It i fagene Inspirationsskrift Almen voksenuddannelse August 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "It i fagene Inspirationsskrift Almen voksenuddannelse August 2011"

Transkript

1 Inspirationsskrift August 2011

2 Billederne i skriftet er gengivet med tilladelse fra colourbox.dk Forord... 3 Søgning og indsamling af informationer... 3 Dansk: Sproglig vurdering af tekster på internettet... 4 Dansk: Hvilke forskelle er der på trykt tekst og hypertekst?... 5 Livsanskuelse: Bioetiske udfordringer... 6 Matematik: Hvornår kan jeg gå på pension?... 6 Matematik: Hvordan og hvor meget betaler vi for vandet?... 6 Naturvidenskab: Sund kost... 6 Psykologi: Kildesøgning og lyd i undervisningen... 6 Samfundsfag: Danmark som EU-medlemsland... 7 Fransk: Séances de cinéma en France... 5 Frembringelse og formidling... 8 Billedkunst: Fra foto til maleri... 8 Dansk: Skriv og få din modtager i tale!... 9 Dansk: Læs og lyt... 9 Dansk: Se dit eget oplæg!... 9 Engelsk: Rocking Radio... 9 Formidling: Den gode tale Fransk: Brug af præsentationsværktøjer til belysning af emnet Le quotidien Historie: Løb, lyt og lær historie Idræt: Træningsdagbog med RunKeeper Livsanskuelse: Senmodernitet Matematik: Hvornår er tandpastatuben tom? Naturvidenskab: Ekskursion til et renseanlæg Samarbejde og kommunikation: God kommunikation Tysk: fremstilling og formidling Kommunikation Dansk: Lav en fag-wiki Dansk: Talesprog, skriftsprog og sms-sprog Engelsk: Mundtlig aflevering med mobil Engelsk: Skriftligt rollespil via netkommunikation Livsanskuelse: Medborgerskab Matematik: Fælles wiki for hele centret Matematik: Egenvurdering i forbindelse med opgaveløsning Matematik: Samarbejde om faglig dokumentation Samfundsfag: De politiske partier i Danmark Tysk : Lydfiler/podcasting som værktøj i mundtlige præsentationer Efterskrift Side 2 af 16

3 Med Bekendtgørelse om almen voksenuddannelse (avu-bekendtgørelsen) af 1. april 2009 er anvendelse af it i undervisningen blevet obligatorisk. I alle læreplaner er det ganske kort beskrevet i punkt 3.3, hvordan der skal arbejdes med it. Det er håbet, at dette skrift kan være med til at inspirere til øget og kvalificeret brug, af de muligheder it stiller til rådighed for undervisningen på avu. Forord Skriftet er opbygget med udgangspunkt i tre overordnede it-kompetencer, som enhver i et moderne uddannelsesforløb vil have brug for at besidde på et vist niveau. De tre kompetenceområder handler om: søgning og indsamling af informationer frembringelse og formidling kommunikation. Hver af de tre it-kompetencer er kort beskrevet indledningsvist med efterfølgende eksemplificeringer via cases fra de enkelte fag. Selv om alle cases er nævnt under ét bestemt fag, vil mange af aktiviteterne nemt kunne overføres til andre fag. Ud over de 3 nævnte overordnede it-områder kan det også være fornuftigt at arbejde med it til tilegnelse af specifikke fagkundskaber. Der findes på markedet en lang række programmer, der er skræddersyet til indlæring af sådanne kundskaber. Det falder uden for dette skrifts rammer at beskrive disse programmer nærmere. I stedet henvises til de enkelte fags vejledninger og Undervisningsministeriets internettjeneste Træneren - traeneren.emu.dk. Søgning og indsamling af informationer Internettet har betydet, at vi på en nem måde har fået adgang til kolossale mængder af data. Disse data kan være organiserede på mange forskellige måder: Offentlige, kommercielle eller private hjemmesider. Der kan bl.a. være tale om egentlige artikler, åbne eller lukkede databaser, wikier 1, blogs 2 og communities 3. Informationerne kan være båret af tekst, billede eller lyd eller en kombination af disse. Internettet giver mulighed for at opdatere informationerne kontinuerligt. Informationer spredes ofte til andre hjemmesider. Fx gemmer søgemaskinernes robotter alle fundne data på deres enorme lagerpladser. 1 Wikipedia: En wiki er en hjemmeside, hvor enhver ved hjælp af en browser kan oprette, vedligeholde og forfatte webdokumenter og websider i samarbejde med andre. En wiki er en moderne teknologi (web 2.0), som muliggør, at mange brugere i fællesskab opbygger indhold/viden. En wiki sætter grupper i stand til at organisere og dele indhold og viden på en organisk og fri måde. 2 Wikipedia: En blog (eller weblog) er en hjemmeside, som opdateres jævnligt med korte tekster (kaldet indlæg eller poster), som regel med den til enhver tid nyeste øverst. Der er ofte mulighed for, at læserne kan kommentere de enkelte indlæg. Indholdet kan variere fra det personligt dagbogsagtige til det politisk debatterende eller tematiske. En blog er ofte knyttet til en person, men kan også deles af en større gruppe. 3 Med fremkomsten af internettet har begrebet samfund ikke længere en geografisk begrænsning. Et online community gør det muligt at dele fælles interesser og hjælpe hinanden uanset fysisk placering. Side 3 af 16

4 En forkert information, der er lagt på nettet, kan være meget vanskelig at slette igen på alle de websider, den efter kort tid vil forekomme. Det kan, på den baggrund, være vanskeligt at danne sig et overblik over korrekte og relevante informationer om et konkret emne. Det er vigtigt, at kursisten lærer at håndtere den gigantiske datamængde i den digitale virkelighed, så han kvalificeret kan søge, indsamle og vurdere ønskede informationer. Processen kan deles op i tre faser: 1. Fastlægge informationsbehov: Hvilke informationer er der brug for i forbindelse med en konkret opgaveløsning? Hvilke informationer kan findes på internettet? I samfundsfag skal der fx bruges informationer om de politiske partier, og i naturvidenskab anvendes der informationer om vejr og klima findes der gode sider på nettet, der kan dække dette behov? 2. Skaffe relevant information: Gode søgeteknikker er meget vigtige for at finde relevant og dækkende information. Vigtigst er, at kunne afgøre hvilke ord, der vil fungere som gode søgeord i en bestemt sammenhæng. Brug af operatorer som og, eller og både og kan være med til at kvalificere søgningen. Det er langt fra i alle situationer muligt at finde dækkende danske hjemmesider. Kursisterne skal derfor i mange sammenhænge kunne søge og orientere sig på udenlandske hjemmesider ved benyttelse af fortrinsvis engelsk. Mange websteder er så komplekse og informationstunge, at de kan være vanskelige at overskue. Det er derfor ofte en fordel udelukkende at søge et bestemt indhold på det ene websted. Ofte er én enkelt side også meget omfangsrig, så søgning på blot én side kan være med til at skaffe informationen nemt. 3. Vurdere fundne informationer: Kritisk tilgang er i særdeleshed vigtig, når informationerne hentes fra nettet, fordi alle, med eller uden stor troværdighed, har mulighed for at publicere her. Det kan fx være relevant, at forholde sig til om informationerne skulle være forældede, ensidige eller utroværdige. Vil informationer om de politiske partier have størst troværdighed, hvis de er fundet på Wikipedia eller Den Store Danske? Vil informationer om vejr og klima have størst troværdighed, hvis de er fundet på Klimadebat.dk eller på DMI s hjemmeside? Cases Dansk: Sproglig vurdering af tekster på internettet Udover at kunne læse hypertekst og vurdere informationens relevans er det nødvendigt at lære at arbejde med analyse og vurdering af den sproglige del af en hjemmeside. Man kan undersøge hjemmesidens afsender modtager hensigt og brugen af genrer, og endelig kan man udvælge en relevant side og undersøge sproglige forhold. Hvordan er tekstens sprog og stil: Er der overvejende brugt alment sprog, fagsprog, en blanding mv.? Hvor ses det? Hvilket ordvalg finder man i teksten og dermed hvilken sproglig stil? Fremherskende ordklasser? Hvorfor? Hvordan er sætningskonstruktion og sætningslængde? Er teksten som helhed forståelig og brugbar i den aktuelle sammenhæng og hvorfor/hvorfor ikke? Side 4 af 16

5 Dansk: Hvilke forskelle er der på trykt tekst og hypertekst? Opgave: Lav en hypertekst. For at forstå hyperteksters opbygning kan kursisterne kortlægge hypertekster mht. opbygning, sammensætning og sammenhæng, og aktiviteten kan følges op af fremstilling af en hypertekst fx i grupper. Opgaven kan være, at der skal laves en tekst til VUC s hjemmeside om at gå i skole som voksen eller om at lære. Hver gruppe vælger et relevant emne inden for den aktuelle kontekst og skriver en kort tekst om emnet. Gruppen beslutter, hvilke ord der skal forklares og uddybes og dermed fremstå som link, og hvilke grafiske figurer eller illustrationer der evt. skal benyttes. Hver gruppe skriver teksterne bag linkene, bag deres link igen og så fremdeles. For at illustrere, at hyperteksten er et netværk af tekster, kan teksterne placeres på en væg/opslagstavle som en slags mindmap; forskelle mellem trykt tekst og hypertekst bliver på den måde synliggjort. Er der mulighed for det, kan produktet/produkterne lægges på en hjemmeside. Fransk: Séances de cinéma en France Som optakt til arbejdet med franske film i undervisningen kan kursisterne indhente informationer om aktuelle spillefilm i en bestemt fransk by eksempelvis Paris, Lyon eller Marseille. På diverse søgemaskiner skrives nøgleordene grands films actuels. Herefter vælger kursisterne en biograf og den film, som de gerne vil se. Herefter kan der arbejdes med flere forskellige aktiviteter afhængig af kursisternes sproglige niveau. Fx kan man i begynderundervisningen lade kursisterne arbejde med informationssøgninger, hvor de kun skal søge efter enkelte eller flere ord. En aktivitet kunne være følgende: Vælg en biograf Skriv biografens navn Oplys biografens adresse og telefonnummer Vælg en film i den pågældende biograf Skriv filmens titel Nævn filmens genre; krimi, tegnefilm, romantisk film, science-fiction etc. Nævn filmens nationalitet Nævn navnene på filmens skuespillere Angiv filmens varighed og spilletider Etc. På et højere niveau kan man udvide aktiviteten ved at lade kursisterne på dansk eller fransk skrive eller fortælle om filmens indhold ud fra den franske præsentation af filmens indhold på filmplakaten. Eller at lade kursisterne finde informationer om de forskellige skuespillere på internettet og præsentere dem på fransk. Hvis en eller flere kursister har set filmen, kunne en anden aktivitet være mundtligt eller skriftligt at anmelde filmen for de andre kursister. Side 5 af 16

6 Livsanskuelse: Bioetiske udfordringer Kursisterne arbejder med de udfordringer, som de nye bioteknologiske muligheder giver det moderne menneske. Hvilke etiske overvejelser lægger disse muligheder op til? Et emne kunne være stamcelleforskning. Kursisterne finder oplysninger på og gengiver synspunkter og argumenter fra sitet. Matematik: Hvornår kan jeg gå på pension? Med det vedtagne velfærdsforlig er pensionsalderen blevet knyttet sammen med den gennemsnitlige middellevetid for 60-årige. Tilbagetrækningsalderen fastsættes, så man i gennemsnit vil kunne se frem til knap 20 år med mulighed for efterløn og pension. Kursisterne undersøger ved hjælp af udviklingen af den gennemsnitlige middellevetid for 60-årige. Herefter giver den enkelte kursist et bud på, hvornår vedkommende kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, hvis den gennemsnitlige middellevetid fortsætter med at udvikle sig som hidtil. Matematik: Hvordan og hvor meget betaler vi for vandet? Kursisterne indsamler oplysninger for 3 forskellige kommuner om vandafledningsafgift pr. m 3, fast årlig vandafledningsafgift, målerafgift til vandforsyning, vandforbrugsafgift pr. m 3 fra noegletal.dk. Ved hjælp af de indsamlede oplysninger opstiller kursisterne modeller fra de tre kommuner, der kan beskrive udgiften til vand som en funktion af forbruget. Billedet af de tre funktioner tegnes ved hjælp af GeoGebra 4. Hvilken kommune er billigst? Naturvidenskab: Sund kost Niveau F: Efter et kort læreroplæg søger kursisterne oplysninger på fx eller Kursisterne kan eventuelt gruppevis søge efter oplysninger om hhv. kulhydrat, protein og fedtstof samt vitaminer og mineraler. Psykologi: Kildesøgning og lyd i undervisningen Læreren giver en grundlæggende instruktion i brugen af udstyret, som kan være almindelig pc eller mobiltelefon eller andet, som kan producere og redigere lydoptagelser, - og en kort introduktion til forløbets indhold. Kursisterne arbejder sammen i grupper af 2 eller 3. Læreren beder kursisterne indsamle mindst 4 forskellige kilder med faglige artikler om eksempelvis forskellige former for børneopdragelse. Læreren giver en kort instruktion i kvalificeret søgning ( med og, eller, både og ), i grundlæggende opbygning af danske hjemmesider og i en kritisk kildetilgang (er artiklen fundet i et ugeblad eller i et fagligt tidsskrift?). De valgte artikler læses og diskuteres i gruppen. Herefter skal kursisterne forestille sig, at de mødes privat og samtaler om emnet børneopdragelse, - hvad er godt, hvad er ikke godt? Det er et krav, at samtalen tager udgangspunkt i den erhvervede viden fra de læste artikler, og at samtalen optages på mobiltelefon eller computer, og redigeres mhp. afspilning for medkursister. Kursisternes lydbidrag, som afleveres på intranettet, anvendes efterfølgende i undervisningen som grundlag for diskussioner og afslutningsvis for en evaluering af lærer og medkursister. 4 Side 6 af 16

7 Der kan stilles differentierede kriterier for optagelsen med hensyn til fagligt indhold, præsentation af deltagerne, interviews i børnehaver, musik osv. Forløbet her er inspireret af Gardners teorier om de mange intelligenser. Samfundsfag: Danmark som EU-medlemsland Niveau D: Kursisterne arbejder med Danmark som EU-medlemsland. På oplysnings-sitet indhenter kursisterne informationer om bl.a. forholdet mellem Folketinget og EU, de danske EU-forbehold samt EU s klimapolitik (med sigte på at inddrage indsatsområdet Bæredygtig udvikling ). Side 7 af 16

8 Frembringelse og formidling De mange it-værktøjer vi har til rådighed, har gjort det muligt for kursisten at frembringe mange forskelligartede informationsholdige produkter. Der kan bl.a. være tale om almindeligt forekommende former frembragt med tekstbehandling, regneark og præsentationsprogrammer, men der kan også arbejdes med lyd- og billedproduktioner. Kursisten bør få et bredt kendskab til de forskellige programmers styrker og svagheder, så han bliver i stand til, på en kvalificeret måde, at vælge det rigtige medie til en given formidlingsopgave. Internettets store datamængde og gode søgemaskiner har gjort det nemt at benytte allerede eksisterende data i nye sammenhænge og dermed få det til at se ud som en egentlig nyproduktion. Vi har i avuundervisningen, og ved flere prøver, set mange eksempler på at kursisten har afleveret skriftlige opgaver, der med meget stor sandsynlighed ikke kan være deres egen frembringelse. Det vil være en god idé, at der i forskellige sammenhænge arbejdes med hvordan og i hvilke forbindelser, det kan være legalt, og ikke mindst i hvilke det ikke kan være legalt, at anvende allerede publiceret viden. Mistanke om formodet plagiat kan undersøges med de samme søgemaskiner, som har været med til at frembringe det forfalskede skrift. En mere effektiv bekæmpelse fås ved at anvende værktøjer, der er skabt til dette formål. 5 Mange kursister er meget fascinerede af arbejdet med opstilling og layout. Det vil for nogle være en stor fristelse at arbejde meget med form og for lidt med indhold. Det kræver bevidstgørelse at holde disse to sider adskilt og være klar over, hvornår der skal arbejdes med det ene og hvornår, der skal arbejdes med det andet. Kursisten skal gennem arbejdet med forskellige formidlingsopgaver udvikle færdigheder i at kunne fastlægge målgruppen ud fra budskab og formål indsamle nødvendig information vælge medie tekstfil, regneark, præsentation, blog, wiki, hjemmeside osv. producere det indholdsmæssige distribuere det frembragte. Cases Billedkunst: Fra foto til maleri Læreroplæg udleverer billedeksempler på landskabsmaleri fra 3 forskellige kunsthistoriske perioder. Kursisterne bliver bedt om at bestemme, hvad der er karakteristisk for de 3 perioder mht. for eksempel farvevalg, former og komposition. Kursisterne bliver bedt om at fotografere et bestemt landskabsmotiv, der har en vis grad af match med de behandlede billedeksempler. Billederne lægges på intranettet. Herefter skal kursisterne med udgangspunkt i et udvalgt foto bearbejde dette i et male- og billedbehandlingsprogram dvs. tegne digitalt på fotoet. De digitale tegninger printes ud og anvendes som forlæg til den afsluttende opgave, hvor kursisterne selv maler det bearbejdede motiv. 5 Se fx artikel på videnskab.dk om Computer-algoritme afslører videnskabeligt plagiat Side 8 af 16

9 Kursisternes produkter evalueres ved fælles visning, ligesom der via lærerkommentarer og erfaringsudveksling undervejs løbende evalueres mellem kursisterne. Forløbet kan varieres med fokus på for eksempel portrætter eller opstillinger samt på andre billedmæssige teknikker og virkemidler. Dansk: Skriv og få din modtager i tale! Skriv til nogen med en hensigt i en genre gennem et medie. Disse krav stilles der i målene og i prøvernes skriftlige opgaver i dansk. Der kan trænes i undervisningen ved at skrive om noget, som er aktuelt for kursisterne: om et arrangement, om et problem, om glæden ved, om VUC s (studie)miljø, reparation af rygeskuret mv. Kursisterne kan lave flyveblade eller opsætte en væg-avis i VUC s hall, kantine mv. Arbejdet fokuserer ikke alene på indhold og form, men også på betydningen af et godt layout et vigtigt aspekt ved læsning af bl.a. journalistiske genrer og multimodale tekster. (Bemærk, at layout ikke indgår som bedømmelseskriterium ved prøven i skriftlig fremstilling i dansk). Også når der arbejdes med mundtlige oplæg, kan det være oplagt, at kursisterne udarbejder godt layoutede handouts /materialer trykte eller elektroniske til modtagerne. Dansk: Læs og lyt Kursisterne forbereder sig på (en kort præsentation og) oplæsning af kortprosa, noveller, eventyr, digte, erindringer mv. Hver kursist indlæser sin tekst ved drama skal flere kursister i spil; modtagerne er holdet. Alles oplæsning lagres elektronisk på mp3, mobiltelefon mv. og samles. Herefter kan alle lytte til de samme tekster og til oplæsningen, og der kan arbejdes videre med tekster, formidling og retoriske forhold, jævnfør målene. Dansk: Se dit eget oplæg! Opgave: Hold et oplæg på 1 minut. Målet er, at kursisterne bliver bevidste om, hvordan man holder et godt oplæg. Grupper à 4 arbejder sammen: Én holder sit oplæg, én optager oplægget med oplægsholderens egen mobiltelefon, og to tager notater med henblik på at give respons. Der gives respons, oplægsholderen ser optagelsen og forbereder sig derefter på atter at holde sit oplæg, som optages, der gives 2. respons. Herefter gør kursisten sig klar til at holde sit oplæg 3. gang. Samme procedure for de øvrige gruppemedlemmer. Alle 3.-optagelserne optages nok en gang med egen mobiltelefon, samles, lagres og ses af holdet via projektor. Produkterne drøftes og evalueres, og der konkluderes. Engelsk: Rocking Radio Kursisterne får til opgave at lave en radioudsendelse via audacity.sourceforge.net, som er et gratis open source 6 software til redigering af lydoptagelser. Radioudsendelsen skal forberedes skriftligt, der skal indøves replikker, indspilles og efterredigeres. Optagelserne kan høres af alle og evalueres ud fra opstillede kriterier, som er afstemt efter det pågældende niveau. 6 Wikipedia: Open source er et begreb som dækker over en række softwarelicenser, der har dét til fælles, at de giver brugeren af softwaren lov til at: 1) få adgang til programmets kildekode (man skal have lov til at få det som programmøren skrev). 2) ændre programmets kildekode og lave en ny version af programmet. 3) samt videregive programmet og/eller din nye version af programmet. Side 9 af 16

10 How to make your own radio programme Guidelines 1 Do a brain storm. What should your programme focus on? Who would you like to interview? 2 Plan your work: In which order should the elements occur? Who is responsible for what? 3 Music and special effects: Which sort of music do you want to use? 4 Decide on a name for your radio programme 5 Write a script: Who is going to say what and when? 6 Hand in your script for correction 7 Correct the errors and use the ideas you found to be good 8 Rehearse your Rocking Radio Programme 9 Record your sound files following the guidelines 10 Edit your programme and export it as an MP3-file 11 Play and get response 7 Formidling: Den gode tale Kursisterne analyserer og kommenterer berømte taler via YouTube eller sammenligner to af Dronningens nytårstaler (tekst) via Det virker også godt, at kursisterne videooptager deres egne taler via mobiltelefoner, gennemser dem et par gange og kommenterer deres præstation. Fransk: Brug af præsentationsværktøjer til belysning af emnet Le quotidien Kursisterne har arbejdet med forskellige trykte tekster, der på fransk beskriver hverdagen i en fransk familie. Som indlæring og automatisering af et relevant ordforråd og faste sætningsstrukturer, herunder idiomatiske udtryk fremstiller kursisterne hver for sig eller i grupper en PowerPoint præsentation. Fx fremstilles en fransk families ugekalender med forskellige aktiviteter i og uden for hjemmet. Eller der fremstilles et mindmap, der beskriver familiens ønsker og behov i forbindelse med en forestående familieferie. En anden aktivitet kunne være en fremstilling af et familiemedlems elektroniske dagbog eller en facebookprofil. Endelig laves et diasshow i PowerPoint om en fransk familie hverdag. Historie: Løb, lyt og lær historie Kursisterne kan, evt. i grupper, lave en audioguide til løbe-/gåturen; de fastlægger en målgruppe, fx D-kursister/holdet, forbereder og indtaler en kort historisk præsentation af udvalgte steder, bygninger mv. afpasset efter løbe-/gåturen. Forskellige lokaliteter kan gøres til genstand for arbejdet: en bykerne med gadeforløb og bygninger, et kvarter, en landsby, et kulturlandskab eller lignende. Idræt: Træningsdagbog med RunKeeper RunKeeper er avanceret løbedagbog og et træningsværktøj, som holder styr på præcis hvor langt og hvor længe, der er løbet. Ved hjælp af den indbyggede GPS i en Smartphone holder den styr på ruten samtidig med, at den måler tiden. Når man er færdig med at løbe, kan man, hvis der er oprettet en konto på RunKeeper.com uploade resultaterne, så de kan deles med vennerne på Facebook, Twitter m.m. eller blot bruges til personligt gennemsyn og analyse af løberesultaterne. De kursister der har en Smartphone til deres rådighed anvender denne til at føre en elektronisk træningsdagbog. Resultaterne deles med de øvrige på holdet via Facebook. 7 Kilde emu.dk Side 10 af 16

11 Livsanskuelse: Senmodernitet Holdet hører i fællesskab en podcast fra om livsvilkårene i det senmoderne samfund eventuelt i uddrag. Udsendelsen kan fx være Eksistens eller Agenda. Derefter arbejder kursisterne i grupper med forskellige aspekter af det senmoderne samfund og præsenterer til sidst deres arbejde via PowerPoint eller uddelingsark. Matematik: Hvornår er tandpastatuben tom? Kursisterne stilles over for et såkaldt Fermi-problem: Hvis du tager hul på en ny tube tandpasta i dag, hvornår er den så tom? Kursisterne skal først forsøge at fastlægge hvilke størrelser, der kan have indflydelse på svaret. Herefter opstilles en model i regneark, hvor de relevante størrelser indgår. Kursisterne fortæller efterfølgende om deres model og demonstrerer ved hjælp af regnearket, hvordan ændringer i forudsætningerne påvirker svaret på spørgsmålet. Naturvidenskab: Ekskursion til et renseanlæg Niveau D: Kursisterne tager fotos m. deres mobiltelefoner af de forskellige trin i spildevandsrenseprocessen og inddrager dem siden hen i deres fremlæggelser, som de eventuelt foretager via PowerPoint. Samarbejde og kommunikation: God kommunikation Kursisterne sammenligner virksomheders og organisationers værdigrundlag via deres hjemmesider. Eller vurderer, hvorledes virksomheder og organisationer udtrykker sig om stresspolitik. Kursisterne opbygger en wiki om god kommunikation og konflikthåndtering en begrebsordbog og en rubrik med gode råd. Kursisterne gennemspiller gruppevis en case som et rollespil, der videooptages. Senere fremvises videooptagelsen for de øvrige grupper, hvilket giver anledning til at drøfte rollespillet ud fra faglige perspektiver. Tysk: fremstilling og formidling Eksaminanden skal til den mundtlige prøve efter G producere et forlæg i form af en billedcollage inden for ét af de læste emner. Eksaminanden har valgt emnet Nachrichten Eksaminanden har fremstillet en collage på 5 slides i en PowerPoint præsentation o slides Eine Moderatorin et billede af en kvindelig tv-speaker o slides Angela Merkel et billede af forbundskansleren o slides Arbeitslosen et billede af et par arbejdsløse, der sidder og tigger på gaden o slides Stadtmitte et billede af bycentrum, hvor et par personer bliver interwievet af en journalist. o slides Wetterbericht et billede fra den tyske vejrudsigt Eksaminanden præsenterer sin collage på tysk ud fra forlægget i PowerPoint præsentationen. o På 1. billede taler eksaminanden som om hun er den kvindelige speaker, der præsenterer nyhedsudsendelsen. o På 2. billede fortæller eksaminanden (tv speakeren) om Angela Merkel, der har besluttet at alle arbejdsløse skal aktiveres ved at holde bybilledet rent. o På 3. billede fortæller eksaminanden om de arbejdsløses daglige situation. Side 11 af 16

12 o På 4. billede er eksaminanden journalisten, der interviewer. Eksaminator/ censor bliver interwievet om deres nytårsønsker. (udsendelsen foregår 1. januar) o På 5. billede er eksaminanden metrolog og fortæller om vejrudsigten for hele Tyskland. Side 12 af 16

13 Kommunikation Mange kursister, måske især unge kursister, er i private sammenhænge storforbrugere af kommunikation og vidensdeling via it. Der bliver sendt mange sms er, mms er, mails og beskeder/opdateringer via forskellige sociale netværk 8. Der bliver set og uploadet mange billeder og videoer på de samme eller specialiserede netværk. Disse forholdsvis nye kommunikationsformer har en tendens til at skabe nye udtryksformer. Fx forkortelser og specielle stavemåder i sms er. Kursisterne bør kende disse nye udtryksformer, der er genereret af brugen af forskellige kommunikationsplatforme for at kunne vælge og ikke mindst fravælge brugen af dem. Fælles for mange af de nævnte kommunikationsformer er, at de er tekstbårne. Et meget vigtigt grundelement i god brug af dem er derfor en sikker beherskelse af skriftsproget. LMS er (Learning Management System 9 ) kan bruges som online undervisnings- og læringsplatforme, der byder sig til med synkron eller forskudt kommunikation, elektronisk feedback på kursistens produkter. LMS giver samtidig mulighed for, at kursisterne let kan samarbejde om et fælles produkt. Oplagte former for kommunikation via it kunne være: mail med og uden vedhæftede filer anvendelse af chat-rooms brug af sms deling af viden og produkter via LMS opbygningen af en blog fælles udarbejdelse af en wiki Cases Dansk: Lav en fag-wiki Wikien kan startes på basis dansk og rumme fagord og faglige begreber, som skal læres og bruges i dansk. Alle kursister får på skift til opgave at forklare danskfaglige ord og begreber og placere dem i holdets fag-wiki. Opslagene kan have en fast komposition, fx: Ordet Ordklassen Ordets betydning: Forklar det med dine egne ord! Et eksempel: Skriv en sætning, hvori ordet indgår, så betydningen træder klart frem. Der kan niveau for niveau stilles højere krav og tilføjes nyt: ord, begreber, mere information om ordene, nye/flere eksempelsætninger, mere forklaring, ordets etymologi og latinske/græske dele af hverdagens ord (re-, sym-, anti-, inter-, præ-, -fon). I historie og andre fag kan samme idé benyttes med fagord, begreber, genrer mv. 8 Wikipedia: Facebook og twitter er to blandt flere internetbaserede redskaber, der benyttes af mange brugere til at udvide deres sociale netværk, men også til at finde tidligere kollegaer og venner med. 9 Modernisering.dk: Et Learning Management System (LMS) er et system til understøttelse og styring af lærings- og udviklingsaktiviteter. Et LMS er typisk web-baseret og fungerer som en portal for læring og udvikling af en virksomheds/organisations medarbejdere. Side 13 af 16

14 Dansk: Talesprog, skriftsprog og sms-sprog På alle niveauer i dansk arbejdes der med talesprog og skriftsprog; det er desuden relevant at inddrage sms-sprog. Som aktivitet kan kursisterne læse korte eksempler på de tre sprog, analysere og beskrive karakteristiske træk ved hvert af sprogene ; herefter kan de formulere sig kortfattet om et konkret emne på de tre sprog vurdere, hvilke forskelle der er på at bruge sprogene, finde belæg i teksterne og begrunde forskellene. Aktiviteten kan laves med både almene emner (Fortæl, hvad du normalt laver efter skoletid) og faglige emner (instruere nogen i noget fagligt), og man kan opliste forskelle, argumentere herfor og vurdere, hvilket sprog der er bedst egnet til formidling af hvilket emne. Engelsk: Mundtlig aflevering med mobil Kursisten besvarer opgaver ved at optage egen mundtlig besvarelse på mobiltelefon og sende denne til læreren eller evt. til en fælles klassekonference. Engelsk: Skriftligt rollespil via netkommunikation Kursisterne får eksempelvis udleveret artikel om amerikanere, som efterlyser efterkommere af fælles forfædre i Danmark. Kursisterne får at vide, at de er netop de slægtninge, som efterlyses, og at de skal besvare efterlysningen. Besvarelserne sendes til læreren, som videresender de indkomne breve til medkursister, som nu indtager rollen som amerikansk slægtning. Brevvekslingen kan herefter fortsætte, så længe kursisterne ønsker det. Livsanskuelse: Medborgerskab Holdet opretter et fagafgrænset chat-room fx på institutionens intranet eller en blog, hvor emnet er Medborgerskab. Læreren sætter debatten i gang med en problemformulering, der munder ud i et kort spørgsmål, fx: Hvordan lærer vi at leve sammen? Matematik: Fælles wiki for hele centret Alle matematikhold på centret arbejder sammen om en fælles wiki med forklaringer til alle de fagudtryk, man kan støde på i matematikundervisningen. Wikien udarbejdes på der er gratis og opbygget nøjagtig som Wikipedia. Matematik: Egenvurdering i forbindelse med opgaveløsning Kursisterne stilles en række opgaver fra en tidligere afholdt skriftlig prøve efter D. Opgaverne løses elektronisk og afleveres via centrets LMS. Ud for hvert spørgsmål tilkendegiver kursisten, hvordan opgaveløsningen er forløbet. Det sker med en talkode ud fra følgende beskrivelse: 1. Jeg forstod problemet, vidste hvad der var den rigtige metode til at løse det, og jeg er sikker på, at mit svar er rigtigt. (1 p) 2. Jeg forstod problemet, og vidste hvad der var den rigtige metode for at nå frem til svaret, men mit svar ser underligt ud. Jeg har formodentlig gjort noget forkert. (¾ p) 3. Jeg forstod problemet, var ikke sikker på hvilken metode jeg skulle anvende, men jeg tror, jeg kom frem til det rigtige svar. (½ p) 4. Jeg forstod ikke helt spørgsmålet, men jeg mente at kunne huske et lignende problem, så jeg fandt en metode og gættede svaret. (½ p) 5. Jeg havde ingen anelse om, hvad spørgsmålet handlede om overhovedet. (0 p) Inspireret af Mi janne Juul Jensen Side 14 af 16

15 Læreren bruger kursisternes talkoder i den løbende evaluering og til at give kursisterne en relevant respons via LMS. Matematik: Samarbejde om faglig dokumentation To kursister vælger at arbejde sammen om faglig dokumentation på niveau F. Kursisterne arbejder med problemstillingen: Hvor stort et bed skal jeg bruge til mine indkøbte 100 blomsterløg. Samarbejdet foregår ved hjælp af Google dokumenter 11, der gør det muligt at arbejde synkront på dokumenter og regneark mm. Kursisterne anvender et fælles dokument til udarbejdelse af synopsis, fælles regneark til beregninger og GeoGebra til tegning af blomsterløgenes placering. Det hele samles i Google dokumenter, og arbejdet med problemområdet præsenteres ved hjælp af samme ressource. Samfundsfag: De politiske partier i Danmark Niveau G: Kursisterne oparbejder en fælles wiki om de politiske partier i Danmark. Med udgangspunkt i partiprogrammerne og anden litteratur om partiernes holdninger udvælger kursisterne centrale oplysninger, som de skriver ind i en wiki, der præsenterer partierne i kursisternes eget sprog. Tysk : Lydfiler/podcasting som værktøj i mundtlige præsentationer I arbejdet med træning af mundtlighed i tysk kan der på alle niveauer inddrages lydfiler (podcasting), hvor kursisterne på tysk præsenterer sig selv og sine omgivelser (begynderundervisning). De mundtlige præsentationer på lydfilerne gemmes i en portfolio, hvor kursister og lærer kan reflektere over kursistens progression i mundtlig udtryksfærdighed. I løbet af et eller flere sammenhængende undervisningsforløb inddrages indtalte kursistfremlæggelser og kommentarer vedr. et bestemt emne, der er blevet arbejdet med i undervisningen. I forbindelse med kursistens selvevaluering kan vedkommende evt. i samarbejde med læreren vurdere sin egen sproglige progression. 11 Side 15 af 16

16 Efterskrift It indgår i avu-undervisningen i alle fag og på alle niveauer jævnfør læreplanernes punkt 3.3. Forhåbentlig kan dette skrift medvirke til at kvalificere inddragelsen af it i fagene. Det er forventningen, at fokuseringen på søgning, indsamling af informationer, frembringelse, formidling og kommunikation kan være med til at styrke kursisternes generelle it-kompetencer. Disse kompetencer er vigtige for gennemførelsen af avu og efterfølgende uddannelsesforløb, men de er også vigtige for at kunne begå sig som borger i et moderne demokrati. Afslutningsvis skal det understreges, at it i fagene først og fremmest skal betragtes som et hjælpemiddel til at fremme kursisternes læreprocesser i arbejdet med opnåelsen af fagenes mål. Anvendelse af it har en meget lille plads eller, er ikke eksisterende i målbeskrivelserne for de enkelte fag bortset fra grundlæggende it. It skal inddrages naturligt og på mange forskellige måder, som beskrevet i nærværende cases, hvor det kan være med til at styrke kursistens læring med henblik på opnåelse af de faglige mål. Side 16 af 16

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Ny skriftlighed i studieretningen IBC

Ny skriftlighed i studieretningen IBC Ny skriftlighed i studieretningen IBC Projektnummer 128981 Lise Fuur Andersen lfan@ibc.dk Lisbeth Pedersen lpe@ibc.dk Inger Ernstsen ier@ibc.dk Formålet med projektet er at udvikle en ramme for en fælles

Læs mere

Digitale medier i gymnasiet. Anders Hassing Ørestad Gymnasium

Digitale medier i gymnasiet. Anders Hassing Ørestad Gymnasium Digitale medier i gymnasiet Anders Hassing Ørestad Gymnasium e-museum-konferenceni i Nyborg 5. november 2009 Anders Hassing Cand.mag. i historie og samfundsfag Underviser på Ørestad Gymnasium It-udviklingsgruppe

Læs mere

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv Dansklærernes dag 2015 14. april 2015 Titelproducent Eleven som et læringsperspektiv Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Indhold En meget central del af dansk handler om

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Lærervejledning Hæleri - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Hæleri - er det prisen værd? Indhold Sådan kan du arbejde med materialet.......................... 3 Forløb på

Læs mere

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats sfortegnelse samlet IT & læringsindsats Lektiehjælp via IT... 2 Multimediefremstilling som alternativ til skriftlig fremstilling på 10. klasse og HG... 3 Lettere tilgang til læring gennem PC-læsning...

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole

Læs mere

Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb

Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb 7. 9. klasse It- og mediestøttende læreprocesser Kan analysere, vurdere og tage stilling til procesorienterede arbejdsforløb Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse)

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse) Dansk 1 Nordvestskolen 2005 Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende trin- og slutmål. De

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN Margit Gade Dansk med it Vis mig hvordan! TRIN Dansk med it - Vis mig hvordan! Margit Gade 2012 Akademisk Forlag, København et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont Mekanisk,

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

Mobilen i undervisningen

Mobilen i undervisningen Mobilen i undervisningen Mange lærere har heldigvis fået øjnene op for, at mobiltelefonen med fordel kan inddrages i undervisningen. De små elektroniske apparater fylder jo rigtig meget i vores elevers

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

som producent Netværkskonference Produktion af læringsmaterialer & eleven som producent 3. september 2015 Slides på www.jeppe.bundsgaard.

som producent Netværkskonference Produktion af læringsmaterialer & eleven som producent 3. september 2015 Slides på www.jeppe.bundsgaard. Netværkskonference Produktion af læringsmaterialer & eleven som producent 3. september 2015 Titel og eleven Digital dannelse som producent Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard

Læs mere

Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_. It- og mediestrategi 2013-2015

Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_. It- og mediestrategi 2013-2015 Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_ It- og mediestrategi 2013-2015 Indledning Informationsteknolog bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. It indgår som en væsentlig

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Vejledning til Mboard

Vejledning til Mboard Vejledning til Mboard Mobiltelefonen er uden overdrivelse den mest udbredte og fremadstormende teknologi. De fleste telefoner kan i dag håndtere mail, video, musik, radio, GPS og gå på internettet. - og

Læs mere

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

SKRIV I DANSK. 3 fokuspunkter nytter det noget? Grundlæggende skrivekompetencer Stilladsering Evaluering

SKRIV I DANSK. 3 fokuspunkter nytter det noget? Grundlæggende skrivekompetencer Stilladsering Evaluering SKRIV I DANSK 3 fokuspunkter nytter det noget? Grundlæggende skrivekompetencer Stilladsering Evaluering Stx-bekendtgørelsen fra 2010 Multimodalt blik på skriftligt arbejde 90 Stk. 2: Skriftligt arbejde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd på computeren:...1 Lydoptager...3 Lydstyrke...4 Windows Media Player:...5 Et par eksempler på websider, hvor man har glæde af sin medieafspiller:...7

Læs mere

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse Computere og netværk Trinmål 1 kompetencer, der sætter dem i stand til at 1. kende de forskellige dele af et skærmbillede It-bogen for 0. 1. 1. kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

CPH WEST, Kursusafdelingen 33 88 00 00 - kursus@cphwest.dk www.cphwest.dk

CPH WEST, Kursusafdelingen 33 88 00 00 - kursus@cphwest.dk www.cphwest.dk Praktiske oplysninger for ledige: Udfyld tilmeldingsskemaet "AR 45", som du finder under Tilbud til ledige / Links. Vigtigt at du læser vejledningen på side 3 i tilmeldingsskemaet. 1. Medbring skemaet

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6.

Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. klasse Indhold Indledning 3 Undervisningsforløbet 4 Mål for forløbet

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Fælles Mål 2009. Edb. Faghæfte 26

Fælles Mål 2009. Edb. Faghæfte 26 Fælles Mål 2009 Edb Faghæfte 26 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 28 2009 Fælles Mål 2009 Edb Faghæfte 26 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 28 2009 Indhold Formål for faget edb 3 Slutmål

Læs mere

Matematiske kompetencer - hvad og hvorfor? DLF-Kursus Frederikshavn 24.-25.9 2015 Eva Rønn UCC

Matematiske kompetencer - hvad og hvorfor? DLF-Kursus Frederikshavn 24.-25.9 2015 Eva Rønn UCC Matematiske kompetencer - hvad og hvorfor? DLF-Kursus Frederikshavn 24.-25.9 2015 Eva Rønn UCC Komrapporten Kompetencer og matematiklæring. Ideer og inspiration til udvikling af matematikundervisningen

Læs mere

om YouTube og barcodes i undervisningen

om YouTube og barcodes i undervisningen Broadcast yourself om YouTube og barcodes i undervisningen På dette mediacard skal vi arbejde med video og videodokumentation af faglige emner i undervisningen, som skal deles på YouTube og omsættes til

Læs mere

Udnyt skolebibliotekets service!

Udnyt skolebibliotekets service! Udnyt skolebibliotekets service! I dette inspirationshæfte får du eksempler på, hvordan skolens biblioteksløsning stiller faciliteter til rådighed for eleverne, så de kan få erfaringer med at arbejde med

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Min egen kirke. Undervisningsvejledning. Informationssøgning og hjemmeside-produktion. for 5. - 6. klasse. Kolofon. Materialet er samlet af

Min egen kirke. Undervisningsvejledning. Informationssøgning og hjemmeside-produktion. for 5. - 6. klasse. Kolofon. Materialet er samlet af Undervisningsvejledning Min egen kirke Informationssøgning og hjemmeside-produktion for 5. - 6. klasse Kolofon Materialet er samlet af Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Thisted og Morsø Provstier Konsulent

Læs mere

Skriftlige og mundtlige prøver til studentereksamen for 2g og 3g maj-juni, august og december 2015

Skriftlige og mundtlige prøver til studentereksamen for 2g og 3g maj-juni, august og december 2015 B Skriftlige og mundtlige prøver til studentereksamen for 2g og 3g maj-juni, august og december 2015 Indhold: Prøvekalender for de almengymnasiale uddannelser 2015... s. 2 STX-bekendtgørelsens læreplaner

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Undervisernes digitale kompetencer

Undervisernes digitale kompetencer Undervisernes digitale kompetencer Linda Hauschildt Nielsen Januar-December 2010 Undervisernes digitale kompetencer Personlige redskaber Samarbejde Undervisningsaktiviteter Digitale materialer Publicering

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter!

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter! Vurdering fp9 skriftlig fremstilling CFU København Maj 2015 Kl. 13.00-16.00 Charlotte Rytter! Eftermiddagens program 13.00-13.25 Det formelle og vurderingskriterierne 13.25-15.50 3 x vurderingsrunder af

Læs mere

10. Klasse. Evaluering januar 2013

10. Klasse. Evaluering januar 2013 0. Klasse Evaluering januar 0 Diagramforklaring: Diagrammet efter hvert fag fortæller om karakterspredningen. : Karakteren : Karakteren 0 : Karakteren 7 Dansk: : Karakteren : Karakteren 0 6: Karakteren

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Teknologiske muligheder i. Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder

Teknologiske muligheder i. Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder Teknologiske muligheder i undervisningen Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder Farsø Efterskole - Farsø Efterskole er for unge med læse-og skrivevanskeligheder.

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer. ITinddragelse. Evaluering. 9/10 klasse.

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer. ITinddragelse. Evaluering. 9/10 klasse. Hold:27 Tysk Lærer:Jonas Callesen Undervisningsmål Læringsmål 9/10 klasse Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer ITinddragelse Evaluering Uge 31-36 -At blive bevidste om ligheder mellem tysk og andre

Læs mere

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til:

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til: Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) 0. kl. Informationssøgning Elevene skal kende til: bibliotekets billedbøger børnebøger samt almindelig adfærd på biblioteket, behandling

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

NETTET ER ET MULTIMEDIUM

NETTET ER ET MULTIMEDIUM At læse og skrive på nettet Af Jesper Hansen Nettet Du er højst sandsynligt vant til at bruge internettet i din dagligdag. Når du omtaler det som nettet, ved alle, at det er det net, som vi det meste af

Læs mere

Evaluering af BIT foråret 2014

Evaluering af BIT foråret 2014 Evaluering af BIT foråret 2014 Køn Uddannelse Går du på et bestemt forløb Går du på et bestemt forløb Hvilken klasse går du i Dine it-kundskaber I dette afsnit vil vi bede dig om at besvare nogle spørgsmål

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Projekt om fremmedsprogsfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser

Projekt om fremmedsprogsfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Vejen Gymnasium Synliggørelse og anvendelsesorienteret medialisering i sprogundervisningen med fokus på nytænkning af undervisningsformer og fagdidaktisk tilrettelæggelse Projektleder: Ulla Pedersen Midtvejstilbagemelding

Læs mere

UNI C 2012 Pædagogisk IT-kørekort. Basismodul 3. Frank Bach, frank@frankix.dk. Web 2.0 tjenester

UNI C 2012 Pædagogisk IT-kørekort. Basismodul 3. Frank Bach, frank@frankix.dk. Web 2.0 tjenester Basismodul 3 Frank Bach, frank@frankix.dk Web 2.0 tjenester Social eller ej?... 3 Sociale bogmærker... 3 Wikis... 5 Blogging... 6 Billede og video... 7 Sociale netværk - vennetjenester... 8 Andre tjenester...

Læs mere

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE Intentionen med planen er at angive rammer for, hvad vi på Kirkeby Skole forventer eleverne skal lære om IT i deres skoleforløb på Kirkeby Skole. Som udgangspunkt skal de

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar Maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen Ledelsen forventer, at der sammen med årsplanerne fra hver klasse medfølger en IKT handleplan, som beskriver, hvorledes IKT indgår i undervisningen. IKT-kompetenceplan

Læs mere

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag Eksamensprojekt for HF-enkeltfag 2014/15 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Valby Uddannelse htx Fag

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu. Professionslæring og læremidler DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.dk Hvor får vi viden fra? Hvilke pædagogiske eksperimenter

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen IT på Højvangskolen Alle elever som kommer på skolen, vil være digitale indfødte, som færdes i en anden medie-hverdag end vi er vant til. De har andre forudsætninger og kompetencer end tidligere generationer.

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse E-læringsmodul til samfundsfag i folkeskolen Netbaseret spørgeskemaundersøgelse It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Udarbejdet af: Hasse Francker Christensen Indhold af modulet Indholdsfortegnelse 1 - Hvorfor

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere