Q Markedskommentar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Q1 2015. Markedskommentar"

Transkript

1 Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en endog meget stor Nytårsraket. I årets første kvartal er der opnået afkast (opgjort i danske kroner) på aktiemarkederne på mellem 15% og 25%. Dette er afkast, som man normalt vil være henrykt over at modtage over et helt år! Det skal bemærkes, at mange regionale aktieafkast er kraftigt påvirket af de store valutabevægelser, der har fundet sted i årets første kvartal. Euroen og dermed den danske krone er svækket med ca. 13% mod amerikanske dollar, og når afkastet af amerikanske aktier (opgjort i danske kroner) er 13,9%, så afspejler det et amerikansk aktiemarked, der reelt lå stille i 1. kvartal. Det danske og de fleste europæiske aktiemarkeder har derimod udvist reelle kursstigninger på over 20% i kvartalet. Baggrunden for svækkelsen af euroen skal findes i en ny aggressiv pengepolitik fra den europæiske centralbank, ECB. Det centrale element i tiltaget er et massivt opkøbsprogram af stats- og bankobligationer for at tilføre likviditet til det finansielle system og dermed til erhvervslivet. Kombinationen af rigelig likviditet, lave renter, sundere banker samt en forbedret konkurrenceevne (via den svage euro) har for alvor sat gang i tilliden til europæisk økonomi. Danmarks Nationalbank har således netop revideret vækstskønnene op med ca. 0,4% i forhold til hvad man forventede i november måned. Væksten i Euroområdet ventes nu at nå 1,3% i 2015 og 1,9% i Det er denne nye positive stemning, som på de finansielle markeder bliver udtrykt via stigende aktiekurser. USA er længere fremme i den økonomiske konjunkturcyklus, og den amerikanske centralbank, FED, er så småt ved at normalisere pengepolitikken. En amerikansk renteforhøjelse rykker nærmere, og den stigende renteforskel (faldende rente i Europa, stigende rente i USA) er reelt årsagen til den amerikanske dollars stigning mod øvrige valutaer. Det store spørgsmål er naturligvis, om det amerikanske aktiemarked kan holde til en renteforhøjelse. Umiddelbart er svaret ja, hvis blot renteforhøjelsen er ventet og begrundet i tilstrækkeligt stærke økonomiske nøgletal. Danmark Kort før annoncering af detaljerne i det ovenfor nævnte opkøbsprogram i januar måned var presset på euroen så stort, at den schweiziske nationalbank, SNB, fjernede sit valutabånd til euroen. Resultatet blev, at schweizerfrancen steg med 40% mod euro. Derefter kastede valutamarkedet sin kærlighed på den danske krone, der som bekendt også er bundet til euroen. Der var i medierne meget fokus på de udenlandske spekulanter, der forventede at opnå en hurtig gevinst i tilfælde af, at båndet mellem danske kroner og euroen ville blive brudt. Men der var andre spillere på banen. Nationalbanken har opgjort, at to tredjedele af købsinteressen efter kroner, var drevet af danske institutionelle investorer, der ønskede at valutakurssikre deres aktiver i euro. Sådanne aktiver er normalt ikke valutakurssikret, fordi man antager, at kronen er fastlåst til euroen. Men hvis der opstår en risiko for, at dette valutabånd brydes på en måde hvor kronen styrkes mod euro, ja så vil danske investorer med aktiver i euro have risiko for et tab. Derfor gennemførte de valutaafdækning, og det sker som bekendt ved at man sælger euro mod kroner på valutaterminskontrakter. Det var denne trafik, der styrkede kronen mod euroen. Nationalbanken reagerede prompte ved at sænke renten gentagne gange for på den måde at gøre det dyrt at spekulere i en kronestyrkelse. Samtidig gennemførte Nationalbanken massiv intervention i markedet via salg af danske kroner mod valuta i et omfang, som aldrig er set tidligere. Endelig besluttede Finansministeriet at stoppe udstedelsen af statsobligationer, for på den måde at tvinge den lange danske rente ned og derved gøre det dyrt for investorerne at placere midler i danske kroner. De foreløbige resultater af "den store danske valutakrig" i 1. kvartal tyder på, at Nationalbanken trak sig ud af kampen som sejrherre, idet presset med kronen er aftaget mod kvartalets slutning. I 1. kvartal er den danske valutareserve steget fra kr. 457,6 mia. ved indgangen til 1. kvartal til kr. 737,1 mia. ultimo kvartalet. Stigningen udgør kr. 279,5 mia. svarende til 61%. Valutareserven er helt overvejende steget via intervention i markedet i januar og februar måned, hvor Nationalbanken solgte kroner mod valuta for i alt kr. 280 mia. Udsigterne for de finansielle markeder for 2. kvartal 2015 Q Efter et så forrygende 1. kvartal er det naturligt at investorerne stopper op og spørger sig selv: Kan det nu fortsætte? Man skal som nævnt huske på, at en stor del af de seneste måneders afkast også i 2014 var drevet af valutabevægelser. Når forholdene på valutamarkedet normaliseres vil det i et vist omfang få negativ effekt på afkastene på både obligationer og især - udenlandske aktier. Men dette ændrer ikke ved, at det realøkonomiske billede i Europa ser mere lyst ud end man har set i mange år. Forbrugernes og erhvervslivets tillidsindikatorer peger opad, og det kan nok så meget uro i Grækenland ikke ændre på. Så jo, det skal nok blive et godt 2. kvartal på de finansielle markeder!

2 Pulje 1 - Obligationer Første kvartal af 2015 bød, ligesom tilfældet var sidste år, på yderligere rentefald på langt de fleste obligationsmarkeder verden over. Rentefaldet var overraskende, da de økonomiske udsigter, både i USA og i Europa, generelt så pænere ud. Også i dette kvartal var rentefaldet imidlertid delvist baseret på en flight-to-quality i takt med, at den politiske risiko, specielt i Grækenland, var stigende. Yderligere medførte den kraftige pengepolitiske ekspansion fra ECB, at inflationsforventningerne blev på de lave niveauer fra ultimo sidste år. I marts steg inflationsforventningerne en smule, men det påvirkede ikke hverken de lange eller korte renter. Udviklingen i renterne var forskellig på tværs af regionerne. De 10-årige statsrenter faldt både i USA og i Tyskland, men rentefaldet var dog lidt større i Tyskland, og klart størst i Danmark, hvor Danmarks Nationalbank har kæmpet for at holde kronekursen fast i forhold til EUR. De korte renter faldt en smule både i Tyskland og i USA, men i Danmark faldt den 2-årige rente med hele 0,39 pct.-point til et aktuelt niveau på -0,42%. Da den 10-årige rente i Danmark faldt med hele 0,57 pct.-point, skete der generelt en udfladning af rentekurven. De aktuelle statsrenter i Danmark er stadig på et ekstremt lavt niveau, og der må forventes en vis korrektion, når (og hvis) Danmarks Nationalbank har vundet valutakrigen. Spændet mellem Danmark og Tyskland var meget volatilt i kvartalet, men sluttede omkring de 0,10 pct.-point fra starten af Renteniveauet for 10-årige statsobligationer er stadig klart højere i USA end i Tyskland og Danmark. Den amerikanske 10-årige rente endte kvartalet i 1,92%, hvilket skal sammenholdes med en 10-årig tysk rente på 0,18%. I Danmark er renten ultimo kvartalet 0,28% altså lidt højere end i Tyskland. Pulje 1 - Danske Obligationer leverede i første kvartal 2015 et afkast på 4,78 pct. (før pensionsafkastskat). Obligationer 4.78% 4.71% 3.99% 4.78% 4.71% 3.99% Obligationer 10.7% 9.1% 5.8% 4.9% -2.1% -1.8% 10.7% 9.1% Obligationer 12.68% 6.39% 6.79% 6.83% 4,5 Danske Stat % 2.5 NYK E SDO 2047 IO % 1,75 Danske Stat % 2 RD T SDRO 2019 apr 10.8% 2 RD T SDRO 2018 Jan 8.2%

3 Pulje 2 - Danske Aktier Det danske aktiemarked har i den grad sat det lange ben foran i årets første kvartal med en indeksstigning på mere end 20%! Den store appetit på danske aktier skal bl.a. findes ved at se, hvad der er sket på obligationsmarkederne; Tiltagende bekymringer for deflation og langvarig økonomisk opbremsning i den europæiske økonomi fik ECB til tidligt i kvartalet at lancere et historisk opkøbsprogram af obligationer for EUR 60 mia. månedligt i en periode på mindst 18 måneder. Dette har fået de europæiske renter samt EUR til at dykke, og i løbet af kvartalet opstod massiv spekulation om, hvorvidt den danske krone kunne fastholde sit bånd til EUR. Som forsvar har nationalbanken skruet de danske renter yderligere ned til nu -0,75%. De lave renter har sat yderligere fokus investorernes søgen efter afkast andre steder, og flere og flere danske selskaber har i forbindelse med årsrapporteringerne meldt sig under fanerne med høje udbyttebetalinger, som også har bidraget til kvartalets performance. Den relative performance blev specielt hjulpet af overvægten i Per Aarsleff, Novo Nordisk, NKT og Pandora samt undervægten i TDC. I modsat retning trak undervægten i Genmab og Bavarian Nordic samt overvægten i Royal Unibrew, Auriga og Coloplast. Pulje 2 - Danske Aktier gav i 1. kvartal et afkast på 21,95 pct. (før pensionsafkastskat). Danske Aktier 21.95% 21.78% 18.44% 21.95% 21.78% 18.44% Danske Aktier -12.6% -10.7% 26.4% 22.4% 32.4% 27.5% 23.0% 19.5% Danske Aktier 35.33% 30.99% 21.29% 16.08% Danske Bank 10.5% Novo Nordisk A/S 10.2% A P Møller - Mærsk B 8.6% Pandora A/S 8.0% Vestas Wind Systems 7.6%

4 Pulje 3 - Mixpulje Minimum årsafkast på aktiemarkederne. Regionalt har Europa, og især Danmark, ført an, mens USA og Emerging Markets har stået i stampe. Da dollaren har fortsat styrkelsen, har man som dansk investor dog fået en betydelig valutagevinst, hvilket betyder, at aktieafkastene på alle de store indeks ser særdels pæne ud i DKK-termer. For obligationsinvestorer har det også været et godt kvartal, idet de nominelle renter er faldet gennem perioden. Samtidig er inflationsforventningerne i samme periode steget, hvilket tilsammen har ført til et kollaps i realrenten, som i forvejen var negativ. Puljen har være allokeret med en overvægt til aktier og en undervægt til obligationer og har i første kvartal 2015 givet et afkast på 5,64 pct. (før pensionsafkastskat). Mixpulje Minimum har været investeret siden 28. marts 2014 Mixpulje Minimum 5.64% 5.43% 4.60% 5.64% 5.43% 4.60% Mixpulje Minimum -% -% -% -% -% -% 2.0% 1.7% Mixpulje Minimum 7.56% -% -% -% 2 RD T SDRO 2019 apr 12.1% 1,75 Danske Stat % SEBinvest Danske Aktier 10.0% 2 NYK H SDO X 2020 Apr 9.2% 2 RD T SDRO 2020 Jan 9.2%

5 Pulje 4 - Mixpulje Middel årsafkast på aktiemarkederne. Regionalt har aktiemarkeder i Europa, og især Danmark, ført an, mens USA og Emerging Markets har stået i stampe. Da dollaren har fortsat styrkelsen, har man som dansk investor dog fået en betydelig valutagevinst, hvilket betyder, at aktieafkastene på alle de store indeks ser særdels pæne ud i DKK-termer. For obligationsinvestorer har det også været et godt kvartal, idet de nominelle renter er faldet gennem perioden. Samtidig er inflationsforventningerne i samme periode steget, hvilket tilsammen har ført til et kollaps i realrenten, som i forvejen var negativ. Puljen har være allokeret med en overvægt til aktier og en undervægt til obligationer og har i første kvartal 2015 givet et afkast på 10,46 pct. (før pensionsafkastskat). Mixpulje Middel 10.46% 10.33% 8.75% 10.46% 10.33% 8.75% Mixpulje Middel 0.4% 0.4% 12.2% 10.4% 12.5% 10.6% 11.8% 10.0% Mixpulje Middel 18.54% 14.10% 11.19% 8.70% SEBInvest Nordamerika Indeks (SEB AB) 14.0% SEBInvest Europa Small Cap 9.2% 2 RD T SDRO 2019 apr 6.5% 1,75 Danske Stat % 2 RD T SDRO 2020 Jan 4.9%

6 Pulje 5 - Globale Aktier årsafkast på aktiemarkederne. Regionalt har Europa, og især Danmark, ført an, mens USA og Emerging Markets har stået i stampe. Da dollaren har fortsat styrkelsen, har man som dansk investor dog fået en betydelig valutagevinst, hvilket betyder, at aktieafkastene på alle de store indeks ser særdels pæne ud i DKK-termer. Målt over kvartalet leverede globale aktier et afkast på godt 14,94 pct. målt ved MSCI World opgjort i DKK. Aktierne i Pulje 5 er allokeret med en overvægt til Europa og en undervægt til amerikanske og emerging markets aktier. Pulje 5 - Globale Aktier gav i første kvartal af 2015 et afkast på 16,37 pct. (før pensionsafkastskat). Globale Aktier 16.37% 16.19% 13.71% 16.37% 16.19% 13.71% Globale Aktier -0.1% -0.1% 12.5% 10.5% 20.9% 17.7% 17.5% 14.8% Globale Aktier 34.28% 19.95% 15.28% 7.14% SEBInvest Nordamerika Indeks (SEB AB) 50.3% SEBInvest Europa Small Cap 25.9% SEBInvest Europa Indeks (SEB AB) 8.7% SEBInvest Japan Hybrid (DIAM) 7.6% Wealth Invest AKL SEB Global EME DKK (Earnest) 3.5%

7 Pulje 6 - Mixpulje Høj årsafkast på aktiemarkederne. Regionalt har aktiemarkeder i Europa, og især Danmark, ført an, mens USA og Emerging Markets har stået i stampe. Da dollaren har fortsat styrkelsen, har man som dansk investor dog fået en betydelig valutagevinst, hvilket betyder, at aktieafkastene på alle de store indeks ser særdels pæne ud i DKK-termer. For obligationsinvestorer har det også været et godt kvartal, idet de nominelle renter er faldet gennem perioden. Samtidig er inflationsforventningerne i samme periode steget, hvilket tilsammen har ført til et kollaps i realrenten, som i forvejen var negativ. Puljen har være allokeret med en overvægt til aktier og en undervægt til obligationer og har i første kvartal 2015 givet et afkast på 13,11 pct. (før pensionsafkastskat). Mixpulje Høj har været investeret siden november Mixpulje Høj 13.11% 12.95% 10.97% 13.11% 12.95% 10.97% Mixpulje Høj 3.0% 2.6% 13.8% 11.7% 14.4% 12.2% 13.8% 11.7% Mixpulje Høj 22.97% 16.22% -% -% SEBinvest Danske Aktier 31.3% SEBInvest Nordamerika Indeks (SEB AB) 16.4% SEBInvest Europa Small Cap 12.3% SEBinvest Kreditobligationer (Euro) 5.8% 2 RD T SDRO 2019 apr 4.7%

8 Pulje 7 - Korte Obligationer Første kvartal af 2015 bød, ligesom tilfældet var sidste år, på yderligere rentefald på langt de fleste obligationsmarkeder verden over. Rentefaldet var overraskende, da de økonomiske udsigter, både i USA og i Europa, generelt så pænere ud. Også i dette kvartal var rentefaldet imidlertid delvist baseret på en flight-to-quality i takt med, at den politiske risiko, specielt i Grækenland, var stigende. Yderligere medførte den kraftige pengepolitiske ekspansion fra ECB, at inflationsforventningerne blev på de lave niveauer fra ultimo sidste år. I marts steg inflationsforventningerne en smule, men det påvirkede ikke hverken de lange eller korte renter. Udviklingen i renterne var forskellig på tværs af regionerne. De 10-årige statsrenter faldt både i USA og i Tyskland, men rentefaldet var dog lidt større i Tyskland, og klart størst i Danmark, hvor Danmarks Nationalbank har kæmpet for at holde kronekursen fast i forhold til EUR. De korte renter faldt en smule både i Tyskland og i USA, men i Danmark faldt den 2-årige rente med hele 0,39 pct.-point til et aktuelt niveau på -0,42%. Da den 10-årige rente i Danmark faldt med hele 0,57 pct.-point skete der generelt en udfladning af rentekurven. De aktuelle statsrenter i Danmark er stadig på et ekstremt lavt niveau, og der må forventes en vis korrektion, når (og hvis) Danmarks Nationalbank har vundet valutakrigen. Spændet mellem Danmark og Tyskland var meget volatilt i kvartalet, men sluttede omkring de 0,10 pct.-point fra starten af Renteniveauet for 10-årige statsobligationer er stadig klart højere i USA end i Tyskland og Danmark. Den amerikanske 10-årige rente endte kvartalet i 1,92%, hvilket skal sammenholdes med en 10-årig tysk rente på 0,18%. I Danmark er renten ultimo kvartalet 0,28% altså lidt højere end i Tyskland. Pulje 7 - Danske Obligationer leverede i første kvartal 2015 et afkast på 0,84 pct. (før pensionsafkastskat). Korte Obligationer 0.84% 0.82% 0.69% 0.84% 0.82% 0.69% Korte Obligationer 3.7% 3.1% 2.6% 2.2% 0.3% 0.3% 1.3% 1.1% Korte Obligationer 1.27% 1.64% 2.14% 2.84% 2 BRF B RO Jan 19.1% 2 RD T SDRO 2017 Apr 12.6% 2 RD T SDRO 2019 apr 10.7% 2 NYK H SDO 2020 Jan 10.4% 4 NDA 2 SDRO 2016 Jan 7.5%

9 Pulje 8 - Mixpulje Lav årsafkast på aktiemarkederne. Regionalt har aktiemarkeder i Europa, og især Danmark, ført an, mens USA og Emerging Markets har stået i stampe. Da dollaren har fortsat styrkelsen, har man som dansk investor dog fået en betydelig valutagevinst, hvilket betyder, at aktieafkastene på alle de store indeks ser særdels pæne ud i DKK-termer. For obligationsinvestorer har det også været et godt kvartal, idet de nominelle renter er faldet gennem perioden. Samtidig er inflationsforventningerne i samme periode steget, hvilket tilsammen har ført til et kollaps i realrenten, som i forvejen var negativ. Puljen har være allokeret med en overvægt til aktier og en undervægt til obligationer og har i første kvartal 2015 givet et afkast på 7,47 pct. (før pensionsafkastskat). Mixpulje Lav 7.47% 7.29% 6.18% 7.47% 7.29% 6.18% Mixpulje Lav 3.1% 2.6% 9.8% 8.3% 8.0% 6.8% 8.5% 7.2% Mixpulje Lav 12.66% 10.20% 8.57% 7.22% 2 RD T SDRO 2019 apr 12.3% 1,75 Danske Stat % 2 RD T SDRO 2020 Jan 8.0% 4 NYK E SDO 2041 ALM 7.6% SEBInvest Nordamerika Indeks (SEB AB) 7.5%

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

Aktiestrateger spår dansk kursfest i 2015

Aktiestrateger spår dansk kursfest i 2015 ONSDAG 31. DECEMBER NR. 251 / 2014 ÅRGANG 119 PRIS 28,00 KR. Udenlandsk arbejdskraft / 20-21 Topchefers klare ønske til statsministerens nytårstale: Åbn grænserne Helle Ib / 21 Ønskeseddel fra topchefer

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Japan som investerings destination

Japan som investerings destination Perspektiv 1 15 som investerings destination Af porteføljeforvalter Morten Springborg og porteføljeforvalter Lars Wincentsen Budgetunderskuddet i er i en kategori for sig selv, og centralbankens nye kvantitative

Læs mere

Kan kriser forudsiges?

Kan kriser forudsiges? 35 Kan kriser forudsiges? Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I løbet af 28 blev verdensøkonomien ramt af en krise, hvis lige ikke er set siden den store depression i 193'erne.

Læs mere

!"#$%&%'"(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+"&2021'1"30#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+"&2021'' '

!#$%&%'(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+&2021'130#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+&2021'' ' !"#$%&%'"(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+"&2021'1"30#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+"&2021'' ' 5.(-3(/+#"6%10'."#7#%0'89:;'

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

danmarks nationalbank Statens låntagning og gæld

danmarks nationalbank Statens låntagning og gæld danmarks nationalbank Statens låntagning og gæld 2013 Danmarks Nationalbank Statens låntagning og gæld 2013 Statens låntagning og gæld 2013 Det er tilladt vederlagsfrit at kopiere fra publikationen, forudsat

Læs mere

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark?

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 49 Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? Af Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling Marianne Clausager Koch, Økonomisk Afdeling Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Morten Spange, Økonomisk

Læs mere

Rentestigningerne også på ferie, men de kommer tilbage

Rentestigningerne også på ferie, men de kommer tilbage Rentestigningerne også på ferie, men de kommer tilbage En af årets overraskelser i 2014 er, hvor lavt obligationsrenterne ligger her ved starten på 2. halvår. Efter en lille opblussen i starten af juni

Læs mere

Bliv bedre til at investere

Bliv bedre til at investere liv bedre til at investere Hvad der er godt og skidt at sætte sparepenge i lige nu, giver børseksperten Lars Tvede et par bud på her. På flere områder ser han både store trusler og muligheder. Juni 2012

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Stadig kredittørke i erhvervslivet

Stadig kredittørke i erhvervslivet Stadig kredittørke i erhvervslivet AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Siden krisen tog sin begyndelse i 2008 har banksektoren

Læs mere

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark OVERBLIK Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst Analyse af børsintroduktioner i Danmark SIDE 2 Velkommen En gylden mulighed Efter fem år med økonomisk krise har de seneste måneder langt om længe budt på

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE DANSK MODE 1 PILEN PEGER DEN RIGTIGE VEJ Mode- og tekstilbranchen er blandt landets vigtigste eksporterhverv. Men kan branchen tjene penge? Og har den overhovedet lært af de hårde tider, som

Læs mere

HVORFOR ER PRISSTABILITET

HVORFOR ER PRISSTABILITET PRISSTABILITET: HVORFOR ER PRISSTABILITET VIGTIG FOR DIG? INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 3 4 5 Forord 5 Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? 6 Sammendrag 6 2 Kapitel 2 Pengenes historie -

Læs mere

DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK. årsager, konsekvenser og læring

DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK. årsager, konsekvenser og læring 1 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK årsager, konsekvenser og læring 2 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK årsager, konsekvenser og læring Publikationen kan hentes på Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside:

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Strategisk Fokus. Juni 2015

Strategisk Fokus. Juni 2015 Juni 2015 Cheføkonom Ulrik H. Bie, ulbi@nykredit.dk, 44 55 11 41 Chefstrateg Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk, +45 44 55 18 10 Chefanalytiker Tore Stramer, tors@nykredit.dk, 44 55 34 76 Seniorøkonom Anna

Læs mere

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares?

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? 1 Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk Afdeling

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Investering. for. begyndere

Investering. for. begyndere Dette hæfte kan frit distribueres elektronisk såvel som fysisk, blot det sker i samlet og uredigeret form. Investering for begyndere...en simpel indføring i aktiehandel (1. udgave, november 2007) af Peter

Læs mere