Boddum Ydby Kirkeblad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boddum Ydby Kirkeblad"

Transkript

1 Boddum Ydby Kirkeblad Nr. 2 Marts - April - Maj fremover også for Heltborg sogn

2 - en lovsang for Kristi opstandelse Den første linje, som vi vurderer en salme efter, siger: Sikke en ufestlig festsalme. Men kigger vi nærmere, er det helt anderledes. Ikke sjov og ballade, men dyb, stærk, taknemmelig glæde, som bærer, også når det gør rigtigt ondt i os. For det gør det stærke budskab om Jesu opstandelse. Det bærer, fordi det viser, at Jesu lidelse og død ikke bare var en stor, men tragisk Thi...! situation, hvor et menneske ofrede sig heltemodigt i idealistisk kærlighed til undertrykte og lidende. Jesu opstandelse fra de døde viser, at Gud i ham har handlet til frelse for os, som havde taget vort liv, vor skæbne og vor frelse i egen hånd i stedet for at tage imod det af Guds hånd. Det er vor egentlige synd. Jesus Kristus har frelst os fra Guds vrede og dom. Det blev tydeligt ved hans opstandelse. Gud har grebet ind! Læg mærke til ordet thi i salmen. Det betyder derfor!. Det er det jublende Ja, tak! til alt det, Gud her har givet os at leve og dø på frem mod vor egen opstandelse. I en bog om Luthers salmer skrev prof. E. Thestrup Pedersen, at denne salme: Formentlig den dybeste forkyndelse af påskebudskabet i salmedigtningens historie. I dødens bånd vor frelser lå, for verdens synd hengivet, men herlig kunne han opstå og skænked mild os livet; thi er hans folk nu sjæleglad og takker Gud i allen stad og synger for Jesus Kristus: Jeg er opstandelsen og livet (Johannesevangeliet 11,25). Fra sct. Antoniuskirken i Bregenz, Østrig. Det var fuldstort et kæmpeværk den død at overvinde; for syndens skyld ej før så stærk var mand på jord at finde; thi trådte død os under fod, men Jesus knuste al dens mod, forstyrret har han dens rige. 2

3 Som en af os vor synd han bar, men han var selv uskyldig; dermed han døden fældet har, gjort al dens krav ugyldig; for os, som Jesus har til drot, den er sin egen skygge blot, sin brod haver døden mistet. Det var en tvekamp underfuld, da liv og død de brødes, og kredsen skreves under muld, hvor riget var de dødes; men livet fik dog overhånd, så, fængslet i sit eget bånd, til spot er nu døden blevet. Thi holder vi for livet fest, som død 1 har overvundet, og priser kæmpen allerbedst, som har den stærke bundet; han sidder nu på ærens stol og er for os den gyldne sol, døds-natten hun er forgangen. Martin Luther N.F.S. Grundtvig Salmebogen, nr Livets fest (= påsken med Jesu Kristi opstandelse) har overvundet døden. Konfirmanderne 2015 Tobias Berg-Sørensen - Kristine Bust Hestbech Rune Hougs Jensen - Mogens Moldrup Kappel Anders Korsgaard - Jonas Buur Rimmer Madsen Klara Kildemoes Kragh Møller - Mikkel Krabbe Nielsen Søndag den 12. april kl : Konfirmation i Ydby kirke Konfirmation er en vigtig handling, personligt og kirkeligt på én gang. Barnedåben ligger som baggrund for konfirmationen. Med undervisning og kirkegang får den unge viden og fornemmelse af, hvad kristen tro er, og hvad Jesus Kristus betyder i vort liv. Konfirmandens JA er ikke en eksamen af konfirmandens tro; det er heller ikke trosbekendelsen, der er til eksamen. Men det er et JA til den virkelighed, som den kristne tro omslutter os med. JA et er et ja til dette fællesskab, som Gud har givet os i Jesus Kristus.»Kon-«betyder»sammen, i fællesskab i gudstjenesten«;»-firmation«er, at vi rækker efter, tror på, tager imod det, som Gud har slået fast for lang tid siden, nemlig at vi for Jesu skyld må være Guds børn, tage hans ord til os og hos ham få fast grund under vore fødder både i lykke og ulykke, i liv og i død. Det løfte giver Gud i velsignelsen til den enkelte. /EHB 3

4 Nyt orgel i Boddum kirke Menighedsrådet i Boddum og Ydby har i en del år sammen med organist og præst arbejdet en del med nyt orgel til Boddum kirke. Vi har set på flere orgler rundt omkring i Thy. Der har også været brugte orgler inde i billedet. Problemet var som regel, at byggestørrelsen virkede noget voldsomt i den forholdsvis lille landsbykirke, eller også var det et instrument der stort set ikke havde flere muligheder end det vi har i forvejen. Vi tog det store skridt videre for og høre toner fra et digital kirkeorgel. Derfra var vi hurtig enige om, at her havde vi med et instrument og gøre, som havde rigtig mange muligheder, fyldte ikke ret meget og sidst men ikke mindst til en pris der er cirka en tiendedel af det traditionelle pibeorgel. Det lyder måske underligt for nogen, men vi lever jo i en tid, hvor snart ingenting virker uden elektronik. Beslutningen blev taget med et helt enigt menighedsråd. Det elektroniske kirkeorgel bliver købt, og kommer på plads lige inden kirkeårets begyndelse, den 1. søndag i advent. Vi er nu kommet godt i gang med det nye orgel, som også er spændende for vores organist, der er jo mange muligheder med 25 stemmer. For at markere det, vil der søndag den 29. marts klokken 14 blive afholdt indvielse af det nye orgel i Boddum kirke. Efterfølgende er der samvær med kaffe og kage i præstegårdens konfirmandstue, hvor der også vil være mulighed for at købe piber fra det gamle brugte orgel. Boddum Ydby menighedsråd, Evald Eliassen Orgelmusik og salmesang Som organist har jeg nok altid vidst, at salmesangen og musikken har stor betydning for gudstjenesten. Da jeg blev præst, blev det endnu tydeligere for mig, hvor stor en betydning orglet og organisten har i gudstjenesten. Det vigtigste er at lede salmesangen. Da er det vigtigt at orglet er så stor, at det er muligt at variere styrken og klangen efter indholdet i salmen og de enkelte vers. Og også variere efter, hvor mange mennesker, der er til gudstjenesten. Mennesker har undertiden den opfattelse, at man kan overvære en gudstjeneste. Det kan man måske også, men meningen er, at man skal deltage og være aktiv med. Man har udtrykket: at høre sammen. Det kommer jo af at lytte til noget sammen, og i gudstjenesten lytter vi sammen til de bibelske tekster og prædikenen. Det er en bibelske tekster og prædikenen. Det er en aktiv handling, og det er særlig tydelig ved salmerne. De bedste salmer udtrykker på en enkel og klar måde det kristne evangelium. De store festdage i kirken, som jul, på- 4

5 ske og pinse, og når vi har dåbsgudstjeneste, er salmerne med til at kaste glans over gudstjenesten. Ved begravelser og i vanskelige tider i et menneskes liv, kan en salme være med til at klare tankerne og styrke håbet, for vore salmedigtere har selv kendt til livets storme. Det gjorde Grundtvig også. Da han var omkring 60 år, havde han en dyb depression. Da han var ved at komme ud af den, skrev han salmen: Sov sødt barnlille. I den står der bl.a.: Gudsfingrene grande slog kors for din pande. Guds enbårnes røst slog kors for dit bryst, thi skal ingen djævel dig skade. Og senere: Og klarøjet brat, du siger godnat til tvivlen og frygten og sorgen. På den måde har salmerne betydning for et helt menneskeliv, og derfor er det af stor betydning at synge dem jævnligt, så vi er fortrolige med dem. Holger Laursen Orgelindvielse i Boddum kirke Søndag d. 29. marts kl indvies det nye orgel under medvirken af organist Preben Nørgaard Christensen, Thisted. Efter gudstjenesten inviteres til samvær i konfirmandstuen, hvor der fås kaffe og kage. Velkommen! Ny sognestruktur fra 1. maj Biskop Henning Toft Bro har meddelt, at den pastorale dækning af kirkesognene i Sydthy ændres fra 1. maj I henhold til et cirkulære nr af 23/10/2006 fra Kirkeministeriet skal Aalborg Stift afgive i alt 8 præstestillinger til andre stifter. Derfor besættes sognepræsteembedet i Hørdum Skyum ikke med en ny præst. I stedet er der nu sket en fordeling af sognene i Sydthy Provsti mellem de ansatte præster. Det betyder, at nogle sogne får en anden sognepræst. Således bliver Heltborg sogn tillagt sognepræsteembedet i Boddum og Ydby. Der oprettes et pastorat bestående af sognene Visby, Villerslev, Hassing samt Hørdum og Skyum. Sognepræst i disse sogne bliver sognepræst Lillian Risum, der indsættes hertil ved gudstjenesterne søndag den 17. maj 2015 i Skyum kirke kl. 9,00 og i Hørdum kl Sognepræsten i Stagstrup og sognepræsten i Bedsted skal i vid udstrækning hjælpe med både gudstjenester og kirkelige handlinger i det nye store pastorat. I præsteboligen på Thorsvej indrettes træffekontor for sognepræsten, således at menigheden i Hørdum og Skyum fortsat kan træffe præsten der efter aftale. Der ansættes tillige en sekretær nogle timer ugentligt. Den sekretær får også kontor i præsteboligen på Thorsvej. Ud over de her nævnte ændringer reguleres præsternes ferieafløsningsordninger på nogle områder. 5

6 Nyt fra KFUM spejderne KNÆKLYS OG BADEBOLDE Spejderløfterne kan virke noget højtravende og meget idealistiske set i forhold til den hverdag vi lever i. Men er det nu også helt rigtigt?? Se, det blev der i november pillet ved i vores gruppe, da spejderne skulle gøre en del af spejderløftet virkeligt ( ) og hver dag gøre noget for at glæde andre. Det blev til en gevaldig glæd-andre-fest, med familie og venner. Spejderne sled med underholdning, indretning af festlokale og småkagebagning (ikke på bål!). Det blev en fantastisk aften med ca. 60 gæster + spejdere, der var glade i hinandens selskab. Mørkemærket!!! Uhhh spejderne har arbejdet på at afmystificere mørket gennem GPS-løb, boldspil med gennemsigtige badebolde med knæklys i, mørke-kimsleg, morse med lommelygte og refleksløb mm. Den store mørkemærkefinale foregår lige efter vinterferien i anlægget i Hurup, hvor der skal være (gyser)løb. Mad er en basal ingrediens hos os - og det fornægter sig ikke, når basisfærdigheder omkring båltænding skal øves det blev forleden til æbleskiver på den gamle måde ingen frysediskprodukter her. Vi er stolte af arbejdet i vores gruppe. Børn og voksne har det sjovt og griner meget - og vi har et godt og givende fællesskab i ledergruppen/grupperådet. Man føler, at man gør en forskel om så indsatsen er stor eller lille. Det er en fornøjelse at se børnene udvikle sig lidt efter lidt at være med til at dele deres indsats og deres sejre både Æbleskiver over bål. dem over sig selv og dem over de andre. Vi vil utroligt gerne dele de fantastiske oplevelser, der bliver os til del gennem spejderarbejdet. Det kan jo være at netop du eller en du kender - sidder inde med nogle praktiske og/eller teoretiske evner/idéer, som kunne blive en del af vores spejderes og din/andres personlige udvikling og da kreativiteten er i top-form hos os er intet umuligt før det modsatte er bevist!! 6

7 Fortsat fra side 5 Sydthy Provsti inddeles i tre områder med hver tre samarbejdende pastorater, således at samarbejdet om det kirkelige liv bydes de bedste vilkår. Provst Jens F. Munksgaard KIRKEBIL Der kan bestilles kørsel til gudstjenester i Boddum og Ydby kirker hos Poul Svendsen, tlf , senest aftenen før. Pris: kr. 10,- t/r. Fra vugge til grav Boddum: Døbt: Jens Julius Buhl Kramer Død: Elly Knakkergaard Mardal Ydby: Døbt: Andrea Færch Høj Død: Hanne-Lise Risager Evald Gunnar Morsing Indsamlinger Juleaften 2014 til Børnesagens Fællesråd: Boddum: 649,- kr., Ydby: 195,- kr marts til Folkekirkens Nødhjælp til hjælp for kvinder i verdens fattigste lande. Menighedsrådsmøde 3. marts kl juni (syn) SOGNEPRÆSTEN Mogens Jeppesen, Doveroddevej 17, Boddum. Tlf Mandag fri. Boddum Ydby menighedsråd Formand: Evald Eliassen, Næstformand og kirkeværge i Ydby: Eva Lund Christensen, Kirkeværge i Boddum: Laurits Hansen, Organist Holger Laursen, Kirkesanger Vibeke Oxlund, Graver Boddum: Carl Christian Nielsen, (privat ) Graverafløser: Lajla Pedersen, Ydby: Ole Madsen, , (privat ) Graverafløser: Vagn Kappel, Besøgstjeneste Mette Olesen, tlf REDAKTION Gitte Hansen, Alice Krabbe og sognepræsten (ansv.) Sognenes hjemmeside: OPFORDRING - Send et indlæg til kirkebladet, så vi kan få et spændende blad! Sidste frist for indlevering at stof til næste kirkeblad: 15. april

8 Modtager: Gudstjenester Marts 1. marts 2.s. i fasten Boddum marts 3.s. i fasten (LR) 15. marts Midfaste Boddum 9.00 Kirkekaffe Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp 22. marts Mariæ bebudelses dag (LR) Boddum Ingen 29. marts Palmesøndag Boddum orgelindvielse april 2. april Skærtorsdag 3. april Langfredag 5. april Påskedag Boddum april 2. påskedag 12. april 1.s.e. påske (9.00 For Lillian) Ydby Konfirmation 19. april 2.s.e. påske 26. april 3.s.e. påske Boddum, Maj 1. maj Bededag Heltborg maj 4.s.e. påske 10. maj 5.s.e. påske Heltborg 9.00 (LR) 14. maj Kristi himmelfarts dag Boddum maj 6.s.e. påske Heltborg maj Pinsedag Heltborg maj 2. pinsedag Ashøje Fælles friluftsgudstjeneste 31. maj Trinitatis søndag Boddum 9.00 JUNI 7. juni 1.s.e. trinitatis Heltborg 9.00

Virkelig opstanden - Strukturændring i Sydthy Provsti Jeg holder af gudstjenesten - Nyt fra sognene Fra sognets daglige liv - Gudstjenestelister

Virkelig opstanden - Strukturændring i Sydthy Provsti Jeg holder af gudstjenesten - Nyt fra sognene Fra sognets daglige liv - Gudstjenestelister Kirkebladet Nr. 1 2015 Påskeblomst! en dråbe stærk drak jeg af dit gule bæger, og som ved et underværk den mig hæver, vederkvæger: Hanegal og morgensang, synes mig, af den udsprang; vågnende jeg ser de

Læs mere

Boddum Ydby Kirkeblad

Boddum Ydby Kirkeblad Boddum Ydby Kirkeblad Nr. 2 Marts - April - Maj 2014 Foto: Michael Poulsen Brikker til en mosaik I middelalderen levede i Italien en mand ved navn Guido, der tjente til livets ophold ved at lægge mosaikgulve.

Læs mere

Boddum Ydby Kirkeblad

Boddum Ydby Kirkeblad Boddum Ydby Kirkeblad Nr. 4 September - Oktober - November 2014 Foto: Christian Morsing Håb og ru hænder Så er ferietiden ovre, og mange har været ude at se sig om og hvis vi har haft øjnene åbne sikkert

Læs mere

Boddum Ydby Kirkeblad

Boddum Ydby Kirkeblad Boddum Ydby Kirkeblad Nr. 4 September - Oktober - November 2011 Skovsøen i Dover Skov. Foto: Linda Eliassen At rejse er at leve At rejse er at leve, bemærkede H. C. Andersen for godt 150 år siden i Mit

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Tema: VOLDUM KIRKEHUS Nr. 100 april-december 2014 KÆRE ALLE SAMMEN! Kirkeblad nr. 100! Det er værd at fejre, det er i hvert fald lidt sjovt. Samtidig med, så er dette

Læs mere

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Sognegårdens nye inventar Sogneindsamling, resultat Sogneeftermiddage Pinsearrangement i Aså 4. maj gudstjeneste Dronninglund-Dorf Pastorat april-maj

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Monica Drøhse Munkeparken 60, Lgkl. tlf. 74 74 38 18 KFUM og KFUK på Vesteregnen Formand:

Læs mere

Bibellæsning fra Den Nye Aftale

Bibellæsning fra Den Nye Aftale 8. årgang nr. 3 juni - juli - august 2009 Fadervor i kor I de seneste år er det sket oftere og oftere, at menigheden spontant har sagt ordene fra Fadervor i kor med præsten både ved søndagsgudstjenester,

Læs mere

Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk kirker

Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk kirker Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk kirker MARTS APRIL MAJ 2015 Stor opstandelse Frivillig i Hirtshals sogn Det sker i Hirtshals sogn Besøg af Sultkaravanen Koncerter Foreninger Adresser Gudstjenesteoversigt

Læs mere

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2]

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2] Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk Marts - April - Maj 2012 NR. 2 57. ÅRGANG Adresser [2] Har du en stor Gud eller en lille... [3] Det sker i Hirtshals sogn [4-7] Sogneudflugt [4] Projektkor [5] Kampen

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST I dette nummer: Side 2 Glædelig Påske Side 3 Nyt fra menighedsrådet Side 4 Menighedsmøde Konfirmander med farver Side 5 Babysalmesang Gudstjeneste

Læs mere

Sognenyt. 4. årg. Februar 2015 Nr. 1

Sognenyt. 4. årg. Februar 2015 Nr. 1 Sognenyt 4. årg. Februar 2015 Nr. 1 Adresseliste www.basaho.dk Sognepræst: Adam Torp, at@km.dk Sandager Kirkevej 26, 5610 Assens Tlf. 64 79 10 28 Organist for alle tre sogne: Per Ballegaard Dreslettevej

Læs mere

Foto: Leif Vestergaard: konfirmation i Fredenskirken. Fredens Sogns kirkeblad

Foto: Leif Vestergaard: konfirmation i Fredenskirken. Fredens Sogns kirkeblad Foto: Leif Vestergaard: konfirmation i Fredenskirken. Fredens Sogns kirkeblad 55. årgang nr. 4 marts/april/maj 2015 Fædrelandet Jeg ved, hvor der findes en have så skøn, hvor søen er blå, og hvor skoven

Læs mere

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 Kirkelige handlinger.................. s. 2 LEDEREN: Hej med jer...............

Læs mere

Fløng Kirke. Nyt fra. Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring

Fløng Kirke. Nyt fra. Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring Nyt fra Fløng Kirke Marts april maj 2014 9. årgang Nr. 1 2014 Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring Meld dig som

Læs mere

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær.

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær. F r e d e n s K i r k e S v e n d b o r g N r. 1 m a r t s - a u g u s t 2 0 1 1 MAGTENS FRISTELSE Af sognepræst Da den daværende tjekkiske præsident Vaclav Havel i 1991 modtog Sonningprisen, holdt han

Læs mere

April 2015 - Maj 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

April 2015 - Maj 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkeblad for Bistrup Sogn 10. årgang Kirkekontoret tlf. 96 23 17 17 April 2015 - Maj 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Side 2 Menighedsrådsformanden har ordet Bistrup Nyt Det dejlige spæde forår

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010

MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010 MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010 1 Kirkelig vejviser Fødsel: Fødsler skal anmeldes til kirkekontoret i det sogn, hvor moderen har bopæl senest 2 hverdage efter fødslen. Hvis

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP Kirkerne i Vipperød marts april maj 2012 En levende kirke er altid i bevægelse - og fuld af liv. Det gælder også her i Vipperød. hvor der sidste år var 10.500, der deltog i en af årets mange gudstjenester

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

KIRKE & SOGN INDHOLD. Nr. 2. April Maj Juni FOLKEKIRKEN

KIRKE & SOGN INDHOLD. Nr. 2. April Maj Juni FOLKEKIRKEN KIRKE & SOGN INDHOLD Særlige arrangementer og gudstjenester Modstandskampen under besættelsen Pastoratets fotoalbum Salmestafet Personalenyt Koncert i Agger Kirke Forårsfest Kirkens renovering Kirkelige

Læs mere

Gistrup Sogn. Nr. 55 April Maj 2011

Gistrup Sogn. Nr. 55 April Maj 2011 Gistrup Sogn Nr. 55 April Maj 2011 25 Gistrup Kirke 25 år 25 Jubilæumsarrangementer for alle Onsdag den 23. marts kl. 16.30 Fyraftens-musik-andagt i kirken Palmesøndag den 23. marts 1986 blev Gistrup Kirke

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

Hedensted - St. Dalby Kirker. Morgentanker - "al dente"

Hedensted - St. Dalby Kirker. Morgentanker - al dente Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2013 Morgentanker - "al dente" Det kan være svært at tænke noget sammenhængende tidligt om morgenen. Eller måske er det lige netop det tidspunkt vi tænker

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 14. årgang nr. 2 Marts/april/maj 2014 Ny præstebolig i Øse Biskoppen kommer på besøg! Øse og Næsbjerg menighedsråd har i samarbejde med de øvrige menighedsråd i Gl.

Læs mere

KIRKENYT 2015 ØLBY. ASP. FOUSING SEPTEMPER - OKTOBER - NOVEMBER

KIRKENYT 2015 ØLBY. ASP. FOUSING SEPTEMPER - OKTOBER - NOVEMBER KIRKENYT 2015 ØLBY. ASP. FOUSING SEPTEMPER - OKTOBER - NOVEMBER 2 PRÆSTENS SPALTE Om taknemmelighed evangeliet ifølge Chris I dette kirkeblad skal Præstens spalte handle om taknemmelighed. Jeg har rigtig

Læs mere

Hem Hindborg Dølby Sogne- og Kirkebladet marts august 2015 4. årgang Nr.1

Hem Hindborg Dølby Sogne- og Kirkebladet marts august 2015 4. årgang Nr.1 Hem Hindborg Dølby Sogne- og Kirkebladet marts august 2015 4. årgang Nr.1 Tirsdag den 13. januar kom Gårdsangerne fra Thy" til Hem kirke. Ca. 200 begejstrede mennesker fra fjern og nær fyldte kirken med

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Marts - maj 2015. Nr. 2-31. årgang. Foto: Inger Grønborg

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Marts - maj 2015. Nr. 2-31. årgang. Foto: Inger Grønborg SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Marts - maj 2015 Nr. 2-31. årgang Foto: Inger Grønborg Opstandelse Kristus er opstanden! Sådan skal det lyde i landets kirker den 1. søndag i april påskedag. De fleste

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t I dette nummer: Side 2 Håb at rejse sig efter en rystelse Side 4 Fastelavnsgudstjeneste Side 6 Nyt fra menighedsrådet Side 7 Hvad

Læs mere