Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik"

Transkript

1

2

3 Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik Socialdemokraterne overtog ansvaret i Dengang havde vi mistet over private arbejdspladser. Virksomheder drejede nøglen om. Danmark var blevet underlagt en henstilling fra EU. Vores mål var at føre Danmark sikkert og trygt gennem de svære år med vores ordentlighed, fællesskab og solidaritet i behold. Det er lykkedes. Danmark er tilbage på sporet. Der har været vækst syv kvartaler i træk. Der bliver skabt arbejdspladser fra Nordjylland til Bornholm. Der er styr på de offentlige finanser, og der er råd til at investere i målrettede forbedringer af vores fælles velfærd. Vi har lagt krisen bag os. Det har krævet svære beslutninger. Og vi har taget mange redskaber i brug. Vi har hævet de offentlige investeringer til det højeste niveau i 30 år. Vi har fået styr på budgetterne. Vi har satset på uddannelse og opkvalificering, og vi har sikret, at færre parkeres på passiv forsørgelse, og flere kommer i arbejde eller i uddannelse. Vi har lettet skatter og afgifter for virksomhederne. Og vi har moderniseret den offentlige sektor. Nu skal vi holde fast. Flere skal i arbejde. Vores velfærd skal udvikles. Vi skal have alle med. Derfor vil Socialdemokraterne også i de kommende år tage de svære beslutninger, når det er nødvendigt for at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Vi vil sikre tryghed for boligejerne frem til Ejendomsværdiskatten skal holdes i ro. Men der er også behov for tryghed om vores velfærd. Derfor vil Socialdemokraterne føre en økonomisk politik i årene frem til 2025, der sikrer en gennemsnitlig offentligt forbrugsvækst på mindst 0,6 pct. årligt. Det gør det muligt år for år at udvikle vores velfærd de næste ti år. Vores prioriteringer er klare: Vi vil særligt investere i sundhed, ældre, børn og tryghed. Der skal være tryghed om kvaliteten af den offentlige service. Men vi skal også bruge pengene bedre. Derfor skal vi blive ved med at effektivisere den offentlige sektor. Vi har en klar plan for dansk økonomi for de kommende år. Vi har vist viljen til at træffe de hårde beslutninger på de rigtige tidspunkter. Over for det står eksperimenter med nulvækst og tvivlsomme skattelettelser. Socialdemokraterne lægger et trygt spor ud for fremtiden. Sådan passer vi på det Danmark, du kender. 3

4 Socialdemokraterne har realiseret det mål, der siden 2011 har stået over alt andet: At bringe Danmark sikkert ud af krisen med vores fællesskab og velfærd i behold. Nu er økonomien i vækst, og beskæftigelsen er stigende. Det er ikke kommet af sig selv. Socialdemokraterne har gennemført et omfattende program, der i sin helhed har betydet, at dansk økonomi nu er robust og klar til opsvinget. Vi socialdemokrater har gjort det på vores måde: Den økonomiske politik har bestået af fem elementer, der er blevet gennemført samtidigt. 1. Aktiv finanspolitik Regeringen har anvendt finanspolitikken til at holde hånden under beskæftigelsen. De højeste offentlige investeringer i 30 år har styrket den kort- og mellemsigtede efterspørgsel på arbejdskraft, særligt i de brancher der blev hårdt ramt af krisen. Det har bidraget væsentligt til den faldende arbejdsløshed og stigende beskæftigelse. 2. Styr på de offentlige finanser og ny budgetdisciplin Regeringen har indført budgetloven. Det har medført, at budgetoverskridelser i kommuner, regioner og stat ikke længere forekommer. Pengene passer. Dermed har Danmark levet op til vækst- og stabilitetspagten samt finanspagten. Robustheden har skabt tillid til dansk økonomi, og den stramme styring af økonomien har ydet et væsentligt bidrag til det lave renteniveau, som danske virksomheder og boligejere nyder godt af. 3. Ambitiøse arbejdsmarkeds- og uddannelsesreformer Regeringen har gennemført reformer, der har øget arbejdsudbuddet og forbedret uddannelsesniveauet. Reformerne har både bidraget til at få Danmark ud af krisen og er samtidig forudsætningen for, at vi er klar til opsvinget. Med skattereformen sikrede Socialdemokraterne skattelettelser til almindelige lønindkomster. Sammen med reformer af kontanthjælp, førtidspension, fleksjob og beskæftigelsessystemet samt reformer af folkeskole og efteruddannelse, har regeringen sikret kvalificeret arbejdskraft til øget vækst på kort og langt sigt. 4. Ordentlige rammevilkår for erhvervslivet Høj beskæftigelse, vækst og velstand forudsætter et konkurrencedygtigt erhvervsliv. Under den tidligere regering sakkede virksomhedernes konkurrenceevne bagud. Derfor har regeringen gennemført to vækstplaner og fremlagt en tredje, der skal gennemføres efter valget, for at forbedre rammevilkårene for dansk erhvervsliv. Skatter og afgifter er sat ned, ligesom overflødig regulering er fjernet. 4

5 5. Effektivisering af den offentlige sektor Den offentlige sektor står ikke i modsætning til den private sektor i bestræbelserne på at skabe vækst. En effektiv offentlig sektor er en central forudsætning for, at en lille åben økonomi kan klare sig godt i den globale konkurrence. Derfor har regeringen gennemført en stribe effektiviseringer, bl.a. bedre styring og ledelse samt øget digitalisering, for at få mere velfærd for pengene og optimere den offentlige sektors rolle i økonomien. Regeringen har med Socialdemokraterne i spidsen, som de eneste, insisteret på at gennemføre alle fem elementer i den økonomiske politik samtidigt. Vi har stået for en effektiv og ansvarlig krisepolitik. Danmarks store udfordringer er håndteret i en helhed. Denne brede tilgang til økonomisk politik skal fastholdes i årene frem. Boks 1 Blandt regeringens tiltag for at få styr på økonomien kan nævnes: Fire finanslove, som har sikret de højeste offentlige investeringer i 30 år. Skattereform med store skattelettelser til almindelige lønmodtagere og især enlige forsørgere. Vækstplan DK 2013, som sikrede lavere skatter og afgifter og bedre adgang til finansiering. Vækstpakke 2014, som gjorde det nemmere og billigere at drive virksomhed i Danmark. Vækstinitiativer 2015: 50 nye vækstforslag. Vækstplan for Fødevarer. Fire boligaftaler med milliardinvesteringer i almene boliger i hele landet. Beskæftigelsesreform med fokus på efteruddannelse og opkvalificering. Kontanthjælpsreform med fokus på at få unge i job eller uddannelse. SU-reformen. Reform af førtidspension og fleksjob. 14 mia. kr. mere til offentligt forbrug i år (2015) sammenlignet med plan (uddybes i det følgende). 5

6 Boks 2 Overblik over regeringens politik Bedre rammevilkår for erhvervslivet Effektivisering af den offentlige sektor Aktiv finanspolitik Styr på de offentlige finanser Arbejdskraft og uddannelse Vækstplan DK 2013 Vækstpakke 2014 Vækst 2015 Vækstplan for Fødevarer fase af statens indkøbsprogram Beskæftigelsesrefor m Digitalisering Højeste offentlige investeringer i 30 år Øget offentligt forbrug Helt til grænsen men på den rigtige side Budgetlov Slut med overforbrug Balance i 2020 Inden for rammerne af stabilitets- og vækstpagten Kontanthjælpsreform Folkeskolereform Fleksjob og førtidspensionsreform Reform af erhevrvsuddannelserne Reform af beskæftigelsesindsats Fjernet prisloft på AMU-kurser Skattereform 6

7 Regeringens politik har virket. Danmark er ude af krisen og igen på rette vej. Væksten er tiltagende. Der bliver skabt arbejdspladser, der er styr på de offentlige finanser, og der er råd til at investere i målrettede forbedringer af vores fælles velfærd. Sådan var det ikke for fire år siden. I 2011 var Danmark i en dyb økonomisk krise, mens vores naboer i Sverige og Tyskland for længst var kommet sig over finanskrisen. Den tidligere regering afblæste i 2010 den økonomiske krise. Men virkeligheden var en helt anden. I Lars Løkke Rasmussens tid som statsminister blev Danmark underlagt en henstilling af EU, der tilsagde en opstramning af samfundsøkonomien. I årene frem til sidste folketingsvalg mistede Danmark mere end private arbejdspladser. Væksten gik i stå. Boligmarkedet var i knæ. Danskerne havde mistet troen på, at økonomien ville vende. Det var udgangspunktet, da Socialdemokraterne overtog ansvaret. Derfor har den nuværende regering fra første dag haft ét mål, der er gået forud for alle andre: At bringe Danmark sikkert ud af krisen. Det er nu lykkedes. I dag er der lyse udsigter for dansk økonomi. Alle væsentlige nøgletal 1 fastslår, at det går det bedre i Danmark: BNP er steget i syv kvartaler i træk. Beskæftigelsen er steget med personer siden april Arbejdsløsheden er den laveste i fem år. Forbrugertilliden er tilbage på niveauet fra før finanskrisen. Eksporten stiger. Der var rekordhøjt overskud på betalingsbalancen i 2013 og Konkurrenceevnen er den bedste i over ti år. 1 Danmarks Statistik og Økonomisk Redegørelse maj

8 Det tog tid at vende udviklingen, fordi krisen var dyb. Derfor har det også været nogle hårde år under denne regering. Men nu går det igen den rigtige vej. Der har nu været vækst syv kvartaler i træk. Figur 1 Syv kvartaler med uafbrudt vækst Udvikling i BNP (2010-priser, kædede værdier) 465 Mia. kr. Mia. kr kvt, Kilde: Danmarks Statistik (tabel: NAN1). 8

9 Siden april 2013 er beskæftigelsen steget med knap personer. Det er 23 måneder i træk med konstant fremgang i beskæftigelsen. Det dækker over knap flere offentligt ansatte og knap nye private arbejdspladser. Figur 2 Beskæftigelseskurven knækkede for to år siden Udvikling i beskæftigelsen pers pers Kilde: Danmarks Statistik (tabel: LBESK04). Hovedparten af de, der kommer i arbejde, er danske statsborgere. Og det i øget grad. Der er også udenlandske statsborgere, der kommer i arbejde i Danmark. Det er blandt andet indvandrere, som i højere grad kommer i arbejde. Det er også udenlandske ingeniører og læger, som vi lige nu står og mangler for at sikre vores velfærd. 9

10 Figur 3 Størstedelen af beskæftigelsesfremgangen er båret af danske statsborgere Udvikling i beskæftigelsen korrigeret for sæsonudsving pers pers Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Lønmodtagere i alt Udenlandske statsborgere Kilde: Landsorganisationen i Danmark (LO). De seneste to år er der skabt private arbejdspladser i hele landet. Fra Nordjylland til Bornholm er der kommet flere private arbejdspladser. Tabel 1 Udvikling i den private beskæftigelse fra til Antal personer Procent Hele landet ,1 Byen København ,4 Københavns omegn ,5 Nordsjælland ,5 Bornholm 153 1,8 Østsjælland ,2 Vest- og Sydsjælland ,9 Fyn ,0 Sydjylland ,5 Østjylland ,3 Vestjylland ,7 Landsdel Nordjylland ,1 Kilde: Danmarks Statistik (tabel: LBESK33). 10

11 Det er ikke kun på arbejdsmarkedet, at man kan se fremgangen. Danskerne har nu den største tillid til økonomien i mange år. Figur 4 Danskerne har igen tillid til økonomien Forbrugertillidsindikator Nettotal Nettotal Kilde: Danmarks Statistik (tabel: FORV1). 11

12 Et af de underliggende sundhedstegn i dansk økonomi er desuden den kraftigt forbedrede konkurrenceevne. Den har ikke været bedre i mere end ti år. Det kan ses på eksporten, som igen er på vej op. Figur 5 Eksporten stiger igen Eksport af varer og tjenester (2010-priser, kædede værdier, korrigeret for sæsonudsving) Mia. kr. 255 Mia. kr Kilde: Danmarks Statistik (tabel: NKN1). Konklusionen er entydig, at det igen går fremad i Danmark. Det er Det Økonomiske Råd, Nationalbanken, Danske Bank, Nordea, Dansk Industri, Dansk Byggeri, Nykredit og LO alle enige i, når man ser på deres seneste prognoser for dansk økonomi. Danmark er altså langt om længe ude af krisen, men det betyder ikke, at alting nu vil komme af sig selv. Vi står med en velreformeret økonomi, som er rustet til opsvinget, men det er ikke nok. Danmark er i konkurrence med resten af verden, og hvis ordrer og arbejdspladser skal gå til de danske virksomheder, kræver det konstant fokus på at forbedre økonomien. 12

13 Det er en forudsætning for at skabe flere job og bedre velfærd, at der fremadrettet er styr på de offentlige finanser. Socialdemokraterne sikrer solide strukturelle vilkår for Danmark gennem fem grundprincipper for den makroøkonomiske politik. Grundprincipperne sikrer troværdighed og makroøkonomisk stabilitet omkring dansk økonomi. Grundprincipperne udgør en ansvarlig ramme, hvori en regering kan disponere over finans- og skattepolitikken. De grundlæggende principper for den makroøkonomiske politik er: Budgetloven. Forsigtighedsprincippet. Stabilitets- og vækstpagten. Finanspagten. Fastkurspolitikken. Socialdemokraternes økonomiske politik er baseret på en videreførelse af budgetloven. En troværdig finanspolitik kræver, at udgifterne ikke stiger mere end det aftalte. Udgifterne skred år efter år under den tidligere regering i nullerne. Det må ikke ske igen. De politisk fastsatte udgiftsrammer skal overholdes, og overskridelser af de vedtagne flerårige budgetter undgås. Boks 3 Budgetloven Budgetloven indeholder fire overordnede finanspolitiske styringsmål, som skal overholdes: Budgetter og regnskaber i stat, kommuner og regioner skal hvert år holde sig inden for de fireårige udgiftslofter, som vedtages af Folketinget. Danmarks strukturelle offentlige underskud må maksimalt være på 0,5 pct. af BNP ved fremlæggelsen af finanslovsforslaget. Der må ikke gennemføres tiltag, der forværrer den strukturelle saldo væsentligt efter fremlæggelsen af finansloven. Finanspolitikken skal være holdbar på lang sigt. Det Økonomiske Råd skal løbende vurdere, om udgiftslofterne er afstemt med den mellemfristede fremskrivning, og om udgiftslofterne overholdes. 13

14 Socialdemokraternes økonomiske politik er baseret på en videreførelse af forsigtighedsprincippet. Pengene skal være der først. Vi kan ikke afholde nye udgifter, uden at der er truffet beslutninger om konkrete initiativer, der skaffer pengene gennem mindst lige så store nye indtægter eller besparelser. Boks 4 Forsigtighedsprincippet Forsigtighedsprincippet kræver, at et hvert budgetforbedrende tiltag først kan indregnes i udgiftslofterne og den mellemfristede fremskrivning, når der er fundet flertal for tiltaget i Folketinget. Forsigtighedsprincippet kræver tilsvarende, at der altid udarbejdes konkrete og udtømmende effektvurderinger af lovforslag. Efterfølgende skal Folketinget træffe konkrete beslutninger, som sikrer en nødvendig løbende finansiering, så budgetlovens grænseregler overholdes. Socialdemokraternes økonomiske politik er baseret på et fortsat medlemskab af Stabilitets- og vækstpagten. Den europæiske gældskrise har vist, at en negativ udvikling i ét medlemslands offentlige finanser kan få afsmittende virkning på andre medlemslande. Det er afgørende, at de europæiske lande udviser budgetdisciplin. Netop derfor ønsker Socialdemokraterne fortsat dansk medlemskab af Stabilitets- og vækstpagten. Boks 5 Stabilitets- og vækstpagten Stabilitets- og vækstpagtens målsætninger: Medlemslandene har sunde og holdbare offentlige finanser. Det betyder, at de skal arbejde sig hen imod et offentligt budget i balance eller overskud. Medlemslandenes budgetunderskud holder sig under 3 pct. af BNP. Medlemslandenes offentlige bruttogæld udgør mindre end 60 pct. af BNP. Stabilitets- og vækstpagtens forebyggende og korrigerende del: Den forebyggende del handler om den løbende overvågning af udviklingen i medlemslandenes budgetsaldo og bruttogæld. Den korrigerende del handler om selve procedurerne for at bringe et medlemslands budgetunderskud eller offentlige bruttogæld tilbage under det maksimalt tilladte på hhv. 3 og 60 pct. af BNP. 14

15 Socialdemokraternes økonomiske politik er baseret på et fortsat medlemskab af Finanspagten. Ligesom med Stabilitets- og Vækstpagten skal Finanspagten modvirke varige og uforholdsmæssigt store underskud i medlemslandene. Finanspagten øger sandsynligheden for, at medlemslandene overholder de mellemfristede finanspolitiske målsætninger, som landene har sat sig i forbindelse med Stabilitets- og vækstpagten. Finanspagten sikrer tryghed og tillid til dansk økonomi. Boks 6 Finanspagten Finanspagtens målsætninger: Medlemslandenes budgetunderskud holder sig under 3 pct. af BNP. Medlemslandenes offentlige bruttogæld udgør mindre end 60 pct. af BNP. Medlemslandenes strukturelle budgetunderskud udgør mindre end 0,5 pct. af BNP. Finanspagtens metoder Medlemslandenes parlamenter skal vedtage automatisk korrektionsmekanismer, som træder i kraft ved eventuelle væsentlige afvigelser fra kravet om budgetbalance. Korrektionsmekanismen skal sikre, at de offentlige finanser forbedres, så de inden for en given periode lever op til balancekravet. Socialdemokraternes økonomiske politik er baseret på en videreførelse af fastkurspolitikken over for euroen. Danmark er en lille åben økonomi. Dermed er fastkurspolitikken en uomgængelig forudsætning for den makroøkonomiske stabilitet af (mindst) to årsager: En troværdig fastkurspolitik over for euroen fjerner enhver usikkerhed omkring den fremtidige valutakurs. Det reducerer risikopræmien på danske realkreditobligationer i forhold til fx tyske statsobligationer væsentligt. Gennem den økonomiske krise har det tjent Danmark at være blandt de lande i verden med de laveste renteniveauer. Lave og stabile danske renteniveauer vil ikke være muligt i situationer, hvor økonomisk uro skaber finansiel usikkerhed. Fastkurspolitikken udelukker, at Danmark kan forbedre sin konkurrenceevne gennem devaluering af valutakursen. Det skaber en forventning i den danske prisdannelse om, at den indenlandske prisudvikling følger prisudviklingen i euroområdet ellers bliver konkurrenceevnen hos dansk erhvervsliv uholdbart og varigt ødelagt. Dermed lægger fastkurspolitikken et nominelt anker til euroområdet, hvormed de stabile og lave inflationsrater, som er gældende her, overføres til den danske prisdannelse. 15

16 Konkurrencen om at tiltrække og fastholde arbejdspladser er benhård. Derfor kan vi ikke bare læne os tilbage. Vi skal fortsætte arbejdet. Socialdemokraterne har bragt Danmark tilbage på sporet, og der skal vi blive. Derfor opstiller Socialdemokraterne ambitiøse mål for økonomien, som skal være opfyldt i Frem mod 2020 er Socialdemokraternes mål for den økonomiske politik følgende: Skabe mindst nye private arbejdspladser. Sikre en fortsat stærk dansk konkurrenceevne. Gennemsnitlig vækst i det offentlige forbrug på 0,6 pct. om året. Balance på de offentlige finanser. For at opnå 2020-målene har regeringen fra start lagt tre klare spor ud for den langsigtede økonomiske politik. Der er lagt to reformspor ud som begge skal øge velstanden med 20 mia. kr. - samlet 40 mia. kr. i 2020, og et ambitiøst effektiviseringsspor i den offentlige sektor, der skal frigøre 12 mia. kr. i 2020: Spor 1: Bedre rammevilkår for erhvervslivet I reformsporet er erhvervslivets rammevilkår styrket med Vækstplan DK og Vækstpakke Senest har regeringen præsenteret Vækst 2015 for at sikre en stadig bedre konkurrenceevne og en højere produktivitet. Spor 2: Øget uddannelsesniveau og styrket beskæftigelse I reformsporet har regeringen øget uddannelsesniveauet og beskæftigelsen med en lang række reformer indenfor uddannelse og arbejdsmarked. Spor 3: Effektiviseringer i den offentlige sektor I effektiviseringssporet har regeringen iværksat en række effektiviseringstiltag med henblik på at frigøre midler i den offentlige sektor. Vækstplanerne i 2013 og 2014 bidrager med 11 ½ mia. kr. ud af det samlede mål om at løfte BNP med 20 mia. kr. frem mod Der udestår dermed 8 ½ mia. kr., som skal realiseres. Derudover er det målet, at reformsporet indenfor uddannelse og beskæftigelse skal bidrage med yderligere 20 mia. frem mod

17 Figur 6 Status på regeringens tre reformspor Mia. kr. 25 Kommende initiativer som øger beskæftigelsen (0,75 mia. kr.) Mia. kr Kommende initiativer inkl Vækst 2015 som styrker produktivitet og konkurrenceevne (8,5 mia. kr.) Vækstpakke og øvrige initiativer i 2014 (5,5 mia. kr.) Vækstplan DK 2013 (6 mia. kr.) Reformspor 1: Reformer som styrker erhvervslivets rammevilkår Skattereform kontanthjælpsreform Reform af fleksjob og førtidspension SU reform Reform af sygedagpengesystem et I alt 16,5 mia. kr. Reformspor 2: Reformer som øger uddannelsesniveauet og beskæftigelse Reform af beskæftigelsesindsats og aftale om internationel rekruttering (2,25 mia. kr.) Yderligere effektiviseringer (7,6 mia. kr.) Realiserede effektiviseringer (4,4 mia. kr.) Reformspor 3: Effektivieringer af den offentlige sektor

18 Regeringen er allerede nået langt med det tredje reformspor vedrørende effektiviseringer. I alt er der frem mod 2020 frigjort 4,4 mia. kr. årligt, som er brugt på forbedringer af velfærden i særligt kommunerne. Der udestår således 7,6 mia. kr. Regeringen har således muligheder for at prioritere målrettede forbedringer udover de 39 mia. kr. frem mod 2020, der er retningsbestemt i regeringsopægget Danmark på sikker vej fra maj Figur 7 Løft af velfærden i Mia. kr. Mia. kr Yderligere effektiviseringer (7,6 mia. kr.) Allerede frigjorte midler gennem effektiviseringer (4,4 mia. kr.) Tilførte midler (15 mia. kr.)

19 Krisen er nu bag os, og Socialdemokraternes retning er klar. Vi vil fortsætte af det spor, som har fået Danmark sikkert gennem krisen. Vi skal have endnu flere i arbejde, og der skal fortsat være styr på økonomien. Hvis det bliver nødvendigt, er Socialdemokraterne parat til at tage de svære beslutninger. Men vi skal også investere i og prioritere vores fælles velfærd. Det er der råd til på grund af regeringens tre reformspor. Socialdemokraterne vil frem mod 2020 investere yderligere 39 mia. kr. på målrettede forbedringer af velfærden. Hvert år vil Socialdemokraterne investere lidt mere i velfærden, så der i 2020 er 15 mia. kr. mere til at drive vores fælles velfærd for, end der er i år (2015). Det står i skarp modsætning til nulvækst, der vil medføre nedskæringer i kernevelfærden. Figur 8 15 mia. kr. mere til velfærd i 2020 Akkumuleret realvækst i det offentlige forbrug med Socialdemokraternes økonomiske politik Mia. kr. 15 Mia. kr Kilde: Regeringen, Danmark på sikker vej, maj Socialdemokraternes prioriteringer står klart. Vi skal have et bedre sundhedsvæsen og sikre vores ældre en værdig alderdom. Vores børn skal blive dygtigere. Der skal være tryghed både i hjemmet og på gaden. Vi skal forbedre indsatsen for de socialt udsatte. Og vi skal holde fast i den vækst, der nu kendetegner dansk økonomi. 19

20 Boks 7 Prioriteringer frem mod 2020 Socialdemokraterne vil helt konkret frem mod 2020 prioritere: 15 mia.kr. til bedre sundhed for kræftpatienter, ældre, kronikere, mv. 5 mia.kr. til børn, uddannelse og social mobilitet. 4 mia.kr. til forskning, grøn omstilling og vækst. 15 mia.kr. til øget tryghed, socialt udsatte og uforudsete udgifter. Der er allerede præsenteret en lang række udspil, hvor vi inden for hvert område har udmøntet den første del af midlerne. Sundhed og ældre Af de 15 mia.kr. har vi allerede afsat 5 mia.kr. frem mod 2020 øremærket til, at: Endnu flere skal overleve kræft. Ældre patienter og borgere med kroniske sygdomme skal have bedre behandling og pleje. Nye lægemidler og behandlingsmetoder. Højere kvalitet i sundhedsvæsenet. Tryghed til alle Socialdemokraterne har lagt en klar retning ud for at skabe mere tryghed med i første omgang 450 mio. kr. til: Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet. Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne. Ny ordning for sagsomkostninger. Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand. Denne investering udmøntet i udspillet Tryghed for alle skal ses i forlængelse af regeringens terrorpakke til 1 mia.kr., og vil blive fulgt op af yderligere tiltag, hvis det findes nødvendigt for at sikre trygheden. En god start på livet Allerede inden valget præsenterede regeringen sit børneudspil En god start på livet for alle børn, hvor 2,5 mia.kr. blev afsat til et løft af dagtilbudsområdet. Udspillet indeholder følgende prioriteringer: Midler til mere pædagogisk personale og et løft af kompetencerne. Styrket kvalitet for de 0-2-årige. Bedre trivsel for alle børn. Bedre læring og sammenhæng til skolen. Vidensstrategi. Revision af pædagogiske læreplaner. Fra uddannelse til arbejde Der er frem mod 2020 afsat 350 mio. kr. til at give den enkelte flere muligheder gennem mere og bedre uddannelse ved: Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet. Ny chance for skolepraktik. Læsekampagne. 20

21 Hvis der skal være råd til velfærd, kræver det, at der er styr på økonomien og skabes nye job. Derfor er Socialdemokraternes mål at skabe nye job frem mod Hvis Danmark forfølger den kurs, regeringen har udstukket, peger prognoserne på, at målsætningen kan realiseres. Figur 9 Udsigt til stigende beskæftigelse frem mod 2020 Forventet udvikling i beskæftigelsen i Konvergensprogram pers pers Kilde: Konvergensprogram Det kommer ikke af sig selv. Det har krævet svære og hårde beslutninger at nå her til. I den kommende valgperiode vil Socialdemokraterne også tage de beslutninger, der er nødvendige for at holde økonomien på rette spor. Langt hovedparten af de nye job skal skabes i det private erhvervsliv, men også i det offentlige vil der med en gennemsnitlig vækst i det offentlige forbrug på 0,6 pct. kunne ansættes flere. Det står i skarp kontrast til en økonomisk politik baseret på nulvækst, som vil betyde færre offentligt ansatte frem mod Det er nødvendigt at opprioritere videre- og efteruddannelse for at sikre, at danske lønmodtagere har de rette kompetencer til at besætte nye job. Kvalificeret arbejdskraft er et centralt element i at sikre varig vækst. Derfor har regering afsat midler til VEU og ønsker i de kommende år at prioritere målrettet efteruddannelse af faglærte samt ufaglærte. Samtidig med, at vi har fokus på at skabe nye job, skal vi blive ved med at værne om de arbejdspladser, vi allerede har i Danmark. Det forudsætter en stærk indsats mod social dumping. 21

22 Socialdemokraterne vil tage ansvar for at fastholde kursen og understøtte opsvinget på en ansvarlig måde. Derfor er vores tilgang til de generelle rammer for dansk økonomi frem mod 2025: Den økonomiske politik skal fortsat baseres på de solide strukturelle vilkår, regler og mål, som regeringen i dag anvender. Dermed sikres en stram styring af økonomien, budgetdisciplin og strukturel balance. Væksten i det offentlige forbrug skal i gennemsnit være på mindst 0,6 pct. årligt. Dermed sikres et moderat fundament for målrettede investeringer i den fælles velfærd i de kommende ti år. Den strukturelle offentlige saldo i 2025 skal være i balance eller have overskud. Ejendomsværdiskatten holdes i ro, så der skabes tryghed for boligejerne. Det vil sige, at skattestoppet på ejerboliger videreføres. Regeringen har i den kommende valgperiode prioriteret en gennemsnitlig årlig vækst i det offentlige forbrug på 0,6 pct. om året. Det muliggør målrettede investeringer i kernevelfærd og tryghed i perioden 2016 til Socialdemokraterne mener, at niveauet for offentlig forbrugsvækst bør forlænges til 2025, så væksten i det offentlige forbrug i gennemsnit udgør mindst 0,6 pct. i årene helt frem til Det skal understreges, at offentlig forbrugsvækst på 0,6 pct. ikke udnytter hele råderummet frem mod Det er udtryk for en bevidst og forsigtig tilgang til den offentlige økonomi. Socialdemokraterne er imod langvarig nulvækst, da det umuliggør målrettede velfærdsforbedringer og medfører ringere kvalitet i den service, danskerne har krav på. Flere ældre frem mod 2025 Socialdemokraternes forslag vil sikre, at den offentlige økonomi er rustet til at håndtere de fortsatte demografiske forandringer med flere ældre borgere og udvikle velfærden målrettet. Den nedre grænse repræsenterer et fornuftigt niveau, hvorfra ansvarlig finansiering kan udvide investeringsmulighederne. 22

23 Figur 10 Næsten flere ældre over 70 år i pers pers Kilde: Danmarks Statistik (tabel: FRDK115). Råd til målrettet udvikling af den fælles velfærd En videreførelse af den planlagte vækst i det offentlige forbrug frem til 2025 vil medføre et kontinuerligt løft på gennemsnitligt ca. 3 mia. kr. årligt. Stigningen afspejler, at den offentlige sektor også skal have en andel af den generelle velstandsstigning dels for at kunne dække det demografiske udgiftspres, dels for at kunne møde borgernes berettigede forventning om velfærdservice af tidssvarende kvalitet. Der bliver hele tiden udviklet ny teknologi og nye arbejdsmetoder, som gør det muligt at drive den offentlige service smartere og mere effektivt. De muligheder skal vi også gribe og opsøge fremadrettet. Det vil være nødvendigt for at sikre en velfærd i verdensklase. Socialdemokraterne vil som en central del af den økonomiske politik sikre, at danskerne får mest muligt velfærd for pengene. Forbedringer af velfærden vil i fremtiden også ske ved at omprioritere og effektivisere indenfor den offentlige sektor. Regeringen har allerede sat ambitiøse mål for effektviseringerne frem mod 2020, og det arbejde skal fortsætte i årene frem til Socialdemokraterne ønsker, at boligejerne skal have ro og tryghed omkring boligskatterne. Derfor ønsker Socialdemokraterne at videreføre skattestoppet på ejendomsværdiskat frem til

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Ansvar for fremtiden 2025-planen

Ansvar for fremtiden 2025-planen Ansvar for fremtiden 2025-planen Ansvar for fremtiden 2025-planen Krisen er bag os. Danmark er på vej ind i et opsving. Reformerne virker. Flere kommer i arbejde. Men tiden er ikke til at læne os tilbage.

Læs mere

Oversigt over presseresuméer

Oversigt over presseresuméer Oversigt over presseresuméer 1. 39 mia. kr. mere til offentligt forbrug frem mod 2020 2. Løft i offentlig beskæftigelse med regeringens politik 3. Fordeling af 39 mia. kr. i 2016-2020 på prioritetsområder

Læs mere

Budgetlovens nye vagthund

Budgetlovens nye vagthund Budgetlovens nye vagthund Oplæg i Finanspolitisk Netværk 3. juni 2015 Direktør John Smidt i De Økonomiske Råds sekretariat www.dors.dk Agenda 1. De finanspolitiske rammer Lidt om baggrund, herunder den

Læs mere

Faktaark oversigt. 8. maj 2012. 1. Konkurrenceevne. 2. Arbejdsudbud. 3. De offentlige finanser. 4. Initiativer på kort sigt

Faktaark oversigt. 8. maj 2012. 1. Konkurrenceevne. 2. Arbejdsudbud. 3. De offentlige finanser. 4. Initiativer på kort sigt oversigt 1. Konkurrenceevne 2. Arbejdsudbud 3. De offentlige finanser 4. Initiativer på kort sigt 5. Initiativer på langt sigt 6. Reformbidrag og anvendelse i 22 7. Beskæftigelsen kan stige svarende til

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012 BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet 100 USA 95 90 85 80 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Disposition 1. Den europæiske statsgældskrise

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj

Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj John Smidt De Økonomiske Råds sekretariat www.dors.dk Finanspolitisk konference, Færøerne 18. maj 2015 Agenda

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Perspektivering af offentlig styring

Perspektivering af offentlig styring Perspektivering af offentlig styring StyringsAgenda 18. september 2014 Peter Stensgaard Mørch Indholdet i perspektiveringen 1. De økonomiske og samfundsmæssige rammer 2. Implementering af reformer 3. Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

Sverige har anvist en vej ud af krisen

Sverige har anvist en vej ud af krisen Dansk Industri Analysepapir, dec. 0 Sverige har anvist en vej ud af krisen Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og konsulent Claus Aastrup Seidelin, clas@di.dk Sverige har med de beslutninger,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Orientering 27. november 2013 Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Regeringen indgik den 26. november aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Efterårets vismandsrapport har to kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering, en vurdering af overholdelsen af

Læs mere

Overordnede udfordringer og sigtelinjer

Overordnede udfordringer og sigtelinjer Overordnede udfordringer og sigtelinjer Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Konference om udvikling af den offentlige sektor 4. juni 2015 Temaer De økonomiske rammer Bag om de økonomiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2011

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2011 Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2011 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 31. maj 2011 Konjunkturvurdering og anbefalinger for det korte sigt, Finanspolitisk holdbarhed og anbefalinger

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

11.500.000 langtidsledige EU-borgere i 2015

11.500.000 langtidsledige EU-borgere i 2015 11.00.000 langtidsledige EU-borgere i 01 Langtidsledigheden i EU er den højeste, der er målt siden midten/slutningen af 1990 erne. En ny prognose, som AE har udarbejdet i fællesskab med OFCE fra Frankrig

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Maj 2015 Jobbonus for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Forslagets indhold Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere får mulighed for jobbonus på op til 9.000

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Fair Forandring. Derfor begrænser vi os til ændringer, der tjener et klart og nødvendigt formål.

Fair Forandring. Derfor begrænser vi os til ændringer, der tjener et klart og nødvendigt formål. Tryghed om skat og velfærd Socialdemokraterne og SF vil efter næste folketingsvalg sætte sig i spidsen for et nyt flertal, som tager ansvar for en ny prioritering af fællesskabets mål og midler. Det har

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt

reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt REGERINGEN April 2011 reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt REGERINGEN April 2011 Reformpakken 2020 Nyt

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2012

Øjebliksbillede 1. kvartal 2012 Øjebliksbillede 1. kvartal 2012 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 1. kvartal 2012 Denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker 1. kvartal. I rapporten vil TUN beskrive samfundsudviklingen og dens betydning for trælasthandlere

Læs mere

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen BRIEF Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Mens USA for nylig kunne fejre, at have indhentet de job, der

Læs mere

ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED

ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED NOTAT ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Import af udenlandsk arbejdskraft er en afgørende forudsætning,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 12 Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Vismændenes oplæg til mødet i Det Økonomiske Råd

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3205 - økofin Bilag 4 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler [INI] Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE

ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE Et godt og langt arbejdsliv for alle Leif Lahn Jensen Arbejdsmarkedsordfører DE TO UDFORDRINGER Arbejdsstyrken slides ned Løsninger? Økonomiske realiteter Næsten en halv

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 Indhold: Ugens tema I Ugens tema II Kontanthjælpsreform: flere i uddannelse og job Regeringens vækstplan skal øge væksten og skabe job Ugens tendens Fald i ledigheden

Læs mere

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Der er meget store usikkerheder forbundet med international økonomi i øjeblikket og meget taler for, at væksten i udlandet bliver lavere end først

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5

1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor frem mod 22... 15 2.1 Udgangspunktet... 15 2.2 De centrale udfordringer... 17 2.3 Vækstplan DK Nyt vækstmål,

Læs mere

danmarks konvergensprogram 2011

danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 Maj 2011 REGERINGEN Maj 2011 danmarks konvergensprogram 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indhold 1. Udfordringer, strategi og målsætninger til

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt 8. februar 2015 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 13. juli 2010 1. Den europæiske finansielle tilsynspakke a) (evt.)

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Efter flere år, hvor fokus udelukkende har været på besparelser i Europa, har dagsordenen i flere europæiske lande ændret sig, og det ser nu ud til,

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

23.04.2008. Mere velfærd kræver mere arbejde

23.04.2008. Mere velfærd kræver mere arbejde 23.04.2008 Mere velfærd kræver mere arbejde 1 Politikerne er generelt enige om tre ting Mere velfærd Skattetrykket skal ikke stige Sammenhæng mellem indtægter og udgifter (finanspolitisk holdbarhed) Udfordringen

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Kommissionens vurdering

Læs mere

UDFORDRINGER FOR DANSK ØKONOMI OG DEN OFFENTLIGE SEKTORS ROLLE

UDFORDRINGER FOR DANSK ØKONOMI OG DEN OFFENTLIGE SEKTORS ROLLE UDFORDRINGER FOR DANSK ØKONOMI OG DEN OFFENTLIGE SEKTORS ROLLE Indlæg på DA s LBR/RBR-konference tirsdag den 13. marts 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Økonomisk Institut Københavns Universitet Baggrunden:

Læs mere

Offentlige Finanser 2014

Offentlige Finanser 2014 Offentlige Finanser 2014 Juni 2014 Formandskabet OFFENTLIGE FINANSER 2014 De Økonomiske Råds formandskab JUNI 2014 Indholdsfortegnelse Forord 2 1. Indledning og opsummering 4 2. Strukturel saldo 10 3.

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

bedre udgiftsstyring Udgiftslofter for stat, kommuner og regioner REGERINGEN

bedre udgiftsstyring Udgiftslofter for stat, kommuner og regioner REGERINGEN bedre udgiftsstyring Udgiftslofter for stat, kommuner og regioner REGERINGEN April 2011 bedre udgiftsstyring Udgiftslofter for stat, kommuner og regioner REGERINGEN April 2011 Bedre udgiftsstyring 1. Sammenfatning

Læs mere

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Nyt kapitel Det har fra dag 1 været en hovedprioritet

Læs mere

Skitse til Vækstpakke 2014

Skitse til Vækstpakke 2014 Skitse til Vækstpakke 2014 Nyt kapitel Regeringen og Venstre er enige om at arbejde for at gennemføre en lang række initiativer, som reducerer omkostningerne for erhvervslivet, øger produktiviteten og

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere