Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg på Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet, Anoreksiafsnittet den 29. maj 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg på Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet, Anoreksiafsnittet den 29. maj 2012"

Transkript

1 Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del Bilag 25 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg på Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet, Anoreksiafsnittet den 29. maj Indledning Den 29. maj 2012 aflagde 71-tilsynet et anmeldt besøg på Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet. Tilsynet havde indledningsvis et møde med ledelsen og blev herefter vist rundt på afsnit 6402, sengeafsnit for patienter med spiseforstyrrelser. Forud for besøget havde regionen fremsendt informationsmateriale om afdelingen. 2. Tilsynet udtaler Tilsynet finder det kritisabelt, at der er to patienter på afsnittet, som har ventet flere år på et passende kommunalt tilbud i forbindelse med udskrivelse. Tilsynet finder det positivt, at der etableres i alt 13 nye sengepladser i regionen, sådan at der bliver øget mulighed for en højt specialiseret behandling for patienter med spiseforstyrrelser. Tilsynet finder det uheldigt, at de fysiske forhold på afsnittet er relativt trange herunder forholdsvis små patientstuer. 3. Kort om Psykiatrisk Center København og Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København har hovedfunktion, det vil sige, at centret undersøger og behandler voksne psykiatriske patienter inden for de almenpsykiatriske områder og dækker store dele af København fra Nordvest til Christianshavn, og fra Østerbro til København C. Det svarer til et område med ca borgere. Centeret er organisatorisk placeret i Region Hovedstadens Psykiatri, og geografisk placeret dels på Rigshospitalet, dels på Bispebjerg Hospital samt i mindre enheder rundt omkring i optageområdet. Anoreksiklinikken er en højt specialiseret enhed, som har ansvaret for svært behandlelige anoreksipatienter (også bulimi) for voksne. Behandlingen foregår både ambulant og ved indlæggelse på sengeafsnit. 4. Møde og tilsynets rundgang på afdelingen Afsnit 6402 Afsnittet er et åbent afsnit, der modtager både voksne primært kvinder med spiseforstyrrelser med hovedvægt på anoreksi (ca. 10 pct. er mænd). Afsnittet råder over 10 sengepladser, som alle var belagt på besøgsdagen. Der kan om nødvendigt være 11 patienter på afsnittet, hvor en patient er ved at blive udsluset og sover hjemme, men stadig er på afsnittet om dagen. Afsnittet har været beliggende i de nuværende bygninger på Rigshospitalets område i ca. 2 år. Afsnittet er beliggende i stueplan med sengestuer, kontorer og fællesrum placeres på begge sider af en lang gang. 1

2 Gangarealet fremstår med farvet linoleum på gulvene og farvede døre i forskellige farver. Desuden er der grønne planter og udsmykning på væggene. Vinduerne sidder højt oppe, så de giver ovenlys. Personalet nævnte, at der kan blive ret varmt i lokalerne om sommeren. Tilsynet så en patientstue med et standardmøblement bestående af en hospitalsseng, bord og stol samt et skab, nogle hylder og lyse gardiner. Døren ind til værelset har glasrude, så man kan kigge ind dog ikke i hele værelset, da der er en vinkel på. Der er mulighed for at trække et rullegardin ned på ydersiden af døren, hvilket typisk sker, når patienten er længere henne i sin behandling. Ruderne benyttes bl.a. af vagterne efter spisning m.v. Fra værelset er der et vindue, som kan lukkes begrænset op (lås på), blandt andet fordi afsnittet har været udsat for tyverier. I det værelse tilsynet så, var der udkig til en gårdhave for en lukket afdeling med højt hegn omkring. Patienter kan medbringe pc og tv på værelset. Det er netadgang på afsnittet med begrænset kapacitet. Ved indgangen til værelset, er der adgang til eget badeværelse bestående af håndbruser med forhæng, toilet og håndvask med spejl. Døren til badeværelset er forsynet med en lem, som gør det muligt at åbne en låst dør udefra, hvilket stammer fra den afdeling som tidligere boede i lokalerne. Patientstuerne er alle stort set ens og er forholdsvis små i størrelsen. Personalet fortalte, at ulempen ved eget bad og toilet er, at nogle patienter skader sig selv eller snyder med kost, opkast, afføringsmiddel osv. Derfor kan det forekomme at badeværelset aflåses. Tilsynet talte med en mandlig patient og så hans stue. Han havde været indlagt i 4 uger og var glad for at være på afdelingen det var bedre end ventet og bedre en hans tidligere behandling i Gentofte. Mandlige patienter får altid en mandlig kontaktperson blandt personalet. Afsnittet er opdelt i hhv. 6 patientstuer, som bruges i starten af behandlingen, og 4 patientstuer, der ligger samlet nederst på gangen, til de patienter, som er i afslutningen af deres behandling. På afsnittet er der et mindre køkken, som bl.a. bruges til træningskøkken, hvor 2 patienter laver mad til resten af afsnittet 1 gang ugentligt. Køkkenskabe, skuffer m.v. var aflåste. Spisestuen ved siden af består af 2 borde, hvor det ene bord er for de mest undervægtige patienter, som spiser sammen med personalet. Det andet bord, er for patienter, som spiser selv. Foran spisestuen på gangen hænger der en tavle, hvor alle patienterne og deres ernæring fremgår. Opholdsstuen er indrettet med sofaer, lænestole, bord med stole omkring og et stort tv og mulighed for at se dvd er. Desuden er der et musikanlæg og en masse spil især puslespil, som er god adspredelse for patienterne. Fra stuen er der udgang til en lille terrasse/haveområde (udsigt ind til lukket afdelings gårdhave). Terrassen er indrettet med havemøbler. Der er et mindre aktivitetsrum på afsnittet, der også anvendes som grupperum. Rummet er indrettet med en blå sofa og et bord med stole og en vask. I skabene er det forskellige materialer og symaskine til diverse aktiviteter. Personalet fortalte, at det ikke er optimalt, at rummet har flere funktioner, da alting må pakkes væk, og det sætter sine begrænsninger på de kreative aktiviteter. 2

3 Afsnittet har også et mindre motionsrum, som bruges primært til den individuelle behandling. Der er en motionscykel, en lille trampolin, motionsbolde og måtter. Ved træning i større grupper bruger afsnittet det store konferencerum for enden af gangen, hvor der udover et større bord med stole er en hel del gulvplads. Herudover så tilsynet et depotrum til linned o.lign, et medicinrum og et skyllerum, hvor blandt andet patienter selv kan vaske deres tøj. Afsnittet fremstod alt i alt noget trangt, og der stod på besøgsdagen også flere ting på gangen f.eks. en ekstra seng, et par tørrestativer m.v. Patienterne Følgende kendetegner patienterne på afsnittet: Ca. 60 pct. har også andre psykiske lidelser f.eks OCD, angst og depression ca. 30 pct. har andre somatiske lidelser ca. 20 pct. har børn (afsnittet har et mor/barn-team bestående af en sygeplejerske og en sundhedsplejerske, særligt mhp. disse patienter) ca. 30 pct. har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen Behandlingsforløb på afsnittet Forud for indlæggelse går som regel ambulant behandling - også fordi der er ventetid på indlæggelse (se afsnit om ventetider). Afdelingen forbereder grundigt patienter forud for indlæggelse på, hvad behandlinger består i, og hvad de kan forvente blandt andet en vægtøgning på 1 kg pr. uge. Der udarbejdes et stramt struktureret program, som patienten informeres om og accepterer på forhånd. Det blev oplyst, at ca. 2 pct. siger nej til behandlingen. Almindeligvis varer et behandlingsforløb ved indlæggelse omkring et år. Behandlingen består primært af mad i form af en normalisering af vægten og kontakt i form af terapi af forskellig art, som skal hjælpe patienten til at adskille følelser fra mad og vægt. Nogle patienter har også behov for støtte til almindelig personlig udvikling, især hvis de har været syge siden barndommen. Medicin virker ikke på selve spiseforstyrrelsen, men kan være et supplement til behandling af andre lidelser hos patienterne som for eksempel angst, depression og lignende. Cirka halvdelen af patienterne får medicin. Ca. 50 pct. af patienterne bliver helt raske, derudover er ca pct. af patienter, der betegnes som værende kronikere. Til dem er der særlige behandlingstilbud efter endt indlæggelse. Der er en relativ stor dødelighed (underernæring eller selvmord) især blandt de patienter, som er kronikere. Tvangsforanstaltninger Som udgangspunkt er patienterne frivilligt indlagt, da afdelingen indgår en individuel aftale/kontrakt med patienten forinden, som de skal acceptere inden indlæggelse. Her bliver patienten blandt andet oplyst om, de begrænsninger som er nødvendige for behandlingen f.eks. i form at begrænsede besøg. 3

4 Det kan dog forekomme, at en patient vil forlade afdelingen efter indlæggelse, hvor personalet vurderer, at tvangsindlæggelse i givet fald er påkrævet. Det kræver typisk en overflytning til almen psykiatrisk afdeling. Det blev oplyst, at tvangsernæring er meget sjældent på afsnittet, og at der kun bruges tvangstilbageholdelse en gang i mellem. Tvang eller motivation foregår mere på det psykiske plan, blandt andet bruges logbogen for hver enkelt patient til dette. Accept af behandlingen fra patienten er vigtig, men alternativt kan tvang blive nødvendigt, men så foregår det typisk på en anden afdeling. Ventetider Ventetiden på Anoreksiklinikken er ca. 2 mdr. for udarbejdelsen af en individuel behandlingsplan for patienten vedrørende både ambulant behandling og indlæggelse. Ventetiden for en indlæggelse på afsnittet er mellem 6-10 måneder. Derfor starter behandlingen stort set altid med ambulant behandling først eller ved indlæggelse på enten almen psykiatrisk afdeling eller i Ballerup, som har regionsfunktion vedrørende spiseforstyrrelser. Ca. 200 patienter behandles i klinikken ambulant af psykologer og diætister. Al behandling på afdelingen er planlagt. I tilfælde af akut behandling foregår det almindeligvis på en almen psykiatrisk afdeling med senere overflytning til anoreksiafsnittet. Udslusning Afdelingen har et rigtig godt samarbejde med Askovgården (Askovhus) om efterbehandling af udskrevne patienter, men oplever desværre at kommunerne ikke bruger det i samme grad som før, fordi økonomien spiller ind. Afdelingen og kommunerne er ikke altid enige om, hvad det bedste tilbud til patienterne er, men der er stor variation kommunerne i mellem. I den sammenhæng blev det oplyst, at samarbejdet med Københavns Kommune er blevet bedre. Fokus på udslusningen er meget vigtig, fordi der er store problemer med tilbagefald for de patienter, som ikke får tilstrækkelig efterbehandling. Maden Maden kommer fra centralkøkkenet, og som udgangspunkt er det personalet, som bestemmer kosten. Der tages dog hensyn til allergi, religion og evt. vegetarer. Kræsenhed accepteres som udgangspunkt ikke, men emnet diskuteres blandt personalet. Udgangspunktet er, at maden er medicin først og fremmest. Det er dog begrænsede valgmuligheder i forbindelse med morgenmaden, mellemmåltider og drikkevarer. I praksis giver det ikke de store problemer, oplyste personalet. Bispebjerg kører p.t. et projekt om flere valgmuligheder for spiseforstyrrede børn/unge, og de foreløbige evalueringer viser, at det ikke er en ubetinget succes. Det blev nævnt, at forudsigeligheden i menuen er vigtig, og derfor går de samme menuer igen hver 14 dag. 4

5 Personalet gav udtryk for, at man godt kunne ønske sig en egen økonoma og bedre køkkenforhold, men at økonomien sætter begrænsninger for dette. Der er sat en bestemt tid af til indtagelse af måltiderne (25 minutter til morgenmad, 30 minutter til frokost, 30 minutter til aftensmad og 15 minutter til mellemmåltider), og efterfølgende er der ½-1 times hviletid med overvågning på værelserne alt efter, hvor i behandlingen patienten er. Nogle overvåges dag og aften. Personale Normering for: lægefagligt personale: 2,0 overlæge. Pr. 1/ indgår endvidere en 1. reservelæge én dag ugentlig i dagtidsarbejde (således i alt 2,2 læge)i aften og nattetimer dækkes afsnittet ved klinikkens forvagt og bagvagt. sygeplejersker: 17,86 øvrigt plejepersonale: 2,16 Plejepersonale: hverdag i dagvagt: 5-6, i aftenvagt: 3, i nattevagt: 1 i weekendvagt: 3 i dag- og aftenvagt og 1 i nattevagt. Herudover er der 4,86 psykologer, 2,02 socialrådgivere, 1,0 ergoterapeuter, 0,65 fysioterapeuter, 2,0 kliniske diætister og 2,0 lægesekretærer. Denne normering omfatter sengeafsnittet, ambulatoriet, mor-barn ambulatoriet og ambulatoriet for kronikkerne. Afsnittet har en højere normering end øvrige åbne afsnit, da de i stor udstrækning selv skal dække de faste vagter. Ekstra sengepladser Ved besøget blev det oplyst, at der er 5 ekstra sengepladser på vej i Ballerup og 8 nye pladser, som er finansieret via Satspuljen. Pårørende Der tilbydes informationsmøder for pårørende både til ambulante og indlagte patienter - et par gange årligt og eventuelt kan familieterapi indgå i patientens behandling. 5. Regionens opfølgende svar Tvang Der anvendes sjældent tvang på Anoreksiklinikken. I den adspurgte 3-årige periode er der to patienter, der har været tvangstilbageholdt i henholdsvis 2009 og De to patientforløb er angivet nedenfor: Ifølge journal: Patient A Frihedsberøvelse - Indlæggelsesforløb ; Tilbageholdt på helbredsindikation ; Opretholdt ; Opretholdt ; Opretholdt ; Opretholdt. Fire gange overflyttet til lukket afsnit i perioden i kortere perioder og herefter tilbage til anorexiklinikken. 5

6 Overflyttes til Hillerød. Fastholdelse, skærmning, beroligende medicin ; Personlig skærmning som hun protesterede over ; Fastholdt x 3. Der er givet tbl. Zyprexa 5 mg per os som akut beroligende medicin , , , x 2, , , akut beroligende behandling med tbl. Zyprexa 2,5 mg ; Ført på stue, bælte kl Tvangsbehandling med medicin Tvangsbehandling med Zyprexa 1,25 mg , , , , ; Zyprexa underkendt i Patientklagenævn pga. kort tids motivation ; Godkendt tvangsbehandling med Zyprexa 2,5 mg. Patient B. Frihedsberøvelse tvangstilbageholdt på behandlingsindikation. Frihedsberøvelsen opretholdt ved revurderinger: 15.1, 22.1, Ophævet Tvangsforanstaltningerne efterprøves i henhold til psykiatrilovens bestemmelser herom 1, ligesom tvangsforanstaltningerne er genstand for ugentlige drøftelser med den behandlingsansvarlige overlæge. Anoreksien indebærer stærk ambivalens overfor behandling, hvorfor tvangstilbageholdelse for denne særlige patientgruppe kan føles mindre belastende, idet det opleves som en lettelse og tryghed at skulle blive på afdelingen. I forbindelse med enhver tvangsforanstaltning informeres patienten skriftligt og mundtligt om sine rettigheder. Den skriftlige vejledning består af en pjece fra Sundhedsministeriet og en pjece fra Region Hovedstadens Psykiatri 2, der tilsammen redegør for patienternes rettigheder indenfor såvel sundheds- og psykiatrilovgivningen. Herudover tilbydes patienten en eller flere eftersamtaler ved tvangsforanstaltningens ophør i henhold til bekendtgørelse om Samtaler efter ophør af en tvangsforanstaltning på psykiatriske afdelinger 3. Eftersamtalerne gennemføres af en kvalificeret sundhedsperson på afdelingen og har til formål at få belyst patientens såvel som personalets oplevelse af situationen. Dels for at forebygge yderligere anvendelse af tvang, og dels for at tale med patienten om hvorledes en eventuel fremtidig tvangsforanstaltning kan gennemføres. Eftersamtalerne gennemføres i henhold til Region Hovedstadens Psykiatris vejledning om eftersamtaler 4 samt eftersamtaleskemaer 5, der ligeledes er udarbejdet af regionen med henblik på at kvalitetssikre anvendelsen af samtalerne for hele regionens optageområde. Logbog 1 Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien nr. 1729, kap Region Hovedstadens Psykiatris pjece er vedlagt denne besvarelse. 3 Bekendtgørelse nr Regionens vejledning vedr. eftersamtaler er vedlagt besvarelsen. 5 Der er vedlagt to udgaver af eftersamtaleskemaer. Det ene skema er det, der på nuværende tidspunkt finder anvendelse indenfor Region Hovedstadens Psykiatri og det andet skema er et forældet skema, der fandt anvendelse under de anførte tvangstilbageholdelser under pkt. 1 (patient A og B). 6

7 Logbogen 6 er et psykoterapeutisk instrument, hvori patienten hver uge skriver om udvalgte temaer angivet af logbogens overskrifter. Hver uge arbejder patienten sammen med sin logbogspartner, som er en person fra plejepersonalet, med de emner patienten har skrevet noget om. Det er en del af logbogsarbejdet at monitorere fremskridt med jævne mellemrum og gennemgangen af evalueringen indgår som en del af motivationsarbejdet, idet patienten selv kan følge med i at der sker fremskridt og logbogen er samtidig med til at styrke patientens eget ansvar for behandlingen. Logbogen er patientens instrument og patienten er den eneste, der skriver i den. Medicin Medicinforbruget på Anoreksiklinikken er udelukkende bestemt af patienternes komorbiditet. Med dette forstås, at hvis anoreksiklinikken har patienter indlagt, der udover deres anoreksi også har andre lidelser, får de naturligvis relevant psykiatrisk behandling for disse lidelser sideløbende med deres anoreksibehandling. Medicinforbruget vil således variere med patientsammensætningen. Der er aktuelt 6 patienter, der får medicin som følge af komorbiditet (5 depressive patienter og 1 OCD patient): 1. Dep: ECT + Lithium + Valdoxan + Seroquel prolong+ Lamotrigen 2. Dep: Fluoxetin 3. Dep: Efexor depot + Seroquel prolong 4. Dep:Mirtazapin 5. Dep: Marplan + Noritren + Seroquel prolong 6. OCD: Seroxat Anoreksi behandles psykoterapeutisk og miljøterapeutisk. Medikamentel behandling finder således udelukkende anvendelse i form af beroligende midler i de tidlige faser af indlæggelsen, hvor patienterne undertiden kan være angste. Det vil typisk handle om Oxazepam 15 mg en halv time før måltiderne, undertiden suppleret med små doser sederende antipsykotica, for eksempel tabl. Zyprexa (Olanzapin) 2,5 mg om aftenen. Der er ingen stigning i brugen af beroligende medicin. Administrativt frihedsberøvede patienter Der var ikke administrativt frihedsberøvede patienter på afsnittet på besøgsdagen. Det er ikke muligt at redegøre for det gennemsnitlige mønster for omfanget af administrativ frihedsberøvelse på anoreksiafsnittet, da det inden for en tyveårig periode kun er forekommet få gange. Kost Patienterne accepterer ved indlæggelsen at spise afsnittets mad, og der er som udgangspunkt ikke nogen valgmuligheder. Dette opleves af de fleste patienter som en meget stor lettelse. På grund af sygdommens natur, hvor patienterne er bange og har afsky for al mad, vil ethvert måltid være en kamp for patienten. Alle valgmuligheder giver blot patienternes sygdom ekstra magt og i det første lange stykke tid, er det en lettelse, at patienten ikke behøver at forholde sig til maden, men alene koncentrere sig om at få den spist. 6 Logbogsmanualen er vedlagt besvarelsen. 7

8 Når patienterne kommer på normalvægt og er i vedligeholdelsesfasen, begynder de at have måltider uden for afdelingen, som de naturligvis selv vælger og har i stigende grad indflydelse på mellemmåltider osv. Såfremt patienterne får serveret en ret, som de ikke bryder sig om, har de mulighed for at få proteindrikke i stedet for, såfremt dette ikke sker mere end 3 gange om måneden. Hertil skal bemærkes, at såfremt patienten forinden sygdommens indtræden har været vegetar, da tages der hensyn til dette, ligesom der tages hensyn til patienter med muslimsk eller jødisk tro, hvorefter der bliver tilrettelagt en særlig kostplan svarende til deres overbevisning. Belægning Belægningen på afdelingen har igennem årene været nogenlunde konstant: Belægningsprocent frem til 2012: 2009: 105,8 2010: 105,6 2011: 83, (til dato): 99 Den lille overbelægning, der ses af tallene ovenfor, hænger sammen med udslusningsforløbet, hvorefter der er mulighed for at en patient er på afsnittet samtidig med at denne øver sig i at klare mere og mere på egen hånd. Dette er der kapacitet til på anoreksiafsnittet såvel bygningsmæssigt som personalemæssigt. Aktuelt er der tre færdigbehandlede patienter på afsnittet, der afventer foranstaltninger i Købehavns Kommune. To af dem har ventet i flere år (se kommentar om kommunesamarbejdet med Københavns Kommune) og den tredje har ventet i ca. en måned. Samarbejdet med kommunerne Anoreksiafsnittet modtager patienter fra kommunerne på Sjælland og det er således disse kommuner, der aktuelt er et samarbejde med. Samarbejdet er tilfredsstillende. Afsnittet har afholdt indtil flere møder med Københavns Kommune for at opnå en fælles forståelse af behovet for særlige tilbud til en meget lille gruppe patienter. De to patienter, der under pkt. 6 er angivet til at have ventet på kommunens foranstaltninger i flere år, har været forsøgt udsluset til bosteder og sociale tilbud i Københavns Kommune, som ikke specifikt har været indrettet til denne målgruppe. Det har vist sig at være utilstrækkeligt, hvorfor disse to patienter har måttet genindlægges. Patienterne har langvarige og potentielt livstruende sygdomme. København Kommune er ved at oprette et relevant tilbud for denne lille omtalte målgruppe, hvor de to patienter vil blive udsluset til. Hvad angår spørgsmålet om genindlæggelser, er det ikke validt at udtale sig om en stigende eller aftagende tendens indenfor anoreksiafsnittets behandlingsområde. Afsnittet er højt specialiseret og har få patienter indlagt af gangen med meget lange forløb. Dobbeltdiagnose Der er ikke problemer med misbrugspatienter på afsnittet. Indlæggelsestid Den gennemsnitlige indlæggelsestid i 2010 og 2011: 8

9 2010: 138 dage 2011: 52 dage I forlængelse af de ovenfor angivne tal, skal der gøres opmærksom på, at tal vedrørende den årlige gennemsnitlige indlæggelsestid ikke er en valid måde at analysere afsnittets indlæggelser på. Det skyldes bl.a. at der medregnes (planlagte) dagsindlæggelser, hvor patienten indlægges til behandling om morgenen og udskrives om eftermiddagen. Disse indlæggelser trækker det gennemsnitlige tal væsentlig ned. I 2011 var der flere af sådanne indlæggelser end i 2010, hvorfor den gennemsnitlige ligge tid er væsentlig lavere end i Dette giver et misvisende billede af det gennemsnitlige indlæggelsesforløb for de indlæggelser, der ikke er omfattet af den ovenfor beskrevne dagindlæggelse. Derudover er der inden for Region Hovedstadens Psykiatri sket strukturændringer i 2010, hvor Psykiatrisk Center Rigshospitalet og Psykiatrisk Center Bispebjerg blev lagt sammen til Psykiatrisk Center København. Dette gør, at tallene for 2010 heller ikke er valide. Mere overordnet kan det dog anføres, at selve behandlingsforløbet i afsnittet, i sagens natur, er langvarig. Formålet med indlæggelsen er at normalisere vægt og spisning for patienter, der ikke har formået at opnå disse behandlingsmål ved ambulant behandling eller indlæggelsesforløb andre steder. Mange patienter er i den situation, at de i løbet af indlæggelsen skal øge deres vægt med kilo og samtidigt begrænse en lang række tvangsmekanismer omkring deres spisning og motion. Patienter med anoreksi har en tilbagefaldsrisiko på 25 % inden for det første år efter udskrivelse. Ved udskrivelse inden en normalvægt (BMI = 20) er risikoen cirka 50 %. Patienterne vil derfor ikke kunne udskrives før deres vægt er normaliseret og de har nået en sådan grad af beherskelse af deres symptomer, at de, med hjælp fra de sociale rehabiliteringssteder, kan opretholde en normal vægt efter udskrivningen. Afsnittet arbejder til stadighed på at kunne forkorte indlæggelsestiden ved relevant efterbehandling og social støtte. Information om patientrettigheder Anvendelse af tvang sker sjældent på anoreksiafsnittet. Afsnittet har således kun været nødsaget til at anvende tvang to gange indenfor de seneste 3 år. Ved anvendelse af tvang er Sundhedsministeriets folder Frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien - om psykiatriske patienters rettigheder ved tvang blevet udleveret, ligesom afdelingens to læger i forlængelse af udleveringen af folderen har sikret sig, at patienterne forstod indholdet igennem samtaler med patienterne og de pårørende. Til spørgsmålet om forældrenes inddragelse skal det bemærkes, at afsnittets patienter som udgangspunkt er over 18 år og forældrene kan således kun inddrages i det omfang, patienten giver sit samtykke hertil. For så vidt angår de to tvangstilbageholdte patienter, der er nævnt indledningsvist under dette punkt, har der været et nært samarbejde med forældrene og indtil flere pårørende. Forældrene har i begge tilfælde været fuldt indforståede med afsnittets beslutninger og de har været meget glade for, at afsnittets personale har taget ansvar for deres døtre. Ved de nævnte tvangsforanstaltninger har patienterne ligeledes fået beskikket en patientrådgiver, der har bistået patienterne og vejledt dem om deres patientrettigheder. 9

10 Hvad angår oplysninger om de patientrettigheder der gælder under enhver form for behandling i henhold til sundhedsloven, herunder retten til information, samtykke og aktindsigt, får patienterne ved opstart af behandlingen udleveret Region Hovedstadens Psykiatris folder Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende 7. Her forklares det katalog af rettigheder, der udledes af sundhedsloven. Herudover har afsnittet 1 ¾ socialrådgiver ansat, der ligeledes rådgiver og vejleder patienterne, ligesom afsnittet har gode erfaringer med, ved behov, at henvise patienter og pårørende til patientvejlederne på de somatiske hospitaler, der ligeledes varetager patientvejlederfunktionen for de psykiatriske hospitalsafdelinger. Aktiviteter Som det fremgår af den fremsendte behandlingsplan, indgår der faste ergoterapeutiske og fysioterapeutiske tiltag i patientens ugeprogram. Det er en del af patienternes behandling og ikke i den forstand et tilbud. Udover behandlingsaktiviteterne, er der mulighed for i begrænset omfang at få ergoterapeutens hjælp til håndarbejde, tegne-/malematerialer og lignende. Tidligere indgik beskæftigelsestilbuddene fra den almenpsykiatriske ergoterapi i afdelingens behandlingsplan for patienterne. Imidlertid er der sket en omlægning, således at ergoterapiressourcerne nu er placeret på de enkelte sengeafsnit for at styrke tiltagene over for alle patienterne på Psykiatrisk Center København. Der er dog en almengruppe tilbage som giver social færdighedstræning. Denne indgår i patienternes behandling i regi 3 og 4. Ekstra sengepladser Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) afsatte i Budget 2012 midler til etablering af 5 regionsdækkende senge til patienter med spiseforstyrrelser på Psykiatrisk Center Ballerup. I februar 2012 har RHP ansøgt om satspuljemidler til at etablere yderligere 8 sengepladser til patienter med spiseforstyrrelser på Psykiatrisk Center Ballerup, således at der samlet set etableres et sengeafsnit med 13 nye senge. Med ansøgningen om etablering af 8 ekstra senge ønsker regionen en tæt kobling mellem sengebaseret behandling, dagbehandling og den ambulante behandling med henblik på kortere behandlingsforløb og høj kvalitet og effektivitet i behandlingen. I relation hertil ønsker regionen at afdække mulighederne for at udvikle behandlingskoncepterne for spiseforstyrrelsespatienter under indlæggelse, således at behandlingsforløbene er fleksible og tilpasses patienternes aktuelle behandlingsbehov. De 13 nye spiseforstyrrelsessenge placeres på et voksenpsykiatrisk center, men skal være aldersuspecifikke, således at patienter på fx år med udsigt til et længerevarende indlæggelsesforløb kan indlægges på dette sengeafsnit frem for at blive indlagt på et børne- og ungdomspsykiatrisk center for efterfølgende at skulle overflyttes til et voksenpsykiatrisk center. Psykiatrisk Center Ballerup er det center, som i dag har den største ambulante aktivitet til patienter med spiseforstyrrelser. Det drejer sig om to store dagtilbud og ambulatoriet i Gentofte, som vil blive flyttet til Ballerup som følge af den allerede gennemførte ledelsesmæssige fusion af Ballerup og Gentofte. Desuden har Ballerup regionsfunktion inden for behandling af spiseforstyrrelser. I Ballerup er der plads til at etablere det nye tilbud i fysiske rammer, som er bygget til formålet (nybyggeri indenfor eksisterende anlægsbevillinger). Hermed kan der skræddersys bygningsmæssige forhold til 7 Pjecen Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende vedlægges. 10

11 formålet og dermed kan der tages højde for behandlingsområdets mange behov, herunder indretning der muliggør stor involvering af familiemedlemmer samt faciliteter til observation og behandling af somatiske problemstillinger. Med dette sengeafsnit er det målet, at patienter med spiseforstyrrelser, der i dag er indlagt på døgnafsnit på regionsfunktionsniveau og på højt specialiseret funktionsniveau (anoreksiklinikken), bliver samlet på ét specialiseret sengeafsnit, hvilket bl.a. vil bidrage til et øget erfaringsgrundlag, der kan højne kvaliteten i behandlingen samt bedre muligheden for forskning, fordi ekspertisen samles med et stort patientgrundlag. Herudover vil det med de yderligere 8 senge i højere grad være muligt, at reducere ventelisten til højt specialiseret funktion. De ekstra senge skal benyttes til at udbygge den helbredende behandlingsindsats samt udbygge og udvikle et specialiseret behandlingsmiljø. Efteruddannelse Afsnittets efteruddannelse foregår bl.a. ved systematisk supervision, hvor den faglige vejledning består i at fagpersoner udefra, nationalt som internationalt, sammen med personalet diskuterer vanskelige situationer i arbejdet med patienterne og håndteringen af sådanne situationer samt hvordan personalet mere generelt forholder sig til patienterne på en hensigtsmæssig måde. Herudover deltager personalet i et vist omfang i internationale kongresser, herunder bidrager aktuelt 10 ansatte både som oplægsholdere og deltagere på Nordisk Kongres for Spiseforstyrrelser i København. Afsnittets efteruddannelse består, udover supervisionen, ligeledes af årlige temadage, hvor der fokuseres på et bestemt tema. I de senere år har det handlet om dissociative fænomener, incest, depressionssygdom og dialektisk adfærdsterapi. Der har været oplægsholdere udefra, der har indledt dagen og herefter har der været gruppearbejde og diskussion omkring emnerne i relation til afdelingens specielle patientgruppe. Pårørende Afsnittet lægger stor vægt på samarbejdet med de pårørende i de tilfælde, hvor det ud fra en individuel vurdering findes at have gavn for patienten i og efter behandlingsforløbet. Det er dog væsentligt at bemærke, at ca. en tredjedel af patienterne har været udsat for incest eller seksuelle overgreb i opvæksten, hvilket medfører, at der forekommer variation i inddragelsen af pårørende. En væsentlig del af det psykoterapeutiske arbejde med patienterne handler om deres nære relationer, og det vil derfor være meget individuelt i hvilket omfang de pårørende kan og skal inddrages i patientens behandling. Det vil fx blive inddraget i vurderingen om patienten er hjemmeboende eller i gang med en selvstændig tilværelse. I de allerfleste tilfælde indgår der pårørendekontakt i forbindelse med patientens forvisitation, ligesom der ofte i behandlingsforløbet sker en inddragelse af familiemedlemmer i behandlingen i form af flere familiesamtaler eller en egentlig længerevarende familieterapi. Derudover er der tilbagevendende informations- og diskussionsaftener, hvor pårørende bliver inviteret til tre aftener omhandlende afdelingens behandling for henholdsvis de indlagte og de ambulante patienter. Aftenerne har både oplæg fra forskellige personalemedlemmer om afsnittets behandling samt mulighed for diskussioner og samtaler de pårørende imellem. Det er således afdelingens pårørendepolitik at foretage en konkret vurdering af hver enkelt patient, for at tilstræbe at imødekomme patientens behov på bedste vis. 11

12 Forskningsprojekter Afsnittet har et pågående efterundersøgelsesprojekt. Projektet går ud på at gennemgå 115 indlagte patienter på anoreksiklinikken fra og vurdere en række parametre såsom vægtøgning, gennemførelse af behandling, indlæggelsestid og lignende. I efterundersøgelsesprojektet bliver journalerne gennemgået med henblik på at vurdere ovennævnte parametre. Der følges altså op på de målinger, der i forvejen er registreret i forbindelse med patienternes behandlingsforløb og formålet er at få en bredere viden om, hvordan det går denne svære population af spiseforstyrrede patienter. På nuværende tidspunkt er de fleste data indsamlet og der skal nu arbejdes på at bearbejde oplysningerne samt skrive rapporten. Undersøgelsen forventes at blive færdiggjort i løbet af de næste 12 måneder, såfremt de lægelige ressourcer på afsnittet er uændrede. Der pågår ikke yderligere forskning på afsnittet. Patienter med anden etnisk baggrund Afsnittet har kun haft meget få patienter med anden etnisk baggrund end dansk og det har ikke af stedkommet særlige udfordringer. 12

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 71 Alm.del Bilag 28 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 71 Alm.del Bilag 28 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 71 Alm.del Bilag 28 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg hos Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Hillerød, døgnafsnit for unge,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 25 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 25 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 25 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets uanmeldte besøg hos Psykiatrisk Center Ballerup, intensivt afsnit M01, den 31.

Læs mere

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt

Læs mere

Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Adfærdsændrende behandling for patienter med BMI under 20 Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Hvem henvender behandlingen sig til? Denne

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Roskilde

Psykiatrisk Klinik Roskilde Psykiatrisk Klinik Roskilde Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien.

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien. Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der af Task Force for Psykiatriområdet er foreslået til monitorering af tvang i psykiatrien

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

NOTAT. 8. februar 2010. Anvendelse af tvang i psykiatrien mindreåriges retsstilling AF KNUD KRISTENSEN, Landsforeningen SIND

NOTAT. 8. februar 2010. Anvendelse af tvang i psykiatrien mindreåriges retsstilling AF KNUD KRISTENSEN, Landsforeningen SIND NOTAT 8. februar 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien mindreåriges retsstilling AF KNUD KRISTENSEN, Landsforeningen SIND Indledning I en konkret sag vedrørende indlæggelse på Ungdomspsykiatrisk Sengeafsnit

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

Klinik for spiseforstyrrelser

Klinik for spiseforstyrrelser Klinik for spiseforstyrrelser Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at undersøgelse,

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Kontaktpersonfunktionen:

Kontaktpersonfunktionen: Psykiatri handler som al lægevidenskab om mennesker. I psykiatrien kommer du ind bag facaden hos mennesket og opdager de mest udfordrende og mest problematiske sider ved vores sind. Men samtidig får du

Læs mere

Behandling af spiseforstyrrelser

Behandling af spiseforstyrrelser Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Bilag 15 Offentligt Behandling af spiseforstyrrelser Mette Waaddegaard, speciallæge i psykiatri, Ph.d., formand for Dansk Selskab for Spiseforstyrrelser Jeg undrer

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Høring af Region Hovedstadens forslag til revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Høring af Region Hovedstadens forslag til revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Psykiatriforeningernes fællesråd i Region Hovedstaden Formand Kirsten Elise Hove Skovbrynet 7, 2880 Bagsværd Telefon: 23 26 03 10 E-mail:psykiatriforening.formand@gmail.com Hjemmeside: www.psykiatriforening.dk

Læs mere

Side 1 af 23 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Vurdering og planlægning Regionale sygehusdokumenter Niveau: Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Distriktspsykiatrien Greve

Distriktspsykiatrien Greve istriktspsykiatrien Greve Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB NOTAT Til Socialudvalget Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB På baggrund af et medlemsforslag fra VKOB er Socialforvaltningen blevet

Læs mere

Endelig rapport om 71-tilsynets uanmeldte besøg på Psykiatrisk Center Amager den 8. juni 2011

Endelig rapport om 71-tilsynets uanmeldte besøg på Psykiatrisk Center Amager den 8. juni 2011 Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2011-12 71 Alm.del Bilag 61 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets uanmeldte besøg på Psykiatrisk Center Amager den 8. juni 2011 1. Indledning Den 8. juni 2011

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ad punkt 3.2.2. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed.2

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ad punkt 3.2.2. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed.2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Ad punkt 3.2.2. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed.2 Ad punkt 3.2.3. Poppelhus Afsnit 43...3 Ad punkt 3.2.4 og 3.2.5. Birkehus (afsnit 31) og

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Patienter og pårørendes syn på vægt og vægtøgning v. Sidsel de Vos, Psykolog i LMS & Sabine Elm Klinker, leder af ViOSS

Patienter og pårørendes syn på vægt og vægtøgning v. Sidsel de Vos, Psykolog i LMS & Sabine Elm Klinker, leder af ViOSS Patienter og pårørendes syn på vægt og vægtøgning v. Sidsel de Vos, Psykolog i LMS & Sabine Elm Klinker, leder af ViOSS Hvad er LMS? Formål: at give støtte, rådgivning og information til personer, der

Læs mere

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING Informationspjece Indhold Velkommen side 3 1. Indretning side 3 2. Visitering side 3 3. Patientmålgruppe side 4 4. Centrets personale side 5 5. Samarbejde side

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2013-14

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2013-14 Beretning nr. 5 Folketinget 2013-14 Beretning afgivet af 71-tilsynet den 9. september 2014 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2013-14 1. 71-tilsynets virksomhed generelt 2. Indledning 3.

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Kære gravide. Hvem kommer på Akut Svangreafsnit?

Kære gravide. Hvem kommer på Akut Svangreafsnit? Kære gravide Velkommen til Akut Svangreafsnit på Hospitalsenhed Midt. Denne mappe er til dig og din partner. Den indeholder informationer, som I kan få brug for under indlæggelsen på Akut Svangreafsnit.

Læs mere

Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd

Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd Side 6: Hvordan ser dit amt ud? Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd Psykiatrien i Storstrøms Amt modtager patienter fra hele Storstrøms Amt, der har ca. 260.000 indbyggere. Voksenpsykiatrien

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Et liv til forskel. bedre social rehabilitering af mennesker med svær spiseforstyrrelse. Klart ansvar for de svageste

Et liv til forskel. bedre social rehabilitering af mennesker med svær spiseforstyrrelse. Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Et liv til forskel bedre social rehabilitering af mennesker med svær spiseforstyrrelse Et liv til forskel bedre

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved B &U-psykiatrisk klinik, Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Spiseforstyrrelser Afsnit G er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC). Det er en specialafdeling

Læs mere

Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg på ældrepsykiatrisk afsnit G1 og G2, Vordingborg den 1. oktober 2012

Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg på ældrepsykiatrisk afsnit G1 og G2, Vordingborg den 1. oktober 2012 Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2012-13 71 Alm.del Bilag 61 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg på ældrepsykiatrisk afsnit G1 og G2, Vordingborg den 1. oktober 2012 1. Indledning

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering Juli 2003 Et redskab til matchning af brugere og botilbud Indflytningsparathedsskema IPAS for evaluering Forord Notatet om indflytningsparathedsskemaet IPAS er udarbejdet på baggrund af en evaluering af

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014-15

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014-15 Beretning nr. 1 Folketinget 2014-15 (2. samling) Beretning afgivet af 71-tilsynet den 10. september 2015 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014-15 Indholdsfortegnelse: 1. 71-tilsynets

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Årsrapport for Specialbørnehaven Birken

Årsrapport for Specialbørnehaven Birken Årsrapport for Specialbørnehaven Birken 1. januar 2015 Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Specialbørnehaven Birken Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Klinikprogram for sygeplejestuderende i klinik på afdeling R & M, PC Sct Hans 24. august 2015 1. november 2015

Klinikprogram for sygeplejestuderende i klinik på afdeling R & M, PC Sct Hans 24. august 2015 1. november 2015 Klinikprogram for sygeplejestuderende i klinik på afdeling R & M, PC Sct Hans 24. august 2015 1. november 2015 Velkommen til Psykiatrisk Center Sct Hans 1 Velkommen til PC Sct. Hans På PC Sct. Hans har

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 1. Indledning Ifølge ombudsmandslovens 7, stk. 1, omfatter ombudsmandens kompetence alle dele af den offentlige forvaltning. Efter 18 i loven kan ombudsmanden undersøge enhver

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Maj 2015 INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Bedre pårørende- og netværksinddragelse i psykiatrien på Bornholm Psykiatri Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Psykiatrisk

Læs mere

Samarbejdet mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien

Samarbejdet mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien Patient- og pårørendepolitik Samarbejdet mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Del 1 Samarbejde mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien Åben dialog... 5

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere

IDéER. fra borgermøderne

IDéER. fra borgermøderne IDéER fra borgermøderne Ca.800borgereogpolitikeresadbænketomkringrundebordepåUniversityCollegeNordjyllandi RegionNordjylland,påBjerringbroGymnasiumiRegionMidtjylland,iLillebæltshallerneiRegion Syddanmark,

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Evt. tid (min.) Referat og eventuel beslutning. mødeemnet? At dele gensidige oplevelser og erfaringer

Evt. tid (min.) Referat og eventuel beslutning. mødeemnet? At dele gensidige oplevelser og erfaringer Referat for møde: Dialogforum for sindslidende på Amager Dato og tidspunkt: 27. marts 2014 kl. 16.00-17.20. Sted: Psykiatrisk Center Amager, Centerledelsen, 1. sal, Digevej 110, 2300 København S (Vers.

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland Idé-katalog til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland 1 Baggrund På baggrund af tidligere LUP resultater er der, på tværs af sygehusene, blevet udpeget regionale indsatsområder, som har relateret

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup den 23. november 2007

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup den 23. november 2007 Den 4. juni 2010 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup den 23. november 2007 ENDELIG J.nr. 2007-4055-424/MV3 1/82 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Organisation og lovgrundlag...

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Notat Dato 21. april 2015 MEB Side 1 af 5 Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Som samfund står vi overfor en lang række sundhedsudfordringer, der skal løses i de kommende år. Langt flere

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere