Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit."

Transkript

1 Udskrift af forhandlingsprotokol for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Onsdag den 8. april 2015 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen afholdtes i FrederiksborgCentret Hillerød, Milnersvej Hillerød. Hanne Norup bød velkommen til ejerne og revisor, der ville fremlægge årsregnskab for 2014 og budget for Ejendomsmægler Jette Birkholm var forhindret i at deltage i generalforsamlingen, så evt. spørgsmål til Jette Birkholm kunne desværre ikke besvares. Bestyrelsen havde udpeget advokat Flemming Kragh Hansen fra Lett Advokatpartnerselskab som aftenens dirigent. Flemming Kragh Hansen takkede for udpegningen og konstaterede, at indkaldelsen til den ordinære generalforsamling var lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Ligeledes var dagsorden i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Generalforsamlingen var således beslutningsdygtig. Bestyrelsen havde modtaget 40 fuldmagter og 58 stemmeberettigede var repræsenteret i salen. Dagsorden var som følger: 1. Formandens beretning. 2. Godkendelse af Ejerforeningens regnskab for Vedtagelse af driftsbudget for Valg af bestyrelsesmedlemmer. Gudrun Møller afgår og modtager genvalg. Bo Petersen afgår og genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår valg af Margit Albertus, der de sidsted to år har været suppleant. 5. Valg af suppleanter. 6. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af statsaut. revisor Anders Ladegaard fra AP Statsautoriserede Revisorer. 7. Forslag til vedtægtsændringer. 8. Evt. Dirigenten gav ordet til formanden. Ad dagsordens pkt. 1. formandens beretning. I 2014 har der været afholdt 4 bestyrelsesmøder. Heraf 1 i Rågeleje Klit. 1

2 Vi er også blevet tildelt RCI Silver Award for Vi har haft en god udlejning, som I vil kunne se af årsregnskabet. Det er ikke et beløb, vi har budgetteret med, så det har været en god buffer til uforudsete omkostninger. Vores samarbejdsaftale med Ældre Sagen om udleje til deres medlemmer af Ejerforeningens vinteruger til hhv ,- for C-lejl ,- for B-lejl. og 2000,- for A-lejl. alle med linnedpakker og slutrengøring incl. er blevet en stor succes. Fra 26. september 2015 vil prisen blive forhøjet med 250,- kr. Som lovet har I ejere fået samme tilbud fra 1. januar Det er efter princippet først til mølle I 2014 er det lykkedes ejendomsmægler Jette Birkholm at sælge i alt 4 uger for ejerne. Alle sommeruger. Der er ikke solgt nogen af ejerforeningens uger. Som omtalt sidste år, har vi stadig et par tunge, gamle inkassosager. 1er med udlæg, hvor panthaver ikke vil aflyse gælden så timeshareugen kan tilbageskødes til Ejerforeningen. 1 par er skilt og bor i Island og er under gældssanering. Man er i dialog med skifteretten i Island, så der er håb om en løsning i indeværende år. 1 ægtepar, der er skilt og hvor manden ikke kunne opspores. Han blev efterlyst i Statstidende og man har på den måde fundet ud af, at han er død. Der er sket henvendelse til hans bobestyrer. Man forventer en afslutning af sagen i indeværende år. 1 afdød der boede i Hamburg. Man har fundet arvingen, hendes bror, og er i forhandling med ham om at få timeshareugen tilbageskødet til Ejerforeningen. Der vil således også i 2015 være udgift til inkassoadvokat. Fremover bruger vi mest Dansk Kreditor Service. Deres koncept går på, at de møder op hos skyldner med en Dankortlæser og afregning sker på stedet. Dog kan de ikke påtage sig behandling af dødsboer og lignende tunge sager, dem må vi stadig gennem advokat med. Af fornyelser/renoveringer i 2014 kan nævnes: Totalrenovering af de sidste 2 køkkener i C- lejl. nemlig lejl. C 4 og C 7 incl. nye opvaskemaskiner og mikroovn. Samtidig er disse lejligheder malet overalt. Facaden mod vandet: Ståltegl over dørene er repareret. Mur, træværk og udhæng ved tagrender er malet. Lysthuset har fået nyt tag og er blevet malet. Tagpladerne på kontorbygningen er fornyet. Nogle af de gamle tagplader er blevet brugt til at lave et højbed med krydderurter til fra afbenyttelse. Det har mange benyttet sig af. Der er installeret ny hovedstation til digitalt TV og indkøbt fladskærme. De nye digitale fjernsynsapparater er med 3 radioprogrammer DR1, DR 3 og DR klassisk. Alle møblerne er dybderenset. Det har frisket gevaldigt op på dem. Vi prøver at udskyde fornyelse af møbler længst muligt. Efter belægningsstatitikken er B-lejlighederne dem, hvor alle sovesofaerne de fleste gange kommer i brug. Dvs. i B-lejl. skal der udskiftes både en dobbelt- og en enkelt sovesofa. I B- og C-lejlighederne er spot i soveværelse og spot i køkkener udskiftet med LED-lys. Det skulle gerne give en besparelse på elregningen på ca ,- på årsbasis. Vi har omlagt vores bogføringssystem fra Navision til e-conomic. Udsendelse af fakturaer for januar kvt er foregået via som en vedhæftet fil. 2

3 Der er ca. 15 ejere, der har meddelt, at de ingen adresse har. Disse ejere vil selvfølgelig få tilsendt opkrævninger, Nyhedsbreve, indkalderser til generalforsamlinger og referater med posten som sædvanligt. Hvad skal der så ske i 2015: Ditlev Sørensen går i gang med badeværelserne i A-lejlighederne til efteråret. Der vil blive opsat nye fliser i bruseniche. Væggene spartles og monteres med glasvæv som males. Så opsættes nyt vaskekonsol med spejl. I 2010 orienterede vi jer om, at i B-lejlighederne ville alle køkkenlåger løbende blive malet og få nyt greb. Derved regnede vi med at udskyde udskiftning af hele køkkenet. Det har også fungeret fint siden, for indmaden i skabene er stadig pæne. Dog er lågerne begyndt at hænge og malingen krakelerer, så lågerne vil blive udskiftet tilligemed nye emhætter. Vi må se i øjnene, at der fremover vil forekomme flere og kraftigere storme. Derfor har Ditlev Sørensen forberedt, at der i tilfælde af stormvarsel, opsættes vandfaste plader på det nederste af dørene mod vandet i A- og B-lejlighederne. Dem, der opholder sig i Rågeleje Klit, vil blive opfordret til at flytte deres køretøj hen på den store P-plads ved Søstjernen. Vi får mange gange når vi indkalder til generalforsamling - det spørgsmål, om administrationsbidraget sættes ned. Bestyrelsen bestræber sig på at holde administrationsbidraget på samme beløb og med det som udgangspunkt ser vi, hvad der kan blive råd til af renoveringer og udskiftninger. Nu har vi omlagt vores bogføringssystem med det for øje, at der kan spares penge. Da vi varslede, at al information fremover ville foregå via , bad vi samtidig om at få en tilbagemelding fra de ejere, der ikke har en adresse. Det drejer sig om 15 ejere, så udgiften til disse vælter ikke vores økonomi. Men der er desværre stadig ca. 160 ejere, der ikke har oplyst os om deres adresse og det giver os en udgift til merarbejde og porto. Det er ikke rimeligt, at denne udgift skal fordeles på alle ejerne. Derfor har bestyrelsen besluttet, at de ejere, der ikke inden 15. juni 2015, har opgivet deres adresse til Receptionen, vil blive pålagt et gebyr på 35,- kr. ved opkrævning for juli kvt Samtidig konstaterer vi, at der er 250 ejere, der ikke er tilmeldt PBS. Disse betaler et gebyr på 25,- kr. pr. opkrævning. Dette gebyr sættes op til kr. 35,00 for de ejere der ikke inden 15. juni 2015 har tilmeldt sig PBS. PBS opkrævninger bogføres direkte på den enkelte ejers konto i Rågeleje Klit og når bestyrelsen gør sig alle bestræbelser for at spare, må ejerne også bidrag til forenkling, så der bliver flere penge til gode for alle ejere. Dirigenten spurgte, om der var kommentarer til formandens beretning. Da ingen havde nogen kommentarer, konstaterede dirigenten at formandens beretning var enstemmigt vedtaget. Ad dagsordens pkt. 2. Godkendelse af ejerforeningens regnskab for Regnskabet blev gennemgået af statsaut. revisor Anders Ladegaard. 3

4 Anders Ladegaard kunne konstatere, at Ejerforeningen har en sund økonomi. Årets resultat for 2014 blev mod i Ejerbidraget er steget. Flere har husket at betale til tiden.. Andre indtægter er steget. Det har været en succes med udlejning til Ældre Sagens medlemmer. De eksterne omkostninger på ejendommens drift er faldet. Til de Eksterne omkostninger administration er udgiften til Dansk Kreditor Service steget, men det modsvarer en bedre indtægt i Ejerbidraget IT-assistance, software og hardware. Bogføringssystemet er omlagt fra Navision til e-conomic og der er installeret en ekstra linje til Internetforbindelse. Under Tilgodehavender er hensat alle, der ikke har betalt i Balancen: Ejerforeningens egenkapital er på mod så der er penge på bogen til at modstå evt. storm- eller andre pludseligt opståede skader. Dirigenten spurgte, om der var kommentarer til regnskabet. Det var der ikke, hvorfor dirigenten konstaterede, at Årsregnskab for 2014 var enstemmigt vedtaget. Ad dagsordens pkt. 3. Vedtagelse af driftsbudget for Det var også statsaut. Revisor Anders Ladegaard, der fremlagde driftsbudgettet for Tidligere har bestyrelsen valgt ikke at medtage indtægt for udlejning. Det beløb blev holdt som en buffer til uforudsete udgifter. Men bestyrelsen har efter megen kritik, valgt at medtage indtægt for udlejning af E/F lejligheder samt kommission af udlejning i budget for Da vejret har stor indflydelse på udlejningen, har bestyrelsen valgt at medtage en post på til uforudsete udgifter under Administrationsomkostninger Administrationsbidraget for 2016 er uændret i forhold til driftsbudget for Dirigenten spurgte, om der var kommentarer til budget Det var der ikke, hvorfor dirigenten konstaterede, at Driftsbudget for 2016 var enstemmigt vedtaget. Ad dagsordens pkt. 4. Valg til bestyrelsen. Gudrun Møller er på valg og genopstiller. Bo Petersen er på valg og genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslog opstilling af Margit Albertus der de sidste to år har været suppleant. Dirigenten spurgte, om der var andre kandidater. Der var ikke andre, der meldte sig, hvorefter dirigenten konstaterede, at Gudrun Møller og Margit Albertus var valgt for en periode på 3 år. Ad dagsorden pkt. 5. Valg af suppleanter. Suppleant Steen Haugsted genopstillede. Dirigenten spurgte, om der var andre, der ville melde sig. Det var ikke tilfældet, hvorefter dirigenten konstaterede, at Steen Haugsted var valgt som suppleant for en etårig periode. 4

5 Ad dagsorden pkt. 6. Valg af revisor. Bestyrelsen havde foreslået genvalg af statsaut. Revisor Anders Ladegaard fra AP Statsautoriserede Revisorer. Statsaut. Revisor Anders Ladegaard blev genvalgt med akklamation. Ad dagsorden pkt. 7. Bestyrelsen var på generalforsamlingen i 2014 blevet pålagt at fremsætte en vedtægtsændring på næste generalforsamling gående på intern bytte. Dirigenten gennemgik ændringsforslagene. Forslag En ensartet forretningsgang ved ejerskifte. Forslag Produktet girokonto findes ikke længere. Forslag Udlejnings- og bytteret. En tilføjelse: Ejerne har mulighed for at bytte deres timeshare andel internt i Rågeleje Klit efter regler og gebyr fastsat af bestyrelsen. Forslag opremser alle de vedtægtsændringer, der har været siden de oprindelige vedtægter, der blev vedtaget Til vedtægtsændringerne var der følgende kommentarer: En ejer ville vide, hvor stort gebyret for bytte bliver. Formanden svarede, at bestyrelsen har vedtaget, at der oprettes en lukket gruppe på Facebook, hvor ejerne kan kommunikere indbyrdes. De ejere, der er interesseret i at bytte, skal oprette sig under denne profil. Efterfølgende gives besked til Receptionen om hvem og hvad man bytter med. Så alt efter hvor mange, der benytter sig af denne bytteret, tages der stilling til et gebyr. Margit Albertus gjorde opmærksom på et par trykfejl i 26.1 i de nuværende vedtægter. Linie 3: tinglyste såvel sosm, skal være som Linie 13: prioriteter, byrden. Skal være byrder. Dette vil blive rettet i de vedtægter, der bliver endeligt vedtaget den 26. april Ad dagsorden pkt. 8. Evt. En ejer efterlyste et spejl i gangen i A-lejlighederne. Formanden spurgte Ditlev Sørensen om der var plads til det. Det blev bekræftet, så det tager Ditlev Sørensen sig af ved lejlighed. Hanne Bruun takkede bestyrelsen for at centret har så høj en standard. Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 21,05 og sagde tak til forsamlingen. Formanden takkede ejerne for en god generalforsamling og sagde tak til dirigent og revisor. Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling søndag den 26. april 2015 kl. 18,00 i Feriecenter Rågeleje Klit udsendes torsdag den 9. april. Man er velkommen til at deltage. De afgivne fuldmagter gælder både denne generalforsamling 8. april og den ekstraordinære 26. april. 5

6 Bestyrelsen består således af: Hanne Norup. Formand. Gudrun Møller. Bestyrelsesmedlem. Margit Albertus. Bestyrelsesmedlem. Erik Sliben, bestyrelsesmedlem. Flemming Carlson. Bestyrelsesmedlem. Flemming Kragh Hansen Dirigent Hanne Norup formand 6

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit.

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Udskrift af forhandlingsprotokol for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Mandag den 19. maj 2014 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

1. Formandens beretning.

1. Formandens beretning. Udskrift af forhandlingsprotokol for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Mandag den 13. maj 2013 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen. for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

Udskrift af forhandlingsprotokollen. for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit Mandag den 17. maj 2010 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen. for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

Udskrift af forhandlingsprotokollen. for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit Torsdag den 14. april 2011 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Valg til afdelingsbestyrelse:

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 11. april 2011, kl. 19 00 Islands Brygges Kulturhus I alt

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2004, den 9. juni afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2004, den 9. juni afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2004, den 9. juni afholdtes

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat):

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Formandens beretning Først vil jeg byde jer alle sammen velkommen til vores årlige generalforsamling, og vi håber at

Læs mere

REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD

REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD År 2003, torsdag den 10. april kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Gl. Ladegaard i Medborgerhuset,

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 31. ordinære generalforsamling den 1. september 2003 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 10. maj 2012 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde

REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde Grundejerforeningen Stoense Havn REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde 1. Velkomst og Valg af dirigent Formand Flemming

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Lemvig Feriecenter lørdag d. 7. marts 2015

Referat fra generalforsamling i Lemvig Feriecenter lørdag d. 7. marts 2015 Referat fra generalforsamling i Lemvig Feriecenter lørdag d. 7. marts 2015 Dagsorden i henhold til vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Aflæggelse og godkendelse

Læs mere

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011.

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. 19. august 2010 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Vigtigt om

Læs mere

Referat af generalforsamling 27. september 2007

Referat af generalforsamling 27. september 2007 Vedbæk, den 11. oktober 2007 Referat af generalforsamling 27. september 2007 Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Bestyrelsens valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2006/2007

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Den 26. marts 2012 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Gunløg på skolen på Islands Brygge, Artellerivej 57, Musiklokalet, 2300 København S.

Den 26. marts 2012 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Gunløg på skolen på Islands Brygge, Artellerivej 57, Musiklokalet, 2300 København S. A/B GUNLØG Formand: Marie Baumann Varmemester: Jan Meincke Mobil: 40366335 Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk Den 26. marts 2012 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere