Årsplan Dansk 2015/2016. Uge Emne Indhold Materialer/tekster Læringsmål Slutmål. Samtaleskema udarbejdet i Ak10vet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan Dansk 2015/2016. Uge Emne Indhold Materialer/tekster Læringsmål Slutmål. Samtaleskema udarbejdet i Ak10vet."

Transkript

1 Årsplan Dansk 2015/2016 Uge Emne Indhold Materialer/tekster Læringsmål Slutmål 33 Introuge Præsentation af klasser, lærere og fag. Introtur med overnatning. Elevsamtaler med fokus på elevernes egne vurderinger af deres faglige niveau, målet med at gå i 10. klasse, deres trivsel og evt. vanskeligheder. Samtaleskema udarbejdet i Ak10vet. Få nogle gode oplevelser af, at 10. skoleår i Ak10vet bliver et godt sted at være. Test af elevernes faglige standpunkt i læsning og sprogbrug med henblik på at udarbejde individuelle læringsmål At være ung Mange noveller er bygget op omkring en central begivenhed for hovedpersonen i forhold til fx: #! Personlig udvikling #! Samfundsforhold #! Familierelationer #! Kærlighed Ungdomsproblemer Lars Holmgaard Jørgensen: Magneter Lars Kjædegaard: Mellem venner Kirsten Mølvang: Forbudt kærlighed? Rasmus Karkov: Mig, mig, mig! Derfor er nutidens unge så ubehøvlede. Rikke Danielsen: Danskerne har dårlige mobilvaner. Kunne vælge fokus og strategi for analyse og fortolkning af en novelle. Kunne definere begrebet nyere tid gennem eksempler. Kunne karakterisere hovedperson og miljøet ud fra konkrete henvisninger i teksten. At udvikle og udvide ordforråd og begrebsverden. At bruge læsningen som omverdensforståelse. At vurdere eget udbytte af det læste. Kunne forklare betydningen af, at forfatteren vælger at starte novellen i In medias res. Kunne anvende Novellecirklen i analysen. At anvende viden om litteraturens foranderlighed gennem de to årtier og om, at den afspejler den tid, den er skrevet i.! 1!

2 36-37 Essay, blog og klumme Et essay kan være som en rejse i tid, sted og sind. Forfatterens associationer er et vigtigt transportmiddel på rejsen vel at mærke associationer sat ind i en meningsfuld kontekst. Stilen er således også reflekterende. Stilen i en klumme er causerende (udtales kosserende ). At causere betyder at snakke eller at skrive let og underholdende". Ordet blog kommer oprindeligt fra weblog altså en logbog eller dagbog på nettet. Bloggen er knyttet meget tæt til den person(- lighed), som skriver den: bloggeren. Essays og klummer bliver redigeret af andre før udgivelsen, men bloggeren er sin egen redaktør og trykker selv på udgiv-knappen. Aslak Gottlieb: Hærværk Dan Turéll: En københavner i Jylland Christine Feldthaus: Grillet kælling er den zygeste form for humor Paul Joachim Stender: Gud, hvor er ateister skråsikre Linda: Det er bedst når alle er her Thomas Ambrosious: Masser af mening i MetroXpress kan du genkende de tre genrer, når du støder på dem i aviser, blade, bøger eller på nettet kan du gennemskue forfatterens hensigt og budskab i de tre genrer kan du skrive meningsfuldt og personligt i genrene ved du, hvad der er god takt og tone, hvis du blogger eller kommenterer en blog er du klar til at møde genrene ved afgangsprøven i dansk skriftlig fremstilling. 38 Studietur Studietur Studietur Studietur Studietur Reklamer Genren er velkendt for eleverne, da den indgår i deres livsstil.! Smirnoff Green Apple Twist kampagne Eleverne skal arbejde med de trykte reklamer ud fra følgende fokus-punkter: #! Reklamen i et postmodernistisk samfund med fokus på samfundsforhold og livsstil. #! Kønsdiskriminering i reklamen med fokus på firmaerne JBS og Cult. Intertekstualitet i reklamen.!! DKNY Sommersby Kan finde målgruppen for reklamen i minervamodellen Kunne argumentationsknebene. Kende til symbolik i reklamen. At demonstrere et analytisk beredskab over for andre udtryksformer. At gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler.! 2!

3 40-41 Kortfilm Oplæg til dramaturgi Efterårsferie & Obl. Brobygning Det moderne gennembrud Fokus på kortfilm og Richard Raskins syv parametre. Filmtekniske virkemidler. Fokus på dokumentarfilm. Evaluering: Quiz om kortfilmgenren Perker Habiti min elskede Grisen Sort Passager Paranoia Kende Berettermodellen og forstå dens sammenhæg med kortfilmen. Kunne nævne mindst 5 vigtige filmtekniske virkemidler. Efterårsferie & Obl. Brobygning Efterårsferie & Obl. Brobygning Efterårsferie & Obl. Brobygning Oplæg til perioden. Georg Brandes og sædelighedsfejden. Kvindelitteratur. Industrialiseringen og arbejderbevægelsen. Spørgsmålstegn ved gudsbegrebet. Malerierne som udtryksform. Erik Henningsen: Sat ud Erik Henningsen: Udvandrere paa Larsens plads Erik Henningsen: En agitator August Strindberg: Naturlige forhindringer Clara Ebbesen: Anvisning for Damer Amalie Skram: Karens Jul Herman Bang: Pernille Henrik Pontoppidan: Naadsensbrød Kunne påvise tidsperioden i billeder og tekster. Kunne anvende en analysemodel i den rette sammenhæng. Have forståelse for begge skabelsesteorier og anerkende folks forskellige opfattelser af universets tilblivelse. At iagttage og vurdere medieproduktioner. At anvende internettet og andre kommunikationsformer til søgning af oplysninger. At udtrykke sig med personlig sikkerhed og selvstændighed i overensstemmelse med situationen. Efterårsferie & Obl. Brobygning At få en forståelse for, at litteratur og billeder kan bruges i en politisk sammenhæng. At undersøge og anvende forklaringer på ord, begreber og vendinger. At foretage kritiske informationssøgninger i digitale medier. At anvende viden om litteraturens foranderlighed gennem tiden og om, at den afspejler den tid, den er blevet til i Linjefagsbrob Linjefagsbrobygning Linjefagsbrobygning Linjefagsbrobygning Linjefagsbrobygning ygning 49 Reality-TV I dette forløb skal du fordybe dig i én af de helt store tv-genrer Krimi 5 Fristet an du karakterisere tre forskellige typer af Terminsprøver! 3!

4 reality. Du kommer til at undersøge den særlige blanding af fiktion og ikke-fiktion i denne genre, og du skal se nærmere på forskellige typer af reality-programmer. Singelliv Paradise Hotel Unge: Vi er trætte af lorte-tv realitygenren kan du genkende og forstå fiktionskoder i reality-tv Du kommer også til at forholde dig til forskellige holdninger for og imod genrens etik og fremstillingsformer. Informationschef til kritiske unge: Så skift kanal kan du analysere og vurdere et realityprogram kan du forholde dig til og sagligt redegøre for etiske dilemmaer i realitygenren. 51 OSO OSO OSO OSO OSO Juleferie Juleferie Juleferie Juleferie Juleferie 1-2 Din egen levetid Mange noveller er bygget op omkring en central begivenhed for hovedpersonen i forhold til fx: #! Personlig udvikling #! Samfundsforhold #! Familierelationer #! Kærlighed #! Ungdomsproblemer Katrine Marie Guldager: Nørreport Jakobs Ejersbo: Uhuru Peak Pia Juul: Opgang Yahya Hassan: Du kommer i helvede min bror Peter Fogtdal: Den grimme kælling Kunne vælge fokus og strategi for analyse og fortolkning af en novelle. Kunne definere begrebet nyere tid gennem eksempler. Kunne karakterisere hovedperson og miljøet ud fra konkrete henvisninger i teksten. At udvikle og udvide ordforråd og begrebsverden. At bruge læsningen som omverdensforståelse. At vurdere eget udbytte af det læste. Kunne forklare betydningen af, at forfatteren vælger at starte novellen i In medias res. Kunne anvende Novellecirklen i analysen. At anvende viden om litteraturens foranderlighed gennem de to årtier og om, at den afspejler den tid, den er skrevet i.! 4!

5 3-4 Arv og Miljø Eleverne skal gennem film og tekster vurdere om, de tror, forskellige menneskers egenskaber udspringer af arv eller miljø. Hovedværk: Submarino en film af Thomas Vinterberg Bo hr. Hansen: Babyshampoo Forstå hvilken indflydelse menneskers livsvilkår kan have for den enkelte. At lytte aktivt og forholde sig til åbent til andres mundtlige fremstilling. Svend Ørnø: Frem og tilbage Forstå ordet En Mønsterbryder. At gøre rede for samspillet mellem tekst, genre, sprog, indhold og situation. At vurdere og perspektivere værdier og værdifore-stillinger i andres udsagn samt i tekster og andre udtryksformer. 5 Krimi Genrekendskab, intro til krimi, skrive en minikrimi. Arthur Conan Doyle: Skandale i Bøhmen Kunne udpege krimigenretræk i en novelle. Se afsnit af danske, norske og svenske krimier. Lave en filmanmeldelse. Niels Martinov: Den sidste barbering Anders Bodelsen: Et løb før døden Nattevagten (Film) Kunne give et fyldestgørende resume af en krimi. Kunne anvende krimigenretræk i egen novelle. Vide, hvordan man sætter et layout til en novelle op i Word. 6 Flyt Flyt hjemmefra uge Flyt hjemmefra uge Flyt hjemmefra uge Flyt hjemmefra uge hjemmefra uge 7 Vinterferie Vinterferie Vinterferie Vinterferie Vinterferie 8-9 Misbrug/Rus Mange noveller er bygget op omkring en central begivenhed for hovedpersonen i forhold til fx: #! Personlig udvikling #! Samfundsforhold #! Familierelationer #! Misbrug Hanne-Vibeke Holst: Chicken Steen Langstrup: Blod Naja Marie Aidt: Som englene flyver Kunne vælge fokus og strategi for analyse og fortolkning af en novelle. At udvikle og udvide ordforråd og begrebsverden.! 5!

6 #! Ungdomsproblemer Kunne definere begrebet nyere tid gennem eksempler. Kunne karakterisere hovedperson og miljøet ud fra konkrete henvisninger i teksten. Kunne forklare betydningen af, at forfatteren vælger at starte novellen i In medias res. Kunne anvende Novellecirklen i analysen. At bruge læsningen som omverdensforståelse. At vurdere eget udbytte af det læste. At anvende viden om litteraturens foranderlighed gennem de to årtier og om, at den afspejler den tid, den er skrevet i Lyrik - Rap Hovedgenren lyrik kan for mange unge være kedelig og svær. Vi vil med emnet vise eleverne, hvordan genren over tid har udviklet sig fra 1800-tallets lyriske kærlighedserklæringer til fædrelandet til 70 ernes kritik af forskellige samfundsproblemer og frem til de danske rappere, der har fokus på elevernes samtid i forhold til: #! Kærlighed #! Sprogbrug #! Sex, druk og stoffer Evaluering: Eleverne skal i grupper lave en raptekst, hvor de har fokus på de sproglige billeder. Der er et yndigt land Natasja: Gi mig Danmark tilbage Gnags Danmark Isam B: I Danmark er jeg født Hvid Sjokolade: Kronisk Fastelavn Den gale pose: Sådan er reglerne Malk de Koijn: kosmisk Kaos Kasper Spez: Kloak Barbie Forstå brugen af de sproglige billeder. Forstå lyrikken som en udtryksform for den enkelte og som et talerør for forskellige holdninger i samfundsdebatten. Tilegne sig lyrikkens formsprog ved at gøre det til deres eget. Give ros og positiv kritik af hinandens fremlæggelser. At udtrykke forståelse af det læste i forskellige skriftlige og mundtlige genrer. At undersøge, analysere og beskrive sproglige udtryk og forhold, herunder sprogbrug, sprogfunktioner og sprogets udvikling og etymologi. At videreudvikle oplæsning med vægt på artikulation og fortolkning. At undersøge og anvende forklaringer på ord, begreber og vendinger.! 6!

7 Tekst, billeder og gerne musikledsagelse skal medvirke i fremlæggelsen for klassen. 12 Påskeferie Påskeferie Påskeferie Påskeferie Påskeferie Sagprosa Danskere i krig og danskernes holdning til krig Den danske befolkning var ganske længe positivt stemt over for deltagelsen i krigen. Over 50 % bakkede op om dansk krigsdeltagelse. Men med over 40 dræbte danske soldater og politisk debat om formålet med krigen er tilslutningen dalet. Armadillo Janus Metz, 2010 Politikken fakta serie: 1: Kompagniet der var omringet af Taleban 2: Bønderne ved Armadillo var ikke til at stole på Kan bruge sin samfundsfaglige viden i en medietekst. Kan bruge sit skriftsprog i forskellige genrer. 16 Emnetræknin g og synopsearbej d Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen udtalte i nytårstalen fra 2011, at de danske kampstyrker skal være ude af Afghanistan i 2014, men at Danmark fortsat skal bidrage til genopbygning og sikkerhed i landet. Evaluering: Avisuge i uge 46 3: Det var en dag jeg gerne ville have revet ud af kalenderen 4: Kørte spidsrod mellem Talebans bomber 5: Det sidste der blev slukket Kan lave avislayout i et Word dokument. Kan bruge nyhedskriterierne. At kunne tage del i emne-og paneldiskussioner. At kunne argumentere, dokumentere og begrunde forskellige forhold i teksten. At kunne foretage en kritisk informationssøgning. At kunne tage notater og referere. Emnetrækning og synopsearbejd Emnetrækning og synopsearbejd Emnetrækning og synopsearbejd Emnetrækning og synopsearbejd 17 Skriftlighed Skriftlighed Skriftlighed Skriftlighed Skriftlighed! 7!

8 18-19 Skriftlige prøver og synopsearbej de Skriftlige prøver og synopsearbejde Skriftlige prøver og synopsearbejde Skriftlige prøver og synopsearbejde Skriftlige prøver og synopsearbejde Forberedelse til mundtlige prøver Forberedelse til mundtlige prøver Forberedelse til mundtlige prøver Forberedelse til mundtlige prøver Forberedelse til mundtlige prøver! 8!

Uge Emne Indhold Materialer/tekster Læringsmål Slutmål

Uge Emne Indhold Materialer/tekster Læringsmål Slutmål Årsplan for dansk Ak10vet 10. D og 10. P skoleåret 2013/14 Uge Emne Indhold Materialer/tekster Læringsmål Slutmål 33 Introuge Præsentation af klasser, lærere og fag. Introtur med overnatning. Få nogle

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 9 klasse De humanistiske fag:dansk, Engelsk, Tysk, Historie, Kristendom, Samfundsfag Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur

Læs mere

Læseplan for dansk, sprog I, 1. - 7. klasse (overbygningen), inklusive udvidet kursus i 6. & 7. klasse

Læseplan for dansk, sprog I, 1. - 7. klasse (overbygningen), inklusive udvidet kursus i 6. & 7. klasse Europaskolerne Ref: 2008-D-371-da-4 Orig.: DA Læseplan for dansk, sprog I, 1. - 7. klasse (overbygningen), inklusive udvidet kursus i 6. & 7. klasse GODKENDT AF EUROPASKOLERNES ØVERSTE RÅD DEN 15. OG 16.

Læs mere

Prøver - Evaluering Undervisning

Prøver - Evaluering Undervisning Prøver - Evaluering Undervisning Dansk Maj juni 2014 Ved læringskonsulenter Pernille Tjellesen og Jette Henriksen 1 Indholdsfortegnelse Forord 4 Læsning og retskrivning 4 Retskrivning 4 De klassiske staveproblemer

Læs mere

Årgangsårsplan for 7, y Skoleåret 2012-2013 Lærerteam: JA, JO, TJ, SB, AM, LH, SH

Årgangsårsplan for 7, y Skoleåret 2012-2013 Lærerteam: JA, JO, TJ, SB, AM, LH, SH Årgangsårsplan for 7, y Skoleåret 2012-2013 Lærerteam: JA, JO, TJ, SB, AM, LH, SH 7. klasserne er dannet efter to introuger med principper om at tilstræbe en ligelig fordeling af fagligt, praktisk og socialt

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015

Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015 Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015 GJ Glamsbjerg Fri- og Efterskole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Indledning Formål Værdigrundlag Vedtægter Se www.gfeskole.dk De fysiske rammer 3 Eleverne 4 Dagsrytme

Læs mere

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen Læseplan for faget dansk Indledning Faget dansk er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. til 9. klasse. Undervisningen

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Dansk er vores modersmål, og dansk er et sprog vi værner om. Vi ser det som vores mål, at vi gør eleverne så dygtige, som deres evner forudsætter. Vort endelige

Læs mere

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Der undervises i dansk på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:! Det talte sprog (lytte og tale)! Det skrevne sprog (læse

Læs mere

Undervisningsplan med slut og delmål

Undervisningsplan med slut og delmål Undervisningsplan med slut og delmål Østskolen tilbyder undervisning inden for følgende fagrække: Humanistiske fag: Dansk på 1 1o klassetrin Engelsk på 1 1o klassetrin Tysk på 1 1o klassetrin (ikke færdig)

Læs mere

INTROUGE PROJEKTUGER FERIE Uge Emne Dansk/Historie Sprog. Matematik og Naturfag. Lejr, møder m.m.

INTROUGE PROJEKTUGER FERIE Uge Emne Dansk/Historie Sprog. Matematik og Naturfag. Lejr, møder m.m. INTROUGE PROJEKTUGER FERIE Uge Emne Dansk/Historie Sprog og Lejr, møder m.m. Generelt: I nedenstående boks har vi prøvet at beskrive og forklare nogle af de rutiner, arbejdsgange og metoder, vi bruger

Læs mere

Forfatterportræt Forløbsvejledning

Forfatterportræt Forløbsvejledning Forfatterportræt Forløbsvejledning Af Tatjana Novovic Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau 3. 4.

Læs mere

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er:

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Undervisningsplan for faget Dansk: Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale) Det skrevne sprog (læse og skrive)

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2013/14 Dansk

Årsplan Skoleåret 2013/14 Dansk Årsplan Skoleåret 2013/14 Dansk Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 13/14. Skolens del og slutmål følger folkeskolens "fællesmål" 2009. Årsplan dansk 1. klasse 2013-2014, klasselærer

Læs mere

Tema: Dem og os Vores Fælles Fremtid

Tema: Dem og os Vores Fælles Fremtid FÆLLES: FREMTID Tema: Dem og os Vores Fælles Fremtid Målgruppe 7. - 9. klasse Tema: Dem og os FÆLLES: FREMTID 1. RETORIKKEN OMKRING DEM OG OS Når vi skaber en fælles identitet spejler vi os ofte i de andre.

Læs mere

2010-11. 9. klasses årsplan. Turen går til Beitostølen

2010-11. 9. klasses årsplan. Turen går til Beitostølen 2010-11 9. klasses årsplan Turen går til Beitostølen HJ, HL, JØ, KS OG TT Rønbækskolen 27-08-2010 Samarbejdsaftale for 9. årgang 2009/10 Teamet: Teamet består af JH, HL, JØ, KS og TT Forventninger: Vi

Læs mere

Indholdsplan for Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole 2013-14

Indholdsplan for Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole 2013-14 Indholdsplan for Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole 2013-14 Indhold SKOLEN OVERORDNET... 3 Formål og værdigrundlag... 3 Kommentar... 4 Vedtægter... 4 SKOLEN PRAKTISK... 8 Årskalender... 8 Flyttedage...

Læs mere

Årsplan for dansk i 2.årgang Merete Kornbech, VNIF

Årsplan for dansk i 2.årgang Merete Kornbech, VNIF Trinmål for faget dansk efter 2. klasse Det talte sprog Årsplan for dansk i 2.årgang Bruge talesproget til samtale og samarbejde Fortælle, hvad du er optaget af (egne oplevelser). Udtrykke dig i genrer

Læs mere

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Undervisningsplaner Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Dansk, herunder morgensang Delmål Efter 2. klassetrin Det talte sprog - bruge

Læs mere

Faglig dokumentation Inspirationsskrift Almen voksenuddannelse april 2013

Faglig dokumentation Inspirationsskrift Almen voksenuddannelse april 2013 Inspirationsskrift april 2013 Forord... 3 og avu-reformen... 5 Faglig Dokumentation et næbdyr?... 8 Dansk... 14 Basis... 14 Eksempel 1 - Skriveproces og interview... 14 Eksempel 2 - Ordklasser og genrer...

Læs mere

ANALYSEMODEL TIL ROMAN OG NOVELLE

ANALYSEMODEL TIL ROMAN OG NOVELLE ANALYSEMODEL TIL ROMAN OG NOVELLE HUSK!!!! BRUG DIN TEKST HENVIS TIL DEN SKRIV VIGTIGE TING I MARGEN UNDERSTREG NOGET DU SYNES ER VIGTIGT!!! Præsentationspunkter o Tekstens titel og forfatter o Tekstens

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Handleplan for læsning Gug skole

Handleplan for læsning Gug skole qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Handleplan for læsning Gug skole

Læs mere