Forslag til undervisningsforløb på baggrund af tesen: EU medfører, at det nationale demokrati svækkes.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til undervisningsforløb på baggrund af tesen: EU medfører, at det nationale demokrati svækkes."

Transkript

1 Forslag til undervisningsforløb på baggrund af tesen: EU medfører, at det nationale demokrati svækkes. INTRODUKTION: Kære underviser. I foråret 2007 rejste to delegationer af højskoleskoleelever ud i Europa for at teste ti teser om EU. Projektet blev kaldt Mission Europossible - M:E - og fandt sted i anledning af Romtraktatens 50-års fødselsdag. Højskoleeleverne producerede en film for hver tese, de undersøgte. En af teserne var: EU medfører, at det nationale demokrati svækkes. Dette undervisningsmateriale tager udgangspunkt i denne tese. OVERSIGT: 1. SE FILM Vis filmen EU medfører, at det nationale demokrati svækkes (4 min.) Diskutér de enkelte udsagn (15 min.) Gennemgå eksperternes virkeområder (45 min.) 2. UDSAGN OG TÆNDSTIKKER Gruppeleg hvor forskellige synspunkter skal diskuteres (45 60 min.) 3. GÆT 13 RIGTIGE Tipskupon med svarmuligheder (10 min.) Gennemgang og kommentarer til de enkelte spørgsmål (30 min.) 4. BLOG ET SVAR Læs tekster fra en tidligere blog på og diskuter (30 min.) Skriv et svar (30 min. eller hjemmeopgave..!) 5. sudeuku EU-sudoku med debat, spørgsmål og svar (45-90 min.)

2 FILM: Vis højskoleelevernes film EU medfører, at det nationale demokrati svækkes. Filmen ligger her: Diskutér de forskellige synspunkter, der kommer til udtryk. Er du enig/uenig? Hvem er de forskellige eksperter i filmen og hvad består deres job i? Har deres arbejde mon indflydelse på deres synspunkter? I filmen indgår følgende danske eksperter: Lars Bay Larsen, dansk dommer ved EF-Domstolen Claus Haugaard Sørensen, generaldirektør for Kommissionens Kommunikationsgeneraldirektorat Claus Grube, Danmarks EU-ambassadør Gennemgå deres virkeområder: EF-Domstolen Europa-Kommissionen Danmarks faste EU-Repræsentation Se evt. følgende sites: Følgende spørgsmål og svar kan evt. bruges i undervisningen: Spørgsmål og svar om EF-Domstolen: Hvad er EF-Domstolen for noget? EF-domstolen, der også kaldes for Domstolen, er den øverste dømmende myndighed i EU. Den blev oprettet i 1952 og har som sin væsentligste opgave at dømme i sager, der har med EF-traktaten og det overstatslige samarbejde at gøre. Domstolen skal sørge for, at EU-retten overholdes og forstås på samme måde i alle EUlande. Domstolen kan afgøre sager, hvor medlemslandene, virksomheder, enkeltpersoner eller EU s egne institutioner er parter. Hvor ligger EF-Domstolen, og hvordan er den opbygget? Domstolen holder til i Luxembourg og består af én dommer fra hvert medlemsland, der er udnævnt for en 6-årig periode af de enkelte medlemslandes regeringer. Dommerne skal være uafhængige og ikke tage specielle hensyn til det medlemsland, de kommer fra. Den danske dommer ved Domstolen hedder Lars Bay Larsen. Vil du vide mere om EF-Domstolen? så tjek en af følgende hjemmesider:

3 Spørgsmål og svar om Kommissionen: Europa-Kommissionen, eller i daglig tale Kommissionen, holder til i Bruxelles og har forskellige arbejdsopgaver: a. Kommissionen har ret til at tage nye initiativer og fremlægge lovforslag i EU til vedtagelse i Rådet og Europa-Parlamentet. b. Kommissionen administrer og forvalter EU s budget og indgår internationale handelsaftaler på vegne af EU. c. Kommissionen kontrollerer, at medlemslandene overholder EU s regler. Hvis medlemslandene ikke gør det, har kommissionen mulighed for at rejse sag ved EF- Domstolen. Når Kommissionen træffer beslutninger, sker det med simpelt flertal. Kommissionen tilstræber dog, at beslutninger tages i enstemmighed. Kommissionen fungerer som et kollegium, og det er derfor almindeligvis hele Kommissionen og ikke den enkelte kommissær, der er ansvarlig for en beslutning. Hvem består Europa-Kommissionen af? Kommissionen består af én kommissær fra hvert medlemsland. Den nuværende kommission har således 27 kommissærer, fordi der pr. 1. januar 2007 er 27 medlemslande i EU. Hver kommissær har sit eget politiske ansvarsområde og udpeges for en femårig periode af medlemslandets egen regering. Kommissæren skal godkendes af Europa- Parlamentet og arbejde uafhængigt og i hele EU s interesse. Kommissæren er således ikke sit eget lands udsendte medarbejder, men hele EU s medarbejder. Den nuværende Kommissions mandatperiode udløber den 31. oktober Dens formand er José Manuel Barroso fra Portugal. Hvad hedder den danske kommissær? Danmarks EU-kommissær hedder Mariann Fischer Boel. Hun er tidligere folketingsmedlem for partiet Venstre og tidligere fødevareminister. Hun blev udpeget i 2004 for en femårig periode med mulighed for forlængelse. Hun har landbrug og udvikling af landdistrikter som sine arbejdsområder. Vil du vide mere om Europa-Kommissionen? så tjek en af følgende hjemmesider:

4 Udsagn & tændstikker Alle deltagere skal hver have 5 tændstikker. Lav grupper på 4 og overvej enkeltvis nedenstående påstande. Vælg det antal tændstikker, du synes passer til første påstand (5 tændstikker = helt enig; 1 tændstik er helt uenig). Hvor mange tændstikker tror du, der er i hele gruppen? Argumentér for dit eget valg. Når påstanden er diskuteret færdig, tages næste påstand I kan evt. lave jeres egen lille konkurrence om, hvem der er bedst til at gætte, hvad de andre mener! 1. Europa-Parlamentet er et Mickey Mouse Parlament en diskussionsklub uden reel indflydelse Europa-Parlamentet burde have langt mere at sige i debatten om EU s fremtid Det er et rigtigt princip, at Europa-Parlamentet holder møder forskellige steder 4. Europa-parlamentarikerne bør være repræsentanter for deres hjemland og organisere sig i nationale grupper Det er en god idé, at ministerrådet skifter formand hvert halve år. Det sikrer størst mulig samarbejde de enkelte medlemslande imellem 6. Det Europæiske Råd er jo bare fine middage, dyre vine og ligegyldige festtaler. Det burde være Europa-Parlamentet, der fastlægger EU s overordnede politiske retningslinjer 7. EU er udemokratisk, fordi den meste lovgivning foregår i hemmelige arbejdsgrupper, hvor folkevalgte ingen adgang har Europa-Kommissionen burde have meget større indflydelse i EU EU medfører, at det nationale demokrati svækkes 10. Det er godt, at vi har EF-domstolen til at dømme medlemslande, der overtræder EUlovgivningen

5 Gæt 13 rigtige 1 Hvor mange medlemmer er der i Europa-Parlamentet? 2 Hvor mange danske politikere sidder der i Europa-Parlamentet? 3 Et af Folketingets partier har 5 medlemmer af Europa-Parlamentet. Hvilket? 4 Hvor mange mennesker er der ansat i EU s institutioner? 5 Hvor mange kommissærer har Europa-Kommissionen? 6 Hvad hedder den danske EU-kommissær? 7 Hvilket arbejdsområde har den danske EUkommissær? 8 Hvad hedder formanden for EU-kommissionen? 9 Hvilket år er der næste gang valg til Europa- Parlamentet? 10 Hvem består det Europæiske Råd af? 11 Hvad hedder den danske dommer ved EF- Domstolen? 12 Hvilken dansk politiker fik flest stemmer ved sidste valg til Europa- Parlamentet? 13 Hvilken dansker har siddet længst i Europa- Parlamentet? Der er 785 medlemmer. Der sidder 8 danske politikere. 1 X 2 Venstre Der er ansat ca en fra hvert medlemsland. Poul Nyrup Rasmussen. Infrastruktur og offentlig transport. Jose Manuel Barroso. Der er 575 medlemmer. Der sidder 10 danske politikere. Socialdemokraterne Der er ansat ca to fra hvert medlemsland. Ole Nørgaard Petersen. Landbrug og udvikling af landdistrikter. Romano Prodi Der er fra hvert medlemsland. Der sidder 14 danske politikere. SF Der er ansat ca Der er 15 kommissærer. Mariann Fischer Boel. Miljø og vedvarende energi. Jacques Delors Formændene for de nationale parlamenter. Danmark har ingen dommer ved domstolen. Poul Nyrup Rasmussen Poul Schlütter De 10 personer som fik flest stemmer ved sidste EU-valg. Lars Bay Larsen. Jens Peter Bonde Margrethe Auken Medlemslandenes stats- og regeringschefer. Mariann Fischer Boel. Gitte Seeberg Jens Peter Bonde

6 Gæt 13 rigtige 1 Hvor mange medlemmer er der i Europa-Parlamentet? 2 Hvor mange danske politikere sidder der i Europa-Parlamentet? 3 Et af Folketingets partier har 5 medlemmer af Europa-Parlamentet. Hvilket? 4 Hvor mange mennesker er der ansat i EU s institutioner? 5 Hvor mange kommissærer har Europa-Kommissionen? 6 Hvad hedder den danske EU-kommissær? 7 Hvilket arbejdsområde har den danske EUkommissær? 8 Hvad hedder formanden for EU-kommissionen? 9 Hvilket år er der næste gang valg til Europa- Parlamentet? 10 Hvem består det Europæiske Råd af? 11 Hvad hedder den danske dommer ved EF- Domstolen? 12 Hvilken dansk politiker fik flest stemmer ved sidste valg til Europa- Parlamentet? 13 Hvilken dansker har siddet længst i Europa- Parlamentet? Der er 785 medlemmer. Der sidder 8 danske politikere. 1 X 2 Venstre Der er ansat ca en fra hvert medlemsland. Poul Nyrup Rasmussen. Infrastruktur og offentlig transport. Jose Manuel Barroso. Der er 575 medlemmer. Der sidder 10 danske politikere. Socialdemokraterne Der er ansat ca to fra hvert medlemsland. Ole Nørgaard Petersen. Landbrug og udvikling af landdistrikter. Romano Prodi Der er fra hvert medlemsland. Der sidder 14 danske politikere. SF Der er ansat ca Der er 15 kommissærer. Mariann Fischer Boel. Miljø og vedvarende energi. Jacques Delors Formændene for de nationale parlamenter. Danmark har ingen dommer ved domstolen. Poul Nyrup Rasmussen Poul Schlütter De 10 personer som fik flest stemmer ved sidste EU-valg. Lars Bay Larsen. Jens Peter Bonde Margrethe Auken Medlemslandenes stats- og regeringschefer. Mariann Fischer Boel. Gitte Seeberg Jens Peter Bonde

7 Blog et svar Højskolernes projekt Mission Europossible forløb henover foråret Projektet bød bl.a. på en blog på Her er et par af indlæggene samt et citat fra Politiken den Hvad ville du svare, hvis du skulle blogge nu? BLOGINDLÆG 1: Jens-Peter Bonde, MEP Hvem finder demokratiet...? Spændende rejse gennem Europa. Hvem finder demokratiet, der blev væk? Det er et historisk paradoks, at EU består af lutter demokratiske lande, men glemmer alt om demokrati, når vi lovgiver i fællesskab. Omkring 85 % af alle EU-love besluttes af Klaus Grube og kolleger i 300 hemmelige arbejdsgrupper under Ministerrådet, hvor ingen folkevalgt har adgang. De forberedes i 3000 andre hemmelige arbejdsgrupper, hvor min gode bekendte Siim Kallas og hans kommissær-kolleger fortsat nægter at udlevere navnene på deres rådgivere. Kernen i forfatningsforslaget er desværre ikke indførelse af demokrati, men overflytning af mere indflydelse fra vælgere og folkevalgte til embedsmænd og lobbyister bag lukkede døre i Bruxelles. EU-Parlamentet vinder også større indflydelse, så jeg skulle være glad hvis det ikke var fordi, vi i EU-Parlamentet vinder meget mindre, end vælgerne og de nationale parlamenter afgiver. Til dem der nu igen vil sælge jer en kasseret forfatning, er det enkle spørgsmål: Hvor er jeg som vælger? Hvordan kan jeg være med til at stemme og slås for miljø og sundhed og? Fortsat god rejse fra den længst siddende MEP er, der lige er kommet hjem fra det fattige men gæstfrie Rumænien, hvor en engelsklærer kun tjener 1300 kr. - om måneden. Der er nok at tage fat i. Ryd op i Europa. Jens-Peter Bonde, MEP CITAT: Barasso til Politiken Den spurgte Politiken kommissionsformand José Barroso, hvorfor borgerne ikke får at vide, hvem der sidder i de arbejds- og ekspertgrupper, som rådgiver kommissionen om ny lovgivning.

8 Der er ikke tale om permanente medlemmer af arbejdsgrupperne, men om, at medlemsstaterne hele tiden sender nye eksperter. Der er i visse tilfælde også bekymringer i forhold til fortroligheden, hvad angår de råd, de vil give. Nogle af de eksperter, der deltager, ønsker ikke, at det vides, præcis hvad de mener, fordi de gerne vil stå frit, sagde Barroso til avisen. Det er den måde, kommissionen forbereder sin lovgivning på. Det er i sager lige fra størrelsen på fiskenet til mængden af kemikalier i de produkter, som vi forbruger. Bureaukratiet i kommissionen er ikke større end administrationen i en middelstor engelsk by, så vi er afhængige af ekspertgrupperne, hvis EU ikke skal blive et monster, sagde han. BLOGINDLÆG 2: Kirstine og Bolette, Silkeborg Højskole Den virkelige udfordring for demokratiet I eftermiddags besøgte vi Charlie Hebdo, som er den franske avis, der valgte at bringe Muhammed-tegningerne for at vise, at intet bør stå over ytringsfriheden. Dette blev avisen sagsøgt for, men ikke desto mindre valgte domstolene at frikende bladet og redaktør Philippe Val. Netop Philippe Val var vi så heldige at mødes med i dag. Mødet drejede sig selvfølgelig i høj grad om Muhammed-tegningerne og ytringsfrihed, men derudover lykkedes det også Philippe Val at kaste nyt lys over vores tese om, at integrationen i EU medfører, at det nationale demokrati svækkes. Ifølge Philippe Val skal vi ikke være bange for, at demokratiet lider skade, selvom vi involveres mere i EU. Demokrati er ikke en styreform, men en del af kulturen. Hvis demokratiet svækkes, er det fordi, der mangler engagement hos befolkningen, fordi befolkningen ikke interesserer sig for det - og det er det, og ikke integrationen i EU, som er udfordringen for demokratiet. Kirstine og Bolette, Silkeborg Højskole

9 sudeuku Gå ind på og vælg billede 1. Det er en EU-sudoku lavet af Silkeborg Højskole med billeder af danske EU-parlamentarikere. Del klassen op i hold med 4 elever på hvert. Når holdene placerer en rigtigt brik, skal de svare på et af nedenstående fakta-spørgsmål find selv på flere Når en firkant er færdig samlet skal eleverne diskutere et af nedenstående debat-spørgsmål find selv på flere Fakta-spørgsmål * Poul Nyrup Rasmussen er medlem af Europa-Parlamentet. For hvilket parti? (Socialdemokraterne) * Britta Thomsen er medlem af Europa-Parlamentet. For hvilket parti? (Socialdemokraterne) * Ole K. Christensen er medlem af Europa-Parlamentet. For hvilket parti? (Socialdemokraterne) * Dan Jannik Jørgensen er medlem af Europa-Parlamentet. For hvilket parti? (Socialdemokraterne) * Christel Schaldemose er medlem af Europa-Parlamentet. For hvilket parti? (Socialdemokraterne) * Anders Samuelsen er medlem af Europa-Parlamentet. For hvilket parti? (Det Radikale Venstre) * Gitte Seeberg er medlem af Europa-Parlamentet. For hvilket parti? (Det Konservative Folkeparti) * Margrethe Auken er medlem af Europa-Parlamentet. For hvilket parti? (SF) * Jens Peter Bonde er medlem af Europa-Parlamentet. For hvilket parti? (Junibevægelsen) * Søren Søndergaard er medlem af Europa-Parlamentet. For hvilket parti? (Folkebevægelsen mod EU) * Mogens Camre er medlem af Europa-Parlamentet. For hvilket parti? (Dansk Folkeparti) * Karin Riis-Jørgensen er medlem af Europa-Parlamentet. For hvilket parti? (Venstre) * Niels Busk er medlem af Europa-Parlamentet. For hvilket parti? (Venstre) * Anne E. Jensen er medlem af Europa-Parlamentet. For hvilket parti? (Venstre) * Hvor mange medlemslande er der i EU? Pr. 1. januar 2007 er der 27 medlemslande * Har Danmark nogensinde været formand for EU? Ja flere gange. Formandsposten går nemlig på omgang mellem medlemslandene.

10 * Hvad er EURO en? En fælles mønt. De fleste lande i EU bruger i dag EURO en men vi har kronen. * Hvor mange stemmer har Danmark mon i Ministerrådet? Danmark har 7 stemmer og f.eks. Tyskland 29. * Hvor mange politikere sidder der i Europa-Parlamentet? Der er 785 medlemmer af parlamentet. * Hvor mange danske politikere sidder der i Europa-Parlamentet? Der er 14 danske medlemmer i parlamentet. * En tidligere dansk statsminister sidder i EU-Parlamentet. Hvad hedder han? Han hedder Poul Nyrup Rasmussen (Socialdemokraterne). * Et af Folketingets partier har 5 medlemmer af Europa-Parlamentet. Hvilket? Socialdemokraterne. * Hvad laver Europa-Parlamentet? Europa-Parlamentet lovgiver og vedtager budgetter. Parlamentet holder også øje med, at EU-arbejdet foregår rigtigt man siger, at det udøver demokratisk kontrol. * Hvornår blev Danmark medlem af EU? Danmark blev medlem i Der var folkeafstemning den 2. oktober * Er Grønland en del af EU? Nej Grønland står uden for EU. Grønland var medlem i nogle år, men forlod EF i * Er Norge medlem af EU? Nej Norge er ikke medlem af EU. * Hvor mange mennesker er der ansat i EU s institutioner? Der er ansat ca mennesker. De fleste er ansat af Europa-Kommissionen. * Hvor mange kommissærer har Europa-Kommissionen? 27 en fra hvert medlemsland. * En dansker er EU-kommissær. Hvad hedder hun? Hun hedder Mariann Fischer Boel er medlem af partiet Venstre og er tidligere minister i Danmark. * Mariann Fischer Boel er dansk kommissær i Europa-Kommissionen. Hvad er hendes arbejdsområde? Landbrug og udvikling af landdistrikter er hendes arbejdsområder. * Hvad hedder formanden for Europa-Kommissionen? Jose Manuel Barroso. Han kommer fra Portugal og blev formand i 2004.

11 * Hvert 5. år er der valg til Europa-Parlamentet. Ved sidste valg fik Poul Nyrop Rasmussen flest stemmer. Men hvor mange fik han? Han er den dansker, der har fået flest stemmer til parlamentsvalg * Danmark har haft flere afstemninger om EU. Men hvor mange? 6. Den sidste blev afholdt i år 2000 og handlede om Euro en den fælles mønt. * Folketinget har et særligt udvalg til at tage sig af EU-spørgsmål. Hvad hedder det? Europaudvalget. * Hvornår begyndte EU? EU begyndte som et samarbejde omkring kul og stål. * Var Danmark med fra starten af EU? Nej Danmark kom først med i * Hvilke lande begyndte EU? Tyskland, Nederlandene, Belgien, Frankrig, Luxembourg og Italien. * En dag om året er det Europa-dag. Hvilken dag er det mon? Europa-dagen fejres den 9. maj. * EU har et blåt flag med 12 gule stjerner på. Hvad betyder stjernerne? De 12 stjerner er et gammelt græsk symbol på enhed. * Hvor har Europa-Kommissionen hovedkontor? Bruxelles. * Har EU et fælles sprog? Nej. De enkelte landes repræsentanter kan tale på deres eget sprog. Der er 23 officielle sprog i EU. * Findes der mon en officiel EU-sang? Ja man nævner ofte et stykke fra Beethovens 9. symfoni som EU s officielle hymne. * Er alle de skandinaviske lande medlemmer af EU? Nej. Norge er ikke medlem af EU. * Den største del af EU s budget bruges på hvad? Landbrugsområdet. Ca. 42 % af budgetter bruges på landsbrugsområdet. * Hvor stor en del af EU s budget bruges på administration? Ca. 6 % bruges på administration. * Hvilket EU-land betaler flest EURO til budgettet? Tyskland betaler flest Euro, men det er også det største land. I forhold til indbyggerantal er det Luxembourg, der betaler mest.

12 * Hvad er Det Europæiske Råd for noget? Det Europæiske Råd består af medlemslandenes stats- og regeringschefer. Det Europæiske Råd fastlægger EU s overordnede politiske retningslinjer. * Hvad er EU s ministerråd? Det råd hvor medlemslandenes ministre mødes. Når emnet er landbrug, mødes landbrugsministrene, når emnet er fiskeri mødes fiskeriministrene osv. Ministerrådet kaldes også for Rådet eller Rådet for Den Europæiske Union. Rådet laver lovgivning for EU. * Hvem vælger medlemmerne til Europa-Parlamentet? Hvert land skal vælge et vist antal medlemmer til parlamentet. Danmark skal vælge 14 medlemmer. De vælges af de danskere, der er 18 år eller derover og som altså har stemmeret. * Tjener man flere penge som medlem af Europa-Parlamentet end som medlem af Folketinget? Nej. Man får samme grundløn begge steder dvs. ca kr. om måneden. Hertil kommer diverse tillæg. * Tjener alle medlemmer af EU-Parlamentet det samme? Nej, der er stor forskel. Man får nemlig det samme, som hvis man var medlem af sit eget lands parlament eller folketing. Nogle lande betaler deres politikere mange penge og nogle lande færre penge. * Hvad er Den Europæiske Ombudsmand for en størrelse? EU s ombudsmand er en institution, hvor enhver EU-borger kan klage, hvis han mener at have været udsat for fejl eller forsømmelser fra EU s side. * Der er mange forkortelser i EU. Ved du, hvad FUSP betyder? FUSP er en forkortelse for Fælles Udenrigs- og Sikkerheds Politik. * Der er mange forkortelser i EU. Hvad betyder COREPER? Comité des Reprénsentants Permanents. Det er fransk og betyder: De Faste Repræsentanters Komité. Det betegner de arbejdsgrupper af embedsmænd, der forbereder møder i Rådet (Ministerrådet). * Hvad er EF-Domstolen for noget? EF-Domstolen er den øverste dømmende myndighed i EU. Dens opgave er at sikre, at EU s regler bliver overholdt. * I EU er der noget, der hedder Revisionsretten. Hvad er det? Revisionsrettens hovedopgave er at revidere EU s regnskaber og at kontrollere, at budgetter og regler er overholdt.

13 * Alt hvad der foregår i EU-samarbejdet bygger på de aftaler, medlemslandene har indgået. Grundpillerne i samarbejdet er det såkaldte principper. Hvor mange er der af dem? Der er 5 bærende principper i EU-samarbejdet. * Et af de bærende principper hedder: Legalitetsprincippet. Hvad betyder det? Dette princip skal sikre, at der kun laves love og regler inden for de områder EUfællesskabet har ret til at lovgive om. EU kan altså ikke lovgive om hvad som helst. * Et af de bærende principper hedder: Nærhedsprincippet. Hvad vil det sige? Lovgivning skal altid laves så tæt på borgerne som muligt. EU skal ikke lave lovgivning, de enkelte medlemslande lige så godt selv kan lave. Men hvis problemerne kun kan løses i fællesskab, skal EU gå i gang. * Et af de bærende principper hedder: Solidaritetsprincippet. Hvad vil det mon sige? Medlemslandene har pålagt sig selv at samarbejde loyalt med hinanden og med EUinstitutionerne. * Et af de bærende principper hedder: Ikke-diskriminations-princippet. Hvad vil det mon sige? Princippet betyder, at en EU-borger har samme rettigheder i et andet EU-land som dette lands egne borgere på de områder, der er dækket af traktaten. * Forslaget til EU s nye forfatning indeholder bl.a. Charteret om grundlæggende rettigheder. Hvad er det? Charteret omhandler menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder samt retten til god forvaltning, arbejdstagerens sociale rettigheder, beskyttelse af personoplysninger og bioetik. Debat-spørgsmål 1. Medfører udvidelsen af EU, at det nationale demokrati svækkes? 2. Er EU nødvendig for freden i Europa? 3. Er der et demokratisk underskud i EU? 4. Fungerer EU hensigtsmæssigt? Nævn nogle områder, hvor EU kunne forbedres. 5. Bør Europa-Parlamentet have større magt og indflydelse? 6. Har EU-Kommissionen for meget magt? 7. Er det godt eller skidt at sætte EU-spørgsmål til folkeafstemning? 8. Bør Danmark ratificere Forfatningstraktaten? Hvorfor/hvorfor ikke? 9. Ved vi nok om EU?

Hvad gør EU for mig? EU s nye borgerinitiativ. Ligestilling i EU. Læs også om...

Hvad gør EU for mig? EU s nye borgerinitiativ. Ligestilling i EU. Læs også om... EU i hverdagen!_avis:layout 1 05/03/10 10.46 Page 1 EU i hverdagen Hvad gør EU for mig? Med Lissabon-traktaten får du som EU-borger mulighed for mere direkte indflydelse. Retningslinjerne i EU s nye borgerinitiativ

Læs mere

FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE?

FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE? FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE? Festskrift i anledning af Europa-Parlamentets 50 års fødselsdag den 19. marts 2008 Redigeret af Peter Nedergaard UDGIVET AF EUROPA-PARLAMENTETS INFORMATIONSKONTOR I SAMARBEJDE

Læs mere

FRA FÆLLESMARKED TIL FÆLLESSKAB?

FRA FÆLLESMARKED TIL FÆLLESSKAB? FRA FÆLLESMARKED TIL FÆLLESSKAB? 31 fødselsdagshilsner til Rom-traktaten i anledning af dens 50-årsdag den 25. marts 2007 siden 1957 UDGIVET AF EUROPA-PARLAMENTETS INFORMATIONSKONTOR I SAMARBEJDE MED FORUM

Læs mere

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig?

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig? EU i hverdagen Hvad gør EU for mig? EU-formandskabet varetages på skift af EU s lande. Fra januar til juli 2012 er det Danmark, der som formandsland skal tilrettelægge og lede arbejdet i EU s Ministerråd.

Læs mere

ARBEJDSMARKED LØNNEN - DEN TALER VI IKKE OM. EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg. Et spil af Danmarks Radios

ARBEJDSMARKED LØNNEN - DEN TALER VI IKKE OM. EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg. Et spil af Danmarks Radios Et spil af Danmarks Radios EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg Indhold Indledning 3 Lærervejledning 4 - Rollekort 9-12 Spillevejledning 13 Materiale: - Historien 16 - Europa-Kommissionsens forslag 18 -

Læs mere

Kommentar til Version 2013 Et demokratisk undervisningsmateriale.

Kommentar til Version 2013 Et demokratisk undervisningsmateriale. Version 2013 Kommentar til Version 2013 Et demokratisk undervisningsmateriale. For tredje år udkommer undervisningsmaterialet Demokrati og Medborgerskab. Ligesom de to foregående år, er den historiske

Læs mere

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 1 Indhold forord 3 eu s forfatningstraktat eu s forfatningstraktat 4 tværgående forhold eu s udvidelse 7 nye ansigter

Læs mere

Det kan de slet ikke tåle at høre : Torben Lund om Europaparlamentet og EU s fremtid

Det kan de slet ikke tåle at høre : Torben Lund om Europaparlamentet og EU s fremtid Det kan de slet ikke tåle at høre : Torben Lund om Europaparlamentet og EU s fremtid I 1999 blev Torben Lund valgt ind i Europaparlamentet som Socialdemokratiets spidskandidat men i september offentliggjorde

Læs mere

Svar på 20 spørgsmål om EU

Svar på 20 spørgsmål om EU Svar på 20 spørgsmål om EU En gennemgang af Sven Skovmand EUDemocrats Indhold 1. Hvad er EU egentlig? 3 2. Hvad går Lissabon-traktaten ud på? 4 3. Hvorfor stemmer så få ved EU-valgene? 5 4. Koster det

Læs mere

POLITIK. 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU

POLITIK. 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU RADIKAL 13/14 POLITIK 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU INDHOLD Det mener jeg 2 Mariannes klumme 3 Arbejdsmarkedet efter udvidelsen 4 Danmarks internationale parti 6 Retlige og indre anliggender

Læs mere

EUNU. europa 2014. hvad vælger du? Gør noget. Gør det bedre. Gør en forskel. Den europæiske valgkamp er i gang

EUNU. europa 2014. hvad vælger du? Gør noget. Gør det bedre. Gør en forskel. Den europæiske valgkamp er i gang EUNU / EUROPA 2014 1 Europa går til valg Se, hvordan din kandidat stemmer i Parlamentet Hvem har magten? Læs den spændende magtanalyse EUNU EU og sexlegetøj EU er endnu tættere på, end du aner Tag Thorning-Testen

Læs mere

Hvad sker der med EU?

Hvad sker der med EU? Hvad sker der med EU? Interviews med David Munis Zepernick, Jørgen Estrup og Ditte Staun Udgivet af Radikalt EU-kritisk Netværk Indhold side EU's hidtidige udvikling af Sven Skovmand 4 En føderal stat

Læs mere

Finland. Sverige Estland. Letland. Polen. Ungarn Rumænien. Bulgarien. Grækenland Tyrkiet. Cypern

Finland. Sverige Estland. Letland. Polen. Ungarn Rumænien. Bulgarien. Grækenland Tyrkiet. Cypern EU Finland De 15 nuværende medlemslande i EU Sverige Estland De 10 lande, som efter planen bliver fuldgyldige medlemmer af EU i maj 2004. Irland Danmark Letland UK Litauen De to lande, som efter planen

Læs mere

EU i undervisningen - Et idéhæfte

EU i undervisningen - Et idéhæfte EU i undervisningen - Et idéhæfte Aktuel og engagerende EU-undervisning DEO undervisning 1 Idéhæfte til EU i undervisningen EU s indflydelse på vores dagligdag og samfund er enorm. Alligevel er offentlighedens

Læs mere

DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR. budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven-

DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR. budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven- DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR Hver gang du køber ny mobiltelefon, spiser budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven- Fjernsynet er lavet, så det overholder

Læs mere

Et klart ja. Så afsted til Sherwood. Nedslag i 40 års dansk Europa-historie

Et klart ja. Så afsted til Sherwood. Nedslag i 40 års dansk Europa-historie Nedslag i 40 års dansk Europa-historie Europa-Kommissionen Repræsentationen i Danmark, Maj 2013 Så afsted til Sherwood Engang var det nærmest en britisk dyd at tage fra de rige og give til de fattige.

Læs mere

Kapitel 3: Danmarks Medlemskab af EU

Kapitel 3: Danmarks Medlemskab af EU Kapitel 3: Danmarks Medlemskab af EU Indhold Danmarks medlemskab af EU Folkeafstemninger Den danske EU-beslutningsprocedure De fire danske forbehold Konklusion Danmarks medlemskab af EU har været omdiskuteret

Læs mere

Støt indsatsen for nyt irsk traktat-nej! Irerne skal stemme om Lissabon-traktaten igen den 2. oktober. at give informationer til irske borgere.

Støt indsatsen for nyt irsk traktat-nej! Irerne skal stemme om Lissabon-traktaten igen den 2. oktober. at give informationer til irske borgere. FOLK i Nr. 7 Aug. okt. 2009 BEVÆGELSE D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U Læs i øvrigt Lederen af Søren Søndergaard: Folkebevægelsens

Læs mere

JENS-PETER BONDE MAMMA MIA OM 25 ÅRS KAMP FOR ÅBENHED I EU

JENS-PETER BONDE MAMMA MIA OM 25 ÅRS KAMP FOR ÅBENHED I EU JENS-PETER BONDE MAMMA MIA OM 25 ÅRS KAMP FOR ÅBENHED I EU 1 2 MAMMA MIA Om 25 års kamp for åbenhed i EU Af Jens-Peter Bonde Redigering: Annie Hagel og Jens-Arne Sørensen Interviews: Annie Hagel, Jens-Arne

Læs mere

DET HANDLER OM EUROPA DET HANDLER OM DIG

DET HANDLER OM EUROPA DET HANDLER OM DIG DET HANDLER OM EUROPA DET HANDLER OM DIG EU handler både om stort og småt. Det handler om at samle kontinentet, genrejse økonomien og udbrede demokrati og menneskerettigheder. Men det handler også om de

Læs mere

EU under forandring. - Europæisk integration og finanspagtens betydning herfor. Udarbejdet af Gruppe 26:

EU under forandring. - Europæisk integration og finanspagtens betydning herfor. Udarbejdet af Gruppe 26: EU under forandring - Europæisk integration og finanspagtens betydning herfor Udarbejdet af Gruppe 26: Signe Munk Jensen, Anne Katrine Jensen, Camilla Emilie Thomsen & Maria Catrin Nøhr Vejleder: Henrik

Læs mere

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-001 MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-002 FORSÆDE: Patrick COX Formand er meget tynget af de tragiske begivenheder, der har domineret nyhederne i de seneste dage. Jeg henviser til den række voldshandlinger,

Læs mere

EUNU. europa 2014/15. EU-DEBATTEN LEVER Hver uge, hver måned - året rundt. Vores Europa Ungdommens Europa Få fællesskabet helt tæt på

EUNU. europa 2014/15. EU-DEBATTEN LEVER Hver uge, hver måned - året rundt. Vores Europa Ungdommens Europa Få fællesskabet helt tæt på Vores Europa Ungdommens Europa Få fællesskabet helt tæt på Din holdning batter Bland dig i debatten i avisen og online! EU og sexlegetøj EU er endnu tættere på, end du aner Tag Thorning-testen Ole Ryborg:

Læs mere

FOLK i BEVÆGELSE. D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U

FOLK i BEVÆGELSE. D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U EUROPAS FORENEDE STATER ER PÅ TRAPPERNE Leder af Lave K. Broch Side 2 TRUSSEL MOD DEMOKRATI, SUNDHED OG MILJØ Kommentar om EU-USA aftalen af Nanna L. Clifforth fra NOAH Side 4 SKAL EU BESTEMME ALT? Indstik

Læs mere

Forfatning for Europa Den læservenlige udgave

Forfatning for Europa Den læservenlige udgave Traktat om en Forfatning for Europa Den læservenlige udgave Få flere gratis eksemplarer af denne bog hos Folketingets EU-Oplysning på tlf. 33 37 33 37 Brug den eller download den gratis fra www.euabc.dk

Læs mere

EU s reformation og de evige danske forbehold

EU s reformation og de evige danske forbehold EU s reformation og de evige danske forbehold Forenklet traktat, kompliceret løsning Forsvar med forbehold ØMU solid succes Brug og misbrug af folkeafstemninger Vejviser til primærvalgene Michael Ehrenreich

Læs mere

105. møde. Torsdag den 30. maj 2013 (D) 1. (2. behandling 28.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

105. møde. Torsdag den 30. maj 2013 (D) 1. (2. behandling 28.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Torsdag den 30. maj 2013 (D) 1 (2. behandling 28.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 105. møde Torsdag den 30. maj 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 184: Forslag

Læs mere

demokrati Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

demokrati Opgaver på www.undervisningsavisen.dk En undervisningsavis fra og 2005 demokrati Elever vil ha indflydelse Stemmer fra gaden Medier og magt Det nye danmarkskort EU - muligheder og begrænsninger Demokrati i andre lande Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

Læs mere

Nordfyn. Nr. 1 april 2014 9. Årgang. Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew

Nordfyn. Nr. 1 april 2014 9. Årgang. Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew Nr. 1 april 2014 9. Årgang Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Medlemsblad for socialdemokraterne

Læs mere