Undervisningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF2 Dansk A Sofie Adsersen 2.P dansk Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Titel 14 Titel 15 Titel 16 Introforløb Basisgrammatik Litterær analyse Kunst på tværs af medier Storbydigtning Danskopgave skriveforløb + medieværk Oplysningstiden Romangenren m. skriveforløb Folkeviser & folkeeventyr Nyhedsmedier Sproget i tekster Romantikken & det moderne gennembrud Lyrik Fiktion: person- og samfundsskildring Argumentation + stilskrivning Modernisme & realisme Side 1 af 17

2 Titel 17 Titel 18 Titel 19 Selvbiografien (+ essayet) Medier & dokumentar Repetition & eksamensforberedelse Side 2 af 17

3 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Introforløb Præsentation af danskfaget og foreløbig årsplan Introduktion af hjælpemidler til danskfaget Introduktion til tekstgenrer Portrætinterviewet som genre: Klassens Blå Bog 9 lektioner Tilegnelse af gode studievaner Arbejde med grundlæggende danskfaglige begreber Skriftlighed Sprogrigtighed Læreroplæg Parvis arbejde Skriveøvelse: Portræt Titel 2 Basisgrammatik Arbejde med ordklasser, sætningsled m.m. (eget materiale) Øvelser i typiske staveproblemer og grammatiske problemer (eget materiale) Gennemgang af kommaregler og øvelser (eget materiale) Arbejde med pendulord, sprogforandring m.m. Træning i korrekturlæsning Introduktion til elektroniske hjælpemidler i danskfaget, herunder diverse ordbøger og leksikoner styrker og begrænsninger. Kapitel 5 i Darger m.fl.: Begreb om dansk, Dansklærerforeningens Forlag lektioner + værkstedstimer m. grammatiktræning Studiekompetence, teknikker til brug i danskfaget, sproglig korrekthed, grammatiske begreber og kategorier. Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelle øvelser, CL, online-øvelser Titel 3 Litterær analyse Introduktion til analyse af fiktionstekster. Side 3 af 17

4 Kapitel 3+4 i B. Darger m.fl.: Begreb om dansk, Dansklærerforeningens Forlag Eget materiale om realplan og billedplan, billedsprog m.m. Ida Jessen: Ude på vandet Helle Helle: Globryllup Klaus Rifbjerg: Hm. Jørn Fabricius: Udflugten H.C. Andersen: Fyrtøiet Kort uddrag af Klaus Rifbjerg: Den kroniske uskyld MC Andersens version af Fyrtøjet (YouTube) 14 lektioner Analyse og fortolkning af fiktive tekster, herunder fakta over for fiktion, fiktionsgenrer, tematik, budskab, personkarakteristik, fortællertype m.m. Sproglig virkemidler i fiktive tekster, herunder bl.a. symboler, metafor, sammenligning, personificering, besjæling. Læreroplæg Klassedialog Gruppearbejde, herunder CL Skriveøvelse: resumé + analyse Research Kursistoplæg Diskussion Side 4 af 17

5 Forløb (1 skema for hvert forløb) Titel 4 Kunst på tværs af medier Introduktion til kombinationen af kunst og medier, tværmedial kunst, installationskunst m.m. Introduktion til Yoko Ono og hendes kunst, videoklip m.m. Besøg på Louisiana Museum for moderne kunst Anvendt uddannelsestid: ca. 9 lektioner Iagttagelse, fortolkning og diskussion af kunst, skriftlig fremstilling. Redigering af egne tekster, sproglig korrekthed + kommaer, kreativitet. Klasseundervisning, gruppearbejde, filmklip, skriveøvelser, besøg på Louisiana til Yoko Ono-udstilling. Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 5 Storbydigtning H.C. Andersen: Berlin Tom Kristensen: Nat i Berlin Nordstrøm: Berlin Dan Turèll: Gennem byen en sidste gang Klaus Rifbjerg: Nørreport Katrine Marie Guldager: Nørreport Musikvideo til Nordstrøms Berlin (på YouTube) Turèll: Gennem byen en sidste gang læst op (på YouTube) 13 lektioner Analyse og fortolkning af lyrik og noveller med storby-tema. Genrekendskab, fortællertype, personkarakteristik m.m. Sproglig analyse af lyrik Sammenligning af lyrik fra forskellige perioder. Brainstorm Klassedialog Gruppearbejde Diskussion Research Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Side 5 af 17

6 Titel 6 Danskopgave skriveforløb + medieværk Medieværk: Michael Noer: Vesterbro (dokumentarfilm) Kapitel 10 i Begreb om dansk Kompendium om Filmiske virkemidler (eget materiale) Eget materiale om krav til danskopgaven 6 lektioner (+ skrivning hjemme) Dokumentargenren, herunder fakta- og fiktionskoder og blandingsgenrer. Medieanalyse, herunder filmiske virkemidler Udformning af faglig opgave (de formelle krav til SSO o.l.) Klasseundervisning Brainstorm Tænkeskrivning Pararbejde Gruppearbejde Samarbejdende skriftligt arbejde Forløb (1 skema for hvert forløb) Titel 7 Oplysningstiden Holdlæst værk: Ludvig Holberg: Jeppe på Bjerget. Gyldendals Værkserie, Ludvig Holberg: Epistel Nr. 395 Film: Jeppe på Bjerget, Kasper Rostrup og Nordisk Film Film: En kongelig affære (som introduktion til perioden) Brorson: Op! Al den ting Johannes Ewald: Versemageren Kopier fra Litteraturhåndbogen (Gyldendal) om oplysningstid og pietisme. Kapitlerne 1700-tallet: Oplysningstiden og Dramaet i oplysningstiden samt Analysemodel til drama i Kjær-Hansen og T. Serup Bertelsen: Litteraturhistorien - på langs og på tværs. Kapitel i Begreb om dansk Nyhedsbilleder fra 1700-tallet ifm. Struensee-affæren. Brorsons salme på YouTube 26 lektioner Kendskab til 1700-tallet og periodens litteratur + Ludvig Holberg. Genren drama, herunder komediegenren + klassicisme. Sproglig udvikling/læsning af ældre tekster. Side 6 af 17

7 Analyse af drama, herunder bl.a. personkarakteristik, opbygning m.m. Kendskab til salmedigtning 1700-tallet Analyse af lyrik Overgangen til romantikken Klassediskussion, individuel læsning + arbejde med arbejdsspørgsmål, fælles højtlæsning i klassen, pararbejde, quiz, gruppearbejde, kreative skriveøvelser, it, omskrivning fra drama til prosa, film, peer feedback, kursistoplæg, CL. Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 8 Romangenren m. skriveforløb Tre små uddrag: Mikkel Birkegaard: Libri di Lucca, Pascal Mercier: Nattog til Lissabon + Peter Høeg: Frøken Smillas fornemmelse for sne (i Begreb om dansk - antologi ) Uddrag af Jesper Wung-Sung: Kender du ikke akkusativ Individuelt læst værk: Selvstændigt valgte romaner Kapitlet Roman inkl. analysemodel til roman i Litteraturhistorien på langs og på tværs 20 lektioner Genrekendskab, herunder de vigtigste romantyper og romangenren i historisk perspektiv Romananalyse + tekstnærhed. Krav til udformning af faglig opgave Relevant baggrundsviden ifm. Tekstanalyse Korrekturlæsning og sproglig korrekthed Læreroplæg Individuel læsning af roman Udformning og aflevering af individuel skriftlig opgave (romananalyse) Diskussion Gruppearbejde Brainstorm Research Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 9 Folkeviser & folkeeventyr Folkeviser: Ebbe Skammelsøn Der stode tre skalke og tænkte et råd Redselille og Vidervold Sorten Muld: Bonden og elverpigen (tekst + lyd) Side 7 af 17

8 Folkeeventyr: Brødrene Grimm: Den lille Rødhætte Danske folkeeventyr: Ønskerne Kongens Rentepenge Den hvide due I ulvens bo og i ørnens klo Fiddivaw Peder Okse Kunsteventyr til perspektivering: Pontoppidan: Ørneflugt" Eget materiale om eventyrtræk Kapitlet : Middelalderen i Litteraturhistorien på langs og på tværs Ebbe Skammelsøn på svensk (YouTube) Den lilla møghætte og pulven (YouTube) 19 lektioner Tekstanalyse og fortolkning. Litteraturhistorisk periodekendskab: Middelalderen. Genrekendskab: folkeviser (herunder typer af folkeviser) + folkeeventyr (også over for kunsteventyr) Arbejde med ældre sprog Læreroplæg CL-øvelser Omskrivning fra lyrik til prosa + andre skriveøvelser Individuelt arbejde med arbejdsspørgsmål Brainstorm Online-værktøjer Kursistoplæg m. Power Point el.lign. Side 8 af 17

9 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 10 Nyhedsmedier Kapitel i Begreb om dansk Skema med nyhedskriterier (eget materiale) Skema med avisernes genrer (eget materiale) Sys Bjerre: Malene (tekst + lyd) Uddrag af Christian Koch: Fogh den stærke, kønsløse statsmand Anders Fogh Rasmussens nytårstale fra 2008 (film) En række aktuelle nyheder på nettet samme nyhed i flere medier, dagens vigtigste nyhed m.m. (kursisternes eget valg af materiale) Besøg i DR-Byen med rundvisning/foredrag Statistik fra Danmarks Statistik på avisoplag m.m. Statistik på kursisternes eget medieforbrug Reaktioner på Sys Bjerres Malene fra brugere af YouTube Fjernsynets historie: kort om DR s historie (YouTube) 18 lektioner Nyhedsmediernes rolle Nyhedsmedier og målgruppe Fakta over for fiktion Remedialisering, nyhedskriterier Tekstgenrer i medierne Kommunikationsanalyse Retorik, stilistik Sproglig analyse Sociale medier Læreroplæg Klassegennemgang Diskussion Individuelt arbejde Gruppearbejde Pararbejde Skriftligt arbejde: arbejdsspørgsmål og andre skriveøvelser Kursistoplæg Egen statistik Online-medier Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 11 Sproget i tekster Side 9 af 17

10 Kapitel i Begreb om dansk, herunder et uddrag fra Niarns blog + eksempel på sms-kæde Thorbjörg Hafsteinsdottír: 10 år yngre på 10 uger P1 debat på DR2 fra 23. april Eksempler på sproghandlinger i Paradise Hotel Oversigt over sproghandlinger (eget materiale) Oversigt over stilfigurer (eget materiale) Six-Pack-Sagen, artikel fra Berlingske.dk Benny Andersen: Afkroge er ikke hvad de har været Søren Ulrik Thomsen: Tilgiv at jeg ser Klumme: Så sig dog tak til din kasseassistent, for helvede! (fra AOK.dk) Arbejde med egne klummer Egne eksempler på sms-sprog Jesper Klein om sproget (dialekter + sociolekter) på YouTube 29 lektioner Skriftligt over for mundtligt sprog, standardsprog, blandingsgenrer, sproglige forandringer, kodeskift, gruppesprog, målgruppe, dialekter og sociolekter, sproghandlinger, diskussion og debat, appelformer, stilfigurer Sproglig analyse af tekster Argumentationsanalyse Grammatik, bl.a. ordklasser og sætningsled Klasseundervisning Pararbejde Gruppearbejde + matrixgrupper Skriftligt arbejde: tænkeskrivning, arbejdsspørgsmål m.m. Diskussion på klassen Respons på hinandens opgaver Skrivning af egen klumme Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 12 Romantikken & det moderne gennembrud Afsnit om romantikken fra Knud Michelsen: Litteraturens perioder. Carsten Hauch: Naturforskeren Staffeldt: Indvielsen Oehlenschläger: Det er et yndigt land H.C. Andersen: Danmark, mit fædreland B.S. Ingemann: Til Dannebroge Thomasine Gyllembourg: Den lille Karen Steen Steensen Blicher: Sildig opvågnen Chr. Winther: Skriftestolen Emil Aarestrup: Lokkerne Emil Aarestrup: Solens nedgang Emil Aarestrup: Dødsstraffen Side 10 af 17

11 H.C. Andersen: Den lille pige med svovlstikkerne Georg Brandes: Uddrag af Hovedstrømninger Henrik Pontoppidan: Naadsensbrød Charles Darwin: Uddrag af Menneskets afstamning J.P. Jacobsen: Uddrag af Darwins Theori, side J.P. Jacobsen: Uddrag af Fru Marie Grubbe Herman Bang: Impressionisme. En lille Replik Herman Bang: Pernille Herman Bang: Uddrag af Ludvigbakke Pontoppidan: En stor dag + stilehæfte om Det moderne gennembrud. Kapitlet : Romantikken i Litteraturhistorien på langs og på tværs Kapitel om det analyserende oplæg i Anders Østergaards Skriftlig dansk i HF Oplæg om Søren Kierkegaard v. anden lærer Filmklip fra filmen Avatar Udvalgte dele af DR s dokumentarserie 1800-tallet på vrangen ca. 34 lektioner Kendskab til 1800-tallet og periodens litteratur, herunder universalromantik, nationalromantik, biedermeier, poetisk realisme, romantisme, det moderne gennembrud, Georg Brandes projekt, naturalisme, impressionisme. Skrivning af stilgenren Det analyserende oplæg Læreroplæg Klasseundervisning Skriftlige øvelser Stilskrivning Side 11 af 17

12 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 13 Lyrik Holdlæst værk: Søren Ulrik Thomsen: Rystet Spejl Lars Skinnebach: Besværgelser Asta Olivia Nordenhof: Uddrag af hendes blog Søren Ulrik Thomsen: regn søvn blå kys + billede fra gavl i Valby Katrine Marie Guldager: Styrt Michael Strunge: Natmaskinen Dan Turèll: Danmarks-Digt (+ med musik/oplæsning) Per Højholt: Per Højholt: Mælken fryser i sin cancan Per Højholt: Le tombeau d Orphée Per Højholt: Den barberede topfisse Thorkild Bjørnvig: Lappedykkeren Thorkild Bjørnvig: Cypresser under natlig Himmel Klaus Rifbjerg: Haandbold Klaus Rifbjerg: Røntgen Klaus Rifbjerg: Kanariefuglens begravelse Klaus Rifbjerg: Nultime Hans Jørgen Nielsen: Ikke blot hende Hans Jørgen Nielsen: Om praxis Ole Sarvig: Regnmaaleren Tove Ditlevsen: Blinkende lygter Eksempler på ekspressionistisk malerkunst, bl.a. Skriget, værker af George Grosz og Otto Dix Emil Bønnelycke: Gaden Johannes Jørgensen: Høstdrøm (+ recitation af digtet) Johannes V. Jensen: Paa Memphis Station Jeppe Aakjær: Jens Vejmand Grundtvig: Vær velkommen, Herrens År (+ sang) Grundtvig: Jule-Sang for Christne Børn Johannes Ewald: Romance ( Kong Christian ) (+ sang) Artikel om udstillingen Vi taler til jer! Kapitlet Lyrik samt analysemodel til lyrik fra Litteraturhistorien på langs og på tværs Kopier fra Litteraturhåndbogen om modernistisk digtning. Afsnit om den introducerende artikel i Østergaard: Skriftligt dansk i HF Rimoversigt (eget materiale) Olga Ravn: Buyer s remorse Besøg på Albertslund Bibliotek: lyrikudstilling + skriveøvelse Baggrundsartikler om Søren Ulrik Thomsen Klip fra fieldsarkivet.dk med Søren Ulrik Thomsen Side 12 af 17

13 Klip fra programmet Dansk punk (YouTube) Paul la Cour: Det lyttende digt Klip fra filmen Blinkende lygter (hvor Ditlevsens digt læses op) Klip hvor Troels Nørager, Århus Universitet, fortæller om Grundtvig (You- Tube) Jimmy Zander Hagen: Den talende krop, in: Sprog og tale mundtlighed i dansk Ca. 35 lektioner Litteraturhistorie Genrekendskab, herunder diskussion af digtgenren i dag + genrehybrider og intertekstualitet, centrallyrik og brugslyrik Kendskab til en række store danske digtere Analyse af lyrik, herunder arbejde med en digtsamling som et samlet værk Sproglig analyse af digte Stilskrivning: Den introducerende artikel Arbejde med ældre sprog Klasseundervisning Gruppearbejde Skrivetimer Skriftligt arbejde: Skriveøvelser + arbejdsspørgsmål Besøg på biblioteket Diskussion Stilskrivning Videoklip Individuel læsning Research Kursistoplæg Vidensdeling med it Quiz Værksted om mundtlig fremstilling + kropssprog Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 14 Fiktion: person- og samfundsskildring Martin A. Hansen: Paradisæblerne Martin Andersen Nexø: Uddrag af Pelle Erobreren Karen Blixen: Ringen Peter Seeberg: Braget H. C. Andersen: Grantræet Kortfilm af Lars Henrik Ostenfelt: Grantræet (på Ekko Shortlist) Video: Malk de Koijn: Braget (på Ekko Shortlist) Kapitel 2 i Begreb om dansk Side 13 af 17

14 Kapitlet om Efterkrigsmodernisme i Litteraturhistorien på langs og på tværs Litteraturhistorisk oversigt prezi Klip fra Bille Augusts Pelle Erobreren (bl.a. starten + det mislykkede bondeoprør) Ca. 15 lektioner Litteraturhistorisk overblik Analyse af fiktion, især person- og miljøskildring Genretræk Kendskab til en række forfattere Klasseundervisning Skriftligt arbejde Gruppearbejde m. bl.a. arbejdsspørgsmål Individuelt arbejde med tekster, på forskellige niveauer Arbejde med forskellige it-værktøjer (fællesdokumenter) Film Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 15 Argumentation + stilskrivning Gunver Lystbæk Vestergård: Prostitutionsdebat er fuld af vrøvlehoveder + stilehæfte om argumentation Oversigt over argumentationsanalyse (eget materiale) Kapitlet om den argumenterende artikel i Skriftlig dansk i HF Ca.6 lektioner Skrivning af stilgenren argumenterende artikel Repetition af argumentation Individuelt skriftligt arbejde. Gruppearbejde. Side 14 af 17

15 Titel 16 Modernisme & realisme Holdlæst værk: Helle Helle: Rester 9 lektioner Analyse og fortolkning af fiktive tekster ved udvalgte noveller fra samlingen, kendskab til perioden og minimalismen, sproglige virkemidler i fiktive tekster. Novellesamlingen som et samlet værk og novellegenren Klasseundervisning Skriveøvelse: litterær analyse Individuel læsning Titel 17 Selvbiografien (+ essayet) Introduktion til genren selvbiografi Uddrag af Knud Romer: Den som blinker er bange for døden Uddrag af interview med Knud Romer, Ud & Se, februar Uddrag af Traudl Junge: Til den bitre ende Hitlers sekretær fortæller om sit liv Uddrag af Zlatan Ibrahimovic: Jag är Zlatan (+ læst op af Zlatan) Zlatan ska ge ut en självbiografi, artikel fra svt.se Verdens største bokhandel selger Breivik-bok, artikel fra abcnyheter.no Til perspektivering af det selvbiografiske: tre albumcovers fra Sys Bjerre + et udvalg af Sys Bjerres sangtekster (kursisternes eget valg) med selvbiografiske træk Dan Turèll: Til storbyens pris Individuelt læst værk: Selvstændigt valgte selvbiografier Vibeke Blaksteen: Om den selvbiografiske genre fra Selvbiografier Afsnittet Selvbiografisk prosa i Litteraturhistorien på langs og på tværs Kapitel 2 i Begreb om dansk Interview med Knud Romer på TV ifm. udgivelsen af Den som blinker Boktips om Jag är Zlatan på YouTube Ca. 24 lektioner Analyse af ræsonnerende prosa. Genrekendskab, herunder blandingsgenrer og fakta over for fiktion, performativ biografisme m.m. Side 15 af 17

16 Skriftlig fremstilling + sproglig korrekthed Læreroplæg Klassedialog Kursistoplæg om læste værker vidensdeling, feedback Diskussion Lydaflevering Analyse m. arbejdsspørgsmål Gruppearbejde, herunder CL Skriveøvelse: kreativ skrivning ud fra billede + essayskrivning + skriftlig feedback Selvstændig læsning af værker Titel 18 Medier & dokumentar Film: Janus Metz Pedersen: Armadillo Klip fra Paradise Hotel Klip fra X-factor Uddrag af Helle Thorning-Schmidts Facebook-side Peter Heller Lützen: Medieanalyse og relevans, s , Dansklærerforeningens Forlag Granild m.fl.: Medier i dansk, s , Systime Ca. 12 lektioner Fakta og fiktionskoder, dokumentargenrer, selviscenesættelse og reality, face og facework, den medieskabte virkelighed m.m. Læreroplæg Klassedialog Film Titel 19 Repetition & eksamensforberedelse Gennemgang af terminsstilen: Stilehæfte om Velfærdssamfundet Amalie skram: Karens Jul + eksamensspørgsmål Helle Helle: Søndag 15:10 + eksamensspørgsmål To avisartikler + eksamensspørgsmål Stilehæfte om Steder Relevante afsnit i Litteraturhistorien på langs og på tværs Relevante afsnit i Skriftligt dansk i HF Side 16 af 17

17 Film: Ved det grønne bord, eksempel på mundtlig eksamen Begreb om dansk kapitel Ca. 18 lektioner Stilgenrer Repetition af og eksamen i de tre områder: Litteratur, sprog og medier Taksonomi Sproglig korrekthed Korrekturlæsning Bedømmelse af den skriftlige prøve Træning i mundtlig eksamen Skrivning af stil Litteraturhistorisk overblik Læreroplæg Klassedialog Lydafleveringer Skrivning af disposition Skrivetimer Gruppearbejde Lydaflevering Side 17 af 17

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vestegnen HF & VUC HFe Dansk A Sofie Adsersen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC Hf Dansk A Sine Lanng

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Herning HF og VUC HF Dansk A Tania Lund Nyby Hold 1.V

Læs mere

Nina Esper ne@vucv.dk, ny lærer pr. 20.4.15 Anders Bentsen-Bøhm ab@vucv.dk

Nina Esper ne@vucv.dk, ny lærer pr. 20.4.15 Anders Bentsen-Bøhm ab@vucv.dk Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vestegnens VUC og HF HF Dansk A Nina Esper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 Vestegnens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk C Christina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 14/15 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A SLA m2013cl

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE / 50/50-ordningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution VUF VoksenUddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2013 / 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Teknisk Gymnasium, Esbjerg HTX Dansk A Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viborg HF og VUC HF Dansk A Tania Lund Nyby vdh6da152015/16

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Dansk A Sidsel Maria Friborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Dansk A Søren Graae Rasmussen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Dansk A Martin Selmer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015 Herning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Dansk A Karen Mejer Overby

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk niveau A Anne-Mette Utzon-Frank

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016/17 Institution Thy-Mors HF&VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A SLA m2015cla

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 /

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Københavns Tekniske Gymnasium HTX Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2016/2017 Institution EUC Nordvest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Business Dansk A Benedicte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2016 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Sune Østergaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC-Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf A Jens Søren Thorkil Bundgård

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Dansk A Anders N. Christensen

Læs mere

Hh1312-Virksomhedsøkonomi

Hh1312-Virksomhedsøkonomi Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 - juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg HF-e Dansk A Lars Kjær Sørensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2011 /

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution ZBC-Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Irving Eist rlhhx21

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk C Ingeborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Herningsholm Gymnasium, HHX Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution HANSENBERG Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A Charlotte Degn Schubert

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Gitte Finnerup

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte Fundrup

Læs mere

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk Folkeviser i middelalderen Middelalder her danses og synges folkeviserne - nedskrives først i 1500-1700 tallet i poesibøger af adelsdamer Folkeviser Trylleviser Ridderviser Kæmpeviser Historiske viser

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk Ellen Moberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) STX Dansk A Peter Balmer Hold 1.i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viborg HF og VUC HF Dansk A Tania Lund Nyby vdh6da132013/14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2HF Dansk A Stine Plato

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viborg - Skive HF og VUC VUC HF enkeltfag Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 08-09 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni 2014 Thy-Mors HF & VUC HF Dansk A Kathrine Kragelund

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015 VUC Vest

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg Hfe Dansk A LKS Vdh1DaA14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk A Tina Bækgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Charlotte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009- juni 2010 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Dansk A Kirsten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Herning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Hold Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard 3.D

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-januar 2015 Institution HTX Lillebælt Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A Janne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Vestegnen HF & VUC Hfe Dansk A Annemette Fabricius(AM),

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj- juni 2017 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 16

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 16 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 16 Marie Kruses

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011- juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Start august 2015, afslut juni 2016 Institution Tønder Handelsskole, Martin Hammerichsvej 3, DK - 6270 Tønder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: 2012 / 2014 VUC Vest

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 08/09 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Pernille Frøling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011-2012 Institution Københavns Tekniske Skole, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Rybners Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution HF & VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk C Ingeborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012- juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: December 2016 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Hold Rybners Dansk A Dorthe Søndergaard 3.D + E Oversigt over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Dec 2015-jan 2016

Læs mere

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj 2011.

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj 2011. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Københavns tekniske skole, Sukkertoppen htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012- juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-juni 2012 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC HF Dansk A Carla Maria

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2016 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A KKB t2014c Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2018 Rybners

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk A Tina Bækgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016 / 2017 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010- juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2016 Institution HTX Vibenhus Københavns Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC Hf Dansk A Carla Maria

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Jane Larsen Hold 2.G

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2015 /2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science, Hotel- og Restaurantskolen København HTX Dansk A Rune Veigert & Nikoline Holm Braüner 1.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Charlotte Schubert

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2014, 13/14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Dansk A - toårigt hf, juni 2010

Dansk A - toårigt hf, juni 2010 Dansk A - toårigt hf, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. I arbejdet med dansk sprog og dansksprogede tekster i en mangfoldighed af

Læs mere

Undervisningsplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode. Skoleåret 2013 / 2014. Teknisk Gymnasium, Esbjerg.

Undervisningsplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode. Skoleåret 2013 / 2014. Teknisk Gymnasium, Esbjerg. Undervisningsplan Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Skoleåret 2013 / 2014 Teknisk Gymnasium, Esbjerg HTX Dansk A Lærer Bo Larsen (Titel 1-5) og Dorthe Søndergaard (Titel 6-8) Hold 3.B Oversigt

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole

Vesthimmerlands Naturfriskole Vesthimmerlands Naturfriskole Dansk i 8.-9. klasse (samlæst) 2017-2018 Lærer: Josefine Skov Kaas-Hansen Denne plan skal anses for at være overordnet, og den har derfor til opgave at give et overblik over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC-Vest HTX Dansk A Else K. Simonsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 14/15 Institution VUC Vest Afdeling Vejen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Dansk A Rane

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Termin Maj/juni 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Hillerød afd. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Dansk A Kenneth Thrane (KET) Hold 2.C Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj 2012.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj 2012. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Københavns tekniske skole, Sukkertoppen htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2016 HF & VUC Nordsjælland, Hillerød afd. HF enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Charlotte Schubert

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Sommereksamen 2015 VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx/gsk

Læs mere

Studieplan (HFE-hold)

Studieplan (HFE-hold) Studieplan (HFE-hold) Hold og skoleår: rdaa1711-2017 januar - december 2016 Underviser: Gitte Lilja (RGL) Periode Forløb Fag Progesssion Skriftligt (Uger) Faglige mål, fagligt indhold, fokuspunkter Arbejdsformer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Nordvestsjællands HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk A Adam

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Herning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Kolding VUC Hf Dansk A Navn(e) Steen Skou Petersen/Jan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf Dansk A Mari-Ann Drengsgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-maj, 2013 Institution Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A-niveau Martin

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-august 2013 Institution KTS, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold htx Dansk A Anna

Læs mere