Cykelpuljen Status og udvalgte eksempler Rapport 523

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523"

Transkript

1 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523

2 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Dato: December 2014 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): Copyright: Vejdirektoratet, 2014

3 Indhold 1. Forord 4 2. Cykelpuljen kort fortalt 6 3. Folkeskolen cykler i Furesø Kommune Det nytter! Horsens Cykelby - et hjul foran Cykelbyer sætter gang i hjulene Forlængelse af cykel- og gangstier langs Løgstørvej i Hobro Bedre byrum og byliv Cykelpuljen sætter "turbo" på udviklingen Cykelfremme er mere end asfalt Test en el-cykel Bicycle Innovation Lab Færre korte bilture Flere cyklister Ta cyklen Danmark Hvilken effekt har Cykelpuljen? 52

4 4

5 Forord Af Magnus Heunicke, transportminister Transportminister Magnus Heunicke Der er en lang og unik tradition for at cykle i Danmark. Og det skal vi være stolte af. Der er nemlig rigtig mange grunde til at bevare og styrke den gode danske cykelkultur. Både for den enkelte, for samfundet og for mig som transportminister. Cyklen er et pladsbesparende, grønt, billigt og sundt transportmiddel. Cykling kan derfor være med til at løse komplekse trafikale problemer såsom trængsel, forurening og støj. "Der er nemlig rigtig mange grunde til at bevare og styrke den gode danske cykelkultur" Regeringen arbejder derfor aktivt på at gøre cyklen til det foretrukne transportmiddel for danskere i alle aldre. Denne sommer lancerede vi den nationale cykelstrategi, Danmark - op på cyklen!, som skal inspirere forskellige aktører til at gøre deres for, at flere danskere vælger cyklen i hverdagen såvel som i fritiden. Strategien er skabt i et bredt samarbejde med en række organisationer og kommuner, der alle arbejder for at forbedre cyklisternes vilkår. Cykelstrategien kommer med forslag og inspiration til en lang række indsatser, der på forskellig vis skal få flere op på cyklen. Allerede i dag gør vi på nationalt plan meget for at få flere danskere til at vælge cyklen. I 2009 blev der afsat 1 mia. kr. til Cykelpuljen, hvis formål er at forbedre forholdene for cyklister over hele landet, så cyklen bliver en mere attraktiv, udbredt og sikker transportform til både pendling, skole og fritid. Denne publikation er den fjerde i rækken af årlige eksempelsamlinger fra Cykelpuljen. Heri er beskrevet en række eksempler på forskellige succesfulde cykelpuljeprojekter. I år er blandt andet "Cykelbyer" et tema. Cykelbyerne har med en flerstrenget indsats fået succes med at få flere til at vælge cyklen. Det er altså vigtigt at tænke i helheder, så forskellige tiltag sammen kan skabe synergi og mærkbare resultater. Derudover er et af budskaberne fra årets eksempelsamling, at "cykelfremme er meget mere end asfalt". Du kan derfor læse meget mere om kampagner, kommunikation og andre bløde virkemidler på de næste sider. Cykelpuljen er nu udmøntet, men i juni 2014 afsatte regeringen sammen med forligspartierne bag En bedre og billigere kollektiv trafik i alt 180 mio. kr. til supercykelstier og bedre cykelparkering. Og en ny cykelpulje på 50 mio. kr. blev efterfølgende afsat af forligskredsen bag En grøn transportpolitik. Mit håb er, at Danmark forbliver et unikt cykelland i stadig udvikling. Denne publikation giver i hvert fald grund til optimisme. Heri finder vi eksempler på, at vi med fælles kræfter kan få succes med en fortsat udvikling af "Cykeldanmark". God læselyst! 5

6 Cykelpuljen Kort fortalt Af Lars Moustgaard, Vejdirektoratet Cykelpuljen blev etableret i 2009, da Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti i forbindelse med aftalen om en grøn transportpolitik besluttede at afsætte 1 mia. kr. til en cykelpulje i perioden Kommuner, offentlige og private institutioner, virksomheder og organisationer har derfor kunnet søge om tilskud til projekter, som fremmer cykling. Cykelpuljen går dels til forbedringer af cyklisternes forhold på statsvejene, dels til tilskud til kommuner, virksomheder og organisationer, som ønsker at gennemføre et cykelprojekt eller gøre en cykelfremmende indsats. Forskellige projektkategorier Projekterne kan enten forbedre cyklisternes fysiske forhold, fx ved anlæg af cykelstier eller skabe fokus på cykling via udviklings- eller kampagneaktiviteter. Puljen giver således tilskud til en bred vifte af projekter, der alle har et cykelfremmende formål. I aftalen om en grøn transportpolitik og forligspartiernes udmøntningsnotat fra 2009 er det beskrevet, hvilke projekttyper der kan modtage tilskud. Disse er beskrevet her. Cykelbyprojekter Projekter, hvor flere indsatser og delprojekter arbejder i samme retning. I cykelbyen sættes der ind på mange fronter for at få flere borgere til at cykle, herunder cykelpendlerruter, sammenhængende rutenet, kampagner, cykelparkering og fokus på arbejdspladser og skoler. Trafiksikkerhedsprojekter Projekter, der skal gøre det mere sikkert og trygt at cykle til skole og fritidsaktiviteter som fx sikre skoleveje, så færre kommer til skade på skolevejen, og børn og unges lyst til at cykle fastholdes. Endvidere projekter, der skal udbrede cykling som en aktivitet i fritid og ferier og dermed understøtte fysisk aktivitet og naturoplevelser. Innovationsprojekter Cykelfremmende aktiviteter og udvikling, demonstration og formidling. Disse tre temaområder har affødt en række ansøgninger. De projekter, som har modtaget tilskud, kan inddeles i syv kategorier: Cykelbyer Cykelpendling Cykling til skole og fritid Rekreativ cykling og cykelturisme Udviklings- og demonstrationsprojekter Kampagner Cykelturisme på småøer Den sidste kategori var et led i en særlig indsats i 2010 og

7 "Målet med Cykelpuljen er at muliggøre projekter, der kan forbedre forholdene for cyklister, så cyklen bliver en mere attraktiv, udbredt og sikker transportform til både pendling og fritid. " 7

8 Cykelpuljen Kapitel overskrift her Tilskudsprojekter: Tilskudsprojekter I alt Kategori antal mio.kr. antal mio.kr. antal mio.kr. antal mio.kr. antal mio.kr. antal mio.kr. antal mio. Cykelbyer Cykelpendling Cykling til skole og fritid Rekreativ cykling og cykelturisme Kampagner Udviklings- og demonstrationsprojekter * Cykelturisme på småøer I alt * Kategorien for udviklings- og demonstrationsprojekter indeholder også Vejdirektoratets eget Undersøgelsesprojekt vedr. en national cykelruteplanlægger til 0,5 mio. kr. i Statsveje: Kategori Beløb i mio. kr. Antal Cykelpendling* Skole og fritid Rekreativ Udvikling 3 3 Sum * Et projekt på statsvej er blevet indstillet og pengene tilbageført (5,1 mio). Derfor er det trukket ud af både antal og beløb. Overblik og den økonomiske fordeling I 2009 kunne der søges om 30 % i tilskud af den samlede projektsum, til innovationsprojekter dog 50 % og i særlige tilfælde mere. Fra 2010 er tilskudssatserne ændret til 40 % for almindelige cykelpuljeprojekter og 100 % for særlige projekter. Der er for hele perioden givet tilskud fra Cykelpuljen til i alt 338 projekter ud af i alt 1013 ansøgninger. Det store antal ansøgninger viser, at der er stor interesse for at fremme cykling i kommunerne. Kommunerne har stået for de fleste projekter, og de er således den ansøgergruppe, som har fået flest tilskudskroner. Der er også givet tilskud til organisationer og virksomheder. Cykelpuljen har i perioden bevilget 717 mio. kr. i tilskud. Puljen har affødt investeringer til cykelfremmende aktiviteter på mere end 2 mia. kr. Hertil kan lægges, at der er besluttet 50 statsvejsprojekter, hvortil der er afsat 297 mio. kr. Statsvejsprojekterne er cykelstiprojekter og krydsningsforbedringer, hvor ca. 2/3 af projekterne er cykelstiprojekter og ca. 1/3 af projekterne er krydsningsforbedringer. Der er flest Cykling til skole og fritid -projekter, som har opnået tilskud. Tilskuddene er afhængige af den samlede projektsum. Det mindste tilskud, som er givet, var på kr., mens det største har været på 13 mio. kr. Foreløbige erfaringer Tilskuddene fra Cykelpuljen har ført til indsatser, der på hver sin måde har været med til at forbedre forholdene for cyklisterne, skabt opmærksomhed om cykling og dermed gjort det mere attraktivt at vælge cyklen som transportmiddel både til arbejde og i fritiden. Midlerne fra Cykelpuljen har betydet, at indsatser er blevet sat i gang, som ellers ikke ville være blevet sat i gang. På baggrund af de evalueringsrapporter Vejdirektoratet indtil nu har gennemgået, har det været muligt, at spore en række tendenser i forhold til cykelpuljens effekter. En sammenfatning af disse tendenser og mere om cykelpuljens effekt kan læses bagerst i denne publikation. 8

9 Cykelpuljen Kapitel overskrift her Cykelpuljen investeringer i alt Egenfinansiering i kommuner mv Statsligt tilskud Statsvej Cirkeldiagrammet viser den samlede investering som følge af Cykelpuljen, fordelt efter finansieringstype. Cykelpuljen samlede investeringer i mio. kr. for hver udmøntning Statsvej Statsligt tilskud Egenfinansiering i kommuner mv Søjlediagrammet viser de samlede investeringer cykelpuljen har affødt for hver udmøntning fordelt efter finansieringstype. 9

10 10

11 Fakta Der er i alt givet tilskud fra Cykelpuljen til 338 projekter ud af i alt 1013 ansøgninger. Tilskudsprocenten er typisk på 40 %, men for særligt innovative projekter er der givet tilskud på 100 %. I 2009 var standardtilskudsprocenten på 30 %. Tilskudsmodtagerne står oftest for en egenfinansiering på 60 % og cykelpuljen har bevilget 717 mio. kr. i tilskud, hvilket betyder at puljen har affødt investeringer til cykelfremmende aktiviteter på mere end 2 mia. kr. Tilskudsmodtagerne er hovedsageligt kommuner, men også organisationer og virksomheder har fået tilskud fra Cykelpuljen. 11

12 Furesø Kommune Kapitel overskrift her Folkeskolen cykler i Furesø Af Lars Moustgaard, Vejdirektoratet I 2011 gennemførte Furesø Kommune et pilotprojekt på Lyngholmskolen i Farum. Her byggede 22 elever deres helt egne fantasifulde cykler ud af dele, som de havde fået donoret fra en af kommunens genbrugsstationer. Eleverne blev assisteret af to lærere og to cykelfagfolk. Formålet med pilotprojektet var at styrke børnecyklingen og innovationen i kommunens skoler. Cykling gennem leg og læring Kommunen har haft et ønske om at skabe innovation i den offentlige sektor og at være med til at brande Danmark som cykelland. Kommunen arbejder også med at fremme grøn mobilitet, der i sidste ende skal lette belastningen på klima og miljø fra transport og gavne borgernes sundhed. Der er derfor efterfølgende lagt en plan for, hvordan et undervisningsforløb i større skala vil kunne gennemføres. Det har fået navnet Cykling gennem leg og læring - et innovations- og læringsprojekt i folkeskolen også kaldet Folkeskolen cykler. Projektet er således en del af kommunens overordnede klimaindsats, der skal få borgerne til at reducere deres energiforbrug, også når det gælder transport. Projektet er udviklet i i et samarbejde mellem Furesø Kommune, Aalborg Universitet Campus Esbjerg, Cykelstalden.dk og Bicycle Innovation Lab. Indhold To folkeskoler i Farum, Solvangskolen og Lyngholmskolen, deltog i projektet. Der blev udarbejdet undervisningsmateriale rettet mod 6. klasse og et skræddersyet undervisningsforløb på 3 uger med fokus på cykling. Materialet blev afprøvet på de to skoler. Først blev der afholdt en teoretisk del på 14 dage, hvor cykeltemaet var indarbejdet i næsten alle fag. Derefter blev der afholdt en praktisk projektuge. Projektugen indeholdt tre temaer; Cykelbyg & Design, Cykel & Kost og Cykel & Motion. På Furesoe.dk kan man læse og se en film om projektet. Det er også muligt at downloade det samlede undervisningsmateriale for projektugen og for 14-dages forløbet, finde oplysninger om hjælpelærere og bestille værktøjskasser i klassesæt. Undervisningsmaterialet er et samlet kompendium med forslag til cykelrelateret undervisning i fagene dansk, historie, matematik, natur & teknik, idræt, sløjd, hjemkundskab og klassens time, samt diverse skabeloner til orienteringsskrivelser til forældre mm. Formålet er at integrere cyklen i den daglige undervisning. Fx foreslås det, at man i dansktimerne analyserer, fortolker og bearbejder litteratur, medier, film og sange omhandlende cykling, eller hvor cyklen er omdrejningspunktet. I matematiktimerne kan eleverne indsamle cykeldata, som data for hvor mange der cykler, og hvor langt der cykles. Derefter bearbejdes data i Excel. Eleverne kan eksempelvis lave søjle- og lagkage diagram- 12

13 Furesø Kommune Kapitel overskrift her "Furesø Kommune arbejder aktivt på at udvikle folkeskolen til en spændende skole indenfor rammerne af folkeskolereformen. Furesø Kommune har med dette projekt endda været lidt foran folkeskolereformen. Det rammer grundidéen i folkeskolereformen med kombinationen af det praktiske, det teoretiske, det bevægelsesmæssige og det kreative. Så folkeskolen skal bare op på den selvbyggede cykel og en tur i skoven i undervisningen!" Henrik Poulsen, formand for Børne- og Skoleudvalget i Furesø Kommune mer, der viser sammenhængen mellem afstand til skole og cykling og andelen af cyklende elever i forhold til det samlede elevtal på skolen. Der kan regnes på gennemsnitligt antal cyklede km pr. elev og lignende. Projektet er blandt andet blevet omtalt i Fagbladet Folkeskolen, Frederiksborg Amts Avis og Furesø Lokalavis. Derudover har Furesø Kommune arrangeret en udstilling med de cykler, som eleverne har bygget. I udstillingsperioden blev der holdt foredrag og besøg på Lyngholmskolen, hvor undervisningsforløbet var i gang. Efter projektets afslutning har Furesø Kommune for egne midler i 2014 valgt at fortsætte med at afholde undervisningsforløbet på to af kommunens skoler. Det er endnu engang blevet afholdt på Lyngholmsskolen i Farum, og for første gang blev det afholdt på Søndersøskolen i Værløse. Evaluering Furesø Kommune har sammen med Aalborg Universitet evalueret projektet. En spørgeundersøgelse viste, at der på begge skoler er sket en stigning af antallet af elever, der dagligt cykler i skole. Der er eksempelvis % af eleverne på begge skoler der cykler dagligt, fra et udgangspunkt mellem 40 % og 65 %. Der er også blevet observeret et fald i antallet af elever, der bliver kørt i skole i bil. Endvidere svarer 16 % af drengene på Lyngholmskolen, at de cykler meget mere 13

14 Kapitel Furesø Kommune overskrift her En skoleleders erfaring med Folkeskolen cykler Lyngholmskolen har været med hele vejen i projektudviklingen - fra vi i marts 2011 afprøvede idéen i en innovationsuge på skolen, til vi i sensommeren 2014 gennemførte cykelundervisnings-projektet, som en del af den "normale" undervisning for 6. klasse. Vi blev overvældet af elevernes interesse og begejstring dengang i 2011 og er derfor rigtig glade for midlerne fra Cykelpuljen, så vi kunne være med til at udarbejde beskrivelsen af undervisningsforløbet med kompendium, planlægningsværktøj, indhold i værktøjskasser m.m. Elevernes evaluering af undervisningsforløbet i august 2014 viser, at det er et virkelig godt koncept. Jeg kan kun anbefale andre skoler at gå i gang. Det er lige til at gå til for lærerne, og både elever og lærere bliver glade! Og sidst men ikke mindst, så cykler eleverne faktisk mere, når de har deltaget i projektet! Kaj Klint Petersen, skoleleder på Lyngholmskolen i Farum og deltager i udviklingen af konceptet Folkeskolen cykler efter projektet. Lærerne på Lyngholmskolen observerede mange nye cykler i stativerne og har hørt fra eleverne, at de cykler mere i fritiden i lokalområdet og med forældrene, hvorfor det kan konkluderes, at projektet har påvirket elevernes cykelvaner. Endvidere viste spørgeskemaundersøgelsen, at eleverne spiser sundere og motionerer mere. Både kvalitative interviews og spørgeundersøgelsen viste, at eleverne var glade for at arbejde med tekniske udfordringer og syntes, at forløbet havde været sjovt. Lærerne har været positivt overraskede over elevernes gå-på mod, og elevernes engagement og glæde smittede. Lærerne vurderede projektet som succesfuldt. Lærerne vurderede endvidere, at undervisningsmaterialet har været direkte til at bruge. Eleverne har oplevet sig selv i nye roller, hvor de har overskredet grænser for, hvad de selv troede, de kunne. De har været meget stolte af deres selvbyggede cykler, som efterfølgende er blevet brugt, bl.a. i den lille film om projektet, hvor man kan se flere elever cykle ivrigt og stolte rundt på deres egne cykler på afslutningsdagen for projektet på Solvangskolen marts Link med kontaktinfo: Link til Bicycle Innovation Lab, hvor kompendium mm. kan downloades, hvor man kan låne klassesæt af værktøjskasser med nødvendigt cykelværktøj (det koster transport og administration, men ellers ikke noget), finde navne på hjælpelærere og endvidere skønne billeder og en film om projektet. folkeskolen-cykler 14

15 FAKTA Et undervisningsforløb med fokus på cykler er blevet udviklet og afprøvet på Lyngholmskolen og Solvangskolen i Farum. Der er blevet udarbejdet undervisningsmateriale, der kan bruges på alle skoler Projektet har kostet ca. 1,0 mio. kr. i alt Furesø Kommune har modtaget tilskud fra Cykelpuljen til projektet på 100 % Projektet har fået flere elever til at cykle på de to skoler, og både elever og lærere synes, at det har været en succes

16 Landsformand i Cyklistforbundet Jette Gotsche Det nytter! Af Jette Gotsche, Landsformand for Cyklistforbundet "Vi er allerede i fuld gang med at vende udviklingen på cykelområdet til gavn for både sundheden, miljøet, fremkommeligheden og samfundsøkonomien" Cykelpuljen har de sidste fem år gjort en helt uvurderlig forskel for udviklingen på cykelområdet i Danmark. En forskel, der ikke alene kan gøres op i penge, cyklede kilometer eller antallet af fremragende cykelprojekter, som er blevet gennemført med tilskud fra puljen - selv om det naturligvis også skal gøres. Men forskellen er også mental. I årtier har udviklingen for cyklismen med få lyspunkter tegnet dystert: Færre cykelpendlere, færre børn, der cykler til skole - og værst af alt: Intet håb om at vende udviklingen. Den femårige cykelpulje har ikke alene løftet cykelområdet med ny infrastruktur og viden, den har samtidig tilføjet en helt nødvendig portion håb til ligningen. Ikke mindst i en række mindre byer og landkommuner, hvor slaget for cykelkulturen ellers så ud til at være endegyldigt tabt. I evalueringen af Cykelpuljen 2013 fremstod Randers som et lysende eksempel. Vi kan tilføje Varde, som løb med titlen Årets Cykelkommune i 2014, og byer som Middelfart og Frederikshavn. Ambitionerne, aktiviteten og modet er løftet over en bred kam, og de tre-fire største danske byer går foran som levende beviser på, at cyklerne er og bliver en afgørende del af fremtidens transportbillede. I sommeren 2014 gik billederne af den københavnske Cykelslange verden rundt og gav ny næring til et af Danmark vigtigste brands i udlandet vores unikke cykelkultur. Den femårige cykelpulje rummede mindst to afgørende genistreger. Først og fremmest det langsigtede perspektiv. Fem år er en planlægningshorisont, som både kommuner og andre aktører kan arbejde med, når de skal vurdere, om de tør investere stort på et nyt område eller tænke nyt på et ellers velkendt område. For det andet belønnede Cykelpuljen udvalgte projekter med fuld finansiering, hvis de generede ny værdifuld viden eller nye samarbejder på tværs. Vi har fået masser af valuta for de penge. De danske landspolitikere, der for godt fem år siden valgte at prioritere cyklerne med én milliard kroner - og de kommunalpolitikere, der tog udfordringen op og spædede til med én milliard mere, bør derfor klappe sig selv og hinanden på ryggen. De har medvirket til at redde den danske cykelkultur fra langsom hensygnen. Også stor ros til de mange planlæggere, foreninger, virksomheder og organisationer, som hver især har bidraget til at omsætte penge og beslutninger til flere og bedre cykelmuligheder i alle dele af landet. I de kommende år gælder det om at holde fast i det momentum, vi i fællesskab har skabt. For slipper vi sagen her, vil udviklingen gå i stå. Men hvorfor skulle vi også slippe sagen? De gode argumenter - og nu også de gode erfaringer - står i kø for at fortælle os, at vi skal blive ved. For det nytter. Vi er allerede i fuld gang med at vende udviklingen på cykelområdet til gavn for både sundheden, miljøet, fremkommeligheden og samfundsøkonomien. Lad os blive ved og lad os arbejde langsigtet. Lad os fuldbyrde det fantastiske stykke arbejde, vi har begyndt. 16

17 17

18 Horsens Cykelby - et hjul foran Af Zofia Jagielska, Vejdirektoratet Horsens er en kommune, der har taget cykelbykonceptet til sig. I Horsens har man nemlig ikke nøjedes med at anlægge en enkelt cykelsti hist og her. Forskellige typer cykelprojekter og kampagner skal i sidste ende få flere til at vælge den tohjulede Projektet Med projektet "Horsens Cykelby" har man fået godt gang i cykelhjulene rundt omkring i kommunen. Flere af eleverne på to af kommunens skoler er eksempelvis blevet selvtransporterende I Horsens går anlæg af cykelstier- og baner, ITS, (intelligent trafikstyring) trafikpolitikker på skoler samt kampagner hos virksomheder hånd i hånd. Og resultatet er ikke til at overse. På Amaliegade-Sundvej, hvor der i forbindelse med projektet er blevet etableret enkeltrettede cykelstier, er cykeltrafikken steget med 17 %. Trygheden og tilfredsheden blandt cyklister i Horsens by er steget markant som følge af en række mindre anlægstiltag. Foto: COWI A/S (C) Horsens Kommune har derudover arbejdet med kampagner, kommunikation og fået skabt sin egen visuelle identitet. Resultatet er bl.a. hjemmesiden horsens.dk/ og sloganet I vores by cykler vi. Det grafiske element og hjemmesiden betyder større synlighed omkring de større og mindre anlægsprojekter, som kommunen de seneste år har sat i værk. Og det betyder øget tilfredshed blandt kommunens cyklister. I sidste ende skulle det gerne få flere til at vælge cyklen. Baggrund for projektet Horsens Kommune har i mange år arbejdet på at etablere et sammenhængende cykelstinet. I kommunens trafikplan fra 2006 er "udvikling af stinettet" et af de overordnede mål for planen. Derudover har kommunen i mange år arbejdet på at udvikle en cykelstiprioriteringsmodel, som er et prioriteringsværktøj for, hvor kommunen bør prioritere etablering af cykelstier. I 2010 fik Horsens Kommune tilskud fra cykelpuljen til projektet "Horsens Cykelby - et hjul foran". Dét satte skub i en række af de planlagte projekter. Cykelpuljetilskuddet betød, at mange cykelprojekter endelig blev ført ud i livet, herunder cykelstier på Amaliegade- Sundvej, bump og trafiksanering ved Hatting og Lund skoler samt en række mindre tiltag i Horsens By, såsom ITS-tavler, shunt og smalle kantbaner. I 2011 fik Horsens Kommune igen tilskud fra cykelpuljen til Horsens Cykelby. To hjul foran er videreudviklingen af cykelbyen blevet kaldt. Projektet indeholder 18

19 Horsens Kapitel Cykelby overskrift - hjul herforan I 2010 fik Horsens Kommune tilskud fra cykelpuljen til projektet "Horsens Cykelby - et hjul foran" Fakta Horsens Kommune har fået ca. 5,0 mio. kr. i tilskud i 2010 og ca. 5,0 mio. kr. i tilskud i 2011 til cykelbyen fra Cykelpuljen. Projektet "Horsens Cykelby" indeholder bl.a. anlæg af cykelstier og cykelbane, fysiske forbedringer omkring skoler og kampagneaktiviteter samt etablering af shunt og smalle kantbaner i Horsens by. Trygheden og tilfredsheden blandt cyklister i Horsens by er steget markant som følge af en række mindre anlægstiltag. anlæg af cykelstier på tre strækninger og etablering af cykelparkering. Ikke mindst har etablering af en grøn cykel- og bevægelsessti været en stor succes. De to cykelbyprojekter har betydet, at der har været en overordnet ramme for de forskellige delprojekter, og at den visuelle identitet har skabt sammenhæng og genkendelse hos kommunens cyklister og borgere generelt. På Amaliegade-Sundvej, hvor der i forbindelse med projektet er blevet etableret enkeltrettede cykelstier, er cykeltrafikken steget med 17 %. Flere elever på to af kommunens skoler er blevet selvtransporterende 19

20 Horsens Kapitel Cykelby overskrift - et hjul her foran Horsens Kommune har efterfølgende fået tilskud til forskellige cykelpuljeprojekter i årene 2012, 2013 og Eksempler på konkrete tiltag i Horsens Cykelby På Amaliegade-Sundvej er der blevet etableret enkeltrettede cykelstier. Stierne er en markant forbedring af cykelforholdene i Horsens By. Cykelstierne har lukket et utrygt hul på 1 km for de cyklister, der også tidligere benyttede strækningen, da vejen er en større indfaldsvej til byen, med relativt store trafikmængder. Cykelstien har resulteret i 17 % flere cyklister på strækningen. 27 % af de adspurgte cyklister på strækningen ville have valgt et andet transportmiddel, hvis ikke stien var blevet anlagt. Derudover er der blevet anlagt en cykelshunt, et lovligt højresving for rødt og en smutvej for cyklister i krydset Sønderbrogade/Bygholm Parkvej. Cyklisterne har udtrykt stor tilfredshed med ombygningen af krydset. På Nørregade er der etableret en smal kantbane, som guider cyklisterne og bilisterne til at placere sig mest hensigtsmæssigt på vejarealet. Strækningen er relativt trafikeret, der er en høj andel af cykeltrafik, og gaden har været præget af uheld og konflikter. 98 % af de adspurgte cyklister på strækningen har udtrykt tilfredshed med løsningen. En nyanlagt stiforbindelse, den grønne cykel- og bevægelsessti, der følger nedlagte banespor til havnen, snor sig gennem Horsens by og forbinder midtbyen med banegården med en direkte adgangsvej fra stien. Stien er en stor succes. Cyklister og gående benyttede også strækningen inden der blev etableret en egentlig sti, men asfalteringen betyder, at 50 % flere cykler på strækningen. Stien er et æstetisk og landskabeligt element i byen - og ikke mindst en vigtig forbindelseslinje. På banegården er der etableret cykelparkering, så kombinationsrejser med tog bliver en bekvem mulighed. Derudover er der anlagt enkeltrettede cykelstier på to strækninger i kommunen på i alt 2,6 km. Stierne betyder, at Horsens by er blevet forbundet med de mindre byer Egebjerg og Gedved. En 0,75 km lang separat fællessti forbinder Horsens med forstaden Østerhåb. I Horsens by er nyligt opstillet cykelparkering, cykeltællere, cykelskilte og cykelpumper tænkt som en ekstra, men ikke uvigtig service til byens cyklister. Nu cykler flere af eleverne på Hatting og Lund skoler På Lund Skole er antallet af selvtransporterende elever steget fra 74 % til 81 % fra 2008 til På Hatting Skole er antallet steget fra 76 % til 91 % i samme periode. Det betyder, at kommunens målsætning om, at 80 % af eleverne fra og med 2. klasse skal være selvtransporterende, er blevet opfyldt på de to skoler. Det skyldes bl.a. en flerstrenget og målrettet indsats i forbindelse med Horsens Cykelby. Og det skyldes ikke mindst et bredt samarbejde mellem kommunen, lokale borgerforeninger, skolerne, politiet og færdselssikkerhedsrådet. Kommunen har sørget for at forbedre de fysiske forhold omkring skolerne gennem etablering af en række småanlæg, såsom bump, helleanlæg, cykelbaner og fodgængerfelt i kryds og hævede flader. Der er også etableret plads til afsætning ved skolen, en såkaldt kiss and ride"-plads. De fysiske tiltag er understøttet af trafikpolitikker, skolepatruljeordning, gåbus og besøg af politiet, der kommer med gode råd og vejledning. Den såkaldte Gåbus fungerer ved, at nogle større elever tager nogle mindre elever med, når de går til skole. Erfaringer fra cykelpuljeprojektet Kort opsummeret har cykelpuljeprojekterne betydet en stigning i antallet af cyklister, en øget tilfredshed og tryghed blandt cyklister samt flere selvtransporterende skolebørn. Det har været overraskende, at der nogle gange ikke skal så meget til. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger på cykelshunten, som vel at mærke har været uopfordrede og spontane, fortæller Ole Helboe, trafikplanlægger i Horsens Kommune. Derudover har vi erfaret, at kampagner er en svær, men utrolig vigtig ting. Vi har dog haft succes med at gå igennem virksomhederne. Vi blev positivt modtaget. Kommunen tror på, at synliggørelse har effekt, og at hjemmesiden på sigt kan have stor værdi. Synligheden er vigtig for sikring af fremtidige investeringer. Cykelpuljeprojektet har skabt stor bevågenhed på cykelområdet og synlighed i kommunen. Det skaber stor motivation at høre, hvor tilfredse cyklisterne er for det, kommunen har gjort for dem de sidste par år. 20

21 Kapitel Horsens overskrift Cykelbyher Horsens Cykelby har oprettet facebooksiden "Hatting Cykler," i forbindelse med en el-cykelkampagne, som er et delprojekt under Horsens cykelpuljeprojekt for Her har en række medarbejdere i større virksomheder i Horsens fået mulighed for at låne en el-cykel og i den forbindelse postet en kommentar på facebook-siden. Bl.a. har en kvindelig deltager postet følgende: "Man bliver bare så glad i låget når man cykler, frisk luft, fuglekvidder, og ja bare alle de indtryk man får ved at cykle, det er jo bare så godt. God Påske til jer alle sammen:)" 21

22 Cykelbyer sætter gang i hjulene Den projektkategori, der er blevet givet flest tilskudspenge til fra cykelpuljen, er cykelbyer. Det skyldes, at disse projekter har været mest omfattende, men også at kategorien er blevet vurderet til at være særdeles vigtig for at fremme cykling rundt omkring i landet "En cykelby - hvad er det? Cykelbyer som indsatsområde under Cykelpuljen omfatter projekter, hvor en kommune har udarbejdet en konkret cykelhandlingsplan for udvikling af byen som cykelby. Det kan også omfatte projekter, hvor kommunen på anden måde ved anvendelse af helhedsløsninger og flere forskellige samtidige tiltag sigter mod at give nye muligheder for at bruge cykel i byen og dens opland. Det er karakteristisk for cykelbyen, at der sættes ind på mange fronter for at få flere borgere til at cykle, herunder igennem udvikling af cykelinfrastruktur, kampagner, cykelparkering, fokus på arbejdspladser, skolecykling og cykelpendlerruter. Det er et mål at understøtte en særlig stor, systematisk og velfunderet indsats for at forbedre vilkårene for cyklister og gøre det mere attraktivt at vælge cyklen til gavn for nedbringelsen af CO 2 -udledningen, miljøet og folkesundheden. Det Rådgivende Cykelorgan har anbefalet, at der i fremtidige puljer lægges større vægt på integrering af cykelprojekter med andre tiltag inden for sundhed, børn og unge samt natur og miljø. Helhedsorientering - hvor der også tænkes mere tværgående i forhold til forvaltningsområder - bør med andre ord være et kerneelement. Herudover synes det centralt for cykelbyprojekter, at der er tale om projekter af en vis størrelse for, at det er realistisk at muliggøre og bevirke mere bæredygtige transportmønstre. Det er endvidere væsentligt, at der sker en fokusering og helhjertet indtænkning af cykelbykonceptet i såvel planlægning som anlæg af infrastruktur, idet cykelbykonceptet forudsætter at cykelfaciliteter er af en vis standard." Fra Danmark - op på cyklen! Den nationale cykelstrategi, juli

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435 Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler Rapport 435 indhold Overblik og sammenfatning...4 Flere skal cykle i Helsingør...8 Planlægning af cykeloplevelser på nettet...10 Cykelturister på Fur og Salling

Læs mere

Danmark op på cyklen!

Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Den nationale cykelstrategi Juli 2014 Danmark op på cyklen! 4. Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025 Fra god til verdens bedste københavns cykelstrategi 2011-2025 Udgivet 2011 af Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik www.kk.dk/cyklernesby Visualiseringer og grafisk design

Læs mere

Cykling i Danmark - hvor står vi?

Cykling i Danmark - hvor står vi? Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 4. Cykling i Danmark - hvor står vi? Indhold 1. Formål og sammenfatning...

Læs mere

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune Cyklen i fokus Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025 Kolding Kommune Forord Cyklen er et transportmiddel med et stort potentiale - den er CO 2 -neutral og kan indgå som en del af den daglige motion,

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER 05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 05-2013 CYKLISTFORBUNDET

Læs mere

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for:

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for: Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Udarbejdet for: 1 Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Titel Før biltrafi

Læs mere

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner Mere end 100 borgere deltog i Ballerups borgerhøring om nærdemokrati lørdag d. 2. februar 2008 på KDAS i Skovlunde. Foto: Jesper Ludvigsen

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk beretning 2008 Set i bakspejlet Sydtrafik har på årsplan ansvaret for, at omkring 25 millioner mennesker kan komme frem og tilbage mellem hjem og uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18 NYHEDSBREV /11 April 2014 BESKÆFTIGELSE Bæredygtigt besparelses potentiale i Sorø FRIVILLIGHED Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

kommuners erfaringer som frikommune

kommuners erfaringer som frikommune 9 kommuners erfaringer som frikommune 2 Redaktør: Johannes Engers Gregersen, Vejle Kommune Foto: Christian Klindt Sølbeck - Ole Olsen, Fredericia Kommune - Rasmus Jørgensen, Vejle Kommune m.fl. Design:

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Gør noget ved dit arbejdsmiljø

Gør noget ved dit arbejdsmiljø Gør noget ved dit arbejdsmiljø Forord Denne bog giver en række eksempler fra garageanlæg, der deltog i Projekt SundBus, på hvordan man kan iværksætte interventioner, som forbedrer sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere