ALM. BRAND. Bladet NR. 4 NOVEMBER Opjustering, men fortsat underskud. Kloakker klarer det ikke alene. Markant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALM. BRAND. Bladet NR. 4 NOVEMBER 2011. Opjustering, men fortsat underskud. Kloakker klarer det ikke alene. Markant"

Transkript

1 ALM. BRAND Bladet NR. 4 NOVEMBER 2011 Opjustering, men fortsat underskud Kloakker klarer det ikke alene Markant imagefremgang i 2011

2 Opjustering, men fortsat underskud 1 2 Et meget tilfredsstillende overskud i såvel Skade som Liv resulterer i, at forventningerne til årets resultat opjusteres med 50 mio.kr. til 325 mio.kr. før skat og før tab og nedskrivninger i banken. Banken udvikler sig samtidigt som forventet. Det samlede koncernresultat efter årets første tre kvartaler ender i et minus på 160 mio.kr. inklusive tab og nedskrivninger i banken. D et er mange års intensivt arbejde med f.eks. indarbejdelse af nye it-systemer i arbejdsdagen og øget brug af lean management-redskaber til at løse opgaverne hurtigere, bedre og smartere for kunderne, der viser sig stadigt tydeligere på omkostningsprocenten. Koncernens skadeforsikringsselskab kommer ud af tredje kvartal med en historisk lav omkostningsprocent på 14,7. År til dato er tallet 15,7 %. Den lave omkostningsprocent bidrager sammen med de fortsatte skadeforbyggende aktiviteter og større selvrisici til, at Combined Ratio år til dato ender på 93. Det selvom skybruddet i juli kostede selskabet 141 mio.kr. af egen lomme. Samlet set ender skadeforsikringsaktiviteterne år til dato med et meget tilfredsstillende overskud på 283 mio.kr. før skat, hvilket er bedre end forventet. Resultatet er udover lavere omkostninger positivt påvirket af stigende præmieindtægter, faldende udgifter til bl.a. storskader, indbrudsskader og småskader samt afløbsgevinster. Banken som forventet Bankaktiviteterne udvikler sig fortsat som forventet, om end resultatet stadig er meget utilfredsstillende. Alm. Brand Bank fik i tredje kvartal et underskud før skat, men inklusive tab og nedskrivninger på 156 mio.kr., hvilket sender resultatet for året indtil nu i et minus på 504 mio.kr. Bankens resultat er fortsat negativt påvirket af tab og nedskrivninger på 357 mio.kr. i de tre kvartaler. Det er som forventet, men på et højt niveau. Resultatet er dog forbedret med 156 mio.kr. i forhold til samme periode sidste år, hvilket betyder, at udviklingen i banken stadig går i den rigtige retning. VIGTIGE NØGLETAL VÆRD AT VIDE OM KVARTALSRAPPORTEN (ÅR TIL DATO) Samlet omsætning: 5,3 mia.kr. Koncernunderskud: 160 mio.kr. Vækst i skadeforsikringspræmierne: 0,2 % Overskud i Alm. Brand Forsikring: 283 mio.kr. Combined Ratio: 93,0 Underskud i Alm. Brand Bank: 504 mio.kr. Omkostningsprocent: RING 15,7 TIL ALM. BRAND BANK Overskud PÅ 35 i Alm. 47 Brand Liv og Pension: 100 mio.kr. Tab og nedskrivninger i banken: 357 mio.kr. Forventninger til helåret: 325 mio.kr. før tab og nedskrivninger Vidste du at......du fire gange om året i forbindelse med hver regnskabsaflæggelse kan følge webcast-præsentationen af regnskabet live på Alm. Brands hjemmeside? Klik ind på og gå ind under Om Alm. Brand / Investor Relations / Præsentationer og webcast / Webcasts.

3 Udover tab og nedskrivninger er resultatet påvirket af negative kursreguleringer som følge af dels uroen på de finansielle markeder i kølvandet på de økonomiske udfordringer i bl.a. Grækenland og Italien, dels kreditrelaterede nedskrivninger på pantebreve. Kunderne indbetalte i årets første ni måneder samlet set 13 % mere til deres pensionsordninger og investeringsordninger sammenlignet med året før. Det er indbetalingerne til investeringsordninger i banken, der har drevet den store vækst. Banken fortsætter med at nedbringe sin udlånsportefølje. År til dato er den reduceret med 1,3 mia.kr. til nu at udgøre godt 11 mia.kr. Flere indbetaler til pension Livselskabet leverer igen et positivt kvartalsresultat. År til dato kommer selskabet ud med et meget tilfredsstillende overskud på 100 mio.kr., hvilket er bedre end forventet. Alm. Brand Liv og Pension leverer på trods af den finansielle uro et pænt investeringsafkast. For hver 100 kr. kunderne har investeret, har de fået et afkast på 5,60 kr. Det svarer til et årligt afkast på 7,4 %. UNDERLIGGENDE COMBINED RATIO Positiv udvikling i underliggende forretning 84,8 88,8 85,5 86,0 81, kvt kvt Note: Den underliggende forretning er Combined Ratio eksklusive storskader, vejrligsskader, genetableringsomkostninger og afløbsresultat.

4 Hvad sagde analytikerne? 3 4 Analytikerne glæder sig igen over, at skade- og livsforsikringsaktiviteterne fortsat forbedres. Særligt omkostningsprocenten overrasker positivt, ligesom selskabets livsforsikringsaktiviteter udvikler sig særdeles positivt. Til gengæld bekymrer banken fortsat samtidig med, at reduktionen i udlån i tredje kvartal har været lavere end forventet. -S tærk forsikringsdrift danner grundlag for opjustering, skriver Nicolaj Jeppesen fra Sydbank og hæfter sig ved, at opjusteringen er præget af en flot udvikling i skadeforløbet, hvor både erstatnings- og omkostningsniveauet bidrager positivt. - Nettorente- og gebyrindtægterne var lavere end forventet, og tab og nedskrivninger lå i den høje ende. Det er ikke betryggende, og ligeledes ser udviklingen i den globale og danske økonomi ikke ud til at bedres, skriver Peter Fledelius fra Nordea Markets. Resultatet i Alm. Brand Liv får ligeledes positive ord med på vejen. Claus Grøn Therp fra SEB Enskilda konstaterer, at resultaterne i Liv har vist sig overraskende stabile, hvilket ikke er kutyme i den branche. Samtidig har det ikke været nødvendigt at binde kunderne til selskabet med kursværn, og bonusreserven er således fortsat positiv på 3,1 %. Ifølge Lars Holm fra Danske Markets var resultatet langt hen ad vejen som forventet. Forsikringsaktiviteterne fortsætter den positive udvikling, mens bankens tab og nedskrivninger forbliver på samme niveau som i de foregående kvartaler. Og det er fortsat banken, som analytikerne bekymrer sig om. Langsommere reduktion i udlån i tredje kvartal Flere analytikere er bekymret over, at reduktionen i Alm. Brands udlån går ned i tempo i tredje kvartal. - En fortsat reduktion af udlån er afgørende for at forbedre Alm. Brands finansieringssituation, skriver Peter Fledelius fra Nordea Markets. Ifølge Lars Holm fra Danske Markets vil de forværrede makroøkonomiske forhold gøre det sværere at reducere udlån. Han finder det dog betryggende, at ledelsen i Alm. Brand fortsat forventer, at der vil ske en løbende reduktion i udlån. Vidste du at......du både før og efter hver regnskabsoffentliggørelse kan se konsensusestimater samt aktieanalytikernes anbefalinger og kursmål? Klik ind på og gå ind under Investor Relations / Alm. Brand aktien.

5 Besøg fra Finanstilsynet spøger Alm. Brand Bank havde sidste gang besøg af Finanstilsynet i tredje kvartal 2010, og blandt analytikerne er der en forventning om, at Finanstilsynet inden for kort tid igen vil komme på besøg hos Alm. Brand Bank. Både Peter Fledelius fra Nordea Markets og Lars Holm fra Danske Markets ser en risiko for større nedskrivninger som følge af Finanstilsynets inspektion. De ser dog ligeledes en mulighed for, at en positiv inspektion vil kunne give mere tiltro til kvaliteten af Alm. Brands udlån. overskygges af banken, der bliver ved med at have høje tab og nedskrivninger. To køb, et hold og tre sælg Danske Markets samt SEB Enskilda fastholder deres købsanbefaling på Alm. Brand-aktien. Claus Grøn Therp fra SEB Enskilda ser således Alm. Brand-aktien som særdeles undervurderet og forventer, at skade- og livsforsikringsaktiviteterne vil blive en stadig mere dominerende del af værdisætningen, efterhånden som risikoen på banken aftager. Kortsigtet risiko, langsigtet værdi Peter Fledelius fra Nordea Markets opsummerer, at Alm. Brand-aktien er fanget i en kamp mellem den langsigtede værdi og kortsigtede risiko. Der ligger en betydelig værdi i forsikringsaktiviteterne efter de mange forbedringsinitiativer, som ledelsen har gennemført, men de Nordea fastholder deres holdanbefaling, mens Handelsbanken, Carnegie og Sydbank har en salgsanbefaling på aktien.

6 Kloakker klarer det ikke alene 5 6 Kommuner og forsikringsselskaber skal løse klimaudfordringerne sammen S elv om skadedirektør Brian Wahl Olsen til stor morskab på dansk-engelsk konstaterede, at ze ice is melting at ze powls, så var der ikke meget at grine af for deltagerne på mæglerafdelingens seminar Fokus på det offentlige 2011 den 26. oktober på Midtermolen. - Hvis kommunerne ingenting gør, så øger det risikoen for eksempelvis erstatningssager fra borgere og grundejerforeninger, tvungent tilbagekøb af boliger/boligområder, eller at ejendomme ikke kan forsikres, vurderede Brian Wahl Olsen. I sit indlæg, der handlede om klimaforandringerne set fra et forsikringsselskabs side, optegnede Brian Wahl Olsen nemlig en række konsekvenser af stigninger i temperaturen og vandstanden, mængden og hyppigheden af nedbør og tørkeperioder samt antallet af storme. For kommunerne er konsekvenserne bl.a. højere grundvandsspejl, utilstrækkelig kloakkapacitet, nye permanente søer og vådområder samt øget risiko for oversvømmelser fra åer og vandløb. Konsekvenser der i sidste ende kan påvirke borgernes forsikringspræmier og huspriser samt kommunens skattegrundlag. Fra problem til ressource - Kommunerne er nødt til at planlægge bedre og mere langsitet, end de gør i dag. Der er ikke ressourcer i kommunerne til at bygge tilstrækkeligt med nye og større kloakker. Der skal i stedet tænkes mere i tilbageholdelse, forsinkelse og afledning af vandet, lød budskabet fra Brian Wahl Olsen. Ifølge skadedirektøren bør kommunerne således investere i løsninger, der omhandler f.eks. genanvendelse af regnvand, etablering af faskiner, åbne kanaler, søer/bassiner og kontrollerede oversvømmelser på dertil indrettede arealer. Løsninger der i fremtidens byplanlægning kan forvandle regnvand fra et problem til en ressource. Nødvendigt med samarbejde Landets kommuner og forsikringsselskaber er derfor nødt til at gå sammen for at løse de forestående klimaudfordringer. - Vi er nødt til at arbejde mere og bedre sammen om at finde langtidsholdbare løsninger på de udfordringer, der vil opstå som følge af klimaforandringerne. Alm. Brand vil gerne opfordre til et sådant samarbejde. Vi vil gerne være med til at sikre, dels at kunderne kan få deres hus forsikret til en fornuftig pris, dels at de ikke igen og igen får ødelagt deres værdier af vand. Vi skal også sikre, at regnvand bliver behandlet som en vigtig ressource i stedet for at blive ledt direkte i kloakken, som det sker i dag, understregede Brian Wahl Olsen. Han pointerede samtidigt, at samarbejdet passende kunne starte i den task-force, som miljøminister Ida Auken ønsker at nedsætte. Den skal planlægge, hvordan kommunerne kan ruste sig mod kommende skybrud som følge af klimaforandringerne. - Alm. Brand vil meget gerne hjælpe ministeren og kommunerne med at løse de klimaudfordringer, vi sammen står over for, sagde Brian Wahl Olsen. Tip! På har vi samlet en række gode råd til, hvordan du undgå skader i forbindelse med kraftig regn. Nogle af dem kan du selv klare her og nu, mens de mere langsigtede løsninger kræver hjælp og rådgivning fra fagfolk.

7 Jeg frygtede det værste i St. Andst Beboerne var rystede, men husene er sluppet relativt billigt, lyder konklusionen fra Alm. Brands taksator i området F yrværkerilageret i St. Andst sprang i luften lørdag den 8. oktober, og allerede søndag var Alm. Brands taksator på stedet for at besigtige skader, men også for at høre om forsikringskundernes oplevelser i området. Han havde navne på 34 Alm. Brand kunder med i tasken, da han med bange anelser kørte mod ulykkesstedet. - Da jeg kørte til St. Andst, frygtede jeg det værste. Jeg havde fulgt med i fjernsynet, billederne var voldsomme, og i det hele taget var det jo slået meget stort op, og det bragte minder om ulykken i Seest frem, fortæller Thyge Thisgård Christensen, der er Alm. Brands taksator i området. Styr på skaderne Der var et stort opbud af politi, oprydningshold, journalister og borgere i området, da Thyge Thisgård Christensen ankom, men ret hurtigt kunne han danne sig et overblik. - Allerede på førstedagen mødte jeg mange af vores kunder og fik en snak om ulykken. Jeg fik set nogle huse, og det stod klart for mig, at chokket var større end de egentlige skader. Mange var meget rystede over et nyt fyrværkeriuheld og så et ulovligt lager af krudt, som ingen vidste noget om men de materielle skader kunne vi få styr på næsten med det samme, siger Thyge Thisgård Christensen. Håndværkere hurtigt i gang Dagen efter havde han en håndværker med ud for at besigtige skaderne, og det drejede sig mest om mindre skader som smadrede ruder, små revner i murværket og ting, der var faldet ned fra hylderne. 12 af de 34 kunder havde fået skader. - Det var nemt at se, hvad der skyldtes eksplosionen, og kunderne var også helt klar på det, så håndværkere kunne gå i gang umiddelbart efter. Så på den måde har det været nemt, forklarer Alm. Brands taksator. Fik tilbudt krisehjælp Til gengæld var chokket ikke så nemt at ryste af sig. Specielt var børnene oprevet, og i et par familier fik de tilbudt krisehjælp på stedet. - Politiet havde gennemsøgt området og vækket folk om natten, så selvfølgelig havde det været hårdt for mange af beboerne. Derfor var det også rart at kunne være der hurtigt og fortælle: Det og det skal I ikke bekymre jer om. Det tager vi os af, slutter Thyge Thisgård Christensen. Vidste du at......såfremt du er pluskunde i Alm. Brand og har tegnet en familieforsikring, så er psykologisk krisehjælp en del af grunddækningen? Læs mere om Alm. Brands familieforsikring på under Forsikring / Hus og hjem / Familieforsikring (indbo).

8 Markant imagefremgang i Alm. Brand Forsikring oplevede branchens næststørste imagestigning K underne ser mere positivt på Alm. Brand i år sammenlignet med sidste år. Det viser den seneste EPSI-måling (Extended Performance Satisfaction Index), der blev offentliggjort den 7. november. - Samtidigt havde vi en dårlig presseomtale i juli i forbindelse med en misforståelse om, hvorvidt vi dækkede kunder med skybrudsskader. Det gør vi narturligvis, fortsætter hun. Når det gælder kundernes bedømmelse af forsikringsselskabernes image i 2011, så oplevede Alm. Brand den næststørste fremgang siden Med en stigning på 4,7 til i dag 70,4 har koncernen samtidig fået generobret en pæn del af det imagetab på 7,4, som Alm. Brand oplevede i perioden 2008 til Vi er glade for, at kunderne igen ser mere positivt på os. Kunder reagerer på negativ presseomtale, og Alm. Brand har som koncern de sidste par år ikke leveret de økonomiske resultater, der med rette var forventet af os. Det satte sig i imaget. Men ved halvåret viste såvel forsikrings- som liv- og pensionsselskabet igen rigtig gode resultater, og det, tror jeg, har haft en positiv betydning for kundernes opfattelse af Alm. Brand i dag, siger kommunikationsdirektør Susanne Biltoft i en kommentar til undersøgelsen. Fastholdt kundetilfredshed Også hvad angår kundetilfredsheden, så fastholdt Alm. Brand resultatet på 72,2 fra Dermed har koncernen standset faldet på 3,6 fra perioden 2008 til 2010, hvor branchen til sammenligning kun faldt 1,4. EPSI måler samtidig de enkelte selskabers profil. Kunderne bliver bedt om at vurdere de enkelte selskaber på i alt syv parametre. I forhold til sidste år oplevede Alm. Brand en fremgang på Image, Forventninger, Produktkvalitet og Servicekvalitet. Endvidere fastholdt selskabet sit resultat fra sidste år på parametrene Værdi for pengene, Kundetilfredshed og Loyalitet. Forsikringsbranchen som helhed oplevede en imagefremgang på 4,1 til i dag 73,4, og Alm. Brand ligger trods den flotte stigning fortsat i den nederste tredjedel blandt de store og mellemstore forsikringsselskaber. - Jeg tror dog også, at forsikringskundernes opfattelse af Alm. Brand er påvirket af det økonomiske og finansielle blæsevejr, banken er ude i - selv om der jo ikke er nogen sammenhæng mellem udfordringerne i banken og forsikringsselskabets håndtering og service af sine kunder, pointerer Susanne Biltoft. Vidste du......at på Forsikringsguiden.dk kan du når du søger på de enkelte forsikringsprodukter se et treårigt gennemsnit af de enkelte forsikringsselskabers EPSI-målinger plus de enkelte selskabers klageprocent i Ankenævnet for Forsikring? Klik ind på vælg en forsikringstype og se såvel priser som forsikringsvilkår fra op til 14 forsikringsselskaber.

9 Nu kan du langtidsleje din drømmebil Den 18. november introducerede Alm. Brand Leasing privatleasing af personbiler N ul bekymringer, nul uforudsete udgifter, nul lån og ikke noget med at skulle sælge bilen selv og risikere et værditab. I stedet er næsten alt dækket af en fast månedlig leje, og efter leasingperioden sætter du bare bilen fra dig og kan hente en spritny. Så nemt er det at privatlease en personbil hos Alm. Brand Leasing. Den 18. november lancerede Alm. Brand Leasing hjemmesiden almbrandleasing.dk, hvor almindelige forbrugere kan vælge, beregne og bestille tilbud på leasing af familiens nye bil. Forbrugerne kan vælge mellem op til 30 bilmodeller i forskellige størrelser og modeludgaver, og hovedvægten vil være i miljøklasse A og B. På leasing-hjemmesiden kan kunden se de aktuelle tilbud på leasingbiler, ligesom der er mulighed for at tilvælge udstyr til bilerne. En søgefunktion giver også mulighed for at søge på f.eks. miljøkasse, CO2-udledning, og hvor langt bilen kører pr. liter brændstof. pluskunder får rabat De valgte tilvalg betales som en del af den månedlige leasingafgift. Er man pluskunde i Alm. Brand Bank eller Alm. Brand Forsikring, eller bliver man det i forbindelse med indgåelse af leasingaftalen, så får man også rabat på leasingafgiften. Rabatten vises på hjemmesiden, når du søger biler og beregner priser. - Det er et led i Alm. Brands service til privatkunderne. Vi udvider samtidig den samlede produktpalette til privatkunderne, fordi kunderne har efterspurgt det, siger direktør i Alm. Brand Leasing, Thomas Lindgren Mortensen, om baggrunden for introduktionen af privatleasing af personbiler i Alm. Brand. Det eneste, kunden selv skal sørge for, er betaling af ejerafgiften og kaskoforsikring af bilen. I den forbindelse forventer Alm. Brand Leasing i samarbejde med Alm. Brand Forsikring i løbet af 1. kvartal 2012 at kunne tilbyde en samlet pakke bestående af en leaset personbil inkl. forsikring. Fordelagtige tilvalg Det nye leasingkoncept er konkurrencedygtigt på såvel pris som indhold. Samtidigt indeholder privatleasingaftalen - udover en fast leasingafgift - en service- og vedligeholdelsesaftale samt vejhjælp, der hvor producentens mobilitetsgaranti ikke dækker. Derudover kan kunden tilvælge dæk- og vinterdækaftale samt kort til Shell med en attraktiv rabat på brændstof. Tip! Alm. Brand Leasing kører netop nu et kampagnetilbud, hvor du kan leje en Renault Clio 1,5 dci Advantage til kr. om måneden. Klik ind på og læs mere om hvilke andre biler, du kan lease hos Alm. Brand Leasing, og hvad det koster.

10 Bo Overvad; ny blogger på borsen.dk 5 6 Vicedirektøren profilerer banken med sine kommentarer inden for erhverv, politik og økonomi B o Overvad, der til dagligt er direktør for Alm. Brand Markets & Asset Management og vicedirektør i Alm. Brand Bank, har fået sin egen blog på Børsens hjemmeside. og på den nedgradering af Danmark, som Dagong Global Credit foretog tidligere på måneden. Forholdsvis ubemærket, fordi blikket særligt er rettet mod Grækenland og Italien lige nu. Sammen med bl.a. cheføkonom i Nordea, Helge Pedersen, cheføkonom i tænketanken CEPOS, Mads Lundby Hansen, og professor i selskabsret og -ledelse ved Copenhagen Business School (CBS), Caspar Rose, blogger Bo Overvad om de nyeste tendenser og dagsordensættende emner inden for erhverv, politik og økonomi. - Efter de seneste ugers debat om gæld og statsfinanser i Sydeuropa synes de fleste, at sydeuropæerne skulle tage sig sammen og gøre noget ved problemerne - men hvad med os selv, er vi meget bedre?, skrev Bo Overvad eksempelvis. - Hensigten med bloggen er at orientere om Alm. Brand Banks holdning til en række af de tendenser og hændelser, vi ser omkring os, siger Bo Overvad om baggrunden for, at han nu blogger på borsen.dk. Hvorfor er Grækenland interessant? Bo Overvads første indlæg fra den 27. oktober handlede om, hvorfor vi egentlig gider bruge så meget tid på at følge udviklingen i Grækenland. Den græske økonomi udgør kun 2 % af BNP i Europa, alligevel er landet løbet med det meste af den europæiske medieomtale det seneste års tid. Ifølge Bo Overvad skyldes det, at mange banker har opkøbt græske statsobligationer og risikerer at gå fallit, hvis Grækenland kollapser. Og gør bankerne det, vil det smitte af på hele det finansielle system og ikke mindst på flere sydeuropæiske lande, som i forvejen er økonomisk trængt. Er vi meget bedre selv? Den 9. november bloggede Bo Overvad igen. I sit andet indlæg tog han et kritisk blik på de danske statsfinanser Tip! Klik ind på hvis du har lyst til at følge med i Bo Overvads blog om de nyeste tendenser og dagsordensættende emner inden for erhverv, politik og økonomi.

11 Portoudgifterne reduceret med 11½ mio.kr. på to år Årsagen er en reduktion af unødig post samt øget brug af Post Danmarks rabatmuligheder og elektronisk post A lm. Brand har på to år reduceret koncernens portoudgifter fra 30 mio.kr. i 2009 til forventeligt 18,5 mio.kr. i Årsagen er en kombination af mindre unødig post og en bedre udnyttelse af rabatmulighederne på B- og C-post hos Postdanmark. Koncernen har kigget på, om der var breve til eksempelvis kunder, der ikke gav nogen værdi for kunderne at udsende. Nyt fald kræver øget digitalisering Ifølge afdelingsdirektør i Marketing, Peter Sylvest Svendsen, er det muligt at få portoudgifterne endnu længere ned. - Vi overvejer muligheden for at øge kundehenvendelserne via digital post. Derudover arbejder vi på en række andre initiativer for at reducere udsendelsen af fysisk post, der reelt ikke giver værdi for kunderne, men som f.eks. kan klares over telefonen eller via mails, forklarer Peter Sylvest Svendsen. Som led i den øvelse sender koncernen f.eks. ikke længere de samme forsikringsbetingelser med hver gang, en police printes og sendes til kunden, hvilket sparer 2½ mio. kr. om året. Vidste du at......du på under Mit kundeoverblik kan se en samlet oversigt over alle dine engagementer i Alm. Brand-koncernen? Du skal blot logge dig ind med dit NemID.

12 KLS PortoService ApS Postboks Pandrup Magasinpost MMP ID. NR Alm. Brand støtter julemærkehjemmene Aftalen indeholder frankering med julemærker og en kampagne på Facebook A lm. Brand støtter igen i år Julemærkehjemmene. I den forbindelse vil der på alle breve, der bliver frankeret i Print og Post, være et julemærke. I år har Alm. Brand suppleret med en kampagne på Facebook, så kunderne får mulighed for at øge Alm. Brands donation. Alm. Brand giver kr. til Julemærkehjemmene. For hver nye, der synes godt om Alm. Brand på Facebook frem til 31. december, lægger selskabet en 10 er ekstra oveni. Det er der allerede mere end 250, der har gjort, så donationen vokser støt, og det samme gør antallet af dem, der følger Alm. Brand på Facebook. Tip! Du kan også synes godt om Alm. Brand på Facebook. Klik ind på og hjælp os med at støtte Julemærkehjemmene. ALM. BRAND BLADET udgives af: Alm. Brand A/S, Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon CVR-nr Redaktion: Søren Boe Mortensen (ansv.), Susanne Biltoft, Lars Ervolder og Nis Peder Kolby Layout: Alm. Brands interne bureau

Alm. Brand. Bladet NR. 3 SEPTEMBER 2012. Ny opjustering efter endnu et flot. skaderesultat. Hvad sagde. analytikerne?

Alm. Brand. Bladet NR. 3 SEPTEMBER 2012. Ny opjustering efter endnu et flot. skaderesultat. Hvad sagde. analytikerne? Alm. Brand Bladet NR. 3 SEPTEMBER 2012 Ny opjustering efter endnu et flot skaderesultat Hvad sagde analytikerne? Ny opjustering efter endnu et flot skaderesultat 1 2 Alm. Brand koncernen rundede halvåret

Læs mere

Bladet. 3 mio.kr. en kvart milliard i overskud ALM. BRAND. Skadeforsikring runder. Lån og spar op til samme rente

Bladet. 3 mio.kr. en kvart milliard i overskud ALM. BRAND. Skadeforsikring runder. Lån og spar op til samme rente ALM. BRAND Bladet NR. 3 SEPTEMBER 2011 Skadeforsikring runder en kvart milliard i overskud Lån og spar op til samme rente Papir- og portobesparelser for mere end 3 mio.kr. Skadeforsikring runder en kvart

Læs mere

Alm. Brand. Bladet N R. 4 D E CEM B ER 2 0 1 2. Alm. Brand hjælper. kunder. mod identitetstyve. Nyt. livrenteprodukt. efter kundernes hoved

Alm. Brand. Bladet N R. 4 D E CEM B ER 2 0 1 2. Alm. Brand hjælper. kunder. mod identitetstyve. Nyt. livrenteprodukt. efter kundernes hoved Alm. Brand Bladet N R. 4 D E CEM B ER 2 0 1 2 Alm. Brand hjælper kunder mod identitetstyve Nyt livrenteprodukt efter kundernes hoved Skybrud udeblev 1 2 Med et resultat på 62 mio.kr. i tredje kvartal landede

Læs mere

Alm. Brand Bladet NR. 1 MARTS 2015

Alm. Brand Bladet NR. 1 MARTS 2015 Alm. Brand Bladet NR. 1 MARTS 2015 Koncernoverskud overstiger 400 mio.kr. 2014 gav et meget tilfredsstillende overskud i Skadeforsikring, et tilfredsstillende overskud i Liv og Pension og et fortsat bedre

Læs mere

ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København

ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København Carnegie den 26. august 2011 1 K O N C E R N Alm. Brand Koncernen Skadeforsikring Bankforretning Livsforsikring Danmarks 4. største skadeforsikringsselskab Markedsandel

Læs mere

Alm Brand Bladet. NR. 3 SEPTEMBER 2014 Alm. Brand Bladet

Alm Brand Bladet. NR. 3 SEPTEMBER 2014 Alm. Brand Bladet Alm Brand Bladet NR. 3 SEPTEMBER 2014 Alm. Brand Bladet 1 Fremgang i alle forretningsområder Alm. Brand fik i årets 1. halvår et overskud på 249 mio.kr. Koncernens fremadrettede aktiviteter gav et overskud

Læs mere

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie 1 Skade Fjerdestørst i DK 500.000 kunder* 200.000 Plus-kunder* Bank 65.000 kunder* Understøtter skade Liv og pension 80.000 kunder* Understøtter skade Dobbeltkunder 25.000*

Læs mere

ALM. BRAND. Bladet NR. 1 MARTS 2012. Skadeforsikring er i. topform. Først med. unik vandskadeforsikring

ALM. BRAND. Bladet NR. 1 MARTS 2012. Skadeforsikring er i. topform. Først med. unik vandskadeforsikring ALM. BRAND Bladet NR. 1 MARTS 2012 Skadeforsikring er i topform Først med unik vandskadeforsikring Skadeforsikring er i topform 1 2 Liv og Pension er også fit for fight, mens banken fortsat er belastet

Læs mere

Alm. Brand Bladet. NR. 4 DECEMBER 2014 Alm. Brand Bladet

Alm. Brand Bladet. NR. 4 DECEMBER 2014 Alm. Brand Bladet Alm. Brand Bladet NR. 4 DECEMBER 2014 1 Udvandet kvartalsoverskud Skybrud og et negativt investeringsresultat skæmmer et ellers godt resultat i Skadeforsikring. Bankens fremadrettede del giver nyt overskud,

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 1 Alm. Brands strategiske agenda Skadeforsikringskoncern understøttet af livsforsikring, pension og bankaktiviteter Fokus på lav risiko og lønsomhed Fokus på privatkundesegmentet

Læs mere

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør Kan vi forsikre os mod skaderne Brian Wahl Olsen Skadedirektør 1 Kan vi forsikre os mod skaderne? 2 Prisen for et skybrud Skybruddet august 2010 Å er og søer løb over deres bredder Vejanlæg oversvømmet

Læs mere

Bladet ALM. BRAND. I år får Alm. Brand små, men sorte tal på bundlinjen. Hvad sagde analytikerne? En grundsten blev lagt

Bladet ALM. BRAND. I år får Alm. Brand små, men sorte tal på bundlinjen. Hvad sagde analytikerne? En grundsten blev lagt ALM. BRAND Bladet NR. 1 MARTS 2011 I år får Alm. Brand små, men sorte tal på bundlinjen Hvad sagde analytikerne? En grundsten blev lagt Afslørede forsøg på svindel runder 40 mio.kr. Alm. Brand Markets

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod Alm Brand Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod København, 17. september 2014 Fra 7 til 31 på tre år 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 sep 11 jan 12 maj 12 sep 12 jan 13

Læs mere

Bladet ALM. BRAND. Ny opjustering og kurs mod overskud i 2011. Hvad sagde analytikerne? Banken overtager pantebrevsselskab

Bladet ALM. BRAND. Ny opjustering og kurs mod overskud i 2011. Hvad sagde analytikerne? Banken overtager pantebrevsselskab ALM. BRAND Bladet NR. 4 DECEMBER 2010 Ny opjustering og kurs mod overskud i 2011 Hvad sagde analytikerne? Banken overtager pantebrevsselskab Generalforsamling godkendte aktieemission WWW.ALMBRAND.DK ALM.

Læs mere

Alm. Brand. På vej mod bedre tider? InvestorDagen Aarhus, 18. juni 2013

Alm. Brand. På vej mod bedre tider? InvestorDagen Aarhus, 18. juni 2013 Alm. Brand På vej mod bedre tider? InvestorDagen Aarhus, 18. juni 2013 1 Alm. Brand-aktien - Finanskrisen har trukket tydelige spor! 180 160 140 120 100 80 22 20 18 16 14 12 10 8 6 dec 11 mar 12 jun 12

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR

Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 1. halvår

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm. Brand A/S Overblik 1. halvår

Læs mere

Alm Brand. Dansk aktionærforening

Alm Brand. Dansk aktionærforening Alm Brand Dansk aktionærforening Alm. Brand Bank - Aalborg 30. november 2015 2 ALM. BRAND - En dansk finansiel koncern SKADEFORSIKRING 4. største i Danmark 500.000 kunder Privatkunder Små og mellemstore

Læs mere

ALM. BRAND Webcast - 3. kvartal 2011

ALM. BRAND Webcast - 3. kvartal 2011 ALM. BRAND Webcast 3. kvartal 2011 16. november 2011 1 K O N C E R N Alm. Brand Koncernen Skadeforsikring Bankforretning Livsforsikring Danmarks 4. største Markedsandel på ca. 10 % 450.000 kunder heraf

Læs mere

Hvorfor er skybrud blevet interessant?

Hvorfor er skybrud blevet interessant? Hvorfor er skybrud blevet interessant? mm Derfor! Årsregn over Danmark 1870 til 2010 Regn 2011-9 % mere regn end på et normalt år - Ca. 14 % mindre nedbør end det vådeste år (1999) - Den næst vådeste sommer

Læs mere

Bladet. Det går stille og roligt fremad. Hvad sagde analytikerne? Ny adm. direktør i Alm. Brand Bank. NR. 2 MAj 2011 ALM. SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.

Bladet. Det går stille og roligt fremad. Hvad sagde analytikerne? Ny adm. direktør i Alm. Brand Bank. NR. 2 MAj 2011 ALM. SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND. alm. brand Bladet NR. 2 MAj 2011 Det går stille og roligt fremad Hvad sagde analytikerne? Ny adm. direktør i Alm. Brand Bank WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Det går stille og roligt fremad 1 2 Alm. Brand

Læs mere

Bladet ALM. BRAND. Vejen mod bedre resultater er lagt. Hvad sagde analytikerne? Fit for Fight 2012. Banken skal passe til koncernens forsikringskunder

Bladet ALM. BRAND. Vejen mod bedre resultater er lagt. Hvad sagde analytikerne? Fit for Fight 2012. Banken skal passe til koncernens forsikringskunder ALM. BRAND Bladet NR. 4 DECEMBER 2009 Vejen mod bedre resultater er lagt Finanskrisen koster stadig koncernen penge, men stigende effektivitet og tiltag til øget lønsomhed vil trimme koncernen Hvad sagde

Læs mere

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm.

Læs mere

Alm. Brand Årsrapport 2002

Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 2002 Overskud

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Topdanmark. januar - september november 2001

Topdanmark. januar - september november 2001 Topdanmark januar - september 2001 29. november 2001 Financial highlights Overskud på 131 mio. kr. efter henlæggelse af 50 mio. kr. til udjævningshensættelser (Q1 - Q3 2000: 559 mio kr. efter forbrug af

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

ALM. BRAND A/S Resultat for 1. halvår 2011

ALM. BRAND A/S Resultat for 1. halvår 2011 ALM. BRAND A/S Resultat for 1. halvår 2011 Analytikerpræsentation den 25. august 2011 1 K O N C E R N Alm. Brand Koncernen Skadeforsikring Bankforretning Livsforsikring Danmarks 4. største skadeforsikringsselskab

Læs mere

Alm. Brand Small & Mid Cap seminar

Alm. Brand Small & Mid Cap seminar Alm. Brand Small & Mid Cap seminar ABG SUNDAL COLLIER 11. april 2013 1 K O N C E R N Kort om Alm. Brand En finansiel koncern med en omsætning på ca. 7 mia.kr. og 1.600 ansatte Finansielle produkter inden

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Årsrapport 2007 - Et flot resultat, en flot vækst og en flot udvikling. Alm. Brands aktiekurs under pres

ALM. BRAND BLADET. Årsrapport 2007 - Et flot resultat, en flot vækst og en flot udvikling. Alm. Brands aktiekurs under pres NR. 1 - FEBRUAR 2008 ALM. BRAND BLADET Årsrapport 2007 - Et flot resultat, en flot vækst og en flot udvikling Alm. Brands aktiekurs under pres Alm. Brand på storvildtjagt efter sympati Ny marketingstrategi

Læs mere

Topdanmarks resultat 2004

Topdanmarks resultat 2004 Topdanmarks resultat 2004 Hovedpunkter i 2004 2 Resultat på 743 mio. kr. efter skat og efter indtægtsførelse af 39 mio. kr. fra udjævningshensættelser 2003: 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

Bladet. Alm. Brand. Dyre flammer. Formanden takkede af. Glæden ved godt arbejde. Indfrier forventningerne. Portræt af koncernens nye formand

Bladet. Alm. Brand. Dyre flammer. Formanden takkede af. Glæden ved godt arbejde. Indfrier forventningerne. Portræt af koncernens nye formand alm. brand Bladet NR. 2 juni 2009 Alm. Brand Indfrier forventningerne Dyre flammer Formanden takkede af Glæden ved godt arbejde Portræt af koncernens nye formand WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Alm.

Læs mere

Alm. Brand Bladet NR. 2 JUNI 2015

Alm. Brand Bladet NR. 2 JUNI 2015 Alm. Brand Bladet NR. 2 JUNI 2015 Færre indbrud og biluheld øger forsikringsoverskud Alm. Brand kom ud af første kvartal med et overskud, der oversteg 200 mio.kr. Resultatet skyldes et meget tilfredsstillende

Læs mere

Leasing giver frihed også økonomisk

Leasing giver frihed også økonomisk Leasing giver frihed også økonomisk Pas godt på dine transportudgifter Der er økonomisk fornuft i at lease Det er en rigtig god ide at lease din virksomheds person- og varebiler. Leasing giver store økonomiske

Læs mere

Alm. Brand. Bladet NR. 2 MAJ 2012. Mild vinter gav en god start. på året. Hvad siger. analytikerne?

Alm. Brand. Bladet NR. 2 MAJ 2012. Mild vinter gav en god start. på året. Hvad siger. analytikerne? Alm. Brand Bladet NR. 2 MAJ 2012 Mild vinter gav en god start på året Hvad siger analytikerne? Mild vinter gav en god start på året 1 2 En, i skademæssig forstand, mild vinter resulterede i et usædvanligt

Læs mere

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 Alm. Brand Bestyrelsesrapportering og IR DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 1 Alm. Brand-aktien - Ikke en åbenlys succeshistorie! 180 160 140 120 0 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 20 2011 2012 2013 Finanskrisen

Læs mere

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid København, d. 31. januar 2008 Pressemøde Årsregnskab 2007 - Robust resultat i en turbulent tid RESUMÉ AF 2007 2007 et begivenhedsrigt år - Høj aktivitet og international finanskrise Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1 2003. Carnegie forsikringsseminar

Topdanmarks resultat Q1 2003. Carnegie forsikringsseminar Topdanmarks resultat Q1 2003 Carnegie forsikringsseminar 1 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent Carnegie

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

Alm. Brand. Bladet. Storm tog. toppen. af flot kvartalsresultat. Digitalisering tager. tigerspring

Alm. Brand. Bladet. Storm tog. toppen. af flot kvartalsresultat. Digitalisering tager. tigerspring Alm. Brand Bladet Følg os på f acebook.com /alm bran d N R. 4 D E CEM B ER 2 0 13 Storm tog toppen af flot kvartalsresultat Digitalisering tager tigerspring Storm tog toppen af flot kvartalsresultat 1

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

Alm. Brand. Bladet NR. 2 MAJ 2013. Flere. Kunder vil Alm. Brand. 2012 var året, hvor tingene vendte

Alm. Brand. Bladet NR. 2 MAJ 2013. Flere. Kunder vil Alm. Brand. 2012 var året, hvor tingene vendte Alm. Brand Bladet NR. 2 MAJ 2013 Flere Kunder vil Alm. Brand 2012 var året, hvor tingene vendte Flere kunder vil Alm. Brand 1 2 Stigende præmieindtægter og faldende kundeafgang i 1. kvartal vidner om,

Læs mere

Alm. Brand Bladet. NR. 1 marts Alm. Brand Bladet

Alm. Brand Bladet. NR. 1 marts Alm. Brand Bladet Alm. Brand Bladet NR. 1 marts 2014 Alm. Brand Bladet 1 Storme kunne ikke vælte resultatet Alm. Brand koncernen fik i 2013 et overskud på 355 mio.kr. og forventer i år et overskud i niveauet 100-200 mio.kr.

Læs mere

Det handler egentlig ikke om forsikring. Det handler om at sikre godt håndværk

Det handler egentlig ikke om forsikring. Det handler om at sikre godt håndværk Det handler egentlig ikke om forsikring. Det handler om at sikre godt håndværk Som selvstændig håndværker er det vigtigt at have en forsikring, der passer præcis til din virksomhed. Overlad din virksomheds

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1.-3. kvartal Alm Brand Pas godt på de gode værdier Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS

Læs mere

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 9. marts 2006 Væsentlige tiltag i 2005 Udbygning af distributionskanaler Tre Kronor Försäkring AB sælger nu privatforsikringer via den landsdækkende FöreningsSparbanken

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand 1. kvartal 2008 Et pænt resultat, en tilfredsstillende vækst. - men nedjustering af det forventede resultat

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand 1. kvartal 2008 Et pænt resultat, en tilfredsstillende vækst. - men nedjustering af det forventede resultat NR. 2 - MAJ 2008 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand 1. kvartal 2008 Et pænt resultat, en tilfredsstillende vækst - men nedjustering af det forventede resultat Færre kunder skal klage over Alm. Brand Alm. Brand

Læs mere

ALM. BRAND. Leasing....du har et mål - vi har et middel

ALM. BRAND. Leasing....du har et mål - vi har et middel ALM. BRAND Leasing...du har et mål - vi har et middel ALM.SUND FORNUFT økonomisk fornuft Du har et mål - vi har et middel Har du overvejet, at det kunne være en god ide at lease jeres person- og varebiler

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger En lang række danskere har fået sat præmien voldsomt op på deres forsikringer - i flere tilfælde mere end 300 pct. Se her hvordan du undgår de uhyrlige

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat. 60 mio.kr. billigere bilforsikring. Alm. Brands nye rejseforsikring

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat. 60 mio.kr. billigere bilforsikring. Alm. Brands nye rejseforsikring NR. 3 - SEPTEMBER 2007 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat 60 mio.kr. billigere bilforsikring Alm. Brands nye rejseforsikring Alm. Brand Bank bliver de små og mellemstore

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Bladet ALM. BRAND. Pæn udvikling i 2. kvartal. Hvad sagde analytikerne? Kurven over kundeklager knækket. Kommune og mægler roser forsikringsindsats

Bladet ALM. BRAND. Pæn udvikling i 2. kvartal. Hvad sagde analytikerne? Kurven over kundeklager knækket. Kommune og mægler roser forsikringsindsats ALM. BRAND Bladet NR. 3 SEPTEMBER 2010 Pæn udvikling i 2. kvartal Hvad sagde analytikerne? Kurven over kundeklager knækket Kommune og mægler roser forsikringsindsats WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Pæn

Læs mere

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF )

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) SSF blev stiftet i 1825 af lokale godsejere på Frydendal (hedder i dag Torbenfeld Gods) og blev børsnoteret i 2015. SSF har 47 filialer i alt og nye filialer på vej i Helsingør,

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

NR. 2 - MAJ 2005 ALM. BRAND BLADET

NR. 2 - MAJ 2005 ALM. BRAND BLADET NR. 2 - MAJ 2005 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S 1. kvartal 2005 Generalforsamling i Alm. Brand A/S MasterCard-produkter fra Alm. Brand Ny fleksibel Investeringsordning WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT

Læs mere

Alm. Brand Årsrapport 2002

Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 2002 Overskud

Læs mere

VELKOMMEN. Forsikring & Pension

VELKOMMEN. Forsikring & Pension VELKOMMEN Dagens program Kl. 10.10 Kl. 10.30 Kl. 10.45 Kl. 11.05 Formand Søren Boe Mortensen, Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) Intro til temaer og paneldebatter Per Bremer Rasmussen,

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. halvår IR

Alm. Brand A/S 1. halvår IR Alm. Brand A/S 1. halvår - IR Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 1. halvår

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004 Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004 Hovedpunkter i Q1 - Q3 2004 2 Resultat på 553 mio. kr. efter skat og efter overførsel af 19 mio. kr. til udjævningshensættelser Q1 - Q3 2003: 742 mio. kr. efter skat og

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse 1. halvår 2010 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Markant kundetilgang og tilfredsstillende primær drift Middelfart Sparekasse fik mere end

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen Topdanmarks resultat for 1. halvår 2002 Michael Pram Rasmussen Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til resultat Værdiskabelse i Liv Hovedpunkter

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006 H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6 Pressemøde 10. august 2006 RESUMÉ AF FØRSTE HALVÅR 2006 Resumé af første halvår 2006 - Tilfredsstillende resultat Resultat efter skat Mia. kr. 6,5 6,0 2 pct. 6,0 6,1

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal 2005 18. maj 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal kort fortalt Et af de bedste kvartaler nogensinde Resultat før skat 513 mio. DKK (+ 195 mio. DKK) Nyt kundefordelsprogram i Norge

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS

Læs mere

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2011 Inkl. nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Fortsat flot udvikling i den primære drift og markant kundetilgang Middelfart Sparekasse

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

Velkommen til 1. nummer af FORSIKRINGS e-nyt

Velkommen til 1. nummer af FORSIKRINGS e-nyt Velkommen til 1. nummer af FORSIKRINGS e-nyt Hvorfor FORSIKRINGS e-nyt Det er os en stor glæde at kunne præsentere det første nummer af FORSIKRINGS e-nyt. Med dette elektroniske nyhedsbrev ønsker vi fremover

Læs mere

bliv godt kørende uden at binde penge hvorfor lease? Leasing af biler, varebiler og lastbiler

bliv godt kørende uden at binde penge hvorfor lease? Leasing af biler, varebiler og lastbiler Leasing af biler, varebiler og lastbiler bliv godt kørende uden at binde penge Med leasing betaler du for brugsretten og binder derfor ingen penge. Læs side 2 hvorfor lease? Lad pengene arbejde der, hvor

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat. Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat. Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet NR. 4 - NOVEMBER 2007 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet MiFID sikrer investorerne bedre beskyttelse Ud at

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 2 l oktober 2009 l l Side A af 6 l IR-nyhedsbrev nr. 2 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 2 l oktober 2009 l l Side A af 6 l IR-nyhedsbrev nr. 2 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side A af 6 l IR-nyhedsbrev nr. 2 2009 TrygVesta årsrapport 20 l Profil l l Side 1 af 6 l I løbet af 2009 har der været mediefokus på forsikringssvindel. Flere investorer har derfor udtrykt bekymring

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Årsrapporten 2003. dobbeltkunde-konceptet. Pensionsaftale med DANA. Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ ALM.

ALM. BRAND BLADET. Årsrapporten 2003. dobbeltkunde-konceptet. Pensionsaftale med DANA. Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ ALM. NR. 1 - FEBRUAR 2004 ALM. BRAND BLADET Årsrapporten 2003 dobbeltkunde-konceptet Pensionsaftale med DANA Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND ÅRSRAPPORT 2003

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 1 18..2009 Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 Højdepunkter 2 18..2009 Bruttopræmievækst på 8,6 % (2,9 % i DKK). Vækst før Moderna var 5,4 % Væksten i Finland og Sverige (ekskl. Moderna)

Læs mere

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK Konkurrent SAMMENLIGNING Brug systemet til at forklare jeres kunder om de forringelser der følger med når jeres kunder skifter til et konkurrerende selskab? fb FORSIKRINGS BETINGELSER.DK BEVAR KUNDERNE

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud og forsikringsdækning Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud? Dækker forsikringen? Side 2 Det koster skybrudssæsonen Skadesudbetalinger pga. kraftig regn i perioden

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere