Afd Sammenlægning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afd. 28-30 - Sammenlægning"

Transkript

1 AAB Afd Brugervejledning Afd Sammenlægning BEBOERVEJLEDNING OM DRIFT & VEDLIGEHOLDELSE - ved ibrugtagning efter endt ombygning/renovering af lejligheden Indhold: - Malede overflader - Ophængning - Vinduer - Terrassedør - Emhætte i køkken - Trægulve - Gulv- / Vægfliser i bad - Afløb i bad - Dør til WC- / Badrum - Blandingsbatteri i bad - Ventilation - Termostater - Røgalarm - Belysningsarmatur i WC/Bad - HPFI afbryder Oktober 2011

2 Beboervejledning MALEDE OVERFLADER Type/farve/glans Loft i entre : Plastgrunder med plastvægmaling NCS S 0500-N, glans 5. Hvid Loft i bad: Plastgrunder akrylplastmaling NCS S 0500-N, glans 25. Hvid Træværk: Plast-akrylgrunder plastemajle RAL 9010, glans 50. Hvid Radiatorer: Plast-akrylgrunder med plastemajle RAL 9010, glans 50. Hvid Alle rør: Plast-akrylgrunder med plastemajle RAL 9010, glans 50. Hvid OPHÆNGNING Lofter I badeværelse og entre er der nedhængte lofter. Ved ophængning i disse lofter anvendes gips rawplugs. Max 25mm. Vægge Der må ikke bores i flisevægge i bruseområdet og på gulve i badeværelserne af hensyn til de bagvedliggende installationer og fugtmembraner. Ønsker man at opsætte noget på fliserne i bruseområdet, anbefales det at de klæbes op. Hvis man vil hænge noget op på de øvrige vægge i badeværelset, skal der bruges rawplugs velegnet til letbeton og massiv sten. Max 50mm. Der fyldes silicone i det borede hul, før rawpluggen isættes. På denne måde bibeholdes fugtmembranen. OBS! Det er ikke tilladt at bore i badeværelsesvæggen mod nabo. I tvivlstilfælde skal ejendomskontoret kontaktes. Ved fraflytning skal eventuelle huller og beskadigede fliser reetableres, så det svarer til samme stand som modtaget badeværelse. Ved reetablering af flisefuger anvendes Mira Project (lysegrå) til udfyldning af huller. Side 2 af 14

3 AAB Afd VINDUER Sidehængt vindue Sidehængte vinduer er hængslet i vinduets sideramme og karm med pulverlakerede nothængsler. Vinduet har 2 stillinger. Det inderste hul er til lukning af vinduet, mens det yderste hul er en ventilationsstilling, der i siden giver en åbning på 1-2 cm. Sikkerhedsslutblikket, som er godkendt af forsikringsselskaberne, kan løbende justeres til det rette lukketryk gennem vinduets levetid. Vinduet er udstyrret med en børnesikring i toppen, som skal afsikres for at åbne helt. Sikkerhedsslutblik Børnesikring Bremsen i rammens underside gør det muligt at holde rammen fast i en vilkårlig ventilationsstilling, fra ca. 5 cm til 90. For at låse vinduet fast i ventilationsstilling skal håndtaget drejes til lukkestilling, mens vinduet er åbent. Oktober 2011 Side 3 af 14

4 Beboervejledning TERRASSEDØR Terrassedør og terrassehalvdør Terrassedøre kan være indadgående eller udadgående dør, der er udført som rammedøre med ruder og evt. fyldning. Døren lukkes og der løftes op i håndtaget, hvorved døren trækkes til og lukker helt tæt, herved undgås kulde og træk. Slutblikkene har 2 stillinger. Det inderste hul er til lukning af døren, mens det yderste hul er en indbrudshæmmende ventilationsstilling, der i siden giver en åbning på 1-2 cm. Bremsen i rammens overside gør det muligt at holde rammen fast i en vilkårlig ventilationsstilling, fra ca. 5 cm til 90. Forsøg aldrig at lukke døren når friktionsbremsen er aktiveret. Side 4 af 14

5 AAB Afd EMHÆTTE I KØKKEN Rengøring af fedtfilter og spjæld Filteret tages ud ved at trykke på de to filtergreb og trække nedad. Emhættens filter skal rengøres i varmt vand tilsat fedtopløseligt middel, fx opvaskemiddel eller salmiakholdigt rengøringsmiddel. Filteret tåler maskinvask i opvaskemaskine. Hyppigheden af filterrengøringen afhænger af, hvor ofte emhætten er i drift. Når filteret udtages for rengøring, skal emhætten samtidig rengøres indvendigt. Specielt skal spjældarrangementet rengøres med et fedtopløsende rengøringsmiddel. 11 W lysstofrør Afmontering af lysafdækning foregår ved et let nedad gående træk. Derefter kan lysstofrøret (lavenergi) trækkes ud af fatningen. Soft Indbygningsemhætte med elektrisk timer Soft betjenes via touch panelet på emhættens front. Der er konstant udsug i emhætten ved grund ventilation. Forceret ventilation anvendes ved madlavning, hvor der skal ekstra sug til. Oktober 2011 A: Tryk for tænd/sluk af lys B: Tryk for skift mellem grund- og forceret ventilation C: Grøn driftslampe lyser ved forceret ventilation Side 5 af 14

6 Beboervejledning TRÆGULVE Lejligheden indeholder både nye og gamle gulve. Disse gulve er begge overfladebehandlet med en vandbaseret mat klar lak og kræver ens rengøring og vedligeholdelse. Rengøring Til daglig er det nok at støvsuge, feje eller tørmoppe gulvet, for at fjerne sand og andre partikler, som kan ridse overfladen. Husk også store og velfungerende måtter ved yderdøre, samt filtbeskyttelse under møbelben, for at undgå ridser. Brugsanvisning: - Laksæbe blandes med lunkent vand i forholdet iht. producenten. - Gulvet vaskes i træets længderetning med opvredet gulvklud. - Al overskydende vand aftørres med opvredet klud. Gulvet må ikke efterlades vådt. - Gulvet skal nu tørre. Side 6 af 14

7 AAB Afd GULV-/ VÆGFLISER I BAD Rengøring I badeværelse kan der dannes grå / hvide kalkbelægninger på vægfliser og gulvklinker. Disse belægninger opstår som følge af vandets høje kalkindhold, blandet med sæbe og badeolier. Disse belægninger kan kun undgås ved omhyggelig aftørring efter brug og regelmæssig rengøring. Rengøring foretages med et surt rengøringsmiddel (ph værdi 2,0-3,0). Det anbefales at man bruger almindeligt kalkfjerningsmiddel evt. Ajax universal rengøring, som rengøringsmiddel i bad. OBS! Stærkt syreholdige kalkfjerningsmidler må aldrig anvendes, da disse midler ætser flisefugerne og medfører vanskeligere rengøring samt utætte fuger. Ved defekte fuger kontaktes ejendomskontoret. Oktober 2011 Side 7 af 14

8 Beboervejledning AFLØB I BAD Normal drift Blücher Domestic gulvafløb i rustfrit stål har en let demonterbar vandlås med høj selvrensningsevne. Ved forekomster af mange urenheder kan det blive nødvendigt at rense vandlåsen med passende interval. Rengøring - Ristens skruer løsnes (2 eller 3 skruer). Fjern rist og løft vandlås op. - Rengør vandlås med rengøringsmiddel efter behov. - Sørg for at vandlåsens pakning er smurt med glidemiddel. Monter vandlåsen ved et let tryk og vridning af afløbets stopring. Sørg for at vandlåsens pakning slutter godt til afløbet for at undgå lugtproblemer. - Ilæg rist og monter skruerne. Rist Løft vandlås Side 8 af 14

9 AAB Afd DØR TIL WC- /BADRUM Vedligeholdelse Hængsler og låse skal efterses minimum en gang årligt og om nødvendigt justeres og smøres. Rengøring Dørpladerne med laminat overflader kan rengøres med almindelige rengøringsmidler ved afvaskning og aftørring. Stærke kalkpletter (fra udtørret vand) kan vaskes bort med vand tilsat 10% eddike- eller citronsyre. Graffiti, klistermærker eller tusch m.m. på dørpladernes laminat overflader, kan fjernes med acetone, benzin eller lignende. En afrensning med opløsningsmidler, skal altid afsluttes med en afvaskning med vand. OBS! Opløsningsmidler og lignende må ikke anvendes på alu.karme med pulverlakerede overflader. Anvend aldrig ståluld, skurepulver eller andre rengøringsmidler med slibende effekt, da dette medfører slibepletter og ødelægger dørenes overflader. Der må aldrig anvendes højtryksrenser til rengøring af dørpladerne, da dette kan medføre at kantbeklædningen på dørpladerne bliver rykket af og ødelagt. BLANDINGSBATTERI Du rengører blandingsbatteriet ved jævnligt at tørre det af med en blød ren klud efter brugen. Snavs eller kalkaflejringer på blandingsbatteriet fjernes med eddike eller en svag opløsning af eddikesyre. Blandingsbatteriet skal rengøres med neutrale eller milde basiske (ph 6-9) flydende rengøringsmidler. Lad rengøringsmidlet virke et kort stykke tid, og skyl så blandingsbatteriet af med vand. Perlator Blandingsbatteriet er udstyret med en perlator, som sparer på vandet. Denne kan med fordel renses for kalkrester efter behov. OBS! Blandingsbatteriet må ikke rengøres med stærke syrer (saltsyre eller midler der indeholder klorholdige kemikalier) eller skuremidler. Spørg din nærmeste VVS-forhandler for yderligere vejledning. Oktober 2011 Side 9 af 14

10 Beboervejledning VENTILATION Der er monteret ventilation i lejligheden for at skabe et bedre og behageligt indeklima. Indblæsning og udsugningskanalerne er placeret henholdsvis i gang, badeværelse og i køkkenet. Indblæsning Indblæsningskanalen ser ud som på billedet og blæser frisk luft ind i lejligheden. Udsugning Udsugningskanalen på toilettet ser ud som på billedet og suger den fugtige luft væk fra badeværelset. OBS! Kanalerne må IKKE tildækkes og ej heller justeres på. Rengøring Ventilations ventilerne rengøres med en fugtigt opvredet klud med f.eks Ajax universal rengøring. Side 10 af 14

11 AAB Afd TERMOSTATER Indstilling Trin 3 svarer ca. til 20 C, trin 2 ca. 12 C og trin 4 ca. 23 C. Flere termostater i samme rum bør stå på samme trin. Det giver samme temperatur, og det er mest økonomisk. OBS! Er der tilpas varmt i rummet, men radiatoren føles kold, betyder det kun, at termostaten fungerer som den skal. Den åbner nemlig kun for varmen, når der ikke er nok varme fra andre kilder, såsom solen, belysning eller el-apparater. Dæk ikke føleren til. Enhver termostat åbner og lukker efter temperaturen omkring føleren. Den må derfor ikke sidde gemt bag et gardin, møbel eller lignende. Oktober 2011 Side 11 af 14

12 Beboervejledning RØGALARM Rengøring Rengør alarmen regelmæssigt, især hvis den er placeret i støvede områder. Anvend det smalle mundstykke til støvsugeren for at fjerne støv, insekter og spindelvæv fra sider og dæksel åbninger, hvor røg og varme kan komme ind i detektoren. For at rengøre dækslet aftørres dette med en fugtig klud. Eftertør dækslet med en tør og fnugfri klud. OBS! Overmal aldrig alarmen. Backup-up batteri 230V optisk røgalarm med udskifteligt 9V Alkaline batteri. Når batteriet skal skiftes, vil røgalarmen afgive en alarm tone. Drej dæksel og skift batteri Batteri Side 12 af 14

13 AAB Afd BELYSNINGSARMATUR I WC/BAD Lampen i badeværelset er velegnet til vådrum hvor der forekommer en vis mængde fugt. Lampen er monteret direkte på væggen og centreret over spejl og vask. Lyskilde: 1 stk. T5 1x14W (lysstofrør) Lysstofrøret er udstyret med glimtænder, også kaldet starteren. Denne sikrer en hurtig og jævn tænding af lysstofrøret. Oktober 2011 Side 13 af 14

14 Beboervejledning HPFI AFBRYDER Test din HPFI-afbryder Alle husstande bør teste deres HPFI-afbryder mindst én gang om året. En god huskeregel er at teste sin HPFI-afbryder, når vi går over til sommer- og vintertid: - Tryk på prøveknappen, som er mærket med "T". - Hvis en HPFI-afbryder ikke kobler ud første gang, du trykker på prøveknappen, skal du kontakte boligforeningen. HPFI-afbryderen er placeret inde i din installationsskakt. Side 14 af 14

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Drift- og vedligeholdelsesmanual for: Munkeengen, Hillerød 1013/03.09. din badekabine leverandør

Drift- og vedligeholdelsesmanual for: Munkeengen, Hillerød 1013/03.09. din badekabine leverandør Drift- og vedligeholdelsesmanual for: Munkeengen, Hillerød 1013/03.09 din badekabine leverandør Tillykke med dit nye Badeværelse..! Bad Element ApS er din præfabrikerede badekabine leverandør med mere

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Vedligeholdelsesguide. Lang levetid til din altan

Vedligeholdelsesguide. Lang levetid til din altan Vedligeholdelsesguide Lang levetid til din altan Tillykke med din nye altan Har du ikke haft altan før, kan du roligt se frem til de mange glæder, som en altan giver. Har du fået udskiftet din eksisterende

Læs mere

Vær god ved gode møbler

Vær god ved gode møbler Vær god ved gode møbler Vær god ved gode møbler er udarbejdet af Dansk Møbelkontrol, der som frivillig kontrolordning for førende danske møbelproducenter har til formål at fremme produktionen af kvalitetsmøbler

Læs mere

INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014

INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014 INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014 Trinvis guide til korrekt installation af dit nye køkken Denne brochure er din guide til selv at forberede og installere dit nye køkken. Her får du tips og idéer,

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Getacore. ... kvalitet hele vejen igennem. Juni 2010 DK

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Getacore. ... kvalitet hele vejen igennem. Juni 2010 DK Montering Vedligeholdelsesvejledning Getacore... kvalitet hele vejen igennem Juni 2010 DK Transport Inden montage Tillykke med din nye Getacorebordplade fra Horn Bordplader A/S For at få størst mulig glæde

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK Varde Thurø 11 Installations og Brugervejledning 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK 1 2 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige

Læs mere

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 10/20/30 20B/30B www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

Vejledning om indbrudssikring af private hjem. April 2012 Energistyrelsen

Vejledning om indbrudssikring af private hjem. April 2012 Energistyrelsen Vejledning om indbrudssikring af private hjem April 2012 Energistyrelsen 1 Energistyrelsen Tekst: Indholdet er udarbejdet af DBI - Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, Sikringsafdeling 1. udgave,

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Indhold 1. Indhold. Farvekort emaljer Farvekort bundmaling

Indhold 1. Indhold. Farvekort emaljer Farvekort bundmaling DEN LILLE SØSTÆRKE Indhold 1 Før du maler Hvornår kan jeg male?........... 3 Ventilation...4 Fjernelse af gammel maling....... 4 Affedtning og rengøring...5 Slibning...6 Spartling...8 Udregning af malingsareal....9

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Brugervejledning. Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Brugervejledning. Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10 DA IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Brugervejledning Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10 Læs brugervejledningen grundigt igennem, før du tager produktet i brug. Brugervejledningen skal opbevares et sikkert

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D BRUGSANVISNING DA -D Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 20 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012.

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Den praktiske side af sondemad i hjemmet Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Bliv tryg ved sondemad Denne brochure indeholder information om de mere

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

BORDPLADER, VASKE OG BLANDINGSBATTERIER Produktguide

BORDPLADER, VASKE OG BLANDINGSBATTERIER Produktguide 28_014 BORDPLADER, VASKE OG BLANDINGSBATTERIER Produktguide Det er måske ikke alle produkter, som er vist her, der kan købes i varehuset. Kontakt en medarbejder, eller gå ind på IKEA.dk og få flere oplysninger.

Læs mere