Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik"

Transkript

1

2

3 Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik Socialdemokraterne overtog ansvaret i Dengang havde vi mistet over private arbejdspladser. Virksomheder drejede nøglen om. Danmark var blevet underlagt en henstilling fra EU. Vores mål var at føre Danmark sikkert og trygt gennem de svære år med vores ordentlighed, fællesskab og solidaritet i behold. Det er lykkedes. Danmark er tilbage på sporet. Der har været vækst syv kvartaler i træk. Der bliver skabt arbejdspladser fra Nordjylland til Bornholm. Der er styr på de offentlige finanser, og der er råd til at investere i målrettede forbedringer af vores fælles velfærd. Vi har lagt krisen bag os. Det har krævet svære beslutninger. Og vi har taget mange redskaber i brug. Vi har hævet de offentlige investeringer til det højeste niveau i 30 år. Vi har fået styr på budgetterne. Vi har satset på uddannelse og opkvalificering, og vi har sikret, at færre parkeres på passiv forsørgelse, og flere kommer i arbejde eller i uddannelse. Vi har lettet skatter og afgifter for virksomhederne. Og vi har moderniseret den offentlige sektor. Nu skal vi holde fast. Flere skal i arbejde. Vores velfærd skal udvikles. Vi skal have alle med. Derfor vil Socialdemokraterne også i de kommende år tage de svære beslutninger, når det er nødvendigt for at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Vi vil sikre tryghed for boligejerne frem til Ejendomsværdiskatten skal holdes i ro. Men der er også behov for tryghed om vores velfærd. Derfor vil Socialdemokraterne føre en økonomisk politik i årene frem til 2025, der sikrer en gennemsnitlig offentligt forbrugsvækst på mindst 0,6 pct. årligt. Det gør det muligt år for år at udvikle vores velfærd de næste ti år. Vores prioriteringer er klare: Vi vil særligt investere i sundhed, ældre, børn og tryghed. Der skal være tryghed om kvaliteten af den offentlige service. Men vi skal også bruge pengene bedre. Derfor skal vi blive ved med at effektivisere den offentlige sektor. Vi har en klar plan for dansk økonomi for de kommende år. Vi har vist viljen til at træffe de hårde beslutninger på de rigtige tidspunkter. Over for det står eksperimenter med nulvækst og tvivlsomme skattelettelser. Socialdemokraterne lægger et trygt spor ud for fremtiden. Sådan passer vi på det Danmark, du kender. 3

4 Socialdemokraterne har realiseret det mål, der siden 2011 har stået over alt andet: At bringe Danmark sikkert ud af krisen med vores fællesskab og velfærd i behold. Nu er økonomien i vækst, og beskæftigelsen er stigende. Det er ikke kommet af sig selv. Socialdemokraterne har gennemført et omfattende program, der i sin helhed har betydet, at dansk økonomi nu er robust og klar til opsvinget. Vi socialdemokrater har gjort det på vores måde: Den økonomiske politik har bestået af fem elementer, der er blevet gennemført samtidigt. 1. Aktiv finanspolitik Regeringen har anvendt finanspolitikken til at holde hånden under beskæftigelsen. De højeste offentlige investeringer i 30 år har styrket den kort- og mellemsigtede efterspørgsel på arbejdskraft, særligt i de brancher der blev hårdt ramt af krisen. Det har bidraget væsentligt til den faldende arbejdsløshed og stigende beskæftigelse. 2. Styr på de offentlige finanser og ny budgetdisciplin Regeringen har indført budgetloven. Det har medført, at budgetoverskridelser i kommuner, regioner og stat ikke længere forekommer. Pengene passer. Dermed har Danmark levet op til vækst- og stabilitetspagten samt finanspagten. Robustheden har skabt tillid til dansk økonomi, og den stramme styring af økonomien har ydet et væsentligt bidrag til det lave renteniveau, som danske virksomheder og boligejere nyder godt af. 3. Ambitiøse arbejdsmarkeds- og uddannelsesreformer Regeringen har gennemført reformer, der har øget arbejdsudbuddet og forbedret uddannelsesniveauet. Reformerne har både bidraget til at få Danmark ud af krisen og er samtidig forudsætningen for, at vi er klar til opsvinget. Med skattereformen sikrede Socialdemokraterne skattelettelser til almindelige lønindkomster. Sammen med reformer af kontanthjælp, førtidspension, fleksjob og beskæftigelsessystemet samt reformer af folkeskole og efteruddannelse, har regeringen sikret kvalificeret arbejdskraft til øget vækst på kort og langt sigt. 4. Ordentlige rammevilkår for erhvervslivet Høj beskæftigelse, vækst og velstand forudsætter et konkurrencedygtigt erhvervsliv. Under den tidligere regering sakkede virksomhedernes konkurrenceevne bagud. Derfor har regeringen gennemført to vækstplaner og fremlagt en tredje, der skal gennemføres efter valget, for at forbedre rammevilkårene for dansk erhvervsliv. Skatter og afgifter er sat ned, ligesom overflødig regulering er fjernet. 4

5 5. Effektivisering af den offentlige sektor Den offentlige sektor står ikke i modsætning til den private sektor i bestræbelserne på at skabe vækst. En effektiv offentlig sektor er en central forudsætning for, at en lille åben økonomi kan klare sig godt i den globale konkurrence. Derfor har regeringen gennemført en stribe effektiviseringer, bl.a. bedre styring og ledelse samt øget digitalisering, for at få mere velfærd for pengene og optimere den offentlige sektors rolle i økonomien. Regeringen har med Socialdemokraterne i spidsen, som de eneste, insisteret på at gennemføre alle fem elementer i den økonomiske politik samtidigt. Vi har stået for en effektiv og ansvarlig krisepolitik. Danmarks store udfordringer er håndteret i en helhed. Denne brede tilgang til økonomisk politik skal fastholdes i årene frem. Boks 1 Blandt regeringens tiltag for at få styr på økonomien kan nævnes: Fire finanslove, som har sikret de højeste offentlige investeringer i 30 år. Skattereform med store skattelettelser til almindelige lønmodtagere og især enlige forsørgere. Vækstplan DK 2013, som sikrede lavere skatter og afgifter og bedre adgang til finansiering. Vækstpakke 2014, som gjorde det nemmere og billigere at drive virksomhed i Danmark. Vækstinitiativer 2015: 50 nye vækstforslag. Vækstplan for Fødevarer. Fire boligaftaler med milliardinvesteringer i almene boliger i hele landet. Beskæftigelsesreform med fokus på efteruddannelse og opkvalificering. Kontanthjælpsreform med fokus på at få unge i job eller uddannelse. SU-reformen. Reform af førtidspension og fleksjob. 14 mia. kr. mere til offentligt forbrug i år (2015) sammenlignet med plan (uddybes i det følgende). 5

6 Boks 2 Overblik over regeringens politik Bedre rammevilkår for erhvervslivet Effektivisering af den offentlige sektor Aktiv finanspolitik Styr på de offentlige finanser Arbejdskraft og uddannelse Vækstplan DK 2013 Vækstpakke 2014 Vækst 2015 Vækstplan for Fødevarer fase af statens indkøbsprogram Beskæftigelsesrefor m Digitalisering Højeste offentlige investeringer i 30 år Øget offentligt forbrug Helt til grænsen men på den rigtige side Budgetlov Slut med overforbrug Balance i 2020 Inden for rammerne af stabilitets- og vækstpagten Kontanthjælpsreform Folkeskolereform Fleksjob og førtidspensionsreform Reform af erhevrvsuddannelserne Reform af beskæftigelsesindsats Fjernet prisloft på AMU-kurser Skattereform 6

7 Regeringens politik har virket. Danmark er ude af krisen og igen på rette vej. Væksten er tiltagende. Der bliver skabt arbejdspladser, der er styr på de offentlige finanser, og der er råd til at investere i målrettede forbedringer af vores fælles velfærd. Sådan var det ikke for fire år siden. I 2011 var Danmark i en dyb økonomisk krise, mens vores naboer i Sverige og Tyskland for længst var kommet sig over finanskrisen. Den tidligere regering afblæste i 2010 den økonomiske krise. Men virkeligheden var en helt anden. I Lars Løkke Rasmussens tid som statsminister blev Danmark underlagt en henstilling af EU, der tilsagde en opstramning af samfundsøkonomien. I årene frem til sidste folketingsvalg mistede Danmark mere end private arbejdspladser. Væksten gik i stå. Boligmarkedet var i knæ. Danskerne havde mistet troen på, at økonomien ville vende. Det var udgangspunktet, da Socialdemokraterne overtog ansvaret. Derfor har den nuværende regering fra første dag haft ét mål, der er gået forud for alle andre: At bringe Danmark sikkert ud af krisen. Det er nu lykkedes. I dag er der lyse udsigter for dansk økonomi. Alle væsentlige nøgletal 1 fastslår, at det går det bedre i Danmark: BNP er steget i syv kvartaler i træk. Beskæftigelsen er steget med personer siden april Arbejdsløsheden er den laveste i fem år. Forbrugertilliden er tilbage på niveauet fra før finanskrisen. Eksporten stiger. Der var rekordhøjt overskud på betalingsbalancen i 2013 og Konkurrenceevnen er den bedste i over ti år. 1 Danmarks Statistik og Økonomisk Redegørelse maj

8 Det tog tid at vende udviklingen, fordi krisen var dyb. Derfor har det også været nogle hårde år under denne regering. Men nu går det igen den rigtige vej. Der har nu været vækst syv kvartaler i træk. Figur 1 Syv kvartaler med uafbrudt vækst Udvikling i BNP (2010-priser, kædede værdier) 465 Mia. kr. Mia. kr kvt, Kilde: Danmarks Statistik (tabel: NAN1). 8

9 Siden april 2013 er beskæftigelsen steget med knap personer. Det er 23 måneder i træk med konstant fremgang i beskæftigelsen. Det dækker over knap flere offentligt ansatte og knap nye private arbejdspladser. Figur 2 Beskæftigelseskurven knækkede for to år siden Udvikling i beskæftigelsen pers pers Kilde: Danmarks Statistik (tabel: LBESK04). Hovedparten af de, der kommer i arbejde, er danske statsborgere. Og det i øget grad. Der er også udenlandske statsborgere, der kommer i arbejde i Danmark. Det er blandt andet indvandrere, som i højere grad kommer i arbejde. Det er også udenlandske ingeniører og læger, som vi lige nu står og mangler for at sikre vores velfærd. 9

10 Figur 3 Størstedelen af beskæftigelsesfremgangen er båret af danske statsborgere Udvikling i beskæftigelsen korrigeret for sæsonudsving pers pers Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Lønmodtagere i alt Udenlandske statsborgere Kilde: Landsorganisationen i Danmark (LO). De seneste to år er der skabt private arbejdspladser i hele landet. Fra Nordjylland til Bornholm er der kommet flere private arbejdspladser. Tabel 1 Udvikling i den private beskæftigelse fra til Antal personer Procent Hele landet ,1 Byen København ,4 Københavns omegn ,5 Nordsjælland ,5 Bornholm 153 1,8 Østsjælland ,2 Vest- og Sydsjælland ,9 Fyn ,0 Sydjylland ,5 Østjylland ,3 Vestjylland ,7 Landsdel Nordjylland ,1 Kilde: Danmarks Statistik (tabel: LBESK33). 10

11 Det er ikke kun på arbejdsmarkedet, at man kan se fremgangen. Danskerne har nu den største tillid til økonomien i mange år. Figur 4 Danskerne har igen tillid til økonomien Forbrugertillidsindikator Nettotal Nettotal Kilde: Danmarks Statistik (tabel: FORV1). 11

12 Et af de underliggende sundhedstegn i dansk økonomi er desuden den kraftigt forbedrede konkurrenceevne. Den har ikke været bedre i mere end ti år. Det kan ses på eksporten, som igen er på vej op. Figur 5 Eksporten stiger igen Eksport af varer og tjenester (2010-priser, kædede værdier, korrigeret for sæsonudsving) Mia. kr. 255 Mia. kr Kilde: Danmarks Statistik (tabel: NKN1). Konklusionen er entydig, at det igen går fremad i Danmark. Det er Det Økonomiske Råd, Nationalbanken, Danske Bank, Nordea, Dansk Industri, Dansk Byggeri, Nykredit og LO alle enige i, når man ser på deres seneste prognoser for dansk økonomi. Danmark er altså langt om længe ude af krisen, men det betyder ikke, at alting nu vil komme af sig selv. Vi står med en velreformeret økonomi, som er rustet til opsvinget, men det er ikke nok. Danmark er i konkurrence med resten af verden, og hvis ordrer og arbejdspladser skal gå til de danske virksomheder, kræver det konstant fokus på at forbedre økonomien. 12

13 Det er en forudsætning for at skabe flere job og bedre velfærd, at der fremadrettet er styr på de offentlige finanser. Socialdemokraterne sikrer solide strukturelle vilkår for Danmark gennem fem grundprincipper for den makroøkonomiske politik. Grundprincipperne sikrer troværdighed og makroøkonomisk stabilitet omkring dansk økonomi. Grundprincipperne udgør en ansvarlig ramme, hvori en regering kan disponere over finans- og skattepolitikken. De grundlæggende principper for den makroøkonomiske politik er: Budgetloven. Forsigtighedsprincippet. Stabilitets- og vækstpagten. Finanspagten. Fastkurspolitikken. Socialdemokraternes økonomiske politik er baseret på en videreførelse af budgetloven. En troværdig finanspolitik kræver, at udgifterne ikke stiger mere end det aftalte. Udgifterne skred år efter år under den tidligere regering i nullerne. Det må ikke ske igen. De politisk fastsatte udgiftsrammer skal overholdes, og overskridelser af de vedtagne flerårige budgetter undgås. Boks 3 Budgetloven Budgetloven indeholder fire overordnede finanspolitiske styringsmål, som skal overholdes: Budgetter og regnskaber i stat, kommuner og regioner skal hvert år holde sig inden for de fireårige udgiftslofter, som vedtages af Folketinget. Danmarks strukturelle offentlige underskud må maksimalt være på 0,5 pct. af BNP ved fremlæggelsen af finanslovsforslaget. Der må ikke gennemføres tiltag, der forværrer den strukturelle saldo væsentligt efter fremlæggelsen af finansloven. Finanspolitikken skal være holdbar på lang sigt. Det Økonomiske Råd skal løbende vurdere, om udgiftslofterne er afstemt med den mellemfristede fremskrivning, og om udgiftslofterne overholdes. 13

14 Socialdemokraternes økonomiske politik er baseret på en videreførelse af forsigtighedsprincippet. Pengene skal være der først. Vi kan ikke afholde nye udgifter, uden at der er truffet beslutninger om konkrete initiativer, der skaffer pengene gennem mindst lige så store nye indtægter eller besparelser. Boks 4 Forsigtighedsprincippet Forsigtighedsprincippet kræver, at et hvert budgetforbedrende tiltag først kan indregnes i udgiftslofterne og den mellemfristede fremskrivning, når der er fundet flertal for tiltaget i Folketinget. Forsigtighedsprincippet kræver tilsvarende, at der altid udarbejdes konkrete og udtømmende effektvurderinger af lovforslag. Efterfølgende skal Folketinget træffe konkrete beslutninger, som sikrer en nødvendig løbende finansiering, så budgetlovens grænseregler overholdes. Socialdemokraternes økonomiske politik er baseret på et fortsat medlemskab af Stabilitets- og vækstpagten. Den europæiske gældskrise har vist, at en negativ udvikling i ét medlemslands offentlige finanser kan få afsmittende virkning på andre medlemslande. Det er afgørende, at de europæiske lande udviser budgetdisciplin. Netop derfor ønsker Socialdemokraterne fortsat dansk medlemskab af Stabilitets- og vækstpagten. Boks 5 Stabilitets- og vækstpagten Stabilitets- og vækstpagtens målsætninger: Medlemslandene har sunde og holdbare offentlige finanser. Det betyder, at de skal arbejde sig hen imod et offentligt budget i balance eller overskud. Medlemslandenes budgetunderskud holder sig under 3 pct. af BNP. Medlemslandenes offentlige bruttogæld udgør mindre end 60 pct. af BNP. Stabilitets- og vækstpagtens forebyggende og korrigerende del: Den forebyggende del handler om den løbende overvågning af udviklingen i medlemslandenes budgetsaldo og bruttogæld. Den korrigerende del handler om selve procedurerne for at bringe et medlemslands budgetunderskud eller offentlige bruttogæld tilbage under det maksimalt tilladte på hhv. 3 og 60 pct. af BNP. 14

15 Socialdemokraternes økonomiske politik er baseret på et fortsat medlemskab af Finanspagten. Ligesom med Stabilitets- og Vækstpagten skal Finanspagten modvirke varige og uforholdsmæssigt store underskud i medlemslandene. Finanspagten øger sandsynligheden for, at medlemslandene overholder de mellemfristede finanspolitiske målsætninger, som landene har sat sig i forbindelse med Stabilitets- og vækstpagten. Finanspagten sikrer tryghed og tillid til dansk økonomi. Boks 6 Finanspagten Finanspagtens målsætninger: Medlemslandenes budgetunderskud holder sig under 3 pct. af BNP. Medlemslandenes offentlige bruttogæld udgør mindre end 60 pct. af BNP. Medlemslandenes strukturelle budgetunderskud udgør mindre end 0,5 pct. af BNP. Finanspagtens metoder Medlemslandenes parlamenter skal vedtage automatisk korrektionsmekanismer, som træder i kraft ved eventuelle væsentlige afvigelser fra kravet om budgetbalance. Korrektionsmekanismen skal sikre, at de offentlige finanser forbedres, så de inden for en given periode lever op til balancekravet. Socialdemokraternes økonomiske politik er baseret på en videreførelse af fastkurspolitikken over for euroen. Danmark er en lille åben økonomi. Dermed er fastkurspolitikken en uomgængelig forudsætning for den makroøkonomiske stabilitet af (mindst) to årsager: En troværdig fastkurspolitik over for euroen fjerner enhver usikkerhed omkring den fremtidige valutakurs. Det reducerer risikopræmien på danske realkreditobligationer i forhold til fx tyske statsobligationer væsentligt. Gennem den økonomiske krise har det tjent Danmark at være blandt de lande i verden med de laveste renteniveauer. Lave og stabile danske renteniveauer vil ikke være muligt i situationer, hvor økonomisk uro skaber finansiel usikkerhed. Fastkurspolitikken udelukker, at Danmark kan forbedre sin konkurrenceevne gennem devaluering af valutakursen. Det skaber en forventning i den danske prisdannelse om, at den indenlandske prisudvikling følger prisudviklingen i euroområdet ellers bliver konkurrenceevnen hos dansk erhvervsliv uholdbart og varigt ødelagt. Dermed lægger fastkurspolitikken et nominelt anker til euroområdet, hvormed de stabile og lave inflationsrater, som er gældende her, overføres til den danske prisdannelse. 15

16 Konkurrencen om at tiltrække og fastholde arbejdspladser er benhård. Derfor kan vi ikke bare læne os tilbage. Vi skal fortsætte arbejdet. Socialdemokraterne har bragt Danmark tilbage på sporet, og der skal vi blive. Derfor opstiller Socialdemokraterne ambitiøse mål for økonomien, som skal være opfyldt i Frem mod 2020 er Socialdemokraternes mål for den økonomiske politik følgende: Skabe mindst nye private arbejdspladser. Sikre en fortsat stærk dansk konkurrenceevne. Gennemsnitlig vækst i det offentlige forbrug på 0,6 pct. om året. Balance på de offentlige finanser. For at opnå 2020-målene har regeringen fra start lagt tre klare spor ud for den langsigtede økonomiske politik. Der er lagt to reformspor ud som begge skal øge velstanden med 20 mia. kr. - samlet 40 mia. kr. i 2020, og et ambitiøst effektiviseringsspor i den offentlige sektor, der skal frigøre 12 mia. kr. i 2020: Spor 1: Bedre rammevilkår for erhvervslivet I reformsporet er erhvervslivets rammevilkår styrket med Vækstplan DK og Vækstpakke Senest har regeringen præsenteret Vækst 2015 for at sikre en stadig bedre konkurrenceevne og en højere produktivitet. Spor 2: Øget uddannelsesniveau og styrket beskæftigelse I reformsporet har regeringen øget uddannelsesniveauet og beskæftigelsen med en lang række reformer indenfor uddannelse og arbejdsmarked. Spor 3: Effektiviseringer i den offentlige sektor I effektiviseringssporet har regeringen iværksat en række effektiviseringstiltag med henblik på at frigøre midler i den offentlige sektor. Vækstplanerne i 2013 og 2014 bidrager med 11 ½ mia. kr. ud af det samlede mål om at løfte BNP med 20 mia. kr. frem mod Der udestår dermed 8 ½ mia. kr., som skal realiseres. Derudover er det målet, at reformsporet indenfor uddannelse og beskæftigelse skal bidrage med yderligere 20 mia. frem mod

17 Figur 6 Status på regeringens tre reformspor Mia. kr. 25 Kommende initiativer som øger beskæftigelsen (0,75 mia. kr.) Mia. kr Kommende initiativer inkl Vækst 2015 som styrker produktivitet og konkurrenceevne (8,5 mia. kr.) Vækstpakke og øvrige initiativer i 2014 (5,5 mia. kr.) Vækstplan DK 2013 (6 mia. kr.) Reformspor 1: Reformer som styrker erhvervslivets rammevilkår Skattereform kontanthjælpsreform Reform af fleksjob og førtidspension SU reform Reform af sygedagpengesystem et I alt 16,5 mia. kr. Reformspor 2: Reformer som øger uddannelsesniveauet og beskæftigelse Reform af beskæftigelsesindsats og aftale om internationel rekruttering (2,25 mia. kr.) Yderligere effektiviseringer (7,6 mia. kr.) Realiserede effektiviseringer (4,4 mia. kr.) Reformspor 3: Effektivieringer af den offentlige sektor

18 Regeringen er allerede nået langt med det tredje reformspor vedrørende effektiviseringer. I alt er der frem mod 2020 frigjort 4,4 mia. kr. årligt, som er brugt på forbedringer af velfærden i særligt kommunerne. Der udestår således 7,6 mia. kr. Regeringen har således muligheder for at prioritere målrettede forbedringer udover de 39 mia. kr. frem mod 2020, der er retningsbestemt i regeringsopægget Danmark på sikker vej fra maj Figur 7 Løft af velfærden i Mia. kr. Mia. kr Yderligere effektiviseringer (7,6 mia. kr.) Allerede frigjorte midler gennem effektiviseringer (4,4 mia. kr.) Tilførte midler (15 mia. kr.)

19 Krisen er nu bag os, og Socialdemokraternes retning er klar. Vi vil fortsætte af det spor, som har fået Danmark sikkert gennem krisen. Vi skal have endnu flere i arbejde, og der skal fortsat være styr på økonomien. Hvis det bliver nødvendigt, er Socialdemokraterne parat til at tage de svære beslutninger. Men vi skal også investere i og prioritere vores fælles velfærd. Det er der råd til på grund af regeringens tre reformspor. Socialdemokraterne vil frem mod 2020 investere yderligere 39 mia. kr. på målrettede forbedringer af velfærden. Hvert år vil Socialdemokraterne investere lidt mere i velfærden, så der i 2020 er 15 mia. kr. mere til at drive vores fælles velfærd for, end der er i år (2015). Det står i skarp modsætning til nulvækst, der vil medføre nedskæringer i kernevelfærden. Figur 8 15 mia. kr. mere til velfærd i 2020 Akkumuleret realvækst i det offentlige forbrug med Socialdemokraternes økonomiske politik Mia. kr. 15 Mia. kr Kilde: Regeringen, Danmark på sikker vej, maj Socialdemokraternes prioriteringer står klart. Vi skal have et bedre sundhedsvæsen og sikre vores ældre en værdig alderdom. Vores børn skal blive dygtigere. Der skal være tryghed både i hjemmet og på gaden. Vi skal forbedre indsatsen for de socialt udsatte. Og vi skal holde fast i den vækst, der nu kendetegner dansk økonomi. 19

20 Boks 7 Prioriteringer frem mod 2020 Socialdemokraterne vil helt konkret frem mod 2020 prioritere: 15 mia.kr. til bedre sundhed for kræftpatienter, ældre, kronikere, mv. 5 mia.kr. til børn, uddannelse og social mobilitet. 4 mia.kr. til forskning, grøn omstilling og vækst. 15 mia.kr. til øget tryghed, socialt udsatte og uforudsete udgifter. Der er allerede præsenteret en lang række udspil, hvor vi inden for hvert område har udmøntet den første del af midlerne. Sundhed og ældre Af de 15 mia.kr. har vi allerede afsat 5 mia.kr. frem mod 2020 øremærket til, at: Endnu flere skal overleve kræft. Ældre patienter og borgere med kroniske sygdomme skal have bedre behandling og pleje. Nye lægemidler og behandlingsmetoder. Højere kvalitet i sundhedsvæsenet. Tryghed til alle Socialdemokraterne har lagt en klar retning ud for at skabe mere tryghed med i første omgang 450 mio. kr. til: Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet. Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne. Ny ordning for sagsomkostninger. Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand. Denne investering udmøntet i udspillet Tryghed for alle skal ses i forlængelse af regeringens terrorpakke til 1 mia.kr., og vil blive fulgt op af yderligere tiltag, hvis det findes nødvendigt for at sikre trygheden. En god start på livet Allerede inden valget præsenterede regeringen sit børneudspil En god start på livet for alle børn, hvor 2,5 mia.kr. blev afsat til et løft af dagtilbudsområdet. Udspillet indeholder følgende prioriteringer: Midler til mere pædagogisk personale og et løft af kompetencerne. Styrket kvalitet for de 0-2-årige. Bedre trivsel for alle børn. Bedre læring og sammenhæng til skolen. Vidensstrategi. Revision af pædagogiske læreplaner. Fra uddannelse til arbejde Der er frem mod 2020 afsat 350 mio. kr. til at give den enkelte flere muligheder gennem mere og bedre uddannelse ved: Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet. Ny chance for skolepraktik. Læsekampagne. 20

21 Hvis der skal være råd til velfærd, kræver det, at der er styr på økonomien og skabes nye job. Derfor er Socialdemokraternes mål at skabe nye job frem mod Hvis Danmark forfølger den kurs, regeringen har udstukket, peger prognoserne på, at målsætningen kan realiseres. Figur 9 Udsigt til stigende beskæftigelse frem mod 2020 Forventet udvikling i beskæftigelsen i Konvergensprogram pers pers Kilde: Konvergensprogram Det kommer ikke af sig selv. Det har krævet svære og hårde beslutninger at nå her til. I den kommende valgperiode vil Socialdemokraterne også tage de beslutninger, der er nødvendige for at holde økonomien på rette spor. Langt hovedparten af de nye job skal skabes i det private erhvervsliv, men også i det offentlige vil der med en gennemsnitlig vækst i det offentlige forbrug på 0,6 pct. kunne ansættes flere. Det står i skarp kontrast til en økonomisk politik baseret på nulvækst, som vil betyde færre offentligt ansatte frem mod Det er nødvendigt at opprioritere videre- og efteruddannelse for at sikre, at danske lønmodtagere har de rette kompetencer til at besætte nye job. Kvalificeret arbejdskraft er et centralt element i at sikre varig vækst. Derfor har regering afsat midler til VEU og ønsker i de kommende år at prioritere målrettet efteruddannelse af faglærte samt ufaglærte. Samtidig med, at vi har fokus på at skabe nye job, skal vi blive ved med at værne om de arbejdspladser, vi allerede har i Danmark. Det forudsætter en stærk indsats mod social dumping. 21

22 Socialdemokraterne vil tage ansvar for at fastholde kursen og understøtte opsvinget på en ansvarlig måde. Derfor er vores tilgang til de generelle rammer for dansk økonomi frem mod 2025: Den økonomiske politik skal fortsat baseres på de solide strukturelle vilkår, regler og mål, som regeringen i dag anvender. Dermed sikres en stram styring af økonomien, budgetdisciplin og strukturel balance. Væksten i det offentlige forbrug skal i gennemsnit være på mindst 0,6 pct. årligt. Dermed sikres et moderat fundament for målrettede investeringer i den fælles velfærd i de kommende ti år. Den strukturelle offentlige saldo i 2025 skal være i balance eller have overskud. Ejendomsværdiskatten holdes i ro, så der skabes tryghed for boligejerne. Det vil sige, at skattestoppet på ejerboliger videreføres. Regeringen har i den kommende valgperiode prioriteret en gennemsnitlig årlig vækst i det offentlige forbrug på 0,6 pct. om året. Det muliggør målrettede investeringer i kernevelfærd og tryghed i perioden 2016 til Socialdemokraterne mener, at niveauet for offentlig forbrugsvækst bør forlænges til 2025, så væksten i det offentlige forbrug i gennemsnit udgør mindst 0,6 pct. i årene helt frem til Det skal understreges, at offentlig forbrugsvækst på 0,6 pct. ikke udnytter hele råderummet frem mod Det er udtryk for en bevidst og forsigtig tilgang til den offentlige økonomi. Socialdemokraterne er imod langvarig nulvækst, da det umuliggør målrettede velfærdsforbedringer og medfører ringere kvalitet i den service, danskerne har krav på. Flere ældre frem mod 2025 Socialdemokraternes forslag vil sikre, at den offentlige økonomi er rustet til at håndtere de fortsatte demografiske forandringer med flere ældre borgere og udvikle velfærden målrettet. Den nedre grænse repræsenterer et fornuftigt niveau, hvorfra ansvarlig finansiering kan udvide investeringsmulighederne. 22

23 Figur 10 Næsten flere ældre over 70 år i pers pers Kilde: Danmarks Statistik (tabel: FRDK115). Råd til målrettet udvikling af den fælles velfærd En videreførelse af den planlagte vækst i det offentlige forbrug frem til 2025 vil medføre et kontinuerligt løft på gennemsnitligt ca. 3 mia. kr. årligt. Stigningen afspejler, at den offentlige sektor også skal have en andel af den generelle velstandsstigning dels for at kunne dække det demografiske udgiftspres, dels for at kunne møde borgernes berettigede forventning om velfærdservice af tidssvarende kvalitet. Der bliver hele tiden udviklet ny teknologi og nye arbejdsmetoder, som gør det muligt at drive den offentlige service smartere og mere effektivt. De muligheder skal vi også gribe og opsøge fremadrettet. Det vil være nødvendigt for at sikre en velfærd i verdensklase. Socialdemokraterne vil som en central del af den økonomiske politik sikre, at danskerne får mest muligt velfærd for pengene. Forbedringer af velfærden vil i fremtiden også ske ved at omprioritere og effektivisere indenfor den offentlige sektor. Regeringen har allerede sat ambitiøse mål for effektviseringerne frem mod 2020, og det arbejde skal fortsætte i årene frem til Socialdemokraterne ønsker, at boligejerne skal have ro og tryghed omkring boligskatterne. Derfor ønsker Socialdemokraterne at videreføre skattestoppet på ejendomsværdiskat frem til

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark blev ramt hårdt af den internationale økonomiske krise BNP er faldet mere end i andre lande Indeks (25=1) Indeks (25=1) 11 15 11

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: EU-note F Udvalgenes medlemmer 16. april 2015 Det Europæiske

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Udfordringen v. økonomi- og indenrigsministeren Klare mål v. finansministeren Konkrete initiativer i Vækstplan DK v. skatteministeren Udfordringen

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne

Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne DI Analysepapir, januar 2012 Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Det offentlige forbrug udgør en i både historisk og international sammenhæng

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Reformer skal skabe. job frem mod Ugens analyse AE: Lav produktivitet er hovedudfordringen for dansk økonomi Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel

Læs mere

Analyse 12. marts 2012

Analyse 12. marts 2012 12. marts 2012 Kickstarten og henstillingerne fra EU Danmark er et af meget få EU-lande som fører lempelig finanspolitik i 2012. Lempelsen er af samme størrelsesorden, som i den tidligere regerings finanslovsforslag

Læs mere

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres Formandskabet PRESSEMEDDELELSE Forårets rapport fra Det Økonomiske Råd formandskab indeholder følgende emner: Kapitel I indeholder en fremskrivning af dansk økonomi til 2025 samt kommentarer til forskellige

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 September 2012 Finanspolitisk planlægning foregår på 4 niveauer 1. Årlige finanslov 2. Budgetlov (ny og ikke implementeret endnu)

Læs mere

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 315 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 23. maj 2013 13-434 / Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Fælles samråd ( nationalt semester

Læs mere

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Råderum på 37 mia. kr. frem til 2025 ifølge Finansministeriet 07-03-2017 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Frem til 2025 er der ifølge

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING

SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 18. december 2013 SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING Dette notat sammenligner effekten på den strukturelle beskæftigelse

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012

LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Sagsnr. 10-145 Vores ref. MLK/lph Deres ref. Den 21. marts 2012 LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012 LO har modtaget

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

Et trygt og sammenhængende Danmark

Et trygt og sammenhængende Danmark Et trygt og sammenhængende Danmark Finanslovforslaget 2018 August 2017 Det går godt for dansk økonomi BNP-væksten er tiltaget, og skønnene for de kommende år er opjusteret Pct. 2,5 Pct. 2,5 2,0 2,0 1,5

Læs mere

Vækstinitiativer gavner hele landet

Vækstinitiativer gavner hele landet Klaus Rasmussen, Chefanalytiker, KR@DI.DK Thomas Q. Christensen, Seniorchefkonsulent, TQCH@DI.DK OKTOBER 216 Vækstinitiativer gavner hele landet Afskaffelse af PSO og effektivisering af forsyningssektoren

Læs mere

Fleksibelt arbejdsmarked 15

Fleksibelt arbejdsmarked 15 Ledighed Et fleksibelt arbejdsmarked bidrager til, at arbejdskraften anvendes effektivt, og ledige hurtigt finder ny beskæftigelse. Hvis efterspørgslen falder i dele af økonomien, skal arbejdskraften kunne

Læs mere

Status på 2020-planen og på målet for offentligt forbrug

Status på 2020-planen og på målet for offentligt forbrug Status på 2020-planen og på målet for offentligt forbrug Der er plads til en real offentlig forbrugsvækst på 0,7 pct. årligt fra 2014 til 2020 uden nye reformer og til samtidig at sikre balance på den

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014

Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014 Notat 27. maj 2014 Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014 Der er udsigt til gradvist tiltagende vækst og stigende beskæftigelse i dansk økonomi, og Det Økonomiske Råds (DØRs) konkrete

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyser Regeringens skatteudspil øger beskæftigelsen markant Vismændene forventer moderat vækst og stigende ledighed Ledigheden var stort set

Læs mere

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Rammerne for den økonomiske politik - Hvad er der råd til? Ved Chefanalytiker Frederik I. Pedersen fip@ae.dk www. ae.dk Arbejderbevægelsens Erhvervsråd økonomisk-politisk tænketank og samfundsøkonomisk

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

13. december Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3, december 2010

13. december Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3, december 2010 13. december 1 Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3, december 1 Dansk økonomi er på vej ud af krisen Dansk økonomi har udviklet sig bedre end ventet, og ledigheden er steget mindre end frygtet Udviklingen

Læs mere

Notat. Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013. 28. maj 2013

Notat. Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013. 28. maj 2013 Notat 28. maj 2013 Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013 De Økonomiske Råds vurdering af konjunkturudsigterne er stort set på linje med ministeriernes. Både ministerierne og DØR forventer, at væksten

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010 Finansudvalget 2010-11 FIU alm. del 8 Bilag 2 Offentligt Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 26. oktober 2010 Konjunkturvurdering samt anbefalinger

Læs mere

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Kroniske offentlige underskud efter 2020

Kroniske offentlige underskud efter 2020 13. november 2013 ANALYSE Af Christina Bjørnbak Hallstein Kroniske offentlige underskud efter 2020 En ny fremskrivning af de offentlige budgetter foretaget af den uafhængige modelgruppe DREAM for DA viser,

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 405 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2014

Læs mere

Ansvarlighed og varig velfærd. Finanslovforslaget 2011

Ansvarlighed og varig velfærd. Finanslovforslaget 2011 24.8.21 Ansvarlighed og varig velfærd Finanslovforslaget 211 1 Moderat BNP-vækst i 21 og 211 Pct. 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 -6 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Maj August Pct. 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 -6 24.8.21 2 Væksten

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens analyse Ugens tema Regeringen: Det går fremad for dansk økonomi Danmark ud af krisen regningen betalt 8 nye initiativer til bekæmpelse af langtidsledigheden

Læs mere

Finanspolitikken til grænsen

Finanspolitikken til grænsen Finanspolitikken til grænsen John Smidt Direktør, Det Økonomiske Råds sekretariat www.dors.dk DJØF debat 3. marts 2015 Agenda Kort om de finanspolitiske rammer Baggrunden -EU og i Danmark Vurdering af

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

Oversigt over presseresuméer

Oversigt over presseresuméer Oversigt over presseresuméer 1. 39 mia. kr. mere til offentligt forbrug frem mod 2020 2. Løft i offentlig beskæftigelse med regeringens politik 3. Fordeling af 39 mia. kr. i 2016-2020 på prioritetsområder

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Af Chefanalytiker Anders Borup Christensen Direkte telefon 9767 9. februar 1 FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Finansministeriet er i gang med et grundigt kasseeftersyn og offentliggør

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 T Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 Dansk Metal vil gerne kvittere for formandskabets seneste rapport, hvori vigtige temaer som investeringer og ulighed tages op. Vi

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Ansvar for fremtiden 2025-planen

Ansvar for fremtiden 2025-planen Ansvar for fremtiden 2025-planen Ansvar for fremtiden 2025-planen Krisen er bag os. Danmark er på vej ind i et opsving. Reformerne virker. Flere kommer i arbejde. Men tiden er ikke til at læne os tilbage.

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Regeringens nye arbejdsprogram

Regeringens nye arbejdsprogram DI Nyhedsbrev Den 24. februar 2010 Regeringens nye arbejdsprogram Nyt regeringsprogram 1. Indledning I går gennemførte statsminister Lars Løkke Rasmussen en omfattende regeringsrokade, og i dag blev regeringens

Læs mere

Behov for en stram finanslov

Behov for en stram finanslov EØK ANALYSE november 15 Behov for en stram finanslov Regeringen har lagt op til at stramme finanspolitikken i 16 og indlægge en sikkerhedsmargin til budgetlovens grænse. DI bakker op om at stramme finanspolitikken

Læs mere

En ny regerings udfordringer

En ny regerings udfordringer En Fair Løsning En ny regerings udfordringer Budgetunderskud/Holdbarhedsproblem (24 mia. kr.) Arbejdsløshed Lav produktivitetsvækst Lavt uddannelsesniveau Offentlig budgetsaldo 2007-2010, mia. kr 100 80

Læs mere

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare DI ANALYSE september 2016 2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare I regeringens netop fremlagte 2025-plan er der udsigt til en offentlig udgiftsvækst, som har været kritiseret for at vil kunne

Læs mere

Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark

Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 370 Offentligt Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark 7. september, 2016 Niels B. Christiansen,

Læs mere

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

To streger under facit Nyt kapitel

To streger under facit Nyt kapitel To streger under facit Nyt kapitel Udfordringen frem mod 2020 Sund økonomi er fundamentet for holdbar vækst og varig velfærd. Det går igen fremad for dansk økonomi, men de offentlige finanser er presset

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2013 Øjebliksbillede 1. kvartal 213 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 213 DB øjebliksbillede vil på samme måde som det tidligere TUN Øjebliksbillede give en beskrivelse af de vigtigste nøgletal for dansk økonomi

Læs mere

Faktaark oversigt. 8. maj 2012. 1. Konkurrenceevne. 2. Arbejdsudbud. 3. De offentlige finanser. 4. Initiativer på kort sigt

Faktaark oversigt. 8. maj 2012. 1. Konkurrenceevne. 2. Arbejdsudbud. 3. De offentlige finanser. 4. Initiativer på kort sigt oversigt 1. Konkurrenceevne 2. Arbejdsudbud 3. De offentlige finanser 4. Initiativer på kort sigt 5. Initiativer på langt sigt 6. Reformbidrag og anvendelse i 22 7. Beskæftigelsen kan stige svarende til

Læs mere

Perspektivering af offentlig styring

Perspektivering af offentlig styring Perspektivering af offentlig styring StyringsAgenda 18. september 2014 Peter Stensgaard Mørch Indholdet i perspektiveringen 1. De økonomiske og samfundsmæssige rammer 2. Implementering af reformer 3. Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 2. KVARTAL 215 NR. 2 NYT FRA NATIONALBANKEN STRAMMERE ØKONOMISK POLITIK SKAL HOLDE OPSVINGET PÅ SPORET Fremgangen i den private sektor er nu så stærk, at det er tid til at holde igen i den offentlige økonomi.

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Budgetlovens nye vagthund

Budgetlovens nye vagthund Budgetlovens nye vagthund Oplæg i Finanspolitisk Netværk 3. juni 2015 Direktør John Smidt i De Økonomiske Råds sekretariat www.dors.dk Agenda 1. De finanspolitiske rammer Lidt om baggrund, herunder den

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet Pressemeddelelse Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet Materialet er klausuleret til torsdag den 1. november 2012 kl. 12 Vismændenes oplæg

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012 Øjebliksbillede 4. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 4. KVARTAL 212 I denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker vi 4. kvartal 212. Rapportens indhold vil dykke ned i den overordnede udvikling i dansk økonomi

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Finanspolitisk vagthund i Danmark

Finanspolitisk vagthund i Danmark Finanspolitisk vagthund i Danmark Finanspolitiska rådet 23. Januar 2015 Morten Holm, kontorchef, Det Økonomiske Råds Sekretariat Dagsorden I. Baggrunden for rollen II. Rollen som vagthund III. Seneste

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

STORE FINANSPOLITISKE UDFORDRINGER EFTER KRISEN

STORE FINANSPOLITISKE UDFORDRINGER EFTER KRISEN Af Chefanalytiker Anders Borup Christensen Direkte telefon 9767 19. oktober 9 En kraftig lempelse af finanspolitikken i 9 og 1 kombineret med et voldsomt konjunkturer udsigt til et tilbageslag har medført

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Finanslovsaftalen for 13 på beskæftigelsesområdet Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel i september 1 Internationalt Stigende amerikansk beskæftigelse

Læs mere

UDFORDRINGER FOR DANSK ØKONOMI OG VÆKSTPARTNERSKAB 2014

UDFORDRINGER FOR DANSK ØKONOMI OG VÆKSTPARTNERSKAB 2014 UDFORDRINGER FOR DANSK ØKONOMI OG VÆKSTPARTNERSKAB 2014 KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI SEPTEMBER 2014 LAV VÆKST I EUROPA OG DANMARK Gennemsnitlig årlig vækst i real BNP, 2000-2013 Pct. 2,5 2,5 Larry Summers

Læs mere

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster i disse år tusinder af danske arbejdspladser. De finanspolitiske stramninger, der ligger i støbeskeen de kommende år

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Spilleregler for finanspolitikken - kommentar v/ Lars H. Pedersen. 6. marts 2013

Spilleregler for finanspolitikken - kommentar v/ Lars H. Pedersen. 6. marts 2013 - kommentar v/ Lars H. Pedersen 6. marts 213 Budgetloven og Lov om De Økonomiske Råd Budgetlovens 4 Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om metoden for opgørelsen af den strukturelle saldo Lov

Læs mere

Et bæredygtigt Danmark Udvikling i balance

Et bæredygtigt Danmark Udvikling i balance Et bæredygtigt Danmark Udvikling i balance Oktober 2014 Et bæredygtigt Danmark Udvikling i balance Oktober 2014 Et bæredygtigt Danmark Udvikling i balance 5 Indhold Indledning... 7 Økonomisk bæredygtighed

Læs mere

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, forår 2016

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, forår 2016 Formandssekretariatet Molestien 7 2450 København SV Telefon 3363 2000 metal@danskmetal.dk danskmetal.dk 31. maj 2016 Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, forår 2016 Dansk økonomi er

Læs mere

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Fremgangen i dansk økonomi har taget en pause i tredje kvartal. De seneste indikatorer for privatforbruget peger på en opbremsning i forbruget i tredje

Læs mere

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN Resumé 2017 går på hæld og så kan det jo være meget nyttigt at gøre status over året, der gik, samt kaste et hurtigt blik

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

Spareplaner truer over 55.000 danske job

Spareplaner truer over 55.000 danske job Spareplaner truer over 55. danske job De økonomiske spareplaner i EU og Danmark kan tilsammen koste over 55. job i Danmark i 213. Det er specielt job i privat service, som er truet af spareplanerne. Private

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

2011/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar Forslag. til. (Det Økonomiske Råds årlige vurdering af dansk finans- og udgiftspolitik mv.

2011/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar Forslag. til. (Det Økonomiske Råds årlige vurdering af dansk finans- og udgiftspolitik mv. 2011/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsministeriet, j.nr. Fremsat den 25. april 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Konjunktur og arbejdsmarked

Konjunktur og arbejdsmarked Konjunktur og arbejdsmarked Uge. marts 7. marts 9 Indhold: Nye nøgletal Størst stigning i beskæftigelsesfrekvensen for indvandrere Stabil men lav forbrugertillid Realkredit Danmark forudser et fortsat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Talepapir Samråd A (L193)

Talepapir Samråd A (L193) Finansudvalget 2012-13 L 1 7 Bilag 2 Offentligt Talepapir Samråd A (L193) 4. oktober 2012 Samråd i Finansudvalget d. 8. oktober 2012 Beskæftigelsesvirkningen af finanspolitikken i 2013 7 Samrådsspørgsmål

Læs mere

Budgetlov. Udgiftsstyring med udgiftslofter. 27. marts 2012

Budgetlov. Udgiftsstyring med udgiftslofter. 27. marts 2012 Udgiftsstyring med udgiftslofter Regeringen har indgået aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om vedtagelse af en budgetlov, der indeholder regler om et nyt udgiftsstyringssystem for den offentlige

Læs mere