Vejledning til årsafslutning 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til årsafslutning 2014"

Transkript

1 Side 1 af 28 Vejledning til årsafslutning 2014 ØS/ØSY/IRN/TIE 31.oktober 2014 Navision Stat og Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision Stat 5.x for året Samtidig beskriver vejledningen hvad du skal være særlig opmærksom på under processen. Vigtige datoer for årsafslutningen: Periode 12 slutter Afslut år skal ske 13.1 slutter (efterposter institutioner) 13.2 Slutter (Kun efter godkendelse fra Moderniseringsstyrelsen eller Finansministeriet.) Nulstilling af finansposter kan ske fra: d d d d d til

2 Indholdsfortegnelse Side 2 af 28 Beskrivelse... 3 Sådan gør du Opret nyt år Opret nye bilagsnummerserier Periodisering Bankkonti Importer SLS poster - periode Afslut år Afstem periode Periode 13 Efterposteringer Bevillingsafregning Dataoverførsel mellem Navision og SB Specielt for ØSC kunder Bruger med direkte adgang til Navision Stat Opdatering af SLS poster i periode Afstem periode Nulstil finans Afstemning af Eksportdimensioner til SKS Analyse Datokomprimering RejsUd ØDUP/SKS Synkronisering Målgruppe Medarbejder der skal oprette nyt år og foretage en årsafslutning af gammelt år.

3 Side 3 af 28 Beskrivelse Sådan gør du 1. Opret nyt år Inden du går i gang med at oprette nyt år, skal du sikre dig, at de nye SKSperioder for 2015 er modtaget i Navision. Sti: Økonomistyring\Opsætning\Generel Integration\ØDUP Integration\SKS perioder. SKS Perioder: Når du har fået de nye SKS perioder for 2015 kan du oprette nyt regnskabsår. Sti: Økonomistyring\Opsætning\Regnskabsperioder.

4 Regnskabsperioder: Side 4 af 28 Marker linjen med startdato og tryk på knappen nyt år. Felterne vil automatisk være udfyldt med startdato den Antal perioder skal være 12, og periodelængden 1M. Tryk OK. Bemærk: I forbindelse med oprettelsen at perioder kontrolleres det, at der ikke mangler regnskabsperioder fra året før. Mangler der regnskabsperioder, afbrydes oprettelsen af Nyt år. De manglende perioder skal oprettes og derefter kan oprettelse af nyt år fortages igen. Det kan være en god ide at opsætte en begrænsning for bogføringen frem i tiden således, at fx en købsfaktura ikke kan bogføres med forkert forfaldsdato, der ligger langt frem i tiden. Du skal rette datoen i feltet Bogf. Tilladt til under stien: Økonomistyring\ Opsætning\ Regnskabsopsætning.

5 Regnskabsopsætning: Side 5 af 28 I din anlægsopsætning har du ligeledes mulighed for, at begrænse den tilladte anlægsbogføring. Det gør du under stien: Økonomistyring\ Anlæg\Opsætning\ Anlægsopsætning. Anlægsopsætning:

6 Anvender du begrænsninger direkte på brugerne, skal du huske, at rette dem under stien: Administration\ Programopsætning\ Brugere\Brugeropsætning. Side 6 af Opret nye bilagsnummerserier Et bilagsnummer må kun anvendes en gang, derfor er det en god ide, at oprette nye nummerserier til nyt år. Du opretter de nye bilagsnumre under stien: Økonomistyring\Opsætning\Nummerserie. Marker nummerserien og tryk på knappen Serie, vælg punktet linjer. Opret en ny linje, med startdato og lad startbilagsnummer starte med 2015 for finansår 2015.

7 Side 7 af 28 Bemærk: Der skal ikke oprettes ny nummerserie på debitorer og kreditorer (stamdata). I salgsmodul må nummerserierne kun bestå af tal. Anvender du automatisk bankkontoafstemning, skal du vente med at oprette en ny nummerserie i den Finanskladde, der anvendes til dette. Først når den sidste bankpostfil fra Danske Bank, der vedrører gammelt år, er indlæst oprettes ny nummerserie. Dette skyldes, at der sker en renummering af bilagsnumrene i kladden. Det er derfor også en god ide, at der er oprettet et kladdenavn til Finanskladden, der kun anvendes til automatisk bankkontoafstemning. Hvis du ønsker en ny nummerserie i udbetalingskladden, skal du først ændre nummerserien efter årsafslutningen. Det skyldes, at der også her sker en renummering af bilagsnummer, således at den nye nummerserie altid bliver brugt, selvom udbetalingskladden oprettes med en gammel nummerserie. 3. Periodisering Da du indtil periode 13 er afsluttet, har mulighed for at postere både i 2014 og 2015, er det vigtigt at få posteret bilagene i det rigtige år. De nuværende regler for periodisering er: Køb udgiftsføres i det finansår hvor varen leveres. Anskaffelsen (anlæg) udgiftsføres i det finansår hvor den leveres. Afskrivning foretages når købet tages i brug. Løn udgiftsføres i det finansår, hvor arbejdet udføres. Den nemmeste måde at håndtere bilag, hvor nogle af bilagene vedrører 2014 og nogle vedrører 2015, er ved at sortere dem pr. år inden indtastningen. På den måde kan du via arbejdsdatoen bogføre flere bilag i det samme år på en gang. Bemærk: Datoen er udelukkende til efterposteringer, det vil sige at der først må bogføres på datoen efter d , når året er afsluttet. Arbejdsdato: Hvis du vil indtaste bilag før som vedrører 2015, skal du skifte arbejdsdato til nyt år, for at få tilbudt en nummerserie i det nye år. Du ændrer arbejdsdatoen, ved at stå i hovedmenuen, og trykke på Funktioner og vælge punktet Arbejdsdato.

8 Side 8 af 28 I feltet Arbejdsdato indsætter du en dato i nyt år, fx , og du vil få tilbudt et bilagsnummer fra den nye nummerserie. Hvis du vil indtaste bilag vedr. 2014, når du er i 2015, skal du ændre arbejdsdatoen som beskrevet ovenfor til en arbejdsdato i 2014 fx , for at få tilbudt en nummerserie i det gamle år. Bemærk: Når året er lukket, skal du altid bruge arbejdsdatoen d , som altid anvendes i supplementperioden. Posterne vil så komme ind som en efterpost i dit regnskab. Du skal huske at skifte arbejdsdatoen tilbage til dags dato bagefter. Er du i tvivl om hvilke arbejdsdato du har anført i Navision, kan du altid se det ved at kigge nederst på din værktøjslinje i Navision BEMÆRK: I forbindelse med elektronisk fakturering er det vigtigt at du har valgt den rigtige arbejdsdato inden du acceptere dine indgående dokumenter i indbakken. Er du i tvivl om dokumentet vedrører nyt eller gammelt år, kan du i indbakken se både bogføringsdato, bilagsdato og forfaldsdatoen i oversigten.

9 Indbakken finder du under stien: Køb\Ordrebehandling\E-bilag\Indgående købsdokumenter. Side 9 af 28 Har du ved en fejl accepteret et dokument i det forkert år, kan du anvende en mellemregningskonto fx 6111/9511, i stedet for udgiftskontoen, når du bogføre din faktura. Efterfølgende skal du så lave en ompostering i det rigtige år, hvor du flytter udgiften fra konto 6111/9511 til den konto der oprindelig skulle have været konteret på. Her vises et eksempel, på en kontering mellem årene. Fakturaen udgiftsføres i 2014, men udgiften skal kontering i 2015: 2014: 9511xx Kreditor Bogføring af faktura x x 2015: 9511xx 2280xx Ompostering af udgiften x x Udbetalings- Kreditor Bank kladde x x

10 Side 10 af 28 Her vises et eksempel, hvor en Faktura udgiftsføres i 2014, men betalingen forfalder i 2015: Har du en faktura der skal udgiftsføres i 2014, men forfaldsdatoen er i 2015, skal du bogføre din faktura med en arbejdsdato i gammelt år. Dit udbetalingsforslag skal du lave med en arbejdsdato i Betalingen skal altid følge dagsdato, da en betaling ikke må overføres med en forfaldsdato der er overskredet. Vigtigt! Efter må bogføringsdatoen i udbetalingskladden ikke ændres til en dato i gammelt år, da det vil give difference på SKB udbetalingskontoen 2014: Udgiftskonto Kreditor Bogføring af faktura x x 2015: Udbetalings- Kreditor Bank kladde x x 4. Bankkonti Du skal være opmærksom på at dine SKB konti i Navision stemmer pr med kontoudtogene. Det er ikke tilladt at bogføre på SKB-Konti efter periode 12 er lukket. Dvs. hvis du anvender automatisk bankkontoafstemning, skal den sidste fil vedrørende gammelt år, være indlæst senest d Importer SLS poster - periode 12 SLS poster for periode 12 skal opdateres og bogføres inden du lukker året, senest d Du indlæser posterne under stien: Økonomistyring\Finans\Periodiske Aktiviteter\SLS\Indlæs lønposter. De SLS poster, der skal indlæses indeholder både bagudløn og efterreg. vedrørende gammelt år, og forudløn vedrørende nyt år. Derfor skal posterne indlæses over to gange, med to forskellige arbejdsdatoer. Start med at sætte arbejdsdatoen til d Derefter kontroller og indlæser du løngenerationen (lønposterne) på normal vis. Åben nu kladden hvor posterne er overført til. Slet de linjer der vedrører nyt år, og bogfør resten.

11 Inden du indlæser forudlønnen skal du igen ændre arbejdsdatoen. Sæt arbejdsdatoen til d.d. og kontroller og indlæs løngenerationen igen. Åben kladden hvor posterne er overført til og bogfør forudlønnen. Side 11 af 28 Bemærk: SLSposter vedrørende periode 12, må ikke bogføres med arbejdsdato d , bliver posterne det, vil de i SKS være konverteret til periode 13 regnskabet. 6. Afslut år Inden du afslutter regnskabsåret skal du undersøge, om du har fået den nye SKS Aktivitetsperiode. Du kan kun afslutte året, hvis du har en SKS Aktivitetsperiode for til Sti: Administration/Programopsætning/Generel integration/ødup integration og SKS Aktivitetsperioder Det er MEGET vigtigt, at du afslutter år d Du kan ikke efterpostere i periode 13 før året er afsluttet. Hvis du alligevel forsøger at bogføre med datoen d , vil du få en fejl om at du ikke kan efterpostere, når der er åbne perioder i Afslut år foretages samme sted som du opretter år, dvs. under stien: Økonomistyring\Opsætning\Regnskabsperioder. Du afslutter året ved at stå i startdatoen og trykke på knappen Afslut år.

12 Side 12 af 28 Du skal trykke Ja, til at regnskabsåret skal afsluttes. 7. Afstem periode 12 Du kan bogføre i periode 12 frem til den I periode 12 skal du bruge en arbejdsdato fra d til Arbejdsdatoen den må kun bruges til efterposter, når periode 12 er lukket. Når du vil afstemme periode 12, så gør du det på normal vis ved at trække rapporten SKS afstemning eller SKS afstemning detaljeret. Rapporterne finder du under Stien: Økonomistyring\Finans\Rapporter\Regnskabsopgørelse\SKS. Vedrører kun SKS Hvis du ønsker at trække en SKS rapport der kan vise resultatopgørelse, balance og bevillingsregnskab skal du gå ind i mappen Hjælperapporter til officielle regnskaber. Du skal vælge: Balance, ver. 2 bygger på aktuel periode Bevillingsregnskab, ver. 2 bygger på aktuel periode Resultatopgørelse, ver. 2 bygger på aktuel periode 8 Periode 13 Efterposteringer Periode 13 er opdelt i to underperioder, hvor henholdsvis Institutionen, Departementet og Moderniseringsstyrelsen kan lave efterposteringer. Periode 13.1, er perioden hvor alle institutioner kan foretage omposteringer(efterposteringer) i Navision. Perioden er åben fra til

13 Periode 13.2, er perioden hvor Moderniseringsstyrelsen foretager de endelige afstemninger. Er der yderligere rettelser vedrørende gammelt år, kontakter Statsregnskabsteamet i Moderniseringsstyrelsen Departementerne. Dvs. der må kun foretages posteringer i denne periode med tilladelse fra Moderniseringsstyrelsen eller Finansministeriet. Perioden er åben fra Side 13 af 28 Alle bogføringer i periode 13 skal have datoen Når der bogføres, kommer der et hak i feltet Efterpost. Dette kan du bruge som filter i nogle af rapporterne, til at skelne mellem efterposteringer og almindelige posteringer. I kontoplanen under knappen Konto og punktet Poster kan du se om posteringen er en efterpostering. Er der markeret i feltet Efterpost er posten bogført i periode 13. Når du skal afstemme periode 13.1mellem SKS og Navision, sker dette i Navision under stien: Økonomistyring/Finans/Rapporter/Regnskabsopgørelse/SKS/SKS Afstemning Detaljeret Bemærk: Rapporten skal trækkes d , inden der foretages nye posteringer. Det samme rapport skal anvendes når du skal afstemme periode 13.2 mellem SKS og Navision, som er den endelige afslutning af periode 13. Vedrører kun SKS Bemærk: Der dannes ikke regnskaber i pdf-format i SKS efter periode Det sker først efter 13.2, hvor supplementsperiode 13 er endeligt afsluttet. Ønsker du en rapport der viser resultatopgørelse, balancen og bevillingsregnskab I SKS skal du gå ind i mappen Hjælperapporter til officielle regnskaber. Du skal vælge:

14 Balance, ver. 2 bygger på aktuel periode Bevillingsregnskab, ver. 2 bygger på aktuel periode Resultatopgørelse, ver. 2 bygger på aktuel periode Side 14 af 28 9 Bevillingsafregning Bevillingsafregningen skal udelukkende bogføres i Navision (både for de udgiftsbaserede og omkostningsbaserede bevillingsområder), hvorefter den automatisk vil blive overført til Statens Budgetsystem. Inden periode 13.1 afsluttes skal bevillingsafregningen være bogført. Bevillingsafregningen kan imidlertid først bogføres, når al anden bogføring er afsluttet. Bogføring af fejlrettelser, periodiseringsoversigter mv. skal derfor være foretaget, inden den endelige bogføring af bevillingsafregningen kan foretages. Det er op til de enkelte departementer at tilrettelægge de konkrete tidsterminer for registreringer af bevillingsafregningen i periode 13.1, og for ØSC kunder udmeldes tillige terminer for, hvornår bilag vedr. bevillingsafregningen skal være modtaget. Følgende SKS regnskabskonti skal anvendes i forbindelse med bevillingsafregningen: For det omkostningsbaserede område o 7311 Bortfald af årets resultat o 7314 Afregning vedr. resultatdisponeringen o 7315 Mellemværende vedr. resultatdisponeringen o 7350 Udbytte o 7403 Modkonto til resultatdisponering o 7406 Reguleret overført overskud o 7407 Overført overskud. Gebyr virksomhed o 7412 Kontoændringer; egenkapitalen o 7413 Bortfald af overført overskud; egenkapitalen o 7414 Afregning vedr. egenkapitalen o 7415 Mellemværende vedr. egenkapitalen o 7511 Reserveret bevilling o 7512 Kontoændringer; reserveret bevilling o 7513 Bortfald af reserveret bevilling o 7514 Afregning vedr. reserveret bevilling o 7515 Mellemværende vedr. reserveret bevilling

15 Side 15 af 28 For de udgiftsbaserede område: o Akkumuleret overskud til videreførelse, udgiftsbaserede område o Afvigelse mellem bevilling og regnskab, udgiftsbaserede område o Kontoændringer, udgiftsbaserede område o Bortfald, udgiftsbaserede område o Bevillingstekniske omflytninger, udgiftsbaserede område De nærmere retningslinjer for håndteringen af bevillingsafregningen er nærmere beskrevet i Moderniseringsstyrelsens vejledning om bevillingsafregningen Du finder materialet under nedenstående sti: Dataoverførsel mellem Navision og SB Eksport mellem NS og SB foretages hyppigere i hele periode 13, af hensyn til bevillingsafregningen. Tidspunkterne for dataoverførsler ses i tabellen nedenunder: Senest bogføring i Navision Stat Senest afvikling via ØDUP invoker Overførelse til SB Postering synlig i SB (næste dag) Bemærk: at dataoverførelsen alene vil berøre de tabeller i Statens Budgetsystem, der anvendes til bevillingsafregning. Overførslen vil således ikke slå igennem til SKS. Her beskrives kort hvad der skal ske i Navision Stat for at opfylde overstående Specielt for ØSC kunder Ved anvendelse af DDI, skal kunden indtaste en posteringsbestilling. Det er vigtigt at det aftales med kunderne, hvad de bør skrive i bestillingsbeskrivelsen for at tydelig gøre, at bestillingen vedrører bevillingsafregning. Det viste konteringseksempel viser, hvordan en bestilling kan indtastes ved Tidligere års reservation. Posteringsbestilling indrapporteres af kunden, som tydeligt angiver i bestillingsbeskrivelsen at accept og bogføring skal ske straks.

16 Side 16 af 28 Det er vigtigt at kunden huske, at bogføringen skal ske i periode 13.1 og på datoen d ØSC skal være opmærksom på når disse bestillinger kommer, da de skal acceptere og bogføre bestillingerne STRAKS. Har kunden tydeligt angivet, at det vedrører Bevillingsafregning er det nemt for ØSC medarbejderen, at holde øje med feltet Bestillingsbeskrivelse på bestillingen i bestillingsoversigten. Bemærk: Kan man ikke se teksten i Bestillingsbeskrivelse helt, kan man køre musen op til feltet og den hele tekst bliver vist. Ønsker kunden at se de bogførte poster kan en finansjournal udskrives umiddelbart efter og gemmes som HTML, eller lign.

17 Side 17 af Bruger med direkte adgang til Navision Stat. Har du fuld adgang til Navision Stat, skal bevillingsafregning tastes direkte i en finanskladde. Det er vigtigt, at du anvender datoen d og periode 13.1 til bevillingafregningsposter. Bevillingsafregningsposter skal indtastes, som de sidste poster til periode Opdatering af SLS poster i periode 13 Opdatering af SLS poster for første lønkørsel kan tidligst foretages efter året er lukket d og anden lønkørsel kan foretages d SLS poster vedrørende gammelt år skal være indlæst og bogført d Filerne indeholder både lønposter til nyt år og efterregulering vedrørende gammelt år. Derfor skal lønposterne indlæses over to gange (se hvordan under punkt 5) Indlæs lønnen under stien: Økonomistyring\Finans\Periodiske Aktiviteter\ SLS\ Indlæs lønposter. Du indlæser lønposter under stien: Økonomistyring/Periodiske aktiviteter\sls\ Indlæs lønposteringer.

18 Side 18 af Afstem periode 13 Periode 13 afstemmes over to gange. Der er ikke lukket for bogføring mellem periode 13.1 og 13.2 i Navision og SKS. Det betyder, at institutionen skal være særlig opmærksom på, at trække en afstemnings rapport i Navision efter sidste bogføring i 13.1(på datoen ), så der ikke opstår afstemnings problemer. Først når periode 13.2 er slut, lukkes regnskabet i SKS, og du vil igen kunne trækker de vante rapporter. Når du skal afstemme periode 13.1 mellem SKS og Navision, sker dette i Navision under stien: Økonomistyring/Finans/Rapporter/Regnskabsopgørelse/SKS/SKS Afstemning Detaljeret Bemærk: Rapporten skal trækkes d , inden der foretages nye posteringer. Den samme rapport skal anvendes når du skal afstemme periode 13.2 mellem SKS og Navision, som er den endelige afslutning af periode 13. Periode 13.1 Rapporten SKS Afstemning Detaljeret skal trækkes d , inden der foretages nye posteringer. Periode 13.2 Periode 13.2 afstemmes som 13.1 d , det gør du ved igen at trække rapporten SKS afstemning detaljeret. 12. Nulstil finans Det anbefales, at Nulstil finans først køres efter d af hensyn til Bevillingsafregningen, som skal indrapporteres i periode i 13.1, som det sidste. Nulstil finans kan dog foretages i perioden til Kørslen køres når I har posteret den sidste post vedrørende gammel år. Du kan også se perioden under stien: Økonomistyring\ Opsætning\ Generel integration\ Ødup integration\ SKS aktivitetsperiode.

19 Side 19 af 28 Når du kører Nulstil Finans bogføres bevægelser med samme dimensionskombination, dvs. samme kontonr. og samme dimensioner, på årsafslutningskontiene. Resultatkonti nulstilles til egenkapitalen, og balancekonti afsluttes til sig selv, eller en anden balance konto. Vær opmærksom på, at du skal selv markere de dimensioner der skal nulstilles. Det er derfor muligt, at undlade at nulstille en dimension. Hvis fx jeres projekter køres over flere år, kan du undlade at markere dimensionen, så projektet ikke bliver årsafsluttet og nulstillet. Nulstilling af finans vælges under stien: Økonomistyring\ Finans\ Periodiske aktiviteter\ Regnskabsår\ Årsafslutning. Udfyld billedet med en slutdato ( ), og vælge en kladde og et kladdenavn. Næste ledige bilagsnr. hentes automatisk. Under feltet Dimensioner skal du

20 trykke på knappen ( ), sæt et hak i kolonnen Markeret ud for de dimensioner der skal nulstilles, tryk OK. Side 20 af 28 Der dannes et kladdeforslag med bogføringsdato U , som du skal bogføre. Bemærk: Kørslen kan tage lang tid, afhængig af posteringsmængden. Der dannes ikke kladde linjer, hvis de poster der nulstilles total set giver nul. Hvis du foretager flere konteringer i 2014 efter du har kørt nulstilling, skal kørslen Nulstil finans køres igen, hvor kun de nye poster dannes i kladden og nulstilles. 13. Afstemning af 2014 Du kan kontrollere at årsafslutningen er gået godt ved at trække rapporten Balance i Navision med datofilter U Du kan sammenholde Balancen med en rapport i SKS for finansåret Kreditor samlekontoen kan du afstemme ved at udskrive rapporten Balance. Udfyld med dato intervallet I finanskonto vælger du 9515xx og i posteringstype vælger du Begge. Sammenhold rapporten Balance med rapporten Kreditor Afstemning saldo til dato pr

21 Side 21 af 28 Du kan også vælge at sammenholde rapporten afstem deb. og kred. Konti med beholdningskontoen. Bemærk: Du kan kun sammenholde rapporterne hvis du ikke har bogført direkte på kreditorsamlekontoen. 14. Eksportdimensioner til SKS I forbindelse med rapportering til SKS, har du adgang til detaljerede oplysninger om de regnskabstal, som der er overført fra Navision til SKS. Rapporteringen medtager alle dimensioner som er opsat som eksportdimension i Navision, som typisk er alle dimensioner. Det betyder, at institutionen kan lave opfølgning på sine lokale dimensioner i SKS. Det anbefales dog, at eksportdimensionerne opsættes med samme værdi som i regnskabsopsætningen sti: Økonomistyring\ Opsætning\ Regnskabsopsætning og fanen dimensioner, således at rapporten i SKS ligner rapporterne i Navision. I det tilfælde, hvor der oprettes en ny dimension i Navision Stat, skal der oprettes en ny Eksportdimensionsopsætning. Bemærk: Ved manglende ny Eksportdimensionsopsætning vil der ikke blive eksporteret data til SKS. Du opsætter eksportdimensionen og eksportperioden under sti: Økonomistyring\Opsætning\Generel integration\ødup integration\sks\eksportdimensionsopsætning. Du opretter en ny eksportdimensionsopsætning ved at trykke på knappen Funktioner i bunden og vælge Dan ny dim. Eksportperiode

22 Side 22 af 28 Dine dimensioner vil automatisk blive opsat med en defaultværdi mellem 11 og op efter. Som nævnt tidligere kan du manuelt ændre nummeret, så de passe til rækkefølgen i Navision Stat. Dog er Delregnskab altid opsat med et 0. I ovenstående skærmbillede er Sted opsat med nummer 1, Aktivitet med nummer 2 og Ydelse med nummer 3. Bemærk: Umiddelbart modtager SKS dimensioner der ses i ovenstående uanset hvilket nummer der er angivet ud for dimensionen. 15. Analyse Det er en god ide at oprette en ny analyse til brug for år 2015, det gør du under stien: Økonomistyring\Opsætning\Dimensioner\Analyser. Når analysen vælges på rapporterne vil bevægelse og saldi vedrøre indeværende år blive vist. Vær særlig opmærksom på startdatoen i analysen, idet analysen opdateres fra denne dato. Bemærk: I Navision Stat er analysen begrænset til kun at indeholde 4 dimensioner. For at opdatere analysen skal du vælge knappen Opdater.

23 Side 23 af Datokomprimering Er data over fem år gamle, kan de datokomprimeres. Når du datokomprimer samles flere gamle poster i én ny post, ud fra nogle valgte kriterier. Dette er ikke noget der skal gøres, men noget I kan overveje, når årsafslutningen er slut. Specielt i regnskaber hvor der er mange poster, kan det være en ide at foretage en komprimering. Under stien: Administration\It-administration\Sletning af data\komprimering, kan datokomprimering foretages for alle moduler. Vælg de poster du vil datokomprimere.

24 Side 24 af 28 Der anvendes en start- og slutdato for den periode, der skal datokomprimeres poster for. Der skal angives en periodelængde, der kan være år, kvartal, måned etc. De felter, for hvilke der skal bevares poster for, skal markeres. Vær opmærksom på at delregnskabsdimensionen SKAL bevares. Vær opmærksom på, at i tilfælde af at der er anvendt dimensioner i analyserne, som ikke ønskes bevaret, så kræves det, at disse dimensioner fjernes fra dimensionsanalyserne før der kan datokomprimeres. Debitorer og kreditorer som har henstået uden bevægelser i 5 år kan slettes. Dette gøres ved at vælge debitor eller kreditor og trykke på F4 for slet. 17. RejsUd Hvad skal ØSC Kunden vide Alle afregninger, der godkendes i RejsUd til og med den 9/1 2015, skal vedrøre 2014 og vil blive bogført af ØSC i 2014-regnskabet. Alt fra den 10/ bliver bogført i Hvis kunden derudover har behov for at noget bogføres i 2014, så vil kunden kunne ompostere via DDI (mellemregningskonti mellem finansårene). Der kan dog indgås specielle aftaler med et ØSC regnskabsteam og kunden, hvis alle rejseafregninger vedrørende gammelt år ikke kan nås til den aftalte tid. For at sikre, at gammelt og nyt år er adskilt, anbefales det, inden juleferien, at der er indtastes en tilfældigt linje (med et kontonummer) i købskladden til RejsUd, så alt lander i integrationsbatchen med status behandlingsfejl. Det er så muligt efter juleferie, at vælge arbejdsdato inden de relevante batches manuelt behandles. Sti: Økonomistyring\ Gæld\ Købskladder

25 Side 25 af 28 Købskladde skal se sådan ud, når der er indtastet en tilfældig linje. Vælg Funktion og Arbejdsdato Indtast den ønskede dato, og tryk OK.

26 Side 26 af 28 Check af bilagsdato i batchmodulet Sti:Økonomistyring\Opsætning\Generel Integration\Lokal integration\import\datastrømme Er du i tvivl om den modtagne fil vedrører gammelt år, kan bilagsdatoen ses i rapporten Modtagne Batch. Ses under overstående sti, under punktet rapporter.

27 Eller du kan se datoen på den modtagne batch under Datastrømme, knappen Datastrøm og punktet Oversigt. Vælg igen knappen Datastrøm og punktet Batch. Marker den relevante batch, og vælg knappen Batch og punktet transaktioner. Vælg knappen transaktioner. Side 27 af 28 Godkendelse af batch Sti:Økonomistyring\Opsætning\Generelintegration\Lokal integration\datastrømme Du godkender en batch ved at vælge Datastrømme, og derefter vælge knappen Datastrøm og punktet Oversigt. Vælg igen knappen Datastrøm og punktet Batch. Marker den relevante batch og vælg knappen Batch og punktet Behandl batch.

28 Side 28 af 28 Når batch er behandlet, er der dannet en købskladde. 18. ØDUP/SKS Synkronisering Modtager du nedenstående meddelelse når du åbner regnskabet er der fejl i synkronisering med de centrale systemer. Du skal i det tilfælde kontakte Økonomisupport. Af henvendelsen skal fremgå, hvilke database det drejer sig om. Ved periodeafslutningerne d og d , er det vigtigt, at henvendelsen sker straks. Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte Moderniseringsstyrelsens support enten ved at benytte Moderniseringsstyrelsens kontaktformular på følgende link: Support/Support/Saadan-henvender-du-dig Eller ved at sende mail til: Du finder denne vejledning via vores generelle Navision Stat site på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside, hvorfra du kan navigerer frem til den ønskede version og manual eller kvikguide. Du kan scanne koden med en smartphone eller en ipad, hvor der er installeret en QR-kodescanner.

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering Beskrivelse Se vejledning Side nr. Aftaler - Tilbagemelding om hvortvidt der er tilretninger og/eller 3. parts produkter - Afgørelse af om kunden er en "Standard" Navision Stat kunde - Licens Bestilling

Læs mere

Vejledning i rapporter

Vejledning i rapporter Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Navision Stat 7.0. Anlæg. Overblik. Side 1 af 30. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. Anlæg. Overblik. Side 1 af 30. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 30 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Anlæg Overblik Introduktion Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med anlæg i Navision Stat 7.0, ligesom den gennemgår opsætningen af

Læs mere

Sådan opsættes genvejsdimen sioner i regnskabsopsætningen...77 Dimensions kombinationer...79 Prioritering af standarddim...

Sådan opsættes genvejsdimen sioner i regnskabsopsætningen...77 Dimensions kombinationer...79 Prioritering af standarddim... Finansvejledning Finansvejledning...1 Finansmodulet...4 Indledning...4 Symboler og typografer...5 Opsætninger...6 Firmaoplysninger...6 Regnskabsopsætning...10 Nummerserie...18 Bogføringsgrupper...21 Momsbogføringsgrupper...25

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Navision Stat 5.4.01. Introduktion. Brugervejledning til Økonomistyring 5.4.01. Side 1 af 321. ØKO/STO Dato 30.10.13

Navision Stat 5.4.01. Introduktion. Brugervejledning til Økonomistyring 5.4.01. Side 1 af 321. ØKO/STO Dato 30.10.13 Side 1 af 321 Navision Stat 5.4.01 ØKO/STO Dato 30.10.13 Brugervejledning til Økonomistyring 5.4.01 Introduktion Økonomistyringsmodulet i Navision Stat 5.4 indeholder udover finans-delen, også de grundlæggende

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Afslutningsark... 3. Opstart... 3. Arket... 5. Afslutningsarkets felter... 7. Afslutningsarkets Funktioner... 8. Poster... 8. Kladde...

Afslutningsark... 3. Opstart... 3. Arket... 5. Afslutningsarkets felter... 7. Afslutningsarkets Funktioner... 8. Poster... 8. Kladde... Afslutningsark... 3 Opstart... 3 Arket... 5 Afslutningsarkets felter... 7 Afslutningsarkets Funktioner... 8 Poster... 8 Kladde... 14 Analyse... 17 Skjul... 19 Nulstil... 20 Udskriv... 20 Fordel... 21 Beregn...

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11.

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11. Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken.

Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken. Side 1 af 131 Navision Stat 7.0 ØS/ØSY/TIE 4. maj 2015 Betalingsformidling Overblik Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken. Formål I vejledningen

Læs mere

Om årsafslutning 2013

Om årsafslutning 2013 Om årsafslutning 2013 Oktober 2013 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4 1.4 Tilknyttede vejledninger

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Winfinans for Menighedsråd Manual

Winfinans for Menighedsråd Manual Winfinans for Menighedsråd Manual Indholdsfortegnelse Før du går i gang 3 1. Installation, licensnummer og opsætning 3 Licensnummer 3 Brugere og adgangskontrol 4 Ret/opret menighedsråd 4 Opret regnskabsår

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Systemunderstøttet udgiftsopfølgning

Systemunderstøttet udgiftsopfølgning Systemunderstøttet udgiftsopfølgning Vejledning til de kvartalsvise udgiftsopfølgninger Januar 2014 Indhold 0 Indledning 4 0.1 Målgruppe for vejledningen 4 0.2 Vejledningens indhold 4 1 Indlæsning i SKS

Læs mere

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.14 til RTC Copyright 2013 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Om Payment Management kurset... 5 1.2 Kursets indhold... 5 1.2.1 Målgruppe...

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med NewStore Food Status med NewStore Food brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret

Læs mere

Indledning...2. Opbygning...3. Opsætning...4. Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6

Indledning...2. Opbygning...3. Opsætning...4. Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6 I gang med e-conomic 1.1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Opbygning...3 Opsætning...4 Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6 e-conomic er som ASP-løsning et økonomisystem,

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere