Forslag til undervisningsforløb på baggrund af tesen: EU medfører, at det nationale demokrati svækkes.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til undervisningsforløb på baggrund af tesen: EU medfører, at det nationale demokrati svækkes."

Transkript

1 Forslag til undervisningsforløb på baggrund af tesen: EU medfører, at det nationale demokrati svækkes. INTRODUKTION: Kære underviser. I foråret 2007 rejste to delegationer af højskoleskoleelever ud i Europa for at teste ti teser om EU. Projektet blev kaldt Mission Europossible - M:E - og fandt sted i anledning af Romtraktatens 50-års fødselsdag. Højskoleeleverne producerede en film for hver tese, de undersøgte. En af teserne var: EU medfører, at det nationale demokrati svækkes. Dette undervisningsmateriale tager udgangspunkt i denne tese. OVERSIGT: 1. SE FILM Vis filmen EU medfører, at det nationale demokrati svækkes (4 min.) Diskutér de enkelte udsagn (15 min.) Gennemgå eksperternes virkeområder (45 min.) 2. UDSAGN OG TÆNDSTIKKER Gruppeleg hvor forskellige synspunkter skal diskuteres (45 60 min.) 3. GÆT 13 RIGTIGE Tipskupon med svarmuligheder (10 min.) Gennemgang og kommentarer til de enkelte spørgsmål (30 min.) 4. BLOG ET SVAR Læs tekster fra en tidligere blog på og diskuter (30 min.) Skriv et svar (30 min. eller hjemmeopgave..!) 5. sudeuku EU-sudoku med debat, spørgsmål og svar (45-90 min.)

2 FILM: Vis højskoleelevernes film EU medfører, at det nationale demokrati svækkes. Filmen ligger her: Diskutér de forskellige synspunkter, der kommer til udtryk. Er du enig/uenig? Hvem er de forskellige eksperter i filmen og hvad består deres job i? Har deres arbejde mon indflydelse på deres synspunkter? I filmen indgår følgende danske eksperter: Lars Bay Larsen, dansk dommer ved EF-Domstolen Claus Haugaard Sørensen, generaldirektør for Kommissionens Kommunikationsgeneraldirektorat Claus Grube, Danmarks EU-ambassadør Gennemgå deres virkeområder: EF-Domstolen Europa-Kommissionen Danmarks faste EU-Repræsentation Se evt. følgende sites: Følgende spørgsmål og svar kan evt. bruges i undervisningen: Spørgsmål og svar om EF-Domstolen: Hvad er EF-Domstolen for noget? EF-domstolen, der også kaldes for Domstolen, er den øverste dømmende myndighed i EU. Den blev oprettet i 1952 og har som sin væsentligste opgave at dømme i sager, der har med EF-traktaten og det overstatslige samarbejde at gøre. Domstolen skal sørge for, at EU-retten overholdes og forstås på samme måde i alle EUlande. Domstolen kan afgøre sager, hvor medlemslandene, virksomheder, enkeltpersoner eller EU s egne institutioner er parter. Hvor ligger EF-Domstolen, og hvordan er den opbygget? Domstolen holder til i Luxembourg og består af én dommer fra hvert medlemsland, der er udnævnt for en 6-årig periode af de enkelte medlemslandes regeringer. Dommerne skal være uafhængige og ikke tage specielle hensyn til det medlemsland, de kommer fra. Den danske dommer ved Domstolen hedder Lars Bay Larsen. Vil du vide mere om EF-Domstolen? så tjek en af følgende hjemmesider:

3 Spørgsmål og svar om Kommissionen: Europa-Kommissionen, eller i daglig tale Kommissionen, holder til i Bruxelles og har forskellige arbejdsopgaver: a. Kommissionen har ret til at tage nye initiativer og fremlægge lovforslag i EU til vedtagelse i Rådet og Europa-Parlamentet. b. Kommissionen administrer og forvalter EU s budget og indgår internationale handelsaftaler på vegne af EU. c. Kommissionen kontrollerer, at medlemslandene overholder EU s regler. Hvis medlemslandene ikke gør det, har kommissionen mulighed for at rejse sag ved EF- Domstolen. Når Kommissionen træffer beslutninger, sker det med simpelt flertal. Kommissionen tilstræber dog, at beslutninger tages i enstemmighed. Kommissionen fungerer som et kollegium, og det er derfor almindeligvis hele Kommissionen og ikke den enkelte kommissær, der er ansvarlig for en beslutning. Hvem består Europa-Kommissionen af? Kommissionen består af én kommissær fra hvert medlemsland. Den nuværende kommission har således 27 kommissærer, fordi der pr. 1. januar 2007 er 27 medlemslande i EU. Hver kommissær har sit eget politiske ansvarsområde og udpeges for en femårig periode af medlemslandets egen regering. Kommissæren skal godkendes af Europa- Parlamentet og arbejde uafhængigt og i hele EU s interesse. Kommissæren er således ikke sit eget lands udsendte medarbejder, men hele EU s medarbejder. Den nuværende Kommissions mandatperiode udløber den 31. oktober Dens formand er José Manuel Barroso fra Portugal. Hvad hedder den danske kommissær? Danmarks EU-kommissær hedder Mariann Fischer Boel. Hun er tidligere folketingsmedlem for partiet Venstre og tidligere fødevareminister. Hun blev udpeget i 2004 for en femårig periode med mulighed for forlængelse. Hun har landbrug og udvikling af landdistrikter som sine arbejdsområder. Vil du vide mere om Europa-Kommissionen? så tjek en af følgende hjemmesider:

4 Udsagn & tændstikker Alle deltagere skal hver have 5 tændstikker. Lav grupper på 4 og overvej enkeltvis nedenstående påstande. Vælg det antal tændstikker, du synes passer til første påstand (5 tændstikker = helt enig; 1 tændstik er helt uenig). Hvor mange tændstikker tror du, der er i hele gruppen? Argumentér for dit eget valg. Når påstanden er diskuteret færdig, tages næste påstand I kan evt. lave jeres egen lille konkurrence om, hvem der er bedst til at gætte, hvad de andre mener! 1. Europa-Parlamentet er et Mickey Mouse Parlament en diskussionsklub uden reel indflydelse Europa-Parlamentet burde have langt mere at sige i debatten om EU s fremtid Det er et rigtigt princip, at Europa-Parlamentet holder møder forskellige steder 4. Europa-parlamentarikerne bør være repræsentanter for deres hjemland og organisere sig i nationale grupper Det er en god idé, at ministerrådet skifter formand hvert halve år. Det sikrer størst mulig samarbejde de enkelte medlemslande imellem 6. Det Europæiske Råd er jo bare fine middage, dyre vine og ligegyldige festtaler. Det burde være Europa-Parlamentet, der fastlægger EU s overordnede politiske retningslinjer 7. EU er udemokratisk, fordi den meste lovgivning foregår i hemmelige arbejdsgrupper, hvor folkevalgte ingen adgang har Europa-Kommissionen burde have meget større indflydelse i EU EU medfører, at det nationale demokrati svækkes 10. Det er godt, at vi har EF-domstolen til at dømme medlemslande, der overtræder EUlovgivningen

5 Gæt 13 rigtige 1 Hvor mange medlemmer er der i Europa-Parlamentet? 2 Hvor mange danske politikere sidder der i Europa-Parlamentet? 3 Et af Folketingets partier har 5 medlemmer af Europa-Parlamentet. Hvilket? 4 Hvor mange mennesker er der ansat i EU s institutioner? 5 Hvor mange kommissærer har Europa-Kommissionen? 6 Hvad hedder den danske EU-kommissær? 7 Hvilket arbejdsområde har den danske EUkommissær? 8 Hvad hedder formanden for EU-kommissionen? 9 Hvilket år er der næste gang valg til Europa- Parlamentet? 10 Hvem består det Europæiske Råd af? 11 Hvad hedder den danske dommer ved EF- Domstolen? 12 Hvilken dansk politiker fik flest stemmer ved sidste valg til Europa- Parlamentet? 13 Hvilken dansker har siddet længst i Europa- Parlamentet? Der er 785 medlemmer. Der sidder 8 danske politikere. 1 X 2 Venstre Der er ansat ca en fra hvert medlemsland. Poul Nyrup Rasmussen. Infrastruktur og offentlig transport. Jose Manuel Barroso. Der er 575 medlemmer. Der sidder 10 danske politikere. Socialdemokraterne Der er ansat ca to fra hvert medlemsland. Ole Nørgaard Petersen. Landbrug og udvikling af landdistrikter. Romano Prodi Der er fra hvert medlemsland. Der sidder 14 danske politikere. SF Der er ansat ca Der er 15 kommissærer. Mariann Fischer Boel. Miljø og vedvarende energi. Jacques Delors Formændene for de nationale parlamenter. Danmark har ingen dommer ved domstolen. Poul Nyrup Rasmussen Poul Schlütter De 10 personer som fik flest stemmer ved sidste EU-valg. Lars Bay Larsen. Jens Peter Bonde Margrethe Auken Medlemslandenes stats- og regeringschefer. Mariann Fischer Boel. Gitte Seeberg Jens Peter Bonde

6 Gæt 13 rigtige 1 Hvor mange medlemmer er der i Europa-Parlamentet? 2 Hvor mange danske politikere sidder der i Europa-Parlamentet? 3 Et af Folketingets partier har 5 medlemmer af Europa-Parlamentet. Hvilket? 4 Hvor mange mennesker er der ansat i EU s institutioner? 5 Hvor mange kommissærer har Europa-Kommissionen? 6 Hvad hedder den danske EU-kommissær? 7 Hvilket arbejdsområde har den danske EUkommissær? 8 Hvad hedder formanden for EU-kommissionen? 9 Hvilket år er der næste gang valg til Europa- Parlamentet? 10 Hvem består det Europæiske Råd af? 11 Hvad hedder den danske dommer ved EF- Domstolen? 12 Hvilken dansk politiker fik flest stemmer ved sidste valg til Europa- Parlamentet? 13 Hvilken dansker har siddet længst i Europa- Parlamentet? Der er 785 medlemmer. Der sidder 8 danske politikere. 1 X 2 Venstre Der er ansat ca en fra hvert medlemsland. Poul Nyrup Rasmussen. Infrastruktur og offentlig transport. Jose Manuel Barroso. Der er 575 medlemmer. Der sidder 10 danske politikere. Socialdemokraterne Der er ansat ca to fra hvert medlemsland. Ole Nørgaard Petersen. Landbrug og udvikling af landdistrikter. Romano Prodi Der er fra hvert medlemsland. Der sidder 14 danske politikere. SF Der er ansat ca Der er 15 kommissærer. Mariann Fischer Boel. Miljø og vedvarende energi. Jacques Delors Formændene for de nationale parlamenter. Danmark har ingen dommer ved domstolen. Poul Nyrup Rasmussen Poul Schlütter De 10 personer som fik flest stemmer ved sidste EU-valg. Lars Bay Larsen. Jens Peter Bonde Margrethe Auken Medlemslandenes stats- og regeringschefer. Mariann Fischer Boel. Gitte Seeberg Jens Peter Bonde

7 Blog et svar Højskolernes projekt Mission Europossible forløb henover foråret Projektet bød bl.a. på en blog på Her er et par af indlæggene samt et citat fra Politiken den Hvad ville du svare, hvis du skulle blogge nu? BLOGINDLÆG 1: Jens-Peter Bonde, MEP Hvem finder demokratiet...? Spændende rejse gennem Europa. Hvem finder demokratiet, der blev væk? Det er et historisk paradoks, at EU består af lutter demokratiske lande, men glemmer alt om demokrati, når vi lovgiver i fællesskab. Omkring 85 % af alle EU-love besluttes af Klaus Grube og kolleger i 300 hemmelige arbejdsgrupper under Ministerrådet, hvor ingen folkevalgt har adgang. De forberedes i 3000 andre hemmelige arbejdsgrupper, hvor min gode bekendte Siim Kallas og hans kommissær-kolleger fortsat nægter at udlevere navnene på deres rådgivere. Kernen i forfatningsforslaget er desværre ikke indførelse af demokrati, men overflytning af mere indflydelse fra vælgere og folkevalgte til embedsmænd og lobbyister bag lukkede døre i Bruxelles. EU-Parlamentet vinder også større indflydelse, så jeg skulle være glad hvis det ikke var fordi, vi i EU-Parlamentet vinder meget mindre, end vælgerne og de nationale parlamenter afgiver. Til dem der nu igen vil sælge jer en kasseret forfatning, er det enkle spørgsmål: Hvor er jeg som vælger? Hvordan kan jeg være med til at stemme og slås for miljø og sundhed og? Fortsat god rejse fra den længst siddende MEP er, der lige er kommet hjem fra det fattige men gæstfrie Rumænien, hvor en engelsklærer kun tjener 1300 kr. - om måneden. Der er nok at tage fat i. Ryd op i Europa. Jens-Peter Bonde, MEP CITAT: Barasso til Politiken Den spurgte Politiken kommissionsformand José Barroso, hvorfor borgerne ikke får at vide, hvem der sidder i de arbejds- og ekspertgrupper, som rådgiver kommissionen om ny lovgivning.

8 Der er ikke tale om permanente medlemmer af arbejdsgrupperne, men om, at medlemsstaterne hele tiden sender nye eksperter. Der er i visse tilfælde også bekymringer i forhold til fortroligheden, hvad angår de råd, de vil give. Nogle af de eksperter, der deltager, ønsker ikke, at det vides, præcis hvad de mener, fordi de gerne vil stå frit, sagde Barroso til avisen. Det er den måde, kommissionen forbereder sin lovgivning på. Det er i sager lige fra størrelsen på fiskenet til mængden af kemikalier i de produkter, som vi forbruger. Bureaukratiet i kommissionen er ikke større end administrationen i en middelstor engelsk by, så vi er afhængige af ekspertgrupperne, hvis EU ikke skal blive et monster, sagde han. BLOGINDLÆG 2: Kirstine og Bolette, Silkeborg Højskole Den virkelige udfordring for demokratiet I eftermiddags besøgte vi Charlie Hebdo, som er den franske avis, der valgte at bringe Muhammed-tegningerne for at vise, at intet bør stå over ytringsfriheden. Dette blev avisen sagsøgt for, men ikke desto mindre valgte domstolene at frikende bladet og redaktør Philippe Val. Netop Philippe Val var vi så heldige at mødes med i dag. Mødet drejede sig selvfølgelig i høj grad om Muhammed-tegningerne og ytringsfrihed, men derudover lykkedes det også Philippe Val at kaste nyt lys over vores tese om, at integrationen i EU medfører, at det nationale demokrati svækkes. Ifølge Philippe Val skal vi ikke være bange for, at demokratiet lider skade, selvom vi involveres mere i EU. Demokrati er ikke en styreform, men en del af kulturen. Hvis demokratiet svækkes, er det fordi, der mangler engagement hos befolkningen, fordi befolkningen ikke interesserer sig for det - og det er det, og ikke integrationen i EU, som er udfordringen for demokratiet. Kirstine og Bolette, Silkeborg Højskole

