Årsberetning 2014 Plastic Change

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2014 Plastic Change"

Transkript

1 Årsberetning 2014 Plastic Change

2 Indholdsfortegnelse Indholdfortegnelse - Side 2 Forord...Side 3 Højdepunkter...Side 4-5 Frivillige...Side 6 Ekspedition Plastik...Side 7 Forskning...Side 8 Kommunikation...Side 9 Fundraising...Side 10

3 Forord Velkommen til Plastic Change 2014 vil for Plastic Change altid stå som et særligt år. Det var året hvor Danmark fik en ny non-profit NGO, der vi være en stemme på havets og vandmiljøets vegne når det gælder plastikforurening. Vi så i Plastic Change dagens lys i maj måned og det virker allerede som om det er lang tid siden. Nok fordi begivenhederne har taget fart de seneste måneder, men et tilbageblik viser, at Plastic Change fik flot mediebevågenhed med dækning på en række programmer på landets primære TV stationer. En lang række begivenheder har været med til at sætte Plastic Change på både Danmarks kortet, men verdenskortet. Plastic Change har opnået en række flotte partnerskaber og samarbejder. Universiteter, brancheorganisationen for Plastindustrien, Kystkommunerne KIMO har sammen med væsentlige sponsorater fra Satcom og Elvstrøm Sails været med til at hæve ambitionerne for bestræbelserne på at blive understøttet af danske og udenlandske fonde. Vi arbejder hårdt på at få det gennembrud hos fondene der skal understøtte de store ambitioner om at være med til at vende den kritiske forurening af havmiljøet med plastik. Med Nordkaperens hjælp blev Ekspedition Plastik igangsat og der er nu tilbagelagt mange tusinde sømil med dokumentation af havets belastning med plastik. De første data er nu i en review proces for at blive optaget i et videnskabeligt tidsskrift i samarbejde med Roskilde Universitet og de to Master studerende fra Tanzania, som var med ombord på ekspeditionen i Middelhavet. Ekspeditionen er i skrivende stund nået til Trinidad, hvor den gennemgribende renovering af båden har gjort Plastic Change i stand til, som den første danske sejldrevne ekspedition, at besøge Bermuda og forske og dokumentere udbredelsen og effekterne af plastikøen i området. En unik ekspedition har set dagens lys. Jeg vil godt tilegne 2014 vores helt fantastiske frivillige kræfter. Tusindvis af dedikererede timers arbejde er blevet doneret af en lang række meget professionelle frivillige. Vi har oplevet en strøm af frivillige kræfter søge imod Plastic Change og i dag har vi således et dokumentationsteam, et web team, et oversætterteam, et juridisk team, et strandrenserteam, frivillige sekretariatskræfter og selvfølgelig vores sejladsteam bestående af nye ansigter og kendte, erfarne folk. De mange frivillige kræfter i Plastic Change har løftet organisationen til hvor den står Forord - Side 3 i dag; klar til sit store danske og internationale gennembrud i bestræbelserne på at sætte en forskningsmæssig, oplysningsmæssig og politisk dagsorden der munder ud i at vi omgås plastik bæredygtigt i fremtiden. Velkommen til alle der vil være med hos Plastic Change og gøre en forskel!

4 Højdepunkter Højdepunkter - Side maj: Plastic Change i TV2 Lorry 12. Maj: Plastic Change i Go Morgen Danmark 12. Maj: Stiftende generalforsamling 15. September: Plastic Change i Radio 24/7 26. Oktober: Debatartikel i Politiken 1. Juni: Nordkaperen begynder ekspedition fra Danmark til Korfu 1. September: Nordkaperen møder Christianshavn som overtager ekspeditionen

5 Højdepunkter - Side November: Plastic Change på TV2.dk 16. November: Første strandrensning på Hellerup strand 18. November: Portræt af Henrik og Plastic Change i Villabyerne 24. November: Christianshavn sejler fra Sydspanien til Cap Verde 20. November: Artikel om strandrensning i Villabyerne 27. November: Foretræde for Miljøudvalget 5. December: Christianshavn ankommer til Grand Canaria 12. December: Samarbejde med Plastindustrien og Det Økologiske Råd offfentliggøres 25. November: Abstract på data fra Middelhavet indsendes 16. December: Christianshavn ankommer til Cap Verde 7. Januar: Christianshavn ankommer til Tobago

6 Frivillige Frivillige - Side 6 Plastic Change står på et fundament af frivillige kræfter, der hver dag yder en uundværlig indsats for at holde os kørende. Der holdes løbende frivilligmøder, hvor der opdateres om projekter, ideudvæksles og koordineres. Vi har oprettet forskellige arbejdsgrupper, for at systematisere frivilligindsatsen på forskellige områder såsom strandrensning, sejlads, web, oversættelser, sekretariat, juridisk rådgivning, fundraising osv, for at få mest ud af de stærke kræfter vi har hos os. Vi ønsker fortsat at udvide og udvikle vores frivilligteam, da vi også ser denne indsats som uundværlig i fremtiden, hvis vi skal bestræbe os efter et ideal om en lean organisation. De frivillige er kommet både af eget initiativ og via jobopslag på frivilligjob.dk, hvor vi har søgt frivillige til at varetage specifikke opgaver, bl.a. web og sekretariat. Vi tæller i skrivende stund 26 frivillige.

7 Ekspedition Plastik Ekspedition Plastik - Side 7 En af de største prioriteter for Plastic Change har været, at komme ud og indsamle data om plastikforurening i verdenshavene. Vi ved at plastik i naturen er et kæmpe problem, men vi ved ikke nok om hvor plastikken kommer fra, hvad der sker med det i naturen og hvad konsekvenserne er. Derfor søsatte vi Ekspedition Plastik i Juni 2014 med Nordkaperen på den indledende rute fra Danmark til Korfu i Grækenland, hvor Plastic Changes eget skib S/Y Christianshavn tog over. På turen blev der trawlet med et mantatrawl, som vi har fået af vores samarbejdspartnere i 5Gyres. Dette trawl bruges til at trawle mindre fragmenter af plastik, som vi sorterer, undersøger og fører statistik på. Desuden trawlede vi med et specialudviklet trawl som vi sammen med vores partner Aarhus Universitet har udviklet. Dette trawl bruges til at trawle lysprikfisk, som er en interessant indikator for hvor de helt små stykker plastik ender. På turen i Middelhavet havde vi to masterstuderende med fra Roskilde Universitet, der bidrog til undersøgelserne omkring den plastik vi fandt. Fra Middelhavet sejlede vi via Spanien til De Kanariske Øer og Cap Verde, inden turen gik over Atlanterhavet til Trinidad hvor Christianshavn har ligget på bedding, blevet istandsat og gjort klar til at fortsætte ekspeditionen. I 2015 fortsætter Ekspedition Plastik mod Puerto Rico og Bermuda, hvor vi vil sejle ind i en af de 5 store plastiksupper der findes og indsamle data. På turen vil der, udover crewet, være forskere og journalister der vil være med til at dokumentere vores fund og resultater, samt vise verden hvor stort problemet med plastikforurening er. Vores fund og dokumentation skal bruges til at italesætte problemet, konfrontere politikkerne og industrien, og i sidste ende bruges til at udvikle undervisningsmaterialer til unge i Danmark og Europa.

8 Forskning Viden og dokumentation ligger i vores DNA i Plastic Change. Stærk viden og dokumentation kan være samfundsforandrende og berede vejen for at den enkelte handler og for at politikerne får de redskaber der skal til, for at de kan regulere mest effektivt. Med viden og dokumentation kan princippet om at forureneren betaler håndhæves. Hvem ved for eksempel at der i en enkelt vask af et stk. Tekstil kan udledes 1800 syntetiske plastik fibre og at en enkelt body scrub kan indeholde op imod stk. Mikroplastik. Hvad med rensningsanlæggene. Kan de tilbageholde plastikken i denne mikroskopiske form og hvis det ender i slammet i rensningsanlæggene og bliver bragt ud på marken, hvad er så konsekvenserne af dette? Det har Plastic Change sat sig for at besvare og det i samarbejde med Plastindustrien i Danmark og en række partnere. På havet kan forskerne ikke finde ud af, hvor al den plastik der udledes bliver af. Med vores ekspedition leverer vi et forskerdæk, en mulighed for at der kan indsamles de nødvendige data i de rigtige områder for at besvare nogle af disse spørgsmål. Dette arbejde startede med Nordkaperens afsejling fra Danmark i juni 2014 og fortsætter nu ved Bermuda og den nordlige plastiksuppe derude. Der skal trawles mikroskopiske plastikstykker for at se på forekomsten og hvilke typer plastik der findes der, langt fra alle kyster. Der skal fanges lysprikfisk og ses på indikationer af at plastikken spises og via lysprikfisken ender højere oppe i fødekæden. Det hele dokumenteres med billedoptagelser og interviews undervejs. Havet behøver en stemme. Der er ikke nogen derude der ellers fortæller og sætter lyd på det store eksperiment vi mennesker udsætter vores natur og livsgrundlag for. Plastik er kemikalier og de taler ikke. De er hormonforstyrrende og kræftfremkaldende. De skal italesættes og derfor er Plastic Change på havet, med sin Ekspedition Plastik. Forskning - Side 8

9 Kommunikation Kommunikation - Side , året hvor Plastic Change kom til verden, må siges at have været helt forrygende mht mediedækning. Vi har været i TV, radio og aviser, og har senest fået vores helt egen blog på ing.dk. I tidslinjen i starten af denne beretning er der links til diverse artikler, tv- og radioindslag hvor Plastic Change optræder. Det er i årets løb blevet til 7 unikke omtaler, der har sat fokus på Plastic Change som organisation og problemerne med plastikforurening. Denne omtale har sat sine spor på vores sociale medier, besøgende på hjemmesiden og henvendelser fra folk der ønsker at hjælpe til eller fortælle om deres egne erfaringer med fund af plastik i naturen. Vores tilstedeværelse på de sociale medier er blevet større i og med at vi også er kommet på Twitter og Instagram. Indholdet er en blanding af artikler som vi linker til og egenproduktion af indhold. Vi forsøger at opbygge en god kontakt til vores følgere og gøre indholdet interessant at læse og dele. Vi arbejder hele tiden på at forbedre og personliggøre vores profil på de sociale medier gennem deling af informativ og engagerende indhold. Vi har kun først statistik på hjemmesiden siden 1. november, så der er ikke meget data, men vi kan se at antallet af besøgende fluktuerer med den mediedækning vi får og udsendelsen af nyhedsbreve. Herunder: Besøgende på plasticchange.org siden 1. november 2014 Herunder: Statistikken fra Facebook viser en støt fremgang uden de store udsving. Statistikkerne er trukket d. 4. Marts 2015.

10 $ Fundraising Plastic Change har en forretningsmodel der kræver at fonde, store som små, træder ind og holder hånden under den unge organisation indtil den kan selv. I Plastic Change er det et mål ikke at være afhængig af fondsbevillinger, men tværtimod i stigende grad kunne balancere driften af det nødvendige sekretariat ved hjælp af en blanding af medlemsbidrag og sponsorater. Også enkelt bidrag er væsentlige i en tid, hvor tendensen går væk fra at tegne personlige medlemsskaber og særligt yngre mennesker ønsker at donere et beløb her og nu og ikke indgå faste økonomiske aftaler. Plastic Change arbejder på at skabe den nødvendige organisatoriske infrastruktur for at imødekomme dette mix af finansieringer. På hjemmesiden er etableret en række betalingsfunktioner; Mobile Pay, PayPal, Bankoverførsel og tegning af medlemskab. Organisationen arbejder bevidst på at øge donereingsmulighederne i sin løbende kommunikation, så det bliver let tilgængeligt at støtte både enkelte aktiviteter, kampagner eller tegne et medlemskab. Over en ti-årig periode er målet, at Plastic Change går fra at være primært fondsfinansieret til at være primært medlems- og sponsorfinansieret. Fondsbevillinger vil fortsat fylde i landskabet, men det centrale er, at der kan skabes fast sekretariatsfunktion med funktioner som daglig ledelse, kampagner, økonomistyring og kommunikation. Driften af disse faste funktioner skal sikres via faste, forventelige indtægter fra især medlemmer. Målet er en LEAN organisation, en slank organisation der kan projekt-knopskydde, men ikke tippes af pinden på grund af enkelte ansøgninger der afslås har været præget af flere flotte sponsorater fra Satcom og Elvstrøm Sails og en lang række enkeltbidrag. Crowdsourcing initiativet på Growthtarde.org har skaffet væsentlige midler til istandsættelse af ekspeditionsskibet SY Christianshavn. Plastic Change er en ung organisation og det tager tid at etablere den nødvendige legimitet overfor de større fonde. Det er afgørende for organisationen at få fondsgennembrud i For at sikre dette er en række initiativer sat i værk. I 2015 vil organisationen optegne de mange frivillige arbejdskræfter og de funktioner de udfylder i et Medarbejderdiagram. I 2015 annoncerer Plastic Change sit Advisory Network. En række personligheder Fundraising - Side 10 indenfor erhvervslivet, forskning, løsninger og det politiske system vil rådgive og repræsentere Plastic Change i sit fondsarbejde. I 2015 vil Plastic Change søge en protektor, der kan åbne dørene i forhold til fundraisingen. Ansøgninger vil blive brudt ned, så de enkelte projekters profil skærpes i forhold til fondenes fundats er og ønsker om at støtte specifikke projekter. En stor del af fundraisingsbestræbelserne handler om at være derude. Plastic Change er et nyt brand i miljøverdenen og skal arbejde hårdt på at blive nævnt i diverse medier. Dette er lykkedes til fulde i 2014 med en lang række medieoptrædender, debatindlæg mm. Ekspedition Plastik til Bermuda vil øge kendskabet til Plastic Change, bl.a. via den faste blog på Ingeniøren. Intentionen for 2015 er også at annoncere og aktivere Plastic Change globalt. Verden skal vide at vi er kommet til og at vi har en ambition om at være værter for et topmøde med globale ledere på Midway. Dette er en udfordring på diverse kommunikationsplatforme, som vi vil indfri i 2015.

11 Tak for et godt 2014!

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Social Media FACTBOOK 2012

Social Media FACTBOOK 2012 Projektinvitation til Konsulent og rådgivningsvirksomheder: Social Media FACTBOOK 2012 - Vær med til at gøre Danmark til verdensmestre i sociale medier - Større fordi vi i år forventer mere end 100.000+

Læs mere

Danmarks Lungeforeningens formål og hovedaktivitet har siden 1901 været at forebygge og bekæmpe lungesygdomme og tuberkulose:

Danmarks Lungeforeningens formål og hovedaktivitet har siden 1901 været at forebygge og bekæmpe lungesygdomme og tuberkulose: Ledelsesberetning Danmarks Lungeforeningens formål og hovedaktivitet har siden 1901 været at forebygge og bekæmpe lungesygdomme og tuberkulose: Danmarks Lungeforenings formål er at: Udbrede kendskabet

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

HVEM ER PLASTIC CHANGE

HVEM ER PLASTIC CHANGE HVEM ER PLASTIC CHANGE PLASTIC CHANGE er en international organisation med base i Danmark, der arbejder på at skabe opmærksomhed om konsekvenserne af den voksende forurening med plastik i havene og miljøet.

Læs mere

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Mundtlig beretning Indledning VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN Det gør vi og det uanset, om vi repræsenterer Lærernes a-kasse eller vores faglige organisation i

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

KF 2012-2014 Beretning

KF 2012-2014 Beretning KF 2012-2014 Beretning Konstruktørforeningens beretning 2012-2014 Indhold 03 Forord 05 Det fag- og byggepolitiske område 13 Det internationale arbejde 17 Konstruktørernes arbejdsliv 27 Uddannelsesområdet

Læs mere

Organisatorisk beretning 2011-2012

Organisatorisk beretning 2011-2012 Organisatorisk beretning 2011-2012 Landsledelsens organisatoriske beretning til landsmødet i Folkebevægelsen mod EU i Gladsaxe den 27.-28. oktober 2012 40 året for Folkebevægelsens stiftelse fejres med

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Leif Olsen og Tine Fuglsang. Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark

Leif Olsen og Tine Fuglsang. Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark Leif Olsen og Tine Fuglsang Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

Indhold. Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 23 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 29

Indhold. Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 23 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 29 Årsberetning 2014 Indhold Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 23 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 29 Redaktion: LOKK Sekretariat Grafisk design:

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 6. april 2010 kl 16-19 på RUC Bilagsudsending, 23. marts 2010 Indhold Forslag til dagsorden 2 Bestyrelsens beretning de studerende er med på råd! 3 Studenterrådets regnskab 2009

Læs mere

Specialeskrivning. Når det er svært. Studenterrådgivningen

Specialeskrivning. Når det er svært. Studenterrådgivningen Specialeskrivning Når det er svært Studenterrådgivningen Indhold Forord... 2 Specialeproblemer... 3 Tal med andre om dine besværligheder med specialet... 3... 4 Vejledere... 4... 5 Struktur og rammer...

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

SOCIAL MEDIA FACTBOOK

SOCIAL MEDIA FACTBOOK SOCIAL MEDIA FACTBOOK EU-DK 2011 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF SOCIALE MEDIER Undersøgte anvendelsesområder: Produktudvikling/R&D Personale & HR Kommunikation & PR Salg & Marketing IT & Web Service & Support

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Vejen til spalteplads en PR-guide fra Katalysator Kommunikation

Vejen til spalteplads en PR-guide fra Katalysator Kommunikation Vejen til spalteplads en PR-guide fra Katalysator Kommunikation Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Hvorfor bruge ressourcer på PR? s. 1 Kapitel 2. En god historie s. 4 Kapitel 3. Hvordan finder man de interessante

Læs mere

LIVa - Forening mod skadevirkninger af prostitution. Årsberetning. 1.juli 2012-30.juni 2013

LIVa - Forening mod skadevirkninger af prostitution. Årsberetning. 1.juli 2012-30.juni 2013 LIVa - Forening mod skadevirkninger af prostitution Årsberetning 1.juli 2012-30.juni 2013 Årsberetning 2013 LIVa - Forening mod skadevirkninger af prostitution Ansvarshavende redaktør: Flora Ghosh Redaktør:

Læs mere