STED+SANS. til stede i dit nabolag. Et pilotprojekt for børn og unge i Region Midtjylland LÆRERVEJLEDNING Skoleåret 2013/14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STED+SANS. til stede i dit nabolag. Et pilotprojekt for børn og unge i Region Midtjylland LÆRERVEJLEDNING Skoleåret 2013/14"

Transkript

1 STED+SANS til stede i dit nabolag Et pilotprojekt for børn og unge i Region Midtjylland LÆRERVEJLEDNING Skoleåret 2013/14 Baggrund og introduktion STED+SANS er udviklet på baggrund af en række projekter for børn og unge, der siden 2007 er gennemført i Aarhus og Silkeborg. Aarhus Kommune stod bag modelkommuneforsøget Søge spor sætte spor, der fokuserede på arbejdet med børn, unge og arkitektur. Silkeborg Kommune har erfaringer fra projektet EGNsART, hvor børn og unge gik på opdagelse i deres lokalområde. STED+SANS tager afsæt i metoder og erfaringer fra disse projekter. Geografisk spænder projektet over hele Region Midtjylland. Side 1 Hvad er STED+SANS? STED+SANS er et pilotprojekt, der handler om at gå på opdagelse, dykke ned i, blive opmærksom på, være til stede i, tænke over, tale om, udtrykke, beskrive og sanse det område, man bor i. Fem kommuner i Region Midtjylland - Norddjurs, Holstebro, Skanderborg, Silkeborg og Aarhus Kommune - har sagt ja til at deltage i tilrettelagte forløb med lokale vandringer og workshops. Fra hver kommune er der valgt en tovholder på projektet, der samarbejder med projektlederen og styregruppen bag STED+SANS.

2 Formål Hensigten med STED+SANS er: at deltagerne genoplever lokale steder gennem sansevandringer og udtrykker oplevelsen i kunstnerisk form i direkte dialog med professionelle kunstnere. at styrke kendskabet til lokale kunstnere og andre lokale ressourcer ved at inddrage, udveksle med og synliggøre dem. at sætte fokus på lokalområdet som kreativt læringsrum. at videreudvikle kombinationen af vandring og workshop som kunstnerisk metode til at styrke lokalt ejerskab og kendskab til de lokale æstetiske, kulturhistoriske, arkitektoniske og kunstneriske ressourcer. at projektet gennem seminarer, forløb og dokumentation inspirerer aktører i hele regionen til at arbejde kunstnerisk med deres egne områder. at fremme møder mellem generationer og folk med forskellig uddannelse, kultur og erfaring. at styrke netværk på kulturområdet lokalt og regionalt med særligt fokus på de børnekulturelle aktører og de kunstnere, der arbejder med børn og unge. Side 2 at deltagerne får mulighed for at reflektere over deres område, så de får en dybere forståelse for stedets landskab, arkitektur og kulturhistorie. at deltagerne bliver bevidste om at være en del af et lokalområde og udvikler en følelse af ejerskab. Denne ejerskabsfølelse kan bidrage til, at deltagerne fremover passer bedre på deres lokalitet. at deltagerne erfarer, at alle steder har noget at byde på og kan opleves. Målgruppe De planlagte forløb i STED+SANS henvender sig til elever og lærere på klassetrin. Skoler og lærere i Hørning (Skanderborg kommune), Sevel (Holstebro Kommune), Auning (Norddjurs Kommune), Virklund (Silkeborg Kommune) og en by i Aarhus Kommune har allerede takket ja til at deltage i STED+SANS. Derudover henvender STED+SANS sig til alle interesserede børn og unge i Region Midtjylland samt til alle, der arbejder med børn og unge og har lyst til at udforske lokale steder fx ansatte på skoler, billedskoler, forfatterskoler, museer, lokalhistoriske arkiver, biblioteker, kulturbusser m.fl. Alle

3 interesserede kan lade sig inspirere af denne lærervejledning og det øvrige materiale på bloggen, eller man kan slet og ret finde inspiration i projektets titel. Planlagte forløb i STED+SANS De planlagte forløb for skoleklasser består af en vandring, en litteraturworkshop og en billedkunstworkshop. Hver klasse gennemfører forløbet på tre sammenhængende dage. Hele forløbet foregår i lokalområdet og kredser tematisk om byen, hvor eleverne går i skole. Lokale inspirationsdage for voksne Forud for forløbet afvikles der i hver kommune en inspirationsdag med vandring og workshop (enten litteratur eller billedkunst) samt en introduktion til projektet. Inspirationsdagen er målrettet skoleledere, lærere, pædagoger og andre børnekulturaktører, der har lyst til at arbejde med STED+SANS, enten i de planlagte forløb eller på egen hånd. En invitation til disse inspirationsdage udsendes i god tid inden afviklingen. Vandring Vandringen foregår i den by, hvor skolen ligger. Vandringen er en genopdagelse af det velkendte, en bevægelse mellem udvalgte steder, som vi oplever, hører og fortæller om. At sanse stederne at se, mærke, smage, lugte og lytte til stederne - er her udgangspunktet for at opleve dem. Vi dykker ned i stedernes historie, vi forholder os til stederne her og nu, og vi lader os overraske. Side 3 Praktisk information i forhold til vandringerne: Tøj og sko efter vejret. Ingen paraplyer. Medbring mad og drikke, gerne i rygsæk der kan ikke købes noget undervejs! Litteraturworkshop At skrive poesi eller skønlitterær prosa handler om at lege med sproget og gennem denne leg at opdage, at sproget i sig selv kan uendeligt meget mere end den, som sidder og skriver. Litteraturworkshoppen er et laboratorium og en legestue. Gennem forskellige skriveøvelser med fokus på stedet får vi sprogets sanselige sider ind under huden og ud i fingrene. Billedworkshop Grundlaget er fortællinger fra lokalområdet. Fortællingerne bearbejdes og vises i det offentlige rum. 1. Mikromapping Med forskellige kunstbaserede strategier laves en form for mikromapping af områder, som er fastlagt på forhånd.

4 2. Collager Der arbejdes med collager. Her kan billederne fra vandringerne i lokalområdet indgå. 3. Fælles tegneprojekt Med udgangspunkt i fortællingerne skal der tegnes på tid. I første omgang styrer den professionelle billedkunstner processen, siden er det deltagerne selv, der giver hinanden input. Hele processen filmes. 4. Skulpturprojekt Deltagerne definerer nogle ruter fra området på et kort. Herefter bruger de stregtegning til at gengive ting, de kan huske fra sansevandringerne. Tegningerne omdannes med en blød tråd til tredimensionelle objekter. Den bløde tråd får et udtryk som grafiske streger. Til sidst anbringes alle formerne på et stort hvidt papir. Blog og facebook STED+SANS har sin egen blog, hvor man kan følge projektet både som deltager i de planlagte forløb, som deltager på egen hånd og i det hele taget. Bloggen rummer generel information om projektet og dokumentation fra forløbene i de fem byer. Formålet med bloggen er at være projektets levende digitale sted, hvor man kan samle op, følge med og sprede ud. Vi opfordrer alle deltagere til her at dele, hvordan I arbejder med projektet, og hvordan børn og unge i netop jeres område sanser og udtrykker deres steder. Find bloggen på eller besøg STED+SANS på facebook. Side 4 STED+SANS på egen hånd Alle børn og unge i Region Midtjylland og alle voksne, der arbejder med børn og unge, inviteres med ind i projektet STED+SANS. Tanken er, at man på skoler, museer, kulturhuse, biblioteker, kulturskoler, i kulturbusser, arkiver m.m. kan gribe projektet og idéen bag og gå på opdagelse i, reflektere over og udtrykke et velkendt område. Der er inspiration at hente i lærervejledningen, på bloggen stedplussans og i andre beslægtede projekter (se appendiks). Hvis I har spørgsmål om deltagelse i STED+SANS på egen hånd og om brug af bloggen, er I velkomne til at kontakte projektleder Pernille Helberg Stentoft. Tværfaglighed STED+SANS har relevans i forhold til fagene dansk, historie, geografi og billedkunst.

5 Seminar Intentionen er, at der som afslutning på projektet afholdes et åbent seminar om projektets indhold og forløb i foråret Målgruppen er kulturaktører på børne- og ungeområdet og andre interesserede i Region Midtjylland. Bog Vi arbejder på, at der som afslutning på projektet udkommer en bog. Bogen vil rumme dokumentation af projektet, eksempler på deltagernes udtryk med ord og billeder, erfaringer fra projektet samt tekster om emnet. Inspiration Projekter Søge spor sætte spor Modelkommuneforsøg om børn, unge og arkitektur Aarhus Kommune EGNsART Et projekt om at opdage steder i Silkeborg Kommune Børnekultur Silkeborg Levende kulturarv Et projekt om formidling af kulturhistorie ude på relevante steder Museum Østjylland Side 5 Litteratur Bech-Danielsen, Anne og Ringgaard, Dan: Intet finder sted uden sted. In: Politiken, s. 1-3, 20. september 2010 Espedal, Tomas: Gå eller kunsten at leve et vildt og poetisk liv. Batzer & Co, 2007 Ingemann, Bruno: Stedets tale. In: Ingemann, Bruno; Kjørup, Søren og Thorlacius, Lisbeth (red.): Se, Paris. Centre for visual communication, Publications no. 3, s , Roskilde University, 2003 Nielsen, Niels K.: Krop, topografi og kulturelle transformationer. In: Slagmark Tidsskrift for idéhistorie. Vending mod rummet, nr. 57, s Afdeling for idéhistorie, Aarhus Universitet, 2010 Ringgaard, Dan: Stedssans. Aarhus Universitetsforlag, 2010 Ringgaard, Dan og Mai, Anne-Marie (red.): Sted. Aarhus Universitetsforlag, 2010 Søndergaard, Morten (red.): Af sted. Gyldendal og Kurs, 2009

6 Andet Stedernes sanselighed (radioprogram) Programmet Stedsans, d. 23. august 2012 kl. 10:03 på P1 Huset lokker dig med sin atmosfære (radioprogram) Programmet Stedsans, d. 22. november 2012 kl. 10:03 på P fortællinger om Danmark et brugerdrevet site om dansk kulturarv Her kan alle børn, unge og voksne - bidrage med ord og billeder om netop deres sted. Blog igangsat af Dansk Bygningsarv og Bygningskulturens Hus Inspiration til undervisningsmateriale fra Dansk Arkitektur Center (DAC) Projektleder Pernille Helberg Stentofts speciale Rum og Sted https://collab.au.dk/dpblibfile/opgaver/documents/jette%20s%c3%b8rense n.pdf Undervisere Side 6 Joaquin Zaragoza, billedkunstner Joaquin Zaragoza er uddannet billedhugger i Spanien med sten og støbeteknikker som speciale. Herudover er han uddannet kunstner fra Det Jyske Kunstakademi. Joaquin Zaragoza arbejder hovedsageligt med kunstprojekter og begreber, der tager udgangspunkt i sociale uoverensstemmelser. Han har deltaget i en række udstillinger og projekter i Danmark og i udlandet. Joaquin Zaragoza arbejder med tekst, video, installation, fotografi og lyd, m.m. Carsten René Nielsen, forfatter Carsten René Nielsen har udgivet ni digtsamlinger og senest en bog med kortprosa, Dobbeltgængeren fra Randers (2012). I USA er der udgivet to bøger med hans prosadigte. Han modtog Statens Kunstfonds 3-årige stipendium i Carsten René Nielsen har undervist mange steder i kreativ skrivning og har bl.a. været højskolelærer på Krabbesholm Højskole. Læs mere på: Pernille Helberg Stentoft, byvandrer og formidler Pernille Helberg Stentoft er uddannet cand.mag. i Æstetik og kultur. Hun arbejder med formidling af byer, steder, rum og arkitektur til børn, unge og voksne. Hun har været med til at udvikle og gennemføre projekter som

7 Bydetektiverne, Midtbydetektiverne, På vej til skole, I arkitektens fodspor, Mit hood og ENGsART. Læs mere på: Arrangører og kontaktpersoner Pernille Helberg Stentoft, formidler, projektleder STED+SANS t/ , Ghita Warrer, Børnekulturkonsulent, Børnekultur Silkeborg t/ , Anne Line Svelle, Børnekulturkoordinator, Børnekulturhuset i Aarhus t/ , Mie Bjerrisgaard Frydensbjerg, Kommunikationsmedarbejder, Børnekulturhuset i Aarhus, ansvarlig for bloggen t/ , Side 7

Indhold. _Toc190673117

Indhold. _Toc190673117 Virksomhedsplan 2014 _Toc190673117 Indhold 1. Målsætning... 2 2. Børnekulturhusets fire dimensioner:... 3 3. Børnekulturhusets støtteordninger... 4 4. Børnekulturaarhus - Aarhus Kommunes hjemmeside for

Læs mere

til stede hvor du bor Børn og unge på opdagelse i Holstebro, Norddjurs, Silkeborg, Aarhus og Skanderborg Kommune

til stede hvor du bor Børn og unge på opdagelse i Holstebro, Norddjurs, Silkeborg, Aarhus og Skanderborg Kommune sted+sans til stede hvor du bor Børn og unge på opdagelse i Holstebro, Norddjurs, Silkeborg, Aarhus og Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord og tak til... 7 Indledning... 11 Projektets struktur...

Læs mere

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge Dansekonsulenterne 2011/2012 Dans for børn og unge D A N S F O R B Ø R N O G U N G E 2 0 1 1 / 2 0 1 2 S I D E 2 D A N S E P L A N E R I L U F T E N Danseplaner i luften Det er ingen hemmelighed, at Dansens

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Kunstkatapult Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Indhold Hvad er Kunstkatapult? Et anderledes undervisningsforløb En udveksling mellem fag og institutioner Hvad er Kunstkatapult også? Fordybelse

Læs mere

2014-2015. Kend en kunstner til 1/4 pris. sideminiaturer for at navigerer i kataloget.

2014-2015. Kend en kunstner til 1/4 pris. sideminiaturer for at navigerer i kataloget. Klik på sideminiaturer for at navigerer i kataloget. Klik på bogmærker, som giver dig mulighed for at klikke dig ind på netop de områder, der måtte have din interesse. 2014-2015 Dorit Grundahl Kend en

Læs mere

Projektbeskrivelse HISTORIER I SPIL! Fortælle- og skriveværksteder for børn og unge i Region Midtjylland Projektperiode: januar 2012 til og med

Projektbeskrivelse HISTORIER I SPIL! Fortælle- og skriveværksteder for børn og unge i Region Midtjylland Projektperiode: januar 2012 til og med Projektbeskrivelse HISTORIER I SPIL! Fortælle- og skriveværksteder for børn og unge i Region Midtjylland Projektperiode: januar 2012 til og med december 2014 1 Indhold Projektet kort fortalt... s. 3 Visionen...

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 Tilføjelse til Kulturaftale mellem Kulturring Østjylland og Kulturministeriet. Projektbeskrivelser 2010 12. 21. maj 2010 Indhold SKEMATISK OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER OG MÅL

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

centralbibliotekerne præsenterer biblioteks- & skolesamarbejder idekatalog

centralbibliotekerne præsenterer biblioteks- & skolesamarbejder idekatalog centralbibliotekerne præsenterer biblioteks- & skolesamarbejder idekatalog 1 m Idekatalog over Skolesamarbejder Idekataloget er udgivet af Centralbibliotekerne Redaktionel bearbejdelse: Karen Myhre Jensen

Læs mere

Når museet krydser teatret

Når museet krydser teatret Når museet krydser teatret Skrifter fra KulturPrinsen Udviklingscenter for kultur med børn og unge nr. 5 Når museet krydser teatret Skrifter fra KulturPrinsen nr. 5 Redaktion og tilrettelæggelse: Claus

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

SPOTLIGHTS MISSION: At udfordre børn og unges kreativitet

SPOTLIGHTS MISSION: At udfordre børn og unges kreativitet SPOTLIGHTS MISSION: At udfordre børn og unges kreativitet EN D I T REM F L I T JEN VE HUSKUNSTNERKATALOG 2014 INTRODUKTION I uge 38 løber Spotlight igen af stablen med festivaler i Børkop og Jelling onsdag

Læs mere

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 FØRSTE FORRYGENDE FRIVILLIG FREDAG - Inspirationshæfte med ideer fra 2011 Tekst: Karina Ertmann Krammer, Jacob Bøgesvang og Sanne

Læs mere

Kreative. Workshops. Gratis deltagelse. for lærere og pædagoger. Den 5. og 6. november 2013

Kreative. Workshops. Gratis deltagelse. for lærere og pædagoger. Den 5. og 6. november 2013 Kreative Workshops for lærere og pædagoger Den 5. og 6. november 2013 Foto: Simon Falkentorp, Aarhus Billed- og Medieskole Arrangører: ULF I AARHUS I SAMARBEJDE MED BØRNEKULTURHUSET AARHUS BILLED- OG MEDIESKOLE

Læs mere

Titel : Fåret som husdyr. Fag : Dansk - Historie. Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser. Årstid : Forår, sommer, efterår

Titel : Fåret som husdyr. Fag : Dansk - Historie. Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser. Årstid : Forår, sommer, efterår Forløb 4 Fåret Dansk - historie Titel : Fåret som husdyr Fag : Dansk - Historie Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser Årstid : Forår, sommer, efterår Kort om: Forløbet arbejder med fåret

Læs mere

Kunstneriske udtryksformer og digitale medier

Kunstneriske udtryksformer og digitale medier Kunstneriske 4 udtryksformer og digitale medier Foto: Museum Østjylland 5 INDHOLD 1 BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 2 HVORFOR STYRKER KUNST OG KULTUR BØRNS DEMOKRATISKE EVNER? 3 KOMPETENTE VOKSNE SKABER

Læs mere

Skolen for Recovery. Efterårskurser 2013. www.skolenforrecovery.dk. - For mennesker med psykiske sårbarheder

Skolen for Recovery. Efterårskurser 2013. www.skolenforrecovery.dk. - For mennesker med psykiske sårbarheder Skolen for Recovery - For mennesker med psykiske sårbarheder Efterårskurser 2013 www.skolenforrecovery.dk Indholdsfortegnelse Om Skolen for Recovery s. 2 Undervisere s. 4 Kurser: Kreativt Værksted s. 5

Læs mere

SÆSON 14/15 SKOLEKATALOG

SÆSON 14/15 SKOLEKATALOG SÆSON 14/15 SKOLEKATALOG KÆRE SKOLE Vi byder jer her hjerteligt velkommen til en ny teatersæson. Vi glæder os meget til at dele mange gode oplevelser med jer i sæsonen. Mange tror, at fantasi er en flugt

Læs mere

KULTUR TJENESTE KØGE AKTIVITETER TIL DAGTILBUD INDSKOLING MELLEMTRIN OG UDSKOLING SKOLEÅRET 2015-16

KULTUR TJENESTE KØGE AKTIVITETER TIL DAGTILBUD INDSKOLING MELLEMTRIN OG UDSKOLING SKOLEÅRET 2015-16 KULTUR TJENESTE KØGE AKTIVITETER TIL DAGTILBUD OG SKOLEÅRET 2015-16 KULTURTJENESTE Kære lærer og pædagog i Køge Kommune Kataloget KULTURTJENESTE KØGE indeholder en let tilgængelig oversigt over det manfoldige

Læs mere

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om formidling i børnehøjde E n a n t o l o g i o m f o r m i d lb i nø g r ni ebk øu rl tnu er he øn js d Ne e t v æ r k 2 0 061 6 NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om

Læs mere

Udeskole med internet og apps i lommen

Udeskole med internet og apps i lommen Udeskole med internet og apps i lommen Niels Ejbye-Ernst, VIAUC & Søren Præstholm, Københavns Universitet & Brian Krogh Lassen, VIAUC & Peter Bentsen, Steno Diabetes Center (2015) Udarbejdet i forbindelse

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist April Introduktionskursus for nye kasserere

Læs mere

Faglige dage Fantastiske oplæg Forrygende debatter

Faglige dage Fantastiske oplæg Forrygende debatter Faglige dage Fantastiske oplæg Forrygende debatter 2015-2016 vil gerne medvirke til at forandre, forankre og diskutere på kryds og tværs. Derfor inviterer vi i løbet af 2015 og 2016 til følgende: Forrygende

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION. Uden for undervisningssituationen kan du som lærer

PRAKTISK INFORMATION. Uden for undervisningssituationen kan du som lærer PRAKTISK INFORMATION LÆRERENS ROLLE I DANSEFORLØBET Vi har gennem mange projektforløb med dans i skoler samlet en liste over ting, som vi mener, I som lærere kan bidrage med for, at projektet skal blive

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE 1. Indledning Arbejdet med at implementere folkeskolereformen er i fuld gang i kommunerne, og mange er allerede begyndt at lave en kommunikationsstrategi

Læs mere

LANDSBY. Spørgsmålet er om landsbyen overhovedet har en fremtid, og hvordan man bryder den onde spiral?

LANDSBY. Spørgsmålet er om landsbyen overhovedet har en fremtid, og hvordan man bryder den onde spiral? LANDSBY Introduktion Landsbyerne i yderkantsområderne i Danmark er inde i en negativ spiral, og er blevet stemplet som den rådne banan. De små institutioner er lukket, butikkerne er lukket og erhvervsvirksomhederne

Læs mere