Forslag til undervisningsforløb på baggrund af tesen: EU medfører, at det nationale demokrati svækkes.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til undervisningsforløb på baggrund af tesen: EU medfører, at det nationale demokrati svækkes."

Transkript

1 Forslag til undervisningsforløb på baggrund af tesen: EU medfører, at det nationale demokrati svækkes. INTRODUKTION: Kære underviser. I foråret 2007 rejste to delegationer af højskoleskoleelever ud i Europa for at teste ti teser om EU. Projektet blev kaldt Mission Europossible - M:E - og fandt sted i anledning af Romtraktatens 50-års fødselsdag. Højskoleeleverne producerede en film for hver tese, de undersøgte. En af teserne var: EU medfører, at det nationale demokrati svækkes. Dette undervisningsmateriale tager udgangspunkt i denne tese. OVERSIGT: 1. SE FILM Vis filmen EU medfører, at det nationale demokrati svækkes (4 min.) Diskutér de enkelte udsagn (15 min.) Gennemgå eksperternes virkeområder (45 min.) 2. UDSAGN OG TÆNDSTIKKER Gruppeleg hvor forskellige synspunkter skal diskuteres (45 60 min.) 3. GÆT 13 RIGTIGE Tipskupon med svarmuligheder (10 min.) Gennemgang og kommentarer til de enkelte spørgsmål (30 min.) 4. BLOG ET SVAR Læs tekster fra en tidligere blog på og diskuter (30 min.) Skriv et svar (30 min. eller hjemmeopgave..!) 5. sudeuku EU-sudoku med debat, spørgsmål og svar (45-90 min.)

2 FILM: Vis højskoleelevernes film EU medfører, at det nationale demokrati svækkes. Filmen ligger her: Diskutér de forskellige synspunkter, der kommer til udtryk. Er du enig/uenig? Hvem er de forskellige eksperter i filmen og hvad består deres job i? Har deres arbejde mon indflydelse på deres synspunkter? I filmen indgår følgende danske eksperter: Lars Bay Larsen, dansk dommer ved EF-Domstolen Claus Haugaard Sørensen, generaldirektør for Kommissionens Kommunikationsgeneraldirektorat Claus Grube, Danmarks EU-ambassadør Gennemgå deres virkeområder: EF-Domstolen Europa-Kommissionen Danmarks faste EU-Repræsentation Se evt. følgende sites: Følgende spørgsmål og svar kan evt. bruges i undervisningen: Spørgsmål og svar om EF-Domstolen: Hvad er EF-Domstolen for noget? EF-domstolen, der også kaldes for Domstolen, er den øverste dømmende myndighed i EU. Den blev oprettet i 1952 og har som sin væsentligste opgave at dømme i sager, der har med EF-traktaten og det overstatslige samarbejde at gøre. Domstolen skal sørge for, at EU-retten overholdes og forstås på samme måde i alle EUlande. Domstolen kan afgøre sager, hvor medlemslandene, virksomheder, enkeltpersoner eller EU s egne institutioner er parter. Hvor ligger EF-Domstolen, og hvordan er den opbygget? Domstolen holder til i Luxembourg og består af én dommer fra hvert medlemsland, der er udnævnt for en 6-årig periode af de enkelte medlemslandes regeringer. Dommerne skal være uafhængige og ikke tage specielle hensyn til det medlemsland, de kommer fra. Den danske dommer ved Domstolen hedder Lars Bay Larsen. Vil du vide mere om EF-Domstolen? så tjek en af følgende hjemmesider:

3 Spørgsmål og svar om Kommissionen: Europa-Kommissionen, eller i daglig tale Kommissionen, holder til i Bruxelles og har forskellige arbejdsopgaver: a. Kommissionen har ret til at tage nye initiativer og fremlægge lovforslag i EU til vedtagelse i Rådet og Europa-Parlamentet. b. Kommissionen administrer og forvalter EU s budget og indgår internationale handelsaftaler på vegne af EU. c. Kommissionen kontrollerer, at medlemslandene overholder EU s regler. Hvis medlemslandene ikke gør det, har kommissionen mulighed for at rejse sag ved EF- Domstolen. Når Kommissionen træffer beslutninger, sker det med simpelt flertal. Kommissionen tilstræber dog, at beslutninger tages i enstemmighed. Kommissionen fungerer som et kollegium, og det er derfor almindeligvis hele Kommissionen og ikke den enkelte kommissær, der er ansvarlig for en beslutning. Hvem består Europa-Kommissionen af? Kommissionen består af én kommissær fra hvert medlemsland. Den nuværende kommission har således 27 kommissærer, fordi der pr. 1. januar 2007 er 27 medlemslande i EU. Hver kommissær har sit eget politiske ansvarsområde og udpeges for en femårig periode af medlemslandets egen regering. Kommissæren skal godkendes af Europa- Parlamentet og arbejde uafhængigt og i hele EU s interesse. Kommissæren er således ikke sit eget lands udsendte medarbejder, men hele EU s medarbejder. Den nuværende Kommissions mandatperiode udløber den 31. oktober Dens formand er José Manuel Barroso fra Portugal. Hvad hedder den danske kommissær? Danmarks EU-kommissær hedder Mariann Fischer Boel. Hun er tidligere folketingsmedlem for partiet Venstre og tidligere fødevareminister. Hun blev udpeget i 2004 for en femårig periode med mulighed for forlængelse. Hun har landbrug og udvikling af landdistrikter som sine arbejdsområder. Vil du vide mere om Europa-Kommissionen? så tjek en af følgende hjemmesider:

4 Udsagn & tændstikker Alle deltagere skal hver have 5 tændstikker. Lav grupper på 4 og overvej enkeltvis nedenstående påstande. Vælg det antal tændstikker, du synes passer til første påstand (5 tændstikker = helt enig; 1 tændstik er helt uenig). Hvor mange tændstikker tror du, der er i hele gruppen? Argumentér for dit eget valg. Når påstanden er diskuteret færdig, tages næste påstand I kan evt. lave jeres egen lille konkurrence om, hvem der er bedst til at gætte, hvad de andre mener! 1. Europa-Parlamentet er et Mickey Mouse Parlament en diskussionsklub uden reel indflydelse Europa-Parlamentet burde have langt mere at sige i debatten om EU s fremtid Det er et rigtigt princip, at Europa-Parlamentet holder møder forskellige steder 4. Europa-parlamentarikerne bør være repræsentanter for deres hjemland og organisere sig i nationale grupper Det er en god idé, at ministerrådet skifter formand hvert halve år. Det sikrer størst mulig samarbejde de enkelte medlemslande imellem 6. Det Europæiske Råd er jo bare fine middage, dyre vine og ligegyldige festtaler. Det burde være Europa-Parlamentet, der fastlægger EU s overordnede politiske retningslinjer 7. EU er udemokratisk, fordi den meste lovgivning foregår i hemmelige arbejdsgrupper, hvor folkevalgte ingen adgang har Europa-Kommissionen burde have meget større indflydelse i EU EU medfører, at det nationale demokrati svækkes 10. Det er godt, at vi har EF-domstolen til at dømme medlemslande, der overtræder EUlovgivningen

5 Gæt 13 rigtige 1 Hvor mange medlemmer er der i Europa-Parlamentet? 2 Hvor mange danske politikere sidder der i Europa-Parlamentet? 3 Et af Folketingets partier har 5 medlemmer af Europa-Parlamentet. Hvilket? 4 Hvor mange mennesker er der ansat i EU s institutioner? 5 Hvor mange kommissærer har Europa-Kommissionen? 6 Hvad hedder den danske EU-kommissær? 7 Hvilket arbejdsområde har den danske EUkommissær? 8 Hvad hedder formanden for EU-kommissionen? 9 Hvilket år er der næste gang valg til Europa- Parlamentet? 10 Hvem består det Europæiske Råd af? 11 Hvad hedder den danske dommer ved EF- Domstolen? 12 Hvilken dansk politiker fik flest stemmer ved sidste valg til Europa- Parlamentet? 13 Hvilken dansker har siddet længst i Europa- Parlamentet? Der er 785 medlemmer. Der sidder 8 danske politikere. 1 X 2 Venstre Der er ansat ca en fra hvert medlemsland. Poul Nyrup Rasmussen. Infrastruktur og offentlig transport. Jose Manuel Barroso. Der er 575 medlemmer. Der sidder 10 danske politikere. Socialdemokraterne Der er ansat ca to fra hvert medlemsland. Ole Nørgaard Petersen. Landbrug og udvikling af landdistrikter. Romano Prodi Der er fra hvert medlemsland. Der sidder 14 danske politikere. SF Der er ansat ca Der er 15 kommissærer. Mariann Fischer Boel. Miljø og vedvarende energi. Jacques Delors Formændene for de nationale parlamenter. Danmark har ingen dommer ved domstolen. Poul Nyrup Rasmussen Poul Schlütter De 10 personer som fik flest stemmer ved sidste EU-valg. Lars Bay Larsen. Jens Peter Bonde Margrethe Auken Medlemslandenes stats- og regeringschefer. Mariann Fischer Boel. Gitte Seeberg Jens Peter Bonde

6 Gæt 13 rigtige 1 Hvor mange medlemmer er der i Europa-Parlamentet? 2 Hvor mange danske politikere sidder der i Europa-Parlamentet? 3 Et af Folketingets partier har 5 medlemmer af Europa-Parlamentet. Hvilket? 4 Hvor mange mennesker er der ansat i EU s institutioner? 5 Hvor mange kommissærer har Europa-Kommissionen? 6 Hvad hedder den danske EU-kommissær? 7 Hvilket arbejdsområde har den danske EUkommissær? 8 Hvad hedder formanden for EU-kommissionen? 9 Hvilket år er der næste gang valg til Europa- Parlamentet? 10 Hvem består det Europæiske Råd af? 11 Hvad hedder den danske dommer ved EF- Domstolen? 12 Hvilken dansk politiker fik flest stemmer ved sidste valg til Europa- Parlamentet? 13 Hvilken dansker har siddet længst i Europa- Parlamentet? Der er 785 medlemmer. Der sidder 8 danske politikere. 1 X 2 Venstre Der er ansat ca en fra hvert medlemsland. Poul Nyrup Rasmussen. Infrastruktur og offentlig transport. Jose Manuel Barroso. Der er 575 medlemmer. Der sidder 10 danske politikere. Socialdemokraterne Der er ansat ca to fra hvert medlemsland. Ole Nørgaard Petersen. Landbrug og udvikling af landdistrikter. Romano Prodi Der er fra hvert medlemsland. Der sidder 14 danske politikere. SF Der er ansat ca Der er 15 kommissærer. Mariann Fischer Boel. Miljø og vedvarende energi. Jacques Delors Formændene for de nationale parlamenter. Danmark har ingen dommer ved domstolen. Poul Nyrup Rasmussen Poul Schlütter De 10 personer som fik flest stemmer ved sidste EU-valg. Lars Bay Larsen. Jens Peter Bonde Margrethe Auken Medlemslandenes stats- og regeringschefer. Mariann Fischer Boel. Gitte Seeberg Jens Peter Bonde

7 Blog et svar Højskolernes projekt Mission Europossible forløb henover foråret Projektet bød bl.a. på en blog på Her er et par af indlæggene samt et citat fra Politiken den Hvad ville du svare, hvis du skulle blogge nu? BLOGINDLÆG 1: Jens-Peter Bonde, MEP Hvem finder demokratiet...? Spændende rejse gennem Europa. Hvem finder demokratiet, der blev væk? Det er et historisk paradoks, at EU består af lutter demokratiske lande, men glemmer alt om demokrati, når vi lovgiver i fællesskab. Omkring 85 % af alle EU-love besluttes af Klaus Grube og kolleger i 300 hemmelige arbejdsgrupper under Ministerrådet, hvor ingen folkevalgt har adgang. De forberedes i 3000 andre hemmelige arbejdsgrupper, hvor min gode bekendte Siim Kallas og hans kommissær-kolleger fortsat nægter at udlevere navnene på deres rådgivere. Kernen i forfatningsforslaget er desværre ikke indførelse af demokrati, men overflytning af mere indflydelse fra vælgere og folkevalgte til embedsmænd og lobbyister bag lukkede døre i Bruxelles. EU-Parlamentet vinder også større indflydelse, så jeg skulle være glad hvis det ikke var fordi, vi i EU-Parlamentet vinder meget mindre, end vælgerne og de nationale parlamenter afgiver. Til dem der nu igen vil sælge jer en kasseret forfatning, er det enkle spørgsmål: Hvor er jeg som vælger? Hvordan kan jeg være med til at stemme og slås for miljø og sundhed og? Fortsat god rejse fra den længst siddende MEP er, der lige er kommet hjem fra det fattige men gæstfrie Rumænien, hvor en engelsklærer kun tjener 1300 kr. - om måneden. Der er nok at tage fat i. Ryd op i Europa. Jens-Peter Bonde, MEP CITAT: Barasso til Politiken Den spurgte Politiken kommissionsformand José Barroso, hvorfor borgerne ikke får at vide, hvem der sidder i de arbejds- og ekspertgrupper, som rådgiver kommissionen om ny lovgivning.

8 Der er ikke tale om permanente medlemmer af arbejdsgrupperne, men om, at medlemsstaterne hele tiden sender nye eksperter. Der er i visse tilfælde også bekymringer i forhold til fortroligheden, hvad angår de råd, de vil give. Nogle af de eksperter, der deltager, ønsker ikke, at det vides, præcis hvad de mener, fordi de gerne vil stå frit, sagde Barroso til avisen. Det er den måde, kommissionen forbereder sin lovgivning på. Det er i sager lige fra størrelsen på fiskenet til mængden af kemikalier i de produkter, som vi forbruger. Bureaukratiet i kommissionen er ikke større end administrationen i en middelstor engelsk by, så vi er afhængige af ekspertgrupperne, hvis EU ikke skal blive et monster, sagde han. BLOGINDLÆG 2: Kirstine og Bolette, Silkeborg Højskole Den virkelige udfordring for demokratiet I eftermiddags besøgte vi Charlie Hebdo, som er den franske avis, der valgte at bringe Muhammed-tegningerne for at vise, at intet bør stå over ytringsfriheden. Dette blev avisen sagsøgt for, men ikke desto mindre valgte domstolene at frikende bladet og redaktør Philippe Val. Netop Philippe Val var vi så heldige at mødes med i dag. Mødet drejede sig selvfølgelig i høj grad om Muhammed-tegningerne og ytringsfrihed, men derudover lykkedes det også Philippe Val at kaste nyt lys over vores tese om, at integrationen i EU medfører, at det nationale demokrati svækkes. Ifølge Philippe Val skal vi ikke være bange for, at demokratiet lider skade, selvom vi involveres mere i EU. Demokrati er ikke en styreform, men en del af kulturen. Hvis demokratiet svækkes, er det fordi, der mangler engagement hos befolkningen, fordi befolkningen ikke interesserer sig for det - og det er det, og ikke integrationen i EU, som er udfordringen for demokratiet. Kirstine og Bolette, Silkeborg Højskole

9 sudeuku Gå ind på og vælg billede 1. Det er en EU-sudoku lavet af Silkeborg Højskole med billeder af danske EU-parlamentarikere. Del klassen op i hold med 4 elever på hvert. Når holdene placerer en rigtigt brik, skal de svare på et af nedenstående fakta-spørgsmål find selv på flere Når en firkant er færdig samlet skal eleverne diskutere et af nedenstående debat-spørgsmål find selv på flere Fakta-spørgsmål * Poul Nyrup Rasmussen er medlem af Europa-Parlamentet. For hvilket parti? (Socialdemokraterne) * Britta Thomsen er medlem af Europa-Parlamentet. For hvilket parti? (Socialdemokraterne) * Ole K. Christensen er medlem af Europa-Parlamentet. For hvilket parti? (Socialdemokraterne) * Dan Jannik Jørgensen er medlem af Europa-Parlamentet. For hvilket parti? (Socialdemokraterne) * Christel Schaldemose er medlem af Europa-Parlamentet. For hvilket parti? (Socialdemokraterne) * Anders Samuelsen er medlem af Europa-Parlamentet. For hvilket parti? (Det Radikale Venstre) * Gitte Seeberg er medlem af Europa-Parlamentet. For hvilket parti? (Det Konservative Folkeparti) * Margrethe Auken er medlem af Europa-Parlamentet. For hvilket parti? (SF) * Jens Peter Bonde er medlem af Europa-Parlamentet. For hvilket parti? (Junibevægelsen) * Søren Søndergaard er medlem af Europa-Parlamentet. For hvilket parti? (Folkebevægelsen mod EU) * Mogens Camre er medlem af Europa-Parlamentet. For hvilket parti? (Dansk Folkeparti) * Karin Riis-Jørgensen er medlem af Europa-Parlamentet. For hvilket parti? (Venstre) * Niels Busk er medlem af Europa-Parlamentet. For hvilket parti? (Venstre) * Anne E. Jensen er medlem af Europa-Parlamentet. For hvilket parti? (Venstre) * Hvor mange medlemslande er der i EU? Pr. 1. januar 2007 er der 27 medlemslande * Har Danmark nogensinde været formand for EU? Ja flere gange. Formandsposten går nemlig på omgang mellem medlemslandene.

10 * Hvad er EURO en? En fælles mønt. De fleste lande i EU bruger i dag EURO en men vi har kronen. * Hvor mange stemmer har Danmark mon i Ministerrådet? Danmark har 7 stemmer og f.eks. Tyskland 29. * Hvor mange politikere sidder der i Europa-Parlamentet? Der er 785 medlemmer af parlamentet. * Hvor mange danske politikere sidder der i Europa-Parlamentet? Der er 14 danske medlemmer i parlamentet. * En tidligere dansk statsminister sidder i EU-Parlamentet. Hvad hedder han? Han hedder Poul Nyrup Rasmussen (Socialdemokraterne). * Et af Folketingets partier har 5 medlemmer af Europa-Parlamentet. Hvilket? Socialdemokraterne. * Hvad laver Europa-Parlamentet? Europa-Parlamentet lovgiver og vedtager budgetter. Parlamentet holder også øje med, at EU-arbejdet foregår rigtigt man siger, at det udøver demokratisk kontrol. * Hvornår blev Danmark medlem af EU? Danmark blev medlem i Der var folkeafstemning den 2. oktober * Er Grønland en del af EU? Nej Grønland står uden for EU. Grønland var medlem i nogle år, men forlod EF i * Er Norge medlem af EU? Nej Norge er ikke medlem af EU. * Hvor mange mennesker er der ansat i EU s institutioner? Der er ansat ca mennesker. De fleste er ansat af Europa-Kommissionen. * Hvor mange kommissærer har Europa-Kommissionen? 27 en fra hvert medlemsland. * En dansker er EU-kommissær. Hvad hedder hun? Hun hedder Mariann Fischer Boel er medlem af partiet Venstre og er tidligere minister i Danmark. * Mariann Fischer Boel er dansk kommissær i Europa-Kommissionen. Hvad er hendes arbejdsområde? Landbrug og udvikling af landdistrikter er hendes arbejdsområder. * Hvad hedder formanden for Europa-Kommissionen? Jose Manuel Barroso. Han kommer fra Portugal og blev formand i 2004.

11 * Hvert 5. år er der valg til Europa-Parlamentet. Ved sidste valg fik Poul Nyrop Rasmussen flest stemmer. Men hvor mange fik han? Han er den dansker, der har fået flest stemmer til parlamentsvalg * Danmark har haft flere afstemninger om EU. Men hvor mange? 6. Den sidste blev afholdt i år 2000 og handlede om Euro en den fælles mønt. * Folketinget har et særligt udvalg til at tage sig af EU-spørgsmål. Hvad hedder det? Europaudvalget. * Hvornår begyndte EU? EU begyndte som et samarbejde omkring kul og stål. * Var Danmark med fra starten af EU? Nej Danmark kom først med i * Hvilke lande begyndte EU? Tyskland, Nederlandene, Belgien, Frankrig, Luxembourg og Italien. * En dag om året er det Europa-dag. Hvilken dag er det mon? Europa-dagen fejres den 9. maj. * EU har et blåt flag med 12 gule stjerner på. Hvad betyder stjernerne? De 12 stjerner er et gammelt græsk symbol på enhed. * Hvor har Europa-Kommissionen hovedkontor? Bruxelles. * Har EU et fælles sprog? Nej. De enkelte landes repræsentanter kan tale på deres eget sprog. Der er 23 officielle sprog i EU. * Findes der mon en officiel EU-sang? Ja man nævner ofte et stykke fra Beethovens 9. symfoni som EU s officielle hymne. * Er alle de skandinaviske lande medlemmer af EU? Nej. Norge er ikke medlem af EU. * Den største del af EU s budget bruges på hvad? Landbrugsområdet. Ca. 42 % af budgetter bruges på landsbrugsområdet. * Hvor stor en del af EU s budget bruges på administration? Ca. 6 % bruges på administration. * Hvilket EU-land betaler flest EURO til budgettet? Tyskland betaler flest Euro, men det er også det største land. I forhold til indbyggerantal er det Luxembourg, der betaler mest.

12 * Hvad er Det Europæiske Råd for noget? Det Europæiske Råd består af medlemslandenes stats- og regeringschefer. Det Europæiske Råd fastlægger EU s overordnede politiske retningslinjer. * Hvad er EU s ministerråd? Det råd hvor medlemslandenes ministre mødes. Når emnet er landbrug, mødes landbrugsministrene, når emnet er fiskeri mødes fiskeriministrene osv. Ministerrådet kaldes også for Rådet eller Rådet for Den Europæiske Union. Rådet laver lovgivning for EU. * Hvem vælger medlemmerne til Europa-Parlamentet? Hvert land skal vælge et vist antal medlemmer til parlamentet. Danmark skal vælge 14 medlemmer. De vælges af de danskere, der er 18 år eller derover og som altså har stemmeret. * Tjener man flere penge som medlem af Europa-Parlamentet end som medlem af Folketinget? Nej. Man får samme grundløn begge steder dvs. ca kr. om måneden. Hertil kommer diverse tillæg. * Tjener alle medlemmer af EU-Parlamentet det samme? Nej, der er stor forskel. Man får nemlig det samme, som hvis man var medlem af sit eget lands parlament eller folketing. Nogle lande betaler deres politikere mange penge og nogle lande færre penge. * Hvad er Den Europæiske Ombudsmand for en størrelse? EU s ombudsmand er en institution, hvor enhver EU-borger kan klage, hvis han mener at have været udsat for fejl eller forsømmelser fra EU s side. * Der er mange forkortelser i EU. Ved du, hvad FUSP betyder? FUSP er en forkortelse for Fælles Udenrigs- og Sikkerheds Politik. * Der er mange forkortelser i EU. Hvad betyder COREPER? Comité des Reprénsentants Permanents. Det er fransk og betyder: De Faste Repræsentanters Komité. Det betegner de arbejdsgrupper af embedsmænd, der forbereder møder i Rådet (Ministerrådet). * Hvad er EF-Domstolen for noget? EF-Domstolen er den øverste dømmende myndighed i EU. Dens opgave er at sikre, at EU s regler bliver overholdt. * I EU er der noget, der hedder Revisionsretten. Hvad er det? Revisionsrettens hovedopgave er at revidere EU s regnskaber og at kontrollere, at budgetter og regler er overholdt.

13 * Alt hvad der foregår i EU-samarbejdet bygger på de aftaler, medlemslandene har indgået. Grundpillerne i samarbejdet er det såkaldte principper. Hvor mange er der af dem? Der er 5 bærende principper i EU-samarbejdet. * Et af de bærende principper hedder: Legalitetsprincippet. Hvad betyder det? Dette princip skal sikre, at der kun laves love og regler inden for de områder EUfællesskabet har ret til at lovgive om. EU kan altså ikke lovgive om hvad som helst. * Et af de bærende principper hedder: Nærhedsprincippet. Hvad vil det sige? Lovgivning skal altid laves så tæt på borgerne som muligt. EU skal ikke lave lovgivning, de enkelte medlemslande lige så godt selv kan lave. Men hvis problemerne kun kan løses i fællesskab, skal EU gå i gang. * Et af de bærende principper hedder: Solidaritetsprincippet. Hvad vil det mon sige? Medlemslandene har pålagt sig selv at samarbejde loyalt med hinanden og med EUinstitutionerne. * Et af de bærende principper hedder: Ikke-diskriminations-princippet. Hvad vil det mon sige? Princippet betyder, at en EU-borger har samme rettigheder i et andet EU-land som dette lands egne borgere på de områder, der er dækket af traktaten. * Forslaget til EU s nye forfatning indeholder bl.a. Charteret om grundlæggende rettigheder. Hvad er det? Charteret omhandler menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder samt retten til god forvaltning, arbejdstagerens sociale rettigheder, beskyttelse af personoplysninger og bioetik. Debat-spørgsmål 1. Medfører udvidelsen af EU, at det nationale demokrati svækkes? 2. Er EU nødvendig for freden i Europa? 3. Er der et demokratisk underskud i EU? 4. Fungerer EU hensigtsmæssigt? Nævn nogle områder, hvor EU kunne forbedres. 5. Bør Europa-Parlamentet have større magt og indflydelse? 6. Har EU-Kommissionen for meget magt? 7. Er det godt eller skidt at sætte EU-spørgsmål til folkeafstemning? 8. Bør Danmark ratificere Forfatningstraktaten? Hvorfor/hvorfor ikke? 9. Ved vi nok om EU?

APRIL BAG OM NYHEDERNE. Europa-Parlamentet den oversete indflydelse. Af Anne Marie Damgaard, EU-chef, Dansk Erhverv

APRIL BAG OM NYHEDERNE. Europa-Parlamentet den oversete indflydelse. Af Anne Marie Damgaard, EU-chef, Dansk Erhverv APRIL 2009 BAG OM NYHEDERNE Europa-Parlamentet den oversete indflydelse Af Anne Marie Damgaard, EU-chef, Dansk Erhverv Det kommende Europa-Parlament, som vælges i juni i år, får større indflydelse på EU

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

Klassisk magtdelingslære:

Klassisk magtdelingslære: EU s politiske system I (12. februar 2007) Klassisk magtdelingslære: 1) Lovgivende magt Parlamentet 2) Udøvende magt Regeringen: a) politisk (forslag til love) b) administrativ (implementering af love)

Læs mere

Klassisk magtdelingslære:

Klassisk magtdelingslære: Kommissionen Klassisk magtdelingslære: 1) Lovgivende magt Parlamentet 2) Udøvende magt Regeringen: a) politisk (forslag til love) b) administrativ (implementering af love) 3) Dømmende magt EU har en dobbelt

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Den Europæiske Union (EU) Historisk udvikling EFTA

Den Europæiske Union (EU) Historisk udvikling EFTA Den Europæiske Union (EU) Historisk udvikling I dag er der i alt 27 lande medlem af EU, men i 1957 da EU blev skiftet, startede det med at der var seks medlems lande, Vesttyskland, Frankrig, Italien, Nederlandene,

Læs mere

Hvordan fungerer EU? Det giver vi dig svar på i denne profilavis! Fællesskabsmetoden derfor fungerer EU

Hvordan fungerer EU? Det giver vi dig svar på i denne profilavis! Fællesskabsmetoden derfor fungerer EU 02 PROFILAVIS NR 07 EU Sådan fungerer det www.europa-kommissionen.dk Klassesæt kan rekvireres ved at kontakte Europa-Kommissionen på tlf. 3314 4140 eller pr. e-mail: eu@europa-kommissionen.dk Hvordan fungerer

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET I EN NØDDESKAL

DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET I EN NØDDESKAL DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET I EN NØDDESKAL DET EUROPÆISKE RÅD EU S STRATEGISKE INSTITUTION Det Europæiske Råd er drivkraften bag Den Europæiske Union. Det fastlægger dens retningslinjer og dens politiske

Læs mere

TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE

TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE Den 3. december 2015 skal danskerne stemme om, hvorvidt det nuværende retsforbehold skal omdannes til en tilvalgsordning. INFORMATION OM FOLKEAFSTEMNINGEN OM RETSFORBEHOLDET

Læs mere

Hanne, Dan og Sofie - hvem

Hanne, Dan og Sofie - hvem Hanne, Dan og Sofie hvem? Tidligere MF ere løber med al omtalen forud for valget til EU-parlamentet. Således kender kun hver tredje topkandidaten fra S Dan Jørgensen. Bedst kendt er Bendt Bendtsen (K),

Læs mere

Hvis demokratiet skal begrænses

Hvis demokratiet skal begrænses Jens-Peter Bonde Hvis demokratiet skal begrænses Før afstemningen Gyldendal Indhold Forord 11 Kapitel 1: En rigtig EU-grundlov 15 Lad os få en ærlig snak om fremtiden 1.6. Vi skal ikke stemme i mange,

Læs mere

EP-VALGAVIS. En stærk kvinde i EU

EP-VALGAVIS. En stærk kvinde i EU EP-VALGAVIS Britta Thomsen En stærk kvinde i EU Hurtig og nyttig viden om EU Den Europæiske Union (EU) 28 medlemslande (nyeste medlem er Kroatien, som blev medlem 1. juli 2013) 505,7 mio indbyggere Areal

Læs mere

Europa. Rapport om Den europæriske union Kathrine Kaihøj Sørensen

Europa. Rapport om Den europæriske union Kathrine Kaihøj Sørensen Europa Rapport om Den europæriske union Kathrine Kaihøj Sørensen Indholdsfortegnelse Forord Starten Traktaterne 5 1. Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (1952) 6 2. Romtraktaten

Læs mere

Alternativ rapport DEMOKRATIERNES EUROPA. Et samarbejde der bygger på de nationale demokratier

Alternativ rapport DEMOKRATIERNES EUROPA. Et samarbejde der bygger på de nationale demokratier Alternativ rapport Et samarbejde der bygger på de nationale demokratier DEMOKRATIERNES EUROPA Konventets opgave er ikke løst EU ikke tættere på borgerne Ingen klar kompetencefordeling...... og domstolen

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Udlændingepolitik og EU regler 6.-8. August 2008. Public

TNS Gallup - Public Tema: Udlændingepolitik og EU regler 6.-8. August 2008. Public TNS Gallup - Public Tema: Udlændingepolitik og EU regler 6.-8. August 2008 Public Metode Feltperiode: 6. 8. August 2008 Målgruppe: borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews)

Læs mere

EU Hvad Nu! - Fakta, Quiz, Spørgsmål og Afstemning INDHOLD FORORD. eu.webdialog.dk

EU Hvad Nu! - Fakta, Quiz, Spørgsmål og Afstemning INDHOLD FORORD. eu.webdialog.dk 1 EU Hvad Nu! - Fakta, Quiz, Spørgsmål og Afstemning INDHOLD - Forord - Historie - Arbejdsopgaver - Økonomi - Medlemslande - Demokrati - Quiz - Spørgsmål og Afstemning FORORD EU er gået i Stand by og holder

Læs mere

H ver eneste dag informeres vi om

H ver eneste dag informeres vi om 130 Danmark - et sted i verden H ver eneste dag informeres vi om begivenheder, der foregår uden for Danmarks grænser. Når vi tænder for tv eller radio eller åbner en avis, bombarderes vi med nyheder fra

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt Europaudvalget Folketingets repræsentant i Bruxelles Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. november 2008 Skolefrugtordningen behandlet

Læs mere

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen Skiftedag i EU EU - en kort introduktion til skiftedagen Et fælles europæisk energimarked, fælles europæiske løsninger på klimaudfordringer, fælles europæiske retningslinjer for statsstøtte, der skal forhindre

Læs mere

EU og Folketinget STUDIEHÆFTE OM

EU og Folketinget STUDIEHÆFTE OM EU og Folketinget STUDIEHÆFTE OM EU og Folketinget 2 Kolofon EU og Folketinget Studiehæfte om EU og Folketinget Udgiver Folketinget 3. udgave Marts 2012 Bestilling www.ft.dk/publikationer Illustration

Læs mere

Informationsblad om retsforbeholdet -Hvad skal vi stemme om den 3. december 2015?

Informationsblad om retsforbeholdet -Hvad skal vi stemme om den 3. december 2015? Informationsblad om retsforbeholdet -Hvad skal vi stemme om den 3. december 2015? Side 1 af 7 Indhold 1. Kort om retsforbeholdet baggrund... 3 2. Hvorfor skal vi til folkeafstemning?... 3 a. Hvad betyder

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

1. Baggrund COSAC-mødet i Paris den november 2008 vil blive et møde præget af debatten om COSAC s rolle og fremtidige funktion.

1. Baggrund COSAC-mødet i Paris den november 2008 vil blive et møde præget af debatten om COSAC s rolle og fremtidige funktion. Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets repræsentant ved EU Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 COSAC Udviklingen i samarbejdet

Læs mere

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017 Danskernes suverænitetsopfattelser Tænketanken EUROPA, maj 2017 BASE: 2056 EU KØN ALLE KVINDER MÆND Høj grad blive 36 32 40 64 62 Nogen grad blive 28 30 26 66 Nogen grad forlade 15 15 14 27 25 Høj grad

Læs mere

Europa-Parlamentet, Informationskontoret i Danmark Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Europa-Parlamentet, Informationskontoret i Danmark Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Parlamentet, Informationskontoret i Danmark Eftertryk tilladt med kildeangivelse FORORD Ca. 375 millioner europæere i EUs 27 medlemslande kunne i begyndelsen af juni 2009 gå til valgurnerne for

Læs mere

Den europæiske union

Den europæiske union Den europæiske union I de næste uger skal du arbejde med din synopsis om den europæiske union. Mere konkret spørgsmålet om unionens historie og dens formål. Der er tre hovedspørgsmål. Besvarelsen af dem

Læs mere

Danske medlemmer af Europa-Parlamentet

Danske medlemmer af Europa-Parlamentet Danske medlemmer af Europa-Parlamentet 1.1.1973-1.12.2008 UDGIVET AF EUROPA-PARLAMENTET Informationskontoret i Danmark EUROPA-HUSET - GOTHERSGADE 115-1123 KØBENHAVN K. - TLF. +45 33 14 33 77 - www.europarl.dk

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Europa-Parlamentet, Informationskontoret i Danmark Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Europa-Parlamentet, Informationskontoret i Danmark Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Parlamentet, Informationskontoret i Danmark Eftertryk tilladt med kildeangivelse FORORD I dagene 22.-25. maj 2014 går millioner af borgere fra EU's 28 medlemslande til stemmeurnerne for at vælge

Læs mere

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen Jeg er 52 år, leder af Venstre Danmarks liberale parti - og har været statsminister siden 2015. Selv om jeg er leder for et lille land, vil jeg forsøge at

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

Spørgsmål om PNR/Terror

Spørgsmål om PNR/Terror Spørgsmål om PNR/Terror Spørgsmål om PNR/Terror Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 108 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen

Læs mere

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017 Folkehøring Christiansborg 25.-26. februar 2017 Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg Derfor holder Folketinget Folkehøringen Hvad er en folkehøring? Hvordan er deltagerne

Læs mere

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon.

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon. Europaudvalget EU-Sekretariatet Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 22. oktober 2007 Det Europæiske Råds uformelle møde i Lissabon den 18.-19. oktober 2007 EU s stats- og regeringschefer mødtes

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

Jens-Peter Bonde. EU-FORFATNINGEN og to alternative visioner

Jens-Peter Bonde. EU-FORFATNINGEN og to alternative visioner EU-FORFATNINGEN og to alternative visioner 1 VEDTAGELSE AF EU-FORFATNINGEN Medlemslandene skal vedtage forfatningen enstemmigt på en regeringskonference, IGC (det vil sige, at hvert land har garanteret

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Venlig hilsen Bruno Langdahl, EU-konsulent

Venlig hilsen Bruno Langdahl, EU-konsulent Sæt fokus på EU! Kære underviser EU ændrer sig grundlæggende i disse år. Den 1. maj 2004 blev unionen udvidet med 10 nye lande fra central- og østeuropa. De fleste lande er betydeligt fattigere og har

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 24 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 24 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 24 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 29. april 2014 Europa-Parlamentet: Nationale parlamenter skal være medspillere

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afholdelse af vejledende folkeafstemning i forbindelse med fremtidige udvidelser af EU

Forslag til folketingsbeslutning om afholdelse af vejledende folkeafstemning i forbindelse med fremtidige udvidelser af EU Beslutningsforslag nr. B 30 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Tina Petersen (DF) og Peter

Læs mere

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 54 88 cas@thinkeuropa.dk RESUME En ny måling foretaget af YouGov for Tænketanken EUROPA viser, at danskerne er

Læs mere

Debat om de fire forbehold

Debat om de fire forbehold Historiefaget.dk: Debat om de fire forbehold Debat om de fire forbehold Rollespil hvor modstandere og tilhængere af Danmarks fire EUforbehold diskuterer fordele og ulemper ved dansk EU-medlemskab uden

Læs mere

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 EU - et indblik i hvad EU er Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 Dagens program 10:40-10:45 Velkomst 10:45-11:15 Oplæg om EU 11:15-11:25 Introduktion til dilemmaspil

Læs mere

Status på EU s tænkepause

Status på EU s tænkepause Europaudvalget Info-note - I 54 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. juni 2006 Europaudvalgets sekretariat Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Status på EU s tænkepause Forfatningstraktaten

Læs mere

af Europaudvalget. Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 25. oktober 2007 Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 23/10-07

af Europaudvalget. Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 25. oktober 2007 Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 23/10-07 Europaudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 25. oktober 2007 Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 23/10-07 Til orientering vedlægges det offentlige referat for Europaudvalgets

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. februar 2005 Europaudvalgets sekretariat

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. februar 2005 Europaudvalgets sekretariat Europaudvalget Info-note - I 6 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. februar 2005 Europaudvalgets sekretariat Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Referat af møde mellem Europaudvalget

Læs mere

Spørg om EU. Folketingets

Spørg om EU. Folketingets Spørg om EU Folketingets EU-Oplysning Indhold Hvad er EU-Oplysningen? side 3 Vi finder svaret til dig side 4 Vores publikationer side 6 www.eu-oplysningen.dk side 8 Her finder du os side 11 Folketingets

Læs mere

Findes der er en vej ud af EU for Danmark? - at være med eller ikke være med - det er spørgsmålet

Findes der er en vej ud af EU for Danmark? - at være med eller ikke være med - det er spørgsmålet Findes der er en vej ud af EU for Danmark? - at være med eller ikke være med - det er spørgsmålet Af Lave K. Broch, kampagnekoordinator for Folkebevægelsen mod EU Findes der er en vej ud af EU for Danmark?

Læs mere

Demokratiopfattelser. Fig. 5.1 To forskellige demokratiopfattelser.

Demokratiopfattelser. Fig. 5.1 To forskellige demokratiopfattelser. Demokratiopfattelser Deltagelsesdemokratiet Demokratiet skal gøre folk interesserede i politik. Det bedste demokrati er hvor borgerne tager så mange beslutninger som muligt. Politikerne skal følge befolkningens

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. oktober 2014 Europaudvalget (EUU) Europaudvalget holder normalt møde om fredagen kl. 10.00 eller kl.

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

ZA4453. Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large. Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4453. Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large. Country Specific Questionnaire Denmark ZA4453 Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large Country Specific Questionnaire Denmark Flash EB 189 White Paper on Communication Questionnaire Public at large God morgen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

ZA4454. Flash Eurobarometer 189b White Paper on Communication - Decision Maker. Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4454. Flash Eurobarometer 189b White Paper on Communication - Decision Maker. Country Specific Questionnaire Denmark ZA4454 Flash Eurobarometer 189b White Paper on Communication - Country Specific Questionnaire Denmark Flash EB 189 White Paper on Communication Questionnaire Godmorgen/godaften, mit navn er..., og jeg

Læs mere

EU-note E 12 Offentligt

EU-note E 12 Offentligt 2012-13 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten og Folketingets repræsentant ved EU EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. december 2012 EU-Domstolen annullerer Europa-Parlamentets beslutninger

Læs mere

HK-KLUBBEN. Er du blandt de langtidsfriske? Regionshuset - Sjælland Blad no. 1-2014 INDHOLD. Langtidsfrisk? Læs side 2

HK-KLUBBEN. Er du blandt de langtidsfriske? Regionshuset - Sjælland Blad no. 1-2014 INDHOLD. Langtidsfrisk? Læs side 2 Foto: Finn John Carlsson HK-KLUBBEN Regionshuset - Sjælland Blad no. 1-2014 INDHOLD Langtidsfrisk? Læs side 2 Er du en del af fællesskabet Håber på ny MED-aftale Husk din fødselsdag Elever på besøg Brittas

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

KRONISK SYG? EU, BORGERNE OG DEMOKRATIET

KRONISK SYG? EU, BORGERNE OG DEMOKRATIET DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EU S DILEMMAER KRONISK SYG? EU, BORGERNE OG DEMOKRATIET AF CAROLINE GRØN, ANNA DE KLAUMAN OG ANNE METTE VESTERGAARD 02 KRONISK SYG? EU, BORGERNE OG DEMOKRATIET

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget Info-note - I 69 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Gennemgang af Kommissionens

Læs mere

XDin. stemme tæller. Europa-Parlamentet er demokratiets tovholder Europa-Parlamentet repræsenterer borgerne i EU og har stor magt.

XDin. stemme tæller. Europa-Parlamentet er demokratiets tovholder Europa-Parlamentet repræsenterer borgerne i EU og har stor magt. Den Danske Europabevægelse STEM nu! 2009 - www.eubev.dk XDin stemme tæller Den 7. juni 2009 er der valg til Europa-Parlamentet. Det er din mulighed for at være med til at vælge, hvilken vej Europa skal

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Europæisk Økonomi og Politik BA-ling.merc. Praktiske informationer:

Europæisk Økonomi og Politik BA-ling.merc. Praktiske informationer: Europæisk Økonomi og Politik BA-ling.merc. Praktiske informationer: Peter Nedergaard International Center for Business and Politics, CBS pne.cbp@cbs.dk Email blot, hvis der er spørgsmål, kommentarer, kritik

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget og Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 16.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS HØRINGER SVAR PÅ SPØRGSMÅLENE TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Mariann Fischer Boel (Landbrug og udvikling af landdistrikter)

EUROPA-PARLAMENTETS HØRINGER SVAR PÅ SPØRGSMÅLENE TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Mariann Fischer Boel (Landbrug og udvikling af landdistrikter) DK EUROPA-PARLAMENTETS HØRINGER SVAR PÅ SPØRGSMÅLENE TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Mariann Fischer Boel (Landbrug og udvikling af landdistrikter) Del A Generelle spørgsmål I. Personlige og faglige 1. Hvilke

Læs mere

Lyngallup om EU finans-pagten Dato: 31. januar 2012

Lyngallup om EU finans-pagten Dato: 31. januar 2012 Dato:. januar Metode Feltperiode:. januar Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 1 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.0 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

Et rådgivende organ, der repræsenterer civilsamfundet.

Et rådgivende organ, der repræsenterer civilsamfundet. Hvad er EØSU? Et rådgivende organ, der repræsenterer civilsamfundet. "Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen bistås af et økonomisk og socialt udvalg og et regionsudvalg med rådgivende funktioner" Traktaten

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 4. september 2015 Suverænitet, tilvalgsordning og

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Europa-Parlamentet, Informationskontoret i Danmark Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Europa-Parlamentet, Informationskontoret i Danmark Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Parlamentet, Informationskontoret i Danmark Eftertryk tilladt med kildeangivelse FORORD I dagene 22.-25. maj 2014 går millioner af borgere fra EU's 28 medlemslande til stemmeurnerne for at vælge

Læs mere

BEVAR RETSFORBEHOLDET STEM NEJ LÆS, HVORFOR RETSFORBUNDET ANBEFALER ET NEJ

BEVAR RETSFORBEHOLDET STEM NEJ LÆS, HVORFOR RETSFORBUNDET ANBEFALER ET NEJ BEVAR RETSFORBEHOLDET STEM NEJ LÆS, HVORFOR RETSFORBUNDET ANBEFALER ET NEJ Regeringen mener... ikke, at der er behov for at fortsætte dialogen med Kommissionen om... en eventuel parallelaftale Daværende

Læs mere

Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN STYRE FORMER

Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN STYRE FORMER Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN STYRE FORMER STYREFORMER INDHOLD INTRO (ARK1) 1. Før du ser filmen 2. Mens du ser filmen 3. Efter du har set filmen TJEK DIN FORSTÅELSE (ARK2) 1. Hvad er enevælde? 2.

Læs mere

Europaudvalget. Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 45. EUROPAUDVALGSMØDE

Europaudvalget. Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 45. EUROPAUDVALGSMØDE Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 45. EUROPAUDVALGSMØDE Dato: Onsdag den 24. juni 2009 Tidspunkt: Kl. 11.30 Sted: Vær. 2-133 Til stede: Desuden

Læs mere

HVORDAN VIRKER EU - INSTITUTIONER OG PROCESSER? ANETTE BORCHORST

HVORDAN VIRKER EU - INSTITUTIONER OG PROCESSER? ANETTE BORCHORST HVORDAN VIRKER EU - INSTITUTIONER OG PROCESSER? ANETTE BORCHORST Jean Monnet Center of Excellence, AAU 6.10.2015 kl. 16.15-18.00 Rendsburggade 14, lokale 4.105 (Create), Aalborg. Hvad gør EU speciel/ NAFTA,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Hvordan påvirker offentligheden/ borgerne/ virksomhederne EU s politiske system?

Hvordan påvirker offentligheden/ borgerne/ virksomhederne EU s politiske system? Hvordan påvirker offentligheden/ borgerne/ virksomhederne EU s politiske system? To grundlæggende måder: 1) Via politiske partier (Ministerrådet, Parlamentet, Kommissionen). 2) Via interessegrupper: a)

Læs mere

Danmark og EU i Europa

Danmark og EU i Europa Mels Ersbøll og Jens Bostrup A 338939 Danmark og EU i Europa Gyldendal Indhold Forord 9 I. Danmark i den Europæiske Union 2S. maj - hvad stemmer vi om? Af Niels Ersbøll 13 Enten - eller 13 Spørg først

Læs mere

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009 retssikkerhed Advokatrådets program 2009 BEHOV FOR ØGET RETSSIKKERHED Balancen mellem hensynet til at beskytte borgerne mod overgreb fra staten og hensynet til terrorbekæmpelse har ændret sig markant.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 16 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 16 Offentligt Retsudvalget 2017-18 REU Alm.del Bilag 16 Offentligt LOVSEKRETARIATET FAKTAARK OM EUROPARÅDET MV. TIL REU HØRING 11. OKTOBER 2017 1. Baggrund Dette dokument er udarbejdet til brug for Retsudvalgets høring

Læs mere

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri tænketanken europa Danskerne og EU En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri Om undersøgelsen Danskerne og EU Rapportens konklusioner

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Hvorfor undervise i EU?

Hvorfor undervise i EU? Hvorfor undervise i EU? Oplæg ved: Mads Dagnis Jensen og Julie Hassing Nielsen Konference: EU i undervisningen sådan! Onsdag den 5. oktober 2011 Aarhus Universitet, Institut for Statskundskab Indhold Præsentation

Læs mere

Radikale tanker om Europa

Radikale tanker om Europa Radikale tanker om Europa i pausen EFTER ET HALVT ÅRHUNDREDE med fredsprojektet skal Europa seriøst overveje, hvad dets projekt egentlig er. EU s fredsprojekt lever stadig i bedste velgående - bedst illustreret

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Lige muligheder for mænd og kvinder

Lige muligheder for mænd og kvinder Lige muligheder for mænd og kvinder På trods af flere årtiers kamp for ligestilling har kvinder stadig ikke de samme muligheder som mænd, når det kommer til job og karriere. Herudover er det stadig kvinderne,

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

Statsmagtens tredeling. Den udøvende magt (Regeringen)

Statsmagtens tredeling. Den udøvende magt (Regeringen) Fig. 9.1 Statsmagtens tredeling. Statsmagtens tredeling Den lovgivende magt (Folketinget) Den udøvende magt (Regeringen) Den dømmende magt (Domstolene) Fig. 9.2 Valgkredsreformen sammenlignet med reglerne

Læs mere

LANDSRETTENS oversigt over stridens 20 emner:

LANDSRETTENS oversigt over stridens 20 emner: 1 FAKTABOKS LANDSRETTENS oversigt over stridens 20 emner: 1. Sammenlægning af EF/EU til en union med retssubjektivitet ( juridisk person ). 2. Kompetencekategorierne 3. EU' s tiltrædelse af Den europæiske

Læs mere

Alternativet til EU er demokrati om folkestyre og EUs demokratiske underskud. Folkebevægelsen mod EU s delegation i GUE/NGL

Alternativet til EU er demokrati om folkestyre og EUs demokratiske underskud. Folkebevægelsen mod EU s delegation i GUE/NGL Alternativet til EU er demokrati om folkestyre og EUs demokratiske underskud Folkebevægelsen mod EU s delegation i GUE/NGL Indholdsfortegnelse Forord af MEP, professor Ole Krarup 3 Hvorfor er der demokratisk

Læs mere

GRÆKENLAND. ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET

GRÆKENLAND. ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras Jeg er 43 år og blev premierminister i Grækenland i 2015. Jeg er formand for det venstreorienterede parti Syriza, som fik 36 procent af stemmerne og 149 ud af

Læs mere

Åbent samråd om realkredit og likviditetskrav (LCR) Tid og sted: Tors. 15. maj, kl. 14:30. Lokale 1-133

Åbent samråd om realkredit og likviditetskrav (LCR) Tid og sted: Tors. 15. maj, kl. 14:30. Lokale 1-133 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 351 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Åbent samråd

Læs mere

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE fra: præsidiet til: konventet Vedr.: Foreløbigt udkast til forfatningstraktat Vedlagt følger til

Læs mere