» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet"

Transkript

1 » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le

2 INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2014 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes muligheder i den globale konkurrence afhænger blandt andet af de lokale rammevilkår, som kommunerne er med til at fastlægge. Samtidig er et lokalt erhvervsliv, der skaber grundlag for arbejdspladser og dermed skattekroner i kommunekassen, en forudsætning for, at kommunerne kan tilbyde ordentlig velfærdsservice. Virksomhederne og kommunerne har derfor en fælles interesse i, at det lokale erhvervsklima er godt. Det lokale erhvervsklima omfatter en lang række kommunale rammevilkår, som har betydning for virksomhedernes vækst og udvikling. Nogle rammevilkår er meget konkrete og lette at måle. Det gælder f.eks. størrelsen på de kommunale skatter og afgifter eller opgørelser over antallet af erhvervsbygninger i en kommune. Andre rammevilkår er mindre håndgribelige og svære at måle. Det gælder f.eks. attituden i de enkelte kommuner i forhold til virksomhederne. Mange har forsøgt at sammenligne de lokale rammevilkår i kommunerne med afsæt i de statistikker, som udgives af f.eks. Danmarks Statistik m.fl. Virksomhedernes subjektive vurdering af kommunernes indsats har dog ikke tidligere været en del af analysen. Der er derfor en række aspekter, som ikke før er opfanget. Det gælder f.eks. kvaliteten af samspillet mellem virksomhederne og de kommunale forvaltninger. Lokalt Erhvervsklima råder bod på dette ved at supplere den offentlige statistik med en spørgeskemaundersøgelse, hvor virksomheder fra 96 kommuner har angivet, hvor tilfredse de er med kommunens indsats på en række erhvervsrelevante områder. Sigtet med Lokalt Erhvervsklima rækker dog videre end til at se, hvilke kommuner der klarer det godt. Det overordnede formål er således at sætte fokus på de lokale rammevilkår og at understøtte dialogen mellem kommunerne og virksomhederne, både om de overordnede og om de mere specifikke erhvervsvilkår i kommunerne. Sådan læses resultaterne fra Lokalt Erhvervsklima 2014 Oversigtstabellen på side 4 5 viser kommunernes placering både inden for det samlede indeks og inden for 11 kategorier. Den første kolonne i tabellen ( Det lokale erhvervsklima ) viser kommunernes placering i det samlede indeks. Som det ses, kommer kommune ud med den bedste placering. De næste ti kolonner viser kommunernes placering inden for ti kategorier, som har indgået i spørgeskemaundersøgelsen. Den sidste kolonne ( Kommunale rammevilkår ) viser kommunernes placering i et indeks af 22 statistiske indikatorer. Kommunernes placering i tabellen afhænger af den score/værdi, som de har fået på en række undervariabler: Kommunen med den bedste score er nummer et. Kommunen med den næstbedste score er nummer to osv. Figurerne fra side 6 og frem viser ikke blot kommunernes placering, men også den score/værdi, som kommunerne har opnået inden for de enkelte kategorier og underspørgsmål. Figurerne kan derfor læses som et supplement til oversigtstabellen, idet man her kan få et indtryk af, hvor meget der skal flyttes i den enkelte kommune for at få en bedre placering end i dag. Undersøgelsen er blevet gennemført årligt siden I alle figurerne er resultaterne fra 2013 angivet i parentes ( ) ud for den enkelte kommune, hvormed resultaterne for 2013 og 2014 let kan sammenlignes. Sammenligninger med de øvrige år kan foretages på di.dk/le. Metoden bag sammenvejningerne er beskrevet i appendiks 1, mens appendiks 2 indeholder en nærmere beskrivelse af de enkelte indikatorer herunder anvendte kilder. > Læs mere om Lokalt Erhvervsklima 2014 på di.dk/le

3 INDHOLD OVERSIGTSTABEL OVERORDNET VURDERING AF ERHVERVSVENLIGHED....7 INFRASTRUKTUR OG TRANSPORT....8 Det kommunale vejnet...9 Kommunal kollektiv trafik ARBEJDSKRAFT Adgang til kvalificeret arbejdskraft Jobcentrenes service over for virksomhederne KOMMUNAL SAGSBEHANDLING Kompetent og hurtig sagsbehandling på miljøområdet Kompetent og hurtig sagsbehandling i byggesager Kompetent og hurtig sagsbehandling i sygedagpengesager SKATTER, AFGIFTER OG GEBYRER Niveauet for kommunens personskatter Kommunale erhvervsskatter (dækningsafgift og grundskyld) Kommunale afgifter og gebyrer (f.eks. byggesagsgebyrer) FYSISK PLANLÆGNING Der findes erhvervsgrunde med plads til udvikling Den lokale planlægning giver både plads til by- og erhvervsudvikling BRUG AF PRIVATE LEVERANDØRER Kommunens udbudsproces over for private leverandører Kommunens overholdelse af betalingsfrister KOMMUNENS IMAGE Kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye virksomheder Kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye borgere KOMMUNENS VELFÆRDSSERVICE Adgang til børnepasning (ventelister, åbningstider mv.) Folkeskole Indhold 2

4 INFORMATION OG DIALOG MED KOMMUNEN Kommunens formidling af væsentlig information til din virksomhed Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens politikere Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens embedsmænd KOMMUNALE RAMMEVILKÅR Erhvervsfrekvens Ændring i erhvervsfrekvens over de sidste tre år Konkurrenceudsættelse Ændring i konkurrenceudsættelse over de sidste tre år Skat/service-forhold Ændring i skat/service-forhold over de sidste tre år Kommunal udskrivningsprocent Ændring i kommunal udskrivningsprocent over de sidste tre år Indpendling Ændring i indpendling over de sidste tre år Grundskyldspromille Ændring i grundskyldspromille over de sidste tre år Dækningsafgiftspromille Ændring i dækningsafgiftspromille over de sidste tre år Uddannelsesniveau Ændring i uddannelsesniveau over de sidste tre år Erhvervsbygninger Ændring i erhvervsbygninger over de sidste tre år Beskæftigelse i privat sektor Ændring i privat beskæftigelse over de sidste tre år Nystartede virksomheder pr indbyggere Ændring i nystartede virksomheder pr indbyggere over de sidste tre år METODE METODEOVERSIGT OVER STATISTIK DER ANVENDES I UNDERSØGELSEN Indhold 3

5 OVERSIGTSTABEL Kommunal placering på hovedkatagorier Side 6 Side 7 Side 8 Side 11 Side 14 Side 18 Side 22 Side 25 Side 28 Side 31 Side 34 Side 38 Det lokale erhvervsklima Overordnet vurdering af erhvervsvenligheden Infrastruktur og transport Arbejdskraft Kommunal sagsbehandling Skatter, afgifter og gebyrer Fysisk planlægning Brug af private leverandører Kommunens Kommunens velfærds- image service Information og dialog med kommunen Kommunale rammevilkår Oversigtstabel 4

6 OVERSIGTSTABEL Kommunal placering på hovedkatagorier Side 6 Side 7 Side 8 Side 11 Side 14 Side 18 Side 22 Side 25 Side 28 Side 31 Side 34 Side 38 Det lokale erhvervsklima Overordnet vurdering af erhvervsvenligheden Infrastruktur og transport Arbejdskraft Kommunal sagsbehandling Skatter, afgifter og gebyrer Fysisk planlægning Brug af private leverandører Kommunens Kommunens velfærds- image service Kommunale rammevilkår Information og dialog med kommunen Ringkøbing- Skjern Oversigtstabel 5

7 Kommunens gennemsnitlige placering på undersøgelsens 44 indikatorer. En lav værdi betyder, at kommunen har relativt mange topplaceringer på de 44 indikatorer. IKAST-BRANDE 2 (2) 3 (3) 4 (7) 5 (12) 6 (5) 7 (4) 8 (33) 9 (8) 10 (22) 11 (9) 12 (64) 13 (53) 14 (16) 15 (6) 16 (14) 17 (24) 18 (19) 19 (11) 20 (13) 21 (37) 22 (34) 23 (10) 24 (60) 25 (17) 26 (26) 27 (15) 28 (23) 29 (31) 30 (35) 31 (21) 32 (20) 33 (54) 34 (42) 35 (29) 36 (58) 37 (18) 38 (32) 39 (28) 40 (48) 41 (62) 42 (36) 43 (25) 44 (78) 45 (44) 46 (50) 47 (52) 48 (51) 49 (38) 50 (30) 51 (27) 52 (41) 53 (91) 54 (43) 55 (45) 56 (40) 57 (61) 58 (68) 59 (74) 60 (39) 61 (66) 62 (49) 63 (87) 64 (72) 65 (65) 66 (71) 67 (63) 68 (90) 69 (88) 70 (75) 71 (80) 72 (69) 73 (93) 74 (85) 75 (56) 76 (55) 77 (57) 78 (59) 79 (86) 80 (84) 81 (89) 82 (79) 83 (92) 84 (73) 85 (81) 86 (70) 87 (47) 88 (83) 89 (46) 90 (82) 91 (77) 92 (94) 93 (67) 94 (95) 95 (76) 96 (96) Lokalt erhvervsklima 6

8 OVERORDNET VURDERING AF ERHVERVSVENLIGHED Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed. Den overordnede vurdering af kommunens erhvervsvenlighed afspejler, om virksomhederne overordnet set er tilfredse med den kommunale indsats over for erhvervslivet. 1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds IKAST-BRANDE 2 (4) 3 (2) 4 (17) 5 (8) 6 (9) 7 (3) 8 (6) 9 (7) 10 (22) 11 (5) 12 (46) 13 (54) 14 (10) 15 (11) 16 (15) 17 (76) 18 (40) 19 (12) 20 (33) 21 (65) 22 (52) 23 (23) 24 (18) 25 (25) 26 (14) 27 (16) 27 (28) 27 (34) 30 (26) 31 (35) 32 (60) 33 (24) 34 (19) 35 (51) 36 (39) 37 (30) 37 (59) 39 (13) 40 (21) 41 (26) 42 (31) 43 (66) 44 (56) 45 (72) 46 (45) 47 (47) 48 (29) 49 (32) 50 (36) 51 (49) 52 (55) 53 (87) 54 (20) 55 (50) 56 (57) 57 (53) 58 (37) 59 (38) 60 (85) 61 (81) 62 (43) 62 (69) 64 (69) 65 (68) 66 (62) 67 (40) 67 (71) 69 (89) 70 (94) 71 (64) 72 (42) 73 (74) 74 (61) 75 (77) 76 (80) 77 (75) 78 (90) 79 (83) 80 (86) 81 (58) 81 (82) 81 (91) 84 (88) 85 (67) 86 (63) 87 (44) 88 (83) 89 (73) 90 (78) 90 (96) 92 (95) 93 (47) 94 (79) 95 (91) 96 (91) Overordnet vurdering af erhvervsvenlighed 7

9 INFRASTRUKTUR OG TRANSPORT Kommunens gennemsnitlige placering på indikatorer om infrastruktur og transport: Virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats for vejnettet i kommunen samt kvaliteten af den lokale kollektive trafik. Det er afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne, at de kan få varer, kunder og medarbejdere til og fra virksomheden. En lav værdi betyder, at kommunen har relativt mange topplaceringer på indikatorerne. FURESØ FREDERIKSBERG HERNING 1 (3) 1 (4) 1 (8) 4 (2) 5 (6) 5 (9) 7 (18) 7 (31) 9 (6) 11 (12) 12 (20) 13 (10) 14 (11) 15 (24) 16 (14) 17 (1) 18 (17) 19 (16) 20 (32) 21 (19) 22 (35) 23 (35) 24 (13) 24 (28) 26 (41) 26 (60) 28 (33) 28 (47) 30 (15) 30 (25) 30 (26) 33 (58) 34 (50) 35 (42) 36 (84) 37 (21) 37 (47) 39 (39) 40 (26) 40 (33) 40 (72) 43 (46) 44 (23) 44 (67) 46 (51) 47 (22) 48 (49) 49 (53) 49 (61) 51 (43) 51 (79) 53 (38) 54 (43) 55 (68) 56 (29) 56 (58) 58 (95) 59 (80) 60 (52) 61 (53) 62 (66) 63 (30) 64 (73) 64 (75) 66 (89) 67 (64) 68 (37) 68 (57) 68 (77) 68 (88) 72 (64) 73 (62) 74 (73) 75 (80) 76 (69) 77 (55) 78 (94) 79 (62) 79 (86) 81 (40) 81 (70) 83 (80) 84 (56) 85 (75) 85 (77) 87 (90) 88 (87) 89 (45) 89 (92) 91 (71) 92 (85) 93 (80) 93 (91) 93 (93) 96 (96) Infrastruktur og transport 8

10 Det kommunale vejnet Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med kommunens indsats på det kommunale vejnet. 1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds 1 (2) 2 (5) 3 (10) 4 (7) 5 (9) 6 (12) 7 (11) 8 (25) 10 (3) 11 (6) 12 (29) 13 (17) 14 (20) 15 (21) 16 (8) 17 (31) 18 (38) 19 (24) 20 (13) 21 (15) 22 (42) 23 (28) 24 (16) 25 (23) 26 (51) 27 (53) 28 (37) 29 (19) 30 (1) 30 (26) 32 (35) 33 (57) 34 (35) 35 (18) 36 (32) 37 (44) 38 (46) 39 (44) 40 (68) 41 (61) 42 (34) 43 (40) 44 (56) 45 (14) 46 (72) 47 (43) 48 (49) 49 (47) 50 (65) 51 (62) 52 (22) 53 (27) 54 (67) 55 (78) 56 (66) 56 (70) 58 (39) 59 (47) 60 (63) 61 (54) 62 (60) 63 (73) 64 (30) 65 (74) 66 (50) 67 (41) 68 (59) 69 (84) 70 (55) 71 (64) 72 (69) 73 (80) 74 (52) 75 (71) 76 (58) 77 (81) 78 (32) 79 (76) 80 (77) 81 (82) 82 (86) 82 (88) 84 (94) 85 (83) 86 (92) 87 (93) 88 (75) 89 (91) 89 (96) 91 (90) 92 (89) 93 (79) 94 (87) 95 (85) 96 (95) Infrastruktur og transport 9

11 Kommunal kollektiv trafik Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med kommunens indsats for den kommunale kollektive trafik. 1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds 1 (2) 2 (4) 3 (7) 4 (5) 5 (16) 6 (1) 7 (14) 8 (6) 9 (22) 10 (3) 11 (8) 12 (15) 13 (9) 14 (20) 15 (84) 16 (10) 16 (12) 18 (66) 19 (19) 20 (44) 21 (16) 22 (30) 23 (83) 24 (54) 25 (26) 26 (51) 27 (71) 28 (30) 29 (37) 30 (27) 31 (36) 32 (34) 33 (38) 34 (42) 35 (18) 36 (29) 37 (58) 38 (30) 39 (64) 40 (43) 41 (21) 42 (23) 43 (30) 44 (24) 44 (62) 46 (53) 47 (40) 48 (50) 49 (11) 50 (52) 51 (35) 52 (70) 53 (44) 54 (13) 55 (63) 56 (76) 57 (87) 58 (79) 59 (46) 60 (28) 61 (59) 62 (65) 63 (75) 64 (48) 65 (73) 66 (60) 67 (66) 68 (89) 69 (95) 70 (46) 71 (69) 72 (77) 73 (88) 74 (57) 75 (24) 76 (41) 77 (48) 78 (55) 79 (91) 80 (60) 81 (85) 82 (81) 83 (55) 84 (78) 85 (66) 86 (90) 87 (79) 88 (39) 89 (74) 90 (93) 91 (96) 92 (71) 93 (94) 94 (82) 95 (86) 96 (92) Infrastruktur og transport 10

12 ARBEJDSKRAFT Kommunens gennemsnitlige placering på indikatorer om arbejdskraft: Virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats for adgangen til kvalificeret arbejdskraft i kommunen samt det lokale jobcenters service over for virksomhederne. Dygtige medarbejdere er afgørende for virksomhedernes muligheder for at overleve og vokse. En lav værdi betyder, at kommunen har relativt mange topplaceringer på indikatorerne. SKANDERBORG Arbejdskraft 11

13 Adgang til kvalificeret arbejdskraft Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med kommunens indsats for adgang til kvalificeret arbejdskraft. 1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds 1 (70) 2 (26) 3 (3) 4 (1) 5 (9) 6 (2) 7 (7) 8 (5) 9 (15) 10 (4) 11 (8) 12 (6) 13 (16) 14 (56) 15 (34) 16 (13) 17 (69) 18 (21) 19 (17) 20 (11) 20 (34) 22 (52) 23 (76) 24 (23) 24 (28) 24 (38) 27 (57) 28 (14) 29 (39) 30 (19) 31 (61) 32 (10) 32 (51) 34 (46) 35 (50) 35 (73) 37 (39) 38 (37) 39 (44) 40 (12) 41 (29) 42 (48) 43 (88) 44 (33) 45 (41) 46 (24) 47 (65) 48 (57) 49 (64) 50 (68) 51 (66) 52 (18) 53 (41) 54 (49) 55 (31) 56 (25) 57 (19) 57 (59) 59 (63) 60 (72) 61 (55) 62 (32) 63 (30) 64 (90) 65 (83) 66 (62) 67 (54) 67 (80) 69 (44) 70 (27) 70 (93) 72 (84) 73 (22) 74 (75) 75 (46) 76 (60) 77 (36) 78 (74) 79 (79) 80 (41) 81 (89) 82 (85) 83 (77) 84 (85) 85 (94) 86 (71) 87 (67) 88 (80) 89 (78) 90 (92) 90 (96) 92 (87) 93 (53) 94 (91) 95 (82) 96 (95) Arbejdskraft 12

14 Jobcentrenes service over for virksomhederne Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med de kommunale jobcentres service. (Se også afsnit 3 om metode på side 62) 1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds Arbejdskraft 13

15 KOMMUNAL SAGSBEHANDLING Kommunens gennemsnitlige placering på indikatorer om sagsbehandling: Virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats for en kompetent og hurtig sagsbehandling inden for miljøområdet, byggesager og sygedagpengesager. Hurtig og kompetent sagsbehandling kan betyde forskellen mellem en konkurrencemæssig fordel og store ekstraudgifter. En lav værdi betyder, at kommunen har relativt mange topplaceringer på indikatorerne. IKAST-BRANDE 1 (2) 2 (14) 3 (6) 4 (11) 5 (7) 6 (3) 7 (15) 8 (9) 9 (34) 10 (39) 11 (8) 11 (73) 13 (20) 14 (18) 15 (10) 16 (32) 17 (45) 18 (1) 19 (19) 19 (58) 21 (16) 21 (27) 23 (4) 23 (50) 25 (64) 26 (25) 27 (55) 28 (41) 29 (12) 29 (33) 31 (53) 31 (80) 33 (92) 34 (44) 35 (61) 36 (16) 37 (61) 38 (37) 39 (48) 40 (50) 41 (31) 41 (66) 43 (29) 44 (61) 45 (13) 45 (42) 47 (46) 48 (56) 49 (5) 50 (81) 51 (29) 52 (60) 53 (52) 53 (83) 55 (23) 56 (28) 57 (68) 58 (38) 58 (68) 58 (68) 61 (78) 62 (24) 62 (46) 64 (54) 64 (77) 64 (95) 67 (35) 68 (21) 69 (75) 70 (87) 71 (90) 72 (26) 73 (59) 74 (21) 75 (89) 76 (85) 77 (72) 78 (94) 79 (43) 80 (71) 81 (65) 82 (88) 82 (96) 84 (49) 85 (40) 85 (67) 87 (35) 88 (84) 89 (76) 89 (86) 91 (56) 92 (82) 93 (79) 93 (91) 95 (74) 96 (93) Kommunal sagsbehandling

16 Kompetent og hurtig sagsbehandling på miljøområdet Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med den kommunale indsats for kompetent og hurtig sagsbehandling på miljøområdet. 1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds 2 (20) 3 (42) 4 (7) 5 (8) 6 (24) 7 (23) 8 (38) 9 (13) 10 (75) 11 (11) 12 (6) 13 (46) 14 (3) 15 (20) 16 (10) 17 (2) 18 (50) 19 (17) 20 (66) 21 (4) 22 (30) 23 (57) 24 (54) 25 (55) 26 (5) 26 (11) 28 (17) 29 (50) 30 (91) 31 (34) 32 (27) 33 (37) 34 (83) 35 (80) 36 (47) 37 (50) 38 (63) 39 (36) 40 (22) 41 (35) 42 (39) 43 (9) 44 (29) 45 (84) 46 (39) 47 (43) 48 (31) 49 (43) 50 (19) 51 (27) 51 (81) 53 (64) 54 (39) 55 (14) 56 (15) 56 (86) 58 (50) 59 (26) 59 (77) 61 (77) 62 (16) 62 (72) 64 (68) 65 (32) 66 (64) 67 (45) 68 (85) 69 (90) 70 (73) 71 (67) 72 (86) 73 (24) 74 (82) 75 (49) 76 (62) 77 (60) 78 (95) 79 (32) 80 (94) 81 (70) 82 (60) 83 (56) 83 (58) 83 (71) 83 (76) 87 (89) 88 (48) 88 (74) 90 (93) 91 (86) 92 (92) 93 (59) 93 (96) 95 (69) 96 (77) Kommunal sagsbehandling 15

17 Kompetent og hurtig sagsbehandling i byggesager Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med den kommunale indsats for kompetent og hurtig sagsbehandling i byggesager. 1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds 2 (8) 3 (19) 4 (4) 5 (39) 6 (44) 7 (13) 8 (29) 9 (30) 10 (34) 10 (57) 12 (54) 13 (17) 14 (60) 15 (24) 16 (16) 17 (28) 18 (11) 19 (14) 20 (36) 21 (66) 22 (7) 23 (2) 24 (31) 25 (21) 26 (20) 27 (62) 28 (42) 29 (75) 30 (23) 30 (58) 32 (3) 33 (49) 34 (43) 35 (17) 35 (22) 37 (6) 37 (79) 39 (27) 39 (67) 41 (46) 42 (55) 43 (5) 44 (15) 45 (88) 46 (56) 47 (64) 48 (39) 49 (90) 50 (51) 51 (53) 52 (61) 53 (37) 54 (32) 54 (38) 56 (9) 56 (70) 56 (82) 59 (85) 60 (52) 61 (78) 62 (45) 63 (73) 64 (25) 65 (72) 66 (58) 67 (47) 68 (87) 69 (35) 70 (89) 71 (12) 71 (41) 71 (48) 71 (76) 71 (77) 71 (93) 77 (50) 78 (68) 79 (32) 80 (83) 81 (80) 82 (9) 83 (69) 84 (74) 84 (83) 86 (26) 87 (86) 88 (65) 89 (90) 90 (95) 91 (90) 92 (63) 93 (81) 94 (96) 95 (70) 96 (94) Kommunal sagsbehandling 16

18 Kompetent og hurtig sagsbehandling i sygedagpengesager Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med den kommunale indsats for kompetent og hurtig sagsbehandling i sygedagpengesager. 1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds 1 (9) 2 (19) 3 (37) 4 (11) 5 (27) 5 (78) 7 (5) 8 (24) 9 (53) 10 (34) 11 (62) 12 (2) 13 (51) 14 (9) 14 (36) 16 (31) 17 (90) 18 (6) 19 (74) 20 (44) 21 (59) 21 (88) 24 (16) 25 (54) 26 (47) 27 (48) 28 (1) 29 (15) 30 (30) 31 (60) 32 (45) 33 (42) 34 (13) 34 (27) 36 (3) 37 (38) 38 (63) 39 (7) 40 (21) 41 (64) 41 (67) 43 (35) 44 (57) 45 (20) 46 (52) 47 (25) 48 (21) 48 (21) 50 (50) 51 (38) 52 (54) 53 (4) 54 (65) 55 (27) 55 (79) 57 (26) 57 (41) 59 (49) 60 (46) 61 (83) 62 (71) 63 (76) 64 (14) 64 (87) 66 (18) 66 (72) 68 (17) 69 (32) 70 (80) 71 (58) 71 (95) 71 (96) 74 (42) 75 (73) 76 (69) 77 (70) 77 (80) 77 (93) 80 (75) 81 (84) 82 (85) 83 (65) 84 (33) 84 (82) 86 (89) 87 (86) 88 (40) 89 (61) 90 (91) 91 (77) 92 (11) 93 (92) 94 (68) 95 (54) 96 (93) Kommunal sagsbehandling 17

19 SKATTER, AFGIFTER OG GEBYRER Kommunens gennemsnitlige placering på indikatorer om skatter, afgifter og gebyrer: Virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats for niveauet på de kommunale personskatter, erhvervsskatter samt afgifter og gebyrer. Størrelsen på lokale skatter, afgifter og gebyrer slår direkte igennem på virksomheders konkurrenceevne. En lav værdi betyder, at kommunen har relativt mange topplaceringer på indikatorerne. IKAST-BRANDE 1 (2) 2 (7) 3 (13) 4 (6) 5 (5) 6 (1) 7 (17) 8 (16) 9 (10) 10 (4) 11 (14) 12 (3) 12 (95) 14 (34) 16 (22) 17 (19) 17 (25) 19 (9) 20 (15) 21 (57) 22 (18) 23 (23) 24 (72) 25 (23) 26 (40) 27 (10) 27 (43) 29 (19) 29 (37) 31 (31) 31 (63) 33 (54) 34 (31) 35 (26) 36 (47) 37 (29) 38 (27) 39 (36) 39 (76) 41 (57) 42 (30) 43 (44) 44 (74) 45 (34) 46 (69) 47 (21) 48 (39) 49 (61) 50 (69) 50 (75) 52 (91) 53 (44) 54 (28) 54 (38) 56 (42) 57 (81) 58 (41) 59 (33) 59 (66) 59 (78) 62 (50) 63 (65) 64 (46) 65 (59) 66 (52) 67 (56) 68 (86) 69 (80) 70 (48) 70 (82) 72 (68) 73 (54) 74 (90) 75 (49) 76 (67) 77 (84) 77 (92) 79 (62) 79 (87) 81 (51) 82 (93) 83 (77) 84 (82) 85 (64) 85 (93) 87 (52) 88 (12) 89 (69) 89 (88) 91 (89) 92 (60) 93 (72) 93 (78) 95 (96) 96 (85) Skatter, afgifter og gebyrer 18

20 Niveauet for kommunens personskatter Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med niveauet for kommunens personskatter. 1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds 1 (4) 2 (6) 3 (2) 4 (5) 5 (19) 6 (16) 7 (1) 8 (14) 9 (15) 10 (2) 11 (21) 12 (57) 13 (18) 14 (10) 15 (38) 16 (11) 17 (42) 18 (33) 19 (22) 20 (47) 21 (91) 22 (7) 22 (20) 24 (61) 25 (13) 26 (35) 27 (11) 28 (8) 29 (31) 30 (9) 31 (58) 31 (78) 33 (26) 34 (60) 35 (34) 36 (28) 36 (29) 36 (59) 36 (65) 40 (25) 41 (55) 42 (48) 43 (41) 44 (23) 45 (16) 46 (63) 47 (92) 48 (67) 49 (54) 50 (84) 51 (32) 52 (44) 53 (49) 53 (70) 55 (93) 56 (29) 57 (40) 57 (69) 59 (89) 60 (26) 61 (80) 62 (24) 63 (77) 64 (35) 65 (94) 66 (55) 67 (50) 68 (45) 69 (46) 70 (51) 71 (83) 71 (87) 73 (43) 73 (62) 75 (39) 76 (75) 76 (87) 78 (51) 79 (86) 80 (73) 81 (74) 82 (85) 83 (64) 84 (81) 85 (79) 85 (82) 87 (72) 88 (71) 89 (68) 90 (90) 91 (75) 92 (96) 93 (51) 94 (94) 95 (66) 96 (35) Skatter, afgifter og gebyrer 19

21 Kommunale erhvervsskatter (dækningsafgift og grundskyld) Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med de kommunale erhvervsskatter (dækningsafgift og grundskyld). 1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds 1 (2) 2 (5) 3 (3) 4 (93) 5 (9) 6 (15) 7 (19) 8 (1) 9 (14) 10 (8) 11 (28) 12 (25) 13 (39) 14 (4) 15 (21) 16 (64) 17 (11) 18 (10) 19 (13) 20 (7) 21 (37) 22 (17) 23 (40) 24 (34) 25 (26) 26 (37) 27 (33) 28 (35) 29 (24) 30 (51) 31 (18) 31 (21) 33 (32) 34 (29) 35 (36) 35 (42) 35 (43) 35 (58) 39 (49) 40 (23) 41 (69) 42 (57) 43 (12) 44 (16) 45 (31) 46 (62) 47 (27) 47 (41) 49 (85) 50 (66) 51 (61) 52 (50) 53 (20) 54 (47) 55 (78) 56 (74) 57 (46) 58 (5) 59 (54) 60 (44) 61 (68) 62 (62) 63 (30) 64 (75) 65 (45) 65 (55) 67 (81) 68 (71) 69 (56) 70 (73) 71 (60) 71 (78) 73 (67) 74 (72) 75 (89) 76 (53) 77 (70) 78 (84) 79 (52) 80 (76) 81 (86) 82 (65) 83 (59) 84 (80) 85 (88) 86 (47) 87 (77) 88 (87) 89 (82) 90 (83) 91 (92) 92 (91) 93 (90) 93 (95) 95 (94) 96 (96) Skatter, afgifter og gebyrer 20

22 Kommunale afgifter og gebyrer (f.eks. byggesagsgebyrer) Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med de kommunale afgifter og gebyrer (f.eks. byggesagsgebyrer). 1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds 1 (3) 2 (15) 3 (10) 4 (4) 5 (16) 5 (42) 7 (22) 8 (11) 9 (32) 10 (2) 11 (9) 12 (40) 13 (1) 13 (6) 15 (20) 16 (95) 17 (18) 17 (29) 19 (46) 20 (47) 21 (22) 22 (31) 23 (22) 24 (33) 25 (92) 26 (80) 27 (5) 28 (7) 28 (14) 30 (13) 31 (87) 32 (30) 33 (22) 34 (12) 35 (79) 36 (21) 37 (48) 38 (67) 39 (70) 40 (77) 41 (37) 42 (36) 43 (39) 44 (27) 45 (53) 46 (17) 47 (44) 48 (64) 49 (38) 49 (41) 49 (54) 49 (61) 53 (84) 54 (26) 55 (28) 56 (76) 57 (83) 58 (34) 58 (35) 60 (56) 60 (78) 62 (91) 63 (45) 64 (19) 65 (51) 66 (89) 66 (93) 68 (43) 69 (65) 70 (55) 71 (74) 72 (57) 73 (86) 74 (69) 75 (88) 76 (63) 76 (65) 76 (82) 79 (58) 80 (62) 80 (74) 82 (73) 83 (52) 84 (49) 85 (85) 86 (60) 86 (71) 88 (8) 89 (72) 90 (90) 91 (80) 92 (49) 93 (59) 94 (68) 95 (96) 96 (94) Skatter, afgifter og gebyrer 21

23 FYSISK PLANLÆGNING Kommunens gennemsnitlige placering på indikatorer om den fysiske planlægning: Virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats for at sikre ledige erhvervsgrunde med plads til udvikling i kommunen, og at planlægningen giver plads til erhvervs udvikling. En forudsætning for, at en virksomhed kan vokse og skabe flere arbejdspladser er, at det er muligt at udvide produktionen. En lav værdi betyder, at kommunen har relativt mange topplaceringer på indikatorerne. IKAST-BRANDE 2 (16) 3 (3) 4 (9) 5 (2) 6 (5) 7 (3) 8 (6) 8 (7) 8 (10) 8 (27) 12 (11) 13 (17) 14 (17) 15 (12) 16 (7) 17 (14) 17 (21) 19 (47) 20 (15) 21 (31) 21 (53) 21 (55) 24 (22) 25 (38) 26 (51) 27 (13) 28 (58) 29 (25) 30 (45) 31 (26) 31 (35) 33 (44) 34 (20) 35 (42) 36 (61) 37 (70) 38 (24) 39 (48) 40 (30) 40 (45) 42 (40) 43 (66) 44 (67) 45 (50) 46 (32) 47 (33) 48 (17) 49 (27) 49 (81) 51 (52) 52 (35) 53 (42) 54 (59) 55 (41) 56 (61) 57 (38) 58 (23) 59 (65) 60 (63) 61 (29) 62 (76) 63 (53) 63 (87) 65 (34) 65 (86) 67 (57) 67 (60) 69 (79) 70 (74) 71 (83) 72 (37) 73 (48) 74 (63) 74 (92) 76 (72) 77 (69) 77 (85) 79 (76) 80 (55) 80 (67) 80 (80) 83 (74) 84 (89) 85 (70) 86 (81) 86 (87) 88 (73) 89 (84) 90 (90) 90 (90) 92 (78) 93 (92) 94 (94) 95 (94) 95 (96) Fysisk planlægning 22

24 Der findes erhvervsgrunde med plads til udvikling Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med den kommunale indsats for erhvervsgrunde med plads til udvikling. 1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds 1 (2) 2 (20) 3 (1) 4 (6) 5 (9) 6 (8) 7 (40) 8 (5) 9 (12) 10 (3) 11 (10) 12 (15) 13 (4) 14 (7) 15 (18) 16 (11) 17 (16) 18 (12) 19 (17) 19 (19) 21 (34) 22 (54) 23 (33) 24 (44) 25 (51) 26 (41) 27 (29) 28 (22) 29 (30) 30 (28) 31 (42) 32 (31) 33 (25) 34 (26) 34 (47) 36 (57) 37 (65) 38 (71) 39 (46) 40 (48) 41 (50) 42 (58) 43 (42) 44 (38) 45 (70) 46 (62) 46 (66) 48 (23) 49 (21) 50 (77) 51 (69) 52 (24) 53 (56) 54 (12) 55 (45) 56 (86) 57 (52) 58 (35) 59 (31) 60 (27) 60 (37) 62 (55) 63 (36) 64 (60) 65 (67) 66 (82) 67 (53) 67 (68) 69 (58) 69 (63) 71 (64) 72 (49) 73 (39) 74 (76) 75 (87) 76 (81) 77 (72) 78 (80) 79 (75) 80 (61) 81 (88) 82 (78) 83 (89) 84 (73) 85 (90) 86 (95) 87 (85) 88 (94) 89 (83) 90 (84) 91 (92) 92 (91) 93 (74) 94 (79) 95 (93) 96 (96) Fysisk planlægning 23

25 Den lokale planlægning giver både plads til by- og erhvervsudvikling Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med den kommunale indsats på den lokale planlægning, så den giver plads til både by- og erhvervsudvikling. 1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds 2 (2) 3 (13) 4 (7) 5 (9) 6 (11) 7 (6) 8 (3) 9 (10) 10 (4) 11 (23) 12 (17) 13 (19) 13 (38) 13 (60) 16 (50) 17 (8) 18 (16) 19 (54) 20 (42) 20 (44) 22 (5) 23 (18) 24 (22) 25 (51) 26 (26) 27 (32) 27 (49) 29 (38) 30 (43) 31 (12) 32 (24) 33 (28) 34 (33) 35 (27) 36 (71) 37 (21) 38 (14) 39 (56) 40 (45) 41 (28) 42 (61) 43 (45) 44 (38) 44 (51) 44 (64) 47 (19) 48 (15) 49 (41) 50 (34) 51 (87) 52 (31) 53 (85) 54 (36) 54 (48) 54 (73) 57 (55) 58 (81) 59 (78) 60 (67) 61 (58) 62 (37) 63 (35) 64 (76) 65 (25) 65 (28) 67 (72) 68 (53) 68 (63) 70 (47) 71 (84) 71 (88) 73 (62) 74 (70) 75 (94) 76 (59) 77 (74) 78 (80) 79 (65) 79 (89) 81 (69) 82 (79) 83 (57) 84 (82) 85 (83) 86 (66) 87 (77) 88 (90) 89 (86) 90 (74) 91 (68) 92 (90) 93 (90) 94 (95) 95 (96) 96 (93) Fysisk planlægning 24

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2013 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

Lokalt Erhvervsklima

Lokalt Erhvervsklima Lokalt Erhvervsklima > Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le V tlf.: INDHOLD INDLEDNING..........................................................................

Læs mere

Ishøj Kommune Lokalt Erhvervsklima Status og forslag til forbedringer

Ishøj Kommune Lokalt Erhvervsklima Status og forslag til forbedringer Ishøj Kommune Lokalt Erhvervsklima Status og forslag til forbedringer Jette Nøhr DI Hovedstaden Forbedringer i erhvervsklimaet Flere kommuner har lavet forbedringer i deres erhvervsklima Eksempler på indsatsområder

Læs mere

konklusioner erhvervsliv

konklusioner erhvervsliv Dette afsnit beskriver erhvervslivet og dets udvikling i kommunen. Erhververne påvirker i høj grad bosætningen og beskæftigelsen i kommunen, da 55% af borgerne bor i samme kommune, som de arbejder i. Erhvervsbrancherne

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervsklima

Holbæk Kommunes erhvervsklima Analyse af Holbæk Kommunes erhvervsklima Udarbejdet af Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum September 2012 Dansk Erhvervsfremme 2012 Baggrund og analysefokus Denne erhvervsklimaanalyse er udarbejdet

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 Norddjurs Kommune Rapport August 2014 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG OPSUMMERING Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 7 VIRKSOMHEDERNES TILFREDSHED

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 2: Lokale rammevilkår Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Lokale rammevilkår såsom skat, administration

Læs mere

1. Hvor tilfreds er du med kommunens overordnede erhvervsvenlighed?

1. Hvor tilfreds er du med kommunens overordnede erhvervsvenlighed? 1. Hvor tilfreds er du med kommunens overordnede erhvervsvenlighed? 2. Hvor tilfreds er du med den kommunale indsats for kompetent og hurtig sagsbehandling? - og hvor vigtigt er det for dig? - På miljøområdet?

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Erhvervspolitik 2014-2020

Erhvervspolitik 2014-2020 Erhvervspolitik 2014-2020 1 stevns kommune Erhvervspolitikken 2014-2020 Erhvervspolitik i samarbejde mellem Stevns Kommune og Stevns erhvervsråd Vision: Vi skal skabe økonomisk vækst og arbejdspladser

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Erhvervsmæssige. nøgle tal 2009

Erhvervsmæssige. nøgle tal 2009 Erhvervsmæssige nøgle tal 2009 di FYN 1 Redaktion: Morten Ørnsholt og Marie Skov Christensen Tryk: Kailow Graphic ISBN: 978-87-733-763-3 800.01.09 2 Lokale erhvervsvilkår: Kommunerne kan gøre en forskel

Læs mere

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Oktober 2013 Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Tre ud af ti virksomheder i det gamle Frederiksborg Amt mener, at byrådene i kommunerne har været gode eller meget gode til at lytte til erhvervslivet.

Læs mere

midt- og vestjylland Udfordringen er vækst

midt- og vestjylland Udfordringen er vækst midt- og vestjylland i Udvikling Udfordringen er vækst 2 veje til vækst 5 vækst i Midt-Vestjylland og i danmark 10 Danmark som udviklingsland 14 Velstand og udvikling 16 midt-vestjylland i udvikling SIDE

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

ØSTJYLLAND I UDVIKLING

ØSTJYLLAND I UDVIKLING ØSTJYLLAND I UDVIKLING Udfordringen er vækst 2 veje til vækst 7 vækst i Østjylland og i danmark 12 Danmark som udviklingsland 17 Velstand og udvikling 19 Region midtjylland i udvikling SIDE 1 Øst jylland

Læs mere

Byrådene skal have mere fokus på at skabe arbejdspladser

Byrådene skal have mere fokus på at skabe arbejdspladser September 2013 Byrådene skal have mere fokus på at skabe arbejdspladser Mere end hver femte virksomhed mener, at byrådets beslutninger i denne valgperiode har haft negativ indflydelse på skabelsen af arbejdspladser

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

FYN I UDVIKLING. Udfordringen er vækst

FYN I UDVIKLING. Udfordringen er vækst FYN I UDVIKLING Udfordringen er vækst 2 veje til vækst 5 vækst på fyn og i danmark 10 Danmark som udviklingsland 14 Velstand og udvikling 16 syddanmark i udvikling SIDE 1 Fyn i udvikling DI ANALYSE INDLEDNING

Læs mere

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus DS Regioner 22 lokale afdelinger 5 regionsudvalg 1 fælles regionsudvalg 1 hovedbestyrelse 1 sekretariat

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Erhvervsmæssige. nøgle tal 2009

Erhvervsmæssige. nøgle tal 2009 Erhvervsmæssige nøgle tal 9 di Hovedstaden Redaktion: Morten Ørnsholt og Marie Skov Christensen Tryk: Kailow Graphic ISBN: 98-8---..9 Lokale erhvervsvilkår: Kommunerne kan gøre en forskel Danske virksomheder

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Højtuddannede flytter fra skatten

Højtuddannede flytter fra skatten Organisation for erhvervslivet 19. december 2008 Højtuddannede flytter fra skatten AF ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK OG KONSULENT LISE SAND FREDERIKSEN, LSF@DI.DK Når danskere flytter

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre

Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre Oktober 2013 Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre Under halvdelen af virksomhederne i det gamle Frederiksborg amt vil anbefale kommunen til andre

Læs mere

Den gode erhvervskommune

Den gode erhvervskommune Den gode erhvervskommune Lær af de bedste Forord Virksomhedernes evne til at konkurrere globalt starter lokalt. Det er baggrunden for, at Dansk Industri hvert år gennemfører en analyse af det lokale erhvervsklima

Læs mere

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006 VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 6 Baseret på svar fra 69 virksomhedsrepræsentanter Inspektørområderapport Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede faktorer Specifikke

Læs mere

Erhvervs-og byudvikling

Erhvervs-og byudvikling Erhvervs-og byudvikling set fra Glostrup Kommune 1. Del - Erhvervsudviklingen Af Niels Thede Schmidt-Hansen, erhvervschef i Glostrup Kommune 2. Del - Byudviklingen Af Rasmus Groth Hansen, byplanlægger

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 ESBJERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN 1. Geografi Bymæssig bebyggelse 2003 Andel af kommunens indbyggere, der bor i byområde (mindst 200 indbyggere). Areal Kommunens geografiske størrelse i km 2 Befolkningstæthed

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse SOLRØD Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Sammenfatning... 2 1. Folketal... 6 1.1 Indbyggertal...6 1.2 Aldersfordeling for Silkeborg Kommune...7 1.3 Aldersfordeling i sammenligningskommunerne...8

Læs mere

Mærkesager for Liberal Alliance Vordingborg

Mærkesager for Liberal Alliance Vordingborg Indledning Liberal Alliance ønsker at udbrede partiets fire mærkesager Lavere skat Gang i væksten Mindre bureaukrati Færre forbud mest muligt i vores nærområde Vordingborg Kommune. Det er også lokalt vi

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Formålet med importørundersøgelsen er at vise vejen til et bedre forhold mellem forhandler og importør.

Formålet med importørundersøgelsen er at vise vejen til et bedre forhold mellem forhandler og importør. Importørundersøgelsen 2013 Danmarks Automobilforhandler Forening har i samarbejde med analysebureauet Loyalty Group A/S gennemført en undersøgelse blandt landets nybilforhandlere. Undersøgelsens formål

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KOLDING Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HORSENS 85,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,7 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG 68,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving?

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Notat Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Lav ledighed og stigende beskæftigelse er en ønskeposition for dansk økonomi, men det kan blive en kort fornøjelse, for økonomiske opsving har det

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse FREDERIKSBERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Fredericia Erhvervsforenings høringssvar til Budgetforslag 2015-18

Fredericia Erhvervsforenings høringssvar til Budgetforslag 2015-18 Fredericia Byråd Gothersgade 7000 Fredericia att.: Borgmester Jacob Bjerregaard 15. sep. 2014 Fredericia Erhvervsforenings høringssvar til Budgetforslag 2015-18 Fredericia Erhvervsforening skal hermed

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere