Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes"

Transkript

1 DataHub Læs her tidligere nyheder på Ninas blog - En ugentlig opdatering om sidste nyt i projektet for markedets aktører 11. marts 2011 JHH Status for netvirksomheder Status for elleverandører Nyheder uge 43 Spørgeskema oktober 2011 Vi er nu klar med resultaterne for oktober måneds spørgeskemaundersøgelse. Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes besvarelser. Indmelding af stamdata: Krav til disponentnavn Energinet.dk har fået en del spørgsmål, som relaterer sig til forskrift I's bestemmelser om stamdata for målepunkter. Spørgsmålene har primært drejet sig om de præcise krav til disponent navne m.v. 1/28

2 Hermed en oversigt: For juridiske enheder skal I angive netop den juridiske enhed, som har ret til at disponere over målepunktet (dvs. indgå aftaler om leverandørskift mv.). Her må kun angives 1 disponent - Disponent1. For privat personer har Energinet.dk valgt ikke at stille krav til, præcis hvordan disponentnavnet er angivet. Dvs. vi accepterer at disponent 1 kan være: - Sofie Sørensen og Lars Jensen i disponent 1 - Hr og Fru Jensen i disponent 1 - Sørensen, Sofie i disponent 1 og Jensen, Lars i disponent 2 - Sofie Sørensen i disponent 1 og Lars Jensen i disponent 2 Vi anbefaler den sidste løsning, men har udelukkende et krav om at disponent 1 og 2 kun må være 35 karakterer. Vi opfordrer endvidere til at I i datavaskprocessen så vidt muligt sikrer, at den sidste model benyttes. I bør i øvrigt være opmærksomme på, at vi forventer, at en fremtidig nordisk løsning vil lægge op til udelukkende at have 1 disponent for et målepunkt, og at denne ene disponent kun kan være 1 person (dvs slut med Hr og Fru Jensen som disponent 1) Desuden kan oplyses, at CVR-nr ikke må bruges i kombination med Disponent navn 2, Fødselsdato 1 og Fødselsdato 2. Ekstra indlæg onsdag den 26. oktober 2011 Udskydelse af åbning for migreringsapplikation Logica har haft problemer med at gennemføre sine egne systemtest af migreringsapplikationen, hvorfor vi ikke har kunne godkende systemet til overtagelse. Logica har nu udarbejdet en ny tidsplan for migreringssystemet, og overtagelsesprøven er planlagt til uge 45 med en efterfølgende idriftsættelse i uge 46, hvor it-leverandørerne kan begynde deres test. 2/28

3 Udskydelsen vil muligvis have betydning for milepæle og tidsplan for testmigrering og migrering. Ekspertgruppen for migrering mødes snarest for at diskutere dette, og vi vil derefter melde officielt ud med eventuelle ændringer. Informationsmøder flyttes På baggrund af ovenstående udskydelse af åbningen for migreringsapplikationen vælger vi at rykke informationsmøderne en måned, hvilket vil sige, at de i stedet vil blive afholdt i december. Introduktion og visning af migreringsapplikationen er hovedtemaet for møderne, og der er derfor vigtigt, at vi kan vise det korrekte skærmbillede på møderne. I forbindelse med at datoerne rykkes vil vi bede jer om endnu en gang at gå ind og tilmelde jer på de ønskede møder. De nuværende tilmeldinger vil ikke blive flyttet til de nye datoer, da det ikke er sikkert, at alle kan på de respektive dage. De nye datoer er: Den 7. december - Aalborg Den 8. december - Fredericia Den 14. december - Sorø Invitationer følger snarest. Nyheder uge 42 Spørgeskema oktober 2011 I dag (fredag den 21. oktober 2011) er det absolut sidste chance for at udfylde spørgeskemaet vedrørende DataHub for oktober måned. Langt de fleste af jer (90 %) har allerede svaret, og det skal I have mange tak for. Det er en virkelig flot besvarelsesprocent! Vi regner med at offentliggøre de samlede resultater her på hjemmesiden senest onsdag i uge 43, når vi har fået de sidste svar ind og har behandlet dem. Uden at løfte sløret alt for meget, kan jeg dog allerede nu sige, at der tegner sig et godt billede af fremdriften. Det er dejligt at se, at vi er i fuldt sving. 3/28

4 Vi er klar over, at der bliver knoklet meget hårdt i mange virksomheder for både at nå det daglige arbejde og projektet på samme tid. Der er mange opgaver, der skal klares, men vi er sikre på, at vi med fælles hjælp kan nå målet. Åbning for migreringsapplikationen I den kommende uge er der møde i migreringsgruppen. Efterfølgende vil vi udsende nærmere information omkring applikationen Nyheder uge 41 God start for spørgeskemaet I skrivende stund har ca. 60 % af jer svaret på oktober måneds spørgeskema, og mange har også indsendt både organisationsplan og plan for datavask. Det skal I have rigtig mange tak for! Det betyder meget for både os og jer, at vi har et klart billede af, hvordan vores fælles projekt kører. Vi regner med, at vi i løbet af uge 42 (når de sidste besvarelser er kommet ind) er klar til at vide resultaterne af oktobers spørgeskema ude på DataHub hjemmesiden. Resultaterne vil blive vist dels som en samlet sum opdelt på netvirksomheder og elleverandører og dels som en opsplitning i relevante fokusområde. Der vil desuden blive lagt en udførlig beskrivelse og vejledning af resultatvisningen ud. Endnu en gang rigtig mange tak for jeres hjælp! Ekstra indlæg tirsdag den 11. oktober 2011 Overbliksbillede: spørgeskema I fredags udsendte vi spørgeskema vedrørende fremdrift i DataHub-projektet til alle netvirksomheder og elleverandører i elmarkedet. En samlet oversigt over alle spørgsmålene kan ses i pdf-format i menuen til højre. Vær opmærksom på, at pdf-filen indeholder alle de spørgsmål, som netvirksomhederne er blevet præsenteret for. Ikke alle spørgsmål er relevante for elleverandørerne, og de fremgår derfor ikke af de udsendte spørgeskemaer. 4/28

5 Informationsmøde med IT-leverandører afholdt den Der blev mandag den 10. oktober 2011 afholdt et informationsmøde om DataHub projektet på Hotel Trinity ii Fredericia. IT leverandørerne var mødt talstærkt op, og der var god spørgelyst til opgaverne i projektet. Præsentationen fra mødet kan ses i menuen til højre. Nyheder uge 40 Udsendelse af spørgeskema Som jeg skrev i et ekstra blogingdlæg i tirsdags, udskød vi udsendelsen af det første spørgeskema ca. en uge. Nu er skemaet klar, og vi har valgt at tage forskud på glæderne ved allerede at foretage udsendelsen i dag kl. 14, frem for at vente til på mandag. Spørgeskemaet for oktober indeholder spørgsmål om opstart af projektet, datavask og gennemgang af forretningsprocesser sammen med jeres it-leverandør. Det tager ca. 5 minutter at besvare skemaet og vil være til stor hjælp både for os og for jer i forhold til at måle fremdriften i projektet som helhed. Så på forhånd tak, fordi I tager jer tid til at udfylde spørgeskemaet. Åbning for migreringsapplikationen Logica er i fuld gang med at teste migreringsapplikationen, og vi forventer, at vi hos Energinet.dk kan foretage overtagelsesprøverne snarest. Ekstra indlæg, tirsdag den 4. oktober 2011 Det var annonceret, at I skulle have modtaget det første spørgeskema vedrørende DataHub - projektet i går. Vi valgte dog at udskyde udsendelsen en uge, da vi gerne vil have vores styregruppe til at kaste et blik på skemaet, inden det bliver endeligt offentliggjort. I vil derfor først få spørgeksemaet tilsendt på mandag den 10. oktober Nyheder fra uge 39 5/28

6 Åbning for migreringsapplikationen Det er endnu ikke lykkedes Logica, at gøre migreringsapplikationen klar til aflevering. Derfor står vi i øjeblikket overfor en ca. 14 dages forsinkelse i forhold til åbningen for migreringsapplikationen ud mod jer som brugere. De 14 dage skal bruges på: - at Logica får testet applikationen igennem, og afleveret til Energinet.dk - at Energinet.dk gennemfører yderligere tests, samt laver de nødvendige opsætninger før idriftsættelsen Vi vil selvfølgelig holde jer opdateret om udviklingen i testforløbet i næste uges blog. Vi forventer ikke, at forsinkelsen vil få indflydelse på den overordnede tidsplan for aktørernes og Energinet.dk's projekt. Nyheder fra uge 38 Opdaterede dokumenter vedr. datamigrering Der er blevet lagt opdaterede datamigreringsdokumenter på hjemmesiden. En del af opdateringen vedrører 1. milepæl, hvor det er blevet besluttet, at Energinet.dk udsender et fast migreringsbrugernavn og password til migreringsbrugerne. Tidligere stod der i notatet, at netvirksomheden skulle indsende en formular med ønske om brugernavn. Med dette brugernavn får I kun tildelt rollen "migrering", og adgangen vil derfor blive lukket, når migreringen er afsluttet. Hvis I ønsker oprettelse af flere bruger, kan dette naturligvis også lade sig gøre. Brugernavn og password vil blive udsendt senest den 15. oktober. Opdateringer: I alt er fire dokumenter gjort tilgængelige: "Migreringsstrategi og plan" i en opdateret version "Migreringsstrategi og plan - B", som viser ændringerne fra sidste version af dokumentet til denne "Migration DataFields", som viser filformaterne "Migration ValueList", der er en liste over alle aktører med GLN nummer og CVR nummer. De fire dokumenter ligger i højre side af hjemmesiden. 6/28

7 Vær opmærksom på, at den detaljerede beskrivelse af aktiviteterne omkring idriftsætning endnu ikke er komplet. Der vil derfor komme en yderligere opdatering af notatet senere. Nyheder fra uge 37 Migreringsstrategi og -plan - Ny version Ny version af migreringsstrategien samt nye versioner af Migration Datafields og Migration Valuelist er nu tigængelige i højre side af denne menu. Spørgeskema rundsendes snart Vi er i fuld gang med at planlægge, hvordan vi på den mest enkle og præcise måde kan følge fremgangen i projektet. Som tidligere nævnt, sender vi månedligt et spørgeskema ud (startende i oktober 2011), hvor vi gerne vil have jeres tilbagemelding på, hvor langt I er med jeres projekt i forhold til tidsplanen. Repræsenterer I flere virksomheder, vil I skulle udfylde en besvarelse for hver af disse, ligesom I også skal udfylde et skema for hver af jeres funktion som netvirksomhed og elleverandør. Det kan måske forekomme omstændeligt, men vi har forsøgt at holde spørgeskemaerne enkle, for at minimere arbejdet med denne opgave mest muligt. Hver måned vil vi fokusere på relevante emner i tidsplanen. Eksempelvis vil fokuspunkterne for oktober måneds spørgeskema være "Projektstart", "Datavask" og "Forretningsprocesser". Disse fokuspunkter vil afspejle resultaterne af månedens rundspørge, og vil blive offentliggjort på Her viser vi for hvert enkelt fokuspunkt med en rød/grøn farvemarkering, hvor mange der eksempelvis er gået i gang med datavasken (grøn), og hvor mange der endnu ikke er påbegyndt (rød). Visningen vil være set over alle virksomheder som en helhed og ikke en angivelse af hver enkelt virksomheds resultat. 7/28

8 Opfølgning på egne resultater Hver måned vil I efter endt besvarelse af spørgeskemaet modtage en statusmail fra os, hvor jeres egen virksomheds resultater vil fremgå. Vær opmærksom på, at der ved nogen af spørgsmålene kræves, at I indsender dokumentation for jeres besvarelse, for at I kan få en "grøn" markering. Eksempelvis spørger vi jer i oktober, om I har etableret et projekt til håndtering af den fulde implementering af DataHub. Spørgsmålet er et Ja/Nej-spørgsmål, men for at få en grøn markering, skal I indsende jeres projekts organisationsdiagram til os. Et eksempel på et projekt organisationsdiagram kan ses í dokumentet "Projektstruktur" (i faktaboksen i højre side). Mere information Vi vil snarest offentliggøre samtlige måneds fokuspunkter her på hjemmesiden. Desuden vil der også være en klar beskrivelse af, hvordan jeres "rød/grøn" resultater fremkommer. Sammen med spørgeskemaet får i desuden en informationsmail, som kort opridser omfang og fremgangsmåde. Nyheder fra uge 36 Husk tilbagemelding om valg af tidsplan Husk at I senest på torsdag den 15. september skal melde tilbage til om I ønsker at benytte jer af den udsendte standardtidsplan i jeres DataHub-projekt, eller om I følger en egen intern tidsplan. Vælger I at følge jeres egen tidsplan, skal den som minimum indeholde de samme aktiviteter som den plan, der er udsendt af Energinet.dk, og en kopi af planen skal sendes til senest den 15. september. Nyheder fra uge 35 Identifikation af målepunkter Det er tidligere blevet besluttet, at alle målepunkter (både ved håndtering af måledata og andre forretningsprocesser) skal indsendes med et GSRN nummer som ID, når DataHub'en går i drift til oktober Oplægget var, at man kunne bruge Anlægs-GSRN nummeret fra stamdataregisteret. Det har den 8/28

9 fordel, at det er kendt af elleverandørerne, da nummeret i dag bliver brugt til håndtering af leverandørskifte på produktionen. Beslutningen har dog vist sig, at give netvirksomhederne en del udfordring med at få sammenhæng mellem deres system til håndtering af måledata og den identifikation, der skal bruges ved kommunikation med DataHub'en. Derfor er der nu blevet åbnet for et alternativ til brugen af anlægs-gsrn nummer som ID: Netvirksomhederne kan vælge i stedet at indsende måledata med aftagenummer-gsrn som ID. Der er således frit valg mellem at indsende med anlægs-gsrn nummer som ID eller aftagenummer- GSRN nummer som ID. Der skal dog træffes en definitiv beslutning om identifikation af produktionsmålepunktet. Deadline for skifte fra edielnummer til anlægs eller aftagenummer-gsrn nummer fastholdes. Det vil sige, at inden 1. december 2011, skal følgende være sket: - Netvirksomhederne koordinerer med Energinet.dks afregningskontor I forhold til den udsendte tidsplanen, hvorefter der meldes tilbage, om man ønsker at anvende anlægs-gsrn nummer eller aftage-gsrn nummer. Ediel-indsendelsen vil efterfølgende blive indsendt med den rettelse, som netvirksomheden har anmodet om. Energinet.dk opdaterer Edielnummer feltet i stamdataregisteret med det angivne GSRN nummer. Når denne opdatering er foretaget, vil elleverandøren i Edielnummer feltet kunne se det ID, som produktionsanlægget får i DataHub'en. Således vil man ud fra de månedlige udtræk over produktionsanlæg på Selvbetjeningsportalen kunne koble anlæggets eksisterende GSRN-nummer sammen med det GSRN-nummer som skal bruges i DataHub'en. Fra 1. oktober 2011 vil alle fremtidige oprettelser i stamdataregisteret skulle påføres GSRN nummer fra aftagenummer serien (så der kun findes ét GSRN nummer på produktionsenheden). Det er netvirksomhedens opgave at påføre GSRN nummeret. Migrering af produktionsmålepunkter Energinet.dk varetager migrering - ID bliver GSRN nummer opgivet i Edielnummer feltet - Stamdata for målpunkter migreres ud fra stamdataregisteret 9/28

10 - Leverandør/BA fra stamdata i Panda - Måledata er de tidsserier Energinet.dk har i Panda For tekniske målepunkter, hvad enten disse migreres af netvirksomheden eller Energinet.dk, skal netvirksomhederne konvertere Edielnumre til GSRN numre på samme vis som for produktionsmålepunkterne. Nyheder uge 34 I denne uge har projektet kørt videre som planlagt. Nyheder uge 33 God respons på tidsplanen fra Energinet.dk Alle aktører har nu kvitteret for modtagelse af tidsplanen for DataHub-projektet, som blev udsendt fra Energinet.dk den 8. juli. Generelt er der blevet taget godt i mod planen. Allerede nu er der en del aktører, der har tilkendegivet, at de ønsker at følge den frem for en individuel plan. Sidste frist for indmelding om, hvilken tidsplan man ønsker at følge i DataHub-projektet, er den 16. september Tilbagemelding skal sendes til Fremdrift i projektet Næste vigtige milepæl i projektet hos Energinet.dk er implementeringen af migreringsapplikationen. Arbejdet går rigtig godt, og vi forventer derfor at kunne idriftsætte migreringsapplikationen til tiden, den 1. oktober Nyheder uge 32 Husk at kvittere for modtagelse af tidsplan fra Energinet.dk Den 8. juli 2011 udsendte vi et høringsudkast til en standard tidsplan for DataHub-projektet til alle netvirksomheder og elleverandører. Tidsplanen skal ses som en hjælp til at nå i mål med alle de projektrelaterede opgaver inden den 1. oktober I skal huske at kvittere for, at I har modtaget høringsudkastet senest den 15. august Samtidig er I velkomne til at kommentere på planen. Har I som netvirksomhed eller elleverandør mod forvent- 10/28

11 ning ikke modtaget tidsplanen, kan I skrive til Så vil vi sørge for at fremsende en kopi. DataHub'en i fremtiden Allerede på nuværende tidspunkt er der gang i arbejdet omkring, hvordan vi fremadrettet kan få gjort DataHub'en endnu bedre. Blandt andet er det blevet besluttet, at den såkaldte "3. afregningsgruppe" skal sættes i gang, da denne opgave ligger først for i ønskelisten til videreudvikling af DataHub'en "3. afregningsgruppe" er et teknisk navn for en ny gruppe af timeafregnede kunder. Ideen er, at der skal være et prisbilligt afregningsalternativ til små og mellemstore kunder, så det også for disse kunder kan blive attraktivt at indrette deres elforbrug mere fleksibelt efter spotprisen på engrosmarkedet, som varierer time for time. Dette er attraktiv for den enkelte forbruger, da abonnementsbetalingen for en sådan model forventes at være lav, da netvirksomhederne ikke er tvunget til at hjemtage timeværdier dagligt fra kunden. I stedet hjemtages timeværdierne fx én gang om måneden til afregning, hvilket giver netvirksomhederne god tid til at sikre, at alle måleværdier kommer i hus med et mindre beredskab. Skabelonkunderne vil være kendetegnet ved: - Andelstal opgøres og medregnes som for øvrige skabelonkunder. - Kunderne indgå i det fordelte forbrug som øvrige skabelonkunder. - Timeværdierne bruges ved saldoafregningen. - Timeværdierne bruges af netvirksomhed og elleverandører ved slutkundeafregningen. - Timeværdier skal videresendes til elleverandører som for timeafregnede kunder, men efter andre tidsfrister. DataHub'en skal kunne håndtere de "Timeafregnede skabelonkunder". De præcise regler/tidsfrister skal beskrives i forskrift D1, når de skal gælde for markedet. 3. afregningsgruppe implementeres i DataHub'en i foråret Nyheder uge 28 Revideret udgave af "EDI transaktioner for det danske elmarked" I mandags blev der lagt en revideret udgave af dokumentet "EDI transaktioner for det danske elmar- 11/28

12 ked" på hjemmesiden. Dokumentet ligger under menupunktet "De nye markedsregler". Sommerferie Bloggen går på sommerferie de næste tre uger. Men vi vender tilbage igen i uge 32. Nyheder - Uge 27 Høring vedrørende standard tidsplan fra DataHub-projektet Vi har i dag fredag den 8. juni udsendt en standard tidsplan vedrørende DataHub-projektet til høring hos alle kontaktpersoner hos netvirksomheder og elleverandører. Der findes desuden et link til planen til højre på DataHub'ens hjemmeside. Tidsplanen skal hjælpe med til, at vi alle bevarer overblikket over de forskellige milepæle, vi skal nå for at komme i mål med DataHub'en. Planen er inddelt i tre spor: "Projekt/Forretning", hvordan skal vi lave projektet og tilpasse vores forretning? "System", hvad skal vi udvikle og hvilke test skal vi gennemføre? "Migrering/Kundeportal", hvad skal migreres og hvordan, og hvordan får leverandørerne adgang til data? Tidsplanen indeholder også generelle gode råd og anbefalinger til jeres projekt. Bemærk at afsnittet omkring saldoafregningen vil blive behandlet nærmere i et notat, der bliver udsendt af Energinet.dk i efteråret Tidsplanen omfatter aktiviteter hos både netvirksomheder og elleverandører. For at lette din arbejdsgang, har vi markeret aktiviteterne med forskellig farve. Så hvis du er netvirksomhed, skal du følge de orange aktiviteter, og hvis du er elleverandør, skal du følge de gule aktiviteter. Både netvirksomheder og elleverandører skal følge de grønne aktiviteter. I vil fra Energinet.dk i løbet af projektet modtage et spørgeskema ca. hver måned, hvor vi vil spørge ind til, hvor langt I er i projektet. Spørgsmålene vil være en opfølgning på tidsplanen, og vil være knyttet til de tjekpunkter, der indgår i 12/28

13 planen. Vi vil forventeligt foretage den første fremdriftsmåling hos alle selskaber den 1. oktober 2011, og vi vil præsentere resultatet på Som sagt, er dette første udkast til en standard tidsplan. Vi vil derfor meget gerne høre fra dig, hvis du har kommentarer, tilføjelser, rettelser eller spørgsmål. ** Tilbagemeldinger skal være os i hænde senest den 15. august 2011 ** Efter sommerferien vil vi indarbejde de tilbagemeldinger, vi har fået, og en endelig udgave af tidsplanen vil blive offentliggjort primo september Egen tidsplan eller standard tidsplan fra Energinet.dk I skal tage stilling til, om I vil benytte jer af denne rundsendte standard tidsplan, eller om I vil udarbejde jeres egen tidsplan for projektet. Hvis I vælger at udarbejde jeres egen tidsplan, skal den som minimum indeholde de samme aktiviteter og milepæle som standard tidsplanen udsendt af Energinet.dk. ** Senest den 16. september 2011 skal I melde tilbage til om I vil benytte denne tidsplan eller udarbejde jeres egne tidsplan.** Udarbejder I jeres egen tidsplan, kan I sende en kopi af den til os, og så vil vi sørge for at følge op på denne via spørgeskemaet. Nyheder - Uge 26 Også i uge 26 har projektet fortsat i henhold til tidsplanen. Nyheder - Uge 25 Projektet har i denne uge kørt videre efter tidsplanen for designfasen. Nyheder - Uge 24 Workshop dag - Tidsplaner Fredag den 17. juni afholder vi en workshop dag i Energinet.dk med deltagelse af et par netvirksomheder. Formålet er at opstille en standard tidsplan, som kan bruges bredt af alle som et supplement til egne tidsplaner. Tidsplanen forventes udsendt til netvirksomheder og elleverandører inden sommer- 13/28

14 ferien til første høringsrunde. Her har I således mulighed for at komme med jeres kommentarer. Samtidigt vil vi også gerne præsentere vores første udkast til en lille guide-bog, som kort giver forklaringer samt tjeklister til de forskellige områder i projektet. Den lille guidebog forventes udsendt efter sommerferien. Migreringsnotat Vi har lagt Migreringsnotatet på DataHub hjemmesiden. Migreringsnotatet beskriver hele migreringsprocessen og opstiller de forskellige milepæle og deadlines, som indgår i denne del af projektet. Migreringsnotatet er endvidere suppleret af to bilag, MigrationFields og MigrationValues. Vi gør opmærksom på, at migreringsnotatet, inklusive bilag, er levende dokumenter, hvor der løbende kan komme opdateringer. Vi vil naturligvis orientere jer her på hjemmesiden, når der er foretaget ændringer. Spørgsmål til notatet kan rettes/sendes til Nyheder - Uge 23 Nina s Blog - nu også på engelsk Flere udenlandske interessenter har udtrykt ønske om at kunne læse nyheder om DataHub projektet i en engelsk version, hvilket vi naturligvis gerne vil imødekomme. Fremefter bringer vi således også relevante nyheder på engelsk, ligesom vi har oversat relevante dele af den historiske del af Bloggen. Branche Styregruppemøde Der har været afholdt Branche Styregruppemøde den 9. juni 2011, hvor status på designaktiviteterne i DataHub projektet blev præsenteret, og hvor planerne hen over sommeren blev drøftet. Møde for it-leverandører aflyst Erfra-mødet for it-leverandørerne den 6. juni 2011 er blevet aflyst. Aflysningen skyldes for få tilmeldinger samt for få indsendte spørgsmål til diskussion på mødet.et nyt møde i august er dog på tegnebrættet. Vi vil oplyse nærmere om tidspunktet snarest muligt. Nyheder fra uge 23 14/28

15 Nina s Blog - nu også på engelsk Flere udenlandske interessenter har udtrykt ønske om at kunne læse nyheder om DataHub projektet i en engelsk version, hvilket vi naturligvis gerne vil imødekomme. Fremefter bringer vi således også relevante nyheder på engelsk, ligesom vi har oversat relevante dele af den historiske del af Bloggen. Branche Styregruppemøde Der har været afholdt Branche Styregruppemøde den 9. juni 2011, hvor status på designaktiviteterne i DataHub projektet blev præsenteret, og hvor planerne hen over sommeren blev drøftet. Møde for it-leverandører aflyst Erfra-mødet for it-leverandørerne den 6. juni 2011 er blevet aflyst. Aflysningen skyldes for få tilmeldinger samt for få indsendte spørgsmål til diskussion på mødet.et nyt møde i august er dog på tegnebrættet. Vi vil oplyse nærmere om tidspunktet snarest muligt. Nyheder fra uge 22 End-to-end-test I forbindelse med at idriftssættelsesdatoen for DataHub er blevet udskudt til oktober 2012 er der nu indlagt tid til end-to-end test fra juni 2012 og frem til september End-to-end testen er en mulighed for jer for at teste, om kommunikationen mellem jer og andre aktører i marked fungerer korrekt. Den er således en vigtig del af jeres endelige kontrol af, at jeres systemer er klar til at DataHub går i luften. End-to-end testen afprøver processer, hvor Aktørtesten primært tester, om beskeder kan udveksles korrekt mellem én aktør og DataHub. End-to-end testen giver jer også muligheden for at teste og blive fortrolig med de funktioner, der kan udføres i brugerinterfacet til DataHub. Vær opmærksom på, at end-to-end testen er et tilbud, og at I selv har ansvaret for at aftale og gennemføre testen. Processen skal altså foregå som en bilateral eller trilateral aftale mellem jer og jeres samarbejdspartnere. Energinet.dk vil dog gerne hjælpe med at formidle kontakt til andre parter. Derudover sørger vi for, at der er data i systemet (primært taget fra migreringsprocessen), og at der er 15/28

16 supportfunktioner til rådighed for aktørerne. Inden DataHub går rigtigt i luften, slettes alle data og alle processer stoppes, dvs. ingen af de eventuelle leverandørskift eller andre processer, der er blevet sat i gang under end-to-end testen, vil have effekter i markedet.vi vil senere offentliggøre mere information samt materiale til brug ved testforløbet. Tilmelding til møde for it-leverandører Der er blevet sendt indbydelser samt dagsorden ud vedrørende erfa-gruppemøde for it-leverandører. Både indbydelse og dagsorden ligger desuden på DataHub hjemmesiden. Mødet finder sted den 6. juni Der er sidste frist for tilmelding den 1. juni Nyheder fra uge 20 Workshop med Logica Der er 17. og 18. maj 2011 afholdt workshops i Fredericia, hvor det funktionelle design af IT løsningen var på dagsordenen. Nøglepersoner fra både Logica og Energinet DK deltog, og det blev nogle spændende og udbytterige dage, hvor der blev drøftet mange problemstillinger, foretaget afklaringer i forhold til det allerede gennemførte arbejde og lagt planer for arbejdet i de kommende måneder. Den overordnede tidsplan for alle netvirksomheder, elleverandører og balanceansvarlige er under revidering og udbygning. Rettelserne vil fremgå, når den revidere plan offentliggøres på Nyheder fra uge 19 I denne uge har projektet kørt videre som planlagt. Vi er gået i gang med designfasen og fortsætter i forhold til tidsplanen. Nyheder fra uge 18 Tidsplan Som lovet før påske er vi nu klar med et udkast til en tidsplan for resten af DataHub-projektet. Planen ligger i "Fakta"-boksen ude til højre på forsiden. Den indeholder de overordnede deadlines, som er relevante for jer som eksterne aktører. 16/28

17 Gennemgang af planen: Allerede nu vil det være relevant at gå i gang med en validering af jeres data, så de er klar til selve datamigreringen. Testmigreringen starter som vist den 1. oktober 2011 og vil løbe frem til den 1. april 2012, hvor den egentlige migrering af data vil starte. I hele denne periode vil der stadig være mulighed for at vaske data, men fra den 1. april skal de data, som sendes ind i datahub'en, være korrekte. En anden opgave, som også allerede nu med fordel kan igangsættes, er udvikling og test af aktørsystemet. Dette gøres i samarbejde med jeres it-leverandør. Så hvis I ikke allerede har en aftale i stand med en leverandør, er det en god idé at få det nu. Fra den 1. marts 2012 vil den egentlige aktørtest gå i gang. Parallelt med aktørtesten vil der køre en systemtest af it-leverandørernes systemer. Dette koordineres vi her hos Energinet.dk med it-leverandørerne. Sidst i perioden henholdsvis fra maj 2012 og juni 2012 vil der blive afholdt generalprøver samt end-toend tests for at sikre, at alt er klar til idriftsættelse af datahub'en den 1. oktober I hele perioden er det selvfølgelig også vigtigt, at I har øjne på de interne processer. Der vil ske mange ændringer, og I skal derfor foretage afklaringer og udarbejde beskrivelser af jeres processer. Sidst men ikke mindst skal al relevant personale uddannes i de nye processer og systemer. Uddannelsen i DataHub-systemer vil ske herfra. Nederst i tidsplanen er der indsat opfølgningsmarkeringer. Det er her, hvor vi fra Energinet vil tage kontakt til jer enten direkte eller via spørgeskema for at få en fornemmelse af, hvordan det går med jeres interne datahub-projekter. Desuden har vi også indlagt nogle informationsmøder til mere detaljeret gennemgang af aktørtesten og datamigreringen, som vi efter sommerferien vil komme med en mere detaljeret tidsplan for. Øverst i tidsplanen er der indsat en stjerne for at markere offentliggørelsen af en milepælsplan. Vi forstiller os, at milepælsplanen skal indeholde detaljerede tidsplaner samt standardrammer for udførsel af datamigrering og aktørtest. Milepælsplanen skal dels være en guideline og dels et hjælperedskab til at komme godt igennem projektfasen. Spørgsmål til tidsplanen kan sendes til I kan kontakte mig direkte. Kontaktoplysningerne står ude til højre på forsiden. Ændring til forskrifterne Vi er i øjeblikket ved at gennemgå alle forskrifterne sammen med Energitilsynet, med henblik på at 17/28

18 sikre den endelige metodegodkendelse. Der vil på den baggrund blive foretaget tekstmæssige ændringer i forskrifterne, som dog ikke vil have nogen procesmæssige betydninger for DataHubimplementeringen, og der vil derfor ikke blive lagt nye udgaver ud på hjemmesiden. Ændring til Forskrift H1 Vedrørende afsnit samt ; Proces for oprettelse af nyt målepunkt som henholdsvis tilsluttet og nyoprettet. En arbejdsgruppe under Dansk Energi, som opretholder fællesregulativet har anmodet om at vi ændrer teksten i punkt 3, linje 2 som omhandler tidspunktet for, hvornår netvirksomheden opretter et målepunkt i datahub'en. Teksten ændres fra " efter anmeldelsen er kommet netvirksomheden i hænde." til " efter anvisningen af tilslutningspunktet er sendt af netvirksomheden." Desuden er der ændret i figur 10 "Oprettelse af nyt målepunkt som tilsluttet": Teksten i boksen mellem el-installatør og Netvirksomhed er ændret fra "Aftale om tilslutning" til "Tilmelding og anvisning". Ændringen sker for at hjælpe netvirksomhederne i deres processer. Spørgsmål til ændringen kan sendes til ERFA-gruppe mellem it-leverandører og Energinet.dk Der viste sig at være opbakning til afholdelse af ERFA-gruppe møder mellem Energinet.dk og itleverandørerne. Møderne er tænkt som en form for diskussionsgrupper, hvor it-leverandørerne inden mødet har fremsendt spørgsmål, som tages op og diskuteres/besvares på mødet. Desuden vil der være en kort opdatering af, hvor langt projektet er. Vi vil hurtigst muligt finde en dato, hvor det første møde kan afholdes. Nærmere information følger snarest. Nyheder fra uge 15 De nye markedsregler Samtidig med at den kommercielle idriftsættelse af datahub'en rykkes til den 1. oktober 2012, rykkes også ikrafttrædelsen af de nye markedsregler. Det vil betyde en stor administrativ ekstra-opgave for jer og os at fastholde ikrafttrædelsesdatoen for markedsreglerne. Derfor er beslutningen blevet, at også markedsreglerne skydes til den 1. oktober /28

19 ERFA-gruppe mellem it-leverandører og Energinet.dk Der har været udtrykt ønske om, at der bliver afholdt ERFA-gruppe-møder ca. en gang om måneden mellem Energinet.dk og de it-leverandører, der er involveret i projektet. Vi har på nuværende tidspunkt rundsendt en forespørgsel til alle relevante deltagere, for at høre, hvor stor en eventuel tilslutning til dem vil være. Møderne er tænkt som en form for diskussionsgrupper, hvor it-leverandørerne inden mødet har fremsendt spørgsmål, som tages op og diskuteres/besvares på mødet. Desuden vil der være en kort opdatering af, hvor langt projektet er. Bloggen går på ferie De næste to uger holder bloggen ferie. Vi vender dog stærkt tilbage i uge 18, hvor vi regner med at have yderlige informationer klar omkring den nye tidsplan. God påske! Nyheder fra uge 14 Ny tidsplan i DataHub-projektet Energinet.dk har besluttet at udskyde den kommercielle idriftsættelse af DataHub'en til 1. oktober Energinet.dk har i forbindelse med afklaringen med leverandøren i DataHub-projektet identificeret uforudsete tekniske forhold og afhængigheder, der nødvendiggør at udskyde idriftsættelsen af Aktørtestsystemet henholdsvis DataHub'en i 3 måneder. Planen har været, at første version af DataHub'en skulle i drift i april En 3 måneders udskydelse af projektet vil imidlertid betyde, at DataHub'en skulle idriftsættes midt i sommerferien For ikke at gå i almindelig drift midt i sommerferien, og for at sikre, at migreringsopgaven ikke kulminerer i samme periode, har vi besluttet, at DataHub'en sættes i drift 1. oktober 2012, siger chefprojektleder Anders Dalgaard. Migreringsopgaven er den opgave, som netvirksomhederne har med at fylde DataHub'en med måledata og stamdata for samtlige målepunkter i Danmark, som forudsætning for at den kan sættes i drift. Den overordnede tidsplan ændres til: 19/28

20 1/ : Migreringssystem i drift 1/2 2012: Aktørtestsystemet i prøvedrift 1/3 2012: Aktørtestsystemet i normal drift 1/6 2012: DataHub'en færdigbygget og 'end-to-end' test med udvalgte aktører starter 1/ : DataHub'en i normal drift 'End-to-end' test På opfordring af aktørerne har vi besluttet at gennemføre en fuldstændig test af de nye forretningsprocesser i DataHub'en i sammenhæng med udvalgte aktørers systemer. Denne aktivitet starter 1/ og har til formål at minimere risikoen for fejl, når DataHub'en sættes i normal drift. Aktørtestsystemet tester til sammenligning 'kun' meddelelsesudvekslingen mellem DataHub'en og aktørernes systemer, og tester således ikke den fuldstændige vekselvirkning mellem systemerne ved igangsættelse af definerede forretningsprocesser. Yderligere oplysninger Energinet.dk vil i løbet af april-maj uddybe konsekvenserne af den nye tidsplan og indholdet i aktiviteterne, herunder adressere den enkelte aktørs aktiviteter i den samlede tidsplan. For yderligere oplysninger kontakt: Chefprojektleder Anders Dalgaard, telefon , Markedschef Morten Braae Nielsen, telefon , Markedsdirektør Søren Dupont Kristensen, telefon , DataHub-projektet DataHub'en er et markedsregister, som skal forenkle den omfattende datatrafik mellem aktørerne på det danske elmarked. Registeret er et led i den fortsatte liberalisering af det danske elmarked, og formålet er at øge konkurrencen på markedet til gavn for forbrugerne. I dag kommunikerer aktørerne direkte med hinanden, men fra 2012 skal de kun kommunikere med én modpart, DataHub'en. Det betyder, at det bliver lettere for elforbrugerne at skifte leverandør, og at elforbrugerne får lettere adgang til egne forbrugsdata. Det var tidligere klima- og energiminister Connie Hedegaard, som i april 2009 bad Energinet.dk begynde at etablere et markedsregister til det danske elmarked i samarbejde med elmarkedets aktører. 20/28

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler.

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler. DataHub I sommeren 2009 startede vi på baggrund af Klima- og Energiminsiterens beslutning projektet i samarbejde med repræsentativt udvalgte aktører fra det danske elmarked. I April 2012 er det planen,

Læs mere

DataHub Dialogmøde. 6. august 2012

DataHub Dialogmøde. 6. august 2012 DataHub Dialogmøde 6. august 2012 Dagsorden 1. Overordnet status 2. Aktørtest 3. Krydsende processer 4. Solceller 5. Dialog og Eventuelt DataHub planlægningsmøde 6. juni 2012 2 Status Udviklingen af DataHub

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1

Engrosmodellen. Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1 Engrosmodellen Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status projektet i almindelighed 3. Tilbagemelding fra den koordinerende styregruppe 4. Opfølgning på

Læs mere

DataHub. Energinet.dk, Erritsø 28. oktober 2010. Dok.nr. 54360-10

DataHub. Energinet.dk, Erritsø 28. oktober 2010. Dok.nr. 54360-10 DataHub Energinet.dk, Erritsø 28. oktober 2010 1 DataHub Forprojekt status: De nye markedsregler & udbudsmateriale Forbrugeradgang til egne data Udbudsforretningen Implementeringsprojekt status: Tidsplan

Læs mere

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2 Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en Indhold 1. Generelt vedr. notatet... 2 2. Oprettelse af produktions... 3 2.1 Produktions (ingen nettoafregning)... 3 2.2 Nettoafregnet produktions (ekskl.

Læs mere

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg FebruarJuni 20110 Version 21.0 1.0 2.0 6-6-2010 7-6-2010 30-6-2010 DATE LRO/MAA MBN JHH NAME 1-3-2011 1-3-2011 1-3-2011 DATE LRO ADA LRP

Læs mere

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv.

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. HBK/SHR September 2015 September 2015 Dok. 15-08076-5 1/8 Indholdsfortegnelse Kapitel 3. Generelle

Læs mere

DataHub Ændringer i forskrifter m.m.

DataHub Ændringer i forskrifter m.m. DataHub Ændringer i forskrifter m.m. Preben Høj Larsen Detailmarked & Markedsdrift DataHub Ændringer i forskrifter m.m. Ændringer: Forskrifter Måleansvar Stamdataansvar Lidt Teknik ID er for målepunkter

Læs mere

BILAG 9. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. 1.2 Fejlagtige leverandørskift. Direktørgruppen. 14.

BILAG 9. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. 1.2 Fejlagtige leverandørskift. Direktørgruppen. 14. BILAG 9 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 14. oktober 2014 Dette notat udgør statusrapporteringen for DataHub drift til Direktørgruppen i oktober 2014. Notatet indeholder et generelt

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 16. december. Møde 25 14-15485-60 1

Engrosmodellen. Dialogforum 16. december. Møde 25 14-15485-60 1 Engrosmodellen Dialogforum 16. december Møde 25 14-15485-60 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status 3. Risikovurdering 4. Eventuelt 14-15485-60 2 KSED Tilbagemelding fra mødet 30.11.2015 14-15485-60

Læs mere

Vejledning til End 2 End testen

Vejledning til End 2 End testen Til Deltagerne i End 2 End testen runde 1 Vejledning til End 2 End testen Denne vejledning skal give deltagerne en let forståelig beskrivelse af gennemførslen af End 2 End testen. 30. oktober 2012 JOG/MAA

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation med DataHub i elmarkedet Juni 2014 HBK/ADA Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september

Læs mere

DataHub Engrosmodel E2E-test på regional møder juni 2015 Mogens Juul og Helene Schmidt

DataHub Engrosmodel E2E-test på regional møder juni 2015 Mogens Juul og Helene Schmidt Fraflytning START slide med billede og overkskrift DataHub Engrosmodel E2E-test på regional møder juni 2015 Mogens Juul og Helene Schmidt 14/24949-6 1 Dagsorden - E2E Aktørtest Formål med E2E test Sådan

Læs mere

Aktørtest. GO-Live 01 juni 2015 kl. 10:00. Mogens Juul

Aktørtest. GO-Live 01 juni 2015 kl. 10:00. Mogens Juul Aktørtest GO-Live 01 juni 2015 kl. 10:00 Mogens Juul 1 Datahub 2 End2End (EngrosModel) Datahub 2 End2End har været i pilot drift med IT-leverandører og pilot-kunder siden 1. november 2014. Den 1. juni

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 25-03-2015 14/15485-26 24-2-2015 1

Engrosmodellen. Dialogforum 25-03-2015 14/15485-26 24-2-2015 1 Engrosmodellen Dialogforum 25-03-2015 14/15485-26 24-2-2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Generel status 3. Tids- og aktivitetsplan 4. Ændringsstyring og E2E-godkendelse 5. Retningslinjer for

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 8. Oktober 2017

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 8. Oktober 2017 TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 8 Oktober 2017 Teknik- og implementeringsgruppemøde 8 26. Oktober 2017 1 1 Velkomst 2 Actionlisten 3 15-månederskorrektionsafregning 4 Tidsdifferentierede priser 5 Flexafregning

Læs mere

Opstartsvejledning ATS aktørudgave

Opstartsvejledning ATS aktørudgave Opstartsvejledning ATS aktørudgave 7. september 2012 XHLG/NLJ 1/13 1. ATS vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan I kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Engrosmodellen Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Hvad skal vi opnå med udsættelsen af projektet! At implementere de nye regler omkring forsyningspligt og evt.

Læs mere

DataHub hvad er projektets formål?

DataHub hvad er projektets formål? DataHub hvad er projektets formål? Morten Braae Nielsen Afregningschef - El, Elmarked Telefon: +45 7622 4304 Mobil: +45 2333 8509 E-mail: mbn@energinet.dk 1 Problematikker i det danske detailmarked - der

Læs mere

Energinet.dk's svar på anbefalinger fra kvalitetsgruppen (Bilag 3)

Energinet.dk's svar på anbefalinger fra kvalitetsgruppen (Bilag 3) Til Energinet.dk's svar på anbefalinger fra kvalitetsgruppen (Bilag 3) 1. september 2014 XVJE/MAC Indledning Helt overordnet kommer datakvalitetsgruppen med en række anbefalinger, der alt andet lige bør

Læs mere

Engrosmodellen. Statusrapportering på idriftsættelsesparametre til Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift

Engrosmodellen. Statusrapportering på idriftsættelsesparametre til Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift Engrosmodellen Statusrapportering på idriftsættelsesparametre til Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift 23. marts 2016 16/02558-4 23-03-2016 1 Indhold 1. Opfølgning parathedsvurdering

Læs mere

Teknisk idriftsættelse af DataHub påbegyndes fra d. 18. februar, og de nye markedsregler

Teknisk idriftsættelse af DataHub påbegyndes fra d. 18. februar, og de nye markedsregler DataHub Læs her tidligere nyheder på Ninas blog - En ugentlig opdatering om sidste nyt i projektet for markedets aktører 20. februar 2013 JHH Uge 6 Teknisk idriftsættelse af DataHub påbegyndes fra d. 18.

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2015 1 Formålet med Engrosmodellen - Fremme konkurrencen på elmarkedet - Elleverandører vil få den primære kontakt til kunderne - Kunder vil kun modtage elregning fra

Læs mere

Informationsdag for markedsaktører

Informationsdag for markedsaktører Informationsdag for markedsaktører 1 Dagsorden 09.15 09.45: Velkomst Kort om udbudsprocessen og præsentation af Logica Tidsplan 09.45 10.15: Nyt om markedsreglerne 10.15 10.45: Næste step: System- og aktørtest

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1 Engrosmodellen Dialogforum 17-12-2014 17-12-2014 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Kort status på projektet 3. Status på love og bekendtgørelser 4. Tilbagemelding fra teknik- og implementeringsgruppens

Læs mere

Engrosmodel. Status for engrosmodel og konkurrencen i detailmarkedet for el. Signe Horn Rosted, Afdelingsleder i Energinet.dk

Engrosmodel. Status for engrosmodel og konkurrencen i detailmarkedet for el. Signe Horn Rosted, Afdelingsleder i Energinet.dk Engrosmodel Status for engrosmodel og konkurrencen i detailmarkedet for el Signe Horn Rosted, Afdelingsleder i Energinet.dk 1 Om Energinet.dk 09-09-2015 Energinet.dk 2 Om Energinet.dk 09-09-2015 Energinet.dk

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 29-04-2015 14/15485-30 28-04-2015 1

Engrosmodellen. Dialogforum 29-04-2015 14/15485-30 28-04-2015 1 Engrosmodellen Dialogforum 29-04-2015 14/15485-30 28-04-2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Generel status på projektet a. Ny koordinerende styregruppe b. Datamigrering c. E2E-test d. Datakonsistens

Læs mere

DataHub. Systemet bag Engrosmodellen. Signe Horn Rosted, Afdelingsleder, Detailmarkedsudvikling Energinet.dk 1

DataHub. Systemet bag Engrosmodellen. Signe Horn Rosted, Afdelingsleder, Detailmarkedsudvikling Energinet.dk 1 DataHub Systemet bag Engrosmodellen Signe Horn Rosted, Afdelingsleder, Detailmarkedsudvikling 31-03-2016 Energinet.dk 1 Om Energinet.dk 31-03-2016 Energinet.dk 2 Om Energinet.dk 31-03-2016 Energinet.dk

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) Marts 2011 2012 Version 2.0 2.1 1.0 4-6-2010 24-6-2010 30-6-2010 DATE BOO MBN JHH NAME 2.0 2.1 02-2012 03-2 02-2011 02-2011 03-2011 DATE

Læs mere

DataHub implementeringsprojekt

DataHub implementeringsprojekt DataHub implementeringsprojekt Referencegruppe Forbrugerrådet FSE It-leverancestyregruppe Søren Dupont Kristensen, Formand () Claus W. Kofoed () Torben Glar Nielsen () Logica Projektleder Colin Sanderson

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014 BILAG 5 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 10. juni 2014 Der fremsendes forud for hvert møde i Direktørgruppen en statusrapport, der rapporterer på net- og elhandelsvirksomhedernes performance,

Læs mere

DataHub Dialogforum Planlægningsmøde

DataHub Dialogforum Planlægningsmøde DataHub Dialogforum Planlægningsmøde Tid Onsdag den 6. juni 2012 Sted Energinet.dk, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia Deltagere Henrik Hornum (Dansk Energi) Poul Berthelsen (NRGi) Niels Toftensberg (DONG

Læs mere

Teststrategi for DataHub Engrosmodellen End-to-End (E2E) test

Teststrategi for DataHub Engrosmodellen End-to-End (E2E) test Teststrategi for DataHub Engrosmodellen End-to-End (E2E) test Et overblik over metode og proces Version 2.0, maj 2015 Maj 2015, dok.nr. 13-100790-2 E2E Teststrategi 1 Målet med E2E test af Engrosmodel

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1.

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. Til Netvirksomheder, elleverandører, balanceansvarlige og øvrige parter 1 Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. 04. januar 2013 JOG/JOG Energinet.dk gennemførte en

Læs mere

Notat BILAG 4. Kommunikationsflow via datahub i restancesager. Netselskab skal kende

Notat BILAG 4. Kommunikationsflow via datahub i restancesager. Netselskab skal kende Notat BILAG 4 Dok. ansvarlig: TMP Sekretær: Sagsnr.: s2013-683 Doknr: d2014-3752-3.0 21-03-2014 Kommunikationsflow via datahub i restancesager Netselskab skal kende årsag til, at leverandør beder om at

Læs mere

Brugermanual - Stamdata

Brugermanual - Stamdata Brugermanual - Stamdata Energinet.dk 0 DataHub support: Datahub@energinet.dk Tlf. 7022 2810 DataHub Stamdata Klik på nedenstående link eller tilføj det i Internet Explorer (Chrome, Firefox eller Safari)

Læs mere

Brugermanual - Stamdata

Brugermanual - Stamdata Brugermanual - Stamdata Energinet.dk 0 DataHub support: Datahub@energinet.dk Tlf. 7022 2810 DataHub Stamdata Klik på nedenstående link eller tilføj det i Internet Explorer (Chrome, Firefox eller Safari)

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

2015-03-25 Dialogmøde 17, referat

2015-03-25 Dialogmøde 17, referat 2015-03-25 Dialogmøde 17, referat Tid 25. marts 2015 kl. 13.00-15.30 Sted Online-møde Inviterede Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Diana

Læs mere

Legitime interessenters adgang til data

Legitime interessenters adgang til data Til Aktører i Elmarkedet April 2012 LRO/HSF Legitime interessenters adgang til DataHub'en vil indeholde en række informationer, som vil være interessante for en række forskellige aktører at få adgang til.

Læs mere

Engrosmodellen Retningslinjer for sikring af datakonsistens

Engrosmodellen Retningslinjer for sikring af datakonsistens Til Engrosmodellen Retningslinjer for sikring af datakonsistens 23. marts 2015 xvje/xvje Dok. 14/15485-27 1/5 1. Baggrund Dette notat fastlægger rammerne for sikring af datakonsistens i DataHub før og

Læs mere

Cut-over. Teknisk Cut-over. 30. April 2014. Dato - Dok.nr. 1

Cut-over. Teknisk Cut-over. 30. April 2014. Dato - Dok.nr. 1 Cut-over Teknisk Cut-over 30. April 2014 Dato - Dok.nr. 1 Agenda Gennemgang af Teknisk Cut-over Koordinering mellem Teknisk Cut-over og Migrering Opsummering af Pre- og Post Cut-over Processen fremadrettet

Læs mere

Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift, møde 9

Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift, møde 9 Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift, møde 9 Tid Onsdag 16. juni 2015, kl. 15.00-17.00 Sted Energinet.dk, Ballerup Deltagere Styregruppens medlemmer: Adm. dir. Peder Ø. Andreasen,

Læs mere

15. september Detailmarkedsrapport

15. september Detailmarkedsrapport Detailmarkedsrapport nr. 1 15. september 2015 Detailmarkedsrapport for el Energinet.dk 1. Introduktion DataHub blev introduceret til det danske elmarked i marts 2013 og har til formål at sikre ensartet

Læs mere

Til. Tillæg til BRS-Guide for teknisk fusion af netvirksomheder og sammenlægning af netområder

Til. Tillæg til BRS-Guide for teknisk fusion af netvirksomheder og sammenlægning af netområder Til Tillæg til BRS-Guide for teknisk fusion af netvirksomheder og sammenlægning af netområder Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Begrebsdefinitioner... 3 2. Generelt om fusioner/sammenlægninger...

Læs mere

Cut-over. Opstart 15-01-2014 13/81118-40 1

Cut-over. Opstart 15-01-2014 13/81118-40 1 Cut-over Opstart 15-01-2014 13/81118-40 1 Agenda Overordnet rammesætning for Cut-over Tidsplan Interessenter Kommunikationsplan Projektfasekriterier Cut-over dokumentet De 11 hovedpunkter fra kommissoriet

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Datamigreringsstrategi Engrosmodellen

Datamigreringsstrategi Engrosmodellen Datamigreringsstrategi Engrosmodellen Et overblik over metode og proces Ver. 2.0 Maj 2014 DOK NR 13/100808-1 1 Migreringsstrategi Sikre at nuværende funktionalitet i Datahub forbliver uændret frem til

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Usability-projekt vedr. DataHub Markedsportalen

Usability-projekt vedr. DataHub Markedsportalen Usability-projekt vedr. DataHub Markedsportalen Foreløbige resultater og det videre forløb v/janine Lindberg 1 Dagsorden Introduktion til usability-projektet formål og status Foreløbige resultater identificerede

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Teknik- og implementeringsgruppen

Teknik- og implementeringsgruppen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 15 19. november 2014 Dato - Dok.nr. 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status E2E-test 3. Status datamigrering 4. Status datakonsistens 5. Nyt lovforslag konsekvens

Læs mere

Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en

Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en Til Migreringsgruppen 29. februar 2012 PHQ Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en Afregningsgrundlag for nettoafregnere - Forbrugs MP, Produktions MP og evt. uktions MP - bestemmes i DataHub'en som

Læs mere

Faglige netværk for kliniske diætister

Faglige netværk for kliniske diætister Faglige netværk for kliniske diætister Kost & Ernæringsforbundet ønsker dig velkommen til det faglige netværk for kliniske diætister. Det faglige netværk er en mulighed for dig til, at dele viden og erfaringer

Læs mere

BILAG 7. Refiksering fra start til slut. 1. Opstart af DataHub og genfiksering. 1.1 Månedsafregning i normal drift fra januar 2014

BILAG 7. Refiksering fra start til slut. 1. Opstart af DataHub og genfiksering. 1.1 Månedsafregning i normal drift fra januar 2014 BILAG 7 Til Direktørgruppen Refiksering fra start til slut I nærværende notat gives uddybende begrundelser for de afgørende udfordringer i forbindelse med afregning af elmarkedet efter idriftsættelsen

Læs mere

Introduktion til DataHub projekt

Introduktion til DataHub projekt Introduktion til DataHub projekt Rev. 1 6/4-2010 20/4-2010 DATE JGR MBN NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 20203-10 Energinet.dk Doc. no. DATE NAME Dok. 20203/10, Sag 10/3365 1/11

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Evaluering og justering af det ledelsesmæssige samarbejde om implementering af engrosmodellen

Evaluering og justering af det ledelsesmæssige samarbejde om implementering af engrosmodellen BILAG 1 Til 16. april 2015 SHR/SHR Evaluering og justering af det ledelsesmæssige samarbejde om implementering af engrosmodellen Dette notat indeholder forslag til revideret kommissorium for den fortsatte

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 20. august 2014

DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 20. august 2014 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 20. august 2014 Dette notat udgør statusrapporteringen for DataHub drift til Direktørgruppen i august 2014. Notatet indeholder et generelt markedsoverblik,

Læs mere

METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1, H1, H2, H3 OG I

METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1, H1, H2, H3 OG I Metodeanmeldelse for ændringerne til markedsforskrift D1, F1, H1, H2, H3 og I 1/14 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1,

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg)

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Opdateret af Kultur & Fritid, september 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 - Nyheder...- 4 - Søg ledige

Læs mere

Dialogforum. Møde September 2016

Dialogforum. Møde September 2016 Dialogforum Møde 1 1. September 2016 1 Dagsorden 10:00 10:15 10:30 10:35 10:50 11:20 11:30 12:00 12:15 0. Velkomst og konstituering 1. Rapportering: Drift & marked a) Datahub Driftsrapport b) Datahub Markedsrapport

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2)

METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2) Bilag 2 - Metodeanmeldelse af flexafregning d. 4. september 2015 1/9 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2) +45 70 10 22

Læs mere

I EazyProject er det muligt selv at definere hvad et projekt/projektfase skal kaldes i systemet. Dette sættes op ved systemets oprettelse.

I EazyProject er det muligt selv at definere hvad et projekt/projektfase skal kaldes i systemet. Dette sættes op ved systemets oprettelse. Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve EazyProject. Vejledningen indeholder kun de nødvendige skridt du skal igennem,

Læs mere

BILAG 8. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. Antal. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 2. april 2014

BILAG 8. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. Antal. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 2. april 2014 Antal BILAG 8 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 2. april 214 Der fremsendes forud for hvert møde i direktørgruppen en statusrapport, der rapporterer på net- og elhandelsvirksomhedernes

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - BALANCEANSVARLIG 07. januar 2014 Version 0.2 Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 1/22 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 4 1.1 Versionsoversigt... 4 1.2 Reference

Læs mere

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn Vejledning til at afholde et panelmøde Oktober 2017 Viden til gavn Hvorfor afholde et panelmøde? Hvordan gør I? Et panelmøde giver jer viden om, på hvilke områder en afgrænset del af jeres faglige praksis

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS

Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS Dialogforum 2. april 2014 Dato - Dok.nr. 1 BRS arbejdet hidtil Største delen af de BRS, som blev lavet i forbindelse med Engrosmodel projektets fase 1, er stort

Læs mere

KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne

KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne KIGO Ansvarlig KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne Indhold Læsevejledning... 1 1. Gennemgang af skærmbilleder... 2 Startbillede... 2 Ved klik på projekt... 2 Ved klik på et interval

Læs mere

RiskMinder APV-vejledning til butikschefer og arbejdsmiljøkoordinatorer

RiskMinder APV-vejledning til butikschefer og arbejdsmiljøkoordinatorer RiskMinder APV-vejledning til butikschefer og arbejdsmiljøkoordinatorer Indhold Indledning... 2 Spørgsmål og svar... 2 Trin 1. Opstart af APV... 2 Start APV-periode... 6 Indtast antal medarbejdere... 9

Læs mere

Ungedatabasen VUC, Gymnasier og skoler med Danskuddannelsen

Ungedatabasen VUC, Gymnasier og skoler med Danskuddannelsen Ungedatabasen VUC, Gymnasier og skoler med Danskuddannelsen Opsætning Første indberetning Løbende indberetninger LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology

Læs mere

Absalon - guide. Login. Opbygning

Absalon - guide. Login. Opbygning Absalon - guide Login Alle ansatte og studerende på Københavns Universitetet har adgang til Absalon. For at komme ind i Absalon skal du logge dig på www.kunet.dk med dit CPR nr. og din PIN-kode. Når du

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

BILAG 6. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 11. februar 2015 MLN

BILAG 6. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 11. februar 2015 MLN BILAG 6 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 11. februar 2015 MLN Dette notat udgør statusrapporteringen for DataHub drift til Direktørgruppen i februar 2015. Notatet indeholder et generelt

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Marts, 2008 Nyhedsbrev Velkommen til Langtved Data A/S nyhedsbrev Ca. fire gange om året vil vi informere vore kunder og personer med tilknytning til os, om udvikling og nye

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - BALANCEANSVARLIG 11. december 2013 Version 0.1 Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 1/22 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 4 1.1 Versionsoversigt... 4 1.2 Reference

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146924-2010:text:da:html DK-Fredericia: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2010/S 97-146924

Læs mere

VELKOMMEN INSTALLATØRMØDER FEBRUAR 2013 DATAHUB, ENGROSMODEL, VE JESPER KEINCKE OG BIRGIT KLØVE TEAMLEDER

VELKOMMEN INSTALLATØRMØDER FEBRUAR 2013 DATAHUB, ENGROSMODEL, VE JESPER KEINCKE OG BIRGIT KLØVE TEAMLEDER VELKOMMEN INSTALLATØRMØDER FEBRUAR 2013 DATAHUB, ENGROSMODEL, VE JESPER KEINCKE OG BIRGIT KLØVE TEAMLEDER DAGSORDEN Velkomst og præsentation DataHub o Introduktion o Levering af målere o Aflevering af

Læs mere

Måltidsbarometeret i praksis

Måltidsbarometeret i praksis Måltidsbarometeret i praksis En drejebog til hvordan redskabet kan anvendes til at evaluere og forbedre kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere.. Kulinarisk kvalitet Samarbejde. og kommunikation

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - MÅLEOPERATØR 19. oktober 2015 Version 2.2 Dok. 13/81170-19 1/67 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 6 1.1 Versionsoversigt... 6 1.2 Reference til baggrundsdokumenter...

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2013 Dato - Dok.nr. 1 Intentioner med Engrosmodellen (Uddrag fra bemærkninger til lovforslaget fremsat 25. april 2012, gennemført ved LOV nr 575 af 18/06/2012) forbrugerne

Læs mere

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING OPRETTELSE / REDIGERING AF PRODUKTIONSANLÆG

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING OPRETTELSE / REDIGERING AF PRODUKTIONSANLÆG 1/9 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-nr. 28 98 06 71 VEJLEDNING TIL SELVBETJENING OPRETTELSE / REDIGERING AF PRODUKTIONSANLÆG Dato: 8/5 2017 Forfatter:

Læs mere

DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER

DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER 3. marts 2015 Version 1.00 Dok. 13/81170-31 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 3 1.1 Versionsoversigt...

Læs mere

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - FIND DINE AFREGNINGSBILAG

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - FIND DINE AFREGNINGSBILAG 1/5 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - FIND DINE AFREGNINGSBILAG +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-nr. 28 98 06 71 Dato: 30/5 2017 Indhold 1. Før du går

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSGRUPPEN / TJEK MEDARBEJDERE...2 KORTLÆGNING...3 START KORTLÆGNING...5 BESVARELSE AF SPØRGESKEMA UDEN E-MAIL...6 TILFØJ/FJERN BRUGER FRA EN KORTLÆGNING:...8 SEND PÅMINDELSER...9

Læs mere