Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF2 Dansk A Sofie Adsersen 2.P dansk Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Titel 14 Titel 15 Titel 16 Introforløb Basisgrammatik Litterær analyse Kunst på tværs af medier Storbydigtning Danskopgave skriveforløb + medieværk Oplysningstiden Romangenren m. skriveforløb Folkeviser & folkeeventyr Nyhedsmedier Sproget i tekster Romantikken & det moderne gennembrud Lyrik Fiktion: person- og samfundsskildring Argumentation + stilskrivning Modernisme & realisme Side 1 af 17

2 Titel 17 Titel 18 Titel 19 Selvbiografien (+ essayet) Medier & dokumentar Repetition & eksamensforberedelse Side 2 af 17

3 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Introforløb Præsentation af danskfaget og foreløbig årsplan Introduktion af hjælpemidler til danskfaget Introduktion til tekstgenrer Portrætinterviewet som genre: Klassens Blå Bog 9 lektioner Tilegnelse af gode studievaner Arbejde med grundlæggende danskfaglige begreber Skriftlighed Sprogrigtighed Læreroplæg Parvis arbejde Skriveøvelse: Portræt Titel 2 Basisgrammatik Arbejde med ordklasser, sætningsled m.m. (eget materiale) Øvelser i typiske staveproblemer og grammatiske problemer (eget materiale) Gennemgang af kommaregler og øvelser (eget materiale) Arbejde med pendulord, sprogforandring m.m. Træning i korrekturlæsning Introduktion til elektroniske hjælpemidler i danskfaget, herunder diverse ordbøger og leksikoner styrker og begrænsninger. Kapitel 5 i Darger m.fl.: Begreb om dansk, Dansklærerforeningens Forlag lektioner + værkstedstimer m. grammatiktræning Studiekompetence, teknikker til brug i danskfaget, sproglig korrekthed, grammatiske begreber og kategorier. Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelle øvelser, CL, online-øvelser Titel 3 Litterær analyse Introduktion til analyse af fiktionstekster. Side 3 af 17

4 Kapitel 3+4 i B. Darger m.fl.: Begreb om dansk, Dansklærerforeningens Forlag Eget materiale om realplan og billedplan, billedsprog m.m. Ida Jessen: Ude på vandet Helle Helle: Globryllup Klaus Rifbjerg: Hm. Jørn Fabricius: Udflugten H.C. Andersen: Fyrtøiet Kort uddrag af Klaus Rifbjerg: Den kroniske uskyld MC Andersens version af Fyrtøjet (YouTube) 14 lektioner Analyse og fortolkning af fiktive tekster, herunder fakta over for fiktion, fiktionsgenrer, tematik, budskab, personkarakteristik, fortællertype m.m. Sproglig virkemidler i fiktive tekster, herunder bl.a. symboler, metafor, sammenligning, personificering, besjæling. Læreroplæg Klassedialog Gruppearbejde, herunder CL Skriveøvelse: resumé + analyse Research Kursistoplæg Diskussion Side 4 af 17

5 Forløb (1 skema for hvert forløb) Titel 4 Kunst på tværs af medier Introduktion til kombinationen af kunst og medier, tværmedial kunst, installationskunst m.m. Introduktion til Yoko Ono og hendes kunst, videoklip m.m. Besøg på Louisiana Museum for moderne kunst Anvendt uddannelsestid: ca. 9 lektioner Iagttagelse, fortolkning og diskussion af kunst, skriftlig fremstilling. Redigering af egne tekster, sproglig korrekthed + kommaer, kreativitet. Klasseundervisning, gruppearbejde, filmklip, skriveøvelser, besøg på Louisiana til Yoko Ono-udstilling. Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 5 Storbydigtning H.C. Andersen: Berlin Tom Kristensen: Nat i Berlin Nordstrøm: Berlin Dan Turèll: Gennem byen en sidste gang Klaus Rifbjerg: Nørreport Katrine Marie Guldager: Nørreport Musikvideo til Nordstrøms Berlin (på YouTube) Turèll: Gennem byen en sidste gang læst op (på YouTube) 13 lektioner Analyse og fortolkning af lyrik og noveller med storby-tema. Genrekendskab, fortællertype, personkarakteristik m.m. Sproglig analyse af lyrik Sammenligning af lyrik fra forskellige perioder. Brainstorm Klassedialog Gruppearbejde Diskussion Research Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Side 5 af 17

6 Titel 6 Danskopgave skriveforløb + medieværk Medieværk: Michael Noer: Vesterbro (dokumentarfilm) Kapitel 10 i Begreb om dansk Kompendium om Filmiske virkemidler (eget materiale) Eget materiale om krav til danskopgaven 6 lektioner (+ skrivning hjemme) Dokumentargenren, herunder fakta- og fiktionskoder og blandingsgenrer. Medieanalyse, herunder filmiske virkemidler Udformning af faglig opgave (de formelle krav til SSO o.l.) Klasseundervisning Brainstorm Tænkeskrivning Pararbejde Gruppearbejde Samarbejdende skriftligt arbejde Forløb (1 skema for hvert forløb) Titel 7 Oplysningstiden Holdlæst værk: Ludvig Holberg: Jeppe på Bjerget. Gyldendals Værkserie, Ludvig Holberg: Epistel Nr. 395 Film: Jeppe på Bjerget, Kasper Rostrup og Nordisk Film Film: En kongelig affære (som introduktion til perioden) Brorson: Op! Al den ting Johannes Ewald: Versemageren Kopier fra Litteraturhåndbogen (Gyldendal) om oplysningstid og pietisme. Kapitlerne 1700-tallet: Oplysningstiden og Dramaet i oplysningstiden samt Analysemodel til drama i Kjær-Hansen og T. Serup Bertelsen: Litteraturhistorien - på langs og på tværs. Kapitel i Begreb om dansk Nyhedsbilleder fra 1700-tallet ifm. Struensee-affæren. Brorsons salme på YouTube 26 lektioner Kendskab til 1700-tallet og periodens litteratur + Ludvig Holberg. Genren drama, herunder komediegenren + klassicisme. Sproglig udvikling/læsning af ældre tekster. Side 6 af 17

7 Analyse af drama, herunder bl.a. personkarakteristik, opbygning m.m. Kendskab til salmedigtning 1700-tallet Analyse af lyrik Overgangen til romantikken Klassediskussion, individuel læsning + arbejde med arbejdsspørgsmål, fælles højtlæsning i klassen, pararbejde, quiz, gruppearbejde, kreative skriveøvelser, it, omskrivning fra drama til prosa, film, peer feedback, kursistoplæg, CL. Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 8 Romangenren m. skriveforløb Tre små uddrag: Mikkel Birkegaard: Libri di Lucca, Pascal Mercier: Nattog til Lissabon + Peter Høeg: Frøken Smillas fornemmelse for sne (i Begreb om dansk - antologi ) Uddrag af Jesper Wung-Sung: Kender du ikke akkusativ Individuelt læst værk: Selvstændigt valgte romaner Kapitlet Roman inkl. analysemodel til roman i Litteraturhistorien på langs og på tværs 20 lektioner Genrekendskab, herunder de vigtigste romantyper og romangenren i historisk perspektiv Romananalyse + tekstnærhed. Krav til udformning af faglig opgave Relevant baggrundsviden ifm. Tekstanalyse Korrekturlæsning og sproglig korrekthed Læreroplæg Individuel læsning af roman Udformning og aflevering af individuel skriftlig opgave (romananalyse) Diskussion Gruppearbejde Brainstorm Research Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 9 Folkeviser & folkeeventyr Folkeviser: Ebbe Skammelsøn Der stode tre skalke og tænkte et råd Redselille og Vidervold Sorten Muld: Bonden og elverpigen (tekst + lyd) Side 7 af 17

8 Folkeeventyr: Brødrene Grimm: Den lille Rødhætte Danske folkeeventyr: Ønskerne Kongens Rentepenge Den hvide due I ulvens bo og i ørnens klo Fiddivaw Peder Okse Kunsteventyr til perspektivering: Pontoppidan: Ørneflugt" Eget materiale om eventyrtræk Kapitlet : Middelalderen i Litteraturhistorien på langs og på tværs Ebbe Skammelsøn på svensk (YouTube) Den lilla møghætte og pulven (YouTube) 19 lektioner Tekstanalyse og fortolkning. Litteraturhistorisk periodekendskab: Middelalderen. Genrekendskab: folkeviser (herunder typer af folkeviser) + folkeeventyr (også over for kunsteventyr) Arbejde med ældre sprog Læreroplæg CL-øvelser Omskrivning fra lyrik til prosa + andre skriveøvelser Individuelt arbejde med arbejdsspørgsmål Brainstorm Online-værktøjer Kursistoplæg m. Power Point el.lign. Side 8 af 17

9 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 10 Nyhedsmedier Kapitel i Begreb om dansk Skema med nyhedskriterier (eget materiale) Skema med avisernes genrer (eget materiale) Sys Bjerre: Malene (tekst + lyd) Uddrag af Christian Koch: Fogh den stærke, kønsløse statsmand Anders Fogh Rasmussens nytårstale fra 2008 (film) En række aktuelle nyheder på nettet samme nyhed i flere medier, dagens vigtigste nyhed m.m. (kursisternes eget valg af materiale) Besøg i DR-Byen med rundvisning/foredrag Statistik fra Danmarks Statistik på avisoplag m.m. Statistik på kursisternes eget medieforbrug Reaktioner på Sys Bjerres Malene fra brugere af YouTube Fjernsynets historie: kort om DR s historie (YouTube) 18 lektioner Nyhedsmediernes rolle Nyhedsmedier og målgruppe Fakta over for fiktion Remedialisering, nyhedskriterier Tekstgenrer i medierne Kommunikationsanalyse Retorik, stilistik Sproglig analyse Sociale medier Læreroplæg Klassegennemgang Diskussion Individuelt arbejde Gruppearbejde Pararbejde Skriftligt arbejde: arbejdsspørgsmål og andre skriveøvelser Kursistoplæg Egen statistik Online-medier Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 11 Sproget i tekster Side 9 af 17

10 Kapitel i Begreb om dansk, herunder et uddrag fra Niarns blog + eksempel på sms-kæde Thorbjörg Hafsteinsdottír: 10 år yngre på 10 uger P1 debat på DR2 fra 23. april Eksempler på sproghandlinger i Paradise Hotel Oversigt over sproghandlinger (eget materiale) Oversigt over stilfigurer (eget materiale) Six-Pack-Sagen, artikel fra Berlingske.dk Benny Andersen: Afkroge er ikke hvad de har været Søren Ulrik Thomsen: Tilgiv at jeg ser Klumme: Så sig dog tak til din kasseassistent, for helvede! (fra AOK.dk) Arbejde med egne klummer Egne eksempler på sms-sprog Jesper Klein om sproget (dialekter + sociolekter) på YouTube 29 lektioner Skriftligt over for mundtligt sprog, standardsprog, blandingsgenrer, sproglige forandringer, kodeskift, gruppesprog, målgruppe, dialekter og sociolekter, sproghandlinger, diskussion og debat, appelformer, stilfigurer Sproglig analyse af tekster Argumentationsanalyse Grammatik, bl.a. ordklasser og sætningsled Klasseundervisning Pararbejde Gruppearbejde + matrixgrupper Skriftligt arbejde: tænkeskrivning, arbejdsspørgsmål m.m. Diskussion på klassen Respons på hinandens opgaver Skrivning af egen klumme Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 12 Romantikken & det moderne gennembrud Afsnit om romantikken fra Knud Michelsen: Litteraturens perioder. Carsten Hauch: Naturforskeren Staffeldt: Indvielsen Oehlenschläger: Det er et yndigt land H.C. Andersen: Danmark, mit fædreland B.S. Ingemann: Til Dannebroge Thomasine Gyllembourg: Den lille Karen Steen Steensen Blicher: Sildig opvågnen Chr. Winther: Skriftestolen Emil Aarestrup: Lokkerne Emil Aarestrup: Solens nedgang Emil Aarestrup: Dødsstraffen Side 10 af 17

11 H.C. Andersen: Den lille pige med svovlstikkerne Georg Brandes: Uddrag af Hovedstrømninger Henrik Pontoppidan: Naadsensbrød Charles Darwin: Uddrag af Menneskets afstamning J.P. Jacobsen: Uddrag af Darwins Theori, side J.P. Jacobsen: Uddrag af Fru Marie Grubbe Herman Bang: Impressionisme. En lille Replik Herman Bang: Pernille Herman Bang: Uddrag af Ludvigbakke Pontoppidan: En stor dag + stilehæfte om Det moderne gennembrud. Kapitlet : Romantikken i Litteraturhistorien på langs og på tværs Kapitel om det analyserende oplæg i Anders Østergaards Skriftlig dansk i HF Oplæg om Søren Kierkegaard v. anden lærer Filmklip fra filmen Avatar Udvalgte dele af DR s dokumentarserie 1800-tallet på vrangen ca. 34 lektioner Kendskab til 1800-tallet og periodens litteratur, herunder universalromantik, nationalromantik, biedermeier, poetisk realisme, romantisme, det moderne gennembrud, Georg Brandes projekt, naturalisme, impressionisme. Skrivning af stilgenren Det analyserende oplæg Læreroplæg Klasseundervisning Skriftlige øvelser Stilskrivning Side 11 af 17

12 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 13 Lyrik Holdlæst værk: Søren Ulrik Thomsen: Rystet Spejl Lars Skinnebach: Besværgelser Asta Olivia Nordenhof: Uddrag af hendes blog Søren Ulrik Thomsen: regn søvn blå kys + billede fra gavl i Valby Katrine Marie Guldager: Styrt Michael Strunge: Natmaskinen Dan Turèll: Danmarks-Digt (+ med musik/oplæsning) Per Højholt: Per Højholt: Mælken fryser i sin cancan Per Højholt: Le tombeau d Orphée Per Højholt: Den barberede topfisse Thorkild Bjørnvig: Lappedykkeren Thorkild Bjørnvig: Cypresser under natlig Himmel Klaus Rifbjerg: Haandbold Klaus Rifbjerg: Røntgen Klaus Rifbjerg: Kanariefuglens begravelse Klaus Rifbjerg: Nultime Hans Jørgen Nielsen: Ikke blot hende Hans Jørgen Nielsen: Om praxis Ole Sarvig: Regnmaaleren Tove Ditlevsen: Blinkende lygter Eksempler på ekspressionistisk malerkunst, bl.a. Skriget, værker af George Grosz og Otto Dix Emil Bønnelycke: Gaden Johannes Jørgensen: Høstdrøm (+ recitation af digtet) Johannes V. Jensen: Paa Memphis Station Jeppe Aakjær: Jens Vejmand Grundtvig: Vær velkommen, Herrens År (+ sang) Grundtvig: Jule-Sang for Christne Børn Johannes Ewald: Romance ( Kong Christian ) (+ sang) Artikel om udstillingen Vi taler til jer! Kapitlet Lyrik samt analysemodel til lyrik fra Litteraturhistorien på langs og på tværs Kopier fra Litteraturhåndbogen om modernistisk digtning. Afsnit om den introducerende artikel i Østergaard: Skriftligt dansk i HF Rimoversigt (eget materiale) Olga Ravn: Buyer s remorse Besøg på Albertslund Bibliotek: lyrikudstilling + skriveøvelse Baggrundsartikler om Søren Ulrik Thomsen Klip fra fieldsarkivet.dk med Søren Ulrik Thomsen Side 12 af 17

13 Klip fra programmet Dansk punk (YouTube) Paul la Cour: Det lyttende digt Klip fra filmen Blinkende lygter (hvor Ditlevsens digt læses op) Klip hvor Troels Nørager, Århus Universitet, fortæller om Grundtvig (You- Tube) Jimmy Zander Hagen: Den talende krop, in: Sprog og tale mundtlighed i dansk Ca. 35 lektioner Litteraturhistorie Genrekendskab, herunder diskussion af digtgenren i dag + genrehybrider og intertekstualitet, centrallyrik og brugslyrik Kendskab til en række store danske digtere Analyse af lyrik, herunder arbejde med en digtsamling som et samlet værk Sproglig analyse af digte Stilskrivning: Den introducerende artikel Arbejde med ældre sprog Klasseundervisning Gruppearbejde Skrivetimer Skriftligt arbejde: Skriveøvelser + arbejdsspørgsmål Besøg på biblioteket Diskussion Stilskrivning Videoklip Individuel læsning Research Kursistoplæg Vidensdeling med it Quiz Værksted om mundtlig fremstilling + kropssprog Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 14 Fiktion: person- og samfundsskildring Martin A. Hansen: Paradisæblerne Martin Andersen Nexø: Uddrag af Pelle Erobreren Karen Blixen: Ringen Peter Seeberg: Braget H. C. Andersen: Grantræet Kortfilm af Lars Henrik Ostenfelt: Grantræet (på Ekko Shortlist) Video: Malk de Koijn: Braget (på Ekko Shortlist) Kapitel 2 i Begreb om dansk Side 13 af 17

14 Kapitlet om Efterkrigsmodernisme i Litteraturhistorien på langs og på tværs Litteraturhistorisk oversigt prezi Klip fra Bille Augusts Pelle Erobreren (bl.a. starten + det mislykkede bondeoprør) Ca. 15 lektioner Litteraturhistorisk overblik Analyse af fiktion, især person- og miljøskildring Genretræk Kendskab til en række forfattere Klasseundervisning Skriftligt arbejde Gruppearbejde m. bl.a. arbejdsspørgsmål Individuelt arbejde med tekster, på forskellige niveauer Arbejde med forskellige it-værktøjer (fællesdokumenter) Film Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 15 Argumentation + stilskrivning Gunver Lystbæk Vestergård: Prostitutionsdebat er fuld af vrøvlehoveder + stilehæfte om argumentation Oversigt over argumentationsanalyse (eget materiale) Kapitlet om den argumenterende artikel i Skriftlig dansk i HF Ca.6 lektioner Skrivning af stilgenren argumenterende artikel Repetition af argumentation Individuelt skriftligt arbejde. Gruppearbejde. Side 14 af 17

15 Titel 16 Modernisme & realisme Holdlæst værk: Helle Helle: Rester 9 lektioner Analyse og fortolkning af fiktive tekster ved udvalgte noveller fra samlingen, kendskab til perioden og minimalismen, sproglige virkemidler i fiktive tekster. Novellesamlingen som et samlet værk og novellegenren Klasseundervisning Skriveøvelse: litterær analyse Individuel læsning Titel 17 Selvbiografien (+ essayet) Introduktion til genren selvbiografi Uddrag af Knud Romer: Den som blinker er bange for døden Uddrag af interview med Knud Romer, Ud & Se, februar Uddrag af Traudl Junge: Til den bitre ende Hitlers sekretær fortæller om sit liv Uddrag af Zlatan Ibrahimovic: Jag är Zlatan (+ læst op af Zlatan) Zlatan ska ge ut en självbiografi, artikel fra svt.se Verdens største bokhandel selger Breivik-bok, artikel fra abcnyheter.no Til perspektivering af det selvbiografiske: tre albumcovers fra Sys Bjerre + et udvalg af Sys Bjerres sangtekster (kursisternes eget valg) med selvbiografiske træk Dan Turèll: Til storbyens pris Individuelt læst værk: Selvstændigt valgte selvbiografier Vibeke Blaksteen: Om den selvbiografiske genre fra Selvbiografier Afsnittet Selvbiografisk prosa i Litteraturhistorien på langs og på tværs Kapitel 2 i Begreb om dansk Interview med Knud Romer på TV ifm. udgivelsen af Den som blinker Boktips om Jag är Zlatan på YouTube Ca. 24 lektioner Analyse af ræsonnerende prosa. Genrekendskab, herunder blandingsgenrer og fakta over for fiktion, performativ biografisme m.m. Side 15 af 17

16 Skriftlig fremstilling + sproglig korrekthed Læreroplæg Klassedialog Kursistoplæg om læste værker vidensdeling, feedback Diskussion Lydaflevering Analyse m. arbejdsspørgsmål Gruppearbejde, herunder CL Skriveøvelse: kreativ skrivning ud fra billede + essayskrivning + skriftlig feedback Selvstændig læsning af værker Titel 18 Medier & dokumentar Film: Janus Metz Pedersen: Armadillo Klip fra Paradise Hotel Klip fra X-factor Uddrag af Helle Thorning-Schmidts Facebook-side Peter Heller Lützen: Medieanalyse og relevans, s , Dansklærerforeningens Forlag Granild m.fl.: Medier i dansk, s , Systime Ca. 12 lektioner Fakta og fiktionskoder, dokumentargenrer, selviscenesættelse og reality, face og facework, den medieskabte virkelighed m.m. Læreroplæg Klassedialog Film Titel 19 Repetition & eksamensforberedelse Gennemgang af terminsstilen: Stilehæfte om Velfærdssamfundet Amalie skram: Karens Jul + eksamensspørgsmål Helle Helle: Søndag 15:10 + eksamensspørgsmål To avisartikler + eksamensspørgsmål Stilehæfte om Steder Relevante afsnit i Litteraturhistorien på langs og på tværs Relevante afsnit i Skriftligt dansk i HF Side 16 af 17

17 Film: Ved det grønne bord, eksempel på mundtlig eksamen Begreb om dansk kapitel Ca. 18 lektioner Stilgenrer Repetition af og eksamen i de tre områder: Litteratur, sprog og medier Taksonomi Sproglig korrekthed Korrekturlæsning Bedømmelse af den skriftlige prøve Træning i mundtlig eksamen Skrivning af stil Litteraturhistorisk overblik Læreroplæg Klassedialog Lydafleveringer Skrivning af disposition Skrivetimer Gruppearbejde Lydaflevering Side 17 af 17

Nina Esper ne@vucv.dk, ny lærer pr. 20.4.15 Anders Bentsen-Bøhm ab@vucv.dk

Nina Esper ne@vucv.dk, ny lærer pr. 20.4.15 Anders Bentsen-Bøhm ab@vucv.dk Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vestegnens VUC og HF HF Dansk A Nina Esper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE / 50/50-ordningen

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk Folkeviser i middelalderen Middelalder her danses og synges folkeviserne - nedskrives først i 1500-1700 tallet i poesibøger af adelsdamer Folkeviser Trylleviser Ridderviser Kæmpeviser Historiske viser

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni 2014 Thy-Mors HF & VUC HF Dansk A Kathrine Kragelund

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viborg - Skive HF og VUC VUC HF enkeltfag Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Vestegnen HF & VUC Hfe Dansk A Annemette Fabricius(AM),

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC Hf Dansk A Carla Maria

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk Ellen Moberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Dansk A Anders N. Christensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 3. semester og 4. semester Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-august 2013 Institution KTS, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold htx Dansk A Anna

Læs mere

VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund

VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December/januar 2014/15 Institution VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe Dansk A Flemming Jarlsvig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2014 Institution VUC Skive-Viborg, Viborg Uddannelse HF enkeltfag

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Københavns tekniske skole, Sukkertoppen

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Københavns tekniske skole, Sukkertoppen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Københavns tekniske skole, Sukkertoppen htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj- Juni 2014 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-august 2011 Institution Københavns tekniske skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Vejle Hf Dansk a-niveau Lærer(e) Henrik B. Thomsen (forløb 1-9) Hold

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2011- maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2013 Institution IBC - Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX DANSK A SWB hh3b Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 1 Sprog og kommunikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Sommereksamen 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Vestegnen HF & VUC Hfe Dansk A Helle Kallager (HKA) Hold Hfe-A (13-14) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2010-2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX, Ikast

Læs mere

Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014

Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014 Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014 Fag: Dansk Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 -man Skolestart kl. 16-18 34 Tirsdag Gennemgang af årsplan Guldalder og romantik A. Oehlenschläger:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold F14 Vejen Business College HHX Dansk A Kasper Thomsen Danskhh1113-F14

Læs mere

,Undervisningsbeskrivelse

,Undervisningsbeskrivelse ,Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk A Knud Skaarup Jensen Hh3e Oversigt

Læs mere

Årsplan 2014/15 Dansk 10 Hold B LJ (UV4)

Årsplan 2014/15 Dansk 10 Hold B LJ (UV4) Årsplan 2014/15 Dansk 10 Hold B LJ (UV4) Fag Dansk FS10 hold B Gymnastikefterskolen Stevns Lærer Lene Ejg Jarbøl Årgang 2014/15 Uge Emne Indhold Litteratur/film Fælles mål 34 Identitet og Læse novelle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens HF og VUC Hfe Dansk A Esther Mosholt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14-15 Horsens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2s da

Undervisningsbeskrivelse for: 2s da Undervisningsbeskrivelse for: 2s da Fag: Dansk A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 2s Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Mirian Due Steffensen (MDS) og Grith Henriksen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 08/09 Institution Silkeborg Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Marianne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-jun 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk A Anne Lise

Læs mere

Forløb om mundtlighed: argumentationsanalyse og retorik

Forløb om mundtlighed: argumentationsanalyse og retorik Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 12/13 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Vest Hf Dansk A Lærer(e) Maiken Brøndum Ravn - Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2014-15 Institution VUF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Dansk A Peter Rohde Jensen 2bv

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 Juni 2014 Institution VUF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf-e Dansk A Rikke Gade Andersen Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Fag: Dansk C, HFE Niveau: C Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) Hold: dansk C-niveau koncentreret Termin: Juni 2013 Uddannelse: HF-enkeltfag

Læs mere

Innovationsprojekt om professionel kommunikation

Innovationsprojekt om professionel kommunikation Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Retorik C Rikke Randorff

Læs mere

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Underviser: Susan Højgaard Jensen Årsplanen er planlagt med udgangspunkt i Fælles Mål for danskfaget herunder trinmål http://www.faellesmaal.uvm.dk/ og fagets

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf Dansk A Benny Rysz 14dana21 (e-learning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Hf fagpakke PÆD Dansk A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. VUF, Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. VUF, Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2014 VUF, Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse.

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse. Studieplan Termin August 2010 Juni 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Retorik C - valgfag Kate Overgaard Hold Retorik 10 Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2014. Roskilde Handelsgymnasium.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2014. Roskilde Handelsgymnasium. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Roskilde Handelsgymnasium HHX Dansk A Heidi Bengtson

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forårseksamen 2014-2015 Institution VUC Hvidovre - Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution VID gymnasier - Grenaa Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2009 EUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Sommer 2015. Uddannelse

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Sommer 2015. Uddannelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Dansk A Bodil Tvede

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Dansk A Lærer(e) Hold Lene Friis

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 13/14 Institution VoksenUddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse

Læs mere

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse Termin Maj / juni 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse HF enkeltfag Fag Dansk A, HF-bekendtgørelsen af 2010 Lærer Nicklas Freisleben Lund (NFL), 1.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution VUC Vest, Esbjerg-afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hfe Dansk niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Perioden august 2013 - maj 2014 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse HFe Fag og niveau Dansk A, Lærer(e)

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2015

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2015 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2015 VUF, Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/ juni 2014 Institution VUC Vest, Esbjerg afdeling Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Anne

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Anne Lise

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014/2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse HF 2 Fag og niveau Lærer(e) Hold Mediefag niveau C Simon

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance Uger 32-33 Fag: Dansk Hold:25 Lærer:RB Undervisnings-mål 9/10 klasse Gøre rede for samspillet mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres

Læs mere

Trækningsliste, råd og vejledn. prøveoplæg, 9.kl 2007

Trækningsliste, råd og vejledn. prøveoplæg, 9.kl 2007 Trækningsliste, råd og vejledn. prøveoplæg, 9.kl 2007 Fordybelsesområde Stof/opgivelser Danskfaglige 1. Det moderne gennembrud Pernille Ørneflugt Rotter Nådsensbrød Titanens kamp Sproglige virkemidler

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre/Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Maria Larsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj-juni 2015 Herning HF og VUC HF Dansk A Bettina Bjerg Iversen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2015 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Gymnasium) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Dansk A Benedikte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni, 10/11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Sommer 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Lærer Hold Dansk A Anne Hjølund Hoffmann daaz5 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Forløb

Læs mere

Forløbsvejledning, periode: Det moderne gennembrud gennembrud Forløbsvejledning, periode: Det moderne gennembrud

Forløbsvejledning, periode: Det moderne gennembrud gennembrud Forløbsvejledning, periode: Det moderne gennembrud Af Sten Østengaard Niveau 8.-10. klasse Varighed 16-18 lektioner Faglige mål Perioden Det moderne (1870-ca.1890) er en af de vigtigste perioder i kunst litteratur, fordi der her defineres et modernitetsbegreb,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk niveau A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni, 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf(2) Dansk A-niveau Eskild

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin August-juni 10-13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Dansk A Jens Mann Christiansen (JM) 1.c/2.c/3.c Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution VUC Vest Esbjerg Afd. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Retorik C Valgfag Lea

Læs mere

Jan Horn Petersen. Tekst - analyse. Genrer, begreber og eksempler. Frydenlund

Jan Horn Petersen. Tekst - analyse. Genrer, begreber og eksempler. Frydenlund Jan Horn Petersen Tekst - analyse Genrer, begreber og eksempler Frydenlund Tekstanalyse genrer, begreber og eksempler Jan Horn Petersen Tekstanalyse genrer, begreber og eksempler Frydenlund Tekstanalyse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2013 VUF, Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Campus Vejle, VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Dansk A Lotte Ødegaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejle Handelsskole HHX Dansk A Nils Schrøder/

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - juni 2013/2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk

Læs mere

Fordybelsesprøve Dansk

Fordybelsesprøve Dansk Fordybelsesprøve Dansk Fordybelsesområde Stof/opgivelser Danskfaglige aktiviteter Romantikken H.C. Andersen Den lille pige med svovlstikkerne H.C. Andersen Skyggen H.C. Andersen Det utroligste Litteraturhistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Termin Maj juni 2012. Institution Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Undervisningsbeskrivelse Termin Maj juni 2012. Institution Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Undervisningsbeskrivelse Termin Maj juni 2012 Institution Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse HF-e (soc.syg-fagpakken) Fag og niveau Dansk A-niveau Lærer(e) Lisbet Michelsen (LMI) Hold dansk,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2009 EUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Skive-Viborg HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf enkeltfag Dansk A Kirstine

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk A Nina Holst Nielsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Bornholms Erhvervsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Hanne

Læs mere

Side 1 af 14. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj/juni 2014. Roskilde Handelsskole

Side 1 af 14. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj/juni 2014. Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole HHX Dansk A Neel Schucany

Læs mere

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL Kære forældre i 8.B Hermed følger årsplan for faget dansk Årsplanen er tilrettelagt ud fra Folkeskolens formål og Undervisningsministeriets Fælles Mål Dansk. I vil kunne læse trinmålene for 8. klassetrin

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejle VUC hf dansk, A-niveau - koncentreret forløb med

Læs mere

Kanon i dansk litteratur

Kanon i dansk litteratur Kanon i dansk litteratur Litteraturhistorien inddelt i perioder Vikingetiden (750 1075) Middelalderen (1100 1500) Renæssancen (1500 1700) Oplysning (1700 1800) Romantik (1800 1870) Det Moderne Gennembrud

Læs mere

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Synopseprøven -sådan kan du gøre tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Prøveform B Dansk prøveform B også kendt som synopseprøven Tekstopgivelserne skal indeholde: Fiktion

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 13/14 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dramatik C Maiken Brøndum Ravn

Læs mere

Introduktion til litteraturens genrer krimi, mord og anden tidlig død. Litteraturhistorie I: Fra middelalder til og med romantisme

Introduktion til litteraturens genrer krimi, mord og anden tidlig død. Litteraturhistorie I: Fra middelalder til og med romantisme Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager, Hvidovre-afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2-årigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2013 Roskilde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C Marie Secher

Læs mere