Vejledning til TimeTælleTure (TTT)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til TimeTælleTure (TTT)"

Transkript

1 Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Tak fordi du vil påtage dig en TimeTælleTur i Atlas III! Ved at tælle fuglene i udvalgte TTT-kvadrater kan tætheden og bestandsstørrelsen af de mest almindelige fuglearter i Danmark estimeres, både i yngletiden og om vinteren. Metoden TimeTælleTure TimeTælleTure (TTT) er baseret på en internationalt anerkendt metode, linjetransekter med distance sampling. Det vil sige, at fuglene bliver registreret i forskellige bånd, afhængigt af deres afstand til ruten (se figur 1). Det er vigtigt, at fuglene bliver registeret i det afstandsbånd, som de først observeres i. Idet fuglenes synlighed og hørbarhed falder med afstanden, kan vi bruge tællingerne i afstandsbånd til at korrigere for dette, og derved opnå et bedre tætheds og bestandsestimat. Fuglenes synlighed og hørbarhed falder med afstanden på forskellig vis afhængigt af arten og naturtypen. En TimeTælleTur tager én time og skal udføres fire gange pr kvadrat i løbet af atlasperioden Bemærk at TTT i kvadrater med få fugle bidrager til undersøgelsen i ligeså høj grad som dem med mange fugle, så det er vigtigt ikke at afvise en TTT, blot fordi den ligger i et uinteressant område eller fordi du ikke har talt nogen fugle på din TTT. Under fanebladet TimeTælleTure på dofbasen.dk/atlas kan du planlægge din TimeTælleTur og indtegne ruten på et kort, som kan printes ud og tages med i felten. Dine tællinger indtastes senere samme sted, hvor din TTT er gemt. Se mere i Vejledning i brug af software til TimeTælleTure. Figur 1. Eksempel på en TimeTælleTur. Fuglene registreres i båndene 0-25 m, m, m og >100 m. Overflyvende fugle, der ikke anvender området, noteres særskilt.

2 Find dit TTT-kvadrat TTT-kvadraterne er 1x1 km kvadrater, markeret i centrum af hvert atlaskvadrat. Du finder dem på under fanebladet TimeTælleTure. TimeTælleTure uden for TTT-kvadraterne kan desværre ikke bruges i undersøgelsen. Udlægning af din TimeTælleTur Du skal lægge din TimeTælleTur i det udvalgte TTT-kvadrat. Ruten skal ideelt bestå af en helt lige 1-km linje gennem landskabet, syd-nord eller øst-vest - parallelt med kvadratgrænserne (se Figur 2). I meget særlige tilfælde, hvor adgang er begrænset, og efter aftale med atlasteamet i Fuglenes Hus, kan ruten være kortere. Figur 2. Eksempler på den ideelle TimeTælleTur, helt lige 1-km linjer gennem TTT-kvadratet, nord-syd eller øst-vest - parallelt med kvadratgrænserne. I praksis kommer ruten til at afvige fra den ideelle. Når du planlægger din TimeTælleTur, skal du være opmærksom på følgende: 1. Undgå så vidt muligt at lægge ruten på veje eller langs andre lineære træk i landskabet. Mindre, let befærdede veje kan bruges, hvis ingen andre muligheder forefindes. I byer vil TTT naturligt ligge langs veje, da de repræsenterer denne naturtype. 2. Ruten skal være 1 km lang. Kun helt lige, øst-vest eller syd-nord ruter vil ramme kvadratgrænserne i begge ender, og det er derfor sjældent, at dette sker. 3. Hvis TimeTælleTuren ligger øst-vest, skal den udføres fra øst mod vest for at for at undgå modlys, der påvirker registreringen af fuglene.

3 Kalender Turene skal udføres fire gange i løbet af atlasperioden : 1. En forberedelsestur, hvor naturtyperne registreres 2. En tidlig forårstur* (1. april 12. maj) 3. En sen forårstur* (13. maj 22. juni) 4. En vintertur (1. december 29. februar) * De to forårsture skal udføres med min. to ugers mellemrum, på nogenlunde samme tidspunkt på morgenen. Det anbefales, men er ikke påkrævet, at de udføres i samme år, og af samme tæller. TimeTælleTurene skal udføres, når fuglene er aktive, dvs. at de skal påbegyndes fra en halv time efter solopgang og færdiggøres inden kl. 10 om foråret, og inden kl. 12 om vinteren. Notering af fugle Notér alle fugle, du ser eller hører langs ruten, mens du går langsomt med en ganghastighed på ca. 1 km/t. Dette kan opleves som meget langsomt, især hvis der er få fugle, men det er særdeles vigtigt at overholde. Du må gerne stoppe for at kigge efter fugle, men ikke i længere tid max 1. min. ad gangen. Husk at fokus skal være fremad og på det inderste bånd (0-25 m)! OBS: det er særlig vigtigt at få registreret samtlige fugle i det inderste bånd. 1. Notér fuglene i afstandsbånd, der løber parallelt på begge sider af ruten (se Figur 3 og læs mere om afstandsbånd nedenfor). 2. Det er altid den vinkelrette afstand fra ruten til fuglen, der skal registreres. Således også for fugle der registreres længere fremme langs ruten, dvs. at en fugl der ses 200 m foran, men i m båndet, skal noteres i m båndet. 3. Vær opmærksom på ikke at notere det samme individ flere gange. Fuglen skal noteres i det bånd, hvor den først blev opdaget. Hvis fuglen befinder sig lige på grænsen mellem båndene, bør den kun noteres i det ene bånd. 4. Det er afstanden ved første registrering, der skal noteres. Hvis en fugl letter fra 0-25 m båndet og flyver til m båndet, noteres den kun i 0-25 m båndet. 5. Undlad at notere fugle bagved dig, når du starter turen, og foran dig, når turen slutter. Det er en god idé at notere rutens afslutning på forberedelsesturen så den nemmere kan overholdes på de efterfølgende tællinger. 6. Det er ikke nødvendigt at notere fuglenes adfærd eller køn. 7. I yngletiden noteres juvenile fugle (ungfugle og dununger) ikke.

4 Figur 3. Fuglene registreres i båndene 0-25 m, m, m og >100 m. Overflyvende fugle, der ikke anvender området, noteres særskilt. Afstandsbånd Notér fuglene, hvor de først blev set eller hørt, i et af følgende fire afstandsbånd, på begge sider af ruten: 1. inden for 25 m m m 4. Længere end 100 m væk, også hvis de er uden for TTT-kvadratet Overflyvende fugle, som ikke benytter sig af området uafhængigt af deres position noteres som OF. Dog skal f.eks. en sanglærke, der synger, og en musende tårnfalk registreres i det relevante afstandsbånd, da de benytter området. Afstandsbedømmelse Det er vigtigt at varme op før du starter på din TimeTælleTur - hver gang. Her menes at du skal friske din afstandsbedømmelse op. Det kan du gøre ved at estimere afstanden til et objekt, fx et træ, og derefter skridte afstanden af. Efter nogle øvelser, får du en fornemmelse for afstandsbedømmelse. Det kan ligeledes anbefales at bruge hjælpemidler til afstandsbedømmelse. Først og fremmest, kan du benytte muligheden for at få afstandsbåndene vist på kortet, efter du har tegnet din rute ind på Her kan du så se pejlemærker i landskabet og få en idé om hvilket bånd de ligger i. Du kan printe kortet og tage det med i felten. En TimeTælleTur kan udføres uden at skulle måle den præcise afstand, men hvis du har adgang til en afstandsmåler (laser range-finder) er du velkommen til at bruge den. Hver lokalafdeling har tre afstandsmålere til rådighed, som udlånes. Kontakt din lokale atlaskoordinator, for mere information.

5 Juvenile fugle (ungfugle og dununger) i ynglesæsonen Fugle, der tydeligt kan identificeres som udklækkede i indeværende år (1K), tælles ikke i ynglesæsonen. I tilfælde af blandede flokke skal du give dit bedste estimat af, hvor mange adulte (voksne) fugle der er til stede. Flokke Fugle i flokke tælles som individer, i de respektive bånd de befinder sig i. For eksempel, vil flokken på otte viber i Figur 1 registreres som fem viber i bånd 0-25 m og tre viber i bånd m. Registrering af naturtyper Registrering af naturtyper er en vigtig del af undersøgelsen, der gør det muligt at relatere arter og antallet af individer til naturtyper. Den overordnede naturtype for TimeTælleTuren registreres i fjerdedele. Hvis ca. ¾ af din rute ligger i agerland, og resten i nåleskov, skal det registreres som 75 % agerland og 25 % nåleskov. Fuglene tælles samlet for hele TimeTælleTuren. Det anbefales, at registrere naturtyperne under planlægningen af din TTT, og på en forberedelsestur. Ellers kan de registreres efter en TimeTælleTur, men undgå at registrere naturtyper samtidig med, at du tæller fugle. Naturtyper: Nåleskov Løvskov Agerland Mose/kær Hede Klit/strand Bymæssig bebyggelse Sø Eng Du kan finde mere information om de ni naturtyper her. Vejrforhold TimeTælleTure udføres kun i godt vejr, det vil sige, at dage med regn, hård vind eller tåge (sigt <200 m) skal undgås. Følgende vejrforhold skal registreres: skydække, nedbør, vind og sigtbarhed. Hvis vejrforholdene ændres undervejs, skal du notere de overordnede forhold, der bedst beskriver vejret under din TTT. Indtastning af din TimeTælleTur Som alle observationer i Atlas III skal tællinger fra TimeTælleTurene indtastes på 1. Ruten tegnes ind på kortet. Dette kan med fordel gøres før eller lige efter den forberedende tur. 2. Du kan indtaste dine tællinger fra skemaet direkte i databasen, og systemet vil selv lægge tallene sammen. 3. Alle data kan senere ses og redigeres, hvis det bliver nødvendigt. På hjemmesiden finder du en vejledning til indtastningen. Hvis der er uklarheder, kan du altid henvende dig til din lokale atlaskoordinator eller til atlasteamet i Fuglenes Hus. Kontakt Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din lokale atlaskoordinator eller atlasteamet i Fuglenes Hus. Find kontaktoplysningerne på

Vejledning i brug af software til TimeTælleTure

Vejledning i brug af software til TimeTælleTure Vejledning i brug af software til TimeTælleTure Vejledning i brug af software til TimeTælleTure.... 1 Administrationssiden... 2 Tilvalg af turansvar... 2 Sletning af turansvar... 3 Funktioner... 4 Indtastningssiden...

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER

DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER Vi laver vagtplaner for medarbejderne Om rulleplaner og skift Om manuel og automatisk vagtplanlægning Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD Indledning... 2 Sådan arbejder

Læs mere

Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse.

Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse. Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse. Manual udarbejdet i 2010 af Hanne Ryberg og Hanne Andreassen Sundhedsplejersker i Randers Kommune Folder/plakat

Læs mere

Radio-meterpanel Brugerhåndbog

Radio-meterpanel Brugerhåndbog Radio-meterpanel Brugerhåndbog Indholdsfortegnelse Velkommen Sådan fungerer udstyret Brug af radio-meteret Ta det med dig overalt! Hvornår skal du lade radio-meteret? Rejseoplader Radiolytning via bærbar

Læs mere

ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE

ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE I denne pjece kan du læse om symptomerne på nogle af de mest almindelige adfærdsproblemer, som hunde kan lide af og om, hvad du kan gøre for at forsøge at afhjælpe dem. Foto:

Læs mere

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN DEN FØRSTE TID MED HUNDEN Tillykke med din nye hund. I denne pjece kan du læse om, hvordan du bedst muligt byder din nye hund velkommen i dit hjem. Det er en stor omvæltning for din hund at komme til et

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op?

Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op? Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op? Kasper Bjering Søby Jensen, ph.d. studerende i matematikkens didaktik ved Roskilde Universitet I LMFK bladet 2/2012 bragtes artiklen Anvendelse og modellering

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere