Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes"

Transkript

1 DataHub Læs her tidligere nyheder på Ninas blog - En ugentlig opdatering om sidste nyt i projektet for markedets aktører 11. marts 2011 JHH Status for netvirksomheder Status for elleverandører Nyheder uge 43 Spørgeskema oktober 2011 Vi er nu klar med resultaterne for oktober måneds spørgeskemaundersøgelse. Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes besvarelser. Indmelding af stamdata: Krav til disponentnavn Energinet.dk har fået en del spørgsmål, som relaterer sig til forskrift I's bestemmelser om stamdata for målepunkter. Spørgsmålene har primært drejet sig om de præcise krav til disponent navne m.v. 1/28

2 Hermed en oversigt: For juridiske enheder skal I angive netop den juridiske enhed, som har ret til at disponere over målepunktet (dvs. indgå aftaler om leverandørskift mv.). Her må kun angives 1 disponent - Disponent1. For privat personer har Energinet.dk valgt ikke at stille krav til, præcis hvordan disponentnavnet er angivet. Dvs. vi accepterer at disponent 1 kan være: - Sofie Sørensen og Lars Jensen i disponent 1 - Hr og Fru Jensen i disponent 1 - Sørensen, Sofie i disponent 1 og Jensen, Lars i disponent 2 - Sofie Sørensen i disponent 1 og Lars Jensen i disponent 2 Vi anbefaler den sidste løsning, men har udelukkende et krav om at disponent 1 og 2 kun må være 35 karakterer. Vi opfordrer endvidere til at I i datavaskprocessen så vidt muligt sikrer, at den sidste model benyttes. I bør i øvrigt være opmærksomme på, at vi forventer, at en fremtidig nordisk løsning vil lægge op til udelukkende at have 1 disponent for et målepunkt, og at denne ene disponent kun kan være 1 person (dvs slut med Hr og Fru Jensen som disponent 1) Desuden kan oplyses, at CVR-nr ikke må bruges i kombination med Disponent navn 2, Fødselsdato 1 og Fødselsdato 2. Ekstra indlæg onsdag den 26. oktober 2011 Udskydelse af åbning for migreringsapplikation Logica har haft problemer med at gennemføre sine egne systemtest af migreringsapplikationen, hvorfor vi ikke har kunne godkende systemet til overtagelse. Logica har nu udarbejdet en ny tidsplan for migreringssystemet, og overtagelsesprøven er planlagt til uge 45 med en efterfølgende idriftsættelse i uge 46, hvor it-leverandørerne kan begynde deres test. 2/28

3 Udskydelsen vil muligvis have betydning for milepæle og tidsplan for testmigrering og migrering. Ekspertgruppen for migrering mødes snarest for at diskutere dette, og vi vil derefter melde officielt ud med eventuelle ændringer. Informationsmøder flyttes På baggrund af ovenstående udskydelse af åbningen for migreringsapplikationen vælger vi at rykke informationsmøderne en måned, hvilket vil sige, at de i stedet vil blive afholdt i december. Introduktion og visning af migreringsapplikationen er hovedtemaet for møderne, og der er derfor vigtigt, at vi kan vise det korrekte skærmbillede på møderne. I forbindelse med at datoerne rykkes vil vi bede jer om endnu en gang at gå ind og tilmelde jer på de ønskede møder. De nuværende tilmeldinger vil ikke blive flyttet til de nye datoer, da det ikke er sikkert, at alle kan på de respektive dage. De nye datoer er: Den 7. december - Aalborg Den 8. december - Fredericia Den 14. december - Sorø Invitationer følger snarest. Nyheder uge 42 Spørgeskema oktober 2011 I dag (fredag den 21. oktober 2011) er det absolut sidste chance for at udfylde spørgeskemaet vedrørende DataHub for oktober måned. Langt de fleste af jer (90 %) har allerede svaret, og det skal I have mange tak for. Det er en virkelig flot besvarelsesprocent! Vi regner med at offentliggøre de samlede resultater her på hjemmesiden senest onsdag i uge 43, når vi har fået de sidste svar ind og har behandlet dem. Uden at løfte sløret alt for meget, kan jeg dog allerede nu sige, at der tegner sig et godt billede af fremdriften. Det er dejligt at se, at vi er i fuldt sving. 3/28

4 Vi er klar over, at der bliver knoklet meget hårdt i mange virksomheder for både at nå det daglige arbejde og projektet på samme tid. Der er mange opgaver, der skal klares, men vi er sikre på, at vi med fælles hjælp kan nå målet. Åbning for migreringsapplikationen I den kommende uge er der møde i migreringsgruppen. Efterfølgende vil vi udsende nærmere information omkring applikationen Nyheder uge 41 God start for spørgeskemaet I skrivende stund har ca. 60 % af jer svaret på oktober måneds spørgeskema, og mange har også indsendt både organisationsplan og plan for datavask. Det skal I have rigtig mange tak for! Det betyder meget for både os og jer, at vi har et klart billede af, hvordan vores fælles projekt kører. Vi regner med, at vi i løbet af uge 42 (når de sidste besvarelser er kommet ind) er klar til at vide resultaterne af oktobers spørgeskema ude på DataHub hjemmesiden. Resultaterne vil blive vist dels som en samlet sum opdelt på netvirksomheder og elleverandører og dels som en opsplitning i relevante fokusområde. Der vil desuden blive lagt en udførlig beskrivelse og vejledning af resultatvisningen ud. Endnu en gang rigtig mange tak for jeres hjælp! Ekstra indlæg tirsdag den 11. oktober 2011 Overbliksbillede: spørgeskema I fredags udsendte vi spørgeskema vedrørende fremdrift i DataHub-projektet til alle netvirksomheder og elleverandører i elmarkedet. En samlet oversigt over alle spørgsmålene kan ses i pdf-format i menuen til højre. Vær opmærksom på, at pdf-filen indeholder alle de spørgsmål, som netvirksomhederne er blevet præsenteret for. Ikke alle spørgsmål er relevante for elleverandørerne, og de fremgår derfor ikke af de udsendte spørgeskemaer. 4/28

5 Informationsmøde med IT-leverandører afholdt den Der blev mandag den 10. oktober 2011 afholdt et informationsmøde om DataHub projektet på Hotel Trinity ii Fredericia. IT leverandørerne var mødt talstærkt op, og der var god spørgelyst til opgaverne i projektet. Præsentationen fra mødet kan ses i menuen til højre. Nyheder uge 40 Udsendelse af spørgeskema Som jeg skrev i et ekstra blogingdlæg i tirsdags, udskød vi udsendelsen af det første spørgeskema ca. en uge. Nu er skemaet klar, og vi har valgt at tage forskud på glæderne ved allerede at foretage udsendelsen i dag kl. 14, frem for at vente til på mandag. Spørgeskemaet for oktober indeholder spørgsmål om opstart af projektet, datavask og gennemgang af forretningsprocesser sammen med jeres it-leverandør. Det tager ca. 5 minutter at besvare skemaet og vil være til stor hjælp både for os og for jer i forhold til at måle fremdriften i projektet som helhed. Så på forhånd tak, fordi I tager jer tid til at udfylde spørgeskemaet. Åbning for migreringsapplikationen Logica er i fuld gang med at teste migreringsapplikationen, og vi forventer, at vi hos Energinet.dk kan foretage overtagelsesprøverne snarest. Ekstra indlæg, tirsdag den 4. oktober 2011 Det var annonceret, at I skulle have modtaget det første spørgeskema vedrørende DataHub - projektet i går. Vi valgte dog at udskyde udsendelsen en uge, da vi gerne vil have vores styregruppe til at kaste et blik på skemaet, inden det bliver endeligt offentliggjort. I vil derfor først få spørgeksemaet tilsendt på mandag den 10. oktober Nyheder fra uge 39 5/28

6 Åbning for migreringsapplikationen Det er endnu ikke lykkedes Logica, at gøre migreringsapplikationen klar til aflevering. Derfor står vi i øjeblikket overfor en ca. 14 dages forsinkelse i forhold til åbningen for migreringsapplikationen ud mod jer som brugere. De 14 dage skal bruges på: - at Logica får testet applikationen igennem, og afleveret til Energinet.dk - at Energinet.dk gennemfører yderligere tests, samt laver de nødvendige opsætninger før idriftsættelsen Vi vil selvfølgelig holde jer opdateret om udviklingen i testforløbet i næste uges blog. Vi forventer ikke, at forsinkelsen vil få indflydelse på den overordnede tidsplan for aktørernes og Energinet.dk's projekt. Nyheder fra uge 38 Opdaterede dokumenter vedr. datamigrering Der er blevet lagt opdaterede datamigreringsdokumenter på hjemmesiden. En del af opdateringen vedrører 1. milepæl, hvor det er blevet besluttet, at Energinet.dk udsender et fast migreringsbrugernavn og password til migreringsbrugerne. Tidligere stod der i notatet, at netvirksomheden skulle indsende en formular med ønske om brugernavn. Med dette brugernavn får I kun tildelt rollen "migrering", og adgangen vil derfor blive lukket, når migreringen er afsluttet. Hvis I ønsker oprettelse af flere bruger, kan dette naturligvis også lade sig gøre. Brugernavn og password vil blive udsendt senest den 15. oktober. Opdateringer: I alt er fire dokumenter gjort tilgængelige: "Migreringsstrategi og plan" i en opdateret version "Migreringsstrategi og plan - B", som viser ændringerne fra sidste version af dokumentet til denne "Migration DataFields", som viser filformaterne "Migration ValueList", der er en liste over alle aktører med GLN nummer og CVR nummer. De fire dokumenter ligger i højre side af hjemmesiden. 6/28

7 Vær opmærksom på, at den detaljerede beskrivelse af aktiviteterne omkring idriftsætning endnu ikke er komplet. Der vil derfor komme en yderligere opdatering af notatet senere. Nyheder fra uge 37 Migreringsstrategi og -plan - Ny version Ny version af migreringsstrategien samt nye versioner af Migration Datafields og Migration Valuelist er nu tigængelige i højre side af denne menu. Spørgeskema rundsendes snart Vi er i fuld gang med at planlægge, hvordan vi på den mest enkle og præcise måde kan følge fremgangen i projektet. Som tidligere nævnt, sender vi månedligt et spørgeskema ud (startende i oktober 2011), hvor vi gerne vil have jeres tilbagemelding på, hvor langt I er med jeres projekt i forhold til tidsplanen. Repræsenterer I flere virksomheder, vil I skulle udfylde en besvarelse for hver af disse, ligesom I også skal udfylde et skema for hver af jeres funktion som netvirksomhed og elleverandør. Det kan måske forekomme omstændeligt, men vi har forsøgt at holde spørgeskemaerne enkle, for at minimere arbejdet med denne opgave mest muligt. Hver måned vil vi fokusere på relevante emner i tidsplanen. Eksempelvis vil fokuspunkterne for oktober måneds spørgeskema være "Projektstart", "Datavask" og "Forretningsprocesser". Disse fokuspunkter vil afspejle resultaterne af månedens rundspørge, og vil blive offentliggjort på Her viser vi for hvert enkelt fokuspunkt med en rød/grøn farvemarkering, hvor mange der eksempelvis er gået i gang med datavasken (grøn), og hvor mange der endnu ikke er påbegyndt (rød). Visningen vil være set over alle virksomheder som en helhed og ikke en angivelse af hver enkelt virksomheds resultat. 7/28

8 Opfølgning på egne resultater Hver måned vil I efter endt besvarelse af spørgeskemaet modtage en statusmail fra os, hvor jeres egen virksomheds resultater vil fremgå. Vær opmærksom på, at der ved nogen af spørgsmålene kræves, at I indsender dokumentation for jeres besvarelse, for at I kan få en "grøn" markering. Eksempelvis spørger vi jer i oktober, om I har etableret et projekt til håndtering af den fulde implementering af DataHub. Spørgsmålet er et Ja/Nej-spørgsmål, men for at få en grøn markering, skal I indsende jeres projekts organisationsdiagram til os. Et eksempel på et projekt organisationsdiagram kan ses í dokumentet "Projektstruktur" (i faktaboksen i højre side). Mere information Vi vil snarest offentliggøre samtlige måneds fokuspunkter her på hjemmesiden. Desuden vil der også være en klar beskrivelse af, hvordan jeres "rød/grøn" resultater fremkommer. Sammen med spørgeskemaet får i desuden en informationsmail, som kort opridser omfang og fremgangsmåde. Nyheder fra uge 36 Husk tilbagemelding om valg af tidsplan Husk at I senest på torsdag den 15. september skal melde tilbage til om I ønsker at benytte jer af den udsendte standardtidsplan i jeres DataHub-projekt, eller om I følger en egen intern tidsplan. Vælger I at følge jeres egen tidsplan, skal den som minimum indeholde de samme aktiviteter som den plan, der er udsendt af Energinet.dk, og en kopi af planen skal sendes til senest den 15. september. Nyheder fra uge 35 Identifikation af målepunkter Det er tidligere blevet besluttet, at alle målepunkter (både ved håndtering af måledata og andre forretningsprocesser) skal indsendes med et GSRN nummer som ID, når DataHub'en går i drift til oktober Oplægget var, at man kunne bruge Anlægs-GSRN nummeret fra stamdataregisteret. Det har den 8/28

9 fordel, at det er kendt af elleverandørerne, da nummeret i dag bliver brugt til håndtering af leverandørskifte på produktionen. Beslutningen har dog vist sig, at give netvirksomhederne en del udfordring med at få sammenhæng mellem deres system til håndtering af måledata og den identifikation, der skal bruges ved kommunikation med DataHub'en. Derfor er der nu blevet åbnet for et alternativ til brugen af anlægs-gsrn nummer som ID: Netvirksomhederne kan vælge i stedet at indsende måledata med aftagenummer-gsrn som ID. Der er således frit valg mellem at indsende med anlægs-gsrn nummer som ID eller aftagenummer- GSRN nummer som ID. Der skal dog træffes en definitiv beslutning om identifikation af produktionsmålepunktet. Deadline for skifte fra edielnummer til anlægs eller aftagenummer-gsrn nummer fastholdes. Det vil sige, at inden 1. december 2011, skal følgende være sket: - Netvirksomhederne koordinerer med Energinet.dks afregningskontor I forhold til den udsendte tidsplanen, hvorefter der meldes tilbage, om man ønsker at anvende anlægs-gsrn nummer eller aftage-gsrn nummer. Ediel-indsendelsen vil efterfølgende blive indsendt med den rettelse, som netvirksomheden har anmodet om. Energinet.dk opdaterer Edielnummer feltet i stamdataregisteret med det angivne GSRN nummer. Når denne opdatering er foretaget, vil elleverandøren i Edielnummer feltet kunne se det ID, som produktionsanlægget får i DataHub'en. Således vil man ud fra de månedlige udtræk over produktionsanlæg på Selvbetjeningsportalen kunne koble anlæggets eksisterende GSRN-nummer sammen med det GSRN-nummer som skal bruges i DataHub'en. Fra 1. oktober 2011 vil alle fremtidige oprettelser i stamdataregisteret skulle påføres GSRN nummer fra aftagenummer serien (så der kun findes ét GSRN nummer på produktionsenheden). Det er netvirksomhedens opgave at påføre GSRN nummeret. Migrering af produktionsmålepunkter Energinet.dk varetager migrering - ID bliver GSRN nummer opgivet i Edielnummer feltet - Stamdata for målpunkter migreres ud fra stamdataregisteret 9/28

10 - Leverandør/BA fra stamdata i Panda - Måledata er de tidsserier Energinet.dk har i Panda For tekniske målepunkter, hvad enten disse migreres af netvirksomheden eller Energinet.dk, skal netvirksomhederne konvertere Edielnumre til GSRN numre på samme vis som for produktionsmålepunkterne. Nyheder uge 34 I denne uge har projektet kørt videre som planlagt. Nyheder uge 33 God respons på tidsplanen fra Energinet.dk Alle aktører har nu kvitteret for modtagelse af tidsplanen for DataHub-projektet, som blev udsendt fra Energinet.dk den 8. juli. Generelt er der blevet taget godt i mod planen. Allerede nu er der en del aktører, der har tilkendegivet, at de ønsker at følge den frem for en individuel plan. Sidste frist for indmelding om, hvilken tidsplan man ønsker at følge i DataHub-projektet, er den 16. september Tilbagemelding skal sendes til Fremdrift i projektet Næste vigtige milepæl i projektet hos Energinet.dk er implementeringen af migreringsapplikationen. Arbejdet går rigtig godt, og vi forventer derfor at kunne idriftsætte migreringsapplikationen til tiden, den 1. oktober Nyheder uge 32 Husk at kvittere for modtagelse af tidsplan fra Energinet.dk Den 8. juli 2011 udsendte vi et høringsudkast til en standard tidsplan for DataHub-projektet til alle netvirksomheder og elleverandører. Tidsplanen skal ses som en hjælp til at nå i mål med alle de projektrelaterede opgaver inden den 1. oktober I skal huske at kvittere for, at I har modtaget høringsudkastet senest den 15. august Samtidig er I velkomne til at kommentere på planen. Har I som netvirksomhed eller elleverandør mod forvent- 10/28

11 ning ikke modtaget tidsplanen, kan I skrive til Så vil vi sørge for at fremsende en kopi. DataHub'en i fremtiden Allerede på nuværende tidspunkt er der gang i arbejdet omkring, hvordan vi fremadrettet kan få gjort DataHub'en endnu bedre. Blandt andet er det blevet besluttet, at den såkaldte "3. afregningsgruppe" skal sættes i gang, da denne opgave ligger først for i ønskelisten til videreudvikling af DataHub'en "3. afregningsgruppe" er et teknisk navn for en ny gruppe af timeafregnede kunder. Ideen er, at der skal være et prisbilligt afregningsalternativ til små og mellemstore kunder, så det også for disse kunder kan blive attraktivt at indrette deres elforbrug mere fleksibelt efter spotprisen på engrosmarkedet, som varierer time for time. Dette er attraktiv for den enkelte forbruger, da abonnementsbetalingen for en sådan model forventes at være lav, da netvirksomhederne ikke er tvunget til at hjemtage timeværdier dagligt fra kunden. I stedet hjemtages timeværdierne fx én gang om måneden til afregning, hvilket giver netvirksomhederne god tid til at sikre, at alle måleværdier kommer i hus med et mindre beredskab. Skabelonkunderne vil være kendetegnet ved: - Andelstal opgøres og medregnes som for øvrige skabelonkunder. - Kunderne indgå i det fordelte forbrug som øvrige skabelonkunder. - Timeværdierne bruges ved saldoafregningen. - Timeværdierne bruges af netvirksomhed og elleverandører ved slutkundeafregningen. - Timeværdier skal videresendes til elleverandører som for timeafregnede kunder, men efter andre tidsfrister. DataHub'en skal kunne håndtere de "Timeafregnede skabelonkunder". De præcise regler/tidsfrister skal beskrives i forskrift D1, når de skal gælde for markedet. 3. afregningsgruppe implementeres i DataHub'en i foråret Nyheder uge 28 Revideret udgave af "EDI transaktioner for det danske elmarked" I mandags blev der lagt en revideret udgave af dokumentet "EDI transaktioner for det danske elmar- 11/28

12 ked" på hjemmesiden. Dokumentet ligger under menupunktet "De nye markedsregler". Sommerferie Bloggen går på sommerferie de næste tre uger. Men vi vender tilbage igen i uge 32. Nyheder - Uge 27 Høring vedrørende standard tidsplan fra DataHub-projektet Vi har i dag fredag den 8. juni udsendt en standard tidsplan vedrørende DataHub-projektet til høring hos alle kontaktpersoner hos netvirksomheder og elleverandører. Der findes desuden et link til planen til højre på DataHub'ens hjemmeside. Tidsplanen skal hjælpe med til, at vi alle bevarer overblikket over de forskellige milepæle, vi skal nå for at komme i mål med DataHub'en. Planen er inddelt i tre spor: "Projekt/Forretning", hvordan skal vi lave projektet og tilpasse vores forretning? "System", hvad skal vi udvikle og hvilke test skal vi gennemføre? "Migrering/Kundeportal", hvad skal migreres og hvordan, og hvordan får leverandørerne adgang til data? Tidsplanen indeholder også generelle gode råd og anbefalinger til jeres projekt. Bemærk at afsnittet omkring saldoafregningen vil blive behandlet nærmere i et notat, der bliver udsendt af Energinet.dk i efteråret Tidsplanen omfatter aktiviteter hos både netvirksomheder og elleverandører. For at lette din arbejdsgang, har vi markeret aktiviteterne med forskellig farve. Så hvis du er netvirksomhed, skal du følge de orange aktiviteter, og hvis du er elleverandør, skal du følge de gule aktiviteter. Både netvirksomheder og elleverandører skal følge de grønne aktiviteter. I vil fra Energinet.dk i løbet af projektet modtage et spørgeskema ca. hver måned, hvor vi vil spørge ind til, hvor langt I er i projektet. Spørgsmålene vil være en opfølgning på tidsplanen, og vil være knyttet til de tjekpunkter, der indgår i 12/28

13 planen. Vi vil forventeligt foretage den første fremdriftsmåling hos alle selskaber den 1. oktober 2011, og vi vil præsentere resultatet på Som sagt, er dette første udkast til en standard tidsplan. Vi vil derfor meget gerne høre fra dig, hvis du har kommentarer, tilføjelser, rettelser eller spørgsmål. ** Tilbagemeldinger skal være os i hænde senest den 15. august 2011 ** Efter sommerferien vil vi indarbejde de tilbagemeldinger, vi har fået, og en endelig udgave af tidsplanen vil blive offentliggjort primo september Egen tidsplan eller standard tidsplan fra Energinet.dk I skal tage stilling til, om I vil benytte jer af denne rundsendte standard tidsplan, eller om I vil udarbejde jeres egen tidsplan for projektet. Hvis I vælger at udarbejde jeres egen tidsplan, skal den som minimum indeholde de samme aktiviteter og milepæle som standard tidsplanen udsendt af Energinet.dk. ** Senest den 16. september 2011 skal I melde tilbage til om I vil benytte denne tidsplan eller udarbejde jeres egne tidsplan.** Udarbejder I jeres egen tidsplan, kan I sende en kopi af den til os, og så vil vi sørge for at følge op på denne via spørgeskemaet. Nyheder - Uge 26 Også i uge 26 har projektet fortsat i henhold til tidsplanen. Nyheder - Uge 25 Projektet har i denne uge kørt videre efter tidsplanen for designfasen. Nyheder - Uge 24 Workshop dag - Tidsplaner Fredag den 17. juni afholder vi en workshop dag i Energinet.dk med deltagelse af et par netvirksomheder. Formålet er at opstille en standard tidsplan, som kan bruges bredt af alle som et supplement til egne tidsplaner. Tidsplanen forventes udsendt til netvirksomheder og elleverandører inden sommer- 13/28

14 ferien til første høringsrunde. Her har I således mulighed for at komme med jeres kommentarer. Samtidigt vil vi også gerne præsentere vores første udkast til en lille guide-bog, som kort giver forklaringer samt tjeklister til de forskellige områder i projektet. Den lille guidebog forventes udsendt efter sommerferien. Migreringsnotat Vi har lagt Migreringsnotatet på DataHub hjemmesiden. Migreringsnotatet beskriver hele migreringsprocessen og opstiller de forskellige milepæle og deadlines, som indgår i denne del af projektet. Migreringsnotatet er endvidere suppleret af to bilag, MigrationFields og MigrationValues. Vi gør opmærksom på, at migreringsnotatet, inklusive bilag, er levende dokumenter, hvor der løbende kan komme opdateringer. Vi vil naturligvis orientere jer her på hjemmesiden, når der er foretaget ændringer. Spørgsmål til notatet kan rettes/sendes til Nyheder - Uge 23 Nina s Blog - nu også på engelsk Flere udenlandske interessenter har udtrykt ønske om at kunne læse nyheder om DataHub projektet i en engelsk version, hvilket vi naturligvis gerne vil imødekomme. Fremefter bringer vi således også relevante nyheder på engelsk, ligesom vi har oversat relevante dele af den historiske del af Bloggen. Branche Styregruppemøde Der har været afholdt Branche Styregruppemøde den 9. juni 2011, hvor status på designaktiviteterne i DataHub projektet blev præsenteret, og hvor planerne hen over sommeren blev drøftet. Møde for it-leverandører aflyst Erfra-mødet for it-leverandørerne den 6. juni 2011 er blevet aflyst. Aflysningen skyldes for få tilmeldinger samt for få indsendte spørgsmål til diskussion på mødet.et nyt møde i august er dog på tegnebrættet. Vi vil oplyse nærmere om tidspunktet snarest muligt. Nyheder fra uge 23 14/28

15 Nina s Blog - nu også på engelsk Flere udenlandske interessenter har udtrykt ønske om at kunne læse nyheder om DataHub projektet i en engelsk version, hvilket vi naturligvis gerne vil imødekomme. Fremefter bringer vi således også relevante nyheder på engelsk, ligesom vi har oversat relevante dele af den historiske del af Bloggen. Branche Styregruppemøde Der har været afholdt Branche Styregruppemøde den 9. juni 2011, hvor status på designaktiviteterne i DataHub projektet blev præsenteret, og hvor planerne hen over sommeren blev drøftet. Møde for it-leverandører aflyst Erfra-mødet for it-leverandørerne den 6. juni 2011 er blevet aflyst. Aflysningen skyldes for få tilmeldinger samt for få indsendte spørgsmål til diskussion på mødet.et nyt møde i august er dog på tegnebrættet. Vi vil oplyse nærmere om tidspunktet snarest muligt. Nyheder fra uge 22 End-to-end-test I forbindelse med at idriftssættelsesdatoen for DataHub er blevet udskudt til oktober 2012 er der nu indlagt tid til end-to-end test fra juni 2012 og frem til september End-to-end testen er en mulighed for jer for at teste, om kommunikationen mellem jer og andre aktører i marked fungerer korrekt. Den er således en vigtig del af jeres endelige kontrol af, at jeres systemer er klar til at DataHub går i luften. End-to-end testen afprøver processer, hvor Aktørtesten primært tester, om beskeder kan udveksles korrekt mellem én aktør og DataHub. End-to-end testen giver jer også muligheden for at teste og blive fortrolig med de funktioner, der kan udføres i brugerinterfacet til DataHub. Vær opmærksom på, at end-to-end testen er et tilbud, og at I selv har ansvaret for at aftale og gennemføre testen. Processen skal altså foregå som en bilateral eller trilateral aftale mellem jer og jeres samarbejdspartnere. Energinet.dk vil dog gerne hjælpe med at formidle kontakt til andre parter. Derudover sørger vi for, at der er data i systemet (primært taget fra migreringsprocessen), og at der er 15/28

16 supportfunktioner til rådighed for aktørerne. Inden DataHub går rigtigt i luften, slettes alle data og alle processer stoppes, dvs. ingen af de eventuelle leverandørskift eller andre processer, der er blevet sat i gang under end-to-end testen, vil have effekter i markedet.vi vil senere offentliggøre mere information samt materiale til brug ved testforløbet. Tilmelding til møde for it-leverandører Der er blevet sendt indbydelser samt dagsorden ud vedrørende erfa-gruppemøde for it-leverandører. Både indbydelse og dagsorden ligger desuden på DataHub hjemmesiden. Mødet finder sted den 6. juni Der er sidste frist for tilmelding den 1. juni Nyheder fra uge 20 Workshop med Logica Der er 17. og 18. maj 2011 afholdt workshops i Fredericia, hvor det funktionelle design af IT løsningen var på dagsordenen. Nøglepersoner fra både Logica og Energinet DK deltog, og det blev nogle spændende og udbytterige dage, hvor der blev drøftet mange problemstillinger, foretaget afklaringer i forhold til det allerede gennemførte arbejde og lagt planer for arbejdet i de kommende måneder. Den overordnede tidsplan for alle netvirksomheder, elleverandører og balanceansvarlige er under revidering og udbygning. Rettelserne vil fremgå, når den revidere plan offentliggøres på Nyheder fra uge 19 I denne uge har projektet kørt videre som planlagt. Vi er gået i gang med designfasen og fortsætter i forhold til tidsplanen. Nyheder fra uge 18 Tidsplan Som lovet før påske er vi nu klar med et udkast til en tidsplan for resten af DataHub-projektet. Planen ligger i "Fakta"-boksen ude til højre på forsiden. Den indeholder de overordnede deadlines, som er relevante for jer som eksterne aktører. 16/28

17 Gennemgang af planen: Allerede nu vil det være relevant at gå i gang med en validering af jeres data, så de er klar til selve datamigreringen. Testmigreringen starter som vist den 1. oktober 2011 og vil løbe frem til den 1. april 2012, hvor den egentlige migrering af data vil starte. I hele denne periode vil der stadig være mulighed for at vaske data, men fra den 1. april skal de data, som sendes ind i datahub'en, være korrekte. En anden opgave, som også allerede nu med fordel kan igangsættes, er udvikling og test af aktørsystemet. Dette gøres i samarbejde med jeres it-leverandør. Så hvis I ikke allerede har en aftale i stand med en leverandør, er det en god idé at få det nu. Fra den 1. marts 2012 vil den egentlige aktørtest gå i gang. Parallelt med aktørtesten vil der køre en systemtest af it-leverandørernes systemer. Dette koordineres vi her hos Energinet.dk med it-leverandørerne. Sidst i perioden henholdsvis fra maj 2012 og juni 2012 vil der blive afholdt generalprøver samt end-toend tests for at sikre, at alt er klar til idriftsættelse af datahub'en den 1. oktober I hele perioden er det selvfølgelig også vigtigt, at I har øjne på de interne processer. Der vil ske mange ændringer, og I skal derfor foretage afklaringer og udarbejde beskrivelser af jeres processer. Sidst men ikke mindst skal al relevant personale uddannes i de nye processer og systemer. Uddannelsen i DataHub-systemer vil ske herfra. Nederst i tidsplanen er der indsat opfølgningsmarkeringer. Det er her, hvor vi fra Energinet vil tage kontakt til jer enten direkte eller via spørgeskema for at få en fornemmelse af, hvordan det går med jeres interne datahub-projekter. Desuden har vi også indlagt nogle informationsmøder til mere detaljeret gennemgang af aktørtesten og datamigreringen, som vi efter sommerferien vil komme med en mere detaljeret tidsplan for. Øverst i tidsplanen er der indsat en stjerne for at markere offentliggørelsen af en milepælsplan. Vi forstiller os, at milepælsplanen skal indeholde detaljerede tidsplaner samt standardrammer for udførsel af datamigrering og aktørtest. Milepælsplanen skal dels være en guideline og dels et hjælperedskab til at komme godt igennem projektfasen. Spørgsmål til tidsplanen kan sendes til I kan kontakte mig direkte. Kontaktoplysningerne står ude til højre på forsiden. Ændring til forskrifterne Vi er i øjeblikket ved at gennemgå alle forskrifterne sammen med Energitilsynet, med henblik på at 17/28

18 sikre den endelige metodegodkendelse. Der vil på den baggrund blive foretaget tekstmæssige ændringer i forskrifterne, som dog ikke vil have nogen procesmæssige betydninger for DataHubimplementeringen, og der vil derfor ikke blive lagt nye udgaver ud på hjemmesiden. Ændring til Forskrift H1 Vedrørende afsnit samt ; Proces for oprettelse af nyt målepunkt som henholdsvis tilsluttet og nyoprettet. En arbejdsgruppe under Dansk Energi, som opretholder fællesregulativet har anmodet om at vi ændrer teksten i punkt 3, linje 2 som omhandler tidspunktet for, hvornår netvirksomheden opretter et målepunkt i datahub'en. Teksten ændres fra " efter anmeldelsen er kommet netvirksomheden i hænde." til " efter anvisningen af tilslutningspunktet er sendt af netvirksomheden." Desuden er der ændret i figur 10 "Oprettelse af nyt målepunkt som tilsluttet": Teksten i boksen mellem el-installatør og Netvirksomhed er ændret fra "Aftale om tilslutning" til "Tilmelding og anvisning". Ændringen sker for at hjælpe netvirksomhederne i deres processer. Spørgsmål til ændringen kan sendes til ERFA-gruppe mellem it-leverandører og Energinet.dk Der viste sig at være opbakning til afholdelse af ERFA-gruppe møder mellem Energinet.dk og itleverandørerne. Møderne er tænkt som en form for diskussionsgrupper, hvor it-leverandørerne inden mødet har fremsendt spørgsmål, som tages op og diskuteres/besvares på mødet. Desuden vil der være en kort opdatering af, hvor langt projektet er. Vi vil hurtigst muligt finde en dato, hvor det første møde kan afholdes. Nærmere information følger snarest. Nyheder fra uge 15 De nye markedsregler Samtidig med at den kommercielle idriftsættelse af datahub'en rykkes til den 1. oktober 2012, rykkes også ikrafttrædelsen af de nye markedsregler. Det vil betyde en stor administrativ ekstra-opgave for jer og os at fastholde ikrafttrædelsesdatoen for markedsreglerne. Derfor er beslutningen blevet, at også markedsreglerne skydes til den 1. oktober /28

19 ERFA-gruppe mellem it-leverandører og Energinet.dk Der har været udtrykt ønske om, at der bliver afholdt ERFA-gruppe-møder ca. en gang om måneden mellem Energinet.dk og de it-leverandører, der er involveret i projektet. Vi har på nuværende tidspunkt rundsendt en forespørgsel til alle relevante deltagere, for at høre, hvor stor en eventuel tilslutning til dem vil være. Møderne er tænkt som en form for diskussionsgrupper, hvor it-leverandørerne inden mødet har fremsendt spørgsmål, som tages op og diskuteres/besvares på mødet. Desuden vil der være en kort opdatering af, hvor langt projektet er. Bloggen går på ferie De næste to uger holder bloggen ferie. Vi vender dog stærkt tilbage i uge 18, hvor vi regner med at have yderlige informationer klar omkring den nye tidsplan. God påske! Nyheder fra uge 14 Ny tidsplan i DataHub-projektet Energinet.dk har besluttet at udskyde den kommercielle idriftsættelse af DataHub'en til 1. oktober Energinet.dk har i forbindelse med afklaringen med leverandøren i DataHub-projektet identificeret uforudsete tekniske forhold og afhængigheder, der nødvendiggør at udskyde idriftsættelsen af Aktørtestsystemet henholdsvis DataHub'en i 3 måneder. Planen har været, at første version af DataHub'en skulle i drift i april En 3 måneders udskydelse af projektet vil imidlertid betyde, at DataHub'en skulle idriftsættes midt i sommerferien For ikke at gå i almindelig drift midt i sommerferien, og for at sikre, at migreringsopgaven ikke kulminerer i samme periode, har vi besluttet, at DataHub'en sættes i drift 1. oktober 2012, siger chefprojektleder Anders Dalgaard. Migreringsopgaven er den opgave, som netvirksomhederne har med at fylde DataHub'en med måledata og stamdata for samtlige målepunkter i Danmark, som forudsætning for at den kan sættes i drift. Den overordnede tidsplan ændres til: 19/28

20 1/ : Migreringssystem i drift 1/2 2012: Aktørtestsystemet i prøvedrift 1/3 2012: Aktørtestsystemet i normal drift 1/6 2012: DataHub'en færdigbygget og 'end-to-end' test med udvalgte aktører starter 1/ : DataHub'en i normal drift 'End-to-end' test På opfordring af aktørerne har vi besluttet at gennemføre en fuldstændig test af de nye forretningsprocesser i DataHub'en i sammenhæng med udvalgte aktørers systemer. Denne aktivitet starter 1/ og har til formål at minimere risikoen for fejl, når DataHub'en sættes i normal drift. Aktørtestsystemet tester til sammenligning 'kun' meddelelsesudvekslingen mellem DataHub'en og aktørernes systemer, og tester således ikke den fuldstændige vekselvirkning mellem systemerne ved igangsættelse af definerede forretningsprocesser. Yderligere oplysninger Energinet.dk vil i løbet af april-maj uddybe konsekvenserne af den nye tidsplan og indholdet i aktiviteterne, herunder adressere den enkelte aktørs aktiviteter i den samlede tidsplan. For yderligere oplysninger kontakt: Chefprojektleder Anders Dalgaard, telefon , Markedschef Morten Braae Nielsen, telefon , Markedsdirektør Søren Dupont Kristensen, telefon , DataHub-projektet DataHub'en er et markedsregister, som skal forenkle den omfattende datatrafik mellem aktørerne på det danske elmarked. Registeret er et led i den fortsatte liberalisering af det danske elmarked, og formålet er at øge konkurrencen på markedet til gavn for forbrugerne. I dag kommunikerer aktørerne direkte med hinanden, men fra 2012 skal de kun kommunikere med én modpart, DataHub'en. Det betyder, at det bliver lettere for elforbrugerne at skifte leverandør, og at elforbrugerne får lettere adgang til egne forbrugsdata. Det var tidligere klima- og energiminister Connie Hedegaard, som i april 2009 bad Energinet.dk begynde at etablere et markedsregister til det danske elmarked i samarbejde med elmarkedets aktører. 20/28

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler.

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler. DataHub I sommeren 2009 startede vi på baggrund af Klima- og Energiminsiterens beslutning projektet i samarbejde med repræsentativt udvalgte aktører fra det danske elmarked. I April 2012 er det planen,

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1

Engrosmodellen. Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1 Engrosmodellen Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status projektet i almindelighed 3. Tilbagemelding fra den koordinerende styregruppe 4. Opfølgning på

Læs mere

DataHub Dialogforum Planlægningsmøde

DataHub Dialogforum Planlægningsmøde DataHub Dialogforum Planlægningsmøde Tid Onsdag den 6. juni 2012 Sted Energinet.dk, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia Deltagere Henrik Hornum (Dansk Energi) Poul Berthelsen (NRGi) Niels Toftensberg (DONG

Læs mere

DataHub hvad er projektets formål?

DataHub hvad er projektets formål? DataHub hvad er projektets formål? Morten Braae Nielsen Afregningschef - El, Elmarked Telefon: +45 7622 4304 Mobil: +45 2333 8509 E-mail: mbn@energinet.dk 1 Problematikker i det danske detailmarked - der

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1 Engrosmodellen Dialogforum 17-12-2014 17-12-2014 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Kort status på projektet 3. Status på love og bekendtgørelser 4. Tilbagemelding fra teknik- og implementeringsgruppens

Læs mere

Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift, møde 9

Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift, møde 9 Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift, møde 9 Tid Onsdag 16. juni 2015, kl. 15.00-17.00 Sted Energinet.dk, Ballerup Deltagere Styregruppens medlemmer: Adm. dir. Peder Ø. Andreasen,

Læs mere

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Engrosmodellen Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Hvad skal vi opnå med udsættelsen af projektet! At implementere de nye regler omkring forsyningspligt og evt.

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

Engrosmodel. Status for engrosmodel og konkurrencen i detailmarkedet for el. Signe Horn Rosted, Afdelingsleder i Energinet.dk

Engrosmodel. Status for engrosmodel og konkurrencen i detailmarkedet for el. Signe Horn Rosted, Afdelingsleder i Energinet.dk Engrosmodel Status for engrosmodel og konkurrencen i detailmarkedet for el Signe Horn Rosted, Afdelingsleder i Energinet.dk 1 Om Energinet.dk 09-09-2015 Energinet.dk 2 Om Energinet.dk 09-09-2015 Energinet.dk

Læs mere

2015-03-25 Dialogmøde 17, referat

2015-03-25 Dialogmøde 17, referat 2015-03-25 Dialogmøde 17, referat Tid 25. marts 2015 kl. 13.00-15.30 Sted Online-møde Inviterede Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Diana

Læs mere

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014 BILAG 5 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 10. juni 2014 Der fremsendes forud for hvert møde i Direktørgruppen en statusrapport, der rapporterer på net- og elhandelsvirksomhedernes performance,

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation med DataHub i elmarkedet Juni 2014 HBK/ADA Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september

Læs mere

Introduktion til DataHub projekt

Introduktion til DataHub projekt Introduktion til DataHub projekt Rev. 1 6/4-2010 20/4-2010 DATE JGR MBN NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 20203-10 Energinet.dk Doc. no. DATE NAME Dok. 20203/10, Sag 10/3365 1/11

Læs mere

BILAG 6. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 11. februar 2015 MLN

BILAG 6. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 11. februar 2015 MLN BILAG 6 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 11. februar 2015 MLN Dette notat udgør statusrapporteringen for DataHub drift til Direktørgruppen i februar 2015. Notatet indeholder et generelt

Læs mere

Teststrategi for DataHub Engrosmodellen End-to-End (E2E) test

Teststrategi for DataHub Engrosmodellen End-to-End (E2E) test Teststrategi for DataHub Engrosmodellen End-to-End (E2E) test Et overblik over metode og proces Version 2.0, maj 2015 Maj 2015, dok.nr. 13-100790-2 E2E Teststrategi 1 Målet med E2E test af Engrosmodel

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1.

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. Til Netvirksomheder, elleverandører, balanceansvarlige og øvrige parter 1 Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. 04. januar 2013 JOG/JOG Energinet.dk gennemførte en

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - BALANCEANSVARLIG 07. januar 2014 Version 0.2 Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 1/22 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 4 1.1 Versionsoversigt... 4 1.2 Reference

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Datamigreringsstrategi Engrosmodellen

Datamigreringsstrategi Engrosmodellen Datamigreringsstrategi Engrosmodellen Et overblik over metode og proces Ver. 2.0 Maj 2014 DOK NR 13/100808-1 1 Migreringsstrategi Sikre at nuværende funktionalitet i Datahub forbliver uændret frem til

Læs mere

Notat. Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 BILAG 3. Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet

Notat. Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 BILAG 3. Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet Notat BILAG 3 Dok. ansvarlig: HHO Sekretær: Sagsnr.: 2007-143 Doknr: d2014-7796-5.0 12-06-2014 Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet Sagsfremstilling Direktørgruppen

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146924-2010:text:da:html DK-Fredericia: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2010/S 97-146924

Læs mere

Business Case udvidelse til - Systemunderstøttelse af Engrosmodellen. Indholdsfortegnelse. Bestyrelsen. 23. april 2014

Business Case udvidelse til - Systemunderstøttelse af Engrosmodellen. Indholdsfortegnelse. Bestyrelsen. 23. april 2014 Til Bestyrelsen Business Case udvidelse til - Systemunderstøttelse af Engrosmodellen 23. april 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indstilling... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Indstilling... 3 2. Situationsanalyse...

Læs mere

Fremme af fleksibelt elforbrug fra små og mellemstore kunder

Fremme af fleksibelt elforbrug fra små og mellemstore kunder Fremme af fleksibelt elforbrug fra små og mellemstore kunder Seminar for netvirksomheder 3. oktober 2011 1 Baggrund Bredt ønske om mere fleksibelt elforbrug - Markedets prissignaler kan sikre en effektiv

Læs mere

DataHub Dialogforum Dialogmøde, 06-08-2012

DataHub Dialogforum Dialogmøde, 06-08-2012 DataHub Dialogforum Dialogmøde, 06-08- Tid 10.00-12.00 Sted LYNC møde Deltagere Henrik Hornum (Dansk Energi) Poul Berthelsen (NRGi) Niels Toftensberg (DONG Energy) Lene Erfurt (DONG Energy) Carsten Bang

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2013 Dato - Dok.nr. 1 Intentioner med Engrosmodellen (Uddrag fra bemærkninger til lovforslaget fremsat 25. april 2012, gennemført ved LOV nr 575 af 18/06/2012) forbrugerne

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

Direktørgruppemøde, møde 5

Direktørgruppemøde, møde 5 Direktørgruppemøde, møde 5 Tid Tirsdag 21. oktober kl. 15.00-17.00 Sted Energinet.dk, Ballerup Deltagere Direktørgruppens medlemmer: Adm. dir. Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk Direktør Lars Aagaard, Dansk

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

DataHub 31572-10. Bilag 01 - Tidsplan. 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010. EU-udbud 2010/S 97-149624

DataHub 31572-10. Bilag 01 - Tidsplan. 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010. EU-udbud 2010/S 97-149624 DataHub Bilag 01 - Tidsplan 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010 30-06-2010 01-07-2010 DATE XRDA ADA NAME DATE REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED EU-udbud 2010/S 97-149624

Læs mere

BILAG 1. Engrosmodel statusopdatering. Indhold. Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift. 9.

BILAG 1. Engrosmodel statusopdatering. Indhold. Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift. 9. BILAG 1 Til Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift Engrosmodel statusopdatering 9. juni 2015 JHH/ADA Det indstilles, at den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og Data-

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet.

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet. Forskrift H1: Skift af elleverandør Oktober 2008 Version 4.1 Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 DATE MRP LRO LRO MRP NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 38472-08 DOC. NO. DATE

Læs mere

Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en

Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en Til Netvirksomhederne Elleverandører til orientering 16. september 2013 PHQ Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en Afregningsgrundlag for nettoafregnere - Forbrugs MP, Produktions MP og evt. uktions

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 21 16. april 2015. 16-04-2015 Dok.nr.: 14/15488-40 1

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 21 16. april 2015. 16-04-2015 Dok.nr.: 14/15488-40 1 Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 21 16. april 2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status projektet i almindelighed 3. Status E2E-test 4. Status datamigrering 5. Håndtering

Læs mere

Direktørgruppemøde, møde 3

Direktørgruppemøde, møde 3 Direktørgruppemøde, møde 3 Tid Tirsdag 17. juni kl. 15.00-17.00 Sted Energinet.dk, Ballerup Deltagere Direktørgruppens medlemmer: Adm. dir. Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk Direktør Lars Aagaard, Dansk

Læs mere

Dialogforum, referat. Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00. Deltagere Navn Aktør. Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark. Martin Christensen

Dialogforum, referat. Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00. Deltagere Navn Aktør. Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark. Martin Christensen Dialogforum, referat Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00 Sted LYNC Deltagere Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark Ane Rask Annemette L.

Læs mere

DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER

DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER 3. marts 2015 Version 1.00 Dok. 13/81170-31 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 3 1.1 Versionsoversigt...

Læs mere

2015-05-20 Dialogmøde 19, referat

2015-05-20 Dialogmøde 19, referat 2015-05-20 Dialogmøde 19, referat Tid 20. maj 2015 kl. 10.00-15.00 Sted Erritsø Delatagere Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Tina Lykke Skafsgaard Hentze Annemette L. Carlsen

Læs mere

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Forord Denne vejledning beskriver baggrunden for begreber og sammenhænge i Danmarks Statistiks dokumentationssystem

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser Til Sekretariatet for Energitilsynet USS/SHR 4. september 2014 Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders,

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) 02. September 2013 Final Draft Version 3.0 DATE NAME DATE NAME DATE NAME DATE REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED XXXXX-XX

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

BILAG 4. Engrosmodellen - Opfølgning på aktøraktiviteter. Direktørgruppen. 10. juni 2014

BILAG 4. Engrosmodellen - Opfølgning på aktøraktiviteter. Direktørgruppen. 10. juni 2014 BILAG 4 Til Direktørgruppen Engrosmodellen - Opfølgning på aktøraktiviteter 10. juni 2014 Engrosmodellens opstart er helt afhængig af, at alle involverede parter (Data- Hub og aktører) er klar til go-live

Læs mere

Tilslutning af solcelleanlæg

Tilslutning af solcelleanlæg Tilslutning af solcelleanlæg Sådan gør du, hvis du vil tilslutte et Mikro VE-anlæg (solceller eller hustandsvindmølle) på mindre end eller lig med 6 kw til din el-installation, som er tilsluttet SE s elnet.

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Måltidsbarometeret i praksis

Måltidsbarometeret i praksis Måltidsbarometeret i praksis En drejebog til hvordan redskabet kan anvendes til at evaluere og forbedre kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere.. Kulinarisk kvalitet Samarbejde. og kommunikation

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

I EazyProject er det muligt selv at definere hvad et projekt/projektfase skal kaldes i systemet. Dette sættes op ved systemets oprettelse.

I EazyProject er det muligt selv at definere hvad et projekt/projektfase skal kaldes i systemet. Dette sættes op ved systemets oprettelse. Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve EazyProject. Vejledningen indeholder kun de nødvendige skridt du skal igennem,

Læs mere

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse.

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse. JMA on-line support Vi arbejder hele tiden på at forbedre dine muligheder for at få den bedste supporthjælp og gøre den så tilgængelig for dig som muligt. Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

2.1 Brugervenlighed i betjening af opladning. 2.2 Opladningstid. 2.3 Åbne og internationalt standardiserede løsninger

2.1 Brugervenlighed i betjening af opladning. 2.2 Opladningstid. 2.3 Åbne og internationalt standardiserede løsninger Notat Aspekter vedr. krav til elbil ladeinfrastruktur 29. september 2010 ABH/ LRO 1. Baggrund Det vurderes, at en god ladeinfrastruktur i det offentlige rum er værdifuldt for at understøtte en udbredelse

Læs mere

2014-12-17 Dialogmøde 14, referat

2014-12-17 Dialogmøde 14, referat 2014-12-17 Dialogmøde 14, referat Tid 17. december 2014 kl. 13.00-15.00 Sted Online-møde Inviterede Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Diana

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

2015-02-25 Dialogmøde 16, referat

2015-02-25 Dialogmøde 16, referat 2015-02-25 Dialogmøde 16, referat Tid 25. februar 2015 kl. 13.00-16.00 Sted Online-møde Inviterede Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Diana

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

DataHub 31785-10. Bilag 3a Kundens kravspecifikation. 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010. EU-udbud 2010/S 97-149624

DataHub 31785-10. Bilag 3a Kundens kravspecifikation. 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010. EU-udbud 2010/S 97-149624 DataHub 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010 01-05-2010 02-07-2010 DATE MLM ADA NAME DATE REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED EU-udbud 2010/S 97-149624 31785-10 NAME Doc.

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Rev: 17-12-2013 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen altid skal køres fra hovedmaskinen/serveren. at gennemlæse dette

Læs mere

Front Office El. Leverandør temadag Tirsdag den 2. november 2010. Gitte Madsen (Søren F. Jensen) Sag 10/6206, Dok.

Front Office El. Leverandør temadag Tirsdag den 2. november 2010. Gitte Madsen (Søren F. Jensen) Sag 10/6206, Dok. Front Office El Leverandør temadag Tirsdag den 2. november 2010 Gitte Madsen (Søren F. Jensen) Sag 10/6206, Dok. Acadre 42487-10 1 Agenda Ny kundeportal hos Energinet.dk Front Office El Hvad og hvem er

Læs mere

VEJLEDNING til FORENINGER i

VEJLEDNING til FORENINGER i VEJLEDNING til FORENINGER i Indhold 1. Generel information... 3 2. Oprettelse af forening i... 4 3. Adgang til... 5 4. Redigér stamdata... 6 5. Opret grupper... 7 6. Opret nye titler... 9 7. Tildel titel...

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 14/22729-6. Træder i kraft 1. oktober 2015. September 2014. Version 6.7

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 14/22729-6. Træder i kraft 1. oktober 2015. September 2014. Version 6.7 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. September 2014 Version 6.7 Træder i kraft 1. oktober 2015 Sep. 2014 Sep. 2014 Sep. 2014 DATE HBK HLJ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Indhold Indledning... 2 Koncernens indgangsportal navn... 4 Koncernens indgangsportal reklamer mm.... 4 Netselskabets hjemmesideområde navn... 5

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSGRUPPEN / TJEK MEDARBEJDERE...2 KORTLÆGNING...3 START KORTLÆGNING...5 BESVARELSE AF SPØRGESKEMA UDEN E-MAIL...6 TILFØJ/FJERN BRUGER FRA EN KORTLÆGNING:...8 SEND PÅMINDELSER...9

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER Indhold Vejledning i RejsUd - En udgiftshaver....0 Generelt om Rejsud... 2. Tips... 2.2 Log på Rejsud... 3.3 Oprettelse af nyt dokument afregning af et udlæg... 4.3.

Læs mere

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET HSU S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 Vedr.: Status for større indsatser på it-området, august 2013 KONCERN-IT Sagsbehandler: Thomas Arnbak-Hartzberg, Souschef,

Læs mere

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Indhold Indledning... 2 Netselskabets hjemmeside navn... 4 Nethjemmeside påkrævede informationer... 5 Netselskabets hjemmeside reklamer mm....

Læs mere

www.evalueringssystem.dk

www.evalueringssystem.dk Brugervejledning Indledning... 3 Log på evalueringssystemet... 4 Afprøv en evaluering... 8 Åbn en evaluering eller en øvelse... 10 Gennemfør en evaluering og en øvelse... 13 Luk en evaluering... 15 Se

Læs mere

Dialogforum d. 4. juni 2014 - referat

Dialogforum d. 4. juni 2014 - referat Dialogforum d. 4. juni 2014 - referat Tid Onsdag d. 4. juni 2014 kl. 10.30-16.00 Sted Energinet.dk, Erritsø Deltagere Henrik Hornum Dansk Energi Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen Clement

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde den 19 marts 2013 Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dk s præcisering af balanceansvar Resumé 1. I denne sag anmodes Energitilsynet om at tage stilling

Læs mere

Release note - Juni. Sikkerhed

Release note - Juni. Sikkerhed Release note - Juni Sikkerhed Log in Af sikkerhedsmæssige hensyn er det nu ikke længere muligt for browseren at gemme brugeres password til CaseFlow. Browserne vil dermed heller ikke automatisk foreslå

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM (print i farver om muligt) VERSION 1.5 3. FEBRUAR 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opret bruger, log på og find relevante udbud...

Læs mere