-2012 - Gudumholm Skole. Årsplan 2011-2012. Uge Fordybelsesemne/aktivitet Materialer Mål og evaluering

Årsplan for 9. A. 2011-2012 - Gudumholm Skole. Årsplan 2011-2012. Uge Fordybelsesemne/aktivitet Materialer Mål og evaluering Årsplan 2011-2012 Uge Fordybelsesemne/aktivitet Materialer Mål og evaluering 33-34 Velkommen til det nye skoleår! Fredag den 19. august er vi i Fårup Sommerland. Mandag den 22. august er der forældremøde

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Årsplan for dansk 2012/2013

Årsplan for dansk 2012/2013 Årsplan for dansk 2012/2013 Uge Indhold Mål Materialer Evaluering 34-35 'Eventyr' læse tekster flydende op med tydelig artikulation og fortolkende betoning gøre rede for både genrer og enkelte forfatterskabers

Læs mere

Faglig årsplan for 5. klasse. Dansk

Faglig årsplan for 5. klasse. Dansk 1 Faglig årsplan for 5. klasse Formål for faget dansk: Undervisningen i dansk i 5. klasse er tilrettelagt på baggrund af Undervisningsministeriets Fælles Mål. I 5. klasse skal de elementære skrive- læse-

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Udfordringsfag klasse

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Udfordringsfag klasse Årsplan Skoleåret 2014/2015 Udfordringsfag 5. 6. klasse 1 FAG: Udfordringen/Drama KLASSE: 5. og 6. Klasse ÅR: 14/15 Lærer: MK 6. klasse har drama før jul og 5. klasse har drama efter jul. Begge klasser

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole

Vesthimmerlands Naturfriskole Vesthimmerlands Naturfriskole Dansk i 5.-7. klasse (samlæst) 2017-2018 Lærer: Josefine Skov Kaas-Hansen Denne plan skal anses for at være overordnet, og den har derfor til opgave at give et overblik over

Læs mere

UNDERVISNINGSEVALUERING GLAMSBJERG EFTERSKOLE 2014/2015

UNDERVISNINGSEVALUERING GLAMSBJERG EFTERSKOLE 2014/2015 UNDERVISNINGSEVALUERING GLAMSBJERG EFTERSKOLE 2014/2015 Gitte Jørgensen Indhold: Krav til evaluering Rammer for evaluering Evalueringsplan Opfølgningsplan Evaluering af danskundervisningen Konklusion Krav

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR SKOLENS FAG 2014-2015

INDHOLDSPLAN FOR SKOLENS FAG 2014-2015 INDHOLDSPLAN FOR SKOLENS FAG 2014-2015 1 BIOLOGI Skolen følger de af ministeriet fastsatte fælles mål for faget biologi. Undervisningens indhold er valgt i henhold til fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder:

Læs mere

Uge Emne Aktivitet, materialer og tekster Faglige mål

Uge Emne Aktivitet, materialer og tekster Faglige mål Skoleåret 2011/12 Uge Emne Aktivitet, materialer og tekster Faglige mål Essay-skrivning Bogsystemet, dansk i dybden * kendskab til genrens særlige kendetegn gennem analyse, bearbejdning og produktion og

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

Årsplan 9.x. dansk 2014-2015 TG. Skolerejse

Årsplan 9.x. dansk 2014-2015 TG. Skolerejse Uge Indhold Materialer, tekster, mm. 33-34 Mellemkrigstiden - Tom Kristensen: Henrettelsen - Tove Ditlevsen: Det første møde 35-36 Forberedelser til skolerejsen FællesMål - demonstrere et analytisk beredskab

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Naturvidenskab G-FED Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det

Læs mere

Faglig årsplan Skolerne i Oure Sport & Performance

Faglig årsplan Skolerne i Oure Sport & Performance Fag: Dansk Hold: 6 Lærer: Jeppe Borch Undervisnings-mål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer IT-inddragelse Evaluering 32-35 Undervisningsmålene tager i alle forløbene udgangspunkt

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G Forsøgslæreplan 2017 Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det tilbyder et fagsprog, der gør det

Læs mere

Årsplan 2013/2014 for biologi i 8. klasse

Årsplan 2013/2014 for biologi i 8. klasse Årsplan 2013/2014 for biologi i 8. klasse Lærer: khaled zaher Formål for faget biologi Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om organismer, natur, miljø og sundhed med

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

aktiviteter Oplæg om scenkunstkanon og idrætskanon. Litteraturlæsning. Gruppe/projektarbejde. Kreative øvelser (bl.a. Poetry Slam).

aktiviteter Oplæg om scenkunstkanon og idrætskanon. Litteraturlæsning. Gruppe/projektarbejde. Kreative øvelser (bl.a. Poetry Slam). Fag:Dansk Hold: 9 Lærer: Malene Clante Undervisningsmål Læringsmål 10 klasse Uger 31-36 Forholde sig til litteraturens og forskellige mediers betydning i samfundet Demonstrere et analytisk beredskab over

Læs mere

Vejledende læseplan Fysik/kemi

Vejledende læseplan Fysik/kemi 2012 Vejledende læseplan Fysik/kemi Fjordskolen Fysik/kemi Om faget Ifølge Folkeskoleloven, 5 stk. 2, omfatter undervisningen i den 9-årige grundskole faget fysik/kemi for alle elever på 7. til 9. klassetrin.

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Årsplan Dansk 9. kl. 2017/18

Årsplan Dansk 9. kl. 2017/18 Årsplan Dansk 9. kl. 2017/18 Årsplanen sigter på at opfylde af de i Fælles mål beskrevne kompetencemål for grundskolen(folkeskolen). Fagformål Eleverne skal i faget dansk fremme deres oplevelse og forståelse

Læs mere

Årsplan og skema gr. 2

Årsplan og skema gr. 2 Årsplan og skema gr. 2 Skema 2014-15 Mandag CE/MJ/OR Tirsdag MJ/CE Onsdag Torsdag CE/OR Fredag OR/SL 9.00-9.55 Morgensang Engelsk Fællestime (IJ) Samfundsfag Matematik Nyheder Pause 10.20-11.00 Pause 11.10-11.50

Læs mere

Dansk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 15/ 16

Dansk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 15/ 16 De ugentlige dansktimer vil bestå af: - Diktater / skriveøvelser (selvstændigt arbejde) - Grammatikøvelser (både selvstændigt arbejde og læreroplæg). - Frilæsning-læseøvelser - Den resterende tid anvendes

Læs mere

HØJBO FRISKOLE ÅRSPLANER 2010-2011

HØJBO FRISKOLE ÅRSPLANER 2010-2011 HØJBO FRISKOLE ÅRSPLANER 2010-2011 6. årgang Højbo Friskole - Kalundborgvej 49-4591 Føllenslev - Tlf. 59 29 14 38 Matematik Uge nr. Undervisningens indhold Kolorit Grundbog 32-33 Cirkler s. 1-9 34-35 De

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Årsplan for engelsk 7.x SJ

Årsplan for engelsk 7.x SJ Formålet med faget engelsk: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Formål for faget fysik/kemi Side 2. Slutmål for faget fysik/kemi..side 3. Efter 8.klasse.Side 4. Efter 9.klasse.Side 6

Formål for faget fysik/kemi Side 2. Slutmål for faget fysik/kemi..side 3. Efter 8.klasse.Side 4. Efter 9.klasse.Side 6 Indholdsfortegnelse Formål for faget fysik/kemi Side 2 Slutmål for faget fysik/kemi..side 3 Delmål for faget fysik/kemi Efter 8.klasse.Side 4 Efter 9.klasse.Side 6 1 Formål for faget fysik/kemi Formålet

Læs mere

Årsaktivitetsplan for dansk 6.7. klasse

Årsaktivitetsplan for dansk 6.7. klasse Periode Mål Danskaktiviteter Stof og materialer Evaluering 33-26 Forholde sig til korrekt stavning og formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster, samt kende forskellige sætningstyper og sætningsled

Læs mere

Årsplan 9. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17

Årsplan 9. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17 Tema: Identitet Uge 32-39 32 styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form der passer til

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk

www.aalborg-friskole.dk www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for 9. klasse Fysik/Kemi 12/13 Materialer: Ny Prisma 9 Ny Prisma 9 kopimappe Undervisningen

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

LINJEFAG. Drama & musik Idræt i det fri. Hvad vælger du? Global Perspectives Kommunikation & medier Kunst Science

LINJEFAG. Drama & musik Idræt i det fri. Hvad vælger du? Global Perspectives Kommunikation & medier Kunst Science UDSKOLING LINJEFAG 2 lektioner selvvalgt undervisning hver uge Drama & musik Idræt i det fri Hvad vælger du? Svar på tilmeldingen på ElevIntra Global Perspectives Kommunikation & medier Kunst Science Tid

Læs mere

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ Formålet med faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 14/15 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A SLA m2013cl

Læs mere

Årsplan for 10.klasse HE

Årsplan for 10.klasse HE Uge: Dansk: Materialer: FællesMål: 33-40 Roman Alting og Ulla Vilstrup Sagprosa avislæsning Artikelskrivning Vi ser filmen Rene Hjerter Uge 39 er der fordybelsesuge på hele skolen 41-43 Det moderne gennembrud

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Formålet med undervisningen i faget dansk er, at eleverne skal fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

Årsplan for Dansk i 6. klasse 2016/2017

Årsplan for Dansk i 6. klasse 2016/2017 Årsplan for Dansk i 6. klasse 2016/2017 Vi arbejder hele året med grundbogen d dansk og det tilhørende træningshæfte. Med d dansk kommer eleverne til at arbejde struktureret med bl.a. læseforståelsesstrategier,

Læs mere

aktiviteter Sport Kryds og tværs opgaver med udgangspunkt i læste tekster. Skriftlig oversættelse. Rollespil

aktiviteter Sport Kryds og tværs opgaver med udgangspunkt i læste tekster. Skriftlig oversættelse. Rollespil Fag: Tysk Hold: 28 Lærer: Rikke Balle Larsen 32-42 Undervisningsmål 9/10 klasse Udtalekorrekthed hovedindhold af lyd- og billedmedier ordforråd Vælge og anvende læsestrategier, herunder nærlæsning og skimming

Læs mere

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole Fagbeskrivelse for Fysik/kemi på Aabenraa friskole Grundlæggende tanker og formål Fysik og Kemi på Aabenraa Friskole 9. klasse 8. klasse 5. og 6. klasse 7. klasse Overordnet beskrivelse og formål: Formålsbeskrivelse:

Læs mere

Dansk FS10 - Årsplan 2012 / 2013 på Gørlev Idrætsefterskole Hold: Sune Hilden

Dansk FS10 - Årsplan 2012 / 2013 på Gørlev Idrætsefterskole Hold: Sune Hilden Dansk FS10 - Årsplan 2012 / 2013 på Gørlev Idrætsefterskole Hold: Sune Hilden Undervisningsministeriets bestemmelser vedr. formål for faget dansk. Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk

www.aalborg-friskole.dk www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for 9. klasse Biologi 12/13 Materialer: BIOS, Grundbog C Undervisningen er tilrettelagt

Læs mere

Kære forældre i gruppe 4

Kære forældre i gruppe 4 Fjelsø d. 15. december 2011 Kære forældre i gruppe 4 Hermed en lille decemberhilsen med en opsamling på årsplanen samt et referat af vores møde d. 22. november, der omhandlede visioner og tanker vedrørende

Læs mere

Årsplan for 9.y 2014-2015- HE Uge: Dansk: Materialer: FællesMål: 33-39

Årsplan for 9.y 2014-2015- HE Uge: Dansk: Materialer: FællesMål: 33-39 Uge: Dansk: Materialer: FællesMål: 33-39 Roman Dig og mig ved daggry af Sanne Munk Jensen Sagprosa avislæsning Artikelskrivning Uge 36 skolerejse Uge 39 fordybelsesuge Desuden er der årsprøver den 18.

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Årsplan for 10. årgang. Periode: 2013-2014. Årsplan for 10. klasse 2013/2014

Årsplan for 10. årgang. Periode: 2013-2014. Årsplan for 10. klasse 2013/2014 Årsplan for 10. årgang Klasse: 10X/10Y/10Z Periode: 2013-2014 Team / lærer: RC,DH,AM,AH,MN,PKR. Årsplan for 10. klasse 2013/2014 10. klasse består i år af ca. 80 elever. For langt de fleste af eleverne

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

ÅRSPLAN 4. KLASSE DANSK 2016/2017 Voldumegnens Friskole, Eva Bak Nyhuus

ÅRSPLAN 4. KLASSE DANSK 2016/2017 Voldumegnens Friskole, Eva Bak Nyhuus ÅRSPLAN 4. KLASSE DANSK 2016/2017 Voldumegnens Friskole, Eva Bak Nyhuus Undervisningen i dansk i 4. klasse er tilrettelagt på baggrund af Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål. I 4. klasse skal

Læs mere

Årsplan for fag: Geografi 7. årgang 2015/2016

Årsplan for fag: Geografi 7. årgang 2015/2016 Årsplan for fag: Geografi 7. årgang 2015/2016 Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Beskrive forskellige Uge 33 37 korttyper Beskrive længde og breddegrad Forklare kortets signaturer

Læs mere

Kanon forfattere lige til at bruge i undervisningen

Kanon forfattere lige til at bruge i undervisningen KANON i folkeskolen baggrund og tekstudvalg Kanon forfattere lige til at bruge i undervisningen Undervisningsministeriets kanonudvalg har i 2004 arbejdet med udvælgelsen af væsentlige danske forfatterskaber,

Læs mere

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ 27 LINJERNE 7-9 Folkeskolerne i Odsherred Kommune skoleåret 2016/2017 Denne folder er en oversigt over

Læs mere

Årsplan for dansk niveau A Uge Skema Overskrift Indhold Mål. Familien Fælles emne for ABC

Årsplan for dansk niveau A Uge Skema Overskrift Indhold Mål. Familien Fælles emne for ABC Årsplan for dansk niveau A Uge Skema Overskrift Indhold Mål 32 33 skolestart Intro fre søn: Fællesweekend man: Intro Intro Intro Slut kl. 15.00 Fri 34 man: 2 lektioner Fælles emne for ABC Forskellige tekster

Læs mere

Agerskov Ungdomsskole AUX 2017/18 Valgskema til periode fag. 1.Periode fag. Periode fag 1D

Agerskov Ungdomsskole AUX 2017/18 Valgskema til periode fag. 1.Periode fag. Periode fag 1D 1.Periode fag Periode fag 1A Historie Fra enevælde til Gucci-Helle 1 Tysk Ostdeutschland 3 Dansk Science Fiction 2 Fysik/Kemi Olie 1 Matematik Grundlæggende matematik 3 Periode fag 1B Tysk Wir Reisen durch

Læs mere

Natur/teknologi for 6. klasse

Natur/teknologi for 6. klasse Natur/teknologi for 6. klasse 2016-2017 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for natur/teknologi.

Læs mere