9 sudeuku Gå ind på og vælg billede 1. Det er en EU-sudoku lavet af Silkeborg Højskole med billeder af danske EU-parlamentarikere. Del klassen op i hold med 4 elever på hvert. Når holdene placerer en rigtigt brik, skal de svare på et af nedenstående fakta-spørgsmål find selv på flere Når en firkant er færdig samlet skal eleverne diskutere et af nedenstående debat-spørgsmål find selv på flere Fakta-spørgsmål * Poul Nyrup Rasmussen er medlem af Europa-Parlamentet. For hvilket parti? (Socialdemokraterne) * Britta Thomsen er medlem af Europa-Parlamentet. For hvilket parti? (Socialdemokraterne) * Ole K. Christensen er medlem af Europa-Parlamentet. For hvilket parti? (Socialdemokraterne) * Dan Jannik Jørgensen er medlem af Europa-Parlamentet. For hvilket parti? (Socialdemokraterne) * Christel Schaldemose er medlem af Europa-Parlamentet. For hvilket parti? (Socialdemokraterne) * Anders Samuelsen er medlem af Europa-Parlamentet. For hvilket parti? (Det Radikale Venstre) * Gitte Seeberg er medlem af Europa-Parlamentet. For hvilket parti? (Det Konservative Folkeparti) * Margrethe Auken er medlem af Europa-Parlamentet. For hvilket parti? (SF) * Jens Peter Bonde er medlem af Europa-Parlamentet. For hvilket parti? (Junibevægelsen) * Søren Søndergaard er medlem af Europa-Parlamentet. For hvilket parti? (Folkebevægelsen mod EU) * Mogens Camre er medlem af Europa-Parlamentet. For hvilket parti? (Dansk Folkeparti) * Karin Riis-Jørgensen er medlem af Europa-Parlamentet. For hvilket parti? (Venstre) * Niels Busk er medlem af Europa-Parlamentet. For hvilket parti? (Venstre) * Anne E. Jensen er medlem af Europa-Parlamentet. For hvilket parti? (Venstre) * Hvor mange medlemslande er der i EU? Pr. 1. januar 2007 er der 27 medlemslande * Har Danmark nogensinde været formand for EU? Ja flere gange. Formandsposten går nemlig på omgang mellem medlemslandene.

10 * Hvad er EURO en? En fælles mønt. De fleste lande i EU bruger i dag EURO en men vi har kronen. * Hvor mange stemmer har Danmark mon i Ministerrådet? Danmark har 7 stemmer og f.eks. Tyskland 29. * Hvor mange politikere sidder der i Europa-Parlamentet? Der er 785 medlemmer af parlamentet. * Hvor mange danske politikere sidder der i Europa-Parlamentet? Der er 14 danske medlemmer i parlamentet. * En tidligere dansk statsminister sidder i EU-Parlamentet. Hvad hedder han? Han hedder Poul Nyrup Rasmussen (Socialdemokraterne). * Et af Folketingets partier har 5 medlemmer af Europa-Parlamentet. Hvilket? Socialdemokraterne. * Hvad laver Europa-Parlamentet? Europa-Parlamentet lovgiver og vedtager budgetter. Parlamentet holder også øje med, at EU-arbejdet foregår rigtigt man siger, at det udøver demokratisk kontrol. * Hvornår blev Danmark medlem af EU? Danmark blev medlem i Der var folkeafstemning den 2. oktober * Er Grønland en del af EU? Nej Grønland står uden for EU. Grønland var medlem i nogle år, men forlod EF i * Er Norge medlem af EU? Nej Norge er ikke medlem af EU. * Hvor mange mennesker er der ansat i EU s institutioner? Der er ansat ca mennesker. De fleste er ansat af Europa-Kommissionen. * Hvor mange kommissærer har Europa-Kommissionen? 27 en fra hvert medlemsland. * En dansker er EU-kommissær. Hvad hedder hun? Hun hedder Mariann Fischer Boel er medlem af partiet Venstre og er tidligere minister i Danmark. * Mariann Fischer Boel er dansk kommissær i Europa-Kommissionen. Hvad er hendes arbejdsområde? Landbrug og udvikling af landdistrikter er hendes arbejdsområder. * Hvad hedder formanden for Europa-Kommissionen? Jose Manuel Barroso. Han kommer fra Portugal og blev formand i 2004.

11 * Hvert 5. år er der valg til Europa-Parlamentet. Ved sidste valg fik Poul Nyrop Rasmussen flest stemmer. Men hvor mange fik han? Han er den dansker, der har fået flest stemmer til parlamentsvalg * Danmark har haft flere afstemninger om EU. Men hvor mange? 6. Den sidste blev afholdt i år 2000 og handlede om Euro en den fælles mønt. * Folketinget har et særligt udvalg til at tage sig af EU-spørgsmål. Hvad hedder det? Europaudvalget. * Hvornår begyndte EU? EU begyndte som et samarbejde omkring kul og stål. * Var Danmark med fra starten af EU? Nej Danmark kom først med i * Hvilke lande begyndte EU? Tyskland, Nederlandene, Belgien, Frankrig, Luxembourg og Italien. * En dag om året er det Europa-dag. Hvilken dag er det mon? Europa-dagen fejres den 9. maj. * EU har et blåt flag med 12 gule stjerner på. Hvad betyder stjernerne? De 12 stjerner er et gammelt græsk symbol på enhed. * Hvor har Europa-Kommissionen hovedkontor? Bruxelles. * Har EU et fælles sprog? Nej. De enkelte landes repræsentanter kan tale på deres eget sprog. Der er 23 officielle sprog i EU. * Findes der mon en officiel EU-sang? Ja man nævner ofte et stykke fra Beethovens 9. symfoni som EU s officielle hymne. * Er alle de skandinaviske lande medlemmer af EU? Nej. Norge er ikke medlem af EU. * Den største del af EU s budget bruges på hvad? Landbrugsområdet. Ca. 42 % af budgetter bruges på landsbrugsområdet. * Hvor stor en del af EU s budget bruges på administration? Ca. 6 % bruges på administration. * Hvilket EU-land betaler flest EURO til budgettet? Tyskland betaler flest Euro, men det er også det største land. I forhold til indbyggerantal er det Luxembourg, der betaler mest.

12 * Hvad er Det Europæiske Råd for noget? Det Europæiske Råd består af medlemslandenes stats- og regeringschefer. Det Europæiske Råd fastlægger EU s overordnede politiske retningslinjer. * Hvad er EU s ministerråd? Det råd hvor medlemslandenes ministre mødes. Når emnet er landbrug, mødes landbrugsministrene, når emnet er fiskeri mødes fiskeriministrene osv. Ministerrådet kaldes også for Rådet eller Rådet for Den Europæiske Union. Rådet laver lovgivning for EU. * Hvem vælger medlemmerne til Europa-Parlamentet? Hvert land skal vælge et vist antal medlemmer til parlamentet. Danmark skal vælge 14 medlemmer. De vælges af de danskere, der er 18 år eller derover og som altså har stemmeret. * Tjener man flere penge som medlem af Europa-Parlamentet end som medlem af Folketinget? Nej. Man får samme grundløn begge steder dvs. ca kr. om måneden. Hertil kommer diverse tillæg. * Tjener alle medlemmer af EU-Parlamentet det samme? Nej, der er stor forskel. Man får nemlig det samme, som hvis man var medlem af sit eget lands parlament eller folketing. Nogle lande betaler deres politikere mange penge og nogle lande færre penge. * Hvad er Den Europæiske Ombudsmand for en størrelse? EU s ombudsmand er en institution, hvor enhver EU-borger kan klage, hvis han mener at have været udsat for fejl eller forsømmelser fra EU s side. * Der er mange forkortelser i EU. Ved du, hvad FUSP betyder? FUSP er en forkortelse for Fælles Udenrigs- og Sikkerheds Politik. * Der er mange forkortelser i EU. Hvad betyder COREPER? Comité des Reprénsentants Permanents. Det er fransk og betyder: De Faste Repræsentanters Komité. Det betegner de arbejdsgrupper af embedsmænd, der forbereder møder i Rådet (Ministerrådet). * Hvad er EF-Domstolen for noget? EF-Domstolen er den øverste dømmende myndighed i EU. Dens opgave er at sikre, at EU s regler bliver overholdt. * I EU er der noget, der hedder Revisionsretten. Hvad er det? Revisionsrettens hovedopgave er at revidere EU s regnskaber og at kontrollere, at budgetter og regler er overholdt.

13 * Alt hvad der foregår i EU-samarbejdet bygger på de aftaler, medlemslandene har indgået. Grundpillerne i samarbejdet er det såkaldte principper. Hvor mange er der af dem? Der er 5 bærende principper i EU-samarbejdet. * Et af de bærende principper hedder: Legalitetsprincippet. Hvad betyder det? Dette princip skal sikre, at der kun laves love og regler inden for de områder EUfællesskabet har ret til at lovgive om. EU kan altså ikke lovgive om hvad som helst. * Et af de bærende principper hedder: Nærhedsprincippet. Hvad vil det sige? Lovgivning skal altid laves så tæt på borgerne som muligt. EU skal ikke lave lovgivning, de enkelte medlemslande lige så godt selv kan lave. Men hvis problemerne kun kan løses i fællesskab, skal EU gå i gang. * Et af de bærende principper hedder: Solidaritetsprincippet. Hvad vil det mon sige? Medlemslandene har pålagt sig selv at samarbejde loyalt med hinanden og med EUinstitutionerne. * Et af de bærende principper hedder: Ikke-diskriminations-princippet. Hvad vil det mon sige? Princippet betyder, at en EU-borger har samme rettigheder i et andet EU-land som dette lands egne borgere på de områder, der er dækket af traktaten. * Forslaget til EU s nye forfatning indeholder bl.a. Charteret om grundlæggende rettigheder. Hvad er det? Charteret omhandler menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder samt retten til god forvaltning, arbejdstagerens sociale rettigheder, beskyttelse af personoplysninger og bioetik. Debat-spørgsmål 1. Medfører udvidelsen af EU, at det nationale demokrati svækkes? 2. Er EU nødvendig for freden i Europa? 3. Er der et demokratisk underskud i EU? 4. Fungerer EU hensigtsmæssigt? Nævn nogle områder, hvor EU kunne forbedres. 5. Bør Europa-Parlamentet have større magt og indflydelse? 6. Har EU-Kommissionen for meget magt? 7. Er det godt eller skidt at sætte EU-spørgsmål til folkeafstemning? 8. Bør Danmark ratificere Forfatningstraktaten? Hvorfor/hvorfor ikke? 9. Ved vi nok om EU?

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

H ver eneste dag informeres vi om

H ver eneste dag informeres vi om 130 Danmark - et sted i verden H ver eneste dag informeres vi om begivenheder, der foregår uden for Danmarks grænser. Når vi tænder for tv eller radio eller åbner en avis, bombarderes vi med nyheder fra

Læs mere

EU Hvad Nu! - Fakta, Quiz, Spørgsmål og Afstemning INDHOLD FORORD. eu.webdialog.dk

EU Hvad Nu! - Fakta, Quiz, Spørgsmål og Afstemning INDHOLD FORORD. eu.webdialog.dk 1 EU Hvad Nu! - Fakta, Quiz, Spørgsmål og Afstemning INDHOLD - Forord - Historie - Arbejdsopgaver - Økonomi - Medlemslande - Demokrati - Quiz - Spørgsmål og Afstemning FORORD EU er gået i Stand by og holder

Læs mere

Europa. Rapport om Den europæriske union Kathrine Kaihøj Sørensen

Europa. Rapport om Den europæriske union Kathrine Kaihøj Sørensen Europa Rapport om Den europæriske union Kathrine Kaihøj Sørensen Indholdsfortegnelse Forord Starten Traktaterne 5 1. Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (1952) 6 2. Romtraktaten

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Radikale tanker om Europa

Radikale tanker om Europa Radikale tanker om Europa i pausen EFTER ET HALVT ÅRHUNDREDE med fredsprojektet skal Europa seriøst overveje, hvad dets projekt egentlig er. EU s fredsprojekt lever stadig i bedste velgående - bedst illustreret

Læs mere

Europa-Parlamentet, Informationskontoret i Danmark Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Europa-Parlamentet, Informationskontoret i Danmark Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Parlamentet, Informationskontoret i Danmark Eftertryk tilladt med kildeangivelse FORORD I dagene 22.-25. maj 2014 går millioner af borgere fra EU's 28 medlemslande til stemmeurnerne for at vælge

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tour d Europa... 3. EU s historie... 4. EU s institutioner... 8. Danmarks fire undtagelser... 12. Energi og klima...

Indholdsfortegnelse. Tour d Europa... 3. EU s historie... 4. EU s institutioner... 8. Danmarks fire undtagelser... 12. Energi og klima... Indholdsfortegnelse Tour d Europa... 3 EU s historie... 4 EU s institutioner... 8 Danmarks fire undtagelser... 12 Energi og klima... 14 EU i verden... 15 Immigration... 16 Interkulturel dialog... 17 Tour

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

Hvorfor undervise i EU?

Hvorfor undervise i EU? Hvorfor undervise i EU? Oplæg ved: Mads Dagnis Jensen og Julie Hassing Nielsen Konference: EU i undervisningen sådan! Onsdag den 5. oktober 2011 Aarhus Universitet, Institut for Statskundskab Indhold Præsentation

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

Hvad gør EU for mig? EU s nye borgerinitiativ. Ligestilling i EU. Læs også om...

Hvad gør EU for mig? EU s nye borgerinitiativ. Ligestilling i EU. Læs også om... EU i hverdagen!_avis:layout 1 05/03/10 10.46 Page 1 EU i hverdagen Hvad gør EU for mig? Med Lissabon-traktaten får du som EU-borger mulighed for mere direkte indflydelse. Retningslinjerne i EU s nye borgerinitiativ

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

1948: For at sikre den rette anvendelse af støtten, kræver USA oprettelse af OEEC (i dag kendt under navnet OECD - med hovedsæde i Paris).

1948: For at sikre den rette anvendelse af støtten, kræver USA oprettelse af OEEC (i dag kendt under navnet OECD - med hovedsæde i Paris). 1945: Anden Verdenskrig slutter. Den Kolde Krig starter. Europa og verden deles nu op i to, Øst - Vest. Sovjetunionen og USA bliver nye rivaliserende supermagter. Sovjet ønsker krigsskadeserstatninger

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012 Juni 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. december 2007 Forskelle mellem forfatningstraktaten og Lissabon-traktaten

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

EU-Orientering LO-Kontoret i Bruxelles nr.2 7. marts 2003

EU-Orientering LO-Kontoret i Bruxelles nr.2 7. marts 2003 EU-Orientering LO-Kontoret i Bruxelles nr.2 7. marts 2003 Regeringen angriber EU- Kommissionens job-oplæg Et alt for bredt oplæg til ny jobpolitik, mener beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen,

Læs mere

Kl. 9.30 11.30 Central Denmark EU Office (CDEU). Avenue de Tervueren 35, B-1040 Bruxelles

Kl. 9.30 11.30 Central Denmark EU Office (CDEU). Avenue de Tervueren 35, B-1040 Bruxelles Notat Dato: Juni 2015 Reference: Inger Nehm Tlf: 8959 1008 E-mail: inbn@norddjurs.dk Journalnr.: 54051/15 Økonomiudvalgets studietur til Bruxelles 5. 7. maj 2015 Referat ONSDAG 6. MAJ 2015 Kl. 9.30 11.30

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Af adjunkt Mads Dagnis Jensen og professor Marlene Wind, begge Institut for Statskundskab, Københavns Universitet DEMOKRATI I EU

Af adjunkt Mads Dagnis Jensen og professor Marlene Wind, begge Institut for Statskundskab, Københavns Universitet DEMOKRATI I EU Af adjunkt Mads Dagnis Jensen og professor Marlene Wind, begge Institut for Statskundskab, Københavns Universitet DEMOKRATI I EU 2 Demokrati i EU Forskellige demokratiopfattelser 3 Demokrati og EU er tæt

Læs mere

Europa-Parlamentet. - et grænseoverskridende folkestyreeksperiment. Skrevet af Ove Fich, fhv. MEP og MF

Europa-Parlamentet. - et grænseoverskridende folkestyreeksperiment. Skrevet af Ove Fich, fhv. MEP og MF Europa-Parlamentet - et grænseoverskridende folkestyreeksperiment Skrevet af Ove Fich, fhv. MEP og MF Ove Fich Tilladt at udskrive kopi til eget brug (128 sider). For nærmere aftaler om anvendelse af materialet:

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

EU s forfatning: Lissabon-traktaten

EU s forfatning: Lissabon-traktaten EU s forfatning: Lissabon-traktaten En gennemgang af Sven Skovmand EUDemocrats EU s forfatning: Lissabon-traktaten Lissabon-traktaten trådte i kraft den 1. december 2009, efter at det med en massiv kampagne

Læs mere

Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør

Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør Den 17. september 1992 satte Elisabeth Arnold fokus på det væsentlige og meget omtalte problem om den fremtidige udvikling af EF-samarbejdet,-

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

D E AGSORDENEN UROPA PÅ

D E AGSORDENEN UROPA PÅ EUROPA DAGSORDENEN PÅ EU s historie... 1 1945-1958: Aldrig igen! begyndelsen på samarbejdet... 1 1959-1972: Kold krig og økonomisk vækst... 1 1973-1985: EF udvides Danmark kommer med... 1 1986-1991: En

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Det kan de slet ikke tåle at høre : Torben Lund om Europaparlamentet og EU s fremtid

Det kan de slet ikke tåle at høre : Torben Lund om Europaparlamentet og EU s fremtid Det kan de slet ikke tåle at høre : Torben Lund om Europaparlamentet og EU s fremtid I 1999 blev Torben Lund valgt ind i Europaparlamentet som Socialdemokratiets spidskandidat men i september offentliggjorde

Læs mere

Håndbog i EU for journalister. Kolofon. Andreas Marckmann Andreassen. Andreas Marckmann Andreassen

Håndbog i EU for journalister. Kolofon. Andreas Marckmann Andreassen. Andreas Marckmann Andreassen Kolofon Andreas Marckmann Andreassen Håndbog i EU for journalister Andreas Marckmann Andreassen Håndbog i EU for journalister Udgivet af Dansk Journalistforbund i samarbejde med Europa-Kommissionen i Danmark

Læs mere

QK3a STILLES HVIS "STEMTE", KODE 1 I QK1 - ANDRE GÅ TIL QK3b

QK3a STILLES HVIS STEMTE, KODE 1 I QK1 - ANDRE GÅ TIL QK3b QK Valget til det europæiske parlament blev afholdt d. 7. juni 009. Af den ene eller anden grund stemte nogle danskere ikke ved valget. Stemte du selv ved det seneste valg til det europæiske parlament?

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Frankiske Rige 700-800. Frankrig, Tyskland og Norditalien. Kejser som leder Støttes af katolske kirke

Frankiske Rige 700-800. Frankrig, Tyskland og Norditalien. Kejser som leder Støttes af katolske kirke Kalmar-unionen 1397-1523 Nordiske lande samlet under én hersker Margrete, der ønsker en stærk centralmagt: fælles konge, fælles udenrigspolitik og holde fred. Jugoslavien 1918-1995 Sovjetunionen 1917-1991

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 17. juni 2009. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 17. juni 2009. Prøvenummer Indfødsretsprøven 17. juni 2009 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

FOLKETINGSVALG OPGAVER

FOLKETINGSVALG OPGAVER FOLKETINGSVALG OPGAVER 1 Artikel: Alle partier har et bogstav Hvilket bogstav har Socialdemokraterne på stemmesedlen? Hvilket bogstav bruges normalt om Socialdemokraterne i aviserne? Hvorfor hedder den

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Euraffex Insight analyse:

Euraffex Insight analyse: Euraffex Insight analyse: Hvem har vundet i udvalgs-lotteriet? Det nyvalgte Europa-Parlament har nu mødtes i Strasbourg for første gang efter valget, for at konstituere sig. Udvalgsposterne blev fordelt

Læs mere

Tvungen accept af EU-regler

Tvungen accept af EU-regler Tvungen accept af EU-regler 5 10 15 En udtalelse fra EU-kommissionen har fået Regeringen til at acceptere recepter fra andre EU-lande, men det møder modstand fra Danmarks Apotekerforening, der savner kontrolmuligheder

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

EU - hvad rager det mig?

EU - hvad rager det mig? EU - hvad rager det mig? Kan EU redde klimaet? Skal EU redde klimaet? Hvad sker der med dit billede, når du lægger det på Facebook og hvorfor blander EU sig i det? Retsforbe hva'for noget? Og kommer du

Læs mere

Statsborgerskabsprøven

Statsborgerskabsprøven Statsborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til statsborgerskabsprøven Tirsdag den 2. juni 2015 kl.

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 103 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.:

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 11058 Den 14. oktober 2011 FVM 941 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2006 2703 - landbrug og fiskeri Offentligt

Europaudvalget 2006 2703 - landbrug og fiskeri Offentligt Europaudvalget 2006 2703 - landbrug og fiskeri Offentligt Folketinget Europaudvalget København, den 21. februar 2006 Sagsnr.: 3604 FVM 338 Folketingets Europaudvalg har d. 23. januar 2006 anmodet om besvarelse

Læs mere

Styrtdyk i priserne på mobilopkald, sms og datatjenester i udlandet fra 1. juli

Styrtdyk i priserne på mobilopkald, sms og datatjenester i udlandet fra 1. juli IP/09/620 Strasbourg, den 22. april 2009 Styrtdyk i priserne på mobilopkald, sms og datatjenester i udlandet fra 1. juli En tekstbesked (sms), der sendes fra udlandet i EU, vil fra 1. juli højst koste

Læs mere

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Er du cand.jur. eller cand.merc.jur.? Den Europæiske Unions Domstol i Luxembourg beskæftiger mange danske jurister. Er du cand.jur. eller cand.merc. jur.

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Traktat om en forfatning for Europa

Traktat om en forfatning for Europa Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 63 O Redegørelse til Folketinget Traktat om en forfatning for Europa som undertegnet i Rom 29. oktober 2004 Redegørelse til Folketinget: Traktat om en forfatning for

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Indledning Folkebevægelsen er den konsekvente EU-modstand. Det gør, at vi har blikket rettet mod vores endemål, der er

Læs mere

Eksamensopgave. Emne: EU og demokratisk underskud. Bilag:

Eksamensopgave. Emne: EU og demokratisk underskud. Bilag: Eksamensopgave Emne: EU og demokratisk underskud Bilag: 1) Parlamentet er blevet voksent, Jyllands-Posten, 30.05.2009 2) Lobbyisme er en fare for demokratiet, Ugeavisen NOTAT, 01.04.2008 3) Skrappe regler

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Danmark og EU i 30 år

Danmark og EU i 30 år Danmark og EU i 30 år 2. oktober 1972 27. februar 1986 2. oktober 1972 Ja til EF-medlemskab 27. februar 1986 Ja til EF-pakken 2. juni 1992 Nej til Maastrichttraktaten 18. maj 1993 Ja til Maastricht-traktaten

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

EUX-GRUPPEN Det Radikale Venstre. Program til Europa-Parlamentsvalg 2004 Udkast

EUX-GRUPPEN Det Radikale Venstre. Program til Europa-Parlamentsvalg 2004 Udkast EUX-GRUPPEN Det Radikale Venstre Program til Europa-Parlamentsvalg 2004 Udkast 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Det Radikale Venstre

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 10. december 2008. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 10. december 2008. Prøvenummer Indfødsretsprøven 10. december 2008 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt 8. februar 2015 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 13. juli 2010 1. Den europæiske finansielle tilsynspakke a) (evt.)

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 31.1.2014 2013/2185(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter (2013/2185(INI))

Læs mere

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE NATIONALE REGIONER 1 METODOLOGISK BILAG: REGIONAL ANALYSE AF EUROBAROMETERRESULTATERNE Den følgende regionale analyse er baseret på Europa-Parlamentets Eurobarometer-undersøgelser. Eurobarometer-undersøgelser

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

FORMANDS- OG LEDELSESSEKRETARIATET REFERAT AF UDVALGSFORMANDSMØDE

FORMANDS- OG LEDELSESSEKRETARIATET REFERAT AF UDVALGSFORMANDSMØDE FORMANDS- OG LEDELSESSEKRETARIATET REFERAT AF UDVALGSFORMANDSMØDE Dato: 18. november 2008 Tidspunkt: Kl. 9.30-11.00 Sted: 2-080 Deltagere: Folketingets formand og udvalgsformændene Dagsorden 19. november

Læs mere

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 61 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Subsidiaritetstjek af forslag om

Læs mere

Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp.

Vores nye slogan Tag ansvar danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. 1. juli 2010 Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. Men kampagnen bliver ikke en succes uden lokalopbakning,

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA 13.9.2011

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA 13.9.2011 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 13.9.2011 ARBEJDSDOKUMENT om Rapport om unionsborgerskab 2010 Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder Udvalget for Andragender

Læs mere

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol.

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol. 22. april 2014 LHNI Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 1240 København K. Kopi: Europaudvalget Erhvervsudvalgets betænkning vedrørende L22 Folketingets Erhvervsudvalg har den 3. april afgivet

Læs mere