Henvendelser til DR om programvirksomheden 2. halvår 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Henvendelser til DR om programvirksomheden 2. halvår 2006"

Transkript

1 Behandles på BM Den 7. februar 2007 Henvendelser til DR om programvirksomheden 2. halvår 2006 Januar 2007 Jacob Mollerup Lytternes og seernes redaktør i DR

2 Indhold: 1. Sammenfatning s.3 2. Henvendelser i tal s.5 a. De mange kontakt- og dialogformer s.5 b. Lytter- og seerkontakten mv. s.6 c. Overblik over DR Nyheder s.8 3. Gennemgang af klagetemaer s Klagebehandling og ankesager s.26 a. Klagevejledninger s.26 b. Pressenævnssager s.27 c. Sager for lytternes og seernes red. s.31 2

3 1. Sammenfatning Rapporten giver et factbaseret overblik over halvårets henvendelser til DR. Hovedvægten ligger på en beskrivelse af de kritiske henvendelser om programmer mv. og af hvordan de er blevet besvaret af DR - og hvilke konsekvenser der er draget. Rapporten redegør samtidig for DRs klagebehandling og gennemgår alle ankesager. Der er efterhånden så mange indgange til at kontakte DR, at tallene for den seneste årrækkes store fælles indgang - Kontakt DR-systemet og Lytter- og Seerkontakten (LSK) - nu kun afspejler en mindre del af virkeligheden. I 2006 modtog LSK over henvendelser. Men samlet skønnes det, at DR har modtaget op mod henvendelser om programmer og web-aktiviteter. Hertil kommer bl.a debatindlæg og indlæg i de nyoprettede blogs mv. samt det betydelige antal mennesker - op mod som årligt indgår i DRs undersøgelser af danskernes medieforbrug og ønsker. Rapporten gennemgår 21 typiske klagetemaer vedr. programmer og modtageforhold fra det forløbne halvår. Udvælgelsen er baseret på, hvad lytterne og seerne gennem deres henvendelser selv har prioriteret højest. Overskrifterne er: - TV AVISENs nye design - Overgangen til 16:9 - Dækningen af kommunaløkonomi-sagen - Konflikten mellem Israel og Libanon i sommeren Genudsendelser - kritik af antal og informationsniveau - Nedlæggelse af Udefra - Julekalenderen for de mindste - Kejserinde Dagmars genbegravelse - Urimelig placering af voldsomme trailere - Dokumentaren Den hemmelige krig 3

4 - Omlægning af DAB-kanaler - DAB-driftsproblemer og manglende dækning - DR Klassisk - kritik af manglende musik-oplysninger - Omlægning af sendefalden på P4 - herunder nedlæggelsen af De ringer vi spiller - Clements interview-stil - Børn i kummefryser i Absalons Hemmelighed - Julekoncert med Outlandish - Pakkeleg - Streaming af DR1 og DR2 - Software-problemer på - Tekstningsproblemer Samtidig med denne rapport udsendes en Redaktørberetning fra lytternes og seernes redaktør. Beretningen rummer redaktørens gennemgang af - og kommentarer til - arbejdet som lytternes og seernes redaktør. 4

5 2. Henvendelser i tal Der udvikles stadig dialog- og kontaktformer, som føjer nye elementer til billedet af DRs samlede kontakt med lyttere, seere og web-brugere. Væksten ligger i begge ender af spektret: Dels i den organiserede indsamling af data om danskernes medieforbrug og ønsker - og dels i den mere personlige og meget forskelligartede blog-verden, hvor et voksende antal DR-medarbejdere er i en ny form for diskussion med brugerne. a. De mange kontakt- og dialogformer Kontakten og dialogen falder i flere hovedgrupper - tilsammen er der tale om den mest omfattende brugerkontakt i dansk medieverden. Det store løbende arbejde med systematisk at undersøge brugernes vurderinger og adfærd involverer årligt omkring mennesker: Daglig trækkes der på mange data fra de 2.200, der deltager i de løbende tv-meter undersøgelse. Gallups Radioindex bygger på rundspørger til andre ca på årsplan. Public service image-undersøgelserne, den såkaldte Brand Asset Valuator samt rækken af fokusgrupper mv. indebærer, at DR spørger andre mennesker til råds. Hertil kommer jævnlige rundspørger til udvalgte dele af DR Panelets medlemmer - en udvidelse af dette panel er under forberedelse. DRs konkrete dialog med lyttere og seere handler dels om de over henvendelser, der (i 2006) kom via Lytter- og Seerkontakten, men samtidig i endnu større omfang om alle de henvendelser, der går direkte til redaktioner og medarbejdere - rækkende fra spørgsmål og kritik til ønsker, tip og nye programforslag. Disse henvendelser til redaktioner og medarbejdere skønnes samlet at overstige henvendelserne til Lytter- og Seerkontakten. Samtidig har f.eks. en aktivitet som Pakkeleg ført til ca mails fra deltagere i spillet. DRs teknik-info har besvaret ca henvendelser alene det seneste halvår. Samtidig handler det om alle de input, som DR løbende får fra debatter - både i andre medier og på møder og i dialogfora landet over - men også gennem de 5

6 ret omfattende kontakt- og dialogformer på dr.dk, via sms og gennem nye interaktive tjenester - inklusive blogs. Alene debatterne på har i det forløbne år haft indlæg fordelt på brugere. I slutningen af 2006 havde debatsiderne ca forskellige besøgende pr. måned. Også mange andre af de over 1 million ugentlige besøgende på benytter sig af de mange forskellige kontakt-muligheder på sitet. I denne rapport er der - som i de tidligere halvår - primært fokuseret på den kritik, DR møder for sine programmer og udsendelsesvirksomhed. Kritik og klager udgør ganske vist kun omkring en tiendedel af det samlede antal henvendelser ligesom kritikken kun er en af mange brikker til forståelse af brugernes holdninger og ønsker. Men udgangspunktet er, at det er nyttigt at gennemgå de kritiske henvendelser for at sikre, at klager er registreret, behandlet og taget alvorligt. b. Lytter- og seerkontakten mv. Figur 1. Antal henvendelser via Lytter- og Seerkontakten Kilde: LSK 6

7 Via telefoner og forskellige former for mail modtog Lytter- og Seerkontakten (LSK) i 2006 en fjerdedel flere henvendelser end året før. Organisatorisk er LSK i det forløbne halvår blevet en integreret del af DR Licens og Programservice - men funktionerne videreføres. Samtidig er Kontakt DR-systemet omlagt fra ultimo november. Den nye kontaktflade er mere enkel og brugervenlig. Først og fremmest er det et fremskridt, at det er blevet mere enkelt at indgive en klage. I alt 478 har benyttet sig af denne mulighed i de sidste fem uger af Herudover kan man som hidtil stille spørgsmål og aflevere sine kommentarer - blot fremgår det nu klart, at man ikke skal forvente et personligt svar, hvis man sender en kommentar. Når det nye system er kørt ind, vi den fremtidige statistik belyse indhold og håndtering af de indkomne klager. Tabel 1. Fordelingen af henvendelser. Stikprøve. 2. Halvår 2006 Fordelingen af henvendelser Kommentarer Henvendelser til Kontakt til direktionen DR Unfair og tendentiøs dækning Krav om berigtigelse 8 1 Klager fra medvirkende 11 1 Voldsomme effekter Ærekrænkelser 6 23 Upassende sprog 3 14 Utroværdige DR konkurrencer Skjult reklame, Sponsorering 6 15 Kritik af DRs klagebehandling Andre 7 52 Antal henvendelser vedrørende programetik i alt Kritik af tekniske problemer, manglende opdateringer, mv Generelle udsagn vedrørende DR - Kritiske Kritik af omfanget af egenreklame Kritik af omfanget af genudsendelser Kritiske i alt Generelle udsagn vedrørende DR - Positive Øvrige kommentarer Antal henvendelser i alt Kilde: LSK og journalerne Note: Klager sendt via den nye klagefunktion fra ult. nov. er medregnet 7

8 Langt de fleste henvendelser via Lytter- og Seerkontakten og er positive og kommer typisk i form af afklarende spørgsmål om udsendelser, praktiske problemer osv. Over halvdelen handler om tv. Blandt Kontakt DR -henvendelserne er de i det seneste halvår modtaget som kommentarer. Der er ligesom de tidligere halvår foretaget en særlig gennemgang og rubricering af alle disse kommentarer - resultatet fremgår af tabel 1 ovenfor. En tilsvarende fordeling er lavet for de 411 henvendelser om programvirksomheden, der i halvåret er journaliseret i DRs elektroniske journalsystem. Af tabel 1 fremgår det, at en fjerdedel af stikprøven handler om punkter, der er omfattet af DRs programetik. Tabel 2 viser udviklingen i disse klager over de sidste 2 år. Tabel 2. Udviklingen i antal kritiske henvendelser 1) Fordelingen af henvendelser til Direktionen og LSK. Unfair og tendentiøs dækning 1.Halvår Halvår Halvår Halvår Voldsomme effekter Anden etik Antal henvendelser vedrørende programetik i alt Anden kritik Kritiske i alt Kilde: LSK og journalerne Note: Principielle klager over Pakkeleg er i 2.halvår 2005 og 2006 medregnet under anden etik. For en nærmere diskussion af den konkrete kritik henvises til afsnit 3: Gennemgang af klagetemaer og afsnit 4: Klagebehandlingen. c. Overblik over DR Nyheder Den koordinerede behandling af indkomne klager og kommentarer i DR Nyheder viser lidt færre henvendelser end i det foregående halvår. Det skyldes primært et fald i det meget høje henvendelsesniveau på Kontant. Det er fortsat bemærkelsesværdigt, at en af landets dominerende nyhedsformidlere - Radioavisen - trods udsendelser i døgndrift kun modtager 37 henvendelser på et halvt år. 8

9 Tabel 3. Henvendelser til Nyhedsdirektørens område 2. halvår 2006 Henvendels Svarpraksis Redaktion er Nyhedsdirektøren 58 Alle besvares 1) TV AVISEN (herunder Deadline 17:00) 800 Alle besvares 1) Radioavisen (herunder P3 Nyheder) 37 Alle besvares 1) Online 374 Alle besvares 1) Sporten 510 Alle besvares 1) Dagens Danmark Ca Alle besvares 1) Deadline 22:30 (herunder Deadline 2. sektion) 624 Alle besvares 1) Kontant Ca Alle modtager autosvar, ca. 20% modtager personligt svar Magasinet Søndag Ca. 500 Alle modtager autosvar, ca. 30 % modtager personligt svar Pengemagasinet Ca. 575 Alle modtager autosvar, ca. 75 % modtager personligt svar Horisont Ca. 650 Alle besvares 1) Øvrige magasiner (Orientering, P1 Morgen, Politisk Debat, Europa Lige nu, Udefra) Ca. 300 Alle besvares 1) I alt Ca Kilde. DR Nyheder 1) Åbenlyst useriøse eller chikanøse henvendelser, anonyme breve, læserbreve, pressemeddelelser eller mass s besvares ikke. På visse redaktioner modtages en del henvendelser personligt til værter og medarbejdere, hvilket vanskeliggør overblikket. Men som udgangspunkt besvares alle seriøse henvendelser. 9

10 3. Gennemgang af klagetemaer Som supplement til omtalen af de kritiske henvendelser og til gennemgangen af enkeltsagerne (se afsnit 4) er der lavet en særlig gennemgang af 21 af halvårets klagetemaer vedr. programvirksomheden. De er udvalgt på basis af de kritiske kommentarer og breve (jf. tabel 1) samt alle de henvendelser, lytternes og seernes redaktør i øvrigt har modtaget - eller fået kendskab til - i årets løb. Der er således også skelet til om sager har været meget omtalte i web-debatter og på avisernes debatsider. Herunder trækker listen også på den løbende registrering af kritiske henvendelser, der foretages i DR Nyheder, på en rundspørge til de andre direktørområder og på rapporter fra Lytter- og Seerkontakten. Svarene og oplysningerne om opfølgningen er udarbejdet i samarbejde med de relevante direktørområder. Der er flere typer kritik, som listen ikke afspejler. Udgangspunktet er som sagt DRs programvirksomhed og modtagelsen af programmer mv. Derfor er f.eks. henvendelser om medielicensen og licensens størrelse ikke medtaget. Heller ikke kritikken af DRs licenskampagner er medtaget. Henvendelser med kritik af budgetoverskridelserne i DR Byen er heller ikke medtaget. Samtidig afspejler listen ikke de mange kritiske bemærkninger, der modtages i forbindelse med konkrete nyhedsindslag eller interviews. Det har for udvælgelsen ikke været et krav, at det skal handle om mulige brud på DRs programetik. Rækkefølgen er ikke en rangordning. Nyt design til TV AVISEN I forbindelse med flytningen til DR Byen lancerede TV AVISEN et nyt design fra den 19. november Det resulterede i ugerne efter i ca. 150 henvendelser fra seerne med spørgsmål, forbedringsforslag, ris og ros. Det største tema var i den forbindelse den store firedelte skærm i studiet, som viste billeder og grafik under studieværtens 10

11 op- og nedlæg, og som også blev brugt under vejrudsigten. Skærmen bestod af fire 42 -tv er, og det dannede et kryds henover skærmen, hvor de enkelte skærme mødtes. Dette kryds mente mange seere var distraherende og generende. Hvad angik vejrudsigten, syntes en del seerne desuden, at skærmen skævvred landkortet, så det blev sværere at aflæse kortet. Af mindre temaer kan nævnes de stående værter i TV AVISEN kl , som mange seere syntes gav et for uroligt indtryk. En del seere syntes også, at det arbejdende redaktionssekretariat bag studiet tog opmærksomheden fra indholdet i udsendelsen. I forbindelse med relanceringen af TV AVISEN inddrog DR Nyheder nettet offensivt i kommunikationen med seerne. Bl.a. åbnede man en debat under dr.dk/debat, hvor seerne kunne skrive deres mening om det nye design. Det valgte yderligere 130 brugere at gøre, og TV AVISENs chef svarede i et indlæg på de mest almindelige kritiktemaer, jf. ovenstående. Herudover åbnede fem af TV AVISENs mest brugte værter deres egen blog under dr.dk/nyheder i forbindelse med relanceringen. Flere af dem valgte naturligt nok at kommentere det nye design i forskellig sammenhæng i deres indlæg, og det gav anledning til en god og livlig debat mellem værterne og brugerne af bloggen. De direkte mails blev besvaret med en kort besked om, at alle kommentarer ville blive inddraget i de løbende justeringer af designet - samt et link til debatten på dr.dk/debat, og en invitation til at deltage i den åbne debat på nettet. Som direkte følge af seernes reaktioner er den firedelte skærm nu udskiftet med én stor skærm uden synlige krydser. Vejrudsigten bruger nu flad grafik i aftenudsendelserne (som sendes fra en båd i Københavns Havn), mens dagudsendelserne bruger den store skærm. Begge dele har forbedret den visuelle oplevelse af vejrudsigten. Overgang til 16:9 Baggrunden: I forbindelse med udflytningen til DR Byen overgik TV AVISEN samtidig til 16:9- format. Af tekniske grunde sendes en del indslag dog stadig i 4:3-format, hvilket rent praktisk betyder, at der på tv-skærmen dannes sorte, lodrette bjælker omkring billedet under disse indslag. Har man et 4:3-tv, som i forvejen danner vandrette bjælker omkring et 16:9-billede, vil man se en sort ramme hele vejen rundt om 11

12 billedet. Dette forhold, og andre tekniske spørgsmål om overgangen, gav anledning til ca. 60 henvendelser. Naturligt nok var en del seere utilfredse med det, de oplevede som forringet billedkvalitet (pga. den skiftende billedstørrelse), mens andre havde konkrete spørgsmål til indstillingen af deres skærm osv. I svarene er der blevet henvist til den hjemmeside, DR har oprettet for at informere om overgangen til 16:9-formatet (dr.dk/16-9), hvor der gives svar på de mest almindelige tekniske spørgsmål om overgangen, herunder også de lodrette bjælker i TV AVISEN. Alle har fået et svar, der byggede på teksten fra denne side, og/eller et direkte link til siden, så de selv kunne orientere sig yderligere om overgangen. Det uundgåelige skifte til 16:9-formatet ville have givet overgangsproblemer uanset timingen. Ud fra dette perspektiv er processen og informationen forløbet rimelig tilfredsstillende. Dækningen af kommunaløkonomi-sagen Baggrunden: I september 2006 oplevede flere kommuner, at forældre og personale i daginstitutioner gik i strejke og blokade i protest mod de kommunale budgetter for 2007, hvilket udløste en politisk konflikt mellem regeringen og kommunerne. TV AVISEN dækkede sagen grundigt i de uger, den stod på, og det resulterede i ca. 25 henvendelser fra seerne. De fordelte sig nogenlunde ligeligt på dem, der mente at TV AVISEN gav de demonstrerende for meget positiv omtale; de, der mente at redaktionen støttede regeringen i for høj grad; og de, der gerne ville have, at dækningen klarere redegjorde for ansvarsfordelingen og de økonomiske fakta i sagen. En del fortalte også om situationen i deres egen kommune. Alle mails modtog svar, hvor redaktionen forholdt sig til evt. kritik af konkrete indslag, og hvor man bekræftede, at alle mails indgik i overvejelserne om den fortsatte dækning. Samtidig blev kritikerne opfordret til at se på den samlede dækning, som - inklusive magasin- og debatprogrammer - gav et bredt indblik i striden. En enkelt seermail resulterede i en rettelse: 12

13 I et indslag den 8. oktober brugte TV AVISEN formuleringen danskernes oprør mod regeringens spareplaner, hvilket den 30. oktober blev rettet som følger: Kommunalreformen og udligningsreformen betyder at nogle kommuner må spare mens andre får flere penge. Men set under et er der ikke skåret i den økonomiske ramme for kommunerne. Som følge af den politiske bevågenhed, som sagen fik - og som bl.a. betød, at indenrigsministeren klagede til DR over dækningen af konflikten - valgte DR Nyheder at iværksætte en systematisk evaluering af dækningen. På baggrund af en kort analyse af indslagene i TV AVISEN og Radioavisen blev dækningen drøftet på DR Nyheders ledelsesmøde. Denne evaluering viste bl.a., at dækningen ikke i tilstrækkelig grad var gået til tallene og havde forklaret seere og lyttere den økonomiske baggrund for sagen. Desuden havde flere indslag benyttet sig af sprogbilleder, der tegnede konflikten som et folkeligt oprør og en kamp mellem de lille og den store, og demonstranterne havde i flere tilfælde fået lang taletid uden at modtage kritiske spørgsmål om baggrunden for aktionerne. Konflikten mellem Israel og Libanon i sommeren 2006 I juli 2006 udbrød der væbnet konflikt mellem Israel og Libanon. TV AVISENs dækning af konflikten fik ca. 25 seere til at skrive til redaktionen. Stort set alle var kritiske, men fordelte sig nogenlunde ligeligt mellem kritik af, at DRs dækning var pro-israelsk, og kritik af at den var pro-libanesisk eller pro-hizbollah. I svarene argumenterede redaktionen for sin ret til at dække begge sider af konflikten, herunder tabene og lidelserne på begge sider, og kunne i mange tilfælde henvise til konkrete indslag, hvor man havde fortalt om netop de aspekter af sagen, som den givne klager ønskede at høre mere om. Sagen er et godt eksempel på, hvordan den samme sag opleves så forskelligt, at selv omhyggelige forsøg på en fair og afbalanceret dækning mødes af hård kritik fra begge 13

14 de modstående lejre. Det er imidlertid afgørende at fastholde forsøgene på at lave en fair dækning - og behandle klagerne omhyggeligt. Genudsendelser - kritik af antal og informationsniveau Kritik af antallet af genudsendelser på DR1 og DR2 har for fjerde halvår i træk kvalificeret sig til top 20-listen over kritiske henvendelser. Kritikken topper typisk i sommermånederne. En ny tendens er, at kritikken jævnligt kædes sammen med henvisninger til de høje byggeomkostninger i DR Byen. Et særligt problem er irritationen hos de seere, der først undervejs i et program opdager, at de har set det før. Aviserne medtager oftest ikke G-symbolerne i deres programoversigter. DRs svar er - ligeledes vedholdende - at der ikke har været tale om nogen stigning i antallet af genudsendelser. Samtidig henviser DR til, at der vedvarende er mange gange flere henvendelser fra seere, der gerne vil have bestemte udsendelser genudsendt. Eksempelvis var der i dette efterår underskrifter på et ønske om at få genudsendt Casper & Mandril-aftalen på DR2. De faktiske seertal bekræfter også, at der er mange, der gør brug af genudsendelsestilbuddene. Vedr. genudsendelses-oplysningerne henviser DR normalt til, at man ikke kan bestemme, hvilke oplysninger aviserne medbringer - DR markerer derimod genudsendelser med et G i programomtalen på tekst-tv, ligesom programoversigterne på indeholder oplysninger om, hvornår udsendelsen er sendt første gang. Der er ikke planer om at nedbringe andelen af genudsendelser. Derimod er DRs egne regler for oplysninger om genudsendelser blevet præciseret. I DRs Programetik 2007 hedder det: For tv-udsendelser skal programtekster indeholde en genudsendelses-ident eller en note, der anfører, hvornår programmet tidligere er sendt. På tekst-tv og nettet skal det fremgå, at der er tale om en genudsendelse, og anføres, hvornår programmet blev sendt første gang og på hvilken kanal. 14

15 Nedlæggelse af Udefra Chefredaktionen på DR2 besluttede at nedlægge det udenrigspolitiske program Udefra fra udgangen af Det har ført til over 100 kritiske henvendelser fra seere, der beklager beslutningen. Det fremhæves typisk, at programmet spillede en vigtig rolle som et sted, hvor man kunne se diskussioner med udgangspunkt i spændende og relevante udenlandske programmer, der normalt ikke finder vej til dansk tv. Beslutningen om at lukke Udefra efter 8 år på kanalen er et led i den løbende fornyelse af programfladen. Fra 2007 har DR2 besluttet at prioritere anderledes - og dække udenrigsstoffet på en anden måde end gennem et ugentligt program. F.eks. i dokumentar-programmer, temaaftener og reportageserier. Der vil fortsat blive sendt indkøbte udenlandske dokumentarprogrammer på DR2. De kritiske henvendelser var forventet - programmet havde en begrænset, men trofast seerskare. Klager og takk s har ikke i sig selv førte til nye overvejelser i chefredaktionen. Julekalenderen for de mindste I decembers første 24 dage sendte DR1 kl en særudgave af børneprogrammet Fandango - hvor de mindste bl.a. kunne følge 24 nye afsnit af Peter Pedal. For de lidt større seere var tilbuddet den nye julekalender Absalons hemmelighed, der udover nye afsnit hver aften kl , bestod af en række andre aktiviteter i tv, radio og på nettet. Opdelingen gav op mod hundrede klager - primært fra småbørnsforældre. De efterlyste den gamle tradition, hvor det var julekalenderen for de mindste, der var DRs første prioritet. En underskriftsindsamling havde dette udgangspunkt: DR har i år valgt at droppe julekalenderen for de 3-7 årige og i stedet for satse på de lidt ældre børn og unge, hvor den sendes kl Det betyder, at den aldersgruppe som tror mest på julen, ikke får den samme oplevelse af en julekalender, som alle de andre år. 15

16 1430 har skrevet under i følge Opdelingen i julen 2006 sigtede netop på at levere et godt juletilbud til både små og store. Den meget positive modtagelse af Absalons Hemmelighed har bekræftet, at det i høj grad er lykkedes. Samtidig har seertallene til Julefandango været virkelig gode. De har ligget omkring share 90 - og ofte langt over - i målgruppen 3-7 år. Mange andre seere i befolkningen har også valgt at kigge med på tilbuddet til børn kl. 18. Reaktionerne indgår i overvejelserne om de kommende års julekalendere. Kejserinde Dagmars genbegravelse Der kom mange reaktioner på den omfattende tv-dækning af Kejserinde Dagmars genbegravelse. En mindre del var kritik af DRs kommentatorer - herunder at der flere gange blev speaket under salmer og taler. Det helt dominerende kritiske tema var imidlertid, at DR ikke havde planlagt at transmittere den russiske del af genbegravelsen. Alene via Lytter- og Seerkontakten henvendte knap 50 sig med kritik heraf. DR1 havde i første omgang valgt at prioritere arrangementet i Danmark. Da det foregik en lørdag, kunne det transmitteres direkte til glæde for en stor gruppe seere. Da genbegravelsen i Rusland foregik torsdag i dagtimerne, var planen, at den skulle dækkes af TV AVISENs normale udsendelser. Da det viste sig, at interessen for genbegravelsen var overraskende stor, valgte chefredaktionen med kort varsel at erstatte de normale programmer på DR1 torsdag mellem 19 og 20 med et fyldigt sammendrag fra dagens begivenheder i Rusland. Urimelig placering af voldsomme trailere Ved en række lejligheder i slutningen af november og første halvdel af december kom der vrede reaktioner fra småbørnsforældre, fordi nogle af de trailere, der blev vist lidt 16

17 før og efter Børnetimen og før julekalenderen Absalons hemmelighed havde et indhold, der var uegnet for børn. Trailerne omfattede bl.a. et voldsomt klip med en død kvinde fra krimiserien Taggart samt et klip fra en udsendelse om voksnes sexfantasier. DR har undskyldt dette brud på egne retningslinjer. Kontrolsystemet svigtede desværre ved et par lejligheder i forbindelse med voldsom travlhed omkring afdelingens flytning og ibrugtagning af ny teknik. For at forhindre gentagelser, er reglerne blevet indskærpet overfor de involverede. Den hemmelige krig Dokumentarudsendelsen Den hemmelige krig skabte en omfattende debat allerede inden den blev udsendt første gang på DR2 den 7. december Den Hemmelige Krig" handler bl.a. om at Danmark, under krigen i Afghanistan i 2002, udleverede fanger til USA. Filmen stiller kritiske spørgsmål til grundlaget for Danmarks deltagelse i krigen i Afghanistan og er produceret af Christoffer Guldbrandsen og Cosmo Film. Der har været meget forskellige reaktioner - spændende fra stor ros for den kritiske journalistik til skarp kritik for såvel lancering som indhold. Kritikken er dels gået på at filmens hovedpointer og centrale klip blev videregivet til dagspressen næsten en uge før den blev vist i DR2 - bl.a. fandt forsvarsministeren det forkert, at han ikke fik mulighed for at se programmet inden det blev vist for offentligheden. Endvidere har en række regeringspolitikere og kommentatorer betegnet indholdet som tendentiøst og manipulerende. Den samme kritik har kunnet registreres i enkelte klager til DR men først og fremmest i talrige avisartikler og i hundredevis af indlæg i avisdebatter og web-debatter (herunder ikke mindst på hvor der er blevet diskuteret for og imod filmen. DR har i flere omgange afvist kritikken. Med hensyn til forløbet omkring offentliggørelsen har svaret bl.a. været, at forsvarsministeren rent faktisk havde fået en række tilbud om forevisning i dagene op til visningen på DR2. 17

18 I debatten om udsendelsens indhold har DR og Christoffer Guldbrandsen i en række svar afvist konkrete kritikpunkter. Samtidig har man understreget, at det hører med til DRs opgaver også at lave en kritisk dækning af et emne som Danmarks deltagelse i krigen i Afghanistan. Grundlaget for dokumentaren og DRs svar på kritikken er gjort tilgængeligt på et omfattende web-site: Den omfattende og ophedede diskussion fortsætter og der er stadig mulighed for, at en række af klagerne i sagen ankes. Sagen er også omtalt i Redaktørberetningen for 2. halvår fra lytternes og seernes redaktør s.4. Omlægninger af DAB-kanaler DR omlagde den 22. december sine DAB-kanaler fordi Medieforliget bestemmer at DR skal afgive en tredjedel af sendepladsen på DAB til kommerciel radio. DR må således reducere antallet af kanaler på DAB fra 17 til ca. 11, efterhånden som de kommercielle kanaler gør deres indtog på DAB. DR besluttede i første omgang at sige farvel til DR Soft og DR Sport på DAB, mens DR Litteratur og DR Kultur blev sammenlagt til den nye kanal DR P2 Plus. Samtidig skiftede DR Gyldne Genhør navn til DR P4 Danmark og DR Klassisk skiftede navn til DR P2 Klassisk. Radioens chefredaktion har i forbindelse med omlægningen af DAB-kanalerne den 22. december modtaget ca. 250 henvendelser via hhv. LSK, klageformularen på dr.dk, kanal-postkassen på dr.dk, via branchesiden og gennem debatsiden dr.dk/dab/debat.asp. Ca. 60 af disse drejer sig om sammenlægningen af DR Kultur og DR Litteratur. Kritik af nedlæggelsen af DR Soft på DAB nævnes også af godt 50 - men det er et langt mindre tema end for at år siden. DR har forklaret, at lukningen af kanalerne skyldes, at DR må afgive plads til kommercielle kanaler, men at omlægningen samtidig markerer, at DRs DAB-kanaler fremover vil få øget redaktionel pleje og opmærksomhed. Dette vil blandt andet kunne opleves i kraft af stadig flere værtsbårne flader og flere kanaler med nyheder på hele timer. Samtidig vil DAB-kanalerne begynde en bevægelse fra smalle formater til bredere formater. Lyttere der beklager lukningen af DR Litteratur har fået oplyst, at der fortsat er litteraturoplæsning på DR P2 Plus. 18

19 DR informerede i uge 48 om lukningen af DR Soft. Den samlede omlægning blev meldt offentligt ud via pressemeddelelse i uge 50. I dagene op til og efter den 22. december kørte der radiokampagner på både DAB og FM. Dels generelle som fortalte om omlægning, dels fokuserede med henblik på at markedsføre de nye kanaler DR P4 HIT og DR P2 PLUS på alle relevante platforme. Der blev efterfølgende sendt pressemeddelelser ud med konkrete tilbud på henholdsvis DR P2 PLUS og DR P4 DANMARK, lige som der blev informeret på dr.dk. Det planlægges at tage kontakt til alle, der har beklaget lukningen af DR Litteratur, for at afdække hvornår lytterne vil foretrække, at der sendes litteraturhøjtlæsning på DR P2 Plus. DR Soft fortsætter som netradio-kanal på DAB-driftsproblemer og manglende dækning Radioens chefredaktion og DR Distribution har i 2. halvår løbende modtaget henvendelser fra lyttere, der har kritiseret DAB-dækningen og efterspurgt forbedringer. Omfanget af disse henvendelser er dog faldet i takt med, at der er blevet opsat hjælpesendere i store dele af landet. Nu er det knap en henvendelse ugentligt. Størstedelen af henvendelserne besvares i dag af DRs Teknik-info og af brancheforeningen DAB Danmark. DR har beklaget den manglende dækning og henvist til, at der i løbet af 2006 og 2007 opsættes i alt 21 DAB-sendere, der vil afhjælpe problemet i størstedelen af landet. Udover den iværksatte udbedring af sendenettet, er der sendt målrettet information til alle DAB-forhandlere om den mangelfulde DAB-dækning i dele af landet. Der er bl.a. sendt dækningskort til alle forhandlere. DR Klassisk - kritik af manglende musik-oplysninger I løbet af de første 5 måneder af 2. halvår 2006 modtog radioens chefredaktion ca. 150 henvendelser fra lyttere, der efterspurgte programoversigter og værtspræsentation på formiddagsfladen på DR Klassisk. Baggrunden var, at dele af 19

20 sendefladen på DR Klassisk - i forbindelse med en sparerunde - blev omlagt fra værtsbåret musikpræsentation til ren musikflade. Det var herefter planen, at lytterne skulle kunne søge oplysninger om den spillede musik i en elektronisk sendeplan - en såkaldt playliste - på kanalens hjemmeside. DR måtte erkende, at brugen af playlister desværre var forbundet med en række tekniske vanskeligheder, der medførte, at lytterne først kunne se oplysninger om den spillede musik efter at stykker var blevet spillet. DR måtte derfor beklage disse problemer og samtidig love at overveje kritikken. På grund af kritikken er de rene musikflader på DR Klassisk nu omlagt. Første skridt blev taget 1. november, hvor DR Klassisk begyndte at samsende P2s klassiske formiddag. Fra 22. december 2006 har DR Klassisk taget navneforandring til DR P2 Klassisk, for at markere at kanalen er P2s klassiske søsterkanal. Kanalen samsender nu med P2, hvad angår de klassiske musikflader og har fremover egne programmer resten af tiden - med præsentation. Fra 1. november henvendelserne stort set ophørt. Omlægning af sendefladen på P4 - herunder nedlæggelse af De ringer vi spiller. DR omlagde ved indgangen til 2007 sendefladen på P4. I den forbindelse blev programmet De ringer, vi spiller nedlagt. P4s redaktør har modtaget ca. 70 henvendelser i forbindelse med nedlæggelsen af programmet. I 50 af disse gav lytterne udtryk for at de beklagede lukningen, mens 20 var positivt stemt over for beslutningen. Lytterne er blevet informeret om, at lukningen af programmet er en del af den løbende redaktionelle fornyelse af P4s programflader. Lytterhenvendelserne har ikke fået nogen konsekvens på dette punkt. Det er almindeligt, at lytterne kommenterer ændringer i P4s sendeplan. I betragtning af P4s millionstore lytterskare kan 50 henvendelser ikke betragtes som en lytterstorm. 20

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Dette notat beskriver retningslinjerne for journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2. Dokumentarudsendelser på TV 2 efterlever desuden de

Læs mere

Henvendelser til DR om programvirksomheden 2. halvår 2005

Henvendelser til DR om programvirksomheden 2. halvår 2005 Henvendelser til DR om programvirksomheden 2. halvår 2005 Januar 2006 Jacob Mollerup Lytternes og seernes redaktør i DR Indhold: 1. Sammenfatning s. 3 2. Perspektivet s. 4 3. Henvendelser i tal s. 4 a.

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 29. januar 2013 Sagsnr: 2012-020676 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.:

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C Kære Jacob Christian Mollerup Som det blev tilkendegivet inden jul, ønsker Den Uafhængige Politiklagemyndighed at indgive en formel klage over Danmarks

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg København den 20. marts 2006 Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 Peter Niels har ved mail af 15. december 2004 indgivet en

Læs mere

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 6. februar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer København den 8. januar 2008 Klage over ulovlig tv-reklame for Danske Spil A/S sendt på TV 2 Sport Henrik

Læs mere

Her forringes DRs public service*

Her forringes DRs public service* Her forringes DRs public service* Radio P1: Nedlægges: Dokumentarzonen, Montagegruppen, Eksistens, Øjeblikke**, Ultralyd, Lige Lovligt Reduceres: Orientering, Harddisken**, Radioavisen, Kulturnyt P2: Nedlægges:

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 31. januar 2012 Sagsnr: 2011-014198 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004 TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup RADIO- OG TV-NÆVNET København den 22. december 2004 Klage over tv-reklame for Debitel 1 øre sendt på TV 2 Michael Jørgensen har ved mail af 3. november 2004

Læs mere

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed.

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. KAPITEL 19 HABILITET Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. Derfor må du ikke sammenblande personlige og/eller private

Læs mere

Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2005

Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2005 Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2005 24.08.2005 Jacob Mollerup Indhold: 1. Sammenfatning s. 3 2. Baggrunden s. 3 3. Registrerede henvendelser s. 4 a. Lytter- og Seerkontakten mv. s.

Læs mere

Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2007

Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2007 Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2007 August 2007 Jacob Mollerup Lytternes og seernes redaktør i DR 1 Indhold: 1. Sammenfatning...s.3 2. Trends og tal for henvendelser...s.5 3. Kritikken

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND Kirsten Sparre har ved mail af 14. september

Læs mere

Nedenstående program- og presseetiske emner er at betragte som retningslinier for det redaktionelle

Nedenstående program- og presseetiske emner er at betragte som retningslinier for det redaktionelle KNR's programetik KNRs programetik - retningslinier for programetik og god presseskik Det er grundlæggende, at KNR som led i sin public service forpligtelse tager et afgørende hensyn, der underbygger ytrings-

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Hvilken platform er du primært tilknyttet? Print 538 0 0 0 0 0 0 51,3% TV 0 202 0 0 0 0 0 19,3% Radio 0 0 98 0 0 0 0 9,3% Net 0 0 0 130 0 0 0 12,4% Sociale

Læs mere

Advokat Michael Hopp Plesner Advokatfirma. mho@plesner.com. Kære Michael Hopp,

Advokat Michael Hopp Plesner Advokatfirma. mho@plesner.com. Kære Michael Hopp, Advokat Michael Hopp Plesner Advokatfirma mho@plesner.com GENERALDIREKTØREN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040 www.dr.dk Maria Rørbye Rønn D +45 3520 8012 E mrr@dr.dk 08.07.2014

Læs mere

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 29. august 2014 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 51 Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

TV 2 er en uafhængig og selvstændig medievirksomhed, som arbejder ud fra et publicistisk udgangspunkt.

TV 2 er en uafhængig og selvstændig medievirksomhed, som arbejder ud fra et publicistisk udgangspunkt. TV 2s programetik Programetiske værdier og journalistisk etik på TV 2 TV 2 er en uafhængig og selvstændig medievirksomhed, som arbejder ud fra et publicistisk udgangspunkt. TV 2s programmer skal være troværdige,

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl København den 26. april 2006 Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 Thomas Huulbæk Andersen har ved mail af 29.

Læs mere

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle. Pressenævnet Gyldenløvesgade 11, 4. 1600 København V 25. marts 2008 Klage over afslag på anmodning om genmæle Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Læs mere

Redaktørberetning for 1. halvår 2013

Redaktørberetning for 1. halvår 2013 Lytternes og seernes redaktør DR Byen Emil Holms Kanal 20 Opg. 8, 2 DK-0999 København C. T +45 3520 3040 www.dr.dk/etik Jacob Mollerup D +45 3520 8020 E jmol@dr.dk 14. august 2013 Lytternes og seernes

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 23. august 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 23. august 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 23. august 2007 Klage over tv-reklame for inkclub AB sendt på TV 2 Per Rasmussen har ved mail af

Læs mere

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik.

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik. ETIK Plan for i dag Intention Hvad er hensigten med det, vi skal igennem? Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BArapportskrivning omkring etik. Det kan være nyttigt at kende sin

Læs mere

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V København den 17. oktober 2006 Klage over reklameafbrydelser i programserien De unge mødre sendt på TV Danmark

Læs mere

Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely

Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely PRESSEMEDDELELSE Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 (Omstilling) jyskebank@jyskebank.dk www.jyskebank.dk Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely DR1 bringer

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2009

Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2009 Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2009 August 2009 Jacob Mollerup Lyttternes og seernes redaktør i DR 1. Sammenfatning...s.3 2. Trends og tal for henvendelser...s.3 3. Gennemgang af

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 7. december 2011 Sagsnr: 2011-010742 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2010

Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2010 Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2010 August 2010 Jacob Mollerup Lyttternes og seernes redaktør i DR 2 1. Sammenfatning...s.3 2. Trends og tal for henvendelser...s.3 3. Gennemgang af

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014871 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 3. september 2012 Sagsnr: 2012-007952 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 12. juni 2012 Sagsnr: 2012-006222 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen 28. maj 2015 TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Mikael Justesen Klage over den fortsatte

Læs mere

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015 t Påskemåling - Detektor 0 DR. mar 0 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE. Frekvenser.... Kryds med alder.... Kryds med køn.... Kryds med Partivalg.... Om Undersøgelsen...

Læs mere

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 Klage over reklameafbrydelser i diverse programmer på TV Danmark Ditlev Brodersen

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 12. oktober 2007

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 12. oktober 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 12. oktober 2007 Klage over skjult reklame for produkter fra Ole Henriksen i Nyhederne sendt på TV 2 Peter W. Rasmussen

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 30. september 2009 i Faglig voldgiftssag F.V. 2009.70: Dansk Journalistforbund som mandatar for A (advokat Liselotte Lindberg Olsen) mod Danmarks Radio (advokat Malene

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov 19. juni 2015 Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Jørgen Ramskov

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 7. juni 2007 Klage over tv-reklame for hjemmesiden www.stophepatitis.dk indrykket af GlaxoSmithKline

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør Redaktørberetning for 1. halvår 2014

Lytternes og seernes redaktør Redaktørberetning for 1. halvår 2014 Lytternes og seernes redaktør DR Byen Emil Holms Kanal 20 Opg. 8, 2 DK-0999 København C. T +45 3520 3040 www.dr.dk/etik Jacob Mollerup D +45 3520 8020 E jmol@dr.dk 12. august 2014 Lytternes og seernes

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Finn Jørgensen Kongegade 6 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 5. august 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE DE, DER ER TOSSEDE NOK TIL AT TRO, AT DE KAN GØRE EN FORSKEL, ER DEM, DER GØR DET I dag har du adgang til tusindvis af radio-/tv-kanaler og nettjenester. Og udbuddet fra de multinationale

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Ifølge retsbogsudskrift af 16. september 2009 fra retten i Holbæk blev den mellem parterne verserende retssag

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr. 2013-008563 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Redaktørberetning for 2. halvår 2013

Redaktørberetning for 2. halvår 2013 Lytternes og seernes redaktør DR Byen Emil Holms Kanal 20 Opg. 8, 2 DK-0999 København C. T +45 3520 3040 www.dr.dk/etik Jacob Mollerup D +45 3520 8020 E jmol@dr.dk 9. januar 2014 Lytternes og seernes redaktør

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over tekst-tv reklame for Fotovogn vist på TV 2 s tekst-tv side 751.

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over tekst-tv reklame for Fotovogn vist på TV 2 s tekst-tv side 751. TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura RADIO- OG TV-NÆVNET 8. november 2011 Sagsnr. 2011-010737 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. juni 2006 Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S Jan Lauridtsen har den 8. marts 2006 indgivet

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. august 2009 Sagsnr: - 2009-006663 - 2009-003384 - 2009-012046 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0151 UL/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø

Klager. J.nr. 2012-0151 UL/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø og Statsaut. ejendomsmægler Rikke Nissen Præstøvej 22 4700 Næstved Nævnet har modtaget

Læs mere

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Af journalistisk lektor Filip Wallberg Center for Journalistik, Syddansk Universitet Odense, marts 213 1 af 5 Forord

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 196-2012 HH og NN mod Ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken og Ejendomsmæglerfirmaet Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken afsagt sålydende Kendelse Ved klage

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014118 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1.

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Dato: 20. september 2013 Sag: FO-13/05672-28 Sagsbehandler: /AZN Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Afgrænsninger 2.

Læs mere

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Robert Børnum Frederiksberg Allé 66 1820 Frederiksberg C

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Robert Børnum Frederiksberg Allé 66 1820 Frederiksberg C 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Robert Børnum Frederiksberg Allé 66 1820 Frederiksberg C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid gældende

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET 10. februar 2010 Sagsnr: 2009-016994 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 249 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Marie Louise Pedersen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 29. november 2014 har AA indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for Cocio i Go morgen Danmark sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for Cocio i Go morgen Danmark sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2012 Sagsnr: 2012-009024 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg. København den 4. juni 2008

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg. København den 4. juni 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg København den 4. juni 2008 Klage over skjult reklame i radioprogrammet "Vinmagasinet" sendt på P1 Olav Willadsen

Læs mere

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 Reklameafbrydelse i Reportagen sendt på TV Danmark A/S Niels Kjølhede har

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. 15-04- 2010 Du har den 24. april 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Odense Kommunes tilsyn med plejehjem/-centre i 2007.

Læs mere