Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes"

Transkript

1 DataHub Læs her tidligere nyheder på Ninas blog - En ugentlig opdatering om sidste nyt i projektet for markedets aktører 11. marts 2011 JHH Status for netvirksomheder Status for elleverandører Nyheder uge 43 Spørgeskema oktober 2011 Vi er nu klar med resultaterne for oktober måneds spørgeskemaundersøgelse. Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes besvarelser. Indmelding af stamdata: Krav til disponentnavn Energinet.dk har fået en del spørgsmål, som relaterer sig til forskrift I's bestemmelser om stamdata for målepunkter. Spørgsmålene har primært drejet sig om de præcise krav til disponent navne m.v. 1/28

2 Hermed en oversigt: For juridiske enheder skal I angive netop den juridiske enhed, som har ret til at disponere over målepunktet (dvs. indgå aftaler om leverandørskift mv.). Her må kun angives 1 disponent - Disponent1. For privat personer har Energinet.dk valgt ikke at stille krav til, præcis hvordan disponentnavnet er angivet. Dvs. vi accepterer at disponent 1 kan være: - Sofie Sørensen og Lars Jensen i disponent 1 - Hr og Fru Jensen i disponent 1 - Sørensen, Sofie i disponent 1 og Jensen, Lars i disponent 2 - Sofie Sørensen i disponent 1 og Lars Jensen i disponent 2 Vi anbefaler den sidste løsning, men har udelukkende et krav om at disponent 1 og 2 kun må være 35 karakterer. Vi opfordrer endvidere til at I i datavaskprocessen så vidt muligt sikrer, at den sidste model benyttes. I bør i øvrigt være opmærksomme på, at vi forventer, at en fremtidig nordisk løsning vil lægge op til udelukkende at have 1 disponent for et målepunkt, og at denne ene disponent kun kan være 1 person (dvs slut med Hr og Fru Jensen som disponent 1) Desuden kan oplyses, at CVR-nr ikke må bruges i kombination med Disponent navn 2, Fødselsdato 1 og Fødselsdato 2. Ekstra indlæg onsdag den 26. oktober 2011 Udskydelse af åbning for migreringsapplikation Logica har haft problemer med at gennemføre sine egne systemtest af migreringsapplikationen, hvorfor vi ikke har kunne godkende systemet til overtagelse. Logica har nu udarbejdet en ny tidsplan for migreringssystemet, og overtagelsesprøven er planlagt til uge 45 med en efterfølgende idriftsættelse i uge 46, hvor it-leverandørerne kan begynde deres test. 2/28

3 Udskydelsen vil muligvis have betydning for milepæle og tidsplan for testmigrering og migrering. Ekspertgruppen for migrering mødes snarest for at diskutere dette, og vi vil derefter melde officielt ud med eventuelle ændringer. Informationsmøder flyttes På baggrund af ovenstående udskydelse af åbningen for migreringsapplikationen vælger vi at rykke informationsmøderne en måned, hvilket vil sige, at de i stedet vil blive afholdt i december. Introduktion og visning af migreringsapplikationen er hovedtemaet for møderne, og der er derfor vigtigt, at vi kan vise det korrekte skærmbillede på møderne. I forbindelse med at datoerne rykkes vil vi bede jer om endnu en gang at gå ind og tilmelde jer på de ønskede møder. De nuværende tilmeldinger vil ikke blive flyttet til de nye datoer, da det ikke er sikkert, at alle kan på de respektive dage. De nye datoer er: Den 7. december - Aalborg Den 8. december - Fredericia Den 14. december - Sorø Invitationer følger snarest. Nyheder uge 42 Spørgeskema oktober 2011 I dag (fredag den 21. oktober 2011) er det absolut sidste chance for at udfylde spørgeskemaet vedrørende DataHub for oktober måned. Langt de fleste af jer (90 %) har allerede svaret, og det skal I have mange tak for. Det er en virkelig flot besvarelsesprocent! Vi regner med at offentliggøre de samlede resultater her på hjemmesiden senest onsdag i uge 43, når vi har fået de sidste svar ind og har behandlet dem. Uden at løfte sløret alt for meget, kan jeg dog allerede nu sige, at der tegner sig et godt billede af fremdriften. Det er dejligt at se, at vi er i fuldt sving. 3/28

4 Vi er klar over, at der bliver knoklet meget hårdt i mange virksomheder for både at nå det daglige arbejde og projektet på samme tid. Der er mange opgaver, der skal klares, men vi er sikre på, at vi med fælles hjælp kan nå målet. Åbning for migreringsapplikationen I den kommende uge er der møde i migreringsgruppen. Efterfølgende vil vi udsende nærmere information omkring applikationen Nyheder uge 41 God start for spørgeskemaet I skrivende stund har ca. 60 % af jer svaret på oktober måneds spørgeskema, og mange har også indsendt både organisationsplan og plan for datavask. Det skal I have rigtig mange tak for! Det betyder meget for både os og jer, at vi har et klart billede af, hvordan vores fælles projekt kører. Vi regner med, at vi i løbet af uge 42 (når de sidste besvarelser er kommet ind) er klar til at vide resultaterne af oktobers spørgeskema ude på DataHub hjemmesiden. Resultaterne vil blive vist dels som en samlet sum opdelt på netvirksomheder og elleverandører og dels som en opsplitning i relevante fokusområde. Der vil desuden blive lagt en udførlig beskrivelse og vejledning af resultatvisningen ud. Endnu en gang rigtig mange tak for jeres hjælp! Ekstra indlæg tirsdag den 11. oktober 2011 Overbliksbillede: spørgeskema I fredags udsendte vi spørgeskema vedrørende fremdrift i DataHub-projektet til alle netvirksomheder og elleverandører i elmarkedet. En samlet oversigt over alle spørgsmålene kan ses i pdf-format i menuen til højre. Vær opmærksom på, at pdf-filen indeholder alle de spørgsmål, som netvirksomhederne er blevet præsenteret for. Ikke alle spørgsmål er relevante for elleverandørerne, og de fremgår derfor ikke af de udsendte spørgeskemaer. 4/28

5 Informationsmøde med IT-leverandører afholdt den Der blev mandag den 10. oktober 2011 afholdt et informationsmøde om DataHub projektet på Hotel Trinity ii Fredericia. IT leverandørerne var mødt talstærkt op, og der var god spørgelyst til opgaverne i projektet. Præsentationen fra mødet kan ses i menuen til højre. Nyheder uge 40 Udsendelse af spørgeskema Som jeg skrev i et ekstra blogingdlæg i tirsdags, udskød vi udsendelsen af det første spørgeskema ca. en uge. Nu er skemaet klar, og vi har valgt at tage forskud på glæderne ved allerede at foretage udsendelsen i dag kl. 14, frem for at vente til på mandag. Spørgeskemaet for oktober indeholder spørgsmål om opstart af projektet, datavask og gennemgang af forretningsprocesser sammen med jeres it-leverandør. Det tager ca. 5 minutter at besvare skemaet og vil være til stor hjælp både for os og for jer i forhold til at måle fremdriften i projektet som helhed. Så på forhånd tak, fordi I tager jer tid til at udfylde spørgeskemaet. Åbning for migreringsapplikationen Logica er i fuld gang med at teste migreringsapplikationen, og vi forventer, at vi hos Energinet.dk kan foretage overtagelsesprøverne snarest. Ekstra indlæg, tirsdag den 4. oktober 2011 Det var annonceret, at I skulle have modtaget det første spørgeskema vedrørende DataHub - projektet i går. Vi valgte dog at udskyde udsendelsen en uge, da vi gerne vil have vores styregruppe til at kaste et blik på skemaet, inden det bliver endeligt offentliggjort. I vil derfor først få spørgeksemaet tilsendt på mandag den 10. oktober Nyheder fra uge 39 5/28

6 Åbning for migreringsapplikationen Det er endnu ikke lykkedes Logica, at gøre migreringsapplikationen klar til aflevering. Derfor står vi i øjeblikket overfor en ca. 14 dages forsinkelse i forhold til åbningen for migreringsapplikationen ud mod jer som brugere. De 14 dage skal bruges på: - at Logica får testet applikationen igennem, og afleveret til Energinet.dk - at Energinet.dk gennemfører yderligere tests, samt laver de nødvendige opsætninger før idriftsættelsen Vi vil selvfølgelig holde jer opdateret om udviklingen i testforløbet i næste uges blog. Vi forventer ikke, at forsinkelsen vil få indflydelse på den overordnede tidsplan for aktørernes og Energinet.dk's projekt. Nyheder fra uge 38 Opdaterede dokumenter vedr. datamigrering Der er blevet lagt opdaterede datamigreringsdokumenter på hjemmesiden. En del af opdateringen vedrører 1. milepæl, hvor det er blevet besluttet, at Energinet.dk udsender et fast migreringsbrugernavn og password til migreringsbrugerne. Tidligere stod der i notatet, at netvirksomheden skulle indsende en formular med ønske om brugernavn. Med dette brugernavn får I kun tildelt rollen "migrering", og adgangen vil derfor blive lukket, når migreringen er afsluttet. Hvis I ønsker oprettelse af flere bruger, kan dette naturligvis også lade sig gøre. Brugernavn og password vil blive udsendt senest den 15. oktober. Opdateringer: I alt er fire dokumenter gjort tilgængelige: "Migreringsstrategi og plan" i en opdateret version "Migreringsstrategi og plan - B", som viser ændringerne fra sidste version af dokumentet til denne "Migration DataFields", som viser filformaterne "Migration ValueList", der er en liste over alle aktører med GLN nummer og CVR nummer. De fire dokumenter ligger i højre side af hjemmesiden. 6/28

7 Vær opmærksom på, at den detaljerede beskrivelse af aktiviteterne omkring idriftsætning endnu ikke er komplet. Der vil derfor komme en yderligere opdatering af notatet senere. Nyheder fra uge 37 Migreringsstrategi og -plan - Ny version Ny version af migreringsstrategien samt nye versioner af Migration Datafields og Migration Valuelist er nu tigængelige i højre side af denne menu. Spørgeskema rundsendes snart Vi er i fuld gang med at planlægge, hvordan vi på den mest enkle og præcise måde kan følge fremgangen i projektet. Som tidligere nævnt, sender vi månedligt et spørgeskema ud (startende i oktober 2011), hvor vi gerne vil have jeres tilbagemelding på, hvor langt I er med jeres projekt i forhold til tidsplanen. Repræsenterer I flere virksomheder, vil I skulle udfylde en besvarelse for hver af disse, ligesom I også skal udfylde et skema for hver af jeres funktion som netvirksomhed og elleverandør. Det kan måske forekomme omstændeligt, men vi har forsøgt at holde spørgeskemaerne enkle, for at minimere arbejdet med denne opgave mest muligt. Hver måned vil vi fokusere på relevante emner i tidsplanen. Eksempelvis vil fokuspunkterne for oktober måneds spørgeskema være "Projektstart", "Datavask" og "Forretningsprocesser". Disse fokuspunkter vil afspejle resultaterne af månedens rundspørge, og vil blive offentliggjort på Her viser vi for hvert enkelt fokuspunkt med en rød/grøn farvemarkering, hvor mange der eksempelvis er gået i gang med datavasken (grøn), og hvor mange der endnu ikke er påbegyndt (rød). Visningen vil være set over alle virksomheder som en helhed og ikke en angivelse af hver enkelt virksomheds resultat. 7/28

8 Opfølgning på egne resultater Hver måned vil I efter endt besvarelse af spørgeskemaet modtage en statusmail fra os, hvor jeres egen virksomheds resultater vil fremgå. Vær opmærksom på, at der ved nogen af spørgsmålene kræves, at I indsender dokumentation for jeres besvarelse, for at I kan få en "grøn" markering. Eksempelvis spørger vi jer i oktober, om I har etableret et projekt til håndtering af den fulde implementering af DataHub. Spørgsmålet er et Ja/Nej-spørgsmål, men for at få en grøn markering, skal I indsende jeres projekts organisationsdiagram til os. Et eksempel på et projekt organisationsdiagram kan ses í dokumentet "Projektstruktur" (i faktaboksen i højre side). Mere information Vi vil snarest offentliggøre samtlige måneds fokuspunkter her på hjemmesiden. Desuden vil der også være en klar beskrivelse af, hvordan jeres "rød/grøn" resultater fremkommer. Sammen med spørgeskemaet får i desuden en informationsmail, som kort opridser omfang og fremgangsmåde. Nyheder fra uge 36 Husk tilbagemelding om valg af tidsplan Husk at I senest på torsdag den 15. september skal melde tilbage til om I ønsker at benytte jer af den udsendte standardtidsplan i jeres DataHub-projekt, eller om I følger en egen intern tidsplan. Vælger I at følge jeres egen tidsplan, skal den som minimum indeholde de samme aktiviteter som den plan, der er udsendt af Energinet.dk, og en kopi af planen skal sendes til senest den 15. september. Nyheder fra uge 35 Identifikation af målepunkter Det er tidligere blevet besluttet, at alle målepunkter (både ved håndtering af måledata og andre forretningsprocesser) skal indsendes med et GSRN nummer som ID, når DataHub'en går i drift til oktober Oplægget var, at man kunne bruge Anlægs-GSRN nummeret fra stamdataregisteret. Det har den 8/28

9 fordel, at det er kendt af elleverandørerne, da nummeret i dag bliver brugt til håndtering af leverandørskifte på produktionen. Beslutningen har dog vist sig, at give netvirksomhederne en del udfordring med at få sammenhæng mellem deres system til håndtering af måledata og den identifikation, der skal bruges ved kommunikation med DataHub'en. Derfor er der nu blevet åbnet for et alternativ til brugen af anlægs-gsrn nummer som ID: Netvirksomhederne kan vælge i stedet at indsende måledata med aftagenummer-gsrn som ID. Der er således frit valg mellem at indsende med anlægs-gsrn nummer som ID eller aftagenummer- GSRN nummer som ID. Der skal dog træffes en definitiv beslutning om identifikation af produktionsmålepunktet. Deadline for skifte fra edielnummer til anlægs eller aftagenummer-gsrn nummer fastholdes. Det vil sige, at inden 1. december 2011, skal følgende være sket: - Netvirksomhederne koordinerer med Energinet.dks afregningskontor I forhold til den udsendte tidsplanen, hvorefter der meldes tilbage, om man ønsker at anvende anlægs-gsrn nummer eller aftage-gsrn nummer. Ediel-indsendelsen vil efterfølgende blive indsendt med den rettelse, som netvirksomheden har anmodet om. Energinet.dk opdaterer Edielnummer feltet i stamdataregisteret med det angivne GSRN nummer. Når denne opdatering er foretaget, vil elleverandøren i Edielnummer feltet kunne se det ID, som produktionsanlægget får i DataHub'en. Således vil man ud fra de månedlige udtræk over produktionsanlæg på Selvbetjeningsportalen kunne koble anlæggets eksisterende GSRN-nummer sammen med det GSRN-nummer som skal bruges i DataHub'en. Fra 1. oktober 2011 vil alle fremtidige oprettelser i stamdataregisteret skulle påføres GSRN nummer fra aftagenummer serien (så der kun findes ét GSRN nummer på produktionsenheden). Det er netvirksomhedens opgave at påføre GSRN nummeret. Migrering af produktionsmålepunkter Energinet.dk varetager migrering - ID bliver GSRN nummer opgivet i Edielnummer feltet - Stamdata for målpunkter migreres ud fra stamdataregisteret 9/28

10 - Leverandør/BA fra stamdata i Panda - Måledata er de tidsserier Energinet.dk har i Panda For tekniske målepunkter, hvad enten disse migreres af netvirksomheden eller Energinet.dk, skal netvirksomhederne konvertere Edielnumre til GSRN numre på samme vis som for produktionsmålepunkterne. Nyheder uge 34 I denne uge har projektet kørt videre som planlagt. Nyheder uge 33 God respons på tidsplanen fra Energinet.dk Alle aktører har nu kvitteret for modtagelse af tidsplanen for DataHub-projektet, som blev udsendt fra Energinet.dk den 8. juli. Generelt er der blevet taget godt i mod planen. Allerede nu er der en del aktører, der har tilkendegivet, at de ønsker at følge den frem for en individuel plan. Sidste frist for indmelding om, hvilken tidsplan man ønsker at følge i DataHub-projektet, er den 16. september Tilbagemelding skal sendes til Fremdrift i projektet Næste vigtige milepæl i projektet hos Energinet.dk er implementeringen af migreringsapplikationen. Arbejdet går rigtig godt, og vi forventer derfor at kunne idriftsætte migreringsapplikationen til tiden, den 1. oktober Nyheder uge 32 Husk at kvittere for modtagelse af tidsplan fra Energinet.dk Den 8. juli 2011 udsendte vi et høringsudkast til en standard tidsplan for DataHub-projektet til alle netvirksomheder og elleverandører. Tidsplanen skal ses som en hjælp til at nå i mål med alle de projektrelaterede opgaver inden den 1. oktober I skal huske at kvittere for, at I har modtaget høringsudkastet senest den 15. august Samtidig er I velkomne til at kommentere på planen. Har I som netvirksomhed eller elleverandør mod forvent- 10/28

11 ning ikke modtaget tidsplanen, kan I skrive til Så vil vi sørge for at fremsende en kopi. DataHub'en i fremtiden Allerede på nuværende tidspunkt er der gang i arbejdet omkring, hvordan vi fremadrettet kan få gjort DataHub'en endnu bedre. Blandt andet er det blevet besluttet, at den såkaldte "3. afregningsgruppe" skal sættes i gang, da denne opgave ligger først for i ønskelisten til videreudvikling af DataHub'en "3. afregningsgruppe" er et teknisk navn for en ny gruppe af timeafregnede kunder. Ideen er, at der skal være et prisbilligt afregningsalternativ til små og mellemstore kunder, så det også for disse kunder kan blive attraktivt at indrette deres elforbrug mere fleksibelt efter spotprisen på engrosmarkedet, som varierer time for time. Dette er attraktiv for den enkelte forbruger, da abonnementsbetalingen for en sådan model forventes at være lav, da netvirksomhederne ikke er tvunget til at hjemtage timeværdier dagligt fra kunden. I stedet hjemtages timeværdierne fx én gang om måneden til afregning, hvilket giver netvirksomhederne god tid til at sikre, at alle måleværdier kommer i hus med et mindre beredskab. Skabelonkunderne vil være kendetegnet ved: - Andelstal opgøres og medregnes som for øvrige skabelonkunder. - Kunderne indgå i det fordelte forbrug som øvrige skabelonkunder. - Timeværdierne bruges ved saldoafregningen. - Timeværdierne bruges af netvirksomhed og elleverandører ved slutkundeafregningen. - Timeværdier skal videresendes til elleverandører som for timeafregnede kunder, men efter andre tidsfrister. DataHub'en skal kunne håndtere de "Timeafregnede skabelonkunder". De præcise regler/tidsfrister skal beskrives i forskrift D1, når de skal gælde for markedet. 3. afregningsgruppe implementeres i DataHub'en i foråret Nyheder uge 28 Revideret udgave af "EDI transaktioner for det danske elmarked" I mandags blev der lagt en revideret udgave af dokumentet "EDI transaktioner for det danske elmar- 11/28

12 ked" på hjemmesiden. Dokumentet ligger under menupunktet "De nye markedsregler". Sommerferie Bloggen går på sommerferie de næste tre uger. Men vi vender tilbage igen i uge 32. Nyheder - Uge 27 Høring vedrørende standard tidsplan fra DataHub-projektet Vi har i dag fredag den 8. juni udsendt en standard tidsplan vedrørende DataHub-projektet til høring hos alle kontaktpersoner hos netvirksomheder og elleverandører. Der findes desuden et link til planen til højre på DataHub'ens hjemmeside. Tidsplanen skal hjælpe med til, at vi alle bevarer overblikket over de forskellige milepæle, vi skal nå for at komme i mål med DataHub'en. Planen er inddelt i tre spor: "Projekt/Forretning", hvordan skal vi lave projektet og tilpasse vores forretning? "System", hvad skal vi udvikle og hvilke test skal vi gennemføre? "Migrering/Kundeportal", hvad skal migreres og hvordan, og hvordan får leverandørerne adgang til data? Tidsplanen indeholder også generelle gode råd og anbefalinger til jeres projekt. Bemærk at afsnittet omkring saldoafregningen vil blive behandlet nærmere i et notat, der bliver udsendt af Energinet.dk i efteråret Tidsplanen omfatter aktiviteter hos både netvirksomheder og elleverandører. For at lette din arbejdsgang, har vi markeret aktiviteterne med forskellig farve. Så hvis du er netvirksomhed, skal du følge de orange aktiviteter, og hvis du er elleverandør, skal du følge de gule aktiviteter. Både netvirksomheder og elleverandører skal følge de grønne aktiviteter. I vil fra Energinet.dk i løbet af projektet modtage et spørgeskema ca. hver måned, hvor vi vil spørge ind til, hvor langt I er i projektet. Spørgsmålene vil være en opfølgning på tidsplanen, og vil være knyttet til de tjekpunkter, der indgår i 12/28

13 planen. Vi vil forventeligt foretage den første fremdriftsmåling hos alle selskaber den 1. oktober 2011, og vi vil præsentere resultatet på Som sagt, er dette første udkast til en standard tidsplan. Vi vil derfor meget gerne høre fra dig, hvis du har kommentarer, tilføjelser, rettelser eller spørgsmål. ** Tilbagemeldinger skal være os i hænde senest den 15. august 2011 ** Efter sommerferien vil vi indarbejde de tilbagemeldinger, vi har fået, og en endelig udgave af tidsplanen vil blive offentliggjort primo september Egen tidsplan eller standard tidsplan fra Energinet.dk I skal tage stilling til, om I vil benytte jer af denne rundsendte standard tidsplan, eller om I vil udarbejde jeres egen tidsplan for projektet. Hvis I vælger at udarbejde jeres egen tidsplan, skal den som minimum indeholde de samme aktiviteter og milepæle som standard tidsplanen udsendt af Energinet.dk. ** Senest den 16. september 2011 skal I melde tilbage til om I vil benytte denne tidsplan eller udarbejde jeres egne tidsplan.** Udarbejder I jeres egen tidsplan, kan I sende en kopi af den til os, og så vil vi sørge for at følge op på denne via spørgeskemaet. Nyheder - Uge 26 Også i uge 26 har projektet fortsat i henhold til tidsplanen. Nyheder - Uge 25 Projektet har i denne uge kørt videre efter tidsplanen for designfasen. Nyheder - Uge 24 Workshop dag - Tidsplaner Fredag den 17. juni afholder vi en workshop dag i Energinet.dk med deltagelse af et par netvirksomheder. Formålet er at opstille en standard tidsplan, som kan bruges bredt af alle som et supplement til egne tidsplaner. Tidsplanen forventes udsendt til netvirksomheder og elleverandører inden sommer- 13/28

14 ferien til første høringsrunde. Her har I således mulighed for at komme med jeres kommentarer. Samtidigt vil vi også gerne præsentere vores første udkast til en lille guide-bog, som kort giver forklaringer samt tjeklister til de forskellige områder i projektet. Den lille guidebog forventes udsendt efter sommerferien. Migreringsnotat Vi har lagt Migreringsnotatet på DataHub hjemmesiden. Migreringsnotatet beskriver hele migreringsprocessen og opstiller de forskellige milepæle og deadlines, som indgår i denne del af projektet. Migreringsnotatet er endvidere suppleret af to bilag, MigrationFields og MigrationValues. Vi gør opmærksom på, at migreringsnotatet, inklusive bilag, er levende dokumenter, hvor der løbende kan komme opdateringer. Vi vil naturligvis orientere jer her på hjemmesiden, når der er foretaget ændringer. Spørgsmål til notatet kan rettes/sendes til Nyheder - Uge 23 Nina s Blog - nu også på engelsk Flere udenlandske interessenter har udtrykt ønske om at kunne læse nyheder om DataHub projektet i en engelsk version, hvilket vi naturligvis gerne vil imødekomme. Fremefter bringer vi således også relevante nyheder på engelsk, ligesom vi har oversat relevante dele af den historiske del af Bloggen. Branche Styregruppemøde Der har været afholdt Branche Styregruppemøde den 9. juni 2011, hvor status på designaktiviteterne i DataHub projektet blev præsenteret, og hvor planerne hen over sommeren blev drøftet. Møde for it-leverandører aflyst Erfra-mødet for it-leverandørerne den 6. juni 2011 er blevet aflyst. Aflysningen skyldes for få tilmeldinger samt for få indsendte spørgsmål til diskussion på mødet.et nyt møde i august er dog på tegnebrættet. Vi vil oplyse nærmere om tidspunktet snarest muligt. Nyheder fra uge 23 14/28

15 Nina s Blog - nu også på engelsk Flere udenlandske interessenter har udtrykt ønske om at kunne læse nyheder om DataHub projektet i en engelsk version, hvilket vi naturligvis gerne vil imødekomme. Fremefter bringer vi således også relevante nyheder på engelsk, ligesom vi har oversat relevante dele af den historiske del af Bloggen. Branche Styregruppemøde Der har været afholdt Branche Styregruppemøde den 9. juni 2011, hvor status på designaktiviteterne i DataHub projektet blev præsenteret, og hvor planerne hen over sommeren blev drøftet. Møde for it-leverandører aflyst Erfra-mødet for it-leverandørerne den 6. juni 2011 er blevet aflyst. Aflysningen skyldes for få tilmeldinger samt for få indsendte spørgsmål til diskussion på mødet.et nyt møde i august er dog på tegnebrættet. Vi vil oplyse nærmere om tidspunktet snarest muligt. Nyheder fra uge 22 End-to-end-test I forbindelse med at idriftssættelsesdatoen for DataHub er blevet udskudt til oktober 2012 er der nu indlagt tid til end-to-end test fra juni 2012 og frem til september End-to-end testen er en mulighed for jer for at teste, om kommunikationen mellem jer og andre aktører i marked fungerer korrekt. Den er således en vigtig del af jeres endelige kontrol af, at jeres systemer er klar til at DataHub går i luften. End-to-end testen afprøver processer, hvor Aktørtesten primært tester, om beskeder kan udveksles korrekt mellem én aktør og DataHub. End-to-end testen giver jer også muligheden for at teste og blive fortrolig med de funktioner, der kan udføres i brugerinterfacet til DataHub. Vær opmærksom på, at end-to-end testen er et tilbud, og at I selv har ansvaret for at aftale og gennemføre testen. Processen skal altså foregå som en bilateral eller trilateral aftale mellem jer og jeres samarbejdspartnere. Energinet.dk vil dog gerne hjælpe med at formidle kontakt til andre parter. Derudover sørger vi for, at der er data i systemet (primært taget fra migreringsprocessen), og at der er 15/28

16 supportfunktioner til rådighed for aktørerne. Inden DataHub går rigtigt i luften, slettes alle data og alle processer stoppes, dvs. ingen af de eventuelle leverandørskift eller andre processer, der er blevet sat i gang under end-to-end testen, vil have effekter i markedet.vi vil senere offentliggøre mere information samt materiale til brug ved testforløbet. Tilmelding til møde for it-leverandører Der er blevet sendt indbydelser samt dagsorden ud vedrørende erfa-gruppemøde for it-leverandører. Både indbydelse og dagsorden ligger desuden på DataHub hjemmesiden. Mødet finder sted den 6. juni Der er sidste frist for tilmelding den 1. juni Nyheder fra uge 20 Workshop med Logica Der er 17. og 18. maj 2011 afholdt workshops i Fredericia, hvor det funktionelle design af IT løsningen var på dagsordenen. Nøglepersoner fra både Logica og Energinet DK deltog, og det blev nogle spændende og udbytterige dage, hvor der blev drøftet mange problemstillinger, foretaget afklaringer i forhold til det allerede gennemførte arbejde og lagt planer for arbejdet i de kommende måneder. Den overordnede tidsplan for alle netvirksomheder, elleverandører og balanceansvarlige er under revidering og udbygning. Rettelserne vil fremgå, når den revidere plan offentliggøres på Nyheder fra uge 19 I denne uge har projektet kørt videre som planlagt. Vi er gået i gang med designfasen og fortsætter i forhold til tidsplanen. Nyheder fra uge 18 Tidsplan Som lovet før påske er vi nu klar med et udkast til en tidsplan for resten af DataHub-projektet. Planen ligger i "Fakta"-boksen ude til højre på forsiden. Den indeholder de overordnede deadlines, som er relevante for jer som eksterne aktører. 16/28

17 Gennemgang af planen: Allerede nu vil det være relevant at gå i gang med en validering af jeres data, så de er klar til selve datamigreringen. Testmigreringen starter som vist den 1. oktober 2011 og vil løbe frem til den 1. april 2012, hvor den egentlige migrering af data vil starte. I hele denne periode vil der stadig være mulighed for at vaske data, men fra den 1. april skal de data, som sendes ind i datahub'en, være korrekte. En anden opgave, som også allerede nu med fordel kan igangsættes, er udvikling og test af aktørsystemet. Dette gøres i samarbejde med jeres it-leverandør. Så hvis I ikke allerede har en aftale i stand med en leverandør, er det en god idé at få det nu. Fra den 1. marts 2012 vil den egentlige aktørtest gå i gang. Parallelt med aktørtesten vil der køre en systemtest af it-leverandørernes systemer. Dette koordineres vi her hos Energinet.dk med it-leverandørerne. Sidst i perioden henholdsvis fra maj 2012 og juni 2012 vil der blive afholdt generalprøver samt end-toend tests for at sikre, at alt er klar til idriftsættelse af datahub'en den 1. oktober I hele perioden er det selvfølgelig også vigtigt, at I har øjne på de interne processer. Der vil ske mange ændringer, og I skal derfor foretage afklaringer og udarbejde beskrivelser af jeres processer. Sidst men ikke mindst skal al relevant personale uddannes i de nye processer og systemer. Uddannelsen i DataHub-systemer vil ske herfra. Nederst i tidsplanen er der indsat opfølgningsmarkeringer. Det er her, hvor vi fra Energinet vil tage kontakt til jer enten direkte eller via spørgeskema for at få en fornemmelse af, hvordan det går med jeres interne datahub-projekter. Desuden har vi også indlagt nogle informationsmøder til mere detaljeret gennemgang af aktørtesten og datamigreringen, som vi efter sommerferien vil komme med en mere detaljeret tidsplan for. Øverst i tidsplanen er der indsat en stjerne for at markere offentliggørelsen af en milepælsplan. Vi forstiller os, at milepælsplanen skal indeholde detaljerede tidsplaner samt standardrammer for udførsel af datamigrering og aktørtest. Milepælsplanen skal dels være en guideline og dels et hjælperedskab til at komme godt igennem projektfasen. Spørgsmål til tidsplanen kan sendes til I kan kontakte mig direkte. Kontaktoplysningerne står ude til højre på forsiden. Ændring til forskrifterne Vi er i øjeblikket ved at gennemgå alle forskrifterne sammen med Energitilsynet, med henblik på at 17/28

18 sikre den endelige metodegodkendelse. Der vil på den baggrund blive foretaget tekstmæssige ændringer i forskrifterne, som dog ikke vil have nogen procesmæssige betydninger for DataHubimplementeringen, og der vil derfor ikke blive lagt nye udgaver ud på hjemmesiden. Ændring til Forskrift H1 Vedrørende afsnit samt ; Proces for oprettelse af nyt målepunkt som henholdsvis tilsluttet og nyoprettet. En arbejdsgruppe under Dansk Energi, som opretholder fællesregulativet har anmodet om at vi ændrer teksten i punkt 3, linje 2 som omhandler tidspunktet for, hvornår netvirksomheden opretter et målepunkt i datahub'en. Teksten ændres fra " efter anmeldelsen er kommet netvirksomheden i hænde." til " efter anvisningen af tilslutningspunktet er sendt af netvirksomheden." Desuden er der ændret i figur 10 "Oprettelse af nyt målepunkt som tilsluttet": Teksten i boksen mellem el-installatør og Netvirksomhed er ændret fra "Aftale om tilslutning" til "Tilmelding og anvisning". Ændringen sker for at hjælpe netvirksomhederne i deres processer. Spørgsmål til ændringen kan sendes til ERFA-gruppe mellem it-leverandører og Energinet.dk Der viste sig at være opbakning til afholdelse af ERFA-gruppe møder mellem Energinet.dk og itleverandørerne. Møderne er tænkt som en form for diskussionsgrupper, hvor it-leverandørerne inden mødet har fremsendt spørgsmål, som tages op og diskuteres/besvares på mødet. Desuden vil der være en kort opdatering af, hvor langt projektet er. Vi vil hurtigst muligt finde en dato, hvor det første møde kan afholdes. Nærmere information følger snarest. Nyheder fra uge 15 De nye markedsregler Samtidig med at den kommercielle idriftsættelse af datahub'en rykkes til den 1. oktober 2012, rykkes også ikrafttrædelsen af de nye markedsregler. Det vil betyde en stor administrativ ekstra-opgave for jer og os at fastholde ikrafttrædelsesdatoen for markedsreglerne. Derfor er beslutningen blevet, at også markedsreglerne skydes til den 1. oktober /28

19 ERFA-gruppe mellem it-leverandører og Energinet.dk Der har været udtrykt ønske om, at der bliver afholdt ERFA-gruppe-møder ca. en gang om måneden mellem Energinet.dk og de it-leverandører, der er involveret i projektet. Vi har på nuværende tidspunkt rundsendt en forespørgsel til alle relevante deltagere, for at høre, hvor stor en eventuel tilslutning til dem vil være. Møderne er tænkt som en form for diskussionsgrupper, hvor it-leverandørerne inden mødet har fremsendt spørgsmål, som tages op og diskuteres/besvares på mødet. Desuden vil der være en kort opdatering af, hvor langt projektet er. Bloggen går på ferie De næste to uger holder bloggen ferie. Vi vender dog stærkt tilbage i uge 18, hvor vi regner med at have yderlige informationer klar omkring den nye tidsplan. God påske! Nyheder fra uge 14 Ny tidsplan i DataHub-projektet Energinet.dk har besluttet at udskyde den kommercielle idriftsættelse af DataHub'en til 1. oktober Energinet.dk har i forbindelse med afklaringen med leverandøren i DataHub-projektet identificeret uforudsete tekniske forhold og afhængigheder, der nødvendiggør at udskyde idriftsættelsen af Aktørtestsystemet henholdsvis DataHub'en i 3 måneder. Planen har været, at første version af DataHub'en skulle i drift i april En 3 måneders udskydelse af projektet vil imidlertid betyde, at DataHub'en skulle idriftsættes midt i sommerferien For ikke at gå i almindelig drift midt i sommerferien, og for at sikre, at migreringsopgaven ikke kulminerer i samme periode, har vi besluttet, at DataHub'en sættes i drift 1. oktober 2012, siger chefprojektleder Anders Dalgaard. Migreringsopgaven er den opgave, som netvirksomhederne har med at fylde DataHub'en med måledata og stamdata for samtlige målepunkter i Danmark, som forudsætning for at den kan sættes i drift. Den overordnede tidsplan ændres til: 19/28

20 1/ : Migreringssystem i drift 1/2 2012: Aktørtestsystemet i prøvedrift 1/3 2012: Aktørtestsystemet i normal drift 1/6 2012: DataHub'en færdigbygget og 'end-to-end' test med udvalgte aktører starter 1/ : DataHub'en i normal drift 'End-to-end' test På opfordring af aktørerne har vi besluttet at gennemføre en fuldstændig test af de nye forretningsprocesser i DataHub'en i sammenhæng med udvalgte aktørers systemer. Denne aktivitet starter 1/ og har til formål at minimere risikoen for fejl, når DataHub'en sættes i normal drift. Aktørtestsystemet tester til sammenligning 'kun' meddelelsesudvekslingen mellem DataHub'en og aktørernes systemer, og tester således ikke den fuldstændige vekselvirkning mellem systemerne ved igangsættelse af definerede forretningsprocesser. Yderligere oplysninger Energinet.dk vil i løbet af april-maj uddybe konsekvenserne af den nye tidsplan og indholdet i aktiviteterne, herunder adressere den enkelte aktørs aktiviteter i den samlede tidsplan. For yderligere oplysninger kontakt: Chefprojektleder Anders Dalgaard, telefon , Markedschef Morten Braae Nielsen, telefon , Markedsdirektør Søren Dupont Kristensen, telefon , DataHub-projektet DataHub'en er et markedsregister, som skal forenkle den omfattende datatrafik mellem aktørerne på det danske elmarked. Registeret er et led i den fortsatte liberalisering af det danske elmarked, og formålet er at øge konkurrencen på markedet til gavn for forbrugerne. I dag kommunikerer aktørerne direkte med hinanden, men fra 2012 skal de kun kommunikere med én modpart, DataHub'en. Det betyder, at det bliver lettere for elforbrugerne at skifte leverandør, og at elforbrugerne får lettere adgang til egne forbrugsdata. Det var tidligere klima- og energiminister Connie Hedegaard, som i april 2009 bad Energinet.dk begynde at etablere et markedsregister til det danske elmarked i samarbejde med elmarkedets aktører. 20/28

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

OnLibri.dk. Outlook 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Outlook 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Outlook 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark Hans Jørgen Limborg og Inger-Marie Wiegman December 2006 Indhold Forord...3

Læs mere

EVALUERING AF PILOTPROJEKT

EVALUERING AF PILOTPROJEKT November 2014 En app til fælles beslutninger og recovery i Region Hovedstadens Psykiatri EVALUERING AF PILOTPROJEKT Esben Sandvik Tønder og Lisa Korsbek, PC Ballerup Kompetencecenter for Rehabilitering

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde den 19 marts 2013 Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dk s præcisering af balanceansvar Resumé 1. I denne sag anmodes Energitilsynet om at tage stilling

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt:

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Danmarks Tekniske Universitet Projektledelse (42430) Projekt: DFDS Dato: 14/05/2013 I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Målsætning (Kapitel 3) Interessenthåndtering(Kapitel 4) Planlægning(Kapitel

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 i sag nr. A2009.0683: FTF for Finansforbundet (advokat Helle Hjorth Bentz) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Nordea Bank Danmark A/S (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Designoplæg. administrationsmodul. Kirkekalenderen og Sogn.dk

Designoplæg. administrationsmodul. Kirkekalenderen og Sogn.dk Designoplæg om et nyt administrationsmodul til Kirkekalenderen og Sogn.dk Maj 2013 Dokument nr. 53560-13 Indledning Sogn.dk kirken "KRAK" blev lanceret første gang i 1996. Det skete i forbindelse med menighedsrådsvalget

Læs mere

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 1 Indhold Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 Interview af testpersonerne med afsæt i spørgeskema... 5 Spørgeskema til testpersoners forældre... 5 Spørgeskema besvaret af koordinator... 6

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

DT LIV. Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Fødevare-BST. Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg

DT LIV. Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Fødevare-BST. Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Fødevare-BST - 3 - Forord Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg arbejder for at reducere arbejdsskader i slagteribranchen

Læs mere

NAWS / WSO informationsmateriale til lokale oversættelseskomiteer. Translation Basics

NAWS / WSO informationsmateriale til lokale oversættelseskomiteer. Translation Basics NAWS / WSO informationsmateriale til lokale oversættelseskomiteer Translation Basics Den engelske version er: Godkendt af WSTC den 7. februar, 1997 revideret 25. maj, 2001 WB bogprotokol Denne oversættelse

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - BALANCEANSVARLIG 07. januar 2014 Version 0.2 Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 1/22 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 4 1.1 Versionsoversigt... 4 1.2 Reference

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE Kære læser I vores arbejde med at tiltrække mere erhvervsturisme til Aarhus og Herning, drøfter vi tit, hvordan vi skal arbejde mere strategisk med digitale

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet November 2013 Høringsudgave Version 4.0 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE CCO HBK LRO LRO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Version: 1 Udarbejdet i juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Om vejledningen... 3 Revisionshistorik... 3 Digitalisering af breve fokusområder... 4 Hvad er

Læs mere

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation Opbakning Planlægning Opbygning Drift Energiledelse Ideer til kommunikation Energiledelse indhold Forord...........................s. 3 Kommunikation - et værktøj..........s. 4 Sproglige og grafiske billeder.........s.

Læs mere

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Sundhedsstyrelsen Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Afrapportering Marts 2009 KOLOFON Evalueringen af webportalen, som Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere