Mini Designmanual. nogle svar på de mest grundlæggende spørgsmål. Promedia Marina Winkel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mini Designmanual. nogle svar på de mest grundlæggende spørgsmål. Promedia Marina Winkel"

Transkript

1 Mini Designmanual nogle svar på de mest grundlæggende spørgsmål Promedia Marina Winkel

2 Indledning Denn lille vejledning er i hast frembragt, da det er af største vigtighed at ministeriet opretholder den stærke kvalitative visuelle identitet, man nu har fået arbejdet på plads. Manualen her har til formål at støtte medarbejderne i tvivlssituationer omkring hvad man skal vælge at gøre når noget grafisk skal produceres. Meningen er at kvalitetssikre ministeriets visuelle identitet således at ministeriet fremstår klart og entydigt, hvilket hjælper både borgere og medarbejdere med at orientere sig og identificere ministeriet. Indhold Logo Elipsen Punkt størrelser Farverne (+Brug af Guldkrone) Typågrafien i logoet Farver Tyopografi Papirlinie Primærfarver Sekundærfarver Farvescala Specefikationer af brevpapiret eksampler Publikationer Stillingsnnoncer Tekniske forklaringer Ovrsættelser af navne og titler

3 Logoet kan bruges med og uden logotypen samt beskåret og ubeskåret. Dette har sin årsag i at det på et dybere plan, symboliserer ministeriets fleksibillitet. Dog skal der aldrig herske tvivl om at det er ministeriet der er afsenderen! Altså: bruges et fragment af logo/logotypen, skal det hele mærke være synligt i logisk nærhed. Se eksempel i afsnittet om publikationer. Elipse Det er muligt at benytte sig af elipsen særskilt -med eller uden krone. Dette kan benyttes i forbindelse med at der ingen tvivl er overhovedet, om hvem afsender er. Fx. kunne det være på side 2 papir ( brevpapir) eller i mere abstrakte øjemed, fx. som ikon et sted på hjemmesiden eller pausesymbol i en info-håndbogs-publikation. LOGO Punkt tørrelser Når logoet bruges, så det i sin hele bredde er 56 mm., vil logotypen være 8 pt. (størrelsen nedenfor). Er bredden 63 mm, vil logotypen være 9 pt. og når bredden er 70 mm, vil logotypen være 10 pt. Øverst ses svagt størrelsen 111 mm og logotypen er 16 pt. Farverne Typisk er det den 1 farvede version ( herunder til venstre) af mærket der benyttes. Hele papirlinien er mærket med den 1-farvede version. Kronen er 50% af den samme blå som i resten af mærket (pantone 295C). Guldkronen i logoet herover til højre (pantone 132C), benyttes ved særlige lejligheder, hvor der er sat økonomiske midler af ud over det sædvanlige eller på 4farve publikationer/produkter samt ved skiltning, i interieur, på invitationer og gaver fx. emaljerede reversnåle. Ved sort/hvid gengivelse er kronen i den positive version med grå krone (50% sort) og i den negative er det hele hvidt! Typografien i logoet Optima er ministeriets officielle skriftsnit. I logoet er der benyttet Optima DemiBold.

4 Farver Primær farverne som er logoets farver, er en blå og en okker. Den blå er ministeriets farve. Okkerfarven bruges til kronen Pantone 295 CV Pantone 132 CV Sekundær farverne er forårsgrøn, sandfarvet beige, jordfarvet brun samt en rødgrøds rød. Pantone 3975 CV Pantone 4515 CV Pantone 462 CV Pantone 1815 CV Disse farver benyttes til diverse publikationer, gaver, interieur, beklædning...alt undtagen logoet. Den røde skal ikke bruges for meget, men for at få en variations- og fremhævelsesmulighed er det vigtigt at have den med Samlet scala af alle farverne Disse farver må benyttes både med gradueringer og tilsætning af sort i ueens blandinger. Se ekmpeler på farvebrug i afsnittet Publikationer. (Hvis der er udvalg i ministeriet kunne man vælge at knytte det enkelte udvalg til een af farverne!!undersøg!) Farverne uden bearbejdning. 100% af farven +30 % sort 50% af farven + 20% sort 50% af + 30 % sort i (50% af den øverste række)

5 Typografi ptima Indenrigs- og Sundhedsministeriets primære skriftsnit er Optima. Den har første proritet og benyttes, hvor det overhovedet kan lade sig gøre da den er stærkt identificerbar og kendetegnendefor ministeriet. Arial Optima Optima Oblique Optima Medium Optima Medium Oblique Optima Demi Bold Optima Demi Bold Italic Optima Bold Optima Bold Oblique Optima Black Optima Black Italic Optima Extra Black Optima Extra Black Det sekundære skriftsnit er Arial, som dog kun benyttes til brevskriveri på Ministeriets PC ere. Den må ikke benyttes alene, der skal være noget Optima til at identificere Ministeriet. Det er ikke en skrift der kendetegner ministeriet men er en arbejdstypografi som er valgt af hensyn til den maskineltekniske infrastruktur i Ministeriet. Arial MT Arial Black Er der behov for at give kommunikationen flere nuancemuligheder, kan man benytte sig af Rotis semi Serif. Rotis Semi Serif Regular Rits Semi Serif Bold Rotis Semi Serif

6 Papirlinie Specefikationer af brevpapir Selve brevet samt adressatens data, skrives med Arial 11pt. med 1 linies linieafstand. Dato, kontor, Journal nr., sagsbehandler og fil-navn, skrives med Arial 11 pt. men med 1 1 /2 linies linieafstand. 140 mm 30 mm 80 mm 38 mm 60,5 mm 105 mm Folketingets udvalg Folketinget Christiansborg Att.: Jens Ulrik Mikkelsen 1240 København K Dato: Kontor: J. nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: Konvention til beskyttelse af Menneskerettigheder og Grundlæggende Frihedsrettigheder (Som ændret senest ved protokol nr. 11 af 11. maj 1994) Under henvisning til Verdenserklæringen om Menneskerettigheder, som blev udstedt af de Forenede Nationers Generalforsamling den 10. december 1948;under henvisning til, at denne Erklæring tilsigter at sikre en universel og effektiv anerkendelse og overholdelse af de deri opregnede rettigheder; under henvisning til, at Europarådets formål er at tilvejebringe en nærmere forening mellem dets medlemmer, og at en af måderne at opnå dette mål er at opretholde og udvikle menneskerettighederne og de grundlæggende friheder; idet de bekræfter deres dybe tro på disse grundlæggende frihedsrettigheder, som er grundlaget for retfærdighed og fred i verden og bedst håndhæves på den ene side af et virkeligt demokratisk regeringssystem og på den anden side af en fælles forståelse og en fælles respekt for de menneskerettigheder, hvortil de bekender sig; idet de, som regeringer i europæiske stater, besjælede af samme ånd og med en fælles arv af politiske traditioner, idealer, respekt for frihed og for retsstatsprincippet er besluttet på at tage de første skridt til sikring af den kollektive håndhævelse af visse af de rettigheder, der omhandles i Verdenserklæringen; er de underskrivende regeringer, der er medlemmer af Europarådet, blevet enige om. Med venlig Hilsen Gudrun Knaberhof / Jens Hansen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Telefon: Telefax: mm

7 Peter A Nielsen Head clerk Visitkort Holbergsgade 6 DK-1057 København K Tel. direct: Telephone: Peter A Nielsen Fuldmægtig Holbergsgade 6 DK-1057 København K Tlf. direkte: Telefon: E-post: Følgeseddel (kys og klap) Dato Date Efter aftale As agreed upon Vedlagt Enclosed Til orientering For your information Til videre foranstaltning Please act on this matter Til godkendelse For approval Ønskes retur Please return after use Ring venligst til tlf. Please phone me Med venlig hilsen Sincerely Yours Slotsholmsgade DK-1216 København K Telefon: Telefax: Dato: Presse meddelelse Konvention til beskyttelse af Menneskerettigheder og Grundlæggende Frihedsrettigheder (Som ændret senest ved protokol nr. 11 af 11. maj 1994) Under henvisning til Verdenserklæringen om Menneskerettigheder, som blev udstedt af de Forenede Nationers Generalforsamling den 10. december 1948;under henvisning til, at denne Erklæring tilsigter at sikre en universel og effektiv anerkendelse og overholdelse af de deri opregnede rettigheder; under henvisning til, at Europarådets formål er at tilvejebringe en nærmere forening mellem dets medlemmer, og at en af måderne at opnå dette mål er at opretholde og udvikle menneskerettighederne og de grundlæggende friheder; idet de bekræfter deres dybe tro på disse grundlæggende frihedsrettigheder, som er grundlaget for retfærdighed og fred i verden og bedst håndhæves på den ene side af et virkeligt demokratisk regeringssystem og på den anden side af en fælles forståelse og en fælles respekt for de menneskerettigheder, hvortil de bekender sig; idet de, som regeringer i europæiske stater, besjælede af samme ånd og med en fælles arv af politiske traditioner, idealer, respekt for frihed og for retsstatsprincippet er besluttet på at tage de første skridt til sikring af den kollektive håndhævelse af visse af de rettigheder, der omhandles i Verdenserklæringen; er de underskrivende regeringer, der er medlemmer af Europarådet, blevet enige om. Fax til manuel udfyldelse Elektronisk fx Med venlig Hilsen Gudrun Knaberhof / Jens Hansen FAX meddelelse FAX meddelelse Modtager: Modtager: Holbergsgade 6 Telefon: DK-1057 København K Telefax: Modtagers faxnummer Afsenders faxnummer Modtagers faxnummer Afsenders faxnummer Pressemeddelelse til at sende som fax Antal sider Vedrørende Antal sider Vedrørende Med venlig hilsen Med venlig hilsen Holbergsgade 6 Telefon: DK-1057 København K Telefax: Holbergsgade 6 Telefon: DK-1057 København K Telefax:

8 Publikationer Her se snogle eksempler på hvorledes farverne kan benyttes til både serier og enkeltstående publikationer. Som det ses er der lagt vægt på de vandrette linier...som i papirlinien. (det skal tjækkes om kronen må benyttes som Icon). Dette modul kan benyttes som grundlag til fremstilling af fx. brochurer, håndbøger, mappeomslag, info- og nyhedsbreve. (Hvis der er udvalg i ministeriet kunne man vælge at knytte det enkelte udvalg til een af farverne!!undersøg!) Lærerbog for sagsbehandlere indenfor Millitæret Lærerbog for sasbehandlere indenfor Millitæret Henrik Brunnefac Ronald Melchior Henrik Brunnefac Ronald Melchior Lærerbog for sagsbehandlere indenfor Millitæret Lærerbog for sasbehandlere indenfor Millitæret Lærerbog for sasbehandlere indenfor Millitæret Henrik Brunnefac Ronald Melchior Henrik Brunnefac Ronald Melchior Henrik Brunnefac Ronald Melchior

9 Stillingsannoncer Det skal tilstræbes at gøre annoncerne bredere end høje. Når der skal farve i annoncen er farven DP/E % sort. Regnskabsmedarbejder Eksempel på farve annonce, 4 spalter Godt Indenrigs- humør, og Sundhedsministeriet faglig stolthed og høj etablerer kvalitet pr. i opgaveløsningen. 1. maj 2002 et driftscenter Kan du med levere henblik det, har på at vi en overtage stilling løn- som og kontorfunktionær regnskabsopgaver fra ledig 10 pr. 1/12 statsamter i Indenrigs- og Sundhedsministeriets departement. Derfor søger vi en energisk og kvik medarbejder hvert til vores af regnskabssektion, Sundhedministeriets som 10 i dag kontorer Til er består knyttet af 7 personer et kontorsekretariat, samt et par elever. typisk bestående af 2 kontorfunktionærer. Kontorsekretariaterne Den nye medarbejder vil sørger have for, kreditorbetalinger som af kontporets sin primære basisfunktioner opgave, evt. suppleret kører at en lang række gnidningsløst, med andre regnskabsmæssige navnlig: opgaver, journalisering afhængigt af tid (ScanJour) og interesse. større Kreditorbetalinger - omfatter til tider bogføring efter bånd i Navision chefsekre- Stat og mindre opgaver tærfunktioner og udbetalinger via postafsendelse Jydske Bank Erhverv, telefonpasnintrol af uddata kontorets mv. superbrugerfunktion. samt servicering af de til- konsluttede institutioner i driftscenteret samt Du departementet. skal være flyver, Derudover dvs. være kan der den, blive der tale træder om afstemningsopgaver til i kontorsekretariaterne og uddannelse ved sygdom, af elever. og spidsbelastning. Det kræver fleksibi- ferie litet og åbenhed over for nye opgaver, men det Stillingen, giver samtidig som er en en fuldtidsstilling, stor rutine og rummer en masse gode muligheder erfen stor for rutine at opnå og en masse specialisering erfaaring. i Navision Vi lægger Stat. For vægt stillingen på, at gælder, du selvstændig, rummer initiativrig, mange serviceopgaver og udviser ansvarlig i forhold omhu til i at den dit medarbejderne arbejde. i departementet og de institutioner, der er tilknyttet driftscentret, og derved Til en bred gengæld kontaktflade. kan vi tilbyde et godt arbejds- Det vil naturligvis være en fordel, hvis vores nye regnskabsmedarbejder har erfaring med Navision Stat og Jydske Bank Erhverv. Vi vægter imidlertid dine personlige kvalifikationer klima lige med så en højt samling og ser gerne, venlige at og du meget har engagerede lyst til at lære medarbejdere. lastning. Det kræver gode samarbejdsevner fleksibilitet og åbenhed over for nye opgaver, selvstændighed men det og giver initiativ samtidig store frihedsmuligheder. en høj grad af ansvarsfølelse Ferie og spidsbelastning. og omhu i Det opgavevaretagelsen. kræver fleksibilitet og åbenhed over for Særligt nye opgaver, vigtigt er men det, det. at du Vi har lægger ambitioner vægt om på, et at højt dder service- tale og om kvalitetsniveau, en fuldtidsstilling. at du er resultatorienteret, Ansættelse sker efter og ikke Finansministeriets mindst at du brænder overenskomst for sammen med med HK. en gruppe engagerede kolleger - at etablere den optimale regnskabsadministration. Du er velkommen til at ringe tl ekspeditionssekretær Henny Jakobsggaard Ansættelse på telefon sker i henhold til eller overenskomsten kontorfuldmægtig området. Ditte Indenrigs- Jensen og på Sundhedsministeriet telefon på kører 49, hvis forsøg du med vil vide ny løn. mere Indplacering om stillingen skereller som overassistent os. eller kontorfuldmægtig, afhængigt Vi ser frem af dine til at personlige modtage kvalifikationer, din ansøgning dog bilagt sker cv, ansættelse eksamens-/skolepapirer som assistent, såfremt og eventuelle nyuddannet. anbefalinger Ansættelse senest kan torsdag ske som den tjene- 30. du er stemand, marts 2000 hvis kl. du i forvejen Mærk er tjenestemandsansat. Kontorfunktionær send den til: kuverten Du Indenrigs- er velkommen og Sundhedsministeriet til at ringe til regnskabschef Susanne Holbergsgade Meyer Steffensen 6, på tlf København 43, hvis du Kvil vide mere om stillingen eller om os. Du skal sende din ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriets sekretariat, Holbergsgade 6, 1057 København K. Vi skal have din ansøgning senest den 13. februar Indenrigs- og Sundhedsministeriet varetager overordnede opgaver vedrørende planlægning, samordning og udvikling af indsatsen i sundhedsvæsenet. Ministeriet varetager endvidere opgaver vedrørende kommunernes styrelse, kommunernes økonomi, valg til Folketinget, værnepligt, det civile beredskab samt personregistrering. Indenrigs- og Sundhedsministeriet opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge. Regnskab Navision Stat Indenrigs- og Sundhedsministeriet etablerer pr. 1. maj 2002 et driftscenter med henblik på at overtage løn- og regnskabsopgaver fra 10 statsamter. Derfor søger vi en energisk og kvik medarbejder til vores regnskabssektion, som i dag består af 7 personer samt et par elever. Den nye medarbejder vil have kreditorbetalinger som sin primære opgave, evt. suppleret med andre regnskabsmæssige opgaver, afhængigt af tid og interesse. Kreditorbetalinger omfatter bogføring i Navision Stat og udbetalinger via Jydske Bank Erhverv, kontrol af uddata mv. samt servicering af de tilsluttede institutioner i driftscenteret samt departementet. Derudover kan der blive tale om afstemningsopgaver og uddannelse af elever. Stillingen, som er en fuldtidsstilling, rummer gode muligheder for at opnå en specialisering i Navision Stat. For stillingen gælder, at den rummer mange serviceopgaver i forhold til medarbejderne i departementet og de institutioner, der er tilknyttet driftscentret, og derved en bred kontaktflade. Det vil naturligvis være en fordel, hvis vores nye regnskabsmedarbejder har erfaring med Navision Stat og Jydske Bank Erhverv. Vi vægter imidlertid dine personlige kvalifikationer lige så højt og ser gerne, at du har - lyst til at lære - gode samarbejdsevner - selvstændighed og initiativ - en høj grad af ansvarsfølelse og omhu i opgavevaretagelsen. Særligt vigtigt er det, at du har ambitioner om et højt service- og kvalitetsniveau, at du er resultatorienteret, og ikke mindst at du brænder for sammen med en gruppe engagerede kolleger - at etablere den optimale regnskabsadministration. Ansættelse sker i henhold til overenskomsten på området. Indenrigs- og Sundhedsministeriet kører forsøg med ny løn. Indplacering sker som overassistent eller kontorfuldmægtig, afhængigt af dine personlige kvalifikationer, dog sker ansættelse som assistent, såfremt du er nyuddannet. Ansættelse kan ske som tjenestemand, hvis du i forvejen er tjenestemandsansat. Du er velkommen til at ringe til regnskabschef Susanne Meyer Steffensen på tlf , hvis du vil vide mere om stillingen eller om os. Vi skal have din ansøgning senest den 13. februar 2002 på adressen: Indenrigs- og Sundhedsministeriets sekretariat, Holbergsgade 6, 1057 København K. Indenrigs- og Sundhedsministeriet varetager overordnede opgaver vedrørende planlægning, samordning og udvikling af indsatsen i sundhedsvæsenet. Ministeriet varetager endvidere opgaver vedrørende kommunernes styrelse, kommunernes økonomi, valg til Folketinget, værnepligt, det civile beredskab samt personregistrering. Eksempel på sort/hvid annonce 6 spalter

10 Tekniske forklaringer Tekniske udtryk i forbindelse med Logo CD en På Logo CD en ligger der en mængde forskellige filer med diverse fagudtryk. Her er der en forklaring. Illustrator Det bibliotek der hedder Illustrator indeholder EPS-filer der er til Tryk -derfor skal den helst bruges- når i skal have trykt tryksager, annoncer og alt på papir. Pantone skal vælges når i trykker kun 1 eller 2 farver -fx brevpapir. Det er en færdigblandet farve der lægges i trykmaskinen og er den farve der er valgt som udgangspunkt. CMYK (cyan, magenta, gul, sort) filerne er skabt af alle trykfarverne der tilsammen efterligner Pantonefarven. Den bruges ved firefarvede tryksager, som er det mest gængse, det er billigere ved større tryksager og større oplag. I særlige tilfælde vælger man at bruge en pantone farve som extra farve på en firefarve tryksag. Dette fordyrer sagen men vælges som regel når man VIL have sit logo i den helt rigtige farve. De andre filer i de andre grupper er stort set kun lavet til at bruge elektronisk og til nettet. Photoshop Photoshop biblioteket er delt op i RGB og CMYK, samt en engelsk version af det hele. Elementerne heri er rettet mod brug på nettet. CMYK betyder i dette tilfælde at filen er lavet med 4 kanaler -een kanal for hver af de 4 farver. Dette har jeg lavet til jer, hvis det er sådan at i skulle komme ud for at skulle lægge logoet ind på et foto fx. RGB er farverne vi benytter dem på skærmene og i TV. Det er strålefarver der er dannede af RØD GRØN BLÅ. Derfor skal dette bibliotek vælges når i skal bruge logoet til nettet. Raw formatet aner jeg ikke hvad man bruger til men lagde den ved alligevel. Man ved jo aldrig... I dette bibliotek har jeg kun lavet logoet i een farve (1f) da jeg havde indtryk af at i ikke ville benytte den med guldkronen. Men det får du så med på den nye CD.

11 Ovrsættelser på navne og titler Ting der ikke er beskrevede Identitetskort / Skilte på gang arealer / Personalehåndbog / skriver (tus) / Gratulationskort / Indgangsdør / Medarbejdersamtale-mapper / Uniformer, skjorter, pullover / (Nyhedsbrev, Plakatmodul, Musemåtte, Blomsterkort, Mulepose)

Brevpapir. www.im.dk im@im.dk. Telefon: +45 3392 3360 Telefax: +45 3393 1563. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K

Brevpapir. www.im.dk im@im.dk. Telefon: +45 3392 3360 Telefax: +45 3393 1563. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Logo Brevpapir Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Telefon: +45 3392 3360 Telefax: +45 3393 1563 www.im.dk im@im.dk Brevpapir, engelsk Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Telefon: +45 3392 3360

Læs mere

DESIGNGUIDE August 2013

DESIGNGUIDE August 2013 August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. forord... side 3 2. kommunevåbnet... side 4 3. logoet... side 5 4. typografi... side 7 5. farver... side 8 6. breve... side 9 7. breve med afdelingslogo... side 10 8.

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer.

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer. GRUPPERÅD - sådan Indholdsfortegnelse Spejderarbejde er mere end tidsfordriv! 3 Hvad er et grupperåd? 4 Forudsætninger for at være med i et grupperåd 4 Grupperådet som en kaffeklub eller et aktiv? 5 Grupperådets

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Find din elevplads. - en jobsøgningsguide for handelsskoleelever

Find din elevplads. - en jobsøgningsguide for handelsskoleelever Find din elevplads - en jobsøgningsguide for handelsskoleelever Udgivet af HK Ungdom og Elevplads.dk HK Ungdom HK Ungdom er den unge udgave af HK. Vi har fokus på de behov, studerende har f.eks. studierelevante

Læs mere

DANSK MARKEDS- OG AKADEMIFORENING

DANSK MARKEDS- OG AKADEMIFORENING JOBSØGNING EN PROCES I 7 FASER EN VEJLEDNING FRA DMA DANSK MARKEDS- OG AKADEMIFORENING INDHOLD Fase 1 Udgangspunktet.....................................5 Fase 2 Kend dig selv.......................................7

Læs mere

Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj

Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune - Et ledelsesværktøj Udarbejdet af HR Afdelingen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 9966 7940 hr@vesthimmerland.dk

Læs mere

2. semester eksamensopgave

2. semester eksamensopgave 2. semester eksamensopgave Hold l15mul2a14f Årgang 2014 / 2015 Vejledere: Ditlev Skanderby Marc Kluge Frederik Tang http://www.multimediedesigner.nu 2 3 Indholdsfortegnelse Faktaark 3 Indledning 4 Projektbeskrivelse

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 4

Indholdsfortegnelse. Forord 4 Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Indledning 5 2. Stillingsopslag 9 3. Forhåndskendskab til virksomheden 10 4. Ansøgningens to dele 16 5. Ansøgningen og datalisens layout 18 6. Udformning af datalisten/cv

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Fødevareministeriets Designmanual

Fødevareministeriets Designmanual 1 Fødevareministeriets Designmanual Indhold Introduktion Side 3 Designelementer Side 4 Horisontlinjen/buen, bokse og billeder Farver og skrifttyper Kongekronen Logo Side 8 Specifikationer for logo Billeder

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

FIND DIN ELEVPLADS - en jobsøgningsguide for handelsskoleelever

FIND DIN ELEVPLADS - en jobsøgningsguide for handelsskoleelever FIND DIN ELEVPLADS - en jobsøgningsguide for handelsskoleelever HK_Find_din_elevplads_A4_v2.indd 1 22/09/14 09.34 UDGIVET AF ELEVPLADS.DK I SAMARBEJDE MED HK HK Vi arbejder for, at du får et godt arbejdsliv.

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet

Læs mere

Ekstern manual Version 8 - Marts 2011 - for eksterne leverandører til arbejdsmiljøweb samt datterhjemmesider.

Ekstern manual Version 8 - Marts 2011 - for eksterne leverandører til arbejdsmiljøweb samt datterhjemmesider. Ekstern manual Version 8 - Marts 2011 - for eksterne leverandører til arbejdsmiljøweb samt datterhjemmesider. I denne manual dækker betegnelsen 3BAR over de tre branchearbejdsmiljøråd BAR FOKA, BAR SoSu

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE Kære læser I vores arbejde med at tiltrække mere erhvervsturisme til Aarhus og Herning, drøfter vi tit, hvordan vi skal arbejde mere strategisk med digitale

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Statens Kunstfond

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere