Henvendelser til DR om programvirksomheden 2. halvår 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Henvendelser til DR om programvirksomheden 2. halvår 2006"

Transkript

1 Behandles på BM Den 7. februar 2007 Henvendelser til DR om programvirksomheden 2. halvår 2006 Januar 2007 Jacob Mollerup Lytternes og seernes redaktør i DR

2 Indhold: 1. Sammenfatning s.3 2. Henvendelser i tal s.5 a. De mange kontakt- og dialogformer s.5 b. Lytter- og seerkontakten mv. s.6 c. Overblik over DR Nyheder s.8 3. Gennemgang af klagetemaer s Klagebehandling og ankesager s.26 a. Klagevejledninger s.26 b. Pressenævnssager s.27 c. Sager for lytternes og seernes red. s.31 2

3 1. Sammenfatning Rapporten giver et factbaseret overblik over halvårets henvendelser til DR. Hovedvægten ligger på en beskrivelse af de kritiske henvendelser om programmer mv. og af hvordan de er blevet besvaret af DR - og hvilke konsekvenser der er draget. Rapporten redegør samtidig for DRs klagebehandling og gennemgår alle ankesager. Der er efterhånden så mange indgange til at kontakte DR, at tallene for den seneste årrækkes store fælles indgang - Kontakt DR-systemet og Lytter- og Seerkontakten (LSK) - nu kun afspejler en mindre del af virkeligheden. I 2006 modtog LSK over henvendelser. Men samlet skønnes det, at DR har modtaget op mod henvendelser om programmer og web-aktiviteter. Hertil kommer bl.a debatindlæg og indlæg i de nyoprettede blogs mv. samt det betydelige antal mennesker - op mod som årligt indgår i DRs undersøgelser af danskernes medieforbrug og ønsker. Rapporten gennemgår 21 typiske klagetemaer vedr. programmer og modtageforhold fra det forløbne halvår. Udvælgelsen er baseret på, hvad lytterne og seerne gennem deres henvendelser selv har prioriteret højest. Overskrifterne er: - TV AVISENs nye design - Overgangen til 16:9 - Dækningen af kommunaløkonomi-sagen - Konflikten mellem Israel og Libanon i sommeren Genudsendelser - kritik af antal og informationsniveau - Nedlæggelse af Udefra - Julekalenderen for de mindste - Kejserinde Dagmars genbegravelse - Urimelig placering af voldsomme trailere - Dokumentaren Den hemmelige krig 3

4 - Omlægning af DAB-kanaler - DAB-driftsproblemer og manglende dækning - DR Klassisk - kritik af manglende musik-oplysninger - Omlægning af sendefalden på P4 - herunder nedlæggelsen af De ringer vi spiller - Clements interview-stil - Børn i kummefryser i Absalons Hemmelighed - Julekoncert med Outlandish - Pakkeleg - Streaming af DR1 og DR2 - Software-problemer på - Tekstningsproblemer Samtidig med denne rapport udsendes en Redaktørberetning fra lytternes og seernes redaktør. Beretningen rummer redaktørens gennemgang af - og kommentarer til - arbejdet som lytternes og seernes redaktør. 4

5 2. Henvendelser i tal Der udvikles stadig dialog- og kontaktformer, som føjer nye elementer til billedet af DRs samlede kontakt med lyttere, seere og web-brugere. Væksten ligger i begge ender af spektret: Dels i den organiserede indsamling af data om danskernes medieforbrug og ønsker - og dels i den mere personlige og meget forskelligartede blog-verden, hvor et voksende antal DR-medarbejdere er i en ny form for diskussion med brugerne. a. De mange kontakt- og dialogformer Kontakten og dialogen falder i flere hovedgrupper - tilsammen er der tale om den mest omfattende brugerkontakt i dansk medieverden. Det store løbende arbejde med systematisk at undersøge brugernes vurderinger og adfærd involverer årligt omkring mennesker: Daglig trækkes der på mange data fra de 2.200, der deltager i de løbende tv-meter undersøgelse. Gallups Radioindex bygger på rundspørger til andre ca på årsplan. Public service image-undersøgelserne, den såkaldte Brand Asset Valuator samt rækken af fokusgrupper mv. indebærer, at DR spørger andre mennesker til råds. Hertil kommer jævnlige rundspørger til udvalgte dele af DR Panelets medlemmer - en udvidelse af dette panel er under forberedelse. DRs konkrete dialog med lyttere og seere handler dels om de over henvendelser, der (i 2006) kom via Lytter- og Seerkontakten, men samtidig i endnu større omfang om alle de henvendelser, der går direkte til redaktioner og medarbejdere - rækkende fra spørgsmål og kritik til ønsker, tip og nye programforslag. Disse henvendelser til redaktioner og medarbejdere skønnes samlet at overstige henvendelserne til Lytter- og Seerkontakten. Samtidig har f.eks. en aktivitet som Pakkeleg ført til ca mails fra deltagere i spillet. DRs teknik-info har besvaret ca henvendelser alene det seneste halvår. Samtidig handler det om alle de input, som DR løbende får fra debatter - både i andre medier og på møder og i dialogfora landet over - men også gennem de 5

6 ret omfattende kontakt- og dialogformer på dr.dk, via sms og gennem nye interaktive tjenester - inklusive blogs. Alene debatterne på har i det forløbne år haft indlæg fordelt på brugere. I slutningen af 2006 havde debatsiderne ca forskellige besøgende pr. måned. Også mange andre af de over 1 million ugentlige besøgende på benytter sig af de mange forskellige kontakt-muligheder på sitet. I denne rapport er der - som i de tidligere halvår - primært fokuseret på den kritik, DR møder for sine programmer og udsendelsesvirksomhed. Kritik og klager udgør ganske vist kun omkring en tiendedel af det samlede antal henvendelser ligesom kritikken kun er en af mange brikker til forståelse af brugernes holdninger og ønsker. Men udgangspunktet er, at det er nyttigt at gennemgå de kritiske henvendelser for at sikre, at klager er registreret, behandlet og taget alvorligt. b. Lytter- og seerkontakten mv. Figur 1. Antal henvendelser via Lytter- og Seerkontakten Kilde: LSK 6

7 Via telefoner og forskellige former for mail modtog Lytter- og Seerkontakten (LSK) i 2006 en fjerdedel flere henvendelser end året før. Organisatorisk er LSK i det forløbne halvår blevet en integreret del af DR Licens og Programservice - men funktionerne videreføres. Samtidig er Kontakt DR-systemet omlagt fra ultimo november. Den nye kontaktflade er mere enkel og brugervenlig. Først og fremmest er det et fremskridt, at det er blevet mere enkelt at indgive en klage. I alt 478 har benyttet sig af denne mulighed i de sidste fem uger af Herudover kan man som hidtil stille spørgsmål og aflevere sine kommentarer - blot fremgår det nu klart, at man ikke skal forvente et personligt svar, hvis man sender en kommentar. Når det nye system er kørt ind, vi den fremtidige statistik belyse indhold og håndtering af de indkomne klager. Tabel 1. Fordelingen af henvendelser. Stikprøve. 2. Halvår 2006 Fordelingen af henvendelser Kommentarer Henvendelser til Kontakt til direktionen DR Unfair og tendentiøs dækning Krav om berigtigelse 8 1 Klager fra medvirkende 11 1 Voldsomme effekter Ærekrænkelser 6 23 Upassende sprog 3 14 Utroværdige DR konkurrencer Skjult reklame, Sponsorering 6 15 Kritik af DRs klagebehandling Andre 7 52 Antal henvendelser vedrørende programetik i alt Kritik af tekniske problemer, manglende opdateringer, mv Generelle udsagn vedrørende DR - Kritiske Kritik af omfanget af egenreklame Kritik af omfanget af genudsendelser Kritiske i alt Generelle udsagn vedrørende DR - Positive Øvrige kommentarer Antal henvendelser i alt Kilde: LSK og journalerne Note: Klager sendt via den nye klagefunktion fra ult. nov. er medregnet 7

8 Langt de fleste henvendelser via Lytter- og Seerkontakten og er positive og kommer typisk i form af afklarende spørgsmål om udsendelser, praktiske problemer osv. Over halvdelen handler om tv. Blandt Kontakt DR -henvendelserne er de i det seneste halvår modtaget som kommentarer. Der er ligesom de tidligere halvår foretaget en særlig gennemgang og rubricering af alle disse kommentarer - resultatet fremgår af tabel 1 ovenfor. En tilsvarende fordeling er lavet for de 411 henvendelser om programvirksomheden, der i halvåret er journaliseret i DRs elektroniske journalsystem. Af tabel 1 fremgår det, at en fjerdedel af stikprøven handler om punkter, der er omfattet af DRs programetik. Tabel 2 viser udviklingen i disse klager over de sidste 2 år. Tabel 2. Udviklingen i antal kritiske henvendelser 1) Fordelingen af henvendelser til Direktionen og LSK. Unfair og tendentiøs dækning 1.Halvår Halvår Halvår Halvår Voldsomme effekter Anden etik Antal henvendelser vedrørende programetik i alt Anden kritik Kritiske i alt Kilde: LSK og journalerne Note: Principielle klager over Pakkeleg er i 2.halvår 2005 og 2006 medregnet under anden etik. For en nærmere diskussion af den konkrete kritik henvises til afsnit 3: Gennemgang af klagetemaer og afsnit 4: Klagebehandlingen. c. Overblik over DR Nyheder Den koordinerede behandling af indkomne klager og kommentarer i DR Nyheder viser lidt færre henvendelser end i det foregående halvår. Det skyldes primært et fald i det meget høje henvendelsesniveau på Kontant. Det er fortsat bemærkelsesværdigt, at en af landets dominerende nyhedsformidlere - Radioavisen - trods udsendelser i døgndrift kun modtager 37 henvendelser på et halvt år. 8

9 Tabel 3. Henvendelser til Nyhedsdirektørens område 2. halvår 2006 Henvendels Svarpraksis Redaktion er Nyhedsdirektøren 58 Alle besvares 1) TV AVISEN (herunder Deadline 17:00) 800 Alle besvares 1) Radioavisen (herunder P3 Nyheder) 37 Alle besvares 1) Online 374 Alle besvares 1) Sporten 510 Alle besvares 1) Dagens Danmark Ca Alle besvares 1) Deadline 22:30 (herunder Deadline 2. sektion) 624 Alle besvares 1) Kontant Ca Alle modtager autosvar, ca. 20% modtager personligt svar Magasinet Søndag Ca. 500 Alle modtager autosvar, ca. 30 % modtager personligt svar Pengemagasinet Ca. 575 Alle modtager autosvar, ca. 75 % modtager personligt svar Horisont Ca. 650 Alle besvares 1) Øvrige magasiner (Orientering, P1 Morgen, Politisk Debat, Europa Lige nu, Udefra) Ca. 300 Alle besvares 1) I alt Ca Kilde. DR Nyheder 1) Åbenlyst useriøse eller chikanøse henvendelser, anonyme breve, læserbreve, pressemeddelelser eller mass s besvares ikke. På visse redaktioner modtages en del henvendelser personligt til værter og medarbejdere, hvilket vanskeliggør overblikket. Men som udgangspunkt besvares alle seriøse henvendelser. 9

10 3. Gennemgang af klagetemaer Som supplement til omtalen af de kritiske henvendelser og til gennemgangen af enkeltsagerne (se afsnit 4) er der lavet en særlig gennemgang af 21 af halvårets klagetemaer vedr. programvirksomheden. De er udvalgt på basis af de kritiske kommentarer og breve (jf. tabel 1) samt alle de henvendelser, lytternes og seernes redaktør i øvrigt har modtaget - eller fået kendskab til - i årets løb. Der er således også skelet til om sager har været meget omtalte i web-debatter og på avisernes debatsider. Herunder trækker listen også på den løbende registrering af kritiske henvendelser, der foretages i DR Nyheder, på en rundspørge til de andre direktørområder og på rapporter fra Lytter- og Seerkontakten. Svarene og oplysningerne om opfølgningen er udarbejdet i samarbejde med de relevante direktørområder. Der er flere typer kritik, som listen ikke afspejler. Udgangspunktet er som sagt DRs programvirksomhed og modtagelsen af programmer mv. Derfor er f.eks. henvendelser om medielicensen og licensens størrelse ikke medtaget. Heller ikke kritikken af DRs licenskampagner er medtaget. Henvendelser med kritik af budgetoverskridelserne i DR Byen er heller ikke medtaget. Samtidig afspejler listen ikke de mange kritiske bemærkninger, der modtages i forbindelse med konkrete nyhedsindslag eller interviews. Det har for udvælgelsen ikke været et krav, at det skal handle om mulige brud på DRs programetik. Rækkefølgen er ikke en rangordning. Nyt design til TV AVISEN I forbindelse med flytningen til DR Byen lancerede TV AVISEN et nyt design fra den 19. november Det resulterede i ugerne efter i ca. 150 henvendelser fra seerne med spørgsmål, forbedringsforslag, ris og ros. Det største tema var i den forbindelse den store firedelte skærm i studiet, som viste billeder og grafik under studieværtens 10

11 op- og nedlæg, og som også blev brugt under vejrudsigten. Skærmen bestod af fire 42 -tv er, og det dannede et kryds henover skærmen, hvor de enkelte skærme mødtes. Dette kryds mente mange seere var distraherende og generende. Hvad angik vejrudsigten, syntes en del seerne desuden, at skærmen skævvred landkortet, så det blev sværere at aflæse kortet. Af mindre temaer kan nævnes de stående værter i TV AVISEN kl , som mange seere syntes gav et for uroligt indtryk. En del seere syntes også, at det arbejdende redaktionssekretariat bag studiet tog opmærksomheden fra indholdet i udsendelsen. I forbindelse med relanceringen af TV AVISEN inddrog DR Nyheder nettet offensivt i kommunikationen med seerne. Bl.a. åbnede man en debat under dr.dk/debat, hvor seerne kunne skrive deres mening om det nye design. Det valgte yderligere 130 brugere at gøre, og TV AVISENs chef svarede i et indlæg på de mest almindelige kritiktemaer, jf. ovenstående. Herudover åbnede fem af TV AVISENs mest brugte værter deres egen blog under dr.dk/nyheder i forbindelse med relanceringen. Flere af dem valgte naturligt nok at kommentere det nye design i forskellig sammenhæng i deres indlæg, og det gav anledning til en god og livlig debat mellem værterne og brugerne af bloggen. De direkte mails blev besvaret med en kort besked om, at alle kommentarer ville blive inddraget i de løbende justeringer af designet - samt et link til debatten på dr.dk/debat, og en invitation til at deltage i den åbne debat på nettet. Som direkte følge af seernes reaktioner er den firedelte skærm nu udskiftet med én stor skærm uden synlige krydser. Vejrudsigten bruger nu flad grafik i aftenudsendelserne (som sendes fra en båd i Københavns Havn), mens dagudsendelserne bruger den store skærm. Begge dele har forbedret den visuelle oplevelse af vejrudsigten. Overgang til 16:9 Baggrunden: I forbindelse med udflytningen til DR Byen overgik TV AVISEN samtidig til 16:9- format. Af tekniske grunde sendes en del indslag dog stadig i 4:3-format, hvilket rent praktisk betyder, at der på tv-skærmen dannes sorte, lodrette bjælker omkring billedet under disse indslag. Har man et 4:3-tv, som i forvejen danner vandrette bjælker omkring et 16:9-billede, vil man se en sort ramme hele vejen rundt om 11

12 billedet. Dette forhold, og andre tekniske spørgsmål om overgangen, gav anledning til ca. 60 henvendelser. Naturligt nok var en del seere utilfredse med det, de oplevede som forringet billedkvalitet (pga. den skiftende billedstørrelse), mens andre havde konkrete spørgsmål til indstillingen af deres skærm osv. I svarene er der blevet henvist til den hjemmeside, DR har oprettet for at informere om overgangen til 16:9-formatet (dr.dk/16-9), hvor der gives svar på de mest almindelige tekniske spørgsmål om overgangen, herunder også de lodrette bjælker i TV AVISEN. Alle har fået et svar, der byggede på teksten fra denne side, og/eller et direkte link til siden, så de selv kunne orientere sig yderligere om overgangen. Det uundgåelige skifte til 16:9-formatet ville have givet overgangsproblemer uanset timingen. Ud fra dette perspektiv er processen og informationen forløbet rimelig tilfredsstillende. Dækningen af kommunaløkonomi-sagen Baggrunden: I september 2006 oplevede flere kommuner, at forældre og personale i daginstitutioner gik i strejke og blokade i protest mod de kommunale budgetter for 2007, hvilket udløste en politisk konflikt mellem regeringen og kommunerne. TV AVISEN dækkede sagen grundigt i de uger, den stod på, og det resulterede i ca. 25 henvendelser fra seerne. De fordelte sig nogenlunde ligeligt på dem, der mente at TV AVISEN gav de demonstrerende for meget positiv omtale; de, der mente at redaktionen støttede regeringen i for høj grad; og de, der gerne ville have, at dækningen klarere redegjorde for ansvarsfordelingen og de økonomiske fakta i sagen. En del fortalte også om situationen i deres egen kommune. Alle mails modtog svar, hvor redaktionen forholdt sig til evt. kritik af konkrete indslag, og hvor man bekræftede, at alle mails indgik i overvejelserne om den fortsatte dækning. Samtidig blev kritikerne opfordret til at se på den samlede dækning, som - inklusive magasin- og debatprogrammer - gav et bredt indblik i striden. En enkelt seermail resulterede i en rettelse: 12

13 I et indslag den 8. oktober brugte TV AVISEN formuleringen danskernes oprør mod regeringens spareplaner, hvilket den 30. oktober blev rettet som følger: Kommunalreformen og udligningsreformen betyder at nogle kommuner må spare mens andre får flere penge. Men set under et er der ikke skåret i den økonomiske ramme for kommunerne. Som følge af den politiske bevågenhed, som sagen fik - og som bl.a. betød, at indenrigsministeren klagede til DR over dækningen af konflikten - valgte DR Nyheder at iværksætte en systematisk evaluering af dækningen. På baggrund af en kort analyse af indslagene i TV AVISEN og Radioavisen blev dækningen drøftet på DR Nyheders ledelsesmøde. Denne evaluering viste bl.a., at dækningen ikke i tilstrækkelig grad var gået til tallene og havde forklaret seere og lyttere den økonomiske baggrund for sagen. Desuden havde flere indslag benyttet sig af sprogbilleder, der tegnede konflikten som et folkeligt oprør og en kamp mellem de lille og den store, og demonstranterne havde i flere tilfælde fået lang taletid uden at modtage kritiske spørgsmål om baggrunden for aktionerne. Konflikten mellem Israel og Libanon i sommeren 2006 I juli 2006 udbrød der væbnet konflikt mellem Israel og Libanon. TV AVISENs dækning af konflikten fik ca. 25 seere til at skrive til redaktionen. Stort set alle var kritiske, men fordelte sig nogenlunde ligeligt mellem kritik af, at DRs dækning var pro-israelsk, og kritik af at den var pro-libanesisk eller pro-hizbollah. I svarene argumenterede redaktionen for sin ret til at dække begge sider af konflikten, herunder tabene og lidelserne på begge sider, og kunne i mange tilfælde henvise til konkrete indslag, hvor man havde fortalt om netop de aspekter af sagen, som den givne klager ønskede at høre mere om. Sagen er et godt eksempel på, hvordan den samme sag opleves så forskelligt, at selv omhyggelige forsøg på en fair og afbalanceret dækning mødes af hård kritik fra begge 13

14 de modstående lejre. Det er imidlertid afgørende at fastholde forsøgene på at lave en fair dækning - og behandle klagerne omhyggeligt. Genudsendelser - kritik af antal og informationsniveau Kritik af antallet af genudsendelser på DR1 og DR2 har for fjerde halvår i træk kvalificeret sig til top 20-listen over kritiske henvendelser. Kritikken topper typisk i sommermånederne. En ny tendens er, at kritikken jævnligt kædes sammen med henvisninger til de høje byggeomkostninger i DR Byen. Et særligt problem er irritationen hos de seere, der først undervejs i et program opdager, at de har set det før. Aviserne medtager oftest ikke G-symbolerne i deres programoversigter. DRs svar er - ligeledes vedholdende - at der ikke har været tale om nogen stigning i antallet af genudsendelser. Samtidig henviser DR til, at der vedvarende er mange gange flere henvendelser fra seere, der gerne vil have bestemte udsendelser genudsendt. Eksempelvis var der i dette efterår underskrifter på et ønske om at få genudsendt Casper & Mandril-aftalen på DR2. De faktiske seertal bekræfter også, at der er mange, der gør brug af genudsendelsestilbuddene. Vedr. genudsendelses-oplysningerne henviser DR normalt til, at man ikke kan bestemme, hvilke oplysninger aviserne medbringer - DR markerer derimod genudsendelser med et G i programomtalen på tekst-tv, ligesom programoversigterne på indeholder oplysninger om, hvornår udsendelsen er sendt første gang. Der er ikke planer om at nedbringe andelen af genudsendelser. Derimod er DRs egne regler for oplysninger om genudsendelser blevet præciseret. I DRs Programetik 2007 hedder det: For tv-udsendelser skal programtekster indeholde en genudsendelses-ident eller en note, der anfører, hvornår programmet tidligere er sendt. På tekst-tv og nettet skal det fremgå, at der er tale om en genudsendelse, og anføres, hvornår programmet blev sendt første gang og på hvilken kanal. 14

15 Nedlæggelse af Udefra Chefredaktionen på DR2 besluttede at nedlægge det udenrigspolitiske program Udefra fra udgangen af Det har ført til over 100 kritiske henvendelser fra seere, der beklager beslutningen. Det fremhæves typisk, at programmet spillede en vigtig rolle som et sted, hvor man kunne se diskussioner med udgangspunkt i spændende og relevante udenlandske programmer, der normalt ikke finder vej til dansk tv. Beslutningen om at lukke Udefra efter 8 år på kanalen er et led i den løbende fornyelse af programfladen. Fra 2007 har DR2 besluttet at prioritere anderledes - og dække udenrigsstoffet på en anden måde end gennem et ugentligt program. F.eks. i dokumentar-programmer, temaaftener og reportageserier. Der vil fortsat blive sendt indkøbte udenlandske dokumentarprogrammer på DR2. De kritiske henvendelser var forventet - programmet havde en begrænset, men trofast seerskare. Klager og takk s har ikke i sig selv førte til nye overvejelser i chefredaktionen. Julekalenderen for de mindste I decembers første 24 dage sendte DR1 kl en særudgave af børneprogrammet Fandango - hvor de mindste bl.a. kunne følge 24 nye afsnit af Peter Pedal. For de lidt større seere var tilbuddet den nye julekalender Absalons hemmelighed, der udover nye afsnit hver aften kl , bestod af en række andre aktiviteter i tv, radio og på nettet. Opdelingen gav op mod hundrede klager - primært fra småbørnsforældre. De efterlyste den gamle tradition, hvor det var julekalenderen for de mindste, der var DRs første prioritet. En underskriftsindsamling havde dette udgangspunkt: DR har i år valgt at droppe julekalenderen for de 3-7 årige og i stedet for satse på de lidt ældre børn og unge, hvor den sendes kl Det betyder, at den aldersgruppe som tror mest på julen, ikke får den samme oplevelse af en julekalender, som alle de andre år. 15

16 1430 har skrevet under i følge Opdelingen i julen 2006 sigtede netop på at levere et godt juletilbud til både små og store. Den meget positive modtagelse af Absalons Hemmelighed har bekræftet, at det i høj grad er lykkedes. Samtidig har seertallene til Julefandango været virkelig gode. De har ligget omkring share 90 - og ofte langt over - i målgruppen 3-7 år. Mange andre seere i befolkningen har også valgt at kigge med på tilbuddet til børn kl. 18. Reaktionerne indgår i overvejelserne om de kommende års julekalendere. Kejserinde Dagmars genbegravelse Der kom mange reaktioner på den omfattende tv-dækning af Kejserinde Dagmars genbegravelse. En mindre del var kritik af DRs kommentatorer - herunder at der flere gange blev speaket under salmer og taler. Det helt dominerende kritiske tema var imidlertid, at DR ikke havde planlagt at transmittere den russiske del af genbegravelsen. Alene via Lytter- og Seerkontakten henvendte knap 50 sig med kritik heraf. DR1 havde i første omgang valgt at prioritere arrangementet i Danmark. Da det foregik en lørdag, kunne det transmitteres direkte til glæde for en stor gruppe seere. Da genbegravelsen i Rusland foregik torsdag i dagtimerne, var planen, at den skulle dækkes af TV AVISENs normale udsendelser. Da det viste sig, at interessen for genbegravelsen var overraskende stor, valgte chefredaktionen med kort varsel at erstatte de normale programmer på DR1 torsdag mellem 19 og 20 med et fyldigt sammendrag fra dagens begivenheder i Rusland. Urimelig placering af voldsomme trailere Ved en række lejligheder i slutningen af november og første halvdel af december kom der vrede reaktioner fra småbørnsforældre, fordi nogle af de trailere, der blev vist lidt 16

17 før og efter Børnetimen og før julekalenderen Absalons hemmelighed havde et indhold, der var uegnet for børn. Trailerne omfattede bl.a. et voldsomt klip med en død kvinde fra krimiserien Taggart samt et klip fra en udsendelse om voksnes sexfantasier. DR har undskyldt dette brud på egne retningslinjer. Kontrolsystemet svigtede desværre ved et par lejligheder i forbindelse med voldsom travlhed omkring afdelingens flytning og ibrugtagning af ny teknik. For at forhindre gentagelser, er reglerne blevet indskærpet overfor de involverede. Den hemmelige krig Dokumentarudsendelsen Den hemmelige krig skabte en omfattende debat allerede inden den blev udsendt første gang på DR2 den 7. december Den Hemmelige Krig" handler bl.a. om at Danmark, under krigen i Afghanistan i 2002, udleverede fanger til USA. Filmen stiller kritiske spørgsmål til grundlaget for Danmarks deltagelse i krigen i Afghanistan og er produceret af Christoffer Guldbrandsen og Cosmo Film. Der har været meget forskellige reaktioner - spændende fra stor ros for den kritiske journalistik til skarp kritik for såvel lancering som indhold. Kritikken er dels gået på at filmens hovedpointer og centrale klip blev videregivet til dagspressen næsten en uge før den blev vist i DR2 - bl.a. fandt forsvarsministeren det forkert, at han ikke fik mulighed for at se programmet inden det blev vist for offentligheden. Endvidere har en række regeringspolitikere og kommentatorer betegnet indholdet som tendentiøst og manipulerende. Den samme kritik har kunnet registreres i enkelte klager til DR men først og fremmest i talrige avisartikler og i hundredevis af indlæg i avisdebatter og web-debatter (herunder ikke mindst på hvor der er blevet diskuteret for og imod filmen. DR har i flere omgange afvist kritikken. Med hensyn til forløbet omkring offentliggørelsen har svaret bl.a. været, at forsvarsministeren rent faktisk havde fået en række tilbud om forevisning i dagene op til visningen på DR2. 17

18 I debatten om udsendelsens indhold har DR og Christoffer Guldbrandsen i en række svar afvist konkrete kritikpunkter. Samtidig har man understreget, at det hører med til DRs opgaver også at lave en kritisk dækning af et emne som Danmarks deltagelse i krigen i Afghanistan. Grundlaget for dokumentaren og DRs svar på kritikken er gjort tilgængeligt på et omfattende web-site: Den omfattende og ophedede diskussion fortsætter og der er stadig mulighed for, at en række af klagerne i sagen ankes. Sagen er også omtalt i Redaktørberetningen for 2. halvår fra lytternes og seernes redaktør s.4. Omlægninger af DAB-kanaler DR omlagde den 22. december sine DAB-kanaler fordi Medieforliget bestemmer at DR skal afgive en tredjedel af sendepladsen på DAB til kommerciel radio. DR må således reducere antallet af kanaler på DAB fra 17 til ca. 11, efterhånden som de kommercielle kanaler gør deres indtog på DAB. DR besluttede i første omgang at sige farvel til DR Soft og DR Sport på DAB, mens DR Litteratur og DR Kultur blev sammenlagt til den nye kanal DR P2 Plus. Samtidig skiftede DR Gyldne Genhør navn til DR P4 Danmark og DR Klassisk skiftede navn til DR P2 Klassisk. Radioens chefredaktion har i forbindelse med omlægningen af DAB-kanalerne den 22. december modtaget ca. 250 henvendelser via hhv. LSK, klageformularen på dr.dk, kanal-postkassen på dr.dk, via branchesiden og gennem debatsiden dr.dk/dab/debat.asp. Ca. 60 af disse drejer sig om sammenlægningen af DR Kultur og DR Litteratur. Kritik af nedlæggelsen af DR Soft på DAB nævnes også af godt 50 - men det er et langt mindre tema end for at år siden. DR har forklaret, at lukningen af kanalerne skyldes, at DR må afgive plads til kommercielle kanaler, men at omlægningen samtidig markerer, at DRs DAB-kanaler fremover vil få øget redaktionel pleje og opmærksomhed. Dette vil blandt andet kunne opleves i kraft af stadig flere værtsbårne flader og flere kanaler med nyheder på hele timer. Samtidig vil DAB-kanalerne begynde en bevægelse fra smalle formater til bredere formater. Lyttere der beklager lukningen af DR Litteratur har fået oplyst, at der fortsat er litteraturoplæsning på DR P2 Plus. 18

19 DR informerede i uge 48 om lukningen af DR Soft. Den samlede omlægning blev meldt offentligt ud via pressemeddelelse i uge 50. I dagene op til og efter den 22. december kørte der radiokampagner på både DAB og FM. Dels generelle som fortalte om omlægning, dels fokuserede med henblik på at markedsføre de nye kanaler DR P4 HIT og DR P2 PLUS på alle relevante platforme. Der blev efterfølgende sendt pressemeddelelser ud med konkrete tilbud på henholdsvis DR P2 PLUS og DR P4 DANMARK, lige som der blev informeret på dr.dk. Det planlægges at tage kontakt til alle, der har beklaget lukningen af DR Litteratur, for at afdække hvornår lytterne vil foretrække, at der sendes litteraturhøjtlæsning på DR P2 Plus. DR Soft fortsætter som netradio-kanal på DAB-driftsproblemer og manglende dækning Radioens chefredaktion og DR Distribution har i 2. halvår løbende modtaget henvendelser fra lyttere, der har kritiseret DAB-dækningen og efterspurgt forbedringer. Omfanget af disse henvendelser er dog faldet i takt med, at der er blevet opsat hjælpesendere i store dele af landet. Nu er det knap en henvendelse ugentligt. Størstedelen af henvendelserne besvares i dag af DRs Teknik-info og af brancheforeningen DAB Danmark. DR har beklaget den manglende dækning og henvist til, at der i løbet af 2006 og 2007 opsættes i alt 21 DAB-sendere, der vil afhjælpe problemet i størstedelen af landet. Udover den iværksatte udbedring af sendenettet, er der sendt målrettet information til alle DAB-forhandlere om den mangelfulde DAB-dækning i dele af landet. Der er bl.a. sendt dækningskort til alle forhandlere. DR Klassisk - kritik af manglende musik-oplysninger I løbet af de første 5 måneder af 2. halvår 2006 modtog radioens chefredaktion ca. 150 henvendelser fra lyttere, der efterspurgte programoversigter og værtspræsentation på formiddagsfladen på DR Klassisk. Baggrunden var, at dele af 19

20 sendefladen på DR Klassisk - i forbindelse med en sparerunde - blev omlagt fra værtsbåret musikpræsentation til ren musikflade. Det var herefter planen, at lytterne skulle kunne søge oplysninger om den spillede musik i en elektronisk sendeplan - en såkaldt playliste - på kanalens hjemmeside. DR måtte erkende, at brugen af playlister desværre var forbundet med en række tekniske vanskeligheder, der medførte, at lytterne først kunne se oplysninger om den spillede musik efter at stykker var blevet spillet. DR måtte derfor beklage disse problemer og samtidig love at overveje kritikken. På grund af kritikken er de rene musikflader på DR Klassisk nu omlagt. Første skridt blev taget 1. november, hvor DR Klassisk begyndte at samsende P2s klassiske formiddag. Fra 22. december 2006 har DR Klassisk taget navneforandring til DR P2 Klassisk, for at markere at kanalen er P2s klassiske søsterkanal. Kanalen samsender nu med P2, hvad angår de klassiske musikflader og har fremover egne programmer resten af tiden - med præsentation. Fra 1. november henvendelserne stort set ophørt. Omlægning af sendefladen på P4 - herunder nedlæggelse af De ringer vi spiller. DR omlagde ved indgangen til 2007 sendefladen på P4. I den forbindelse blev programmet De ringer, vi spiller nedlagt. P4s redaktør har modtaget ca. 70 henvendelser i forbindelse med nedlæggelsen af programmet. I 50 af disse gav lytterne udtryk for at de beklagede lukningen, mens 20 var positivt stemt over for beslutningen. Lytterne er blevet informeret om, at lukningen af programmet er en del af den løbende redaktionelle fornyelse af P4s programflader. Lytterhenvendelserne har ikke fået nogen konsekvens på dette punkt. Det er almindeligt, at lytterne kommenterer ændringer i P4s sendeplan. I betragtning af P4s millionstore lytterskare kan 50 henvendelser ikke betragtes som en lytterstorm. 20

Lytternes og seernes redaktør i DR Redaktørberetning for 2. halvår 2006

Lytternes og seernes redaktør i DR Redaktørberetning for 2. halvår 2006 BM den 7. februar 2007 Lytternes og seernes redaktør DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C. T +45 3520 3040 www.dr.dk/etik Jacob Mollerup D +45 3520 8020 M +45 2854 8020 E jmol@dr.dk 19. januar

Læs mere

Kendelse afsagt den 20. november 2017

Kendelse afsagt den 20. november 2017 Kendelse afsagt den 20. november 2017 Sag nr. 2017-80-0018 [Klager] mod TV MIDTVEST [Klager] har klaget til Pressenævnet over nyhedsudsendelsen Regeringen forlanger nødplan ved konkurs, som blev bragt

Læs mere

[Klager] har klaget over, at han ikke er blevet forelagt artiklens indhold inden offentliggørelse.

[Klager] har klaget over, at han ikke er blevet forelagt artiklens indhold inden offentliggørelse. Kendelse afsagt den 19. april 2017 Sag nr. 17-70-01112 [Klager] mod Friedanskere.net [Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklen Imod Frihed 3. december 2016 bragt på Frie Danskeres hjemmeside,

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

[Klager] har klaget over, at han ikke blev oplyst om, at en telefonsamtale blev optaget, og at optagelsen efterfølgende er afspillet i Radio24syv.

[Klager] har klaget over, at han ikke blev oplyst om, at en telefonsamtale blev optaget, og at optagelsen efterfølgende er afspillet i Radio24syv. Kendelse afsagt den 3. august 2017 Sag nr. 17-70-01144 [Klager] mod Radio24syv [Klager] har klaget til Pressenævnet over et indslag i en radioudsendelse i Radio24syv den 3. maj 2017, idet han mener, at

Læs mere

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010.

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010. Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSESFORMANDEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

Redaktørberetning for 2. halvår 2011

Redaktørberetning for 2. halvår 2011 Lytternes og seernes redaktør DR Byen Emil Holms Kanal 20 Opg. 8, 2 DK-0999 København C. T +45 3520 3040 www.dr.dk/etik Jacob Mollerup D +45 3520 8020 E jmol@dr.dk 9. januar 2012 Lytternes og seernes redaktør

Læs mere

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1 6. september 2016 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

Kendelse. afsagt den 23. maj Sag nr Foreningen Far. mod. Midtjyllands Avis

Kendelse. afsagt den 23. maj Sag nr Foreningen Far. mod. Midtjyllands Avis Kendelse afsagt den 23. maj 2017 Sag nr. 17-70-01121 Foreningen Far mod Midtjyllands Avis Foreningen Far har klaget til Pressenævnet over læserbrevet Et bredere perspektiv af vold i familien bragt af Midtjyllands

Læs mere

DRs kommunikationspolitik gælder for alle i DR - kommunikation om DR er alles ansvar.

DRs kommunikationspolitik gælder for alle i DR - kommunikation om DR er alles ansvar. DRs kommunikationspolitik 1. En klar profil blandt medarbejdere og i omverdenen DR arbejder for seerne, lytterne og netbrugerne og skal ikke varetage særinteresser, men sikre de grundlæggende public service-hensyn

Læs mere

Manglende rengøring og forkert opbevaring af kølevarer har givet en sur smiley til [Bageri A] kroner lyder bøden på.

Manglende rengøring og forkert opbevaring af kølevarer har givet en sur smiley til [Bageri A] kroner lyder bøden på. Kendelse afsagt den 28. februar 2017 Sag nr. 17-70-01063 [Klager] mod Fyens Stiftstidende [Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklen Manglende rengøring: Endnu en bøde og sur smiley til fynsk bageri

Læs mere

Gråsten Avis har anmodet Pressenævnet om at genoptage behandlingen af sagen efter, at Pressenævnet den 29. september 2017 berigtigede kendelsen.

Gråsten Avis har anmodet Pressenævnet om at genoptage behandlingen af sagen efter, at Pressenævnet den 29. september 2017 berigtigede kendelsen. Kendelse afsagt den 6. oktober 2017 Sag nr. 2017-80-0028 [Datteren] og [Svigersønnen] mod Gråsten Avis Gråsten Avis har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 2017-80-0014, [Datteren] og [Svigersønnen]

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr: 2013-010561 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780 FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej 56-58 8260 Viby J Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

25. november 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

25. november 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 25. november 2015 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Jan B. Jans Specialkonsulent, cand.jur. jbj@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og Strategi

Læs mere

Kendelse. afsagt den 10. august Sag nr Ekstra Bladet. mod. [Moren] [Stedsøsteren]

Kendelse. afsagt den 10. august Sag nr Ekstra Bladet. mod. [Moren] [Stedsøsteren] Kendelse afsagt den 10. august 2017 Sag nr. 17-70-01170 Ekstra Bladet mod [Moren] og [Stedsøsteren] Ekstra Bladet har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 17-70-01059, [Moren] og [Stedsøsteren]

Læs mere

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Dette notat beskriver retningslinjerne for journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2. Dokumentarudsendelser på TV 2 efterlever desuden de

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat Radio- og tv-nævnet 6. januar 2012 Sagsnr: 2011-006335 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Kendelse. afsagt den 31. august Sag nr Foreningen Far. og i dagbladet Information.

Kendelse. afsagt den 31. august Sag nr Foreningen Far. og i dagbladet Information. Kendelse afsagt den 31. august 2017 Sag nr. 17-70-01171 Foreningen Far mod Dagbladet Information Foreningen Far har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 17-70-01160, Foreningen Far mod dagbladet

Læs mere

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 29. januar 2013 Sagsnr: 2012-020676 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.:

Læs mere

TV 2/FYN Olfert Fischers Vej 31 5220 Odense SØ. København den 28. april 2006. Klage over skjult reklame for IKEA i indslag på TV2/FYN

TV 2/FYN Olfert Fischers Vej 31 5220 Odense SØ. København den 28. april 2006. Klage over skjult reklame for IKEA i indslag på TV2/FYN RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/FYN Olfert Fischers Vej 31 5220 Odense SØ København den 28. april 2006 Klage over skjult reklame for IKEA i indslag på TV2/FYN Tyge Clausen har ved e-mail af 21. december 2005

Læs mere

Kendelse. afsagt den 28. februar Sag nr [Klager] mod. Jyllands-Posten

Kendelse. afsagt den 28. februar Sag nr [Klager] mod. Jyllands-Posten Kendelse afsagt den 28. februar 2017 Sag nr. 17-70-01071 [Klager] mod Jyllands-Posten [Klager] har klaget til Pressenævnet, da Jyllands-Posten har afvist at fjerne et link med hendes navn og adresse til

Læs mere

1 Sagsfremstilling TV2 Nord bragte den 28. september 2016 kl nyhedsindslaget Børnekræftforening mistænkes for fup og svindel.

1 Sagsfremstilling TV2 Nord bragte den 28. september 2016 kl nyhedsindslaget Børnekræftforening mistænkes for fup og svindel. Kendelse afsagt den 21. marts 2017 Sag nr. 17-70-01077 Foreningen for Danske Kræftramte Børn mod TV2 Nord Foreningen for Danske Kræftramte Børn har ved advokat Mads K. Jensen klaget til Pressenævnet over

Læs mere

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Østjylland Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 16. marts 2005 Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland Tom Flangel Nielsen har ved mail af

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 30. september 2013 Sagsnr: 2013-009058 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg København den 20. marts 2006 Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 Peter Niels har ved mail af 15. december 2004 indgivet en

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi RADIO- OG TV-NÆVNET 7. december 2011 Sagsnr: 2010-018591 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Presseetikken i den lokale ugeavis

Presseetikken i den lokale ugeavis Presseetikken i den lokale ugeavis 25. september 2013 Ugeavisernes efterårsseminar Holger Rosendal, Danske Medier Nye presseetiske regler Politisk fokus på området Beretning om medieansvar 29. februar

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Nyfortuna Danmark i TV-Avisen sendt på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Nyfortuna Danmark i TV-Avisen sendt på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 27. juni 2013 Sagsnr: 2013-005767 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Henvendelser til DR om programvirksomheden 2. halvår 2005

Henvendelser til DR om programvirksomheden 2. halvår 2005 Henvendelser til DR om programvirksomheden 2. halvår 2005 Januar 2006 Jacob Mollerup Lytternes og seernes redaktør i DR Indhold: 1. Sammenfatning s. 3 2. Perspektivet s. 4 3. Henvendelser i tal s. 4 a.

Læs mere

Behandles på BM Den 7. september 2006. Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2006

Behandles på BM Den 7. september 2006. Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2006 Behandles på BM Den 7. september 2006 Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2006 August 2006 Jacob Mollerup Lytternes og seernes redaktør i DR Indhold: 1. Sammenfatning s. 3 2. Henvendelser

Læs mere

Kendelse. afsagt den 28. februar Sag nr Journalista.dk. mod. Sjællandske Medier

Kendelse. afsagt den 28. februar Sag nr Journalista.dk. mod. Sjællandske Medier Kendelse afsagt den 28. februar 2017 Sag nr. 17-70-01068 Journalista.dk mod Sjællandske Medier Netmediet Journalista.dk har klaget over artiklen Fejlagtigt hængt ud for skyhøje topmødeudgifter bragt på

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 17. maj 2011 blev der i sag 133-2010 KK v/ advokat AA mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 1. juli 2010 har KK ved advokat AA, indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet

Læs mere

..." EAN: 5798000793989

... EAN: 5798000793989 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 20. december 2012 Sagsnr: 2012-010999 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 12. oktober 2007

DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 12. oktober 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 12. oktober 2007 Klage over skjult reklame for køkkenfirmaet Invita i programmet Hammerslag sendt

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Apple ipad sendt på DR Update

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Apple ipad sendt på DR Update DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 25. marts 2011 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først.

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først. 2011 13-2 Sagsbehandlingstiden i Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm En mand klagede i 2010 til ombudsmanden over at Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm endnu ikke havde færdigbehandlet hans sag

Læs mere

Mini- opgave: Public service

Mini- opgave: Public service Mini- opgave: Public service Begrebet public service bruges inden for mediebranchen, når man taler om virksomheder. Public service - virksomheden, er en virksomhed der gennem offentlig finansiering, er

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. over reklamer for X-Factor -finalen sendt på DR.

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. over reklamer for X-Factor -finalen sendt på DR. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 30. september 2013 Sagsnr. 2013-007591 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle. Pressenævnet Gyldenløvesgade 11, 4. 1600 København V 25. marts 2008 Klage over afslag på anmodning om genmæle Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND Kirsten Sparre har ved mail af 14. september

Læs mere

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Hvilken platform er du primært tilknyttet? Print 538 0 0 0 0 0 0 51,3% TV 0 202 0 0 0 0 0 19,3% Radio 0 0 98 0 0 0 0 9,3% Net 0 0 0 130 0 0 0 12,4% Sociale

Læs mere

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015 t Påskemåling - Detektor 0 DR. mar 0 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE. Frekvenser.... Kryds med alder.... Kryds med køn.... Kryds med Partivalg.... Om Undersøgelsen...

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 3. december 2012 Sagsnr.: 2012-013815 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att. Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att. Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. Juridisk Politisk Sekretariat Radio- og tv-nævnet 1. december 2010 Sagsnr. 2009-007339 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Udkast til vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller lignende krænkelser.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4 BILAG 1. Karakteristika for det danske radiomarked Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Danskernes radiolytning Tabel

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 12. november 2012 Sagsnr: 2012-012574 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

[Klager] havde sagsøgt Sommersted Vest Vandværk. [Klager] har klaget over, at Vandposten har omtalt retstilstanden forkert.

[Klager] havde sagsøgt Sommersted Vest Vandværk. [Klager] har klaget over, at Vandposten har omtalt retstilstanden forkert. Kendelse afsagt den 30. oktober 2017 Sag nr. 2017-80-0010 [Klager] mod Vandposten [Klager] har klaget til Pressenævnet over en artikel bragt i Danske Vandværkers medlemsblad, Vandposten, udgave nr. 209

Læs mere

DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C. København den 31. august 2007

DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C. København den 31. august 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C København den 31. august 2007 Klage over skjult reklame for Post Danmark A/S i programmet OBS sendt på DR1 Formand

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over reklamer for Cirkus Summarum sendt på DR Ramasjang

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over reklamer for Cirkus Summarum sendt på DR Ramasjang DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 11. marts 2013 Sagsnr.: 2012-011019 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C Kære Jacob Christian Mollerup Som det blev tilkendegivet inden jul, ønsker Den Uafhængige Politiklagemyndighed at indgive en formel klage over Danmarks

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Arbejdsformidlingens (AF) administration af løntilskudsordningen BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Orienteringen af Folketinget

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 16. juni 2006

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 16. juni 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg København den 16. juni 2006 Klage over skjult reklame for modemagasinet Woman i en trailer for DR2 programmet Normalerweize vist på DR1 Nanna Gersov har ved mail

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse Radio- og tv-nævnet 27. oktober 2015 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Dir.tlf. 33 73 33 35 lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs

Læs mere

30. oktober 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

30. oktober 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 30. oktober 2014 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og Strategi

Læs mere

Advarsel på utilstrækkeligt grundlag. Ombudsmandens udtalelse. 23. september 2010

Advarsel på utilstrækkeligt grundlag. Ombudsmandens udtalelse. 23. september 2010 2010 20-13 Advarsel på utilstrækkeligt grundlag Et forbund klagede på vegne af en socialpædagog over en skriftlig advarsel. Begrundelsen for advarslen var at pædagogen havde involveret forældre til beboere

Læs mere

DR TV Byen Mørkhøjvej 500 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 23. november 2006

DR TV Byen Mørkhøjvej 500 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 23. november 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV Byen Mørkhøjvej 500 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl København den 23. november 2006 Klage over skjult reklame i videoen til sangen Vi redder Danmarks ære sendt på DR1 Forbrugerombudsmanden

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 3. september 2012 Sagsnr: 2012-007952 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004 TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup RADIO- OG TV-NÆVNET København den 22. december 2004 Klage over tv-reklame for Debitel 1 øre sendt på TV 2 Michael Jørgensen har ved mail af 3. november 2004

Læs mere

DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 8. januar 2008

DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 8. januar 2008 Klage over skjult reklame i programmet Hammerslag sendt på DR1 Per Bro har ved

Læs mere

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik.

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik. ETIK Plan for i dag Intention Hvad er hensigten med det, vi skal igennem? Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BArapportskrivning omkring etik. Det kan være nyttigt at kende sin

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 118 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Besvarelse af samrådsspørgsmål F og G Dato /

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 184-2012 KK mod Ejendomsmæglerfirmaet AA A/S afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. juni 2012 har KK indbragt ejendomsmæglerfirmaet AA A/S og ejendomsmægler YY for

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Jeg fremsender hermed indstillingen, hvis konklusion jeg har valgt at følge.

Jeg fremsender hermed indstillingen, hvis konklusion jeg har valgt at følge. XX X XX X GENERALDIREKTØREN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040 www.dr.dk Maria Rørbye Rønn D +45 3520 8012 E mrr@dr.dk 18.09.2012 Kære X Du har klaget over satire-indslag i

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Superbrand: Anders Samuelsen.

Superbrand: Anders Samuelsen. Superbrand: Anders Samuelsen. Patrick, Mathias og Rolf. 2.q Charlotte Waltz, Jeppe Westengaard guldagger Intro til opgave 1 Da vores opgave går ud på at analyserer Anders Samuelsen. Altså en selvvalgt

Læs mere

Scenen er din. Gode råd inden du går i pressen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T

Scenen er din. Gode råd inden du går i pressen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T Scenen er din Gode råd inden du går i pressen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T Kære forsker, Syddansk Universitet modtager dagligt mange henvendelser fra journalister, der vil vide mere om vores forskning,

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer København den 8. januar 2008 Klage over ulovlig tv-reklame for Danske Spil A/S sendt på TV 2 Sport Henrik

Læs mere

2016-2. Kommunes e-mail om de ansattes loyalitetspligt var en uberettiget begrænsning af deres ytringsfrihed. 21. januar 2016

2016-2. Kommunes e-mail om de ansattes loyalitetspligt var en uberettiget begrænsning af deres ytringsfrihed. 21. januar 2016 2016-2 Kommunes e-mail om de ansattes loyalitetspligt var en uberettiget begrænsning af deres ytringsfrihed En forælder oprettede en offentligt tilgængelig Facebook-gruppe, hvor aktuelle forhold på børne-

Læs mere

Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely

Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely PRESSEMEDDELELSE Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 (Omstilling) jyskebank@jyskebank.dk www.jyskebank.dk Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely DR1 bringer

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Finn Jørgensen Kongegade 6 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 5. august 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag nr. 269: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 4. marts 2005 følgende KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag nr. 269: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 4. marts 2005 følgende KENDELSE: Landinspektør L var indklaget for Landinspektørnævnet for at have initieret afholdelsen af en skelforretning og misbrugt skelforretningsinstituttet for at dække over, at Landinspektørfirmaet, som L er

Læs mere

Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013

Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013 Kodas Årsberetning 2012 Medieanalyse 21 Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013 Koda følger nøje udviklingen i danskernes medievaner. Vores aktuelle medieundersøgelse viser, at næsten

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014871 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Beretning. udvalgets virksomhed

Beretning. udvalgets virksomhed Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne Alm.del UET - Beretning 1 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne den 13. september

Læs mere

[Klager] har klaget over, at sn.dk har krænket privatlivets fred og anvendt begrebet konfiskeret i stedet for begrebet beslaglagt.

[Klager] har klaget over, at sn.dk har krænket privatlivets fred og anvendt begrebet konfiskeret i stedet for begrebet beslaglagt. Kendelse afsagt den 30. oktober 2017 Sag nr. 2017-80-0009 [Klager] mod Sjællandske Medier [Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklen Politiaktion: Mistanke om produktion af piller bragt af Sjællandske

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 22. december 2006. Klage over skjult reklame for Oddset i VM-transmission på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 22. december 2006. Klage over skjult reklame for Oddset i VM-transmission på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl København den 22. december 2006 Klage over skjult reklame for Oddset i VM-transmission på DR1 Peter Andersen-Rosendal har ved mail af 15. juni

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 Sag 187/2013 DR ved generaldirektør Maria Rørbye Rønn (advokat Peter Lambert) mod A (advokat Christian Harlang) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere