Svendborg Bibliotek Svinget Svendborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svendborg Bibliotek Svinget 1 5700 Svendborg. 62 23 50 00 bibliotek@svendborg.dk www.svendborgbibliotek.dk"

Transkript

1

2 Svendborg Bibliotek Svinget Svendborg

3 Meget mere end bøger Svendborg Bibliotek er en af Fyns mest besøgte kulturinstitutioner med mere end besøgende i 2010, og vi har flere udlån pr. indbygger end landsgennemsnittet. Som en aktiv del af bibliotekernes landsdækkende strategi om at skabe udvikling har vi en bred vifte af forskellige aktiviteter, der løber af stabelen i løbet af året. Biblioteksloven foreskriver, at bibliotekerne skal fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille egnede materialer til rådighed. Materialerne skal vælges ud fra kriterierne: kvalitet, alsidighed og aktualitet, men vi vil mere end det. Vi vil give plads til begejstring og fordybelse til læring og viden. Svendborg Bibliotek understøtter dialogen i lokalsamfundet med borgeren som omdrejningspunkt.! Vidste du, at... Svendborg Bibliotek har flere end 1200 besøgende om dagen

4 Biblioteket og kulturen En væsentlig del af bibliotekets profil er den store palet af kulturelle arrangementer, der finder sted i huset. Arrangementsvirksomheden prioriteres højt, spænder vidt og rummer en mangfoldighed af kulturelle og kunstneriske udtryk. Vi afholder årligt mere end 100 debataftener, foredrag, forfatteraftener, udstillinger og koncerter ofte i samarbejde med partnere fra bibliotekets netværk. Og netop bibliotekets synlighed i en lang række forskellige netværksgrupper giver os fingeren på pulsen i forhold til byens kulturliv. Ét af de nyeste skud på stammen er bibliotekets bogcaféarrangementer, hvor biblioteksansatte stimulerer læselysten gennem caféarrangementer med skiftende temaer, som f.eks. Kys og kanoner og Du store verden. I 2010 afholdt vi bl.a. iransk nytår et helt specielt arrangement, hvor livsglæden, musikken, maden og det gode humør er i fokus bibliotekstur til Bogforum i København og Krimimessen i Horsens rundtur i Bjarne Bekkers Svendborg fire arbejdende værksteder i bibliotekets udstillingsrum litteraturfestivalen Ord over Svendborg (som medarrangør) Det søndag og der noget til kaffen med solister fra SongWriters Corner 40 teaterforestillinger for børn i alderen 2-6 år Børnebrunch første søndag i måneden og anmelderklub hver anden mandag! Vidste du, at Svendborg Bibliotek afholder mere end 100 arrangementer om året

5 Biblioteket og netværket Ingen institution er en ø og sammen kan vi mere. Sådan lyder tidens mantra, og også Svendborg Bibliotek kender værdien af samarbejde og netværk. Som en synlig og resultatorienteret samarbejdspartner ønsker vi at styrke bibliotekets position og bidrage til, at borgerne kan møde biblioteket i nye sammenhænge. Vi er ofte bindeleddet mellem borgerne og kulturen, den kommunale forvaltning og erhvervslivet. Svendborg Bibliotek i netværk 2010 var bl.a. ansættelsen af en ny erhvervsbibliotekar og start på en reorganisering af bibliotekets erhvervsservice til et nyt Team Erhverv, hvis første tid er gået med etablering af kontakter og netværk, med egen vidensopbygning og fastlæggelse af ny strategi for erhvervsservicen debatmøde med 35 inviterede personer fra erhvervs- og foreningsliv om Multicenter med bibliotek på havnen forpligtende samarbejde med AOF omkring læsehandicappede sekretariat for og deltager i styregruppen for Arkitektur 2010 med det formål at eksponere Svendborg Kommunes arkitekturpolitik nyt netværk for uddannelsesbibliotekarer, der er ansat på kommunens ungdoms- og videregående uddannelser Børnekulturelt Netværk, der voksede sig stærkt og slagkraftigt, ikke mindst manifesteret ved en stor 3-dages børnekulturfestival på Hvidkilde Gods. Borgerdialoggruppe for og med unge om planlægningen af en målrettet indsats for unge på biblioteket blev etableret Kulturnetværk Svendborg, der siden dannelsen i 2007 er vokset til at have 52 medlemmer Børnehavebiblioteker på 15 børneinstitutioner og fortællefestival for pædagoger og børn Bogstart i Byparken og Skovparken, hvor børnebibliotekarer besøger småbørnsfamilier og har boggaver med

6 Biblioteket og de digitale platforme Svendborg Bibliotek er med i forreste linje i den digitale tidsalder. Vi tilbyder, som et af de første biblioteker i landet, en applikation til iphone, så man bl.a. kan reservere bøger fra sin mobil. Applikationen hedder BibApp. Svendborg Biblioteks hjemmeside er flittig brugt her handler det om tilgængelighed og formidling, og derfor ønskede vi i 2010 at præsentere brugerne for en ny hjemmeside med masser af inspiration og interaktivitet. Formålet var at tilbyde den bedst mulige digitale service give øgede muligheder for selvbetjening, større borgerdeltagelse og yde en bedre kommunikation over nettet. I 2010 målrettede Svendborg Bibliotek indsatsen således: vi gik i luften med en ny hjemmeside, som er i bibliotekshjemmesidernes superliga biblioteket kom på Facebook og Twitter, og med i Palles Gavebod og BibZoom (netmusik.dk s afløser) som led i en landsdækkende markedsføringskampagne for bibliotekerne fik Svendborg Bibliotek, med ekstern finansiering, produceret tre YouTube-film, som er set af over personer, har høstet stor anerkendelse og skabt national debat om viral markedsføring biblioteket hjælper IT-svage på vej med åbne værksteder og undervisningstilbud næsten hver uge biblioteket har sin egen blog på mitsvendborg.dk, hvor der i 2010 har været publiceret over 100 arrangementer

7 Biblioteket som arbejdsplads Svendborg Bibliotek er i dag en arbejdsplads med 55 ansatte og har lokalbiblioteker i Gudme, Landet, Skårup, Thurø, Stenstrup og Vester Skerninge. I Vester Skerninge og i Gudme med borgerserviceaktiviteter. Et godt arbejdsmiljø og medarbejdernes trivsel er nogle af de grundlæggende forudsætninger for, at Svendborg Bibliotek kan varetage de opgaver, vidensamfundet stiller, og at biblioteket kan honorere de krav, brugerne stiller til medarbejderne. Derfor har Svendborg Bibliotek i 2010 taget en række initiativer for at kunne imødekomme udfordringerne. Eksempler på nye tiltag i 2010 der er blevet afholdt en lang række forskellige interne kurser i 117 ting-konceptet, hvor kolleger i en systematiseret sidemandsoplæring videregiver faglig viden til de øvrige kolleger morgenmadsuniversitetet, hvor udefrakommende oplægsholdere inspirerende og debatskabende tog afsæt i rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundets indsatsområder Arbejdstilsynet gennemførte en arbejdspladsvurdering (APV) på det fysiske arbejdsmiljø, og en række miljøforbedrende tiltag blev efterfølgende iværksat

8 Handlingsplan for Styrelsen for Bibliotek og Medier udgav i 2010 i samråd med Folketingets Kulturudvalg rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet. Rapporten forholder sig til den hastige ændring af vidensamfundet og borgernes ændrede livsvilkår og medievaner. Viden, innovation og samfundsmæssig sammenhængskraft er afgørende faktorer for den fremtidige udvikling. I takt hermed skifter bibliotekerne rolle og karakter og bliver i højere grad et af de vigtigste, aktive omdrejningspunkter i et komplekst samfund. Der anbefales fokus på fem områder: Åbne Biblioteker Inspiration og læring Danskernes Digitale Bibliotek Partnerskaber Professionel udvikling! Vidste du, at Svendborg Bibliotek er Sydfyns mest besøgte kulturinstitution

9 De fem fokusområder retter sig først og fremmest mod i højere grad at skabe dialog og fællesskab med borgerne og brugerne. Det handler om, at bibliotekerne, både fysisk og virtuelt, skal skabe nye fællesskaber med borgerne og andre aktører, så biblioteket fortsat kan agere aktivt og værdiskabende. Livslang læring og nye kompetencer er en forudsætning for at kunne agere innovativt. De fysiske biblioteksrum ændres i højere grad til nye, åbne videns- og kulturcentre. I Svendborg Kommune arbejdes der i de kommende år med at forankre rapportens anbefalinger. En handlingsplan udarbejdes i dialog mellem personale, borgere og politikere. Der sættes bl.a. fokus på lokalbibliotekernes fremtid, hvor virkningen af besparelser i disse år er mærkbare. Kan vi sammen med borgerne udvikle lokalbibliotekerne til lokale medborgercentre? Kan vi åbne bibliotekerne yderligere på trods af færre ansatte? Hvorledes udvikler vi nye visioner sammen med borgerne for etablering af et nyt Multihus/ hovedbibliotek i Svendborg By? På de næste sider følger nogle bud på vores måde at tackle udfordringerne på.! Vidste du, at Svendborg Bibliotek har et udlån på mere end en million om året

10 Åbne Biblioteker Etablering af selvbetjente lokalbiblioteker Bibliotekerne i lokalområderne har i dag kun åbent fire timer to dage om ugen. Med etablering af selvbetjente biblioteker vil servicen til borgerne i lokalområderne kunne forbedres. Inspiration og læring IT er for alle Kurser og undervisning for alle i IT-brug og -kendskab Etablere anmelderkorps blandt brugerne Inddrage borgerne i at producere indhold til hjemmesiden Udvikle formidlerrollen Nyt koncept for bogcaféerne for voksne Etablere gruppe-sms Mulighed for målrettet kommunikation Det mobile bibliotek Biblioteket indretter en campingvogn for at præsentere vores tilbud ved forskellige begivenheder og events i kommunen Danskernes digitale bibliotek Læring, markedsføring og udstilling af bibliotekets e-bøger og e- ressourcer Fremme brugen af de elektroniske bibliotekstilbud. Medielab. Vejledning i og udlån af e-bogslæsere Udvikling af bibliotekets nye hjemmeside, især omkring brugerskabt indhold Vi skal skabe rammerne for at brugerne kan berige vores hjemmeside Længere forløb omkring IT er for alle i samarbejde med borgerservice Vejledning på stedet i kommunens digitale tilbud

11 Partnerskaber Udvikle samarbejdet med de større uddannelsesinstitutioner i Svendborg Netværk med biblioteksafdelingerne på uddannelsesinstitutionerne. Erfaringsudveksling. Samarbejde med ungdomsuddannelserne Et tættere samarbejde med ungdomsuddannelserne vil understøtte elevernes læring. Børnekulturaktiviteter i Svendborg Kommune og på landsplan Fremme den videre udvikling af børnekulturaktiviteterne i Svendborg Kommune. Indgå i partnerskab med fem andre kulturinstitutioner om Minikulturel rygsæk. Professionel udvikling Morgenmadsuniversitet med temaet partnerskaber Give input og inspiration fra den aktuelle debat Opruste vores formidlerrolle, bogcafé for ansatte! Vidste du, at... du nu kan besøge Svendborg Bibliotek på din iphone

12 ! Vidste du, at... Svendborgs Biblioteker har åbent 99 timer om ugen

Biblioteket og kulturen

Biblioteket og kulturen Biblioteket og kulturen En væsentlig del af bibliotekets profil er den store palet af kulturelle arrangementer, der hele året finder sted i huset. Vores arrangementsvirksomhed prioriteres højt, spænder

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund. Virksomhedsplan 2014 Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.dk T 43 68 70 00 F 43 68 70 68 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur Fredensborg Bibliotekerne anno 2013 Model for ny biblioteksstruktur Forsideillustration: Modellen for ny biblioteksstruktur illustreres som et hus, som udgør det fulde bibliotekstilbud i Fredensborg Kommune.

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

VP15 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 2015

VP15 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 2015 VP15 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Perspektiver og handlinger 03 Strategiske perspektiver 04 Partnerskaber og samarbejder 06 OC s strategiske platform 07 Handleplanen

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bibliotekerne 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...5 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Notat Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice

Notat Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice Notat Udviklingsplan for bibliotek og borgerservice Sagsbeh.: majof & hega Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice Foto: Indgangsparti på Hjørring Bibliotek Indholdsfortegnelse:

Læs mere

NYT FRA BIBLIOTEK OG MEDIER. Den virkelige biblioteksdebat Videnskab.dk - ny videnskabsportal Bogstart på plads Nye Læselystinitiativer

NYT FRA BIBLIOTEK OG MEDIER. Den virkelige biblioteksdebat Videnskab.dk - ny videnskabsportal Bogstart på plads Nye Læselystinitiativer NYT FRA BIBLIOTEK OG MEDIER N U M M E R 2 J U N I 2 0 0 8 1 8. Å R G A N G Den virkelige biblioteksdebat Videnskab.dk - ny videnskabsportal Bogstart på plads Nye Læselystinitiativer Bliv abonnent på Nyt

Læs mere

NIVÅ MEDBORGERCENTER. bibliotek og meget mere. Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab

NIVÅ MEDBORGERCENTER. bibliotek og meget mere. Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab NIVÅ bibliotek og meget mere MEDBORGERCENTER Evaluering af Nivå Medborgercenter 2011-2012 Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab Lektiecafé og mobile fritidstilbud/fritidsmedarbejdere

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Virksomhedsplan 2009 Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk kulturforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 69 00 F 43 68 69 20 SIDE

Læs mere

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Efterår 2012 Indledning Københavns internationale vækstprofil skal styrkes yderligere

Læs mere

olebibliotek Skolebiblioteket som læringscenter - udvikling til fremtiden

olebibliotek Skolebiblioteket som læringscenter - udvikling til fremtiden Danmarks skolebiblio olebibliotek ekar arer Skolebiblioteket som læringscenter - udvikling til fremtiden Skolebiblioteket fra pædagogisk servicecenter til læringscenter Indhold På vej til at blive et læringscenter...

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING 01 INTET BIBLIOTEK UDEN PARTNERSKABER SIDE 5 Partnerskabelse i Aarhus og Roskilde 5 Hvad består Byg Partnerskaber af? 5 03 HVORFOR ER PARTNERSKABER

Læs mere

Børnene skal ha lyst til os. Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek

Børnene skal ha lyst til os. Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek Børnene skal ha lyst til os Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek 1 Indholdsfortegnelse Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek Baggrund for projektet 3 Netværk på tværs Erfaringer

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Fremtidens samarbejde

Læs mere