» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet"

Transkript

1 » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le

2 INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2014 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes muligheder i den globale konkurrence afhænger blandt andet af de lokale rammevilkår, som kommunerne er med til at fastlægge. Samtidig er et lokalt erhvervsliv, der skaber grundlag for arbejdspladser og dermed skattekroner i kommunekassen, en forudsætning for, at kommunerne kan tilbyde ordentlig velfærdsservice. Virksomhederne og kommunerne har derfor en fælles interesse i, at det lokale erhvervsklima er godt. Det lokale erhvervsklima omfatter en lang række kommunale rammevilkår, som har betydning for virksomhedernes vækst og udvikling. Nogle rammevilkår er meget konkrete og lette at måle. Det gælder f.eks. størrelsen på de kommunale skatter og afgifter eller opgørelser over antallet af erhvervsbygninger i en kommune. Andre rammevilkår er mindre håndgribelige og svære at måle. Det gælder f.eks. attituden i de enkelte kommuner i forhold til virksomhederne. Mange har forsøgt at sammenligne de lokale rammevilkår i kommunerne med afsæt i de statistikker, som udgives af f.eks. Danmarks Statistik m.fl. Virksomhedernes subjektive vurdering af kommunernes indsats har dog ikke tidligere været en del af analysen. Der er derfor en række aspekter, som ikke før er opfanget. Det gælder f.eks. kvaliteten af samspillet mellem virksomhederne og de kommunale forvaltninger. Lokalt Erhvervsklima råder bod på dette ved at supplere den offentlige statistik med en spørgeskemaundersøgelse, hvor virksomheder fra 96 kommuner har angivet, hvor tilfredse de er med kommunens indsats på en række erhvervsrelevante områder. Sigtet med Lokalt Erhvervsklima rækker dog videre end til at se, hvilke kommuner der klarer det godt. Det overordnede formål er således at sætte fokus på de lokale rammevilkår og at understøtte dialogen mellem kommunerne og virksomhederne, både om de overordnede og om de mere specifikke erhvervsvilkår i kommunerne. Sådan læses resultaterne fra Lokalt Erhvervsklima 2014 Oversigtstabellen på side 4 5 viser kommunernes placering både inden for det samlede indeks og inden for 11 kategorier. Den første kolonne i tabellen ( Det lokale erhvervsklima ) viser kommunernes placering i det samlede indeks. Som det ses, kommer kommune ud med den bedste placering. De næste ti kolonner viser kommunernes placering inden for ti kategorier, som har indgået i spørgeskemaundersøgelsen. Den sidste kolonne ( Kommunale rammevilkår ) viser kommunernes placering i et indeks af 22 statistiske indikatorer. Kommunernes placering i tabellen afhænger af den score/værdi, som de har fået på en række undervariabler: Kommunen med den bedste score er nummer et. Kommunen med den næstbedste score er nummer to osv. Figurerne fra side 6 og frem viser ikke blot kommunernes placering, men også den score/værdi, som kommunerne har opnået inden for de enkelte kategorier og underspørgsmål. Figurerne kan derfor læses som et supplement til oversigtstabellen, idet man her kan få et indtryk af, hvor meget der skal flyttes i den enkelte kommune for at få en bedre placering end i dag. Undersøgelsen er blevet gennemført årligt siden I alle figurerne er resultaterne fra 2013 angivet i parentes ( ) ud for den enkelte kommune, hvormed resultaterne for 2013 og 2014 let kan sammenlignes. Sammenligninger med de øvrige år kan foretages på di.dk/le. Metoden bag sammenvejningerne er beskrevet i appendiks 1, mens appendiks 2 indeholder en nærmere beskrivelse af de enkelte indikatorer herunder anvendte kilder. > Læs mere om Lokalt Erhvervsklima 2014 på di.dk/le

3 INDHOLD OVERSIGTSTABEL OVERORDNET VURDERING AF ERHVERVSVENLIGHED....7 INFRASTRUKTUR OG TRANSPORT....8 Det kommunale vejnet...9 Kommunal kollektiv trafik ARBEJDSKRAFT Adgang til kvalificeret arbejdskraft Jobcentrenes service over for virksomhederne KOMMUNAL SAGSBEHANDLING Kompetent og hurtig sagsbehandling på miljøområdet Kompetent og hurtig sagsbehandling i byggesager Kompetent og hurtig sagsbehandling i sygedagpengesager SKATTER, AFGIFTER OG GEBYRER Niveauet for kommunens personskatter Kommunale erhvervsskatter (dækningsafgift og grundskyld) Kommunale afgifter og gebyrer (f.eks. byggesagsgebyrer) FYSISK PLANLÆGNING Der findes erhvervsgrunde med plads til udvikling Den lokale planlægning giver både plads til by- og erhvervsudvikling BRUG AF PRIVATE LEVERANDØRER Kommunens udbudsproces over for private leverandører Kommunens overholdelse af betalingsfrister KOMMUNENS IMAGE Kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye virksomheder Kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye borgere KOMMUNENS VELFÆRDSSERVICE Adgang til børnepasning (ventelister, åbningstider mv.) Folkeskole Indhold 2

4 INFORMATION OG DIALOG MED KOMMUNEN Kommunens formidling af væsentlig information til din virksomhed Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens politikere Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens embedsmænd KOMMUNALE RAMMEVILKÅR Erhvervsfrekvens Ændring i erhvervsfrekvens over de sidste tre år Konkurrenceudsættelse Ændring i konkurrenceudsættelse over de sidste tre år Skat/service-forhold Ændring i skat/service-forhold over de sidste tre år Kommunal udskrivningsprocent Ændring i kommunal udskrivningsprocent over de sidste tre år Indpendling Ændring i indpendling over de sidste tre år Grundskyldspromille Ændring i grundskyldspromille over de sidste tre år Dækningsafgiftspromille Ændring i dækningsafgiftspromille over de sidste tre år Uddannelsesniveau Ændring i uddannelsesniveau over de sidste tre år Erhvervsbygninger Ændring i erhvervsbygninger over de sidste tre år Beskæftigelse i privat sektor Ændring i privat beskæftigelse over de sidste tre år Nystartede virksomheder pr indbyggere Ændring i nystartede virksomheder pr indbyggere over de sidste tre år METODE METODEOVERSIGT OVER STATISTIK DER ANVENDES I UNDERSØGELSEN Indhold 3

5 OVERSIGTSTABEL Kommunal placering på hovedkatagorier Side 6 Side 7 Side 8 Side 11 Side 14 Side 18 Side 22 Side 25 Side 28 Side 31 Side 34 Side 38 Det lokale erhvervsklima Overordnet vurdering af erhvervsvenligheden Infrastruktur og transport Arbejdskraft Kommunal sagsbehandling Skatter, afgifter og gebyrer Fysisk planlægning Brug af private leverandører Kommunens Kommunens velfærds- image service Information og dialog med kommunen Kommunale rammevilkår Oversigtstabel 4

6 OVERSIGTSTABEL Kommunal placering på hovedkatagorier Side 6 Side 7 Side 8 Side 11 Side 14 Side 18 Side 22 Side 25 Side 28 Side 31 Side 34 Side 38 Det lokale erhvervsklima Overordnet vurdering af erhvervsvenligheden Infrastruktur og transport Arbejdskraft Kommunal sagsbehandling Skatter, afgifter og gebyrer Fysisk planlægning Brug af private leverandører Kommunens Kommunens velfærds- image service Kommunale rammevilkår Information og dialog med kommunen Ringkøbing- Skjern Oversigtstabel 5

7 Kommunens gennemsnitlige placering på undersøgelsens 44 indikatorer. En lav værdi betyder, at kommunen har relativt mange topplaceringer på de 44 indikatorer. IKAST-BRANDE 2 (2) 3 (3) 4 (7) 5 (12) 6 (5) 7 (4) 8 (33) 9 (8) 10 (22) 11 (9) 12 (64) 13 (53) 14 (16) 15 (6) 16 (14) 17 (24) 18 (19) 19 (11) 20 (13) 21 (37) 22 (34) 23 (10) 24 (60) 25 (17) 26 (26) 27 (15) 28 (23) 29 (31) 30 (35) 31 (21) 32 (20) 33 (54) 34 (42) 35 (29) 36 (58) 37 (18) 38 (32) 39 (28) 40 (48) 41 (62) 42 (36) 43 (25) 44 (78) 45 (44) 46 (50) 47 (52) 48 (51) 49 (38) 50 (30) 51 (27) 52 (41) 53 (91) 54 (43) 55 (45) 56 (40) 57 (61) 58 (68) 59 (74) 60 (39) 61 (66) 62 (49) 63 (87) 64 (72) 65 (65) 66 (71) 67 (63) 68 (90) 69 (88) 70 (75) 71 (80) 72 (69) 73 (93) 74 (85) 75 (56) 76 (55) 77 (57) 78 (59) 79 (86) 80 (84) 81 (89) 82 (79) 83 (92) 84 (73) 85 (81) 86 (70) 87 (47) 88 (83) 89 (46) 90 (82) 91 (77) 92 (94) 93 (67) 94 (95) 95 (76) 96 (96) Lokalt erhvervsklima 6

8 OVERORDNET VURDERING AF ERHVERVSVENLIGHED Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed. Den overordnede vurdering af kommunens erhvervsvenlighed afspejler, om virksomhederne overordnet set er tilfredse med den kommunale indsats over for erhvervslivet. 1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds IKAST-BRANDE 2 (4) 3 (2) 4 (17) 5 (8) 6 (9) 7 (3) 8 (6) 9 (7) 10 (22) 11 (5) 12 (46) 13 (54) 14 (10) 15 (11) 16 (15) 17 (76) 18 (40) 19 (12) 20 (33) 21 (65) 22 (52) 23 (23) 24 (18) 25 (25) 26 (14) 27 (16) 27 (28) 27 (34) 30 (26) 31 (35) 32 (60) 33 (24) 34 (19) 35 (51) 36 (39) 37 (30) 37 (59) 39 (13) 40 (21) 41 (26) 42 (31) 43 (66) 44 (56) 45 (72) 46 (45) 47 (47) 48 (29) 49 (32) 50 (36) 51 (49) 52 (55) 53 (87) 54 (20) 55 (50) 56 (57) 57 (53) 58 (37) 59 (38) 60 (85) 61 (81) 62 (43) 62 (69) 64 (69) 65 (68) 66 (62) 67 (40) 67 (71) 69 (89) 70 (94) 71 (64) 72 (42) 73 (74) 74 (61) 75 (77) 76 (80) 77 (75) 78 (90) 79 (83) 80 (86) 81 (58) 81 (82) 81 (91) 84 (88) 85 (67) 86 (63) 87 (44) 88 (83) 89 (73) 90 (78) 90 (96) 92 (95) 93 (47) 94 (79) 95 (91) 96 (91) Overordnet vurdering af erhvervsvenlighed 7

9 INFRASTRUKTUR OG TRANSPORT Kommunens gennemsnitlige placering på indikatorer om infrastruktur og transport: Virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats for vejnettet i kommunen samt kvaliteten af den lokale kollektive trafik. Det er afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne, at de kan få varer, kunder og medarbejdere til og fra virksomheden. En lav værdi betyder, at kommunen har relativt mange topplaceringer på indikatorerne. FURESØ FREDERIKSBERG HERNING 1 (3) 1 (4) 1 (8) 4 (2) 5 (6) 5 (9) 7 (18) 7 (31) 9 (6) 11 (12) 12 (20) 13 (10) 14 (11) 15 (24) 16 (14) 17 (1) 18 (17) 19 (16) 20 (32) 21 (19) 22 (35) 23 (35) 24 (13) 24 (28) 26 (41) 26 (60) 28 (33) 28 (47) 30 (15) 30 (25) 30 (26) 33 (58) 34 (50) 35 (42) 36 (84) 37 (21) 37 (47) 39 (39) 40 (26) 40 (33) 40 (72) 43 (46) 44 (23) 44 (67) 46 (51) 47 (22) 48 (49) 49 (53) 49 (61) 51 (43) 51 (79) 53 (38) 54 (43) 55 (68) 56 (29) 56 (58) 58 (95) 59 (80) 60 (52) 61 (53) 62 (66) 63 (30) 64 (73) 64 (75) 66 (89) 67 (64) 68 (37) 68 (57) 68 (77) 68 (88) 72 (64) 73 (62) 74 (73) 75 (80) 76 (69) 77 (55) 78 (94) 79 (62) 79 (86) 81 (40) 81 (70) 83 (80) 84 (56) 85 (75) 85 (77) 87 (90) 88 (87) 89 (45) 89 (92) 91 (71) 92 (85) 93 (80) 93 (91) 93 (93) 96 (96) Infrastruktur og transport 8

10 Det kommunale vejnet Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med kommunens indsats på det kommunale vejnet. 1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds 1 (2) 2 (5) 3 (10) 4 (7) 5 (9) 6 (12) 7 (11) 8 (25) 10 (3) 11 (6) 12 (29) 13 (17) 14 (20) 15 (21) 16 (8) 17 (31) 18 (38) 19 (24) 20 (13) 21 (15) 22 (42) 23 (28) 24 (16) 25 (23) 26 (51) 27 (53) 28 (37) 29 (19) 30 (1) 30 (26) 32 (35) 33 (57) 34 (35) 35 (18) 36 (32) 37 (44) 38 (46) 39 (44) 40 (68) 41 (61) 42 (34) 43 (40) 44 (56) 45 (14) 46 (72) 47 (43) 48 (49) 49 (47) 50 (65) 51 (62) 52 (22) 53 (27) 54 (67) 55 (78) 56 (66) 56 (70) 58 (39) 59 (47) 60 (63) 61 (54) 62 (60) 63 (73) 64 (30) 65 (74) 66 (50) 67 (41) 68 (59) 69 (84) 70 (55) 71 (64) 72 (69) 73 (80) 74 (52) 75 (71) 76 (58) 77 (81) 78 (32) 79 (76) 80 (77) 81 (82) 82 (86) 82 (88) 84 (94) 85 (83) 86 (92) 87 (93) 88 (75) 89 (91) 89 (96) 91 (90) 92 (89) 93 (79) 94 (87) 95 (85) 96 (95) Infrastruktur og transport 9

11 Kommunal kollektiv trafik Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med kommunens indsats for den kommunale kollektive trafik. 1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds 1 (2) 2 (4) 3 (7) 4 (5) 5 (16) 6 (1) 7 (14) 8 (6) 9 (22) 10 (3) 11 (8) 12 (15) 13 (9) 14 (20) 15 (84) 16 (10) 16 (12) 18 (66) 19 (19) 20 (44) 21 (16) 22 (30) 23 (83) 24 (54) 25 (26) 26 (51) 27 (71) 28 (30) 29 (37) 30 (27) 31 (36) 32 (34) 33 (38) 34 (42) 35 (18) 36 (29) 37 (58) 38 (30) 39 (64) 40 (43) 41 (21) 42 (23) 43 (30) 44 (24) 44 (62) 46 (53) 47 (40) 48 (50) 49 (11) 50 (52) 51 (35) 52 (70) 53 (44) 54 (13) 55 (63) 56 (76) 57 (87) 58 (79) 59 (46) 60 (28) 61 (59) 62 (65) 63 (75) 64 (48) 65 (73) 66 (60) 67 (66) 68 (89) 69 (95) 70 (46) 71 (69) 72 (77) 73 (88) 74 (57) 75 (24) 76 (41) 77 (48) 78 (55) 79 (91) 80 (60) 81 (85) 82 (81) 83 (55) 84 (78) 85 (66) 86 (90) 87 (79) 88 (39) 89 (74) 90 (93) 91 (96) 92 (71) 93 (94) 94 (82) 95 (86) 96 (92) Infrastruktur og transport 10

12 ARBEJDSKRAFT Kommunens gennemsnitlige placering på indikatorer om arbejdskraft: Virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats for adgangen til kvalificeret arbejdskraft i kommunen samt det lokale jobcenters service over for virksomhederne. Dygtige medarbejdere er afgørende for virksomhedernes muligheder for at overleve og vokse. En lav værdi betyder, at kommunen har relativt mange topplaceringer på indikatorerne. SKANDERBORG Arbejdskraft 11

13 Adgang til kvalificeret arbejdskraft Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med kommunens indsats for adgang til kvalificeret arbejdskraft. 1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds 1 (70) 2 (26) 3 (3) 4 (1) 5 (9) 6 (2) 7 (7) 8 (5) 9 (15) 10 (4) 11 (8) 12 (6) 13 (16) 14 (56) 15 (34) 16 (13) 17 (69) 18 (21) 19 (17) 20 (11) 20 (34) 22 (52) 23 (76) 24 (23) 24 (28) 24 (38) 27 (57) 28 (14) 29 (39) 30 (19) 31 (61) 32 (10) 32 (51) 34 (46) 35 (50) 35 (73) 37 (39) 38 (37) 39 (44) 40 (12) 41 (29) 42 (48) 43 (88) 44 (33) 45 (41) 46 (24) 47 (65) 48 (57) 49 (64) 50 (68) 51 (66) 52 (18) 53 (41) 54 (49) 55 (31) 56 (25) 57 (19) 57 (59) 59 (63) 60 (72) 61 (55) 62 (32) 63 (30) 64 (90) 65 (83) 66 (62) 67 (54) 67 (80) 69 (44) 70 (27) 70 (93) 72 (84) 73 (22) 74 (75) 75 (46) 76 (60) 77 (36) 78 (74) 79 (79) 80 (41) 81 (89) 82 (85) 83 (77) 84 (85) 85 (94) 86 (71) 87 (67) 88 (80) 89 (78) 90 (92) 90 (96) 92 (87) 93 (53) 94 (91) 95 (82) 96 (95) Arbejdskraft 12

14 Jobcentrenes service over for virksomhederne Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med de kommunale jobcentres service. (Se også afsnit 3 om metode på side 62) 1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds Arbejdskraft 13

15 KOMMUNAL SAGSBEHANDLING Kommunens gennemsnitlige placering på indikatorer om sagsbehandling: Virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats for en kompetent og hurtig sagsbehandling inden for miljøområdet, byggesager og sygedagpengesager. Hurtig og kompetent sagsbehandling kan betyde forskellen mellem en konkurrencemæssig fordel og store ekstraudgifter. En lav værdi betyder, at kommunen har relativt mange topplaceringer på indikatorerne. IKAST-BRANDE 1 (2) 2 (14) 3 (6) 4 (11) 5 (7) 6 (3) 7 (15) 8 (9) 9 (34) 10 (39) 11 (8) 11 (73) 13 (20) 14 (18) 15 (10) 16 (32) 17 (45) 18 (1) 19 (19) 19 (58) 21 (16) 21 (27) 23 (4) 23 (50) 25 (64) 26 (25) 27 (55) 28 (41) 29 (12) 29 (33) 31 (53) 31 (80) 33 (92) 34 (44) 35 (61) 36 (16) 37 (61) 38 (37) 39 (48) 40 (50) 41 (31) 41 (66) 43 (29) 44 (61) 45 (13) 45 (42) 47 (46) 48 (56) 49 (5) 50 (81) 51 (29) 52 (60) 53 (52) 53 (83) 55 (23) 56 (28) 57 (68) 58 (38) 58 (68) 58 (68) 61 (78) 62 (24) 62 (46) 64 (54) 64 (77) 64 (95) 67 (35) 68 (21) 69 (75) 70 (87) 71 (90) 72 (26) 73 (59) 74 (21) 75 (89) 76 (85) 77 (72) 78 (94) 79 (43) 80 (71) 81 (65) 82 (88) 82 (96) 84 (49) 85 (40) 85 (67) 87 (35) 88 (84) 89 (76) 89 (86) 91 (56) 92 (82) 93 (79) 93 (91) 95 (74) 96 (93) Kommunal sagsbehandling

16 Kompetent og hurtig sagsbehandling på miljøområdet Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med den kommunale indsats for kompetent og hurtig sagsbehandling på miljøområdet. 1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds 2 (20) 3 (42) 4 (7) 5 (8) 6 (24) 7 (23) 8 (38) 9 (13) 10 (75) 11 (11) 12 (6) 13 (46) 14 (3) 15 (20) 16 (10) 17 (2) 18 (50) 19 (17) 20 (66) 21 (4) 22 (30) 23 (57) 24 (54) 25 (55) 26 (5) 26 (11) 28 (17) 29 (50) 30 (91) 31 (34) 32 (27) 33 (37) 34 (83) 35 (80) 36 (47) 37 (50) 38 (63) 39 (36) 40 (22) 41 (35) 42 (39) 43 (9) 44 (29) 45 (84) 46 (39) 47 (43) 48 (31) 49 (43) 50 (19) 51 (27) 51 (81) 53 (64) 54 (39) 55 (14) 56 (15) 56 (86) 58 (50) 59 (26) 59 (77) 61 (77) 62 (16) 62 (72) 64 (68) 65 (32) 66 (64) 67 (45) 68 (85) 69 (90) 70 (73) 71 (67) 72 (86) 73 (24) 74 (82) 75 (49) 76 (62) 77 (60) 78 (95) 79 (32) 80 (94) 81 (70) 82 (60) 83 (56) 83 (58) 83 (71) 83 (76) 87 (89) 88 (48) 88 (74) 90 (93) 91 (86) 92 (92) 93 (59) 93 (96) 95 (69) 96 (77) Kommunal sagsbehandling 15

17 Kompetent og hurtig sagsbehandling i byggesager Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med den kommunale indsats for kompetent og hurtig sagsbehandling i byggesager. 1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds 2 (8) 3 (19) 4 (4) 5 (39) 6 (44) 7 (13) 8 (29) 9 (30) 10 (34) 10 (57) 12 (54) 13 (17) 14 (60) 15 (24) 16 (16) 17 (28) 18 (11) 19 (14) 20 (36) 21 (66) 22 (7) 23 (2) 24 (31) 25 (21) 26 (20) 27 (62) 28 (42) 29 (75) 30 (23) 30 (58) 32 (3) 33 (49) 34 (43) 35 (17) 35 (22) 37 (6) 37 (79) 39 (27) 39 (67) 41 (46) 42 (55) 43 (5) 44 (15) 45 (88) 46 (56) 47 (64) 48 (39) 49 (90) 50 (51) 51 (53) 52 (61) 53 (37) 54 (32) 54 (38) 56 (9) 56 (70) 56 (82) 59 (85) 60 (52) 61 (78) 62 (45) 63 (73) 64 (25) 65 (72) 66 (58) 67 (47) 68 (87) 69 (35) 70 (89) 71 (12) 71 (41) 71 (48) 71 (76) 71 (77) 71 (93) 77 (50) 78 (68) 79 (32) 80 (83) 81 (80) 82 (9) 83 (69) 84 (74) 84 (83) 86 (26) 87 (86) 88 (65) 89 (90) 90 (95) 91 (90) 92 (63) 93 (81) 94 (96) 95 (70) 96 (94) Kommunal sagsbehandling 16

18 Kompetent og hurtig sagsbehandling i sygedagpengesager Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med den kommunale indsats for kompetent og hurtig sagsbehandling i sygedagpengesager. 1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds 1 (9) 2 (19) 3 (37) 4 (11) 5 (27) 5 (78) 7 (5) 8 (24) 9 (53) 10 (34) 11 (62) 12 (2) 13 (51) 14 (9) 14 (36) 16 (31) 17 (90) 18 (6) 19 (74) 20 (44) 21 (59) 21 (88) 24 (16) 25 (54) 26 (47) 27 (48) 28 (1) 29 (15) 30 (30) 31 (60) 32 (45) 33 (42) 34 (13) 34 (27) 36 (3) 37 (38) 38 (63) 39 (7) 40 (21) 41 (64) 41 (67) 43 (35) 44 (57) 45 (20) 46 (52) 47 (25) 48 (21) 48 (21) 50 (50) 51 (38) 52 (54) 53 (4) 54 (65) 55 (27) 55 (79) 57 (26) 57 (41) 59 (49) 60 (46) 61 (83) 62 (71) 63 (76) 64 (14) 64 (87) 66 (18) 66 (72) 68 (17) 69 (32) 70 (80) 71 (58) 71 (95) 71 (96) 74 (42) 75 (73) 76 (69) 77 (70) 77 (80) 77 (93) 80 (75) 81 (84) 82 (85) 83 (65) 84 (33) 84 (82) 86 (89) 87 (86) 88 (40) 89 (61) 90 (91) 91 (77) 92 (11) 93 (92) 94 (68) 95 (54) 96 (93) Kommunal sagsbehandling 17

19 SKATTER, AFGIFTER OG GEBYRER Kommunens gennemsnitlige placering på indikatorer om skatter, afgifter og gebyrer: Virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats for niveauet på de kommunale personskatter, erhvervsskatter samt afgifter og gebyrer. Størrelsen på lokale skatter, afgifter og gebyrer slår direkte igennem på virksomheders konkurrenceevne. En lav værdi betyder, at kommunen har relativt mange topplaceringer på indikatorerne. IKAST-BRANDE 1 (2) 2 (7) 3 (13) 4 (6) 5 (5) 6 (1) 7 (17) 8 (16) 9 (10) 10 (4) 11 (14) 12 (3) 12 (95) 14 (34) 16 (22) 17 (19) 17 (25) 19 (9) 20 (15) 21 (57) 22 (18) 23 (23) 24 (72) 25 (23) 26 (40) 27 (10) 27 (43) 29 (19) 29 (37) 31 (31) 31 (63) 33 (54) 34 (31) 35 (26) 36 (47) 37 (29) 38 (27) 39 (36) 39 (76) 41 (57) 42 (30) 43 (44) 44 (74) 45 (34) 46 (69) 47 (21) 48 (39) 49 (61) 50 (69) 50 (75) 52 (91) 53 (44) 54 (28) 54 (38) 56 (42) 57 (81) 58 (41) 59 (33) 59 (66) 59 (78) 62 (50) 63 (65) 64 (46) 65 (59) 66 (52) 67 (56) 68 (86) 69 (80) 70 (48) 70 (82) 72 (68) 73 (54) 74 (90) 75 (49) 76 (67) 77 (84) 77 (92) 79 (62) 79 (87) 81 (51) 82 (93) 83 (77) 84 (82) 85 (64) 85 (93) 87 (52) 88 (12) 89 (69) 89 (88) 91 (89) 92 (60) 93 (72) 93 (78) 95 (96) 96 (85) Skatter, afgifter og gebyrer 18

20 Niveauet for kommunens personskatter Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med niveauet for kommunens personskatter. 1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds 1 (4) 2 (6) 3 (2) 4 (5) 5 (19) 6 (16) 7 (1) 8 (14) 9 (15) 10 (2) 11 (21) 12 (57) 13 (18) 14 (10) 15 (38) 16 (11) 17 (42) 18 (33) 19 (22) 20 (47) 21 (91) 22 (7) 22 (20) 24 (61) 25 (13) 26 (35) 27 (11) 28 (8) 29 (31) 30 (9) 31 (58) 31 (78) 33 (26) 34 (60) 35 (34) 36 (28) 36 (29) 36 (59) 36 (65) 40 (25) 41 (55) 42 (48) 43 (41) 44 (23) 45 (16) 46 (63) 47 (92) 48 (67) 49 (54) 50 (84) 51 (32) 52 (44) 53 (49) 53 (70) 55 (93) 56 (29) 57 (40) 57 (69) 59 (89) 60 (26) 61 (80) 62 (24) 63 (77) 64 (35) 65 (94) 66 (55) 67 (50) 68 (45) 69 (46) 70 (51) 71 (83) 71 (87) 73 (43) 73 (62) 75 (39) 76 (75) 76 (87) 78 (51) 79 (86) 80 (73) 81 (74) 82 (85) 83 (64) 84 (81) 85 (79) 85 (82) 87 (72) 88 (71) 89 (68) 90 (90) 91 (75) 92 (96) 93 (51) 94 (94) 95 (66) 96 (35) Skatter, afgifter og gebyrer 19

21 Kommunale erhvervsskatter (dækningsafgift og grundskyld) Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med de kommunale erhvervsskatter (dækningsafgift og grundskyld). 1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds 1 (2) 2 (5) 3 (3) 4 (93) 5 (9) 6 (15) 7 (19) 8 (1) 9 (14) 10 (8) 11 (28) 12 (25) 13 (39) 14 (4) 15 (21) 16 (64) 17 (11) 18 (10) 19 (13) 20 (7) 21 (37) 22 (17) 23 (40) 24 (34) 25 (26) 26 (37) 27 (33) 28 (35) 29 (24) 30 (51) 31 (18) 31 (21) 33 (32) 34 (29) 35 (36) 35 (42) 35 (43) 35 (58) 39 (49) 40 (23) 41 (69) 42 (57) 43 (12) 44 (16) 45 (31) 46 (62) 47 (27) 47 (41) 49 (85) 50 (66) 51 (61) 52 (50) 53 (20) 54 (47) 55 (78) 56 (74) 57 (46) 58 (5) 59 (54) 60 (44) 61 (68) 62 (62) 63 (30) 64 (75) 65 (45) 65 (55) 67 (81) 68 (71) 69 (56) 70 (73) 71 (60) 71 (78) 73 (67) 74 (72) 75 (89) 76 (53) 77 (70) 78 (84) 79 (52) 80 (76) 81 (86) 82 (65) 83 (59) 84 (80) 85 (88) 86 (47) 87 (77) 88 (87) 89 (82) 90 (83) 91 (92) 92 (91) 93 (90) 93 (95) 95 (94) 96 (96) Skatter, afgifter og gebyrer 20

22 Kommunale afgifter og gebyrer (f.eks. byggesagsgebyrer) Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med de kommunale afgifter og gebyrer (f.eks. byggesagsgebyrer). 1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds 1 (3) 2 (15) 3 (10) 4 (4) 5 (16) 5 (42) 7 (22) 8 (11) 9 (32) 10 (2) 11 (9) 12 (40) 13 (1) 13 (6) 15 (20) 16 (95) 17 (18) 17 (29) 19 (46) 20 (47) 21 (22) 22 (31) 23 (22) 24 (33) 25 (92) 26 (80) 27 (5) 28 (7) 28 (14) 30 (13) 31 (87) 32 (30) 33 (22) 34 (12) 35 (79) 36 (21) 37 (48) 38 (67) 39 (70) 40 (77) 41 (37) 42 (36) 43 (39) 44 (27) 45 (53) 46 (17) 47 (44) 48 (64) 49 (38) 49 (41) 49 (54) 49 (61) 53 (84) 54 (26) 55 (28) 56 (76) 57 (83) 58 (34) 58 (35) 60 (56) 60 (78) 62 (91) 63 (45) 64 (19) 65 (51) 66 (89) 66 (93) 68 (43) 69 (65) 70 (55) 71 (74) 72 (57) 73 (86) 74 (69) 75 (88) 76 (63) 76 (65) 76 (82) 79 (58) 80 (62) 80 (74) 82 (73) 83 (52) 84 (49) 85 (85) 86 (60) 86 (71) 88 (8) 89 (72) 90 (90) 91 (80) 92 (49) 93 (59) 94 (68) 95 (96) 96 (94) Skatter, afgifter og gebyrer 21

23 FYSISK PLANLÆGNING Kommunens gennemsnitlige placering på indikatorer om den fysiske planlægning: Virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats for at sikre ledige erhvervsgrunde med plads til udvikling i kommunen, og at planlægningen giver plads til erhvervs udvikling. En forudsætning for, at en virksomhed kan vokse og skabe flere arbejdspladser er, at det er muligt at udvide produktionen. En lav værdi betyder, at kommunen har relativt mange topplaceringer på indikatorerne. IKAST-BRANDE 2 (16) 3 (3) 4 (9) 5 (2) 6 (5) 7 (3) 8 (6) 8 (7) 8 (10) 8 (27) 12 (11) 13 (17) 14 (17) 15 (12) 16 (7) 17 (14) 17 (21) 19 (47) 20 (15) 21 (31) 21 (53) 21 (55) 24 (22) 25 (38) 26 (51) 27 (13) 28 (58) 29 (25) 30 (45) 31 (26) 31 (35) 33 (44) 34 (20) 35 (42) 36 (61) 37 (70) 38 (24) 39 (48) 40 (30) 40 (45) 42 (40) 43 (66) 44 (67) 45 (50) 46 (32) 47 (33) 48 (17) 49 (27) 49 (81) 51 (52) 52 (35) 53 (42) 54 (59) 55 (41) 56 (61) 57 (38) 58 (23) 59 (65) 60 (63) 61 (29) 62 (76) 63 (53) 63 (87) 65 (34) 65 (86) 67 (57) 67 (60) 69 (79) 70 (74) 71 (83) 72 (37) 73 (48) 74 (63) 74 (92) 76 (72) 77 (69) 77 (85) 79 (76) 80 (55) 80 (67) 80 (80) 83 (74) 84 (89) 85 (70) 86 (81) 86 (87) 88 (73) 89 (84) 90 (90) 90 (90) 92 (78) 93 (92) 94 (94) 95 (94) 95 (96) Fysisk planlægning 22

24 Der findes erhvervsgrunde med plads til udvikling Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med den kommunale indsats for erhvervsgrunde med plads til udvikling. 1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds 1 (2) 2 (20) 3 (1) 4 (6) 5 (9) 6 (8) 7 (40) 8 (5) 9 (12) 10 (3) 11 (10) 12 (15) 13 (4) 14 (7) 15 (18) 16 (11) 17 (16) 18 (12) 19 (17) 19 (19) 21 (34) 22 (54) 23 (33) 24 (44) 25 (51) 26 (41) 27 (29) 28 (22) 29 (30) 30 (28) 31 (42) 32 (31) 33 (25) 34 (26) 34 (47) 36 (57) 37 (65) 38 (71) 39 (46) 40 (48) 41 (50) 42 (58) 43 (42) 44 (38) 45 (70) 46 (62) 46 (66) 48 (23) 49 (21) 50 (77) 51 (69) 52 (24) 53 (56) 54 (12) 55 (45) 56 (86) 57 (52) 58 (35) 59 (31) 60 (27) 60 (37) 62 (55) 63 (36) 64 (60) 65 (67) 66 (82) 67 (53) 67 (68) 69 (58) 69 (63) 71 (64) 72 (49) 73 (39) 74 (76) 75 (87) 76 (81) 77 (72) 78 (80) 79 (75) 80 (61) 81 (88) 82 (78) 83 (89) 84 (73) 85 (90) 86 (95) 87 (85) 88 (94) 89 (83) 90 (84) 91 (92) 92 (91) 93 (74) 94 (79) 95 (93) 96 (96) Fysisk planlægning 23

25 Den lokale planlægning giver både plads til by- og erhvervsudvikling Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med den kommunale indsats på den lokale planlægning, så den giver plads til både by- og erhvervsudvikling. 1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds 2 (2) 3 (13) 4 (7) 5 (9) 6 (11) 7 (6) 8 (3) 9 (10) 10 (4) 11 (23) 12 (17) 13 (19) 13 (38) 13 (60) 16 (50) 17 (8) 18 (16) 19 (54) 20 (42) 20 (44) 22 (5) 23 (18) 24 (22) 25 (51) 26 (26) 27 (32) 27 (49) 29 (38) 30 (43) 31 (12) 32 (24) 33 (28) 34 (33) 35 (27) 36 (71) 37 (21) 38 (14) 39 (56) 40 (45) 41 (28) 42 (61) 43 (45) 44 (38) 44 (51) 44 (64) 47 (19) 48 (15) 49 (41) 50 (34) 51 (87) 52 (31) 53 (85) 54 (36) 54 (48) 54 (73) 57 (55) 58 (81) 59 (78) 60 (67) 61 (58) 62 (37) 63 (35) 64 (76) 65 (25) 65 (28) 67 (72) 68 (53) 68 (63) 70 (47) 71 (84) 71 (88) 73 (62) 74 (70) 75 (94) 76 (59) 77 (74) 78 (80) 79 (65) 79 (89) 81 (69) 82 (79) 83 (57) 84 (82) 85 (83) 86 (66) 87 (77) 88 (90) 89 (86) 90 (74) 91 (68) 92 (90) 93 (90) 94 (95) 95 (96) 96 (93) Fysisk planlægning 24

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem Februar 2014

Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem Februar 2014 Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem Februar 2014 Økonomi- og indenrigsministeriets Finansieringsudvalg Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem Februar 2014 Økonomi-

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER MAJ 2014 SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER Smart City i de danske kommuner status og initiativer er udarbejdet af CEDI for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Analysen og de

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere

Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport

Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport - Sammenfatning Dato 23. april 2015 Der foreligger nu tre analyser i forbindelse med temperaturmålingen af den erhvervsmæssige gods- og persontransport

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse

Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse af Rolf Norstrand Anne Kaag Andersen Karsten Bo Larsen AKF Forlaget Marts 2001 Forord Set i internationalt perspektiv er Danmark en rig region med små indkomstforskelle

Læs mere

Hørsholm Kommune. Undersøgelse af fordele og ulemper ved en kommunesammenlægning

Hørsholm Kommune. Undersøgelse af fordele og ulemper ved en kommunesammenlægning Hørsholm Kommune Undersøgelse af fordele og ulemper ved en kommunesammenlægning Oktober 2011 Indholdsfortegnelse 1. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...5 2. BAGGRUND...9 Hørsholm Kommune og kommunesammenlægning...

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk

Læs mere

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser NYE VEJE Fremtidens videregående uddannelsessystem analyserapport Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Publikationen

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Kapitel 1 1. Danmark helt ud af krisen... 5 2. Nye vækstinitiativer... 13 Indsatsområde

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Henvendelse om publikationen kan

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere